Οδηγίες Χρήσης HGE 930 "Teka"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Χρήσης HGE 930 "Teka" www.teka.com"

Transcript

1 Οδηγίες Χρήσης HGE 930 "Teka"

2 2

3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ώστε να εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο την απόδοση του φούρνου σας. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο ώστε να μπορεί να το διαβάσει στο μέλλον και κάποιος καινούριος ιδιοκτήτης. Ασφάλεια για το γκάζι ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση συσκευής γκαζιού παράγει θερμότητα και υγρασία στους χώρους που είναι εγκατεστημένα. Βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο της κουζίνας αερίζεται σωστά, κυρίως όταν ο φούρνος είναι σε λειτουργία : διατηρήστε ανοικτές τις γρίλιες φυσικού εξαερισμού ή εγκαταστήστε μια συσκευή εξαερισμού (απορροφητήρα). Εντατική και παρατεταμένη χρήση της συσκευής, μπορεί να απαιτήσει επιπλέον εξαερισμό, για παράδειγμα ένα ανοικτό παράθυρο, ή μεγαλύτερο επίπεδο απορρόφησης της συσκευής εξαερισμού (εάν υπάρχει). ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη μόνο για μαγείρεμα. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, π.χ. για την θέρμανση του δωματίου. Η εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται, σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν τις συνδέσεις γκαζιού και τις συνδέσεις ηλεκτρικού, από αρμόδιους και έμπειρους εγκαταστάτες που γνωρίζουν τους ισχύοντες κανονισμούς εγκατάστασης. Πριν συνδέσετε την συσκευή με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί σωστά για τον τύπο γκαζιού που διαθέτετε (ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα). Πριν οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού, αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και περιμένετε μέχρι να κρυώσει. ΠΡΟΣΟΧΗ: κάποια προσβάσιμα σημεία της συσκευής μπορεί να αναπτύσσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Κρατήστε τα παιδιά σε απόσταστη από την συσκευή. Η χρήση συσκευής γκαζιού απαιτεί την τακτική ανανέωση του αέρα. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση έχει γίνει σύμφωνα με τα βήματα που περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα. Η παρατεταμένη χρήση της συσκευής γκαζιού μπορεί να απαιτεί επιπλέον εξαερισμό (κάποιο ανοικτό παράθυρο ή μεγαλύτερο επίπεδο απορρόφησης της συσκευής εξαερισμού). Για οποιεσδήποτε εργασίες επιδιόρθωσης που μπορεί να απαιτούνται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό και απαιτήστε να χρησιμοποιηθούν μόνο τα αυθεντικά ανταλλακτικά. Εργασίες που πραγματοποιούνται από ανειδίκευτα άτομα μπορεί να προκαλέσουν βλάβες. Ηλεκτρική ασφάλεια Για τη σύνδεση του φούρνου με το ηλεκτρικό ρεύμα, ο τεχνίτης που εγκαθιστά τη συσκευή πρέπει να χρησιμοποιήσει καλώδιο τροφοδοσίας τύπου H05RR-F, H05SS-F ή H07RN-F. Το σχεδιάγραμμα της σύνδεσης εμφανίζεται στην διπλανή εικόνα. Ο φούρνος πρέπει να συνδέεται πάντα σε κατάλληλη γείωση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η σύνδεση πρέπει να γίνει μέσω πολυπολικού διακόπτη, κατάλληλου για την ένταση που πρόκειται να δεχθεί και με ελάχιστο άνοιγμα 3 mm ανάμεσα στις επαφές, ώστε να μπορεί να αποσυνδεθεί σε περίπτωση ανάγκης, ή κατά τη διάρκεια καθαρισμού ή αλλαγής του λαμπτήρα. Το καλώδιο της γείωσης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περνάει από αυτό το διακόπτη. Ο διακόπτης αυτός μπορεί να αντικατασταθεί από ένα βύσμα πρίζας, εφόσον υπάρχει πρόσβαση σε αυτό σε φυσιολογική χρήση. 3

4 Οποιαδήποτε επέμβαση ή επισκευή της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας, πρέπει να πραγματοποιείται από τεχνικό της εξουσιοδοτημένης Υπηρεσίας Τεχνικής Εξυπηρέτησης και πρέπει να χρησιμοποιούνται αυθεντικά ανταλλακτικά. Οι επισκευές ή επεμβάσεις που πραγματοποιούνται από άλλα άτομα μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή ή δυσλειτουργία και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε το φούρνο σας από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι φούρνοι θα πρέπει να εγκαθίστανται μόνο κάτω από τα πλατώ εστιών που συνιστά ο κατασκευαστής. Ασφάλεια για τα παιδιά Μην αφήνετε τα παιδιά να πλησιάζουν τον φούρνο όταν λειτουργεί, καθώς μπορεί να αναπτυχθούν υψηλές θερμοκρασίες. Τα παιδιά κάτω των 8 χρόνων δεν πρέπει να πλησιάζουν το φούρνο εκτός κι αν είναι κάτω από συνεχή επίβλεψη. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Παρακαλούμε να επιβλέπετε προσεκτικά τα παιδιά και τα μη αυτάρκη άτομα καθ όλη τη διάρκεια της λειτουργία της συσκευής ώστε να μην πλησιάσουν ή ακουμπήσουν τις ζεστές επιφάνειες. Ασφάλεια κατά τη Χρήση του Φούρνου Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για οικιακή και όχι επαγγελματική χρήση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται από υπεύθυνους ενήλικες. Κατά τη λειτουργία του φούρνου, η πόρτα πρέπει να παραμένει πάντα κλειστή. Χρησιμοποιείτε το φούρνο μόνο όταν βρίσκεται εντοιχισμένος στο εσωτερικό του επίπλου (Δείτε την ενότητα Εγκατάσταση). Το ταψί και η σχάρα διαθέτουν ειδικό σύστημα που επιτρέπει τη μερική τους εξαγωγή ώστε να μπορείτε να επεξεργάζεστε τα τρόφιμα. Κατά τη χρήση, η συσκευή θερμαίνεται. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια όταν πραγματοποιείτε εργασίες μέσα στο φούρνο και φροντίζετε ώστε να μην αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο φούρνος θα πρέπει να απενεργοποιείται. Καθαρισμός και συντήρηση Πριν από οποιαδήποτε εργασία, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά, ατμοκαθαριστές ή νερό υπό πίεση. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης που προβλέπονται να πραγματοποιούνται από τον χρήστη, δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση. Προτού αλλάξετε το λαμπτήρα, βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι αποσυνδεμένος από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται στις ακόλουθες Ευρωπαϊκές οδηγίες: 2006/95/CE 2004/108/CE 89/109/CE 2009/142/CE ex 90/396/CE 2009/125/CE 2011/65/EU 4

5 Πριν την Πρώτη Χρήση Από το στάδιο κατασκευής, μπορεί να υπάρχουν υπολείμματα γράσου και άλλων ουσιών. Για την απομάκρυνσή τους ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες: Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένου του προστατευτικού πλαστικού, στην πρόσοψη του φούρνου, εφόσον υπάρχει. Επιλέξτε την λειτουργία στους 200 C και αφήστε τον φούρνο αναμμένο για μία ώρα. Συμβουλευτείτε την ενότητα περιγραφής χαρακτηριστικών, που εμπεριέχεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Για να κρυώσει ο φούρνος, ανοίξτε την πόρτα, ώστε να αεριστεί το εσωτερικό και να διαφύγουν οι μυρωδιές. Όταν κρυώσει εντελώς, καθαρίστε φούρνο και τα εξαρτήματά του. τον Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής, μπορεί να παρουσιαστούν καπνοί και οσμές. Κατά συνέπεια, το δωμάτιο της κουζίνας πρέπει να αερίζεται επαρκώς. Οικολογική Συσκευασία Τα υλικά συσκευασίας είναι πλήρως ανακυκλώσιμα και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Ενημερωθείτε από τις Τοπικές Αρχές για τους κανονισμούς διάθεσης τέτοιου τύπου απορριμμάτων. ΠΡΟΣΟΧΗ Με το σύμβολο πάνω στην συσκευή ή πάνω στην συσκευασία δηλώνεται ότι το προϊόν δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη της συσκευής θα πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένα σημεία διάθεσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με την σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών βοηθάτε στην πρόληψη κατά των αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις Τοπικές Αρχές της περιοχής σας ή το κατάστημα αγοράς της συσκευής, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση της συσκευής. Άλλες Σημαντικές Οδηγίες Ο φούρνος πρέπει πάντα να λειτουργεί με την πόρτα κλειστή. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση που ο φούρνος χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό πέραν από την προετοιμασία οικιακού φαγητού. Μην αποθηκεύετε λάδι, λίπος ή άλλες εύφλεκτες ουσίες μέσα στο φούρνο, καθώς μπορούν να αποβούν επικίνδυνες αν τεθεί σε λειτουργία. Μην ακουμπάτε ή κάθεστε στην ανοικτή πόρτα του φούρνου. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην πόρτα καθώς και να τραυματιστείτε. Μην καλύπτετε τον πυθμένα του φούρνου με αλουμινόχαρτο, καθώς μπορεί να επηρρεάσει το ψήσιμο και να καταστρέψει την εμαγέ επιφάνεια στο εσωτερικό του φούρνου και το εσωτερικό των επίπλων κουζίνας. Για να μαγειρέψετε το φαγητό, εισάγετε τα ταψιά ή την επιχρωμιωμένη σχάρα στα επιχρωμιωμένα πλευρικά στηρίγματα. Μην τοποθετείτε σκεύη ή φαγητά στον πυθμένα του φούρνου. Χρησιμοποιείτε πάντα τα ταψιά και τη σχάρα. Μη χύνετε νερό στον πυθμένα του φούρνου όσο είναι αναμμένος, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην εμαγέ επιφάνειά του. Κατά την λειτουργία του φούρνου, ανοίγετε την πόρτα όσο το δυνατόν λιγότερο, για εξοικονόμηση ενέργειας. Σε συνταγές με πολύ υγρό περιεχόμενο είναι σύνηθες να σχηματίζονται υδρατμοί στην πόρτα του φούρνου. Καθαρίστε το εσωτερικό του φούρνου για να αφαιρέσετε υπολείμματα από λίπη ή τροφών που σε μελλοντικά μαγειρέματα μπορεί να προκαλέσουν καπνούς, οσμές και την εμφάνιση κηλίδων. 5

6 HGE Στήριξη στο έπιπλο 2. Έξοδος αέρα ψύξης 3. Καυστήρας Γκριλ 4. Πλευρικά Στηρίγματα ταψιών 5. Μοτέρ παραγωγής αέρα 6. Σχάρα 7. Ταψί 8. Μεντεσές 9. Πόρτα φούρνου 10. Πίνακας χειρισμού 11. Φωτισμός ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ HGE Κουμπί timer 2. Κουμπί επιλογής λειτουργίας 3. Κουμπί επιλογής θερμοκρασίας 6

7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ Φούρνος εκτός λειτουργίας Grill (Γκριλ) Για την παρασκευή φαγητών με επιφανειακό ψήσιμο και ροδοκοκκίνισμα. Επιτρέπει το ροδοκοκκίνισμα της εξωτερικής επιφάνειας χωρίς να επηρεάζει το εσωτερικό του φαγητού. Ιδανικό για επίπεδα φαγητά, όπως μπριζόλες, παϊδάκια, ψάρια, φρυγανισμένο ψωμί. Προσοχή! : Εάν έχει επιλεχθεί η λειτουργία του Grill (Γκριλ) από το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία του αέρα. Κάτω Καυστήρας Η θερμότητα έρχεται μόνο από κάτω μέρος. Κατάλληλη για ψητά. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε κομμάτι κρέατος, ανεξαρτήτως μεγέθους. Κάτω Καυστήρας με κυκλοφορία αέρα Αυτή η λειτουργία διανέμει την θερμότητα που παράγεται από τον κάτω καυστήρα. Ιδανικό για ψητά. Ο ανεμιστήρας κατανέμει ομοιόμορφα την θερμότητα στο εσωτερικό του φούρνου, μειώνοντας το χρόνο και τη θερμοκρασία μαγειρέματος. Απόψυξη Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για την αργή απόψυξη τροφίμων. Ιδιαίτερα για τα τρόφιμα που καταναλώνονται χωρίς να χρειάζεται να είναι ζεστά, π.χ. κρέμες, αρτοσκευάσματα, κέικ, πίτες, κλπ. Προσοχή : Διατηρείτε την πόρτα του φούρνου κλειστή καθ όλη την διάρκεια μαγειρέματος, ανεξάρτητα την επιλεγμένη λειτουργία. ΧΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ Ενεργοποίηση της συσκευής και ρύθμιση του καυστήρα του φούρνου Για να ανάψετε σωστά τον καυστήρα του φούρνου, παρακαλούμε ακολουθείστε αυστηρά τις ακόλουθες οδηγίες: Ανοίξτε πλήρως την πόρτα του φούρνου. Πιέστε και περιστρέψτε το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας αριστερόστροφα, στην μέγιστη θερμοκρασία. Κρατώντας πιεσμένο το κουμπί, ο μικροδιακόπτης που βρίσκεται πίσω του θα δημιουργήσει μια σειρά σπινθήρων στο μπουζί ο οποίος θα ανάψει τον καυστήρα. Μόλις ανάψει ο καυστήρας, κλείστε πολύ προσεκτικά την πόρτα του φούρνου. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 10 δευτερόλεπτα για να επιτρέψετε στο θερμοστοιχείο που βρίσκεται μέσα στον καυστήρα να ζεσταθεί και ταυτόχρονα να διατηρήθει η φλόγα αναμμένη (παρατηρήστε τις εγκοπές στο κάτω μέρος του φούρνου). Εάν μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα ο καυστήρας δεν έχει ανάψει, σταματήστε και περιμένετε για τουλάχιστον 1 λεπτό πριν προσπαθήσετε να τον ανάψετε ξανά (πάντα διατηρώντας την πόρτα του φούρνου ανοικτή). Μόλις ανάψει ο καυστήρας, περιστρέψτε το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας στην επιθυμητή ρύθμιση. Για καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε το ταψί σε ένα μεσαίο επίπεδο. Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, σβήστε τον καυστήρα, περιστρέφοντας το κουμπί επιλογής θερμοκρασάις δεξιόστροφα, στην θέση μηδέν. Εάν για οποιονδήποτε λόγο σβήσει η φλόγα, περιμένετε τουλάχιστον για 1 λεπτό πριν προσπαθήσετε να ανάψετε πάλι τον καυστήρα. 7

8 Ενεργοποίηση του Γκριλ γκαζιού Ο καυστήρας του γκριλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην ονομαστική θερμική ισχύς του (μέγιστη). Για να ανάψετε σωστά τον καυστήρα του Γκριλ, παρακαλούμε ακολουθείστε αυστηρά τις ακόλουθες οδηγίες: Ανοίξτε πλήρως την πόρτα του φούρνου. Πιέστε και περιστρέψτε το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας δεξιόστροφα στην θέση Γκριλ. Κρατώντας πιεσμένο το κουμπί, ο μικροδιακόπτης που βρίσκεται πίσω του θα δημιουργήσει μια σειρά σπινθήρων στο μπουζί ο οποίος θα ανάψει τον καυστήρα. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 10 δευτερόλεπτα για να επιτρέψετε στο θερμοστοιχείο που βρίσκεται μέσα στον καυστήρα να ζεσταθεί και ταυτόχρονα να διατηρήθει η φλόγα αναμμένη (παρατηρήστε). Εάν μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα ο καυστήρας δεν έχει ανάψει, σταματήστε και περιμένετε για τουλάχιστον 1 λεπτό πριν προσπαθήσετε να τον ανάψετε ξανά (πάντα διατηρώντας την πόρτα του φούρνου ανοικτή). Μόλις είσαστε σίγουροι ότι ο καυστήρας έχει ανάψει, περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα πριν κλείσετε μαλακά την πόρτα. Τοποθετήστε ένα ταψί κάτω από την σχάρα για να συλλέξει το λίπος που τυχόν στάξει. Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, σβήστε τον καυστήρα, περιστρέφοντας το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας δεξιόστροφα, στην θέση μηδέν. Εάν για οποιονδήποτε λόγο σβήσει η φλόγα, περιμένετε τουλάχιστον για 1 λεπτό πριν προσπαθήσετε να ανάψετε πάλι τον καυστήρα. Επιλογή λειτουργιών Ο φωτισμός του φούρνου μπορεί να ενεργοποιηθεί περιστρέφοντας το κουμπί επιλογής λειτουργίας αριστερόστροφα. Ο ανεμιστήρας μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν ο κάτω καυστήρας είναι σε λειτουργία, περιστρέφοντας το κουμπί επιλογής λειτουργίας δεξιόστροφα. Η κάτω θέση στο κουμπί επιλογής λειτουργίας ενεργοποιεί τον ανεμιστήρα για την λειτουργία απόψυξης. Timer Για να χρησιμοποιήσετε το timer του φούρνου, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα περιστρέφοντας (δεξιόστροφα) πλήρως το κουμπί και μετά προς τα πίσω στον επιθυμητό χρόνο (μέγιστη ρύθμιση 120 λεπτά). Μετά το πέρας του προγραμματισμένου χρόνου, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Προσοχή: Το timer δεν απενεργοποιεί τον φούρνο όταν ακουστεί το ηχητικό σήμα. Προσοχή: Η συσκευή διαθέτει ένα μοτέρ ψύξης για τα εσωτερικά εξαρτήματά της. Αυτό ενεργοποιείται αυτόματα με οποιαδήποτε χρήση του φούρνου και συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι να επιτευχθεί θερμοκρασία χαμηλότερη από αυτή που έχει ρυθμιστεί, ακόμα και αφού έχει απενεργοποιηθεί ο φούρνος. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο φούρνος θα πρέπει να απενεργοποιηθεί. Εάν εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το μοτέρ ψύξης, απενεργοποιήστε τον φούρνο και επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της εταιρείας. 8

9 Πίνακας Χαρακτηριστικών Κατηγορία συσκευής ΙΙ2Η3+ Κλάση CLASS 3 Χώρες προορισμού ΕΕ, Χιλή, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Τουρκία Γκάζι G30/31 G20 Πίεση παροχής mbar 28-30/37 20 Φούρνος Γκριλ Φούρνος Γκριλ Ισχύς kw Ø Μπεκ 1/100 mm Ονομαστική ισχύς kw Μειωμένη κατανάλωση kw Ονομαστική κατανάλωση g/h-m3/h Τάση παροχής V Ηλεκτρική ισχύς kw 0.1 Ηλεκτρική ισχύς γκριλ W 9

10 Σημείωση : Συμβουλευτείτε την ενότητα με τα χαρακτηριστικά του μοντέλου στο πρώτο μέρος του εγχειριδίου ώστε να ενημερωθείτε για τα ειδικά χαρακτηριστικά που διαθέτει ο φούρνος σας. Καθαρισμός και Συντήρηση Προσοχή Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 3. Για να αφαιρέσετε το πίσω πάνελ, αφαιρέστε τις βίδες (E) που το συγκρατούν. Καθαρισμός του εμαγέ easy-clean Για να καθαρίσετε τις εμαγέ επιφάνειες (π.χ. τον πυθμένα του φούρνου), χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι με χλιαρό διάλυμα νερού και σαπουνιού. Καθαρίζετε τον φούρνο όταν αυτός είναι κρύος. Αν επιλέξετε τη χρήση ειδικών προϊόντων καθαρισμού φούρνων, χρησιμοποιήστε τα μόνο στις εμαγέ επιφάνειες, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή. Προσοχή Μην καθαρίζετε το εσωτερικό του φούρνου με ατμοκαθαριστές ή με νερό υπό πίεση. Επίσης, μη χρησιμοποιείτε συρμάτινα σφουγγάρια και συρμάτινες βούρτσες ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που θα μπορούσε να χαράξει το εμαγέ. 4. Για να ξανατοποθετήσετε τα στηρίγματα ταψιών και το πίσω πάνελ πάλι στην θέση τους, ακολουθείστε τα προηγούμενα βήματα αντίστροφα. Προσοχή Για την ασφάλειά σας, ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο χωρίς το πίσω πάνελ (το οποίο προστατεύει τον ανεμιστήρα). Οδηγίες Αφαίρεσης των Στηριγμάτων Ταψιών και του πίσω πάνελ 1. Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ (ταψιά, σχάρες, κλπ) από το εσωτερικό του φούρνου. 2. Αφαιρέστε τα στηρίγματα (C), χαλαρώνοντας την βίδα (D). Καθαρισμός του Εξωτερικού του Φούρνου και των Αξεσουάρ Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες του φούρνου και τα αξεσουάρ με χλιαρό διάλυμα νερού και σαπουνιού ή με κάποιο ήπιο απορρυπαντικό. Καθαρίστε με προσοχή τις επιφάνειες από ανοξείδωτο ατσάλι χρησιμοποιώντας μόνο σφουγγάρια ή υφάσματα που δεν μπορούν να τις χαράξουν. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικό σύρμα καθαρισμού, συρμάτινες βούρτσες ή εμπορικές σκόνες τριψίματος για να καθαρίσετε την πόρτα του φούρνου, καθώς μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια και να προκαλέσουν θραύση του κρυστάλλου. Για να διευκολύνετε τον καθαρισμό του φούρνου, μπορείτε να αφαιρέσετε την πόρτα του. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 1. Ανοίξτε την πόρτα. 10

11 2. Περιστρέψτε πλήρως τα δύο άγκιστρα ασφαλείας (F). Καθαρισμός της πόρτας με εσωτερικό κρύσταλλο πλήρους κάλυψης Οδηγίες για την αφαίρεση/επανατοποθέτηση των εσωτερικών κρυστάλλων 1. Ανοίξτε την πόρτα. 2. Περιστρέψτε πλήρως τα δύο άγκιστρα ασφαλείας (Ν) για να μπλοκάρετε την πόρτα και να μην μπορει να κλείσει. 3. Κλείστε την πόρτα εώς ότου εφαρμόσει στα δύο άγκιστρα. 3. Πιέστε το σημείο 1 που βρίσκεται στο άνω μέρος και στις δύο πλευρές της πόρτας του φούρνου. 4. Κρατήστε με τα δύο σας χέρια τα πλαϊνά της πόρτας του φούρνου, σηκώστε την και τραβήξτε την προς τα έξω, μέχρι να απελευθερωθούν εντελώς οι μεντεσέδες (G). 4. Συνεχίστε να πιέζετε το σημείο 1 και τραβήξτε προς τα έξω το άνω κούμπωμα της πόρτας. Για την επανατοποθέτηση της πόρτα, ακολουθήστε τα ίδια βήματα αντίστροφα. 5. Τα εσωτερικά κρυστάλλινα πάνελς μπορούν τώρα να αφαιρεθούν και να καθαριστούν εύκολα με ένα μαλακό πανί και καθαριστικό για τζάμια. 11

12 Προσοχή Εάν δεν έχετε μπλοκάρει την πόρτα με το άγκιστρο ασφαλείας (Ν), προσέξτε ιδιαίτερα, γιατί όταν αφαιρέσετε τα εσωτερικά κρυστάλλινα πάνελς, η πόρτα του φούρνου θα κλείσει. 6. Αφού καθαρίσετε τα κρύσταλλα, τοποθετήστε τα πάλι με την ίδια σειρά, έτσι ώστε να μπορείτε να διαβάσετε τη λέξη TERMOGLASS που είναι τυπωμένη πάνω τους. 7. Τοποθετήστε και πάλι στην θέση του το άνω κούμπωμα της πόρτας και βεβαιωθείτε ότι οι πλευρικές προεξοχές εφαρμόζουν στο σημείο 1. Αντικατάσταση του Λαμπτήρα Φωτισμού Προσοχή Πριν αλλάξετε τη λάμπα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το φούρνο από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αφαιρέστε με ένα κατσαβίδι ή ένα εργαλείο το κάλυμμα του λαμπτήρα. Τεχνικές Πληροφορίες Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε μόνιμα αεριζόμενους χώρους, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας. Αν η συσκευή δε λειτουργεί, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και ενημερώστε τους για το πρόβλημα, διευκρινίζοντας: 1. Τον αύξοντα αριθμό της συσκευής (Serial Number, S-No). 2. Το μοντέλο της συσκευής (Model). Θα εντοπίσετε αυτές τις πληροφορίες στην πινακίδα καταγραφής των χαρακτηριστικών της συσκευής στο πλάι του φούρνου, μόλις ανοίξετε την πόρτα. Οποιαδήποτε εργασια συντήρησης θα πρέπει να πραγματοποιείται από έμπειρο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό, έχοντας αποσυνδέσει την συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και διακόψει την παροχή γκαζιού. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα. Ο καινούργιος λαμπτήρας πρέπει να είναι ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 300 C. Μπορείτε να τον παραγγείλετε από την Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα στη θέση του με προσοχή ώστε να εφαρμόσει σωστά. 12

13 Εγκατάσταση Είναι σημαντικό όλες οι εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση, ρύθμιση και συντήρηση της συσκευής να πραγματοποιούνται από έμπειρο και αρμόδιο προσωπικό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Αν εγκαταστήσετε το φούρνο μόνοι σας, χωρίς τη βοήθεια εξειδικευμένου τεχνικού, ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά, που τυχόν προκληθεί. Χώρος εγκατάστασης Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να συνδεθεί με συσκευή εκκένωσης προϊόντων καύσης. Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και λειτουργήσει μόνο σε χώρους που έχουν μόνιμο εξαερισμό, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η ροή του φυσικού αέρα θα πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση μέσω μόνιμων ανοιγμάτων στους εξωτερικούς τοίχους του σπιτιού, ή μέσω αγωγών εξαερισμού (βλέπετε παρακάτω σχέδιο). Τα ανοίγματα του εξαερισμού θα πρέπει να διαθέτουν μία οφέλιμη επιφάνεια τουλάχιστον 100cm 2 και να μην εμποδίζονται από τυχόν αντικείμενα (προστασία με μεταλλικά πλέγματα ή συρματόπλεγμα). Το σπίτι θα πρέπει να διαθέτει ένα σύστημα εκκένωσης καπνών με την μορφή απορροφητήρα ή ένα ηλεκτρικό ανεμιστήρα ο οποίος θα λειτουργεί όταν είναι ενεργοποιημένη η συσκευή (βλέπετε παρακάτω σχέδιο). 13

14 Εγκατάσταση στο έπιπλο κουζίνας Είναι σημαντικό όλες οι εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση της συσκευής να πραγματοποιούνται από έμπειρο και αρμόδιο προσωπικό. Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από πάγκο εργασίας ή ψηλά σε μονάδα επίπλων. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, θα πρέπει να τηρηθούν οι διαστάσεις που προσδιορίζονται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. Η μονάδα επίπλων όπου θα εντοιχιστεί η συσκευή θα πρέπει να είναι κατάλληλα στερεωμένη. Για να ξεπακετάρετε το φούρνο, τραβήξτε περιμετρικά τη χάρτινη προεξοχή που βρίσκεται στη μία γωνία του κουτιού, χαμηλά. Για να μετακινήσετε τη συσκευή, κρατήστε την από το πλάι, αλλά ποτέ το χερούλι της πόρτας. Η εγκατάσταση του φούρνου στην μονάδα επίπλων θα πρέπει να συμμορφώνεται στις ακόλουθες οδηγίες (βλέπετε παρακάτω σχέδιο): 1. Αφαιρέστε τα πλευρικά καλύμματα του πλαισίου χαλαρώνοντας τις βίδες που τα συγκρατούν. 2. Συνδέστε τον φούρνο με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γκαζιού και στη συνέχεια τοποθετήστε τον στην μονάδα επίπλων. 3. Στερεώστε τον φούρνο στην μονάδα επίπλων χρησιμοποιώντας τις 2 ξυλόβιδες Β (παρέχονται). 4. Τοποθετήστε πάλι τα πλευρικά καλύμματα του πλαισίου. Μην χρησιμοποιείτε την πόρτα ως μοχλό όταν κάνετε την εγκατάσταση του φούρνου. Μην ασκείτε πίεση στην πόρτα του φούρνου όταν είναι ανοικτή. Προσοχή Η κόλλα που χρησιμοποιείται στην πλαστική επένδυση των μονάδων επίπλων κουζίνας πρέπει να είναι ανθεκτική σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 90 C. Προσοχή Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, απαιτείται κενό εξαεριμού 9cm στο κάτω πίσω μέρος ( πάτο ) του κουτιού εντοιχισμού. Στην περίπτωση εντοιχισμού σε ψηλή μονάδα επίπλων, απαιτείται επιπλέον αντίστοιχο κενό στο πάνω πίσω μέρος του κουτιού εντοιχισμού (βλέπετε παρακάτω σχέδιο). 14

15 15

16 Σύνδεση με την παροχή γκαζιού Η συσκευή θα πρέπει να συνδεδεθεί με την παροχή γκαζιού ή την φιάλη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς αφού πρώτα σιγουρευτείτε ότι έχει ρυθμιστεί για τον τύπο γκαζιού που έχετε. Η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργήσει με τον τύπο γκαζιού που προσδιορίζεται στην ετικέτα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πλαισίου του φούρνου. Εάν ο τύπος γκαζιού που διαθέτετε δεν συμφωνεί με αυτόν που διαθέτει η συσκευή, θα πρέπει να αλλάξετε και να τοποθετήσετε τα αντίστοιχα μπεκ (παρέχονται). Μετά από οποιαδήποτε αλλαγή στον τύπο γκαζιού, θα πρέπει να αφαιρέσετε την προηγούμενη ετικέτα και να τοποθετήσετε μία νέα ετικέτα όπου θα αναγράφονται τα νέα στοιχεία. Ο έμπειρος τοποθέτης θα πρέπει να ακολουθήσει τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ενότητα Προσαρμογή σε διαφορετικούς τύπους γκαζιού και να συμμορφωθεί με αυτές τις συνθήκες. Για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η πίεση του γκαζιού συμφωνεί με τις τιμές που αναγράφονται στον Πίνακα χαρακτηριστικών για τον καυστήρα και τα μπεκ. Εάν η συσκευή πρόκειται να λειτουργήσει με φιάλη υγραερίου, βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμιστής πίεσης της φιάλης συμφωνεί με τους ισχύοντες κανονισμούς. Είναι υποχρεωτικό, η παροχή του γκαζιού να γίνεται μέσω ενός άκαμπτου μεταλλικού σωλήνα (από χαλκό ή χάλυβα) ή μέσω ενός εύκαμπτου μεταλλικού σωλήνα (από ανοξείδωτο ατσάλι) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ο σωλήνας εισόδου του γκαζιού στη συσκευή περιλαμβάνει ένα ρακόρ στο οποίο συνδέεται η ρυθμιζόμενη γωνιακή σύνδεση (παρέχεται) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (βλέπετε παρακάτω σχέδιο). Ο άκαμπτος ή εύκαμπτος σωλήνας παροχής γκαζιού (μέγιστο μήκος = 1,5 μέτρα) θα πρέπει να συνδεθεί στο άκρο της γωνιακής σύνδεσης. Τοποθετήστε τους δακτυλίους στεγανοποίησης (παρέχονται) στα δύο άκρα της γωνιακής σύνδεσης. Εάν αφαιρέσετε αυτά τα μέρη, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τους δακτυλίους στεγανοποίησης με καινούργιους. Μόλις τοποθετηθεί η συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας γκαζιού δεν πιέζεται ή φθείρεται από κινούμενη μέρη. Προσοχή: Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι οι δακτύλιοι στεγανοποίησης όλων των συνδέσμων είναι απολύτως σφιγμένοι. Ελέγξτε το, χρησιμοποιώντας διάλυμα σαπουνιού (ποτέ μην χρησιμοποιείτε φλόγα). 1. Σωλήνας παροχής 2. Ρακόρ 3. Δακτύλιος στεγανοποίησης 4. Γωνιακή σύνδεση 5. Δακτύλιος στεγανοποίησης 6. Ρακόρ 7. Άκαμπτος ή εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας τροφοδοσίας 16

17 Σύνδεση με την Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος Ο τεχνικός εγκατάστασης πρέπει να ελέγξει ότι: Η τάση και η συχνότητα του ρεύματος είναι σύμφωνες με αυτές που είναι τυπωμένες στην πινακίδα των τεχνικών στοιχείων στον φούρνο. Η ηλεκτρική εγκατάσταση στην οποία θα συνδεθεί ο φούρνος να είναι κατάλληλη, δηλαδή να αντέχει/σηκώνει το ρεύμα που απαιτεί ο φούρνος κατά την λειτουργία του, σύμφωνα με την πινακίδα των τεχνικών στοιχείων. Μετά την ηλεκτρική σύνδεση, ελέγξτε ότι όλα τα ηλεκτρικά μέρη του φούρνου λειτουργούν. 2. Άνω καυστήρας (εάν το μοντέλο σας διαθέτει): για να τον αφαιρέσετε, ξεβιδώστε τη βίδα του στηρίγματος του καυστήρα. Αφαιρέστε τον κάτω καυστήρα και τον άνω (εάν το μοντέλο σας διαθέτει) ώστε να μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στα μπεκ. Προσαρμογή σε διαφορετικούς τύπους γκαζιού Για να προσαρμόσετε την συσκευή σε κάποιον άλλο τύπο γκαζιού από αυτόν με τον οποίο σας παραδώθηκε (δείτε την ετικέτα πάνω στην συσκευασία της συσκευής) θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: Ανοίξτε πλήρως την πόρτα του φούρνου και αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ (ταψιά, σχάρες, κλπ). Ξεβιδώστε τις βίδες (αν υπάρχουν) που στερεώνουν την πλάκα του πυθμένα του φούρνου που καλύπτει τον καυστήρα και αφαιρέστε την. Αφαιρέστε τους καυστήρες με την ακόλουθη σειρά: 1. Κάτω καυστήρας: για να τον αφαιρέσετε, ξεβιδώστε τις βίδες των στηριγμάτων του καυστήρα. Προσοχή: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν αφαιρείτε τον καυστήρα, με τα καλώδια των μπουζί και τους σωλήνες του θερμοστοιχείου. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί 7 mm Stillson για να αντικαταστήστε το μπεκ με αυτό που αντιστοιχεί στον τύπο του γκαζιού που θα χρησιμοποιηθεί (βλέπε "Πίνακα Χαρακτηριστικών"). Συναρμολογήστε ξανά τα διάφορα μέρη πραγματοποιώντας τα βήματα με αντίστροφη σειρά. Θυμηθείτε να αντικαταστήσετε την ετικέτα βαθμονόμησης με μία νεα (παρέχεται). 17

18 Ρύθμιση της ροής του αέρα των καυστήρων Λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών του γκαζιού που χρησιμοποιείται, οι φλόγες μπορεί να λαμβάνουν ανεπαρκή ή υπερβολική ροή του αέρα. Σε αυτή την περίπτωση, ρυθμίστε την ροή του αέρα, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω: 1. Χαλαρώστε την βίδα C του καυστήρα. 2. Περιστρέψτε το κλείστρο αέρος D στην θέση Ν για φυσικό αέριο (ή μεθάνιο) ή στην θέση G για υγραέριο. Ευθυγραμμίστε την κινούμενη ένδειξη του κλείστρου με τον σταθερό δείκτη του καυστήρα ώστε να αποκτήσουν μία κανονική φλόγα. Παραδείγματα Φλόγα με υπερβολική ροή του αέρα, μικρή και αδύνατη: περιστρέψτε (αριστερόστροφα) το κλείστρο αέρος D για να μειώσετε το άνοιγμα x. Κανονική φλόγα: γαλαζωπό χρώμα Φλόγα με ανεπαρκή ροή του αέρα, ακανόνιστη με κίτρινες άκρες: περιστρέψτε (δεξιόστροφα) το κλείστρο αέρος D για να μεγαλώσετε το άνοιγμα x. Ρύθμιση της ελλάχιστης ροής (μόνο για τον κάτω καυστήρα) Η ρύθμιση της ελλάχιστης ροής της φλόγας πραγματοποιείται μόνο μέσα στο εργοστάσιο. Μετά από την αλλαγή μπεκ για να προσαρμοστεί στον διαθέσιμο τύπο γκαζιού ή μετά από συγκεκριμένες συνθήκες σχετικά με την πίεση της παροχής, μπορεί να κριθεί απαραίτητη ξανά η ρύθμιση της ελλάχιστης ροής. Αυτή η λειτουργία πραγματοποιείται με τον φούρνο εντοιχισμένο στην μονάδα επίπλων και αφού έχει γίνει η σύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και γκαζιού από έμπειρο άτομο. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι υποχρεωτικές όταν αλλάζετε τον τύπο του γκαζιού σε κάποιον άλλο (από φυσικό αέριο G20 σε υγραέριο G3) ώστε να εξασφαλιστεί η ελάχιστη θερμοκρασία των περίπου 150 C. Τα απαραίτητα βήματα: Ανοίξτε πλήρως την πόρτα του φούρνου και αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ του. Αφαιρέστε την πλάκα του δαπέδου. Ενεργοποιήστε τον φούρνο στην μέγιστη ισχύ με το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας (ακολουθήστε τις οδηγίες της σχετικής ενότητας) και προσεκτικά κλείστε την πόρτα του φούρνου. Περιμένετε περίπου 10 λεπτά. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κατσαβίδι και αφού αφαιρεθεί το κουμπί, μεταβείτε στην βίδα bypass. Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην ελάχιστη ρύθμιση. Σφίξτε ή χαλαρώστε ανάλογα την βίδα bypass, για να μειώσετε ή να αυξήσετε την φλόγα μέχρι να επιτευχθεί μία μικρή, κανονική φλόγα. Συναρμολογήστε ξανά και βεβαιωθείτε ότι η φλόγα δεν βγαίνει έξω όταν ρυθμίζετε μεταξύ της ελάχιστης και μέγιστης θέσης. Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα του φούρνου συνεχόμενα για αρκετές φορές (ούτε πολύ γρήγορα ούτε πολύ αργά). Επίσης βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση είναι αρκετή ώστε να διατηρεί το θερμοστοιχείο ζεστό. Σβήστε τον καυστήρα και τότε, αφού κρυώσει, τοποθετήστε πάλι στη θέση τους την πλάκα του δαπέδου και τα αξεσουάρ του φούρνου. 18

19 Προσοχή: Για να ρυθμίσετε το ελάχιστο επίπεδο όταν αλλάζετε από υγραέριο σε φυσικό αέριο (ή μεθάνιο), το μόνο που χρειάζεστε είναι να χαλαρώσετε την βίδα bypass. Για να λειτουργήσει με γκάζι G30/G31 (LPG), θα πρέπει να είναι πλήρως σφιγμένη η βίδα ρύθμισης bypass. Μόλις ολοκληρωθούν αυτά τα βήματα (αντικατάσταση των μπεκ, ρύθμιση της ροής του αέρα και ελάχιστα επίπεδα ροής) απενεργοποιήστε τον φούρνο και αντικαταστήστε την ετικέτα βαθμονόμησης με μία νέα (προσδιορίζοντας το τύπο γκαζιού που χρησιμοποιείται). Στην περίπτωση προβλήματος με τον θερμοστάτη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της εταιρείας. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση. Η Teka δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη στο κείμενο των οδηγιών χρήσεως που προέρχονται από την απόδοση στην Ελληνική κατά τη μετάφραση. 19

20 Τ Ε Κ Α Ε Λ Λ ΑΣ Α. Ε. S E R V I C E ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΔΡΑ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Ασπρόπυργος : , Θέση Ρουπάκι, Τηλ. : , Fax : , ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Αθήνα : Λ. Μεσογείων , Ν. Ψυχικό Τηλ. : , Fax : ΑΘΗΝΑ : , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ : ,

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HS 630 www.teka.com HS 630 1. Πίνακας χειρισμού 2. Λάστιχο φούρνου 3. Αντίσταση Γκριλ 4. Επιχρωμιωμένα Πλευρικά Στηρίγματα Ταψιών 5. Σχάρα Ψησίματος 6. Ταψί ψησίματος 7. Μεντεσές 8. Πόρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HKL-840. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HKL-840. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HKL-840 www.teka.com ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση. Η Teka δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως HKΧ-740 "Teka" ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗKΧ-740 1. Πλήκτρο πρόσβασης στα προγράμματα μαγειρέματος 3. Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας 2. Ηλεκτρονικό ρολόι 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ Απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΥΡΝΟΥ COMPACT HK-800 "Teka" Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HK-800......... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ COMPACT (ΓΕΝΙΚΑ)...

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

SF750OT. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2

SF750OT. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2 Φούρνος Ηλεκτρικός πολυλειτουργικός, ορειχάλκινος, 60 εκ. Αισθητική Cortina. Ενεργειακή κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709172534 Προγράμματα / Λειτουργίες Λειτουργία καθαρισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HA-820 / HA-820 E "Teka" Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HA-820 / HA-820 E.... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΩΝ / ΦΟΥΡΝΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ)... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 Μέρη και εξαρτήματα Μέρη της συσκευής Πίνακας ελέγχου Γυάλινο καπάκι Χαμηλή σχάρα Για μαγείρεμα, άχνισμα και ψήσιμο (για ογκώδη τρόφιμα) Ψηλήσχάρα Γιαgrill, φρυγάνισμα και ξερό ψήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Συσκευή ελέγχου αφής Ψηφιακό Χειριστήριο 3 Ταχυτήτων Περίοδοι καθαρισμού των αλουμίνιων φίλτρων: Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν η ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HR-800 E / HR-800 "Teka" Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HR-800 E / HR-800... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΩΝ / ΦΟΥΡΝΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ)... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SF750RWX. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2

SF750RWX. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2 Φούρνος Ηλεκτρικός πολυλειτουργικός, κόκκινο κρασί, 60 εκ. Αισθητική Cortina. Ενεργειακή κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709166410 Προγράμματα / Λειτουργίες Λειτουργία καθαρισμού:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ.

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε ή/και χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα. Πριν συνδέσετε, σιγουρευτείτε ότι η τάση της παροχής αντιστοιχεί με την τάση στην πινακίδα τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HA-845 / HA-845 E "Teka" Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HA-845 / HA-845 E.... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΩΝ / ΦΟΥΡΝΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ)... 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

DO81CSS-5. classic. EAN13: 8017709080853 Κυρίως φούρνος: 8 λειτουργίες

DO81CSS-5. classic. EAN13: 8017709080853 Κυρίως φούρνος: 8 λειτουργίες Διπλός ηλεκτρικός φούρνος πολλαπλών λειτουργιών, 60εκ., σειρά "Classic new", inox Ενεργειακή Κλάση ΑΑ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709080853 Κυρίως φούρνος: 8 λειτουργίες Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu

GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu FR BG RO SI GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: www.whirlpool.eu Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ - Αυτός ο απορροφητήρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για την απαγωγή των οσµών προς τον εξωτερικό είτε για το φιλτράρισµα τους και την επαναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

TR93X νέο. Victoria. Κουζίνα "Victoria" 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr

TR93X νέο. Victoria. Κουζίνα Victoria 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr TR93X νέο Κουζίνα "" 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709191016 ΕΣΤΙΑ: Εμπρός Δεξιά: 1.80kW Πίσω Δεξιά: 2.90kW Εμπρός Κέντρο: 1.00kW Πίσω

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

SUK92MFX5. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας Αυτόματος ψυκτικός μηχανισμός προστασίας

SUK92MFX5. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας Αυτόματος ψυκτικός μηχανισμός προστασίας SUK92MFX5 Ελεύθερη κουζίνα 90cm, µε 2 φούρνους και εστία αερίου, σειρά Concert, inox Ενεργειακή Κλάση Α (Κυρίως φούρνος) Ενεργειακή Κλάση Α (Δευτερεύων φούρνος) EAN13: 8017709074272 Κυρίως φούρνος: Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

SE20XMFR8. Λειτουργίες. classic

SE20XMFR8. Λειτουργίες. classic Φούρνος, Ύψος 48εκ, 90 εκ, πολυλειτουργικός, 8 λειτουργιών Σειρά Classic, Inox, Ενεργειακή κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709146665 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Ανοξείδωτο ατσάλι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: www.bauknecht.eu Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC Β ΕS VTC R 2DC E VTC B 2DC E www.teka.com Περιεχόμενα Παρουσίαση συσκευής Σελίδα 3 Οδηγός Χρήσης Εγχειριδίου Οδηγιών Χρήσεως 4 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

CS150-5. Επισμαλτωμένο ταψί Σχάρα ψησίματος Χρωμιωμένο ράφι Αντικολλητική επιφάνεια Αυτοκαθαριζόμενες πλάκες Σούβλα

CS150-5. Επισμαλτωμένο ταψί Σχάρα ψησίματος Χρωμιωμένο ράφι Αντικολλητική επιφάνεια Αυτοκαθαριζόμενες πλάκες Σούβλα CS150-5 Ελεύθερη κουζίνα 150cm, µε 2 φούρνους, εστία αερίου & ηλεκτρική ψηστιέρα, σειρά Opera, inox Ενεργειακή Κλάση Α (Κυρίως φούρνος) Ενεργειακή Κλάση A (Δευτερεύων φούρνος) EAN13: 8017709100957 Κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Инструкции по монтажу и эксплуатации ż ł ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ EDD9960.OGE

Инструкции по монтажу и эксплуатации ż ł ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ EDD9960.OGE Инструкциипомонтажуиэксплуатации żł ΟΔΗΓΙΕΣΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣΚΑΙΧΡΗΣΗΣ EDD9960.OGE 2 3 1 2 2A 2B 2C 4 5 6 7 8 ΟΔΗΓΙΕΣΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣΚΑΙΧΡΗΣΗΣ Δωσε μεγαλη προσοχη στις οδηγιες που αναφερονται σε αυτο το εγχειριδιο

Διαβάστε περισσότερα

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ Εγχειρίδιο εγκατάστασης Περιγραφή εξοπλισμού Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο με τον εξοπλισμό που συμπεριλαμβάνεται. Γρίλιες εξόδου αέρα Πίνακας ελέγχου Χερούλι μεταφοράς Χερούλι

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργίες. Επιλογές. Κυρίως φούρνος. Δευτερεύων φούρνος

Λειτουργίες. Επιλογές. Κυρίως φούρνος. Δευτερεύων φούρνος A3-7 νέο classic Kουζίνα 120cm, Opera,µε 2 φούρνους, εστία αερίου & ηλεκτρική ψηστιέρα,inox Ενεργειακή Κλάση Α + Α Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709162375 Προγράμματα / Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. S71391NFD W71390NFD Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HA-855 "Teka" Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HA-855... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΩΝ / ΦΟΥΡΝΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ)... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΥΖΙΝΩΝ /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ. Ελληνικά

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ. Ελληνικά ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη φρυγανιέρας... 9 Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 4 ΕΣΤΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 4 ΕΣΤΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 4 ΕΣΤΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ CS 0908 13250 E: Ηλεκτρικός φούρνος χωρίς χρονοδιακόπτη & ανεμιστήρα CΤ 0908 13250 M: Ηλεκτρικός φούρνος με χρονοδιακόπτη & ανεμιστήρα Παρακαλούμε να διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 4 3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΕΡΙΩΝ... 7

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 4 3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΕΡΙΩΝ... 7 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 4 3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΕΡΙΩΝ... 7 4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ... 8 5. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ... 9 6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα