ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2 Περιεχόµενα Σελίδα Πρόγραµµα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Εισαγωγή. 1 Κατηγορίες Μονάδων 1 ιαχείριση προγράµµατος. 2 Πρόγραµµα 1 Κλάδου Τεχνικών Ασφαλίσεων Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης Υπολογισµός Ασφαλισµένου Κεφαλαίου 6 Βάση Αποτίµησης 6 Παρατήµατα Συµβολαίων 6 Απαλλαγές 7 Ασφάλιστρα. 7 Εξαιρέσεις 8 Προϋποθέσεις 8 Επικοινωνία 8 Πρόγραµµα 2 Κλάδου Περιουσίας Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης. 10 Υπολογισµός Ασφαλισµένου Κεφαλαίου 11 Βάση Αποτίµησης 11 Απαλλαγές 12 Ασφάλιστρα. 12 Εξαιρέσεις 12 Προϋποθέσεις 13 Σηµειώσεις / ιευκρινίσεις 13 Επικοινωνία 13 Solar Parks Insurance Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών -I-

3 Εισαγωγή Είναι γεγονός ότι η εντατική χρήση ορυκτών καυσίµων και πυρηνικής ενέργειας τα τελευταία χρόνια ευθύνεται σε µεγάλο βαθµό για τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα του πλανήτη µας που έχουν αντίκτυπο στις κλιµατικές συνθήκες και τις συνθήκες ζωής γενικότερα. Η περιβαλλοντική ευθύνη, δεν είναι µόδα αλλά απόλυτη ανάγκη για τη διατήρηση της βιωσιµότητας του πλανήτη µας. Η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, φιλικών προς το περιβάλλον είναι, προς το παρόν, η µόνη λύση για να περιορισθεί δραστικά το πρόβληµα. Ήδη επενδύονται σηµαντικά κεφάλαια σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά συστήµατα. Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα είναι αποτέλεσµα κορυφαίας τεχνολογικής εξέλιξης και προόδου, σχεδιασµένα για να προσφέρουν σηµαντικά οφέλη στον καταναλωτή, την κοινωνία και το περιβάλλον. H ηλιακή ενέργεια είναι καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και ανανεώσιµη. Επιπλέον, η ηλιακή ακτινοβολία είναι ελεύθερη, αποτελεί ένα ανεξάντλητο ενεργειακό πόρο, εξασφαλίζοντας έτσι ανεξαρτησία, προβλεψιµότητα και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία. Η Εταιρία µας, οδηγώντας τις εξελίξεις και µελετώντας τα δεδοµένα στον συγκεκριµένο τοµέα, σχεδίασε και παρουσιάζει ένα εναλλακτικό, πλήρες, ευέλικτο και ανταγωνιστικό ασφαλιστικό πρόγραµµα, στοχεύοντας στην ολοκληρωµένη κάλυψη των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων έναντι των κινδύνων που µπορεί να απειλήσουν την εύρυθµη λειτουργία τους, αλλά και να επηρεάσουν τα έσοδα των ιδιοκτητών τους, ως αυτά προκύπτουν από την πώληση της παραγόµενης, από τις µονάδες τους, ενέργειας. Το πρόγραµµα της Generali, παρέχει την πληρέστερη δυνατή ασφαλιστική κάλυψη µονάδων που η εγκατεστηµένη ισχύς τους δεν ξεπερνά τα 500 KWp ή η ασφαλιζόµενη αξία υλικών ζηµιών δεν ξεπερνά το ποσό των Κατηγορίες Μονάδων / Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο ανά Κατηγόρια Για την καλύτερη και απλούστερη εξυπηρέτηση του προγράµµατος διαχωρίσαµε τους κινδύνους προς ασφάλιση σε τρεις βασικές κατηγορίες: 1η κατηγορία: Ασφαλιζόµενο κεφάλαιο* έως & µε ανώτατο όριο παραγωγής ενέργειας 20 KWp. 2η κατηγορία: Ασφαλιζόµενο κεφάλαιο* έως & µε ανώτατο όριο παραγωγής ενέργειας 250 KWp. 3η κατηγορία: Ασφαλιζόµενο κεφάλαιο* έως & µε ανώτατο όριο παραγωγής ενέργειας 500 KWp. Για µονάδες µεγαλύτερης ισχύος ή ασφαλισµένης αξίας, η Generali Hellas, προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη, µε όρους και προϋποθέσεις που ταιριάζουν στις ατοµικές ανάγκες εκάστου ιδιοκτήτη και στα χαρακτηριστικά αυτών των µονάδων. * Ασφαλιζόµενο κεφάλαιο υλικών ζηµιών Solar Parks Insurance Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών -1-

4 ιαχείριση Προγράµµατος Με γνώµονα πάντα την παροχή ολοκληρωµένων και ευέλικτων ασφαλιστικών λύσεων, η Generali σχεδίασε και σας προτείνει δύο εναλλακτικές ασφαλιστικές προτάσεις: A. Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Κλάδου Τεχνικών Ασφαλίσεων Το πρόγραµµα ασφάλισης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που προσφέρεται από τον κλάδο Τεχνικών Ασφαλίσεων, αποτελεί την πλέον ολοκληρωµένη λύση όσον αφορά στις παρεχόµενες καλύψεις. B. Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Κλάδου Περιουσίας Το πρόγραµµα ασφάλισης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που προσφέρεται από τον κλάδο Περιουσίας, αποτελεί µια πιο οικονοµική λύση, παρέχοντας συγκεκριµένες καλύψεις για τις βασικές ασφαλιστικές ανάγκες του ασφαλισµένου. Η τιµολόγηση κάθε πρότασης γίνεται βάσει των όρων και πινακίων που ακολουθούν. Ο ασφαλισµένος είναι ελεύθερος να επιλέξει την πρόταση που ανταποκρίνεται πιο καλά στις συγκεκριµένες ασφαλιστικές του ανάγκες. Ανάλογα µε την επιλογή του, ο ασφαλισµένος συµπληρώνει και υπογράφει την αντίστοιχη πρόταση ασφάλισης, η οποία αποστέλλεται στην Generali ως ολοκληρωµένη εντολή ασφάλισης. Βάσει αυτής της πρότασης ασφάλισης εκδίδεται άµεσα από την εταιρία το αντίστοιχο συµβόλαιο ασφάλισης. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των δύο εναλλακτικών προτάσεων. Solar Parks Insurance Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών -2-

5 Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Κλάδου Τεχνικών Ασφαλίσεων

6 Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης Οι όροι και προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η Εταιρία µας αναλαµβάνει την ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων, ανά κατηγορία µονάδων εγκατεστηµένων σε υπαίθριους περιφραγµένους χώρους εντός Ελληνικής Επικράτειας, είναι ως εξής: Ασφαλιζόµενος/ Λήπτης της Ασφάλισης Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης Αντικείµενο Ασφάλισης Φωτοβολταϊκές Μονάδες/ πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τοποθεσία Κινδύνου ιάφορες εντός Ελληνικής Επικράτειας ιάρκεια Ασφαλιστικής Κάλυψης 1 έτος από την ηµεροµηνία που θα συµφωνηθεί Περίοδος αποζηµίωσης (Απώλεια Κερδών) 6 µήνες Έκταση Κάλυψης Οποιαδήποτε τυχαία και απρόβλεπτη φυσική/ υλική απώλεια ή ζηµία Ασφαλισµένου Περιουσιακού Στοιχείου ή/ και επακόλουθη Απώλεια Μικτών Εσόδων (εντός της περιόδου αποζηµίωσης που αναγράφεται ανωτέρω) λόγω ιακοπής Παροχής ενέργειας προς το δίκτυο της ΕΗ, συνεπεία άµεσης υλικής ζηµίας, κατόπιν επέλευσης ενός εκ των καλυπτοµένων κινδύνων, σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις των standard ασφαλιστηρίων συµβολαίων Μηχανικών Βλαβών και Απώλειας Κερδών συνεπεία Μηχανικών Βλαβών της Generali Hellas Α.Α.Ε. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη υλικών ζηµιών από τους κινδύνους που αναφέρονται παρακάτω: Λάθη συναρµολόγησης Λανθασµένος σχεδιασµός Ελαττωµατικό υλικό (µετά τη λήξη της παρεχόµενης από τον κατασκευαστή συντήρησης) Κακοτεχνία Απροσεξία ή έλλειψη επιτηδειότητας Βραχυκύκλωµα, υπερβολική τάση, σχηµατισµός τόξου Απόσπαση λόγω φυγόκεντρης δύναµης Κατολίσθηση εδάφους και βράχων Πυρκαγιά (& από δάσος) Κεραυνός Φυσική έκρηξη Ηφαιστειογενής έκρηξη Πτώση αεροσκάφους (ή/ και αντικειµένων που πέφτουν από αυτό) Θύελλα, παγετός Χαλαζόπτωση Χιονοστιβάδα Solar Parks Insurance Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών - 4 -

7 Πληµµύρα, κατακλυσµός, καταιγίδα Πτώση χιονιού Σεισµός (πυρκαγιά ή/ και κλονισµό) Κάλυψη Απεργιών, Στάσεων Πολιτικών Ταραχών (µέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% επί της ασφαλιζόµενης αξίας Υλικών Ζηµιών) Τροµοκρατικές ενέργειες (µέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% επί της ασφαλιζόµενης αξίας Υλικών Ζηµιών) Κακόβουλη Ενέργεια, Βανδαλισµός Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως ή/ και αναρριχήσεως Κάλυψη πρόσθετων δαπανών για υπερωρίες, νυκτερινή εργασία, ταχεία αποστολή (µέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της ασφαλιζόµενης αξίας Υλικών Ζηµιών, ανά περιστατικό και συνολικά κατά έτος ασφάλισης) Κάλυψη Εξόδων Αεροπορικού Ναύλου (µέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της ασφαλιζόµενης αξίας Υλικών Ζηµιών, ανά περιστατικό και συνολικά κατά έτος ασφάλισης) Κάλυψη Παρακείµενης/ Υφιστάµενης Περιουσίας (µέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της ασφαλιζόµενης αξίας Υλικών Ζηµιών, ανά περιστατικό και συνολικά κατά έτος ασφάλισης) Κάλυψη Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους (µέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της ασφαλιζόµενης αξίας Υλικών Ζηµιών, ανά περιστατικό και συνολικά κατά έτος ασφάλισης, συνδυαστικά για Υλικές Ζηµίες και Σωµατικές Βλάβες Τρίτων) Αυτόµατη αναπροσαρµογή ασφαλιζοµένου κεφαλαίου σε περίπτωση επέλευσης ζηµιογόνου γεγονότος από καλυπτόµενο κίνδυνο (µέχρι 15% σε σχέση µε το αρχικό ασφαλιζόµενο κεφάλαιο) απάνες για αµοιβές επαγγελµατιών (αρχιτέκτονες, µηχανικοί, ηµόσιες Αρχές) (µέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί του συνολικού ασφαλιζοµένου κεφαλαίου Υλικών Ζηµιών) Όρος 72 ωρών απάνες για την ελαχιστοποίηση της Υλικής Ζηµίας (µέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του ποσού της ζηµίας). Αποκοµιδή Συντριµµάτων (µέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί του συνολικού ασφαλιζόµενου κεφαλαίου Υλικών Ζηµιών) Κατά παρέκκλιση των Γενικών Όρων του Standard Ασφαλιστηρίου Μηχανικών Βλαβών, η παρεχόµενη, δια του παρόντος προγράµµατος, ασφαλιστική κάλυψη καλύπτει απώλειες ή ζηµίες σε γυάλινες επιφάνειες ή εξαρτήµατα, καλώδια. Επιπλέον παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη έναντι των κινδύνων πτώσης αεροσκάφους ή άλλων ιπτάµενων αντικειµένων ή/ και αντικειµένων που πέφτουν από αυτά και ηφαιστειογενούς ή άλλων παρόµοιων εκρήξεων/ φυσικών καταστροφών Απώλεια Μικτών Εσόδων (εντός της περιόδου αποζηµίωσης) λόγω ιακοπής Παροχής ενέργειας προς το δίκτυο της ΕΗ, συνεπεία άµεσης υλικής ζηµίας, κατόπιν επέλευσης ενός εκ των καλυπτοµένων κινδύνων που παρέχονται από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο Μηχανικών Βλαβών. Solar Parks Insurance Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών - 5 -

8 Υπολογισµός Ασφαλιζόµενου Κεφαλαίου Υλικές Ζηµίες Σύνολο Αξίας Μονάδας (πλαισίων) + Αξία Παρακολουθηµάτων (Εξοπλισµός) Απώλεια κερδών Ετήσια Παραγόµενη ενέργεια 1 (Kwh) X Τιµή πώλησης Kwh. 1. Ετήσια Παραγόµενη Ενέργεια = Ισχύς (Kwp) Χ Μέση Αναµενόµενη Παραγόµενη Ενέργεια ετησίως (Ώρες) 2 2. Μ.Α.Π.Ε.Ε. = Ετήσια Παραγόµενη Ενέργεια (Kwh)/ Ισχύς Μονάδας (Kwp). Βάση Αποτίµησης Υλικές Ζηµίες Αξία Αντικατάστασης Καινουργούς Απώλεια Κερδών Ετήσια Παραγόµενη ενέργεια (Kwh) X Τιµή πώλησης Kwh Χ ηµέρες διακοπής/ 365 ηµέρες. Παραρτήµατα Συµβολαίων (Endorsements) Συµβόλαιο Μηχανικών Βλαβών (Υλικές Ζηµίες) Α Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές Τροµοκρατικές Ενέργειες Υπερωρίες, Νυχτερινή Εργασία, Ταχεία Αποστολή Έξοδα Αεροπορικού Ναύλου Συνεχόµενες Ζηµίες Προερχόµενες από το Ίδιο Αίτιο Αυτόµατη Αναπροσαρµογή Ασφαλιζοµένου Κεφαλαίου Παρακείµενη Περιουσία & Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων Επέκταση Κάλυψης Μηχανηµάτων Εξαιρουµένης της Μεταφοράς Εσωτερική Πυρκαγιά, Εσωτερική Χηµική Έκρηξη και Απευθείας Κεραυνό Κάλυψη Συρµάτων & Μη Ηλεκτρικών Καλωδίων Υποτίµηση για την Περιέλιξη Ηλεκτροκινητήρων Ειδική συµφωνία που αφορά εργασίες συντήρησης στα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα του ασφαλισµένου µηχανήµατος Συµβόλαιο Απώλειας Κερδών Κάλυψη εξωτερικών ζηµιών µόνο στις εγκαταστάσεις του Συµβαλλοµένου ή και Ασφαλισµένου Κάλυψη ζηµιών εσωτερικής φωτιάς, εσωτερικής χηµικής έκρηξης και απευθείας από κεραυνό Καθυστέρηση στην επισκευή Solar Parks Insurance Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών - 6 -

9 Απαλλαγές Υλικές Ζηµίες Φυσικά/ Καιρικά Φαινόµενα, Κλοπή ιαρρήξεως, Απεργίες, Στάσεις, Πολιτικές Ταραχές, Τροµοκρατικές Ενέργειες 10% επί του ποσού εκάστης ζηµίας µε ελάχιστο 300 ανά ζηµιογόνο γεγονός 10% επί του ποσού εκάστης ζηµίας µε ελάχιστο 600 ανά ζηµιογόνο γεγονός 10% επί του ποσού εκάστης ζηµίας µε ελάχιστο ανά ζηµιογόνο γεγονός Σεισµός Κακόβουλη Ενέργεια 2% επί του συνολικού ασφαλιζοµένου κεφαλαίου Υλικών Ζηµιών ανά ζηµιογόνο γεγονός 10% επί του ποσού εκάστης ζηµίας µε ελάχιστο ανά ζηµιογόνο γεγονός Αεροπορικός Ναύλος 15% επί των αποζηµιωτέων δαπανών µε ελάχιστο 500 ανά ζηµιογόνο γεγονός 15% επί των αποζηµιωτέων δαπανών µε ελάχιστο 750 ανά ζηµιογόνο γεγονός 15% επί των αποζηµιωτέων δαπανών µε ελάχιστο ανά ζηµιογόνο γεγονός Λοιπές Αιτίες 300 ανά ζηµία 600 ανά ζηµία ανά ζηµία Αστική Ευθύνη Αστική Ευθύνη/ Υφιστάµενη Περιουσία 5% µε ελάχιστο 300 ανά απαίτηση τρίτου Απώλεια Κερδών 3 ηµέρες 5 ηµέρες 7 ηµέρες Ασφάλιστρα Προγράµµατος (Κλάδος Τεχνικών Ασφαλίσεων) Συνολικό Ασφαλισµένο Κεφάλαιο (Υλικές Ζηµιές + Απώλεια Κερδών) Χ 3,75 3,25 2,75 Ελάχιστο Ετήσιο Εισπρακτέο Ασφάλιστρο Υλικές Ζηµιές + Απώλεια Κερδών 175,00* 375,00* 2.950,00* Υλικές Ζηµιές 125,00* 325,00* 2.250,00* * Τα ως άνω ασφάλιστρα περιλαµβάνουν δικαίωµα συµβολαίου 15% + φόρο ασφαλίστρων 10%. Κακόβουλες Ενέργειες Τρίτων παρέχεται µε επασφάλιστρο 5%. Solar Parks Insurance Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών - 7 -

10 Εξαιρέσεις Απώλειες ή ζηµίες που έχουν συµβεί προ της ενάρξεως της συµφωνηθείσας ασφαλιστικής κάλυψης Κλοπή άνευ ύπαρξης εµφανών στοιχείων διάρρηξης/ βίαιης παραβίασης ή συνεπεία µυστηριώδους εξαφάνισης Αδυναµία υνατότητας Αναγνώρισης Ηµεροµηνίας (EDRE) Cyber Clause Απώλειες ή ζηµίες από µεταφορά / µετάδοση ιών Asbestos / Toxic mould exclusion Απώλειες ή ζηµίες που υπάγονται στην παρεχόµενη από τον κατασκευαστή εγγύηση Απώλειες κατά τη µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας προς το δίκτυο της ΕΣΜΗΕ, εάν αυτές δεν χαρακτηρίζονται ως απώλειες προερχόµενες από την επέλευση καλυπτοµένου από το ασφαλιστήριο Μηχανικών Βλαβών κινδύνων Αδυναµία απορρόφησης από το δίκτυο της ΕΣΜΗΕ της παρεχόµενης ενέργειας Προϋποθέσεις Τήρηση όλων των µέτρων φυσικής ασφάλειας, σαν να µην υπήρχε η παρούσα ασφάλιση, καθώς και όλων των εκ του Νόµου προβλεποµένων µέτρων προληπτικής και κατασταλτικής πυροπροστασίας Καθαρό ιστορικό ζηµιών Πλήρης περίφραξη του χώρου, εντός του οποίου βρίσκεται εγκατεστηµένη η προς ασφάλιση µονάδα, ύψους άνω των 1,80m, µε συρµατόπλεγµα τύπου ΝΑΤΟ & σενάζι ύψους τουλάχιστον 20 cm. Κλείδωµα εισόδων µε κλειδαριές ασφαλείας Επαρκής φωτισµός Σύστηµα συναγερµού µε σειρήνες και ειδικό φωτισµό, το οποίο κατά την ενεργοποίησή του θα ειδοποιεί µέσω τηλεφώνου τον ιδιοκτήτη της µονάδας Τακτική προγραµµατισµένη περιοδική συντήρηση και έλεγχος των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, βάσει των οδηγιών και ορισµών του κατασκευαστή και ύπαρξη υπογεγραµµένης, από τον αρµόδιο τεχνικό βεβαίωσης ελέγχου, συντήρησης Ο κίνδυνος του χαλαζιού καλύπτεται υπό την προϋπόθεση ότι τα εγκατεστηµένα συστήµατα αντέχουν στους συνήθεις κινδύνους χαλαζόπτωσης (προδιαγραφή από τον κατασκευαστή) Η προς ασφάλιση µονάδα θα καλύπτεται µετά την ολοκλήρωση της δοκιµαστικής λειτουργίας και παράδοσης τον ασφαλιζόµενο και πάντα µετά την σύνδεσή της µε το δίκτυο της ΕΗ και την έκδοση της σχετικής άδειας λειτουργίας Επικοινωνία ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Μαριάννα Σκλαβούνου Προϊστάµενος Κλάδου Τηλ.: Φαξ: Ηλίας Λάρδας Underwriter Τηλ.: Φαξ: Solar Parks Insurance Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών - 8 -

11 Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Κλάδου Περιουσίας

12 Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης Οι όροι και προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η Εταιρία µας αναλαµβάνει την ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων, ανά κατηγορία µονάδων (όπως περιγράφονται παρακάτω) εγκατεστηµένων σε υπαίθριους περιφραγµένους χώρους εντός Ελληνικής Επικράτειας, είναι ως εξής: Ασφαλιζόµενος/ Λήπτης της Ασφάλισης Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης Αντικείµενο Ασφάλισης Φωτοβολταϊκές Μονάδες/ πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τοποθεσία Κινδύνου ιάφορες εντός Ελληνικής Επικράτειας ιάρκεια Ασφαλιστικής Κάλυψης 1 έτος από την ηµεροµηνία που θα συµφωνηθεί Περίοδος αποζηµίωσης (Απώλεια Κερδών) 6 µήνες Έκταση Κάλυψης Οποιαδήποτε τυχαία και απρόβλεπτη φυσική/ υλική απώλεια ή ζηµία Ασφαλισµένου Περιουσιακού Στοιχείου ή/ και επακόλουθη Απώλεια Μικτών Εσόδων (εντός της περιόδου αποζηµίωσης που αναγράφεται ανωτέρω) λόγω ιακοπής Παροχής ενέργειας προς το δίκτυο της ΕΗ, συνεπεία άµεσης υλικής ζηµίας, κατόπιν επέλευσης ενός εκ των καλυπτοµένων κινδύνων, σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του standard Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου Περιουσίας της Generali Hellas A.Α.Ε. Συγκεκριµένα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη υλικών ζηµιών από τους κινδύνους που αναφέρονται παρακάτω: Πυρκαγιά (& από δάσος) Άµεση πτώση Κεραυνού Ευρεία Έκρηξη Πτώση Αεροσκάφους (ή/ και αντικειµένων που πέφτουν από αυτό) Ζηµιές από Καπνό Πρόσκρουση Οχηµάτων (τρίτων) Απεργίες, Στάσεις, Πολιτικές Ταραχές Τροµοκρατικές ενέργειες Κακόβουλες ενέργειες τρίτων Θύελλα, Καταιγίδα, Πληµµύρα Ζηµιές από Χιόνι, Χαλάζι Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως ή/ και αναρριχήσεως (& ζηµίες από Κλοπή) Καθίζηση/ κατολίσθηση εδάφους Σεισµός (πυρκαγιά &/ή κλονισµό) Αστική Ευθύνη (Πυρός - Εκρήξεως), µόνο άµεσες υλικές ζηµίες, έναντι γειτονικών εγκαταστάσεων µέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της ασφαλιζόµενης αξίας Υλικών Ζηµιών Αποκοµιδή συντριµµάτων µέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της ασφαλιζόµενης αξίας Υλικών Ζηµιών Solar Parks Insurance Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών

13 απάνες απαραίτητες για έξοδα / αµοιβές Αρχιτεκτόνων κλπ, Επαγγελµατιών, έξοδα αδειών µέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της ασφαλιζόµενης αξίας Υλικών Ζηµιών απάνες απαραίτητες για την ελαχιστοποίηση και περιορισµό της καλυπτόµενης υλικής ζηµίας µέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του ποσού της ζηµίας Ζηµία πυρκαγιάς συνεπεία βραχυκυκλώµατος (αξία βραχυκυκλωθέντος) µέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της ασφαλιζόµενης αξίας Υλικών Ζηµιών. Απώλεια Κερδών Απώλεια Μικτών Εσόδων (εντός της περιόδου αποζηµίωσης) λόγω ιακοπής Παροχής ενέργειας προς το δίκτυο της ΕΗ, συνεπεία άµεσης υλικής ζηµίας, κατόπιν επέλευσης ενός εκ των ανωτέρω καλυπτοµένων κινδύνων. Υπολογισµός Ασφαλιζόµενου Κεφαλαίου Υλικές Ζηµίες Σύνολο Αξίας Μονάδας (πλαισίων) + Αξία Παρακολουθηµάτων (Εξοπλισµός) Βοηθητικά κτίσµατα, Περίφραξη Απώλεια Κερδών Ετήσια Παραγόµενη Ενέργεια 1 (KWh) X Τιµή πώλησης KWh 1. Ετήσια Παραγόµενη Ενέργεια = Ισχύς (Kwp) Χ Μέση Αναµενόµενη Παραγόµενη Ενέργεια ετησίως (ώρες) 2 2. Μ.Α.Π.Ε.Ε. = Ετήσια Παραγόµενη Ενέργεια (Kwh)/ Ισχύς Μονάδας (Kwp). Ανώτατο Όριο Ευθύνης Προς Αποζηµίωση Η συνολική ευθύνη της Εταιρίας για όλη την περίοδο ασφάλισης από την επέλευση ενός ή περισσοτέρων εκ των καλυπτόµενων κινδύνων δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να υπερβεί το συνολικά ασφαλιζόµενο κεφάλαιο. Βάση Αποτίµησης Υλικές Ζηµίες Αξία Αντικατάστασης Καινουργούς Απώλεια Κερδών Ετήσια Παραγόµενη ενέργεια (Kwh) X Τιµή πώλησης Kwh Χ ηµέρες διακοπής/ 365 ηµέρες. Solar Parks Insurance Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών

14 Απαλλαγές Υλικές Ζηµίες Φυσικά/ καιρικά φαινόµενα, Απεργίες, Στάσεις, Πολιτικές Ταραχές, Τροµοκρατικές Ενέργειες Κλοπή διαρρήξεως & ζηµίες Κακόβουλη Ενέργεια Σεισµός, καθίζηση/ κατολίσθηση εδάφους Λοιπές Αιτίες 10% επί του ποσού εκάστης ζηµίας µε ελάχιστο 750 ανά ζηµιογόνο γεγονός 10% επί του ποσού εκάστης ζηµίας µε ελάχιστο ανά ζηµιογόνο γεγονός 2% επί του συνολικού ασφαλιζοµένου κεφαλαίου Υλικών Ζηµιών ανά ζηµιογόνο γεγονός 500 ανά ζηµία Απώλεια Κερδών Συνεπεία Σεισµού, καθίζηση/ κατολίσθηση εδάφους Συνεπεία Λοιπών Αιτιών 5 ηµέρες 3 ηµέρες Ασφάλιστρα Κόστος Ασφάλισης (επί τοις χιλίοις) Χωρίς Σεισµό, καθίζηση/ κατολίσθηση εδάφους Με Σεισµό, καθίζηση/ κατολίσθηση εδάφους 1,70 Ελάχιστα Ασφάλιστρα 130 2,60 Ελάχιστα Ασφάλιστρα 130 1,50 1,30 2,40 2,20 Τα πιο πάνω αναγραφόµενο κόστη ισχύουν επί του συνολικού ασφαλισµένου κεφαλαίου Υλικών Ζηµιών & Απώλειας Κερδών Σηµείωση: Οι ως άνω συντελεστές ασφαλίστρου είναι µικτοί και περιλαµβάνουν ικαίωµα Συµβολαίου 15% και Φόρο Ασφαλίστρων 11%. Εξαιρέσεις Απώλειες ή ζηµίες που έχουν συµβεί προ της ενάρξεως της συµφωνηθείσας ασφαλιστικής κάλυψης. Κλοπή άνευ ύπαρξης εµφανών στοιχείων διάρρηξης/ βίαιης παραβίασης του χώρου όπου βρίσκεται εγκατεστηµένη η σχετική µονάδα ή συνεπεία µυστηριώδους εξαφάνισης. Απώλειες ή ζηµίες που υπάγονται στην παρεχόµενη από τον κατασκευαστή εγγύηση. Απώλειες κατά τη µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας προς το δίκτυο της ΕΣΜΗΕ, εάν αυτές δεν χαρακτηρίζονται ως απώλειες προερχόµενες από την επέλευση καλυπτοµένου κινδύνου. Αδυναµία απορρόφησης από το δίκτυο της ΕΣΜΗΕ της παρεχόµενης ενέργειας. Solar Parks Insurance Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών

15 Προϋποθέσεις Τήρηση όλων των µέτρων φυσικής ασφάλειας, σαν να µην υπήρχε η παρούσα ασφάλιση, καθώς και όλων των εκ του Νόµου προβλεποµένων µέτρων προληπτικής και κατασταλτικής πυροπροστασίας. Καθαρό ιστορικό ζηµιών. Πλήρης περίφραξη του χώρου, εντός του οποίου βρίσκεται εγκατεστηµένη η προς ασφάλιση µονάδα, ύψους άνω των 1,80m, µε συρµατόπλεγµα τύπου ΝΑΤΟ & σενάζι ύψους τουλάχιστον 20 cm. Κλείδωµα εισόδων µε κλειδαριές ασφαλείας. Επαρκής φωτισµός. Σύστηµα συναγερµού µε σειρήνες και ειδικό φωτισµό, το οποίο κατά την ενεργοποίησή του θα ειδοποιεί, µέσω τηλεφώνου, τον ιδιοκτήτη της µονάδας. Τακτική προγραµµατισµένη περιοδική συντήρηση και έλεγχος των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, βάσει των οδηγιών και ορισµών του κατασκευαστή και ύπαρξη υπογεγραµµένης, από τον αρµόδιο τεχνικό βεβαίωσης ελέγχου, συντήρησης. Ο κίνδυνος του χαλαζιού καλύπτεται υπό την προϋπόθεση ότι τα εγκατεστηµένα συστήµατα αντέχουν στους συνήθεις κινδύνους χαλαζόπτωσης (προδιαγραφή από τον κατασκευαστή). Η προς ασφάλιση µονάδα θα καλύπτεται µετά την ολοκλήρωση της δοκιµαστικής λειτουργίας και παράδοσης στον ασφαλισµένο και πάντα µετά την σύνδεσή της µε το δίκτυο της ΕΗ και την έκδοση της σχετικής άδειας λειτουργίας. Σηµειώσεις / ιευκρινίσεις Για βοηθητικά κτίσµατα / περιφράξεις δεν θα παρέχεται µεµονωµένη ασφαλιστική κάλυψη παρά µόνο σε συνδυασµό µε τις φωτοβολταϊκές µονάδες / εγκαταστάσεις. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε πολυκατοικίες / κατοικίες θα εξετάζονται από το Τµήµα Ατοµικών Ασφαλίσεων της εταιρίας µας. Εµπορικές & βιοµηχανικές επιχειρήσεις που στις εγκαταστάσεις τους διαθέτουν φωτοβολταϊκές µονάδες, θα εξετάζονται ανά περίπτωση. Επικοινωνία ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ευαγγελία Παπαγεωργίου Προϊσταµένη Ασφαλίσεως Περιουσίας Τηλ.: Φαξ: Ελένη Ζαµάνη Υπεύθυνη Προγράµµατος Τηλ.: Φαξ: Solar Parks Insurance Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ Οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας και µαζί την ηρεµία της καθηµερινής σας ζωής είναι πολλοί. Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα : ΟΡΘ. ΧΡ ΕΝΩΣΕΩΣ 34-36 121 34 Περιστέρι Τηλ. 210 5740408 210 5785440-210 5777111 Fax: 210 5777666 E-Mail: gram2@uce.gr http://www.uce.

Έδρα : ΟΡΘ. ΧΡ ΕΝΩΣΕΩΣ 34-36 121 34 Περιστέρι Τηλ. 210 5740408 210 5785440-210 5777111 Fax: 210 5777666 E-Mail: gram2@uce.gr http://www.uce. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την εγκατάσταση και χρηµατοδότηση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Α. Φωτοβολταϊκό Σύστηµα 1. Τι είναι το Φωτοβολταϊκό Σύστηµα; Φωτοβολταϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Home Comfort. Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Home Comfort. Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Home Comfort Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Home Comfort Ασφάλεια και σιγουριά για το δικό σας χώρο! Οι έννοιες σπίτι και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΒΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, σύμφωνα με τους Όρους / Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά παρέκλιση κάθε αντιθέτου όρου

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 ΟΡΙΣΜΟΙ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Αριθµός Πρότασης ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Αριθµός Συµβολαίου Κωδικός πρακτορείου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ Ονοµατεπώνυµο του λήπτη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ H ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (CARGO INSURANCE)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

#06 #12 #15 #18. Αφιέρωμα: Υδρόγειος Μια σταθερή «ασφαλής δύναμη» στη Βόρεια Ελλάδα

#06 #12 #15 #18. Αφιέρωμα: Υδρόγειος Μια σταθερή «ασφαλής δύναμη» στη Βόρεια Ελλάδα Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ περιοδική ενημερωτική έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 # Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης #06 Αφιέρωμα: Υδρόγειος Μια σταθερή «ασφαλής δύναμη» στη Βόρεια Ελλάδα #12 Θέμα: Νέες

Διαβάστε περισσότερα

έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής

έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. 19/15.01.1999 ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Clarity and Opportunity Βασικό στοιχείο μας είναι ο ξεκάθαρος προσανατολισμός μας. Σε αυτό το ενημερωτικό έντυπο υπογραμμίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλιση στη ζωή μας

Η ασφάλιση στη ζωή μας Η ασφάλιση στη ζωή μας ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Συνδέσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου Χορηγός: PwC If I had my way, I would write the word insure upon the door of every cottage and upon the blotting

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Αριθ... Προς τον/ την κ. του 1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ / ΤΚ ΠΟΛΗ FAX e-mail Αρ. Μητρώου ΤΗΛΕΦΩΝΑ KINHTO website Επιµελητήριο 2) ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα