Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗ"

Transcript

1 Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗ Το λαογραφικό αυτό υλικό το μάζεψα το 1952, δταν υπηρετούσα ως καθηγητής στο γυμνασιακό παράρτημα Προσωτσάνης, μικρός πόλεως, κείμενης 20 περίπου χιλιόμετρα βορείως τής Δράμας. Πληροφοριοδότες μου ήσαν ή Ευθυμία Περκου 93 χρονών, ό Θωμάς Σεκερτζής 66 χρονών, ό Πασχάλης Βεργίδης 68 χρονών, δλοι τους αγράμματοι, καί ό Θωμάς Άντίτσας 73 χρονών, τελειόφοιτος δημοτικού σχολείου. Τα ωραία και αγνά αυτά έθιμα εδώ καί πενήντα χρόνια έχουν σχεδόν εκλείψει καί μόνον στη μνήμη μερικών γερόντων διατηρούνται σαν μια γλυκεία καί ευχάριστη ανάμνηση ενός παρελθόντος, πού διαρκώς τό νοσταλγούν. 1. Προξενειά. Τό εργον τού προξενητού στην Προσωτσάνη αναλαμβάνουν οί «προυξιντάδις»1, πού είναι συγγενείς ή γείτονες τού νέου, πού πρόκειται να άρραβωνιαστή. "Οταν πηγαίνουν στο σπίτι τού κοριτσιού, για να κάνουν την πρόταση καί να πάρουν την απάντηση, κρατούν στο χέρι ενα μπουκάλι με ρακί, αλάτι καί ενα κλωνάρι από πουρνάρι. Ή επίσκεψη γίνεται τό βράδυ καί οί γονείς τού κοριτσιού τούς υποδέχονται σ ενα δωμάτιο τού σπιτιού των. Τον λόγο παίρνει ό πιο γέρος από τούς προξενητάδες καί λέγει στούς γονείς τό σκοπό τής επισκέψεως. Οί γονείς, δταν άποδέχωνται την πρόταση, απαντούν' «Αφού τό παιδί άρεσε τό κορίτσι μας καί τό θέλει, εμείς ευχαρίστως τό δίνουμε». Τότε οί προξενητάδες βγάζουν τό μπουκάλι με τό ρακί1 2, κερνούν όλους τούς σπιτικούς τού κοριτσιού καί, ενφ τό κέρασμα συνεχίζεται, ρίχνουν στη φωτιά τό αλάτι καί τα πουρνάρια λέγοντας διάφορες ευχές. "Οταν αυτά κάνουν κρότο, πιστεύουν πώς οί μελλόνυμφοι θά ζήσουν ευτυχισμένοι. "Οταν οί γονείς δεν άποδέχωνται την πρόταση, για να μη «χαλάσουν την καρδιά» τού παιδιού, απαντούν. «Καλό είναι τό παιδί, άλλα υστέρα από δύο - τρία χρόνια, γιατί τό κορίτσι μας είναι ακόμα μικρό.» 1 Είναι δύο - τρεις άνδρες ή γυναίκες περασμένης ηλικίας. 2 Ούζο, τουρκικό ρακί.

2 292 Παναγ, Ε. Μάνου Μιλήματα για προίκα ή προικοσύμφωνα δεν γίνονται. "Ολα τα κορίτσια καί τα πιο φτωχά έχουν προίκα. Ποτέ οί γονείς δεν δίνουν στα κορίτσια των ακίνητη περιουσία ως προίκα, διότι αυτή θεωρείται ιερή καί μόνον μετά τον θάνατόν των τήν κληρονομούν. Τράχωμα1 δεν δίνεται. "Οταν οί προξενητάδες φεΰγουν από τό σπίτι, ή κοπέλλα τούς δίνει διάφορα δώρα, κυρίως μαντήλια καί κάλτσες. 2. Αρραβώνας. *0 αρραβώνας λέγεται «αρρβώνας», ό νέος «άρρβωνιασκός», ή νέα «αρρβωνιασκή» καί ό δακτύλιος αρραβώνας «σημάδι». 'Ο αρραβώνας γίνεται ως επί τό πλεΐστον Σάββατο βράδυ. Γίνεται σ δλες τις εποχές τοΰ έτους, άλλα προτιμιόνται οί γιορτές τοΰ Ευαγγελισμού, τού Θωμά, τού 'Αγίου Γεωργίου κ.λ.π. Τήν παραμονή τού αρραβώνα οί οικογένειες τού γαμπρού καί τής νύφης στέλνουν δυο παιδιά, ηλικίας 12 ή 13 χρόνων, στα σπίτια τών συγγενών, φίλων καί γνωστών, για να τούς καλέσουν. Τήν ήμέρα τού αρραβώνα, στις 8 τό βράδυ, αρχίζουν να καταφθάνουν οί καλεσμένοι στο σπίτι τής νύφης. Οί γονείς καί οί συγγενείς τοΰ γαμπρού έρχονται τελευταίοι. Ό γαμπρός δέν έρχεται στα άρραβωνιάσματα, άλλα παραμένει στο πατρικό του σπίτι. Τό σπίτι τής νύφης είναι στρωμένο μέ τα γιορτινά του καί οί γονείς τού κοριτσιού υποδέχονται τούς καλεσμένους. Ή νύφη μένει μέ τις φίλες της σ ένα δωμάτιο τοΰ σπιτιού καί κουβεντιάζουν ή τραγουδούν. "Οταν έλθουν δλοι οί καλεσμένοι, μία κοπέλλα, συγγενής ή φίλη τής νύφης, τούς μοιράζει λουλούδια. Αρχίζει άπό τον νουνό, τή μητέρα καί τον πατέρα τού γαμπρού καί συνεχίζει στούς πιο στενούς συγγενείς. Πίσω της άκολουθεΐ ή νύφη. Αυτή φιλάει τα χέρια δλων μέ τή σειρά κι αυτοί τής δίνουν χρήματα λέγοντας τήν εύχή «καλά στέφανα». Μετά τό φίλημα τών χεριών ή νύφη επιστρέφει καί κερνάει σ δλους γλυκό- Ακολουθεί ή άλλαγή τών δώρων. Άπό τό ένα μέρος σηκώνεται ή μητέρα τού γαμπρού κρατώντας σ ένα ταψί τα δώρα για τή νύφη. Τα δώρα για τή νύφη είναι ένα δακτυλίδι, φλουριά για τό λαιμό, σκουλαρίκια, τσιμπέρια1 2, κάλτσες καί παντόφλες. Τά δώρα για τό γαμπρό είναι ένα ζευγάρι κάλτσες, ένα πουκάμισο καί μία χρυσή «βρακοζώνα». Αυτά δλα λέγονται «μπουχτσιαλίκ». Ή μητέρα τοΰ γαμπρού μέ τό δεξί χέρι παίρνει τά δώρα τής νύφης, ενφ μέ τό άριστερό δίνει τά δώρα τοΰ γαμπρού στή μητέρα τής νύ 1 Προίκα σέ μετρητά (μεσαιωνικό ρήμα τραχώνω = προικίζω μέ τραχύ νόμισμα). 2 Γυναικείος κεφαλόδεσμος, τουρκικό tsember. ϊ

3 Ό γάμος στην Προσωτσάνη 293 φης. Την ώρα πού αλλάζουν τα δώρα λένε την παρακάτω ευχή' «Να μας ζήσουν καί να έχουν καλή αγάπη.» Ακολουθεί κατόπιν γλέντι και κατά τα μεσάνυχτα διαλύονται καί γυρίζουν στα σπίτια των. Ή πρώτη επίσκεψη τοΰ γαμπρού στο σπίτι τής νύφης γίνεται ύ στερα από επτά ή δεκαπέντε μέρες. Στην επίσκεψη αυτή τον συνοδεύουν πέντε ως επτά φίλοι του. Στή νύφη φέρνει διάφορα δώρα, τσεμπέρια, παντόφλες, μπιμπλιά κ.λ.π Κάθονται αρκετή ώρα καί κατόπιν φεύγουν. Τήν ώρα πού φεύγουν ή νύφη δωρίζει από ένα μαντήλι στον καθένα καί ένα λουλούδι μέ τέλια. Ή μητέρα τής νύφης δωρίζει καί αυτή στον γαμπρό ένα τσεμπέρι μεταξωτό ή μάλλινο. Οταν το βάζει στον κόρφο του, τοΰ δίνει καί ένα μπάτσο μέ το δεξί της χέρι. Οι επισκέψεις τοΰ γαμπρού επαναλαμβάνονται κάθε Κυριακή. Στο σπίτι τον υποδέχεται ή πεθερά, ένφ ή νύφη λίγη ώρα μένει μαζί των. "Οταν συμβή να είναι ή νύφη μόνη στο σπίτι, τότε κλειδώνει τήν πόρτα καί δεν ανοίγει. eh νύφη σ δλο το διάστημα τοΰ αρραβώνα δεν πηγαίνει στο σπίτι τοΰ γαμπρού. Οταν είναι στή βρύση ή κάπου άλλοΰ καί μαθαίνει πώς έρχεται ό γαμπρός, φεύγει για να μή συναντηθούν. 'Ορισμένες γιορτές, όπως τό Πάσχα, τής Παναγίας, τών Βαΐων κλπ. στέλνει ό γαμπρός στή νύφη μέσα σ ένα πιάτο με μπιμπλιά διάφορα δώρα, ποδιές, παντόφλες, κάλτσες καί άλλα. Τή γιορτή τοΰ Πάσχα στέλνει μια άσπρη λαμπάδα καί ένα ζευγάρι παπούτσια. *Η νύφη στέλνει στο γαμπρό κάλτσες, μαντηλάκια καί λουλούδια μέ τέλια. Σ ό'λο τό διάστημα τοΰ αρραβώνα ή νύφη μέ τούς δικούς της ετοιμάζουν τα προικιά, πού τα τοποθετούν μέσα σέ σεντούκια. 3. Ή jzqò τοϋ γάμου εβδομάδα. Από τον άραββώνα ακόμα οί γονείς τοΰ γαμπρού καί τής νύφης καθορίζουν τή μέρα τοΰ γάμου. Ό γάμος, πού λέγεται καί χαρά, γίνεται τρεις ως οκτώ μήνες μετά τον άραββώνα καί ή συμφωνία για τήν τέλεσή του θεωρείται ιερή. Τα νυφικά στέφανα ανταλλάσσει ό άνάδοχος τοΰ γαμπρού, πού λέγεται νουνός ή κουμπάρος. "Οταν αυτός δέν δέχεται, τότε ορίζεται άλλος. *0 κουμπάρος πληρώνει στήν εκκλησία δλα τα έξοδα τής τελετής. Βοηθό στα στεφανώματα έχει τή γυναίκα του, πού λέγεται νουνά ή κουμπάρα. Τήν ώρα τής τελετής υπάρχουν δίπλα του καί δύο-τρία συγγενικά πρόσωπα, πού λέγονται παρακούμπαροι. Τό γαμπρό τον συνοδεύει δ αδελφός του ή κάποιος στενός του συγγενής, πού λέγεται μπράτ μος.1 Στή νύφη παραστέκει ή παράνυφη, πού είναι αδελφή ή συγγενής τοΰ γαμπρού. μπράτιμος (=στβνός φίλος).

4 294 Παναγ. Ε. Μάνου Την Κυριακή, οκτώ μέρες προ τοΰ γάμου, ή μητέρα τοΰ γαμπροΰ μέ οκτώ ώς δέκα συγγένισσες η γειτόνισσές της πηγαίνουν στο σπίτι τής νύφης. Στη νύφη φέρνουν, έκτος από τα δώρα, μαύρη μπογιά καί κνά1, για να βάψη τα μαλλιά της. Στο σπίτι τούς υποδέχεται ή μητέρα τής νύφης, ενφ ή ίδια δεν παρουσιάζεται μπροστά των. Στο σπίτι μένουν αρκετή ώρα, τραγουδούν διάφορα τραγούδια και έν συνεχείς φεύγουν καί επιστρέφουν στα σπίτια των. Την Τετάρτη, πρωί - πρωί, μαζεύονται στο σπίτι τοΰ γαμπρού καί τής νύφης οί συγγενείς καί φίλοι των μέ ζφα, για να πάνε στο δάσος να κόψουν ξύλα για τό γάμο. Οί σπιτικοί τού γαμπρού καί τής νύφης τούς ετοιμάζουν φαγητά καί γλυκό κρασί, για να φάνε καί να πιούν στο δάσος. Στο δάσος παίρνουν καί διάφορα όργανα, γκάιντες, ταϊρέδες κ.λ.π., για νά γλεντήσουν μετά τό κόψιμο των ξύλων. Στο δάσος μένουν δλη την ημέρα, χορεύουν, τραγουδούν καί τό βράδυ επιστρέφουν στο χωριό. Τήν Τετάρτη επίσης το απόγευμα μαζεύονται στο σπίτι τής νύφης οί φίλες της, για να τη βάψουν τα μαλλιά μέ τη μαύρη μπογιά καί τήν κνά, πού είχε φέρει τήν Κυριακή ή μητέρα τού γαμπρού. Οί φίλες τής νύφης μαζί των φέρνουν καί μια γριά, ειδική για τή βαφή των μαλλιών. Ή γριά, καθισμένη στήν μέση ενός δωματίου, κρατάει στην αγκαλιά της τή νύφη καί, ενφ ρίχνει σιγά σιγά μπογιά καί κνά στα μαλλιά της, οί φίλες της, πού στέκουν όρθιες γύρο - γύρο, τραγουδούν τό παρακάτω τραγούδι : «Ευχήσου με, μανούλα μου, να βάλουν τις μπογιάδες. Με τή ευχή μου, κόρη μου, νά ζήστε νά προκόψτε. Ευχήσου με, πατέρα μου, νά βάλουν τις μπογιάδες. Με τήν ευχή μου, κόρη μου, νά ζήστε. νά προκόψτε. Ευχήσου με, άδελφούλη μου, κ.λ.π. Μετά τό βάψιμο τών μαλλιών ακολουθεί χορός καί κατόπιν επιστρέφουν στα σπίτια των. Τήν Πέμπτη γίνονται τα «καλέσματα», ή πρόσκληση δηλαδή τών συγγενών, φίλων καί γνωστών στο γάμο. Μια ή δυο γυναίκες, στενές συγγένισσες τού γαμπρού, κρατώντας ενα πανέρι μέ μήλα καί «γαρόφαλα»,* 2 γυρίζουν στό χωριό καί καλούν τούς συγγενείς καί φίλους καί γνωστούς τοΰ γαμπρού στο γάμο. Πρώτα καλούν τον παπά, κατόπιν τό νουνό καί έν συνεχείς τούς άλλους. Τό ίδιο κάνουν καί από τό σπίτι τής νύφης. Σέ κάθε σπίτι, δταν προσφέρουν τό μήλο καί τα «γαρόφαλο», λένε' «Τήν Κυριακή νά ρθήτε στο γάμο τού X..» Προσφέρουν κατόπιν ούζο από κινά (=κόκκινη βαφή). Ή λ. τουρκική qina. 2 γαρόφαλον (=γαρύφαλον).

5 Ό γάμος στην Προοωτοάνη 295 μια τσότρα1, πού έχουν μαζί των καί φεύγουν. Τήν Πέμπτη το απόγευμα μαζεύονται οι φίλες τής νΰφης στο σπίτι της καί άναπιάνουν το προζύμι για τα ψωμιά κα'ι τα λουκούμια2 του γάμου. Τήν ίδια ακριβώς ώρα μαζεύονται καί στο σπίτι του γαμπρού κορίτσια, συγγενείς ή γειτόνισσές του, κα'ι άναπιάνουν καί εκεί τό προζύμι. Τήν Παρασκευή τό πρωί απλώνουν τα προικιά στο σπίτι τής νύφης. Τα προικιά τ αφήνουν ώς τό βράδυ τού Σαββάτου κα'ι όσοι θέλουν, κυρίως κορίτσια, πηγαίνουν καί τα βλέπουν. Τήν ίδια ώρα τόσο στο σπίτι τού γαμπρού, δσο καί τής νύφης, ζυμώνουν καί ψήνουν τό ψωμί καί τα λουκούμια τού γάμου. Στο σπίτι τής νύφης, γιά να διασκεδάσουν, ντύνουν μια κοπέλλα «ψευτόνυφη» καί, ένφ αυτή καμαρώνει ή προσκυνάει, οι άλλες γελούν καί τήν πειράζουν- Τήν Παρασκευή τό απόγευμα μαζεύονται οί φίλες τής νύφης στο σπίτι της, γιά να τή λούσουν τό κεφάλι, πού είναι λερωμένο από τήν μαύρη μπογιά καί τήν κνά. Ή νύφη κάθεται σέ μιά καρέκλα στή μέση τής σάλας. "Ενα κορίτσι, δέκα ώς δώδεκα χρόνων, μέ μάνα καί πατέρα, ρίχνει στά μαλλιά της άπό χρυσό μπρίκι νερό, ενφ οί φίλες της, πού στέκονται γύρο, τραγουδούν. Έν συνεχείςι τή χτενίζουν, τή ντύνουν καί τή βάζουν νά καθίση στο δωμάτιο, πού είναι απλωμένα τά προικιά, γιά νά τή βλέπουν όσοι έρχονται νά τά δούν. Τό Σάββατο τό απόγευμα μαζεύονται στο σπίτι τής νύφης τά κορίτσια, γιά νά τήν βλέπουν. Ή νύφη κάθεται σε μιά καρέκλα στή μέση τού δωματίου καί ένα αγόρι, εννέα μέ δέκα χρόνων, μέ μάνα καί πατέρα, τή χτενίζει. Οί φίλες της, όρθιες γύρο, τραγουδούν τό παρακάτω τραγούδι: Πλέξε με, άδελφοΰλα μου, κ έλα δρμήνεψέ με, πώς &ά πάω στά ξένα, ατά πεθερικά μου, γιατί κανένανε δέν ξαίρω, κανένα δέν γνωρίζω, ούτε τον πεϋ ερό μου, ούτε την πεέλερά μου. Μετά τό χτένισμα τήν οδηγούν στο δωμάτιο μέ τά προικιά. Λίγο αργότερα στο σπίτι τού γαμπρού μαζεύονται οί συγγενείς καί οί φίλοι του, καθώς καί πολλές γυναίκες καί κορίτσια, γιά νά πάνε στο σπίτι τής νύφης νά πάρουν τά προικιά. 1 Ξύλινο δοχείο. Τουρκικό çotra, ιταλικό ciotola. a Μικρά ψωμάκια, πού τά αλείφουν μέ μέλι καί τά προσφέρουν στους καλεσμένους.

6 296 Παναγ. Ε. Μάνου Πρώτα πηγαίνουν εν πομπή με τα όργανα μπροστά καί παίρνουν τον κουμπάρο καί την κουμπάρα. Αυτοί τούς περιμένουν στην εξώπορτα τοΰ σπιτιού των, τούς κερνούν ούζο και εν συνεχεία δλοι μαζί επιστρέφουν και πάλι στο σπίτι τού γαμπρού. Ξεκινούν κατόπιν για τό σπίτι τής νύφης. Μπροστά πηγαίνουν οι φίλοι τού γαμπρού κρατώντας άπότάγκέμια κόκκινα ή άσπρα άλογα, στολισμένα μέ διάφορα λουλούδια. Είναι τά άλογα, πού θά κουβαλήσουν τα προικιά. Ακολουθούν κατόπιν τα δ'ργανα, ό κουμπάρος και ή κουμπάρα, ό πατέρας καί ή μητέρα τού γαμπρού, οί συγγενείς καί στο τέλος οί γυναίκες καί τά κορίτσια. 'Ο γαμπρός παραμένει με μερικούς φίλους του στο σπίτι. Στην εξώπορτα τού σπιτιού τής νύφης τούς περιμένουν οί γονείς καί οί συγγενείς της. Μετά τό κέρασμα ό κουμπάρος καί ή κουμπάρα ανεβαίνουν στο δωμάτιο, για να πάρουν τά προικιά. Οί φίλοι τής νύφης κλείνουν τήν πόρτα καί τούς εμποδίζουν να μπουν, λέγοντας στον κουμπάρο να τάξη. 'Ο κουμπάρος τάζει ένα ποσόν καί τά κορίτσια τούς ανοίγουν τήν πόρτα, ένφ ό κουμπάρος χαιρετάει τη νύφη, ή κουμπάρα ρίχνει κουφέτα στα προικιά καί εύχεται στη νύφη να καλοτυχήση καί στά κορίτσια νά καλοπαντρευτούν. Τήν ώρα, πού φορτώνουν τά προικιά στά άλογα, τά παιδιά καί τά κορίτσια χορεύουν στήν αυλή. Επιστρέφουν εν συνεχεία στο σπίτι τού γαμπρού καί απλώνουν τά προικιά στο δωμάτιο, πού προορίζεται γιά τούς μελλονύμφους. Στίς 8 τό βράδυ ό γαμπρός στέλνει μέ τον κουμπάρο καί μέ τούς πιο στενούς του συγγενείς τά φορέματα στή νύφη. Αυτά είναι ένα «κοντογούνι», τσόχινο καί στολισμένο μέ μετάξι, το νυφικό, μακρύ, μεταξωτό, χρώματος γαλάζιου ή καφέ, τά τέλια, χρώματος κίτρινου, καί τά παπούτσια. Αυτά τά πηγαίνουν έν πομπή μέ τά όργανα μπροστά στή νύφη. Από τή νύφη παίρνουν τά δώρα γιά τό γαμπρό, πού είναι ένα σώβρακο, ένα εσωτερικό καί ένα εξωτερικό πουκάμισο, ένα ζευγάρι κάλτσες καί ένα μεταξωτό μαντήλι, καί τά φέρνουν εν πομπή πάλι στο σπίτι τού γαμπρού. Εκεί χορεύουν καί γλεντούν αρκετές ώρες καί κατόπιν διαλύονται. 4. Ή ήμέρα τον γάμον. Τήν Κυριακή πρωί - πρωί, τήν ώρα πού βγαίνει ό ήλιος, ή μητέρα τού γαμπρού πηγαίνει μόνη της στή βρύση καί παίρνει νερό, γιά νά ξυρίσουν καί νά λούσουν τό γυιό της. Στις 10 τό πρωί μαζεύονται στο σπίτι τού γαμπρού οί φίλοι του καί πολλά κορίτσια καί γυναίκες, γιά νά τον ξυρίσουν καί νά τον λούσουν. 'Ο γαμπρός κάθεται σέ μια καρέκλα στή μέση τού σαλονιού. Στο λαιμό του ό κουρέας βάζει μιά ειδική γιά ξύρισμα λεκάνη, πού τήν κρατάει δ

7 Ό γάμος οτην Προοωτσάνη 297 γαμπρός μέ το χέρι του, καί από το ταβάνι, πάνω ακριβώς από το κεφάλι τοΰ γαμπρού, κρεμνάει μια νιπτήρα. Ή μητέρα τοϋ γαμπρού γεμίζει τή νιπτήρα μέ ζεστό νερό καί τή λεκάνη μέ νερό καί σαπουνάδα. Την ώρα, που 6 κουρέας ξυρίζει το γαμπρό, τα κορίτσια τραγουδούν. Λούζεται τ' άρχοντόπονλο σ ένα χρνσό λεγένι,11 ή πάπια φέρνει το νερό κ ή χήνα το οαπούνι κ ή αδελφή του ή γρήγορη φέρνει το πεοτεμάλι. 2 Στο δεύτερο ξύρισμα τά «παιδιά» κολλούν νομίσματα στο πρόσωπο τού γαμπρού. Τα νομίσματα αυτά τα ρίχνει ό κουρέας μέ το πίσω μέρος τού ξυραφιού του στη λεκάνη μέ τό νερό καί τις σαπουνάδες καί μετά τό ξύρισμα τά παίρνει. Τό νερό μέ τις σαπουνάδες τό ρίχνει ή μητέρα τοΰ γαμπρού σέ κρυφό μέρος ή σέ τρεχάμενο νερό, γιατί φοβάται να μη κάμουν μάγια τό γυιό της. Την ώρα, πού ξυρίζουν τό γαμπρό, ή μητέρα του κλαίει, γιατί πιστεύεται πώς από τή στιγμή εκείνη φεύγει πια τό παιδί από τά χέρια της. Μετά τό ξύρισμα τοΰ γαμπρού οι φίλοι του τον οδηγούν σ ένα δωμάτιο κ εκεί τον ντύνουν καί τον στολίζουν. Πρώτα τον βοηθούν να φορέση τά εσώρρουχα, πού, όπως είπαμε παραπάνω, είναι δώρα τής νύφης. Προτού φορέση τό εσωτερικό πουκάμισο, τό θυμιατίζουν τρεις φορές καί περνούν κατόπιν από τό μανίκι του ένα ατσαλένιο μαχαίρι καί άναμμένακάρβουνα, για να μή τον «δέσουν»3 οι εχθροί του. Σ ένα από τά εσώρρουχά του ράβουν καί ένα σταυρό, για νά φυλάγεται από τά μάγια. Έν συνεχείφ φοράει τό πουτούρι,4 πού είναι από μάλλινο ύφασμα, χρώματος μαύρου ή καφέ, φαρδύ πάνω καί στενό κάτω, τό αντερί,5 πού είναι κεντημένο μέ λουλούδια, καί τό φέσι,6 χρώματος κοκκίνου μέ μεταξωτή φούντα. Στο λαιμό του ρίχνει ένα μαντήλι καί στο στήθος του βάζει ένα λουλούδι. Σέ μια από τις τσέπες του βάζουν μια κλειδαριά κλειδωμένη, ένα σβυσμένο κάρβουνο καί ένα κομμάτι ψωμί. * Τουρκικό legen, ίσως τό ελληνικό λεκάνη. 3 Τό πεστιμάλι=(πετσέτα τοΰ μπάνιου). Τουρκικό pestenial. Β Ό πληροφοριοδότης Θωμάς Άντύπας μέ τρόμο διηγείται κάτι, πού συνέβη σ ενα χωριανό του εδώ καί 50 χρόνια. «Τόν Κώστα, τό παιδί ενός πλούσιου χωριανού μας», λέγει ό μπάρμπα Θωμάς, «τόν έδεσε πολύ γερά μια γριά μαγίστρα, πού τήν πλήρωσε πέντε λίρες ένας νέος, ερωτευμένος μέ τό κορίτσι, πού δ Κώστας παντρεύτηκε. Σαράντα μέρες δ Κώστας έβλεπε τή γυναίκα του καί έτρεμε" ού'τε ήτο δυνατόν νά τήν πλησιάση. Στα χαμένα οί δικοί του έτρεχαν σέ γιατρούς καί κομπογιαννίτες. Ευτυχώς βρήκαν ενα μάγο, γερώτερο στην τέχνη άπό τήν γριά μαγίστρα, πού κατάφερε καί γιάτρεψε τόν Κώστα σέ σαράντα μέρες.» 4 Ανδρικό πανταλόνι- τουρκικό potur. Μακρύ ανδρικό φόρεμα" τουρκικό entari. 6 Τουρκικό fes- άπό τήν πόλη Fez, πρωτεύουσα τοΰ Μαρόκου.

8 298 Flava y. E. Μάνου Μετά tò ντύσιμο οί φίλοι του τον σηκώνουν ψηλά, φωνάζοντας «άξιος, άξιος» κι αυτός τάζει μια διασκέδαση ή κάτι άλλο. Έν συνεχείς τον οδηγούν σ άλλο δωμάτιο, όπου τον περιμένουν οί γονείς, τ αδέλφια καί οί στενοί συγγενείς. Σκύβει, τούς φιλάει το χέρι κι αυτοί κλαίγοντας τον φιλούν στο μέτωπο. Κατόπιν ο γαμπρός καί οί φίλοι του κάθονται στο τραπέζι καί τρώνε μόνον ρύζι, για να «ριζώσουν». Την ώρα, πού αυτοί τρώνε, τα κορίτσια παίρνουν από τό σπίτι τού γαμπρού ένα μεγάλο στρογγυλό τσουρέκι, καί έν πομπή, με τα όργανα μπροστά, πηγαίνουν στο σπίτι τής κουμπάρας, την παίρνουν καί εν συνεχείφ πηγαίνουν στο σπίτι τής νύφης. *Η κουμπάρα παίρνει μαζί της ένα ποτήρι μέ μέλι, σκεπασμένο με μεταξωτό μαντήλι. Οί γονείς καί οί συγγενείς τής νύφης, πού τούς περιμένουν, στήνουν στη μέση τής αυλής ένα κοφίνι. Πάνω σ αυτό βάζει ή κουμπάρα τό τσουρέκι, τό αλείφει μέ μέλι καί, ένφ απομακρύνεται, τά κορίτσια όρμούν καί αρπάζουν από ένα κομμάτι. Αυτό τό βάζουν κάτω από τό μαξιλάρι των καί ονειρεύονται αυτόν, πού θά παντρευτούν. Την ώρα, πού ντύνουν τό γαμπρό, ντύνουν καί στολίζουν καί τη νύφη στο δικό της σπίτι. 'Η νύφη κάθεται σέ μια καρέκλα στη μέση τού δωματίου καί μια μορφωμένη κοπέλλα τη ντύνει καί τη στολίζει. Οί φίλες της όρθιες γύρο τραγουδούν. Σήμερα μιά, σήμερα δυό, σήμερα τρεις καί πέντε, σήμερα πιά χωρίζεται μάνα καί θυγατέρα. Προτού τη φορέσουν την εσωτερική φανέλλα, τη θυμιατίζουν τρεις φορές καί περνούν από τό μανίκι της ατσαλένιο μαχαίρι καί αναμμένα κάρβουνα. Μετά τό ντύσιμο καί τό στόλισμα την οδηγούν στη σάλα, όπου την περιμένουν οί δικοί της. Προσκυνάει τρεις φορές, τούς φιλάει τό χέρι κι αυτοί τήν φιλούν στο μέτωπο. Κάθεται κατόπιν μέ τις φίλες της στο σαλόνι, ως τήν ώρα, πού θά τήν πάρουν για τά στεφανώματα, καί δέχεται τις ευχές τών συγγενών, φίλων καί γνωστών της. Στις 4 τό απόγευμα ξεκινούν από τό σπίτι τού γαμπρού καί πηγαίνουν στο σπίτι τής νύφης, για να τήν πάρουν για τά στεφανώματα. Μπροστά πηγαίνουν τά όργανα, ακολουθούν δύο «παραστεκάμενοί» μέ άσπρες ποδιές, πού δ ένας απ αυτούς κρατάει ένα δίσκο μέ ποτήρια κι δ άλλος μιά τσότρα μέ κρασί, στολισμένη μέ λουλούδια, δ πατέρας τού γαμπρού μέ δυό τρεις στενούς συγγενείς του, δ γαμπρός, πού τον κρατούν από τά χέρια τ αδέλφια του, καί κατόπιν οί άλλοι καλεσμένοι. Πρώτα περνούν καί παίρνουν τον κουμπάρο καί τήν κουμπάρα, πού τούς περιμένουν στήν εξώπορτα τού σπιτιού των, καί έν συνεχείφ τραβούν

9 c0 γάμος οτήν ΤΙροσωτοάνΐ} 299 για τό σπίτι τής νύφης. Η μητέρα τού γαμπρού δεν συνοδεύει την πομπή, αλλά με δυο τρεις γυναίκες πηγαίνει στην εκκλησία, οπού καί τούς περιμένει. Οταν ή νύφη είναι από άλλο χωριό, τότε ό γαμπρός μέ τον κουμπάρο, τούς συγγενείς καί τούς φίλους του, πηγαίνουν μέ τα καλύτερα άλογα, πού τα στολίζουν μέ κόκκινες βελέντζες ή μέ πολύχρωμα υφάσματα, καί την παίρνουν από τό χωριό της. TÒ άλογο τοΰ γαμπρού είναι πάντοτε κόκκινο καί την ώρα, πού ή γαμήλιος πομπή ξεκινάει, δένουν στο χαλινάρι του ένα μαντήλι. Οταν ή πομπή φθάση σέ απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου από τό χωριό τής νύφης, δύο ή τρία άτομα, πού λέγονται «χαμπερτζήδες»,1 προπορεύονται, για να δουν αν είναι έτοιμοι οί γονείς καί οί συγγενείς τής νύφης να υποδεχθούν τό γαμπρό καί τή συνοδεία του. Ο πρώτος από τούς «χαμπερτζήδες» κρατάει στο χέρι του μια «τσιότρα» μέ κρασί, στολισμένη μέ πολλά λουλούδια. Εξω από τό χωριό τής νύφης τούς περιμένουν μέ τραγούδια οι γονείς, οί συγγενείς καί οί γνωστοί της. Τα παιδιά καί τα κορίτσια, πού περιμένουν κι αυτά, φράζουν τό δρόμο μέ ξύλα καί σκοινιά, για να μή περάση ό γαμπρός. "Οταν οί «χαμπερτζήδες» πλησιάσουν, ή μητέρα τής νύφης δένει από ένα μαντήλι στο χαλινάρι τού αλόγου των κι αυτοί εν συνεχείς επιστρέφουν στήν πομπή, για ν αναγγείλουν στο γαμπρό δτι τούς περιμένουν. Ή πομπή, μέ τό γαμπρό καί τον κουμπάρο μπροστά, ξεκινάει καί, δταν φθάση στο φράγμα, τά παιδιά καί τά κορίτσια εμποδίζουν τήν πομπή νά περάση λέγοντας στο γαμπρό νά τάξη, δηλαδή νά δώση χρήματα. 'Ο γαμπρός τάζει καί τά παιδιά τούς αφήνουν καί περνούν. Οταν φθάσουν στο σπίτι, ένφ τά όργανα παίζουν στήν αυλή, 6 γαμπρός μέ τον κουμπάρο ανεβαίνουν, γιά νά πάρουν τή νύφη. Οί φίλες δ- μως τής νύφης κλείνουν τήν πόρτα καί δέν τούς αφήνουν νά μπούν λέγοντας στον κουμπάρο νά τάξη. 'Ο κουμπάρος τάζει κι αυτές ανοίγουν τήν πόρτα. 'Ο γαμπρός μπαίνει στο δωμάτιο μέ τό δεξί πόδι καί μπαίνοντας αυτός μέν προσπαθεί νά πατήση τό δεξί πόδι τής νύφης, ή δέ νύφη τό δεξί τοΰ γαμπρού. Οποιος πατήση τό πόδι τοΰ άλλου είναι δυνατώτερος καί δ άλλος μετά τό γάμο πρέπει νό ύπακούη σ αυτόν. Έν συνεχείφ μπαίνει στο δωμάτιο ή μητέρα τής νύφης, έχοντας μιά πίττα στο κεφάλι της. Οί φίλες τής νύφης όρμούν πάνω της καί προσπαθούν ν αρπάξουν από τό ταψί ένα κομμάτι πίττα. Πιστεύουν πώς αυτή, πού θ άρπάξη καί θά φάη πράτη τήν πίττα, αυτή θά παντρευτή καί νωρίτερα από τίς άλλες. 1 Χαμπάρι (=8Ϊδηση). Τουρκικό ha ber.

10 300 Παναγ. Ε. Μάνου Ό κουμπάρος κατόπιν, κρατώντας από τη μια άκρη ένα μαντήλι και δίνοτας την άλλη στο γαμπρό καί στη νΰφη να την κρατήσουν, τους παίρνει καί τούς οδηγεί στο σαλόνι, δπου βρίσκονται οί γονείς, τ αδέλφια καί οί συγγενείς τής νύφης. Η νύφη εκεί τούς αποχαιρετάει. Πρώτα πηγαίνει στον πατέρα της, προσκυνάει τρεις φορές, τοϋ φιλάει τρεις φορές τό δεξί του χέρι, ξαναπροσκυνάει και κατόπιν ξαναφιλάει πρώτα τό δεξί χέρι, ύστερα τό αριστερό καί πάλι τό δεξί. Τό ίδιο κάμνει καί στη μητέρα της καί στούς άλλους στενούς της συγγενείς. Την ώρα, πού τούς α ποχαιρετάει, τής δίνουν διάφορες ευχές, όπως «να ζήσετε» ή «καλή αγάπη να έχετε». Οταν βγή από τό σπίτι, γυρίζει, προσκυνάει τρεις φορές καί χύνει κρασί από ένα ποτήρι. Την ώρα, πού περνάει τό κατώφλι, τής ρίχνουν κουφέτα καί καρφώνουν στή γή ένα καρφί. Οί φίλες της εν τφ μεταξύ τραγουδούν τό παρακάτω τραγούδι' Αφήνω γειά στο μαχαλά, χαρά ατά παλληκάρια, αφήνω και στή μάνα μου τρία γυαλιά φαρμάκι, τό ενα νά πίνη τό πρωί, τό άλλο τό μεσημέρι, το τρίτο τό φαρμακερό, νά πίνη, όταν πλαγιάζη. Ξεκινούν κατόπιν για την εκκλησία. Μπροστά πηγαίνει ό κουμπάρος, ακολουθεί ό γαμπρός, πού τον κρατούν οί «παράγαμπροι», εν συνεχεία ή νύφη, πού την κρατούν κι αυτήν οί φίλες της, καί στο τέλος οί άλλοι συγγενείς, φίλοι καί γνωστοί. Αν στο δρόμο συναντήσουν άλλη γαμήλιο πομπή, οί νύφες κρύβονται, για νά μή δή ή μια τήν άλλη. Οί κοπέλλες δηλαδή τής μιας πομπής κυκλώνουν τή μια νύφη, ώσπου νά περάση ή άλλη. Αν όμως, σπάνιο πράγμα, ή μία νύφη δή τήν άλλη, αλλάζουν νομίσματα. Κάθε νερό, πού θά συναντήσουν, ή νύφη τό ασημώνει, ρίχνει δηλαδή μέσα σ αυτό ένα νόμισμα. Στήν πόρτα τής εκκλησίας ή πομπή σταματάει καί ή νύφη προσκυνάει τρεις φορές. *0 ιερέας, πού περιμένει τούς μελλονύμφους στήν πόρτα, παίρνει πρώτα τό γαμπρό καί τον οδηγεί στο κέντρο τής εκκλησίας. Έν συνεχείφ, αφού πάρη καί όδηγήση δίπλα στο γαμπρό καί τή νύφη, τούς ρωτάει αν θέλουν νά παντρευτούν. Τά στέφανα, πού είναι ασημένια ή επίχρυσα, είναι τής εκκλησίας. Τό ποτήρι μέ τό κρασί τό φέρνει 6 κουμπάρος. Απ αυτό πίνουν τρεις φορές δ γαμπρός, τρεις ή νύφη καί τό υπόλοιπο ό κουμπάρος. Μετά τό κρασί ή κουμπάρα προσφέρει στο γαμπρό καί στή νύφη από ένα λουκούμι. Λουκούμια δίνονται καί στούς άλλους καλεσμένους. Τήν ώρα, πού δ ιερέας βάζει τά στέφανα στούς νεονύμφους, ή κουμπάρα ρίχνει στήν πλάτη των «τόπια» υφάσματος. Στό χορό τού Ήσαΐα τούς

11 *0 γάμος στην Προσωταάνη 301 ραίνουν μέ «μπιπλιά», πού είναι ανακατεμένα με ρύζι καί κριθάρι. Τα «μπιπλιά» τα μαζεύουν οι νέοι καί οί νέες καί τα βάζουν κάτω από το μαξιλάρι του κρεββατιοϋ των, για να δουν στον ύπνο των ποιόν η ποια θά παντρεφτοϋν. Εάν ό κουμπάρος χτυπήση τα στέφανα την ώρα τής στέψεως, είναι κακό σημάδι. Οί νεόνυμφοι ή δεν θά ζήσουν καλά ή θά χωρίσουν. Μετά τό χαιρετισμό ή μητέρα τού γαμπρού δεν παραμένει στην εκκλησία, για να δεχθή τα συγχαρητήρια των καλεσμένων, αλλά, αφού πάρη τό ύφασμα, πού ήταν στούς ώμους τού γαμπρού καί τής νύφης, επιστρέφει στο σπίτι της καί ετοιμάζει τρία ψωμιά, μια στάμνα μέ νερό καί μια ποδιά. Τίς λαμπάδες, πού κρατούσαν στην εκκλησία δ γαμπρός καί ή νύφη, τις παίρνει μετά τη στέψη ένα κοριτσάκι καί τίς φέρνει αναμμένες στο σπίτι τού γαμπρού, δπου ή μητέρα του τίς σβήνει μέσα σ ένα ποτήρι μέ κρασί καί τίς τοποθετεί στο εικονοστάσι. Αυτές ύστερα από δεκαπέντε μέρες τίς επιστρέφουν στην εκκλησία. Μετά την στέψη οί νεόνυμφοι καί δλοι οί καλεσμένοι, μέ τα ό'ργανα μπροστά, επιστρέφουν εν πομπή στο σπίτι τού γαμπρού. "Οταν φθάσουν κοντά, τραγουδούν : "Ανοιξε, μάνα, άνοιξε, στρώσε διπλά τα στρώματα, διπλά καί τα παπλώματα, ό γυιός σου φέρνει πέρδικα. Στην εξώπορτα ή νύφη προσκυνάει τρεις φορές καί κατόπιν μπαίνει πατώντας σέ ένα άλετροσίδηρο. Σ αυτό πατούν καί δλοι οί άλλοι, πού έν συνεχείς μπαίνουν. Στην εσωτερική πόρτα την περιμένει ή πεθερά της. Μπροστά της ή νύφη προσκυνάει τρεις φορές καί τής φιλάει τό χέρι καί στούς ώμους. 'Η πεθερά την φιλάει κι αυτή καί κατόπιν τής κρεμνάει στο λαιμό τό φλουρί, τής δένει τήν ποδιά, τής δίνει στό δεξί χέρι τό σταμνί μέ τό νερό καί τέλος βάζει στήν ποδιά της τα τρία ψωμιά. Ανεβαίνοντας ή νύφη στό δωμάτιό της χύνει στή σκάλα τό νερό μέ τό σταμνί καί στό τελευταίο σκαλοπάτι τό σπάνει. Αν αυτό σπάση, πιστεύουν πώς ή νύφη είναι παρθένος. Έν συνεχεία ή πεθερά δίνει στή νύφη ένα φλυτζάνι μέ μέλι καί ή νύφη μπαίνοντας στό νυφικό της δωμάτιο αλείφει μ αυτό τήν πόρτα. Μετά τήν νύφη μπαίνει στό δωμάτιο δ γαμπρός, δ κουμπάρος καί οί άλλοι συγγενείς. Οί υπόλοιποι καλεσμένοι κάθονται στό σαλόνι. Μετά τό κέρασμα μια φίλη τής νύφης φέρνει καί δίνει στον κουμπάρο ένα κλωνάρι δάφνης. Κρατώντας αυτό ό κουμπάρος βγαίνει καί κάθεται στή σάλα. "Υστερα από λίγο βγαίνει καί ή νύφη. 'Ο κουμπάρος σηκώνει τα τέλια από τό πρόσωπό της καί τά ρίχνει προς τα πίσω. Τήν οορα, πού δ κουμπάρος «ανοίγει» τά τέλια, οί φίλοι τού γαμπρού σφίγγουν μ ένα

12 302 Παν ay. Ε. Μάνου μαντήλι το λαιμό του, ώσπου να τάξη ένα ψητό αρνί ή μία διασκέδαση. Έν συνεχεία ή πεθερά δίνει στη νΰφη ενα μπρίκι με νερό κι αυτή ρίχνει απ αυτό νερό στον κουμπάρο να πλυθή. Τα παιδιά καί τα κορίτσια δμως ρίχνουν στάχτη στα χέρια του, ώσπου καί πάλι τάζει. Ακολουθεί κατόπιν χορός μέ όργανα. Πρώτος χορεύει ό κουμπάρος καί εν συνεχεία ή νύφη, ό γαμπρός, τα πεθερικά καί οί άλλοι συγγενείς καί γνωστοί. Μετά το χορό τα ό'ργανα, άφοΰ συνοδέψουν τον κουμπάρο καί τούς γονείς τής νύφης στα σπίτια των, επιστρέφουν στο σπίτι του γαμπρού καί ξεκουράζονται. "Οταν φύγουν δλοι, μια γριά «πρωτοστέφανη», έμπιστη τής οικογένειας, παίρνει τούς νεόνυμφους καί τούς οδηγεί σ ένα δωμάτιο, δπου είναι στρωμένο τό τραπέζι. Τό μόνο φαγητό πάνω σ αυτό είναι τό ρύζι, για να φάνε άπ αυτό ο! νεόνυμφοι καί νά ριζώσουν. *Η γριά τούς δίνει την πρώτη κουτάλια καί έν συνεχείμ τρώνε μόνοι των. Τό βράδυ στο σπίτι τού γαμπρού ακολουθεί γλέντι. "Οταν οί νεόνυμφοι τελειώσουν τό φαγητό, τα ό'ργανα πηγαίνουν καί παίρνουν πρώτα τον κουμπάρο καί ύστερα τούς γονείς καί συγγενείς τής νύφης καί τούς συνοδεύουν στο σπίτι τού γαμπρού. Ό κουμπάρος φέρνει μαζί του ψητά αρνιά καί γλυκίσματα. Οί νεόνυμφοι τούς υποδέχονται στην εξώπορτα τού σπιτιού των καί τούς οδηγούν σιά καλοστρωμένα δωμάτια. Στρώνονται κατόπιν τά τραπέίΐια καί σερβίρονται τά φαγητά τού γαμπρού. Οί νεόνυμφοι δεν κάθονται στο τραπέζι. Κάπου - κάπου τό φαγητό διακόπτεται καί οί καλεσμένοι τραγουδούν. "Ενα από τά τραγούδια είναι καί τό παρακάτω' Γιά δέατε με πώς στέκομαι, σαν ξένος, σάν διαβάτης οποίος περάση και με δη, θαρρεί ντέρτι δεν έχω, μα εγώ έχω ντέρτι στην καρδιά, ατά χείλη μον φαρμάκι. "Υστερα από τά φαγητά τού γαμπρού σερβίρονται τά ψητά αρνιά τού κουμπάρου. 'Ο κουμπάρος παίρνει τό κόκκαλο τού πισινού ποδιού, τό τυλίγει σε μιά πετσέτα καί προσπαθεί νά τό σπάση. Αν τό σπάση, πιστεύουν πώς ή νύφη είναι παρθένος. Έν συνεχείς μπαίνει ή άρχιμαγείρισσα κρατώντας τη μεγάλη κουτάλα. Αρχίζοντας από τον κουμπάρο περνάει άπ δ- λους τούς καλεσμένους κι αυτοί ρίχνουν χρήματα μέσα στην κουτάλα. Αυτά τά παίρνει ή άρχιμαγείρισσα καί τά μοιράζεται με τις γυναίκες, πού βοήθησαν στην ετοιμασία τών φαγητών. Μετά τό φαγητό αρχίζει ό χορός μέ όργανα καί τραγούδια. Τότε λέγεται καί τό παρακάτω τραγούδι*

13 *0 γάμος στην Προοωτσάνη 303 Για φάτε, πιετε, βρε παιδιά, χαρητε, νά χαρονμε, σ αυτόν τον χρόνο τον καλό, τον άλλο ποιος το ξαίρει, για ζονμε, για πεθαίνουμε, για σ άλλον κόσμο πάμε. Μετά το γλέντι πρώτος φεύγει ô κουμπάρος. Τά όργανα τον συνοδεύουν ως το σπίτι του καί εν συνεχείς! επιστρέφουν καί συνοδεύουν και τους γονείς τής νύφης στο δικό των. Οταν δλοι φύγουν, ή πρωτοστέφανη γριά στρώνει τό νυφικό κρεββάτι και όδηγεΐ σ αυτό τούς νεονύμφους. Κάθεται λίγο μαζί των, τούς λέει τί πρέπει νά κάμουν καί έν συνεχείς: βγαίνει από τό δωμάτιο καί περιμένει έξω από την πόρτα. Αν αυτοί αργήσουν, ή γριά χτυπάει την πόρτα κα'ι τούς φωνάζει «ακόμα, ακόμα;..» Οταν τελειώσουν, ό γαμπρός ανοίγει την πόρτα καί ή γριά μπαίνει, για νά δή τα σημάδια, αν δηλαδή ή νύφη είναι παρθένος ή όχι. Αν συμβαίνη τό πρώτο, ή γριά βγαίνει από τό δωμάτιο καί σπάζει ένα μπουκάλι ή μια στάμνα, για νά καταλάβουν οί γονείς τοϋ γαμπρού δτι ή νύφη των είναι παρθένος. Αν όχι» δεν σπάζει τίποτα, καλεί ιδιαιτέρως τούς γονείς τού γαμπρού καί τούς λέει τά δυσάρεστα νέα. Οταν τά «σημάδια» είναι καλά, οι νεόνυμφοι ντύνονται καί βγαίνουν στο σαλόνι, δπου τούς περιμένουν οί σπιτικοί των. Εκεί ή νύφη χύνει από ειδικό «μπρίκι» νερό σ δλους μέ τή σειρά νά πλυθούν καί τούς δωρίζει από ένα προσόψιο τής προίκας της να σκουπισθοΰν. Κατόπιν τούς κερνάει ούζο, γλυκό καί καφέ καί δλοι έν συνεχεία πηγαίνουν νά κοιμηθούν. 5. Τά μετά τόν γάμον. Τή Δευτέρα, πρωί - πρωί, ή άρχιμαγείρισσα παίρνει ένα μπουκάλι μέ ούζο, στολισμένο μέ λουλούδια καί τέλια, ρίχνει μέσα ζάχαρη καί πηγαίνει στον κουμπάρο, στούς γονείς τής νύφης καί στούς στενούς συγγενείς, για νά διαλαλήση τό ευχάριστο γεγονός, δτι ή νύφη ήτο παρθένος. Κερνάει σ όλους ούζο κι αυτοί τής δίνουν δώρα γι αυτήν καί για τή νύφη. Φορτωμένη δώρα, επιστρέφει έν συνεχείς στο σπίτι τού γαμπρού. Τή Δευτέρα επίσης τό πρωί μαζεύονται στο σπίτι τού γαμπρού, τής νύφης καί τής κουμπάρας οί γυναίκες καί ετοιμάζουν διάφορα γλυκίσματα. Αυτά τά παίρνουν καί λίγο αργότερα μαζεύονται στο σπίτι τού γαμπρού καί τά τρώγουν. Οταν φύγουν οί γυναίκες, μαζεύονται στο σπίτι τού γαμπρού οι φίλοι του. Σ αυτό έρχονται καί τά όργανα καί για αρκετές ώρες διασκεδάζουν. Έν συνεχείς, έν πομπή καί μέ τά όργανα μπροστά, έχοντας στή μέση τό γαμπρό, γυρίζουν σ δλο τό χωριό. Τή Αευτέρα τό βράδυ μετά τό φαγητό δ πατέρας τού γαμπρού μπροστά σ δλη τήν οικογένεια δίνει στο γυιό του ένα τσιγάρο νά καπνίση.

14 304 Παναγ. Ε. Μάνου Αυτό σημαίνει πώς από τη στιγμή εκείνη 6 γαμπρός είναι ελεύθερος να καπνίζη μπροστά στους γονείς του. Την Τετάρτη το απόγευμα μαζεύονται στο σπίτι τοΰ γαμπρού οί φίλες τής νύφης, για να την παν στη βρύση. Ή νύφη φοράει το νυφικό της φόρεμα, κρεμνάει τα τέλια στη δεξιά μεριά καί παίρνει στο χέρι της μια στάμνα. Αργά τό απόγευμα ξεκινάν για τη βρύση. Μπροστά πηγαίνουν τα δ'ργανα, ακολουθεί ή νύφη, πού την κρατάει ή αδελφή τοΰ γαμπρού ή μια φίλη της, καί έν συνεχείς τα άλλα κορίτσια. Στή βρύση ή νύφη προσκυνάει τρεις φορές καί ρίχνει στο νερό νομίσματα. Αυτά, ό'ταν ή νύφη φύγη, τα μαζεύουν τα παιδιά. Κατόπιν γεμίζει τή στάμνα, ρίχνει σ δλα τα κορίτσια νά πλυθούν, τήν ξαναγεμίζει καί εν πομπή από άλλο τώρα δρόμο επιστρέφουν στο σπίτι. Άπ δπου ή νύφη περνάει, οι γυναίκες καί τα κορίτσια βγαίνουν στα παράθυρα καί στίς πόρτες καί τις ρίχνουν ρύζι, για να ριζώση. "Οταν φθάσουν στο σπίτι, ρίχνει στον πεθερό καί στήν πεθερά της νερό να πλυθούν καί τούς κερνάει γλυκό καί καφέ. Ακολουθεί εν συνεχείς γλέντι ως τα μεσάνυχτα. Τό Σάββατο τό απόγευμα γίνονται τα «άποστροφίκια», επιστρέφει δηλαδή ή νύφη στο πατρικό της σπίτι. Μαζί της έρχεται καί ό γαμπρός. Στή μητέρα της φέρνει δώρο μια πίττα, ένα τσουρέκι καί μια τσότρα με κρασί. Αργά τό απόγευμα ό πατέρας τής νύφης παίρνει τό γαμπρό καί βγαίνουν βόλτα, ένφ ή νύφη καί ή μητέρα της πηγαίνουν επισκέψεις σε συγγενικά των σπίτια. Τήν Κυριακή τό πρωί ή μητέρα τοΰ γαμπρού περνάει κι από τό σπίτι των γονέων τής νύφης, παίρνει τό γαμπρό, τή νύφη καί τούς γονείς της καί πηγαίνουν στήν εκκλησία. Μετά τήν εκκλησία ή μητέρα τού γαμπρού καί ή νύφη κάνουν επισκέψεις σέ συγγενικά των σπίτια, δπου δωρίζουν στή νύφη διάφορα μικροαντικείμενα, πηρούνια, κουτάλια, φλυτζάνια κ.λ.π. Τή δεύτερη Κυριακή μετά τό γάμο ή μητέρα τού γαμπρού, ή μητέρα τής νύφης καί ή κουμπάρα ετοιμάζουν γλυκά κόλλυβα καί μαζί με τούς νεονύμφους τα πηγαίνουν στήν εκκλησία. Μετά τό «πιστεύω» ό επίτροπος τής εκκλησίας κρατώντας μια αναμμένη λαμπάδα, πηγαίνει τό δίσκο στούς νεονύμφους κι αυτοί ρίχνουν χρήματα. 'Ο ιερέας στο τέλος τής εκκλησίας διαβάζει τα κόλλυβα καί έν συνεχείφ, ενφ ή νύφη φιλάει τό χέρι τοΰ καθενός, ή μητέρα της, ή μητέρα τού γαμπρού καί ή κουμπάρα ακολουθούν καί μοιράζουν τα κόλλυβα. Προτού χρονίση ή νύφη, δεν πηγαίνει σέ κηδείες ούτε σέ μνημόσυνα. Επίσης τόσο στο πατρικό της σπίτι, δσο καί στο δικό της, δέν βάζουν κλώσσα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΜΑΝΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

Αρραβωνιάστηκαν και θα παντρευτούν Πού βρίσκονται οι άνθρωποι στη φωτογραφία; Τι φοράνε και τι κάνουν;

Αρραβωνιάστηκαν και θα παντρευτούν Πού βρίσκονται οι άνθρωποι στη φωτογραφία; Τι φοράνε και τι κάνουν; 5. Αρραβωνιάστηκαν και θα παντρευτούν Πού βρίσκονται οι άνθρωποι στη φωτογραφία; Τι φοράνε και τι κάνουν; Η Χριστίνα πήγε στο γάμο μιας θείας της με τους γονείς της, αλλά ο Δημήτρης δεν πήγε μαζί τους.

Διαβάστε περισσότερα

Ο παραδοσιακός γάμος στη Νάουσα στα τέλη του 19 ου αιώνα

Ο παραδοσιακός γάμος στη Νάουσα στα τέλη του 19 ου αιώνα Ο παραδοσιακός γάμος στη Νάουσα στα τέλη του 19 ου αιώνα Του Χρήστου Σ. Ζάλιου Ο γάμος άρχιζε μια βδομάδα πριν από την ημέρα τέλεσης του μυστηρίου. Την Κυριακή οι πιο κοντινοί συγγενείς του γαμπρού πήγαιναν

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Αι πρωτόψωμο και τιμημένο Πιοσ(ΐ) τίμ(η) σι ου θιός κι ου κόσμους Ετσι να τ(ι)μάει και η νύφ(η) τα πιθιρικά τς.

Αι πρωτόψωμο και τιμημένο Πιοσ(ΐ) τίμ(η) σι ου θιός κι ου κόσμους Ετσι να τ(ι)μάει και η νύφ(η) τα πιθιρικά τς. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στο έθιμο και στον παραδοσιακό χορό του πρωτοψώματος, που γινόταν και γίνεται την παραμονή του γάμου. Είναι ένα έθιμο, που ακόμη και σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Στην 1 η Ενότητα ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - αναφέρουμε βασικές αλλά σημαντικές πληροφορίες για την επιχειρηματική και την κοινωνική ζωή στην Ελλάδα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 1 Επίπεδο Α1 ιάρκεια: 30 λεπτά Πρώτο µέρος (12 µονάδες) Ερώτηµα 1 (6 µονάδες) Ένας φίλος σας σάς προσκαλεί στη βάφτιση της κόρης του. ιαβάστε το προσκλητήριο και σηµειώστε στις προτάσεις που πιστεύετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

θα χαμογελάσουν και θα κλάψουν, θα φάνε και θα πιούν, θα χαρούν και θα αναπολήσουν. Οι επισκέπτες

θα χαμογελάσουν και θα κλάψουν, θα φάνε και θα πιούν, θα χαρούν και θα αναπολήσουν. Οι επισκέπτες We make it... a day to remember Make it a day to remember. Λέγεται ότι είναι η Αλλά το νυφικό φόρεμα, το πέπλο και τα λουλούδια θα χαμογελάσουν και θα κλάψουν, θα φάνε και θα θα βλέπουν τη γαμήλια δεξίωση,

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά Στη γιαγιά Φωτούλα, που δεν πρόλαβε να το διαβάσει, γιατί έφυγε ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων. Και στον παππού Γιώργο, που την υποδέχτηκε εκεί ψηλά,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Plan it!!!!! Έξι μήνες πριν

Plan it!!!!! Έξι μήνες πριν Plan it!!!!! ΣΕΛΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, θα βρείτε όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την οργάνωση του γάμου σας. Από το χρονοδιάγραμμα, το πλάνο των καλεσμένων, τον προϋπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα.

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα. Ιδέες για Γενέθλια παιδιών Πόσες φορές σπάσατε το κεφάλι σας, που να κάνετε το πάρτι γενεθλίων των παιδιών σας; Στο σπίτι, στον κήπο ή τελικά σε κάποιον παιδότοπο; Εάν επιλέξετε έναν παιδότοπο, τα πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Γ τάξης του 14/θ Μειονοτικού Σχολείου Κενταύρου

Από τα παιδιά της Γ τάξης του 14/θ Μειονοτικού Σχολείου Κενταύρου Από τα παιδιά της Γ τάξης του 14/θ Μειονοτικού Σχολείου Κενταύρου Η παρούσα εκπαιδευτική δραστηριότητα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Μαθαίνουμε Παρέα που χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρουσούδα. Στα ψηλά τα παραθύρια

Η Ρουσούδα. Στα ψηλά τα παραθύρια Η Ρουσούδα Χρόνουν κιρό Ρουσούδα μ σ αγαπώ, Δεν το καμις νισάφι, για να μι κράξης Ρούσα μ μια βραδιά, ένα Σαββάτου βράδυ, σαν πάι η μάνα σ σ ν ικκλησιά, πατέρας σ στου παζάρι. κι τα μικρά διρφάκια σου,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά!

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Αυτές τις γιορτές βλέπουμε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση με πολλή δημιουργικότητα και λιγότερα έξοδα! Το Sofan Handmade και η ομάδα του Ftiaxto.gr μοιράζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ 1. Σηκωνόμαστε όρθιοι και καρφιτσώνουμε μια κόλλα χαρτί στην πλάτη του κάθε παιδιού. Ας γράψουμε πάνω στην πλάτη του καθενός ανώνυμα κάτι που μας αρέσει πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου.

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου. You & I 1 η σκηνή Μια ερηµική στάση λεωφορείου στη µέση του πουθενά. Ένα αµάξι σταµατάει στη µέση ενός επαρχιακού δρόµου. Ένας άντρας (του οποίου το πρόσωπο δεν βλέπουµε) βγαίνει από το όχηµα και κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση προφορικού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Γιώργος και η Ελευθερία πηγαίνουν εκδρομή. Θα ακούσεις την Ελευθερία να λέει ποια ρούχα θα πάρει μαζί της. Σημείωσε με () αυτά που θα

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ο γάμος στην αρχαία Ελλάδα σε όλες τις πόλεις-κράτη κατοχυρωνόταν με νόμο, είχε δε πρωτεύοντα ρόλο την κοινωνία. Αν και δεν ήταν υποχρεωτικός, οι νέοι έπρεπε να παντρευτούν,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο 2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ Konstantinos Thodis by Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a 1. - o - ( ο ) ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο Средний / прилагательное το βιβλίο το νέο περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι.

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι. Το ψωμί (άρτος) είναι βασικό είδος τροφίμου με ιδιαίτερη θρεπτική αξία. Ανήκει στην παραδοσιακή διατροφή, ιδιαίτερα αυτής των φτωχών. Το ψωμί είναι η βασική τροφή στην Ευρώπη, αλλά και στους πολιτισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά

Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά Όλα τα πουλιά γεννούν αυγά. Δεν είναι όμως μόνο αυτά! Και άλλα από τα ζώα κάνουνε αυγά. Θα σου πω για μερικά Η κότα Κάθε μέρα η κότα γεννάει ένα με δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΥΠΡΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σχέδια εργασίας Ευέλικτη ζώνη Εικονογράφηση Ντανιέλα Σταματιάδη για μαθητές Νηπιαγωγείου και Α Δημοτικού ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Διασύνδεση των μαθημάτων μέσα από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ

ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Α ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΞΕΙΣ: ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ ΜΟΛΥΒΙ ΣΚΥΛΟΣ ΣΗΜΑΔΙ ΩΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ ΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΣΤΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΣΩΜΑ ΒΕΛΟΣ ΣΕΛΑ ΨΕΙΡΕΣ ΧΟΡΟΣ ΓΥΡΗ ΔΕΜΑ ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Β ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΞΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας!

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας! 1. Βρέστε την άσχετη λέξη 2. Μήλο/ κιμά/ αχλάδι/ σταφύλι/ καρπούζι 3. Μουσακάς/ γεμιστά/ τζατζίκι/ γάλα/ φασολάδα 4. Μοσχάρι/ χοιρινό/ ψάρι/ κοτόπουλο/ μπριζόλα 5. Αλάτι/ λάχανο/ μαρούλι/ κρεμμύδι/ σκόρδο

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0-4 ΧΡΟΝΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0-4 ΧΡΟΝΩΝ 1 ΟΣ ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΔΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Σε ύπτια θέση: το κεφάλι γυρίζει προς μία πλευρά Στην τοποθέτηση σε καθιστή θέση: το κεφάλι κρέμεται πίσω Όταν το κρατούν σε καθιστή θέση: το κεφάλι κρέμεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Επιτέλους ΕΚΔΡΟΜΕΣ! Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τη δαπάνη για να κάνουμε φέτος πέντε ολοήμερες εκδρομές, πέντε περιπάτους και φυσικά την εβδομαδιαία εκδρομή για το καλοκαίρι.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λαγκαδινού Νεκταρία, Καθηγήτρια Μουσικής Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Α τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Το Τριώδιο ή αλλιώς Αποκριά είναι μια περίοδος 3 εβδομάδων που γιορτάζουμε κάθε χρόνο πριν από τη Σαρακοστή του Πάσχα.

Το Τριώδιο ή αλλιώς Αποκριά είναι μια περίοδος 3 εβδομάδων που γιορτάζουμε κάθε χρόνο πριν από τη Σαρακοστή του Πάσχα. Το Τριώδιο ή αλλιώς Αποκριά είναι μια περίοδος 3 εβδομάδων που γιορτάζουμε κάθε χρόνο πριν από τη Σαρακοστή του Πάσχα. Το Τριώδιο το τοποθετούμε χρονικά ως εξής: Πάσχα Τριώδιο ή Αποκριά Σαρακοστή Η λέξη

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Μυστήρια ycvcoaia! 2. Εγώ και ecu μαζί. προσωπικές αντωνυμα

1. Μυστήρια ycvcoaia! 2. Εγώ και ecu μαζί. προσωπικές αντωνυμα αντωνυμίες Π ΡΟΣΩΠ Ι Κ ΕΣ προσωπικές αντωνυμα 1. Μυστήρια ycvcoaia! Αγόρια: Γεια σας, κορίτσια! Κορίτσια: Γεια σας! Γιάννης: Πάμε για μπάσκετ; Θα παίξουμε δίδυμοι 1 εναντίον διδύμων! Μαρία: Μα είστε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Την Πέµπτη 24 του Οκτώβρη επισκεφτήκαµε το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης που βρίσκεται σε ένα χωριό της Πάφου τη Γεροσκήπου. Εκεί έχει πολλά αντικείµενα που χρησιµοποιούσαν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Διδακτική πρόταση

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Διδακτική πρόταση ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διδακτική πρόταση Διδακτικό πλαίσιο Θέμα: Πάρτι γενεθλίων Σχολείο: Γυμνάσιο Φανερωμένης, Λάρνακα Επίπεδο ελληνομάθειας: Α2 - αρχάριοι (9 μαθητές) Διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios de Gramática

Ejercicios de Gramática 1. Γραψτε το σωστό άρθρο Παιδί Φοιτητής Ελλάδα Έλληνας Μαδρίτη Λολούδι Αναπτήρας Παλτό Νερό Άνθρωπος Βιβλίο Γυναίκα Άντρας Σχολείο Βιβλιοθήκη Μάθημα Λέξη Γλώσσα Σπίτι Λογαριασμός Λόγος Κόρη Ήλιος Παραλία

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αναμφισβήτητα, η παράδοση αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της εθνικής ιδιοπροσωπίας ενός λαού, της εθνικής σύστασης της κάθε χώρας αλλά και κάθε τόπου.

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ»

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» 2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» Δεν είχε καλά χαράξει και η κυρία Μαίρη άνοιξε το μαγαζί. Πέταξε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

λέω, λες... /πάω, πας...

λέω, λες... /πάω, πας... Ασκήσεις Μαθήματα 13 15 Καταλάβατε τα μαθήματα; 1 (α) Η Μαρία και η Ελένη δε θα πάνε στο σινεμά. (β) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο ζαχαροπλαστείο. (γ) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο σινεμά. (δ) Η Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ECOMOBILITY

ΔΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ECOMOBILITY 2 ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης ΔΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ECOMOBILITY Βγαίνει ο Σωτήρης στη σκηνή. Χτυπάει το τηλέφωνό του. Το σηκώνει. Ακούγεται η φωνή του Κώστα από τα παρασκήνια. Γεια σου Σωτήρη Θα βρεθούμε σήμερα;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ. Προσφέρεται ΜΟΝΟ στο μπουκάλι των 700ml και συσκευάζεται σε κιβώτια των 6 τεμχ.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ. Προσφέρεται ΜΟΝΟ στο μπουκάλι των 700ml και συσκευάζεται σε κιβώτια των 6 τεμχ. ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ H Colombiana Negra είναι ένα ποτό που σίγουρα θα συνεπάρει Μαύρο ρούμι στους 27% αλκοόλ σε συνδιασμό με πινελιές από μέλι και αρωματικά μπαχαρικά. Πίνεται ιδανικά σε ποτήρι με πάγο με ένα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial)

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial) 1. Συμπληρώστε με τη σωστή αντωνυμία 1....αρέσουν πολύ τα γλυκά (η μητέρα μου) 2. Δεν... αρέσει το ποδόσφαιρο (τα παιδιά) 3....αρέσει να ταξιδεύω (εγώ) 4.... αρέσει το διάβασμα (ο Κώστας) 5. Τι...αρέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΑΣ

ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΑΣ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΑΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΦΤΑΣΕ Έφτασε η ώρα του αγώνα. Κάθε προετοιμασία για τον αγώνα είναι σαν ένα μεγάλο ταξίδι, ώσπου κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που φθάνουμε στον

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6: Αγορές και ψώνια. 1. Τι αγοράζετε σε κάθε μαγαζί; Ταιριάξτε τις λέξεις

Ενότητα 6: Αγορές και ψώνια. 1. Τι αγοράζετε σε κάθε μαγαζί; Ταιριάξτε τις λέξεις 1. Τι αγοράζετε σε κάθε μαγαζί; Ταιριάξτε τις λέξεις 1. Ένα τετράδιο 2. Μια κόκκινη φούστα 3. Ένα βιβλίο 4. Μια εφημερίδα 5. Ένα εισιτήριο για το αεροπλάνο 6. Ένα κιλό πατάτες 7. Ψωμί 8. Κοτόπουλο 9. Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή γραπτού λόγου

Παραγωγή γραπτού λόγου Παραγωγή γραπτού λόγου Επίπεδο Β Τρίτη διδακτική πρόταση Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: πολλές διδακτικές ώρες παιδιά Διδακτικός στόχος: συγγραφή παραμυθιού 1 Στρατηγικές: ανάπτυξη πολιτισμικής αντίληψης,

Διαβάστε περισσότερα

Γαμήλια Πακέτα. Όλα τα πακέτα πειλαμβάνουν ένα δώρο γάμου έκπληξη. Οι τιμές είναι σε Ευρώ ( ), για δύο άτομα.

Γαμήλια Πακέτα. Όλα τα πακέτα πειλαμβάνουν ένα δώρο γάμου έκπληξη. Οι τιμές είναι σε Ευρώ ( ), για δύο άτομα. Heart Beat Γαμήλια Πακέτα Όλα τα πακέτα πειλαμβάνουν ένα δώρο γάμου έκπληξη. Οι τιμές είναι σε Ευρώ ( ), για δύο άτομα. επόμενη του γάμου Τιμή: 1.670,00 Bright Smile επόμενη του γάμου Τιμή: 2.980,00 Tear

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο Θεός είπε ότι "δεν είναι καλό να είναι μόνος ο Αδάμ", και έπλασε την πρώτη γυναίκα από τα πλευρά του, για να είναι βοηθός του (Βιβλίο της

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση. Χρώματα κόλλες στεγανωτικά και προϊόντα δομικά Νικόλας υπάρχει λύση Νικόλας για κάθε χρήση.

Διαφήμιση. Χρώματα κόλλες στεγανωτικά και προϊόντα δομικά Νικόλας υπάρχει λύση Νικόλας για κάθε χρήση. Διαφήμιση Χρώματα κόλλες στεγανωτικά και προϊόντα δομικά Νικόλας υπάρχει λύση Νικόλας για κάθε χρήση. Υπάρχει πρόβλημα στο σπίτι?ο Νικόλας είναι εδώ για να σας βοηθήσει. Με εξειδικευμένο προσωπικό από

Διαβάστε περισσότερα

145-12_EntypoMyloiKritis:Layout 1 3/19/12 12:32 PM Page 1 συ γνέ τ ςα

145-12_EntypoMyloiKritis:Layout 1 3/19/12 12:32 PM Page 1 συ γνέ τ ςα συ ντα γές ΤΣΟΥΡΕΚΙ Πασχαλινό YΛΙΚΑ Αλεύρι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ για Τσουρέκι: 1 κιλό (1 πακέτο) Μαγιά: 90 γρ. νωπή ή 27 γρ. ξηρή (3 φακελάκια) Ζάχαρη: 350 γρ. (1 & 1/2 κούπα) Νερό (χλιαρό): 100 γρ. (2/5 κούπας)

Διαβάστε περισσότερα

Η νοστιμιά της άνοιξης

Η νοστιμιά της άνοιξης 9 ΜΑΡ/ ΔΕΥΤΕΡΑ Ντομάτες γεμιστές με ρύζι και μάραθο 90 λεπτά 15 λεπτά 12 άτομα 12 ντομάτες μεγάλες και ώριμες 16 κουταλιές ρύζι γλασέ 2 μεγάλα μάτσα μάραθα 4 καρότα τριμμένα 8 μεγάλα κρεμμύδια ψιλοκομμένα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα