Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ."

Transcript

1 4.4 ΕΞΕ ΣΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις φωτισµού στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα ή περισσότερα από τα επόµενα : - Μείωση καταναλισκόµενης ηλεκτρ. ενέργειας - Μείωση της απορροφώµενης ισχύος - Βελτίωση (αύξηση) του συντελεστή ισχύος (συνφ) - Μείωση των ψυκτικών φορτίων Εκµετάλλευση του φυσικού φωτισµού Για να αποβεί αποδοτική θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλο σχεδιασµό ή τροποποίηση των αντίστοιχων χώρων ή τροποποίηση ανοιγµάτων κλπ. Συµβάλλει στη µείωση της εγκατεστηµένης ισχύος και των ωρών λειτουργίας Αριστοποίηση του τεχνητού φωτισµού των χώρων Από µετρήσεις της στάθµης του υπάρχοντος φωτισµού σε σχέση µε τον πραγµατικά απαιτούµενο ή για διατήρηση σωστής/επαρκούς στάθµης φωτισµού, αλλά µε µικρότερη ισχύ τεχνητού φωτισµού, είναι πιθανό να κριθούν απαραίτητες κάποιες µεταβολές / επεµβάσεις / τροποποιήσεις. Η φωτεινή απόδοση (lm/w) των λαµπτήρων, η µέση διάρκεια ζωής τους και τα διαγράµµατα κατανοµής φωτεινής έντασης αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά που λαµβάνονται υπόψη. (Βλέπε Πίνακα 4.2). Οι παρεµβάσεις αυτές συµβάλλουν στη µείωση της εγκατεστηµένης ισχύος. Οι κυριότερες είναι : Αντικατάσταση λαµπτήρων µε νέους αποδοτικότερους. (Είναι πιθανό να απαιτηθεί αντικατάσταση ολόκληρων των φωτιστικών). Συνήθως, αντικαθίστανται λαµπτήρες (ή και φωτ. σώµατα) πυράκτωσης µε λαµπτήρες φθορισµού συµπαγείς χαµηλής κατανάλωσης Ανακατασκευή του συστήµατος φωτισµού, µε αντικατάσταση και των φωτ. σωµάτων. (Ένας λόγος για να γίνει αυτή η επέµβαση είναι ο 102

2 πιθανόν - άσκοπος υπερφωτισµός του χώρου). Συνήθως τοποθετούνται, στη θέση φωτ. σωµάτων µε λαµπτήρες πυράκτωσης ή και φθορισµού, ισάριθµα ή λιγότερα φωτ. σώµατα φθορισµού, αλλά µε λαµπτήρες υψηλής φωτεινής απόδοσης (lm/w). - Λαµβάνεται υπόψη και το σωστό ύψος ανάρτησης των φωτιστικών. - Πιθανόν να απαιτηθεί νέος χωρισµός των φωτ. σωµάτων σε ζώνες φωτισµού και η αντικατάσταση ή και εγκατάσταση ρυθµιστών έντασης φωτισµού (dimmers). - Επίσης πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών αντισταθµιστικών διατάξεων έναυσης/λειτουργίας των λαµπτήρων φθορισµού. - Για µεγάλους χώρους, καλό είναι να γίνει νέα φωτοτεχνική µελέτη. Τύπος λαµπτήρα Απόδοση (lm/w) Μέση διάρκεια ζωής (h) Πυράκτωσης, απλός 6 έως Πυράκτωσης µε αλογόνα (τάση δικτύου) 13 έως Αλογόνων ιωδίνης (χαµηλή τάση) 15 έως Φθορισµού, ηλεκτρονικοί, συµβατικοί 40 έως Φθορισµού, ηλεκτρονικοί, συµπαγείς, χαµ. κατ. 60 έως Σωληνωτοί φθορισµού, συµβατικοί 52 έως Σωληνωτοί φθορισµού, υψ. απόδ. 67 έως Σωληνωτοί φθορισµού, µε ηλεκτρονικό στραγγαλ. 85 έως Ατµών υδραργύρου, υψ. πίεσης 50 έως Μεταλλικών αλογόνων (εκκένωσης) 60 έως Ατµών νατρίου, υψ. πίεσης 70 έως Ατµών νατρίου, χαµ. πίεσης 130 έως ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Η φωτεινή απόδοση του λαµπτήρα δεν είναι το µοναδικό κριτήριο για την επιλογή του. Σηµαντικά κριτήρια είναι και η χρωµατική του θερµοκρασία (χρώµα φωτός) και ο είκτης χρωµατικής απόδοσης. ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 Τυπική απόδοση λαµπτήρων 103

3 Εγκατάσταση συστηµάτων ελέγχου του φωτισµού Σκοπός τους είναι να παρέχεται / λειτουργεί ο φωτισµός µόνον επί όσο χρόνο απαιτείται, και µάλιστα στη στάθµη που απαιτείται. Είναι, συνήθως, αυτόµατα συστήµατα και συµβάλλουν στη µείωση των ωρών λειτουργίας του τεχνητού φωτισµού Εγκατάσταση χρονοδιακοπτών λειτουργίας του φωτισµού σε επιλεγµένους χώρους, µε βάση καθορισµένο χρονοπρόγραµµα φωτισµού Εγκατάσταση φωτοκυττάρων, που ενεργοποιούν τον φωτισµό σε επιλεγµένους χώρους, όταν η στάθµη του φυσικού φωτισµού πέσει κάτω από ορισµένη τιµή Εγκατάσταση συστήµατος ανίχνευσης παρουσίας ατόµων, που ελέγχει την αφή / σβέση των φωτιστικών Εγκατάσταση συστήµατος αισθητήρων ρύθµισης της έντασης του τεχνητού φωτισµού, σε σχέση µε τη στάθµη του φυσικού φωτισµού (διατήρηση της φωτεινότητας) Εγκατάσταση συστήµατος συνδυασµού των παραπάνω ιόρθωση του συντελεστή ισχύος (συνφ) στο φωτισµό Σε φωτιστικά σώµατα µε σωληνωτούς λαµπτήρες φθορισµού ή λαµπτήρες ατµών υδραργύρου, νατρίου, µεταλλικών αλογόνων (εκκένωσης), συνήθως γίνεται βελτίωση του συντ. ισχύος ανά ένα ή δύο φωτιστικά (εκτός αν κατασκευασθεί κεντρικό σύστηµα αντιστάθµισης) Προσθήκη πυκνωτή αντιστάθµισης, κατάλληλου µεγέθους Συνδεσµολογία "duo" (χωρητική-επαγωγική) Χρήση ηλεκτρονικών αντισταθµιστικών διατάξεων (εφ'όσον γίνει γενικότερη ανακατασκευή του συστήµατος φωτισµού). 104

4 4.5 ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Στην πληθώρα των χρησιµοποιούµενων ηλεκτρικών συσκευών και στη λειτουργία τους µπορούν να γίνουν πολλές επεµβάσεις εξοικον. ενέργειας που στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα ή περισσότερα από τα επόµενα : - Μείωση καταναλισκόµενης ηλεκτρ. ενέργειας - Μείωση της απορροφώµενης ισχύος - Βελτίωση (αύξηση) του συντελεστή ισχύος (συνφ) - Μείωση των ψυκτικών φορτίων Επεµβάσεις στη διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ενέργειας (BΕMS) Η εγκατάσταση αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος διαχείρισης φορτίων (Building Energy Management System), µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στην εξοικ. ηλεκτρικής ενέργειας. Η αυτόµατη ζεύξη-απόζευξη ορισµένων ενεργοβόρων συσκευών, που θα γίνεται µε βάση προτεραιότητες ή περιορισµούς που θέτει ο χρήστης -ανάλογα µε τις απαιτήσεις του-, ο έλεγχος ταυτοχρονισµού βασικών φορτίων (ώστε να αποφεύγονται αιχµές ζήτησης ισχύος), αλλά και η παρακολούθηση λειτουργίας και η καταγραφή ενεργειακής κατανάλωσης των διαφόρων συσκευών είναι µερικές µόνο από τις δυνατότητες ενός τέτοιου συστήµατος. Η εισαγωγή νέων διεργασιών και η µεταβολή στην οργάνωση της παραγωγής ή στη λειτουργία των εγκαταστάσεων του κτιρίου θα βοηθήσουν στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία ενός BEMS Μείωση των απωλειών ηλεκτρικής ενέργειας Ανασχεδίαση γραµµών διανοµής, προσαρµογή διατοµών αγωγών τροφοδοσίας, τροποποίηση ηλ. πινάκων, αλλαγή µετασχηµατιστών κλπ είναι επεµβάσεις εξεταστέες σε µεγάλες εγκαταστάσεις και εφ' όσον υπάρχει η δυνατότητα αυτή. 105

5 Συνήθως έχει γίνει βελτιστοποίηση της διατοµής των αγωγών και κατάλληλη επιλογή των ηλεκτρολογικών εξαρτηµάτων και υλικών κατά την φάση της µελέτης και της εγκατάστασης του ηλεκτρικού δικτύου. Είναι όµως πιθανό να υπάρχουν περιθώρια αύξησης ορισµένων διατοµών, που είναι µικρότερες των απαιτουµένων, οπότε θα δηµιουργούνται µικρότερες απώλειες θερµότητας Joule και µικρότερες πτώσεις τάσης. Αυτή η επέµβαση έχει έννοια προκειµένου για τροφοδοσία µεγάλων συσκευών και πρέπει να γίνει µετά από σχετική τεχνικοοικονοµική διερεύνηση Εγκατάσταση ή βελτίωση συστηµάτων αυτοµατισµού Σε πολλές εγκαταστάσεις ή και µεµονωµένες συσκευές είναι δυνατή η εγκατάσταση συστήµατος αυτοµατισµού για τον έλεγχο της σωστής και αποδοτικής λειτουργίας. Το ίδιο αποτέλεσµα µπορεί να έχει και µία βελτίωση / αναβάθµιση ενός υφιστάµενου συστήµατος αυτοµατισµού. Οι µεγάλες δυνατότητες, το µικρό µέγεθος και το χαµηλό σχετικά κόστος των νέων συστηµάτων -ειδικά των ψηφιακών- καθιστούν αυτού του είδους τις επεµβάσεις τεχνικοοικονοµικά συµφέρουσες, στις περισσότερες περιπτώσεις Βελτίωση της λειτουργίας της συντήρησης Η υιοθέτηση σωστών και οργανωµένων διαδικασιών ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης των διαφόρων µηχανηµάτων, συσκευών και γενικά του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων, συµβάλλει αποφασιστικά στη µείωση της καταναλισκόµενης ενέργειας. Ενδεικτικά αναφέρονται: η σωστή τάνυση των ιµάντων µετάδοσης κίνησης, η ενδεδειγµένη λίπανση κινούµενων µερών, ο καθαρισµός φίλτρων νερού ή αέρα κλπ Υποκατάσταση ηλεκτρισµού Η χρήση του ηλεκτρισµού για θερµικούς σκοπούς είναι, γενικά, µια διαδικασία µη αποδοτική ενεργειακά και καλό είναι να αποφεύγεται - όπου είναι 106

6 δυνατόν. Έτσι, είναι πολύ πιθανόν να είναι συµφέρουσα η υποκατάσταση της ηλεκτρικής ενέργειας µε άλλη µορφή. Ενδεικτικά αναφέρονται : Η αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών µαγειρείων µε αντίστοιχες φυσικού αερίου ή υγραερίου, η εγκατάσταση κεντρικού συστήµατος παραγωγής και διανοµής ζεστού νερού χρήσης (µε καύσιµο ή ηλιοθερµικά) αντί µε ηλεκτρικούς θερµαντήρες, εγκατάσταση αντλιών θερµότητας για θέρµανση χώρων αντί για ηλεκτρικές αντιστάσεις κ.λπ Επεµβάσεις σε ηλεκτροκινητήρες (και κινούµενες συσκευές) Αντικατάσταση υπερδιαστασιολογηµένων κινητήρων Ύστερα από µετρήσεις απορροφώµενης ισχύος, σε πλήρες φορτίο, µπορεί να αποδειχθεί ότι έχει εγκατασταθεί ηλεκτροκινητήρας µε ισχύ σηµαντικά µεγαλύτερη της απαιτούµενης για τη συγκεκριµένη χρήση του. Πρέπει να εξετασθεί οικονοµοτεχνικά η δυνατότητα αντικατάστασής του µε µικρότερης ισχύος κινητήρα, ειδικά αν εργάζεται επί πολλές ώρες ετησίως Εγκατάσταση κινητήρων υψηλής απόδοσης Οι συνήθεις τριφασικοί επαγωγικοί κινητήρες έχουν βαθµούς απόδοσης από 73 έως 92% (κατά κανόνα, οι µεγαλύτερης ισχύος κινητήρες εµφανίζουν υψηλότερους βαθµούς απόδοσης). Ωστόσο, υπάρχουν ηλεκτροκινητήρες µε αξιοσηµείωτα µεγαλύτερους βαθµούς απόδοσης (κινητήρες υψηλής απόδοσης), και συγκεκριµένα κατά 2 έως και 10%. Έτσι, παρά το υψηλότερο κόστος τους, είναι πιθανόν να συµφέρει µακροπρόθεσµα η εγκατάσταση τέτοιων ενεργειακά αποδοτικών κινητήρων, στη θέση συµβατικών συνήθων ηλεκτροκινητήρων Εγκατάσταση κινητήρων µεταβλητού αριθµού στροφών Εφ' όσον ο κινητήρας κινεί συσκευή µε έντονα και συχνά αυξοµειούµενο φορτίο ή µε µεταβαλλόµενο σηµείο λειτουργίας, πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα χρήσης κινητήρα µεταβλητής ταχύτητας, που πραγµατοποιείται µε χρήση ψηφιακού µετατροπέα συχνότητας (inverter), σε συνδυασµό µε κατάλληλο σύστηµα αυτοµατισµού. Η συνεχής προσαρµογή του αριθµού στροφών και της απορροφώµενης ισχύος του κινητήρα, ανάλογα µε το φορτίο, 107

7 έχει ως αποτέλεσµα την αυξηµένη ενεργειακή απόδοσή του. Το µειούµενο συνεχώς κόστος αυτών των διατάξεων, µπορεί να καθιστά τεχνικοοικονοµικά συµφέρουσα την εγκατάσταση τέτοιων κινητήρων - πέραν του πλεονεκτήµατος της σωστότερης λειτουργίας της εγκατάστασης, στις περισσότερες περιπτώσεις. Εναλλακτικά, µπορεί να εξετασθεί η - φθηνότερη - λύση της εγκατάστασης κινητήρα µεταβλητής ταχύτητας κατά βαθµίδες, συνήθως κατά 2 έως 4, µε χειροκίνητο ή αυτόµατο σύστηµα αλλαγής Χρήση συστήµατος περισσότερων µικρών κινητήρωνσυσκευών. Συχνά είναι προτιµότερο να εγκατασταθούν περισσότερες µικρές συσκευές - µε τους αντίστοιχους κινητήρες τους - στη θέση µιας συσκευής µε έναν µεγάλο κινητήρα. Η λειτουργία κάθε κινητήρα και της συσκευής ενεργοποιείται από σύστηµα αυτοµατισµού (αισθητήρες κ.λπ), έτσι ώστε να λειτουργούν µόνο οι απαιτούµενες κάθε χρονική στιγµή συσκευές, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της συγκεκριµένης εγκατάστασης ιόρθωση του συντελεστή ισχύος (συνφ) σε κινητήρες Σε µεγάλους ηλεκτροκινητήρες, επιβάλλεται η βελτίωση του συντ. ισχύος (εκτός αν κατασκευασθεί κεντρικό σύστηµα αντιστάθµισης). Μπορεί να γίνει µε : - Προσθήκη πυκνωτή ή πυκνωτών αντιστάθµισης, κατάλληλου µεγέθους - Χρήση σύγχρονων κινητήρων, τόσο για την παροχή µηχανικής ενέργειας στην κινούµενη συσκευή, όσο και για την αύξηση του συντ. ισχύος ενός ή περισσοτέρων επαγωγικών κινητήρων Επεµβάσεις σε λοιπές συσκευές και εξοπλισµό Ανανέωση εξοπλισµού Η αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών µε άλλες ενεργειακά αποδοτικότερες είναι επέµβαση εξεταστέα, προκειµένου για εξοπλισµό παλαιάς τεχνολογίας, που πλησιάζει το όριο διάρκειας ζωής του ή που έχει υποστεί σοβαρή βλάβη ή που η συντήρησή του έχει γίνει ιδιαίτερα δαπανηρή. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, είναι απαραίτητη µια οικονοµική ανάλυση, που θα λαµβάνει 108

8 υπόψη και την κατανάλωση ενέργειας, καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του εξοπλισµού. Η ενεργειακή σήµανση - αν υπάρχει - ή η πιστοποίηση της απόδοσης από αναγνωρισµένους φορείς, είναι χαρακτηριστικά που θα συνηγορήσουν υπέρ του νέου εξοπλισµού Ελεγχος και επαναρύθµιση σηµείου λειτουργίας Η επαναρύθµιση των χαρακτηριστικών και του τρόπου λειτουργίας ορισµένων συσκευών και εγκαταστάσεων, ύστερα από σχετικό έλεγχο και µετρήσεις, ίσως αποδειχθεί επέµβαση µε σηµαντικά ενεργειακά οφέλη. Εννοείται ότι µε την επαναρύθµιση δεν πρέπει να υποβαθµίζεται η εγκατάσταση ούτε να δηµιουργούνται προβλήµατα δυσλειτουργίας, αλλά κυρίως να αποφεύγεται η σπατάλη. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης του νέου/σωστού σηµείου λειτουργίας. Ενδεικτικά αναφέρονται : Μείωση της πίεσης νερού χρήσης, αύξηση θερµοκρασίας λειτουργίας σε ψυγεία ή ψυκτικούς θαλάµους, µείωση θερµοκρασίας θερµαινόµενων χώρων, µείωση αερισµού χώρων (όταν είναι υπερβολικός), περιορισµός του χρόνου λειτουργίας, αποκατάσταση κακοτεχνιών κ.λπ Βελτίωση του συνφ µε κεντρική αντιστάθµιση Η εγκατάσταση κεντρικής συστοιχίας πυκνωτών για βελτίωση αύξηση του συντ. ισχύος (συνφ), είναι ένα µέτρο που έχει επίπτωση στο κόστος ισχύος, που χρεώνεται ο καταναλωτής βάσει του τιµολογίου της ΕΗ που έχει επιλέξει. Οσο το συνφ που εµφανίζει ο καταναλωτής πλησιάζει το 1 (>0,85) τόσο η χρεωστέα ζήτηση ισχύος (αιχµής) λογαριάζεται από την ΕΗ µικρότερη, άρα και το αντίστοιχο ποσό για την ισχύ αυτή θα προκύψει µικρότερο. Αντίθετα, αν το συνφ είναι µικρό (<0,80), ο καταναλωτής επιβαρύνεται µε υψηλότερο ποσό. Ωστόσο, δευτερευόντως, αυτή η επέµβαση θεωρείται ότι συµβάλλει και στην εξοικονόµηση ενέργειας, διότι µειώνεται το ρεύµα εντός των αγωγών και εποµένως δηµιουργούνται λιγότερες απώλειες Joule, µειώνονται οι πτώσεις τάσης µέσα στους αγωγούς κλπ. 109

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.6 ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας που σχετίζονται µε τις εγκαταστάσεις πλήρους κλιµατισµού (Θ.Α.Κ. - HVAC) στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια και περιεχόμενο της εξοικονόμηση ενέργειας

Έννοια και περιεχόμενο της εξοικονόμηση ενέργειας Σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στα συστήματα κλιματισμού Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχανικός, MSc KAΠE Έννοια και περιεχόμενο της εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ 2: ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΗΓΟΣ 2: ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα - περιβαλλοντικές επιπτώσεις Στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Φωτισμό

Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Φωτισμό ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Φωτισμό Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... Error! Bookmark not defined. 2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ... Error! Bookmark not defined. 3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Επιβλέπων : ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Β.ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση ενέργειας σε αντλίες νερού

Εξοικονόµηση ενέργειας σε αντλίες νερού ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE & ΚΑΠΕ ΗΜΕΡΙ Α: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισηγητής: Χρήστος Μποζατζίδης ιπλ.μηχ.μηχ. Ε.Μ.Π. Μηχανικός Εφαρµογών HVAC Wilo Hellas ABEE 1 Ηλεκτρική Κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δρ. Παντελής Α. Αντωνιάδης Οικονομολόγος Ηλεκτρολόγος Υπομηχανικός ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 01.00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ.....3 1.1 Εισαγωγικά στοιχεία...3 1.1.1 Αρμονική παραμόρφωση..3 1.1.2 Αρμονικές και μεταβατικά... 4 1.1.3 Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίσπρα, 30 Σεπτεμβρίου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Οδηγίες για την Ενεργειακή Επιθεώρηση

Ίσπρα, 30 Σεπτεμβρίου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Οδηγίες για την Ενεργειακή Επιθεώρηση Ίσπρα, 30 Σεπτεμβρίου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING Οδηγίες για την Ενεργειακή Επιθεώρηση 2 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 Στόχοι... 3 2. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 4 3. ΠΩΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά Ενεργειακός έλεγχος [1] Ενεργειακός έλεγχος είναι η µελέτη για να προσδιοριστεί το κόστος κάθε τύπου ενεργειακής δαπάνης σε ένα κτίριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοποιώντας στο μέγιστο την ενέργειά σας Εξοικονόμηση Ενέργειας Οδηγός Λύσεων Γίνετε ένας πραγματικός ειδικός στην εξοικονόμηση ενέργειας Επισκεφθείτε το web site μας και μάθετε περισσότερα! www.schneider-electric.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η προσέγγιση βάσει της τεχνογνωσίας της SEMAN Α.Ε. Η µη γραµµική φύση των σύγχρονων ηλεκτρικών φορτίων καθιστά συχνά αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υλοποίηση του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ξεκινάει το 2009, αποτελεί βασικό κομμάτι της ενεργειακής στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 2. Ενεργειακός Έλεγχος και Καταγραφή... 3 2.1. Γενικά... 3 2.2. Μεθοδολογία Ενεργειακού Έλεγχου και Καταγραφής... 5 2.2.1 Προκαταρκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Κλιματισμό

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Κλιματισμό ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝOΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Νέες Ενέργειες και Διαχείριση Ζήτησης Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Ίσπρα, 30 Αυγούστου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστήριο Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Ερευνών (Ψυκτικών ιατάξεων Κλιµατισµού & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ιευθυντής: Καθ. Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΆΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΝΑΛΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Εκπονηθείσα πτυχιακή απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα