Πρότυπος Συμβουλευτικός Οδηγός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρότυπος Συμβουλευτικός Οδηγός"

Transcript

1 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/ Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης του έργου 20213/ Απόφαση ανάθεσης του έργου I-RED ΙΔΙΕτερο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ για τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, την ΙΣΟΤΗΤΑ & την ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Πρότυπος Συμβουλευτικός Οδηγός Ελληνόγλωσση Θεματική Βιβλιογραφία: Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Ρατσισμός, Άτομα με αναπηρία και σχολείο, Ρομά, Φτώχεια Θρησκευτική Ετερότητα, Διαφορετικότητα και Οικογένεια i-red 0

2 Απρίλιος 2012 ΕΛΛΗΝΌΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ Δια πολιτισμική εκπαίδευση, Ρατσισμός, Άτομα με αναπηρία και σχολείο, Ρομά, Φτώχεια Θρησκευτική ετερότητα και οικογένεια i-red Ελληνόγλωσση Θεματική Βιβλιογραφία: Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Ρατσισμός, Άτομα με αναπηρία και σχολείο, Ρομά, Φτώχεια Θρησκευτική Ετερότητα, Διαφορετικότητα και Οικογένεια 1

3 Διαπολιτισμική εκπαίδευση Aluffi-Pentini, A. (2005) Διαπολιτισμικό εργαστήριο- Υποδοχή, επικοινωνία και αλληλεπίδραση σε πολυπολιτισμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Αθήνα: Ατραπός-Περιβολάκι. Baker, C. (2001) Εισαγωγή στη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση. Αθήνα:Gutenberg. Banks J. (2004) Εισαγωγή στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση. Αθήνα: Παπαζήση. Bernard van Leer Foundation (1996) Το πολύχρωμο σχολείο. Μια εμπειρία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσα από την τέχνη. Αθήνα: Σχεδία, Κέντρο Παιδαγωγικής και Kαλλιτεχνικής Επιμόρφωσης. Coehlo, E. (Επιμ. Τρέσσου Ε. & Μητακίδου Σ.) (2007) Διδασκαλία και μάθηση στα πολυπολιτισμικά σχολείa. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Hollins, E. (2007) Ο πολιτισμός στη σχολική μάθηση. Αθήνα: Μεταίχμιο. Modgil, S. κ.ά (1997). Πολυπολιτισμική εκπαίδευση: προβληματισμοί - προοπτικές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Reich, Η. (1997)(Επιμ: Σκούρτου, Ε). Θέματα διγλωσσίας και εκπαίδευσης. Αθήνα: Νήσος. Αναγνωστοπούλου, Λ. & Ρήγα, Β. (2004) Μαζί: Παιδαγωγοί και Γονείς στο διαπολιτισμικό σχολείο. Αθήνα: Τυπωθήτω Γεωργογιάννης, Π. (1999) Θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αθήνα:Gutenberg. Γκόβαρης, Χ. (2001) Εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Αθήνα: Ατραπός. Γκότοβος, Α. & Μάρκου, Γ. (2003) Παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθητές στην ελληνική εκπαίδευση. Αθήνα: ΙΠΟΔΕ Γκότοβος, Α. (2003) Εκπαίδευση και. Ετερότητα Ζητήματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής. Αθήνα: Μεταίχμιο. (ISBN ) Δαμανάκης, Μ. (1987) Μετανάστευση και εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg Δαμανάκης, Μ. (1997) Η εκπαίδευση των Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα. Διαπολιτισμική Προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg Δαμανάκης, Μ. (Επιμ.) (2004) Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα: διαπολιτισμική προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg. Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών (2003) Διαπολιτισμική εκπαίδευση : η κατάρτιση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αθήνα: Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Δρακοπούλου, Κ. & Γραμματάς, Θ. (2006) Θέατρο και διαπολιτισμική αγωγή. Αθήνα: Δαίδαλος. Δρακοπούλου, Κ. & Γραμματάς, Θ. (2006) Θέατρο και διαπολιτισμική αγωγή. Αθήνα: Δαίδαλος. Ευαγγέλου, Ο. (2007) Διαπολιτισμικά Αναλυτικά Προγράμματα. Αθήνα: Τυπωθήτω. Ζωγράφου, Α. (2003) Διαπολιτισμική αγωγή στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Αθήνα: Τυπωθήτω. Κανακίδου, Ε.& Παπαγιάννη, Β. (1998) Διαπολιτισμική αγωγή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Μάρκου, Γ. (1997) Εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση: ελληνική και διεθνής εμπειρία. Αθήνα: Ηλεκτρονικές Τέχνες. i-red Διαπολιτισμική εκπαίδευση 2

4 Μάρκου, Γ. (Επιμ.) (1997) Διαπολιτισμική εκπαίδευση. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: μια εναλλακτική πρόταση. Αθήνα: Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής Πανεπιστημίου Αθηνών. Μπαλασά-Φλέγκα, Ε.(2002) (Πρόλ. Π. Νάσκου Περράκη).Η συμβολή της UNESCO και των άλλων διεθνών οργανισμών στη διαμόρφωση της διαπολιτισμικής διάστασης της ελληνικής παιδείας: μέθοδοι και προοπτικές. Θεσσαλονίκη:Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μπερερής, Π. ( 2001) Για μια διαπολιτισμική εκπαίδευση σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Αθήνα: Apiroshora. Νικολάου, Γ. (2000) Ένταξη και Εκπαίδευση των Αλλοδαπών Μαθητών στο Δημοτικό σχολείο. Από την «Ομοιογένεια» στην Πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Παλαιολόγου-Γκικοπούλου, Κ. (2005) Ένα διεθνές curriculum για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση: αναλυτικά προγράμματα σε Ελλάδα και Γερμανία. Αθήνα: Ατραπός. Πανταζής, Σ. (2006) Διαπολιτισμική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο. Αθήνα: Ατραπός-περιβολάκι. Παπαστυλιανού, Α. (2005) Διαπολιτισμικές διαδρομές : παλιννόστηση και ψυχοκοινωνική προσαρμογή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Ρεπούσης, Γ. (2000) Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας: αναλυτικό πρόγραμμα, μεθοδολογία, υλικό στήριξης. Αθήνα: Μεταίχμιο Τρέσσου Ε. & Μητακίδου Χ. (2003) Εκπαιδευτικοί μιλούν σε εκπαιδευτικούς για τις εμπειρίες τους: εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Τρέσσου,Ε., Μητακίδου, Χ. (2007) Μειονότητες μιλούν για την εκπαίδευση των παιδιών τους - Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Χριστοπούλου, Ε., Ταυρίδου, Π., Μπαρόν Δ.. Ρήγα, Β. & Αναγνωστοπούλου, Λ. (2004) Μαζί: παιδαγωγοί και γονείς στο διαπολιτισμικό σχολείο. Αθήνα: Τυπωθήτω. i-red Διαπολιτισμική εκπαίδευση 3

5 Ρατσισμός Ben, Jelloun, Tahar (1998) Ο ρατσισμός όπως τον εξήγησα στην κόρη μου. Αθήνα: Νέα Σύνορα. Schnapper, D. (2006) Κρίνοντας το ρατσισμό-δοκίμιο και Ανθολογία. Αθήνα: Πατάκης. Taquieff, P.(1998) O Ρατσισμός- μια ανάπτυξη για κατανόηση, μια μελέτη για στοχασμό. Αθήνα: Τραυλός. Αζίζη-Καλατζή Α., Ζώνιου-Σιδερη Α. & Βλαχου Α (1996) Προκαταλήψεις και στερεότυπα: δημιουργία και αντιμετώπιση. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/ Γ.Γ.Λ.Ε. Αλεξίου Λ. Μ., Ζουμπουλάκης Σ., Καραποστόλης Β & Λίποβατς Θ.(1994) Ρατσιστές δεν είναι μόνο οι άλλοι. Κοινωνιολογική και ανθρωπιστική βιβλιοθήκη. Αθήνα: Gutenberg. Γκότοβος, Α. (1996) Ρατσισμός - Ψυχολογικές και παιδαγωγικές όψεις μιας ιδεολογίας και μιας πρακτικής. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/ Γ.Γ.Λ.Ε. Κτιστάκις, Γ. (2001) Μετανάστες, ρατσισμός, ξενοφοβία: από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Σάκκουλας. Παπατσούμας,Ν. & Χίος, Α. (2006) «Εμείς» και οι «Άλλοι» από την ύπαρξη στη συνύπαρξη: προκατάληψηξενοφοβία-ανεκτικότητα. Αθήνα: Λιθογραφία Παύλου Μ., Σκουλαρίκη Α. (επιμ.) (2010), Μετανάστες και Μειονότητες: Δημόσιος Λόγος και Πολιτικές, Σειρά KEMO, Αθήνα Βιβλιόραμα Σεν, Α.(2006) Η ανάπτυξη ως ελευθερία (Προλ: Ν. Κοτζιάς). Αθήνα:Καστανιώτης. Σιάνου-Κύργιου, Ε. (2006) Εκπαίδευση και Κοινωνικές Ανισότητες. Αθήνα: Μεταίχμιο. Τσιάκαλος Γ. (2000) Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Τσιάκαλος, Γ. (2006) Απέναντι στα εργαστήρια του ρατσισμού. Θεσσαλονίκη: Τυπωθήτω. Τσιούμης, Κ. (2003) «Ο μικρός άλλος»: μειονοτικές ομάδες στην προσχολική εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. i-red Ρατσισμός 4

6 Άτομα με αναπηρία Ζώνιου-Σιδέρη, Α.(1998) Οι Ανάπηροι και η Εκπαίδευσή τους: μια ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της ένταξης. Αθήνα:Ελληνικά Γράμματα. Ζώνιου-Σιδέρη, Α.(2000) Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και η ένταξή τους, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Ζώνιου-Σιδέρη, Α.(2004) Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. ( Καϊλα, Μ., Πολεμικός, Ν. & Φιλίππου, Γ.(1997) Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Α & Β Τόμος, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Στυλιανού, Σ. (1987) Μέχρι να φτάσω ως εδώ: σκέψεις και εμπειρίες ενός νέου με αναπηρία. Θεσσαλονίκη: Ε.Ν. Νικολαίδη. Χατζηβαρνάβα-Καζάση, Ε. & Τριδήμα, Μ. (2006) EDAMAT: ένας πρακτικός οδηγός ένταξης της διάστασης της αναπηρίας(mainstreaming) Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΙΚΠΑ). i-red Άτομα με αναπηρία 5

7 Ρομά Βασιλειάδου Μ., Παυλή- Κορρέ Μ. (1989). Μαθαίνω γράμματα. Αθήνα. ΥΠΕΠΘ/ΓΓΛΕ. Βασιλειάδου, Μ. & Παυλή-Κορρέ, Μ. Kon ž anel but, but crdel ama èm kon crdel but, but ž anel.-αθήνα: ΥΠΕΠΘ/ΓΓΛΕ, 1996 Βασιλειάδου Μ. Παυλή-Κορρέ Μ. (1989). Μαθαίνω γράμματα.εγχειρίδιο για το δάσκαλο επιμορφωτή. Αθήνα ΥΠΕΠΘ /ΓΓΛΕ Βασιλειάδου Μ., Παυλή-Κορρέ Μ. (1996). Η εκπαίδευση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα. Υ.Π.Ε.Π.Θ./Γ.Γ.Λ.Ε. Γιαννακοπούλου τάκη. (1982). Τσιγγάνικα λαϊκά τραγούδια και μπαλάντες. Αθήνα. Θουκιδίδης. Γουίλιαμς Π. (1995). Η ευρωπαϊκή οδύσσεια των Τσιγγάνων. Γεννημένοι ταξιδιώτες, Currier, Unesco. Ιανουάριος Δαφέρμος Μανώλης (2006). Περιθωριοποίηση και εκπαιδευτική ένταξη. Η περίπτωση των τσιγγάνων του Ηρακλείου Κρήτης. Αθήνα. Ατραπός Κόμης Κ. (1998).Τσιγγάνοι Ιστορία, Δημογραφία, Πολιτισμός. Αθήνα Ελλ. Γράμματα. Κτιστάκης Γ. (2000). Τα δικαιώματα των Τσιγγάνων στηννευρώπη-προτάσεις για το σχέδιο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε. Στο: Ευαισθητοποίηση- ενημέρωση για την αποτελεσματικότερη κοινωνικοοικονομική ένταξη των νέων Τσιγγάνων. ΔΕΚΠΑ Μενεμένη. Λαμπρίδης Δ. Ευθύμιος Στερεότυπο, Προκατάληψη, κοινωνική ταυτότητα. Μελετώντας τις δυναμικές της κοινωνικής αναπαράστασης για τους τσιγγάνους. Αθήνα. Gytenberg. Liegeois P. Gheorghe N. (2002). Ρομά, Τσιγγάνοι μια Ευρωπαϊκή μειονότητα. Κατ. Γκίνη (μετ). Αθήνα. Ελληνική Ομάδα για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, ΕΤΕΠΕ. Λιεζουα Ζ.Π. (1999). Ρομά Τσιγγάνοι Ταξιδευτές. Σιπιτάνου (μετ). Αθήνα Καστανιώτης Νόβιτς Μίριαμ (1984) Τσιγγάνοι θύματα της ναζιστικής θηριωδίας. Στο: Οι Τσιγγάνοι (αφιέρ), Currier, Unesco, Δεκεμβρίου Ντε Φολετέ Ντε Βο Φρανσουά (1984). Όπου γης και πατρίδα τους. Στο: Οι Τσιγγάνοι (αφιέρωμα), Currier, Unesco, Δεκεμβρίου 1984 Ντούσας Δ. (1999). Ο φυλετικές διακρίσεις των Ρομ. Αθήνα Gutenberg Παραμύθια των Τσιγγάνων. (1994). Λάβιας Ορ., (επιμ). Αθήνα. Γαβριηλίδης. Παυλή- Κορρέ Μ., Σπανούλη Ρίτα (1991). Τσιγγάνες: Μύθοι έθιμα παραδόσεις. Αθήνα Ολκός. Χατζηνικολάου Α. (2002). Εμπειρίες από τη σχολική ένταξη παιδιών Ρομά της Θεσσαλονίκης. Στο: Ε. Τρέσσου, Χ. Μυτακίδου (επίμ.) Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων. Η διαδασκαλία της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Θεσσαλονίκη. Παρατηρητής. Χατζηνικολάου Α. (2002). Η ιστορία των μαθηματικών στην προσπάθεια σχολικής ένταξης παιδιών Ρομά μέσα από την αξιοποίηση του παραδείγματος της ζωής της Υπατίας., Στο: Χασάπης Δ. (επιμ). Η ιστορία των μαθηματικών ως μέσο διδασκαλίας των μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο. Θεσσαλονίκη. Διδακαλείο «Δημ. Γληνός». Π.Τ.Δ.Ε./Α.Π.Θ. i-red Ρομά 6

8 Χατζηνικολάου Α. (2003). Εκπαιδευτικές δραστηριότητες με παιδιά Ρομά για να στήσουμε γέφυρες με το σχολείο από το οποίο αποκλείονται. Στο Ε. Τρέσσου, Χ. Μυτακίδου (επίμ.) Οι εκπαιδευτικοί μιλούν σε εκπαιδευτικούς για τις εμπειρίες τους. Εκπαίδευση Γλωσσικών μειονοτήτων. Θεσσαλονίκη. Παρατηρητής. Χατζηνικολάου Άγγελος (2005). Ή μέθοδος project ως εναλλακτική διδακτική προσέγγιση με παιδιά Ρομά (Τσιγγανόπουλα). Εκπαιδευτική Κοινότητα. 73. Φτώχεια Tocqueville, A. (2005) Μνημόνιο για τη φτώχεια. Αθήνα: Πόλις. Yunus, M. (2007) Για έναν κόσμο χωρίς φτώχεια: η αυτοβιογραφία του «τραπεζίτη των φτωχών». Αθήνα: Λιβάνης. Κανελλόπουλος, Κ. (2004) Διανομή, αναδιανομή και φτώχεια. Αθήνα: Κέντρο προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Θρησκευτική ετερότητα Debray, R. (2004) Η διδασκαλία της θρησκείας στο ουδετερόθρησκο σχολείο: υπόμνημα στον υπουργό Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας το Αθήνα:Βιβλιοπωλείον της Εστίας Ασημακοπούλου, Φ. & Χρηστίδου-Λιοναράκη, Σ. (2002) Η Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αθήνα: Λιβάνης Ασκούνη, Ν. (2006) Η εκπαίδευση της μειονότητας στη Θράκη Από το περιθώριο στη προοπτική της κοινωνικής τάξης. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Τσιμπιρίδου, Φ. (Επιμ.) (2006) Μουσουλμάνες της Ανατολής- Αναπαραστάσεις, πολιτισμικές σημασίες και πολιτικές. Αθήνα:Κριτική. Διαφορετικότητα και οικογένεια Γιαννακοπούλου, Α. & Σακελλάκη, Κ. (2011). Ομοφυλόφιλος γονιός σε εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο; Δεν υπάρχει!!! Κείμενα: Ηλεκτρονικό Περιοδικό Παιδικής Λογοτεχνίας, Τεύχος 14. Κανατσούλη, Μ. (2011). Εναλλακτικές μορφές οικογένειας στη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία για μικρές ηλικίες παιδιών. Κείμενα: Ηλεκτρονικό Περιοδικό Παιδικής Λογοτεχνίας, Τεύχος 14. Κικίλιας, Η., Παπαλιού, Ο. & Φαγαδάκη, Ε. (2007). Διαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Μονογονεϊκών Οικογενειών στην Ελλάδα. Αθήνα: Ε.Κ.Κ.Ε., Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής, ΚΠ EQUAL. Παπαγεωργίου, Α. (2011). Η διερεύνηση οικογενειακών σχέσεων στη μυθολογία για παιδιά. Κείμενα: Ηλεκτρονικό Περιοδικό Παιδικής Λογοτεχνίας, Τεύχος 14. i-red Φτώχεια 7

9 Πλιόγκου, Β. (2011). Προσεγγίζοντας τη διαφορετικότητα μέσα από την εικόνα των οικογενειακών σχημάτων στα Ανθολόγια Λογοτεχνικών κειμένων του Δημοτικού σχολείου. Κείμενα: Ηλεκτρονικό Περιοδικό Παιδικής Λογοτεχνίας, Τεύχος 14. i-red Διαφορετικότητα και οικογένεια 8

10 Ομάδα Έργου Συνολικός Υπεύθυνος Έργου Μίλτος Παύλου Κοινωνιολόγος-Νομικός, Διευθυντής i-red Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου Σοφία Τριλίβα Επίκουρος Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστήμων, Πανεπιστήμιο Κρήτης Κύρια ερευνήτρια Αναστασία Αναγνωστοπούλου Διεύθυνση Iνστιτούτου Ψυχολογίας και Yγείας Ερευνητής Αθανάσιος Μαρβάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Κοινωνικής Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Καταγραφής Δημήτρης Παρσάνογλου Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Εργαστήριο Σπουδών Φύλου και Ισότητας Ερευνητής Μιχάλης Μεντίνης Ph.D., Manchester Metropolitan University Eρευνήτρια Στέλλα Μπουχούνα M.Sc. Πτυχιούχος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σχολικής- Εξελικτικής Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. Eρευνήτρια Βασιλική Πλιόγκου M.Sc.-Δρ. Επιστημών Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. Eρευνήτρια Όλγα Καλογερίδου Καταγραφή διαδικτυακών πρακτικών i-red Διαφορετικότητα και οικογένεια 9

Πρότυπος Συμβουλευτικός Οδηγός

Πρότυπος Συμβουλευτικός Οδηγός Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπος Συμβουλευτικός Οδηγός

Πρότυπος Συμβουλευτικός Οδηγός Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕ.Δ.ΕΚ.

Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕ.Δ.ΕΚ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

26 Μαρτίου 2008 Ηράκλειο

26 Μαρτίου 2008 Ηράκλειο Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδάσκοντας φιλολογικά μαθήματα σε διαπολιτισμικές τάξεις ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική παρουσίαση προγραμμάτων και δράσεων για τη διαφορετικότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη βία και την Αντιρατσιστική αγωγή

Αναλυτική παρουσίαση προγραμμάτων και δράσεων για τη διαφορετικότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη βία και την Αντιρατσιστική αγωγή Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

«Πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση»

«Πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση» ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

«Ετερότητα και διαπολιτισμική αγωγή»

«Ετερότητα και διαπολιτισμική αγωγή» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Ετερότητα και διαπολιτισμική αγωγή» ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Μόνικα Παπά, Δρ. Εκπαιδευτικός Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ:ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ.Η άποψη του Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διαπολιτισμική Αντιρατσιστική εκπαίδευση

Μάθημα: Διαπολιτισμική Αντιρατσιστική εκπαίδευση 1 Μάθημα: Διαπολιτισμική Αντιρατσιστική εκπαίδευση Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Τμήμα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τομέας Όνομα διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

19 ο Διεθνές Συνέδριο. Εκπαίδευση και Ετερότητα

19 ο Διεθνές Συνέδριο. Εκπαίδευση και Ετερότητα 19 ο Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Ετερότητα Πάτρα, 10-12 Ιουλίου 2015 Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών Βασικές θεματικές: Διδασκαλία της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ Συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΟΝΟΜΑ: Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πολυμνίας 9, 155 61 Χολαργός - Αθήνα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΟΝΟΜΑ: Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πολυμνίας 9, 155 61 Χολαργός - Αθήνα ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πολυμνίας 9, 155 61 Χολαργός - Αθήνα ΤΗΛ.: 003-210-36 88 529/ 3688505 γραφείου 003 210-6458836 σπιτιού E-mail: asideri@ecd.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Μετανάστευση Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Μετανάστευση Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Μετανάστευση - Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας Παντελής Γεωργογιάννης Επιμέλεια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Μετανάστευση Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. της Μαρίας Μπατσούτα. Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. της Μαρίας Μπατσούτα. Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ της Μαρίας Μπατσούτα Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 Α. ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ... Μεταπτυχιακός τίτλος Γνώση Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα 1 2010 Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Γουργιώτου Ευθυμία ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Λαμία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-11-1962

Διαβάστε περισσότερα

ξενοφοβίας και ρατσισμού (Γκότοβος, 2002, βλέπε επίσης, Χατζηαποστόλου, 2012).

ξενοφοβίας και ρατσισμού (Γκότοβος, 2002, βλέπε επίσης, Χατζηαποστόλου, 2012). Σύνθεση της βιβλιογραφίας σχετικής με τους τρόπους προώθησης της ΔΕ και τη χρήση λαϊκών ιστοριών για διδασκαλία των αξιών της ΔΕ Διανύοντας τον 21 ο αιώνα βιώνουμε έντονα και φανερά την πολυπολιτισμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ÐáíåðéóôÞìéï Ðáôñþí Ðáéäáãùãéêü ÔìÞìá ÄçìïôéêÞò Åêðáßäåõóçò. 16 ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï. ÐÜôñá, 28-30 Éïõíßïõ 2013

ÐáíåðéóôÞìéï Ðáôñþí Ðáéäáãùãéêü ÔìÞìá ÄçìïôéêÞò Åêðáßäåõóçò. 16 ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï. ÐÜôñá, 28-30 Éïõíßïõ 2013 ÐáíåðéóôÞìéï Ðáôñþí Ðáéäáãùãéêü ÔìÞìá ÄçìïôéêÞò Åêðáßäåõóçò 16 ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï ÐÜôñá, 28-30 Éïõíßïõ 2013 ï Áßèïõóá Ôåëåôþí Ðáíåðéóôçìßïõ Ðáôñþí ÏäõóóÝáò Åëýôçò - Êôßñéï Á Ðñõôáíåßá ÊÅ.Ä.ÅÊ. ÏñãÜíùóç êáé

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά δεδομένα για την κατάρτιση και τις αντιλήψεις φιλολόγων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Ερευνητικά δεδομένα για την κατάρτιση και τις αντιλήψεις φιλολόγων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2o, 175-190, 2014 Ερευνητικά δεδομένα για την κατάρτιση και τις αντιλήψεις φιλολόγων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Ευγενία Δανιηλίδου¹,

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Διεθνές Συνέδριο. Εκπαίδευση και Ετερότητα

17 ο Διεθνές Συνέδριο. Εκπαίδευση και Ετερότητα 17 ο Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Ετερότητα Πάτρα, 27-29 Ιουνίου 2014 Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου Ξενοδοχείο Achaia Beach Καστελλόκαμπος Ρίου Αχαΐας Βασικές θεματικές: Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισµική εκπαίδευση στο δηµοτικό σχολείο

Η διαπολιτισµική εκπαίδευση στο δηµοτικό σχολείο Eπιστηµονικό Bήµα, τ. 9, - Μάιος 2008 Η διαπολιτισµική εκπαίδευση στο δηµοτικό σχολείο Ιωάννης Παπάζογλου τ. Σχολικός Σύµβουλος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Εισαγωγή Με τον όρο πολυπολιτισµική κοινωνία δηλώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑ- ΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑ- ΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα, μετανάστευση και διαπολιτισμική εκπαίδευση στη σύγχρονη Ελλάδα. Identity, immigration and intercultural education in contemporary Greece

Ταυτότητα, μετανάστευση και διαπολιτισμική εκπαίδευση στη σύγχρονη Ελλάδα. Identity, immigration and intercultural education in contemporary Greece Ταυτότητα, μετανάστευση και διαπολιτισμική εκπαίδευση στη σύγχρονη Ελλάδα Identity, immigration and intercultural education in contemporary Greece Βασίλειος Καλοφορίδης, Βιβλιοθηκονόμος, MSc Διοίκηση Πολιτισμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της Σοφίας Τριλίβα ΡΕΘΥΜΝΟ 2011. Τριλίβα Σοφία Υπόμνημα Εργασιών Σελίδα 1/24

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της Σοφίας Τριλίβα ΡΕΘΥΜΝΟ 2011. Τριλίβα Σοφία Υπόμνημα Εργασιών Σελίδα 1/24 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Της Σοφίας Τριλίβα ΡΕΘΥΜΝΟ 2011 Τριλίβα Σοφία Υπόμνημα Εργασιών Σελίδα 1/24 Σοφία Τριλίβα Ημερομηνία Γέννησης: 1 Νοεμβρίου 1959 Τόπος Γέννησης: Καστός, Λευκάδος Διεύθυνση Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα