ΚΤ 2008 ΠΟΝΟΣ. Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΤ 2008 ΠΟΝΟΣ. Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας"

Transcript

1 ΠΟΝΟΣ Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας

2 Τι είναι πόνος; Πόνος Πένοµαι: µοχθώ, κοπιάζω Πόνος-πονώ: σκληρή εργασία, µόχθος - ταύτιση µε θλίψη, στεναχώρια, συµπόνια, τιµωρία (ποινή) Poena: τιµωρία, εκδίκηση (Ρωµαίοι) Paine: βασανιστήρια των ιεροµαρτύρων (γαλλικά) Pain: πόνος (αποτέλεσµα πόνων από βασανιστήρια και τιµωρίες, αγγλικά) Άλγος: σωµατικός ή ψυχικός πόνος, δοκιµασία Αλέγω: µεριµνώ, φροντίζω λεξικό Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γ. Μπαµπινιώτη σ. 117 και 1468 (1998)

3 Τι είναι πόνος; Πόνος υσάρεστη αισθητική και συναισθηµατική εµπειρία, που συνδέεται µε πραγµατική ή δυνητική βλάβη των ιστών ή περιγράφεται µε όρουςπου σηµαίνουν βλάβη International Association for the Study of Pain, 1979 Επηρεάζεται από: Μόρφωση-πολιτισµός (κουλτούρα) Προηγούµενη εµπειρία Συναισθηµατικούς παράγοντες Γνωσιακούς παράγοντες Ηλικία

4 Τι είναι πόνος; Πόνος οτιδήποτε χαρακτηρίζεται ως «πόνος» από το πρόσωπο που έχει ή είχε την εµπειρία του Υπάρχει όποτε ο πάσχων αναφέρει ότι υπάρχει Είναι υποκειµενικός Ότι υποβαθµίζει τη ζωή αυτού που πονάει Το κάθε άτοµο µαθαίνει να χρησιµοποιεί τη λέξη «πόνος» δια µέσου εµπειριών που σχετίζονται µε κάκωσησε πρώιµη ηλικία (International Association of Study of Pain ΙΑSP Pain/1979

5 ΟΞΥΣ vs ΧΡΟΝΙΟΣ πόνος Οξύς πόνος προκαλείται από επώδυνο ερέθισµα οφειλόµενο σε βλάβη, στην πορεία µιας νόσου, ή σεανώµαλη λειτουργία των µυών ή των σπλάχνων Χρόνιος πόνος επιµένει πέρα από τη συνήθη διαδροµή µιας οξείας νόσου ή µετά από ένα εύλογο χρονικό διάστηµα γιατηνεπούλωση Αλλοδυνία Πόνος που συνδέεται µε µη αλγογόνο ερέθισµα Υπεραλγησία αντίληψη του πόνου

6 Αλγαισθησία (nociception) Αλγαισθησία: διαδικασία πρόκλησης & αντίληψης του πόνου

7 Αλγαισθησία (nociception) Μετατροπή (transduction): επώδυνα ερεθίσµατα µεταφράζονται σε ηλεκτρική δραστηριότητα στα άκρα των αισθητικών νευρώνων Μεταγωγή (conduction): δυναµικά ενεργείας περνούν στους νευρώνες Μεταβίβαση (transmission): µετάδοση ερεθισµάτων δια µέσου του νευρικού συστήµατος Ρύθµιση (modulation): ενίσχυση ή εξασθένηση αλγεινών ερεθισµάτων (νωτιαίο κέρας) Αντίληψη (perception): τελική, υποκειµενική, συναισθηµατική εµπειρία που αντιλαµβανόµαστε σαν πόνο (θάλαµος, αισθητικός φλοιός, µεταιχµιακό σύστηµα, δικτυωτός σχηµατισµός)

8 Ηδιαδροµή τουπόνου Φλοιός Θαλαµοφλοιώδεις συνδέσεις Θάλαµος Έσχατος - Μέσος εγκέφαλος Νωτιαίος Μυελός Κεντρικοί κλάδοι πρωτογενών νευρώνων Πρωτογενείς νευρώνες στα γάγγλια οπισθίων ριζών Πρωτογενείς αισθητικές ίνες Περιφερικός υποδοχέας (αλγοϋποδοχείς)

9 Αλγεινά ερεθίσµατα Θερµικά ερεθίσµατα Χηµικά ερεθίσµατα (ενδογενή ή εξωγενή) Μηχανικά ερεθίσµατα Ψυχρά ερεθίσµατα

10 Θεωρία της Πύλης Γιαναφτάσειέναεπώδυνοερέθισµα στον εγκέφαλο πρέπει να περάσει µία «πύλη» Ενεργοποίηση Αβ ινών µπορεί να µειώσει τη µεταβίβαση ερεθισµάτων από τις C και Αδ ίνες Αδ (12-30 m/sec) C (0.5-2 m/sec) Aβ (30-70 m/sec) Melzack R, Wall PD (1965) Pain mechanisms: a new theory. Science 150,

11 Ανασταλτικοί µεταβιβαστές του πόνου γ-αµινοβουτυρικό οξύ GABA A -GABA B Γλυκίνη GABA A Σεροτονίνη 5-ΗΤ 3 Κανναβιδοειδή Οπιοειδή

12 Παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνιο πόνο Συµπεριφορά πόνου «υστυχία» Συναίσθηµα Σκέψεις Αίσθηση πόνου Ιστική βλάβη

13 PQRST Χαρακτηριστικά του πόνου Provocation/Palliative factors Τι προκαλεί τον πόνο; Τι τον βελτιώνει; Τι τον επιδεινώνει; Quality Πως είναι ο πόνος; Οξύς; Ήπιος; (αφήστε τον ασθενή να περιγράψει) Region/Radiation Είναι εντοπισµένος; Είναι διάχυτος; Εντοπίζεται σε άλλο σηµείο από αυτό που ξεκίνησε; Severity (η κλίµακα διαφέρει µεταξύ των ασθενών) Σύγκριση µε άλλους πόνους Temporal factors/time Πότε ξεκίνησε; Ποια είναι η διάρκεια;

14 Φαρµακολογική αντιµετώπιση του πόνου Ισχυρό οπιοειδές ± συµπληρωµατική θεραπεία + µη οπιοειδές Ασθενές οπιοειδές Πόνος ± συµπληρωµατική θεραπεία + µη οπιοειδές ± Μη οπιοειδές Πόνος ± συµπληρωµατική θεραπεία

15 Αναλγητικά φάρµακα Οπιοειδή Μη στεροειδή αντιφλεγµονώδη (ΜΣΑΦ)

16 Οπιοειδή Ναρκωτικά αναλγητικά Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας

17 Οπιοειδή (ναρκωτικά αναλγητικά) Όπιο: οπός παπαρούνας Papaver somniferum 20 αλκαλοειδή: µορφίνη (10%), κωδεΐνη, θηβαΐνη, παπαβερίνη... Οπιούχα - Οπιοειδή

18 Οπιοειδή (ναρκωτικά αναλγητικά) Μορφίνη Μορφίνη Μορφέας: θεός των ονείρων (µορφές) γιός του Ύπνου & της Νυκτός

19 Οπιοειδή (ναρκωτικά αναλγητικά) Μορφίνη Μορφίνη FM Basic Field Manual First Aid for Soldiers April 7th 1943

20 Ενδογενή οπιοπεπτίδια Οπιοπεπτίδια: ενδογενείς ουσίες µε δράσηόµοια µε τηςµορφίνης Ενδορφίνες Εγκεφαλίνες υνορφίνες (Hughes, Simantov, Snyder 1976)

21 Ενδογενή οπιοπεπτίδια Ενδορφίνες Προ-οπιοµελανοκορτίνη (POMC) Αµινοτελικό τµήµα ACTH β-λιποτροπίνη γ-msh α-msh CLIP γ-λιποτροπίνη β-ενδορφίνη β-msh Met-Ενκεφαλίνη

22 Ενδογενή οπιοπεπτίδια Εγκεφαλίνες Proenkephalin SignalNH Met-enk (Arg6 Gly7 Leu8) Met-enk (Arg6 Phe7) COOH υνορφίνες Prodynorphin SignalNH2 Dyn ADyn B β-neoendorphin α-neoendorphin COOH

23 Υποδοχείς οπιοειδών Υποδοχείς οπιοειδών: δ (ΟΡ 1, DOR) κ (ΟΡ 2, KOR) µ (ΟΡ 3, MOR)

24 Υποδοχείς οπιοειδών Υποδοχείς οπιοειδών: δ (ΟΡ 1, DOR) κ (ΟΡ 2, KOR) µ (ΟΡ 3, MOR) µ 1 : Υπερνωτιαία αναλγησία, Βραδυκαρδία, Καταστολή µ 2 : Νωτιαία αναλγησία, Αναπνευστική καταστολή, Φυσική εξάρτηση, Ευφορία κ: Νωτιαία αναλγησία, Αναπνευστική καταστολή, υσφορία, Ψυχοµιµητικές εκδηλώσεις δ : Νωτιαία αναλγησία, Αναπνευστική καταστολή

25 Οπιοειδή αναλγητικά & ανταγωνιστές Οπιοειδή Μορφίνη Κωδεϊνη Πεθιδίνη (µεπεριδίνη) Φαιντανύλη Προποξυφαίνη Μεθαδόνη Ηρωίνη Ναλβουφίνη Πενταζοκίνη Aνταγωνιστές οπιοειδών Ναλοξόνη Ναλτρεξόνη φυσικά αλκαλοειδή συνθετικά παράγωγα µεικτής δράσης

26 Οπιοειδή έντονο άλγος ποικίλης αιτιολογίας µη αντιµετωπίσιµο µε µη οπιοειδήαναλγητικά οξύς έντονος πόνος από τυχαίο/ή χειρουργικό τραύµα ή απόφραξη αγγείων χρόνιος πόνος από κακοήθεια µε µικρό προσδόκιµο επιβιώσεως χρόνιος πόνος από καλοήθεις ανίατες βλάβες (όταν άλλα φάρµακα ή µέθοδοι απέτυχαν ή η χρήση τους αντενδείκνυται)

27 Οπιοειδή: φαρµακολογικές ενέργειες Αναλγησία, ευαισθησίας & συγκινησιακής αντίδρασης στον πόνο (µεταιχµιακό σύστηµα) µορφίνη>οξυµορφόνη>µεπεριδίνη>κωδεϊνη>προποξυφαίνη Καταστολή αντανακλαστικού του βήχα: Κωδεϊνη, δεξτροµεθορφάνη ΓΕΣ: ισχυρή αντιδιαρροϊκή δράση (διφαινοξυλάτη), δυσκοιλιότητα ( εκκρίσεων, κινητικότητας εντέρου, τόνου ΓΕΣ)

28 Οπιοειδή: φαρµακολογικές ενέργειες Αναπνευστική καταστολή ( δόση - ευαισθησία αναπνευστικών κέντρων εγκεφαλικού στελέχους σε CO 2 : Όχι χορήγηση O 2 ) Έκλυση ισταµίνης (βρογχόσπασµος), δερµατικές αντιδράσεις) Ορθοστατική υπόταση Μύση Τ ο (αρχικά) - Τ ο (χρονίως) κινητικότητα ( δόσεις), καταληψία ( δόσεις) ACTH προλακτίνη GH - LH TRH

29 Οπιοειδή: φαρµακολογικές ενέργειες Ευφορία 1 η χορήγηση δυσάρεστη (αιθουσαία διέγερση, ερεθισµός χηµειουποδοχέων εµέτου) Αυτοχορήγηση - ιέγερση συστήµατος ανταµοιβής Αντοχή - Εξάρτηση (ευφορία, αναλγησία, έµετος, καταστολή αναπνοής) - όχι στη µύση -10πλασιαµός δόσης - ιασταυρούµενη αντοχή µε όλα τα οπιοειδή Σύνδροµο στέρησης48-72h µετά τη τελευταία χορήγηση ιάρκεια: wk-m (ισχυροί σωµατικοί πόνοι, συµπτώµατα προσβολής γρίπης)

30 Οπιοειδή Οδός χορήγησης: per os εξαρτάται από την ένδειξη υπογλώσσια (προσαρµογή δόσεων σε χρόνιο πόνο) διαδερµική (TTS, καρκίνος) p.e. s.c. έγχυση (οξύς πόνος) i.v. (επείγουσες περιπτώσεις) Απορρόφηση: ποικίλει ιάρκεια δράσης: 20 min 2h (µορφίνη: t½ 3-6h) Μεταβολισµός: ήπαρ Απέκκριση: νεφροί (µορφίνη: ούρα, ιδρώτα, σίελο, γάλα)

31 Οπιοειδή αναλγητικά Οπιοειδή Μορφίνη Έντονος, επίµονος πόνος, ποικίλης αιτιολογίας Oξεία κάµψη αριστεράς κοιλίας Οξύ πνευµονικό οίδηµα - έµφραγµα του µυοκαρδίου i.v. (βραδέως 5-10 mg) Πόνος καρκίνου per os ( mg/d, p.e mg/70 kg, max 200 mg/d) νωτιαία χορήγηση: max 10mg/d, παιδιά mg/kg, ΙΦΕΤ)

32 Οπιοειδή αναλγητικά Οπιοειδή Μορφίνη αναπνευστική καταστολή άπνοια ναυτία έµετος δυσκοιλιότητα κατακράτηση ούρων (χρόνια χορήγηση) σπασµός ουροφόρων & χοληφόρων οδών ενδοκρανιακής πίεσης αντανακλαστικού της κόρης ορθοστατική υπόταση βραδυκαρδία ζάλη διανοητική σύγχυση διαταραχές συµπεριφοράς ευφορία ή δυσφορία σπανίως αντιδράσεις υπερευαισθησίας σοβαρή φυσική & ψυχολογική εξάρτηση (χρόνια χορήγηση)

33 Οπιοειδή αναλγητικά Οπιοειδή Μορφίνη αναπνευστική ανεπάρκεια αναπνευστική καταστολή άπνοια ναυτία έµετος δυσκοιλιότητα κατακράτηση ούρων (χρόνια χορήγηση) σπασµός ουροφόρων & χοληφόρων οδών ενδοκρανιακής πίεσης αντανακλαστικού της κόρης ορθοστατική υπόταση βραδυκαρδία ζάλη διανοητική σύγχυση διαταραχές συµπεριφοράς ευφορία ή δυσφορία σπανίως αντιδράσεις υπερευαισθησίας σοβαρή φυσική & ψυχολογική εξάρτηση (χρόνια χορήγηση)

34 Οπιοειδή αναλγητικά Οπιοειδή Μορφίνη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αναπνευστική καταστολή άπνοια ναυτία έµετος δυσκοιλιότητα κατακράτηση ούρων (χρόνια χορήγηση) σπασµός ουροφόρων & χοληφόρων οδών ενδοκρανιακής πίεσης αντανακλαστικού της κόρης ορθοστατική υπόταση βραδυκαρδία ζάλη διανοητική σύγχυση διαταραχές συµπεριφοράς ευφορία ή δυσφορία σπανίως αντιδράσεις υπερευαισθησίας σοβαρή φυσική & ψυχολογική εξάρτηση (χρόνια χορήγηση)

35 Οπιοειδή αναλγητικά Οπιοειδή Μορφίνη οξεία κοιλία άγνωστης αιτιολογίας παραλυτικός ειλεός αναπνευστική καταστολή άπνοια ναυτία έµετος δυσκοιλιότητα κατακράτηση ούρων (χρόνια χορήγηση) σπασµός ουροφόρων & χοληφόρων οδών ενδοκρανιακής πίεσης αντανακλαστικού της κόρης ορθοστατική υπόταση βραδυκαρδία ζάλη διανοητική σύγχυση διαταραχές συµπεριφοράς ευφορία ή δυσφορία σπανίως αντιδράσεις υπερευαισθησίας σοβαρή φυσική & ψυχολογική εξάρτηση (χρόνια χορήγηση)

36 Οπιοειδή αναλγητικά Οπιοειδή Μορφίνη παιδιά < 2.5 y Εγκυµοσύνη Θηλασµός αναπνευστική καταστολή άπνοια ναυτία έµετος δυσκοιλιότητα κατακράτηση ούρων (χρόνια χορήγηση) σπασµός ουροφόρων & χοληφόρων οδών ενδοκρανιακής πίεσης αντανακλαστικού της κόρης ορθοστατική υπόταση βραδυκαρδία ζάλη διανοητική σύγχυση διαταραχές συµπεριφοράς ευφορία ή δυσφορία σπανίως αντιδράσεις υπερευαισθησίας σοβαρή φυσική & ψυχολογική εξάρτηση (χρόνια χορήγηση)

37 Οπιοειδή αναλγητικά Οπιοειδή Μορφίνη Υποθυρεοειδισµός Επινεφριδική ανεπάρκεια αναπνευστική καταστολή άπνοια ναυτία έµετος δυσκοιλιότητα κατακράτηση ούρων (χρόνια χορήγηση) σπασµός ουροφόρων & χοληφόρων οδών ενδοκρανιακής πίεσης αντανακλαστικού της κόρης ορθοστατική υπόταση βραδυκαρδία ζάλη διανοητική σύγχυση διαταραχές συµπεριφοράς ευφορία ή δυσφορία σπανίως αντιδράσεις υπερευαισθησίας σοβαρή φυσική & ψυχολογική εξάρτηση (χρόνια χορήγηση)

38 Οπιοειδή αναλγητικά Οπιοειδή Μορφίνη Υπόταση Βρογχικό άσθµα αναπνευστική καταστολή άπνοια ναυτία έµετος δυσκοιλιότητα κατακράτηση ούρων (χρόνια χορήγηση) σπασµός ουροφόρων & χοληφόρων οδών ενδοκρανιακής πίεσης αντανακλαστικού της κόρης ορθοστατική υπόταση βραδυκαρδία ζάλη διανοητική σύγχυση διαταραχές συµπεριφοράς ευφορία ή δυσφορία σπανίως αντιδράσεις υπερευαισθησίας σοβαρή φυσική & ψυχολογική εξάρτηση (χρόνια χορήγηση)

39 Οπιοειδή αναλγητικά Οπιοειδή Μορφίνη Υποθυρεοειδισµός Ηπατική ανεπάρκεια (κώµα) Νεφρική ανεπάρκεια Ηλικιωµένα άτοµα ( δόσης) Επινεφριδική ανεπάρκεια αναπνευστική καταστολή άπνοια ναυτία έµετος δυσκοιλιότητα κατακράτηση ούρων (χρόνια χορήγηση) σπασµός ουροφόρων & χοληφόρων οδών ενδοκρανιακής πίεσης αντανακλαστικού της κόρης ορθοστατική υπόταση βραδυκαρδία ζάλη διανοητική σύγχυση διαταραχές συµπεριφοράς ευφορία ή δυσφορία σπανίως αντιδράσεις υπερευαισθησίας σοβαρή φυσική & ψυχολογική εξάρτηση (χρόνια χορήγηση)

40 Οπιοειδή αναλγητικά Οπιοειδή Μορφίνη Αλληλεπιδράσεις κατασταλτικά του KNΣ γενικά αναισθητικά, αγχολυτικά, νευροληπτικά, οινόπνευµα, αντιισταµινικά Σιµετιδίνη αναπνευστική καταστολή άπνοια ναυτία έµετος δυσκοιλιότητα κατακράτηση ούρων (χρόνια χορήγηση) σπασµός ουροφόρων & χοληφόρων οδών ενδοκρανιακής πίεσης αντανακλαστικού της κόρης ορθοστατική υπόταση βραδυκαρδία ζάλη διανοητική σύγχυση διαταραχές συµπεριφοράς ευφορία ή δυσφορία σπανίως αντιδράσεις υπερευαισθησίας σοβαρή φυσική & ψυχολογική εξάρτηση (χρόνια χορήγηση)

41 Οπιοειδή αναλγητικά Οπιοειδή Μορφίνη Μερικοί αγωνιστέςανταγωνιστές σύνδροµο στέρησης αναπνευστική καταστολή άπνοια ναυτία έµετος δυσκοιλιότητα κατακράτηση ούρων (χρόνια χορήγηση) σπασµός ουροφόρων & χοληφόρων οδών ενδοκρανιακής πίεσης αντανακλαστικού της κόρης ορθοστατική υπόταση βραδυκαρδία ζάλη διανοητική σύγχυση διαταραχές συµπεριφοράς ευφορία ή δυσφορία σπανίως αντιδράσεις υπερευαισθησίας σοβαρή φυσική & ψυχολογική εξάρτηση (χρόνια χορήγηση)

42 Οπιοειδή αναλγητικά Οπιοειδή Φαιντανύλη - Σουλφαιντανύλη i.d. ( µg) 24h πριν την επέµβαση max δράση: 18h vs µορφίνη x100 ισχυρότερη λιποδιαλυτότητα άµεση δράση αναπνευστική καταστολή καρδιαγγειακή επιβάρυνση έκλυση ισταµίνης

43 Οπιοειδή αναλγητικά Οπιοειδή Πεθιδίνη (µεπεριδίνη) Οξύς πόνος per os (50mg/3-4h) i.m. ( mg/4-6h) Προνάρκωση i.m. (25-100mg/1h πριν) Μετεγχειρητικός πόνος i.m. (25-100mg/3-4h)

44 Οπιοειδή αναλγητικά Οπιοειδή Πεθιδίνη (µεπεριδίνη) vs µορφίνη αναλγητικό (1/10) δράση ατροπίνης: χάλαση σφιγκτήρα Οddi δυσκοιλιότητα, κατακράτηση ούρων, σπασµό χοληφόρων & ουροφόρων ΤΟΚΕΤΟΣ διάρκεια δράσης (2-4h, t½ 2.5-3h) δραστικός µεταβολίτης (νεφρική ανεπάρκεια) ταχυκαρδία τρόµος, αντανακλαστικών, µυδρίαση, σπασµοί, απώλεια συνειδήσεως, καταπληξία, καρδιακή ανακοπή ( δόσεις) έκλυση ισταµίνης

45 Οπιοειδή αναλγητικά & ανταγωνιστές Οπιοειδή Μορφίνη Κωδεϊνη Πεθιδίνη (µεπεριδίνη) Φαιντανύλη Προποξυφαίνη Μεθαδόνη Ηρωίνη Ναλβουφίνη Πενταζοκίνη Aνταγωνιστές οπιοειδών Ναλοξόνη Ναλτρεξόνη Απεξάρτηση από τα οπιοειδή Θεραπεία υποκατάστασης + Ψυχοκοινωνικές µέθοδοι ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

46 Οπιοειδή Οπιοειδή Μεθαδόνη Ηπιότερη - ασφαλέστερη δράση Ηπιότερο σύνδροµο στέρησης t½ 24 h (1 φορά/d per os) Χορηγείται από εξουσιοδοτηµένα άτοµα

47 Ανταγωνιστές Aνταγωνιστές οπιοειδών Ναλοξόνη Aντιµετώπιση αναπνευστικής καταστολής από οπιοειδή ή άλλα ναρκωτικά ιάγνωση, διαφορική διάγνωση, συµπτωµατική θεραπεία δηλητηρίασης µε οπιοειδή Aναστροφή αναπνευστικής καταστολής σε νεογέννητα

48 Ανταγωνιστές Aνταγωνιστές οπιοειδών Ναλοξόνη Aντιµετώπιση αναπνευστικής καταστολής από οπιοειδή ή άλλα ναρκωτικά Εγκυµοσύνη ιάγνωση, διαφορική διάγνωση, συµπτωµατική θεραπεία δηλητηρίασης µε οπιοειδή Aναστροφή αναπνευστικής καταστολής σε νεογέννητα

49 Ανταγωνιστές Aνταγωνιστές οπιοειδών Ναλοξόνη Tαχεία αναστροφή δράσης οπιοειδών: διέγερση (ναυτία, έµετος, ταχυκαρδία, υπέρταση) Αιφνίδιος θάνατος Σοβαρό σύνδροµο στέρησης σε εξαρτηµένα στα οπιοειδή άτοµα

50 Ανταγωνιστές Aνταγωνιστές οπιοειδών Ναλοξόνη ανεπάρκεια στεφανιαίων ελαττωµένες καρδιακές εφεδρείες Tαχεία αναστροφή δράσης οπιοειδών: διέγερση (ναυτία, έµετος, ταχυκαρδία, υπέρταση) Αιφνίδιος θάνατος Σοβαρό σύνδροµο στέρησης σε εξαρτηµένα στα οπιοειδή άτοµα

51 Ανταγωνιστές Aνταγωνιστές οπιοειδών Ναλοξόνη Tαχεία αναστροφή δράσης οπιοειδών: διέγερση (ναυτία, έµετος, ταχυκαρδία, υπέρταση) Αιφνίδιος θάνατος Σοβαρό σύνδροµο στέρησης εξαρτηµένα άτοµα στα οπιοειδή σε εξαρτηµένα στα οπιοειδή άτοµα

52 Ανταγωνιστές Aνταγωνιστές οπιοειδών Ναλτρεξόνη per os, t½ 48h Αποκλείει δράση ηρωίνης Απεξάρτηση από αλκοόλ ιευκόλυνση απεξάρτησης πρώην εξαρτηµένων στα οπιοειδή ατόµων Αποφυγή υποτροπών

53 Οπιοειδή αναλγητικά Επιθυµητές ενέργειες Αναλγησία Αγχόλυση Ευφορία Α.Ε. Ναυτία-εµετός υσκοιλιότητα Καταστολή αναπνοής Απελευθέρωση ισταµίνης (κνησµός, βρογχόσπασµος, υπόταση) Αντοχή - εξάρτηση σε χρόνια χορήγηση

54 Οπιοειδή αναλγητικά & ανταγωνιστές έλεγχος έντονου άλγους ποικίλης αιτιολογίας µη αντιµετωπίσιµος µε µη οπιοειδή αναλγητικά (οξύς έντονος µετατραυµατικός πόνος, χρόνιος πόνος κακοήθειας) οδός χορήγησης - είδος φαρµάκου εξαρτάται από την ένδειξη συχνές ΑΕ: έντονος κνησµός, κατακράτηση ούρων, ναυτία, έµετος, δυσκοιλιότητα, ζάλη συνεχής παρακολούθηση (όψιµη αναπνευστικήκαταστολή, υπόταση) ΤΟΚΕΤΟΣ: βραχείας διάρκειας δράσης οπιοειδή: π.χ. ΠΕΘΙ ΙΝΗ σπανίως αντοχή & εξάρτηση σε βραχεία χορήγηση σε αντικατάσταση αγωνιστού µε οπιοειδέςµεικτής δράσης: λανθάνουσα περίοδος (σύνδροµο στέρησης) ΜΟΡΦΙΝΗ: συχνότητα ναυτίας - εµέτου ΑΛΛΑ παραµένει το πλέον εν χρήσει οπιοειδές για την αντιµετώπιση του έντονου πόνου (per os οπιοειδές εκλογής στο χρόνιο πόνο κακοήθους αιτιολογίας στα τελικά στάδια) Πρότυπη ουσία σύγκριση η αναλγητικής ισχύος άλλων οπιοειδών ΚΩ ΕΪΝΗ: ήπιος-µέτριος πόνος (έντονη δυσκοιλιότητα) ΜΕΘΑ ΟΝΗ - ΒΟΥΠΡΕΝΟΡΦΙΝΗ: θεραπεία απεξάρτησης από ναρκωτικά

Ζ.Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη Καθηγήτρια Φαρμακολογίας

Ζ.Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη Καθηγήτρια Φαρμακολογίας ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Ζ.Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη Καθηγήτρια Φαρμακολογίας Τι είναι πόνος; Ποινή-τιμωρία «Μια δυσάρεστη αισθητική και συναισθηματική εμπειρία, που συνδέεται με πραγματική ή δυνητική ιστική βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

Οπιοειδή ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΣΗ, ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

Οπιοειδή ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΣΗ, ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 113 Οπιοειδή ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΣΗ, ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Το όπιο προέρχεται από την ελληνική λέξη οπός που σημαίνει γαλακτώδης χυμός των φυτών. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Εκτίμηση και κατηγοριοποίηση του πόνου στα ζώα εργαστηρίου»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Εκτίμηση και κατηγοριοποίηση του πόνου στα ζώα εργαστηρίου» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εκτίμηση και κατηγοριοποίηση του πόνου στα ζώα εργαστηρίου» Ειρήνη Συμεών Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΟΥΧΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ Ή ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ

ΟΠΙΟΥΧΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ Ή ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ ΟΠΙΟΥΧΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ Ή ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ Φάρµακα παρόµοια µε την µορφίνη που προκαλούν αναλγησία και υπνηλία, σε αντίθεση µε τα αντιπυρετικά-αντιφλεγµονώδη Ιστορία: γνωστά από τους Σουµέριους για την

Διαβάστε περισσότερα

Όσα πρέπει να γνωρίζουµε για τον αλγαισθητικό πόνο

Όσα πρέπει να γνωρίζουµε για τον αλγαισθητικό πόνο Όσα πρέπει να γνωρίζουµε για τον αλγαισθητικό πόνο Χρήστος Ιατρού, MD, PhD ABSTRACT What we need to know about nociceptive pain Christos A. Iatrou, MD, PhD Pain is the sensation associated with injury,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΕΘΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΘΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 2 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Aβραµίκα Μαρία. Καθηγήτρια Εφαρµογών (Επιβλέπουσα) ηµητριάδου Αλεξάνδρα. Καθηγήτρια Εφαρµογών Γκέλιου Ελένη. Καθηγήτρια Εφαρµογών 3 Σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΟΣ»

«ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΟΣ» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΟΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οξύς Μετεγχειρητικός Πόνος

Οξύς Μετεγχειρητικός Πόνος ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 259 Οξύς Μετεγχειρητικός Πόνος ΒΑΓΙΑ ΝΤΡΙΤΣΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΝΤΣΙΔΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 1. Μετεγχειρητικός πόνος Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος Εξεταστικής Επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοφλέβιοι Αναισθητικοί Παράγοντες

Ενδοφλέβιοι Αναισθητικοί Παράγοντες ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 95 Ενδοφλέβιοι Αναισθητικοί Παράγοντες ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΧΑΜΑΪΔΗ ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 1665, ανακοινώθηκε από τον καθηγητή Αστρονομίας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 851 Αθήνα, Ιούλιος 2014

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 851 Αθήνα, Ιούλιος 2014 1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 851 Αθήνα, Ιούλιος 2014 Καθηγήτρια Γεωργία Γερολουκά-Κωστοπαναγιώτου Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος ιευθύντρια Β Πανεπιστηµιακής Κλινικής Αναισθησιολογίας, Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Suboxone 2 mg/0,5 mg υπογλώσσια δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 2 mg βουπρενορφίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ LONARID N 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα δισκίο περιέχει: Paracetamol Codeine phosphate hemihydrate

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α :

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α : Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α : «Ο ΠΟΝΟΣ ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΦΟΡΟΥΝ» Σπουδάστρια : Νικητάκη Πηνελόπη Υπεύθυνη καθηγήτρια : Κοτζαµπασάκη Θεονύµφη Σ.Ε.Υ.Π. Α. Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤRΑΜΑL

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤRΑΜΑL ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤRΑΜΑL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΤRΑΜΑL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά: ΤRΑΜΑL Καψάκιο, σκληρό: 1 καψάκιο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/52

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/52 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/52 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Suboxone 2 mg/0,5 mg υπογλώσσια δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 2 mg βουπρενορφίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ : ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ : ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ : ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ : Γκίνης Νικόλαος Χατζηστογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. ΘΕΜΑ: Γνώσεις και στάσεις των τελειόφοιτων φοιτητών Νοσηλευτικής απέναντι στον πόνο

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. ΘΕΜΑ: Γνώσεις και στάσεις των τελειόφοιτων φοιτητών Νοσηλευτικής απέναντι στον πόνο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Γνώσεις και στάσεις των τελειόφοιτων φοιτητών Νοσηλευτικής απέναντι στον πόνο ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε όλους τους ασθενείς που συνεργάστηκαν μαζί μας και βοήθησαν στην διεκπεραίωση τη ς πτυχιακής μας εργασίας. iii

Ευχαριστούμε όλους τους ασθενείς που συνεργάστηκαν μαζί μας και βοήθησαν στην διεκπεραίωση τη ς πτυχιακής μας εργασίας. iii ii ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2008 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις μέρες μας η λέξη πόνος έχει πολλές διαστάσεις και κατά καιρούς χρησιμοποιείται για να εκφράσει αρνητικό συναίσθημα που προκαλείται από κάποιο φυσικό ερέθισμα. Η ύπαρξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA:NOΣHΛEYTIKH ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπείες Διαταραχών Χρήσης Ουσιών

Θεραπείες Διαταραχών Χρήσης Ουσιών AΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ, Παθολόγος ΚΟΚΚΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,Ψυχίατρος Θεραπείες Διαταραχών Χρήσης Ουσιών ΠΡΑΚΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΞΊΚΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΈΡΗΣΗΣ www.okana.gr AΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νευροφυσιολογικό υπόστρωμα του πόνου: Νεώτερες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νευροφυσιολογικό υπόστρωμα του πόνου: Νεώτερες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Νευροφυσιολογικό υπόστρωμα του πόνου: Νεώτερες θεραπευτικές προσεγγίσεις Ζ.Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ο πόνος (ποινή-τιμωρία) είναι συνυφασμένος

Διαβάστε περισσότερα

Review article Ανασκόπηση

Review article Ανασκόπηση : 134-143 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ EΛΛHNIKHΣ KTHNΙΑΤΡΙΚΗΣ ETAIPΕIAΣ 2010, 61(2): 134-143 Review article Ανασκόπηση Pain assessment and treatment in equines Amaniti E. M., DVM, Savvas I. 1, DVM, PhD, Diakakis N. 2,

Διαβάστε περισσότερα

Aντιµετώπιση Καρκινικού Πόνου στον ουρολογικό ασθενή

Aντιµετώπιση Καρκινικού Πόνου στον ουρολογικό ασθενή Aντιµετώπιση Καρκινικού Πόνου στον ουρολογικό ασθενή Γ. Φρατζέσκος Αναισθησιολόγος ιευθυντής ΕΣΥ Πανεπ. Νοσοκοµείο Ηρακλείου ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ Η IASP (International Association for the Study

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ Η βασική αρχή της Κινεζικής Παραδοσιακής Ιατρικής είναι η ύπαρξη της Ζωτικής Ενέργειας. Η ζωτική ενέργεια δεν κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ LONALGAL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ &ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 4-(acetylamino)phenol (=Paracetamol) Codeine phosphate hemihydrate

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Δεύτερο. Εξάρτηση και απεξάρτηση από την ηρωίνη

Μέρος Δεύτερο. Εξάρτηση και απεξάρτηση από την ηρωίνη Μέρος Δεύτερο Εξάρτηση και απεξάρτηση από την ηρωίνη 4 0 Τα οπιούχα φάρμακα Νάρκη μετρίη οδύνης λυτική Ιπποκράτης... να φυλάγεται από τη μισή μόρφωση και από τη μισή μάθηση που καταντά στρέβλωση και νάρκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πόνος & Ομοιοπαθητική: ένα πληρέστερο θεραπευτικό σύστημα στη διαχείριση του χρόνιου πόνου. Μεταπτυχιακή εργασία: Ηλιάδη Ειρήνη Σύρος,

Διαβάστε περισσότερα