ιαδραστική επίπεδη οθόνη Εγχειρίδιο χρήστη T420 TL550 T650

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαδραστική επίπεδη οθόνη Εγχειρίδιο χρήστη T420 TL550 T650"

Transcript

1 ιαδραστική επίπεδη οθόνη Εγχειρίδιο χρήστη T420 TL550 T650

2 Αποποίηση ευθύνης Η BenQ Corporation δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις, ρητά ή σιωπηρά, σχετικά µε τα περιεχόµενα του παρόντος εγγράφου. Η BenQ Corporation διατηρεί το δικαίωµα να αναθεωρήσει την παρούσα έκδοση και να επιφέρει ενίοτε αλλαγές στα περιεχόµενά της χωρίς καµιά υποχρέωση να ενηµερώνει οποιονδήποτε για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Πνευµατική ιδιοκτησία Copyright 2011 BenQ Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τµήµατος του παρόντος εντύπου υλικού, η µετάδοση, η µεταγραφή, η αποθήκευση σε µέσο ανάκτησης ή η µετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή γλώσσα ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, µαγνητικό, οπτικό, χηµικό, χειροκίνητο ή άλλο, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας BenQ Corporation.

3 Πινακασ ΠεριεΧοµενων 3 Αποποίηση ευθύνης... 2 Πνευµατική ιδιοκτησία... 2 Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις ασφαλείας... 5 Σηµαντικές οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια... 7 Σηµειώσεις για το πάνελ LCD αυτής της οθόνης... 8 Ειδοποίηση ασφαλείας για το τηλεχειριστήριο... 8 Ειδοποίηση για την ασφάλεια των µπαταριών... 9 Περιεχόµενα συσκευασίας Προαιρετικά εξαρτήµατα Μέρη της οθόνης και οι λειτουργίες τους Εµπρός όψη Πίσω όψη Υποδοχές εισόδου/εξόδου Τηλεχειριστήριο Χρήση του τηλεχειριστηρίου Εγκατάσταση της οθόνης Τοποθέτηση της οθόνης Σύνδεση σηµάτων ήχου/εικόνας Σύνδεση της µονάδας αφής Σύνδεση τροφοδοσίας Χρήση της οθόνης αφής Βαθµονόµηση της οθόνης αφής Σηµαντικές οδηγίες σχετικά µε τη χρήση της οθόνης αφής Βασικοί χειρισµοί Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης Κλείδωµα/ξεκλείδωµα των χειριστηρίων Αλλαγή σηµάτων εισόδου Ρύθµιση στάθµης έντασης ήχου Το µενού OSD (On-Screen Display) Επισκόπηση µενού OSD... 37

4 4 Χειρισµοί στο µενού OSD Μενού Εικόνα Μενού Ήχος Μενού Επιλογή Μενού Ρύθµιση Πληροφορίες για το προϊόν Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποστηριζόµενη ανάλυση σήµατος εισόδου Υποστηριζόµενος συνδυασµός σηµάτων εισόδου PIP Υποστηριζόµενη πηγή σήµατος και ανάλυση στη λειτουργία PIP Αντιµετώπιση προβληµάτων... 61

5 Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις ασφαλείας 5 Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις ασφαλείας Σκοπός του συµβόλου της αστραπής µε βέλος στην άκρη του εντός ενός ισόπλευρου τριγώνου είναι να προειδοποιεί το χρήση για την παρουσία µη µονωµένης «επικίνδυνης τάσης» µέσα στο περίβληµα του προϊόντος, η οποία µπορεί να επαρκώς υψηλή ώστε να συνιστά κίνδυνο ηλεκτροπληξίας για τους ανθρώπους. Σκοπός του συµβόλου του θαυµαστικού εντός ενός ισόπλευρου τριγώνου είναι να προειδοποιεί το χρήση για την παρουσία σηµαντικών οδηγιών χειρισµού και συντήρησης (σέρβις) στο έντυπο υλικό που συνοδεύει τη συσκευή. Ο ΠΑΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΙΩΝΕΤΑΙ Για λόγους διασφάλισης της ασφαλούς λειτουργίας, το φις τριών ακίδων πρέπει να τοποθετείται µόνο σε στάνταρ πρίζα ρεύµατος τριών ακίδων, η οποία είναι αποτελεσµατικά γειωµένη µέσω της κανονικής οικιακής καλωδίωσης. Τα καλώδια προέκτασης που χρησιµοποιούνται µε τον εξοπλισµό πρέπει να έχουν τρεις κλώνους και να είναι σωστά συνδεδεµένα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σύνδεση µε τη γείωση. Τυχόν εσφαλµένα συνδεδεµένα καλώδια προέκτασης αποτελούν σηµαντική αιτία πρόκλησης σοβαρών βλαβών. Το γεγονός ότι ο εξοπλισµός λειτουργεί ικανοποιητικά δεν υποδηλώνει ότι η πρίζα ρεύµατος είναι γειωµένη ή ότι η εγκατάσταση είναι απόλυτα ασφαλής. Για τη δική σας ασφάλεια, αν έχετε αµφιβολίες ως προς την αποτελεσµατική γείωση της πρίζας ρεύµατος, συµβουλευτείτε εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο. Ο χειρισµός του φις του καλωδίου ρεύµατος πρέπει να είναι εύκολος. Η πρίζα AC (πρίζα ρεύµατος δικτύου) πρέπει να είναι εγκατεστηµένη κοντά στον εξοπλισµό και εύκολα προσβάσιµη. Για να αποσυνδέσετε πλήρως αυτόν τον εξοπλισµό από το δίκτυο AC, βγάλτε το φις του καλωδίου ρεύµατος από την πρίζα AC. Μην τοποθετείτε αυτήν την οθόνη σε ανισόπεδη, κεκλιµένη ή ασταθή επιφάνεια (π.χ. τραπεζάκι µε ρόδες), από την οποία µπορεί να πέσει και να προκληθεί ζηµία στην ίδια ή άλλους. Μην τοποθετείτε αυτήν την οθόνη κοντά σε νερό, π.χ. λουτρό ή πισίνα, ή σε σηµείο όπου ενδέχεται να πιτσιλιστεί ή να ψεκαστεί µε νερό, π.χ. µπροστά από ανοικτό παράθυρο από το οποίο µπορεί να εισέλθει νερό της βροχής. Μην εγκαθιστάτε αυτήν την οθόνη σε περιορισµένο χώρο χωρίς κατάλληλο εξαερισµό και κυκλοφορία του αέρα, π.χ. µέσα σε κλειστό ντουλάπι. Αφήστε τον απαιτούµενο χώρο γύρω από την οθόνη για να διασκορπίζεται η εκλυόµενη θερµότητα από το εσωτερικό της. Μη φράζετε τυχόν ανοίγµατα και στόµια εξαερισµού της οθόνης. Ενδεχόµενη υπερθέρµανση µπορεί να δηµιουργήσει κινδύνους και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

6 6 Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις ασφαλείας Η παρούσα οθόνη θα πρέπει να εγκαθίσταται µόνο από εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο. Αν η παρούσα οθόνη δεν εγκατασταθεί σωστά, µπορεί να προκληθούν τραυµατισµοί ή ζηµίες στην ίδια την οθόνη. Ελέγχετε τακτικά την εγκατάσταση της οθόνης και συντηρείτε περιοδικά την οθόνη ώστε να διασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες λειτουργίας της. Για τη συναρµολόγηση της οθόνης, χρησιµοποιείτε µόνο πρόσθετα εξαρτήµατα που είναι εγκεκριµένα ή που συνιστά ο κατασκευαστής της. Η χρήση εσφαλµένων ή ακατάλληλων πρόσθετων εξαρτηµάτων ενδέχεται να προκαλέσει πτώση της οθόνης και να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυµατισµούς. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια και τα σηµεία στερέωσης είναι επαρκώς ανθεκτικά ώστε να στηρίζουν το βάρος της οθόνης. Μην αφαιρείτε τυχόν καλύµµατα, για να είναι µειωµένος ο κίνδυνος της ηλεκτροπληξίας. εν υπάρχουν στο εσωτερικό της εξαρτήµατα που µπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Για τυχόν επισκευές απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο προσωπικό του σέρβις.

7 Σηµαντικές οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια 7 Σηµαντικές οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια 1. ιαβάστε αυτές τις οδηγίες. 2. Τηρείτε αυτές τις οδηγίες. 3. Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις. 4. Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. 5. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή αυτή κοντά σε νερό. 6. Για τον καθαρισµό χρησιµοποιείτε µόνο στεγνό πανί. 7. Μη φράζετε κανένα άνοιγµα εξαερισµού. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 8. Να µην εγκαθίσταται κοντά σε πηγές θερµότητας, όπως καλοριφέρ, θερµαντικά σώµατα, θερµάστρες ή άλλη συσκευή (µεταξύ άλλων ενισχυτές), που παράγουν θερµότητα. 9. Μην καταργείτε το σκοπό ασφάλειας του πολωµένου φις ή του φις τύπου γείωσης. Το πολωµένο φις έχει δύο ελάσµατα διαφορετικού πλάτους. Το φις τύπου γείωσης έχει δύο ελάσµατα και ένα τρίτο δόντι γείωσης. Το φαρδύ έλασµα ή το τρίτο δόντι παρέχονται για την ασφάλειά σας. Αν το παρεχόµενο φις δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο για να αντικαταστήσει την παλιά πρίζα. 10. Προστατέψτε το καλώδιο ρεύµατος κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να µην πατιέται ή να µην πιέζεται υπερβολικά στα φις, τις πρίζες και στο σηµείο εξόδου τους από τη συσκευή. 11. Χρησιµοποιείτε µόνο εξαρτήµατα/πρόσθετα εξαρτήµατα που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή. 12. Χρησιµοποιείτε µόνο τροχήλατο τραπεζάκι, βάση, τρίποδο, βραχίονα στήριξης ή τραπέζι που προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή ή που πωλείται µαζί µε τη συσκευή. Αν χρησιµοποιηθεί τροχήλατο τραπεζάκι, προσέξτε όταν µετακινείτε το τροχήλατο τραπεζάκι µαζί µε τη συσκευή ώστε να αποφύγετε τυχόν τραυµατισµό από ενδεχόµενη ανατροπή. 13. Αποσυνδέετε τη συσκευή όταν έχει καταιγίδες µε αστραπές ή όταν δεν πρόκειται να την χρησιµοποιήσετε για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 14. Για όλες τις επισκευαστικές εργασίες απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο προσωπικό του σέρβις. Επισκευές απαιτούνται σε περίπτωση που η συσκευή υποστεί οποιαδήποτε ζηµία, π.χ. στο καλώδιο ρεύµατος ή στο φις του καλωδίου ρεύµατος, αν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείµενα πάνω στη συσκευή ή σε περίπτωση που η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή πέσει κάτω.

8 8 Σηµαντικές οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια Σηµειώσεις για το πάνελ LCD αυτής της οθόνης Το πάνελ οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD) αυτής της οθόνης έχει µία πολύ λεπτή προστατευτική στρώση γυαλιού, η οποία µπορεί να σηµαδευτεί ή να γρατζουνιστεί και να ραγίσει σε περίπτωση που χτυπηθεί ή ασκηθεί πίεση πάνω της. Το υπόστρωµα υγρών κρυστάλλων µπορεί, επίσης, να υποστεί ζηµία σε περιπτώσεις υπερβολικής δύναµης ή ακραίες θερµοκρασίες. Να είστε προσεκτικοί όταν το χειρίζεστε. Ο χρόνος απόκρισης και η φωτεινότητα του πάνελ LCD διαφέρει ανάλογα µε τη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Αποφύγετε την τοποθέτηση της οθόνης σε σηµείο που είναι εκτεθειµένο στο άµεσο ηλιακό φως ή σε σηµείο όπου το άµεσο ηλιακό φως ή ο σποτ φωτισµός πέφτει πάνω στο πάνελ LCD, γιατί η θερµότητα µπορεί να προξενήσει ζηµία στο πάνελ και το εξωτερικό περίβληµα της οθόνης ενώ, παράλληλα, το έντονο φως δυσχεραίνει την παρακολούθηση. Το πάνελ LCD αποτελείται από µεµονωµένα εικονοστοιχεία (pixel) ώστε να εµφανίζει εικόνες, και κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές σχεδίασης. Ενώ το 99,9% αυτών των εικονοστοιχείων λειτουργεί κανονικά, ενδέχεται ένα ποσοστό 0,01% εξ αυτών να είναι πάντοτε αναµµένο (µε κόκκινο, µπλε ή πράσινο χρώµα) ή σβηστό. Πρόκειται για έναν τεχνικό περιορισµό της τεχνολογίας LCD, και δεν συνιστά βλάβη. Οι οθόνες LCD, όπως οι οθόνες πλάσµα (PDP) και οι συµβατικές CRT (καθοδικού σωλήνα), είναι επίσης ευάλωτες σε φαινόµενα όπως το "screen burn-in" (κάψιµο) ή το "image retention (αποτύπωση ειδώλου), τα οποία διαπιστώνονται στην οθόνη µε τη µορφή ορατών σταθερών γραµµών και σκιών. Για να αποφευχθεί τέτοιου είδους ζηµία στην οθόνη, αποφύγετε την προβολή ακίνητων εικόνων (όπως µενού OSD, λογότυπους τηλεοπτικών σταθµών, σταθερό/ανενεργό κείµενο ή εικονίδια) για περισσότερο από δύο ώρες. Αλλάζετε ενίοτε τις αναλογίες εικόνας. Γεµίστε ολόκληρη την οθόνη µε την εικόνα και εξαλείψτε τις µαύρες γραµµές όποτε µπορείτε. Αποφύγετε την προβολή εικόνων µε αναλογίες εικόνας 4:3 για µεγάλη χρονική περίοδο, διαφορετικά µπορεί να υπάρχουν ορατές ενδείξεις καψίµατος στην οθόνη ως δύο κατακόρυφες γραµµές. Σηµείωση: Υπό ορισµένες συνθήκες, ενδέχεται να παρουσιαστεί συµπύκνωση υδρατµών στην εσωτερική πλευρά του γυαλιού κάλυψης, είναι ένα φυσιολογικό φαινόµενο το οποίο δεν επηρεάζει τη λειτουργία της οθόνης. Αυτή η συµπύκνωση υδρατµών θα εξαφανιστεί µετά από 2 ώρες κανονικής λειτουργίας. Ειδοποίηση ασφαλείας για το τηλεχειριστήριο Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε θερµότητα, υγρασία και αποφύγετε τη φωτιά. Μην ρίχνετε το τηλεχειριστήριο. Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε νερό ή υγρασία. ιαφορετικά, µπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείµενα ανάµεσα στο τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα τηλεχειρισµού του προϊόντος. Αφαιρέστε τις µπαταρίες, εάν δεν σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για µεγάλο χρονικό διάστηµα.

9 Σηµαντικές οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια 9 Ειδοποίηση για την ασφάλεια των µπαταριών Η χρήση εσφαλµένου τύπου µπαταριών ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή υγρού µπαταρίας ή έκρηξη. Λάβετε υπόψη τις σηµειώσεις που ακολουθούν: ιασφαλίζετε πάντοτε ότι οι µπαταρίες έχουν τοποθετηθεί µε το θετικό και τον αρνητικό πόλο προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως φαίνεται στη θήκη µπαταριών. ιαφορετικοί τύποι µπαταριών έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μην χρησιµοποιείτε µαζί διαφορετικούς τύπους µπαταριών. Μην χρησιµοποιείτε µαζί παλιές µπαταρίες µε καινούργιες. Αν χρησιµοποιήσετε µαζί παλιές µπαταρίες µε καινούργιες, µειώνεται η διάρκεια ζωής των µπαταριών ή προκαλείται διαρροή υγρού µπαταρίας από τις παλιές µπαταρίες. Αν οι µπαταρίες δεν λειτουργήσουν, αντικαταστήστε τες αµέσως. Η διαρροή υγρού από τις µπαταρίες µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό του δέρµατος. Σε περίπτωση διαρροής υγρού από τις µπαταρίες, σκουπίστε το αµέσως µε στεγνό πανί. Εάν διαρρεύσει χηµική ουσία από τις µπαταρίες, σκουπίστε την αµέσως χρησιµοποιώντας στεγνό πανί και αντικαταστήστε τις µπαταρίες το συντοµότερο δυνατό. Λόγω των ποικίλων συνθηκών αποθήκευσης, µπορεί να µειωθεί η διάρκεια ζωής των µπαταριών που περιέχονται στο προϊόν σας. Αντικαταστήστε τες εντός 3 µηνών ή αµέσως µόλις µπορέσετε µετά την αρχική χρήση. Ενδέχεται να υπάρχουν τοπικοί περιορισµοί σχετικά µε την απόρριψη ή την ανακύκλωση των µπαταριών. Συµβουλευτείτε τους τοπικούς κανονισµούς ή το φορέα διάθεσης αποβλήτων.

10 YPbPr 10 Περιεχόµενα συσκευασίας Περιεχόµενα συσκευασίας Ανοίξτε τη συσκευασία και ελέγξτε τα περιεχόµενα. Αν λείπει ή έχει υποστεί ζηµία κάποιο από αυτά, επικοινωνήστε αµέσως µε τον έµπορο. Οθόνη LCD Καλώδιο ρεύµατος Καλώδιο D-Sub (15 ακίδων) Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες AAA Οδηγός γρήγορης εκκίνησης CD Καλώδιο USB (Για T650) Ο τύπος του παρεχόµενου καλωδίου ρεύµατος ενδέχεται να διαφέρει από το εικονιζόµενο καλώδιο, ανάλογα µε την περιοχή αγοράς. Πριν απορρίψετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ξεχάσει κάποιο εξάρτηµα µέσα στο κουτί. Μην αφήνετε πλαστικές σακούλες κοντά σε παιδιά µικρής ηλικίας ή βρέφη. Προαιρετικά εξαρτήµατα Εκτός από τα περιεχόµενα της τυπικής συσκευασίας, διατίθενται ξεχωριστά και τα εξής προαιρετικά εξαρτήµατα: (Για T420/TL550) (Για T650) Επιτραπέζιες βάσεις

11 Μέρη της οθόνης και οι λειτουργίες τους 11 Μέρη της οθόνης και οι λειτουργίες τους Εµπρός όψη 1 T420 1 TL550 / T650 Αρ. Όνοµα Περιγραφή 1 Αισθητήρας τηλεχειρισµού / Αισθητήρας φωτός περιβάλλοντος / Ένδειξη λειτουργίας έχεται σήµατα εντολών από το τηλεχειριστήριο. Ανιχνεύει τις συνθήκες φωτισµού περιβάλλοντος γύρω από την οθόνη και ρυθµίζει αυτόµατα τη φωτεινότητά της όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Αισθητήρας φωτός περιβάλλοντος. Επισηµαίνει την κατάσταση λειτουργίας της οθόνης: - Ανάβει µε πράσινο χρώµα όταν η οθόνη είναι ενεργοποιηµένη. - Ανάβει µε κόκκινο χρώµα όταν η οθόνη είναι απενεργοποιηµένη. - Ανάβει µε κόκκινο χρώµα όταν η οθόνη βρίσκεται στην οικονοµική λειτουργία αναµονής. - Αναβοσβήνει µε κόκκινο χρώµα όταν η οθόνη βρίσκεται στην τυπική λειτουργία αναµονής. - Σβήνει όταν διακοπεί η τροφοδοσία της οθόνης µε ρεύµα.

12 12 Μέρη της οθόνης και οι λειτουργίες τους Πίσω όψη T420 TL550 T Αρ. Όνοµα Περιγραφή ENTER/VIDEO SOURCE MENU / / / Επιλέγει µια πηγή βίντεο. Επιβεβαιώνει την επιλογή σας ή µεταβαίνει σε κάποιο υποµενού του µενού OSD (On-Screen Display). Ανοίγει το µενού OSD. Επιστρέφει σε προηγούµενο µενού ή κλείνει το µενού OSD. Κάνει κύλιση στις ρυθµίσεις και τις επιλογές του µενού OSD. Κουµπί τροφοδοσίας Ενεργοποιεί την οθόνη ή την θέτει σε κατάσταση αναµονής. Ένδειξη λειτουργίας Επισηµαίνει την κατάσταση τροφοδοσίας της οθόνης: - Ανάβει µε πράσινο χρώµα όταν η οθόνη είναι ενεργοποιηµένη. - Ανάβει µε κόκκινο χρώµα όταν η οθόνη είναι απενεργοποιηµένη. - Ανάβει µε κόκκινο χρώµα όταν η οθόνη βρίσκεται στην οικονοµική λειτουργία αναµονής. - Αναβοσβήνει µε κόκκινο χρώµα όταν η οθόνη βρίσκεται στην τυπική λειτουργία αναµονής. - Σβήνει όταν διακοπεί η τροφοδοσία της οθόνης µε ρεύµα.

13 Υποδοχές εισόδου/εξόδου Μέρη της οθόνης και οι λειτουργίες τους 13 T420 TL550 T650 T TL550 / T Αρ. Όνοµα Περιγραφή AUDIO IN (AUDIO1) AUDIO OUT (R/L) SPEAKERS (R/L) AUDIO IN (AUDIO2/AUDIO3) VIDEO IN (HDMI) έχεται σήµατα ήχου από εξωτερική συσκευή (π.χ. υπολογιστή). Παρέχει σήµατα ήχου από πηγή εισόδου ήχου ή HDMI σε εξωτερική συσκευή. Παρέχει σήµατα ήχου από πηγή εισόδου ήχου ή HDMI σε εξωτερικά ηχεία. έχεται σήµατα ήχου από εξωτερική συσκευή (π.χ. VCR ή DVD player). έχεται σήµατα HDMI από εξωτερική συσκευή (π.χ. Blu-ray player).

14 14 Μέρη της οθόνης και οι λειτουργίες τους VIDEO IN (DVI-D) VGA IN VGA OUT RS232C IN/OUT VIDEO IN (COMPONENT) VIDEO IN (S- VIDEO) VIDEO IN VIDEO OUT AC SWITCH ON/ OFF AC IN AC OUT έχεται σήµατα DVI από εξωτερική συσκευή (π.χ. υπολογιστή). έχεται αναλογικά σήµατα RGB από εξωτερική συσκευή (π.χ. υπολογιστή). Παρέχει αναλογικά σήµατα RGB από την είσοδο VGA IN σε άλλη οθόνη. Για εξωτερικό έλεγχο και λειτουργία πολλών οθονών. RS232C IN: δέχεται σήµατα ελέγχου από υπολογιστή ή άλλη οθόνη. RS232C OUT: παρέχει σήµατα ελέγχου από την είσοδο RS232C IN σε άλλη οθόνη. έχεται σήµατα component video (YPbPr) από εξωτερική συσκευή (π.χ. DVD player, συσκευή HDTV ή CD player). έχεται σήµατα S-Video από εξωτερική συσκευή (π.χ. VCR ή DVD player). έχεται σήµατα composite video από εξωτερική συσκευή (π.χ. VCR ή DVD player). Παρέχει σήµατα composite video από την είσοδο VIDEO IN σε άλλη οθόνη. Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη γενική τροφοδοσία. Συνδέεται σε πρίζα ρεύµατος µέσω του παρεχόµενου καλωδίου ρεύµατος. Μεταβιβάζει την τροφοδοσία AC από την υποδοχή AC IN σε άλλη οθόνη.

15 Μέρη της οθόνης και οι λειτουργίες τους 15 Τηλεχειριστήριο INFO Εµφανίζει την τρέχουσα πηγή εισόδου και ανάλυση. 7 VGA Επιλέγει την πηγή εισόδου VGA. 8 DVI Επιλέγει την πηγή εισόδου DVI YPbPr Power (Τροφοδοσία/Λειτουργία) Ενεργοποιεί την οθόνη ή την θέτει σε κατάσταση αναµονής. 10 EXIT Επιστρέφει σε προηγούµενο µενού ή κλείνει το µενού OSD. 11 ENTER Επιβεβαιώνει την επιλογή σας ή αποθηκεύει τις αλλαγές. 12 / VOL+ Κάνει κύλιση στις ρυθµίσεις και τις επιλογές του µενού OSD. Αυξάνει την ένταση του ήχου. 1 MUTE Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία σίγασης. 2 Αριθµητικά κουµπιά Τα κουµπιά αυτά δεν χρησιµοποιούνται και δεν λειτουργούν. 3 INPUT Επιλέγει µία πηγή εισόδου. 4 Κάνει κύλιση στις ρυθµίσεις και τις επιλογές του µενού OSD. 5 / VOL- Κάνει κύλιση στις ρυθµίσεις και τις επιλογές του µενού OSD. Μειώνει την ένταση του ήχου. 13 Κάνει κύλιση στις ρυθµίσεις και τις επιλογές του µενού OSD. 14 MENU Ανοίγει ή κλείνει το µενού OSD. 15 AV Επιλέγει την πηγή εισόδου AV. 16 HDMI Επιλέγει την πηγή εισόδου HDMI. 17 YPbPr Επιλέγει την πηγή εισόδου YPbPr.

16 16 Μέρη της οθόνης και οι λειτουργίες τους Χρήση του τηλεχειριστηρίου Τοποθέτηση των µπαταριών του τηλεχειριστηρίου 1. Ανοίξτε το καπάκι της θήκης µπαταριών του τηλεχειριστηρίου. 2. Τοποθετήστε τις παρεχόµενες µπαταρίες, φροντίζοντας ώστε ο αρνητικός και ο θετικός πόλος των µπαταριών να συµφωνεί µε τα σύµβολα (+) και (-) στη θήκη µπαταριών. Οι παρεχόµενες µπαταρίες διατίθενται για λόγους ευκολίας, ώστε να µπορείτε να θέσετε άµεσα την οθόνη σε λειτουργία. Θα πρέπει να τις αντικαταστήσετε το συντοµότερο δυνατόν. 3. Επανατοποθετήστε το καπάκι της θήκης µπαταριών.

17 YPbPr Μέρη της οθόνης και οι λειτουργίες τους 17 Συµβουλές σχετικά µε τη χρήση του τηλεχειριστηρίου Στρέφετε και στοχεύετε µε το εµπρός µέρος του τηλεχειριστηρίου απευθείας προς το παράθυρο του αισθητήρα τηλεχειρισµού της οθόνης όταν πατάτε τα κουµπιά. Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο να βραχεί και µην το αφήνετε σε περιβάλλον µε υγρασία (π.χ. µπάνια). Αν το παράθυρο του αισθητήρα τηλεχειρισµού της οθόνης εκτεθεί σε άµεσο ηλιακό φως ή έντονο φωτισµό, το τηλεχειριστήριο µπορεί να µην λειτουργεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε την πηγή φωτός, ρυθµίστε εκ νέου τη γωνία της οθόνης ή χρησιµοποιήστε το τηλεχειριστήριο από µια θέση πιο κοντά στο παράθυρο του αισθητήρα τηλεχειρισµού της οθόνης. T420 TL550 / T650 Μέγ. 10 m (32,8 πόδια)

18 18 Εγκατάσταση της οθόνης Εγκατάσταση της οθόνης Τοποθέτηση της οθόνης Μπορείτε να εγκαταστήσετε την οθόνη σε κατακόρυφη επιφάνεια χρησιµοποιώντας κατάλληλο βραχίονα επιτοίχιας στήριξης ή σε οριζόντια επιφάνεια χρησιµοποιώντας τις προαιρετικές επιτραπέζιες βάσεις. Λάβετε υπόψη τις σηµειώσεις που ακολουθούν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης: Η οθόνη αυτή θα πρέπει να εγκαθίσταται από δύο ενήλικα άτοµα τουλάχιστον. Ενδεχόµενη απόπειρα εγκατάστασης αυτής της οθόνης από ένα µόνο άτοµο ενδέχεται να δηµιουργήσει κινδύνους και να προκαλέσει τραυµατισµούς. Για την εγκατάσταση απευθυνθείτε σε εξειδικευµένους τεχνικούς. Η ακατάλληλη εγκατάσταση ενδέχεται να οδηγήσει σε πτώση ή δυσλειτουργία της οθόνης. Τοποθέτηση της οθόνης σε τοίχο 1. Τοποθετήστε ένα καθαρό, στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι πάνω σε επίπεδη, οριζόντια και άδεια επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι το πανί έχει µεγαλύτερο µέγεθος από την οθόνη. 2. Αποθέστε απαλά την οθόνη πάνω στο πανί, µε το πάνελ LCD στραµµένο προς τα κάτω. 3. Αφαιρέστε τις επιτραπέζιες βάσεις από την οθόνη, εφόσον υπάρχουν.

19 Εγκατάσταση της οθόνης Εντοπίστε τις οπές για τις βίδες επιτοίχιας τοποθέτησης στο πίσω µέρος της οθόνης, όπως φαίνεται στο σχήµα. (Για T420) 400 mm (15,75") *Τύπος βιδών: M6 200 mm (7,87") 200 mm (7,87") (Για TL550) 200 mm (7,87") *Τύπος βιδών: M8 400 mm (15,75") (Για T650) 400 mm (15,75") *Τύπος βιδών: M8 400 mm (15,75") 5. Εγκαταστήστε το βραχίονα επιτοίχιας στήριξης στην οθόνη και στερεώστε την οθόνη στον τοίχο ακολουθώντας τις συνοδευτικές οδηγίες του βραχίονα επιτοίχιας στήριξης. Το µήκος των βιδών θα πρέπει να υπερβαίνει το πάχος του βραχίονα επιτοίχιας στήριξης κατά 10 mm τουλάχιστον. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες έχουν σφίξει και ασφαλίσει σωστά. (Συνιστώµενη ροπή σύσφιξης: N cm). Το µέσο στήριξης θα πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να στηρίζει το βάρος της οθόνης. Οθόνη LCD 10 mm (0,39") Πάχος του βραχίονα επιτοίχιας στήριξης

20 20 Εγκατάσταση της οθόνης Για να διασφαλιστεί ο κατάλληλος αερισµός, αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 10 mm µεταξύ πίσω καλύµµατος και τοίχου. Συµβουλευτείτε επαγγελµατία τεχνικό που ειδικεύεται στις επιτοίχιες εγκαταστάσεις. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη αν η εγκατάσταση δεν πραγµατοποιηθεί από επαγγελµατία τεχνικό. 10mm (0.39")

21 Εγκατάσταση της οθόνης 21 Τοποθέτηση των προαιρετικών επιτραπέζιων βάσεων 1. Τοποθετήστε ένα καθαρό, στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι πάνω σε επίπεδη, οριζόντια και άδεια επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι το πανί έχει µεγαλύτερο µέγεθος από την οθόνη. 2. Τοποθετήστε τις επιτραπέζιες βάσεις στην οθόνη όπως εικονίζεται. (T650) (T420 / TL550) 3. Χρησιµοποιήστε τις βίδες και κατάλληλο κατσαβίδι για να ασφαλίσετε τις βάσεις στην οθόνη. (T650) (T420 / TL550)

22 22 Εγκατάσταση της οθόνης Σύνδεση σηµάτων ήχου/εικόνας Λάβετε υπόψη τις σηµειώσεις που ακολουθούν όταν συνδέετε καλώδια: Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές. Εξοικειωθείτε µε τις θύρες ήχου/εικόνας της οθόνης και µε τις συσκευές που θέλετε να χρησιµοποιήσετε. Προσέξτε ότι τυχόν εσφαλµένες συνδέσεις ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα της εικόνας. Μην αποσυνδέετε τα καλώδια από τις θύρες τραβώντας τα ίδια τα καλώδια. Πιάνετε και τραβάτε πάντοτε τα φις στα άκρα των καλωδίων. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν τοποθετηθεί σωστά και στηρίζονται καλά. Σύνδεση της εισόδου VGA 1. Συνδέστε την υποδοχή VGA IN της οθόνης µε την υποδοχή εξόδου VGA ενός υπολογιστή χρησιµοποιώντας καλώδιο D-Sub (15 ακίδων). 2. Συνδέστε την υποδοχή εξόδου ήχου του υπολογιστή µε την υποδοχή AUDIO IN (AUDIO1) της οθόνης χρησιµοποιώντας κατάλληλο καλώδιο ήχου. 3. Αν χρησιµοποιηθεί δεύτερη οθόνη, συνδέστε την υποδοχή VGA OUT της πρώτης οθόνης µε την υποδοχή VGA IN της δεύτερης οθόνης χρησιµοποιώντας καλώδιο D-Sub (15 ακίδων). Έτσι διαβιβάζεται το σήµα εισόδου VGA από την πρώτη στη δεύτερη οθόνη.

23 Εγκατάσταση της οθόνης Για να προβάλετε εικόνες από αυτήν την είσοδο, πατήστε το κουµπί VGA του τηλεχειριστηρίου. εύτερη οθόνη Καλώδιο D-Sub (15 ακίδων) Πρώτη οθόνη TL550 / T650 T420 Καλώδιο ήχου Καλώδιο D-Sub (15 ακίδων) Υπολογιστής Το καλώδιο ήχου δεν παρέχεται και θα πρέπει να το αγοράσετε ξεχωριστά.

24 24 Εγκατάσταση της οθόνης Σύνδεση της ψηφιακής εισόδου 1. Συνδέστε την υποδοχή VIDEO IN (DVI-D) της οθόνης µε την υποδοχή εξόδου DVI-D ενός υπολογιστή χρησιµοποιώντας καλώδιο DVI-D. Αν ο υπολογιστής διαθέτει υποδοχή εξόδου HDMI, συνδέστε την υποδοχή εξόδου HDMI του υπολογιστή µε την υποδοχή εισόδου VIDEO IN (HDMI) της οθόνης χρησιµοποιώντας καλώδιο HDMI ή καλώδιο µετατροπής DVI-D σε HDMI. 2. Συνδέστε την υποδοχή εξόδου ήχου του υπολογιστή µε την υποδοχή AUDIO IN (AUDIO1) της οθόνης χρησιµοποιώντας κατάλληλο καλώδιο ήχου. 3. Για να προβάλετε εικόνα βίντεο από αυτήν την είσοδο, πατήστε το κουµπί DVI ή το κουµπί HDMI του τηλεχειριστηρίου. TL550 / T650 T420 Καλώδιο ήχου Καλώδιο µετατροπής DVI-D σε HDMI Καλώδιο HDMI Καλώδιο DVI-D Υπολογιστής Τα καλώδια δεν παρέχονται και θα πρέπει να τα αγοράσετε ξεχωριστά.

25 Εγκατάσταση της οθόνης 25 Σύνδεση της εισόδου YPbPr component video 1. Συνδέστε τις υποδοχές VIDEO IN (COMPONENT) της οθόνης µε τις υποδοχές εξόδου component µιας συσκευής A/V (π.χ. VCR ή DVD player) χρησιµοποιώντας καλώδιο component video. 2. Συνδέστε τις υποδοχές εξόδου ήχου του DVD player µε τις υποδοχές AUDIO IN (AUDIO2 ή AUDIO3) της οθόνης χρησιµοποιώντας κατάλληλο καλώδιο ήχου. 3. Για να προβάλετε εικόνα βίντεο από αυτήν την είσοδο, πατήστε το κουµπί YPbPr του τηλεχειριστηρίου. TL550 / T650 T420 Καλώδιο ήχου Καλώδιο component video DVD player / VCR Τα καλώδια δεν παρέχονται και θα πρέπει να τα αγοράσετε ξεχωριστά. Σύνδεση των εισόδων AV και S-Video 1. Συνδέστε την υποδοχή VIDEO IN (S-VIDEO) ή την υποδοχή VIDEO IN της οθόνης µε την υποδοχή εξόδου µιας συσκευής A/V (π.χ. VCR) χρησιµοποιώντας κατάλληλο καλώδιο βίντεο. 2. Συνδέστε τις υποδοχές εξόδου ήχου του VCR µε τις υποδοχές AUDIO IN (AUDIO2 ή AUDIO3) της οθόνης χρησιµοποιώντας κατάλληλο καλώδιο ήχου. 3. Αν χρησιµοποιηθεί δεύτερη οθόνη, συνδέστε την υποδοχή VIDEO-OUT της πρώτης οθόνης µε την υποδοχή VIDEO IN της δεύτερης οθόνης χρησιµοποιώντας καλώδιο AV. Έτσι διαβιβάζεται το σήµα εισόδου από την πρώτη στη δεύτερη οθόνη.

26 26 Εγκατάσταση της οθόνης 4. Για να προβάλετε εικόνα βίντεο από αυτήν την είσοδο, πατήστε επανειληµµένα το κουµπί AV του τηλεχειριστηρίου για το σήµα AV ή το κουµπί INPUT για το σήµα S-Video. εύτερη οθόνη Καλώδιο AV Πρώτη οθόνη TL550 / T650 T420 Καλώδιο S-Video Καλώδιο AV Καλώδιο ήχου DVD player / VCR Τα καλώδια δεν παρέχονται και θα πρέπει να τα αγοράσετε ξεχωριστά.

27 Εγκατάσταση της οθόνης 27 Σύνδεση εξωτερικών ηχείων Ο ενισχυτής που είναι ενσωµατωµένος στην οθόνη επιτρέπει την παροχή σηµάτων ήχου από εξωτερικά ηχεία. Συνδέστε τα εξωτερικά ηχεία στις υποδοχές SPEAKERS (R/L) της οθόνης. Εξωτερικά ηχεία Μπορείτε να χρησιµοποιείτε το τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου της οθόνης για τη ρύθµιση της έντασης του ήχου.

28 28 Εγκατάσταση της οθόνης Σύνδεση πολλών οθονών Με τις διεπαφές RS232C IN/OUT µπορείτε να συνδέσετε σε σειρά πολλές οθόνες (αλυσιδωτή σύνδεση) σε υπολογιστή για να τις διαχειρίζεστε. Ο αριθµός των οθονών που µπορείτε να συνδέσετε σε σειρά εξαρτάται από την ανάλυση του σήµατος εισόδου που χρησιµοποιείτε. Καλώδιο RS-232C Καλώδιο RS-232C Υπολογιστής Καλώδιο RS-232C Για τη λειτουργία αυτήν απαιτείται υπολογιστής εξοπλισµένος µε θύρα RS-232C στον οποίο υπάρχει εγκατεστηµένο λογισµικό διαχείρισης οθονών.

29 Εγκατάσταση της οθόνης 29 Σύνδεση της µονάδας αφής Συνδέστε το καλώδιο USB της οθόνης σε υπολογιστή. Η µονάδα αφής υποστηρίζει πρακτικές λειτουργίες Plug-and-Play (άµεσης σύνδεσης και λειτουργίας). εν χρειάζεται να εγκαταστήσετε πρόσθετα προγράµµατα οδήγησης στον υπολογιστή. T420 TL550 T650

30 30 Εγκατάσταση της οθόνης Σύνδεση τροφοδοσίας 1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ρεύµατος στην υποδοχή AC IN της οθόνης και το άλλο άκρο σε κατάλληλη πρίζα ρεύµατος (αν η πρίζα διαθέτει διακόπτη, ανοίξτε το διακόπτη). 2. Πατήστε το διακόπτη τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τη γενική τροφοδοσία. Η οθόνη θα µεταβεί στην κατάσταση αναµονής, και η ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει µε φαιοκίτρινο χρώµα. 2 1 Το παρεχόµενο καλώδιο ρεύµατος είναι κατάλληλο για χρήση µόνο µε τροφοδοσία V AC. Το εικονιζόµενο καλώδιο και πρίζα ρεύµατος ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που χρησιµοποιούνται στην περιοχή σας. Χρησιµοποιείτε µόνο καλώδιο ρεύµατος που είναι κατάλληλο για την περιοχή σας. Μη χρησιµοποιείτε ποτέ καλώδιο ρεύµατος το οποίο φαίνεται να έχει υποστεί ζηµία ή να έχει φθαρεί, και µην αλλάζετε τον τύπο του φις στο καλώδιο ρεύµατος. Λάβετε υπόψη το συνολικό φορτίο κατά τη χρήση καλωδίων προέκτασης ή πλακετών πολλαπλών εξόδων. εν υπάρχουν στο εσωτερικό της τηλεόρασης εξαρτήµατα που µπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Μην ξεβιδώνετε και µην αφαιρείτε ποτέ τυχόν καλύµµατα. Υπάρχουν επικίνδυνες τάσεις στο εσωτερικό της οθόνης. Αν σκοπεύετε να µετακινήσετε την οθόνη, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος.

31 Χρήση της οθόνης αφής 31 Χρήση της οθόνης αφής Για τον έλεγχο του λειτουργικού συστήµατος µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την προαιρετική οθόνη αφής. Η οθόνη αφής µπορεί να προσοµοιώσει βασικές λειτουργίες ποντικιού και υποστηρίζει λειτουργίες πολλαπλής αφής στα Windows 7*. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται µια λίστα µε τις χειρονοµίες που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε στην οθόνη αφής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο USB της οθόνης σε υπολογιστή. *Οι λειτουργίες πολλαπλής αφής υποστηρίζονται µόνο στα Windows 7, στις εκδόσεις Home Premium, Professional, Enterprise και Ultimate. Οι λειτουργίες πολλαπλής αφής δεν υποστηρίζονται στα Windows XP, Windows Vista και Windows 7, στις εκδόσεις- Starter και Home Basic. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες και άλλες χώρες. Λειτουργίες OS Ενέργειες χειρονοµιών Στα Windows XP, Windows Vista και Windows 7 Κλικ Πιέστε την οθόνη µία φορά. ιπλό κλικ Πιέστε την οθόνη δύο φορές. εξί κλικ 1. Πατήστε στο σηµείο που θέλετε. 2. Αφήστε και περιµένετε να εµφανιστεί ένας µπλε δακτύλιος. 3. Αφήστε το δάχτυλό σας. Μεταφορά Σύρτε ένα δάχτυλο αριστερά ή δεξιά.

32 32 Χρήση της οθόνης αφής Λειτουργίες OS Ενέργειες χειρονοµιών Στα Windows Vista και Windows 7 Επιλογή Σύρτε ένα δάχτυλο αριστερά ή δεξιά. Μετακίνηση προς τα πάνω / Μετακίνηση προς τα κάτω / Πίσω / Εµπρός Σύρτε γρήγορα το δάχτυλό σας (σαρώστε) προς την επιθυµητή κατεύθυνση. Λειτουργίες πολλαπλής αφής Στα Windows 7, εκδόσεις Home Premium, Professional, Enterprise και Ultimate εξί κλικ 1. Πατήστε στο σηµείο που θέλετε. 2. Πιέστε την οθόνη µε το άλλο δάχτυλο. 3. Αφήστε το δεύτερο δάχτυλο. Κύλιση Σύρτε ένα ή δύο δάχτυλα προς τα πάνω ή προς τα κάτω. or ή Ζουµ Πλησιάστε ή αποµακρύνετε δύο δάχτυλα.

33 Χρήση της οθόνης αφής 33 Λειτουργίες OS Υποστηρίζονται από συγκεκριµένες εφαρµογές Ενέργειες χειρονοµιών Μετακινήστε δύο δάχτυλα προς αντίθετες κατευθύνσεις. Κάντε µια περιστροφική κίνηση µε το ένα δάχτυλο γύρω από το άλλο δάχτυλο. Υποστηρίζονται από συγκεκριµένες εφαρµογές Πιέστε δύο δάχτυλα ταυτόχρονα. Το σηµείο που θέλετε θα πρέπει να βρίσκεται στο µέσον της απόστασης που χωρίζει τα δύο δάχτυλα. Στα Windows XP, Windows Vista και Windows 7 Αφύπνιση από την κατάσταση αναµονής των Windows (S3) Πατήστε παρατεταµένα επί 4 δευτερόλεπτα.

34 34 Χρήση της οθόνης αφής Βαθµονόµηση της οθόνης αφής Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο USB της οθόνης σε υπολογιστή. Μπορείτε να βαθµονοµήσετε την οθόνη αφής για να την χρησιµοποιείτε αποτελεσµατικότερα. Ανατρέξτε στα Εργαλεία βαθµονόµησης στο εσωκλειόµενο CD για να εκτελέσετε τη λειτουργία. Σηµαντικές οδηγίες σχετικά µε τη χρήση της οθόνης αφής Μη λυγίζετε τις οπισθοανακλαστικές ράβδους. Η οθόνη αφής δεν µπορεί να λειτουργήσει κανονικά αν οι ράβδοι είναι λυγισµένες. ιατηρείτε την οθόνη αφής µακριά από το άµεσο ηλιακό φως ή σποτ φωτισµό. Αποφύγετε την προβολή ακίνητων εικόνων για να αποφευχθεί η αποτύπωση ειδώλου. Καθαρίζετε τακτικά τις οπισθοανακλαστικές ράβδους µε καθαρό, µαλακό πανί. Αν στο χώρο υπάρχει σκόνη, ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η απόδοση της οθόνης αφής. Καθαρίστε τις οπισθοανακλαστικές ράβδους µε τον τρόπο που εικονίζεται παρακάτω. Μην καθαρίζετε τους αισθητήρες αφής στο πάνω µέρος της οθόνης.

35 Βασικοί χειρισµοί 35 Βασικοί χειρισµοί Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε το κουµπί τροφοδοσίας στον πίνακα ελέγχου της οθόνης ή στο τηλεχειριστήριο. Στην κατάσταση αναµονής της οθόνης εξακολουθεί να καταναλώνεται ενέργεια. Για να διακόψετε πλήρως την τροφοδοσία της οθόνης, βγάλτε το καλώδιο ρεύµατος από την πρίζα. Η οθόνη λειτουργεί σύµφωνα την εγκεκριµένη από τη VESA διαχείριση ισχύος DPM. Η λειτουργία διαχείρισης ισχύος συνιστά ένα χαρακτηριστικό εξοικονόµησης ενέργειας, που µειώνει αυτόµατα την κατανάλωση ρεύµατος της οθόνης όταν το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι δεν χρησιµοποιηθούν για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Κλείδωµα/ξεκλείδωµα των χειριστηρίων Μπορείτε να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου για να αποτρέψετε τυχόν ανεπιθύµητους ή ακούσιους χειρισµούς. Κουµπιά πίνακα ελέγχου Πατήστε παρατεταµένα και ταυτόχρονα τα κουµπιά και επί 5 δευτερόλεπτα. Μόλις κλειδώσουν, τα κουµπιά του πίνακα ελέγχου παύουν να λειτουργούν, εκτός αν τα ξεκλειδώσετε. Λειτουργία µενού OSD Πατήστε παρατεταµένα και ταυτόχρονα τα κουµπιά και επί 5 δευτερόλεπτα. Μόλις κλειδώσει, το κουµπί MENU του πίνακα ελέγχου παύει να λειτουργεί, εκτός αν το ξεκλειδώσετε. Λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης τροφοδοσίας Πατήστε παρατεταµένα τα κουµπιά MENU και επί 5 δευτερόλεπτα. Μόλις κλειδώσει, το κουµπί τροφοδοσίας του πίνακα ελέγχου παύει να λειτουργεί, εκτός αν το ξεκλειδώσετε. Λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου Πατήστε παρατεταµένα τα κουµπιά MENU και επί 5 δευτερόλεπτα. Μόλις κλειδώσει, η οθόνη παύει να αποκρίνεται στους χειρισµούς που γίνονται από το τηλεχειριστήριο, εκτός αν το ξεκλειδώσετε.

36 36 Βασικοί χειρισµοί Αλλαγή σηµάτων εισόδου Πατήστε το κουµπί INPUT του τηλεχειριστηρίου ή το κουµπί INPUT του πίνακα ελέγχου για να επιλέξετε ένα σήµα εισόδου. Ρύθµιση στάθµης έντασης ήχου Πατήστε το / στον πίνακα ελέγχου ή το VOL+/VOL- στο τηλεχειριστήριο για να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου.

37 Το µενού OSD (On-Screen Display) Επισκόπηση µενού OSD Το µενού OSD (On-Screen Display) 37 Όνοµα µενού Εικόνα Ήχος Επιλογή Ρύθµιση Επιλογές/λειτουργίες Λειτ εικόνας Αντίθεση Φωτεινότητα Χρώµα Απόχρωση Ευκρίνεια Οπίσθ φωτ DCR Θερµ χρωµ Ανάλυση εισόδου Ένταση ήχου Σίγαση Πηγή ήχου Ηχείο Αναλογίες εικ PIP Πηγή βίντεο Αυτ ρύθµιση Συχνότ ρολογιού Φάση Οριζ θέση Κάθ θέση Αισ φωτ περιβάλ Αυτ ανίχνευση υνατ αφής Γλώσσα Υπερσάρωση Πρόγραµµα Τοίχος οθονών Εξοικ ενέργειας Ορ ID µόνιτορ ιατήρηση εικ Αυτ ρύθµιση Προηγµένο Βλέπε σελίδα Μερικές επιλογές είναι διαθέσιµες µόνο όταν επιλεγεί συγκεκριµένη πηγή σήµατος εισόδου.

38 38 Το µενού OSD (On-Screen Display) Χειρισµοί στο µενού OSD Χρήση των κουµπιών του πίνακα ελέγχου 1. Πατήστε MENU για να ανοίξετε το µενού OSD. Χρήση του τηλεχειριστηρίου 1. Πατήστε MENU για να ανοίξετε το µενού OSD. ENTER VIDEO SOURCE 2. Στο µενού OSD, πατήστε ή για να επιλέξετε κάποιο στοιχείο. 2. Πατήστε ή για να επιλέξετε κάποιο στοιχείο. ENTER VIDEO SOURCE 3. Πατήστε ENTER/VIDEO SOURCE για να επιβεβαιώσετε επιλογές. 3. Πατήστε ENTER για να επιβεβαιώσετε επιλογές. ENTER VIDEO SOURCE 4. Πατήστε ή για να επιλέξετε µια λειτουργία και πατήστε ή για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις. Πατήστε ENTER/VIDEO SOURCE για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. 4. Πατήστε και για να επιλέξετε µια λειτουργία και πατήστε ή για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις. Πατήστε ENTER για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές. ENTER VIDEO SOURCE

39 Το µενού OSD (On-Screen Display) Πατήστε MENU για να κλείσετε το µενού OSD. 5. Πατήστε EXIT για να κλείσετε το µενού OSD. ENTER VIDEO SOURCE

40 40 Το µενού OSD (On-Screen Display) Μενού Εικόνα Εικόνα Λειτ εικόνας Τυπική Αντίθεση 88 Φωτεινότητα 43 Χρώµα 55 Απόχρωση 50 Ευκρίνεια 5 Οπίσθ φωτ 5 DCR Θερµ χρωµ Ανάλυση εισόδου ΟΧΙ 9300 K Αυτόµατο :Μεταφορά ENTER :Είσοδος EXIT :Έξοδος Όνοµα Λειτ εικόνας Αντίθεση Φωτεινότητα Χρώµα Απόχρωση Ευκρίνεια Οπίσθ φωτ DCR Θερµ χρωµ Ανάλυση εισόδου Περιγραφή Ρυθµίζει τη λειτουργία εµφάνισης. Ρυθµίζει την αντίθεση εικόνας όταν η Λειτ εικόνας είναι ρυθµισµένη σε Χρήστης. Ρυθµίζει τη φωτεινότητα εικόνας όταν η Λειτ εικόνας είναι ρυθµισµένη σε Χρήστης. Ρυθµίζει την ένταση χρώµατος όταν η Λειτ εικόνας είναι ρυθµισµένη σε Χρήστης. Ρυθµίζει την απόχρωση χρώµατος όταν η Λειτ εικόνας είναι ρυθµισµένη σε Χρήστης. Ρυθµίζει την ευκρίνεια εικόνας όταν η Λειτ εικόνας είναι ρυθµισµένη σε Χρήστης. Ρυθµίζει την ένταση οπίσθιου φωτισµού για την οθόνη. Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιµη, αν η λειτουργία Αισ φωτ περιβάλ είναι ρυθµισµένη σε ΥΨΗΛΟ ή σε ΧΑΜΗΛΟ. Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία DCR. Η δυνατότητα αυτή ενισχύει την αντίθεση εικόνας για τις σκούρες σκηνές. Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιµη, αν η λειτουργία Αισ φωτ περιβάλ είναι ρυθµισµένη σε ΥΨΗΛΟ ή σε ΧΑΜΗΛΟ. Ρυθµίζει τη θερµοκρασία χρώµατος. Ρυθµίζει την ανάλυση της εισόδου VGA. Αυτό χρειάζεται µόνο όταν η οθόνη δεν µπορεί να ανιχνεύσει σωστά την ανάλυση.

41 Το µενού OSD (On-Screen Display) 41 Μενού Ήχος Ήχος Ένταση ήχου 8 Σίγαση ΟΧΙ Πηγή ήχου Ήχος 1 Ηχείο :Μεταφορά ENTER :Είσοδος EXIT :Έξοδος Όνοµα Ένταση ήχου Σίγαση Πηγή ήχου Περιγραφή Ρυθµίζει την ένταση του ήχου. Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία σίγασης. Ρυθµίζει την πηγή εισόδου ήχου. Ήχος 1 Ήχος 2 Ήχος 3 HDMI Ηχείο Ρυθµίζει την πηγή ήχου. Εξωτερικό: Επιλέγει την πηγή εξόδου ήχου από την υποδοχή SPEAKERS (R/L) στο πίσω µέρος. Γραµµή εξόδου: Επιλέγει την πηγή εξόδου ήχου από την υποδοχή AUDIO OUT (R/L) στο πίσω µέρος. Εσωτερικό: Επιλέγει την πηγή εισόδου ήχου από την υποδοχή AUDIO IN στο πίσω µέρος. (Η λειτουργία αυτή είναι προαιρετική, και µπορεί να µην είναι διαθέσιµη σε όλα τα µοντέλα.)

42 42 Το µενού OSD (On-Screen Display) Μενού Επιλογή Επιλογή БнблпгЯет ейк PIP Πηγή βίντεο Αυτ ρύθµιση Πλήρεις YPbPr Συχνότ ρολογιού 16 Φάση 22 Οριζ θέση Κάθ θέση Αισ φωτ περιβάλ Αυτ ανίχνευση ΟΧΙ ΝΑΙ υνατ αφής ΟΧΙ :Μεταφορά ENTER :Είσοδος EXIT :Έξοδος Όνοµα Αναλογίες εικ PIP (Εικόνα µέσα σε εικόνα) Περιγραφή Εµφανίζει την εικόνα εισόδου στις αρχικές της αναλογίες εικόνας (Αρχικές) ή αναγκάζει την οθόνη να προσαρµόσει την εικόνα εισόδου σε ολόκληρη την περιοχή απεικόνισης (Πλήρεις). ΝΑΙ/ΟΧΙ: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία PIP. Κύρια είσοδος: Καθορίζει µια πηγή εισόδου για την κύρια εικόνα. ευτ είσοδος: Καθορίζει µια πηγή εισόδου για τη δευτερεύουσα εικόνα. Μέγεθος PIP: Αλλάζει το µέγεθος της δευτερεύουσας εικόνας. Θέση PIP: Αλλάζει τη θέση της δευτερεύουσας εικόνας. Πηγή βίντεο Αυτ ρύθµιση Συχνότ ρολογιού Φάση Οριζ θέση Κάθ θέση Αισ φωτ περιβάλ Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιµη στις εισόδους AV και S-Video. Η λειτουργία PIP δεν είναι διαθέσιµη για όλους τους συνδυασµούς πηγών σήµατος. Βλέπε Υποστηριζόµενος συνδυασµός σηµάτων εισόδου PIP σελίδα 51 για πληροφορίες σχετικά µε τους συνδυασµούς που υποστηρίζονται. Στη λειτουργία PIP διατίθενται µόνο ήχοι από την εικόνα Κύρια είσοδος. Ρυθµίζει την πηγή εισόδου εικόνας. Βελτιστοποιεί αυτόµατα την εµφάνιση της εικόνας για την είσοδο VGA. Ρυθµίζει τη συχνότητα του ρολογιού της εικόνας εισόδου VGA ή YPbPr. Ρυθµίζει τη φάση της εικόνας εισόδου VGA ή YPbPr. Ρυθµίζει την οριζόντια θέση της εικόνας εισόδου VGA. Ρυθµίζει την κατακόρυφη θέση της εικόνας εισόδου VGA. Ρυθµίζει την ευαισθησία του φωτός περιβάλλοντος γύρω από την οθόνη. Αυτ ανίχνευση Ανιχνεύει αυτόµατα τις διαθέσιµες πηγές εισόδου.

43 Το µενού OSD (On-Screen Display) 43 υνατ αφής Όταν είναι ενεργοποιηµένη, οι ρυθµίσεις Ανάλυση εισόδου, Αναλογίες εικ, PIP, Συχνότ ρολογιού, Φάση, Οριζ θέση, Κάθ θέση, Υπερσάρωση και Τοίχος οθονών θα είναι απενεργοποιηµένες για λόγους βελτιστοποίησης της απόδοσης αφής. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη µόνο στις εισόδους VGA, DVI και HDMI. Η προσαρµογή των ρυθµίσεων Συχνότ ρολογιού, Φάση, Οριζ θέση και Κάθ θέση χρειάζεται µόνο όταν η λειτουργία Αυτ ρύθµιση δεν εκτελείται άριστα σε συγκεκριµένα σήµατα εισόδου.

44 44 Το µενού OSD (On-Screen Display) Μενού Ρύθµιση Ρύθµιση Γλώσσα Υπερσάρωση Πρόγραµµα Ελληνικά Τοίχος οθονών Εξοικ ενέργειας ΝΑΙ Ορ ID µόνιτορ 1 ιατήρηση εικ Αυτ ρύθµιση Προηγµένο ΝΑΙ ΝΑΙ :Μεταφορά ENTER :Είσοδος EXIT :Έξοδος Όνοµα Γλώσσα Υπερσάρωση Πρόγραµµα Περιγραφή Ρυθµίζει την προτιµώµενη γλώσσα για το µενού OSD. Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία υπερσάρωσης HDMI. Ηµ/νία & Ώρα: Ρυθµίζει την τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα. Πρόγραµµα: Ρυθµίζει την ώρα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της οθόνης και την πηγή εισόδου που θα πρέπει να χρησιµοποιείται για κάθε πρόγραµµα. Τοίχος οθονών Ρυθµίστε την τρέχουσα ώρα πριν ρυθµίσετε το Πρόγραµµα. Όταν οι ρυθµίσεις προγράµµατος αλληλεπικαλύπτονται, η ρύθµιση Κάθε ηµέρα έχει προτεραιότητα ως προς τις άλλες εβδοµαδιαίες ρυθµίσεις. Όταν οι ρυθµίσεις προγράµµατος αλληλεπικαλύπτονται, η προγραµµατισµένη ώρα ενεργοποίησης έχει προτεραιότητα ως προς την προγραµµατισµένη ώρα απενεργοποίησης. Αν δύο προγράµµατα έχουν τις ίδιες ρυθµίσεις, προτεραιότητα έχει το πρώτο πρόγραµµα της λίστας. Οριζ µόνιτορ /Κάθ µόνιτορ: Καθορίζει τον αριθµό των οθονών που χρησιµοποιούνται στην οριζόντια/κατακόρυφη θέση. Οριζ θέση /Κάθ θέση : Καθορίζει την οριζόντια/κατακόρυφη θέση του πίνακα της οθόνης σε τοίχο (display wall). Αντιστάθµ καρέ: Ρυθµίζει τις εικόνες δίπλα στα άκρα της οθόνης για βέλτιστη επίδειξη στην οθόνη σε τοίχο.

45 Το µενού OSD (On-Screen Display) 45 Εξοικ ενέργειας Ρυθµίζει την οθόνη να µεταβαίνει στην κατάσταση εξοικονόµησης ενέργειας όταν δεν ανιχνεύεται σήµα. Οικο: Όλες οι πηγές µπορούν να µεταβούν στην κατάσταση εξοικονόµησης ενέργειας, ωστόσο µόνο το σήµα VGA µπορεί να αφυπνίσει την οθόνη ή πρέπει να πατήσετε το κουµπί τροφοδοσίας για να αφυπνίσετε την οθόνη όταν συνδεθεί άλλη πηγή. Τυπική: Όλες οι πηγές µπορούν να µεταβούν στην κατάσταση εξοικονόµησης ενέργειας και να αφυπνίσουν την οθόνη. Οχι: Αν δεν ανιχνεύεται πηγή, ο οπίσθιος φωτισµός θα παραµένει αναµµένος. VGA µόνο: Μόνο το σήµα µπορεί να µεταβεί στην κατάσταση εξοικονόµησης ενέργειας και να αφυπνίσει την οθόνη. Η σειριακή σύνδεση µπορεί να ενεργοποιήσει την εξοικονόµηση ενέργειας για οποιαδήποτε λειτουργία. Ορ ID µόνιτορ Εκχωρεί έναν αριθµό ID για την τρέχουσα οθόνη, όταν είναι συνδεδεµένες πολλές οθόνες. ιατήρηση εικ Αυτ ρύθµιση Προηγµένο Εµφανίζει αυτόµατα ταχέως κινούµενα υποδείγµατα κάθε 10 δευτερόλεπτα, για να αποφευχθεί η αποτύπωση ειδώλου στην οθόνη. Βελτιστοποιεί αυτόµατα την εµφάνιση της εικόνας για την είσοδο VGA. Επαν προεπ χρήστ: Επαναφέρει όλες τις ρυθµίσεις OSD (εκτός από τη ρύθµιση για τη Γλώσσα) στις εργοστασιακές τιµές. Πλαίσιο πληρ OSD: Όταν γίνει ΝΑΙ, θα εµφανίζεται πάντοτε η τρέχουσα πηγή εισόδου και ανάλυση στην οθόνη. Επιλέξτε ΟΧΙ για να εµφανίζεται το πλαίσιο πληροφοριών στην οθόνη µόνο όταν πατάτε το κουµπί INFO του τηλεχειριστηρίου. Κατάσταση - Θερµοκ: Εµφανίζει την τρέχουσα θερµοκρασία στο εσωτερικό της οθόνης. - Περιβάλ: Εµφανίζει την τρέχουσα φωτεινότητα περιβάλλοντος γύρω από την οθόνη. - Ανιχν 5V: Εµφανίζει το τρέχον αποτέλεσµα ανίχνευσης τάσης 5V. - Ανίχν 12V: Εµφανίζει το τρέχον αποτέλεσµα ανίχνευσης τάσης 12V. - Χρόν λειτ: Εµφανίζει το χρόνο που παρήλθε από την τελευταία ενεργοποίηση της οθόνης. D=Ηµέρα, H=Ώρα. - Έκδοση FW: Εµφανίζει την τρέχουσα έκδοση υλικολογισµικού. - Πηγή εισόδου: Εµφανίζει την τρέχουσα πηγή εισόδου και την αντίστοιχη ανάλυση.

46 46 Πληροφορίες για το προϊόν Πληροφορίες για το προϊόν Τεχνικά χαρακτηριστικά Στοιχείο Πάνελ LCD Ενεργή περιοχή (Ο x Κ mm) Βήµα εικονοστοιχείων (mm) Φυσική ανάλυση (εικονοστοιχεία) T420 Τεχνικά χαρακτηριστικά TL ,24 x 523, ,6 x 680,4 0,4845 0,21 x 0, x x 1080 Φωτεινότητα (cd/m 2 ) (τυπική) Αντίθεση (τυπική) 1500:1 4000:1 Λόγος δυναµικής αντίθεσης (DCR) 4000: :1 Χρόνος απόκρισης (ms) (τυπικός) 5 6,5 Σύστηµα Φωτεινότητα (cd/m 2 ) (τυπική) Τεχνολογία Οπτικά διπλά αγγίγµατα (µόνο για Win 7) Ανάλυση x Ικανότητα 2 ταυτόχρονα αγγίγµατα Αφή Ακρίβεια +/- 5 mm πάνω στο 95% της περιοχής µε δυνατότητα αφής +/- 5,75 mm πάνω στο 95% της περιοχής µε δυνατότητα αφής Έξοδος αφής USB 2.0 PC Υποστηρίζει τα Windows XP/Vista/7 Τζάµι Ενισχυµένο τζάµι 3,8 mm + 0 mm/-0,3 mm 5 mm + 0 mm/-0,3 mm Υπολογιστής VGA (D-Sub 15 ακίδων), DVI (DVI-D) Είσοδος Βίντεο Composite Video (υποδοχές BNC), S-Video, YPbPr (υποδοχές RCA), HDMI Ήχος L/R (υποδοχές RCA), Line-in (µίνι υποδοχή 3,5 mm) Ελεγκτής RS-232C (Mini D-Sub 9 ακίδων) Υπολογιστής VGA (D-Sub 15 ακίδων) Βίντεο Composite Video (υποδοχές BNC) Έξοδος Ηχείο Υποδοχή εξωτερικών ηχείων (12 W+12 W, 8 Ohm) Ήχος L/R (υποδοχές RCA) Ελεγκτής RS-232C (Mini D-Sub 9 ακίδων) Ήχος Ήχος W (Ενισχ) 12 W 12 W Εσωτερικό ηχείο 12 W x 2 12 W x 2

47 Πληροφορίες για το προϊόν 47 Στοιχείο Ισχύς Περιβάλλον Μηχανικά T420 Τεχνικά χαρακτηριστικά TL550 Τροφοδοσία V AC, 50/60 Hz Μέγ. κατανάλωση < 210 W < 185 W Κατανάλωση σε κατάσταση αναµονής < 0,5 W < 0,5 W Θερµοκρασία λειτουργίας 0-40 o C, o F Υγρασία λειτουργίας 10-95% (άνευ συµπύκνωσης) Θερµοκρασία αποθήκευσης o C, o F Υγρασία χώρου αποθήκευσης 10-90% (άνευ συµπύκνωσης) Βάρος (kg) 30,5 (Κατά προσέγγιση) 42,4 (Κατά προσέγγιση) ιαστάσεις (Π x Υ x Β) (χιλιοστά) 992 x 585 x 128,9 1262,4 x 748,5 x 87 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

48 48 Πληροφορίες για το προϊόν Στοιχείο Τεχνικά χαρακτηριστικά Πάνελ LCD Ενεργή περιοχή (Ο x Κ mm) Βήµα εικονοστοιχείων (mm) Φυσική ανάλυση (εικονοστοιχεία) Φωτεινότητα (cd/m 2 ) (τυπική) T ,48 x 803,52 0, x Αντίθεση (τυπική) 5000:1 Λόγος δυναµικής αντίθεσης (DCR) Χρόνος απόκρισης (ms) (τυπικός) Σύστηµα Φωτεινότητα (cd/m 2 ) (τυπική) Αφή 9000: Τεχνολογία Οπτικά διπλά αγγίγµατα (µόνο για Win 7) Ανάλυση x Ικανότητα Ακρίβεια 2 ταυτόχρονα αγγίγµατα +/- 6 mm πάνω στο 95% της περιοχής µε δυνατότητα αφής Έξοδος αφής USB 2.0 PC Υποστηρίζει τα Windows XP/Vista/7 Τζάµι Ενισχυµένο τζάµι 5 mm + 0 mm/-0,3 mm Είσοδος Έξοδος Ήχος Υπολογιστής Βίντεο Ήχος Ελεγκτής Υπολογιστής Βίντεο Ηχείο Ήχος Ελεγκτής Ήχος W (Ενισχ) VGA (D-Sub 15 ακίδων), DVI (DVI-D) Composite Video (υποδοχές BNC), S-Video, YPbPr (υποδοχές RCA), HDMI L/R (υποδοχές RCA), Line-in (µίνι υποδοχή 3,5 mm) RS-232C (Mini D-Sub 9 ακίδων) VGA (D-Sub 15 ακίδων) Composite Video (υποδοχές BNC) Υποδοχή εξωτερικών ηχείων (12 W+12 W, 8 Ohm) L/R (υποδοχές RCA) RS-232C (Mini D-Sub 9 ακίδων) 12 W Εσωτερικό ηχείο 12 W x 2

49 Πληροφορίες για το προϊόν 49 Στοιχείο Ισχύς Περιβάλλον Μηχανικά Τροφοδοσία Μέγ. κατανάλωση Κατανάλωση σε κατάσταση αναµονής Θερµοκρασία λειτουργίας Υγρασία λειτουργίας Θερµοκρασία αποθήκευσης Υγρασία χώρου αποθήκευσης Βάρος (kg) ιαστάσεις (Π x Υ x Β) (χιλιοστά) Τεχνικά χαρακτηριστικά T V AC, 50/60 Hz < 550 W < 0,5 W 0-40 o C, o F 10-95% (άνευ συµπύκνωσης) o C, o F 10-90% (άνευ συµπύκνωσης) 71 (Κατά προσέγγιση) 1522,2 x 889,2 x 145,8

50 50 Πληροφορίες για το προϊόν Υποστηριζόµενη ανάλυση σήµατος εισόδου Ανάλυση 640 x 480 στα 60 Hz 640 x 480 στα 72 Hz 640 x 480 στα 75 Hz 720 x 400 στα 70 Hz 800 x 600 στα 60 Hz 800 x 600 στα 75 Hz 1024 x 768 στα 60 Hz 1024 x 768 στα 75 Hz 1280 x 768 στα 60 Hz 1280 x 960 στα 60 Hz 1280 x 1024 στα 60 Hz 1360 x 768 στα 60 Hz 1366 x 768 στα 60 Hz 1600 x 1200 στα 60 Hz 1920 x 1080 στα 60 Hz 576i (50 Hz) 480i (60 Hz) 480p (60 Hz) 576p (50 Hz) 720p (50 Hz) 720p (60 Hz) 1080i (50 Hz) 1080i (60 Hz) 1080p (50 Hz) 1080p (60 Hz) Πηγή εισόδου AV S-Video YPbPr VGA HDMI DVI : υποστηρίζεται Κενό: δεν υποστηρίζεται

51 Πληροφορίες για το προϊόν 51 Υποστηριζόµενος συνδυασµός σηµάτων εισόδου PIP AV Πηγή σήµατος κύριας εικόνας AV S-Video VGA YPbPr DVI HDMI Πηγή σήµατος δευτερεύου σας εικόνας S-Video VGA YPbPr DVI HDMI

52 52 Πληροφορίες για το προϊόν Υποστηριζόµενη πηγή σήµατος και ανάλυση στη λειτουργία PIP : υποστηρίζεται Κενό: δεν υποστηρίζεται Κύρια εικόνα DVI 1920 x 1080 στα 60 Hz 1600 x 1200 στα 60 Hz 1366 x 768 στα 60 Hz 1360 x 768 στα 60 Hz 1280 x 1024 στα 60 Hz 1280 x 960 στα 60 Hz 1280 x 768 στα 60 Hz 1024 x 768 στα 75 Hz 1024 x 768 στα 60 Hz 800 x 600 στα 75 Hz 800 x 600 στα 60 Hz 720 x 400 στα 70 Hz 640 x 480 στα 75 Hz 640 x 480 στα 72 Hz 640 x 480 στα 60 Hz ευτερεύουσα εικόνα 640 x 480 στα 60 Hz 640 x 480 στα 72 Hz 640 x 480 στα 75 Hz 720 x 400 στα 70 Hz 800 x 600 στα 60 Hz 800 x 600 στα 75 Hz VGA 1024 x 768 στα 60 Hz 1024 x 768 στα 75 Hz 1280 x 768 στα 60 Hz 1280 x 960 στα 60 Hz 1280 x 1024 στα 60 Hz 1360 x 768 στα 60 Hz 1366 x 768 στα 60 Hz 1600 x 1200 στα 60 Hz 1920 x 1080 στα 60 Hz

53 Πληροφορίες για το προϊόν 53 Κύρια εικόνα VGA 1920 x 1080 στα 60 Hz 1600 x 1200 στα 60 Hz 1366 x 768 στα 60 Hz 1360 x 768 στα 60 Hz 1280 x 1024 στα 60 Hz 1280 x 960 στα 60 Hz 1280 x 768 στα 60 Hz 1024 x 768 στα 75 Hz 1024 x 768 στα 60 Hz 800 x 600 στα 75 Hz 800 x 600 στα 60 Hz 720 x 400 στα 70 Hz 640 x 480 στα 75 Hz 640 x 480 στα 72 Hz 640 x 480 στα 60 Hz ευτερεύουσα εικόνα 640 x 480 στα 60 Hz 640 x 480 στα 72 Hz 640 x 480 στα 75 Hz 720 x 400 στα 70 Hz 800 x 600 στα 60 Hz 800 x 600 στα 75 Hz DVI 1024 x 768 στα 60 Hz 1024 x 768 στα 75 Hz 1280 x 768 στα 60 Hz 1280 x 960 στα 60 Hz 1280 x 1024 στα 60 Hz 1360 x 768 στα 60 Hz 1366 x 768 στα 60 Hz 1600 x 1200 στα 60 Hz 1920 x 1080 στα 60 Hz

54 54 Πληροφορίες για το προϊόν Κύρια εικόνα HDMI 576i (50 Hz) 480i (60 Hz) 480p (60 Hz) 576p (50 Hz) 720p (50 Hz) 720p (60 Hz) 1080i (50 Hz) 1080i (60 Hz) 1080p (50 Hz) 1080p (60 Hz) ευτερεύουσα εικόνα 640 x 480 στα 60 Hz 640 x 480 στα 72 Hz 640 x 480 στα 75 Hz 720 x 400 στα 70 Hz 800 x 600 στα 60 Hz 800 x 600 στα 75 Hz VGA 1024 x 768 στα 60 Hz 1024 x 768 στα 75 Hz 1280 x 768 στα 60 Hz 1280 x 960 στα 60 Hz 1280 x 1024 στα 60 Hz 1360 x 768 στα 60 Hz 1366 x 768 στα 60 Hz 1600 x 1200 στα 60 Hz 1920 x 1080 στα 60 Hz

55 Πληροφορίες για το προϊόν 55 Κύρια εικόνα HDMI 1920 x 1080 στα 60 Hz 1600 x 1200 στα 60 Hz 1366 x 768 στα 60 Hz 1360 x 768 στα 60 Hz 1280 x 1024 στα 60 Hz 1280 x 960 στα 60 Hz 1280 x 768 στα 60 Hz 1024 x 768 στα 75 Hz 1024 x 768 στα 60 Hz 800 x 600 στα 75 Hz 800 x 600 στα 60 Hz 720 x 400 στα 70 Hz 640 x 480 στα 75 Hz 640 x 480 στα 72 Hz 640 x 480 στα 60 Hz ευτερεύουσα εικόνα 640 x 480 στα 60 Hz 640 x 480 στα 72 Hz 640 x 480 στα 75 Hz 720 x 400 στα 70 Hz 800 x 600 στα 60 Hz 800 x 600 στα 75 Hz VGA 1024 x 768 στα 60 Hz 1024 x 768 στα 75 Hz 1280 x 768 στα 60 Hz 1280 x 960 στα 60 Hz 1280 x 1024 στα 60 Hz 1360 x 768 στα 60 Hz 1366 x 768 στα 60 Hz 1600 x 1200 στα 60 Hz 1920 x 1080 στα 60 Hz

56 56 Πληροφορίες για το προϊόν Κύρια εικόνα VGA 1920 x 1080 στα 60 Hz 1600 x 1200 στα 60 Hz 1366 x 768 στα 60 Hz 1360 x 768 στα 60 Hz 1280 x 1024 στα 60 Hz 1280 x 960 στα 60 Hz 1280 x 768 στα 60 Hz 1024 x 768 στα 75 Hz 1024 x 768 στα 60 Hz 800 x 600 στα 75 Hz 800 x 600 στα 60 Hz 720 x 400 στα 70 Hz 640 x 480 στα 75 Hz 640 x 480 στα 72 Hz 640 x 480 στα 60 Hz ευτερεύουσα εικόνα 640 x 480 στα 60 Hz 640 x 480 στα 72 Hz 640 x 480 στα 75 Hz 720 x 400 στα 70 Hz 800 x 600 στα 60 Hz 800 x 600 στα 75 Hz 1024 x 768 στα 60 Hz 1024 x 768 στα 75 Hz 1280 x 768 στα 60 Hz HDMI 1280 x 960 στα 60 Hz 1280 x 1024 στα 60 Hz 1360 x 768 στα 60 Hz 1366 x 768 στα 60 Hz 1600 x 1200 στα 60 Hz 1920 x 1080 στα 60 Hz 576i (50 Hz) 480i (60 Hz) 480p (60 Hz) 576p (50 Hz) 720p (50 Hz)

57 Πληροφορίες για το προϊόν 57 Κύρια εικόνα VGA 1920 x 1080 στα 60 Hz 1600 x 1200 στα 60 Hz 1366 x 768 στα 60 Hz 1360 x 768 στα 60 Hz 1280 x 1024 στα 60 Hz 1280 x 960 στα 60 Hz 1280 x 768 στα 60 Hz 1024 x 768 στα 75 Hz 1024 x 768 στα 60 Hz 800 x 600 στα 75 Hz 800 x 600 στα 60 Hz 720 x 400 στα 70 Hz 640 x 480 στα 75 Hz 640 x 480 στα 72 Hz 640 x 480 στα 60 Hz ευτερεύουσα εικόνα 720p (60 Hz) HDMI 1080i (50 Hz) 1080i (60 Hz) 1080p (50 Hz) 1080p (60 Hz)

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

PL550 Ψηφιακά σήματα Εγχειρίδιο Χρήσης

PL550 Ψηφιακά σήματα Εγχειρίδιο Χρήσης PL550 Ψηφιακά σήματα Εγχειρίδιο Χρήσης Αποποίηση ευθύνης Η BenQ Corporation δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις, ρητά ή σιωπηρά, σχετικά με τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου. Η BenQ Corporation διατηρεί

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

PointWrite - Εγχειρίδιο χρήσης

PointWrite - Εγχειρίδιο χρήσης PointWrite - Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Περιεχόμενα συσκευασίας... 3 Προετοιμασία για εγκατάσταση... 4 Συνθήκες περιβάλλοντος... 4 Οδηγίες για την επιφάνεια... 5 Εγκατάσταση κάμερας στο βιντεοπροβολέα...

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων

Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων Ασφάλεια 1 Ηλεκτρική ασφάλεια 1 Ασφάλεια εγκατάστασης 1 Ασφάλεια καθαρισµού 1 Ειδικές σηµειώσεις για τις 2 LCD Οθόνες Περιεχόµενα συσκευασίας 2 Οδηγίες εγκατάστασης 3 Τοποθέτηση 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP. Οδηγός χρήσης

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP. Οδηγός χρήσης Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP Οδηγός χρήσης Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

PH460 / PL460 / PH550 Ψηφιακά σήματα Εγχειρίδιο Χρήσης

PH460 / PL460 / PH550 Ψηφιακά σήματα Εγχειρίδιο Χρήσης PH460 / PL460 / PH550 Ψηφιακά σήματα Εγχειρίδιο Χρήσης Αποποίηση ευθύνης Η BenQ Corporation δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις, ρητά ή σιωπηρά, σχετικά με τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου. Η BenQ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ENGEL AV-PLUS MV7298. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ENGEL AV-PLUS MV7298. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ENGEL AV-PLUS MV7298 ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας...3 Εισαγωγή...4 Περιεχόμενα Συσκευασίας...4 Εγκατάσταση...4 Εκκίνηση...4 Επίλυση Προβλημάτων...5

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση

Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση 1. Εγκατάσταση (3) 2. Χρήση του Televiewer (4) Κεφάλαιο! 1 Εισαγωγή Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται στους χρήστες του Trust Televiewer 1610 RC. Σας επιτρέπει να µετατρέπετε

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 6000 Οδηγ ς BEOL B 6000 GB OMSL

BeoLab 6000 Οδηγ ς BEOL B 6000 GB OMSL BeoLab 6000 Οδηγός ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην αφαιρείτε το κάλυµµα (ή το πίσω µέρος). Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήµατα που µπορούν να επισκευαστούν από το

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός Χρήστη

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός Χρήστη ιαχείριση ενέργειας Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3 Mίκτης µε ενσωµατωµένο ενισχυτή Σειρά MC Οδηγίες χρήσης υνατότητες 4 µονοφωνικές είσοδοι και 2 στερεοφωνικές είσοδοι Προενισχυτές µικροφώνου χαµηλού θορύβου σε όλες τις εισόδους µικροφώνου, ρυθµιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: υνατότητα ανοικτής ακρόασης & οµιλίας υνατότητα κλήσης τριών αριθµών µε το πάτηµα ενός κουµπιού υνατότητα κλίσης 10 αριθµών µε το πάτηµα δύο κουµπιών

Διαβάστε περισσότερα

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο Σύστηµα ηχείων multimedia Σηµαντικές οδηγίες ασφάλειας ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ 1. Διαβάστε τις οδηγίες Όλες οι οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί.

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί. BeoLab 11 Οδηγός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ CRL 3TV27 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CRL-3TV27 1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ υνατότητα ρύθµισης της έντασης οµιλίας Εξωτερική µονάδα µε φινίρισµα αλουµινίου, ανθεκτική στις καιρικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα