ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ- ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΝΗΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ- ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΝΗΣΙΑ"

Transcript

1 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ- ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΝΗΣΙΑ Στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ΟΒΙ εκτίθεται μία διάταξη (βλ. σχ. 1), η οποία χρησιμοποιείται για αποθήκευση ενέργειας υπό μορφή πεπιεσμένου αέρα σε μία αεροστεγή δεξαμενή δια μέσου συμπιεστή, και στη συνέχεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα κρυογενικού αεροκινητήρα αεριοστροβίλου γεννήτριας και ενδεχομένως στη συνέχεια επιτυγχάνουμε και αφαλάτωση (δεύτερη δυνατότητα), από την κινητική ενέργεια περιστροφής της έλικας που συμπαρασύρεται από τον άνεμο μιας η πολλών ανεμογεννητριών η Φ/Β. Η συγκεκριμένη διάταξη είναι προϊόν μακρόχρονης επιστημονικής έρευνας του Μηχανολόγου μηχανικού Νικόλαου Π. Πήττα, είναι κατοχυρωμένη στον Ο.Β.Ι. με αριθμό ΟΒΙ και διεθνώς με αριθμό EPO και της Γερμανίας. Η διάταξη (σχ.1) αποτελείται από την έλικα της ανεμογεννήτριας (1), που όταν δεν υπάρχει άπνοια η μη ηλιοφάνεια, παράγει μηχανική περιστροφική κίνηση, η οποία δια μέσου των οδοντωτών τροχών (καρδανικός σύνδεσμος) μεταδίδεται στον άξονα του συμπιεστή (3). Αυτός ο τρόπος μεταφοράς αποτελεί τον πρώτο δρόμο μετατροπής ενέργειας. Όμως υπάρχει και δεύτερος δρόμος στο (σχ.1), όπου από την παραγόμενη ενέργεια ένα μέρος αυτής τροφοδοτεί τον συμπιεστή ο οποίος συμπιέζει τον αέρα στον επιθυμητό βαθμό και τον εισάγει στην σφαιρική αεροστεγή δεξαμενή πεπιεσμένου αέρα. Αυτός ο δεύτερος δρόμος ακολουθείται υποχρεωτικά όταν χρησιμοποιείται φωτοβολταϊκή γεννήτρια. Η λειτουργία της διάταξης είναι η ακόλουθος:

2 Σχήμα 1: Βασική δομή της διάταξης μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική με ικανότητα αδιάκοπης παροχής.

3 Ο πεπιεσμένος αέρας οδηγείται στον κρυογενικό αεριοστρόβιλο, όπου εκτονώνεται θέτοντας σε περιστροφή την ηλεκτρική μηχανή (σύγχρονη η ασύγχρονη) (6) παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια. που είναι συνδεδεμένη με αυτόν Η δεξαμενή-ές είναι καταλλήλως διαμορφωμένη-μένες και διαστασιολογημένη-μένες ούτως ώστε η ενέργεια του πεπιεσμένου αέρα να υπερκαλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις ενεργειακές απαιτήσεις κατά τη μεγαλύτερη στατιστικά χρονική διάρκεια άπνοιας η μη ηλιοφάνειας, σύμφωνα με τα τοπικά ανεμολογικά-ηλιοφάνειας στοιχεία. Και κατά συνέπεια όταν υπάρχει άπνοια η μη ηλιοφάνεια, από την δεξαμενή του πεπιεσμένου αέρα (4) εξέρχεται ο αέρας και εισέρχεται σε έναν κρυογενικό αεριοστρόβιλο (5), όπου επέρχεται η εκτόνωση των αερίων προκαλώντας την περιστροφική κίνηση του άξονα του αεριοστροβίλου ο οποίος θέτει σε περιστροφή την ηλεκτρική μηχανή (σύγχρονη η ασύγχρονη) (6) που είναι συνδεδεμένη με αυτόν παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια. Με τον εξερχόμενο αέρα εκτόνωσης από τον κρυογενικό αεριοστρόβιλο στη θερμοκρασίατ=-20 C 0 περίπου, δύναται να επιτευχθεί και τηλεκλιματισμός (7). Αυτή η διαδικασία αποθήκευσης πεπιεσμένου αέρα μπορεί να γίνει οιανδήποτε στιγμή επιθυμούμε και παράλληλα να παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από την ηλεκτρική μηχανή (σύγχρονη, ασύγχρονη, άλλο), που είναι συνδεδεμένη με τον άξονα περιστροφής της ανεμογεννήτριας η ηλεκτρικά από το φωτοβολταικό πάνελ. Απόρροια αυτής της εφεύρεσης και τεχνολογίας είναι η δυνατότητα της αέναους ΑΞΙΌΠΙΣΤΗΣ τροφοδοσίας με ηλεκτρική ενέςργεια από Φ/Β η Α/Γ σπιτιών,βιοτεχνιών, οικισμών,εργοστασίων χωρίς την διασύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ. Κατασκευάζουμε -εγκαθιστούμε με το κλειδί στο χέρι και θέτουμε σε λειτουργία με πλήρη εγγύηση και αξιόπιστη

4 διαχρονική λειτουργία αυτόματα συστήματα αποθήκευσηςπαραγωγής ενέργειας που καθιστούν αυτόνομα (χωρίς διασύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ )με αέναο παροχή ηλεκτρικής ισχύος για σπίτια αποθήκευση 337 ΚWh για βίλλες 675 KWh η οικισμούς ή βιοτεχνίες 1350 KWh η βιομηχανίες 2.7 MWh -5.4 MWh - 8.1MWh-10.8 MWh κοκ Εκτός της ανωτέρω διαδικασίας υπάρχει και μία δεύτερη δυνατότητα σύμφωνα με τη βασική δομή του σχήματος (2), η οποία αποτελεί μία δεύτερη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

5 Σχήμα 2: Βασική δομή της διάταξης μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια με ικανότητα αδιάκοπης παροχής συμπληρωμένη με θάλαμο καύσης με υγροποιημένο αέριο. Σε αυτή τη δεύτερη δυνατότητα για να τριπλασιάσουμε την παραγόμενη ενέργεια εισάγουμε τον πεπιεσμένο αέρα της αεροστεγούς

6 δεξαμενής στο θάλαμο καύσης (8), όπου εισάγεται δια μέσου ενός η περισσοτέρων εκχυτών καύσιμο υγρό η αέριο. Τα προϊόντα καύσεως οδηγούνται στον αεριοστρόβιλο (5), όπου επέρχεται η εκτόνωση των αερίων, προκαλώντας την περιστροφική κίνηση του άξονα του αεριοστροβίλου και κατά συνέπεια της ηλεκτρικής γεννήτριας (6) που είναι συνδεδεμένη μηχανικά με αυτόν. Στην πράξη ενέργεια ίση με τα 2/3 περίπου της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας θα καταναλώνονταν για να κινηθεί ο αξονικός συμπιεστής από ένα κλασσικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Στο παρόν σύστημα αντί να τα χορηγεί ο αεριοστρόβιλος αυτήν την ενέργεια θα την προσφέρει η ανεμογεννήτρια, ο δε αεριοστρόβιλος αντί να παράγει καθαρή ενέργεια περίπου το 1/3 στη γεννήτρια εναλασσομένου ρεύματος, θα παράγει τώρα τα 3/3. Η εκτεθείσα υβριδική διάταξη προσφέρεται για χρήση ιδιαίτερα σε νησιά όπου δεν υπάρχει δίκτυο ή είναι ανεπαρκής και προβληματική η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή και επί πλέον υπάρχει έλλειψη πόσιμου νερού. Συγκριτική αξιολόγηση του συστήματος Η προτεινόμενη διάταξη ουδεμία σχέση έχει με τα υπάρχοντα και πολύ ακριβά αλλά αναποτελεσματικά υπάρχοντα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, όπως οι τελευταίας τεχνολογίας χημικοί επαναφορτιζόμενοι συσσωρευτές REDOX (Οξειδοαναγωγικής δράσης), ή οι ενεργειακοί σφόνδυλοι (Flyweel), τα υπερδίκτυα και τα αναστρέψιμα υδροηλεκτρικά, διότι στηρίζεται σε διαφορετική τεχνολογία. Η τεχνολογία αυτή διαφέρει από τις υπάρχουσες στα κάτωθι: 1) To λειτουργικό κόστος ενεργειακής αποθήκευσης της προτεινόμενης διάταξης ανά kwh αντιστοιχεί στο 1/100 ως προς τους χημικούς συσσωρευτές τελευταίας τεχνολογίας, στο 1/300 ως προς τους

7 αδρανειακούς σφονδύλους και τους υπεραγωγούς αντίστοιχα και στο 1/10 ως προς τα υδραυλικά φράγματα με αναστρέψιμα αντλητικά, όπως προκύπτει από την διεθνή βιβλιογραφία (Βλ. πίνακα 2). 2) Διαχρονική λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος, όπως προκύπτει από την τεχνική ανάλυση. 3) Απόδοση 80-90% έναντι βαθμού απόδοσης maximum 40-50% των ανταγωνιστικών τεχνολογιών με βαθμιαία μείωση με τη πάροδο του χρόνου, όπως προκύπτει από την εμπειρία και διεθνή βιβλιογραφία. 4) Η απόκριση για την έκχυση ενέργειας στο δίκτυο είναι ακαριαία με ότι αυτό συνεπάγεται. (Αποφυγή ενδεχομένου block-out), ιδιότητα την οποία δεν κατέχουν τα άλλα (ανταγωνιστικά) συστήματα σε αυτό το βαθμό. Η τεχνική μελέτη έχει δημοσιευθεί στο διμηνιαίο περιοδικό του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανολόγων /Ηλεκτρολόγων, τεύχος Ιανουάριος-Φεβρουάριος Έχει συμπεριληφθεί στα πρακτικά του συνεδρίου ΤΕΕ για την ενέργεια, που διενεργήθηκε στην Αθήνα τις 8-10 Μαρτίου 2010.

8

9 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

10 Παράδειγμα. Η υποβληθείσα πρόταση για ηλεκτροπαραγωγή μόνο με ΑΠΕ στα πλαίσια του προγράμματος «Άγιος Ευστράτιος πράσινο νησί» (αριθμός πρωτοκόλλου 14836, 23/07/2009, ΓΓΕΤ) Παράδειγμα υλοποίησης πρότασης αυτόνομου συστήματος (άνευ διασύνδεσης με το εθνικό δίκτυο η με άλλης μορφής ηλεκτροπαραγωγά ενεργειακά ζεύγη) για την ηλεκτροπαραγωγή ενός νησιού με μέγιστη ενεργειακή κατανάλωση 650 kw. Για την υλοποίηση αυτής της πρότασης στο σύνολό της απαιτούνται: 1) Η χρήση μιας ανεμογεννήτριας δυναμικότητος 1MW ή ελλείψει αυτής δύο ανεμογεννητριών δυναμικότητος 0,5 MW η κάθε μία. 2) Δύο εμβολοφόροι συμπιεστές τετρακύλινδροι αερόψυκτοι με μεγίστη λειτουργική πίεση 180 bar και παροχής 90m 3 /h έκαστος.

11 3) Κατασκευή 2 υπόγειων αεροστεγών σφαιρικών ή κυλινδρικών δεξαμενών από ισχυρό οπλισμένο σκυρόδεμα με εσωτερική επένδυση από χάλυβα, χωρητικότητας 3000m3 εκάστη, καταλλήλως διαμορφωμένων. Η πρώτη (1) με πίεση 180 bar όπου θα καταλήγουν όλες οι σωληνώσεις από τον εκάστοτε συμπιεστή και η δεύτερη (2) με πίεση 150bar που ευρίσκεται ανάντη του αεριοστροβίλου. 4) Αγορά αεριοστροβίλου ATLAS-COPCO παροχής εισόδου Nm3/h με πίεση εισόδου P1=100 bar, T1=100C0, πίεση εξόδου P2 = 20 bar και Τ2= -20C 0. Ενθαλπική ωφέλεια 170 kj/kg στο κάθε δίσκο πτερυγίων. Τροφοδοτώντας με παροχή m 3 /h πεπιεσμένο αέρα στα 100 bar θα έχουμε συνολική παραγωγή ενέργειας 765 kw, σταθερή στο χρόνο άνευ χρήσεως καυσίμου. Με χρήση καυσίμου LPG - θα έχουμε 2,3 MW περίπου (βλ. φωτ.5).

12 Κοινωνική ωφέλεια από την υλοποίηση της διάταξης Η κοινωνική ωφέλεια της προτεινόμενης εφεύρεσης και τεχνολογικής υλοποίησης της από τα προαναφερόμενα είναι αυταπόδεικτη διότι με την υλοποίηση αυτού του έργου θα αποδειχθεί ότι δύναται να αποθηκευτεί ενέργεια σε μεγάλες ποσότητες προερχόμενη από τις Α/Γ, και να διαχειριστεί από τον άνθρωπο σύμφωνα με τις ανάγκες του. Πρόκειται για μια παγκόσμια επανάσταση. Η διάταξη αυτή θα μετατρέψει κάθε αιολικό η Φ/Β πάρκο σε αυτόνομη μονάδα συνεχούς και σταθεράς ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος οικολογικά καθαρής ενέργειας, χωρίς δημιουργία ρύπων και χωρίς την ανάγκη διασύνδεσης με τους δημόσιους ηλεκτροπαραγωγικούς φορείς. Σε γενικές γραμμές, θα δημιουργήσει ευημερία εξοικονομώντας περισσότερη δωρεάν ενέργεια από τη φύση, διαχειρίζοντας αυτήν σύμφωνα με τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον με την αποτροπή δημιουργίας «αερίων του θερμοκηπίου» και άλλων προϊόντων καύσης. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

13 ΚΙΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δυνατότητες Χρήσης Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας με Προοπτική Ηλεκτρικής Δικτύωσης σε Επίπεδο Συνοικίας

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δυνατότητες Χρήσης Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας με Προοπτική Ηλεκτρικής Δικτύωσης σε Επίπεδο Συνοικίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημιο Πειραιώς, Τμημα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, / /2011. Εγκρίνεται η Πτυχιακή Εργασία. Η επιβλέπουσα Καθηγήτρια. Κόγια Φωτεινή

Καβάλα, / /2011. Εγκρίνεται η Πτυχιακή Εργασία. Η επιβλέπουσα Καθηγήτρια. Κόγια Φωτεινή Καβάλα, / /2011 Εγκρίνεται η Πτυχιακή Εργασία Η επιβλέπουσα Καθηγήτρια Κόγια Φωτεινή Η Εξεταστική Επιτροπή 1. Κόγια Φωτεινή 2. Καρακουλίδης Κωνσταντίνος 3. Κόγιας Παναγιώτης ii Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΗ. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χύτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας «Επίπτωση της Διείσδυσης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενεργείας της Κρήτης» Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

σελ. Περίληψη...4 Πρόλογος...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-ΑΝΕΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

σελ. Περίληψη...4 Πρόλογος...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-ΑΝΕΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ σελ. Περίληψη...4 Πρόλογος...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-ΑΝΕΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1 Πώς δημιουργείται ο άνεμος;...6 1.2 Τι είναι η αιολική ανάπτυξη;...6 1.2.1 Γενικά για την αιολική ανάπτυξη...6 1.2.2 Ειδικά για

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ενότητα ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

1 η Ενότητα ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΤΟΥ 14 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α3 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΤΣΗ ΛΑΡΙΣΑ 2009 1 η Ενότητα ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Κάθε υλικό σώμα περικλείει ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. << Εφαρμογή Α.Π.Ε. σε κτίριο με σκοπό την αυτονομία ή την εξοικονόμηση ενέργειας >>

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. << Εφαρμογή Α.Π.Ε. σε κτίριο με σκοπό την αυτονομία ή την εξοικονόμηση ενέργειας >> ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ηλεκτρισμού: συμβατικοί πόροι vs 14 ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Παραγωγή ηλεκτρισμού: συμβατικοί πόροι vs 14 ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Παραγωγή ηλεκτρισμού: συμβατικοί πόροι vs 14 ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 1 2 3 4 14.1 Εισαγωγή 14.2 Ανάλυση 14.3 Κυρίως σενάριο 14.4 Δραστηριότητες 14.5 Παραρτήματα 14.6 Ενδεικτική βιβλιογραφία Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ «ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ " Μέλη: Αμάραντος Παναγιώτης Δακουράς Στέργιος Νταγκούμας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) No 4 Θέμα: «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Συντονιστές καθηγητές: Μ. ΒΟΥΡΔΑΛΟΣ Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ οργάνωση των γνώσεων των μαθητών αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Μ.: 23249 Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Άνεμος που δε μποδίζει, άφησε τον κι ας σφυρίζει Παροιμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ...9 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ...10 1. ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ...12 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ...9 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ...10 1. ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ...12 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ... ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ...9 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ...10 1. ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ...12 1.1 Περιγραφή Λειτουργίας Ανεμογεννητριών...12 1.1.2 Τεχνολογία Ανεμογεννητριών...13

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Νικόλαος Χ. Πλακούτσης ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ,ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ HOMER STUDY ON HYBRID

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΗΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Μ.: ΗΒ07006 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΓΚΟΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ομάδας Εργασίας. Δημήτριος Αλ. Κατσαπρακάκης Μύρων Μονιάκης Νικόλαος Πασαδάκης Ιωάννης Σκιάς

Μελέτη Ομάδας Εργασίας. Δημήτριος Αλ. Κατσαπρακάκης Μύρων Μονιάκης Νικόλαος Πασαδάκης Ιωάννης Σκιάς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Σκοπιμότητα εισαγωγής φυσικού αερίου στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη Μελέτη Ομάδας Εργασίας Δημήτριος Αλ. Κατσαπρακάκης Μύρων Μονιάκης Νικόλαος Πασαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστής: Αβαγιανός Π. Ευάγγελος

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστής: Αβαγιανός Π. Ευάγγελος Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστής: Αβαγιανός Π. Ευάγγελος Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Κόγια Γρ. Φωτεινή Καβάλα, Μάρτιος 2009 Αφιερώνεται στους πολυαγαπημένους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: ΕΦΗ ΕΞΑΡΧΟΥ (MSC

Διαβάστε περισσότερα

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΕΡΙΦΟ

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΕΡΙΦΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΕΡΙΦΟ Μαντάς Ζήσιμος-Δανιήλ Υποψ. Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Μπέτζιος Γεώργιος Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ ELECTRICITY PRODUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΑΞΗ:Α2 ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ: ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΑΞΗ:Α2 ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ: ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΑΞΗ:Α2 ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ: ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 1 Ανάλυση τεχνολογικής ενότητας που ανήκει η ανεμογεννήτρια Η ανεμογεννήτρια ανήκει στην ενότητα της ενέργειας και της ισχύος. Η ενέργεια είναι

Διαβάστε περισσότερα