Οδηγίες Χρήσης HGE 930 "Teka"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Χρήσης HGE 930 "Teka" www.teka.com"

Transcript

1 Οδηγίες Χρήσης HGE 930 "Teka"

2 2

3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ώστε να εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο την απόδοση του φούρνου σας. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο ώστε να μπορεί να το διαβάσει στο μέλλον και κάποιος καινούριος ιδιοκτήτης. Ασφάλεια για το γκάζι ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση συσκευής γκαζιού παράγει θερμότητα και υγρασία στους χώρους που είναι εγκατεστημένα. Βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο της κουζίνας αερίζεται σωστά, κυρίως όταν ο φούρνος είναι σε λειτουργία : διατηρήστε ανοικτές τις γρίλιες φυσικού εξαερισμού ή εγκαταστήστε μια συσκευή εξαερισμού (απορροφητήρα). Εντατική και παρατεταμένη χρήση της συσκευής, μπορεί να απαιτήσει επιπλέον εξαερισμό, για παράδειγμα ένα ανοικτό παράθυρο, ή μεγαλύτερο επίπεδο απορρόφησης της συσκευής εξαερισμού (εάν υπάρχει). ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη μόνο για μαγείρεμα. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, π.χ. για την θέρμανση του δωματίου. Η εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται, σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν τις συνδέσεις γκαζιού και τις συνδέσεις ηλεκτρικού, από αρμόδιους και έμπειρους εγκαταστάτες που γνωρίζουν τους ισχύοντες κανονισμούς εγκατάστασης. Πριν συνδέσετε την συσκευή με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί σωστά για τον τύπο γκαζιού που διαθέτετε (ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα). Πριν οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού, αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και περιμένετε μέχρι να κρυώσει. ΠΡΟΣΟΧΗ: κάποια προσβάσιμα σημεία της συσκευής μπορεί να αναπτύσσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Κρατήστε τα παιδιά σε απόσταστη από την συσκευή. Η χρήση συσκευής γκαζιού απαιτεί την τακτική ανανέωση του αέρα. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση έχει γίνει σύμφωνα με τα βήματα που περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα. Η παρατεταμένη χρήση της συσκευής γκαζιού μπορεί να απαιτεί επιπλέον εξαερισμό (κάποιο ανοικτό παράθυρο ή μεγαλύτερο επίπεδο απορρόφησης της συσκευής εξαερισμού). Για οποιεσδήποτε εργασίες επιδιόρθωσης που μπορεί να απαιτούνται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό και απαιτήστε να χρησιμοποιηθούν μόνο τα αυθεντικά ανταλλακτικά. Εργασίες που πραγματοποιούνται από ανειδίκευτα άτομα μπορεί να προκαλέσουν βλάβες. Ηλεκτρική ασφάλεια Για τη σύνδεση του φούρνου με το ηλεκτρικό ρεύμα, ο τεχνίτης που εγκαθιστά τη συσκευή πρέπει να χρησιμοποιήσει καλώδιο τροφοδοσίας τύπου H05RR-F, H05SS-F ή H07RN-F. Το σχεδιάγραμμα της σύνδεσης εμφανίζεται στην διπλανή εικόνα. Ο φούρνος πρέπει να συνδέεται πάντα σε κατάλληλη γείωση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η σύνδεση πρέπει να γίνει μέσω πολυπολικού διακόπτη, κατάλληλου για την ένταση που πρόκειται να δεχθεί και με ελάχιστο άνοιγμα 3 mm ανάμεσα στις επαφές, ώστε να μπορεί να αποσυνδεθεί σε περίπτωση ανάγκης, ή κατά τη διάρκεια καθαρισμού ή αλλαγής του λαμπτήρα. Το καλώδιο της γείωσης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περνάει από αυτό το διακόπτη. Ο διακόπτης αυτός μπορεί να αντικατασταθεί από ένα βύσμα πρίζας, εφόσον υπάρχει πρόσβαση σε αυτό σε φυσιολογική χρήση. 3

4 Οποιαδήποτε επέμβαση ή επισκευή της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας, πρέπει να πραγματοποιείται από τεχνικό της εξουσιοδοτημένης Υπηρεσίας Τεχνικής Εξυπηρέτησης και πρέπει να χρησιμοποιούνται αυθεντικά ανταλλακτικά. Οι επισκευές ή επεμβάσεις που πραγματοποιούνται από άλλα άτομα μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή ή δυσλειτουργία και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε το φούρνο σας από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι φούρνοι θα πρέπει να εγκαθίστανται μόνο κάτω από τα πλατώ εστιών που συνιστά ο κατασκευαστής. Ασφάλεια για τα παιδιά Μην αφήνετε τα παιδιά να πλησιάζουν τον φούρνο όταν λειτουργεί, καθώς μπορεί να αναπτυχθούν υψηλές θερμοκρασίες. Τα παιδιά κάτω των 8 χρόνων δεν πρέπει να πλησιάζουν το φούρνο εκτός κι αν είναι κάτω από συνεχή επίβλεψη. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Παρακαλούμε να επιβλέπετε προσεκτικά τα παιδιά και τα μη αυτάρκη άτομα καθ όλη τη διάρκεια της λειτουργία της συσκευής ώστε να μην πλησιάσουν ή ακουμπήσουν τις ζεστές επιφάνειες. Ασφάλεια κατά τη Χρήση του Φούρνου Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για οικιακή και όχι επαγγελματική χρήση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται από υπεύθυνους ενήλικες. Κατά τη λειτουργία του φούρνου, η πόρτα πρέπει να παραμένει πάντα κλειστή. Χρησιμοποιείτε το φούρνο μόνο όταν βρίσκεται εντοιχισμένος στο εσωτερικό του επίπλου (Δείτε την ενότητα Εγκατάσταση). Το ταψί και η σχάρα διαθέτουν ειδικό σύστημα που επιτρέπει τη μερική τους εξαγωγή ώστε να μπορείτε να επεξεργάζεστε τα τρόφιμα. Κατά τη χρήση, η συσκευή θερμαίνεται. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια όταν πραγματοποιείτε εργασίες μέσα στο φούρνο και φροντίζετε ώστε να μην αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο φούρνος θα πρέπει να απενεργοποιείται. Καθαρισμός και συντήρηση Πριν από οποιαδήποτε εργασία, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά, ατμοκαθαριστές ή νερό υπό πίεση. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης που προβλέπονται να πραγματοποιούνται από τον χρήστη, δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση. Προτού αλλάξετε το λαμπτήρα, βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι αποσυνδεμένος από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται στις ακόλουθες Ευρωπαϊκές οδηγίες: 2006/95/CE 2004/108/CE 89/109/CE 2009/142/CE ex 90/396/CE 2009/125/CE 2011/65/EU 4

5 Πριν την Πρώτη Χρήση Από το στάδιο κατασκευής, μπορεί να υπάρχουν υπολείμματα γράσου και άλλων ουσιών. Για την απομάκρυνσή τους ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες: Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένου του προστατευτικού πλαστικού, στην πρόσοψη του φούρνου, εφόσον υπάρχει. Επιλέξτε την λειτουργία στους 200 C και αφήστε τον φούρνο αναμμένο για μία ώρα. Συμβουλευτείτε την ενότητα περιγραφής χαρακτηριστικών, που εμπεριέχεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Για να κρυώσει ο φούρνος, ανοίξτε την πόρτα, ώστε να αεριστεί το εσωτερικό και να διαφύγουν οι μυρωδιές. Όταν κρυώσει εντελώς, καθαρίστε φούρνο και τα εξαρτήματά του. τον Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής, μπορεί να παρουσιαστούν καπνοί και οσμές. Κατά συνέπεια, το δωμάτιο της κουζίνας πρέπει να αερίζεται επαρκώς. Οικολογική Συσκευασία Τα υλικά συσκευασίας είναι πλήρως ανακυκλώσιμα και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Ενημερωθείτε από τις Τοπικές Αρχές για τους κανονισμούς διάθεσης τέτοιου τύπου απορριμμάτων. ΠΡΟΣΟΧΗ Με το σύμβολο πάνω στην συσκευή ή πάνω στην συσκευασία δηλώνεται ότι το προϊόν δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη της συσκευής θα πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένα σημεία διάθεσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με την σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών βοηθάτε στην πρόληψη κατά των αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις Τοπικές Αρχές της περιοχής σας ή το κατάστημα αγοράς της συσκευής, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση της συσκευής. Άλλες Σημαντικές Οδηγίες Ο φούρνος πρέπει πάντα να λειτουργεί με την πόρτα κλειστή. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση που ο φούρνος χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό πέραν από την προετοιμασία οικιακού φαγητού. Μην αποθηκεύετε λάδι, λίπος ή άλλες εύφλεκτες ουσίες μέσα στο φούρνο, καθώς μπορούν να αποβούν επικίνδυνες αν τεθεί σε λειτουργία. Μην ακουμπάτε ή κάθεστε στην ανοικτή πόρτα του φούρνου. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην πόρτα καθώς και να τραυματιστείτε. Μην καλύπτετε τον πυθμένα του φούρνου με αλουμινόχαρτο, καθώς μπορεί να επηρρεάσει το ψήσιμο και να καταστρέψει την εμαγέ επιφάνεια στο εσωτερικό του φούρνου και το εσωτερικό των επίπλων κουζίνας. Για να μαγειρέψετε το φαγητό, εισάγετε τα ταψιά ή την επιχρωμιωμένη σχάρα στα επιχρωμιωμένα πλευρικά στηρίγματα. Μην τοποθετείτε σκεύη ή φαγητά στον πυθμένα του φούρνου. Χρησιμοποιείτε πάντα τα ταψιά και τη σχάρα. Μη χύνετε νερό στον πυθμένα του φούρνου όσο είναι αναμμένος, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην εμαγέ επιφάνειά του. Κατά την λειτουργία του φούρνου, ανοίγετε την πόρτα όσο το δυνατόν λιγότερο, για εξοικονόμηση ενέργειας. Σε συνταγές με πολύ υγρό περιεχόμενο είναι σύνηθες να σχηματίζονται υδρατμοί στην πόρτα του φούρνου. Καθαρίστε το εσωτερικό του φούρνου για να αφαιρέσετε υπολείμματα από λίπη ή τροφών που σε μελλοντικά μαγειρέματα μπορεί να προκαλέσουν καπνούς, οσμές και την εμφάνιση κηλίδων. 5

6 HGE Στήριξη στο έπιπλο 2. Έξοδος αέρα ψύξης 3. Καυστήρας Γκριλ 4. Πλευρικά Στηρίγματα ταψιών 5. Μοτέρ παραγωγής αέρα 6. Σχάρα 7. Ταψί 8. Μεντεσές 9. Πόρτα φούρνου 10. Πίνακας χειρισμού 11. Φωτισμός ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ HGE Κουμπί timer 2. Κουμπί επιλογής λειτουργίας 3. Κουμπί επιλογής θερμοκρασίας 6

7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ Φούρνος εκτός λειτουργίας Grill (Γκριλ) Για την παρασκευή φαγητών με επιφανειακό ψήσιμο και ροδοκοκκίνισμα. Επιτρέπει το ροδοκοκκίνισμα της εξωτερικής επιφάνειας χωρίς να επηρεάζει το εσωτερικό του φαγητού. Ιδανικό για επίπεδα φαγητά, όπως μπριζόλες, παϊδάκια, ψάρια, φρυγανισμένο ψωμί. Προσοχή! : Εάν έχει επιλεχθεί η λειτουργία του Grill (Γκριλ) από το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία του αέρα. Κάτω Καυστήρας Η θερμότητα έρχεται μόνο από κάτω μέρος. Κατάλληλη για ψητά. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε κομμάτι κρέατος, ανεξαρτήτως μεγέθους. Κάτω Καυστήρας με κυκλοφορία αέρα Αυτή η λειτουργία διανέμει την θερμότητα που παράγεται από τον κάτω καυστήρα. Ιδανικό για ψητά. Ο ανεμιστήρας κατανέμει ομοιόμορφα την θερμότητα στο εσωτερικό του φούρνου, μειώνοντας το χρόνο και τη θερμοκρασία μαγειρέματος. Απόψυξη Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για την αργή απόψυξη τροφίμων. Ιδιαίτερα για τα τρόφιμα που καταναλώνονται χωρίς να χρειάζεται να είναι ζεστά, π.χ. κρέμες, αρτοσκευάσματα, κέικ, πίτες, κλπ. Προσοχή : Διατηρείτε την πόρτα του φούρνου κλειστή καθ όλη την διάρκεια μαγειρέματος, ανεξάρτητα την επιλεγμένη λειτουργία. ΧΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ Ενεργοποίηση της συσκευής και ρύθμιση του καυστήρα του φούρνου Για να ανάψετε σωστά τον καυστήρα του φούρνου, παρακαλούμε ακολουθείστε αυστηρά τις ακόλουθες οδηγίες: Ανοίξτε πλήρως την πόρτα του φούρνου. Πιέστε και περιστρέψτε το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας αριστερόστροφα, στην μέγιστη θερμοκρασία. Κρατώντας πιεσμένο το κουμπί, ο μικροδιακόπτης που βρίσκεται πίσω του θα δημιουργήσει μια σειρά σπινθήρων στο μπουζί ο οποίος θα ανάψει τον καυστήρα. Μόλις ανάψει ο καυστήρας, κλείστε πολύ προσεκτικά την πόρτα του φούρνου. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 10 δευτερόλεπτα για να επιτρέψετε στο θερμοστοιχείο που βρίσκεται μέσα στον καυστήρα να ζεσταθεί και ταυτόχρονα να διατηρήθει η φλόγα αναμμένη (παρατηρήστε τις εγκοπές στο κάτω μέρος του φούρνου). Εάν μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα ο καυστήρας δεν έχει ανάψει, σταματήστε και περιμένετε για τουλάχιστον 1 λεπτό πριν προσπαθήσετε να τον ανάψετε ξανά (πάντα διατηρώντας την πόρτα του φούρνου ανοικτή). Μόλις ανάψει ο καυστήρας, περιστρέψτε το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας στην επιθυμητή ρύθμιση. Για καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε το ταψί σε ένα μεσαίο επίπεδο. Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, σβήστε τον καυστήρα, περιστρέφοντας το κουμπί επιλογής θερμοκρασάις δεξιόστροφα, στην θέση μηδέν. Εάν για οποιονδήποτε λόγο σβήσει η φλόγα, περιμένετε τουλάχιστον για 1 λεπτό πριν προσπαθήσετε να ανάψετε πάλι τον καυστήρα. 7

8 Ενεργοποίηση του Γκριλ γκαζιού Ο καυστήρας του γκριλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην ονομαστική θερμική ισχύς του (μέγιστη). Για να ανάψετε σωστά τον καυστήρα του Γκριλ, παρακαλούμε ακολουθείστε αυστηρά τις ακόλουθες οδηγίες: Ανοίξτε πλήρως την πόρτα του φούρνου. Πιέστε και περιστρέψτε το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας δεξιόστροφα στην θέση Γκριλ. Κρατώντας πιεσμένο το κουμπί, ο μικροδιακόπτης που βρίσκεται πίσω του θα δημιουργήσει μια σειρά σπινθήρων στο μπουζί ο οποίος θα ανάψει τον καυστήρα. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 10 δευτερόλεπτα για να επιτρέψετε στο θερμοστοιχείο που βρίσκεται μέσα στον καυστήρα να ζεσταθεί και ταυτόχρονα να διατηρήθει η φλόγα αναμμένη (παρατηρήστε). Εάν μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα ο καυστήρας δεν έχει ανάψει, σταματήστε και περιμένετε για τουλάχιστον 1 λεπτό πριν προσπαθήσετε να τον ανάψετε ξανά (πάντα διατηρώντας την πόρτα του φούρνου ανοικτή). Μόλις είσαστε σίγουροι ότι ο καυστήρας έχει ανάψει, περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα πριν κλείσετε μαλακά την πόρτα. Τοποθετήστε ένα ταψί κάτω από την σχάρα για να συλλέξει το λίπος που τυχόν στάξει. Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, σβήστε τον καυστήρα, περιστρέφοντας το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας δεξιόστροφα, στην θέση μηδέν. Εάν για οποιονδήποτε λόγο σβήσει η φλόγα, περιμένετε τουλάχιστον για 1 λεπτό πριν προσπαθήσετε να ανάψετε πάλι τον καυστήρα. Επιλογή λειτουργιών Ο φωτισμός του φούρνου μπορεί να ενεργοποιηθεί περιστρέφοντας το κουμπί επιλογής λειτουργίας αριστερόστροφα. Ο ανεμιστήρας μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν ο κάτω καυστήρας είναι σε λειτουργία, περιστρέφοντας το κουμπί επιλογής λειτουργίας δεξιόστροφα. Η κάτω θέση στο κουμπί επιλογής λειτουργίας ενεργοποιεί τον ανεμιστήρα για την λειτουργία απόψυξης. Timer Για να χρησιμοποιήσετε το timer του φούρνου, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα περιστρέφοντας (δεξιόστροφα) πλήρως το κουμπί και μετά προς τα πίσω στον επιθυμητό χρόνο (μέγιστη ρύθμιση 120 λεπτά). Μετά το πέρας του προγραμματισμένου χρόνου, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Προσοχή: Το timer δεν απενεργοποιεί τον φούρνο όταν ακουστεί το ηχητικό σήμα. Προσοχή: Η συσκευή διαθέτει ένα μοτέρ ψύξης για τα εσωτερικά εξαρτήματά της. Αυτό ενεργοποιείται αυτόματα με οποιαδήποτε χρήση του φούρνου και συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι να επιτευχθεί θερμοκρασία χαμηλότερη από αυτή που έχει ρυθμιστεί, ακόμα και αφού έχει απενεργοποιηθεί ο φούρνος. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο φούρνος θα πρέπει να απενεργοποιηθεί. Εάν εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το μοτέρ ψύξης, απενεργοποιήστε τον φούρνο και επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της εταιρείας. 8

9 Πίνακας Χαρακτηριστικών Κατηγορία συσκευής ΙΙ2Η3+ Κλάση CLASS 3 Χώρες προορισμού ΕΕ, Χιλή, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Τουρκία Γκάζι G30/31 G20 Πίεση παροχής mbar 28-30/37 20 Φούρνος Γκριλ Φούρνος Γκριλ Ισχύς kw Ø Μπεκ 1/100 mm Ονομαστική ισχύς kw Μειωμένη κατανάλωση kw Ονομαστική κατανάλωση g/h-m3/h Τάση παροχής V Ηλεκτρική ισχύς kw 0.1 Ηλεκτρική ισχύς γκριλ W 9

10 Σημείωση : Συμβουλευτείτε την ενότητα με τα χαρακτηριστικά του μοντέλου στο πρώτο μέρος του εγχειριδίου ώστε να ενημερωθείτε για τα ειδικά χαρακτηριστικά που διαθέτει ο φούρνος σας. Καθαρισμός και Συντήρηση Προσοχή Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 3. Για να αφαιρέσετε το πίσω πάνελ, αφαιρέστε τις βίδες (E) που το συγκρατούν. Καθαρισμός του εμαγέ easy-clean Για να καθαρίσετε τις εμαγέ επιφάνειες (π.χ. τον πυθμένα του φούρνου), χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι με χλιαρό διάλυμα νερού και σαπουνιού. Καθαρίζετε τον φούρνο όταν αυτός είναι κρύος. Αν επιλέξετε τη χρήση ειδικών προϊόντων καθαρισμού φούρνων, χρησιμοποιήστε τα μόνο στις εμαγέ επιφάνειες, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή. Προσοχή Μην καθαρίζετε το εσωτερικό του φούρνου με ατμοκαθαριστές ή με νερό υπό πίεση. Επίσης, μη χρησιμοποιείτε συρμάτινα σφουγγάρια και συρμάτινες βούρτσες ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που θα μπορούσε να χαράξει το εμαγέ. 4. Για να ξανατοποθετήσετε τα στηρίγματα ταψιών και το πίσω πάνελ πάλι στην θέση τους, ακολουθείστε τα προηγούμενα βήματα αντίστροφα. Προσοχή Για την ασφάλειά σας, ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο χωρίς το πίσω πάνελ (το οποίο προστατεύει τον ανεμιστήρα). Οδηγίες Αφαίρεσης των Στηριγμάτων Ταψιών και του πίσω πάνελ 1. Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ (ταψιά, σχάρες, κλπ) από το εσωτερικό του φούρνου. 2. Αφαιρέστε τα στηρίγματα (C), χαλαρώνοντας την βίδα (D). Καθαρισμός του Εξωτερικού του Φούρνου και των Αξεσουάρ Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες του φούρνου και τα αξεσουάρ με χλιαρό διάλυμα νερού και σαπουνιού ή με κάποιο ήπιο απορρυπαντικό. Καθαρίστε με προσοχή τις επιφάνειες από ανοξείδωτο ατσάλι χρησιμοποιώντας μόνο σφουγγάρια ή υφάσματα που δεν μπορούν να τις χαράξουν. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικό σύρμα καθαρισμού, συρμάτινες βούρτσες ή εμπορικές σκόνες τριψίματος για να καθαρίσετε την πόρτα του φούρνου, καθώς μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια και να προκαλέσουν θραύση του κρυστάλλου. Για να διευκολύνετε τον καθαρισμό του φούρνου, μπορείτε να αφαιρέσετε την πόρτα του. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 1. Ανοίξτε την πόρτα. 10

11 2. Περιστρέψτε πλήρως τα δύο άγκιστρα ασφαλείας (F). Καθαρισμός της πόρτας με εσωτερικό κρύσταλλο πλήρους κάλυψης Οδηγίες για την αφαίρεση/επανατοποθέτηση των εσωτερικών κρυστάλλων 1. Ανοίξτε την πόρτα. 2. Περιστρέψτε πλήρως τα δύο άγκιστρα ασφαλείας (Ν) για να μπλοκάρετε την πόρτα και να μην μπορει να κλείσει. 3. Κλείστε την πόρτα εώς ότου εφαρμόσει στα δύο άγκιστρα. 3. Πιέστε το σημείο 1 που βρίσκεται στο άνω μέρος και στις δύο πλευρές της πόρτας του φούρνου. 4. Κρατήστε με τα δύο σας χέρια τα πλαϊνά της πόρτας του φούρνου, σηκώστε την και τραβήξτε την προς τα έξω, μέχρι να απελευθερωθούν εντελώς οι μεντεσέδες (G). 4. Συνεχίστε να πιέζετε το σημείο 1 και τραβήξτε προς τα έξω το άνω κούμπωμα της πόρτας. Για την επανατοποθέτηση της πόρτα, ακολουθήστε τα ίδια βήματα αντίστροφα. 5. Τα εσωτερικά κρυστάλλινα πάνελς μπορούν τώρα να αφαιρεθούν και να καθαριστούν εύκολα με ένα μαλακό πανί και καθαριστικό για τζάμια. 11

12 Προσοχή Εάν δεν έχετε μπλοκάρει την πόρτα με το άγκιστρο ασφαλείας (Ν), προσέξτε ιδιαίτερα, γιατί όταν αφαιρέσετε τα εσωτερικά κρυστάλλινα πάνελς, η πόρτα του φούρνου θα κλείσει. 6. Αφού καθαρίσετε τα κρύσταλλα, τοποθετήστε τα πάλι με την ίδια σειρά, έτσι ώστε να μπορείτε να διαβάσετε τη λέξη TERMOGLASS που είναι τυπωμένη πάνω τους. 7. Τοποθετήστε και πάλι στην θέση του το άνω κούμπωμα της πόρτας και βεβαιωθείτε ότι οι πλευρικές προεξοχές εφαρμόζουν στο σημείο 1. Αντικατάσταση του Λαμπτήρα Φωτισμού Προσοχή Πριν αλλάξετε τη λάμπα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το φούρνο από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αφαιρέστε με ένα κατσαβίδι ή ένα εργαλείο το κάλυμμα του λαμπτήρα. Τεχνικές Πληροφορίες Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε μόνιμα αεριζόμενους χώρους, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας. Αν η συσκευή δε λειτουργεί, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και ενημερώστε τους για το πρόβλημα, διευκρινίζοντας: 1. Τον αύξοντα αριθμό της συσκευής (Serial Number, S-No). 2. Το μοντέλο της συσκευής (Model). Θα εντοπίσετε αυτές τις πληροφορίες στην πινακίδα καταγραφής των χαρακτηριστικών της συσκευής στο πλάι του φούρνου, μόλις ανοίξετε την πόρτα. Οποιαδήποτε εργασια συντήρησης θα πρέπει να πραγματοποιείται από έμπειρο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό, έχοντας αποσυνδέσει την συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και διακόψει την παροχή γκαζιού. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα. Ο καινούργιος λαμπτήρας πρέπει να είναι ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 300 C. Μπορείτε να τον παραγγείλετε από την Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα στη θέση του με προσοχή ώστε να εφαρμόσει σωστά. 12

13 Εγκατάσταση Είναι σημαντικό όλες οι εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση, ρύθμιση και συντήρηση της συσκευής να πραγματοποιούνται από έμπειρο και αρμόδιο προσωπικό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Αν εγκαταστήσετε το φούρνο μόνοι σας, χωρίς τη βοήθεια εξειδικευμένου τεχνικού, ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά, που τυχόν προκληθεί. Χώρος εγκατάστασης Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να συνδεθεί με συσκευή εκκένωσης προϊόντων καύσης. Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και λειτουργήσει μόνο σε χώρους που έχουν μόνιμο εξαερισμό, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η ροή του φυσικού αέρα θα πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση μέσω μόνιμων ανοιγμάτων στους εξωτερικούς τοίχους του σπιτιού, ή μέσω αγωγών εξαερισμού (βλέπετε παρακάτω σχέδιο). Τα ανοίγματα του εξαερισμού θα πρέπει να διαθέτουν μία οφέλιμη επιφάνεια τουλάχιστον 100cm 2 και να μην εμποδίζονται από τυχόν αντικείμενα (προστασία με μεταλλικά πλέγματα ή συρματόπλεγμα). Το σπίτι θα πρέπει να διαθέτει ένα σύστημα εκκένωσης καπνών με την μορφή απορροφητήρα ή ένα ηλεκτρικό ανεμιστήρα ο οποίος θα λειτουργεί όταν είναι ενεργοποιημένη η συσκευή (βλέπετε παρακάτω σχέδιο). 13

14 Εγκατάσταση στο έπιπλο κουζίνας Είναι σημαντικό όλες οι εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση της συσκευής να πραγματοποιούνται από έμπειρο και αρμόδιο προσωπικό. Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από πάγκο εργασίας ή ψηλά σε μονάδα επίπλων. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, θα πρέπει να τηρηθούν οι διαστάσεις που προσδιορίζονται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. Η μονάδα επίπλων όπου θα εντοιχιστεί η συσκευή θα πρέπει να είναι κατάλληλα στερεωμένη. Για να ξεπακετάρετε το φούρνο, τραβήξτε περιμετρικά τη χάρτινη προεξοχή που βρίσκεται στη μία γωνία του κουτιού, χαμηλά. Για να μετακινήσετε τη συσκευή, κρατήστε την από το πλάι, αλλά ποτέ το χερούλι της πόρτας. Η εγκατάσταση του φούρνου στην μονάδα επίπλων θα πρέπει να συμμορφώνεται στις ακόλουθες οδηγίες (βλέπετε παρακάτω σχέδιο): 1. Αφαιρέστε τα πλευρικά καλύμματα του πλαισίου χαλαρώνοντας τις βίδες που τα συγκρατούν. 2. Συνδέστε τον φούρνο με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γκαζιού και στη συνέχεια τοποθετήστε τον στην μονάδα επίπλων. 3. Στερεώστε τον φούρνο στην μονάδα επίπλων χρησιμοποιώντας τις 2 ξυλόβιδες Β (παρέχονται). 4. Τοποθετήστε πάλι τα πλευρικά καλύμματα του πλαισίου. Μην χρησιμοποιείτε την πόρτα ως μοχλό όταν κάνετε την εγκατάσταση του φούρνου. Μην ασκείτε πίεση στην πόρτα του φούρνου όταν είναι ανοικτή. Προσοχή Η κόλλα που χρησιμοποιείται στην πλαστική επένδυση των μονάδων επίπλων κουζίνας πρέπει να είναι ανθεκτική σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 90 C. Προσοχή Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, απαιτείται κενό εξαεριμού 9cm στο κάτω πίσω μέρος ( πάτο ) του κουτιού εντοιχισμού. Στην περίπτωση εντοιχισμού σε ψηλή μονάδα επίπλων, απαιτείται επιπλέον αντίστοιχο κενό στο πάνω πίσω μέρος του κουτιού εντοιχισμού (βλέπετε παρακάτω σχέδιο). 14

15 15

16 Σύνδεση με την παροχή γκαζιού Η συσκευή θα πρέπει να συνδεδεθεί με την παροχή γκαζιού ή την φιάλη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς αφού πρώτα σιγουρευτείτε ότι έχει ρυθμιστεί για τον τύπο γκαζιού που έχετε. Η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργήσει με τον τύπο γκαζιού που προσδιορίζεται στην ετικέτα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πλαισίου του φούρνου. Εάν ο τύπος γκαζιού που διαθέτετε δεν συμφωνεί με αυτόν που διαθέτει η συσκευή, θα πρέπει να αλλάξετε και να τοποθετήσετε τα αντίστοιχα μπεκ (παρέχονται). Μετά από οποιαδήποτε αλλαγή στον τύπο γκαζιού, θα πρέπει να αφαιρέσετε την προηγούμενη ετικέτα και να τοποθετήσετε μία νέα ετικέτα όπου θα αναγράφονται τα νέα στοιχεία. Ο έμπειρος τοποθέτης θα πρέπει να ακολουθήσει τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ενότητα Προσαρμογή σε διαφορετικούς τύπους γκαζιού και να συμμορφωθεί με αυτές τις συνθήκες. Για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η πίεση του γκαζιού συμφωνεί με τις τιμές που αναγράφονται στον Πίνακα χαρακτηριστικών για τον καυστήρα και τα μπεκ. Εάν η συσκευή πρόκειται να λειτουργήσει με φιάλη υγραερίου, βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμιστής πίεσης της φιάλης συμφωνεί με τους ισχύοντες κανονισμούς. Είναι υποχρεωτικό, η παροχή του γκαζιού να γίνεται μέσω ενός άκαμπτου μεταλλικού σωλήνα (από χαλκό ή χάλυβα) ή μέσω ενός εύκαμπτου μεταλλικού σωλήνα (από ανοξείδωτο ατσάλι) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ο σωλήνας εισόδου του γκαζιού στη συσκευή περιλαμβάνει ένα ρακόρ στο οποίο συνδέεται η ρυθμιζόμενη γωνιακή σύνδεση (παρέχεται) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (βλέπετε παρακάτω σχέδιο). Ο άκαμπτος ή εύκαμπτος σωλήνας παροχής γκαζιού (μέγιστο μήκος = 1,5 μέτρα) θα πρέπει να συνδεθεί στο άκρο της γωνιακής σύνδεσης. Τοποθετήστε τους δακτυλίους στεγανοποίησης (παρέχονται) στα δύο άκρα της γωνιακής σύνδεσης. Εάν αφαιρέσετε αυτά τα μέρη, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τους δακτυλίους στεγανοποίησης με καινούργιους. Μόλις τοποθετηθεί η συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας γκαζιού δεν πιέζεται ή φθείρεται από κινούμενη μέρη. Προσοχή: Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι οι δακτύλιοι στεγανοποίησης όλων των συνδέσμων είναι απολύτως σφιγμένοι. Ελέγξτε το, χρησιμοποιώντας διάλυμα σαπουνιού (ποτέ μην χρησιμοποιείτε φλόγα). 1. Σωλήνας παροχής 2. Ρακόρ 3. Δακτύλιος στεγανοποίησης 4. Γωνιακή σύνδεση 5. Δακτύλιος στεγανοποίησης 6. Ρακόρ 7. Άκαμπτος ή εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας τροφοδοσίας 16

17 Σύνδεση με την Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος Ο τεχνικός εγκατάστασης πρέπει να ελέγξει ότι: Η τάση και η συχνότητα του ρεύματος είναι σύμφωνες με αυτές που είναι τυπωμένες στην πινακίδα των τεχνικών στοιχείων στον φούρνο. Η ηλεκτρική εγκατάσταση στην οποία θα συνδεθεί ο φούρνος να είναι κατάλληλη, δηλαδή να αντέχει/σηκώνει το ρεύμα που απαιτεί ο φούρνος κατά την λειτουργία του, σύμφωνα με την πινακίδα των τεχνικών στοιχείων. Μετά την ηλεκτρική σύνδεση, ελέγξτε ότι όλα τα ηλεκτρικά μέρη του φούρνου λειτουργούν. 2. Άνω καυστήρας (εάν το μοντέλο σας διαθέτει): για να τον αφαιρέσετε, ξεβιδώστε τη βίδα του στηρίγματος του καυστήρα. Αφαιρέστε τον κάτω καυστήρα και τον άνω (εάν το μοντέλο σας διαθέτει) ώστε να μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στα μπεκ. Προσαρμογή σε διαφορετικούς τύπους γκαζιού Για να προσαρμόσετε την συσκευή σε κάποιον άλλο τύπο γκαζιού από αυτόν με τον οποίο σας παραδώθηκε (δείτε την ετικέτα πάνω στην συσκευασία της συσκευής) θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: Ανοίξτε πλήρως την πόρτα του φούρνου και αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ (ταψιά, σχάρες, κλπ). Ξεβιδώστε τις βίδες (αν υπάρχουν) που στερεώνουν την πλάκα του πυθμένα του φούρνου που καλύπτει τον καυστήρα και αφαιρέστε την. Αφαιρέστε τους καυστήρες με την ακόλουθη σειρά: 1. Κάτω καυστήρας: για να τον αφαιρέσετε, ξεβιδώστε τις βίδες των στηριγμάτων του καυστήρα. Προσοχή: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν αφαιρείτε τον καυστήρα, με τα καλώδια των μπουζί και τους σωλήνες του θερμοστοιχείου. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί 7 mm Stillson για να αντικαταστήστε το μπεκ με αυτό που αντιστοιχεί στον τύπο του γκαζιού που θα χρησιμοποιηθεί (βλέπε "Πίνακα Χαρακτηριστικών"). Συναρμολογήστε ξανά τα διάφορα μέρη πραγματοποιώντας τα βήματα με αντίστροφη σειρά. Θυμηθείτε να αντικαταστήσετε την ετικέτα βαθμονόμησης με μία νεα (παρέχεται). 17

18 Ρύθμιση της ροής του αέρα των καυστήρων Λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών του γκαζιού που χρησιμοποιείται, οι φλόγες μπορεί να λαμβάνουν ανεπαρκή ή υπερβολική ροή του αέρα. Σε αυτή την περίπτωση, ρυθμίστε την ροή του αέρα, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω: 1. Χαλαρώστε την βίδα C του καυστήρα. 2. Περιστρέψτε το κλείστρο αέρος D στην θέση Ν για φυσικό αέριο (ή μεθάνιο) ή στην θέση G για υγραέριο. Ευθυγραμμίστε την κινούμενη ένδειξη του κλείστρου με τον σταθερό δείκτη του καυστήρα ώστε να αποκτήσουν μία κανονική φλόγα. Παραδείγματα Φλόγα με υπερβολική ροή του αέρα, μικρή και αδύνατη: περιστρέψτε (αριστερόστροφα) το κλείστρο αέρος D για να μειώσετε το άνοιγμα x. Κανονική φλόγα: γαλαζωπό χρώμα Φλόγα με ανεπαρκή ροή του αέρα, ακανόνιστη με κίτρινες άκρες: περιστρέψτε (δεξιόστροφα) το κλείστρο αέρος D για να μεγαλώσετε το άνοιγμα x. Ρύθμιση της ελλάχιστης ροής (μόνο για τον κάτω καυστήρα) Η ρύθμιση της ελλάχιστης ροής της φλόγας πραγματοποιείται μόνο μέσα στο εργοστάσιο. Μετά από την αλλαγή μπεκ για να προσαρμοστεί στον διαθέσιμο τύπο γκαζιού ή μετά από συγκεκριμένες συνθήκες σχετικά με την πίεση της παροχής, μπορεί να κριθεί απαραίτητη ξανά η ρύθμιση της ελλάχιστης ροής. Αυτή η λειτουργία πραγματοποιείται με τον φούρνο εντοιχισμένο στην μονάδα επίπλων και αφού έχει γίνει η σύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και γκαζιού από έμπειρο άτομο. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι υποχρεωτικές όταν αλλάζετε τον τύπο του γκαζιού σε κάποιον άλλο (από φυσικό αέριο G20 σε υγραέριο G3) ώστε να εξασφαλιστεί η ελάχιστη θερμοκρασία των περίπου 150 C. Τα απαραίτητα βήματα: Ανοίξτε πλήρως την πόρτα του φούρνου και αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ του. Αφαιρέστε την πλάκα του δαπέδου. Ενεργοποιήστε τον φούρνο στην μέγιστη ισχύ με το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας (ακολουθήστε τις οδηγίες της σχετικής ενότητας) και προσεκτικά κλείστε την πόρτα του φούρνου. Περιμένετε περίπου 10 λεπτά. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κατσαβίδι και αφού αφαιρεθεί το κουμπί, μεταβείτε στην βίδα bypass. Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην ελάχιστη ρύθμιση. Σφίξτε ή χαλαρώστε ανάλογα την βίδα bypass, για να μειώσετε ή να αυξήσετε την φλόγα μέχρι να επιτευχθεί μία μικρή, κανονική φλόγα. Συναρμολογήστε ξανά και βεβαιωθείτε ότι η φλόγα δεν βγαίνει έξω όταν ρυθμίζετε μεταξύ της ελάχιστης και μέγιστης θέσης. Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα του φούρνου συνεχόμενα για αρκετές φορές (ούτε πολύ γρήγορα ούτε πολύ αργά). Επίσης βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση είναι αρκετή ώστε να διατηρεί το θερμοστοιχείο ζεστό. Σβήστε τον καυστήρα και τότε, αφού κρυώσει, τοποθετήστε πάλι στη θέση τους την πλάκα του δαπέδου και τα αξεσουάρ του φούρνου. 18

19 Προσοχή: Για να ρυθμίσετε το ελάχιστο επίπεδο όταν αλλάζετε από υγραέριο σε φυσικό αέριο (ή μεθάνιο), το μόνο που χρειάζεστε είναι να χαλαρώσετε την βίδα bypass. Για να λειτουργήσει με γκάζι G30/G31 (LPG), θα πρέπει να είναι πλήρως σφιγμένη η βίδα ρύθμισης bypass. Μόλις ολοκληρωθούν αυτά τα βήματα (αντικατάσταση των μπεκ, ρύθμιση της ροής του αέρα και ελάχιστα επίπεδα ροής) απενεργοποιήστε τον φούρνο και αντικαταστήστε την ετικέτα βαθμονόμησης με μία νέα (προσδιορίζοντας το τύπο γκαζιού που χρησιμοποιείται). Στην περίπτωση προβλήματος με τον θερμοστάτη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της εταιρείας. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση. Η Teka δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη στο κείμενο των οδηγιών χρήσεως που προέρχονται από την απόδοση στην Ελληνική κατά τη μετάφραση. 19

20 Τ Ε Κ Α Ε Λ Λ ΑΣ Α. Ε. S E R V I C E ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΔΡΑ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Ασπρόπυργος : , Θέση Ρουπάκι, Τηλ. : , Fax : , ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Αθήνα : Λ. Μεσογείων , Ν. Ψυχικό Τηλ. : , Fax : ΑΘΗΝΑ : , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ : ,

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HA-820 / HA-820 E "Teka" Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HA-820 / HA-820 E.... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΩΝ / ΦΟΥΡΝΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ)... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HA-855 "Teka" Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HA-855... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΩΝ / ΦΟΥΡΝΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ)... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΥΖΙΝΩΝ /

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HR-800 E / HR-800 "Teka" Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HR-800 E / HR-800... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΩΝ / ΦΟΥΡΝΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ)... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HA-845 / HA-845 E "Teka" Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HA-845 / HA-845 E.... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΩΝ / ΦΟΥΡΝΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ)... 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HLX 60 4G AI AL BUT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HLX 60 4G AI AL BUT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HLX 60 4G AI AL BUT Αγαπητοί πελάτες, Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός εκ των προϊόντων μας. Είμαστε σίγουροι ότι αυτή η νέα, μοντέρνα, λειτουργική και εύχρηστη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 4 3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΙΟ 6

Περιεχόμενα 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 4 3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΙΟ 6 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 4 3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΙΟ 6 4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 9 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 10 6. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ελεύθερη κουζίνα αερίου Ελεύθερη κουζίνα αερίου Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε ότι σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu

GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu FR BG RO SI GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC Β ΕS VTC R 2DC E VTC B 2DC E www.teka.com Περιεχόμενα Παρουσίαση συσκευής Σελίδα 3 Οδηγός Χρήσης Εγχειριδίου Οδηγιών Χρήσεως 4 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FZ G/HA FZ G IX/HA FB G/HA FB G IX/HA FR G/HA FR G IX/HA FR G0/HA FR G0 IX/HA. Ελληνικά. Περιεχόμενα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FZ G/HA FZ G IX/HA FB G/HA FB G IX/HA FR G/HA FR G IX/HA FR G0/HA FR G0 IX/HA. Ελληνικά. Περιεχόμενα Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά Περιεχόμενα FZ G/HA FZ G IX/HA FB G/HA FB G IX/HA FR G/HA FR G IX/HA FR G0/HA FR G0 IX/HA Εγκατάσταση, Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση Σύνδεση με το αέριο Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πίνακας χειριστηρίων 11 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 39

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 39 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 39 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πίνακας χειριστηρίων 10 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 36

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 36 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 36 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πίνακας χειριστηρίων 10 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Εντοιχιζόμενο συνδυαζόμενο μαγειρικό πλατώ αερίου Εντοιχιζόμενο συνδυαζόμενο μαγειρικό πλατώ αερίου Αγαπητέ πελάτη! Το εντοιχιζόμενο συνδυαζόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...2 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...2 3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...3

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...2 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...2 3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...3 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...2 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...2 3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...3 4. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ...3 5. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...4 6. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ... 5 4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ... 5

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ... 5 4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ... 5 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ... 5 4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ... 5 5. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΕΡΙΩΝ... 6 6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΥΡΝΟΣ. ΕΛ Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση Τεχνικά στοιχεία

Οδηγίες χρήσης ΦΟΥΡΝΟΣ. ΕΛ Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση Τεχνικά στοιχεία Οδηγίες χρήσης ΦΟΥΡΝΟΣ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση Τεχνικά στοιχεία Περιγραφή της συσκευής, 4 Συνολική εικόνα Πίνακας χειρισμού Οθόνη Έναρξη λειτουργίας και χρήση, 5 Κλείδωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 2-5 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Συνδέσεις αερίου Πίνακας χαρακτηριστικών Προδιαγραφές καυστήρων και μπεκ

Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 2-5 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Συνδέσεις αερίου Πίνακας χαρακτηριστικών Προδιαγραφές καυστήρων και μπεκ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ MEIKTΗ ΕΣΤΙΑ Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση, 2-5 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Συνδέσεις αερίου Πίνακας χαρακτηριστικών Προδιαγραφές καυστήρων και μπεκ Περιγραφή της συσκευής, 6 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ... 3

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ... 3 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο... 4 2.2 Τοποθέτηση του μονωτικού υλικού... 5 2.3 Ασφαλίστε με τα στηρίγματα...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συναρµολόγηση και προειδοποιήσεις για τη συντήρηση. Εγχειρίδιο οδηγιών

Οδηγίες για τη συναρµολόγηση και προειδοποιήσεις για τη συντήρηση. Εγχειρίδιο οδηγιών Οδηγίες για τη συναρµολόγηση και προειδοποιήσεις για τη συντήρηση CGW LUX 60 3G AI AL TR CI - CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 60 4G AI AL TR CI - CGW LUX 70 5G AI AL TR CI CGW LUX 70 5G AI AL CI - CGW LUX

Διαβάστε περισσότερα

Инструкция по эксплуатации. Οδηγίες Χρήσης. Паровой духовой. Φούρνος ατμού ZCB 880

Инструкция по эксплуатации. Οδηγίες Χρήσης. Паровой духовой. Φούρνος ατμού ZCB 880 Οδηγίες Χρήσης Инструкция по эксплуатации Φούρνος ατμού Паровой духовой шкаф ZCB 880 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας 2 Περιγραφή προϊόντος _ 3 Πριν από την πρώτη χρήση 5 Ηλεκτρονικός προγραμματιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 7 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πριν από την πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο... 4 2.2 Τοποθέτηση του μονωτικού υλικού... 5 2.3 Τοποθέτηση των συνδετήρων... 5 2.4 Τοποθέτηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΚΛΑΣΗΣ 3.

Περιεχόμενα ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΚΛΑΣΗΣ 3. Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 4 2.1.1 Τοποθέτηση στον πάγκο... 4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ... 5 4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ... 5 4.1 Συνδέοντας με το LPG (υγραέριο)... 6 4.2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΨΥΓΕΙΟ με μικρή ΚΑΤΑΨΥΞΗ (TFI-130 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΤΚΙ-145.1 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (TGI-120.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΨΥΓΕΙΟ με μικρή ΚΑΤΑΨΥΞΗ (TFI-130 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΤΚΙ-145.1 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (TGI-120. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΨΥΓΕΙΟ με μικρή ΚΑΤΑΨΥΞΗ (TFI-130 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΤΚΙ-145.1 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (TGI-120.1 D) "Teka" 2 Οδηγίες Χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ...

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ... Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ... 7 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ... 7 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ... 8 7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 4 3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΕΡΙΩΝ... 7

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 4 3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΕΡΙΩΝ... 7 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 4 3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΕΡΙΩΝ... 7 4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ... 8 5. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ... 9 6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα