Ημερίδα. «Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 19η Ιανουαρίου Ξενοδοχείο Τιτάνια. Αθήνα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερίδα. «Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 19η Ιανουαρίου 2013. Ξενοδοχείο Τιτάνια. Αθήνα."

Transcript

1 Ημερίδα «Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 19η Ιανουαρίου 2013 Ξενοδοχείο Τιτάνια Αθήνα Γραπτή αναφορά Την 19 η Ιανουαρίου 2013 στο Ξενοδοχείο Τιτάνια Αθηνών υλοποιήθηκε ημερίδα στο πλαίσιο της υποδράσης 9.5.: «Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών» του Προγράμματος «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών ( )». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών από σχολεία που επελέγησαν κατόπιν αίτησής τους για να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη υποδράση του Προγράμματος και εκπροσώπων από μουσεία της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας. Τα μουσεία που κλήθηκαν να συμμετάσχουν είναι όσα επελέγησαν από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς ως χώροι επίσκεψης των σχολικών τμημάτων τους. Η ημερίδα διαρθρώθηκε σε τέσσερεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα οι υπεύθυνοι και οι συνεργάτες της υποδράσης 9.5 παρουσίασαν τη συγκεκριμένη υποδράση, τις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και το τι συμβαίνει κατά τη συνάντηση σχολείου και μουσείου στη συγκεκριμένη υποδράση, δηλαδή ποιοι είναι οι βασικοί όροι συνεργασίας, οι υποχρεώσεις των μερών και οι καλές πρακτικές. Στη δεύτερη ενότητα της ημερίδας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα συνεργασιών σχολείων και μουσείων που υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν τα εξής προγράμματα: - 64ο Νηπιαγωγείο Αθηνών με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με τίτλο «Τέρατα του αρχαίου κόσμου»: Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με διαπολιτισμική προσέγγιση 1

2 - 2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με τίτλο «Εδώ κι εκεί - εγώ κι εσύ»: Ένα διαπολιτισμικό πρόγραμμα για το έργο της Γκ. Καραμουσταφά Η πολυκατοικία - Συνεργάτιδα της υποδράσης με τίτλο «Καλές πρακτικές συνεργαζόμενων σχολείων και μουσείων κατά το σχολικό έτος » Κατά την τρίτη ενότητα της ημερίδας έγινε εργαστήριο κατά το οποίο οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε ζευγάρια ή σε ομάδες. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν ζεύγη όπου συμμετείχε ο/η εκπαιδευτικός του σχολείου και ο/η εκπρόσωπος του μουσείου, το οποίο έχει επιλέξει ο κάθε εκπαιδευτικός να επισκεφτεί με το τμήμα του. Στόχος του κάθε ζεύγους/ομάδας υπήρξε η γνωριμία των μελών και, κυρίως, ο συνεργατικός σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του τμήματος που πρόκειται να επισκεφθεί το συγκεκριμένο μουσείο. Οι συμμετέχοντες είχαν στη διάθεσή τους κάποιες γενικές κατευθυντήριες οδηγίες σε έντυπη μορφή, για να τις χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση που χρειαζόταν. Επιπλέον, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να καταγράψουν κατά τη φάση της γνωριμίας τους μερικές θεωρητικές αρχές που πηγάζουν από προσωπικές εμπειρίες και θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό σχολικών επισκέψεων σε χώρους πολιτισμού. Οι θεωρητικές αρχές που προέκυψαν είναι οι εξής: Έμφαση στο υλικό έργο (τέχνης) [π.χ. φωτογραφία], παρατήρηση, συζήτηση σε ομάδες ώστε να αντληθεί το όποιο «γνωστικό» περιεχόμενο (η πληροφορία θα ακολουθήσει σε 2 ο στάδιο και δε θα προηγηθεί). Έμφαση στην καλλιτεχνική δραστηριότητα και δημιουργία. Διάδραση των παιδιών με τα αντικείμενα, παρατήρηση, ανακάλυψη, δημιουργία. Η επιλογή του εκθέματος να γίνεται με βάση τις εμπειρίες και τα βιώματα των παιδιών. Βαθιά κατανόηση από μέρους των παιδιών. Ζωγραφικές και απτικές δραστηριότητες. 2

3 Πλούσια οπτικοακουστικά ερεθίσματα και διαδραστικές δραστηριότητες που θα κάνουν τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν με βιωματικό τρόπο τη νέα αυτή εμπειρία. Ομαδική δραστηριότητα. Σύνδεση θεωρίας-πρακτικής. Βιωματική προσέγγιση οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου. Ανάκληση παιδικών αναμνήσεων για ελεύθερη συναισθηματική έκφραση. Βιωματική προσέγγιση. Ανακάλυψη της γνώσης, οικοδόμηση της γνώσης πάνω στην εμπειρία, ενεργοποίηση και δημιουργικότητα. Ευχάριστη ψυχαγωγική αίσθηση. Ζωντάνια. Γνώση της ιστορίας των εκθεμάτων του μουσείου ώστε να επιτευχθεί οικειοποίηση. Σύνδεση με προσωπικά βιώματα. Παιχνίδι ρόλων. Προηγούμενη γνώση. Ανακάλυψη. Συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών με τα εκθέματα και μεταξύ τους. Ελευθερία κίνησης των μαθητών μέσα στο μουσείο. Το μουσείο ως ανεπανάληπτη εμπειρία. Καλή επικοινωνία των μαθητών με την/τον μουσειοπαιδαγωγό. Βιωματική μάθηση, προσωπική και ομαδική συμμετοχή. Απαραίτητη η φυσική επίσκεψη του εκπαιδευτικού στο χώρο (όχι μέσω διαδικτύου). Συγκινησιακή κινητοποίηση των μαθητών και ανάκληση προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών. Παρώθηση για έκφραση λόγου, μοίρασμα εμπειριών. Τέλος, καλλιτεχνική έκφραση μέσα από δραστηριότητα. 3

4 Στην τέταρτη και πιο ενδιαφέρουσα ενότητα της ημερίδας οι συμμετέχοντες παρουσίασαν σε ζεύγη το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους. Σημειώνεται ότι τα προγράμματα αυτά αποτελούν το πρώτο προϊόν της συνεργασίας. Η περαιτέρω επεξεργασία και η τελική μορφή του κάθε προγράμματος, που πιθανόν να είναι και εντελώς διαφορετική από την αρχική, θα προκύψει μετά από επόμενες συναντήσεις των μελών κάθε ομάδας. Συγκεκριμένα, λοιπόν, προέκυψαν τα εξής προγράμματα: 1. «Όταν στο Μουσείο τα κουρούπια, γίνανε αμφορείς, υδρίες και κύλικες». Συνεργασία: Δημοτικό Επισκοπής Γωνιάς Θήρας, Γιώργος Γεωργιάδης, με τον Αρχαιολογικό χώρο Ακρωτηρίου Θήρας (ΚΑ Εφορεία Αθηνών), Μάγια Ευσταθίου. Το πρόγραμμα εστιάζει στα πήλινα αγγεία ως πηγή πληροφοριών για την ελληνική αρχαιότητα αλλά και στην εν γένει σημασία τους. Ο δάσκαλος θα εισαγάγει τους μαθητές στο όλο πρόγραμμα, ενώ η αρχαιολόγος θα επισκεφτεί το σχολείο για να κάνει μία εισαγωγή στο θέμα του προγράμματος βασισμένη σε οπτικό υλικό. Οι μαθητές σε ομάδες θα συγκεντρώσουν από το βιβλίο τους και από άλλα μέσα πληροφορίες για αυτά, ενώ στο μουσείο μέσα από ένα παιχνίδι παρατήρησης-αναζήτησης θα εντοπίσουν ορισμένα είδη αρχαίων αγγείων και θα ανακαλύψουν το σχήμα και τη διακόσμησή τους, τη χρήση τους, τους τόπους προέλευσής τους και την εποχή κατασκευής τους. Στη συνέχεια, θα επισκεφτούν το εργαστήριο συντήρησης του μουσείου, όπου μπορούν να πιάσουν αντικείμενα ανάλογα με τα εκθέματα που επεξεργάστηκαν και να κατασκευάσουν το δικό τους αγγείο (ή/και σε σύγχρονο εργαστήριο κεραμικής). Τέλος, οι μαθητές θα κληθούν σε άλλη φάση να ξεναγήσουν τους γονείς τους στο χώρο του μουσείου, ενώ στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου θα γίνει έκθεση των κατασκευών τους και του ενημερωτικού υλικού που θα έχουν συγκεντρώσει για παρουσίαση του θέματος από τα ίδια σε άλλες τάξεις του σχολείου ή και τους γονείς τους. 4

5 2. «Τα εν οίκω εν δήμω». Συνεργασία: 60ο Γυμνάσιο Αθηνών, Μαρία Γνησίου και Αθηνά Πλευριτάκη, με το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Στάθης Γκότσης και Πάνος Βοσνίδης. Το θέμα του προγράμματος σχετίζεται με την καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο με έμφαση τη ζωή στο σπίτι. Η επίσκεψη στο μουσείο θα επικεντρωθεί σε εκθέματα που υπήρχαν κάποτε σε ένα βυζαντινό σπίτι επιτελώντας διαφορετικές καθημερινές λειτουργίες (λ.χ. φωτισμός, αποθήκευση, παρασκευή και κατανάλωση τροφίμων και ποτών, λουτρό κ.ο.κ.). Το θέμα επιτρέπει την αναγνώριση της πολυμορφίας του βυζαντινού κόσμου, στοιχείο αξιοποιήσιμο για την ανάδειξη αντίστοιχων διαπολιτισμικών δεδομένων στο παρόν. Ενδεικτικές εργασίες των μαθητών είναι η καταγραφή λεξιλογίου στις μητρικές γλώσσες για τα αντικείμενα της καθημερινής ζωής και αντιστοίχιση με τα αντικείμενα των Βυζαντινών, η αξιοποίηση επιλεγμένων κειμένων της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τα οποία συνδέονται με καταγραφή πλευρών της καθημερινής ζωής, τόσο στην ύπαιθρο όσο και στην πόλη, σε παλαιότερες εποχές και αναζήτηση ιστοριών, μύθων, παραμυθιών, λογοτεχνικών κειμένων, τραγουδιών, που αναφέρονται στην καθημερινή ζωή της χώρας καταγωγής τους. Επιπλέον, οι μαθητές χωρισμένοι σε μικρότερες ομάδες θα αναλάβουν επιμέρους εργασίες, όπως περιγραφή της ημέρας ενός Βυζαντινού, φωτογράφηση ή/και σχεδίαση εκθεμάτων του Βυζαντινού Μουσείου σχετικών με το θέμα, δημιουργία κατασκευών από διαφορετικά υλικά, δημιουργία blog σχετικού με το πρότζεκτ και, ίσως, κυριακάτικη επίσκεψη στο μουσείο μαζί με τις οικογένειες των μαθητών, ώστε οι ίδιοι οι μαθητές να ξεναγήσουν τους οικείους τους. 3. «Οι Θεοί και τα σύμβολα τους». Συνεργασία: 32ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Δάφνη Αθανασίου, με Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Ελένη Μάρκου. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι μαθητές θα γνωρίσουν τους θεούς του Ολύμπου, τα σύμβολά τους και τι προστατεύουν. Κατά την προετοιμασία στην τάξη πριν την επίσκεψη στο μουσείο, οι μαθητές θα ανακαλύψουν μύθους με πρωταγωνιστές τους θεούς της αρχαίας Ελλάδας τόσο από τα μαθήματα της ιστορίας τους όσο και μέσα από 5

6 εικόνες και από παιχνίδια με μαντέματα και γρίφους. Επιπλέον, θα συζητήσουν για αρχαίους θεούς από τις χώρες καταγωγής τους και θα απεικονίσουν ζωγραφικά διάφορους θεούς. Κατά την επίσκεψη της μουσειοπαιδαγωγού στο σχολείο, θα γίνει συζήτηση για τους μύθους, τους θεούς και τους ήρωες και μια σύντομη δραστηριότητα με στόχο να εκφραστούν τα παιδιά και να συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα. Ακόμη, θα γίνει παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μάθε για τους θεούς και βρες που κρύβονται μέσα στο Μουσείο». Περιλαμβάνει προβολή (power point) με εικόνες που απεικονίζονται στα αγγεία και τα ειδώλια του Μουσείου. Η προβολή αυτή θα εμπλουτιστεί για να προσαρμοστεί στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση (π.χ. θα περιλαμβάνονται και slides με θεούς από τις χώρες προέλευσης των μαθητών). Κατά την επίσκεψη των μαθητών στο μουσείο, τα παιδιά θα ανακαλύψουν τα αγγεία και τα ειδώλια, που απεικονίζουν θεούς και ήρωες, καθώς και τα σύμβολά τους. Θα δοθεί στα παιδιά έντυπο με δραστηριότητες, που θα συμπληρώσουν στην αίθουσα του Μουσείου. Μετά τη συμπλήρωση του εντύπου θα σχεδιάσουν την αγαπημένη τους παράσταση από τη Μυθολογία. Πιθανές άλλες δραστηριότητες κατά ή/και μετά την επίσκεψη στο μουσείο είναι η δραματοποίηση, το κολάζ, η κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού, κ.α. 4. «Οι γίγαντες πολεμούν με τους θεούς». Συνεργασία: Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αλσούπολης, Κατερίνα Αποστολοπούλου, με τη Β ΕΚΠΑ (Αρχαιολογικός χώρος Σουνίου), Ελένη Ασημάκου και Ιωάννα Βλάχου. Θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου, περιήγηση στο χώρο του ιερού ναού και στη συνέχεια οι μαθητές θα συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται από την Β ΕΚΠΑ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου. Προβλέπεται επέκταση της εκπαιδευτικής δράσης στο σχολείο με τη συμμετοχή της αρχαιολόγου Ελένης Ασημάκου και της ζωγράφου μουσείων Ιωάννας Βλάχου. Οι άξονες του προγράμματος θα είναι ο ναός του Ποσειδώνα και η γεωγραφική του θέση (ακρωτήριο, φρούριο), η θεματολογία, η θέση και ο συμβολισμός της ζωφόρου του ναού, μύθοι - 6

7 σύμβολα και διαπολιτισμική θεώρηση διερεύνηση ύπαρξης αντίστοιχων μύθων σε διαφορετικούς πολιτισμούς και τέλος η δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου. 5. «Φωνές νερού μυριάδες - Ταξιδεύοντας με το νερό». Συνεργασία: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης, Στέλλα Ηλία, με το Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης, Μαρία Γιαννίκου. Τα αντικείμενα που θα διαπραγματευτούν τα παιδιά θα είναι κάποια εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης και επίσης θα παρουσιάζονται τα εξής μνημεία: α) Το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο της Μυτιλήνης και β) τα λουτρά της Θερμίας Αρτέμιδος. Η επίσκεψη της εκπαιδευτικού στο μουσείο θα προηγηθεί της επίσκεψης των μαθητών, ώστε να μελετήσει τα εκθέματα και να μπορέσει να συνθέσει τα φύλλα εργασίας και να οργανώσει την πορεία του προγράμματος. Στην επίσκεψη θα φωτογραφηθούν και εκθέματα της έκθεσης, ώστε να χρησιμοποιηθούν στην προετοιμασία. Επιπλέον, στο σχολείο θα γίνει συζήτηση με τα παιδιά για την επιστήμη της αρχαιολογίας (εμπλεκόμενες ειδικότητες & επαγγέλματα, τρόποι έρευνας, εργαλεία που χρησιμοποιούνται). Θα ακολουθήσει η επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης, στο Ρωμαικό Υδραγωγείο της Μυτιλήνης και στα λουτρά της Θερμίας Αρτέμιδος. Τέλος, θα γίνει έρευνα στο διαδίκτυο, προκειμένου να βρεθούν πληροφορίες για τη σημασία του νερού στις χώρες καταγωγής των αλλοδαπών μαθητών. 6. «Περί Υδάτων στο Βυζάντιο». Συνεργασία: 51 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Ηρακλής Αλεξανδράκης, με το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Στάθης Γκότσης και Πάνος Βοσνίδης. Ο εκπαιδευτικός θα προετοιμάσει την τάξη για το πρόγραμμα. Οι μαθητές θα κληθούν να εντοπίσουν στο βιβλίο της ιστορίας τους φωτογραφίες/εικόνες που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με το νερό, να συγκεντρώσουν πληροφορίες από διάφορα μέσα (ηλεκτρονικά, εγκυκλοπαίδειες, ιστορικά βιβλία, περιοδικά) και να τις συζητήσουν στην τάξη. Σε επόμενη φάση, θα επισκεφθούν το σχολείο οι μουσειοπαιδαγωγοί του Βυζαντινού Μουσείου, θα συζητήσουν για την έννοια του Μουσείου και θα προετοιμάσουν την επίσκεψη στο Βυζαντινό 7

8 Μουσείο. Μέσα στο μήνα Μάρτιο ή Απρίλιο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη στο Μουσείο. Η περιήγηση θα αξιοποιήσει αντικείμενα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου που τεκμηριώνουν τις πολλαπλές χρήσεις του νερού ή τις συμβολικές νοηματοδοτήσεις του. Μετά την επίσκεψή τους στο Μουσείο, οι μαθητές θα επιχειρηθεί να κατασκευάσουν αντικείμενα που είδαν στο μουσείο και σχετίζονται με τη χρήση του νερού ή/και να συνθέσουν με ποικίλα εικαστικά μέσα πρωτότυπες δημιουργίες. Οι μαθητές θα τεκμηριώνουν με κάθε πρόσφορο μέσον (κείμενο, φωτογραφίες, σχέδιο) τις δράσεις του προγράμματος. Στο τέλος θα ακολουθήσει η αξιολόγηση του προγράμματος. 7. «Βρῶμα... καί εὐωδία». (*Βρώμα(το) : ό,τι τρώγεται, έδεσμα, φαγητό, τροφή). Συνεργασία: 51 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Ιωάννης Λεμονιάς, με το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Στάθης Γκότσης και Πάνος Βοσνίδης. Οι μαθητές θα κληθούν να καταγράψουν τα φαγητά που κατανάλωσαν μέσα σε μια βδομάδα και να παρουσιάσουν στην τάξη ένα παραδοσιακό φαγητό από τον τόπο καταγωγής τους. Θα επισκεφθούν το σχολείο οι μουσειοπαιδαγωγοί του Βυζαντινού Μουσείου, θα συζητήσουν για την έννοια του Μουσείου και θα προετοιμάσουν την επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο (α βδομάδα Μαρτίου). Επίσης, θα αξιοποιηθεί το εκπαιδευτικό έντυπο του Βυζαντινού Μουσείου «Βρώματα και μαγειρείες: αναζητώντας τις βυζαντινές γεύσεις». Στη συνέχεια, θα συλλεγούν επιπλέον στοιχεία από διαφορετικές πηγές (internet, περιοδικά, βιβλία κ.λπ.). Θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο μουσείο (τέλη Μαρτίου), ενώ θα επιχειρηθεί και η εμπλοκή των γονέων στην συλλογή πληροφοριών για τις διατροφικές συνήθειες των τόπων προέλευσής τους. Αν είναι εφικτό, θα ζητηθεί να προσκομίσουν στο σχολείο για να δοκιμάσουν όλοι διαφορετικό φαγητό. Οι μαθητές θα τεκμηριώνουν με κάθε πρόσφορο μέσον (κείμενο, φωτογραφίες, σχέδιο) τις δράσεις του προγράμματος. 8

9 8. «Σε αγάπησαν δυο πατρίδες». Συνεργασία: 8 ο Γυμνάσιο Αθηνών, Δήμητρα Παπαζαφειράτου, με τη Γ ΕΠΚΑ (Αρχαιολογικός χώρος και μουσείο Κεραμεικού), Λεωνίδας Μπουρνιάς και Ειρήνη Σβανά. (Ο τίτλος από την επιτύμβια επιγραφή στο βάθρο του εκθέματος του ταύρου στο μουσείο του Κεραμεικού). Οι μαθητές στο σχολείο ενημερώνονται για την εκπαιδευτική επίσκεψη και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πρόκειται να παρακολουθήσουν. Στόχος μας είναι να συγκρίνουμε τη ζωή των ανθρώπων μέσα στο χρόνο, αναζητώντας κοινά στοιχεία ανάμεσα στους λαούς. Οι μαθητές συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο με τίτλο «Η ζωή ενός αγοριού/κοριτσιού στην πατρίδα σου, χθες και σήμερα». Εδώ μπορούν να ζητήσουν και τη βοήθεια των γονιών τους. Στη συνέχεια, επεξεργάζονται από το εκπαιδευτικό λογισμικό «Δημόσιος και ιδιωτικός βίος των Αρχαίων Ελλήνων-Ιδιωτικός βίος» τα θέματα καθημερινή ζωή, εκπαίδευση, παιχνίδι, ζωή-θάνατος και συζητούμε τα κοινά σημεία που βρήκαμε στις ζωές των ανθρώπων, στον τόπο και το χρόνο. Σε επόμενη φάση, επισκεπτόμαστε τον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού. Πριν την είσοδό μας στο χώρο, συζητούμε για την περιοχή που βρισκόμαστε, χώρο όπου και σήμερα συναντιούνται πολλοί λαοί και πολιτισμοί και σχεδιάζουμε το χάρτη της περιοχής. Με τον χάρτη του Κεραμεικού, χωρισμένα σε 2 ομάδες τα παιδιά ξεναγούνται από τους 2 αρχαιολόγους και ανακαλύπτουν τον αρχαιολογικό χώρο. Στη συνέχεια, στο μουσείο αναζητούν εκθέματα που τους έχουν ζητηθεί (κυνήγι θησαυρού). Συναντιόμαστε όλοι στο περιστύλιο του μουσείου, γύρω από το άγαλμα του ταύρου. Ανταλλάσουμε τις πληροφορίες μας και συζητάμε για τις συνήθειες των ανθρώπων στον τόπο και το χρόνο, ζητώντας από τους μαθητές να μιλήσουν και για προσωπικές εμπειρίες. Στο σχολείο γράφουμε έκθεση με θέμα «Επίσκεψη στον Κεραμεικό» και ζωγραφίζουμε ένα αντικείμενο, που μας συγκίνησε ιδιαίτερα. Έτσι, φτιάχνουμε το «δικό» μας μουσείο. 9

10 9. «Συνεδριάζουμε στην αρχαία Κασσώπη!». Συνεργασία: 1ο Γυμνάσιο Πρέβεζας, Ζαντραβέλη Βαρβάρα, Όλγα Κατωγιάννη, Ζωή Κέντρου και Παναγιώτα Κορωναίου, με τη ΛΓ ΕΠΚΑ (Αρχαιολογικός χώρος Κασσώπης), Δήμητρα Νικολάου και Δήμητρα Ζώη. Στην πρώτη φάση του προγράμματος θα γίνει προετοιμασία των μαθητών στο σχολείο από τους εκπαιδευτικούς σχετικά με το ποιος είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Κασσώπης (ιστορικά στοιχεία, πολεοδομία κ.α.). Σε δεύτερη φάση, οι αρχαιολόγοι θα επισκεφτούν το σχολείο, με σκοπό την παρουσίαση του χώρου και την άμεση σύνδεση της Κασσώπης με τις υπόλοιπες ελληνιστικές ηπειρωτικές πόλεις, μέσα από ηλεκτρονική παρουσίαση (power point) και συζήτηση. Θα σημειωθούν ομοιότητες σε θέματα όπως η πολεοδομία των πόλεων, η λατρεία, η οργάνωση των πόλεων το πολίτευμα, τα νομίσματα, κ.α. Στην επόμενη φάση, οι μαθητές θα επισκεφτούν τον αρχαιολογικό χώρο της Κασσώπης και θα ξεναγηθούν στο χώρο παράλληλα με βιωματικές δραστηριότητες (π.χ. παιχνίδι πινακίδων) με σκοπό την κατανόηση του πολεοδομικού συστήματος της πόλης (ιπποδάμειο σύστημα) και την αναγνώριση των δημόσιων κτηρίων της, που ως τώρα είχαν διδαχτεί σε θεωρητικό επίπεδο. Στη συνέχεια, οι μαθητές θα χωριστούν σε τρεις ή τέσσερις ομάδες. Η κάθε ομάδα θα εκπροσωπεί μια φυλή της Αρχαίας Ηπείρου (μέλη της Ηπειρωτικής Συμμαχίας και του Κοινού των Ηπειρωτών) με εκπροσώπους ηγεμόνες από αντίστοιχες ελληνιστικές πόλεις που ανήκαν στην κάθε φυλή (σημερινή Αλβανία και Ελλάδα). Θα προβούν σε αναπαράσταση της ζωής της αρχαίας πόλης με πομπές, λατρεία, διαβουλεύσεις. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον αρχαιολογικό χώρο θα ολοκληρωθεί με διανομή αναμνηστικών διπλωμάτων και έντυπου υλικού. Πιθανές δραστηριότητες μετά την επίσκεψη είναι η εικαστική αποτύπωση της βιωματικής περιήγησης, η τρισδιάστατη απεικόνιση του χώρου, η δραματοποίηση εικόνων και δρώμενων από τη ζωή της αρχαίας πόλης και η συλλογή και καταγραφή όλων των στοιχείων του προγράμματος με παραγωγή ηλεκτρονικού αρχείου. 10

11 10. «Του κόσμου τα όργανα». Συνεργασία: 43 ο Λύκειο Αθήνας, Έμη Κίτσαλη, με το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη, Χρύσα Κουλουράκη. Οι βασικοί άξονες του προγράμματος θα είναι οι ακόλουθοι: - Η μουσική ως παγκόσμια γλώσσα Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης Οι διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι στον ελλαδικό χώρο - Η διαπολιτισμική δυναμική στα μουσικά όργανα Κοινά όργανα ανάμεσα στους λαούς Ταξίδια και μετακινήσεις ανθρώπων και μουσικών οργάνων - Σύνδεση με βιώματα και ακούσματα των μαθητών και μαθητριών. Θα οργανωθεί σε τρία στάδια γύρω από την κεντρική δραστηριότητα της επίσκεψης στο μουσείο. Στο στάδιο της προετοιμασίας στο σχολείο, θα γίνει μια εισαγωγή μέσα από την αναζήτηση εκφράσεων και παροιμιών με μουσικά όργανα στις γλώσσες των παιδιών που συμμετέχουν και συζήτηση της σημασίας της μουσικής στις κουλτούρες και τις διαδρομές τους. Θα διερευνηθεί, επίσης, η καταγωγή των ονομασιών κάποιων μουσικών οργάνων, οι κοινές ρίζες και οι διαφοροποιήσεις. Η επίσκεψη στο μουσείο θα περιλαμβάνει: παρουσίαση και συζήτηση, στη βάση των παραπάνω αξόνων, καθώς και «δοκιμή» κάποιων μουσικών οργάνων δραστηριότητα ατομικής διερεύνησης των μαθητών με χρήση οπτικοακουστικού υλικού και φύλλων εργασίας με φωτογραφικό υλικό και στο τέλος συλλογική καλλιτεχνική έκφραση με την οργάνωση «ορχήστρας» απλών κρουστών από τους μαθητές και ομαδικό τραγούδι παραδοσιακών κομματιών από Ελλάδα και Μικρά Ασία. Μετά την επίσκεψη, θα συνεχιστεί η μουσική δραστηριότητα για να συμπεριλάβει, κατά το δυνατόν, παραδοσιακά τραγούδια από τις χώρες των συμμετεχόντων μαθητών/τριών ή τους ιδιαίτερους τόπους καταγωγής τους (με βοήθεια από καθηγητή μουσικής ή/και εξωτερικό προσκεκλημένο). Θα ζητηθεί, επίσης, από τα παιδιά να συλλέξουν πληροφορίες για λαϊκά όργανα από τις περιοχές προέλευσης τους, ή και να φέρουν μουσικά όργανα, αν έχουν, ώστε να γίνει μια συγκριτική συζήτηση σε σχέση με αυτά που γνωρίσαμε στο μουσείο (η οποία πιθανά θα οδηγήσει και σε μία παρουσίαση). Τέλος, θα γίνει προσπάθεια να συνδυαστούν και να εμπλουτιστούν από το πρόγραμμα οι 11

12 ομαδικές εργασίες των μαθητών/τριών, στο πλαίσιο της υπόλοιπης ερευνητικής εργασίας (για παράδειγμα προετοιμασία μουσικής συνοδείας για την αφήγηση ή τη δραματοποίηση λαϊκών παραμυθιών). 11. «Τα τέρατα πάνε μουσείο». Συνεργασία: 150ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών, Κωνσταντίνος Λάμπρης, με το Νομισματικό Μουσείο Αθηνών, Ελένη Νάκη, Μαίρη Φουντούλη και Τέρρυ Φουρτούνη. Οι μαθητές θα γνωρίσουν κάποια από τα τέρατα της ελληνικής μυθολογίας που συναντάμε και στις τοιχογραφίες του Νομισματικού μουσείου. Πριν την επίσκεψη θα διαβάσουν έξι μύθους και θα συζητήσουν για τον καθένα. Θα ζωγραφίσουν τα πλάσματα και θα φτιάξουν ένα κολάζ. Μετά την επίσκεψη, κάποια παιδιά που κατάγονται από άλλες χώρες θα φέρουν να διαβάσουν μύθους τεράτων από τις χώρες τους. Θα ζωγραφίσουν σελιδοδείκτες με τα τέρατα που έχουμε γνωρίσει, θα γράψουν ένα κυκλικό παραμύθι που θα εμπλέκονται όλα ή τα περισσότερα πλάσματα και θα κατασκευάσουν νομίσματα από πηλό. Επίσης, θα εντοπίσουν στο χάρτη τα μέρη απ όπου προέρχονται τα νομίσματα που θα δουν στο μουσείο. 12. «Παρέα με έναν ελέφαντα που έζησε κάποτε στην Κρήτη». Συνεργασία: 2 ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνης, Ιουλία Ανυφαντάκη, με το Παλαιοντολογικό Μουσείο Ρεθύμνου-παράρτημα Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Στέλλα Πιοτογιαννάκη. Με βάση την πείρα της υπευθύνου του Μουσείου, μεγάλο ενδιαφέρον προκαλεί σε μεγάλο ποσοστό μαθητών ο Ελέφαντας. Θα προηγηθεί προετοιμασία και εξοικείωση των παιδιών με την έννοια του παλιού-παλαιού και διαχωρισμός της από αυτήν του σύγχρονουκαινούργιου, έτσι, ώστε να κατανοήσουν τι σημαίνει «Μουσείο» αρχικά και κατ επέκταση «Παλαιοντολογικό Μουσείο». Στη συνέχεια και μέσα από την συνεργασία μουσείου-σχολείου θα οργανώσουμε την δράση μας πριν, κατά την διάρκεια και μετά την επίσκεψη έτσι, ώστε να προκύψει το διαπολιτισμικό όφελος του όλου προγράμματος. 12

13 13. «Πατρίδα του ανθρώπου είναι όπου κι αν ευημερεί». Συνεργασία: 1 ο Δημοτικό Σχολείο Εχιναίων, Βασίλης Τζελέπης, με τη ΙΔ ΕΠΚΑ (Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας), Σοφία Δημάκη. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνδεθεί με θεατρική παράσταση που ετοιμάζει το σχολείο (Αριστοφάνη Όρνιθες). Οι μαθητές θα ξεναγηθούν στο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου και, συγκεκριμένα, θα γίνει θεματική περιήγηση στα αντικείμενα που έχουν σχέση με το θέατρο. Επιπλέον, θα γίνει παρουσίαση με τη χρήση προγράμματος power point για τον αρχαίο Εχίνο αλλά και ξενάγηση στην ανασκαφή που βρίσκεται πολύ κοντά στο σχολείο. Σε επόμενη φάση, οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες και θα δημιουργήσουν εργαστήρια κατασκευής ενδυμάτων, κοσμημάτων, μασκών, σκηνικών, μουσικής με βάση τα εκθέματα του μουσείου. Οι κατασκευές αυτές θα ενταχθούν στην θεατρική παράσταση. Τέλος, η παράσταση θα παρουσιαστεί στο σχολείο και στο Κάστρο της Λαμίας στην αυλή του μουσείου. Οι φορείς που θα συνεργαστούν είναι το δημοτικό θέατρο Ρούμελης, ο Δήμος Στυλίδας και ο Σύλλογος γονέων. 14. «Το μικρό προσφυγάκι». Συνεργασία: 2ο Γυμνάσιο - Λ.Τ. Αυλώνας (φυλακών), Βασιλική Δουζένη και Λαμπρινή Παπαδήμα, με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Μαρία Σελέκου και Παναγιώτα Κουτσιανά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πήρε τον τίτλο του από το ομώνυμο έκθεμα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, λόγω της ιδιαίτερης ιστορίας του. Το ίδιο το άγαλμα μεταφέρθηκε από το Γεροντικό Νύσσης της Μ. Ασίας, όπου και βρέθηκε σε ελληνική ανασκαφή, στη Σμύρνη και στη συνέχεια στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο το 1922 από Έλληνες πρόσφυγες, ως ελάχιστο δείγμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού που άνθισε στη Μ. Ασία. Είναι ένα από τα πιο τρυφερά έργα του 1 ου αι. π.χ. στο Μουσείο και παριστάνει ένα παιδάκι που κρατά σφιχτά στο στήθος το σκυλάκι του. Με αφορμή το έκθεμα αυτό που δείχνει ένα παιδί να παίζει, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αφορά στα αρχαία παιχνίδια στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 13

14 Σκοπός του είναι η γνωριμία των παιδιών του σχολείου των φυλακών με το αρχαίο παιδικό παιχνίδι ως μέσο ψυχαγωγίας, αλλά και άμιλλας. Μέσα από τη συζήτηση, το διάλογο και το πλούσιο εποπτικό υλικό τα παιδιά θα συλλέξουν πληροφορίες για τα αρχαία παιχνίδια και θα τα συγκρίνουν με τα σημερινά, τα οποία θα προέρχονται από όλες τις χώρες καταγωγής των μαθητών. Επίσης, τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να αγγίξουν αντίγραφα αρχαίων παιχνιδιών και θα κληθούν να τα αναγνωρίσουν. Ακόμη, μέσω ψηφιακού υλικού (προβολή power point) να γνωρίσουν τα αρχαία παιχνίδια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, ενώ εξετάζεται και η περίπτωση της εικαστικής δραστηριότητας στο χώρο τους. Στο τέλος τα παιδιά θα εκφράζουν τις εντυπώσεις τους και τα συμπεράσματά τους για τη διαχρονικότητα και τη διαπολιτισμικότητα του παιχνιδιού. 15. «Πέρα από τα σύνορα». Συνεργασία: 2ο Γυμνάσιο - Λ.Τ. Αυλώνας (φυλακών), Βασιλική Δουζένη και Λαμπρινή Παπαδήμα, με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Ανίνα Βαλκανά και Μαρίνα Τσέκου. Μετά την επεξεργασία εννοιών όπως: μετανάστευση, διαχωριστικές γραμμές, αποκλεισμός, πόλεμος, βία, ρατσισμός, ανθρώπινα δικαιώματα, περιβάλλον κ.ά. θα ακολουθήσουν επισκέψεις (2-4) των Α. Βαλκανά και Μ. Τσέκου από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο χώρο του ΕΚΚΝΑ (Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα). Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων θα γίνει παρουσίαση συζήτηση πάνω σε επιλεγμένα έργα από τις Συλλογές του ΕΜΣΤ, τα οποία πραγματεύονται σχετικά θέματα. Μετά από κάθε παρουσίαση συζήτηση θα ακολουθούν δραστηριότητες, όπως καλλιτεχνικά εργαστήρια, δραστηριότητες γλωσσικής έκφρασης, θεατρικά δρώμενα. 14

15 16. «Διονύσιος Σολωμός: ένας οικουμενικός ποιητής». Συνεργασία: Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου, Φωτεινή Γκέλη, με το Μουσείο Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων, Κατερίνα Δεμέτη. Στο σχεδιασμό συνεργάστηκε και η υπεύθυνη της υποδράσης 9.5, Έλσα Μυρογιάννη. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Γ1 θα ερμηνεύσουν το απόσπασμα από το Β Σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων που βρίσκεται στο σχολικό εγχειρίδιο των Νεοελληνικών Κειμένων με βάση τα οικουμενικά θέματα που θίγονται, όπως είναι η πείνα, ο έρωτας, η φύση, η χαρά της ζωής και ο υπαρξιακός φόβος του θανάτου, και θα ακούσουν γνωστές μελοποιήσεις σολωμικών στίχων. Στη συνέχεια, στην επίσκεψή τους στο μουσείο, θα παρατηρήσουν και θα περιγράψουν τα πορτρέτα του Διονυσίου Σολωμού, καθώς και του Νικολάου και Δημητρίου Σολωμού, και θα ανακαλύψουν πρωτότυπες παλαιές εκδόσεις του σολωμικού έργου καθώς και κάποια από τα πρωτότυπα σολωμικά χειρόγραφα με τους Ελεύθερους Πολιορκημένους που σώζονται στο Μουσείο. 17. Συνεργαζόμενα σχολεία και εκπαιδευτικοί που δεν παρακολούθησαν την ημερίδα λόγω της μεταγενέστερης ένταξής τους στην υποδράση 9.5 είναι τα εξής: ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Μαρία Ανδρεάκου, με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Ανίνα Βαλκανά και Μαρίνα Τσέκου ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Παναγιώτης Μπρέκης με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Παναγιώτα Κουτσιανά και Μαρία Σελέκου. Τα παραπάνω σχολεία θα καταθέσουν το πρόγραμμα τους στη συνέχεια του σχολικού έτους. Η ημερίδα έληξε με τους συμμετέχοντες να παραδίδουν ένα φύλλο αξιολόγησης προς τους διοργανωτές. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δημοσιεύονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της υποδράσης

16 Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς όλους τους εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων σχολείων τόσο για την παρουσία τους όσο και για την προθυμία τους, αφού χωρίς αυτούς δε θα μπορούσε να υλοποιηθεί κανένα πρόγραμμα, καθώς και σε όλους τους εκπροσώπους των μουσείων που προσκλήθηκαν, για τη θετική ανταπόκρισή τους και για την πολύτιμη βοήθειά τους. 16

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Για τη σχολική χρονιά 2015-2016 (διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου) θα πραγματοποιούνται δωρεάν για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το ταξίδι του Ευηνίωνα Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Καρδαμύλης

ποδράσηη Το ταξίδι του Ευηνίωνα Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Καρδαμύλης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας Γυμνάσιο Καρδαμύλης Το ταξίδι του Ευηνίωνα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, που πλαισιώνουν τις Μόνιμες Συλλογές του, για τη σχολική χρονιά 2014-2015 (διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πατησίων 44, 10682 Αθήνα Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους.

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους. Προπρονήπια Α 2015 ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου ασχοληθήκαμε με το θέμα «Πίνακες Ζωγραφικής». Αφορμή στάθηκε μια συζήτηση που κάναμε με τα παιδιά για το φθινόπωρο και τις αλλαγές του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου

Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου ΙΓ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (Κ.Β ) Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου Δρ. Παύλος Ρήγας Χριστιάνα Λιασίδου Εισαγωγή Πώς προέκυψε η ιδέα ενότητα Κατοικία / Γλώσσα ενότητα Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΟΔΙ ΠΗΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 14 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΚΤΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΟ ΡΟΔΙ ΠΗΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 14 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΚΤΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟ ΡΟΔΙ ΠΗΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 14 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΚΤΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Το πρόγραμμα μας είχε ποικίλους γνωστικούς, συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς στόχους. Εμπλέξαμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Τμήμα 1 ου Νηπιαγωγείου Καλλονής και Τμήμα Ένταξης Νηπιαγωγείου Καλλονής ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Συντονίζει και οργανώνει η Πατιού Ιωάννα ΜΥΤΙΛΗΝΗ

1 ο Τμήμα 1 ου Νηπιαγωγείου Καλλονής και Τμήμα Ένταξης Νηπιαγωγείου Καλλονής ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Συντονίζει και οργανώνει η Πατιού Ιωάννα ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1 ο Τμήμα 1 ου Νηπιαγωγείου Καλλονής και Τμήμα Ένταξης Νηπιαγωγείου Καλλονής ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Συντονίζει και οργανώνει η Πατιού Ιωάννα ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2007 1 ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Η τέχνη σημαντικό κομμάτι της ζωής,

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 28-29 ΜΑΪΟΥ 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 28-29 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 28-29 ΜΑΪΟΥ 2015 Ο β κύκλος του διήμερου καλλιτεχνικού, βιωματικού σεμιναρίου «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29

Διαβάστε περισσότερα

Παρέα με έναν ελέφαντα που έζησε κάποτε στην Κρήτη

Παρέα με έναν ελέφαντα που έζησε κάποτε στην Κρήτη 5ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου Παλαιοντολογικό Μουσείο Ρεθύμνου Παρέα με έναν ελέφαντα που έζησε κάποτε στην Κρήτη 1 Συμμετέχοντες Σχολείο: 2 ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου Τμήμα: Ολοήμερο Αριθμός νηπίων : 15 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2015-2016)

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2015-2016) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Οίκος Ανδρέου & Μαρίας Καλοκαιρινού Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7 71202 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ.: (2810) 283219-288708 Fax: 283754 e-mail: info@historical-museum.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ένας θεσμός που γιορτάζει την πολυμορφία της Ευρώπης Tα πρόσωπα του Xρόνου 26-28Σεπτεμβρίου σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα 2014

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας bantonog@yahoo.gr Εισαγωγή Τίτλος: «Παραμύθι και Αφήγηση» Υλοποίηση: στο πλαίσιο του νέου θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ

ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ «Πλάθω τις εικόνες μου χαράζοντας κατευθείαν πάνω στο υλικό μου, όπως ο ζωγράφος σχεδιάζει ή πλάθει τις εικόνες του πάνω στον καμβά.» Η Βίκυ Τσαλαματά γεννήθηκε στην Αθήνα και

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

κόσμου τους θυσαυρούς που δεν

κόσμου τους θυσαυρούς που δεν μες στο μουσείο, μες στο μουσείο μια μερα μπήκα με φόρα κι εγω, μη με τραβάτε μη μου κολλάτε, απ το μουσείο δεν θέλω Στο Μουσείο να βγω. Τρέχω Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς τρέχω μές στα δωμάτια, μ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Υπάρχουν άνθρωποι, δημιουργικοί, που λατρεύουν την τέχνη και διαθέτουν πολλά ταλέντα, χωρίς να είναι επαγγελματίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πατησίων 44, 106 82 Αθήνα Τηλ. 210 8217724, Φαξ: 210 8230800 email: eam @.culture.gr www.namuseum.gr Τίτλος προγράμματος : «Κάτι μου θυμίζουν αυτά τα παιχνίδια» Ηλικία παιδιών : ημοτικού Χώρος διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική)

«ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική) ΝΤΑΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΜΗΜΑ: Π.Τ.Δ.Ε, ΠΑΤΡΑΣ 2012-13 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ε.ΚΟΛΕΖΑ «ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική) [1] Στόχοι της ενότητας(οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 Όνομα σχολείου: Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας Συντονιστική ομάδα: 1. Μερόπη Κυριάκου(Διευθύντρια) 2. Γιώτα Δημητρίου (Συντονίστρια) 3. Στάλω

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. «Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 1η Δεκεμβρίου 2012. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Ημερίδα. «Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 1η Δεκεμβρίου 2012. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Ημερίδα «Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 1η Δεκεμβρίου 2012 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκη Γραπτή αναφορά Την 1 η Δεκεμβρίου 2012 στο Μουσείο Βυζαντινού

Διαβάστε περισσότερα

Πατησίων 44, 106 82 Αθήνα Τηλ. 210 8217724, Φαξ: 210 8230800 email: eam@culture.gr

Πατησίων 44, 106 82 Αθήνα Τηλ. 210 8217724, Φαξ: 210 8230800 email: eam@culture.gr Πατησίων 44, 106 82 Αθήνα Τηλ. 210 8217724, Φαξ: 210 8230800 email: eam@culture.gr Τίτλος: «Ζωντανεύοντας τα αρχαία μας» Κοινό: Μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β ημοτικού Χώρος διεξαγωγής: Εθνικό Αρχαιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014-9 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014-9 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014-9 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014 Άφιξη των εταίρων κλιμακωτά στη διάρκεια της ημέρας. Παραλαβή και εγκατάσταση στο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑ: ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟ, ΜΕ ΛΙΓΑ ΚΛΙΚ.

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑ: ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟ, ΜΕ ΛΙΓΑ ΚΛΙΚ. ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪ ΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑ: ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟ, ΜΕ ΛΙΓΑ ΚΛΙΚ. Ακολουθεί µια διδακτική πρόταση που αφορά τη διδασκαλία συγκεκριµένης διδακτικής ενότητας (νεοελληνική γλώσσα, Α Γυµνασίου)

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως

Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως Η Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ) δραστηριοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο της Ακροπόλεως.

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρχαία από μετάφραση (Ο τόπος και οι άνθρωποι Ανθολόγιο) 1. Τίτλος Μαθήματος: Η κατοικία των αρχαίων Ελλήνων.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρχαία από μετάφραση (Ο τόπος και οι άνθρωποι Ανθολόγιο) 1. Τίτλος Μαθήματος: Η κατοικία των αρχαίων Ελλήνων. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρχαία από μετάφραση (Ο τόπος και οι άνθρωποι Ανθολόγιο) Περιγραφή Μαθήματος 1. Τίτλος Μαθήματος: Η κατοικία των αρχαίων Ελλήνων. 2. Λογισμικό Χρησιμοποιούμενες Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία Πράξης: Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση

Κατηγορία Πράξης: Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση Κατηγορία Πράξης: Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση 1. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου του έργου Το αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου συνοψίζεται: στη σχεδίαση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξιδεύοντας στον κόσµο των παραµυθιών». 27 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου. Δημοτικό Σχολείο www.protypa.gr

«Ταξιδεύοντας στον κόσµο των παραµυθιών». 27 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου. Δημοτικό Σχολείο www.protypa.gr «Ταξιδεύοντας στον κόσµο των παραµυθιών». 2 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου 2013 Δημοτικό Σχολείο www.protypa.gr Ο Διγενής ψυχομαχεί κι η γης τονε τρομάζει. Βροντά κι αστράφτει ο ουρανός και σειέται ο πάνω κόσμος,

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ προτείνουν στο ΣΤΑΘΜΟ»

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ προτείνουν στο ΣΤΑΘΜΟ» ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Βασ. Αλεξάνδρου 1 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ Τηλ.: 27520 28947 Fax: 27520 27960 e-mail education@pli.gr ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Για την σχολική χρονιά 2014-2015 πραγματοποιούνται τα κάτωθι προγράμματα : Α) ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Γερμανικού και Μυλλέρου Μεταξουργείο Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι για παιδιά-εφήβους και ενήλικες στο ΙΜΚ

Καλοκαίρι για παιδιά-εφήβους και ενήλικες στο ΙΜΚ Δελτίο Τύπου 26/5/15 Καλοκαίρι για παιδιά-εφήβους και ενήλικες στο ΙΜΚ Τέσσερεις κύκλοι εργαστηρίων-σεμιναρίων για όλες τις ηλικίες Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, με

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Συντονισμός χεριού-ματιού Βοηθούν στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού. Παίζω με τους κύβους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. Ν.Α.Π. Θεατρικής Αγωγής Ορολογία: «Θεατρική Αγωγή αποτελεί η παιδαγωγική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 2013-2014 Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Βαδίζοντας μαζί για δημιουργία και επικοινωνία Γραφείο Εναλλακτικών Δράσεων Επανένταξης Νέος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της υφαντικής στο πλαίσιο της δράσης Πηνελόπη-Ghandi

Διδασκαλία της υφαντικής στο πλαίσιο της δράσης Πηνελόπη-Ghandi ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Ε - ΣΤ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ Διδασκαλία της υφαντικής στο πλαίσιο της δράσης Πηνελόπη-Ghandi ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο παρακάτω σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέατρο-Δημιουργία-Παιχνίδι-Συναίσθημα και Σώμα. Θέατρο και Δημιουργία στην υπηρεσία της πρόληψης, της θεραπείας και της εκπαίδευσης

Θέατρο-Δημιουργία-Παιχνίδι-Συναίσθημα και Σώμα. Θέατρο και Δημιουργία στην υπηρεσία της πρόληψης, της θεραπείας και της εκπαίδευσης Θέατρο-Δημιουργία-Παιχνίδι-Συναίσθημα και Σώμα Θέατρο και Δημιουργία στην υπηρεσία της πρόληψης, της θεραπείας και της εκπαίδευσης www.torapaizoume.gr Xαίρετε!! Είμαστε ένας νέος κοινωνικός συνεταιρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ , ΣΧΟΛΕΙΟ 1,2014-2015 1. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του τρόπου ζωής παιδιών και γονέων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών και με την αύξηση της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ , ΣΧΟΛΕΙΟ 1,2014-2015 1. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του τρόπου ζωής παιδιών και γονέων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών και με την αύξηση της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 19-09-2007 Συγκέντρωση γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού. Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Σε μία κοινωνία που κατακλύζεται από πληροφορίες, το παιδί, ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι αδύνατο να μείνει ανεπηρέαστο. Καθημερινά γίνεται αποδέκτης πολυπληθών και πολυποίκιλων μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2 Μαρτίου Δείπνο Συνδέσμου Γονέων με το Προσωπικό του Σχολείου Με δέος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Κατοικίδια ζώα Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/τριες εκφράζουν συναισθήματα και προβληματίζονται για θέματα που αφορούν τα κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν: 9 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 22 ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

«Μύθοι μέσα από Ψηφιδωτά»

«Μύθοι μέσα από Ψηφιδωτά» «Μύθοι μέσα από Ψηφιδωτά» ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ: Δ - Στ ΟΜΑΔΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Τάξεις: Δ - Στ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μύθοι μέσα από Ψηφιδωτά Διάρκεια: 8 12 Μαθήματα Χ 40 λεπτά (ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

«Μουσεία για μια κοινωνία με προοπτικές» στη Βέροια και τη Βεργίνα

«Μουσεία για μια κοινωνία με προοπτικές» στη Βέροια και τη Βεργίνα Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Μουσεία για μια κοινωνία με προοπτικές» στη Βέροια και τη Βεργίνα με sleepover, μηνύματα στον τοίχο, εγκαίνια έκθεσης, εκπαιδευτικές δράσεις και συνάντηση με τους

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ

Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ Δημοτικό- Νηπιαγωγείο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Γυμνάσιο - Λύκειο Πρασίνου Λόφου 49-51, 14122 Ηράκλειο Αττικής. Τηλ. 2102816222, 2102810630. Fax 2102830780 Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΓΝΩΣΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΕΩΝ «ΠΡΑΤΤΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΓΝΩΣΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΕΩΝ «ΠΡΑΤΤΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΔΙΗΜΕΡΟ ΓΝΩΣΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΕΩΝ «ΠΡΑΤΤΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Η ΚΥΚΛΗΣΙΣ σας προσκαλεί να μοιραστείτε μια εμπειρία γιορτής της μάθησης, που αναδεικνύει ταλέντα και ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΡΓ-Υ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΡΓ-Υ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια του χθες και του σήμερα

Παιχνίδια του χθες και του σήμερα Παιχνίδια του χθες και του σήμερα Πολιτιστικό πρόγραμμα Υπεύθυνη τμήματος: Γιώτα Αλεξάνδρου Διάρκεια προγράμματος: 3 μήνες Μάρτιος Μάιος 2013 Γενικοί στόχοι προγράμματος Να ανακαλύψουν τα παιχνίδια που

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές μουσειοσκευές

Εκπαιδευτικές μουσειοσκευές Μουσείο Σχολείο Εκπαιδευτικές μουσειοσκευές Με τον όρο εκπαιδευτική μουσειοσκευή ονομάζουμε μια «βαλίτσα» που περιέχει ένα σύνολο από ποικίλα υλικά, τα οποία έχουν επιλεχθεί, σχεδιαστεί και κατασκευαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.com Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία)

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου Παρασκευή 20 Ιουνίου - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) Οι Light in Babylon αποτελούν ένα «πολυεθνικό»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ -ΜΑΪΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ -ΜΑΪΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ -ΜΑΪΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2015 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ Υλοποιούνται και ολοκληρώνονται οι διαθεματικές εργασίες και τα projectς

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT: ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Δημοτικό Σχολείο Κοντοβάζαινας Αρκαδίας

PROJECT: ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Δημοτικό Σχολείο Κοντοβάζαινας Αρκαδίας EuropeStARTS Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. H παρούσα εργασία δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για καμία χρήση που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ξάνθη: 1/2/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης συμμετέχει και φέτος στις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές Ξανθιώτικο Καρναβάλι με σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και Τεχνολογία

Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και Τεχνολογία Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και Τεχνολογία Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και Τεχνολογία Περιοδική Έκθεση Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και Τεχνολογία Μια έκθεση που παρουσιάζει την εξέλιξη της σκέψης των Αρχαίων Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου»

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΚΣΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΪ ΕΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» (Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

01/12 11/1/2012 (παράταση) ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Ξένος στην πόλη Αόρατη Όλγα του Γιάννη Τσίρου

01/12 11/1/2012 (παράταση) ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Ξένος στην πόλη Αόρατη Όλγα του Γιάννη Τσίρου 01/12 11/1/2012 (παράταση) ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Ξένος στην πόλη Αόρατη Όλγα του Γιάννη Τσίρου Μια νεαρή μετανάστρια πέφτει θύμα του τράφικινγκ και αποτελεί αντικείμενο σκληρής συναλλαγής. Οι σκοτεινές διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Κατά κοινή αντίληψη στην λογοτεχνία, η μετάφραση οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Θέμα/τίτλος: Το δωμάτιο μου Βαθμίδα: 2 Διάρκεια: 11 Χ 80 Τάξεις: Δ και Ε Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/μαθήτριες εκφράζουν συναισθήματα, διερευνούν και προβληματίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΒΔΟΜΑΔΑ (9-13/3/2015) ΤΟΥ Α ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΒΔΟΜΑΔΑ (9-13/3/2015) ΤΟΥ Α ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ» ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΒΔΟΜΑΔΑ (9-13/3/2015) ΤΟΥ Α ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ» Υπάρχουν άνθρωποι που διερωτώνται τι είναι η τέχνη για τον άνθρωπο, γιατί τραγουδάμε, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Δημοτικές Ενότητες: Είσοδος Ελεύθερη Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης Ο Δήμος Ναυπακτίας διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2010-2011) Μονοπάτια μέσα στην πόλη, δρόμοι μέσα στην Ιστορία

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2010-2011) Μονοπάτια μέσα στην πόλη, δρόμοι μέσα στην Ιστορία ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Οίκος Ανδρέου & Μαρίας Καλοκαιρινού Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7 71202 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ.: (2810) 283219-288708 Fax: 283754 e-mail: info@historical-museum.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α. Στις 11 Ιουνίου 2015 (ημέρα Πέμπτη) και ώρα 18.15 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη για τους γονείς του νηπιαγωγείου με θέμα: Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Ομιλήτρια θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προγράμματος «Κυκλοφορώ με ασφάλεια»

Παρουσίαση Προγράμματος «Κυκλοφορώ με ασφάλεια» Παρουσίαση Προγράμματος «Κυκλοφορώ με ασφάλεια» Η παρουσίαση που ακολουθεί αναφέρεται στο πρόγραμμα της κυκλοφοριακής αγωγής που πραγματοποιήθηκε σε σχολεία της Αττικής. Κεντρικός άξονας της εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ. MathemArtics Camp

ΘΕΡΙΝΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ. MathemArtics Camp ΘΕΡΙΝΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ MathemArtics Camp Τα Θερινά Ολοήμερα Εργαστήρια του Μουσείου Ηρακλειδών MathemArtics Camp πραγματοποιούνται σε κύκλους των δύο εβδομάδων. Για το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας «Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες Συμπεριλαμβάνεται CD με φωτογραφικό υλικό Το πορτοκάλι με την περόνη: υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και

Διαβάστε περισσότερα