Οδηγίες Χρήσης HGE 930 "Teka"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Χρήσης HGE 930 "Teka" www.teka.com"

Transcript

1 Οδηγίες Χρήσης HGE 930 "Teka"

2 2

3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ώστε να εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο την απόδοση του φούρνου σας. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο ώστε να μπορεί να το διαβάσει στο μέλλον και κάποιος καινούριος ιδιοκτήτης. Ασφάλεια για το γκάζι ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση συσκευής γκαζιού παράγει θερμότητα και υγρασία στους χώρους που είναι εγκατεστημένα. Βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο της κουζίνας αερίζεται σωστά, κυρίως όταν ο φούρνος είναι σε λειτουργία : διατηρήστε ανοικτές τις γρίλιες φυσικού εξαερισμού ή εγκαταστήστε μια συσκευή εξαερισμού (απορροφητήρα). Εντατική και παρατεταμένη χρήση της συσκευής, μπορεί να απαιτήσει επιπλέον εξαερισμό, για παράδειγμα ένα ανοικτό παράθυρο, ή μεγαλύτερο επίπεδο απορρόφησης της συσκευής εξαερισμού (εάν υπάρχει). ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη μόνο για μαγείρεμα. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, π.χ. για την θέρμανση του δωματίου. Η εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται, σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν τις συνδέσεις γκαζιού και τις συνδέσεις ηλεκτρικού, από αρμόδιους και έμπειρους εγκαταστάτες που γνωρίζουν τους ισχύοντες κανονισμούς εγκατάστασης. Πριν συνδέσετε την συσκευή με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί σωστά για τον τύπο γκαζιού που διαθέτετε (ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα). Πριν οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού, αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και περιμένετε μέχρι να κρυώσει. ΠΡΟΣΟΧΗ: κάποια προσβάσιμα σημεία της συσκευής μπορεί να αναπτύσσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Κρατήστε τα παιδιά σε απόσταστη από την συσκευή. Η χρήση συσκευής γκαζιού απαιτεί την τακτική ανανέωση του αέρα. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση έχει γίνει σύμφωνα με τα βήματα που περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα. Η παρατεταμένη χρήση της συσκευής γκαζιού μπορεί να απαιτεί επιπλέον εξαερισμό (κάποιο ανοικτό παράθυρο ή μεγαλύτερο επίπεδο απορρόφησης της συσκευής εξαερισμού). Για οποιεσδήποτε εργασίες επιδιόρθωσης που μπορεί να απαιτούνται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό και απαιτήστε να χρησιμοποιηθούν μόνο τα αυθεντικά ανταλλακτικά. Εργασίες που πραγματοποιούνται από ανειδίκευτα άτομα μπορεί να προκαλέσουν βλάβες. Ηλεκτρική ασφάλεια Για τη σύνδεση του φούρνου με το ηλεκτρικό ρεύμα, ο τεχνίτης που εγκαθιστά τη συσκευή πρέπει να χρησιμοποιήσει καλώδιο τροφοδοσίας τύπου H05RR-F, H05SS-F ή H07RN-F. Το σχεδιάγραμμα της σύνδεσης εμφανίζεται στην διπλανή εικόνα. Ο φούρνος πρέπει να συνδέεται πάντα σε κατάλληλη γείωση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η σύνδεση πρέπει να γίνει μέσω πολυπολικού διακόπτη, κατάλληλου για την ένταση που πρόκειται να δεχθεί και με ελάχιστο άνοιγμα 3 mm ανάμεσα στις επαφές, ώστε να μπορεί να αποσυνδεθεί σε περίπτωση ανάγκης, ή κατά τη διάρκεια καθαρισμού ή αλλαγής του λαμπτήρα. Το καλώδιο της γείωσης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περνάει από αυτό το διακόπτη. Ο διακόπτης αυτός μπορεί να αντικατασταθεί από ένα βύσμα πρίζας, εφόσον υπάρχει πρόσβαση σε αυτό σε φυσιολογική χρήση. 3

4 Οποιαδήποτε επέμβαση ή επισκευή της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας, πρέπει να πραγματοποιείται από τεχνικό της εξουσιοδοτημένης Υπηρεσίας Τεχνικής Εξυπηρέτησης και πρέπει να χρησιμοποιούνται αυθεντικά ανταλλακτικά. Οι επισκευές ή επεμβάσεις που πραγματοποιούνται από άλλα άτομα μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή ή δυσλειτουργία και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε το φούρνο σας από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι φούρνοι θα πρέπει να εγκαθίστανται μόνο κάτω από τα πλατώ εστιών που συνιστά ο κατασκευαστής. Ασφάλεια για τα παιδιά Μην αφήνετε τα παιδιά να πλησιάζουν τον φούρνο όταν λειτουργεί, καθώς μπορεί να αναπτυχθούν υψηλές θερμοκρασίες. Τα παιδιά κάτω των 8 χρόνων δεν πρέπει να πλησιάζουν το φούρνο εκτός κι αν είναι κάτω από συνεχή επίβλεψη. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Παρακαλούμε να επιβλέπετε προσεκτικά τα παιδιά και τα μη αυτάρκη άτομα καθ όλη τη διάρκεια της λειτουργία της συσκευής ώστε να μην πλησιάσουν ή ακουμπήσουν τις ζεστές επιφάνειες. Ασφάλεια κατά τη Χρήση του Φούρνου Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για οικιακή και όχι επαγγελματική χρήση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται από υπεύθυνους ενήλικες. Κατά τη λειτουργία του φούρνου, η πόρτα πρέπει να παραμένει πάντα κλειστή. Χρησιμοποιείτε το φούρνο μόνο όταν βρίσκεται εντοιχισμένος στο εσωτερικό του επίπλου (Δείτε την ενότητα Εγκατάσταση). Το ταψί και η σχάρα διαθέτουν ειδικό σύστημα που επιτρέπει τη μερική τους εξαγωγή ώστε να μπορείτε να επεξεργάζεστε τα τρόφιμα. Κατά τη χρήση, η συσκευή θερμαίνεται. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια όταν πραγματοποιείτε εργασίες μέσα στο φούρνο και φροντίζετε ώστε να μην αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο φούρνος θα πρέπει να απενεργοποιείται. Καθαρισμός και συντήρηση Πριν από οποιαδήποτε εργασία, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά, ατμοκαθαριστές ή νερό υπό πίεση. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης που προβλέπονται να πραγματοποιούνται από τον χρήστη, δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση. Προτού αλλάξετε το λαμπτήρα, βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι αποσυνδεμένος από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται στις ακόλουθες Ευρωπαϊκές οδηγίες: 2006/95/CE 2004/108/CE 89/109/CE 2009/142/CE ex 90/396/CE 2009/125/CE 2011/65/EU 4

5 Πριν την Πρώτη Χρήση Από το στάδιο κατασκευής, μπορεί να υπάρχουν υπολείμματα γράσου και άλλων ουσιών. Για την απομάκρυνσή τους ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες: Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένου του προστατευτικού πλαστικού, στην πρόσοψη του φούρνου, εφόσον υπάρχει. Επιλέξτε την λειτουργία στους 200 C και αφήστε τον φούρνο αναμμένο για μία ώρα. Συμβουλευτείτε την ενότητα περιγραφής χαρακτηριστικών, που εμπεριέχεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Για να κρυώσει ο φούρνος, ανοίξτε την πόρτα, ώστε να αεριστεί το εσωτερικό και να διαφύγουν οι μυρωδιές. Όταν κρυώσει εντελώς, καθαρίστε φούρνο και τα εξαρτήματά του. τον Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής, μπορεί να παρουσιαστούν καπνοί και οσμές. Κατά συνέπεια, το δωμάτιο της κουζίνας πρέπει να αερίζεται επαρκώς. Οικολογική Συσκευασία Τα υλικά συσκευασίας είναι πλήρως ανακυκλώσιμα και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Ενημερωθείτε από τις Τοπικές Αρχές για τους κανονισμούς διάθεσης τέτοιου τύπου απορριμμάτων. ΠΡΟΣΟΧΗ Με το σύμβολο πάνω στην συσκευή ή πάνω στην συσκευασία δηλώνεται ότι το προϊόν δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη της συσκευής θα πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένα σημεία διάθεσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με την σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών βοηθάτε στην πρόληψη κατά των αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις Τοπικές Αρχές της περιοχής σας ή το κατάστημα αγοράς της συσκευής, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση της συσκευής. Άλλες Σημαντικές Οδηγίες Ο φούρνος πρέπει πάντα να λειτουργεί με την πόρτα κλειστή. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση που ο φούρνος χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό πέραν από την προετοιμασία οικιακού φαγητού. Μην αποθηκεύετε λάδι, λίπος ή άλλες εύφλεκτες ουσίες μέσα στο φούρνο, καθώς μπορούν να αποβούν επικίνδυνες αν τεθεί σε λειτουργία. Μην ακουμπάτε ή κάθεστε στην ανοικτή πόρτα του φούρνου. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην πόρτα καθώς και να τραυματιστείτε. Μην καλύπτετε τον πυθμένα του φούρνου με αλουμινόχαρτο, καθώς μπορεί να επηρρεάσει το ψήσιμο και να καταστρέψει την εμαγέ επιφάνεια στο εσωτερικό του φούρνου και το εσωτερικό των επίπλων κουζίνας. Για να μαγειρέψετε το φαγητό, εισάγετε τα ταψιά ή την επιχρωμιωμένη σχάρα στα επιχρωμιωμένα πλευρικά στηρίγματα. Μην τοποθετείτε σκεύη ή φαγητά στον πυθμένα του φούρνου. Χρησιμοποιείτε πάντα τα ταψιά και τη σχάρα. Μη χύνετε νερό στον πυθμένα του φούρνου όσο είναι αναμμένος, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην εμαγέ επιφάνειά του. Κατά την λειτουργία του φούρνου, ανοίγετε την πόρτα όσο το δυνατόν λιγότερο, για εξοικονόμηση ενέργειας. Σε συνταγές με πολύ υγρό περιεχόμενο είναι σύνηθες να σχηματίζονται υδρατμοί στην πόρτα του φούρνου. Καθαρίστε το εσωτερικό του φούρνου για να αφαιρέσετε υπολείμματα από λίπη ή τροφών που σε μελλοντικά μαγειρέματα μπορεί να προκαλέσουν καπνούς, οσμές και την εμφάνιση κηλίδων. 5

6 HGE Στήριξη στο έπιπλο 2. Έξοδος αέρα ψύξης 3. Καυστήρας Γκριλ 4. Πλευρικά Στηρίγματα ταψιών 5. Μοτέρ παραγωγής αέρα 6. Σχάρα 7. Ταψί 8. Μεντεσές 9. Πόρτα φούρνου 10. Πίνακας χειρισμού 11. Φωτισμός ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ HGE Κουμπί timer 2. Κουμπί επιλογής λειτουργίας 3. Κουμπί επιλογής θερμοκρασίας 6

7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ Φούρνος εκτός λειτουργίας Grill (Γκριλ) Για την παρασκευή φαγητών με επιφανειακό ψήσιμο και ροδοκοκκίνισμα. Επιτρέπει το ροδοκοκκίνισμα της εξωτερικής επιφάνειας χωρίς να επηρεάζει το εσωτερικό του φαγητού. Ιδανικό για επίπεδα φαγητά, όπως μπριζόλες, παϊδάκια, ψάρια, φρυγανισμένο ψωμί. Προσοχή! : Εάν έχει επιλεχθεί η λειτουργία του Grill (Γκριλ) από το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία του αέρα. Κάτω Καυστήρας Η θερμότητα έρχεται μόνο από κάτω μέρος. Κατάλληλη για ψητά. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε κομμάτι κρέατος, ανεξαρτήτως μεγέθους. Κάτω Καυστήρας με κυκλοφορία αέρα Αυτή η λειτουργία διανέμει την θερμότητα που παράγεται από τον κάτω καυστήρα. Ιδανικό για ψητά. Ο ανεμιστήρας κατανέμει ομοιόμορφα την θερμότητα στο εσωτερικό του φούρνου, μειώνοντας το χρόνο και τη θερμοκρασία μαγειρέματος. Απόψυξη Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για την αργή απόψυξη τροφίμων. Ιδιαίτερα για τα τρόφιμα που καταναλώνονται χωρίς να χρειάζεται να είναι ζεστά, π.χ. κρέμες, αρτοσκευάσματα, κέικ, πίτες, κλπ. Προσοχή : Διατηρείτε την πόρτα του φούρνου κλειστή καθ όλη την διάρκεια μαγειρέματος, ανεξάρτητα την επιλεγμένη λειτουργία. ΧΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ Ενεργοποίηση της συσκευής και ρύθμιση του καυστήρα του φούρνου Για να ανάψετε σωστά τον καυστήρα του φούρνου, παρακαλούμε ακολουθείστε αυστηρά τις ακόλουθες οδηγίες: Ανοίξτε πλήρως την πόρτα του φούρνου. Πιέστε και περιστρέψτε το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας αριστερόστροφα, στην μέγιστη θερμοκρασία. Κρατώντας πιεσμένο το κουμπί, ο μικροδιακόπτης που βρίσκεται πίσω του θα δημιουργήσει μια σειρά σπινθήρων στο μπουζί ο οποίος θα ανάψει τον καυστήρα. Μόλις ανάψει ο καυστήρας, κλείστε πολύ προσεκτικά την πόρτα του φούρνου. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 10 δευτερόλεπτα για να επιτρέψετε στο θερμοστοιχείο που βρίσκεται μέσα στον καυστήρα να ζεσταθεί και ταυτόχρονα να διατηρήθει η φλόγα αναμμένη (παρατηρήστε τις εγκοπές στο κάτω μέρος του φούρνου). Εάν μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα ο καυστήρας δεν έχει ανάψει, σταματήστε και περιμένετε για τουλάχιστον 1 λεπτό πριν προσπαθήσετε να τον ανάψετε ξανά (πάντα διατηρώντας την πόρτα του φούρνου ανοικτή). Μόλις ανάψει ο καυστήρας, περιστρέψτε το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας στην επιθυμητή ρύθμιση. Για καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε το ταψί σε ένα μεσαίο επίπεδο. Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, σβήστε τον καυστήρα, περιστρέφοντας το κουμπί επιλογής θερμοκρασάις δεξιόστροφα, στην θέση μηδέν. Εάν για οποιονδήποτε λόγο σβήσει η φλόγα, περιμένετε τουλάχιστον για 1 λεπτό πριν προσπαθήσετε να ανάψετε πάλι τον καυστήρα. 7

8 Ενεργοποίηση του Γκριλ γκαζιού Ο καυστήρας του γκριλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην ονομαστική θερμική ισχύς του (μέγιστη). Για να ανάψετε σωστά τον καυστήρα του Γκριλ, παρακαλούμε ακολουθείστε αυστηρά τις ακόλουθες οδηγίες: Ανοίξτε πλήρως την πόρτα του φούρνου. Πιέστε και περιστρέψτε το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας δεξιόστροφα στην θέση Γκριλ. Κρατώντας πιεσμένο το κουμπί, ο μικροδιακόπτης που βρίσκεται πίσω του θα δημιουργήσει μια σειρά σπινθήρων στο μπουζί ο οποίος θα ανάψει τον καυστήρα. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 10 δευτερόλεπτα για να επιτρέψετε στο θερμοστοιχείο που βρίσκεται μέσα στον καυστήρα να ζεσταθεί και ταυτόχρονα να διατηρήθει η φλόγα αναμμένη (παρατηρήστε). Εάν μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα ο καυστήρας δεν έχει ανάψει, σταματήστε και περιμένετε για τουλάχιστον 1 λεπτό πριν προσπαθήσετε να τον ανάψετε ξανά (πάντα διατηρώντας την πόρτα του φούρνου ανοικτή). Μόλις είσαστε σίγουροι ότι ο καυστήρας έχει ανάψει, περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα πριν κλείσετε μαλακά την πόρτα. Τοποθετήστε ένα ταψί κάτω από την σχάρα για να συλλέξει το λίπος που τυχόν στάξει. Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, σβήστε τον καυστήρα, περιστρέφοντας το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας δεξιόστροφα, στην θέση μηδέν. Εάν για οποιονδήποτε λόγο σβήσει η φλόγα, περιμένετε τουλάχιστον για 1 λεπτό πριν προσπαθήσετε να ανάψετε πάλι τον καυστήρα. Επιλογή λειτουργιών Ο φωτισμός του φούρνου μπορεί να ενεργοποιηθεί περιστρέφοντας το κουμπί επιλογής λειτουργίας αριστερόστροφα. Ο ανεμιστήρας μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν ο κάτω καυστήρας είναι σε λειτουργία, περιστρέφοντας το κουμπί επιλογής λειτουργίας δεξιόστροφα. Η κάτω θέση στο κουμπί επιλογής λειτουργίας ενεργοποιεί τον ανεμιστήρα για την λειτουργία απόψυξης. Timer Για να χρησιμοποιήσετε το timer του φούρνου, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα περιστρέφοντας (δεξιόστροφα) πλήρως το κουμπί και μετά προς τα πίσω στον επιθυμητό χρόνο (μέγιστη ρύθμιση 120 λεπτά). Μετά το πέρας του προγραμματισμένου χρόνου, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Προσοχή: Το timer δεν απενεργοποιεί τον φούρνο όταν ακουστεί το ηχητικό σήμα. Προσοχή: Η συσκευή διαθέτει ένα μοτέρ ψύξης για τα εσωτερικά εξαρτήματά της. Αυτό ενεργοποιείται αυτόματα με οποιαδήποτε χρήση του φούρνου και συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι να επιτευχθεί θερμοκρασία χαμηλότερη από αυτή που έχει ρυθμιστεί, ακόμα και αφού έχει απενεργοποιηθεί ο φούρνος. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο φούρνος θα πρέπει να απενεργοποιηθεί. Εάν εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το μοτέρ ψύξης, απενεργοποιήστε τον φούρνο και επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της εταιρείας. 8

9 Πίνακας Χαρακτηριστικών Κατηγορία συσκευής ΙΙ2Η3+ Κλάση CLASS 3 Χώρες προορισμού ΕΕ, Χιλή, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Τουρκία Γκάζι G30/31 G20 Πίεση παροχής mbar 28-30/37 20 Φούρνος Γκριλ Φούρνος Γκριλ Ισχύς kw Ø Μπεκ 1/100 mm Ονομαστική ισχύς kw Μειωμένη κατανάλωση kw Ονομαστική κατανάλωση g/h-m3/h Τάση παροχής V Ηλεκτρική ισχύς kw 0.1 Ηλεκτρική ισχύς γκριλ W 9

10 Σημείωση : Συμβουλευτείτε την ενότητα με τα χαρακτηριστικά του μοντέλου στο πρώτο μέρος του εγχειριδίου ώστε να ενημερωθείτε για τα ειδικά χαρακτηριστικά που διαθέτει ο φούρνος σας. Καθαρισμός και Συντήρηση Προσοχή Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 3. Για να αφαιρέσετε το πίσω πάνελ, αφαιρέστε τις βίδες (E) που το συγκρατούν. Καθαρισμός του εμαγέ easy-clean Για να καθαρίσετε τις εμαγέ επιφάνειες (π.χ. τον πυθμένα του φούρνου), χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι με χλιαρό διάλυμα νερού και σαπουνιού. Καθαρίζετε τον φούρνο όταν αυτός είναι κρύος. Αν επιλέξετε τη χρήση ειδικών προϊόντων καθαρισμού φούρνων, χρησιμοποιήστε τα μόνο στις εμαγέ επιφάνειες, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή. Προσοχή Μην καθαρίζετε το εσωτερικό του φούρνου με ατμοκαθαριστές ή με νερό υπό πίεση. Επίσης, μη χρησιμοποιείτε συρμάτινα σφουγγάρια και συρμάτινες βούρτσες ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που θα μπορούσε να χαράξει το εμαγέ. 4. Για να ξανατοποθετήσετε τα στηρίγματα ταψιών και το πίσω πάνελ πάλι στην θέση τους, ακολουθείστε τα προηγούμενα βήματα αντίστροφα. Προσοχή Για την ασφάλειά σας, ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο χωρίς το πίσω πάνελ (το οποίο προστατεύει τον ανεμιστήρα). Οδηγίες Αφαίρεσης των Στηριγμάτων Ταψιών και του πίσω πάνελ 1. Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ (ταψιά, σχάρες, κλπ) από το εσωτερικό του φούρνου. 2. Αφαιρέστε τα στηρίγματα (C), χαλαρώνοντας την βίδα (D). Καθαρισμός του Εξωτερικού του Φούρνου και των Αξεσουάρ Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες του φούρνου και τα αξεσουάρ με χλιαρό διάλυμα νερού και σαπουνιού ή με κάποιο ήπιο απορρυπαντικό. Καθαρίστε με προσοχή τις επιφάνειες από ανοξείδωτο ατσάλι χρησιμοποιώντας μόνο σφουγγάρια ή υφάσματα που δεν μπορούν να τις χαράξουν. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικό σύρμα καθαρισμού, συρμάτινες βούρτσες ή εμπορικές σκόνες τριψίματος για να καθαρίσετε την πόρτα του φούρνου, καθώς μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια και να προκαλέσουν θραύση του κρυστάλλου. Για να διευκολύνετε τον καθαρισμό του φούρνου, μπορείτε να αφαιρέσετε την πόρτα του. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 1. Ανοίξτε την πόρτα. 10

11 2. Περιστρέψτε πλήρως τα δύο άγκιστρα ασφαλείας (F). Καθαρισμός της πόρτας με εσωτερικό κρύσταλλο πλήρους κάλυψης Οδηγίες για την αφαίρεση/επανατοποθέτηση των εσωτερικών κρυστάλλων 1. Ανοίξτε την πόρτα. 2. Περιστρέψτε πλήρως τα δύο άγκιστρα ασφαλείας (Ν) για να μπλοκάρετε την πόρτα και να μην μπορει να κλείσει. 3. Κλείστε την πόρτα εώς ότου εφαρμόσει στα δύο άγκιστρα. 3. Πιέστε το σημείο 1 που βρίσκεται στο άνω μέρος και στις δύο πλευρές της πόρτας του φούρνου. 4. Κρατήστε με τα δύο σας χέρια τα πλαϊνά της πόρτας του φούρνου, σηκώστε την και τραβήξτε την προς τα έξω, μέχρι να απελευθερωθούν εντελώς οι μεντεσέδες (G). 4. Συνεχίστε να πιέζετε το σημείο 1 και τραβήξτε προς τα έξω το άνω κούμπωμα της πόρτας. Για την επανατοποθέτηση της πόρτα, ακολουθήστε τα ίδια βήματα αντίστροφα. 5. Τα εσωτερικά κρυστάλλινα πάνελς μπορούν τώρα να αφαιρεθούν και να καθαριστούν εύκολα με ένα μαλακό πανί και καθαριστικό για τζάμια. 11

12 Προσοχή Εάν δεν έχετε μπλοκάρει την πόρτα με το άγκιστρο ασφαλείας (Ν), προσέξτε ιδιαίτερα, γιατί όταν αφαιρέσετε τα εσωτερικά κρυστάλλινα πάνελς, η πόρτα του φούρνου θα κλείσει. 6. Αφού καθαρίσετε τα κρύσταλλα, τοποθετήστε τα πάλι με την ίδια σειρά, έτσι ώστε να μπορείτε να διαβάσετε τη λέξη TERMOGLASS που είναι τυπωμένη πάνω τους. 7. Τοποθετήστε και πάλι στην θέση του το άνω κούμπωμα της πόρτας και βεβαιωθείτε ότι οι πλευρικές προεξοχές εφαρμόζουν στο σημείο 1. Αντικατάσταση του Λαμπτήρα Φωτισμού Προσοχή Πριν αλλάξετε τη λάμπα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το φούρνο από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αφαιρέστε με ένα κατσαβίδι ή ένα εργαλείο το κάλυμμα του λαμπτήρα. Τεχνικές Πληροφορίες Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε μόνιμα αεριζόμενους χώρους, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας. Αν η συσκευή δε λειτουργεί, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και ενημερώστε τους για το πρόβλημα, διευκρινίζοντας: 1. Τον αύξοντα αριθμό της συσκευής (Serial Number, S-No). 2. Το μοντέλο της συσκευής (Model). Θα εντοπίσετε αυτές τις πληροφορίες στην πινακίδα καταγραφής των χαρακτηριστικών της συσκευής στο πλάι του φούρνου, μόλις ανοίξετε την πόρτα. Οποιαδήποτε εργασια συντήρησης θα πρέπει να πραγματοποιείται από έμπειρο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό, έχοντας αποσυνδέσει την συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και διακόψει την παροχή γκαζιού. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα. Ο καινούργιος λαμπτήρας πρέπει να είναι ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 300 C. Μπορείτε να τον παραγγείλετε από την Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα στη θέση του με προσοχή ώστε να εφαρμόσει σωστά. 12

13 Εγκατάσταση Είναι σημαντικό όλες οι εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση, ρύθμιση και συντήρηση της συσκευής να πραγματοποιούνται από έμπειρο και αρμόδιο προσωπικό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Αν εγκαταστήσετε το φούρνο μόνοι σας, χωρίς τη βοήθεια εξειδικευμένου τεχνικού, ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά, που τυχόν προκληθεί. Χώρος εγκατάστασης Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να συνδεθεί με συσκευή εκκένωσης προϊόντων καύσης. Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και λειτουργήσει μόνο σε χώρους που έχουν μόνιμο εξαερισμό, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η ροή του φυσικού αέρα θα πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση μέσω μόνιμων ανοιγμάτων στους εξωτερικούς τοίχους του σπιτιού, ή μέσω αγωγών εξαερισμού (βλέπετε παρακάτω σχέδιο). Τα ανοίγματα του εξαερισμού θα πρέπει να διαθέτουν μία οφέλιμη επιφάνεια τουλάχιστον 100cm 2 και να μην εμποδίζονται από τυχόν αντικείμενα (προστασία με μεταλλικά πλέγματα ή συρματόπλεγμα). Το σπίτι θα πρέπει να διαθέτει ένα σύστημα εκκένωσης καπνών με την μορφή απορροφητήρα ή ένα ηλεκτρικό ανεμιστήρα ο οποίος θα λειτουργεί όταν είναι ενεργοποιημένη η συσκευή (βλέπετε παρακάτω σχέδιο). 13

14 Εγκατάσταση στο έπιπλο κουζίνας Είναι σημαντικό όλες οι εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση της συσκευής να πραγματοποιούνται από έμπειρο και αρμόδιο προσωπικό. Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από πάγκο εργασίας ή ψηλά σε μονάδα επίπλων. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, θα πρέπει να τηρηθούν οι διαστάσεις που προσδιορίζονται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. Η μονάδα επίπλων όπου θα εντοιχιστεί η συσκευή θα πρέπει να είναι κατάλληλα στερεωμένη. Για να ξεπακετάρετε το φούρνο, τραβήξτε περιμετρικά τη χάρτινη προεξοχή που βρίσκεται στη μία γωνία του κουτιού, χαμηλά. Για να μετακινήσετε τη συσκευή, κρατήστε την από το πλάι, αλλά ποτέ το χερούλι της πόρτας. Η εγκατάσταση του φούρνου στην μονάδα επίπλων θα πρέπει να συμμορφώνεται στις ακόλουθες οδηγίες (βλέπετε παρακάτω σχέδιο): 1. Αφαιρέστε τα πλευρικά καλύμματα του πλαισίου χαλαρώνοντας τις βίδες που τα συγκρατούν. 2. Συνδέστε τον φούρνο με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γκαζιού και στη συνέχεια τοποθετήστε τον στην μονάδα επίπλων. 3. Στερεώστε τον φούρνο στην μονάδα επίπλων χρησιμοποιώντας τις 2 ξυλόβιδες Β (παρέχονται). 4. Τοποθετήστε πάλι τα πλευρικά καλύμματα του πλαισίου. Μην χρησιμοποιείτε την πόρτα ως μοχλό όταν κάνετε την εγκατάσταση του φούρνου. Μην ασκείτε πίεση στην πόρτα του φούρνου όταν είναι ανοικτή. Προσοχή Η κόλλα που χρησιμοποιείται στην πλαστική επένδυση των μονάδων επίπλων κουζίνας πρέπει να είναι ανθεκτική σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 90 C. Προσοχή Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, απαιτείται κενό εξαεριμού 9cm στο κάτω πίσω μέρος ( πάτο ) του κουτιού εντοιχισμού. Στην περίπτωση εντοιχισμού σε ψηλή μονάδα επίπλων, απαιτείται επιπλέον αντίστοιχο κενό στο πάνω πίσω μέρος του κουτιού εντοιχισμού (βλέπετε παρακάτω σχέδιο). 14

15 15

16 Σύνδεση με την παροχή γκαζιού Η συσκευή θα πρέπει να συνδεδεθεί με την παροχή γκαζιού ή την φιάλη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς αφού πρώτα σιγουρευτείτε ότι έχει ρυθμιστεί για τον τύπο γκαζιού που έχετε. Η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργήσει με τον τύπο γκαζιού που προσδιορίζεται στην ετικέτα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πλαισίου του φούρνου. Εάν ο τύπος γκαζιού που διαθέτετε δεν συμφωνεί με αυτόν που διαθέτει η συσκευή, θα πρέπει να αλλάξετε και να τοποθετήσετε τα αντίστοιχα μπεκ (παρέχονται). Μετά από οποιαδήποτε αλλαγή στον τύπο γκαζιού, θα πρέπει να αφαιρέσετε την προηγούμενη ετικέτα και να τοποθετήσετε μία νέα ετικέτα όπου θα αναγράφονται τα νέα στοιχεία. Ο έμπειρος τοποθέτης θα πρέπει να ακολουθήσει τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ενότητα Προσαρμογή σε διαφορετικούς τύπους γκαζιού και να συμμορφωθεί με αυτές τις συνθήκες. Για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η πίεση του γκαζιού συμφωνεί με τις τιμές που αναγράφονται στον Πίνακα χαρακτηριστικών για τον καυστήρα και τα μπεκ. Εάν η συσκευή πρόκειται να λειτουργήσει με φιάλη υγραερίου, βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμιστής πίεσης της φιάλης συμφωνεί με τους ισχύοντες κανονισμούς. Είναι υποχρεωτικό, η παροχή του γκαζιού να γίνεται μέσω ενός άκαμπτου μεταλλικού σωλήνα (από χαλκό ή χάλυβα) ή μέσω ενός εύκαμπτου μεταλλικού σωλήνα (από ανοξείδωτο ατσάλι) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ο σωλήνας εισόδου του γκαζιού στη συσκευή περιλαμβάνει ένα ρακόρ στο οποίο συνδέεται η ρυθμιζόμενη γωνιακή σύνδεση (παρέχεται) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (βλέπετε παρακάτω σχέδιο). Ο άκαμπτος ή εύκαμπτος σωλήνας παροχής γκαζιού (μέγιστο μήκος = 1,5 μέτρα) θα πρέπει να συνδεθεί στο άκρο της γωνιακής σύνδεσης. Τοποθετήστε τους δακτυλίους στεγανοποίησης (παρέχονται) στα δύο άκρα της γωνιακής σύνδεσης. Εάν αφαιρέσετε αυτά τα μέρη, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τους δακτυλίους στεγανοποίησης με καινούργιους. Μόλις τοποθετηθεί η συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας γκαζιού δεν πιέζεται ή φθείρεται από κινούμενη μέρη. Προσοχή: Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι οι δακτύλιοι στεγανοποίησης όλων των συνδέσμων είναι απολύτως σφιγμένοι. Ελέγξτε το, χρησιμοποιώντας διάλυμα σαπουνιού (ποτέ μην χρησιμοποιείτε φλόγα). 1. Σωλήνας παροχής 2. Ρακόρ 3. Δακτύλιος στεγανοποίησης 4. Γωνιακή σύνδεση 5. Δακτύλιος στεγανοποίησης 6. Ρακόρ 7. Άκαμπτος ή εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας τροφοδοσίας 16

17 Σύνδεση με την Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος Ο τεχνικός εγκατάστασης πρέπει να ελέγξει ότι: Η τάση και η συχνότητα του ρεύματος είναι σύμφωνες με αυτές που είναι τυπωμένες στην πινακίδα των τεχνικών στοιχείων στον φούρνο. Η ηλεκτρική εγκατάσταση στην οποία θα συνδεθεί ο φούρνος να είναι κατάλληλη, δηλαδή να αντέχει/σηκώνει το ρεύμα που απαιτεί ο φούρνος κατά την λειτουργία του, σύμφωνα με την πινακίδα των τεχνικών στοιχείων. Μετά την ηλεκτρική σύνδεση, ελέγξτε ότι όλα τα ηλεκτρικά μέρη του φούρνου λειτουργούν. 2. Άνω καυστήρας (εάν το μοντέλο σας διαθέτει): για να τον αφαιρέσετε, ξεβιδώστε τη βίδα του στηρίγματος του καυστήρα. Αφαιρέστε τον κάτω καυστήρα και τον άνω (εάν το μοντέλο σας διαθέτει) ώστε να μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στα μπεκ. Προσαρμογή σε διαφορετικούς τύπους γκαζιού Για να προσαρμόσετε την συσκευή σε κάποιον άλλο τύπο γκαζιού από αυτόν με τον οποίο σας παραδώθηκε (δείτε την ετικέτα πάνω στην συσκευασία της συσκευής) θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: Ανοίξτε πλήρως την πόρτα του φούρνου και αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ (ταψιά, σχάρες, κλπ). Ξεβιδώστε τις βίδες (αν υπάρχουν) που στερεώνουν την πλάκα του πυθμένα του φούρνου που καλύπτει τον καυστήρα και αφαιρέστε την. Αφαιρέστε τους καυστήρες με την ακόλουθη σειρά: 1. Κάτω καυστήρας: για να τον αφαιρέσετε, ξεβιδώστε τις βίδες των στηριγμάτων του καυστήρα. Προσοχή: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν αφαιρείτε τον καυστήρα, με τα καλώδια των μπουζί και τους σωλήνες του θερμοστοιχείου. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί 7 mm Stillson για να αντικαταστήστε το μπεκ με αυτό που αντιστοιχεί στον τύπο του γκαζιού που θα χρησιμοποιηθεί (βλέπε "Πίνακα Χαρακτηριστικών"). Συναρμολογήστε ξανά τα διάφορα μέρη πραγματοποιώντας τα βήματα με αντίστροφη σειρά. Θυμηθείτε να αντικαταστήσετε την ετικέτα βαθμονόμησης με μία νεα (παρέχεται). 17

18 Ρύθμιση της ροής του αέρα των καυστήρων Λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών του γκαζιού που χρησιμοποιείται, οι φλόγες μπορεί να λαμβάνουν ανεπαρκή ή υπερβολική ροή του αέρα. Σε αυτή την περίπτωση, ρυθμίστε την ροή του αέρα, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω: 1. Χαλαρώστε την βίδα C του καυστήρα. 2. Περιστρέψτε το κλείστρο αέρος D στην θέση Ν για φυσικό αέριο (ή μεθάνιο) ή στην θέση G για υγραέριο. Ευθυγραμμίστε την κινούμενη ένδειξη του κλείστρου με τον σταθερό δείκτη του καυστήρα ώστε να αποκτήσουν μία κανονική φλόγα. Παραδείγματα Φλόγα με υπερβολική ροή του αέρα, μικρή και αδύνατη: περιστρέψτε (αριστερόστροφα) το κλείστρο αέρος D για να μειώσετε το άνοιγμα x. Κανονική φλόγα: γαλαζωπό χρώμα Φλόγα με ανεπαρκή ροή του αέρα, ακανόνιστη με κίτρινες άκρες: περιστρέψτε (δεξιόστροφα) το κλείστρο αέρος D για να μεγαλώσετε το άνοιγμα x. Ρύθμιση της ελλάχιστης ροής (μόνο για τον κάτω καυστήρα) Η ρύθμιση της ελλάχιστης ροής της φλόγας πραγματοποιείται μόνο μέσα στο εργοστάσιο. Μετά από την αλλαγή μπεκ για να προσαρμοστεί στον διαθέσιμο τύπο γκαζιού ή μετά από συγκεκριμένες συνθήκες σχετικά με την πίεση της παροχής, μπορεί να κριθεί απαραίτητη ξανά η ρύθμιση της ελλάχιστης ροής. Αυτή η λειτουργία πραγματοποιείται με τον φούρνο εντοιχισμένο στην μονάδα επίπλων και αφού έχει γίνει η σύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και γκαζιού από έμπειρο άτομο. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι υποχρεωτικές όταν αλλάζετε τον τύπο του γκαζιού σε κάποιον άλλο (από φυσικό αέριο G20 σε υγραέριο G3) ώστε να εξασφαλιστεί η ελάχιστη θερμοκρασία των περίπου 150 C. Τα απαραίτητα βήματα: Ανοίξτε πλήρως την πόρτα του φούρνου και αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ του. Αφαιρέστε την πλάκα του δαπέδου. Ενεργοποιήστε τον φούρνο στην μέγιστη ισχύ με το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας (ακολουθήστε τις οδηγίες της σχετικής ενότητας) και προσεκτικά κλείστε την πόρτα του φούρνου. Περιμένετε περίπου 10 λεπτά. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κατσαβίδι και αφού αφαιρεθεί το κουμπί, μεταβείτε στην βίδα bypass. Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην ελάχιστη ρύθμιση. Σφίξτε ή χαλαρώστε ανάλογα την βίδα bypass, για να μειώσετε ή να αυξήσετε την φλόγα μέχρι να επιτευχθεί μία μικρή, κανονική φλόγα. Συναρμολογήστε ξανά και βεβαιωθείτε ότι η φλόγα δεν βγαίνει έξω όταν ρυθμίζετε μεταξύ της ελάχιστης και μέγιστης θέσης. Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα του φούρνου συνεχόμενα για αρκετές φορές (ούτε πολύ γρήγορα ούτε πολύ αργά). Επίσης βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση είναι αρκετή ώστε να διατηρεί το θερμοστοιχείο ζεστό. Σβήστε τον καυστήρα και τότε, αφού κρυώσει, τοποθετήστε πάλι στη θέση τους την πλάκα του δαπέδου και τα αξεσουάρ του φούρνου. 18

19 Προσοχή: Για να ρυθμίσετε το ελάχιστο επίπεδο όταν αλλάζετε από υγραέριο σε φυσικό αέριο (ή μεθάνιο), το μόνο που χρειάζεστε είναι να χαλαρώσετε την βίδα bypass. Για να λειτουργήσει με γκάζι G30/G31 (LPG), θα πρέπει να είναι πλήρως σφιγμένη η βίδα ρύθμισης bypass. Μόλις ολοκληρωθούν αυτά τα βήματα (αντικατάσταση των μπεκ, ρύθμιση της ροής του αέρα και ελάχιστα επίπεδα ροής) απενεργοποιήστε τον φούρνο και αντικαταστήστε την ετικέτα βαθμονόμησης με μία νέα (προσδιορίζοντας το τύπο γκαζιού που χρησιμοποιείται). Στην περίπτωση προβλήματος με τον θερμοστάτη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της εταιρείας. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση. Η Teka δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη στο κείμενο των οδηγιών χρήσεως που προέρχονται από την απόδοση στην Ελληνική κατά τη μετάφραση. 19

20 Τ Ε Κ Α Ε Λ Λ ΑΣ Α. Ε. S E R V I C E ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΔΡΑ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Ασπρόπυργος : , Θέση Ρουπάκι, Τηλ. : , Fax : , ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Αθήνα : Λ. Μεσογείων , Ν. Ψυχικό Τηλ. : , Fax : ΑΘΗΝΑ : , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ : ,

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HS 630 www.teka.com HS 630 1. Πίνακας χειρισμού 2. Λάστιχο φούρνου 3. Αντίσταση Γκριλ 4. Επιχρωμιωμένα Πλευρικά Στηρίγματα Ταψιών 5. Σχάρα Ψησίματος 6. Ταψί ψησίματος 7. Μεντεσές 8. Πόρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HKL-840. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HKL-840. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HKL-840 www.teka.com ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση. Η Teka δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως HKΧ-740 "Teka" ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗKΧ-740 1. Πλήκτρο πρόσβασης στα προγράμματα μαγειρέματος 3. Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας 2. Ηλεκτρονικό ρολόι 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ Απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB8053 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΥΡΝΟΥ COMPACT HK-800 "Teka" Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HK-800......... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ COMPACT (ΓΕΝΙΚΑ)...

Διαβάστε περισσότερα

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις.

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις. 1 2 3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση του προϊόντος εκτός των Panels PM προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Οδηγός Προφυλάξεις! Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HGS 740 SS 230 NAT.

Οδηγίες Χρήσης HGS 740 SS 230 NAT. Οδηγίες Χρήσης HGS 740 SS 230 NAT www.teka.com 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ...9 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Τυχόν αθέλητη θέρμανση λιπών και λαδιών μπορεί να είναι επικίνδυνη και να προκαλέσει φωτιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Τυχόν αθέλητη θέρμανση λιπών και λαδιών μπορεί να είναι επικίνδυνη και να προκαλέσει φωτιά. ΚΟΥΖΙΝΑ 5050V Αγαπητέ χρήστη, Ο στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ένα υψηλής ποιότητας προϊόν κατασκευασμένο στο μοντέρνο μας εργοστάσιο και σε συμμόρφωση με αρχές ελέγχου ολικής ποιότητας.για το λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ KUMTELKF 5320/ KF 5330

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ KUMTELKF 5320/ KF 5330 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ KUMTELKF 5320/ KF 5330 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον ηλεκτρικό φούρνο KUMTEL. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης, πριν θέσετε σε λειτουργία την

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 INFRARED Η 2 INFRARED N ss 1 jgjj] 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HA-935 / HA-900 "Teka" Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HA-935 & HA-900........ 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ)...

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων οδηγίες κεραμικού μπολ Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια του κεραμικού μπολ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 χρήση του Κεραμικού μπολ Τοποθέτηση του κεραμικού μπολ... 6 Αφαίρεση του κεραμικού μπολ... 7 Συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 319252GR.fm Page 53 Wednesday, September 3, 28 5:17 PM ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση της νέας μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

Bakım ve Kurulum Genel Kılavuzu FIRIN Γενικό Εγχειρίδιο Συντήρησης και Εγκατάστασης ΦΟΥΡΝΟΣ Общее руководство по установке и уходу ДУХОВОЙ ШКАФ

Bakım ve Kurulum Genel Kılavuzu FIRIN Γενικό Εγχειρίδιο Συντήρησης και Εγκατάστασης ΦΟΥΡΝΟΣ Общее руководство по установке и уходу ДУХОВОЙ ШКАФ Bakım ve Kurulum Genel Kılavuzu FIRIN Γενικό Εγχειρίδιο Συντήρησης και Εγκατάστασης ΦΟΥΡΝΟΣ Общее руководство по установке и уходу ДУХОВОЙ ШКАФ Karbantartási és Beszerelési Kézikönyv SÜTŐ Ogólna instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

SF750OT. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2

SF750OT. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2 Φούρνος Ηλεκτρικός πολυλειτουργικός, ορειχάλκινος, 60 εκ. Αισθητική Cortina. Ενεργειακή κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709172534 Προγράμματα / Λειτουργίες Λειτουργία καθαρισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΨΗΛΩΝ ΠΙΔΟΣΕΩΝ Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες Μοντέλο: PDM-9042 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. 2. Για να προστατευτείτε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης, Συντήρησης & Εγκατάστασης

Οδηγίες Χρήσης, Συντήρησης & Εγκατάστασης Οδηγίες Χρήσης, Συντήρησης & Εγκατάστασης HPS 735 www.teka.com HPS 735 1. Πίνακας χειρισμού 2. Στήριξη στο έπιπλο 3. Οροφή φούρνου 4. Αντίσταση Γκριλ 5. Επιχρωμιωμένα Στηρίγματα + Τηλεσκοπικοί Οδηγοί 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mοντέλο: UHC-838 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V ~50Hz 2000W Μοντέλο: MBH-16312 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Διακόπτης λειτουργίας ΟN/O/αντίστροφης κίνησης 8 Στρόφιγγα 2

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: EUROGAS Snc Apparecchiature a gas industriali e domestiche 0051-06 IT 25015 Desenzano del Garda (Brescia) - Via Ticino 10/A Tel. (030) 9990471 / Fax (030) 9990481 PIN 51AR1013 www.eurogasitaly.it - info@eurogasitaly.it

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MFT-16218 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή και η συσκευασία της παράγονται µε διαδικασίες φιλικές στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης Μοντέλα: MFS-16216 / MFS-16217 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά 1 ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΝ ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Οδηγίες χρήσεως Αγαπητέ Πελάτη: Ευχαριστούμε που αγοράσατε προϊόντα LAFE. Είναι μια συσκευή σχεδιασμένη για τη φροντίδα του δέρματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 Μέρη και εξαρτήματα Μέρη της συσκευής Πίνακας ελέγχου Γυάλινο καπάκι Χαμηλή σχάρα Για μαγείρεμα, άχνισμα και ψήσιμο (για ογκώδη τρόφιμα) Ψηλήσχάρα Γιαgrill, φρυγάνισμα και ξερό ψήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

SF750RWX. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2

SF750RWX. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2 Φούρνος Ηλεκτρικός πολυλειτουργικός, κόκκινο κρασί, 60 εκ. Αισθητική Cortina. Ενεργειακή κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709166410 Προγράμματα / Λειτουργίες Λειτουργία καθαρισμού:

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σειρές 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τα πάνελ που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση. Φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HA-820 / HA-820 E "Teka" Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HA-820 / HA-820 E.... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΩΝ / ΦΟΥΡΝΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ)... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ.

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε ή/και χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα. Πριν συνδέσετε, σιγουρευτείτε ότι η τάση της παροχής αντιστοιχεί με την τάση στην πινακίδα τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-2148

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-2148 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2148 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS INVMS45A2 INVMS45A2-BS User s Manual Refrigerator - Freezer Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης Manual de Utilizare Frigider - Congelator Bedienungsanleitung Kühl-/Gefrierschrank English/Ελληνικά/Română/Deutsch

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να

Διαβάστε περισσότερα

HAIR DRYER IONIC HD 6080 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HAIR DRYER IONIC HD 6080 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HAIR DRYER IONIC HD 6080 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας τις εξής οδηγίες κατά τη χρήση της συσκευής: 7 Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. 7 Ποτέ μη

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες Χρήσεως στα Ελληνικά

Oδηγίες Χρήσεως στα Ελληνικά Oδηγίες Χρήσεως στα Ελληνικά Ηλεκτρική Κουζίνα 60E60V Μικτή ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ! 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHC-826 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμαντικό σώμα ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2000W ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: AC 220-240V - 50Hz ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: SM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τοστιέρα-Ψηστιέρα με εναλλάξιμες πλάκες ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ: SM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τοστιέρα-Ψηστιέρα με εναλλάξιμες πλάκες ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SM-2183 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τοστιέρα-Ψηστιέρα με εναλλάξιμες πλάκες Αγαπητέ πελάτη, Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις Οδηγίες Χρήσης προτού συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος, προκειμένου να αποφευχθούν

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

DO81CSS-5. classic. EAN13: 8017709080853 Κυρίως φούρνος: 8 λειτουργίες

DO81CSS-5. classic. EAN13: 8017709080853 Κυρίως φούρνος: 8 λειτουργίες Διπλός ηλεκτρικός φούρνος πολλαπλών λειτουργιών, 60εκ., σειρά "Classic new", inox Ενεργειακή Κλάση ΑΑ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709080853 Κυρίως φούρνος: 8 λειτουργίες Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Συσκευή ελέγχου αφής Ψηφιακό Χειριστήριο 3 Ταχυτήτων Περίοδοι καθαρισμού των αλουμίνιων φίλτρων: Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν η ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HA-845 / HA-845 E "Teka" Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HA-845 / HA-845 E.... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΩΝ / ΦΟΥΡΝΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ)... 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TR93X νέο. Victoria. Κουζίνα "Victoria" 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr

TR93X νέο. Victoria. Κουζίνα Victoria 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr TR93X νέο Κουζίνα "" 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709191016 ΕΣΤΙΑ: Εμπρός Δεξιά: 1.80kW Πίσω Δεξιά: 2.90kW Εμπρός Κέντρο: 1.00kW Πίσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα