Ο ΛΟΧΟΣ 2 ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ ΩΝ ΑΜΑΖΟΝΩΝ. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΛΟΧΟΣ 2 ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ ΩΝ ΑΜΑΖΟΝΩΝ. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ"

Transcript

1 1 Π. Ν. Στάµου PhD (Hist.) 1 Ο ΛΟΧΟΣ 2 ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ ΩΝ ΑΜΑΖΟΝΩΝ. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ Εισαγωγή Μετά τη σύναψη της Συνθήκης Kutchuk Kainardji 3 (1774), πραγµατοποιείται µια έντονη µετακίνηση Ελλήνων προς την περιοχή του Βόρειου Εύξεινου Πόντου, της Μαύρης Θάλασσας, και οι περισσότεροι εγκαθίστανται στην Κριµαία. Άλλωστε καθ όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας παρατηρείται γενικότερα ένα µεταναστευτικό ρεύµα προς τη Ρωσία. Έλληνες µοναχοί, στρατιωτικοί και έµποροι µετοίκισαν στη Ρωσία, όπου ήσαν ευπρόσδεκτοι στη χώρα µε το χριστιανικό Οµόδοξο, την ίδια θρησκεία 4. Οι περισσότεροι Έλληνες που µετακινήθηκαν στη Ρωσία µετά το 1774 είχαν πολεµήσει ή είχαν µε κάποιο τρόπο συµπράξει µε τις Ρωσικές υνάµεις κατά την περίοδο του Α Ρώσο-Τουρκικού πολέµου ( ), την περίοδο που έµεινε στην ιστορία της Ελλάδας µε την ονοµασία «Τα Ορλωφικά», από το όνοµα του αρχηγού των ρωσικών στρατευµάτων Α. Ορλώφ. Μετά την υπογραφή της ειρήνης πολλοί πολεµιστές παρακάλεσαν τον Α. Ορλώφ να τους φροντίσει να προστατευθούν από την εκδικητική πρόθεση των Τούρκων. Με τις οδηγίες της Αικατερίνης ΙΙ, ο Α. Ορλώφ, ανταµείβοντας τους µαχητές, προσκάλεσε µε επιστολή 5 του όσους Έλληνες το επιθυµούσαν να µετακινηθούν µε ασφάλεια στη Ρωσία. Το µεταναστευτικό ρεύµα ήταν κατά την περίοδο εκείνη αρκετά µεγάλο και το αποτελούσαν, εκτός από τους στρατιωτικούς, ολόκληρες οικογένειες, κυρίως από τα νησιά του Αρχιπελάγους, αλλά και ένας σηµαντικός αριθµός από τις ηπειρωτικές περιοχές της Ελλάδας. Η µετανάστευση αυτή των Ελλήνων στη Ρωσία συνεχίστηκε µέχρι τα τέλη του Η µετανάστευση ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1775 µε τα δύο πρώτα πλοία Ταχυδρόµος και Αρχιπέλαγος, και από το Μάιο του ίδιου χρόνου άλλα 11 πλοία µετέφεραν στην Κριµαία πάνω από άτοµα 6. Η Κριµαία, το κράτος των Τατάρων, διερχόταν τότε µια πολύ δύσκολη περίοδο αδύνατης οικονοµίας, µε κοινωνικό και πολιτικό σύστηµα διεφθαρµένο, λόγω της 1 Οµιλία στο 3 ο Ελληνο-Ρωσικό Φόρουµ στην Αθήνα, Σεπτέµβριος Στα ελληνικά ο σωστός όρος είναι «Λόχος», στα ρωσικά και αγγλικά συναντάται ως «εταιρία - company». 3 Kuchuk Kainarji σηµερινή Kaynardzha, NA στη Βουλγαρία, περιοχή Dobruja, κοντά στο ούναβη. 4 Γκριγκόρι Άρς Το Εταιρικό Ζήτηµα στη Ρωσία, η Φιλική Εταιρεία, έκδοση Μόσχας 1970, υπό έκδοση στα Ελληνικά από το Κέντρο Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών (ΚΕΡΙΕ), σελ Της 2 Σεπτεµβρίου 1774, µε την οποία απευθυνόµενος προς τους Έλληνες µαχητές έγραφε: «προς όλους τους ανδρείους και πιστούς ταγµατάρχας, καπετάνους, αξιωµατικούς και τα άλλα µέλη του αλβανικού στρατού η υµετέρα φιλία της οποίας τοσαύτα ελάβοµεν τεκµήρια, ουδέποτε θέλει εξαλειφθή εκ της µνήµης µας. Όθεν θέλω φροντίση θερµότατα περί της ησυχίας και ασφαλείας σας». Βλ. Π. Κοντογιάννη Οι Έλληνες κατά τον πρώτον επί Αικατερίνης Β Ρωσσο-Τουρκικόν πόλεµον ( ), Εν Αθήναις 1903, σελ Γ. Πριάχιν Οικισµοί των Ελλήνων του Αρχιπελάγους στο Κέρτς και Γενίκαλε (τέλη 18 ου -µέσα 19 ου αιώνα), Επετηρίς Ιδρύµατος Ανδρέας Μπιλέφσκυ, Κίεβο 1997, σελ. 128.

2 2 µακρόχρονης αντιπαλότητας και πολέµων µε τη Ρωσία και κατ αυτόν τον τρόπο, ειδικότερα στην Μπαλακλάβα πολύ κοντά στη Σεβαστούπολη, βρήκαν την ευκαιρία να εγκατασταθούν πολλοί Έλληνες. «Την περίοδο αυτή δεν υπήρχε ούτε ένας κάτοικος στη Μπαλακλάβα» 7. Στην περιοχή της Μπαλακλάβας εγκαθίστανται οι Έλληνες µετά την προσάρτηση της Κριµαίας από τη Ρωσία το Ουσιαστικά όµως, ο εποικισµός άρχισε το 1784, ως µέρος ενός εθελοντικού Τάγµατος, που το αποκαλούσαν Ελληνικό στράτευµα του Ορλωφ 8, αποτελούµενο από άνδρες του Αρχιπελάγους, που στην πραγµατικότητα όµως αποτελούνταν από πολλά Τάγµατα Ελλήνων και άλλων µαχητών. Χάρτης που εµφανίζει τη µετακίνηση Χριστιανών κατά την περίοδο από τη Νότια Κριµαία προς τη Βόρειο Ανατολική µε κατάληξη τη δηµιουργηθείσα Μαριούπολη 9. Μετά την εγκατάσταση των Ελλήνων η Μπαλακλάβα έµοιαζε πόλη «εξ ολοκλήρου Ελληνική 10».Τα Ελληνικά Τάγµατα είχαν πρώτα εγκατασταθεί στο Κέρτς και στο Γενί-Καλέ. Μετά την προσάρτηση της Κριµαίας και µε εντολή του Πατιόµκιν, µεταφέρθηκαν αργότερα στην περιοχή της Γιάλτας. Κατά την περίοδο αυτή η Αυτοκράτειρα Αικατερίνη ΙΙ χρησιµοποίησε τα εθελοντικά Ελληνικά τµήµατα σαν φύλακες των Νοτίων συνόρων της αυτοκρατορίας (από Σεβαστούπολη µέχρι Θεοδοσία), των προσαρτηθέντων δηλαδή εδαφών και «αφιέρωσε προς τούτοις ρουβλίων 11». Την ίδια περίοδο οργανώθηκε µε την ενεργό βοήθεια της ηγετικής µορφής του Λάµπρου Κατσώνη το Ελληνικό Τάγµα της Μπαλακλάβας 12, που εγκαταστάθηκε στη 7 Д.С. Шнайдер «Балаклава», Производительные силы курорт, история Крымгосиздат, 1930 г. 8 Α. Ε. Βακαλόπουλος Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ΗΡΟ ΟΤΟΣ, Τοµ., σελ ГРЕКИ НА УКРАИНСЬКИХ ТЕРЕНАХ, Κίεβο 2000, σελ Π. Κοντογιάννης ό.π. σελ Π. Κοντογιάννης ό.π. ίδιο. Βλ. επίσης Γ. Πριάχιν όπως πάνω σηµ. 4, σύµφωνα µε τον οποίο η αποστολή της διαφύλαξης των νότιων συνόρων διήρκησε από 1784 µέχρι το Οι περισσότεροι Έλληνες ιστοριογράφοι το αναφέρουν ως Τάγµα των Ελαφρών Κυνηγών της Μπαλακλάβα, στηριζόµενοι στο έγγραφο υπ αριθµ της Εθνικής Βιβλιοθήκης Χειρόγραφη

3 3 Μπαλακλάβα και στα περίχωρα Калыковка (Καλίκαφκα), Комары (Καµάρι), και Алсу (Αλσού) 13. ιατέθηκαν 9 χιλιάδες ντεσιατίνες 14 και έτσι όλη η Μπαλακλάβα µε τα γύρω χωριά µετατράπηκε σε ένα µεγάλο στρατόπεδο Ελλήνων. Η ιδέα της συγκροτήσεως του Ελληνικού Τάγµατος της Μπαλακλάβα ήταν να αποτελέσει ένα αντίβαρο στην αντίσταση των Τατάρων, «και να θριαµβεύσει ο χριστιανισµός απέναντι στον µωαµεθανισµό, τάση που ξεχείλισε από την φοβερή και φρικαλέα συµπεριφορά των νέων Ελλήνων αποίκων προς τους Τατάρους Ακόµα και σήµερα σώζονται παλιά τραγούδια των Τατάρων, που απεικονίζουν τη δύσκολη αυτή περίοδο και την πικρή ζωή τους». Η επικράτηση των φυγάδων Ελλήνων στην νέα γη δηµιούργησε εκ µέρους τους ίσως και υπερβολές, στα πλαίσια του αγώνα επιβίωσης στις νέες συνθήκες. Η πίεση των Ελλήνων στο ταταρικό στοιχείο προκάλεσαν την µαζική µεταφορά των Τατάρων στην Τουρκία 15. Στις 3 Αυγούστου 1779 η Αικατερίνη ενέκρινε το σχέδιο του Αρχιστρατήγου Πρίγκιπα Πατιόµκιν του Ταυρικού 16 για τη δηµιουργία ενός Ελληνικού Συντάγµατος Πεζικού από 1762 άνδρες, για να ανταµειφθούν οι Έλληνες που συµµετείχαν στο λεγόµενο «Αλβανικό Στράτευµα» της Κριµαίας και για «εκείνους τους Έλληνες που στο Αρχιπέλαγος πολέµησαν για τη Ρωσία, γιά να τους παρέχει έτσι καταφύγιο και δια µέσου αυτών να αυξήσει τον αριθµό των ωφελίµων εποίκων» 17. Στην Κριµαία ο Πατιόµκιν ιδρύει πόλεις στις ερηµιές, χαράσσει δρόµους, ανοίγει λιµάνια, εγκαινιάζει ναυπηγεία, προσελκύει αποίκους και χρηµατοδοτεί την εγκατάστασή τους 18 και προσκαλεί την αυτοκράτειρα να της επιδείξει τα δηµιουργήµατά του. Η Αικατερίνη ΙΙ οργανώνει και πραγµατοποιεί το 1787 ένα µεγαλειώδες µακρύ και πολυδάπανο ταξίδι στην Κριµαία, µαζί µε υψηλούς προσκεκληµένους της, διπλωµάτες και άλλους, για να επιθεωρήσει και επιβεβαιώσει την αξία των έργων του Πατιόµκιν. Το ταξίδι της Αικατερίνης ΙΙ στην Κριµαία Την 7 η Ιανουαρίου 1787 «ένα εκπληκτικό καραβάνι εγκαταλείπει το Τσέρκοε Σελό και το χαιρετίζουν συνεχείς κανονιοβολισµοί. εκατέσσερα µεγάλα έλκυθρα πραγµατικά σπίτια εκατόν είκοσι µικρότερα και σαράντα βοηθητικά» 19 αναχωρεί για να πραγµατοποιήσει το περίφηµο ταξίδι της Αικατερίνης ΙΙ. Βιογραφία του Λ. Κατσώνη. Η ονοµασία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί µέχρι σήµερα από τα ΡΚΙΑ. Βλ. επίσης Γκρ. Άρς, Η Φιλική Εταιρεία στη Ρωσία, Ελληνική έκδοση (αναµένεται το 2011), σελ Д.С. Шнайдер «Балаклава», ντεσιατίνα= 1,0925 εκτάρια= 10,925 στρέµµατα. 15 Д.С. Шнайдер «Балаклава»,. 16 ηλαδή του Κράτους της Ταυρίδας (όπως ονόµασαν οι Ρώσοι την Κριµαία το Φεβρουάριο του 1784, µετά την Συνθήκη του Αυναλή-Καβάκ και την επίσηµη προσάρτησή της ), διορισµένος από την Αικατερίνη ΙΙ Κυβερνήτης της µεσηµβρινής Ρωσίας «µετ απολύτου πληρεξουσιότητος αντιβασιλείας και µε εξουσίαν αληθούς ηγεµόνος επεχείρησεν τον επικοισµόν των απέραντων και γονίµων επαρχιών τον καθαρισµόν και την καλλιέργειαν των στεππών, µεταβληθεισών κατόπιν εις εξαίσιους σιτοφόρους αγρούς µετετόπισεν λίαν επαισθητώς προς νότον το κέντρον της βαρύτητος του Ρωσικού κράτους» αναφέρει ο Edouard Driaut στο Ιστορία του Ανατολικού Ζητήµατος, Ελεύθερη Σκέψις 2005, ψηφιακή ανατύπωση εκδόσεως 1900, σελ. 88, Ρωσικά Κρατικά Ιστορικά Αρχεία (ΡΚΙΑ) τοµ. 383, καταγραφή 29, Φ. 176, σελ. 84. Επίσης βλ. Γ. Πριάχιν Ο Λάµπρος Κατσώνης στην ιστορία της ελλάδας και Ρωσίας», Ελληνική έκδοση, Επιµέλεια- Συµπλήρωµα Π. Στάµου, Αθήνα 2005, σελ H. Troyat, de l Academy Francaise, Catherine La grande,ελληνική έκδοση, Ωκεανίδα 1999, σελ Π. Στέγκνιι Χρόνικα βρεµέν Εκατερίνυ ΙΙ, Μόσχα 2001, σελ Βλ. επίσης H. Troyat,ίδιο ό.π. σελ

4 4 Για το ταξίδι αυτό ο Πατιόµκιν θέλοντας να εντυπωσιάσει την αυτοκράτειρα «κατέστρεψε δεκάδες χωριά, και µε την εργασία χιλιάδων αγροτών έχτισε κρεµαστές γέφυρες, αψίδες, δρόµους και πολυτελή παλάτια για τη βραχύβια ανάπαυση και τα όργια των υψηλών ταξιδιωτών και στους ανθρώπους που έρχονταν σε επαφή µε τους ταξιδιώτες αυτούς επέβαλαν έτσι ώστε στα πρόσωπά τους να αντανακλάται η απέραντη ευδαιµονία και η ευτυχισµένη τρυφερή συγκίνηση, µε την πιστή και σεβασµό ευθυµία» 20, κατά ορισµένους, αλλά για την αυτοκράτειρα και την ακολουθία της το έργο του Πατιόµκιν στην Κριµαία ήταν εντυπωσιακό και ουσιαστικό. Προς το τέλος του ταξιδιού (30 Απριλίου 1787) την Αικατερίνη συνοδεύει πλέον και ο αυτοκράτορας Ιωσήφ Β, που κρύπτεται κάτω από το όνοµα Κόµης Φαλκενστάιν, ο οποίος συναντά τους ταξιδιώτες «στο Καϊντάκ κοντά στο Κρεµεντσούκ». Η Αικατερίνη ΙΙ µαζί µε τον Ιωσήφ Β µεταβαίνουν (Μάιος 1787) στο Εκατερίνοσλάβ ( Η όξα της Αικτερίνης ), όπου θαυµάζουν τα θεµέλια της πόλης που οικοδοµεί για χάρη της ο Πατιόµκιν και στη συνέχεια πηγαίνουν στη Χερσώνα 21. Στις 12 Μαίου εισέρχονται στην Χερσώνα µε ένα ιδιαίτερα τελετουργικό τρόπο. Η αυτοκρατορική ποµπή εισέρχεται περνώντας κάτω από αψίδα που φέρει την επιγραφή «Η Οδός προς το Βυζάντιο» 22, µε την οποία ο Πατιόµκιν επισηµαίνει στην Αικατερίνη ΙΙ την ενεργό ακόµα ιδέα του περίφηµου «Ελληνικού Σχεδίου 23»! Μετά τη Χερσώνα οι δυό αυτοκράτορες µε την ακολουθία τους κινήθηκαν µέσα από γυµνές στέπες προς την Κριµαία. Στην Κριµαία, όπου έφθασαν στις 15 Μαΐου, ο Πατιόµκιν έχει ετοιµάσει άλλη µια εντυπωσιακή υποδοχή. Με έναν αιφνιδιαστικό τρόπο «η αυτοκρατορική άµαξα περικυκλώθηκε από Κοζάκους του Ντόν, σε πλήρη παρασηµοφωρηµένη εµφάνιση, οδηγούµενη από τον επικεφαλής Αταµάνο τους, σε διάταξη µονής γραµµής, έτοιµοι να πυροβολήσουν» 24, οι οποίοι πυροβόλησαν επανειληµµένα και ύστερα χωρισµένοι σε δυό γραµµές αναπαρέστησαν µάχη, καλοσωρίζοντας τους υψηλούς επισκέπτες! Έξω από το Μπαχτσίσαράι, την παλαιά πρωτεύουσα των Χάνων Γκιρέι, σχηµατίζεται προσωπική φρουρά - ποµπή της Αικατερίνης ΙΙ, «από Τατάρους murzas, που φορούν πράσινες στολές φορτωµένες µε χρυσά σιρίτια και κορδόνια, και µε συνοδεία 12 αγοριών-υπηρέτες», οι οποίοι µεταφέρουν την αυτοκράτειρα στο παλάτι του Χάνου, όπου θα διαµένει 25. Κατά τη διάρκεια του δείπνου οι δύο αυτοκράτορες µπορούσαν να θαυµάζουν από τα υψώµατα του Ινκερµαν, όπου το παλάτι, στο βάθος τη θάλασσα. Ήταν η Σεβαστούπολη, όπου ναυλοχούσαν τουλάχιστον 20 πολεµικά πλοία του Στόλου, που είχε σχηµατίσει ο Πατιόµκιν τα δύο τελευταία χρόνια και τώρα χαιρετούσαν µε κανιοβολισµούς την αυτοκράτειρα 26! 20 Д.С. Шнайдер στο ίδιο ό.π. 21 H. Troyat, de l Academy Francaise, Catherine La grande, σελ H. Troyat, ίδιο, σελ Βλ. επίσης Edouard Driaut ίδιο ό.π., σελ. 89 και S.S. Montefiore Potemkin,London 2004, p Κατά το «Ελληνικό Σχέδιο» των Πατιόµκιν-Αικατερίνης ΙΙ θα ανασυσταθεί η Βυζαντινή αυτοκρατορία και Αυτοκράτορας θα στεφθεί ο Κωνσταντίνος, εγγονός της Αικατερίνης Β και γιος του Παύλου Πέτροβιτς. Για το σχέδιο αυτό υπάρχει µεγάλη βιβλιογραφία που δεν θεωρείται σκόπιµο να αναφερθεί εδώ. Αξίζει όµως να αναφερθεί ότι τόσο έντονα το είχε υιοθετήσει η Αικατερίνη που το αναφέρει στις τελευταίες της επιθυµίες στα Αποµνηµονεύµατά της: «Είναι πρόθεσή µου να τοποθετήσω τον Κωνσταντίνο στο θρόνο της Ελληνικής Ανατολικής Αυτοκρατορίας». Βλ. Memoirs of Catherine the Great of Russia, translated from German by K. Anthony, 1935, σελ Memoirs of the Life of Prince Potemkin p. 118 και Se gur, Me moires, Paris , vol 3 p Βλ. και S.S. Montefiore Potemkin,σελ Ίδιο. 26 Ίδιο, σελ. 415.

5 5 Οι δύο αυτοκράτορες θαυµάζοντας και όντας βαθειά εντυπωσιασµένοι από τα επιτεύγµατα του Πρίγκιπα Πατιόµκιν του Ταυρικού, συνεχίζοντας το ταξίδι επάνω σε κωπήλατο πλοίο επιθεώρησαν το νέο Στόλο της Σεβαστούπολης, όπου «περισσότερα από 150 πλοία ήσαν έτοιµα για κάθε γεγονός στη θάλασσα Οι αυτοκράτορες σκεφτόντουσαν τον πόλεµο Η Αικατερίνη και ο Πατιόµκιν ένοιωθαν ότι µπορούν να κτυπίσουν τους Τούρκους αµέσως» 27! Οι ιστορικοί της εποχής έγραψαν ότι ο Στόλος αυτός «µπορούσε να φθάσει στην Κωνσταντινούπολη σε 30 ώρες» 28. Ο Λόχος των Αµαζόνων Αργότερα, όταν η αυτοκρατορική ποµπή έφθανε για επιθεώρηση την περιοχής της Μπαλακλάβα, µια άλλη µεγάλη έκπληξη περίµενε τους αυτοκράτορες και την ακολουθία τους. Τους υποδέχθηκε ένας Λόχος 100 περίπου έφιππων γυναικών, σε άψογη στρατιωτική τάξη, ένας «Λόχος Αµαζόνων 29», που τους συνόδεψε αποδίδοντας τιµές στους δύο αυτοκράτορες και τους λοιπούς επισήµους! Ο Θησέας 30 και οι Αµαζόνες, παράσταση αρχαίας ελληνικής µυθολογίας Κατά την Άνοιξη του 1787 στη διάρκεια του ταξιδιού της Αικατερίνης ΙΙ, σε συζήτηση µε την αυτοκράτειρα ο Στρατάρχης Γκριγκόριι Πατιόµκιν, µεταξύ των άλλων είχε εκθειάσει 31 τη γενναιότητα 27 Ίδιο. 28 H. Troyat, ίδιο ό.π., σελ. 362 και S.S. Montefiore Potemkin, σελ Κατά τη Μυθολογία, οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τις Αµαζόνες ως πολύ όµορφες γυναίκες, που ζούσαν ως έθνος οµαδικά στην περιοχή της Αζοφικής. Ήσαν οργανωµένες σε αυστηρά στρατιωτικό σύστηµα, εκπαιδεύονταν ως επιδέξιες ιππεύτριες και χειρίζονταν την πολεµική τέχνη ως ανδρείοι πολεµιστές. Βλ. και Амазонская рота // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). СПб.: Κατά τη Μυθολογία, ο Θησέας έλαβε µέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία, στον Πόντο, τη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στην Αζοφική, καθώς επίσης και στην αποστολή του Ηρακλή να φέρει την ζώνη της Ιππολύτης, της Βασίλισας των Αµαζόνων, στον Ευρυσθέα. Ο Θησέας ερωτεύθηκε την Αµαζόνα Αντιόπη, την οποία έφερε στην Ελλάδα και απέκτησε γιο µαζί της, τον Ιππόλυτο. Αργότερα οι Αµαζόνες ήλθαν στην Αθήνα για να εκδικηθούν τον Θησέα και να πάρουν πίσω την Αντιόπη. Στη µάχη που επακολούθησε στην Πνύκα, νικήθηκαν. Η Αντιόπη, που πολέµησε τις παλαιές συντρόφισσες της στο πλευρό του άνδρα της Θησέα, σκοτώθηκε. Οι Αµαζόνες έδειξαν ανδρεία και µοναδικό θάρρος µε την απόφασή τους να εκστρατεύσουν στην Αθήνα. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι κατάφυγαν σε βορειότερες περιοχές (στο βόρειο Καύκασο) µετά την ήττα τους από τον Ηρακλή, βλ. και Herodotus, The Histories pp S.S. Montefiore Potemkin, σελ. 418.

6 6 των Ελλήνων της Κριµαίας και την ισότητα των Ελλήνων και των συζύγων των, όπως και στην αρχαία Ελλάδα, τα οποία υποσχέθηκε να αποδείξει κατά την άφιξη της στην Κριµαία. Σύµφωνα µε αρχειακή πηγή του «Η συνάντηση µε την αυτοκράτειρα είχε προγραµµατιστεί στο ελληνικό χωριό Kadykovki, κοντά στην Μπαλακλάβα. Στην περιοχή της συνάντησης ο δρόµος είχε στρωθεί µε δάφνες, ραντισµένες µε πορτοκαλιές και λεµονιές, στο τέλος της λεωφόρου, που εκτείνονταν σε έξι χιλιόµετρα, στήθηκε µια σκηνή, µέσα στην οποία υπήρχαν τοποθετηµένα επάνω σε έναν πίνακα ευαγγέλιο, σταυρός, ψωµί και αλάτι.». Μάχη µεταξύ Ελλήνων και Αµαζόνων από ανάγλυφο σαρκοφάγου, 180 π.χ., Λούβρος Η αναχώρηση των Αµαζόνων, Claude Deruet, 1820 Όταν όλη η ποµπή έφθασε στο κέντρο της Μπαλακλάβα, ο Πατιόµκιν που συνόδευε την Αικατερίνη ΙΙ έδωσε την άδεια στην αρχηγό του Λόχου των Αµαζόνων, Ελένη 32 Записка об амазонской роте. Записал Г. Дуси // Москвитянин, С (Σηµειώσεις σχετικά µε το Λόχο των Αµαζόνων. Χρονικό Γ. Dusi / Moskvityanin, Σ ). Επίσης Есипов Г. Амазонская рота при Екатерине II // Исторический вестник, Т С ( Esipov Γ. Ο Λόχος των Αµαζόνων υπό την Αικατερίνη Β '/ / Ιστορική Εφηµερίδα, Τ Σ ). Βλ. επίσης Αρκάς Ζ.Α. Otrivki iz zapishok sevastopolskavo starozila 1828, Moskoi Sbornik 8: 1 (1852), p

7 7 Ιωάννη Σαραντάκη ή Σαράντη 33 (Елене Ивановна Сардановой) να αποδώσουν τιµές στους φιλοξενούµενους µε σειρά πυροβολισµών. Στη συνέχεια ο Πατιόµκιν πλησίασε την αρχηγό και «ενώ εκείνη του έδινε το χέρι της, ο Πρίγκιπας Πατιόµκιν ο Ταυρικός της φίλησε το µέτωπο και χτυπώντας την στον ώµο της είπε Συγχαρητήρια καπετάνιε των Αµαζόνων, ο Λόχος σας λειτουργεί αποτελεσµατικά, σας εκφράζω την ικανοποίησή µου.» 34. Ο Λόχος των Αµαζόνων συναντούν την Μεγάλη Αικατερίνη στη Μπαλακλάβα το 1787 (Παλαιά λιθογραφία 35 ) Η Αικατερίνη ΙΙ εντυπωσιασµένη αναχώρησε για το Άκερµαν, όπου συνάντησε τον Αρχιερέα Ανανία. Την ηµέρα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης παρακολούθησε τη θεία λειτουργία και έµεινε για δύο νύχτες στο κοντινό Μπαχτσίσαράι. Εκεί ζήτησε και συνάντησε πάλι την αρχηγό του Λόχου των Αµαζόνων Ελένη Σαραντάκη και εκφράζοντας την ευχαρίστησή της από την άψογη εµφάνιση των Ελληνίδων Αµαζόνων «την χάιδεψε στην πλάτη» 36. Λίγο αργότερα από το Akmechet (µετά Συµφερούπολη ) έστειλε στη Σαραντάκη ένα διαµαντένιο δαχτυλίδι και 1800 ασηµένια ρούβλια για την ίδια και για τις υπόλοιπες Αµαζόνες 37. Οι Αµαζόνες συνόδευσαν την Αικατερίνη στο υπόλοιπο ταξίδι «µαζί µε την υπόλοιπη συνοδεία της από Κοζάκους, Τατάρους και Αλβανούς» Ο Ιωάννης Σαράντης, ήταν πιστός φίλος του Πατιόµκιν και προστατευόµενος του. ιορίστηκε Σύµβουλος στην Αυλή της Κριµαίας, βλ. Kibovski A. Amajonskaja Rota, 1787 "Tcheingaouz 6:01 ( Μόσχα 1997) σελ Записка об амазонской роте ίδιο. Επίσης βλ. Esipov Γ. Ο Λόχος των Αµαζόνων, σελ Esipov Γ. ίδιο, σελ Esipov Γ. ίδιο, σελ Записка об амазонской роте Ίδιο και Esipov Γ. Ο Λόχος των Αµαζόνων, σελ. 75. Βλ. επίσης Ligne, Letters (Stae l) p 64, Prince de Ligne to Coigny, Kaffa και S.S. Montefiore Potemkin,σελ S.S. Montefiore Potemkin,σελ. 419.

8 8 Η Ελένη Σαραντάκη περιέγραψε αργότερα τα γεγονότα µε τον ακόλουθο τρόπο: «Ο Λόχος των Αµαζόνων συγκροτήθηκε µε ιάταγµα του Έκλαµπρου πρίγκηπα Πατιόµκιν Ταύρικού, υπαγόµενο στον διοικητή του συντάγµατος της Μπαλακλάβα, Ταγµατάρχη Τσαπώνη (Чапони) και αποτελούνταν από τις 100 συζύγους και κόρες των ευγενών Ελλήνων της Μπαλακλάβα, το Μάρτιο-Απρίλιο 1787 Γνωρίσαµε την αυτοκράτειρα κοντά στο χωριό της Μπαλακλάβα Kadykovka, καθώς ο Λόχος παρατάχθηκε υπό τις διαταγές µου στο τέλος της λεωφόρου, στρωµένης µε πορτοκαλιές, λεµονιές και κλαδιά δάφνης. Πρώτος ήρθε ο αυτοκράτορας Ιωσήφ, που έριξε µια µατιά στον κόλπο της Μπαλακλάβα και στα ερείπια ενός αρχαίου φρουρίου. Βλέποντας τις Αµαζόνες, ήρθε σε µένα και µε φίλησε στα χείλη, το οποίο προξένησε αναστάτωση και µεγάλη εξέγερση στις γυναίκες του Λόχου. Αλλά εγώ ηρέµησα τις υφισταµένες µου µε τις λέξεις: " Προσοχή!" Γιατί είστε τόσο φοβισµένες; Έχετε δει τον αυτοκράτορα να µην ακουµπά τα χείλη µου και δεν τον άφησα " Η λέξη "αυτοκράτορας" είχε την επίδρασή της στις Αµαζόνες, που δεν ήξεραν ποιος ήταν και του επιτέθηκαν. Μετά την εξέταση του κόλπου και του περιβάλλοντός του, οι Αµαζόνες σύζυγοι επέστρεψαν στην αυτοκράτειρα, που στο µεταξύ έχει ήδη φτάσει στο Kadykovke, όπου τη συνόδευε ο Πρίγκιπας Πατιόµκιν. Στο Kadykovki η αυτοκράτειρα συναντήθηκε µε τον αρχιερέα του Συντάγµατος της Μπαλακλάβα Ανανία. Ο Πατιόµκιν µε πλησίασε και όπως του ανέθεσε η αυτοκράτειρα να κάνει, µου έδωσε το χέρι του, φίλησε το µέτωπό µου και µε χάιδεψε στον ώµο, ενώ καταδέχτηκε να πει: Σας συγχαίρω, Αρχηγέ των Αµαζόνων!! Ο Λόχος σας λειτουργεί: Είµαι πολύ χαρούµενος µε αυτό.». 39 Κατά το Σεπτέµβριο του , ο πρώην κυβερνήτης του Καυκάσου, πρίγκιπας Μιχαήλ Βοροντσόβ, ενηµέρωσε τον υπουργό της αυτοκρατορικής αυλής πρίγκιπα Βολκόνσκιι, ότι έλαβε µια επιστολή από την χήρα Ελένη Σηντιάνσκοη (Елены Шилянской), τιτουλάριο Σύµβουλο από τη Συµφερούπολη, στην οποία του εξηγεί, ότι κατά τη βασιλεία της Αικατερίνης ΙΙ είχε δηµιουργηθεί ένας Λόχος Αµαζόνων «και ότι έχει την ευτυχία µιλώντας ως πρόσωπο, που εκπροσωπούσε τον Λόχο των Αµαζόνων της Αυτής Μεγαλειότητας, που γεµάτη χαρές φθάνει τώρα στην ηλικία των 90 ετών» και στην ειδική κατάσταση που βρίσκεται όντας φτωχή και άρρωστη, ικέτευε την αυτοκρατορική βοήθεια. Ο Πρίγκιπας Βοροντσόβ ανάφερε προς τον πρίγκιπα Βολκόνσκιι ότι «σύµφωνα µε µαρτυρίες των Ευγενών του Στρατάρχη του Ταυρικού, όλα τα πιο πάνω είναι αληθή και ότι το γήρας και η δυσχερής οικονοµική θέση της χήρας Σηντιάνσκο αξίζει της προσοχής και της συγχωρητικής χάρης του αυτοκράτορα» και ζήτησε από τον Βολκονσκιι να µεσολαβήσει στη µεγαλειότητα του Αλέξανδρου ΙΙ. Με αυτοκρατορική εντολή της 29 ης Σεπτεµβρίου 1848, που κοινοποιήθηκε στον πρίγκιπα Βολκόνσκιι, διατάχθηκε να διατεθούν στην χήρα Ελένη, πρώην Σαραντάκη, από το ταµείο της Αυτού Μεγαλειότητας 300 ασηµένια ρούβλια. Επί πλέον διατάχθηκε να αποσταλούν πληροφορίες για τον Λόχο των Αµαζόνων. Στα αρχεία του γραφείου του κυβερνήτη του Βλαντιµίρ της Ταυρίδας Πεστέλ βρέθηκε το 1848 το «Το πιο ευγενικό καλωσόρισµα της Σηντιάνσκο για τα 300 ρούβλια εφάπαξ ποσού» 41, που έλαβε στις 29 Σεπτεµβρίου του ίδιου χρόνου. 39 Ίδιο. Βλ. επίσης «Известия Таврической ученой архивной комиссии», 1889, 7 ("'Πρακτικά Επιστηµονικής Επιτροπής Ταυρικού Αρχείου''', 1889, 7). Επίσης βλ. S.S. Montefiore Potemkin,σελ Esipov Γ. Ο Λόχος των Αµαζόνων, σελ Ίδιο.

9 9 Έλενα Ιωάννη Σηντιάνσκαγια (Αρχηγός του Λόχου των Αµαζόνων, 1787) 42 Το εκέµβριο του 1848 ο Πρίγκιπας Βοροντσόβ υπέβαλε 43 τις ζητηθείσες πληροφορίες σχετικά µε το Λόχο των Αµαζόνων, όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω. Όπως και η ίδια η Ελένη, πρώην Σαραντάκη ή Σαράντη και αργότερα χήρα Σηντιάνσκαγια περιέγραψε, σύµφωνα µε τη ιαταγή του Πατιόµκιν να συγκροτηθεί ο Λόχος των Αµαζόνων και επειδή ο πρώτος σύζυγός της Ιωάννης Σαραντάκης ήταν ανώτερος αξιωµατικός του Συντάγµατος της Μπαλακλάβα, η ίδια εκλέχτηκε οµόφωνα αρχηγός του Λόχου των Αµαζόνων. Εξηγούσε επίσης ότι «Οι Αµαζόνες της Κριµαίας διδάχθηκαν σκοποβολή, ξιφασκία, καθώς και την ικανότητα να µένουν επάνω στη σέλα του αλόγου διδάχθηκαν κάθε όπλο» Πρόσθεσε επίσης, ότι κατά την άφιξη της Αικατερίνης εφοδίασαν την κάθε µία ειδικά µε 3 φυσίγγια µπαρουτιού για την απονοµή τιµών. Ο Βοροντσόβ στις πιο πάνω επίσηµες γραπτές πληροφορίες και σύµφωνα µε τα αρχεία του Πεστέλ, περιγράφει επίσης την ενδυµασία των Αµαζόνων. Φορούσαν φούστα από βυσσινί βελούδο, διακοσµηµένη µε χρυσά σιρίτια. Τα σακάκια τους ήσαν επίσης από βελούδο µε διακόσµηση επίσης χρυσών σιριτιών. Στα µαλλιά έφεραν λευκό τουρµπάνι µε χρυσό διάκοσµο µε παγιέτες και φτερά στρουθοκαµήλων 44. Ο Βοροντσόβ επί πλέον εξηγεί ότι στην επιστολή της «Η Έλενα Shidyanskaya υπέβαλε σχέδιο της ενδυµασίας των Αµαζόνων και το πορτρέτο της, που παρέµειναν στο Λόχο» και ότι βρίσκονται στα αρχεία του αυτοκρατορικού υπουργικού συµβουλίου, και εδώ παρουσιάζεται σε ακριβές αντίγραφο Esipov Γ. Ο Λόχος των Αµαζόνων, σελ Esipov Γ., ίδιο. 44 Esipov Γ. Ο Λόχος των Αµαζόνων, σελ Ίδιο σελ. 75.

10 10 Η ενδυµασία των Ελληνίδων Αµαζόνων Μετά από µικρό χρόνο ο Λόχος των Αµαζόνων διαλύθηκε. Όταν ο σύζυγος της Ελένης Ιωάννης Σαραντάκης ή Σαρλαντης πέθανε, εκείνη ξαναπαντρεύτηκε τον δηµόσιος υπάλληλο Γαβριήλ Σηντιάνσκο από τη Συµφερόπολη. Μετά από µια ζωή φτωχική και µετά από πολλές περιπέτειες πέθανε τυφλή. Για πολλά χρόνια υπήρχε στο παλαιό νεκροταφείο της Συµφερόπολης µνηµείο µε σταυρό από ψαµίτη, πάνω στον οποίο φαινόταν µε σκαλισµένα γράµµατα η επιγραφή: «4 Σεπτεµβρίου 1849, πέθανε η καπετάνισσα του Λόχου των Αµαζόνων Έλενα Σηντιάσκαγια, ετών 95». Ο τάφος µαζί µε όλο το νεκροταφείο καταστράφηκε στα µέσα του περασµένου αιώνα 46. Επίλογος Ανεξάρτητα από το αν το θέαµα που παρουσίασε ο Πατιόµκιν καθ όλο το ταξίδι στην Κριµαία ήταν θεατρική παράσταση, ή όχι, όπως κατηγορήθηκε από πολλούς αντιπάλους του και κυρίως διπλωµάτες, αλλά και από τον υπουργό εξωτερικών Α.Α. Μπεσµπορότκο και τον στρατηγό Π.Α. Ρουµιαντσέφ 47, η Αικατερίνη ΙΙ ασφαλώς µπόρεσε να διακρίνει πίσω από τις φιέστες µερικές λεπτοµέρειες και να βγάλει πολύτιµα συµπεράσµατα, που θα της επέτρεπαν να ενισχύσει την απόφασή της να ξεκινήσει τον Β Ρωσο-Τουρκικό πόλεµο ( ). Η Αικατερίνη είδε τη Σεβαστούπολη ως µια πραγµατικότητα, τη Χερσώνα που αναδυόταν από τη γη. Το Ρωσικό Στόλο να πλέει σε ετοιµότητα στη Μαύρη θάλασσα. Τίποτα από αυτά δεν υπήρχε πριν δέκα χρόνια Чудеса и приключения - ИД Экономическая газета στο 47 Pantshenko A.M. Potemkiskie dereven, I kak koultournii MIF (Moscow 2006). Βλ. Επίσης Amazon company, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισµού, στο 48 H. Troyat Catherine La grande,σελ. 363.

11 11 Η Αικατερίνη η Μεγάλη, ασφαλώς µπόρεσε να διακρίνει στην Κριµαία οργανωµένα και πειθαρχηµένα στρατεύµατα, Κοζάκους επιδέξιους πολεµιστές, στρατεύµατα που σχηµατίστηκαν από µέτοικους, που οργανώθηκαν στρατιωτικά και πολεµώντας κράτησαν την Κριµαία στη ρωσική επικράτεια. Μεταξύ των πρωταγωνιστών στη φύλαξη των συνόρων της Νέας Ρωσίας και οι Έλληνες. Με το στρατηγικό πνεύµα του Πατιόµκιν, τον ενθουσιασµό και την αφοσίωση των Ελλήνων είδε η αυτοκράτειρα να δηµιουργείται στην Κριµαία ο Λόχος των Ελληνίδων Αµαζόνων, «από ευγενείς γυναίκες», συζύγους και κόρες των Ελλήνων του Συντάγµατος της Μπαλακλάβα, ό,τι εκλεκτό υπήρχε στην περιοχή της Μπαλακλάβα. Είδε δηλαδή η Μεγάλη Αικατερίνη, να δηµιουργείται το πρώτο γυναικείο στρατιωτικό απόσπασµα στις ρωσικές ένοπλες δυνάµεις! Αυτό το γεγονός δεν ήταν µέρος θεατρικής παράστασης. Ο Λόχος των Αµαζόνων, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι διαλύθηκε µετά από µικρό χρονικό διάστηµα, υπήρξε ιδιοφυής στρατιωτική ιδέα και είχε όλα τα βασικά χαρακτηριστικά στρατιωτικού τµήµατος: - Σωστή στρατιωτική συγκρότηση, - Στρατιωτική εκπαίδευση, - ιακεκριµένη στρατιωτική ενδυµασία, - Πειθαρχηµένη, ενιαία και άψογη εµφάνιση σε στρατιωτική επίδειξη ( και µάλιστα εµπρός στη Ηγεσία της Ρωσίας και υψηλούς διπλωµάτες) - Χειρισµό όπλων, - εξιότητα έφιππων ελιγµών και κινήσεων ιππικού, - Αναγνώριση της στρατιωτικής ιδιότητας από την ρωσική ηγεσία 49. Εποµένως, στο τέλος του ταξιδιού της η Αικατερίνη στην Κριµαία, ίσως είχε καταλάβει ότι µπορεί να ξεκινήσει ένα νικηφόρο πόλεµο εναντίον της Οθωµανικής αυτοκρατορίας! 49 Που επισφραγίζεται µε την αλληλογραφία Βοροντσόβ και την αποστολή των 300 ασηµένιων ρουβλίων από τον αυτοκράτορα Αλέξανδρο ΙΙ στην αρχηγό του Λόχου των Αµαζόνων!

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Επώνυμο Όνομα Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Μιχαήλ Υπογραφή Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 1984. Σφραγίδα Σφραγίδα Μιχαήλ Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Cleopatra (Κλεοπάτρα) 69 30 π.χ. Αίγυπτος Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.x και βασίλεψε στην

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. Τι είναι το Ρούπελ; Το Ρούπελ είναι οχυρό και πρόκειται για το μεγαλύτερο συγκρότημα της οχυρωμένης τοποθεσίας κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. Οι εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά κατά τις οποίες συµµετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ 600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ ΠΛΗΣΙΑΣΕ, ΝΥΞΕ ΜΕ ΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΛΟΓΧΗ Ή ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΦΟΝΕΥΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ. ΑΝΤΙΤΑΞΕ ΠΕΛΜΑ ΣΤΟ ΠΕΛΜΑ, ΘΕΣΕ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ, ΠΡΟΤΑΞΕ ΛΟΦΙΟ ΣΤΟ ΛΟΦΙΟ, ΚΡΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 26 2013 ΠΡΑΓΑ-ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ

: 26 2013 ΠΡΑΓΑ-ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ 1η μέρα: 25 Αυγούστου 2013 ΑΘΗΝΑ- ΠΡΑΓΑ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Χρυσή Πόλη των 100 Πύργων, την Πράγα. Ακολουθεί πεζή ξενάγηση στην παλιά πόλη. Θα δούμε το συγκρότημα κτιρίων που απαρτίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ >ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς

Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς Βίκινγκς Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς Οι Βίκινγκς ζούσαν στους βόρειους λαούς της Ευρώπης: στη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Δανία και την Ισλανδία. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, εμφανίστηκαν ως εξερευνητές, πειρατές,

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων»

«Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων» ΤΑ ΝΕΑ, 24/01/2007 ΤΖΟΑΝ ΜΠΡΕΤΟΝ ΚΟΝΕΛΙ «Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων» Πρόδροµοι της ισότητας των φύλων ήσαν οι ιέρειες στην αρχαία Ελλάδα, αποδεικνύει η καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών Η Ιστορία της Αεροπορίας Στρατού 1. Χρονική αφετηρία της Αεροπορίας Στρατού θεωρείται το έτος 1947 όταν τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς μετέβησαν οι πρώτοι Αξιωματικοί του πυροβολικού στην Αγγλία στη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ Την 15 Ιαν 2002,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Ι-2: Η βασιλεία του Ηρακλείου. Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

Ενότητα Ι-2: Η βασιλεία του Ηρακλείου. Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις Ενότητα Ι-2: Η βασιλεία του Ηρακλείου. Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις Κατάσταση της αυτοκρατορίας στις αρχές του 7 ου αιώνα: Επιδρομές Σλάβων και Αβάρων στη βαλκανική χερσόνησο Καταστροφή πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Κατερίνα Μαρία Μ.

Άννα Κατερίνα Μαρία Μ. Άννα Κατερίνα Μαρία Μ. Η Ιαπωνία είναι µια από τις ισχυρότερες βιοµηχανικές χώρες και µαζί µε άλλες αποτελούν σήµερα µια ισχυρή βιοµηχανική και εµπορική ζώνη που ανταγωνίζονται τις Η.Π.Α και την Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής»

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής» Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρική ς Εποχής; Ερωτήματα - κλειδιά: 2 Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Γεωμετρικής Εποχής; Υπήρχαν αρχηγοί στις ομάδες των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συνεργάτες, Το γραφείο µας σε συνεργασία µε την Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας και µε τη στήριξη των ήµων Τρίπολης, Γορτυνίας και του Επιµελητήριο Αρκαδίας σας προσκαλούν να συµµετέχετε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. Ο Αθανάσιος Διάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ Ε.Σ.Σ.Δ.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ Ε.Σ.Σ.Δ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ Ε.Σ.Σ.Δ. 1 Θεοδώρα Γιαννίτση Οι πρώτοι Έλληνες εγκαθίστανται στα παράλια της Mαύρης Θάλασσας από

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

«H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ»

«H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ» «H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ» Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ Οι χρησιμότητες της θάλασσας είναι πολλές όπως πολλές είναι κι οι ωφέλειες που η θάλασσα παρέχει στον άνθρωπο. Ο ι

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Khan Wars 7: Αίμα και Δόξα. Σημειώσεις Έκδοσης

Khan Wars 7: Αίμα και Δόξα. Σημειώσεις Έκδοσης Khan Wars 7: Αίμα και Δόξα Σημειώσεις Έκδοσης Αναβαθμίσεις Επιλογών Όλα τα μενού επιλογών έχουν popup με νεα σχέδια και περιγραφές. Εξομοιωτής Μάχης Αποτελεί την οπτική αναπαράσταση της μάχης και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου Θέμα Α1 Να σημειώσετε στο τέλος κάθε πρότασης Σ (Σωστό) αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή Λ(Λάθος) αν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΙΑΝΑ Ἰούλιος 2012 Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΙ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1807) Ἀναστάσιος Στάμου, Δ/ντής ΕΠΑΛ Λευκάδας

ΝΙΚΙΑΝΑ Ἰούλιος 2012 Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΙ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1807) Ἀναστάσιος Στάμου, Δ/ντής ΕΠΑΛ Λευκάδας ΝΙΚΙΑΝΑ Ἰούλιος 2012 Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΙ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1807) Ἀναστάσιος Στάμου, Δ/ντής ΕΠΑΛ Λευκάδας Η ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Το πρώτο ελεύθερο Ελληνικό κράτος (1800) με συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ρώσοι και η Ελληνική Επανάσταση του 1821

Οι Ρώσοι και η Ελληνική Επανάσταση του 1821 1 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Επέτειος 25 ης Μαρτίου Ομιλία Πλοιάρχου (Μ) ε.α. Π. Στάμου ΠΝ Θέμα: Οι Ρώσοι και η Ελληνική Επανάσταση του 1821 Πειραιάς, 23 Μαρτίου 2009 2 Π. Ν. Στάμου 1 Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο ρομαντισμός, που καταλαμβάνει τον επισκέπτη, μόλις φθάσει στο

Διαβάστε περισσότερα

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Ορτυγία Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Τοποθεσία Πού βρίσκεται; Το νησί της Ορτυγίας βρίσκεται στην κάτω Ιταλία στις Συρακούσες. Τα αξιοθέατα: Ο ναός του Απόλλωνα üη πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δημοτικό Σχολείο Λουτρού Σχολ.Έτος 2003-2004 Ίτσκου Αναστασία Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ Μια φορά κι έναν καιρό, 2300 χρόνια πριν και λίγα ακόμη, αρχίζει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα αετώματα, στις μετώπες και στη ζωφόρο του Παρθενώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογένειας: Εμμανουήλ Τσαλίκη + Μαρίας Θεολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογένειας: Εμμανουήλ Τσαλίκη + Μαρίας Θεολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογένειας: Εμμανουήλ Τσαλίκη + Μαρίας Θεολόγου (Όπως τα κατέθεσε προφορικά η κ. Ιωάννα Τσαλίκη, εγγονή του Εμμανουήλ Τσαλίκη, τον Αύγουστο του 2011) Οικογενειακή φωτογραφία στη Λέρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ alco THE PULSE OF SOCIETY ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΤΥΠΟΣ: ΔΕΙΓΜΑ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: ΧΡΟΝΟΣ: ALCO Ε.Ο.Τ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ) 1.500

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α Λυκείου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά ΜΕΡΟΣ Α (20 μονάδες) Να απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και στις δύο (2) ερωτήσεις. 1. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος: Η οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική κατάσταση του ελληνισµού στην Ο Γ

Α Μέρος: Η οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική κατάσταση του ελληνισµού στην Ο Γ Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη. ΕΛΠ 43 Σχεδιάγραµµα δεύτερης γραπτής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού.

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Όταν το 1912 δειλά συγκροτείτο ο πρώτος αεροπορικός στόλος

Διαβάστε περισσότερα

5 Μέρες/4νύχτες στην Κωνσταντινούπολη αεροπορικώς σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων από 9/6 έως 13/6

5 Μέρες/4νύχτες στην Κωνσταντινούπολη αεροπορικώς σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων από 9/6 έως 13/6 5 Μέρες/4νύχτες στην Κωνσταντινούπολη αεροπορικώς σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων από 9/6 έως 13/6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ Ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη δεν είναι μόνο μια μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!!

ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!! ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!! etwinning συνεργασία του Νηπιαγωγείου Σεισίου και του 1 ου Νηπιαγωγείου Μουρικίου στα πλαίσια του προγράμματος «Ας ζήσουμε ένα ταξίδι με τους

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: Μεταξύ 23/2/2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης

ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης 28 ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης μας Γιαννούλας, σφραγίζει μέ διακριτικότητα το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Χωρίς ποτέ να διεκδικήσει ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Χελιδορέα(ς) Σεπτέμβριος 2013. Έκθεση αποστολής. Χ. Νικολαΐδου

Χελιδορέα(ς) Σεπτέμβριος 2013. Έκθεση αποστολής. Χ. Νικολαΐδου Χελιδορέα(ς) Σεπτέμβριος 2013 Έκθεση αποστολής Χ. Νικολαΐδου 1 Περιεχόμενα Ιστορικό... 3 Χελιδορέα Σεπτέμβριος 2013... 3 Συνοπτικό ημερολόγιο αποστολής... 3 Ευρήματα αποστολής... 4 Υλικά... 4 Οι συντελεστές...

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 20 Μαΐου 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σχολικό βιβλίο, σελ. 141: «Ισχυρότερο όργανο να αδρανοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια.

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. 3E ERGASION_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 3:02 μ.μ. Page 1 Aνοίγει η αυλαία Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. θέατρο παράσταση σκηνή χορός

Διαβάστε περισσότερα

3 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΑΣΙΖΗ ΓΚΟΥΜΠΙΟ. 4 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΣΙΕΝΑ ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ. 5η µέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΛΟΥΚΑ ΠΙΖΑ

3 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΑΣΙΖΗ ΓΚΟΥΜΠΙΟ. 4 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΣΙΕΝΑ ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ. 5η µέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΛΟΥΚΑ ΠΙΖΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΟΥΜΒΡΙΑ 8 µέρες / 7 νύχτες Περούτζια * Ασίζη * Γκούµπιο * Σιένα * Σαν Τζιµινιάνο * Μοντεκατίνι * Λούκα * Πίζα * Φλωρεντία * 1η µέρα: ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΡΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΙΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΞΗ: ΣΤ ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Διάβασε προσεκτικά τις ερωτήσεις και προσπάθησε

Διαβάστε περισσότερα

Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη. Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος- Ξεναγός. Περιεχόμενα

Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη. Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος- Ξεναγός. Περιεχόμενα Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Χάνια... 2 3. Τα Χάνια της Ξάνθης... 3 4. Το Χάνι Αβέρωφ... 3 5. Εικόνες... 4 6. Βιβλιογραφία... 6 Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος-

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία]

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις 2014 2015 www.eie.gr Νέες προσεγγίσεις στην Ιστορία του Νότου της Ρωσικής Aυτοκρατορίας, 1784-1914 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO Courtesy translation Προς τον κ. Alfredo Pérez de Armiñán Βοηθό Γενικό Διευθυντή για τον Πολιτισμό Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών Οδός Miollis 1 75732 Παρίσι Cedex

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιµη κυρία ιευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αγαπητή Πολυξένη, Αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι,

Αξιότιµη κυρία ιευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αγαπητή Πολυξένη, Αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι, Tελετή επίδοσης του παρασήµου του Ιππότη του Τάγµατος Γραµµάτων και Τεχνών στην κα Πολυξένη Αδάµ-Βελένη Θεσσαλονίκη, 14 Μαρτίου 2013 Αξιότιµη κυρία ιευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

Το χωριό της Κασσιόπης βρίσκεται 38χμ βόρεια της πόλης της Κέρκυρας, απέναντι από τα παράλια της Αλβανίας.

Το χωριό της Κασσιόπης βρίσκεται 38χμ βόρεια της πόλης της Κέρκυρας, απέναντι από τα παράλια της Αλβανίας. Η Κασσιόπη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές της βορειοανατολικής ακτής της Κέρκυρας. Αυτό το μικρό γραφικό ψαράδικο χωριό έχει πληθυσμό περίπου 1200 κατοίκους. Η Κασσιόπη είναι το μεγαλύτερο χωριό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Εξαρχία β. Σοβιέτ γ. Δόγμα Τρούμαν Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΘΗΝΑ 2009 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ το παρελθόν 1 6 Βυζαντινό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 59. ΘΕΜΑ : 67η Ετήσια Συνάντηση Πτυχιούχων ιακριτικού άσους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 59. ΘΕΜΑ : 67η Ετήσια Συνάντηση Πτυχιούχων ιακριτικού άσους ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 59 ΑΠΟ : Εφορεία Εκπαίδευσης ΠΡΟΣ : - Πτυχιούχους ιακριτικού άσους - Σώµα Προσκόπων Κύπρου ΚΟΙΝ. : -Περιφερειακές Εφορείες - Εφόρους Γενικής Εφορείας ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Ιταλία Τι είδαμε, τι κάναμε και πώς περάσαμε στην Ιταλία? Ημερολόγιο Comenius Ιταλία Για να δείξω πως περάσαμε στην Ιταλία θα φτιάξω ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο θα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Στην Αττική οι Αρβανίτες κατοικούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου. Ουσιαστικά την ελληνική γλώσσα την διατηρήσαν οι κλειστές ελληνικές κοινωνίες των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

O xαρταετός της Σμύρνης

O xαρταετός της Σμύρνης ...... O xαρταετός της Σμύρνης Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 MANOΣ KONTOΛEΩN & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη 271 & Γεωργίου Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων: α. Εξαρχία β. Σοβιέτ γ. όγµα Τρούµαν Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012

Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012 Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012 Πέντε διαλέξεις για τα Βαλκάνια των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα Κώστας Καραμαλής 1912 2012 Εκατό Χρόνια Ελλαδικής Θεσσαλονίκης ( ἤ εκατό χρόνια μοναξιάς;

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα