Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών"

Transcript

1 Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Ξενοφών Κομηνός Χημικός M.Sc. Εργαστήριο Αναλυτικής Τοξικολογίας ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

2 Συλλογή πληροφοριών 1. Εταιρίες (τεχνικός ασφάλειας, τεχνικός παραγωγής, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) Περιγραφή των χώρων εργασίας Δραστηριότητες Ακολουθούμενες διαδικασίες ανά χώρο Χημικές ουσίες (χ.ο.) που χρησιμοποιούνται, ποσότητες / συχνότητα χρήσης Χρήση απαγωγών, εξαερισμού 2. Βιβλιογραφική έρευνα Ποιες χ.ο. γενικά χρησιμοποιούνται στις Β.Δ.Π. Επικινδυνότητα των χ.ο. (Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας - MSDS)

3 Εταιρία Α Χώρος παραγωγής Χώροι που εξετάστηκαν Εταιρία Β Αναμεικτήριο Compound Τμήμα παραγωγής εύκαμπτων σωλήνων Τμήμα πολυαιθυλενίου Σπαστήρες Συνεργείο Εταιρία Γ Εργοστάσιο 1 Εργοστάσιο 2Β Εργοστάσιο 3Β Εργοστάσιο 4 Εξωθητές & Αργαλειοί

4 Διαδικασία επιλογής χημικών ουσιών Βάσει: των προηγουμένων πληροφοριών και μιας πρώτης προσπάθειας εντοπισμού χ.ο. (screening) στους διάφορους χώρους Επιλέγησαν οι ουσίες που: παρουσιάζουν υψηλή σχετική επικινδυνότητα (MSDS) ή/και χρησιμοποιούνται σε αξιόλογες ποσότητες

5 Χ.ο. που προσδιορίστηκαν ποσοτικά Αιωρούμενα Στερεά Σωματίδια (σκόνη) Εκτίμηση του Βαθμού της Σωματιδιακής Ρύπανσης Μέταλλα στον Αέρα Μόλυβδος (Pb) Κάδμιο (Cd) Χρώμιο (Cr) Μονοξείδιο του Άνθρακα Πτητικές οργανικές ουσίες Εξάνιο Τολουόλιο ΜΕΚ Οξ. Αιθυλεστέρας Τριχλωροαιθυλένιο Επτάνιο Ξυλόλια Βινυλοχλωρίδιο

6 Αιωρούμενα Στερεά Σωματίδια (Σκόνη) Α) Σημεία μέτρησης Εταιρία Α: Χώρος παραγωγής 2 Σ 2 ΕΙΣΠ 5 Φ 3 ΕΙΣΠ 2 ΑΝΑΠ Σκόνη: Βλαπτικός παράγοντας Αποτελεί το τελικό προϊόν της εκφυλιστικής διαδικασίας των υλικών Σ: Σταθερή αντλία Φ: Φορητή αντλία (Ζώνη Αναπνοής) ΕΙΣΠ: Εισπνεύσιμη σκόνη ΑΝΑΠ: Αναπνεύσιμη σκόνη

7 Εταιρία Β: Αναμικτήριο Compound Τμήμα πολυαιθυλενίου Τμήμα παραγωγής Σπαστήρας 4 Σ 4 ΕΙΣΠ 7 Φ 5 ΕΙΣΠ 2 ΑΝΑΠ 1 Φ 1 ΕΙΣΠ 3 Σ 2 ΕΙΣΠ 1 ΑΝΑΠ 2 Σ 1 ΕΙΣΠ 1 ΑΝΑΠ 1 Φ 1 ΕΙΣΠ Σκόνη: Βλαπτικός παράγοντας Αποτελεί το τελικό προϊόν της εκφυλιστικής διαδικασίας των υλικών Σ: Σταθερή αντλία Φ: Φορητή αντλία (Ζώνη Αναπνοής) ΕΙΣΠ: Εισπνεύσιμη σκόνη ΑΝΑΠ: Αναπνεύσιμη σκόνη

8 Εταιρία Γ: Εργοστάσιο 1 4 Σ 2 ΕΙΣΠ 2 ΑΝΑΠ 2 Φ 2 ΕΙΣΠ Εργοστάσιο 2Β 4 Σ 2 ΕΙΣΠ 2 ΑΝΑΠ 2 Φ 2 ΕΙΣΠ Εργοστάσιο 3Β Εργοστάσιο 4 1 Φ 1 ΕΙΣΠ 4 Σ 2 ΕΙΣΠ 2 ΑΝΑΠ 1 Φ 1 ΕΙΣΠ Σκόνη: Βλαπτικός παράγοντας Αποτελεί το τελικό προϊόν της εκφυλιστικής διαδικασίας των υλικών Σ: Σταθερή αντλία Φ: Φορητή αντλία (Ζώνη Αναπνοής) ΕΙΣΠ: Εισπνεύσιμη σκόνη ΑΝΑΠ: Αναπνεύσιμη σκόνη

9 Β) Δειγματοληψία Αναρρόφηση γνωστής ποσότητας ατμοσφαιρικού αέρα δια μέσου ενός φίλτρου σε καθορισμένο διάστημα. Οι σταθερές (Σ) και οι φορητές (Φ) δειγματοληψίες έγιναν με αντλίες στις οποίες είχαν τοποθετηθεί φίλτρα κατασκευασμένα από εστέρες κυτταρίνης, διαμέτρου 37mm ή 25mm και με πόρους 0,8μm. Οι αντλίες περιείχαν: «χωνάκι» για μέτρηση εισπνεύσιμης σκόνης Ροή 1,9L/min για ~200min «κυκλώνα» για μέτρηση αναπνεύσιμης σκόνης Ροή 1,7L/min για ~200min

10 Γ) Προσδιορισμός Σταθμικά: mg/m 3 = (w 2 -w 1 ) x 00 V L Όπου: W 2 : βάρος φίλτρου μετά τη δειγματοληψία (σε mg) W 1 : βάρος φίλτρου πριν τη δειγματοληψία (σε mg) V L : Όγκος αέρα που αναρροφήθηκε στον καθορισμένο χρόνο (σε L)

11 Δ) Αποτελέσματα Συμπεράσματα Εταιρία Χώρος / Περιγραφή εργασίας Ημ/νία δειγ/ψίας Είδος δειγ/ψίας Αποτέλεσμα Ο.Τ.Ε. ΠΔ 90/99 (mg/m 3 ) (mg/m 3 ) Α Χώρος παραγωγής Αρχή παραγωγικής γραμμής (εξωθητής) Τέρμα παραγωγικής γραμμής (εξωθητής) 17/06/04 Σ-ΕΙΣΠ 0,4 17/06/04 Σ-ΕΙΣΠ 0,4 Χειριστές / Βοηθοί μηχανών εξώθησης & έγχυσης 17/06/04 Φ-ΕΙΣΠ Φ-ΕΙΣΠ Φ-ΕΙΣΠ Φ-ΑΝΑΠ Φ-ΑΝΑΠ 0,6 0,7 1,7 0,1 0,4 5 5 Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με τις Ο.Τ.Ε. μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι τα επίπεδα της Αιωρούμενης Σωματιδιακής Ρύπανσης στους αναφερόμενους χώρους είναι πολύ κάτω από τις Ο.Τ.Ε.για οκτάωρη επαγγελματική έκθεση

12 Δ) Αποτελέσματα Συμπεράσματα Εταιρία Χώρος / Περιγραφή εργασίας Ημ/νία δειγ/ψίας Είδος δειγ/ψίας Αποτέλεσμα Ο.Τ.Ε. ΠΔ 90/99 (mg/m 3 ) (mg/m 3 ) Β Αναμεικτήριο compound Ισόγειο (πάγκος εργασίας) 09/12/04 Σ-ΕΙΣΠ 0,3 1 ος όροφος (μηχανές) 09/12/04 Σ-ΕΙΣΠ 0,8 2 ος όροφος (αποθήκη PVC) 09/12/04 Σ-ΕΙΣΠ 0,7 3 ος όροφος (αποθήκη) 09/12/04 Φ-ΕΙΣΠ 14,7 3 ος όροφος (απόρριψη σακκών Pb) 09/12/04 Σ-ΕΙΣΠ Φ-ΕΙΣΠ 1,4 5,1 Χειριστές / Βοηθοί μηχανών 09/12/04 Φ-ΕΙΣΠ 1,1 06/07/04 Φ-ΕΙΣΠ 3,2 06/07/04 Φ-ΑΝΑΠ 0,4 5 Καθαριστές μηχανών 06/07/04 Φ-ΕΙΣΠ 6,0 06/07/04 Φ-ΑΝΑΠ 0,8 5

13 Δ) Αποτελέσματα - Συμπεράσματα Εταιρία Χώρος / Περιγραφή εργασίας Ημ/νία δειγ/ψίας Είδος δειγ/ψίας Αποτέλεσμα Ο.Τ.Ε. ΠΔ 90/99 (mg/m 3 ) (mg/m 3 ) Β Τμήμα Πολυαιθυλενίου 11/11/04 Φ-ΕΙΣΠ 1,0 Τμήμα Παραγωγής εύκαμπτων σωλήνων Γραμμή 27//04 27//04 Σ-ΕΙΣΠ Σ-ΑΝΑΠ Γραμμή 18 27//04 Σ-ΕΙΣΠ 0,3 0,2 0,2 5 Σπαστήρας 27//04 Σ-ΕΙΣΠ 1,3 27//04 Σ-ΑΝΑΠ 0,3 5 11/11/04 Φ-ΕΙΣΠ 1,2

14 Δ) Αποτελέσματα Συμπεράσματα Εταιρία Χώρος/ Περιγραφή εργασίας Ημ/νία δειγ/ψίας Είδος δειγ/ψίας Αποτέλεσμα Ο.Τ.Ε. ΠΔ 90/99 (mg/m 3 ) (mg/m 3 ) Γ Εργοστάσιο 1 Εξωθητής 7 (Extruder 7) 23/11/04 Σ-ΕΙΣΠ 0,0 23/11/04 Σ-ΑΝΑΠ 0,0 5 23/11/04 Φ-ΕΙΣΠ 0,4 Αργαλειός 3 23/11/04 Σ-ΕΙΣΠ 0,3 23/11/04 Σ-ΑΝΑΠ 0,0 5 23/11/04 Φ-ΕΙΣΠ 0,2

15 Δ) Αποτελέσματα Συμπεράσματα Εταιρία Χώρος/ Περιγραφή εργασίας Ημ/νία δειγ/ψίας Είδος δειγ/ψίας Αποτέλεσμα Ο.Τ.Ε. ΠΔ 90/99 (mg/m 3 ) (mg/m 3 ) Γ Εργοστάσιο 2Β 25/11/04 Σ-ΕΙΣΠ 0,2 Αίθουσα αργαλειών 25/11/04 Σ-ΕΙΣΠ 0,1 25/11/04 Σ-ΑΝΑΠ 0,0 5 25/11/04 Σ-ΑΝΑΠ 0,1 5 25/11/04 Φ-ΕΙΣΠ 0,6 25/11/04 Φ-ΕΙΣΠ 0,4 Εργοστάσιο 3Β Αργαλειός Παραγωγής Χαλιών Εργοστάσιο 4 Αργαλειοί 24/11/04 Φ-ΕΙΣΠ 0,5 24/11/04 Σ-ΕΙΣΠ 0,0 24/11/04 Σ-ΕΙΣΠ 0,0 24/11/04 Σ-ΑΝΑΠ 0,0 5 24/11/04 Σ-ΑΝΑΠ 0,0 5 24/11/04 Φ-ΕΙΣΠ 20,4

16 Μέταλλα στον Αέρα Α) Σημεία μέτρησης Στις Βιομηχανίες Διαμόρφωσης Πλαστικών υπάρχουν διεργασίες όπου χρησιμοποιούνται χ.ο. που περιέχουν βαρέα ή άλλα μέταλλα. Οι εργαζόμενοι εκτίθενται ιδιαίτερα κατά την ανάμιξη πλαστικοποιητών και άλλων υλικών για την παραγωγή του μίγματος (compound). Οπότε Εταιρία Α: Εταιρία Β: Εταιρία Γ: Αναμεικτήριο compound Εργοστάσια 1, 2Β, 3Β & 4 Τμήμα παραγωγής Σπαστήρας Συνεργείο

17 Β) Δειγματοληψία Οι δειγματοληψίες ήταν κοινές για όλα τα μέταλλα και έγιναν με αντλίες στις οποίες είχαν τοποθετηθεί φίλτρα κατασκευασμένα από εστέρες κυτταρίνης, διαμέτρου 37mm ή 25mm και με πόρους 0,8μm, και ροή ~ 2L/min για 180min. Γ) Προσδιορισμός Ατομική απορρόφηση με την τεχνική φούρνου γραφίτη (GF-AAS). Η βαθμονόμηση κάθε μεθόδου (Pb, Cd, Cr) έγινε με καμπύλη αναφοράς: mgμ/m 3 = Χδειγ - Χτυφ όπου: R= Ροή της αντλίας (σε L/min) 0*R*T Τ= Χρόνος δειγματοληψίας (σε min)

18 Χώρος / Περιγραφή εργασίας Δ) Αποτελέσματα Συμπεράσματα Ημ/νία δειγ/ψίας Pb Αποτελέσματα Α Χώρος παραγωγής 150 0,025 Β Aναμεικτήριο Compound Ισόγειο (Πάγκος εργασίας) 1ος όροφος (μηχανές) 2ος όροφος (αποθήκη PVC) 06/07/04 09/12/04 06/07/04 09/12/04 09/12/04 44,9 3,7 312,1 21,9 13,9 ΟΤΕ ΠΔ 94/89 Cd 0,01 ΟΤΕ* ΠΔ 90/99 mg/m 3 Cr 09/12/04 8,2 0,06 ΟΤΕ** ΠΔ 90/99 mg/m 3 3ος όροφος (αποθήκη) 06/07/04 09/12/04 09/12/04 696,7 40,8 582,5 0,01 0,01 *O.Τ.Ε. για Cd και ενώσεις **Ο.Τ.Ε. για Cr II και Cr III Καθάρισμα μηχανών Ξεφόρτωμα σάκκων 0,5

19 Δ) Αποτελέσματα - Συμπεράσματα Χώρος / Περιγραφή εργασίας Ημ/νία δειγ/ψίας Pb ΟΤΕ ΠΔ 94/89 Αποτελέσματα Cd ΟΤΕ* ΠΔ 90/99 mg/m 3 Cr ΟΤΕ** ΠΔ 90/99 mg/m 3 Β Τμήμα παραγωγής εύκαμπτων σωλήνων - Γραμμή ,025 0,5 17/11/04 0,4 - Γραμμή 17/11/04 1,1 0,26 - Γραμμή 11 17/11/04 0,3 - Γραμμή 18 17/11/04 0,8 0,16 Σπαστήρας 17/11/04 1,2 17/11/04 0,2 0,57 Συνεργείο 17/11/04 1,1 *O.Τ.Ε. για Cd και ενώσεις **Ο.Τ.Ε. για Cr II και Cr III

20 Δ) Αποτελέσματα Συμπεράσματα Αποτελέσματα Χώρος / Περιγραφή εργασίας Ημ/νία δειγ/ψίας Pb ΟΤΕ ΠΔ 94/89 Cd ΟΤΕ* ΠΔ 90/99 Cr ΟΤΕ** ΠΔ 90/99 mg/m 3 mg/m 3 Γ Εργοστάσιο ,025 0,5 - Εξωθητής 7 25/11/04 0,14 25/11/04 0,02 0,18 - Αργαλειός 3 25/11/04 0,03 25/11/04 0,19 0,17 Εργοστάσιο 2Β - Αίθουσα Αργαλειών 25/11/04 25/11/04 0,07 0,03 25/11/04 0,14 25/11/04 0,05

21 Δ) Αποτελέσματα - Συμπεράσματα Αποτελέσματα Χώρος / Περιγραφή εργασίας Ημ/νία δειγ/ψίας Pb ΟΤΕ ΠΔ 94/89 Cd ΟΤΕ* ΠΔ 90/99 Cr ΟΤΕ** ΠΔ 90/99 mg/m 3 mg/m 3 Γ Εργοστάσιο 3Β 150 0,025 0,5 - Αργαλειοί Παραγωγής Χαλιών 25/11/04 0,05 Εργοστάσιο 4 - Αργαλειοί 25/11/04 25/11/04 0,15 0,04

22 Οι εταιρίες που χρησιμοποιούν Έτοιμο πολυμερές ως πρώτη ύλη χαμηλές [Μ] στον αέρα στις παραγωγικές φάσεις Εταιρία Α - Δεν κρίθηκε αναγκαίος ο προσδιορισμός μετάλλου στον αέρα Εταιρία Β - Τμήμα παραγωγής - Σπαστήρες [Pb, Cd, Cr] 1 Eταιρία Γ - Παραγωγή (εξώθηση) <<< O.T.E. - Αργαλειοί

23 Η εταιρία που αναμιγνύει Α ύλες Ανάμιξη Α υλών ψηλές [Pb] Εταιρία Β - Αναμεικτήριο compound [Pb] >>> O.T.E. [Cd, Cr] <<< O.T.E. Ο χώρος παραγωγής compound είναι ιδιαίτερα επιβαρημένος σε Pb

24 Προσδιορισμός μονοξειδίου του άνθρακα (CΟ) στην εταιρία Γ Ειδικά στο εργοστάσιο 2Β της εταιρίας Γ εντοπίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις CO. Στο 50% των μετρήσεων ( στις 20) η συγκέντρωση του CO ήταν περίπου το 20% της Ο.Τ.Ε. (Ο.Τ.Ε. = 50 ppm). Σε μια μέτρηση η συγκέντρωση ήταν 67ppm. Αιτία: η κίνηση των κλαρκ στους διαδρόμους Απαίτηση: σωστή συντήρηση των κινητήρων ντίζελ των κλαρκ

25 Πτητικοί Οργανικοί Διαλύτες (VOCs) Α) Σημεία μέτρησης Στις Βιομηχανίες Διαμόρφωσης Πλαστικών υπάρχουν διεργασίες που προκαλούν την εκπομπή συγκεκριμένων πτητικών βλαπτικών παραγόντων στις οποίες εκτίθενται οι εργαζόμενοι. Τα σημεία ιδιαίτερης σημασίας για την έκθεση σε VOC είναι οι χώροι: παραγωγής ειδικοί χώροι όπως εκτύπωση σάκκων, σπαστήρες, συνεργεία

26 Εξετάστηκαν για VOCs Εταιρία Α: Χώρος παραγωγής (εξώθηση) Εταιρία Β: Αναμεικτήριο compound Παραγωγή (εξώθηση) Σπαστήρας Συνεργείο Εταιρία Γ: Παραγωγή (Εξώθηση & Αργαλειοί) Εκτύπωση σε σάκκους

27 Β) Δειγματοληψία Χρησιμοποιήθηκαν αντλίες στις οποίες προσαρμόστηκαν προσροφητικά σωληνάρια τα οποία περιείχαν ενεργό άνθρακα. Κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών οι ροές ήταν 0mL/min. Ο χρόνος δειγματοληψίας ήταν 4 ώρες.

28 Γ) Προσδιορισμός Αφαιρώντας το πληρωτικό υλικό (ενεργός άνθρακας) από το σωληνάριο και τοποθετώντας το σε φιαλίδιο των 2mL Προσθέτοντας διαλυμμα 1mL διθειάνθρακα (CS 2 ) με FB ως εσωτερικό πρωτότυπο. Για την πλήρη εκχύλιση των VOCs αφήνεται 30min με περιστασιακή ανάμιξη και στη συνέχεια τοποθετείται σε λουτρό υπέρηχων για 30sec. Ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση έγινε με Αέρια Χρωματογραφία Φασματομετρία Μάζας (GC/MS). Για τη λειτουργία του GC/MS επιλέγει η τεχνική του Ιοντισμού με Βομβαρδισμό Ηλεκτρονίων (ΕΙ) με τη μέθοδο παρακολούθησης ΕπιλεγμένουΙοντικούΚλάσματος(SIM) (Ποσοτικοποίηση χαμηλών συγκεντρώσεων VOCs) Η βαθμονόμηση κάθε ουσίας έγινε με καμπύλη αναφοράς και εσωτερικό πρότυπο το FB

29 Δ) Αποτελέσματα - Συμπεράσματα Χωρος/ Περιγραφή Α Β Γ εργασίας (σε ) (σε ) (σε ) Αναμεικτήριο Μεθυλοπεντάνιο Ίχνη *** Τολουόλιο Ίχνη 375* Εξώθηση Βινυλοχλω -ρίδιο 3** ΜΕΚ 600* Εξάνιο Τολουόλιο Ίχνη Ίχνη 18* 375* Ξυλόλιο Ίχνη 435* 3 Cl Αιθυλένιο 1,3 0,6 0,5 538* Βινυλοχλωρίδιο Δ.Α 3** Αργαλειοί Εξάνιο 22,1 14,2 18* Τολουόλιο 4,5 4,8 2000* Ξυλόλιο 0,9 1,0 375* 3 Cl Αιθυλένιο 9,7 4,9 1400* Βινυλοχλωρίδιο 3** * Ο.Τ.Ε. ΠΔ 90/99 σε mg/m 3 ** Ο.Τ.Ε. ΠΔ 43/03 σε mg/m 3 *** Δεν υπάρχει Ο.Τ.Ε : Δεν ανιχνεύθηκε

30 Χωρος/ Περιγραφή εργασίας Β (σε ) Γ (σε ) Ειδικός χώρος Εξάνιο 18* (Σπαστήρες) Τολουόλιο 375* Ξυλόλιο 435* 3 Αιθυλένιο 538* Βινυλοχλωρίδιο 3** Συνεργείο Εξάνιο 18* Τολουόλιο 375* Ξυλόλιο 435* 3 Αιθυλένιο 538* Βινυλοχλωρίδιο 3** Εκτύπωση Εξάνιο 22,1 17,6 45,9 19,4 18* Τολουόλιο 7,4,6 20,8 11,9 2000* Ξυλόλιο 1,5 2,1 3,9 2,4 375* 3 Αιθυλένιο 12,0 11,9 37,2 2,4 1400* Βινυλοχλωρίδιο 3** * Ο.Τ.Ε. ΠΔ 90/99 σε mg/m 3 ** Ο.Τ.Ε. ΠΔ 43/03 σε mg/m 3 *** Δεν υπάρχει Ο.Τ.Ε : Δεν ανιχνεύθηκε

31 Στις εταιρίες (Α, Β, Γ) δεν ανιχνεύθηκε βινυλοχλωρίδιο στις κεφαλές εξώθησης Στην εταιρία Β δεν ανιχνεύθηκαν πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) στους: - Χώρους ανάμιξης Α υλών - Χώρους παραγωγής - Σπαστήρες - Συνεργείο Στην εταιρία Γ εντοπίστηκαν στους - Χώρους εξώθησης ίχνη από τις αναφερόμενες ουσίες - Χώρους αργαλειού μετρήσιμες ποσότητες από εξάνιο, τολουόλιο, ξυλόλια και τριχλωροαιθυλένιο - Χώρους εκτύπωσης μετρήσιμες ποσότητες από εξάνιο, τολουόλιο, ξυλόλια και τριχλωροαιθυλένιο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ 2012

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ 2012 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ 2012 54 χρόνια αναµιγνύουµε τη δηµιουργικότητα µε την τεχνολογία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 54 χρόνια αναµιγνύουµε τη δηµιουργικότητα µε την τεχνολογία ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FIBRAN Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FIBRAN Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FIBRAN Α.Ε. Φεβρουάριος 2005 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτα Εργασίας 4 & 5

Πακέτα Εργασίας 4 & 5 «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γεώργιος Μήλτσιος ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Διερεύνηση της επίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ :

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΚΡΗΞΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΦΟΙΤΗΤΗΣ : ΣΟΥΡΓΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Με την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ TΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ TΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΩΤΡΟΥ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΩΤΡΟΥ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΩΤΡΟΥ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 11535/1993 (ΦΕΚ 328Β/06-05-1993) «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΝ (05.58.02)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΝ (05.58.02) Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Επιμεταλλώσεων» του Τομέα «Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α. Ζωσιμά, Μ. Όξενκιουν- Πετροπούλου Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΡΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Έργο: Κατασκευή και λειτουργία αιθουσών κινηματογράφου 2000 θέσεων και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 600 θέσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ TOYOTA Γ. ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ TOYOTA Γ. ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ Πολυτεχνείο Κρήτης Δημητρέλος Χρήστος Α.Μ. 2005010033 Ευσταθίου Δημήτριος Α.Μ. 2005010060 Πανταζής Ραφαήλ Διογένης Α.Μ. 2005010034 ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ TOYOTA Γ. ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Ασφάλειας της Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΑΡΙΑ ΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗ Λέκτορα Γεωχηµείας

Διαβάστε περισσότερα

«Επεξεργασία υγρών αποβλήτων βιομηχανίας καλλωπιστικών προϊόντων»

«Επεξεργασία υγρών αποβλήτων βιομηχανίας καλλωπιστικών προϊόντων» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Επεξεργασία υγρών αποβλήτων βιομηχανίας καλλωπιστικών προϊόντων» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ AM: 5115 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ~ 1 ~ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακατσάνης Θεόκλητος Μελέτη Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αβραμίδου Παναγιώτα Επίδραση κομπόστ από Αστικά Στερεά Απόβλητα στην ανάπτυξη της ελαιοκράμβης Κομίλης Δημήτριος 2 η κατεύθυνση Σε μια προσπάθεια να

Αβραμίδου Παναγιώτα Επίδραση κομπόστ από Αστικά Στερεά Απόβλητα στην ανάπτυξη της ελαιοκράμβης Κομίλης Δημήτριος 2 η κατεύθυνση Σε μια προσπάθεια να Περιεχόμενα Αβραμίδου Παναγιώτα... 2 Δανιηλίδου Αρετή... 3 Δημάς Χρήστος... 4 Δήμου Δημήτριος... 5 Καρακίτσιου Μαρία... 6 Καρδασοπούλου Στεφανία-Αργυρώ... 8 Κουβαλάκης Θεόδωρος... 9 Κουρτίδου Συμέλα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΜΙΛΗΣ Λέκτορας ΞΑΝΘΗ 2008 ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας «ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ»

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας «ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας «ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης

1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης ΑΕΒΕ 1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης Η επιχείρηση έχει την επωνυµία ΑΕΒΕ µε ΑΦΜ. Η επιχείρηση κατασκευάζει µεταλλικές κατασκευές, εξοπλισµό καταστηµάτων και γραφείων καθώς και επιπλώσεις και έχει

Διαβάστε περισσότερα

εργασίας στον οποίο είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες, να καθορίσει τα μέτρα και τους κανόνες που είναι αναγκαία για την εφαρμογή

εργασίας στον οποίο είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες, να καθορίσει τα μέτρα και τους κανόνες που είναι αναγκαία για την εφαρμογή 52003DC0515 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με οδηγό ορθής πρακτικής μη δεσμευτικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της οδηγίας 1999/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι T.E.T.Y. 124 Υπεύθυνη Σημειώσεων: Μαρία Βαμβακάκη Ηράκλειο Φεβρουάριος 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα