Η Ελληνική λογοτεχνία στις διαλέκτους * Maxim Kisilier

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ελληνική λογοτεχνία στις διαλέκτους * Maxim Kisilier"

Transcript

1 Η Ελληνική λογοτεχνία στις διαλέκτους * Maxim Kisilier Η γλώσσα της ελληνικής λογοτεχνίας σχεδόν ποτέ δεν υπήρχε σαν οµοιογενές σώµα, όµως ήταν και µάλλον είναι και ακόµα ένα σύνολο διαφορετικών γλωσσικών παραλλαγών και διαλέκτων. Έτσι στην αρχαία Ελλάδα η γλώσσα κάθε λογοτεχνικού είδους είχε σαν βάση κάποια συγκεκριµένη διάλεκτο, π.χ. πάντα η ιστορική αφήγηση ήταν στην ιωνική και αττική, τα φιλοσοφικά έργα ήταν στην αττική, η χορωδία ήταν στην δωρική κλπ. Όµως στην φάση του γραπτού λόγου (δηλαδή, στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία) οι διάλεκτοι της λογοτεχνίας από γλωσσική άποψη είναι πολύ µακριά από τις πραγµατικές διαλέκτους: η δωρική της χορωδίας του Σοφοκλή δεν είχε σχέση µε την διάλεκτο της Σπάρτης ή στους δρόµους της Αθήνας δεν µιλούσαν τη γλώσσα των διαλόγων του Πλάτωνα. Μάλλον µόνο η κωµωδία κάπως αντικατόπτριζε τη ζωντανή αττική διάλεκτο της εποχής. Μερικά στοιχεία της τεχνικής µε την οποία δηµιουργήθηκε η λογοτεχνική νόρµα στις διαλέκτους υπάρχουν στα έργα της κρητικής και κυπριακής αναγέννησης, τα όποια είναι αποτελέσµα µεταφοράς των δυτικών ευρωπαϊκών κειµένων στον ελληνικό χώρο. Η µετατροπή αυτή εµπλουτίζει την διάλεκτο µε καινούριους τρόπους εκφραστικότητας, ποιητικές φόρµουλες και λέξεις που από τότε εξελίσσονται και κυκλοφορούν ανεξάρτητα από τα ξενόγλωσσα πρωτότυπα και έτσι στην διάλεκτο αναπτύσσεται ένα άλλο γλωσσικό µοντέλο µε ιδιόµορφο λεξιλόγιο και πότε πότε γραµµατική και σύνταξη. Σε πολλές περιπτώσεις η νεοελληνική λογοτεχνία του 19 ου και 20 ου αι. παραµένει διαλεκτική. Ακόµα και τώρα δεν έχει τελειώσει η συζήτηση πόσα διαλεκτικά στοιχεία περιέχει η γλώσσα του Παπαδιαµάντη, οι περισσότερες λέξεις του οποίου πολύ συχνά βρίσκονται στα λεξικά των ελληνικών διαλέκτων και ιδιωµάτων. Το ίδιο ισχύει π.χ. και για µερικά µυθιστορήµατα του Νίκου Καζαντζάκη ή του Στρατή Μυριβήλη. Όλα αυτά που ανέφερα πριν αποτελούν το δήθεν «κέντρο» της ελληνικής λογοτεχνίας και δεν είναι στην ουσία πραγµατική λογοτεχνία σε διάλεκτο. Οι λογοτεχνίες σε διάλεκτο είναι σχεδόν άγνωστες στην Ελλάδα (εκτός από την δική τους περιοχή) αφού δεν προσθέτουν τίποτε στην ανάπτυξη της νεοελληνικής λογοτεχνίας γενικά. Ο σηµαντικότερός τους ρόλος είναι η συνεισφορά στην τοπική εθνική συνείδηση των οµιλητών της διαλέκτου. 1 Οι περισσότερες εστίες των λογοτεχνιών αυτών βρίσκονται εκτός Ελλάδας: π.χ. στην Κάτω Ιταλία, στην Μαύρη θάλασσα, στην Αζοφική θάλασσα κλπ.). Θα ήθελα να αναφέρω ακόµα και λογοτεχνία στην τσακωνική διάλεκτο η οποία παρόλο που είναι µέσα στην Ελλάδα (στην Πελοπόννησο) υπάρχει σε µια πολύ κλειστή κοινωνία. Στο άρθρο αυτό περιγράφονται οι λογοτεχνίες των Ελλήνων της Αζοφικής και της Τσακωνιάς. Η επιλογή µου βασίζεται στους δύο εξής λόγους: α) το αζοφικό και το τσακωνικό παράδειγµα στην πραγµατικότητα αποτελούν τα δύο πιο σηµαντικά µοντέλα ανάπτυξης ελληνικής λογοτεχνίας στις διαλέκτους του περασµένου αιώνα β) έχω συµµετάσχει σε πέντε αποστολές στα χωριά των Ελλήνων της Αζοφικής ( ) και σε τρεις αποστολές στην Τσακωνιά (τον Ιανουάριο, τον Απρίλιο και τον Αύγουστο 2010) και έτσι µπορώ να κάνω έρευνα µε το δικό µου υλικό. α) το αζοφικό µοντέλο. Οι Έλληνες µετακινήθηκαν στην περιοχή της Αζοφικής θάλασσας από την Κριµαία στα τέλη του 18 ου αι. και µαζί τους έφεραν τη προφορική τους παράδοση, δηλαδή, τα παραµύθια και τραγούδια, τα περισσότερα από τα οποία ήταν ακόµα από την Ελλάδα. Τα πιο λαµπρά * This paper was supported by the Grant of the President of Russia No МК Πιστεύω ότι µόνο η κυπριακή λογοτεχνία αποτελούσε εξαίρεση και είχε µεγάλη λογοτεχνική αξία. 1

2 παραδείγµατα είναι οι παραλλαγές του ακριτικού άσµατος για τον Γιάννη και τον Δράκοντα (η πρώτη παραλλαγή είναι γραµµένη µε σλαβικά γράµµατα 2 σύµφωνα µε το αλφάβητο του 1960 που εφηύρε για την διάλεκτο ο Ρώσος κλασικός φιλόλογος και νεοελληνιστής Αντρέι Μπελέτσκι): 3 (1) Янаќус дъя вин сту ниро, стун пига дъ екате вин, Не и вер ки тон дъраќунда сту пига дъе та ши ли. «Не, калиме ра, дъраќунда!» «Кало стун Янаќу! Ако непса та дъо ндя-му, ире ву на се фаѓу». 5 «На ми му тройсь-ме, дъраќонда, на ми мен катева си, Пе ло-м ас паѓо с мани ца-му, стын кардъаки -м тын ма на-му». «Дъе се писте ву, Янаќу, дъе се ката пистеву». «Тун и лю ва не ма ртира, ту фе нгку я писты я». «Не о са а стра ст[у] урано, ва ну та я та сма дъя». 10 «Па ре стра ты страты ца-су, тон меѓа-т мунупа ти». Пель тун пае нь с мани ца-ту кл[е]юме нус, дъакруме нус. «Ты е шись, йе-му, клеи сь си, варьо н анастена зис?» «Ти е ху го на ми му клапсь, ти на ми настынаќсу. Не и верь ме тун дъраќундась, ире ви на ми фа и 15 На дъоќу т[у?] адърифи ца-му авр адърифи дъе ка му. На дъоќу тын мани ца-му авр мани ца дъе ка му. На дъоќу тын кали ца-му па ли кали ца ка му». Στο άσµα παρουσιάζονται µερικά φωνητικά γνωρίσµατα της διαλέκτου αυτής όπως: η στένωση του άτονου e σε i (ниро και дъя вин στην γραµµή ένα), η στένωση του άτονου o σε u (άρθρο ту παντού, дъраќунда στις γραµµές 2 και 3 και ире ву και фаѓу στην γραµµή 4), η αποβολή του άτονου τελικού -i- (пига дъ στην γραµµή 1), η ουρανοποίηση του xi (που γίνεται ši: ши ли στην γραµµή 1 ή е шись στην γραµµή 13). Στο παράδειγµα 2 παρουσιάζεται µια άλλη παραλλαγή του άσµατος 4 στην ορθογραφία επεξεργασµένη στα πρώτα Σοβιετικά χρόνια: 5 2 Το άσµα αυτό το αναφέρει στην ηµιτελή του διατριβή ο Εντουάρντ Χατζίνοφ. 3 Η αλφάβητος του Μπελέτσκι: А а (= a) Б б (= b) В в (= v) Г г (= γ) Гк ГК (= g) Д д (= d) Дъ дъ (= ð) Е е (= e) Ж ж (= ž) Дж дж (= dž) З з (= z) Дз дз (= dz) И и (= i) Й й (= j) К к (= k) Л л (= l) М м (= m) Н н (= n) О о (= o) П п (= p) Р р (= r) С с (= s) Т т (= t) Тъ тъ (= θ) У у (= u) Ф ф (= f) Х х (= x) Ц ц (= ts) Ч ч (= č) Ш ш (= š) Ы ы ( = /ı/) Э э (= /ε/) Ю ю (= ju) Я я (= ja) 4 Το κείµενο είναι από 5 Η πρώτη ελληνική αλφάβητος της Σοβιετικής Ένωσης: A α B β Г γ Δ δ E ε Z ζ Θ θ Δεν υπάρχουν οι διγράφοι αι και οι I ι K κ Λ λ M µ N ν O o П π σσ = š ζ = z και ž 2 Р ρ Σ σ, ς Т τ Y υ (= u) Ф φ X χ τσσ = č τσ = ts

3 (2) Γιανάκις δάιν σ το νερό, Γιανάκις σ το πιγάδι, Ίβρεν τον δράκο κάθιντυν Πασ' πιγαίδον το σσίλι, 5 Ίβρεν τον δράκο κάυιντυν πα σ πιγαίδον το σσίλι. Καλί σι µέρα δράκοντα. Καλός ίρτες Πανάκι. Καλί σι µέρα δράκοντα. 10 Καλός ίρτες Γιάνακι Αφσί µε δράκυ, αφσί µε Σ γιοµόνο κι ας ιρίσο. Αφσί µε δράκυ, αφσί µε Σ γιοµόνο κι ας ιρίσο. 15 Δεν σι πιστέβο Πανάκι δεν σι καταπιστέβο. Δεν σι πιστέβο Πανάκι δεν σι καταπιστέβο. Τον ίλιο βάλον µάρτυρα, 20 τον φένγο διά πιστία. Η πρώτη προσπάθεια να δηµιουργηθεί κανονική γραπτή λογοτεχνία έγινε µόνο µετά από την επανάσταση του 1917 όταν περίπου για δεκαπέντε χρόνια κυριαρχούσε η πολιτική µε το σύνθηµα «αλφάβητο και εθνική λογοτεχνία για κάθε λαό της Σοβιετικής Ένωσης». Τότε στην Μαριούπολη (την κεντρική πόλη των Ελλήνων της Αζοφικής) ιδρύθηκε το ελληνικό θέατρο και άρχισαν την έκδοση εφηµερίδων και περιοδικών στην διάλεκτο. Οι πρώτοι ντόπιοι ποιητές είχαν τα δηµοτικά για γλωσσικό πρότυπο επειδή στη Σοβιετική Ένωση τα δηµοτικά θεωρούνταν γλώσσα των εργατών και κοµµουνιστών της Ελλάδας. Ακόµα και το 1932 ένας πολύ γνωστός ποιητής της περιοχής, Ριόνις, γράφει το ποίηµά του «Στι λίρα-µυ» σχεδόν σαν δηµοτικό: (3) Πέκςε ο λίρα-µυ, πέκςε-µυ Κι αρχίζο το τραγύδι Ο Κώστας Φωτιάδης που δηµοσίευε το ποίηµα το αναφέρει χωρίς µετάφραση (Φωτιάδης 1990: 79) αφού µόνο η ορθογραφία µπορεί να προκαλεί µικρές δυσκολίες. Όµως οι περισσότεροι ποιητές της Αζοφικής ακολούθησαν το παράδειγµα του Γεωργίου Κοστοπράβ που στην ουσία ήταν ο πρώτος να γράφει λογοτεχνικό έργο στην διάλεκτο. Ο Κοστοπράβ επέλεξε το ιδίωµα του χωριού Σαρτανά σαν βάση της γλωσσικής νόρµας της καινούριας λογοτεχνίας, όµως χρησιµοποίησε και πολλά στοιχεία από τα υπόλοιπα ιδιώµατα και πρώτ απ όλα από το µητρικό του ιδίωµα του χωριού Μάλι Γιανισόλ. Η επιλογή των λέξεων και των ρηµατικών και ονοµατικών τύπων εξαρτάται κυρίως, όπως φαίνεται, από τον αριθµό συλλαβών και από την θέση που µπαίνει ο τόνος. Δηλαδή το σηµαντικότερο για την επιλογή της συγκεκριµένης λέξης ή τύπου ήταν να ταιριάζει καλά στο ρυθµό. Έτσι επιλέγονται (4) δú (χ. Σαρτανά) βλέπω αντί δranú (χ. Μάλι Γιανισόλ), nikutíri (χ. Σαρτανά) νοικοκύρης αντί nikučírs (χχ. Μάλι Γιανισόλ, Τσερδακλί), sikúti σηκώνεται (χ. Σαρτανά) αντί skút[i] (χχ. Μάλι Γιανισόλ, Τσερδακλί), fílaksi (χ. Σαρτανά) περίµενε αντί fílaks (χ. Μάλι Γιανισόλ), šumkéšu (χ. Μάλι Γιανισόλ) χειµωνιάτικος αντί šumukéšu (χ. Τσερδακλί). Η επιλογή αυτή δεν ήταν καθόλου σταθερή, και αν υπήρχε ανάγκη ο ποιητής θεωρητικά µπορούσε να χρησιµοποιήσει διάφορες παραλλαγές της ίδιας λέξης ή µορφής µέσα σ ένα κείµενο. Με αυτό το µοντέλο ο Κοστοπράβ έγραψε το αριστούργηµα της λογοτεχνίας των Ελλήνων της Αζοφικής, το ποίηµα «Λεόντη Χοναχµπέι», το οποίο στην ουσία είναι διασκευή του ποιήµατος «Άννα Σνέγκινα» του πολύ γνωστού Ρώσου ποιητή Σεργκέι Εσένιν. Όµως και σ αυτό το έργο δεν ήθελε να αποφύγει εντελώς τα διαλεκτικά στοιχεία, τα οποία εµφανίζονται ξαφνικά στον επίλογο «Лиѓа ло я я то пии ма Лео нти Хонагбе йс» π.χ.: (5) Метру хрязумэ но на лэѓу ка мбоса ло я я ту пии ма «Лео нти Хонагбе йс». Ту пии ма-му и нэ грамэ ну я тус яшлару с Στην πρόταση αυτή υπάρχουν µόνο τρία χαρακτηριστικά της διαλέκτου: η στένωση του άτονου o, η λέξη яшлару с νέοι, νεότητα και ο τόνος στη λέξη пии ма, που, πιθανώς, είναι επίδραση της ρωσικής γλώσσας. 3

4 Τα περισσότερα στοιχεία όπως η πρόθεση я (για), η αντωνυµία му (µου), το άρθρο της αιτιατικής πληθυντικού тус (τους) και ο παρακείµενος и нэ грамэ ну (είναι γραµµένο) δεν υπάρχουν σήµερα στην διάλεκτο. Φαίνεται, ότι έτσι ο Κοστοπράβ θέλει να δείξει ότι γράφει στην διάλεκτο όχι από αµάθεια αλλά από δική του επιλογή. 6 Πολύ σπάνια όµως και στα ποιήµατά του ο Κοστοπράβ βάζει κάποιες µορφές ρηµάτων από τα δηµοτικά. Έτσι ό Μιχαήλ Σεργκιέβσκι ο οποίος έκανε µια πολύ καλή περιγραφή των ρηµάτων της διαλέκτου συµπέρανε λανθασµένα ότι η διάλεκτος διαθέτει παρακείµενο και υπερσυντέλικο, βασιζόµενος στους εξής στίχους του Κοστοπράβ (Сергиевский 1934: , αναφέρω µε την ορθογραφία του Σεργκιέβσκι): (6) ta ínnï atí γraména ta łója εκεί τα είναι γραµµένα τα λόγια (7) γo θárna na ímnï γraménus εγώ νόµιζα ότι ήµουν γραµµένος (8) pas tu taxtá ítan γraména paléja svótkis στον πίνακα ήταν γραµµένα τα παλιά νέα Ο Κοστοπράβ δεν ήταν µόνο δηµιουργός της ποιητικής γλώσσας. Έχει προετοιµάσει και πολλά εκφραστικά µέσα µεταφράζοντας στην διάλεκτο µαζί µε τους οπαδούς του τα καλύτερα έργα της ρωσικής ποίησης και πεζογραφίας (π.χ. τα ποιήµατα και διηγήµατα του Πούσκιν ή το «Λόγο για το σύνταγµα του Ίγορ») Η εξέλιξη της λογοτεχνίας στην διάλεκτο των Ελλήνων της Αζοφικής σταµάτησε ξαφνικά όταν ο Κοστοπράβ µαζί µε πολλούς άλλους λογοτέχνες εκτελέστηκε το 1937, όταν έκλεισαν το ελληνικό θέατρο και εφηµερίδες και οι Έλληνες της Αζοφικής ήταν υποχρεωµένοι να γράφουν αποκλειστικά στά ρωσικά. Μόνο 30 χρόνια αργότερα ξεκίνησαν τις πρώτες προσπάθειες να γράφουν πάλι στην διάλεκτό τους όταν η διάλεκτος έχει ήδη γίνει µια δευτερεύουσα γλώσσα της περιοχής. Τώρα στην διάλεκτο γράφουν µόνο οι λίγοι ποιητές τους οποίους σχεδόν κανείς δεν διαβάζει εκτός από τους ίδιους. Κάποιοι από τους ποιητές δεν ξέρουν καλά την γλώσσα και ψάχνουν γριές που µπορούν να τους βοηθήσουν. β) το τσακωνικό µοντέλο. Η Τσακωνιά πάντα ήταν µια πολύ κλειστή περιοχή της Πελοποννήσου. Μόνο το 1960 χτίστηκε ο δρόµος στα βουνά, και µόνο περίπου από το 1969 έχει ρεύµα, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Σαν αποτέλεσµα η τσακωνική διάλεκτος µιλιέται τώρα όχι µόνο από τους γέροντες αλλά και από τους σαραντάρηδες και ακόµα και από κάποιους νέους. Είναι παράξενο ότι σχεδόν δεν υπάρχει προφορική παράδοση στα τσακωνικά. Μόνο µια φορά ένας γέρων θυµήθηκε εντελώς τυχαία ένα µικρό στίχο από τσακωνικό τραγούδι. Όλοι οι άλλοι έλεγαν ότι πάντα τραγουδούσαν στα ελληνικά ακόµα και χορεύοντας τσακωνικούς χορούς. Υπάρχει µια ιστορία σαν ανέκδοτο ότι ο Θανάσης Κωστάκης (ο ντόπιος γλωσσολόγος που συνέτασσε λεξικό της διαλέκτου (Κωστάκης 1986; 1987), έγραψε µερικές περιγραφές γραµµατικής και εφηύρε έναν τρόπο γραφής για τα τσακωνικά), όταν έκανε τις σπουδές του στην Γαλλία και έπρεπε να προετοιµάσει γλωσσολογική ανάλυση κάποιου κειµένου ήθελε ξαφνικά να επιλέξει τσακωνικό τραγούδι για την εργασία του. Έγραψε στον πατέρα του που έµενε στο χωριό Μέλανα να του στείλει κανένα, αφού δεν ήξερε ο ίδιος. Ο πατέρας δε βρήκε τίποτε και για αυτό αυτοσχεδίασε ο ίδιος ένα τραγούδι και το έστειλε στον γιο του. Επίσης είναι γνωστό ότι ο Μιχαήλ Ντεφνέρ ενώ µελετούσε τα τσακωνικά το 19 αι. έχασε την νεογέννητη κόρη του, και οι γυναίκες της περιοχής την µοιρολογούσαν στα τσακωνικά. Κι εγώ τώρα άκουσα ότι υπάρχουν κάποιες γριές που µοιρολογούν στα τσακωνικά όµως δεν τις βρήκα ακόµα. Όπως ανέφερα λίγο πριν ο Κωστάκης επεξεργάστηκε την γραφή για τα τσακωνικά 7 και ήταν ο πρώτος να εκδώσει θεατρικά έργα και διηγήµατα στα τσακωνικά. Σήµερα η Αρτεµισία 6 Παρόµοιο φαινόµενο συναντιέται πότε πότε στην ελληνική λογοτεχνία, π.χ. ο Ιωάννης Μόσχος που γράφει τον 6 ο αι. το έργο του το «Λειµών πνευµατικός» µε ένα πολύ απλό, σχεδόν προφορικό ύφος, στο πρόλογο που εξηγεί τους στόχους του χρησιµοποιεί αρχαία ελληνικά συντακτικά µοντέλα. 7 Να σηµειώσω τα σηµαντικότερα στοιχεία: λ = /l /, ν = / n /, ν = /n /, π = /p h /, τ = /t h /, τσ = /tʃ/, τσ = /ts /. 4

5 Μερκουριάδου ακολουθεί αυτήν την εκδοτική τάση και έβγαλε µερικά δίγλωσσα βιβλία µε διηγήµατα και µικρά ποιήµατα (Μερκουριάδου 2000). Υπάρχουν προσπάθειες να δηµιουργηθεί παιδική λογοτεχνία στα τσακωνικά. Το 1990 βγήκε ένα «Τσακωνικό ανθολόγιο» (Λυσίκατος 1990) που ήταν σαν µικρό εγχειρίδιο της διαλέκτου µε απλές ιστορίες όπως «Η γλώσσα µου», «Σπίτι», «Η χώρα µου» κλπ. Πρόσφατα η Ελένη Μάνου- Γεωργίτση µετέφρασε µερικά παραµύθια στα τσακωνικά π.χ. «Α Σποϊλιού» Η Σταχτοµπούτα. Δυστυχώς, τα παραµύθια περιέχουν µερικά λάθη και δεν χρησιµοποιούνται τα διακριτικά σηµεία του Κωστάκη. Έτσι τα παιδιά χάνουν την τσακωνική προφορά. Όµως, κατά την γνώµη µου, τα πιο σηµαντικά κείµενα στα τσακωνικά είναι εκκλησιαστικά: η Θεία λειτουργία που διαβάζουν το Δεκαπενταύγουστο, και το «Ευαγγέλιον της Αγάπης» το οποίο διαβάζεται το Πάσχα. Και τα δύο κείµενα µεταφράστηκαν πριν από χρόνια και η απαγγελία τους στα τσακωνικά το Πάσχα και το Δεκαπενταύγουστο έχει ήδη γίνει µια πολύ σηµαντική παράδοση της περιοχής. Στο τέλος του άρθρου θα ήθελα να κάνω λίγες µικρές σηµειώσεις για την µετάφραση του «Ευαγγελίου της Αγάπης» (Λυσίκατος 1990: 45). Το Εὐαγγέλιον τῆς Αγάπης 19. Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ιουδαίων, ἦλθεν ὁ Ιησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς Εἰρήνη ὑμῖν. 20. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ. ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον. 21. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ιησοῦς πάλιν Εἰρήνη ὑμῖν. καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. 22. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς Λάβετε Πνεῦμα ἅγιον 23. ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται. 24. Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ιησοῦς. 25. ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί Εωράκαμεν τὸν Κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Εὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. 5 Το Ευατζέλιε ταρ Αγάκη Έκι αργά έταν ι ταν αμέρα, ένα Σάμπα, τσἀι οι πόρου ήγκιαϊ κλειστοί, οπά π ήγκιαϊ μαζουτοί οι μαθητέ, γιατσί ήγκιαϊ φοζουμέν οι τουρ Εβραίοι. Εκάνε ο Ισού τσ εστάτἑ τα μισά τσἰ σ επέτσἐ: Ειρήνη σ εμού. Τσ άμα ν επέτσἐ έγκεινι, σ εδενάε του χέρε τσἀι το πλευρέ σι. Εχαιρήτἁϊ τότἑ οι μαθητέ π οράκαϊ τον Τσ ύριε. Σ επέτσἐ πάλι ο Ισού: Ειρήνη σ εμού. Όπὁυ μ απολpύτσἐ ο αφέγκη μι, τσ εζού ένι αποού εμού. Τσἀι άμα σ επέτσἐ έγκεινι, σ εφουσάτσἐ τσ ει φορέ τσἀι σ επέτσἐ: Άρετε Άγιε Πνέμα. Άμα σκωρέτε τουρ άλ οι για τουρ αμαρκίλε σου, θα σκωρεθούν ι. Σ όποιοι σι κὁντούετε θα κὁντουθούν ι. Ο Θωμά, ένα απο του δώδεκα π ν ήγκιαϊ αούντε Δίδυμο, όκι μαζί μ έτεϊ τότἑ π εκάνε ο Ισού. Τσἀι ν ήγκιαϊ αούντε οι άλ οι μαθητέ: Οράκαμε τον Τσ ύριε! Τσἀι σ επέτσἐ ετήνε: Α δεν οράου του χέρε σι τα σημάδια από τα καρθία, τσ α δε βάλου το δάτὑλέ μι το σημάδι από τα καρθία, τσ α δε βάλου τα χέρα μι το πλευρέ σι ό θα κιστήου. Στο πλαίσιο του άρθρου µου δεν έχει νόηµα να κάνω γλωσσική ανάλυση του κειµένου και, όπως φαίνεται, είναι χρήσιµο µόνο να σηµειώσω κάποια χαρακτηριστικά της τσακωνικής διαλέκτου. Τα τσακωνικά έχουν ρωτακισµό και αρχαία δωρικά φωνητικά στοιχεία (το καλύτερο παράδειγµα είναι το άρθρο ταρ της στον τίτλο), πολύ ιδιαίτερη µορφολογία: α) είναι από τις ελάχιστες διαλέκτους της νεοελληνικής που έχουν παρακείµενο και υπερσυντέλικο και ακόµα πιο παράξενες φαίνονται οι µορφές του ενεστώτα και του παρατατικού που είναι αναλυτικές και σχηµατίζονται από το βοηθητικό ρήµα είµαι στον ενεστώτα και µετοχή στο αρσενικό ή θηλυκό.

6 Στην τσακωνική µετάφραση του Ευαγγελίου υπάρχουν µερικές διαφορές από το πρωτότυπο. Κάποιες διαφορές προέρχονται από τις ιδιαιτερότητες της διαλέκτου. Για αυτούς τους λόγους π.χ. δεν µεταφράζονται τα µόρια δέ και οὖν αφού τα σηµερινά τσακωνικά δεν έχουν κάτι ανάλογο, και αντί της γενικής πληθυντικού χρησιµοποιείται πρόθεση µε αιτιατική (από τα καρθία αντί τῶν ἥλων στο στίχο 25). Η αιτία των άλλων διαφορών κρύβεται στην τάση να γίνει το κείµενο πιο κατανοητό: Εβραίοι αντί Ιουδαίων στο στίχο 19, αφέγκη µι αντί πατήρ στο στίχο 21 κλπ. Μερικά στοιχεία µάλλον προέρχονται από τον αφηγηµατικό χαρακτήρα του κειµένου: έτσι στο στίχο 19 η µετάφραση έχει υπερσυντέλικο που δεν δείχνει χρονική προτεραιότητα δράσης ήγκιαϊ κλειστοί και ήγκιαϊ µαζουτοί όµως περιγράφει το ίδιο χρονικό διάστηµα όπως ο παρακείµενος έκι και ήγκιαϊ φοζουµέν οι. Σε πολλές ινδοευρωπαϊκές γλώσσες τέτοια χρήση παρακειµένου και υπερσυντέλικου δίνει έµφαση στην αρχή της αφήγησης (και το πιο συχνά ενός παραµυθιού). Μετά, όλα τα ρήµατα στο τσακωνικό κείµενο είναι στον αόριστο. Τελειώνοντας θα ήθελα να υπογραµµίσω σαν ένα γενικό συµπέρασµα ότι από τον Μεσαίωνα µέχρι σήµερα µόνο η µετάφραση και η διασκευή ξενόγλωσσων λογοτεχνικών κειµένων αποτέλεσε ένα πολύ σηµαντικό κίνητρο για τη γέννηση και αρχική ανάπτυξη της λογοτεχνίας στην διάλεκτο, αφού µόνο έτσι δηµιουργούνται η εκφραστικότητα, τα λογοτεχνικά θέµατα και η λογοτεχνική νόρµα. Είµαι σίγουρος ότι όλες οι προσπάθειες να δηµιουργηθεί λογοτεχνία στην διάλεκτο (που θα µπορούσε να είναι και πολύ ζωντανή ακόµα) απέτυχαν επειδή δεν υπήρξε η σηµαντική συνεισφορά από την νεοελληνική λογοτεχνία ή από τις άλλες ξένες λογοτεχνίες, και έτσι η λογοτεχνία στην διάλεκτο παρέµεινε στο επίπεδο των διηγηµάτων των γειτονισσών ή των ποιηµάτων που περιγράφουν την οµορφιά των αγελάδων και γιδών. Βιβλιογραφία Сергиевский М. В. Мариупольские греческие говоры. Опыт краткой характеристики // Известия АН СССР. Т С Κωστάκης Θ Π. Λεξικό Τσακωνικής διαλέκτου. Αθήνα, Τ. Ι, ΙΙ. Κωστάκης Θ Π. Λεξικό Τσακωνικής διαλέκτου. Αθήνα, Τ. ΙΙΙ. Λυσίκατος Σ. Τσακωνικό ανθολόγιο. Χρονικά των Τσακώνων. Τόµος Θ. Αθήνα, Μερκουριάδου Α. Ποιήµατα στην τσακωνική διάλεκτο. Αθήνα, Φωτιάδης Κ. Ο Ελληνισµός της Κριµαίας. Μαριούπολη, δικαίωµα στη µνήµη. Αθήνα,

Zapiski Istoriko-Filologichnogo Tovarista Andriìa Bilets'kogo 265

Zapiski Istoriko-Filologichnogo Tovarista Andriìa Bilets'kogo 265 Zapiski Istoriko-Filologichnogo Tovarista Andriìa Bilets'kogo 265 Το περιοδικό Zapiski Istoriko-Filologichnogo Tovarìstva Andriìa Bilets'kogo, Σημειώσεις Ιστορικοφιλολογικον Συλλόγου ((Ανδρέας Μπιλέτσκυ»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

- Να παρακαλέσω τον ομιλητή να καθίσει στη θέση του και να κάνουμε μια μικρή κουβέντα.

- Να παρακαλέσω τον ομιλητή να καθίσει στη θέση του και να κάνουμε μια μικρή κουβέντα. Μέρος Β Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Το Διαχρονικό Πνεύμα του Βυζαντίου". Αίθουσα διαλέξεων Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Μπεντεβή. Ηράκλειο, Κρήτη. Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015, ώρα: 18:00 - Να παρακαλέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008- KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Για τον χρόνο εµφάνισης των νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιαίτερα των βορείων ιδιωµάτων έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις. [2]

Για τον χρόνο εµφάνισης των νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιαίτερα των βορείων ιδιωµάτων έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις. [2] 4.5. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΑΛΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ Χρήστος Τζιτζιλής Eίναι γνωστό ότι η ελληνική εµφανίζεται στο ιστορικό προσκήνιο µε τη µορφή διαλέκτων που η καθεµιά τους αποκτά, για διαφορετικούς

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντωνυμίες σε μεσαιωνικά κυπριακά κείμενα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Οι αντωνυμίες σε μεσαιωνικά κυπριακά κείμενα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Γλωσσολογίας Αντώνης Κουντούρης Οι αντωνυμίες σε μεσαιωνικά κυπριακά κείμενα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία Επόπτης καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα 3 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

περιεχόµενα 3 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου περιεχόµενα Áíôß ðñïëüãïõ σελ. 6 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες Ι. Τα όρια της γλώσσας σελ. 8 ΙΙ. Ποικιλίες της γλώσσας σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 28 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Τιμή Τεύχους 0,50 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 134, 17676

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α, Β, Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α, Β, Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0058_1-16_1-16 12/13/12 2:30 PM Page 1 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α, Β, Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0058_1-16_1-16 3/29/13 11:19 AM Page 2 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOI ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

σελ. Πρόλογος 4 Εισαγωγή 3 Πρώτο κεφάλαιο Περιγραφή πληθυσμού 6

σελ. Πρόλογος 4 Εισαγωγή 3 Πρώτο κεφάλαιο Περιγραφή πληθυσμού 6 Περιεχόμενα σελ. Πρόλογος 4 Εισαγωγή 3 Πρώτο κεφάλαιο Περιγραφή πληθυσμού 6 Δεύτερο κεφάλαιο 2. Συγκριτική στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων 2004 και 2005 14 2.1 Αποτελέσματα παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέρος Ι. Η συγγραφή του Φίλιππου Ζυγούρη και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέρος Ι. Η συγγραφή του Φίλιππου Ζυγούρη και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Τ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέρος Ι Η συγγραφή του Φίλιππου Ζυγούρη και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της α «Ιστορικά Σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής» ήταν για το Φίλιππο Ζυγούρη έργο ζωής, το οποίο, κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Το βάθος της Ασκητικής". 23 ο Δημοτικό Σχολείο. Αίθουσα Ανδρόγεω, Ηράκλειο. Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 20.

Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: Το βάθος της Ασκητικής. 23 ο Δημοτικό Σχολείο. Αίθουσα Ανδρόγεω, Ηράκλειο. Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 20. Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Το βάθος της Ασκητικής". 23 ο Δημοτικό Σχολείο. Αίθουσα Ανδρόγεω, Ηράκλειο. Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 20.00 Χαιρετώ και αυτούς που έχουν έρθει τώρα, τους άλλους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το μάθημα της Έκθεσης

Οδηγίες για το μάθημα της Έκθεσης Οδηγίες για το μάθημα της Έκθεσης 1. Αρχικά, διαβάζουμε το κείμενο και τις ερωτήσεις του. Κατά κανόνα, απ την πρώτη ανάγνωση προκύπτει μια αποσπασματική εικόνα, που κάτω απ το καθεστώς του άγχους καλλιεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet*

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet* Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα Henri Tonnet* Παρ ότι η νέα ελληνική γλώσσα είναι κλιτική, η σειρά των λέξεων σ αυτή δεν είναι εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ F.F. Bruce Καθηγητής Πανεπιστημίου ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Είναι άραγε αξιόπιστα; ΑΘΗΝΑ 2000 σελ. 1 από 72 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 4 1. ΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ιονύσιος Σολωµός η γλώσσα της ελευθερίας ή η ελευθερία της γλώσσαςtp PT. Fatima Eloeva

Ο ιονύσιος Σολωµός η γλώσσα της ελευθερίας ή η ελευθερία της γλώσσαςtp PT. Fatima Eloeva The Αναφέροµαι. Από 1 Ο ιονύσιος Σολωµός η γλώσσα της ελευθερίας ή η ελευθερία της γλώσσας Fatima Eloeva Πρόσφατα την προσοχή µου τράβηξε µια συζήτηση που έγινε µεταξύ των δύο αρχηγών 2 της ελάσσονος αντιπολίτευσης

Διαβάστε περισσότερα

287 4. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930

287 4. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 4. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 287 288 Η Γενιά του 30: ο όρος και η χρήση του 70 Η επικράτηση του όρου γενιά φαντάζει απόλυτη και κυριαρχική: φθάσαµε στην κατάχρηση ενός καταχρηστικού όρου. Γενιά του 1880, γενιά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008- KA2-KA2MP το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και Βαρήκοους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ερευνητική διάσταση της Διδακτικής των Μαθηματικών το 1998. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (1998). Διδασκαλία των πρώτων αριθμητικών εννοιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ Γρυντάκης Γιάννης, ΑΡΘΡΑ Α Αφιέρωμα στα νέα βιβλία Γυμνασίου Λυκείου: Δάλκος Γιώργος, Χόρτης Άγγελος Σούλη Κατερίνα Ι., Γρυντάκης Γιάννης

ΣΧΟΛΙΑ Γρυντάκης Γιάννης, ΑΡΘΡΑ Α Αφιέρωμα στα νέα βιβλία Γυμνασίου Λυκείου: Δάλκος Γιώργος, Χόρτης Άγγελος Σούλη Κατερίνα Ι.,  Γρυντάκης Γιάννης ΣΧΟΛΙΑ Γρυντάκης Γιάννης, Τα νέα κριτήρια αξιολόγησης για την πρόσληψη υπαλλήλων....σελ.2 ΑΡΘΡΑ Α Αφιέρωμα στα νέα βιβλία Γυμνασίου Λυκείου: 1. Δάλκος Γιώργος, Το βιβλίο της «Νεοελληνικής Γλώσσας» της

Διαβάστε περισσότερα

4 η Ενότητα: Το σχολείο στον χρόνο

4 η Ενότητα: Το σχολείο στον χρόνο 4 η Ενότητα: Το σχολείο στον χρόνο Γλώσσα Β Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σ.σ. 58-71) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό έτος μόνο με 150 ευρώ!

Διαβάστε περισσότερα

Τοµές και ρήξεις στη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης. Σωτηρία Σταυρακοπούλου

Τοµές και ρήξεις στη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης. Σωτηρία Σταυρακοπούλου Τοµές και ρήξεις στη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης Σωτηρία Σταυρακοπούλου Θέλω πρώτα να αποσαφηνίσω τον τίτλο της εισήγησής µου. Όταν µιλώ για «Λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης», δεν αναφέροµαι σε µια επαρχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και Μουσική: βίοι παράλληλοι

Γλώσσα και Μουσική: βίοι παράλληλοι ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩ ΟΣ» 1 ιπλωµατική εργασία του Κωνσταντίνου. Ντίνα, αν. καθηγητή γλωσσολογίας στο Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας υπεύθυνος καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ελένη Κατσαρού Αναστασία Μαγγανά Αικατερίνη Σκιά Βασιλική Τσέλιου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ελένη Κατσαρού Αναστασία Μαγγανά Αικατερίνη Σκιά Βασιλική Τσέλιου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ελένη Κατσαρού Αναστασία Μαγγανά Αικατερίνη Σκιά Βασιλική Τσέλιου Νεοελληνική Γλώσσα Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τόμος 1ος Νεοελληνική Γλώσσα Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛEΣXEΣ ANAΓNΩΣHΣ. Μιλάµε για βιβλία... [EΓΧΕΙΡΙ IΟ]

ΛEΣXEΣ ANAΓNΩΣHΣ. Μιλάµε για βιβλία... [EΓΧΕΙΡΙ IΟ] ΛEΣXEΣ ANAΓNΩΣHΣ Μιλάµε για βιβλία... [EΓΧΕΙΡΙ IΟ] ΛEΣXEΣ ANAΓNΩΣHΣ Μιλάµε για βιβλία... [EΓΧΕΙΡΙ IΟ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ / Σκοπός του εγχειριδίου 1. ΟΙ ΛΕΣΧΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟΥΣ 2. ΑΣ ΟΚΙΜΑΣΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 15 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ν. Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΗΣ Ν. Α. ΕΥΡΩΠΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Μαριάννα Ανθυμιάδου Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Σταύρος Καμαρούδης - Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα