Ο ΛΟΧΟΣ 2 ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ ΩΝ ΑΜΑΖΟΝΩΝ. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΛΟΧΟΣ 2 ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ ΩΝ ΑΜΑΖΟΝΩΝ. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ"

Transcript

1 1 Π. Ν. Στάµου PhD (Hist.) 1 Ο ΛΟΧΟΣ 2 ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ ΩΝ ΑΜΑΖΟΝΩΝ. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ Εισαγωγή Μετά τη σύναψη της Συνθήκης Kutchuk Kainardji 3 (1774), πραγµατοποιείται µια έντονη µετακίνηση Ελλήνων προς την περιοχή του Βόρειου Εύξεινου Πόντου, της Μαύρης Θάλασσας, και οι περισσότεροι εγκαθίστανται στην Κριµαία. Άλλωστε καθ όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας παρατηρείται γενικότερα ένα µεταναστευτικό ρεύµα προς τη Ρωσία. Έλληνες µοναχοί, στρατιωτικοί και έµποροι µετοίκισαν στη Ρωσία, όπου ήσαν ευπρόσδεκτοι στη χώρα µε το χριστιανικό Οµόδοξο, την ίδια θρησκεία 4. Οι περισσότεροι Έλληνες που µετακινήθηκαν στη Ρωσία µετά το 1774 είχαν πολεµήσει ή είχαν µε κάποιο τρόπο συµπράξει µε τις Ρωσικές υνάµεις κατά την περίοδο του Α Ρώσο-Τουρκικού πολέµου ( ), την περίοδο που έµεινε στην ιστορία της Ελλάδας µε την ονοµασία «Τα Ορλωφικά», από το όνοµα του αρχηγού των ρωσικών στρατευµάτων Α. Ορλώφ. Μετά την υπογραφή της ειρήνης πολλοί πολεµιστές παρακάλεσαν τον Α. Ορλώφ να τους φροντίσει να προστατευθούν από την εκδικητική πρόθεση των Τούρκων. Με τις οδηγίες της Αικατερίνης ΙΙ, ο Α. Ορλώφ, ανταµείβοντας τους µαχητές, προσκάλεσε µε επιστολή 5 του όσους Έλληνες το επιθυµούσαν να µετακινηθούν µε ασφάλεια στη Ρωσία. Το µεταναστευτικό ρεύµα ήταν κατά την περίοδο εκείνη αρκετά µεγάλο και το αποτελούσαν, εκτός από τους στρατιωτικούς, ολόκληρες οικογένειες, κυρίως από τα νησιά του Αρχιπελάγους, αλλά και ένας σηµαντικός αριθµός από τις ηπειρωτικές περιοχές της Ελλάδας. Η µετανάστευση αυτή των Ελλήνων στη Ρωσία συνεχίστηκε µέχρι τα τέλη του Η µετανάστευση ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1775 µε τα δύο πρώτα πλοία Ταχυδρόµος και Αρχιπέλαγος, και από το Μάιο του ίδιου χρόνου άλλα 11 πλοία µετέφεραν στην Κριµαία πάνω από άτοµα 6. Η Κριµαία, το κράτος των Τατάρων, διερχόταν τότε µια πολύ δύσκολη περίοδο αδύνατης οικονοµίας, µε κοινωνικό και πολιτικό σύστηµα διεφθαρµένο, λόγω της 1 Οµιλία στο 3 ο Ελληνο-Ρωσικό Φόρουµ στην Αθήνα, Σεπτέµβριος Στα ελληνικά ο σωστός όρος είναι «Λόχος», στα ρωσικά και αγγλικά συναντάται ως «εταιρία - company». 3 Kuchuk Kainarji σηµερινή Kaynardzha, NA στη Βουλγαρία, περιοχή Dobruja, κοντά στο ούναβη. 4 Γκριγκόρι Άρς Το Εταιρικό Ζήτηµα στη Ρωσία, η Φιλική Εταιρεία, έκδοση Μόσχας 1970, υπό έκδοση στα Ελληνικά από το Κέντρο Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών (ΚΕΡΙΕ), σελ Της 2 Σεπτεµβρίου 1774, µε την οποία απευθυνόµενος προς τους Έλληνες µαχητές έγραφε: «προς όλους τους ανδρείους και πιστούς ταγµατάρχας, καπετάνους, αξιωµατικούς και τα άλλα µέλη του αλβανικού στρατού η υµετέρα φιλία της οποίας τοσαύτα ελάβοµεν τεκµήρια, ουδέποτε θέλει εξαλειφθή εκ της µνήµης µας. Όθεν θέλω φροντίση θερµότατα περί της ησυχίας και ασφαλείας σας». Βλ. Π. Κοντογιάννη Οι Έλληνες κατά τον πρώτον επί Αικατερίνης Β Ρωσσο-Τουρκικόν πόλεµον ( ), Εν Αθήναις 1903, σελ Γ. Πριάχιν Οικισµοί των Ελλήνων του Αρχιπελάγους στο Κέρτς και Γενίκαλε (τέλη 18 ου -µέσα 19 ου αιώνα), Επετηρίς Ιδρύµατος Ανδρέας Μπιλέφσκυ, Κίεβο 1997, σελ. 128.

2 2 µακρόχρονης αντιπαλότητας και πολέµων µε τη Ρωσία και κατ αυτόν τον τρόπο, ειδικότερα στην Μπαλακλάβα πολύ κοντά στη Σεβαστούπολη, βρήκαν την ευκαιρία να εγκατασταθούν πολλοί Έλληνες. «Την περίοδο αυτή δεν υπήρχε ούτε ένας κάτοικος στη Μπαλακλάβα» 7. Στην περιοχή της Μπαλακλάβας εγκαθίστανται οι Έλληνες µετά την προσάρτηση της Κριµαίας από τη Ρωσία το Ουσιαστικά όµως, ο εποικισµός άρχισε το 1784, ως µέρος ενός εθελοντικού Τάγµατος, που το αποκαλούσαν Ελληνικό στράτευµα του Ορλωφ 8, αποτελούµενο από άνδρες του Αρχιπελάγους, που στην πραγµατικότητα όµως αποτελούνταν από πολλά Τάγµατα Ελλήνων και άλλων µαχητών. Χάρτης που εµφανίζει τη µετακίνηση Χριστιανών κατά την περίοδο από τη Νότια Κριµαία προς τη Βόρειο Ανατολική µε κατάληξη τη δηµιουργηθείσα Μαριούπολη 9. Μετά την εγκατάσταση των Ελλήνων η Μπαλακλάβα έµοιαζε πόλη «εξ ολοκλήρου Ελληνική 10».Τα Ελληνικά Τάγµατα είχαν πρώτα εγκατασταθεί στο Κέρτς και στο Γενί-Καλέ. Μετά την προσάρτηση της Κριµαίας και µε εντολή του Πατιόµκιν, µεταφέρθηκαν αργότερα στην περιοχή της Γιάλτας. Κατά την περίοδο αυτή η Αυτοκράτειρα Αικατερίνη ΙΙ χρησιµοποίησε τα εθελοντικά Ελληνικά τµήµατα σαν φύλακες των Νοτίων συνόρων της αυτοκρατορίας (από Σεβαστούπολη µέχρι Θεοδοσία), των προσαρτηθέντων δηλαδή εδαφών και «αφιέρωσε προς τούτοις ρουβλίων 11». Την ίδια περίοδο οργανώθηκε µε την ενεργό βοήθεια της ηγετικής µορφής του Λάµπρου Κατσώνη το Ελληνικό Τάγµα της Μπαλακλάβας 12, που εγκαταστάθηκε στη 7 Д.С. Шнайдер «Балаклава», Производительные силы курорт, история Крымгосиздат, 1930 г. 8 Α. Ε. Βακαλόπουλος Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ΗΡΟ ΟΤΟΣ, Τοµ., σελ ГРЕКИ НА УКРАИНСЬКИХ ТЕРЕНАХ, Κίεβο 2000, σελ Π. Κοντογιάννης ό.π. σελ Π. Κοντογιάννης ό.π. ίδιο. Βλ. επίσης Γ. Πριάχιν όπως πάνω σηµ. 4, σύµφωνα µε τον οποίο η αποστολή της διαφύλαξης των νότιων συνόρων διήρκησε από 1784 µέχρι το Οι περισσότεροι Έλληνες ιστοριογράφοι το αναφέρουν ως Τάγµα των Ελαφρών Κυνηγών της Μπαλακλάβα, στηριζόµενοι στο έγγραφο υπ αριθµ της Εθνικής Βιβλιοθήκης Χειρόγραφη

3 3 Μπαλακλάβα και στα περίχωρα Калыковка (Καλίκαφκα), Комары (Καµάρι), και Алсу (Αλσού) 13. ιατέθηκαν 9 χιλιάδες ντεσιατίνες 14 και έτσι όλη η Μπαλακλάβα µε τα γύρω χωριά µετατράπηκε σε ένα µεγάλο στρατόπεδο Ελλήνων. Η ιδέα της συγκροτήσεως του Ελληνικού Τάγµατος της Μπαλακλάβα ήταν να αποτελέσει ένα αντίβαρο στην αντίσταση των Τατάρων, «και να θριαµβεύσει ο χριστιανισµός απέναντι στον µωαµεθανισµό, τάση που ξεχείλισε από την φοβερή και φρικαλέα συµπεριφορά των νέων Ελλήνων αποίκων προς τους Τατάρους Ακόµα και σήµερα σώζονται παλιά τραγούδια των Τατάρων, που απεικονίζουν τη δύσκολη αυτή περίοδο και την πικρή ζωή τους». Η επικράτηση των φυγάδων Ελλήνων στην νέα γη δηµιούργησε εκ µέρους τους ίσως και υπερβολές, στα πλαίσια του αγώνα επιβίωσης στις νέες συνθήκες. Η πίεση των Ελλήνων στο ταταρικό στοιχείο προκάλεσαν την µαζική µεταφορά των Τατάρων στην Τουρκία 15. Στις 3 Αυγούστου 1779 η Αικατερίνη ενέκρινε το σχέδιο του Αρχιστρατήγου Πρίγκιπα Πατιόµκιν του Ταυρικού 16 για τη δηµιουργία ενός Ελληνικού Συντάγµατος Πεζικού από 1762 άνδρες, για να ανταµειφθούν οι Έλληνες που συµµετείχαν στο λεγόµενο «Αλβανικό Στράτευµα» της Κριµαίας και για «εκείνους τους Έλληνες που στο Αρχιπέλαγος πολέµησαν για τη Ρωσία, γιά να τους παρέχει έτσι καταφύγιο και δια µέσου αυτών να αυξήσει τον αριθµό των ωφελίµων εποίκων» 17. Στην Κριµαία ο Πατιόµκιν ιδρύει πόλεις στις ερηµιές, χαράσσει δρόµους, ανοίγει λιµάνια, εγκαινιάζει ναυπηγεία, προσελκύει αποίκους και χρηµατοδοτεί την εγκατάστασή τους 18 και προσκαλεί την αυτοκράτειρα να της επιδείξει τα δηµιουργήµατά του. Η Αικατερίνη ΙΙ οργανώνει και πραγµατοποιεί το 1787 ένα µεγαλειώδες µακρύ και πολυδάπανο ταξίδι στην Κριµαία, µαζί µε υψηλούς προσκεκληµένους της, διπλωµάτες και άλλους, για να επιθεωρήσει και επιβεβαιώσει την αξία των έργων του Πατιόµκιν. Το ταξίδι της Αικατερίνης ΙΙ στην Κριµαία Την 7 η Ιανουαρίου 1787 «ένα εκπληκτικό καραβάνι εγκαταλείπει το Τσέρκοε Σελό και το χαιρετίζουν συνεχείς κανονιοβολισµοί. εκατέσσερα µεγάλα έλκυθρα πραγµατικά σπίτια εκατόν είκοσι µικρότερα και σαράντα βοηθητικά» 19 αναχωρεί για να πραγµατοποιήσει το περίφηµο ταξίδι της Αικατερίνης ΙΙ. Βιογραφία του Λ. Κατσώνη. Η ονοµασία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί µέχρι σήµερα από τα ΡΚΙΑ. Βλ. επίσης Γκρ. Άρς, Η Φιλική Εταιρεία στη Ρωσία, Ελληνική έκδοση (αναµένεται το 2011), σελ Д.С. Шнайдер «Балаклава», ντεσιατίνα= 1,0925 εκτάρια= 10,925 στρέµµατα. 15 Д.С. Шнайдер «Балаклава»,. 16 ηλαδή του Κράτους της Ταυρίδας (όπως ονόµασαν οι Ρώσοι την Κριµαία το Φεβρουάριο του 1784, µετά την Συνθήκη του Αυναλή-Καβάκ και την επίσηµη προσάρτησή της ), διορισµένος από την Αικατερίνη ΙΙ Κυβερνήτης της µεσηµβρινής Ρωσίας «µετ απολύτου πληρεξουσιότητος αντιβασιλείας και µε εξουσίαν αληθούς ηγεµόνος επεχείρησεν τον επικοισµόν των απέραντων και γονίµων επαρχιών τον καθαρισµόν και την καλλιέργειαν των στεππών, µεταβληθεισών κατόπιν εις εξαίσιους σιτοφόρους αγρούς µετετόπισεν λίαν επαισθητώς προς νότον το κέντρον της βαρύτητος του Ρωσικού κράτους» αναφέρει ο Edouard Driaut στο Ιστορία του Ανατολικού Ζητήµατος, Ελεύθερη Σκέψις 2005, ψηφιακή ανατύπωση εκδόσεως 1900, σελ. 88, Ρωσικά Κρατικά Ιστορικά Αρχεία (ΡΚΙΑ) τοµ. 383, καταγραφή 29, Φ. 176, σελ. 84. Επίσης βλ. Γ. Πριάχιν Ο Λάµπρος Κατσώνης στην ιστορία της ελλάδας και Ρωσίας», Ελληνική έκδοση, Επιµέλεια- Συµπλήρωµα Π. Στάµου, Αθήνα 2005, σελ H. Troyat, de l Academy Francaise, Catherine La grande,ελληνική έκδοση, Ωκεανίδα 1999, σελ Π. Στέγκνιι Χρόνικα βρεµέν Εκατερίνυ ΙΙ, Μόσχα 2001, σελ Βλ. επίσης H. Troyat,ίδιο ό.π. σελ

4 4 Για το ταξίδι αυτό ο Πατιόµκιν θέλοντας να εντυπωσιάσει την αυτοκράτειρα «κατέστρεψε δεκάδες χωριά, και µε την εργασία χιλιάδων αγροτών έχτισε κρεµαστές γέφυρες, αψίδες, δρόµους και πολυτελή παλάτια για τη βραχύβια ανάπαυση και τα όργια των υψηλών ταξιδιωτών και στους ανθρώπους που έρχονταν σε επαφή µε τους ταξιδιώτες αυτούς επέβαλαν έτσι ώστε στα πρόσωπά τους να αντανακλάται η απέραντη ευδαιµονία και η ευτυχισµένη τρυφερή συγκίνηση, µε την πιστή και σεβασµό ευθυµία» 20, κατά ορισµένους, αλλά για την αυτοκράτειρα και την ακολουθία της το έργο του Πατιόµκιν στην Κριµαία ήταν εντυπωσιακό και ουσιαστικό. Προς το τέλος του ταξιδιού (30 Απριλίου 1787) την Αικατερίνη συνοδεύει πλέον και ο αυτοκράτορας Ιωσήφ Β, που κρύπτεται κάτω από το όνοµα Κόµης Φαλκενστάιν, ο οποίος συναντά τους ταξιδιώτες «στο Καϊντάκ κοντά στο Κρεµεντσούκ». Η Αικατερίνη ΙΙ µαζί µε τον Ιωσήφ Β µεταβαίνουν (Μάιος 1787) στο Εκατερίνοσλάβ ( Η όξα της Αικτερίνης ), όπου θαυµάζουν τα θεµέλια της πόλης που οικοδοµεί για χάρη της ο Πατιόµκιν και στη συνέχεια πηγαίνουν στη Χερσώνα 21. Στις 12 Μαίου εισέρχονται στην Χερσώνα µε ένα ιδιαίτερα τελετουργικό τρόπο. Η αυτοκρατορική ποµπή εισέρχεται περνώντας κάτω από αψίδα που φέρει την επιγραφή «Η Οδός προς το Βυζάντιο» 22, µε την οποία ο Πατιόµκιν επισηµαίνει στην Αικατερίνη ΙΙ την ενεργό ακόµα ιδέα του περίφηµου «Ελληνικού Σχεδίου 23»! Μετά τη Χερσώνα οι δυό αυτοκράτορες µε την ακολουθία τους κινήθηκαν µέσα από γυµνές στέπες προς την Κριµαία. Στην Κριµαία, όπου έφθασαν στις 15 Μαΐου, ο Πατιόµκιν έχει ετοιµάσει άλλη µια εντυπωσιακή υποδοχή. Με έναν αιφνιδιαστικό τρόπο «η αυτοκρατορική άµαξα περικυκλώθηκε από Κοζάκους του Ντόν, σε πλήρη παρασηµοφωρηµένη εµφάνιση, οδηγούµενη από τον επικεφαλής Αταµάνο τους, σε διάταξη µονής γραµµής, έτοιµοι να πυροβολήσουν» 24, οι οποίοι πυροβόλησαν επανειληµµένα και ύστερα χωρισµένοι σε δυό γραµµές αναπαρέστησαν µάχη, καλοσωρίζοντας τους υψηλούς επισκέπτες! Έξω από το Μπαχτσίσαράι, την παλαιά πρωτεύουσα των Χάνων Γκιρέι, σχηµατίζεται προσωπική φρουρά - ποµπή της Αικατερίνης ΙΙ, «από Τατάρους murzas, που φορούν πράσινες στολές φορτωµένες µε χρυσά σιρίτια και κορδόνια, και µε συνοδεία 12 αγοριών-υπηρέτες», οι οποίοι µεταφέρουν την αυτοκράτειρα στο παλάτι του Χάνου, όπου θα διαµένει 25. Κατά τη διάρκεια του δείπνου οι δύο αυτοκράτορες µπορούσαν να θαυµάζουν από τα υψώµατα του Ινκερµαν, όπου το παλάτι, στο βάθος τη θάλασσα. Ήταν η Σεβαστούπολη, όπου ναυλοχούσαν τουλάχιστον 20 πολεµικά πλοία του Στόλου, που είχε σχηµατίσει ο Πατιόµκιν τα δύο τελευταία χρόνια και τώρα χαιρετούσαν µε κανιοβολισµούς την αυτοκράτειρα 26! 20 Д.С. Шнайдер στο ίδιο ό.π. 21 H. Troyat, de l Academy Francaise, Catherine La grande, σελ H. Troyat, ίδιο, σελ Βλ. επίσης Edouard Driaut ίδιο ό.π., σελ. 89 και S.S. Montefiore Potemkin,London 2004, p Κατά το «Ελληνικό Σχέδιο» των Πατιόµκιν-Αικατερίνης ΙΙ θα ανασυσταθεί η Βυζαντινή αυτοκρατορία και Αυτοκράτορας θα στεφθεί ο Κωνσταντίνος, εγγονός της Αικατερίνης Β και γιος του Παύλου Πέτροβιτς. Για το σχέδιο αυτό υπάρχει µεγάλη βιβλιογραφία που δεν θεωρείται σκόπιµο να αναφερθεί εδώ. Αξίζει όµως να αναφερθεί ότι τόσο έντονα το είχε υιοθετήσει η Αικατερίνη που το αναφέρει στις τελευταίες της επιθυµίες στα Αποµνηµονεύµατά της: «Είναι πρόθεσή µου να τοποθετήσω τον Κωνσταντίνο στο θρόνο της Ελληνικής Ανατολικής Αυτοκρατορίας». Βλ. Memoirs of Catherine the Great of Russia, translated from German by K. Anthony, 1935, σελ Memoirs of the Life of Prince Potemkin p. 118 και Se gur, Me moires, Paris , vol 3 p Βλ. και S.S. Montefiore Potemkin,σελ Ίδιο. 26 Ίδιο, σελ. 415.

5 5 Οι δύο αυτοκράτορες θαυµάζοντας και όντας βαθειά εντυπωσιασµένοι από τα επιτεύγµατα του Πρίγκιπα Πατιόµκιν του Ταυρικού, συνεχίζοντας το ταξίδι επάνω σε κωπήλατο πλοίο επιθεώρησαν το νέο Στόλο της Σεβαστούπολης, όπου «περισσότερα από 150 πλοία ήσαν έτοιµα για κάθε γεγονός στη θάλασσα Οι αυτοκράτορες σκεφτόντουσαν τον πόλεµο Η Αικατερίνη και ο Πατιόµκιν ένοιωθαν ότι µπορούν να κτυπίσουν τους Τούρκους αµέσως» 27! Οι ιστορικοί της εποχής έγραψαν ότι ο Στόλος αυτός «µπορούσε να φθάσει στην Κωνσταντινούπολη σε 30 ώρες» 28. Ο Λόχος των Αµαζόνων Αργότερα, όταν η αυτοκρατορική ποµπή έφθανε για επιθεώρηση την περιοχής της Μπαλακλάβα, µια άλλη µεγάλη έκπληξη περίµενε τους αυτοκράτορες και την ακολουθία τους. Τους υποδέχθηκε ένας Λόχος 100 περίπου έφιππων γυναικών, σε άψογη στρατιωτική τάξη, ένας «Λόχος Αµαζόνων 29», που τους συνόδεψε αποδίδοντας τιµές στους δύο αυτοκράτορες και τους λοιπούς επισήµους! Ο Θησέας 30 και οι Αµαζόνες, παράσταση αρχαίας ελληνικής µυθολογίας Κατά την Άνοιξη του 1787 στη διάρκεια του ταξιδιού της Αικατερίνης ΙΙ, σε συζήτηση µε την αυτοκράτειρα ο Στρατάρχης Γκριγκόριι Πατιόµκιν, µεταξύ των άλλων είχε εκθειάσει 31 τη γενναιότητα 27 Ίδιο. 28 H. Troyat, ίδιο ό.π., σελ. 362 και S.S. Montefiore Potemkin, σελ Κατά τη Μυθολογία, οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τις Αµαζόνες ως πολύ όµορφες γυναίκες, που ζούσαν ως έθνος οµαδικά στην περιοχή της Αζοφικής. Ήσαν οργανωµένες σε αυστηρά στρατιωτικό σύστηµα, εκπαιδεύονταν ως επιδέξιες ιππεύτριες και χειρίζονταν την πολεµική τέχνη ως ανδρείοι πολεµιστές. Βλ. και Амазонская рота // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). СПб.: Κατά τη Μυθολογία, ο Θησέας έλαβε µέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία, στον Πόντο, τη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στην Αζοφική, καθώς επίσης και στην αποστολή του Ηρακλή να φέρει την ζώνη της Ιππολύτης, της Βασίλισας των Αµαζόνων, στον Ευρυσθέα. Ο Θησέας ερωτεύθηκε την Αµαζόνα Αντιόπη, την οποία έφερε στην Ελλάδα και απέκτησε γιο µαζί της, τον Ιππόλυτο. Αργότερα οι Αµαζόνες ήλθαν στην Αθήνα για να εκδικηθούν τον Θησέα και να πάρουν πίσω την Αντιόπη. Στη µάχη που επακολούθησε στην Πνύκα, νικήθηκαν. Η Αντιόπη, που πολέµησε τις παλαιές συντρόφισσες της στο πλευρό του άνδρα της Θησέα, σκοτώθηκε. Οι Αµαζόνες έδειξαν ανδρεία και µοναδικό θάρρος µε την απόφασή τους να εκστρατεύσουν στην Αθήνα. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι κατάφυγαν σε βορειότερες περιοχές (στο βόρειο Καύκασο) µετά την ήττα τους από τον Ηρακλή, βλ. και Herodotus, The Histories pp S.S. Montefiore Potemkin, σελ. 418.

6 6 των Ελλήνων της Κριµαίας και την ισότητα των Ελλήνων και των συζύγων των, όπως και στην αρχαία Ελλάδα, τα οποία υποσχέθηκε να αποδείξει κατά την άφιξη της στην Κριµαία. Σύµφωνα µε αρχειακή πηγή του «Η συνάντηση µε την αυτοκράτειρα είχε προγραµµατιστεί στο ελληνικό χωριό Kadykovki, κοντά στην Μπαλακλάβα. Στην περιοχή της συνάντησης ο δρόµος είχε στρωθεί µε δάφνες, ραντισµένες µε πορτοκαλιές και λεµονιές, στο τέλος της λεωφόρου, που εκτείνονταν σε έξι χιλιόµετρα, στήθηκε µια σκηνή, µέσα στην οποία υπήρχαν τοποθετηµένα επάνω σε έναν πίνακα ευαγγέλιο, σταυρός, ψωµί και αλάτι.». Μάχη µεταξύ Ελλήνων και Αµαζόνων από ανάγλυφο σαρκοφάγου, 180 π.χ., Λούβρος Η αναχώρηση των Αµαζόνων, Claude Deruet, 1820 Όταν όλη η ποµπή έφθασε στο κέντρο της Μπαλακλάβα, ο Πατιόµκιν που συνόδευε την Αικατερίνη ΙΙ έδωσε την άδεια στην αρχηγό του Λόχου των Αµαζόνων, Ελένη 32 Записка об амазонской роте. Записал Г. Дуси // Москвитянин, С (Σηµειώσεις σχετικά µε το Λόχο των Αµαζόνων. Χρονικό Γ. Dusi / Moskvityanin, Σ ). Επίσης Есипов Г. Амазонская рота при Екатерине II // Исторический вестник, Т С ( Esipov Γ. Ο Λόχος των Αµαζόνων υπό την Αικατερίνη Β '/ / Ιστορική Εφηµερίδα, Τ Σ ). Βλ. επίσης Αρκάς Ζ.Α. Otrivki iz zapishok sevastopolskavo starozila 1828, Moskoi Sbornik 8: 1 (1852), p

7 7 Ιωάννη Σαραντάκη ή Σαράντη 33 (Елене Ивановна Сардановой) να αποδώσουν τιµές στους φιλοξενούµενους µε σειρά πυροβολισµών. Στη συνέχεια ο Πατιόµκιν πλησίασε την αρχηγό και «ενώ εκείνη του έδινε το χέρι της, ο Πρίγκιπας Πατιόµκιν ο Ταυρικός της φίλησε το µέτωπο και χτυπώντας την στον ώµο της είπε Συγχαρητήρια καπετάνιε των Αµαζόνων, ο Λόχος σας λειτουργεί αποτελεσµατικά, σας εκφράζω την ικανοποίησή µου.» 34. Ο Λόχος των Αµαζόνων συναντούν την Μεγάλη Αικατερίνη στη Μπαλακλάβα το 1787 (Παλαιά λιθογραφία 35 ) Η Αικατερίνη ΙΙ εντυπωσιασµένη αναχώρησε για το Άκερµαν, όπου συνάντησε τον Αρχιερέα Ανανία. Την ηµέρα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης παρακολούθησε τη θεία λειτουργία και έµεινε για δύο νύχτες στο κοντινό Μπαχτσίσαράι. Εκεί ζήτησε και συνάντησε πάλι την αρχηγό του Λόχου των Αµαζόνων Ελένη Σαραντάκη και εκφράζοντας την ευχαρίστησή της από την άψογη εµφάνιση των Ελληνίδων Αµαζόνων «την χάιδεψε στην πλάτη» 36. Λίγο αργότερα από το Akmechet (µετά Συµφερούπολη ) έστειλε στη Σαραντάκη ένα διαµαντένιο δαχτυλίδι και 1800 ασηµένια ρούβλια για την ίδια και για τις υπόλοιπες Αµαζόνες 37. Οι Αµαζόνες συνόδευσαν την Αικατερίνη στο υπόλοιπο ταξίδι «µαζί µε την υπόλοιπη συνοδεία της από Κοζάκους, Τατάρους και Αλβανούς» Ο Ιωάννης Σαράντης, ήταν πιστός φίλος του Πατιόµκιν και προστατευόµενος του. ιορίστηκε Σύµβουλος στην Αυλή της Κριµαίας, βλ. Kibovski A. Amajonskaja Rota, 1787 "Tcheingaouz 6:01 ( Μόσχα 1997) σελ Записка об амазонской роте ίδιο. Επίσης βλ. Esipov Γ. Ο Λόχος των Αµαζόνων, σελ Esipov Γ. ίδιο, σελ Esipov Γ. ίδιο, σελ Записка об амазонской роте Ίδιο και Esipov Γ. Ο Λόχος των Αµαζόνων, σελ. 75. Βλ. επίσης Ligne, Letters (Stae l) p 64, Prince de Ligne to Coigny, Kaffa και S.S. Montefiore Potemkin,σελ S.S. Montefiore Potemkin,σελ. 419.

8 8 Η Ελένη Σαραντάκη περιέγραψε αργότερα τα γεγονότα µε τον ακόλουθο τρόπο: «Ο Λόχος των Αµαζόνων συγκροτήθηκε µε ιάταγµα του Έκλαµπρου πρίγκηπα Πατιόµκιν Ταύρικού, υπαγόµενο στον διοικητή του συντάγµατος της Μπαλακλάβα, Ταγµατάρχη Τσαπώνη (Чапони) και αποτελούνταν από τις 100 συζύγους και κόρες των ευγενών Ελλήνων της Μπαλακλάβα, το Μάρτιο-Απρίλιο 1787 Γνωρίσαµε την αυτοκράτειρα κοντά στο χωριό της Μπαλακλάβα Kadykovka, καθώς ο Λόχος παρατάχθηκε υπό τις διαταγές µου στο τέλος της λεωφόρου, στρωµένης µε πορτοκαλιές, λεµονιές και κλαδιά δάφνης. Πρώτος ήρθε ο αυτοκράτορας Ιωσήφ, που έριξε µια µατιά στον κόλπο της Μπαλακλάβα και στα ερείπια ενός αρχαίου φρουρίου. Βλέποντας τις Αµαζόνες, ήρθε σε µένα και µε φίλησε στα χείλη, το οποίο προξένησε αναστάτωση και µεγάλη εξέγερση στις γυναίκες του Λόχου. Αλλά εγώ ηρέµησα τις υφισταµένες µου µε τις λέξεις: " Προσοχή!" Γιατί είστε τόσο φοβισµένες; Έχετε δει τον αυτοκράτορα να µην ακουµπά τα χείλη µου και δεν τον άφησα " Η λέξη "αυτοκράτορας" είχε την επίδρασή της στις Αµαζόνες, που δεν ήξεραν ποιος ήταν και του επιτέθηκαν. Μετά την εξέταση του κόλπου και του περιβάλλοντός του, οι Αµαζόνες σύζυγοι επέστρεψαν στην αυτοκράτειρα, που στο µεταξύ έχει ήδη φτάσει στο Kadykovke, όπου τη συνόδευε ο Πρίγκιπας Πατιόµκιν. Στο Kadykovki η αυτοκράτειρα συναντήθηκε µε τον αρχιερέα του Συντάγµατος της Μπαλακλάβα Ανανία. Ο Πατιόµκιν µε πλησίασε και όπως του ανέθεσε η αυτοκράτειρα να κάνει, µου έδωσε το χέρι του, φίλησε το µέτωπό µου και µε χάιδεψε στον ώµο, ενώ καταδέχτηκε να πει: Σας συγχαίρω, Αρχηγέ των Αµαζόνων!! Ο Λόχος σας λειτουργεί: Είµαι πολύ χαρούµενος µε αυτό.». 39 Κατά το Σεπτέµβριο του , ο πρώην κυβερνήτης του Καυκάσου, πρίγκιπας Μιχαήλ Βοροντσόβ, ενηµέρωσε τον υπουργό της αυτοκρατορικής αυλής πρίγκιπα Βολκόνσκιι, ότι έλαβε µια επιστολή από την χήρα Ελένη Σηντιάνσκοη (Елены Шилянской), τιτουλάριο Σύµβουλο από τη Συµφερούπολη, στην οποία του εξηγεί, ότι κατά τη βασιλεία της Αικατερίνης ΙΙ είχε δηµιουργηθεί ένας Λόχος Αµαζόνων «και ότι έχει την ευτυχία µιλώντας ως πρόσωπο, που εκπροσωπούσε τον Λόχο των Αµαζόνων της Αυτής Μεγαλειότητας, που γεµάτη χαρές φθάνει τώρα στην ηλικία των 90 ετών» και στην ειδική κατάσταση που βρίσκεται όντας φτωχή και άρρωστη, ικέτευε την αυτοκρατορική βοήθεια. Ο Πρίγκιπας Βοροντσόβ ανάφερε προς τον πρίγκιπα Βολκόνσκιι ότι «σύµφωνα µε µαρτυρίες των Ευγενών του Στρατάρχη του Ταυρικού, όλα τα πιο πάνω είναι αληθή και ότι το γήρας και η δυσχερής οικονοµική θέση της χήρας Σηντιάνσκο αξίζει της προσοχής και της συγχωρητικής χάρης του αυτοκράτορα» και ζήτησε από τον Βολκονσκιι να µεσολαβήσει στη µεγαλειότητα του Αλέξανδρου ΙΙ. Με αυτοκρατορική εντολή της 29 ης Σεπτεµβρίου 1848, που κοινοποιήθηκε στον πρίγκιπα Βολκόνσκιι, διατάχθηκε να διατεθούν στην χήρα Ελένη, πρώην Σαραντάκη, από το ταµείο της Αυτού Μεγαλειότητας 300 ασηµένια ρούβλια. Επί πλέον διατάχθηκε να αποσταλούν πληροφορίες για τον Λόχο των Αµαζόνων. Στα αρχεία του γραφείου του κυβερνήτη του Βλαντιµίρ της Ταυρίδας Πεστέλ βρέθηκε το 1848 το «Το πιο ευγενικό καλωσόρισµα της Σηντιάνσκο για τα 300 ρούβλια εφάπαξ ποσού» 41, που έλαβε στις 29 Σεπτεµβρίου του ίδιου χρόνου. 39 Ίδιο. Βλ. επίσης «Известия Таврической ученой архивной комиссии», 1889, 7 ("'Πρακτικά Επιστηµονικής Επιτροπής Ταυρικού Αρχείου''', 1889, 7). Επίσης βλ. S.S. Montefiore Potemkin,σελ Esipov Γ. Ο Λόχος των Αµαζόνων, σελ Ίδιο.

9 9 Έλενα Ιωάννη Σηντιάνσκαγια (Αρχηγός του Λόχου των Αµαζόνων, 1787) 42 Το εκέµβριο του 1848 ο Πρίγκιπας Βοροντσόβ υπέβαλε 43 τις ζητηθείσες πληροφορίες σχετικά µε το Λόχο των Αµαζόνων, όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω. Όπως και η ίδια η Ελένη, πρώην Σαραντάκη ή Σαράντη και αργότερα χήρα Σηντιάνσκαγια περιέγραψε, σύµφωνα µε τη ιαταγή του Πατιόµκιν να συγκροτηθεί ο Λόχος των Αµαζόνων και επειδή ο πρώτος σύζυγός της Ιωάννης Σαραντάκης ήταν ανώτερος αξιωµατικός του Συντάγµατος της Μπαλακλάβα, η ίδια εκλέχτηκε οµόφωνα αρχηγός του Λόχου των Αµαζόνων. Εξηγούσε επίσης ότι «Οι Αµαζόνες της Κριµαίας διδάχθηκαν σκοποβολή, ξιφασκία, καθώς και την ικανότητα να µένουν επάνω στη σέλα του αλόγου διδάχθηκαν κάθε όπλο» Πρόσθεσε επίσης, ότι κατά την άφιξη της Αικατερίνης εφοδίασαν την κάθε µία ειδικά µε 3 φυσίγγια µπαρουτιού για την απονοµή τιµών. Ο Βοροντσόβ στις πιο πάνω επίσηµες γραπτές πληροφορίες και σύµφωνα µε τα αρχεία του Πεστέλ, περιγράφει επίσης την ενδυµασία των Αµαζόνων. Φορούσαν φούστα από βυσσινί βελούδο, διακοσµηµένη µε χρυσά σιρίτια. Τα σακάκια τους ήσαν επίσης από βελούδο µε διακόσµηση επίσης χρυσών σιριτιών. Στα µαλλιά έφεραν λευκό τουρµπάνι µε χρυσό διάκοσµο µε παγιέτες και φτερά στρουθοκαµήλων 44. Ο Βοροντσόβ επί πλέον εξηγεί ότι στην επιστολή της «Η Έλενα Shidyanskaya υπέβαλε σχέδιο της ενδυµασίας των Αµαζόνων και το πορτρέτο της, που παρέµειναν στο Λόχο» και ότι βρίσκονται στα αρχεία του αυτοκρατορικού υπουργικού συµβουλίου, και εδώ παρουσιάζεται σε ακριβές αντίγραφο Esipov Γ. Ο Λόχος των Αµαζόνων, σελ Esipov Γ., ίδιο. 44 Esipov Γ. Ο Λόχος των Αµαζόνων, σελ Ίδιο σελ. 75.

10 10 Η ενδυµασία των Ελληνίδων Αµαζόνων Μετά από µικρό χρόνο ο Λόχος των Αµαζόνων διαλύθηκε. Όταν ο σύζυγος της Ελένης Ιωάννης Σαραντάκης ή Σαρλαντης πέθανε, εκείνη ξαναπαντρεύτηκε τον δηµόσιος υπάλληλο Γαβριήλ Σηντιάνσκο από τη Συµφερόπολη. Μετά από µια ζωή φτωχική και µετά από πολλές περιπέτειες πέθανε τυφλή. Για πολλά χρόνια υπήρχε στο παλαιό νεκροταφείο της Συµφερόπολης µνηµείο µε σταυρό από ψαµίτη, πάνω στον οποίο φαινόταν µε σκαλισµένα γράµµατα η επιγραφή: «4 Σεπτεµβρίου 1849, πέθανε η καπετάνισσα του Λόχου των Αµαζόνων Έλενα Σηντιάσκαγια, ετών 95». Ο τάφος µαζί µε όλο το νεκροταφείο καταστράφηκε στα µέσα του περασµένου αιώνα 46. Επίλογος Ανεξάρτητα από το αν το θέαµα που παρουσίασε ο Πατιόµκιν καθ όλο το ταξίδι στην Κριµαία ήταν θεατρική παράσταση, ή όχι, όπως κατηγορήθηκε από πολλούς αντιπάλους του και κυρίως διπλωµάτες, αλλά και από τον υπουργό εξωτερικών Α.Α. Μπεσµπορότκο και τον στρατηγό Π.Α. Ρουµιαντσέφ 47, η Αικατερίνη ΙΙ ασφαλώς µπόρεσε να διακρίνει πίσω από τις φιέστες µερικές λεπτοµέρειες και να βγάλει πολύτιµα συµπεράσµατα, που θα της επέτρεπαν να ενισχύσει την απόφασή της να ξεκινήσει τον Β Ρωσο-Τουρκικό πόλεµο ( ). Η Αικατερίνη είδε τη Σεβαστούπολη ως µια πραγµατικότητα, τη Χερσώνα που αναδυόταν από τη γη. Το Ρωσικό Στόλο να πλέει σε ετοιµότητα στη Μαύρη θάλασσα. Τίποτα από αυτά δεν υπήρχε πριν δέκα χρόνια Чудеса и приключения - ИД Экономическая газета στο 47 Pantshenko A.M. Potemkiskie dereven, I kak koultournii MIF (Moscow 2006). Βλ. Επίσης Amazon company, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισµού, στο 48 H. Troyat Catherine La grande,σελ. 363.

11 11 Η Αικατερίνη η Μεγάλη, ασφαλώς µπόρεσε να διακρίνει στην Κριµαία οργανωµένα και πειθαρχηµένα στρατεύµατα, Κοζάκους επιδέξιους πολεµιστές, στρατεύµατα που σχηµατίστηκαν από µέτοικους, που οργανώθηκαν στρατιωτικά και πολεµώντας κράτησαν την Κριµαία στη ρωσική επικράτεια. Μεταξύ των πρωταγωνιστών στη φύλαξη των συνόρων της Νέας Ρωσίας και οι Έλληνες. Με το στρατηγικό πνεύµα του Πατιόµκιν, τον ενθουσιασµό και την αφοσίωση των Ελλήνων είδε η αυτοκράτειρα να δηµιουργείται στην Κριµαία ο Λόχος των Ελληνίδων Αµαζόνων, «από ευγενείς γυναίκες», συζύγους και κόρες των Ελλήνων του Συντάγµατος της Μπαλακλάβα, ό,τι εκλεκτό υπήρχε στην περιοχή της Μπαλακλάβα. Είδε δηλαδή η Μεγάλη Αικατερίνη, να δηµιουργείται το πρώτο γυναικείο στρατιωτικό απόσπασµα στις ρωσικές ένοπλες δυνάµεις! Αυτό το γεγονός δεν ήταν µέρος θεατρικής παράστασης. Ο Λόχος των Αµαζόνων, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι διαλύθηκε µετά από µικρό χρονικό διάστηµα, υπήρξε ιδιοφυής στρατιωτική ιδέα και είχε όλα τα βασικά χαρακτηριστικά στρατιωτικού τµήµατος: - Σωστή στρατιωτική συγκρότηση, - Στρατιωτική εκπαίδευση, - ιακεκριµένη στρατιωτική ενδυµασία, - Πειθαρχηµένη, ενιαία και άψογη εµφάνιση σε στρατιωτική επίδειξη ( και µάλιστα εµπρός στη Ηγεσία της Ρωσίας και υψηλούς διπλωµάτες) - Χειρισµό όπλων, - εξιότητα έφιππων ελιγµών και κινήσεων ιππικού, - Αναγνώριση της στρατιωτικής ιδιότητας από την ρωσική ηγεσία 49. Εποµένως, στο τέλος του ταξιδιού της η Αικατερίνη στην Κριµαία, ίσως είχε καταλάβει ότι µπορεί να ξεκινήσει ένα νικηφόρο πόλεµο εναντίον της Οθωµανικής αυτοκρατορίας! 49 Που επισφραγίζεται µε την αλληλογραφία Βοροντσόβ και την αποστολή των 300 ασηµένιων ρουβλίων από τον αυτοκράτορα Αλέξανδρο ΙΙ στην αρχηγό του Λόχου των Αµαζόνων!

Η ΜΠΑΛΑΚΛΑΒΑ, και το Ελληνικό Πεζικό Τάγµα του Λάµπρου και Λυκούργου Κατσώνη

Η ΜΠΑΛΑΚΛΑΒΑ, και το Ελληνικό Πεζικό Τάγµα του Λάµπρου και Λυκούργου Κατσώνη 1 Π. Ν. Στάµου (Ph.D.-Hist) 1 Η ΜΠΑΛΑΚΛΑΒΑ, και το Ελληνικό Πεζικό Τάγµα του Λάµπρου και Λυκούργου Κατσώνη Μετά την συνθήκη του Kutchuk Kainardji, αρκετοί Έλληνες µετακινήθηκαν και στην πλειοψηφία τους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Οι βυζαντινοί ήταν καλά πληροφορημένοι για τις γειτονικές χώρες από δικούς τους ανθρώπους. Όταν έφταναν επισκέπτες, έμποροι, μισθοφόροι ή στρατιωτικοί φυγάδες, ή ακόμα κρατικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (σελ )

Κεφάλαιο 3. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης 5 η ενότητα «Η Ελλάδα στον 20 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 3 Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (σελ. 186 189) Οι προσδοκίες, που καλλιέργησε στους υπόδουλους χριστιανικούς λαούς το κίνηµα των Νεοτούρκων το

Διαβάστε περισσότερα

18 ος 19 ος αι. ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΖΗΣΗΜΑ. «Σώστε με από τους φίλους μου!»

18 ος 19 ος αι. ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΖΗΣΗΜΑ. «Σώστε με από τους φίλους μου!» 18 ος 19 ος αι. ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΖΗΣΗΜΑ «Σώστε με από τους φίλους μου!» Σο Ανατολικό ζήτημα, ορισμός Είναι το ζήτημα της διανομής των εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία από τις αρχές του 18ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΣ (976-1025) 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του ήταν η Ελένη,

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή επέκταση του κράτους των Βουλγάρων

Η σταδιακή επέκταση του κράτους των Βουλγάρων 1 ΙΣΤΟΡΙΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Οι Βούλγαροι Οι Ονογούροι Βούλγαροι. Οι πρώτες Βουλγαρικές φυλές πρέπει να έφθασαν στην περιοχή ανάμεσα στον Καύκασο και την Αζοφική Θάλασσα στα

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Cleopatra (Κλεοπάτρα) 69 30 π.χ. Αίγυπτος Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.x και βασίλεψε στην

Διαβάστε περισσότερα

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους Α. Οι Βούλγαροι α μέρος

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους Α. Οι Βούλγαροι α μέρος Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους Α. Οι Βούλγαροι α μέρος Βούλγαροι Αρχικά ζουν σε εδάφη του Βυζαντίου εμποδίζουν άλλους λαούς να μετακινηθούν Αργότερα ιδρύουν κράτος προσπαθούν

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

Το καράβι της Κερύνειας

Το καράβι της Κερύνειας Το καράβι της Κερύνειας Το αρχαίο Καράβι της Κερύνειας Το 300π.Χ. το αρχαίο εμπορικό πλοίο ξεκινούσε από τη Σάμο απ όπου φόρτωσε κρασί. Αφού πέρασε από τα νησιά Κω και Ρόδο και πήρε αμφορείς ταξίδευε προς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ σε βιβλίο με εικόνες. LET S SHARE OUR CULTURE (ΑΣ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ) Αυτό το πρόγραμμα πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12. Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου - ο ιονύσιος Σολωµός (σελ )

Κεφάλαιο 12. Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου - ο ιονύσιος Σολωµός (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης Γ Ενότητα «Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830)» 1 Κεφάλαιο 12 Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου - ο ιονύσιος Σολωµός (σελ. 118 121) Τον Απρίλιο του 1825 ξεκίνησε η δεύτερη πολιορκία του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 19 - Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) Ιστορία Γ Γυμνασίου

Ενότητα 19 - Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) Ιστορία Γ Γυμνασίου Ενότητα 19 - Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) Ιστορία Γ Γυμνασίου Ο Όθων συνδιαλέγεται με τον έφιππο συνταγματάρχη Δημήτριο Καλλέργη που του ζητά την παραχώρηση συντάγματος Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις πώς διαχειρίστηκε ο Ηράκλειος τόσο τους κινδύνους που απειλούσαν τα σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους όσο και τα σοβαρά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Επώνυµο Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Όνοµα Υπογραφή Μανώλης Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις»

Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις» Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις» Β. Να αντιστοιχίσετε τα γράµµατα της στήλης Α µε αυτά της στήλης 1.Επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Επώνυμο Όνομα Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Μιχαήλ Υπογραφή Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 1984. Σφραγίδα Σφραγίδα Μιχαήλ Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία Ενότητα 4η: Φιλική Εταιρεία Ελευθερία Μαντά, Λέκτορας Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Τοποθετήστε τους δείκτες σκορ, στη θέση 0 του μετρητή βαθμολογίας. ΣΤ. Τοποθετήστε τον δείκτη χρόνου στη θέση Ι του μετρητή χρόνου.

Ε. Τοποθετήστε τους δείκτες σκορ, στη θέση 0 του μετρητή βαθμολογίας. ΣΤ. Τοποθετήστε τον δείκτη χρόνου στη θέση Ι του μετρητή χρόνου. ιαρκεια 90 λεπτα Παικτεσ 4 Ηλικια 12+ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Το Autokrator είναι ένα μεσαιωνικό στρατιωτικό παιχνίδι, για τις μάχες μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων μεταξύ 7ου και 11ου αιώνα μ.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεµο του 1897 στον Μακεδονικό Αγώνα (σελ )

Κεφάλαιο 1. Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεµο του 1897 στον Μακεδονικό Αγώνα (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης 5 η Ενότητα «Η Ελλάδα στον 20 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 1 Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεµο του 1897 στον Μακεδονικό Αγώνα (σελ. 178 181) Μετά την ήττα στον πόλεµο µε την Τουρκία, το 1897, το ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

H ιστορία του κάστρου της Πάτρας

H ιστορία του κάστρου της Πάτρας H ιστορία του κάστρου της Πάτρας Από την Αρχαιότητα μέχρι την Α' περίοδο Τουρκοκρατίας Μία εργασία της ομάδας Γ (Αβούρης Ε, Γεωργίου Ν, Καρατζιάς Γ, Παπατρέχας Ι) Το κάστρο βρίσκεται στα νότια της Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, προσθήκες, χαρτογραφικό υλικό: Αρχείο Πανοράματος (http://www.apan.gr) Απρίλιος 2014

Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, προσθήκες, χαρτογραφικό υλικό: Αρχείο Πανοράματος (http://www.apan.gr) Απρίλιος 2014 Από τα Θρακικά τ. 25 (1956) σσ. 149-158 Άρθρο του Γεώργιου Μαμέλη για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ξαμίλι ή Εξαμίλιον, ένα μικρό ελληνικό χωριό της Ανατολικής Θράκης / Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Ψηφιοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-484-159-2

ISBN 978-960-484-159-2 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Μέγας Αλέξανδρος Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς Επιμέλεια κειμένου: Ράνια Ζωίδη Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2010, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Σχ. Έτος: 2013-2014 Τάξη: Γ1 Μάθηµα: Πληροφορική Άθλοι του Ηρακλή

Σχ. Έτος: 2013-2014 Τάξη: Γ1 Μάθηµα: Πληροφορική Άθλοι του Ηρακλή Σχ. Έτος: 2013-2014 Τάξη: Γ1 Μάθηµα: Πληροφορική Άθλοι του Ηρακλή 1. Λιοντάρι Νεµέας 2. Λερναία Ύδρα (Λίµνη Λέρνη Πελοπόννησος) 3. Κάπρος του Ερύµανθου (βουνό Ερύµανθος Πελοπόννησος) 4. Ελάφι µε χρυσά

Διαβάστε περισσότερα

Πέρσες και Έλληνες. υο κόσ'οι συγκρούονται

Πέρσες και Έλληνες. υο κόσ'οι συγκρούονται Πέρσες και Έλληνες υο κόσ'οι συγκρούονται Περσική Αυτοκρατορία Ιδρυτής ο Κύρος Α Πέρσες: ινδοευρω7αϊκή ο9οεθνία Νίκησαν τους Μήδους και τους αφο9οίωσαν Κράτος 7ολυεθνικό Περσική Αυτοκρατορία Περσική Αυτοκρατορία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 17 - Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας ( ) Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης. Ιστορία Γ Γυμνασίου

Ενότητα 17 - Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας ( ) Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης. Ιστορία Γ Γυμνασίου Ενότητα 17 - Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831) Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης Ιστορία Γ Γυμνασίου Το Ναύπλιο την εποχή της άφιξης του Καποδίστρια (1828) Χρονολόγιο Ερειπωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ 600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ ΠΛΗΣΙΑΣΕ, ΝΥΞΕ ΜΕ ΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΛΟΓΧΗ Ή ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΦΟΝΕΥΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ. ΑΝΤΙΤΑΞΕ ΠΕΛΜΑ ΣΤΟ ΠΕΛΜΑ, ΘΕΣΕ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ, ΠΡΟΤΑΞΕ ΛΟΦΙΟ ΣΤΟ ΛΟΦΙΟ, ΚΡΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Επιμέλεια κειμένου - Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Επιμέλεια κειμένου - Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Δημοσθένης Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Επιμέλεια κειμένου - Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2010 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΛΑ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη

Διαβάστε περισσότερα

1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία

1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Από οµάδα φιλολόγων) ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία Ερώτηµα 1 ο Ο Αλκιβιάδης εξάλλου υποστήριζε πως δεν έπρεπε, αφού είχαν εκπλεύσει µε τόσο µεγάλη δύναµη, να επιστρέψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 13 Ο Ενδέκατος Αιώνας (β μισό) - Το τέλος της Μακεδονικής Δυναστείας: Θεοδώρα Πορφυρογέννητος (1055-1056) - Μιχαήλ Ϛ Στρατιωτικός (1056-1057) Δυναστεία Δουκών και Κομνηνών (1057-1185):

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος της Επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησία (σελ )

Το τέλος της Επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησία (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης Γ Ενότητα «Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830)» 1 Κεφάλαιο 18 Το τέλος της Επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησία (σελ. 142 145) Μετά τη Ναυµαχία του Ναυαρίνου, οι διπλωµατικές ενέργειες για

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία Η Χάρτα ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ Εκείνη την εποχή η περιοχή που καλύπτει τη σημερινή Ελλάδα ήταν τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Ρήγας σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, έμαθε γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά και

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε πως μετά το θάνατο του Βασιλείου Β : το Βυζάντιο έδειχνε ακμαίο, αλλά είχαν τεθεί οι βάσεις της κρίσης στρατι

Ανασκόπηση Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε πως μετά το θάνατο του Βασιλείου Β : το Βυζάντιο έδειχνε ακμαίο, αλλά είχαν τεθεί οι βάσεις της κρίσης στρατι Εσωτερική κρίση εξωτερικοί κίνδυνοι 1054-10811081 Στο σημερινό μάθημα θα δούμε: 1. τα εσωτερικά προβλήματα 2. τους εξωτερικούς κινδύνους 3. κυρίως τη μάχη στο Ματζικέρτ και τις συνέπειές της Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ελιές, παστά ψάρια, και σπάνια από κρέας, κυρίως στην Αθήνα.

ελιές, παστά ψάρια, και σπάνια από κρέας, κυρίως στην Αθήνα. Η τροφή της Αρχαϊκής οικογένειας ήταν αποτελούνταν από λαχανικά, ελιές, παστά ψάρια, και σπάνια από κρέας, κυρίως στην Αθήνα. Η ενδυμασία των Αρχαίων Ελλήνων ήταν κομψή, αλλά όχι εξεζητημένη. Το βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο τόπος µας. Το σχολείο µας. Πολιτισµός. Η τάξη µας

Ο τόπος µας. Το σχολείο µας. Πολιτισµός. Η τάξη µας Ο τόπος µας Το σχολείο µας Πολιτισµός Η τάξη µας Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ Ανάµεσα στις ακτές του νοµού Μαγνησίας και τη Σκόπελο και απέναντι από το Πήλιο, βρίσκεται η Σκιάθος, ένα νησί µε έκταση 48 τετραγωνικά χιλιόµετρα.

Διαβάστε περισσότερα

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α Αθήνα 31-7-2012 Αρ. πρωτ. 12 Προς την Επιτροπή Ανταλλαγών Νέων Αγαπητέ Πρόεδρε Τάσο Γρηγορίου, Με την Παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εγκάρδια φιλοξενία των 4 παιδιών του Θέματός μας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949 ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου 180 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. Τι είναι το Ρούπελ; Το Ρούπελ είναι οχυρό και πρόκειται για το μεγαλύτερο συγκρότημα της οχυρωμένης τοποθεσίας κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 4 Ο πόλεμος των τριάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Πώς αντιμετώπισαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ 4 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 13 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΤΜΗΜΑ : Α4 ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΑΖΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ : ΕΥ. ΣΕΡ ΑΚΗ 1 Ο ρόλος του οίκου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ Μια πολύπαθη Ιστορία κουβαλάει στους πέτρινους τοίχους του το κατ εξοχήν σύμβολο της Θεσσαλονίκης. Ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης είναι ένας Πύργος

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση

Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση - Με την βοήθεια της τεχνολογίας αρχαιολόγοι κατάφεραν να απεικονίσουν την Θεσσαλονίκη της αρχαιότητας - Μια ζηλευτή πόλη με Ιππόδρομο,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 27- Το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Το κίνημα στο Γουδί (αφίσα της εποχής)

Ενότητα 27- Το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Το κίνημα στο Γουδί (αφίσα της εποχής) Ενότητα 27- Το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου Το κίνημα στο Γουδί (αφίσα της εποχής) Χρονολόγιο 1893 Πτώχευση 1897 Ελληνοτουρκικός πόλεμος 1909 (15 Αυγούστου) Κίνημα στο Γουδί 1910 Ο Βενιζέλος

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ >ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Τι πρότεινε το πολιτικό ρεύµα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα μικρό μουσείο Μια μεγάλη ιστορία

Ένα μικρό μουσείο Μια μεγάλη ιστορία Ένα μικρό μουσείο Μια μεγάλη ιστορία Το μοναδικό μουσείο αφιερωμένο στον κερκυραίο Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας και κορυφαίο ευρωπαίο διπλωμάτη, βρίσκεται στην γενέτειρά του, την Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

: 26 2013 ΠΡΑΓΑ-ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ

: 26 2013 ΠΡΑΓΑ-ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ 1η μέρα: 25 Αυγούστου 2013 ΑΘΗΝΑ- ΠΡΑΓΑ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Χρυσή Πόλη των 100 Πύργων, την Πράγα. Ακολουθεί πεζή ξενάγηση στην παλιά πόλη. Θα δούμε το συγκρότημα κτιρίων που απαρτίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ας διαβάσουμε τι θα μάθουμε στο σημερινό μάθημα: Σκοπός: Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να απαντήσουμε σε ένα «γιατί»: Γιατί χρειάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ

H ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ H ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ Στο θρόνο βρίσκεται ο Αλέξιος Α Κομνηνός 1081 1118 (ιδρυτής δυναστείας Κομνηνών) Ο Αλέξιος Α Κομνηνός μπροστά στο Χριστό Ο Αλέξιος Α διαπραγματεύεται με τους σταυροφόρους

Διαβάστε περισσότερα

Τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου Χαρίδης Φίλιππος

Τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου Χαρίδης Φίλιππος Τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου Χαρίδης Φίλιππος 1. Η μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας Η τεράστια αυτή πυραμίδα είναι το αρχαιότερο από τα εφτά θαύματα του Αρχαίου Κόσμου, αλλά είναι το μόνο που διασώζετε 4.000χ.Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Οι πρώτοι ταχυδρόμοι

Οι πρώτοι ταχυδρόμοι Το ταχυδρομείο Οι πρώτοι ταχυδρόμοι Η ιστορία του ταχυδρομείου πάει πίσω στους αιώνες, αρχικά με τους αγγελιοφόρους να μεταφέρουν προφορικά μηνύματα και στη συνέχεια να παραδίδουν και υλικά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερες πόλεις ήταν η Κνωσός, η Φαιστός, η Ζάκρος και η Γόρτυνα

Κυριότερες πόλεις ήταν η Κνωσός, η Φαιστός, η Ζάκρος και η Γόρτυνα Ηφαίστειο της Θήρας Η Μινωική Κρήτη λόγω της εμπορικής αλλά και στρατηγικής θέσης της έγινε γρήγορα μεγάλη ναυτική και εμπορική δύναμη. Οι Μινωίτες πωλούσαν τα προϊόντα τους σε όλη τη Μεσόγειο με αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΑ ΕΤΟΙΜΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ δυναµη κυπρου. - Ελληνική Δύναμη Κύπρου - Αγαπητέ νεοσύλεκτε,

ΠΑΝΤΑ ΕΤΟΙΜΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ δυναµη κυπρου. - Ελληνική Δύναμη Κύπρου - Αγαπητέ νεοσύλεκτε, ΠΑΝΤΑ ΕΤΟΙΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ δυναµη κυπρου Αγαπητέ νεοσύλεκτε, Σκοπός αυτού του φυλλαδίου είναι να ενημερωθείς σχετικά με τη δυνατότητα που σου παρέχει η υπηρεσία, να υπηρετήσεις τη θητεία σου στην Κύπρο, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ-BANSKO 4&5ΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ:19.20,22,23,24, 25,26, 27,29,30.12 & 2, 3.01.2016

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ-BANSKO 4&5ΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ:19.20,22,23,24, 25,26, 27,29,30.12 & 2, 3.01.2016 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ-BANSKO 4&5ΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ:19.20,22,23,24, 25,26, 27,29,30.12 & 2, 3.01.2016 1η ΜΕΡΑ : ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑΣ - ΣΟΦΙΑ Συγκέντρωση και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό για ΣΟΦΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο δρόμος του αλατιού

Ο δρόμος του αλατιού Ο δρόμος του αλατιού Το Μέγα γεφύρι, βρισκόταν πάνω από τον Μέγδοβα, στα όρια Ευρυτανίας και Καρδίτσας, στη περιοχή Κοκκινέϊκα.. Πάνω από την Μαυρομμάτα όπου υπήρχε το γεφύρι της Κότσιτας, ήταν το μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές:

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣΚΑΙΟΙΠΕΡΙΑΥΤΟΝ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙKAI BOYΛΕΥΤΕΣ (HONESTIORES ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ) - ΣΤΡΑΤΟΣ- ΚΛΗΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αυτοκράτορας: H ανάρρηση στο θρόνο χάρη στο

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το αρχαίο Δίον του Ολύμπου βρίσκεται 15 χλμ. νότια της Κατερίνης, στους πρόποδες του Ολύμπου δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΟΜΑ Α Α

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΟΜΑ Α Α ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 Β ΤΑΞΗΣ ΟΜΑ Α Α Α1.1.Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό των δεδοµένων της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα του δεδοµένου της Στήλης Β που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ POWER RANGERS Δήμητρα Κίμογλου Μυρτώ Κώστα Θανάσης Πάσσαρης Οδυσσέας Κοντοπούλης 1. Χάρτης τη Πόλης της Θεσσαλονίκης 2. Ο Ναός της Αχειροποίητου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Η γερµανική επίθεση και ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος (σελ )

Κεφάλαιο 8. Η γερµανική επίθεση και ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης Ενότητα Ε - «Η Ελλάδα στον 20 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 8 Η γερµανική επίθεση και ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος (σελ. 208 211) Μετά την αποτυχία των Ιταλών να καταλάβουν την Ελλάδα, έσπευσαν να τους

Διαβάστε περισσότερα

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014 Σίνα 14 & Ακαδημίας, τηλ. 210 3642707, φαξ. 201-3642707 e-mail: info@cosmorama.gr Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες 18 22 Απριλίου 2014 Μόνο σε εμάς θα βρείτε: Πλούσιες πρωινές ξεναγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ Συνομωσίες, ίντριγκες και μηχανορραφίες. Θρησκευτικός φανατισμός Δεισιδαιμονία.

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΧΕ ΙΟ. Το έργο της Αντιβασιλείας

1ο ΣΧΕ ΙΟ. Το έργο της Αντιβασιλείας Ε. ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: Ολιγόλεπτο Θέµατα: 3 Το έργο της Αντιβασιλείας ΘΕΜΑ 1ο Α. Το Συµβούλιο της Αντιβασιλείας, το οποίο συνόδευε τον Όθωνα στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. Οι εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά κατά τις οποίες συµµετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

«Γιορτή επιστήμης στην παραλία της Καλλιθέας»

«Γιορτή επιστήμης στην παραλία της Καλλιθέας» «Γιορτή επιστήμης στην παραλία της Καλλιθέας» Για μικρούς και μεγάλους Μια συνεργασία του Ιδρύματος Ευγενίδου και του Δήμου Καλλιθέας Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Δήμος Καλλιθέας συνεχίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η εποχή του Ναπολέοντα ( ) και το Συνέδριο της Βιέννης (1815)

Η εποχή του Ναπολέοντα ( ) και το Συνέδριο της Βιέννης (1815) Η εποχή του Ναπολέοντα (1799 1815) και το Συνέδριο της Βιέννης (1815) 1799 1804: Πρώτος Ύπατος «ένας ισχυρός λαϊκός ηγέτης που δεν ήταν βασιλιάς» Ο Ναπολέων «σώζει» το Διευθυντήριο Μάρτιος 1797: οι πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η Μάχη της Κρήτης έχει µια ξεχωριστή θέση στη ροή των γεγονότων του Β' Παγκοσµίου Πολέµου. Ο Ελληνικός λαός στη Κρήτη, εγκαταλελειµµένος

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Σπάνια έχει κάποιος την ευκαιρία να διαβεί 2400 χρόνια ιστορίας, συγκεντρωµένα σε µια έκταση 58,37 εκταρίων που περικλείεται ανάµεσα στα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης. Έναν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΙΝΑ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ

Η ΚΙΝΑ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Η ΚΙΝΑ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΧΟΥΧΛΙΑ ΜΑΡΘΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣ Προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο κεντρικός λόγος της παιδείας σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι αναμφισβήτητος. Και δεν μιλώ για την παιδεία που παρέχει το «υπουργείο Παιδείας». Η παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Ε ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σελίδα 1 Κωνσταντινούπολη Η ξακουστή και δοξασµένη πολιτεία, µε τη λαµπρή, χιλιόχρονη ιστορία, που για δέκα αιώνες δέσποζε πρωτεύουσα της

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 5 Ο χάρτης των Βαλκανίων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 (σελ ) Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου

Κεφάλαιο 5 (σελ ) Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου Ιστορία ΣΤ τάξης Γ Ενότητα «Η Μεγάλη Επανάσταση (1821 1830) 1 Κεφάλαιο 5 (σελ. 90 93) Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου Η επανάσταση διαδόθηκε γρήγορα στα νησιά του Αιγαίου. Σπουδαίοι ναυτικοί, όπως ο

Διαβάστε περισσότερα

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 7: Μέση βυζαντινή περίοδος: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Ιωσήφ Γενέσιος: Βίος και Έργο Κιαπίδου

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 7: Μέση βυζαντινή περίοδος: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Ιωσήφ Γενέσιος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 7: Μέση βυζαντινή περίοδος: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Ιωσήφ Γενέσιος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα