F-CONTROL AUDIO FCA202

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "F-CONTROL AUDIO FCA202"

Transcript

1 Περιληπτικό Εγχειρίδιο F-CONTROL AUDIO FCA202 Audiophile 2 In/2 Out 24-Bit/96 khz FireWire Audio Interface

2 2 F-CONTROL AUDIO FCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...2 Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3 Νομική αποκήρυξη Εισαγωγη Εγ Ατασταση Στοιχεια Λειτουργιας Kαι Συνδεσεις Εργασια με το FCA Συνδεσεις Ηχου Προδιαγραφές Σας ευχαριστούμε Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά του F-CONTROL AUDIO FCA202. Με το FCA202 αποκτήσατε μια αποδοτική σύνδεση ήχου με σύνδεση FireWire, η οποία είναι ιδανικό για χρήση ως κάρτα ήχου σε ένα φορτητό υπολογιστή, αλλά παράλληλα, με τις ασυμμετρικά διατεταγμένες υποδοχές jack 6,3 χιλ. και τις συμμετρικές εξόδους, μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικά χρήσιμο στοιχείο Playback / Recording σε κάθε περιβάλλον studio με επιτραπέζιο υπολογιστή.

3 3 F-CONTROL AUDIO FCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Σημαντικ οδηγ ασφαλε Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί, όπου εμφανίζεται, για την ύπαρξη μη μονωμένων ρευματοφόρων καλωδίων επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του περιβλήματος, η οποία εγκυμονεί κίν- δυνο ηλεκτροπληξίας. Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί, όπου εμφανίζεται, για τις σημαντικότε- ρες οδηγίες χειρισμού και συντήρησης στα συνοδευτικά έντυπα της συσκευής. Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρί- διο οδηγιών χρήσης. Προειδοπο Για να περιοριστεί ο κίνδυνος ηλεκτρο- πληξίας, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση του επάνω καλύμματος (ή του πίσω τοιχώματος) της συσκευής. Στο εσω- τερικό δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Για τις εργασίες επισκευής πρέπει οπωσδήποτε να απευθύνεστε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκα- γιάς ή ηλεκτροπληξίας, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία. Επίσης η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με νερό που στάζει ή εκτοξεύεται, ενώ επάνω στη συσκευή δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται αντι- κείμενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. βάζα. 1. Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες. 2. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες. 3. Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις. 4. Τηρήστε όλες τις οδηγίες. 5. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό. 6. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί. 7. Μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 8. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως π.χ. καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή λοιπές συσκευές (ακόμη και ενισχυτές) που παράγουν θερμότητα.

4 4 F-CONTROL AUDIO FCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο 9. Μην αχρηστεύετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας ενός φις συγκεκριμένης πολικότητας ή ενός φις με γείωση. Ένα βύσμα συγκεκριμένης πολικότητας διαθέτει δύο ελάσματα, όπου το ένα έχει μεγαλύτερο μήκος από το άλλο. Ένα φις με γείωση διαθέτει δύο ελάσματα και μια τρίτη προεξοχή γείωσης. Το έλασμα μεγαλύτερου μήκους ή η τρίτη προεξοχή αποσκοπούν στην ασφάλειά σας. Εάν το φις που παρέχεται δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευθείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας. 10. Τοποθετήστε το καλώδιο δικτύου έτσι ώστε να προστατεύεται από το να πατηθεί, να είναι μακριά από αιχμηρές γωνίες και από το να πάθει ζημιά. Παρακαλούμε προσέχετε για επαρκή προστασία, ιδιαίτερα στο πεδίο των βυσμάτων, των καλωδίων επέκτασης και στη θέση εξόδου του καλωδίου δικτύου από τη συσκευή. 11. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται πάντα με άθικτο προστατευτικό αγωγό στο ηλεκτρικό δίκτυο. 12. Αν το κύριο βύσμα τροφοδοσίας ή ένα βύσμα συσκευής απενεργοποιεί τη μονάδα λειτουργίας, θα πρέπει αυτό να είναι πάντα προσβάσιμο. 13. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά πρόσθετα εξαρτήματα/αξεσουάρ που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. 14. Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται με καροτσάκι, βάση, τρίποδο, βραχίονα ή πάγκο που προβλέπεται από τον κατασκευαστή ή που διατίθεται μαζί με τη συσκευή. Εάν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μετακινείτε το συγκρότημα καροτσάκι/συσκευή, για να αποφύγετε τυχόν τραυμα-τισμούς λόγω εμποδίων. 15. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή εάν δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 16. Για τις εργασίες επισκευής πέπει οπωσδήποτε να απευθύνεστρε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Σέρβις απαιτείται όταν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά, όπως π.χ. ζημιά στοχ καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις, εάν πέσουν υγρά ή ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή, εάν η μονάδα εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή πέσει στο έδαφος. 17. Σωστή διάθεση του προϊόντος αυτού στα απορρίμματα: Αυτό το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την οδηγία περί απόρριψης αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού

5 5 F-CONTROL AUDIO FCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο (2002/96/EΚ) και την εθνική νομοθεσία. Το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Τυχόν ακατάλληλη διάθεση τέτοιου είδους απορριμμάτων ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία λόγω δυνητικά επιβλαβών ουσιών που γενικά υπάρχουν στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η συμβολή σας στη σωστή διάθεση του προϊόντος αυτού στα απορρίμματα θα συμβάλλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες για τα σημεία διάθεσης των συσκευών για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο του δήμου σας. ΝΟΜΙΚΉ ΑΠΟΚΉΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ. H MUSIC GROUP ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ, ΕΙΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΩΣ, ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ. ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝ. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ MUSIC GROUP ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Η ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΕΙ Η ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ Η ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Η ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΡΗΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP IP LTD. ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΙ MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

6 6 F-CONTROL AUDIO FCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1. Εισαγωγη Οι υψηλής ανάλυσης μετατροπείς A/D και D/A 24bit επεξεργάζονται σήματα μέχρι 96 khz. Τα απόλυτα αξιόπιστα προγράμματα οδήγησης για Windows XP και Mac OS X εξασφαλίζουν εξαιρετικά μικρή καθυστέρηση. Χάρη στην εξαιρετικά σταθερή μεταλλική κατασκευή του και τις μικρές διαστάσεις του κελύφους, το FCA202 είναι ιδανικό και για να σας συνοδέψει στις μετακινήσεις σας, και χάρη στην ξεχωριστή έξοδο ακουστικών μπορείτε να ακούτε οποιαδήποτε στιγμή τις εγγραφές σας, ακόμη κι αν δεν έχετε στη διάθεσή σας ηχεία. Μέσω της δεύτερης 6πολικής σύνδεσης FireWire μπορείτε να συνδέσετε και πρόσθετες συσκευές FW, όπως π.χ. σκληρούς δίσκους. Για φορητούς υπολογιστές με 4πολική σύνδεση, χρησιμοποιείτε απλώς το συνοδευτικό τροφοδοτικό για παροχή ρεύματος. Δύο ενδείξεις LED, μια POWER και μια FW, σας παρέχουν μια γρήγορη επισκόπηση της σωστής σύνδεσης του FCA202 με το δίκτυο παροχής ρεύματος και τον υπολογιστή. Η θύρα ασφαλείας προσφέρει, σε συνδυασμό με μια κατάλληλη κλειδαριά ασφαλείας της εταιρείας Kensington, ιδανική αντικλεπτική προστασία για τις μετακινήσεις σας. Το FCA202 είναι το ιδανικό συμπλήρωμα για κάθε μουσικό που χρησιμοποιεί υπολογιστή. 1.1 Πριν ξεκινήσετε Παράδοση Στη συσκευασία του FCA202 θα βρείτε τα ακόλουθα: μια μονάδα υλικού FCA202 ένα εξωτερικό τροφοδοτικό ένα καλώδιο FireWire 400, 6πολικό σε 6πολικό ένα καλώδιο FireWire 400, 6πολικό σε 4πολικό ένα εγχειρίδιο ένα CD εγκατάστασης με προγράμματα οδήγησης / λογισμικό Ο FCA202 συσκευάστηκε στο εργοστάσιο ιδιαίτερα προσεκτικά, για να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά του. Εάν παρόλ αυτά το χαρτοκιβώτιο έχει υποστεί ζημιά, παρακαλούμε να ελέγξετε αμέσως τη συσκευή για εξωτερικές ζημιές.

7 7 F-CONTROL AUDIO FCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Εάν τυχόν εντοπίσετε τέτοιες ζημιές, ΜΗΝ αποστείλετε τη συσκευή στο εργοστάσιο, αλλά ειδοποιήστε πρώτα οπωσδήποτε τον προμηθευτή σας και τη μεταφορική εταιρεία, διότι διαφορετικά υπάρχει περίπτωση να χάσετε το δικαίωμα αποζημίωσης. Χρησιμοποιείτε πάντοτε την αρχική συσκευασία για να αποφύγετε τις ζημιές κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά. Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να ασχολούνται χωρίς επίβλεψη με τη συσκευή ή τα υλικά συσκευασίας. Παρακαλώ πετάξτε όλα τα υλικά συσκευασίας χωρίς να επιβαρύνετε το περιβάλλον Θέση σε λειτουργία Φροντίστε για επαρκή εξαερισμό και μην τοποθετείτε τον FCA202 επάνω σε τελικούς ενισχυτές ή κοντά σε θερμαντικά σώματα, για να αποτρέψετε τυχόν υπερθέρμανση της συσκευής. Η σύνδεση στο δίκτυο παροχής ρεύματος γίνεται μέσω του συνοδευτικού τροφοδοτικού ή μέσω της διασύνδεσης FireWire. Ανταποκρίνεται στις αναγκαίες προδιαγραφές ασφαλείας Δήλωση προϊόντος online Παρακαλούμε να δηλώσετε τη νέα σας συσκευή BEHRINGER όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την αγορά της στη διεύθυνση στο Internet και να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους της εγγύησης. Σε περίπτωση που το προϊόν BEHRINGER που έχετε αγοράσει παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα, επιθυμία μας είναι να επισκευαστεί το ταχύτερο δυνατόν. Σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε απευθείας στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα της BEHRINGER, από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή σας. Αν το εξουσιοδοτημένο κατάστημα της BEHRINGER δεν βρίσκεται κοντά, μπορείτε να απευθυνθείτε και απευθείας σε ένα από τα υποκαταστήματά μας. Έναν κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των υποκαταστημάτων της BEHRINGER μπορείτε να βρείτε στην αρχική συσκευασία της συσκευής σας (Global Contact Information/European Contact Information). Αν ο κατάλογος αυτός δεν περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας για τη χώρα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο κοντινότερο σημείο διανομής. Στην περιοχή υποστήριξης της δικτυακής μας τοποθεσίας θα βρείτε τα αντίστοιχα στοιχεία.

8 8 F-CONTROL AUDIO FCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Αν η συσκευή σας έχει εγγραφεί στην εταιρεία μας με την ημερομηνία αγοράς, η διαδικασία στα πλαίσια της εγγύησης απλουστεύεται σημαντικά. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας! 2. Εγ Ατασταση Σημαντι Ες Υποδειξεις Για Την Εγ Ατασταση Στον Υπολογιστη! Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του FCA202, εγκαταστήστε οπωσδήποτε τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης προτού συνδέσετε το υλικό στον υπολογιστή. Διαφορετικά, το υλικό δεν αναγνωρίζεται σωστά, και σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά. Αν έχετε ήδη συνδέσει τα καλώδια της διασύνδεσής σας, αποσυνδέστε ξανά το FCA202 από τον υπολογιστή και κάντε μια επανεκκίν ηση Στη συνέχεια, εγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.2 και συνδέστε τη διασύνδεση ήχου μόνο μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 2.1 Απαιτήσεις συστήματος Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το FCA202, ο υπολογιστής σας θα πρέπει να πληροί της ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: PC CPU Intel ή AMD με 1 GHz ή ταχύτερος Τουλάχιστον 512 MB RAM 6πολική ή 4πολική διασύνδεση FireWire Windows XP SP2 MAC G4 / G5 με 800 MHz ή ταχύτερος Τουλάχιστον 512 MB RAM 6πολική ή 4πολική διασύνδεση FireWire Mac OS X (Panther) ή νεότερη έκδοση 2.2 Εγκατάσταση σε περιβάλλον Windows XP Πριν από την εγκατάσταση, τερματίστε όσα προγράμματα δεν είναι απαραίτητα Τοποθετήστε στη μονάδα το CD με τα προγράμματα οδήγησης. Επιλέξτε μέσω της Εξερεύνησης των Windows τη μονάδα που περιέχει το CD και εκκινήστε το αρχείο Setup

9 9 F-CONTROL AUDIO FCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και επιβεβαιώνετε την πρόοδο της εγκατάστασης μέχρις ότου αυτή ολοκληρωθεί πλήρως Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης μπορείτε να συνδέσετε τη διασύνδεση υλικού με τον υπολογιστή μέσω μιας ελεύθερης σύνδεσης FireWire. Οι είσοδοι και οι έξοδοι του υλικού βρίσκονται τώρα στη διάθεσή σας σε κάθε εφαρμογή ήχου Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, ενδέχεται να εμφανιστεί μια προειδοποίηση των Windows που να αναφέρει ότι το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που πρόκειται να εγκατασταθεί δεν έχει περάσει τη δοκιμή Windows-Logo. Επιβεβαιώστε αυτό το μήνυμα για να συνεχίσετε κανονικά την εγκατάσταση. Αυτό δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο τη λειτουργία της εγκατάστασης των Windows. 2.3 Εγκατάσταση σε περιβάλλον Mac OS X Σε περιβάλλον Mac OS X μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απευθείας το FCA202 χωρίς πρόσθετη εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης. Συνδέστε το υλικό στον Mac σας μέσω μιας ελεύθερης διασύνδεσης FireWire. Από την έκδοση και μετά, το OS-X αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή. Οι είσοδοι και οι έξοδοι της διασύνδεσης βρίσκονται τώρα στη διάθεσή σας σε κάθε εφαρμογή ήχου. 2.4 Σύνδεση υλικού Η σύνδεση του FCA202 με τον υπολογιστή σας επιτυγχάνεται με ένα από τα δύο συνοδευτικά καλώδια FireWire. Ορισμένοι υπολογιστές διαθέτουν 6πολικές υποδοχές σύνδεσης, με τη χρήση των οποίων η παροχή ρεύματος στο υλικό FireWire γίνεται απευθείας μέσω του διαύλου, ενώ άλλοι διαθέτουν μειωμένες 4πολικές συνδέσεις. Ανάλογα με την έκδοση, υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για τη λειτουργία του FCA202.

10 10 F-CONTROL AUDIO FCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Λειτουργία χωρίς τροφοδοτικό σε υπολογιστή με 6 πολική υποδοχή σύνδεσης Αυτή είναι μια τυπική διευθέτηση για τους περισσότερους υπολογιστές, οι οποίοι εξασφαλίζουν επαρκή παροχή ρεύματος για το FCA202 μέσω της διασύνδεσης FireWire. Χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο καλώδιο με τα δύο 6πολικά βύσματα. Αν η παροχή ρεύματος από τον υπολογιστή σας δεν είναι επαρκής, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το συνοδευτικό τροφοδοτικό. Λειτουργία με τροφοδοτικό σε υπολογιστή με 6 πολική υποδοχή σύνδεσης Χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο καλώδιο με τα δύο 6πολικά βύσματα. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή ρεύματος στο FCA202 θα γίνεται μέσω τροφοδοτικού. Η λύση αυτή ενδείκνυται όταν διαθέτετε μεν φορητό υπολογιστή με 6πολική σύνδεση, αλλά κατά τη λειτουργία με μπαταρία δεν θέλετε να επιβαρύνετε τη μπαταρία του υπολογιστή ή ο υπολογιστής σας δεν παρέχει αρκετό ρεύμα για τη λειτουργία του FCA202. Λειτουργία με τροφοδοτικό σε υπολογιστή με 4 πολική υποδοχή σύνδεσης Αυτή είναι μια τυπική διευθέτηση για τα περισσότερα μοντέλα φορητών υπολογιστών. Χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο καλώδιο με ένα 6πολικό και ένα 4 πολικό βύσμα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει αναγκαστικά να χρησιμοποιήσετε το συνοδευτικό τροφοδοτικό για την παροχή ρεύματος στο FCA202.

11 11 F-CONTROL AUDIO FCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο 3. Στοιχεια Λειτουργιας Kαι Συνδεσεις 3.1 Πρόσοψη (1) (3) (2) Εικ. 3.1: Μπροστινός πίνακας του FCA202 (1) Στην υποδοχή μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά του εμπορίου με jack 6,3-mm. (2) Με το ρυθμιστή LEVEL ρυθμίζετε την ένταση για την έξοδο ακουστικών. Στρέψτε το ρυθμιστή εντελώς προς τα αριστερά προτού συνδέσετε τα ακουστικά, για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιών από την υψηλή ένταση. (3) Η ένδειξη LED POWER δείχνει την ετοιμότητα της συσκευής. Ανάβει όταν το FCA202 τροφοδοτείται με (4) ρεύμα μέσω του συνοδευτικού τροφοδοτικού ή μέσω της σύνδεσης FireWire. (4) H ένδειξη LED FW LED ανάβει όταν το FCA202 είναι συνδεδεμένο σωστά, με τη χρήση καλωδίου FireWire, με έναν υπολογιστή που βρίσκεται σε λειτουργία. Αν η ένδειξη LED δεν ανάψει, ελέγξτε τη σύνδεση FireWire με τον υπολογιστή. Περισσότερα για την εγκατάσταση του υλικού και του προγράμματος οδήγησης θα βρείτε στο κεφάλαιο 2.

12 12 F-CONTROL AUDIO FCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο 3.2 Πίσω πλευρά (5) (6) (7) (8) (9) Εικ. 3.2 Πίσω πλευρά του FCA202 (5) Χρησιμοποιήστε την υποδοχή σύνδεσης DC IN-για να συνδέσετε το συνοδευτικό τροφοδοτικό. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το κεφάλαιο 2.4. (6) Η θύρα LOCK προσφέρει, σε συνδυασμό με μια κατάλληλη κλειδαριά ασφαλείας της εταιρείας Kensington, ιδανική αντικλεπτική προστασία για τις μετακινήσεις σας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση kensington.com. (7) Η σύνδεση με τον υπολογιστή σας πραγματοποιείται μέσω μιας από τις δύο 6πολικές υποδοχές FIREWIRE. Μέσω της δεύτερης σύνδεσης FireWire μπορείτε να συνδέσετε και πρόσθετες συσκευές FireWire, όπως π.χ. σκληρούς δίσκους. Με αυτόν τον τρόπο έχετε πάντοτε μια ελεύθερη θύρα FireWire, ακόμη και αν ο υπολογιστής σας διαθέτει μία μόνο σύνδεση Firewire. (8) Στις υποδοχές BAL / UNBAL OUT μπορείτε να συνδέσετε συμμετρικά ή ασυμμετρικά καλώδια ήχου με jack 6,3 mm. (9) Στις υποδοχές UNBAL IN μπορείτε να συνδέσετε ασυμμετρικά καλώδια ήχου με jack 6,3 mm.

13 13 F-CONTROL AUDIO FCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο (12) (11) (13) (10) Εικ. 3.3: Επιφάνεια εργασίας CONTROL PANEL

14 14 F-CONTROL AUDIO FCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο 3.3 FCA202 control panel Κατά την εγκατάσταση του λογισμικού για τον υπολογιστή εγκαθίσταται μαζί με τα προγράμματα οδήγησης και το λογισμικό πίνακα ελέγχου CONTROL PANEL. Με αυτό το λογισμικό μπορείτε να διαμορφώσετε το FCA202 όταν εγκαθιστάτε ένα πρόγραμμα οδήγησης ASIO. Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα οδήγησης θα βρείτε στο κεφάλαιο 4.1. Στα συστήματα με λειτουργικό Windows, η πρόσβαση στον πίνακα επιτυγχάνεται μέσω του μενού Έναρξη. Επιλέξτε Πίνακας ελέγχου και αναζητήστε την επιλογή FCA202. Εναλλακτικά μπορείτε να βρείτε σε ορισμένες περιπτώσεις ένα παράθυρο διαλόγου για την κλήση του πίνακα στο χρησιμοποιούμενο λογισμικό ήχου. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο της εφαρμογής ήχου που χρησιμοποιείτε. Σε περιβάλλον Mac OS X πρέπει να επιλέξετε πρώτα το το FCA202 στις Ρυθμίσεις συστήματος, χρησιμοποιώντας την επιλογή Ήχος. Στη συνέχεια, η διαμόρφωση της κάρτας γίνεται απευθείας στην εφαρμογή ήχου που χρησιμοποιείτε. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα αντίστοιχα εγχειρίδια προγραμμάτων. (10) `Η σειρά ABOUT σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες εκδόσεις προγραμμάτων οδήγησης. Συγκρίνετε τους αναφερόμενους αριθμούς έκδοσης με τα προγράμματα οδήγησης που διατίθενται στο Internet, στη διεύθυνση behringer.de. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα, θα πρέπει πάντα να δοκιμάζετε να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο λογισμικό προγραμμάτων οδήγησης. (11) Ρυθμίστε με τη συρόμενη ράβδο LATENCY SELECT την επιθυμητή καθυστέρηση. άντε κλικ στο κουμπί APPLY-για να αποδεχθείτε την επιλογή. Η καθυστέρηση μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του CONTROL PANEL μόνο αν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα οδήγησης ASIO. Οι υπερβολικά μικροί χρόνοι καθυστέρησης ενδέχεται να οδηγήσουν σε διακοπές στον ήχο. Αν συμβεί αυτό, σύρετε τη συρόμενη ράβδο περισσότερο προς τα δεξιά, για να ρυθμίσετε υψηλότερες τιμές. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο 4.1. (12) Μέσω του μενού επιλογών SAMPLING FREQUENCY ρυθμίζετε τη συχνότητα δειγματοληψίας των ψηφιακών μετατροπέων. Οι διαθέσιμες συχνότητες είναι 44,1 khz, 48,0 khz και 96,0 khz.

15 15 F-CONTROL AUDIO FCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο (13) Το διάγραμμα συνδεσμολογίας χρησιμεύει για την πληροφόρησή σας. Συμβολίζει τη ροή σήματος του FCA202. Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο λογισμικό ήχου, ενδέχεται να πρέπει να επανεκκινήσετε την εφαρμογή σας για να ενεργοποιηθούν οι αλλαγές που έχετε κάνει στο CONTROL PANEL. Αν θέλετε να είστε απόλυτα βέβαιοι για τη σωστή εφαρμογή των ρυθμίσεών σας, στα συστήματα με λειτουργικό Windows θα πρέπει να εκτελείτε τη διαμόρφωση μια φορά πριν από την εκκίνηση της εφαρμογής ήχου. 4. Εργασια με το FCA Προγράμματα οδήγησης και καθυστέρηση Ένα πρόγραμμα οδήγησης είναι μια διασύνδεση που εξασφαλίζει την επικοινωνία ανάμεσα στο λογισμικό (εφαρμογή ήχου) και το υλικό (FCA202). Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια στην πλατφόρμα των PC αναπτύχθηκαν διάφορα μοντέλα προγραμμάτων οδήγησης για τις κάρτες ήχου. Ορισμένα από αυτά τα προγράμματα οδήγησης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ταυτόχρονη εγγραφή και αναπαραγωγή ή για εργασία με plug-ins λογισμικού, δεδομένου ότι δεν υποστηρίζουν την πλήρη λειτουργικότητα επαγγελματικών καρτών ήχου και προκαλούν υπερβολική καθυστέρηση. ατά την εγκατάσταση του λογισμικού του FCA202 εγκαθίστανται διάφορα μοντέλα προγραμμάτων οδήγησης για τη λειτουργία σε περιβάλλον Windows και για επαγγελματική εγγραφή. Σε τυπικές εφαρμογές-windows δεν χρειάζεται να σας απασχολεί το ποιο πρόγραμμα οδήγησης χρησιμοποιείται σε δεδομένη στιγμή από το λειτουργικό σύστημα. Εδώ πρέπει μόνο να επιλέξετε από τον Πίνακα ελέγχου τη σωστή συσκευή αναπαραγωγής. Ωστόσο, όταν δημιουργείτε ή ηχογραφείτε μουσική βασισμένη στον υπολογιστή και εργάζεστε με ένα ειδικό πρόγραμμα ήχου, όπως π.χ. Cubase, Live, Logic, Tracktion, ή άλλα παρόμοια, θα πρέπει οπωσδήποτε να βεβαιώνεστε ότι έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα οδήγησης ASIO. Αυτό το μοντέλο προγράμματος οδήγησης υποστηρίζει την πλήρη λειτουργικότητα του υλικού σας και προσφέρει την καλύτερη απόδοση. Η επιλογή ενός μοντέλου προγράμματος οδήγησης για τις εισόδους και τις εξόδους του FCA202 γίνεται κατά κανόνα σε ένα μενού ηχητικών ρυθμίσεων ή στις βασικές προεπιλογές ρυθμίσεων του χρησιμοποιούμενου λογισμικού. Ανατρέξτε κατά περίπτωση στην τεκμηρίωση του λογισμικού σας.

16 16 F-CONTROL AUDIO FCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Όταν εργάζεστε με το Sonar της εταιρείας Cakewalk, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το πρόγραμμα οδήγησης WDM KS, το οποίο επιτυγχάνει καθυστερήσεις παρόμοιες με αυτές του προγράμματος οδήγησης ASIO. Σε περίπτωση που δεν είστε βέβαιοι, κάντε δοκιμές για να βρείτε αν στο σύστημα Sonar σας τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με πρόγραμμα οδήγησης ASIO ή WDM-KS. Στην πλατφόρμα Mac τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Στο OS X υπάρχει μόνο ένα μοντέλο προγράμματος οδήγησης, το πρόγραμμα οδήγησης CoreAudio. Εδώ δεν χρειάζεται να σας απασχολεί το ποιο πρόγραμμα οδήγησης πρέπει να επιλέξετε. Στα συστήματα PC, η καθυστέρηση εξαρτάται σε αποφασιστικό βαθμό από το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα οδήγησης. Για τις ηχογραφήσεις επιλέγετε πάντοτε ένα πρόγραμμα οδήγησης ASIO και ρυθμίζετε μέσω του CONTROL PANEL μια μικρή καθυστέρηση (μικρότερη από 16 ms). Όσο μικρότερη η τιμή, τόσο καλύτερα. Αν εμφανιστούν διακοπές στον ήχο, δοκιμάστε να αυξήσετε την καθυστέρηση βήμα-βήμα.

17 VOLUME MUTE DEMO FILTER LEVEL PHONES PROG TYPE COMBI PLAY POWER 17 F-CONTROL AUDIO FCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο 4.2 ΤοCA202 στο στούντιο F-CONTROL AUDIO FCA202 HPS3000 PC/Mac Bal/Unbal Out 1/L Phones Out Tape In order Channel Input Channel Input 1 Bal/Unbal Out 2/R Unbal In 1/L Alt 3-4 Outputs Firewire 1 Unbal In 2/R XM8500 Channel Input 2 Control Room Out L XM8500 Channel Input 3 Control Room Out R Audio Firewire Electric Guitar XENYX 1204FX Channel Input 5/6 Sound Module Εικ. 4.2: Διάταξη στούντιο με το FCA202

18 18 F-CONTROL AUDIO FCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Σε συνδυασμό με μια κατάλληλη κονσόλα μίξης με εξόδους υπο-ομάδων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το FCA202 ως επαγγελματική διασύνδεση ηχογράφησης μεταξύ της κονσόλας μίξης και του υπολογιστή. Με μια τέτοια διάταξη είστε σε θέση να ηχογραφείτε στον υπολογιστή περισσότερα σήματα ταυτόχρονα, να αναπαράγετε ήδη ηχογραφημένες λήψεις ή αναπαραγωγές και να παρακολουθείτε τη συνολική διαδικασία ηχογράφησης μέσω ηχείων ακρόασης ή ακουστικών. Στην εικόνα φαίνεται μια πιθανή διάταξη με μια κονσόλα μίξης XENYX 1204FX. Συνδέστε τις εξόδους της υπο-ομάδας (στην περίπτωση αυτή ALT 3-4 OUT) με τις εισόδους του FCA202 (9). Τις εξόδους (8) της διασύνδεσης μπορείτε να τις συνδέσετε είτε στις υποδοχές TAPE INPUT, είτε σε μια στερεοφωνική είσοδο καναλιού (π.χ. LINE 7/8). Τα ηχεία ακρόασής σας συνδέονται όπως συνήθως στις εξόδους CONTROL ROOM της κονσόλας μίξης. Ακουστικά ελέγχου μπορούν να συνδεθούν μέσω της υποδοχής (1) του FCA202 ή μέσω της εξόδου ακουστικών της κονσόλας σας. Μέσω των καναλιών εισόδου της κονσόλας μίξης μπορείτε τώρα να ηχογραφήσετε στον υπολογιστή διάφορα σήματα (π.χ. μικρόφωνο, κιθάρα, Sound Modul, κλπ.), δρομολογώντας κάθε κανάλι που θέλετε να ηχογραφήσετε στην υπο-ομάδα ALT 3-4. Όταν συνδέετε τις συνδέσεις OUT του FCA202 στις εισόδους καναλιών 7/8 (όχι μέσω του TAPE INPUT), θα πρέπει να βεβαιώνεστε ότι το σήμα δεν είναι γυρισμένο και στην υπο-ομάδα, αλλά μόνο στην κύρια έξοδο της κονσόλας σας (το πλήκτρο MUTE του XENYX 1204FX στο κανάλι 7/8 δεν πρέπει να είναι πατημέενο). Διαφορετικά, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να προκληθεί ανάδραση. Βεβαιωθείτε ότι στο τμήμα SOURCE της κονσόλας μίξης έχετε επιλέξει τις σωστές διαδρομές ακρόασης (ALT MAIN MIX ή ALT TAPE). Όταν οδηγείτε το FCA202 σε επιστροφή μέσω μιας εισόδου καναλιού (όχι TAPE INPUT), μπορείτε να δημιουργήσετε μέσω της βοηθητικής σύνδεσης (aux) καναλιού μια μίξη monitor για τους μουσικούς που θα παίξουν, χρησιμοποιώντας το Aux Send (π.χ. Aux 1) σε αυτό το κανάλι. Με τα κατάλληλα Aux Send στα κανάλια ηχογράφησης, μπορείτε να προσθέσετε στη μίξη monitor και τα σήματα ηχογράφησης, αν οι μουσικοί θέλουν να ακούσουν και τους εαυτούς τους στην αναπαραγωγή ή σε παλαιότερες ηχογραφήσεις.

19 19 F-CONTROL AUDIO FCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο 4.3 Το FCA202 ως φορητή λύση εγγραφής σε φορητό υπολογιστή HPS3000 B2031A B2031A Laptop Phones Out Bal/Unbal Out 1/L Bal/Unbal Out 2/R Firewire 1 F-CONTROL AUDIO FCA202 Unbal In 1/L Unbal In 2/R XM8500 MiniMIC MIC800 Audio Firewire XM8500 MiniMIC MIC800 Εικ. 4.3: Το FCA202 ως διασύνδεση ήχου φορητού υπολογιστή

20 20 F-CONTROL AUDIO FCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Χάρη στις μικρές του διαστάσεις, το FCA202 σε συνδυασμό με ένα φορητό υπολογιστή είναι η ιδανική λύση για ένα κινητό στούντιο ηχογράφησης. Μια μικρή κονσόλα μίξης ή δύο ενισχυτές μικροφώνου είναι όλα όσα χρειάζεστε για να μπορέσετε να συνδέσετε μικρόφωνα. Το MINIMIC MIC800 είναι ιδιαίτερα κατάλληλο γι αυτή τη χρήση, χάρη στις διαστάσεις του. Στην απεικόνιση εμφανίζεται μια διάταξη με φορητό υπολογιστή, FCA202 και δύο ενισχυτές μικροφώνου MIC800. Συνδέστε τις δύο μονάδες MINIMIC MIC800 στις εισόδους (9) του FCA202. Με δύο ενεργά ηχεία μπορείτε μέσω των εξόδων (8) του FCA202 να ελέγχετε τις ηχογραφήσεις σας και μέσω της εξόδου (1) να δίνετε σήμα αναπαραγωγής σε ένα μουσικό. Αν δεν χρησιμοποιείτε ζεύγος ηχείων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά για την ακρόαση της μίξης σας. Μια διάταξη αποτελούμενη από φορητό υπολογιστή, FCA202 και ακουστικά, σε συνδυασμό με ένα sequencer, αποτελεί ένα ιδανικό περιβάλλον μουσικής παραγωγής που διαθέτει το πλεονέκτημα της φορητότητας και των μικρών διαστάσεων. 5. Συνδεσεις Ηχου Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για την ενσωμάτωση του FCA202 στη διάταξή σας. Ανάλογα με την περίπτωση, θα χρειαστείτε διαφορετικά καλώδια σύνδεσης, τα οποία αναφέρονται εδώ. 5.1 Σύνδεση με καλώδια jack Γιασ να συνδέσετε το FCA202 σε σειρά με άλλες συσκευές, θα χρειαστείτε καλώδια με jack του εμπορίου, τα οποία μερικές φορές αναφέρονται και ως καλώδια οργάνων ή patch. Τα καλώδια αυτά έχουν στα δύο άκρα τους ένα βύσμα jack. Συνδέστε τις εισόδους των συσκευών με τις αντίστοιχες εξόδους στις αντίστοιχες άλλες συσκευές.

21 21 F-CONTROL AUDIO FCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο tip signal sleeve ground/shield Όταν οι άλλες σας συσκευές διαθέτουν συμμετρικές εισόδους, χρησιμοποιήστε στις συμμετρικές εξόδους του FCA202 συμμετρικά διατεταγμένα καλώδια με δύο stereo jack. Τα καλώδια αυτά εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι παρεμβολών, όπως π.χ. έναντι του βόμβου από καλώδια ρεύματος, και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οπωσδήποτε, ιδιαίτερα όταν οι διαδρομές καλωδίων είναι μεγάλες. tip sleeve strain relief clamp strain relief clamp sleeve tip sleeve ground/shield tip signal Εικ. 5.1: Ασυμμετρικό καλώδιο με mono jack

22 22 F-CONTROL AUDIO FCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο tip hot (+ve) ring cold (-ve) sleeve ground/shield tip ring sleeve strain relief clamp 5.2 Σύνδεση ακουστικών Το FCA202 διαθέτει σύνδεση για ένα σετ ακουστικών. Εδώ μπορείτε να συνδέσετε οποιαδήποε ακουστικά του εμπορίου με jack 6,3 mm. Για συνδέσεις jack 3,5 mm θα χρειαστείτε κατάλληλο προσαρμογέα. Η απαραίτητη αντιστοίχιση των βυσμάτων φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. ¼" TRS headphones connector strain relief clamp strain relief clamp sleeve ring tip sleeve ring tip sleeve ground/shield sleeve ground/shield ring cold (-ve) tip hot (+ve) ring right signal tip left signal Εικ. 5.2: Συμμετρικό καλώδιο με stereo jack Εικ. 5.3: Αντιστοίχιση του stereo jack για ακουστικά

23 23 F-CONTROL AUDIO FCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο 6. Προδιαγραφές Unbal In Firewire Συνδέσεις Αντίσταση εισόδου Μέγιστη στάθμη εισόδου Mono jack 6,3-mm, ασυμμετρική περ. 24 kω 2 dbv Σύνδεση Lock Σύνδεση 6πολική (IEEE1394) λειδαριά Kensington Bal / Unbal Out Ψηφια Η Επεξεργασια Συνδέσεις Aντίσταση εξόδου Μέγιστη στάθμη εξόδου Stereo jack 6,3-mm, συμμετρική περ. 1 kω 2 dbv Μετατροπέας Συχνότητα δειγματοληψίας Λογισμι Ο 24-bit Multibit Delta-Sigma 44,1 Hz 48,0 khz (96,0 db) Phones Out Σύνδεση Αντίσταση εξόδου Μέγιστη στάθμη εξόδου Stereo jack 6,3-mm περ. 50 Ω 4,5 dbu, 2x15 32 Ω Πρόγραμμα Οδήγησης Windows Mac OS X WDM KS, ASIO, MME CoreAudio (ενσωματωμένο στο OS X)

24 24 F-CONTROL AUDIO FCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Δεδομενα Συστηματος Πεδίο συχνοτήτων Συντελεστής ολικής Crosstalk Απόσταση θορύβου Παροχη Ρευματος Σύνδεση FireWire Σύνδεση παροχής ρεύματος 10 Hz bis 21 khz, ±1 44,1 khz συχνότητα δειγματοληψίας 10 Hz bis 45 khz, ±1 96,0 khz συχνότητα δειγματοληψίας 0,01% -10 dbv, 1 khz αρμονική ς παραμόρφωσης dbv, 1 khz 100 db 1 khz, στάθμιση A 9-30 V, 200 ma max. εξωτερικό τροφοδοτικό, 12 V~, 200 ma Τάση Ρεύματος ΗΠΑ / αναδάς Η.Β. / Αυστραλία Κίνα Ευρώπη Ιαπωνία Λήψη ισχύος Διαστασεις / Βαρος Διαστάσεις (Υ x Πλ x Β) Βάρος 120 V~, 60 Hz 240 V~, 50 Hz 220 V~, 50 Hz 230 V~, 50 Hz 100 V~, Hz < 10 W περ. 28 x 115 x 155 mm (1,10 x 4,53 x 6,10") περ. 0,7 κιλά (1,5 lbs) Η εταιρεία BEHRINGER καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη διασφάλιση του ανώτατου επιπέδου ποιότητας. Οι αναγκαίες τροποποιήσεις πραγματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση. Συνεπώς, τα προδιαγραφές και η εμφάνιση της συσκευής ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναφερόμενα δεδομένα ή τις περιεχόμενες εικόνες.

25 We Hear You

Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-CONTROL UCA202. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output

Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-CONTROL UCA202. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-CONTROL UCA202 Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output 2 U-CONTROL UCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3 Νομική Αποκήρυξη...4

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors

Περιληπτικό Εγχειρίδιο DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors Περιληπτικό Εγχειρίδιο DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors 2 DIGITAL MONITOR SPEAKERS / Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System Περιληπτικό Εγχειρίδιο MONITOR SPEAKERS MS High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System 2 MONITOR SPEAKERS MS16 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...2 Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202/1002/802/502. Premium 12/10/8/5-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps and British EQs

Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202/1002/802/502. Premium 12/10/8/5-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps and British EQs Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202/1002/802/502 Premium 12/10/8/5-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps and British EQs 2 XENYX 1202/1002/802/502 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2 Σημαντικ

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο EURORACK PRO RX1202FX. Premium 12-Input Mic/Line Rack Mixer with XENYX Mic Preamplifiers, British EQ's and Multi-FX Processor

Περιληπτικό Εγχειρίδιο EURORACK PRO RX1202FX. Premium 12-Input Mic/Line Rack Mixer with XENYX Mic Preamplifiers, British EQ's and Multi-FX Processor Περιληπτικό Εγχειρίδιο EURORACK PRO RX1202FX Premium 12-Input Mic/Line Rack Mixer with XENYX Mic Preamplifiers, British EQ's and Multi-FX Processor 2 EURORACK PRO RX1202FX Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202 /1002. Premium 12/10-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and Multi-FX Processor

Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202 /1002. Premium 12/10-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and Multi-FX Processor Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202 /1002 Premium 12/10-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and Multi-FX Processor 2 XENYX 1202FX/1002FX Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMIC MIC800. Ultra-Compact Microphone Modeling Preamp

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMIC MIC800. Ultra-Compact Microphone Modeling Preamp Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMIC MIC800 Ultra-Compact Microphone Modeling Preamp 2 MINIMIC MIC800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3 Νομική αποκήρυξη...4 1. Εισαγωγη...5 1.1 Πριν

Διαβάστε περισσότερα

U-CONTROL UCA222. Περιληπτικό Εγχειρίδιο. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output and Massive Software Bundle

U-CONTROL UCA222. Περιληπτικό Εγχειρίδιο. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output and Massive Software Bundle Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-CONTROL UCA222 Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output and Massive Software Bundle 2 U-CONTROL UCA222 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο. The Ultimate Guitar-to-USB Interface to Jam and Record with Killer Modeling Amps and Effects

Περιληπτικό Εγχειρίδιο. The Ultimate Guitar-to-USB Interface to Jam and Record with Killer Modeling Amps and Effects Περιληπτικό Εγχειρίδιο GUITAR UCG102 The Ultimate Guitar-to-USB Interface to Jam and Record with Killer Modeling Amps and Effects 2 GUITAR LINK UCG102 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο XL3200/XL2400/XL1600. Premium 32/24/16-Input 4-Bus Live Mixer with XENYX Mic Preamps and British EQs

Περιληπτικό Εγχειρίδιο XL3200/XL2400/XL1600. Premium 32/24/16-Input 4-Bus Live Mixer with XENYX Mic Preamps and British EQs Περιληπτικό Εγχειρίδιο XL3200/XL2400/XL1600 Premium 32/24/16-Input 4-Bus Live Mixer with XENYX Mic Preamps and British EQs 2 XENYX XL3200/XL2400/XL1600 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMIX MIX800. Ultra-Compact Karaoke Processor with Voice Canceller and Echo/Reverb Effects

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMIX MIX800. Ultra-Compact Karaoke Processor with Voice Canceller and Echo/Reverb Effects Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMIX MIX800 Ultra-Compact Karaoke Processor with Voice Canceller and Echo/Reverb Effects 2 MINIMIX MIX800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2 Σημαντικ οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROLIVE VS1520/VS1220F/VS1220. High-Performance 600-Watt PA Speaker with 15"/12" Woofer and Electro-Dynamic Driver

Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROLIVE VS1520/VS1220F/VS1220. High-Performance 600-Watt PA Speaker with 15/12 Woofer and Electro-Dynamic Driver Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUOIVE VS1520/VS1220F/VS1220 High-Performance 600-Watt PA Speaker with 15"/12" Woofer and Electro-Dynamic Driver 2 EUOIVE VS1520/VS1220F/VS1220 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο XENYX 502/802/1002/1202. Premium 5/8/10/12-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamp and British EQ. behringer.

Περιληπτικό Εγχειρίδιο XENYX 502/802/1002/1202. Premium 5/8/10/12-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamp and British EQ. behringer. Περιληπτικό Εγχειρίδιο XENYX 502/802/1002/1202 Premium 5/8/10/12-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamp and British EQ 2 XENYX 502/802/1002/1202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο POWERPLAY PRO-8 HA8000/PRO-XL HA4700. 8/4-Channel High-Power Headphones Mixing and Distribution Amplifier

Περιληπτικό Εγχειρίδιο POWERPLAY PRO-8 HA8000/PRO-XL HA4700. 8/4-Channel High-Power Headphones Mixing and Distribution Amplifier Περιληπτικό Εγχειρίδιο POWERPLAY PRO-8 HA8000/PRO-XL HA4700 8/4-Channel High-Power Headphones Mixing and Distribution Amplifier 2 POWERPLAY PRO-8 HA8000/POWERPLAY PRO-XL HA4700 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

XENYX 1002FX/1202FX. Περιληπτικό Εγχειρίδιο. Premium 10/12-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and 24-Bit Multi-FX Processor

XENYX 1002FX/1202FX. Περιληπτικό Εγχειρίδιο. Premium 10/12-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and 24-Bit Multi-FX Processor Περιληπτικό Εγχειρίδιο XENYX 1002FX/1202FX Premium 10/12-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and 24-Bit Multi-FX Processor 2 XENYX 1002FX/1202FX Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας

Διαβάστε περισσότερα

ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502. Περιληπτικό Εγχειρίδιο

ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502. Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502 Audiophile 31-Band and 15-Band Stereo Graphic Equalizer with FBQ Feedback Detection System 2 ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502 Περιληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

V-TONE. Περιληπτικό Εγχειρίδιο

V-TONE. Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιληπτικό Εγχειρίδιο V-TONE GM1200H True Analog Modeling 2 x 60-Watt Stereo Guitar Amplifier Head with 2 Independent Channels, each Featuring 27 Modeled Sounds, F Processor, Tuner and MIDI Control GM212

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRALINK PRO MX882. Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRALINK PRO MX882. Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRALINK PRO MX882 Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer 2 ULTRALINK PRO MX882 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε... 3 Νομική αποκήρυξη... 3 Περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

XENYX 502/802/1002/1202

XENYX 502/802/1002/1202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο XENYX 502/802/1002/1202 Σας ευχαριστούμε Συγχαρητήρια! Με την αγορά της κονσόλας μίξης XENYX 502/802/1002/1202 της BEHRINGER αποκτήσατε μια κονσόλα που παρά το μικρό της μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

TRUTH B2030A/B2031A. Περιληπτικό Εγχειρίδιο A50-13531-00005

TRUTH B2030A/B2031A. Περιληπτικό Εγχειρίδιο A50-13531-00005 TRUTH / Περιληπτικό Εγχειρίδιο A50-13531-00005 TRUTH / Σημαντικεσ οδηγιεσ ασφαλειασ * Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί, όπου εμφανίζεται, για την ύπαρξη μη μονωμένων ρευματοφόρων καλωδίων επικίνδυνης τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRA-G GI100. Professional Battery/Phantom Powered DI-Box with Guitar Speaker Emulation

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRA-G GI100. Professional Battery/Phantom Powered DI-Box with Guitar Speaker Emulation Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRA-G GI100 Professional Battery/Phantom Powered DI-Box with Guitar Speaker Emulation 2 ULTRA-G GI100 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2 Σημαντικ οδηγ ασφαλε...

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο

Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιληπτικό Εγχειρίδιο MULTICOM PRO-XL Reference-Class 4-Channel Expander/Gate/Compressor/Peak Limiter with Dynamic Enhancer and Low Contour Filter COMPOSER PRO-XL MDX2600 Reference-Class 2-Channel Expander/Gate/Compressor/Peak

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο BASS V-AMP LX1B/BASS V-AMP PRO LX1B PRO. The Ultimate Tone Toolbox for Bass/Acoustic/Electric Guitar and Keyboard Amp Modeling

Περιληπτικό Εγχειρίδιο BASS V-AMP LX1B/BASS V-AMP PRO LX1B PRO. The Ultimate Tone Toolbox for Bass/Acoustic/Electric Guitar and Keyboard Amp Modeling Περιληπτικό Εγχειρίδιο BASS V-AMP LX1B/BASS V-AMP PRO LX1B PRO The Ultimate Tone Toolbox for Bass/Acoustic/Electric Guitar and Keyboard Amp Modeling 2 BASS V-AMP LX1B/BASS V-AMP PRO LX1B PRO Περιληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο DIGITAL PRO MIXER DDM4000. Ultimate 5-Channel Digital DJ Mixer with Sampler, 4 FX Sections, Dual BPM Counters and MIDI

Περιληπτικό Εγχειρίδιο DIGITAL PRO MIXER DDM4000. Ultimate 5-Channel Digital DJ Mixer with Sampler, 4 FX Sections, Dual BPM Counters and MIDI Περιληπτικό Εγχειρίδιο DIGITAL PRO MIXER DDM4000 Ultimate 5-Channel Digital DJ Mixer with Sampler, 4 FX Sections, Dual BPM Counters and MIDI 2 DIGITAL PRO MIXER DDM4000 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

XL1600/XL2400/XL3200 XENYX. Περιληπτικό Εγχειρίδιο A50-77230-22001

XL1600/XL2400/XL3200 XENYX. Περιληπτικό Εγχειρίδιο A50-77230-22001 XL1600/XL2400/XL3200 XENYX Περιληπτικό Εγχειρίδιο A50-77230-22001 Σημαντικεσ οδηγιεσ ασφαλειασ * Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί, όπου εμφανίζεται, για την ύπαρξη μη μονωμένων ρευματοφόρων καλωδίων επικίνδυνης

Διαβάστε περισσότερα

A50-67130-22001. 1960 Οδηγίες χρήσης

A50-67130-22001. 1960 Οδηγίες χρήσης A50-67130-22001 1960 Οδηγίες χρήσης Σημαντικες οδηγιες ασφαλειας ΠΡΟΣΟΧΗ: Υψηλή τάση Κίνδυνος ζωής Ακόμα και μετά την αποσύνδεση από το δίκτυο μπορεί εντός του περιβλήματος να υπάρχουν υψηλές τάσεις έως

Διαβάστε περισσότερα

A50-67030-22001. 1990 Οδηγίες χρήσης

A50-67030-22001. 1990 Οδηγίες χρήσης A50-67030-22001 1990 Οδηγίες χρήσης Σημαντικες οδηγιες ασφαλειας ΠΡΟΣΟΧΗ: Υψηλή τάση Κίνδυνος ζωής Ακόμα και μετά την αποσύνδεση από το δίκτυο μπορεί εντός του περιβλήματος να υπάρχουν υψηλές τάσεις έως

Διαβάστε περισσότερα

PRO MIXER DJX750. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. www.behringer.com. Περιεχομενα. Με την αγορά

PRO MIXER DJX750. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. www.behringer.com. Περιεχομενα. Με την αγορά Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης PRO MIXER DJX750 Με την αγορά Περιεχομενα του PRO MIXER DJX750 της BEHRINGER αποκτήσατε μια κονσόλα μίξης DJ, με την οποία θα είστε πραγματικά μέσα στις νέες τάσεις. Τα πολυάριθμα

Διαβάστε περισσότερα

X V-AMP LX1-X. Περιληπτικό Εγχειρίδιο. Ultra-Flexible Modeling Amp/Multi-Effects Processor with Integrated Expression Pedal BYPASS/TUNER ADJUST TAP

X V-AMP LX1-X. Περιληπτικό Εγχειρίδιο. Ultra-Flexible Modeling Amp/Multi-Effects Processor with Integrated Expression Pedal BYPASS/TUNER ADJUST TAP ADJUST 1 2 3 4 GAIN / VOLUME CONFIGURATION PHONES PEDAL ASSIGN SPEED STORE AMP + FX FX ONLY EFFECT VOLUME TAP COPY TUNER WAH 2 ND FUNCTION CONFIGURE BASS EQ PRESENCE NOISE G. COMPR. DELAY MODUL. PEDAL

Διαβάστε περισσότερα

EUROLIVE S1020/S1220/S1220F/S1520/S1530/S1800S. Οδηγίες χειρισμού A50-73729-00001

EUROLIVE S1020/S1220/S1220F/S1520/S1530/S1800S. Οδηγίες χειρισμού A50-73729-00001 Οδηγίες χειρισμού A50-73729-00001 Σημαντικεσ οδηγιεσ ασφαλειασ + Για να περιοριστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση του επάνω καλύμματος (ή του πίσω τοιχώματος) της συσκευής. Στο

Διαβάστε περισσότερα