ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 2011

2 Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Πρόεδρος: Αντιπρόεδροι: Μέλη: Ιωάννης Δραπανιώτης Ανδρέας Κολλάς (Γ.Σ.Ε.Ε.) Ευστάθιος Πολίτης (Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε.) Ιωάννης Αδαμάκης (Γ.Σ.Ε.Ε.) Ιωάννης Βασιλόπουλος (Γ.Σ.Ε.Ε.) Θεόδωρος Δέδες (Σ.Ε.Β.) Πέτρος Μαραμπούτης (Σ.Ε.Β.) Αναστάσιος Παντελάκης (Ε.Σ.Ε.Ε.) Κυριάκος Σιούλας (Γ.Σ.Ε.Ε.) Γενικός Διευθυντής Μηνάς Αναλυτής

3 Τι είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δημιουργήθηκε το 1992 με τη συνεργασία και τη συναίνεση εργοδοτών και εργαζομένων, δηλαδή από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και την Ένωση Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Σ.Ε.). Σκοπός της δημιουργίας του, μεταξύ άλλων, είναι ο εντοπισμός, η καταγραφή και η επεξεργασία των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος και των επιπτώσεών τους στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Υ.Α.Ε.), η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και εμπειριών και η τεκμηρίωση των σχετικών ζητημάτων, η προώθηση της πληροφόρησης και της εκπαίδευσης των εργαζομένων και των εργοδοτών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα σε θέματα Υ.Α.Ε. Αποτελείται από τέσσερα Κέντρα: - Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας (Κ.Α.Ε.). - Κέντρο Υγείας και Υγιεινής της Εργασίας (Κ.Υ.Υ.Ε.) - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) - Κέντρο Τεκμηρίωσης - Πληροφόρησης (Κ.Τ.Π.) Σήμερα λειτουργούν έξι παραρτήματα του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην περιφέρεια: στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην Τρίπολη, στο Βόλο, στην Κομοτηνή και στο Ηράκλειο. Όλα αναπτύσσουν παρόμοιες δραστηριότητες και παρέχουν τις ανάλογες υπηρεσίες κάνοντας ευρέως γνωστή την παιδεία της πρόληψης με τη συνεργασία των τοπικών κοινωνικών εταίρων.

4 Το Εργαστήριο Βιομηχανικής Υγιεινής του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Σκοπός και δραστηριότητες Το Εργαστήριο της Βιομηχανικής Υγιεινής ανήκει στο Κέντρο Υγείας & Υγιεινής της Εργασίας (Κ.Υ.Υ.Ε.) του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Η επιστήμη της Βιομηχανικής Υγιεινής παρέχει ένα πλαίσιο τεχνικών διαδικασιών που στοχεύουν στην αναγνώριση, τον εντοπισμό, τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των βλαπτικών εργασιακών παραγόντων με στόχο την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους. Αποστολή του εργαστηρίου είναι να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των κοινωνικών εταίρων και οργανισμών για τη διενέργεια δειγματοληψιών και προσδιορισμών των βλαπτικών εργασιακών παραγόντων. Επίσης, το Εργαστήριο συμμετέχει, ενεργά στο σύνολο σχεδόν των κλαδικών και άλλων μελετών που αναλαμβάνει κατά καιρούς να εκπονήσει το Ινστιτούτο. Με τον κατάλληλο εξοπλισμό εκτελεί ένα ευρύ φάσμα προσδιορισμών, που περιλαμβάνει: προσδιορισμό της αιωρούμενης σωματιδιακής ρύπανσης, των χημικών ουσιών, των βιολογικών παραγόντων (παθογόνα/μη παθογόνα στελέχη), του θορύβου, των κραδασμών (σε όλο το σώμα και στα άνω άκρα), της έντασης του φωτισμού και της εκτίμησης του θερμικού περιβάλλοντος, καθώς και της ποιότητας του αέρα. Ο προσδιορισμός των χημικών ουσιών και των βιολογικών παραγόντων υλοποιείται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιοχημείας Τοξικολογίας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., ενώ ο προσδιορισμός των ινών αμιάντου διενεργείται, κατά ένα μέρος, από

5 το Εργαστήριο της Βιομηχανικής Υγιεινής (προεργασία του φίλτρου στο οπτικό μικροσκόπιο) και κατά ένα άλλο μέρος (ηλεκτρονική μικροσκοπία) σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος». Επιπρόσθετα, το Εργαστήριο, στο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού του, συνεργάζεται με τα Ινστιτούτα: Ufficio Prevenzione e Sicurezza Ambienti Lavoro ASL Milano 1 Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione di Parabiago

6 Τεχνικός εξοπλισμός Το Εργαστήριο διαθέτει πλούσιο τεχνικό εξοπλισμό, ο οποίος περιγράφεται στη συνέχεια: Ολοκληρωτικά ηχόμετρα και βαθμονομητές ήχου Ηχοδοσίμετρα Μικροκλιματικούς σταθμούς Λουξόμετρα Σύστημα αντλίας και κεφαλής για τη δειγματοληψία του μικροβιακού φορτίου στον αέρα Ανιχνευτές διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ), μονοξειδίου του άνθρακα, (CO), οξυγόνου (O 2 ), διοξειδίου του αζώτου (NO 2 ) και κατώτερου ορίου έκρηξης (LEL %) Σύστημα αντλίας για το χειρισμό σωληναρίων απευθείας (ανάγνωσης) προσδιορισμού χημικών παραγόντων Δονησιόμετρα και βαθμονομητή δονήσεων Αντλίες για τον προσδιορισμό της αιωρούμενης σωματιδιακής ρύπανσης με ροές από 1 έως 4 λίτρα το λεπτό Αντλίες για τον προσδιορισμό των αερίων και των ατμών με ροές από 30 μιλιλίτρα έως και 500 μιλιλίτρα το λεπτό Ανιχνευτή εύφλεκτων ουσιών στα πλοία Ανιχνευτές ιονισμού φωτός (PID) για αέρια

7 Όργανο για τον προσδιορισμό 12 χημικών ουσιών σε πραγματικό χρόνο Σύστημα Respicon για την αιωρούμενη σωματιδιακή ρύπανση Κεφαλές δειγματοληψίας για το εισπνεύσιμο κλάσμα (κωνική κεφαλή) και για το αναπνεύσιμο κλάσμα της αιωρούμενης σωματιδιακής ρύπανση (κυκλώνας) Ανιχνευτής P-TRAK Ultrafine Particle Counter (για τον προσδιορισμό του λεπτού διαμερισμού αιωρούμενων σωματιδίων ή αλλιώς νανοσωματιδίων με αεροδυναμική διάμετρο από 0,02 μέχρι 1μm). Μετρητή ηλεκτρομαγνητικού πεδίου Όργανο για την εκτίμηση του θερμικής καταπόνησης Οπτικό μικροσκόπιο αντίθετης φάσης Μετρητή ιοντιζουσών ακτινοβολιών Μετρητή του συντελεστή τριβής Ανεμόμετρα Πολύμετρα Ροόμετρα Περιστροφικά υγρόμετρα Αναλώσιμα υλικά: φίλτρα εστέρων κυτταρίνης (MCE) φίλτρα πολυβινυλοχλωριδίου(pvc) φίλτρα υαλοβάμβακα (Fiberglass) φίλτρα πολυτετραφθοριοαιθυλενίου (PTFE) σωληνάρια ενεργού άνθρακα (Activated Carbon Tubes) τρυβλία θρεπτικών υλικών μικροβιολογικών παραγόντων: Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα (Ο.Μ.Χ) Escherichia Coli Staphylococcus Aureus Salmonella Μύκητες Stachybotrys Chartarum σωληνάρια άμεσου (στιγμιαίου) προσδιορισμού χημικών παραγόντων, όπως αναφέρονται στον πίνακα 1 που ακολουθεί:

8 Πίνακας 1 Ουσία Όνομα σωληνάριου Τυπική απόκλιση (%) Αιθανόλη Ethanol 112L 10% ( ppm) Οξικός αιθυλεστέρας Ethyl acetate 141L 10% ( ppm) Ακ ε τ ό ν η Acetone 151L 10% ( ppm) Αμ μ ω ν ί α Ammonia 3La 5% ( ppm) Διοξείδιο του άνθρακα Carbon dioxide 2LL 5% ( ppm) Διοξείδιο του άνθρακα Carbon dioxide 2LC 5% ( ppm) Διοξείδιο του θείου Sulfur dioxide 5Lb 5% (2 ppm) Θειικό οξύ Sulfuric acid 35 10% (1 mg/m3) Ισοπροπυλική αλκοόλη Isopropil alcohol 10% ( ppm) Μεθανόλη Methanol 111L 10% ( ppm) Μονοξείδιο του άνθρακα Carbon monoxide 1LK 5% ( ppm) Μονοξείδιο του άνθρακα Carbon dioxide 1LL 10% (10 50 ppm) Όζον Ozone 18L 10% (0,05 0,2 ppm) Στυρόλιο Styrene % (100 ppm) Τετραχλωροαιθυλένιο Tetrachloethylene 133M 5% 950 ppm) Υδρόθειο Hydrogen sulfide 4LK 5% (2,5 60 ppm) Υδροκυάνιο Hydrogen cyanide 12L 10% (2,5 20 ppm) Υδροκυάνιο Hydrogen cyanide 12LL 5% (2 7 ppm) Υδροφθόριο Hydrogen fluoride 17 10% (0,5 5 ppm) Φορμαλδεΰδη Formaldehyde 91 L 5% (0,5 5 ppm) Φορμαλδεΰδη Formaldehyde 91LL 10% (0,05 0,3 ppm) Φωσ φί νη Phosphine 7LA 10% (0,3 ppm) Χλώριο Chlorine 8LL 5% (0,2 1 ppm) Για τη σωστή και αντικειμενική εκτίμηση των αποτελεσμάτων, ακολουθεί η σύγκρισή τους με τις Οριακές Τιμές Επαγγελματικής Έκθεσης που ισχύουν στην περίπτωση κάθε βλαπτικού παράγοντα με αναφορές από την ελληνική, κυρίως, νομοθεσία, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Το Εργαστήριο Βιομηχανικής Υγιεινής, μετά το πέρας του ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού των βλαπτικών παραγόντων στους υπό εξέταση εργασιακούς χώρους, εκπονεί τις αντίστοιχες Εκθέσεις Αποτελεσμάτων.

9 Πίνακας 2 Είδος βλαπτικού εργασιακού παράγοντα Ελληνική Νομοθεσία Θόρυβος Π.Δ. 85/1991 Π.Δ. 149/2006 Π.Δ. 225/1989 Δονήσεις (κραδασμοί σε ολόκληρο το σώμα και στο Π.Δ. 176/2005 σύστημα άκρας χειρός βραχίονα) Αιωρούμενη σωματιδιακή ρύπανση Π.Δ. 77/1993 Π.Δ. 225/1989 Αμ ί α ν τ ο ς Π.Δ. 212/2006 Π.Δ. 159/1999 Π.Δ. 70 α /1988 Χημικοί και καρκινογόνοι παράγοντες Π.Δ. 162/2007 Π.Δ. 43/2003 Π.Δ. 42/2003 Π.Δ. 338/2001 Π.Δ. 339/2001 Π.Δ. 127/2000 Π.Δ. 90/1999 Π.Δ. 94/1987 Π.Δ. 307/1986 Φωτισμός Π.Δ. 398/1994 Ν. 1568/1985 Θερμικό περιβάλλον Π.Δ. 398/1994 Υ.Α. ΙΙ- 5η/Φ/17402/1984 Εγκ. οικ /2008 Βιολογικοί παράγοντες Π.Δ. 186/1995 Π.Δ. 174/1997 Π.Δ. 15/1999

10 Περίληψη συγκεντρωτικού απολογισμού έργου Τομέα Βιομηχανικής Υγιεινής Αθηνών και παραρτημάτων κατά το διάστημα Κατά την περίοδο των ετών από τον Τομέα της Βιομηχανικής Υγιεινής διενεργήθηκαν εκτιμήσεις των συνθηκών εργασίας σε επιχειρήσεις. Τις εκτιμήσεις πραγματοποίησαν κλιμάκια τόσο από την Αθήνα όσο και από τις περιφερειακές δομές του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι κατατάσσεται - σύμφωνα με την Οδηγία 2003/361 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (από 1 έως 249 εργαζόμενοι). Όσον α- φορά στην ταξινόμησή τους κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας πρόκειται για επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους δημόσιας διοίκησης και άμυνας, βιομηχανιών τροφίμων και ποτών, εμπορίου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων, κατασκευής άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, διάθεσης λυμάτων και απορριμμάτων και, τέλος, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων δράσης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. πραγματοποιήθηκαν συνολικά δειγματοληψίες βλαπτικών εργασιακών παραγόντων, οι οποίες αφορούσαν -με σειρά προτεραιότηταςπροσδιορισμούς: έντασης φωτισμού (25%), χημικών παραγόντων (24,3%), θορύβου (23,4%), αιωρούμενης σωματιδιακής ρύπανσης (10,4%), βιολογικών παραγόντων (8,8%), θερμικού περιβάλλοντος (7%), δονήσεων (0,6%), αμιάντου (0,4%) και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (0,01%).

11 Μετά από κάθε δράση στους υπό εξέταση εργασιακούς χώρους των επιχειρήσεων, το Εργαστήριο Βιομηχανικής Υγιεινής συντάσσει Έκθεση Αποτελεσμάτων. Συνολικά παραδόθηκαν 817 Εκθέσεις. Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται αριθμητικά οι προσδιορισμοί ανά κατηγορία βλαπτικού παράγοντα, ενώ στο γράφημα που ακολουθεί αναλύεται το έργο του Εργαστηρίου της Βιομηχανικής Υγιεινής στην Αθήνα και στις περιφερειακές δομές του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. κατά το διάστημα των 10 ετών. Πίνακας ΣΥΝΟΛΑ Θόρυβος Αι ω ρούμενη Σωματιδιακή Ρύπανση Θερμικό Περιβάλλον Φωτισμός Χημικές Ουσίες Βιολογικοί Παράγοντες Δονήσεις Αμ ί α ν τ ο ς Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία Γράφημα ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΒΟΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΒΛΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

12 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ΑΘ Η Ν Α Λιοσίων 143 & Θειρσίου Αθήνα Τηλ.: Φαξ: , Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Θ Ε Σ Σ ΑΛΟΝΙΚΗΣ 26 ης Οκτωβρίου Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Φαξ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Πλατεία Κολοκοτρώνη Τρίπολη Τηλ.: , Φαξ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Αλβίνης Ιωαννίδου 9 & Γ. Μανούδη Κομοτηνή Τηλ./Φαξ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Καπλάνη Ιωάννινα Τηλ.: , Φαξ: Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β Ο Λ Ο Υ Αλαμάνας 33 και Κωλέττη Βόλος Τηλ.: , Φαξ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Λεωφ. Ανδρ. Παπανδρέου Ηράκλειο Τηλ.: Φαξ: ~ Συνδεθείτε με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία!

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) http://www.elinyae.gr Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Πρόεδρος: Αντιπρόεδροι: Μέλη: Ιωάννης Δραπανιώτης Ανδρέας Κολλάς (Γ.Σ.Ε.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εκδόσεων. του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ΑΘΗΝΑ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατάλογος Εκδόσεων. του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ΑΘΗΝΑ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. www.elinyae.gr ~ Συνδεθείτε με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία! Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 42 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ REACH και CLP: δύο κανονισμοί για τα χημικά που βελτιώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ TΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ TΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Oμάδα Eργασίας: Αφ. Δαΐκου, Δ. Πινότση

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Oμάδα Eργασίας: Αφ. Δαΐκου, Δ. Πινότση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Oμάδα Eργασίας: Αφ. Δαΐκου, Δ. Πινότση «Η Υγεία και η Ασφάλεια της Εργασίας στην εκπαίδευση» ISBN: 978-960-6818-26-4 Α Έκδοση: 2013 Copyright Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ TOY ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ TOY ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ª ıô Ô ÂÎÙ ÌËÛË ÙÔ ÎÈÓ ÓÔ ÛÂ ÒÚÔ appleô apple

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την συνδρομή της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-1

Διαβάστε περισσότερα

MÂıÔ ÔÏÔÁÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË Î È appleúfiïë Ë ÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ ÎÈÓ ÓÔ

MÂıÔ ÔÏÔÁÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË Î È appleúfiïë Ë ÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ ÎÈÓ ÓÔ EΛΛHNIKO INΣTITOYTO YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ THΣ EPΓAΣIAΣ MÂıÔ ÔÏÔÁÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË Î È appleúfiïë Ë ÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ ÎÈÓ ÓÔ. Ú K. ZÔÚÌapple. KÔ ÎÔ Ï ÎË B έκδοση A HNA 2000 EΛΛHNIKO INΣTITOYTO

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ appleóèûì ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË ÛÂÈÛÌÈÎÒÓ ÎÈÓ- ÓˆÓ ÛÂ ÂÚÁÔÛÙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 53 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τεχνική αναφορά ερευνητικών δραστηριοτήτων με αντικείμενο την ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος Φεβρουάριος 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 41 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Editorial... 1 Τα νέα του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αρτοποιεία και Ζαχαροπλαστεία

Αρτοποιεία και Ζαχαροπλαστεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προστασία της Ασφάλειας και της Υγείας των Εργαζομένων σε Αρτοποιεία και Ζαχαροπλαστεία Κίνδυνοι και Μέτρα Πρόληψης Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 43 IOYΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η επαγγελματική ικανοποίηση Ο ρόλος των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (1856-2008)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (1856-2008) ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (1856-2008) Αφροδίτη Δαΐκου Χημικός ΑΘΗΝΑ 2008 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. για επιχειρήσεις γ κατηγορίας (αρθ. 10, Ν. 3850/2010) Γ ΕΚΔΟΣΗ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. για επιχειρήσεις γ κατηγορίας (αρθ. 10, Ν. 3850/2010) Γ ΕΚΔΟΣΗ EΛΛHNIKO INΣΤITOYTO YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ ΤHΣ EPΓAΣIAΣ Γ ΕΚΔΟΣΗ θεματα ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για επιχειρήσεις γ κατηγορίας (αρθ. 10, Ν. 3850/2010) ΑΘΗΝΑ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευής - Συντήρησης Οχημάτων

Επισκευής - Συντήρησης Οχημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προστασία της Ασφάλειας και της Υγείας των Εργαζομένων σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Οχημάτων Κίνδυνοι και Μέτρα Πρόληψης Αθήνα 2015 Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 49 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μελέτη πεδίου για τις επιδράσεις της αναδιάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 39 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι επιπτώσεις του καπνού στη δημόσια υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Η YΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

Η YΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ. Κλάδος Μετάλλου-Απασχόληση. Εργατικά Ατυχήµατα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ. Κλάδος Μετάλλου-Απασχόληση. Εργατικά Ατυχήµατα Εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου στον τοµέα της βιοµηχανίας µετάλλου - µεταλλικών προϊόντων (Περίληψη) ΑΘΗΝΑ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ Η κλαδική µελέτη εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου στον κλάδο του

Διαβάστε περισσότερα