ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»"

Transcript

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωπληροφορική» Κατεύθυνση «Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Ιωάννης Πετρίδης Α.Μ.: 107 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κωνσταντίνος Τοκμακίδης, Καθηγητής ΑΠΘ Ιούνιος 2015

2 Ευχαριστίες Για την επιτυχή εκπόνηση της παρούσας εργασίας, αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω ορισμένους από τους ανθρώπους που γνώρισα, συνεργάστηκα μαζί τους και έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην πραγματοποίησή της. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κωνσταντίνο Τοκμακίδη, καθηγητή του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών για την ανάθεση της παρούσας εργασίας καθώς και για την βοήθεια που μου παρείχε καθ όλη την διάρκεια της εκπόνησης της. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παναγιώτη Τοκμακίδη, υποψήφιο διδάκτορα του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για την υποστήριξη που μου παρείχε στην επεξεργασία των μετρήσεων. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Δέσποινα Μακροπούλου, διευθύντρια της 9ης Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης για την παροχή της σχετικής άδειας για την εκτέλεση των εργασιών πεδίου. 19 Ιουνίου 2015 Ιωάννης Πετρίδης 1

3 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Κεφάλαιο 1: Το Δυτικό Τείχος της Θεσσαλονίκης, η ιστορία και η αρχιτεκτονική του... 5 Κεφάλαιο 2: Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων Ανάγκη Αποτύπωσης ενός Μνημείου Μεθοδοι Αποτυπωσης Μνημειων Τοπομετρική ή εμπειρική μέθοδος Τοπογραφική μέθοδος Φωτογραμμετρική μέθοδος Μέθοδος με τη χρήση τρισδιάστατου σαρωτή Laser (3D laser scanner) Σύγκριση και επιλογή κατάλληλης μεθόδου αποτύπωσης μνημείων Κεφάλαιο 3: Ο Τρισδιάστατος Σαρωτής Laser Ο Τρισδιάστατος Σαρωτής Laser Η αρχή λειτουργίας των επίγειων σαρωτών laser Κατηγορίες Επίγειων Σαρωτών Laser Οι Σαρωτές Επαφής Οι Σαρωτές Αποστάσεων Χρόνου πτήσης ενός παλμού Laser Τριγωνισμού Σύγκριση φάσης Με βάση το πεδίο σάρωσης Σφάλματα και ακρίβειες σάρωσης Ο θόρυβος Η επίδραση των ακμών Άλλα σφάλματα Η επεξεργασία των παραγόμενων δεδομένων Εισαγωγή των δεδομένων και λογισμικά επεξεργασίας Συνένωση των νεφών σημείων Χρωματική απόδοση στο νέφος σημείων Καθαρισμός θορύβου και αραίωση σημείων Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου Κεφάλαιο 4: Αποτύπωση του Δυτικού Οχυρωματικού Τείχους της Θεσσαλονίκης Η διαδικασία αποτύπωσης του Τείχους Ο σαρωτής Faro Focus 3D Μετρήσεις πεδίου Η επεξεργασία των μετρήσεων Λογισμικά επεξεργασίας Faro Scene

4 Pointtools edit 1.5 pro Η διαδικασία της επεξεργασίας Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα Παράρτημα 1: Αναφορές Παράρτημα 2: Ακρωνύμια Παράρτημα 3: Γλωσσάριο Παράρτημα 4: Τελικά σχέδια

5 Εισαγωγή Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωπληροφορική», κατεύθυνση «Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας» του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αντικείμενο της είναι η τρισδιάστατη αποτύπωση του Δυτικού Τείχους Θεσσαλονίκης με τη χρήση σαρωτή Laser και με τελικό σκοπό τη δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου και την παραγωγή σχεδίων κάτοψης και αναπτυγμάτων όψεων. Η εργασία δομείται σε κεφάλαια ως εξής: Στο Κεφάλαιο 1 πραγματοποιείται μια πλήρης ιστορική και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση του Δυτικού Τείχους Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, αναλύονται στοιχεία σχετικά με τη θέση, την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τη διακόσμηση του τείχους. Στο Κεφάλαιο 2, αναλύεται η γεωμετρική τεκμηρίωση των μνημείων. Ειδικά αναλύονται οι μέθοδοι αποτύπωσης των μνημείων καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Τέλος, γίνεται μια σύγκριση των μεθόδων για την βέλτιστη επιλογή της μεθόδου αποτύπωσης μνημείων με βάση τις εκάστοτε ανάγκες. Στο Κεφάλαιο 3, γίνεται εκτενής αναφορά στον τρισδιάστατο σαρωτή Laser, στα είδη και τις τεχνολογίες των σαρωτών Laser και στις ακρίβειες και τις πηγές σφαλμάτων τους. Τέλος, αναπτύχθηκε η διαδικασία της επεξεργασίας και δημιουργίας των τελικών προϊόντων. Στο Κεφάλαιο 4, αναφέρεται αναλυτικά η αποτύπωση του τείχους σε δυο ενότητες, την αποτύπωση στο πεδίο και την επεξεργασία των δεδομένων εκ των υστέρων. Συγκεκριμένα, στην αποτύπωση αναφέρεται ο τύπος και τα χαρακτηριστικά του οργάνου που χρησιμοποιήθηκε και τα στάδια των εργασιών πεδίου. Στην επεξεργασία αναφέρονται τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και η διαδικασία που ακολουθήθηκε. Στο Κεφάλαιο 5, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας. Στο Παράρτημα 1 παρουσιάζονται αλφαβητικά η βιβλιογραφία και οι διαδικτυακοί τόποι που αναφέρονται στην εργασία. Στο Παράρτημα 2 παρουσιάζονται τα ακρωνύμια τα οποία χρησιμοποιούνται σε αυτή την εργασία για την διευκόλυνση του αναγνώστη. Στο Παράρτημα 3 παρουσιάζεται το γλωσσάριο ξενικών όρων οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε αυτή την εργασία για την διευκόλυνση του αναγνώστη. Στο Παράρτημα 4 παρουσιάζονται τα τελικά σχέδια. 4

6 Κεφάλαιο 1: Το Δυτικό Τείχος της Θεσσαλονίκης, η ιστορία και η αρχιτεκτονική του Τα ζητήματα που σχετίζονται με την οχυρωμένη έκταση της ελληνιστικής Θεσσαλονίκης και το σχήμα του αρχικού της περιβόλου παραμένουν προβλήματα ανοικτά στην αρχαιολογική έρευνα. Από την εποχή του Κασσάνδρου γνωρίζουμε ανάπτυγμα τείχους μήκους 30 μ., στο ακραίο βόρειο τμήμα της ανατολικής πλευράς. Είναι κτισμένο με χοντρολαξευμένους πρασινόλιθους, πολύ καλά αρμοσμένους, χωρίς συνδετικό υλικό στην εξωτερική παρειά και λασπόκτιστους στο πίσω μέρος. Κατά την τελευταία περίοδο του μακεδόνικου βασιλείου, ο αρχικός περίβολος ενισχύθηκε με ένα πρόσθετο λιθόκτιστο τείχος σε επαφή με το προηγούμενο από την εξωτερική πλευρά. Την ίδια εποχή, πιθανόν, επεκτάθηκε ο περίβολος προς τα νότια, για να προσεγγίσει τη θάλασσα και να συμπεριλάβει τις εκτός των τειχών δομημένες περιοχές. Ως καταλληλότερη θέση για τη χωροθέτηση της ελληνιστικής ακρόπολης θεωρείται μία μικρή βραχώδη περιοχή στο βορειοανατολικό άκρο του περιβόλου με νότιο όριο την οδό Ξενοκράτους και δυτικό την οδό Σύλλα. Ο χώρος εκεί προσφέρει υψηλό βαθμό ασφάλειας χάρη στην οχυρή της θέση και τη μεγάλη διαφορά στάθμης που έχει από τις νοτιότερες περιοχές. Της αρχαίας αυτής ακρόπολης έχουν ήδη εντοπιστεί λείψανα τείχους ρωμαϊκής περιόδου στην πορεία του περιβόλου της. Τα τείχη της Θεσσαλονίκης αφέθηκαν σε εγκατάλειψη για έναν περίπου αιώνα μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση. Γύρω στα μέσα του 1 ου π.χ. αι. οι κάτοικοι της πόλης, κάτω από την πίεση αναμενόμενων εχθρικών εισβολών, σκέφτηκαν να επιδιορθώσουν ερειπωμένα τμήματα του περιβόλου, προκειμένου να βρουν καταφύγιο σε περίπτωση ανάγκης. Η μικρή έκταση της ελληνιστικής ακρόπολης ήταν ανεπαρκής για το πλήθος των κατοίκων μιας πόλης όπως η Θεσσαλονίκη, η οποία γνώριζε, εκείνη την εποχή, πολιτιστική, οικονομική και πληθυσμιακή άνθηση. Θεωρείται λοιπόν ότι το σχετικό χωρίο του Κικέρωνα που αναφέρεται στην παραπάνω περίπτωση δεν αφορά την ακρόπολη με την στενή έννοια του όρου αλλά τον ευρύτερο περίβολο της ελληνιστικής πόλης. Οι ενδείξεις πρώιμης ρωμαϊκής φάσης στα τείχη της Θεσσαλονίκης είναι εξαιρετικά πενιχρές και επισφαλείς. Το λιθόκτιστο τείχος, στα ορεινά τμήματα του περιβόλου, με το απλό πώρινο γείσο και τους ενδιάμεσους πύργους, τους κτισμένους με ισόδομο σύστημα, παρουσιάζει τεχνικές ισχυρής ελληνιστικής παράδοσης. Το γεγονός αυτό αφήνει κάποια περιθώρια χρονολόγησης αμέσως μετά τα μέσα του 1ου π.χ. αι., πλην όμως δεν έχουν προκύψει άλλα ασφαλή δεδομένα. Τα νότια τμήματα του περιβόλου με τους ενδιάμεσους πύργους, στους οποίους έχουν χρησιμοποιηθεί βωμοί και μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη σε δεύτερη χρήση, παρόλες τις διαφορές στα υλικά και τους τρόπους δομής, παρουσιάζουν εσωτερική συγγένεια με τα προηγούμενα, κυρίως σε ό,τι αφορά τις διαστάσεις των πύργων και την εφαρμογή χαράξεων με ενιαίο μετρικό σύστημα. Ωστόσο και αυτά τα δεδομένα δεν είναι τόσο ισχυρά, ώστε να θεωρηθούν εντελώς σύγχρονες οι δύο ενότητες. Θα μπορούσαν, κάλλιστα, τα βόρεια τείχη να είχαν αποτελέσει το πρότυπο ενός νέου οχυρωματικού έργου, σε εποχή που αποφασίστηκε η επέκταση της οχύρωσης στα πεδινά τμήματα. Σε μία εποχή δηλαδή που σύμφωνα με τις ιστορικές και τις αρχαιολογικές ενδείξεις ανάγεται γύρω στα μέσα του 3ου αι. μ.χ. Βέβαιο πάντως θεωρείται, ότι η ρωμαϊκή οχύρωση είχε ολοκληρωθεί πριν την ίδρυση του γαλεριανού συγκροτήματος. Μέσα της συμπεριλήφθηκαν ακατοίκητες ως τότε περιοχές της 5

7 Θεσσαλονίκης με όριο, προς την πλευρά της θάλασσας, λίγο νοτιότερα της οδού Μητροπόλεως. Την εποχή αυτή η πόλη καταλάμβανε έκταση γύρω στα 260 εκτάρια. Η χάραξη του περιβόλου ήταν απλή, με μονό τείχος (πλάτους 1,65 μ.) και τετράγωνους πύργους (πλευράς 5,60 μ.), αξονικά τοποθετημένους, κάθε μ. Μεγαλύτερο ανάπτυγμα πρόσοψης είχαν οι πύργοι στα νοτιότερα τμήματα της πόλης και ακόμη μεγαλύτεροι ήταν οι πύργοι στις γωνίες, όπου ο περίβολος άλλαζε κατεύθυνση. Μετά τα τέλη του 3ου μ.χ. αι., τα τείχη της Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν εξαιρετική ποικιλία ως προς τα υλικά, τους τρόπους δομής και, κυρίως, ως προς το σύστημα της οχυρωματικής τέχνης. Παρατηρείται, γενικά, μία συνειδητή προσπάθεια ενίσχυσης των τειχών σε διαφορετικές εποχές, κάθε φορά εκεί όπου ο περίβολος αποδεικνυόταν περισσότερο ευάλωτος εξαιτίας του μικρού πάχους ή του χαμηλού ύψους (Εικ. 1). Στο πρώτο μισό του 4ου αι. ενισχύθηκαν τα μεσοπύργια τμήματα, σε ολόκληρη σχεδόν την περίμετρο, με πρόσθετους πύργους ή καλύτερα με συμπαγείς προβόλους, δηλαδή, χωρίς την παρουσία εσωτερικού χώρου. Τα νέα αυτά αμυντικά στοιχεία τοποθετήθηκαν από την εξωτερική πλευρά του τείχους, στο μέσον ακριβώς κάθε μεσοπυργίου, διπλασιάζοντας έτσι τις κύριες θέσεις άμυνας. Το πεδινό ανατολικό τείχος ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο με την κατασκευή δεύτερου τείχους, σε επαφή με το αρχαιότερο ρωμαϊκό, όχι όμως σε όλα τα μεσοπύργια αλλά σε εναλλαγή. Στο δεύτερο μισό του 4ου αι., ίσως στα στενά χρονικά πλαίσια της βασιλείας του Ιουλιανού, επιχειρείται μεγάλης κλίμακας ενίσχυση του περιβόλου με ένα δεύτερο τείχος, σε επαφή με την εσωτερική παρειά των μεσοπυργίων, όπως έχει διαπιστωθεί σε τμήματα του ανατολικού, βόρειου και βορειοδυτικού περιβόλου. Το όλο έργο παρουσιάζει κάποια προχειρότητα στην κατασκευή και φαίνεται πως δεν πρόφτασε να ολοκληρωθεί σε όλο το μήκος. Έτσι, προς τα τέλη του 4ου αι., το πιο ευάλωτο τμήμα του περιβόλου ήταν το δυτικό με αποτέλεσμα το επόμενο οχυρωματικό έργο να είχε αρχίσει από εκεί. Κατασκευάστηκε ένα δεύτερο τείχος, εξαιρετικά ισχυρό, από την εξωτερική πλευρά και σε επαφή με το ασθενέστερο ρωμαϊκό. Καταλάμβανε όλο το πεδινό τμήμα από τη θάλασσα ως τον άξονα τους οδού Αγίου Δημητρίου, συμπεριλαμβανομένης και της αντίστοιχης Ληταίας πύλης, με πυκνά τοποθετημένους τριγωνικούς πύργους και μικρά, σχετικά, μεσοπύργια. Το οχυρωματικό αυτό έργο αποδίδεται στο Θεοδόσιο Α' και σχετίζεται με την καταστροφή του θεάτρου-σταδίου της Θεσσαλονίκης, το οποίο αποκαλύφτηκε πρόσφατα στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης, κοντά στο γαλεριανό συγκρότημα. Τα μαρμάρινα έδρανα του χρησιμοποιήθηκαν στα χαμηλότερα τμήματα του τείχους. Η εξωτερική ορατή παρειά της ανωδομής κτίστηκε με αμιγή πλινθοδομή, ενώ το πίσω αθέατο τμήμα της τοιχοποιίας με μεικτή τεχνική λιθόκτιστων και πλίνθινων ζωνών σε εναλλαγή. Ακόμη ψηλότερα υπάρχει ζώνη με επάλληλα πλίνθινα τόξα, η οποία όμως δεν αποκλείεται να αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη και να σχετίζεται με την υπερύψωση του τείχους. 6

8 Εικόνα 1. Τυπολογία διαδοχικών φάσεων στα τείχη της Θεσσαλονίκης. Οι τετράγωνοι πύργοι απαντούν στα ορεινά τείχη, οι μεγάλοι στα πεδινά [Γ. Βελένης, Τα Τείχη της Θεσσαλονίκης, 1998] 7

9 Η ενίσχυση με πρόσθετους πύργους στα πλέον ευάλωτα τμήματα του οχυρωματικού περιβόλου δεν κάλυπτε εντελώς τις αυξημένες απαιτήσεις άμυνας μιας πόλης σαν τη Θεσσαλονίκη. Το εσωτερικό εφαπτόμενο τείχος που κτίστηκε στη συνέχεια, μετά την εποχή του Μ. Κωνσταντίνου, βελτίωσε την αντοχή των μεσοπυργίων τμημάτων στα ανατολικά και βόρεια τείχη, απέμεινε όμως ασυμπλήρωτο στα δυτικά του περιβόλου, που ήταν εξαιρετικά ευάλωτος. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τους λόγους της πιθανής αυτής διακοπής. Θα τη θεωρούσαμε όμως ως ισχυρή ένδειξη για την έναρξη νέου οχυρωματικού προγράμματος, που θα εξασφάλιζε πολύ μεγαλύτερη επάρκεια άμυνας στην πόλη και θα ξεπερνούσε όλα εκείνα τα μειονεκτήματα της προηγούμενης οχύρωσης, τα οποία εντοπίζονται: στην αδυναμία των μεσοπυργίων τμημάτων εκεί όπου ήταν λεπτά, στην προχειρότητα της κατασκευής με την υποβαθμισμένη εμφάνιση του εσωτερικού τείχους, καθώς επίσης και στην ασύνδετη σχέση που παρουσίαζαν οι πρόσθετοι πύργοι με τον πρώτο ρωμαϊκό περίβολο. Εικόνα 2. Η θέση του δυτικού οχυρωματικού τείχους της Θεσσαλονίκης Το νέο οχυρωματικό πρόγραμμα ήταν εξαιρετικά μεγάλο και αφορούσε στα πεδινότερα τμήματα του περιβόλου, κυρίως στη δυτική περιοχή. Βασική οργανωτική αρχή ήταν η κατασκευή ενός εφαπτόμενου τείχους από την εξωτερική παρειά του ρωμαϊκού με συνεχείς τριγωνικούς προβόλους, υποταγμένους στα ρωμαϊκά μεταξόνια, όπως διαμορφώθηκαν με τους ενδιάμεσους πρόσθετους πύργους της κωνσταντίνειας φάσης (Εικ. 3,4). Η υποτείνουσα κάθε προβόλου προγραμματίστηκε να εκτείνεται σε όλο το μήκος του προϋπάρχοντος μεταπυργίου τμήματος, με συνέπεια οι κορυφές των τριγωνικών πύργων να βρίσκονται σε κανονικές αποστάσεις μεταξύ τους πάνω στην προέκταση της μεσοκαθέτου των ρωμαϊκών μεσοπυργίων. Με τον τρόπο αυτό κάθε τριγωνικός πρόβολος 8

10 της νέας οχύρωσης αντιστοιχούσε σε ρωμαϊκό μεταπύργιο και κάθε μεσοπύργιο τμήμα της νέας φάσης σε πύργο της προηγούμενης (Εικ. 1). Με τον απλό αλλά ευφυή αυτό τρόπο τα πεδινά τείχη της Θεσσαλονίκης ήταν αδύνατο να διαρραγούν με τις συνήθεις πολιορκητικές μηχανές εκείνης της εποχής. Το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε με γεωμετρική συνέπεια στο δυτικό μόνο τμήμα του περιβόλου από το Τοπ-Χανέ ως τη Ληταία πύλη. Από εκεί απουσιάζουν εντελώς οι ορθογώνιες προβολές σε αντίθεση με το αντίστοιχο ανατολικό τείχος, όπου εφαρμόστηκε πιο σύνθετη γεωμετρία. Η θεμελίωση στα δυτικά τείχη αποτελείται από αργολιθοδομή κτισμένη με ασβεστοκονίαμα, ενισχυμένο με πλίνθινο χοντρόκοκκο γαρμπίλι. Στην εξωτερική παρειά της ανωδομής διακρίνονται τρία είδη τοιχοποιίας, διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά ωστόσο σύγχρονα. Για λόγους καθαρά αμυντικούς το κάτω τμήμα είναι κτισμένο με αρχιτεκτονικό υλικό σε δεύτερη χρήση, κατεξοχήν έδρανα και επιστύλια, εξαιρετικά μεγάλων διαστάσεων κυρίως ως προς το μήκος τους. Ψηλότερα από το κατά προσέγγιση αυτό ισοδομικό σύστημα ακολουθεί αμιγής πλίνθινη τοιχοποιία, η οποία επιστέφεται με πλίνθινο κοσμήτη διαμορφωμένο με τρεις επάλληλες στρώσεις πλίνθων, σε σταδιακή υποχώρηση, από τις οποίες η κατώτερη προεξέχει περισσότερο (Εικ. 5,6). Στη στάθμη του κοσμήτη εδράζεται φαρδιά ζώνη τοιχοποιίας, διαμορφωμένη σε δύο επάλληλες σειρές πλίνθινων τόξων με διπλά μέτωπα (Εικ. 7). Τα τύμπανα των τόξων είναι γεμισμένα με απλή αργολιθοδομή, ενώ στις καμπύλες τριγωνικές επιφάνειες, που προκύπτουν ανάμεσα στα εξωράχια, προβάλλονται οι διακοσμητικές προθέσεις των δημιουργών και οι θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Εδώ, για πρώτη φορά, απαντούν πλίνθινοι σταυροί. Εικόνα 3. Βόρεια άποψη δυτικών τειχών [Γ. Βελένης, Τα Τείχη της Θεσσαλονίκης, 1998] 9

11 Εικόνα 4. Τμήμα δυτικού περιβόλου νότια της οδού Αγίου Δημητρίου, από νοτιοανατολικά [Γ. Βελένης, Τα Τείχη της Θεσσαλονίκης, 1998] Εικόνα 5. Τμήμα δυτικού περιβόλου νότια της οδού Αγίου Δημητρίου, από βορειοδυτικά [Γ. Βελένης, Τα Τείχη της Θεσσαλονίκης, 1998] 10

12 Εικόνα 6. Χαρακτηριστικός τρόπος δομής στα δυτικά τείχη. Τμήμα νότια της οδού Αγίου Δημητρίου [Γ. Βελένης, Τα Τείχη της Θεσσαλονίκης, 1998] Επομένως, διακρίνουμε τρεις συνολικά διαφοροποιημένες μεταξύ τους ζώνες, μία πάνω από τη θεμελίωση με εγγώνιους λίθους, εξαιρετικής αντοχής σε κρούσεις, μια ολόπλινθη μεταβατική με κοσμήτη και την τελευταία, στα ψηλότερα τμήματα, με τα πλίνθινα τόξα. Ο τρόπος απόληξης του περιβόλου σ'αυτήν την πλευρά παραμένει άγνωστος. Ωστόσο δεν μπορούμε να φανταστούμε άλλο είδος τοιχοποιίας για τις επάλξεις εκτός από πλίνθινο. Η ποικιλία και η έντεχνη απόδοση της εξωτερικής παρειάς του δυτικού τείχους δεν επαναλαμβάνεται από την εσωτερική του πλευρά (Εικ. 8,9). Δόμοι και πλίνθοι εισχωρούν σε βάθος ενός περίπου μέτρου, ενώ το υπόλοιπο του συνολικού πλάτους κυμαίνεται γύρω στα τρία μέτρα και είναι κτισμένο με πλίνθινες ζώνες που εναλλάσσονται με αργολιθοδομή. Εκεί όπου το έδαφος παρουσιάζει κλίση, παρατηρείται κλιμακωτή διάταξη στα μορφολογικά στοιχεία της εξωτερικής παρειάς της τοιχοποιίας. Η αλλαγή της στάθμης παραλαμβάνεται, όπως είναι φυσικό, από τους πύργους στα νότια σημεία σύνδεσης με τα αντίστοιχα μεταπύργια τμήματα. 11

13 Εικόνα 7. Αντιπροσωπευτικό δείγμα τοιχοποιίας του δυτικού περιβόλου [Γ. Βελένης, Τα Τείχη της Θεσσαλονίκης, 1998] Η επιμέλεια της κατασκευής ξεχωρίζει στους πύργους που γειτνιάζουν με τη Ληταία πύλη. Στον τριγωνικό πρόβολο, στα βόρεια της οδού Αγίου Δημητρίου, διατηρούνται στη θέση τους μεταλλικοί πιόσχημοι σύνδεσμοι, που έδεναν μεταξύ τους τα μεγάλα μαρμάρινα επιστύλια (Εικ. 10,11). Ο νότιος πύργος δε σώζεται. Είναι όμως αυτονόητο ότι θα είχε κτιστεί με ανάλογη επιμέλεια, όπως και ο προηγούμενος, με τον οποίο προστάτευαν από κοινού τη Ληταία πύλη που ανοιγόταν ανάμεσα τους. Αξιοπαρατήρητο είναι ότι και ο αμέσως επόμενος πύργος είχε κτιστεί με περισσή φροντίδα και πολύ μεγαλύτερη τέχνη από εκείνους που ακολουθούν ακόμη νοτιότερα. Οι οριζόντιοι αρμοί ανάμεσα στα επιλεγμένα αρχιτεκτονικά μέλη είναι καθαροί, ενώ ανάμεσα στις επιφάνειες ώσεως, που σε ορισμένα σημεία έχουν απομακρυνθεί, φαίνονται καθαρά ότι υπάρχουν και εδώ πιόσχημοι μεταλλικοί σύνδεσμοι. 12

14 Εικόνα 8. Λεπτομέρεια της τοιχοποιίας με τα πλίνθινα τόξα, από την εσωτερική πλευρά των δυτικών τειχών, απέναντι από το ναό των Αγίων Αποστόλων [Γ. Βελένης, Τα Τείχη της Θεσσαλονίκης, 1998] Στους νοτιότερους τριγωνικούς πύργους δε διαπιστώθηκε η τεχνική των μεταλλικών συνδέσμων, ούτε στα μεσοπύργια τμήματα, γεγονός που δε θα 'πρεπε να συσχετιστεί χρονολογικά. Υπάρχουν ενδείξεις που συνηγορούν στο ότι η κατασκευή των τειχών άρχισε από τις πύλες, προφανώς με άμεση επίβλεψη του μηχανικού και με τους πιο ικανούς τεχνίτες. Η προσεγμένη κατασκευή ήταν επιβεβλημένη εξαιτίας της θέσης όχι μόνον για στρατιωτικούς λόγους, αλλά και για λόγους προβολής. Στα πιο απομακρυσμένα σημεία είναι φυσική η απλούστευση της τεχνικής, έτσι ώστε να κερδίζεται χρόνος και χρήμα. Η οποιαδήποτε παρέκκλιση από τη βασική αρχή οργάνωσης της παλαιοχριστιανικής φάσης θα μπορούσε να δικαιολογηθεί εξαιτίας της φύσης του έργου, των κάποιων μετρικών διαφορών, που διαπιστώνονται ανάμεσα στα μεσοπύργια τμήματα της προϋπάρχουσας οχύρωσης, και των επιθυμητών αλλαγών, που θα έγιναν στις πύλες του περιβόλου ανεξάρτητα αν αυτές ήταν κύριες ή δευτερεύουσες. Έτσι δε θα μας εξέπληττε το γεγονός, αν ανάμεσα σε δύο τριγωνικούς πύργους συναντούσαμε δύο ορθογώνιους ή και κανέναν ως παρέκκλιση από τον κανόνα. 13

15 Εικόνα 9. Τρόπος γεφύρωσης τριγωνικού πύργου των δυτικών τειχών με ημιχώνιο, κοντά στον πυλώνα των Αγίων Αποστόλων [Γ. Βελένης, Τα Τείχη της Θεσσαλονίκης, 1998] Η θέση της ρωμαϊκής πύλης τοποθετείται νοτιότερα της σημερινής Εγνατίας, στην προέκταση του ρωμαϊκού δρόμου, που αποκαλύφτηκε από τη Μ. Σιγανίδου στο υπόγειο υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας. Ο αρχαίος αυτός δρόμος (Via Regia), ο οποίος διέσχιζε ολόκληρη τη ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη, περνούσε νότια της μεγάλης εκείνης αίθουσας που συνδεόταν άμεσα με την αψίδα του Γαλερίου, περίπου στη νοητή γραμμή που ενώνει την εκκλησία της Υπαπαντής με τον παλαιολόγειο ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Πιστεύεται ότι σύγχρονα με την παλαιοχριστιανική οχύρωση καταργήθηκε η ρωμαϊκή πύλη, ενώ ταυτόχρονα ανοίχτηκε καινούργια, λίγο βορειότερα, στο σημερινό περίπου άξονα της οδού Εγνατίας. Με αφετηρία το βόρειο τριγωνικό πύργο της Κασσανδρεωτικής πύλης, που σώζεται βόρεια της Εγνατίας, θα αναζητούσαμε το νότιο ανάλογο του στο μικρό πάρκο, που υπάρχει στην απέναντι πλευρά του δρόμου και ενδεχομένως μπροστά από τη ρωμαϊκή πύλη, την οποία θα έφραζε. 14

16 Εικόνα 10. Τρόπος σύνδεσης μαρμάρινων μελών με μεταλλικούς συνδέσμους στον τριγωνικό πύργο της Ληταίας πύλης [Γ. Βελένης, Τα Τείχη της Θεσσαλονίκης, 1998] Θεωρείται λοιπόν ότι ο άξονας της Via Regia μετατέθηκε βορειότερα στην παλαιοχριστιανική εποχή, αλλάζοντας στάθμη αλλά και κατεύθυνση, για να περάσει κάτω από το μεγαλύτερο τόξο της αψίδας, δημιουργώντας έτσι μια καμπή στη συνάντηση του με τον άξονα Καμάρας - Ροτόντας (Εικ. 12). Ανάλογη κλίση δημιουργήθηκε και στη δυτική του πορεία ως τη συνάντηση του με τον παλιό άξονα της δημιουργώντας έτσι τη μετέπειτα Λεωφόρο των Βυζαντινών. Η μεγάλη αυτή πολεοδομική επέμβαση συνδέεται με τη μετάπλαση του χώρου ανάμεσα στην αψίδα του Γαλερίου και τη Ροτόντα στη γνωστή πομπική σύνθεση. Η μεγάλη αυτή διασκευή δε συσχετίζεται άμεσα με τη μετατροπή του παγανιστικού περίκεντρου κτιρίου σε χριστιανικό ναό, αλλά με την έμπρακτη πολιτική του Θεοδοσίου Α' ενάντια στην ειδωλολατρία και στα εκφραστικά της μέσα, έτσι όπως εκδηλώθηκε γύρω στα μέσα της βασιλείας του. 15

17 Εικόνα 11. Τρόπος σύνδεσης μαρμάρινων μελών με μεταλλικούς συνδέσμους σε τμήμα του δυτικού περιβόλου, νότια της Ληταίας πύλης [Γ. Βελένης, Τα Τείχη της Θεσσαλονίκης, 1998] Η χρήση μαρμάρινων εδωλίων στα δυτικά τείχη της θεσσαλονίκης, προέρχεται μάλλον από το στάδιο της πόλης παρά από τον ιππόδρομο, τον οποίο δεν είχε κανένα λόγο να αφανίσει ο φιλοχριστιανός αυτοκράτορας. Ίσως αυτή ακριβώς η αντιειδωλολατρική τακτική του Θεοδοσίου, που έφτασε στο απόγειο της με καταστροφές χώρων λατρείας και συγκέντρωσης των εθνικών στη διετία , να τάραξε τα πνεύματα των Θεσσαλονικέων και να οδήγησε τελικά στα θλιβερά γεγονότα της σφαγής (390), ενόσω ο ίδιος απουσίαζε από τη θεσσαλονίκη. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ισχυρές ενδείξεις για μια χρονολόγηση των ανατολικών και δυτικών τειχών της θεσσαλονίκης στην εποχή του Θεοδοσίου ( ). Ωστόσο, με κανέναν τρόπο δεν υποστηρίζεται ότι ολόκληρος ο παλαιοχριστιανικός περίβολος ολοκληρώθηκε στα στενά χρονικά πλαίσια της βασιλείας του. Αξίζει να τονιστεί ότι πολλά από τα μεσοπύργια τμήματα του ρωμαϊκού περιβόλου, απέναντι από το νοσοκομείο "Άγιος Δημήτριος" ενισχύθηκαν πολύ μεταγενέστερα. Το ανατολικό τείχος παρουσιάζει μια τέτοια κατάσταση, που μιλά από μόνη της τουλάχιστον για δεύτερη παλαιοχριστιανική φάση μετά από εκείνη, η οποία αποδόθηκε στο Θεοδόσιο. 16

18 Εικόνα 12. Σχέση Κασσανδρεωτικής πύλης και αψίδας Γαλερίου. Θεωρητική προσέγγιση δύο διαδοχικών φάσεων, της ρωμαϊκής και της εποχής του Θεοδοσίου Α [Γ. Βελένης, Τα Τείχη της Θεσσαλονίκης, 1998] Χωρίς απόλυτη σιγουριά, προτείνεται μια χρονολόγηση μέσα στον πέμπτο αιώνα, εμμένοντας στην άποψη ότι τα νοτιότερα τμήματα του περιβόλου (ανατολικό και δυτικό) είναι κτισμένα, με μικρή χρονική διαφορά μεταξύ τους, μέσα στην περίοδο της βασιλείας του Θεοδοσίου Α'. Ως πρωιμότερο θεωρείται το δυτικό τείχος με δεδομένο ότι εκεί χρησιμοποιήθηκαν, κατεξοχήν, έδρανα του σταδίου, ενώ στο ανατολικό απαντούν σποραδικά. Πιστεύεται δηλαδή ότι αρχικά προγραμματίστηκε μόνον το δυτικό πεδινό τμήμα και αργότερα το ανατολικό. Στην αντίθετη περίπτωση τα έδρανα θα είχαν χρησιμοποιηθεί στο κοντινότερο τμήμα της πόλης. Είναι σαφές ότι ο παλαιοχριστιανικός περίβολος στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα του δεν κατασκευάστηκε ταυτόχρονα. Μορφολογική ενότητα παρουσιάζει μόνο το νοτιότερο δυτικό, από το Τοπ-Χανέ ως το βόρειο τριγωνικό πύργο της Ληταίας πύλης. Από εκεί και πάνω σε όλη τη δρεπανοειδή διαδρομή του η κατάσταση παρουσιάζει εξαιρετική ποικιλία, την οποία θα αποδίδαμε σε διαδοχικές περιόδους μετά την εποχή του Θεοδοσίου Α'. Είναι προφανές ότι ως το τέρμα της οδού Κλαυδιανού χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο η τεχνική του δυτικού θεοδοσιανού τείχους με τις ζώνες των πλίνθινων τόξων και την προσπάθεια για βελτιωμένη εξωτερική εμφάνιση (Εικ. 14, Εικ. 13,15,16,17). Η εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία των τόξων, των διακοσμητικών θεμάτων, των αποτροπαϊκών σταυρών, των γείσων καθώς επίσης και άλλων στοιχείων καθαρά τεχνικών, όπως οι θέσεις στήριξης των ικριωμάτων, τα επίπεδα αναμονής, τα κονιάματα και άλλα πολλά, δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης ότι εδώ έχουμε τμηματικές ενισχύσεις του αρχικού ρωμαϊκού τείχους και πάνω σ' αυτές ακόμη μεταγενέστερες ανακατασκευές. Μέσα στη δεκαετία έγιναν οι μεγάλοι εκείνοι σεισμοί της Θεσσαλονίκης, που έμειναν ανεξίτηλοι στη γραπτή παράδοση. Σύμφωνα με τη διήγηση των θαυμάτων οι καταστροφές ήταν πρωτοφανείς και οι ζημιές στα τείχη της Θεσσαλονίκης εξαιρετικά μεγάλες. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός της κατάρρευσης ενός τμήματος του τείχους και της "αυτόματης" ανόρθωσης του μπροστά στα μάτια των Σλάβων που πολιορκούσαν την 17

19 πόλη. Το σχετικό χωρίο έχει ως εξής: «..., αφνω σεισμός μέγας έγένετο, ώστε πάντα τον λαόν της πόλεως άνακράξαι το Κύριε ελέησαν. Του δε βαρβαρικού πλήθους έωρακότος το τείχος καταπεπτωκός άπαν, σονεφορμήσαι προς το την πόλιν έλεΐν, και πλησιασάντων αυτών όραν το τείχος καθάπερ το πρώτον έστώς...". Το γεγονός αυτό που αποδόθηκε σε θαυματουργή παρέμβαση του Αγίου Δημητρίου εύκολα ερμηνεύεται μέσα από τις γνώσεις μας για την κατασκευή των τειχών της Θεσσαλονίκης. Προφανώς έπεσε ένα από τα διπλά ή τριπλά εκείνα τείχη που περιέβαλαν την πόλη, ενώ έμεινε στη θέση του το εσωτερικό, με το οποίο βρισκόταν σε επαφή όπως ακριβώς συνέβη και σε νεότερη εποχή. Εικόνα 13. Βορειοδυτικό τμήμα τειχών με επάλληλα πλίνθινα τόξα, δυτικά του πύργου του Κλαυδιανού [Γ. Βελένης, Τα Τείχη της Θεσσαλονίκης, 1998] 18

20 Εικόνα 14. Όψη μεσοπυργίου τμήματος δυτικά του πύργου του Κλαυδιανού [Γ. Βελένης, Τα Τείχη της Θεσσαλονίκης, 1998] 19

21 Εικόνα 15. Το δυτικότερο μεσοπύργιο, πριν τη στροφή του περιβόλου προς τη Ληταία πύλη. Διακρίνεται καθαρά η αλληλουχία δύο χριστιανικών φάσεων, της παλαιοχριστιανικής και της πρώτης βυζαντινής περιόδου, δηλαδή του οχυρωματικού έργου του Πύρρου [Γ. Βελένης, Τα Τείχη της Θεσσαλονίκης, 1998] Εικόνα 16. Το τελευταίο μεσοπύργιο του βορειοδυτικού περιβόλου πριν τη στροφή προς τη Ληταία πύλη, όπως σωζόταν στις αρχές του 20 ου αιώνα [Γ. Βελένης, Τα Τείχη της Θεσσαλονίκης, 1998] 20

22 Εικόνα 17. Τμήμα του βορειοδυτικού περιβόλου, δυτικότερα του πύργου του Κλαυδιανού, όπως σωζόταν στις αρχές του 20 ου αιώνα [Γ. Βελένης, Τα Τείχη της Θεσσαλονίκης, 1998] Με τη δεύτερη από τις δύο παραπάνω οικοδομικές φάσεις των τειχών σχετίζεται, για τυπολογικούς κυρίως λόγους, ένα μικρό τμήμα στο βόρειο τείχος, αποτελούμενο από έναν ορθογώνιο και έναν τριγωνικό πύργο, με τον οποίο συνδέθηκε, πολύ αργότερα, το ανατολικό τείχος της μεταγενέστερης βυζαντινής ακρόπολης. Σε κάθε πλευρά του τριγωνικού πύργου υπήρχε μία πύλη, μικρών σχετικά διαστάσεων. Πρόκειται για το λεγόμενο Τριγώνιο, όπου πολύ αργότερα, στην ύστερη βυζαντινή περίοδο, η μία από τις δύο πύλες διευρύνθηκε «ορισμω Άννης Παλαιολογίνης», και αποτέλεσε την ακραία ανατολική πύλη του περιβόλου, από όπου έμπαινε κανείς στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης. Η δεύτερη πύλη είχε μετασκευαστεί πολύ νωρίτερα για την εξυπηρέτηση της βυζαντινής ακρόπολης. Για το σκοπό αυτό μεταφέρθηκε το μαρμάρινο θύρωμα από την εξωτερική στην εσωτερική πλευρά του ανοίγματος, δηλαδή προς την πόλη, έτσι ώστε ο έλεγχος να γίνεται μέσα από την ακρόπολη. Τα δομικά στοιχεία του μικρού αυτού τμήματος στην περιοχή του Τριγωνίου δείχνουν πως ο εμπνευστής του έργου σκόπευε να προβεί σε μεγαλύτερης κλίμακας ενίσχυση του περιβόλου στο βόρειο τμήμα και ειδικότερα εκεί που η άμυνα ήταν προβληματική εξαιτίας της έλλειψης ισχυρής κλίσης του εδάφους. Πλην όμως οι εργασίες δε συνεχίστηκαν προς τα δυτικά για λόγους πέρα από τη θέληση του δημιουργού. Φαίνεται πως η μακριά περίοδος βασιλείας του Θεοδοσίου Α' δεν ήταν επαρκής για την ολοκλήρωση και αυτού του οχυρωματικού έργου στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, στις αρχές του 5ου αι., τα πλέον ισχυρά τμήματα του περιβόλου ήταν τα πεδινά τείχη, 21

23 από τις δύο πλευρές της πόλης ως το ύψος της οδού Αγίου Δημητρίου, που είχε ήδη κατασκευαστεί και το προτείχισμα. Ο χρόνος ίδρυσης του δεύτερου θαλάσσιου τείχους, νοτιότερα της οδού Μητροπόλεως, φαίνεται να απέχει πολύ από αυτή την εποχή. Προτεραιότητα δόθηκε στα βορειότερα τμήματα του περιβόλου, ψηλότερα από την οδό Αγίου Δημητρίου. Τα πλησιέστερα τμήματα ανάγονται χρονικά στον 5ο αι. και σχετίζονται, κατά το πιο πιθανό, με τις δραστηριότητες κάποιου ανώτερου αξιωματούχου που έφερε το όνομα Ορμίσδας. Στο ανατολικό τμήμα, που τα πράγματα είναι σαφέστερα, κάνουν την εμφάνιση τους οι πρώτοι λατινικοί σταυροί. Έχουν αρκετά μεγάλο μέγεθος και αποδίδονται με τεμάχια πλίνθων σφηνωμένα σε τοιχοποιία λιθόκτιστης ζώνης ανάμεσα σε πλίνθινες. Το όνομα Ορμίσδας μαρτυρείται σε πλίνθινη επιγραφή του ομώνυμου γνωστού πύργουπροβόλου, με τον οποίο έχει ασχοληθεί πληθώρα ερευνητών. Ως οψιμότερο έργο της μακριάς αυτής περιόδου θεωρείται το βόρειο τείχος του περιβόλου με τους μεγάλους πλίνθινους σταυρούς και τις ολόπλινθες κατασκευές στις γωνίες των πύργων. Το δεύτερο στοιχείο χαρακτηρίζει και άλλους πύργους, μεμονωμένους, στο ανατολικό και δυτικό τμήμα του περιβόλου. Πρόκειται για τοπικές επιδιορθώσεις, οι οποίες τεκμηριώνουν την οψιμότητα της κατασκευής αυτών των πύργων σε σχέση με τους παράπλευρους. Χρονολογούνται, μαζί με το βόρειο τείχος που χωρίζει την πόλη από την ακρόπολη, πριν τα μέσα του 7ου αι. Η χρονολόγηση βασίζεται στην υπερβολική κατάχρηση μεγάλων πλίνθινων σταυρών, θριαμβικού χαρακτήρα, πράγμα που φαίνεται λογικά να έχει σχέση με τη νίκη του Ηρακλείου ενάντια στους Πέρσες και την ανύψωση του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα. Ως δεύτερο στοιχείο χρονολόγησης θεωρείται η λακωνική εκείνη επιγραφή που υπάρχει πάνω από τη μικρή πύλη μετά το δυτικό κόμβο της ελληνιστικής και μετέπειτα ρωμαϊκής ακρόπολης, όπου αναφέρεται το όνομα Πύρ(ρος). Γίνεται η σκέψη μήπως πρόκειται για συμμετοχή στο έργο του γνωστού Πατριάρχη πριν την ανάρρηση του, εάν κατείχε κάποιο αξίωμα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Έτσι, το σύνολο του οχυρωματικού προγράμματος θα μπορούσε να αποδοθεί στον Ηράκλειο και όχι αποκλειστικά στον Πυρρό. Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση δεν αποκλείεται να πρόκειται για άλλο πρόσωπο, που δε μαρτυρείται αλλού. Με τον ίδιο αυτοκράτορα σχετίζεται, πιθανόν, η δεύτερη θαλάσσια οχύρωση, νότια της οδού Μητροπόλεως, ενώ η τρίτη, νότια της οδού Προξένου Λ. Κορομηλά θα πρέπει να έγινε αργότερα, ίσως σύγχρονα με τη βυζαντινή ακρόπολη. Στα μέσα λοιπόν του 7ου αι., η οχύρωση της Θεσσαλονίκης απέβη εξαιρετικά ισχυρή. Ο περίβολος περιλάμβανε έκταση 260 εκταρίων και είχε μήκος γύρω στα επτά χιλιόμετρα. Το συνολικό πάχος στα περισσότερα μεσοπύργια μετά τις αλλεπάλληλες ενισχύσεις ξεπερνούσε τα 5.00 μ. Οι πύργοι παρουσίαζαν εξαιρετική πυκνότητα με αποτέλεσμα η επάρκεια της άμυνας να ελέγχεται απόλυτα σε όλη την περίμετρο, εφόσον φυσικά υπήρχε ικανός αριθμός στρατιωτών. Η πόλη της Θεσσαλονίκης ήταν πράγματι απόρθητη από την ξηρά για τα πολιορκητικά μέσα εκείνης της εποχής, όπως αποδείχτηκε στους επόμενους αιώνες, παρόλες τις συχνές επιδρομές. Επί πλέον, στα δύο νοτιότερα τμήματα του περιβόλου, υπήρχε προτείχισμα, από τη θάλασσα ως το ύψος της οδού Αγίου Δημητρίου, το οποίο εκτεινόταν στα δυτικά ακόμη βορειότερα, με κατεύθυνση παράλληλη με το βορειοδυτικό τείχος, ως εκεί που άρχιζαν τα ορεινά τμήματα της πόλης. Οι βραχώδεις περιοχές της Θεσσαλονίκης δεν είχαν ανάγκη προτειχίσματος δεδομένου ότι οι κλίσεις του εδάφους, εκτός του περιβόλου, ήταν πολύ ισχυρές και η προσέγγιση του τείχους εξαιρετικά δύσκολη. Πρόβλημα εύκολης προσέγγισης παρουσίαζε το βόρειο εκείνο τμήμα του τείχους που αποτέλεσε στη συνέχεια το ενδιάμεσο χώρισμα ανάμεσα στην πόλη και τη βυζαντινή ακρόπολη. Παρόλο το μεγάλο πάχος που απέκτησε στην εποχή του Ηρακλείου, δεν αποκλείεται να υπήρχε και εκεί κάποιο 22

24 προτείχισμα, όμως το ζήτημα αυτό ανασκαφικά μόνο θα μπορούσε να διευκρινιστεί. Σημαντική θέση στην έρευνα των τειχών της Θεσσαλονίκης κατέχουν οι κύριες πύλες του περιβόλου, με τις οποίες συνδέονται άμεσα διάφορα προβλήματα ιστορίας και τοπογραφίας της πόλης. Τα προσφερόμενα στοιχεία γι' αυτές είναι λιγοστά και δε βοηθούν σε λεπτομερείς αναλύσεις. Εξάλλου δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ποιοι ακριβώς από τους άξονες που διέσχιζαν την πόλη κατέληγαν ανέκαθεν σε πύλες. Για την ελληνιστική Θεσσαλονίκη θα ήταν άσκοπο να συζητεί κανείς το θέμα, αφού δε γνωρίζουμε, προς το παρόν, κανένα δρόμο της πόλης από εκείνη την εποχή. Η κατάσταση αρχίζει να ξεκαθαρίζει πολύ αργότερα. Η ρωμαϊκή αψίδα που υπήρχε στο δυτικό πέρας της σημερινής οδού Εγνατίας, στη λεγόμενη Χρυσή πύλη, δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας για την ύπαρξη μίας κύριας εισόδου της πόλης σε εκείνη τη θέση. Η αντίστοιχη ανατολική πύλη βρισκόταν λίγο νοτιότερα της σημερινής οδού Εγνατίας, στην προέκταση του πλακόστρωτου ρωμαϊκού δρόμου που ανασκάφηκε κάτω από το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας. Ως μοναδική πύλη, στα νοτιότερα πλευρικά τμήματα του περιβόλου, θεωρείται η πύλη Ρώμη και τοποθετείται κοντά στη θαλάσσια περιοχή. Πλην όμως δεν αποκλείεται να αποτελεί έργο της εποχής της Τετραρχίας και να σχετίζεται αποκλειστικά με την ίδρυση του ανακτόρου και του παράπλευρου ιπποδρόμου, που έφθανε ως εκεί και απέκλειε κάθε δυνατότητα ενδιάμεσης πρόσβασης στα ανατολικά. Οι δύο πύλες στα πέρατα περίπου του άξονα της σημερινής Εγνατίας δεν ήταν αρκετές για μία τόσο μεγάλη πόλη, όπως η Θεσσαλονίκη. Θα αναζητούσαμε τουλάχιστον άλλες δύο πύλες, στο βορειότερο τμήμα της πόλης, σε έναν άξονα ακόμη πιο βασικό για την αρχαιότερη φάση του οικισμού, και περισσότερο κεντρικό, γύρω από τον οποίο θα ήταν οργανωμένοι οι δημόσιοι χώροι και τα ιερά στην αρχαιότερη ρωμαϊκή περίοδο. Σύμφωνα με το πολεοδομικό σύστημα των ορθογώνιων οικοδομικών νησίδων που είχε εφαρμοστεί στη Θεσσαλονίκη, οι παράλληλοι άξονες της πόλης, συμπεριλαμβανομένης και της Εγνατίας και ενός ακόμη δρόμου που θα πρέπει να υπήρχε βορειότερα της Κασσάνδρου, αριθμούνται σε επτά. Ο μέσος άξονας ανάμεσα σε αυτούς αντιστοιχεί με την οδό Ολύμπου, η οποία βρίσκεται στο μεταίχμιο μεταξύ πεδινής και ορεινής περιοχής. Πρέπει να αναζητηθούν δύο ρωμαϊκές πύλες, ίσως και ύστερες ελληνιστικές, στα πέρατα αυτού του άξονα, από τις οποίες η μία, η ανατολική, ενδεχομένως επέζησε ως δευτερεύουσα είσοδος στα βυζαντινά χρόνια με την ονομασία πύλη των Ασωμάτων. Στην περίπτωση αυτή, η ρωμαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης, της οποίας σήμερα γνωρίζουμε καλύτερα τη μορφή, θα είχε την κύρια πλευρά προς ένα βασικό άξονα της πόλης, όπως της ταίριαζε, και τη δευτερεύουσα, με τα καταστήματα, προς τον εμπορικό δρόμο, που αποκαλύφθηκε στον άξονα της σημερινής οδού Φιλίππου. Κάτι ανάλογο συμβαίνει στην πόλη των Φιλίππων, από την οποία μπορούμε να έχουμε μία ιδέα της όλης κατάστασης. Σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση του άξονα της οδού Αγίου Δημητρίου και την παρουσία εκεί των δύο παλαιοχριστιανικών πυλών, της Ληταίας στα δυτικά και της αντίστοιχης ανώνυμης στα ανατολικά, εφόσον ισχύουν τα προηγούμενα, φαίνεται λογικό να αποτελούν δημιούργημα της εποχής του Θεοδοσίου Α'. Όπως και να έχει όμως το θέμα, είναι γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη είχε ικανό αριθμό πυλών κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο, τέσσερις στην ανατολική πλευρά της πόλης και δύο στη δυτική. Επισημαίνεται ωστόσο η ιδιαιτερότητα της πύλης Ρώμη σε ό,τι αφορά τη σχέση της με το ανάκτορο καθώς και της πύλης των Ασωμάτων, η οποία θα πρέπει να απέκτησε εντελώς δευτερεύουσα σημασία ή και να μη λειτουργούσε σε μακριές χρονικές περιόδους. Τα ορεινά τμήματα της Θεσσαλονίκης σε μία ζώνη που περιλαμβάνεται ανάμεσα στην οδό 23

25 Κασσάνδρου και τη νοητή οριογραμμή που ορίζεται από τον ναό του Οσίου Δαυΐδ και το ναό των Ταξιαρχών ήταν ανέκαθεν κατοικημένα και ίσως αποτελούσαν το ζωτικότερο χώρο κατοικίας στην ελληνιστική περίοδο. Ψηλότερα ακόμη, στα εντελώς βραχώδη τμήματα, είχαν τη θέση τους οι «ιδιάζοντες» εκείνοι ελεύθεροι χώροι, που απαιτούσαν οι περιτειχισμένες πύλες. Οι νότιες πύλες βρίσκονται τόσο μακριά από τις περιοχές αυτές, ώστε δικαιολογημένα θα αναζητούσε κανείς και άλλες πύλες για την εξυπηρέτηση τους, στα βορειότερα τμήματα του περιβόλου. Μία από αυτές θα την αναζητούσαμε στο δυτικό κόμβο που σχηματίζεται στην συνάντηση του βόρειου τείχους και της δυτικής πλευράς του περιβόλου της βυζαντινής ακρόπολης. Εκεί, πράγματι, δημιουργείται μικρή διακοπή της συνέχειας του περιβόλου με παράλληλη μετατόπιση του τείχους αφήνοντας κατάλληλο χώρο για τη δημιουργία πλευρικής εισόδου. Στην ίδια θέση, εξάλλου, υπάρχει διαμορφωμένη βυζαντινή πύλη με ικανοποιητικές προδιαγραφές διπλής ασφάλειας. Επισημαίνεται ακόμη ότι η συγκεκριμένη αυτή θέση βρίσκεται στη νοητή προέκταση της οδού Αγίας Σοφίας, η χάραξη της οποίας δεν αποκλείεται να σχετίζεται με την αρχική χάραξη των πολεοδομικών αξόνων. Η αναγκαιότητα ύπαρξης κύριων πυλών στο βόρειο τείχος επιβεβαιώνεται ακόμη από τις μεταγενέστερες πύλες που ανοίχτηκαν στο βόρειο τείχος, πρωιμότερη από της οποίες θεωρείται η μεγάλη εκείνη πύλη που βρίσκεται στο τμήμα του Τριγωνίου, από όπου περνούν σήμερα τα λεωφορεία. Οι μικρότερες πύλες του βόρειου περιβόλου, όπως οι δύο παλαιοχριστιανικές στον παράπλευρο τριγωνικό πύργο, καθώς και εκείνη με την επιγραφή του Πυρρού, εξυπηρετούσαν, κατά κύριο λόγο, στρατιωτικές ανάγκες. Παρόμοιες μικρές πύλες θα υπήρχαν ασφαλώς και σε άλλες θέσεις του βόρειου και βορειοδυτικού οχυρωματικού περιβόλου, καθώς επίσης και στην πλευρά προς τη θάλασσα. Τις στρατιωτικές πύλες του ανατολικού και δυτικού πεδινού τμήματος θα τις αναζητούσαμε στο προτείχισμα και όχι στο κύριο τείχος με εξαίρεση την πύλη που βρισκόταν στο ανατολικό πέρας της οδού Ολύμπου, η οποία δε θα είχε την αρχική της σημασία μετά τα τέλη του 4ου μ.χ. αιώνα. Το ανατολικό τείχος, βορειότερα της οδού Αγίου Δημητρίου, έχει αρκετά μεγάλο μήκος, ώστε δικαιολογημένα θα αναζητούσε κανείς περιορισμένο αριθμό στρατιωτικών πυλών. Η ύπαρξη επιγραφής στον πύργο του Ορμίσδα αποτελεί ισχυρή ένδειξη για την παρουσία εκεί κοντά παλαιοχριστιανικής πύλης και ειδικότερα στο βόρειο καταστρεμμένο μεταπύργιο τμήμα. Ακόμη βορειότερα, εκεί όπου υπάρχει ένας ορθογώνιος πύργος ανακατασκευασμένος στο νότιο τμήμα του με μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη, φαίνεται πως υπήρχε παράπλευρη πύλη, όπως προκύπτει από φωτογραφία του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου. Ωστόσο, το ζήτημα της παρουσίας ή μη των δύο αυτών πιθανών πυλών μόνο με συστηματική ανασκαφική έρευνα θα μπορούσε να διευκρινιστεί. Στην περίπτωση που πράγματι υπάρχουν, έστω και μία από τις δύο, τότε το όλο θέμα των τεσσάρων ανατολικών πυλών καθώς και το πρόβλημα της ταύτισης με τις γνωστές ονομασίες, όπως παραδίδονται από τις γραπτές πηγές, θα τεθεί σε νέα βάση. Έτσι, η θέση της πύλης των Ασωμάτων παραμένει ανοικτό θέμα στην έρευνα και δεν αποκλείεται να βρίσκεται βορειότερα της οδού Αγίου Δημητρίου, όπου, ενδεχομένως, θα αναζητούσαμε και έναν ομώνυμο ναό. 24

26 Κεφάλαιο 2: Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων 2.1 Ανάγκη Αποτύπωσης ενός Μνημείου Η αποτύπωση των μνημείων είναι αναγκαία καθώς εξασφαλίζει τις καταγραφές των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδιαίτερα αυτών που κινδυνεύουν από τη φθορά του χρόνου, τις φυσικές συνθήκες και τις μεταβολές που οφείλονται στην ανθρώπινη παρέμβαση. Όπως αναφέρεται και στον Χάρτη της Βενετίας (1964), στο άρθρο 16, «οι εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και ανασκαφής θα πρέπει να βασίζονται σε εξακριβωμένη τεκμηρίωση, δηλαδή σε αναλυτικές και κριτικές εκθέσεις, εικονογραφημένες με σχέδια και φωτογραφίες...» και στο άρθρο 2 διακηρύσσεται ότι «η συντήρηση και η αποκατάσταση των μνημείων αποτελεί έναν επιστημονικό κλάδο ο οποίος πρέπει να αποτείνεται στη συνεργασία όλων των επιστημών και όλων των τεχνών που μπορούν να συνεισφέρουν στη μελέτη και τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς». Προς αυτή την κατεύθυνση, το 1968 ιδρύθηκε μια από τις διεθνείς επιτροπές του ICOMOS, η Διεθνής Επιτροπή για την Αρχιτεκτονική Φωτογραμμετρία (CIPA -The International Committee for Architectural Photogrammetry) σε συνεργασία με την Διεθνής Ένωση Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπισης (ISPRS). Ο σκοπός ίδρυσης της ήταν η μετάδοση της τεχνογνωσίας από τις επιστήμες των μετρήσεων στους επιστημονικούς κλάδους που ασχολούνται με την έρευνα των μνημείων και των πολιτιστικών περιοχών. Οι δραστηριότητες της επιτροπής υλοποιούνται από ομάδες εργασίας και καθηκόντων και αναφέρονται στην καταγραφή, τεκμηρίωση και διαχείριση πληροφοριών πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση μετρητικών και άλλων μεθόδων όπως Τοπογραφία, Φωτογραμμετρία, Χρήση Πολυμέσων και εικονικής πραγματικότητας, Φωτογραφία, Υποβρύχια καταγραφή, Πληροφοριακά Συστήματα κ.α. Ως Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων ορίζεται η διαδικασία λήψης, επεξεργασίας, αρχειοθέτησης και παρουσίασης των στοιχείων για τον καθορισμό της θέσης και της υπάρχουσας μορφής, σχήματος και μεγέθους ενός μνημείου στον τρισδιάστατο χώρο σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή [Γεωργόπουλος & Μπαλοδήμος, 2007]. Στόχος της Γεωμετρικής Τεκμηρίωσης, είναι η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και η παραγωγή σχεδίων που θα αποτελέσουν το υπόβαθρο των άλλων ειδικών μελετητών προσφέροντας σε αυτούς χρόνο και αξιοπιστία. Η γεωμετρική τεκμηρίωση είναι μια από τις αρχικές διαδικασίες καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης των μνημείων [Τοκμακίδης, 2014]. Με τον όρο «αποτύπωση» Μνημείου νοείται [Τοκμακίδης, 2014]: I. η συλλογή των μετρικών εκείνων πληροφοριών που καθορίζουν αξιόπιστα τη μορφή και τη θέση του στον ευρύτερο χώρο τόσο του μνημείου, όσο και του κάθε δομικού στοιχείου του. Επίσης η κατανομή των μνημείων στον αρχαιολογικό χώρο, II. η λεπτομερής καταγραφή των ποιοτικών, (ή θεματικών), πληροφοριών σχετικά με τα υλικά δομής και την παθολογία τους, (διάβρωση, αποσάθρωση, αντικατάσταση, κόπωση, αστοχία, αποτελέσματα εξωτερικών παραγόντων όπως σεισμοί κλπ.), III. η παρουσίασή τους σε εύκολα αναγνώσιμα, (κατάλληλη πυκνότητα πληροφορίας), και αξιόπιστα αλληλοσυμπληρούμενα τελικά προϊόντα, (π.χ. όψεις, κατόψεις, τομές, αξονομετρικά, προοπτικά, ψηφιακά αρχεία, στερεοράματα κλπ.) και IV. η αρχειοθέτηση των παραπάνω στοιχείων, ώστε να γίνεται δυνατή η εύκολη ανεύρεση και χρησιμοποίησή τους, όταν το απαιτήσουν οι περιστάσεις. 25

27 Ανάλογα με την έκταση, την επιδιωκόμενη μετρική αξιοπιστία, θεματική πληρότητα των τελικών προϊόντων και τους στόχους της αποτύπωσης, διακρίνονται οι εξής γενικές κατηγορίες αποτυπώσεων [Τοκμακίδης, 2014]: Αναγνωριστικές αποτυπώσεις: Πραγματοποιούνται για την απόκτηση μιας γενικής εικόνας των μνημείων στο χώρο με σκοπό μια πρώτη τεκμηρίωση της πραγματικής μορφής κάθε μνημείου. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι η φωτοερμηνεία, οι γεωφυσικές διασκοπήσεις του εδάφους και οι απλές και γρήγορες τοπογραφικές μέθοδοι αποτυπώσης ή εντάξεις σημαντικών στοιχείων του χώρου σε υπάρχοντα τοπογραφικά διαγράμματα. Αποτυπώσεις τεκμηρίωσης: Πραγματοποιούνται για την καταγραφή της επικρατούσας κατάστασης της πραγματικής μορφής ενός μνημείου καθώς και της κατανομής του μνημείου στο χώρο. Τα διαγράμματα στην πρώτη περίπτωση είναι κλίμακας 1:100-1:50 και στη δεύτερη περίπτωση 1:1000-1:200. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα κατηγορία είναι οι επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις, οι φωτογραμμετρικές ή συνδυασμός τους, ανάλογα με το αντικείμενο και το σκοπό της αποτύπωσης. Ειδικές αποτυπώσεις υψηλής ακρίβειας: Πραγματοποιούνται για τη μελέτη και παρακολούθηση μικρομετακινήσεων ή όταν πρόκειται να γίνει αποσυναρμολόγηση ενός μέρους του μνημείου και στη συνέχεια επανασυναρμολόγησή του. Οι αποτυπώσεις αυτές γίνονται σε κλίμακα 1:20-1:5. Οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι είτε οι τοπογραφικές, (π.χ. εκτέλεση μικροτριγωνισμού για την ανίχνευση μικρομεταβολών), είτε φωτογραμμετρικές, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου αποτύπωσης. 2.2 Μεθοδοι Αποτυπωσης Μνημειων Η αποτύπωση ενός μνημείου μπορεί να πραγματοποιηθεί με την χρήση συγκεκριμένων μετρητικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται από επιστήμονες όπως Αρχαιολόγους, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς καθώς και από ειδικότητες όπως οι Συντηρητές και οι Σχεδιαστές. Οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι αποτύπωσης που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι η Τοπομετρική ή Εμπειρική, η Τοπογραφική, η Φωτογραμμετρική και η Τρισδιάστατη με την χρήση σαρωτή Laser [Τσιούκας, 2009]. Οι συγκεκριμένες μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό μεταξύ τους. Παράδειγμα εφαρμογής συνδυασμένων μεθόδων είναι η τοπογραφική μέθοδος να παρέχει τα δίκτυα εξάρτησης (τριγωνομετρικό, πολυγωνομετρικό, χωροσταθμικό, τοποσταθερά σημεία και φωτοσταθερά), η φωτογραμμετρική μέθοδος να αποτυπώνει τις λεπτομέρειες στο χώρο μεταξύ των φωτοσταθερών και η τοπομετρική να συμπληρώνει τις άλλες δύο εκεί που είτε δεν είναι δυνατό είτε κρίνεται ασύμφορο να χρησιμοποιηθούν [Τοκμακίδης, 2014]. Συνήθως, οι συνδυασμοί εφαρμογών είναι Τοπογραφία / Φωτογραμμετρία ή Τοπογραφία / Σάρωση laser ή Φωτογραμμετρία / Σάρωση Laser [Τσιούκας, 2009]. Αναλυτικά οι μέθοδοι παρουσιάζονται ως εξής. 26

28 2.2.1 Τοπομετρική ή εμπειρική μέθοδος Αποτελεί μέθοδος αποτύπωσης περιορισμένης μετρητικής ακρίβειας με την χρήση απλών οργάνων όπως μετροταινίες, αλφαδολάστιχα, νήμα της στάθμης μηκών, κλίσεων και υψομετρικών διαφορών καθώς και με το σύγχρονο ηλεκτρονικό αποστασιόμετρο (EDM) [Τοκμακίδης, 2014]. Είναι απλή και κατάλληλη για μνημεία ή χώρους που δεν έχουν πολύπλοκο σχήμα και μπορεί να αποτυπωθεί με λίγες μόνο μετρήσεις που διασφαλίζουν ωστόσο την τελική ακρίβεια του προϊόντος (σε κλίμακα 1:50 ή μικρότερες). Επίσης, είναι κατάλληλη για αποτύπωση κατόψεων ή όψεων- τομών εσωτερικών χώρων και όταν οι άλλες μέθοδοι δεν μπορούν να εφαρμοστούν για διάφορους λόγους, πχ. δεν υπάρχει απαραίτητος χώρος για τη λήψη των φωτογραφιών (φωτογραμμετρική μεθοδολογία) ή για την τοποθέτηση τοπογραφικού οργάνου σε κατάλληλη θέση και τη μέτρηση χαρακτηριστικών σημείων (τοπογραφική μεθοδολογία). Η αρχική καταγραφή των μετρήσεων γίνεται σε σκαρίφημα και έπειτα σε δεύτερο στάδιο η μεταφορά των μετρήσεων του μνημείου σε ψηφιακή μορφή (ψηφιοποίηση) με την χρήση λογισμικού σχεδίασης τύπου CAD. Οι μετρήσεις στηρίζονται σε μια αυθαίρετα ορισμένη αρχή και διεύθυνση ενός άξονα του συστήματος συντεταγμένων και χωρίς καταχώριση υψομετρικής πληροφορίας που θα επέτρεπε την δημιουργία ενός τρισδιάστατου μοντέλου. Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται επί το πλείστον από Αρχιτέκτονες Μηχανικούς. Εικόνα 18. Όργανα μέτρησης και σχέδιο (CAD) τοπομετρικής μεθόδου [ΙΠΕΤ, 2005] Τοπογραφική μέθοδος Η τοπογραφική μέθοδος βασίζεται σε άμεσες μετρήσεις γωνιών και μηκών στο χώρο του μνημείου και γενικά ενός αντικείμενου. Με την χρήση οργάνων υψηλής ακρίβειας, όπως είναι οι ολοκληρωμένοι γεωδαιτικοί σταθμοί (Τotal stations), προσδιορίζονται οι οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες, καθώς και οι κεκλιμένες ή οριζόντιες αποστάσεις. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των σημείων στο οριζόντιο επίπεδο είναι η μέθοδος των τριγώνων ή των πλευρομετρήσεων, η μέθοδος των ορθογωνίων συντεταγμένων και η μέθοδος των πολικών συντεταγμένων. Αναγκαία προϋπόθεση για την χρήση της τοπογραφικής μεθόδου είναι η ίδρυση πολυγωνομετρικού ή τριγωνομετρικού δικτύου για την εξάρτηση της αποτύπωσης σε συγκεκριμένο σύστημα συντεταγμένων καθώς και εξασφάλιση των ακριβειών των μετρήσεων με την συνόρθωση των παρατηρήσεων. Η μέτρηση των σημείων γίνεται είτε με την χρήση ανακλαστήρων είτε χωρίς ανακλαστήρα 27

29 (reflectorless) κυρίως σε απροσπέλαστα σημεία ή σε μνημεία μεγάλων διαστάσεων. Η εφαρμογή της τοπογραφικής μεθόδου για την αποτύπωση ενδείκνυται όταν το μνημείο δεν έχει πολύπλοκο σχήμα, οπότε ο αριθμός των μετρημένων σημείων για τον προσδιορισμό της θέσης, της μορφής και του σχήματος είναι μικρός και υπάρχει απαίτηση υψηλής ακρίβειας σε κλίμακες 1:50 ή μικρότερες. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η τοπογραφική μέθοδος καθιστάτε ασύμφορη οικονομικά αλλά και χρονικά. Για το λόγο αυτό, μπορεί η τοπογραφική αποτύπωση να συνδυαστεί με την φωτογραμμετρική μεθοδολογία ώστε να ληφθούν μόνο οι ελάχιστες τοπογραφικές μετρήσεις (μέτρηση φωτοσταθερών) που είναι απαραίτητες για τον καθορισμό του επίγειου τρισορθογώνιου συστήματος συντεταγμένων στο οποίο θα αναφερθούν οι φωτογραφίες των στερεομοντέλων που θα επεξεργαστούν φωτογραμμετρικά και θα αποδώσουν το τελικό προϊόν [ΙΠΕΤ, 2005]. Τέλος, η τοπογραφική μέθοδος χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μεγάλης έκτασης του αντικειμένου και συνήθως για την αποτύπωση εξωτερικών χώρων όψεων κτιρίων αλλά και αρχαιολογικών χώρων ή σκαμμάτων. Εικόνα 19. Ίδρυση σημείων ελέγχου γύρω από μνημεία: (α) με τριγωνομετρικό δίκτυο και (β) με κλειστή περιμετρική όδευση [Τοκμακίδης, 2010] Φωτογραμμετρική μέθοδος Η φωτογραμμετρία είναι μια επιστήμη καταγραφής και τεκμηρίωσης των γεωμετρικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών αντικειμένων του πραγματικού κόσμου [Πατιάς, 1991]. Συγκεκριμένα, η φωτογραμμετρική μέθοδος χρησιμοποιείται συχνά για την τεκμηρίωση μνημείων καθώς έχει την δυνατότητα αποτύπωσης άπειρων σημείων χωρίς να διασπάται ή συνέχεια του αντικειμένου από τμηματική και σημειακή διακριτοποίηση [Παπαδόπουλος, 2011]. Βασική αρχή της μεθόδου είναι η αποτύπωση του αντικειμένου με φωτογραφική μηχανή, μονοεικονικά είτε σε επικαλυπτόμενα ζεύγη εικόνων. Με τη βοήθεια των σημείων γνωστών συντεταγμένων, που προκύπτουν συνήθως από τοπογραφικές μετρήσεις όπως αναφέρθηκε παραπάνω και την απαραίτητη μετέπειτα επεξεργασία με την αποκατάσταση του εσωτερικού προσανατολισμού των εικόνων, την αποκατάσταση της σχέσης των εικόνων κατά τη στιγμή της λήψης, αλλά και της σχέσης του στερεομοντέλου και του εδάφους μέσω του προσδιορισμού των στοιχείων του εξωτερικού προσανατολισμού, παράγονται προϊόντα όπως ορθοφωτογραφίες, τρισδιάστατες αποτυπώσεις, σχέδια όψεων, κατόψεων και τομών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 28

30 κάποια από τα ενδιάμεσα παράγωγα στοιχεία όπως ανηγμένες φωτογραφίες και ψηφιακά μοντέλα επιφάνειας [Πατιάς, 2008]. Στο παρελθόν, χρησιμοποιούνταν αναλογικές μηχανές και η επεξεργασία γίνονταν με αναλογικά μέσα, σήμερα η ψηφιακή φωτογραμμετρία έχει καταστήσει πιο εύκολη και γρήγορη την επεξεργασία μέσα από υπολογιστικά μέσα όπως είναι ο Ψηφιακός Φωτογραμμετρικός Σταθμός και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Η φωτογραμμετρική μέθοδος είναι ιδανική για αποτύπωση πολύπλοκων αντικειμένων με πληθώρα λεπτομερειών (π.χ. όψεις διατηρητέων κτιρίων, κατόψεις κτιρίων - αρχαιολογικών σκαμμάτων) και όταν υπάρχει δυσκολία προσπέλασης των λεπτομερειών του μνημείου ή όταν απαγορεύεται η άμεση επαφή με το αντικείμενο μελέτης. Απαιτείται επίσης απαραίτητος χώρος μπροστά ή πάνω από το μνημείο για την φωτογραμμετρική αποτύπωση. Είναι ιδανική για διαχρονική παρακολούθηση των μνημείων ή όταν απαιτείται συστηματική καταγραφή των φάσεων εξέλιξης σε εργασίες αναστήλωσης ή ανασκαφής. Εικόνα 20. Στερεοσκοπικά ζεύγη για την επεξεργασία σε Ψηφιακό Φωτογραμμετρικό Σταθμό [ΙΠΕΤ, 2005] Μέθοδος με τη χρήση τρισδιάστατου σαρωτή Laser (3D laser scanner) Με την εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια νέα όργανα μετρήσεων έχουν εισαχθεί στις αποτυπώσεις χώρων τα οποία είναι σε θέση να μετρήσουν και να ανακατασκευάσουν τον τρισδιάστατο χώρο και τα αντικείμενα των διάφορων μορφών και μεγεθών με έναν γρήγορο και οικονομικό, από πλευράς χρόνου εργασίας, τρόπο. Τα συγκεκριμένα όργανα βασίζονται στην τεχνολογία Laser, είναι συνήθως γνωστά ως επίγειοι τρισδιάστατοι σαρωτές Laser (3D laser scanner). Οι βασικές αρχές τους και οι εφαρμογές τους θα αναπτυχθούν στο επόμενο κεφάλαιο. Εκτός από τους τρισδιάστατους ανιχνευτές laser υπάρχουν και συσκευές που σαρώνουν μόνο οριζόντια ή κατακόρυφα ένα μνημείο - χώρο και μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι συσκευές ονομάζεται laser profilers και χρησιμοποιούνται με σημαντική επιτυχία για τη δημιουργία σχεδιαγραμμάτων κατόψεων και τομών των εσωτερικών χώρων των μνημείων [ΙΠΕΤ, 2005]. 29

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Η ανασκαφή τού 2012 είχε ως στόχους: την περαιτέρω διερεύνηση της στοάς του μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου με τη στοά περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης;

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Μέρος της οχύρωσης Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή της La Bastida (Totana, Murcia στην Ισπανία) έχουν αποκαλύψει ένα επιβλητικό οχυρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Χαρκιολάκης. Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ

Ν. Χαρκιολάκης. Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ Ν. Χαρκιολάκης Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ Αναστήλωση, ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας τωνμνημείωνκαιτων Μνημειακών Συνόλων της Περιοχής της Πλάκας Το σχέδιο του Κλεάνθη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΤΕΡΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΤΕΡΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΤΕΡΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Ομάδα εργασίας: ΒΑΝΝΑ ΝΙΝΙΟΥ ΚΙΝΔΕΛΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΕ ΕΠΚΑ-ΥΠΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις.

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις. Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311 Πολυτεχνική Σχολή Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Φαρζανέ Κοχαρή ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΘΕΣΗ : ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ- ΧΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Βλάχος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 1. Σκοπιµότητα Η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας των λαών, που θα ζουν στον αυριανό ενοποιηµένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών.

Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών. 67 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Στα πλαίσια του μαθήματος: Τοπικής Ιστορίας Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών. Μια ματιά στο ΧΘΕΣ και στο ΣΗΜΕΡΑ. Θανάτη Φωτεινή Γ1 Σχολικό Έτος : 2012-2013 Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΘΕΜΑ: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.)

Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.) Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.) Μελέτη: Κ. Παλυβού Κατασκευή: Ι. Γιαννόπουλος Ιδιοκτησία: Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας/TEE Η λεγόμενη Ξεστή 3 ήταν σημαντικό δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11-12 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), εφαρμογή στο MEDITERRANEAN

Διαβάστε περισσότερα

11. ΩΔΕΙΟ ΔΙΟΥ «Το Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου, Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση»

11. ΩΔΕΙΟ ΔΙΟΥ «Το Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου, Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση» Το έργο «Το Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου, Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση» εντάχθηκε στο Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη 2007-2013» στις 6 Απριλίου 2011 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο 2014.

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Εικ. 1. Αεροφωτογραφία του οικισμού της Ποτίδαιας. Εικ. 2. Τμήμα του διατειχίσματος. Διατείχισμα της Κασσάνδρειας Στη θέση της αρχαίας Ποτίδαιας, που καταστράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Αρχ. Ολυμπία TO ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδος και πιθανότατα και στη Μεσόγειο το οποίο κτίστηκε δίπλα στο χώρο των ανασκαφών, για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη)

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Πολυκατοικία Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα Φωτογραφίες: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες: 23213 50136 Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου»,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης PROJECT Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης Μέλη: Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Δέσποινα Γρηγοριάδου, Μαρία Γούλα, Αθανάσιος Ουζούνης, Ευθύμης Καραβίτης, Δημήτρης Χατζηβλασίου Επιμελητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ZScan Τρισδιάστατη σάρωση χωρίς σαρωτή laser Τι είναι το ZScan Το ZScan είναι ένα σύστηµα τρισδιάστατης σάρωσης (3D scanning) για τη συλλογή νέφους σηµείων (pointcloud) µέσω ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αρχιτεκτονική μελέτη: Βασιλεία Μανιδάκη αρχιτέκτων ΥΠΠΟΤ-ΥΣΜΑ Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277709/162190/9810 Ηµ/νία: 29/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277709/162190/9810 Ηµ/νία: 29/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 16:37:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΨΙΦΓ-ΚΝΒ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277709/162190/9810 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης Ενημερωτική Εσπερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας και Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφών µε χρήση τηλεκατευθυνόµενου ελικοπτέρου.

Αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφών µε χρήση τηλεκατευθυνόµενου ελικοπτέρου. Αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφών µε χρήση τηλεκατευθυνόµενου ελικοπτέρου. Σκαρλάτος ηµήτρης Τοπ/φος Μηχ/κός, M.Sc. ΓεωΑνάλυση Α.Ε. ρ. Μηχ. Τοκµακίδης Κωνσταντίνος Τοπ/φος Μηχ/κός Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΓ-Λ9Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΓ-Λ9Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Παναγιώτα Μπρατσιάκου Τηλέφωνο : 2103307621

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡΓ-ΠΞ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡΓ-ΠΞ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Παναγιώτα Μπρατσιάκου Τηλέφωνο : 2103307621

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Η Θέση του Aκίνητου στην περιοχή της Μεσογείου Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική. Η θέση του Ακινήτου στην Ελλάδα Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική.

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός - Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του Κάθετου Άξονα 60 " ερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας"-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 -

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4.1 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ Όπως και τα υπόλοιπα, έτσι και το πρώην σχολείο του Αγίου Σώστη είναι ένα πέτρινο κτίριο µε κεραµοσκεπή και βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Tο κτίριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γεωμετρικές κατασκευές Σκοπός των σημειώσεων αυτών είναι να υπενθυμίζουν γεωμετρικές κατασκευές, που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στο μάθημα της παραστατικής γεωμετρίας, της προοπτικής, αξονομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

Το τοπογραφικό διάγραμμα

Το τοπογραφικό διάγραμμα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF RURAL & SURVEYING ENGINEERS ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 20.04.2013 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ: Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟΔΟΥ και δημιουργία βάσης Περιβαλλοντικών-χωρικών δεδομένων (GIS) που υλοποιήθηκε στα πλαίσια Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος και στα πλαίσια του εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ Πινακίδα 01: Xωροταξικό σχέδιο και διαγράμματα πρότασης κλ. 1:1000 Πινακίδα 02: Κάτοψη περιοχής τζαμιού κλ. 1:200 και σχέδια αστικού εξοπλισμού κλ. 1:100

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Οι ιδιαίτερες δεσµεύσεις νέων κτισµάτων σε προστατευόµενες περιοχές αφορούν: 1) Την υποχρέωσή τους να ακολουθήσουν τον αρκετά δεσµευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της εργασίας και ιδιαιτερότητες του προβλήματος

Στόχος της εργασίας και ιδιαιτερότητες του προβλήματος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Κουλουμέντας Παναγιώτης Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Χανιά,Νοέμβριος 2014 Επιτροπή: Ζερβάκης Μιχάλης (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 2.1.1 Μέθοδοι τρισδιάστατης ψηφιοποίησης αντικειμένων και χώρων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 2.1.1 Μέθοδοι τρισδιάστατης ψηφιοποίησης αντικειμένων και χώρων 3D CMS - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 2.1.1 Μέθοδοι τρισδιάστατης ψηφιοποίησης αντικειμένων και χώρων Ενότητα Εργασίας 2. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΝΤΟΛΕΣ Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 6. Ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος 6Α. Παρουσίαση κατάστασης Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH S0 ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο (25.1.2013) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση προσεγγίσεων-μελλοντική έρευνα

Σύνθεση προσεγγίσεων-μελλοντική έρευνα Ημερίδα Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά στο πλαίσιο των έργων του ΜΕΤΡΟ. Μια πρώτη θεώρηση. Αθήνα 15 Μαΐου 2015 Συνδιοργάνωση Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα

Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα Κατά την απογραφή κατοικιών της Ε.Σ.Υ.Ε. το 2000, το οικιστικό απόθεμα του Δήμου Τρικκαίων αποτελείται από: 13.129 οικοδομές (στοιχεία από 15.343 κτίρια 25.074 κατοικίες και 24.385

Διαβάστε περισσότερα

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής του νεοκλασικισμού 1. Το δομικό σύστημα που χρησιμοποιείται είναι αυτό της «δοκού επί στύλου», δηλ. κατακόρυφοι φέροντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο Παλαιό Φρούριο Είναι χτισμένο σε μια δίκορφη φυσική τοποθεσία από τον 16ο αιώνα στην άλλοτε Βυζαντινή πόλη της Κέρκυρας. Το Παλιό φρούριο είναι ένα χαρακτηριστικό σύμβολο της παλιάς πόλης και οι δύο κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ)

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) Ίδρυση των πρώτων ανακτορικών κέντρων Κύριο χαρακτηριστικό στην κεραμική η εμφάνιση του καμαραϊκού ρυθμού, ο οποίοςαποτελεί προϊόν των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΗ Σε οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Νικόµαχου 12 (Ο.Τ. 69) στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης πρόκειται να ανεγερθεί διώροφη οικοδοµή µε ισόγειο λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ407ΛΚ-ΓΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ407ΛΚ-ΓΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Αναφέρεται σε ένα διευρυµένο γεωγραφικό πλαίσιο που περιλαµβάνει τον ενιαίο πολιτισµικό χώρο των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας κατά την περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας Αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ H παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΓ-Κ95 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΓ-Κ95 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Παναγιώτα Μπρατσιάκου Τηλέφωνο : 2103307621

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2008 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον κ. Ι. Τάκο για την καθοδήγηση του σε όλη

Διαβάστε περισσότερα