ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ CH AND DEVELOPMENT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ CH AND DEVELOPMENT"

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ CH AND DEVELOPMENT

2 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - FLOATING SYSTEMS ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ ΣΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ «Ε ΡΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ» BOTTOM SUPPORTED PLATFORMS ON PILES ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ - WAVE ABSORBING SYSTEMS ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - OFFSHORE ENERGY SYSTEMS ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙ ΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ - PORT EQUIPMENT AND OUTFIT ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - RESEARCH AND DEVELOPMENT 2

3 ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ οµικό στοιχείο του συστήµατος είναι ο ΜΕΚΥΕΝ Ο ΜΕΚΥΕΝ αποτελεί Στήλη Ταλαντευόµενου Σώµατος (ΣΤΣ) αντί της Ταλαντευόµενης Στήλης νερού (ΤΣΝ) Ο ΜΕΚΥΕΝ µετατρέπει τη στοχαστική κίνηση του νερού σε παλινδροµική κίνηση κατά την κατακόρυφο ενός σώµατος που επιπλέει εντός στήλης Το ταλαντευόµενο σώµα κινεί τροχαλία και µέσω αυτής έµβολο αεραντλίας που παράγει πεπιεσµένο αέρα Το έµβολο είναι διπλής ενεργείας και παράγει πεπιεσµένο αέρα και στις δύο φάσεις της κίνησης του σώµατος Ο πεπιεσµένος αέρας οδηγείται σε αεροφυλάκιο ενδιάµεσης αποθήκευσης µέσω σωληνώσεων και ανεπίστροφων βαλβίδων ρυθµιζόµενης πίεσης λειτουργίας 3

4 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΚΥΕΝ ΜΕ ΕΝΑ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΕΙ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 4

5 ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΩΜΑ ΣΕ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ (TENSION LEG) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ελαχιστοποίηση των δυνάµεων που ασκούνται από τους κυµατισµούς Απουσία γωνιακών κινήσεων Μικρή δευτερογενής κίνηση κατά την κατακόρυφο Οι κινήσεις του φορέα δεν επηρεάζουν το ταλαντευόµενο σώµα εντός των ΜΕΚΥΕΝ υνατότητα εγκατάστασης σε µεγάλα βάθη και µακριά από τις ακτές Οφορέαςµπορεί να φέρει το σύνολο του αναγκαίου εξοπλισµού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η Ι ΙΟΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΝΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 5

6 ΜΟΝΑ ΙΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (BASIC MACHINE) Ένας φορέας σε εντατική επίπλευση που φέρει µια βασική µονάδα παραγωγής συγκροτεί ένα µοναδιαίο τµήµα παραγωγής (MODULE) Τα µοναδιαία τµήµατα συνδέονται µεταξύ τους συγκροτώντας µια ενιαία εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας από κυµατισµούς Με κατάλληλη διασπορά των ΜΕΚΥΕΝ στο σώµα του φορέα επιτυγχάνεται πλήρης εκµετάλλευση του κυµατικού πεδίου µιας περιοχής Με κατάλληλη σύνδεση µοναδιαίων τµηµάτων µπορείνασχεδιασθείηεκµετάλλευση του κυµατικού πεδίου µιας περιοχής σε µια ενιαία εγκατάσταση. 6

7 Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ο ΜΕΚΥΕΝ χρησιµοποιεί την κίνηση του Ταλαντευόµενου Σώµατος και όχι απλώς την κίνηση του νερού, όπως στις ΤΣΝ Το σώµα είναιµεταβλητής Ι ΙΟΠΕΡΙΟ ΟΥ ώστε να ανταποκρίνεται σε ευρεία γκάµα κυµατισµών Αξιοποιεί και τις δύο φάσεις της κίνησης του νερού χρησιµοποιώντας αεροτουρµπίνα µονής διεύθυνσης και µεγάλης απόδοσης Μετατρέπει την κινητική ενέργεια του κύµατος σε ενέργεια πεπιεσµένου αέρα και όχι σε κινητική ενέργεια αέρα, όπως στις ΤΣΝ 7

8 Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ ΩΣ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η παραγωγή Πεπιεσµένου αέρα ως ενδιάµεσου σταδίου προβάλλει σηµαντικά πλεονεκτήµατα, δίδει σηµαντικές δυνατότητες Η παραγωγή πεπιεσµένου αέρα του οποίου η πίεση ρυθµίζεται, τόσο κατά τη φάση του σχεδιασµού όσο και κατά τη λειτουργία του συστήµατος, προβάλλει επιπλέον σηµαντικά πλεονεκτήµατα, δίδει νέες δυνατότητες ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 1 Η Προσωρινή αποθήκευση ενέργειας σε αεροφυλάκια βυθού τύπου µπαλονιού ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 2 Η Αξιοποίηση και άλλων µορφών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 8

9 Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ - Οι ΜΕΚΥΕΝ µπορούν να παράγουν πεπιεσµένο αέρα σε πίεση ίση µε τη πίεση του νερού στον πυθµένα της θάλασσας. ίδεται η δυνατότητα εποµένως, ο αέραςναµπορεί να αποθηκεύεται σε αεροφυλάκια ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ στο βυθό της θάλασσας σε πίεση ίση µε την πίεση του νερού Ενέργεια αποθηκεύεται σε ώρες χαµηλής ζήτησης & χρησιµοποιείται σε ώρες υψηλής αιχµής Σενάρια λειτουργίας του τύπου «8-8-8» είναι εφικτά Επιπλέον, χρήση του αποθηκευµένου αέρα για την εξασφάλιση σταθερών συνθηκών λειτουργίας στις αεροτουρµπίνες για την παραγωγή «ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» ηλεκτρικής ενέργειας 9

10 Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ Με τον πεπιεσµένο αέρα να αποτελεί το ενεργειακό υπόστρωµα του συστήµατος είναι δυνατή η αξιοποίηση και άλλων µορφών ήπιας ενέργειας Η ηλιακή ενέργεια µπορεί να θερµάνει τον πεπιεσµένο αέρα πριν την εκτόνωση του στους αεροκινητήρες Η διαφορά θερµοκρασίας του νερού µεταξύ πυθµένα και επιφάνειας αποτελεί πρόσθετη πηγή ενέργειας Ηηµερήσια διαφορά θερµοκρασίας αποτελεί µια σοβαρή πηγή ενέργειας που µπορεί να αξιοποιηθεί σε συνδυασµό µε την προσωρινή αποθήκευση 10

11 Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΒΡΙ ΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΑ? Η εγκατάσταση ανεµογεννητριών στη θάλασσα µπορεί να συνδυαστεί άµεσα µε την παράλληλη εκµετάλλευση του κυµατικού πεδίου µεγιστοποιώντας της απόδοση, ελαχιστοποιώντας το κόστος της επένδυσης ιαφαίνεται σοβαρή δυνατότητα του συστήµατος προσωρινής αποθήκευσης, να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε αιολική ενέργεια ΥΒΡΙ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εποµένως, και δυνατότητα ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ όπου όµως αντί του νερού ως φορέα αποθήκευσης ενέργειας χρησιµοποιείται ο αέρας, και ως δεξαµενή αποθήκευσης, τα αεροφυλάκια βυθού 11

12 ΕΊΝΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΚΥΕΝ? ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΟ & ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΟΜΩΣ? Φορείς εντατικής επίπλευσης ικανοί να φέρουν ΜΕΚΥΕΝ κατασκευάστηκαν και δοκιµάστηκαν σε πραγµατικές συνθήκες Η βασική λειτουργία του ΜΕΚΥΕΝ δοκιµάστηκε και ανταποκρίθηκε στις θεωρητικές προβλέψεις ΠΑΡΗΧΘΗ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ > 3 ΒΑΡ Το σύστηµα ήταν πρωτόλειο µε µικρής διαµέτρου στήλες, µικρού ύψους και µε σώµα µικρού βάρους 12

13 ΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ Η ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ? Η βάση υπολογισµού του κυµατικού δυναµικού µιας περιοχής αποτελούν πίνακες υψών περιόδων που δίδουν τις ετήσιες συχνότητες εµφάνισης Η ενέργεια που εµπεριέχεται στους κυµατισµούς δίδεται Ε=1/8 ρgh2 (Joule /m2) Και η ισχύς P= ½Ε.C (W/m) Προκαταρκτικοί υπολογισµοί δίδουν για το σύστηµα µας : Βαθµό αποληψιµότητας κυµατικής ενέργειας > 30% Παραγόµενη µέση ισχύς > 7 KW/m υνατότητα διπλασιασµού της ισχύος µε την αξιοποίηση και άλλων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 13

14 Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΚΥΕΝ Οι εξισώσεις της κίνησης του σώµατος υπό την επίδραση του νερού και του ιµάντα ή ατέρµονα κοχλία είναι περίπλοκη και απαιτεί ανάπτυξη προγραµµάτων προσοµοίωσης Για λόγους κατανόησης του φυσικού προβλήµατος, η εξίσωση µπορεί να γραφτεί : Ηδύναµη που προέρχεται από τον ιµάντα είναι περίπλοκη και εξαρτάται: Κατά το σχεδιασµό του συστήµατος: απότηδιάµετρο της τροχαλίας, τη διάµετρο του εµβόλου, την διάµετρο του δίσκου, την επιθυµητή πίεση λειτουργίας Κατά τη λειτουργία: από την θέση του εµβόλου σε κάθε χρονική στιγµή, τον βαθµό συµπίεσης του αέρα, τη ρύθµιση των βαλβίδων. 14

15 ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΩΜΑ THE SMART BuOY Γιατοελεύθεραεπιπλέονσώµα η φυσική του συχνότητα θα δίδεται απότησχέση: Ένα τέτοιο σώµα παρουσιάζει µεγάλους συντελεστές απόκρισης (RAO s) σε περιόδους κυµατισµών κοντά στην ιδιοπερίοδο του, αλλά όχι καλή απόκριση έξω από τη µπάντα αυτή Το σώµα πουχρησιµοποιεί ο ΜΕΚΥΕΝ είναι ρυθµιζόµενης ιδιοπεριόδου µε αποκρίσειςσεευρείαγκάµα κυµατισµών Ηρύθµιση επιτυγχάνεται µε µεταβολή των στοιχείων της µάζας του σώµατος µε κατάλληλο ερµατισµό - αφερµατισµό Ηρύθµιση γίνεται µε σύστηµα αυτοµατισµού που βασίζεται σε αισθητήρες µέτρησης κυµατισµών, συνεχή ανάλυση των χαρακτηριστικών τους και µε αντλία ενσωµατωµένη στο ίδιο το σώµα 15

16 ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΩΜΑ THE SMART BuOY Στο σώµα που είναι προσδεµένος ο ιµάντας µεταφοράς της κίνησης στην τροχαλία η συµπεριφορά είναι περίπλοκη και απαιτεί προσοµοίωση σε Ηλεκτρονικό υπολογιστή Προκαταρκτικά αποτελέσµατα προκαταρκτικού προγράµµατος προσοµοίωσης 16

17 ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΟΝΑ ΙΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 17

18 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - FLOATING SYSTEMS ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ ΣΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ «Ε ΡΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ» BOTTOM SUPPORTED PLATFORMS ON PILES ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ - WAVE ABSORBING SYSTEMS ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - OFFSHORE ENERGY SYSTEMS ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙ ΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ - PORT EQUIPMENT AND OUTFIT ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - RESEARCH AND DEVELOPMENT 18

19 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΑΝΤΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ Συστήµατα µέτρησης Αιολικού υναµικού Πλατφόρµες εδραζόµενες στο βυθό για περιοχές µικρού βάθους Με ιστό µεγάλου ύψους και µέτρηση ανεµοµέτρου Με ιστό χαµηλού ύψους και σύστηµα LIDAR Πλωτές Πλατφόρµες Εντατικής Επίπλευσης Με ιστό µεγάλου ύψους και µέτρηση ανεµοµέτρου Με ιστό χαµηλού ύψους και σύστηµα LIDAR Πλατφόρµες Ανεµογεννητριών Ιστοί φωτισµού και επιτήρησης ιχθυοτροφείων 19

20 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΑΝΤΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ Κυψέλες απορρόφησης κυµατισµών Πλωτοί Κυµατοαπορροφητές κατακόρυφης αγκυροβολίας και περίσσειας άντωσης Εδραζόµενοι κυµατοαπορροφητές Απορροφητικά κρηπιδώµατα ιατάξεις απορρόφησης δέσµης νερού από τα προωστήρια µέσα πλοίων ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Κατασκευή λιµένων προστασία υπαρχόντων Αντιµετώπιση των Clapotis waves (αντιµάµαλο) εντός λιµένων Προστασία ακτών από τη διαβρωτική δράση των κυµατισµών Προστασία κρηπιδωµάτων από υποσκαφή και διάβρωση 20

21 ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΕΣ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Ο ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στις εκµεταλλεύσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας το καύσιµο είναι «φθηνό» ηεπένδυσηακριβή Στο σύστηµα που προτείνουµε η παραγωγή ενέργειας µπορεί να συνδυασθεί µε κυµατοαπορρόφηση για λόγους προστασίας από κυµατισµούς Παραλίες π.χ. που δέχονται τη διαβρωτική δράση των κυµατισµών µπορούν να προστατευθούν µε παράλληλη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Επιτυγχάνεται εποµένως κατανοµή του κόστους της επένδυσης σε πολλαπλές ανάγκες, µειώνοντας το κόστος της παραγόµενης ενέργειας 21

Πτυχιακή Εργασία. Σ-uφανία-Fιοχdννε Μαρiiν-ΦεpνάνΣεζ ΑΜ : 33~ ΤΕΧΝΟΛΟΠΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ!J'ΕΧΝΟ.ΔΟΠΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Πτυχιακή Εργασία. Σ-uφανία-Fιοχdννε Μαρiiν-ΦεpνάνΣεζ ΑΜ : 33~ ΤΕΧΝΟΛΟΠΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ!J'ΕΧΝΟ.ΔΟΠΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ \ ΤΕΧΝΟΛΟΠΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ!J'ΕΧΝΟ.ΔΟΠΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πτυχιακή Εργασία - Σ-uφανία-Fιοχdννε Μαρiiν-ΦεpνάνΣεζ ΑΜ : 33~ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δυνατότητες Χρήσης Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας με Προοπτική Ηλεκτρικής Δικτύωσης σε Επίπεδο Συνοικίας

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δυνατότητες Χρήσης Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας με Προοπτική Ηλεκτρικής Δικτύωσης σε Επίπεδο Συνοικίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημιο Πειραιώς, Τμημα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 EDITORIAL 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΜΑΘΑΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ 5 ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 EDITORIAL 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΜΑΘΑΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ 5 ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 EDITORIAL 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΜΑΘΑΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ 5 ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - Η ΛΥΣΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 9 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 16 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 23 ΑΙΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεοντόπουλος Παναγιώτης

Λεοντόπουλος Παναγιώτης Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Διπλωματική Εργασία Προσομοίωση και Διαχείριση ενός Αυτόνομου Υβριδικού Συστήματος Ενέργειας, με χρήση Γραφικών Εργαλείων Υπολογισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΒΡΙ ΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SIMULINK

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία αξιοποίησης των ανεμολογικών στοιχείων της ΕΜΥ σε έργα ανάπτυξης αιολικού δυναμικού της χώρας και σε μελέτες θαλασσίων έργων

Μεθοδολογία αξιοποίησης των ανεμολογικών στοιχείων της ΕΜΥ σε έργα ανάπτυξης αιολικού δυναμικού της χώρας και σε μελέτες θαλασσίων έργων Μεθοδολογία αξιοποίησης των ανεμολογικών στοιχείων της ΕΜΥ σε έργα ανάπτυξης αιολικού δυναμικού της χώρας και σε μελέτες θαλασσίων έργων Δρ Δασκαλάκης Αντώνης, Ναυπηγός Μηχ/γος και Θαλάσσιος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο

Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... Error! Bookmark not defined. 2. Σχέδιο Δράσης... 8 3. Έκθεση... 8 Παράρτημα:... 10 1 Συγγραφείς: Benke,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Προσομοίωση και μελέτη υβριδικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΑΙΧΜΗΣ ΣΕ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Νούλης Κωνσταντίνος ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Μ. 4222 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΙΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΪΟΣ 2010 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεµογεννήτριες. Γιάννης Κατσίγιαννης

Ανεµογεννήτριες. Γιάννης Κατσίγιαννης Ανεµογεννήτριες Γιάννης Κατσίγιαννης Ισχύςαέριαςδέσµης Ηισχύς P air µιαςαέριαςδέσµηςείναιίσηµε: P air 1 = ρ 2 A V 3 όπου: ρ: πυκνότητααέρα Α: επιφάνεια (για µια ανεµογεννήτρια αντιστοιχεί στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΕ4:

Διαβάστε περισσότερα

αµάζοντας τα κύµατα Μετατροπείς Κυµατικής Ενέργειας (ΜΚΕ): Βασική αρχή λειτουργίας, κύριες κατηγορίες και µερικά παραδείγµατα

αµάζοντας τα κύµατα Μετατροπείς Κυµατικής Ενέργειας (ΜΚΕ): Βασική αρχή λειτουργίας, κύριες κατηγορίες και µερικά παραδείγµατα αµάζοντας τα κύµατα Η κλιµατική αλλαγή, οι συνέπειες της οποίας αρχίζουν πλέον να γίνονται ορατές µε δραµατικό τρόπο, καθιστά επιτακτική τη σταδιακή αποδέσµευση της ανθρωπότητας από τα ορυκτά καύσιµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΗΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Μ.: ΗΒ07006 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΓΚΟΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αντλίες Θερμότητας. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Σαββίδης Ελευθέριος Μπαλτζής Θεοχάρης

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αντλίες Θερμότητας. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Σαββίδης Ελευθέριος Μπαλτζής Θεοχάρης Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αντλίες Θερμότητας ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Σαββίδης Ελευθέριος Μπαλτζής Θεοχάρης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κλεΐδης Κωσταντίνος ΣΕΡΡΕΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 2.4 MW

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 2.4 MW ΑΘΗΝΑ 2013 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 2.4 MW ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΘΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΟΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Νίκος Νικολόπουλος ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, Ανδρέας Σφακιανάκης Μηχανολόγος Μηχανικός MSc, µέλος Σ Συλλόγου Νισυρίων Γνωµαγόρα ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι π λ ω μ α τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α. και Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ. του Γεωργίου. Αριθμός Μητρώου : 2005010020. Θέμα :

Δ ι π λ ω μ α τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α. και Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ. του Γεωργίου. Αριθμός Μητρώου : 2005010020. Θέμα : 1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ ι π λ ω μ α τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α της φοιτήτριας του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΛΑΓΗ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βεζυράκης Γεώργιος ΑΕΜ.: 3849 Κωσταντίνου Κωνσταντίνος ΑΕΜ.: 3898

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βεζυράκης Γεώργιος ΑΕΜ.: 3849 Κωσταντίνου Κωνσταντίνος ΑΕΜ.: 3898 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΑΤΡΙ ΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc Τοµέας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα 190 09 Πικέρµι Τηλ. 6039900 Fax. 6039905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΆΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΝΑΛΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Εκπονηθείσα πτυχιακή απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Παραγωγής ενέργειας.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Παραγωγής ενέργειας. 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Παραγωγής ενέργειας Πτυχιακή Εργασία γ τ ί Λ r r r r a r r Τεχνολογίες παραγωγής ενεργειας απο υποθαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΜΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα