Σ. Δαλμηράς, Π.Λάμπρου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ. Δαλμηράς, Π.Λάμπρου. a.georgiou@ydmed.gov.gr. dalmiras@ydmed.gov.gr. e.kondodima@ydmed.gov.gr. p.lamprou@ydmed.gov.gr"

Transcript

1 Αθήνα, 8 Μαρτίου 2013 Aρ.Πρωτ. : οικ. 233/ ΠΡΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας ΑΘΗΝΑ Φαξ Πληροφορίες Ε.Κοντοδήμα, Α.Γεωργίου, ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Σ. Δαλμηράς, Π.Λάμπρου Τηλέφωνα ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης και ικανοποίησης αιτημάτων, που αφορούν σε αυτοκίνητα, των υπηρεσιών του Δημοσίου προς τη Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών». Η Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών διαπίστωσε, με βάση τα συγκεκριμένα προβλήματα που ανέκυψαν κατά τη διενέργεια των διοικητικών διαδικασιών εξέτασης και ικανοποίησης αιτημάτων, που αφορούν σε μεταφορικά μέσα, των υπηρεσιών του Δημοσίου, ότι, προκειμένου να βελτιωθεί τόσο ο χρόνος που απαιτείται για τη σύννομη ολοκλήρωση των εν λόγω διαδικασιών όσο και ο συνολικός, ορθολογικός προγραμματισμός των αναγκών των υπηρεσιών σε μεταφορικά μέσα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, από όλες τις υπηρεσίες οι κάτωθι επισημάνσεις και να ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, στο πλαίσιο άλλωστε της εφαρμογής της ΚΥΑ 129/2534/ (ΦΕΚ 108/τ. Β /2010). Συγκεκριμένα, όπως ήδη γνωρίζετε, είναι συνήθης πρακτική οι Υπηρεσίες ή φορείς του Δημοσίου, προκειμένου να σπεύσουν να αποκτήσουν οχήματα που κατά την εκτίμησή τους εξυπηρετούν τις υπηρεσιακές τους ανάγκες, να απευθύνονται απευθείας με αίτημά τους στη

2 Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκίνητων και Επικοινωνιών, εν αγνοία της εποπτεύουσας Υπηρεσίας που έχει τη συντονιστική αρμοδιότητα, ζητώντας τη δέσμευσή τους. Συνηθέστατα δε, κατά την εκτίμησή μας με βάση τα στοιχεία της προαναφερόμενης Διεύθυνσης των τελευταίων δύο ετών, τα αιτούμενα οχήματα ή δεν έχουν ακόμα περιέλθει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, δηλαδή δεν είναι «ελευθέρα προς διάθεση» ή τα απαραίτητα στοιχεία που προσδιορίζουν τον τύπο τους και αποστέλλονται προς τη Διεύθυνση Κρατικών Οχημάτων και Επικοινωνιών, δεν αναγράφονται πλήρως και ολοκληρωμένα. Οι ως άνω διαπιστώσεις δημιουργούν τις προϋποθέσεις για πρόσθετες διαχειριστικές δυσλειτουργίες και διοικητικά βάρη στην Υπηρεσία μας, στις Υπηρεσίες και φορείς που αιτούνται τα οχήματα, στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (πρώην ΟΔΔΥ ΑΕ) του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και στα Τελωνεία της χώρας. Για το λόγο αυτό υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ αρ. 6400/2060/1984 «Β) Αγορά ή διάθεση αυτοκινήτων από τον ΟΔΔΥ» ( ΦΕΚ 387/τ. Β /1984), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ αρ. 129/2534/ «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανωτάτου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα» (ΦΕΚ 108/τ. Β /2010) πλήρως αιτιολογημένο αίτημα και κατά συνέπεια αίτημα του οποίου μπορεί αποτελεσματικά να επιληφθεί η αρμόδια Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών, είναι εκείνο που περιλαμβάνει τα εξής : Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) εφόσον το όχημα φυλάσσεται στις αποθήκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (πρώην ΟΔΔΥ ΑΕ) του Υπουργείου Οικονομικών, ή αριθμό αζήτητων εφόσον το όχημα φυλάσσεται σε Τελωνείο της Χώρας. Χώρο φύλαξης του οχήματος (Τελωνείο ή Αποθήκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (πρώην ΟΔΔΥ ΑΕ) του Υπουργείου Οικονομικών. Εργοστάσιο κατασκευής και μοντέλο. Αριθμό πλαισίου. Αριθμό κινητήρα. Τύπο και κατηγορία οχήματος. Κυβισμό μηχανής σε κυβικά εκατοστά. Αριθμό θέσεων για τα επιβατικά και ωφέλιμο φορτίο για τα φορτηγά. Χρησιμοποιούμενο καύσιμο. Τις ανάγκες που πρόκειται να καλυφθούν αναλυτικά και εμπεριστατωμένα. Χώρα προέλευσης. Οι Υπηρεσίες και οι φορείς οφείλουν να αποστέλλουν, μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας (π.χ. η Αστυνομική Διεύθυνση Λευκάδας μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας), το αίτημα, στο οποίο πρέπει να αναφέρεται απαραίτητα ο/η χειριστής του θέματος, το τηλέφωνο επικοινωνίας, ο αριθμός τηλεομοιότυπου( fax ), και η ηλεκτρονική του διεύθυνση ( ). Επισημαίνουμε επίσης ότι, κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος προς τη Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών τα οχήματα πρέπει απαραιτήτως να έχουν περιέλθει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για την συνδρομή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (πρώην ΟΔΔΥ ΑΕ) του Υπουργείου Οικονομικών και

3 των Τελωνειακών αρχών ώστε να υποδεικνύονται στις οικείες υπηρεσίες και φορείς μόνο οχήματα που έχουν ήδη περιέλθει στη διαχείριση-κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου ή είναι ελεύθερα προς διάθεση. Επισημαίνουμε ακόμη ότι τα οχήματα επιλέγονται με ευθύνη της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας ή φορέα, που γνωρίζει τις υπηρεσιακές ανάγκες σε μετακινήσεις που πρόκειται να εξυπηρετηθούν. Προτείνουμε ως προφανώς σκόπιμο η επιλογή να γίνεται κατόπιν ελέγχου από τεχνικό της υπηρεσίας ή του φορέα που αιτείται το όχημα. Σημειώνουμε τέλος ότι η Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκίνητων και Επικοινωνιών δεν υποδεικνύει οχήματα που φυλάσσονται στις αποθήκες ή στα Τελωνεία. Διευκρινίζεται ότι η Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών στις περιπτώσεις που υφίστανται περισσότερα του ενός αιτήματα για ένα συγκεκριμένο όχημα, για τα οποία τηρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις (στοιχεία, κυριότητα του ελληνικού δημοσίου) αποφασίζει με βάση την χρονική προτεραιότητα των σχετικών αιτημάτων, όπως αυτή προκύπτει από τους αριθμούς πρωτοκόλλου εισερχομένων του ΥΔΙΜΗΔ των εν λόγω αιτημάτων. Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι: α) σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 129/2534/ (ΦΕΚ 108/τ. Β / ) των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα», το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κυβισμού για υπηρεσιακά αυτοκίνητα είναι κυβικά εκατοστά. Κατά συνέπεια, αιτήματα για οχήματα που υπερβαίνουν το προαναφερόμενο ανώτατο όριο, πρέπει, κατά κανόνα, να μην υποβάλλονται, εκτός ορισμένων, συγκεκριμένων εξαιρέσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του ως άνω άρθρου και β) ότι οι δικαιούχοι οχήματος κατ αποκλειστική χρήση ορίζονται περιοριστικά στο άρθρο 2 της ως άνω ΚΥΑ. Κατόπιν των ανωτέρω αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας και προσαρμογή της διοικητικής λειτουργίας των υπηρεσιών μας στις ως άνω επισημάνσεις. Προκειμένου δε να διευκολύνουμε στην ορθή υποβολή των σχετικών αιτημάτων σας, παραθέτουμε αμέσως κατωτέρω υπόδειγμα πλήρους αιτιολογημένου αιτήματος, με τα απαιτούμενα στοιχεία το οποίο θα περιέρχεται στη Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών εφόσον έχει τηρηθεί η προηγούμενη νόμιμη διαδικασία (κυριότητα του ελληνικού δημοσίου). Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Γ. Βαλατσού

4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ταχ. Διεύθυνση: FAX: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Αθήνα, 2013 Αρ. Πρωτ.: Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Βας. Σοφίας , Αθήνα ΘΕΜΑ: «Διάθεση οχημάτων στην Υπηρεσία μας» Παρακαλούμε όπως μας παραχωρήσετε τα οχήματα με τα ακόλουθα στοιχεία ΑΜ : , Χώρος φύλαξης: Τελωνείο Πατρών Εργοστάσιο κατασκευής: OPEL, μοντέλο : ASTRA, Κυβισμός :1390 κυβικά εκατοστά,

5 Τύπος: Επιβατικό τεσσάρων θέσεων. Καύσιμο : αμόλυβδη βενζίνη, αριθμός πλαισίου: WFZ , αριθμός κινητήρα:ζ1245. Χώρα προέλευσης: Γερμανία(κοινοτικό). Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη Υπηρεσιακών αναγκών : μεταφορά αρμοδίων υπαλλήλων και επιστημονικού προσωπικού για τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο των παραβάσεων επιχειρήσεων (επιθεωρήσεις για θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, πρόληψη εργατικών ατυχημάτων ).

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Αποστολή με ηλεκτρονική μορφή σε PDF ΠΡΟΣ: Εσωτερική διανομή: Γραφείο κ. Υπουργού ΔΜΗΔ Γραφείο κ. Υφυπουργού ΥΔΜΗΔ Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΥΔΜΗΔ Σ. τ. Π ΑΣΕΠ ΣΕΕΔΔ ΓΕΔΔ Εθνικό Τυπογραφείο ΕΚΔΔΑ Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ΕΥΣΣΕΠ ΣΕΕΔΔ ΥΔΕ Όλα τα υπουργεία με την παράκληση να αποστείλουν την εγκύκλιο στους εποπτευόμενους φορείς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με την παράκληση να αποστείλουν το έγγραφο στους εποπτευόμενους φορείς και να ενημερώσουν τα τμήματα κίνησης τους. Διοίκηση Αττικής

7 Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Διοίκηση Αιγαίου Διοίκηση Κρήτης Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Αρχηγεία: ΓΕΕΘΑ, ΕΛΑΣ, ΓΕΑ, ΓΕΣ ΓΕΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ με την παράκληση να αποστείλουν την εγκύκλιο στις Υπηρεσίες και μονάδες που εποπτεύουν. Υπουργείο Οικονομικών-Δ33, Υψηλάντου 15, Αθήνα, , με την παράκληση να αποσταλεί σε όλα τα Τελωνεία της Χώρας. Υπουργείο Εσωτερικών- Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ με την παράκληση να αποσταλεί στους Δήμους της Χώρας: Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού Υπουργείου Οικονομικών, Τμήμα Β Αναγγελιών, Σταδίου 60, Τ.Κ , Αθήνα.(με την παράκληση να αποσταλεί στις Αποθήκες Μαγουλέζας) Υπεύθυνους Τμημάτων Κρατικών Οχημάτων α/α Φορέας Πόλη Υπεύθυνος 1 Διοίκηση Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο- Κυκλάδες) Σύρος Λούβαρη Αγνή

8 Διοίκηση Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο- Δωδεκάνησα) Ζερβάκη Ανδριάννα 2 Διοίκηση Αιγαίου (Βόρειο Αιγαίο) Μυτιλήν η Αναγνώστου Σοφία Διοίκηση Αττικής Αθήνα Νυδριώτης Α. 3 Διοίκηση Αττικής-Τροχαία ατυχήματα Αθήνα Κοττής Ιωάννης 4 Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Ιωάννινα Παπαδόπουλος Σωκράτης

9 4 Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας Λάρισα Κουτσουμπλής Χρήστος 5 Διοίκηση Κρήτης Ηράκλει ο Κοτσιφάκη Ελένη 6 Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης Θεσσαλο νίκη Μεϊμαρίδης Στέλιος 7 Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου Πάτρα Παπανικολάου Περίανδρος

10