Ηλεκτρικά και Μαγνητικά πεδία 50 Hz : Μύθοι και Πραγµατικότητα Ν. ρόσος, Βοηθός /ντής ιεύθυνσης Ανάπτυξης και ιαχείρισης ικτύων, ΕΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρικά και Μαγνητικά πεδία 50 Hz : Μύθοι και Πραγµατικότητα Ν. ρόσος, Βοηθός /ντής ιεύθυνσης Ανάπτυξης και ιαχείρισης ικτύων, ΕΗ"

Transcript

1 Ηλεκτρικά και Μαγνητικά πεδία 50 Hz : Μύθοι και Πραγµατικότητα Ν. ρόσος, Βοηθός /ντής ιεύθυνσης Ανάπτυξης και ιαχείρισης ικτύων, ΕΗ 1. Εισαγωγή Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι ταυτόσηµη µε την προσπάθεια ελέγχου και αξιοποίησης των διαφόρων µορφών ενέργειας. Η χρήση του ηλεκτρισµού απετέλεσε κορυφαία στιγµή αυτής της προσπάθειας. Πράγµατι, ενώ ηλεκτρικά φαινόµενα εκδηλώνονται στη φυσική πραγµατικότητα και ορισµένα ήταν ήδη γνωστά από την ελληνική αρχαιότητα, η δυνατότητα µαζικής παραγωγής ηλεκτρισµού, υπό τη µορφή εναλλασσοµένου ρεύµατος, µε µετατροπή άλλων µορφών ενέργειας σε ηλεκτρική, είναι µια καθαρή επινόηση του ανθρώπου, που κατέστη δυνατή µόλις το 19ο αιώνα. Οι πολλαπλές εφαρµογές του ηλεκτρισµού συνέβαλαν όχι µόνο στην καθοριστική βελτίωση του επιπέδου της καθηµερινής ζωής των ανθρώπων, αλλά και στην ραγδαία πρόοδο και την αύξηση της αποδοτικότητας της βιοµηχανικής παραγωγής, των επικοινωνιών, των µεταφορών, της ιατρικής τεχνολογίας κλπ. Η µοναδικότητα της ηλεκτρικής ενέργειας συνίσταται στο γεγονός ότι µπορεί να παράγεται σε µεγάλες ποσότητες σε συγκεκριµένες θέσεις (των σταθµών παραγωγής) και να χρησιµοποιείται στη συνέχεια σε αποστάσεις πολλών χιλιοµέτρων από τα σηµεία παραγωγής. Αυτό επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη των δικτύων µεταφοράς (υψηλής τάσης) και διανοµής (µέσης και χαµηλής τάσης) και των υποσταθµών που τα διασυνδέουν, που είναι τα σηµεία στα οποία µετασχηµατίζεται η ενέργεια (υποβιβασµός της τάσεως από υψηλή σε µέση ή από µέση σε χαµηλή τάση). Η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας γνωρίζει σταθερή αύξηση, ιδιαίτερα στο βιοµηχανικό κόσµο, στη διάρκεια των τελευταίων πενήντα ετών, αύξηση που έχει ως φυσική συνέπεια την εξάπλωση των δικτύων µεταφοράς και διανοµής που καλύπτουν ολοένα και ευρύτερες εκτάσεις σε όλο τον πλανήτη. Παράλληλα διευρύνεται και η χρήση του πάσης φύσεως ηλεκτρικού εξοπλισµού και συσκευών στην καθηµερινή ζωή : οικιακές συσκευές διαφόρων ειδών, προσωπικοί υπολογιστές, κλιµατιστικά µηχανήµατα κλπ. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο ηλεκτρισµός συνιστά αδιαµφισβήτητα στοιχειώδες κοινωνικό αγαθό, άρρηκτα συνδεδεµένο µε την ποιότητα της ζωής µας, υπάρχει σήµερα διάχυτος προβληµατισµός σχετικά µε ενδεχόµενες δυσµενείς επιπτώσεις από τη χρήση του στο ανθρωπογενές περιβάλλον, πέραν του γνωστού κινδύνου των ηλεκτροπληξιών. Ο προβληµατισµός αυτός επικεντρώνεται στα ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία, η ύπαρξη των οποίων είναι συνυφασµένη µε τη χρήση του ηλεκτρισµού και ειδικότερα του εναλλασσοµένου ρεύµατος κατά τα τελευταία 100 χρόνια. Πράγµατι γύρω από κάθε ηλεκτροφόρο στοιχείο που διαρρέεται από εναλλασσόµενο ρεύµα (ηλεκτρικά δίκτυα, οικιακές ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές και µηχανές, εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) αναπτύσσεται ένα ηλεκτρικό και ένα µαγνητικό πεδίο που µεταβάλλονται χρονικά µε τη συχνότητα του ρεύµατος (50 Hz στην Ελλάδα και τα περισσότερα κράτη του κόσµου, 60 Hz σε ΗΠΑ-Καναδά). Τα πεδία αυτά εξασθενούν, µέχρι µηδενισµού, όσο αυξάνεται η απόσταση από την πηγή που τα δηµιουργεί. Είναι γεγονός ότι ζούµε περιστοιχιζόµενοι από ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία, είτε φυσικά (το µαγνητικό πεδίο της Γης κυµαίνεται µεταξύ 30 και 60 µτ περίπου, ανάλογα µε το γεωγραφικό πλάτος), είτε τεχνητά, δηλ. πεδία που προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

2 Τα εξαιρετικά χαµηλόσυχνα ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία (50/60 Hz) είναι τµήµα του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, που καλύπτει το αχανές σύνολο των συχνοτήτων των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων που παράγονται από τη φύση ή την ανθρώπινη δραστηριότητα. Τα πεδία αυτά χαρακτηρίζονται από τη συχνότητα ή το µήκος κύµατος και από τη συχνότητά τους (ή το µήκος κύµατος) εξαρτώνται και η επίδρασή τους στα έµβια όντα ή τα αντικείµενα αλλά και ο τρόπος που γίνονται αντιληπτά από τον άνθρωπο. Η περιοχή του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος άνω των 2 x Hz (υπεριώδης ακτινοβολία, ακτίνες Χ κλπ) καλείται ιονίζουσα, διότι η ενέργεια που αποδεσµεύεται όταν τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία των συχνοτήτων αυτών συναντούν τον ανθρώπινο οργανισµό είναι ικανή να διαρρήξει χηµικούς δεσµούς και να προκαλέσει ιονισµό. Οι άµεσες βλαπτικές επιδράσεις και οι κίνδυνοι από την ιονίζουσα ακτινοβολία είναι από πολλών ετών γνωστοί και καλά θεµελιωµένοι. Αντίθετα, για τη µη ιονίζουσα περιοχή του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος διερευνώνται, χωρίς να έχουν θεµελιωθεί άλλες βιολογικές επιδράσεις, πέραν των θερµικών επιδράσεων στις υψηλές συχνότητες (άνω του 1 MHz). Τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία διέπονται γενικά από τις εξισώσεις του Maxwell, στις οποίες και εµφανίζονται ως αλληλένδετα µεγέθη. Στις πολύ χαµηλές συχνότητες των 50/60 Hz τα πεδία είναι πρακτικά αποζευγµένα, δηλ. δεν υπάρχει ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, αλλά δύο ανεξάρτητα πεδία, το ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο. Έτσι και η µέτρηση των δύο πεδίων γίνεται ανεξάρτητα. 2. Βασικά χαρακτηριστικά των πεδίων που συνδέονται µε τον ηλεκτρισµό Το ηλεκτρικό πεδίο Το ηλεκτρικό πεδίο δηµιουργείται από τις τάσεις των αγωγών µιας ηλεκτρικής γραµµής, συσκευής ή άλλης εγκατάστασης (δηλαδή από την παρουσία ηλεκτρικών φορτίων), ανεξάρτητα από το εάν διαρρέονται από ρεύµα ή όχι. Οι τιµές του εξαρτώνται : από την τάση των αγωγών από τη γεωµετρία της γραµµής (διάταξη αγωγών) από την απόσταση από τους αγωγούς εδοµένου ότι η τάση µιας γραµµής διακυµαίνεται µεταξύ στενών ορίων ρύθµισης, οι τιµές του ηλεκτρικού πεδίου είναι κατ ουσία σταθερές σε κάθε θέση. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου µετριέται σε V/m ή kv/m. Το ηλεκτρικό πεδίο παραµορφώνεται από την παρουσία αγώγιµων διατάξεων και έτσι είναι δυνατή η θωράκιση ενός χώρου έναντι ηλεκτρικού πεδίου. Τα συνήθη οικοδοµικά υλικά έχουν επαρκή αγωγιµότητα ώστε να παρέχεται ικανοποιητική προστασία (δραστική µείωση της έντασης του πεδίου) σε εσωτερικούς χώρους από έξωθεν πηγές. Επίσης το ηλεκτρικό πεδίο διαταράσσεται από την παρουσία του ανθρώπινου σώµατος και σχεδόν περιορίζεται στην εξωτερική επιφάνειά του. Το µαγνητικό πεδίο Το µαγνητικό πεδίο δηµιουργείται από τις εντάσεις των ρευµάτων που διαρρέουν τους αγωγούς µιας ηλεκτρικής γραµµής, συσκευής ή άλλης εγκατάστασης (δηλ. από την κίνηση ηλεκτρικών φορτίων). Οι τιµές του εξαρτώνται : από τις εντάσεις των αγωγών από τη γεωµετρία της γραµµής (διάταξη αγωγών)

3 από την απόσταση από τους αγωγούς εδοµένου ότι το ρεύµα µιας γραµµής υπόκειται στη χρονική διακύµανση των φορτίων που εξυπηρετεί, η τιµή του µαγνητικού πεδίου δεν είναι σταθερή σε κάθε θέση, αλλά µεταβάλλεται ανάλογα µε το φορτίο στη διάρκεια της ηµέρας και µεταξύ των ηµερών. Η ένταση του µαγνητικού πεδίου (µαγνητική επαγωγή) µετριέται σε Τ (τέσλα) συνήθως µε το υποπολλαπλάσιο µτ (µικροτέσλα=1 εκατοµµυριοστό του Τ). Επίσης χρησιµοποιείται και η µονάδα G (γκάους), συνήθως µε το υποπολλαπλάσιο mg (µιλιγκάους= 1 χιλιοστό του G). Οι δύο µονάδες συνδέονται µε τη σχέση 1 Τ = G (1 µτ = 10 mg). Σε αντίθεση µε το ηλεκτρικό πεδίο, το µαγνητικό πεδίο διαπερνά και τα οικοδοµικά υλικά και το ανθρώπινο σώµα, ενώ η θωράκιση έναντι µαγνητικού πεδίου είναι κατά κανόνα δύσκολη και απαιτεί τη χρήση ειδικών υλικών σε κατάλληλη διάταξη. (1) Η ευρέως διαδεδοµένη στο κοινό αντίληψη ότι η υψηλή τάση συνεπάγεται και υψηλή έκθεση σε µαγνητικό πεδίο δεν ευσταθεί. Στην πραγµατικότητα, όπως προαναφέρθηκε, µόνον το ηλεκτρικό πεδίο εξαρτάται από την τάση των αγωγών, ενώ το µαγνητικό πεδίο εξαρτάται από την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τους αγωγούς και µόνον. Αυτό που τελικά ενδιαφέρει είναι το ύψος της έκθεσης, δηλαδή η τιµή του µαγνητικού πεδίου και όχι η φύση της πηγής που το προκαλεί. Ο ανθρώπινος οργανισµός δεν διακρίνει κατά πόσον το µαγνητικό πεδίο στο οποίο εκτίθεται δηµιουργείται από µία γραµµή υψηλής τάσεως ή από άλλη πηγή. Βασικό κοινό χαρακτηριστικό των ηλεκτρικών και µαγνητικών πεδίων είναι, ότι οι τιµές των πεδιακών εντάσεων αποσβέννυνται όσο αυξάνεται η απόσταση από την πηγή που τα δηµιουργεί και κατά συνέπεια οπτική επαφή µε πάσης φύσεως ηλεκτρικές εγκαταστάσεις δεν συνεπάγεται και έκθεση σε πεδία. Η απόσβεση αυτή δεν είναι ανάλογη προς την απόσταση, αλλά ακολουθεί εκθετικό νόµο (ταχύτερες µειώσεις πλησίον της πηγής και ασυµπτωτική εξασθένηση µέχρι το µηδενισµό). Η ηλεκτρική και µαγνητική εµβέλεια µιας γραµµής ή άλλης ηλεκτρικής εγκατάστασης, δηλαδή η έκταση της ζώνης γύρω από αυτή στην οποία ανιχνεύεται το ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο, εξαρτάται, για δεδοµένες τάσεις και εντάσεις, από τις συνθήκες εγκατάστασης (ύψος, βάθος), τη διάταξη των αγωγών και τις µεταξύ τους αποστάσεις. Ως γενική αρχή ισχύει ότι µε τη µείωση των αποστάσεων µεταξύ αγωγών, επιτυγχάνεται µείωση της εµβέλειας της γραµµής αλλά και των πεδιακών εντάσεων. Αν και συχνά τίθενται στο στόχαστρο, ως πηγές πεδίων, οι διακριτές εγκαταστάσεις υψηλής τάσης, κυρίως οι γραµµές µεταφοράς αλλά σε µερικές περιπτώσεις και οι υποσταθµοί υποβιβασµού της υψηλής τάσης, εν τούτοις ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο καταγράφεται σε κάθε θέση στο αστικό περιβάλλον, αλλά και εντός κάθε σύγχρονης κατοικίας ή χώρου εργασίας. Λόγω της απανταχού παρουσίας του εντός των αστικών ζωνών, το δίκτυο διανοµής που εκ των πραγµάτων γειτνιάζει προς τα κτίσµατα που εξυπηρετεί στα οποία και διεισδύει, συντελεί καθοριστικά στη διαµόρφωση του µαγνητικού υποβάθρου, δηλαδή των µέσων τιµών µαγνητικού πεδίου που συναντώνται κατά µήκος των πεζοδροµίων και των δρόµων στο αστικό περιβάλλον. Αντίθετα, εντός των κατοικιών και των εργασιακών χώρων το µαγνητικό περιβάλλον βασικά διαµορφώνεται από την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση και τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισµού. (1) Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι έρευνες για ενδεχόµενες βιολογικές επιδράσεις των πεδίων εξαιρετικά χαµηλής συχνότητας επικεντρώνονται στη µελέτη του µαγνητικού πεδίου, τις τελευταίες δεκαετίες. 3. Τυπικές τιµές των πεδίων

4 Στο σχήµα 2 αποτυπώνονται τυπικές τιµές των πεδιακών εντάσεων για το ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο γραµµών µεταφοράς (σε ένα εύρος τάσεων από 115-kV), γραµµών διανοµής (µέσης τάσης & χαµηλής τάσης) και ορισµένων οικιακών ηλεκτρικών 765 συσκευών, όπως προκύπτουν από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία. Οι τιµές αναφέρονται για µεν τις ηλεκτρικές συσκευές στις συνήθεις αποστάσεις χρήσης, για δε τις ηλεκτρικές γραµµές σε θέσεις πλησίον της επιφάνειας του εδάφους, κάτω από τις γραµµές. Είναι γεγονός ότι η χρήση ορισµένων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών συνεπάγεται έκθεση σε τιµές µαγνητικού πεδίου σηµαντικά υψηλότερες από εκείνες που θα µπορούσαν να προέλθουν, στη δυσµενέστερη περίπτωση, από ηλεκτρικές γραµµές. Στο διάγραµµα που ακολουθεί δίδονται ενδεικτικές τιµές του µαγνητικού πεδίου (µαγνητική επαγωγή σε µτ) όπως καταγράφηκαν κατά µήκος των δρόµων και των πεζοδροµίων σε αστικό περιβάλλον (κεντρικές περιοχές της Αθήνας), µακριά από γραµµές ή υποσταθµούς υψηλής τάσεως. 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 ιάγραµµα 1. Τιµές µαγνητικού πεδίου σε εξωτερικούς χώρους στο αστικό περιβάλλον Τιµές του µαγνητικού πεδίου που δηµιουργούν διάφορες ηλεκτρικές συσκευές, όπως αναφέρονται στη βιβλιογραφία, δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί στο τέλος του κειµένου. Στο διάγραµµα µε τίτλο Μια µέρα στα πεδία (επίσης στο τέλος του κειµένου) απεικονίζεται η έκθεση ενός ανθρώπου σε µαγνητικό πεδίο από διάφορες πηγές, στο σπίτι, στο δρόµο και στο γραφείο, κατά τη διάρκεια ενός δωδεκαώρου, όπως καταγράφηκε µε συνεχή λειτουργία του οργάνου µέτρησης. Και εδώ όλες οι καταγραφές έχουν γίνει σε θέσεις µακριά από γραµµές και υποσταθµούς υψηλής τάσεως. Στους πίνακες που ακολουθούν δίδονται ενδεικτικά αποτελέσµατα µετρήσεων µαγνητικού πεδίου σε χώρους προσέλευσης κοινού και εργασιακούς χώρους ΕΗ. Μετρήσεις σε χώρους εξυπηρέτησης κοινού (µτ) 0,07-0,4 σε γνωστές υπεραγορές τροφίµων 0,06-0,4 σε κεντρικό κατάστηµα τράπεζας 0,14-0,8 στις θέσεις εστίασης ταχυφαγείων γνωστής αλυσίδας 0,5-1,6 σε κατάστηµα πώλησης πρόχειρου φαγητού στο χέρι Μετρήσεις σε εργασιακούς χώρους ΕΗ (µτ) 0,2-0,33 στο χώρο των ταµείων Πρακτορείου της Περιφέρειας Αττικής 0,05-0,6 σε χώρους γραφείων, ανάλογα µε το µέγεθος και τον εξοπλισµό Οι παραπάνω τιµές της µαγνητικής επαγωγής καταγράφουν τις τιµές που οφείλονται στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση και τον εξοπλισµό που συναντάται στους χώρους αυτούς.

5 4. Κατευθυντήριες οδηγίες και όρια έκθεσης Ενδεχόµενες βιολογικές επιδράσεις των εξαιρετικά χαµηλόσυχνων πεδίων και κυρίως του µαγνητικού πεδίου, απετέλεσαν αντικείµενο επιστηµονικής διερεύνησης, κατά την τελευταία 25ετία. Τα αποτελέσµατα όλων των σχετικών µελετών και ερευνών συνεκτιµούνται αναλύονται και σταθµίζονται από τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα και τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς και συνιστούν τη βάση των σχετικών κανονισµών και κατευθυντήριων οδηγιών για τις αποδεκτές στάθµες αναφοράς του ηλεκτρικού και του µαγνητικού πεδίου, τόσο για τη συνεχή έκθεση του κοινού, όσο και για την έκθεση των εργαζοµένων κατά την επαγγελµατική τους ενασχόληση. Η ανάλυση και στάθµιση αυτή αφορά εξίσου τόσον τις εργαστηριακές έρευνες, που, που σύµφωνα µε τις επισκοπήσεις διαφόρων φορέων, δεν έχουν αποδειχθεί θετικές ως προς την πιθανότητα πρόκλησης ή επιτάχυνσης νοσηµάτων από την έκθεση σε µαγνητικά πεδία, όσον και τις επιδηµιολογικές µελέτες, ορισµένες εκ των οποίων έχουν καταγράψει ασθενείς ενδείξεις διακινδύνευσης. Οι πλέον αυστηρές στάθµες αναφοράς (όρια) ορίζονται στην Οδηγία της ιεθνούς Επιτροπής Προστασίας έναντι µη Ιονίζουσας Ακτινοβολίας (International Committee on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP), που εκδόθηκε το Η ICNIRP είναι διεθνής ανεξάρτητος, µη κυβερνητικός φορέας, µε διεπιστηµονική σύνθεση, που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας για την προστασία των ανθρώπων έναντι ηλεκτρικών, µαγνητικών και ηλεκτροµαγνητικών πεδίων στο εύρος από 0 Hz-300GHz. Τα επίπεδα αναφοράς (όρια) της ICNIRP για την έκθεση του γενικού κοινού, µετά την επικύρωσή τους από την Επιστηµονική Συντονιστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υιοθετήθηκαν στη Σύσταση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Περί περιορισµό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία 0 Hz-300GHz». Τα κοινά όρια της ICNIRP και της Σύστασης του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεχή έκθεση του κοινού σε ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο 50 Hz είναι : 5 kv/m, για την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου (Ε) 100 µτ, για τη µαγνητική επαγωγή (Β) Τα επίπεδα αναφοράς αυτά ισχύουν από τον Απρίλιο του 2002 και στην Ελλάδα, αφού έχουν συµπεριληφθεί στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκποµπής ηλεκτροµαγνητικών πεδίων χαµηλών συχνοτήτων», ΦΕΚ 512/ , ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238. Στην ΚΥΑ αυτή αναφέρεται ότι «Τα επίπεδα αναφοράς αποτελούν τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία στο φάσµα των χαµηλών συχνοτήτων». Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι τιµές αυτές (επίπεδα αναφοράς) δεν αποτελούν όρια επικινδυνότητας, διότι εµπεριέχουν µεγάλους συντελεστές ασφαλείας, ώστε να καλύπτονται αφενός αβεβαιότητες που υπάρχουν σχετικά µε την επίδραση των πεδίων στην ανθρώπινη υγεία και αφετέρου παράγοντες που σχετίζονται µε την ατοµική ευαισθησία, την ηλικία και την κατάσταση της ηλικίας του «γενικού κοινού». 5. Πεδιακές εντάσεις από υποσταθµούς υποβιβασµού υψηλής τάσης (150/20 kv)

6 Σε αντίθεση µε τις γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου είναι δυνατός ο υπολογισµός των αναµενόµενων πεδιακών εντάσεων, στην περίπτωση των υποσταθµών τέτοιος υπολογισµός είναι πρακτικά αδύνατος λόγω της πολυπλοκότητάς τους και του µεγάλου αριθµού των επί µέρους συνιστωσών του εξοπλισµού που αυτοί περιλαµβάνουν. Για το λόγο αυτό η εκτίµησή τους είναι δυνατή µόνο µε τη διενέργεια µετρήσεων. Οι υποσταθµοί υποβιβασµού της υψηλής τάσης σε µέση τάση συνιστούν τα κοµβικά σηµεία διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας (η «πηγή» που τροφοδοτεί το δίκτυο διανοµής) και αναπτύσσονται σε θέσεις πλησίον των κέντρων κατανάλωσης. Οι υποσταθµοί του ελληνικού συστήµατος είναι, στην πλειονότητά τους, υπαίθριοι µε εναέρια τροφοδότηση από την υψηλή τάση και συνήθως εγκαθίστανται σε θέσεις στις παρυφές των πόλεων (ή και σε άλλες αποµακρυσµένες θέσεις), ενώ η ανάγκη τροφοδότησης πυκνών και εκτεταµένων πολεοδοµικών οικιστικών ιστών µε υψηλή πυκνότητα δόµησης και αντίστοιχα υψηλή πυκνότητα ηλεκτρικού φορτίου, επέβαλε τη δηµιουργία κλειστών (εντός κτηρίου) υποσταθµών στο εσωτερικό των πόλεων, µε υπόγεια τροφοδότηση από την υψηλή τάση και χρήση κατάλληλου προς εσωτερική εγκατάσταση εξοπλισµού. Τέτοιοι υποσταθµοί λειτουργούν από ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και έχει καθιερωθεί να ονοµάζονται Κέντρα ιανοµής (Κ/ ). εδοµένου ότι οι υποσταθµοί γίνονται συχνά αντιληπτοί από το κοινό ως πηγές ισχυρών ηλεκτρικών µαγνητικών πεδίων, έχει πραγµατοποιηθεί πληθώρα µελετών και µετρήσεων στον περίγυρο και το εσωτερικό λειτουργούντων υποσταθµών, τόσον από τη ΕΗ όσο και από Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και επίσηµους φορείς της Πολιτείας (Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας) Πολλές µετρήσεις έχουν διενεργηθεί µέσα και έξω από τα Κέντρα ιανοµής της Αθήνας, δηλ. τους κλειστούς υποσταθµούς 150/20 kv που λειτουργούν στην περιοχή της πρωτεύουσας. Οι µετρήσεις αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδοµένου ότι οι υποσταθµοί αυτοί λειτουργούν εντός κατοικηµένων περιοχών και γειτνιάζουν µε κατοικίες αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις και µε σχολικά κτίρια και έχουν εκφραστεί κατά καιρούς ανησυχίες από περιοίκους, συλλόγους γονέων κλπ. Οι ανησυχίες αυτές εντείνονται στις περιπτώσεις που τµήµα των εγκαταστάσεων (ζυγοί και διακόπτες 150 kv) είναι υπαίθριο και εποµένως ορατό (όπως συµβαίνει στα Κέντρα ιανοµής Αιγάλεω και Ν. Σµύρνης). Η διαισθητική αντίληψη ότι οι υποσταθµοί αυτοί συνιστούν πηγές ισχυρών ηλεκτρικών και µαγνητικών πεδίων µεγάλης εµβέλειας, αντίληψη που εκπορεύεται από την παρουσία του εξοπλισµού υψηλής τάσης αλλά και το µέγεθος των εγκαταστάσεων, και συνεπώς ότι η γειτνίαση προς αυτούς συνεπάγεται εντονότερη έκθεση σε πεδία, δεν ευσταθεί. Οι µετρήσεις αποδεικνύουν ότι ο εξοπλισµός που εγκαθίσταται στα Κέντρα ιανοµής δεν δηµιουργεί, καίτοι ο όγκος του εξοπλισµού αυτού προϊδεάζει περί του αντιθέτου, πρόσθετη επιβάρυνση από ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο στο περιβάλλον, για τους εξής λόγους : το γεγονός ότι ο εξοπλισµός είναι µεταλλοενδεδυµένος και εντός κτηρίου παρέχει πλήρη θωράκιση έναντι του ηλεκτρικού πεδίου, ενώ η χρήση σιδηροµαγνητικού υλικού για τα µεταλλικά περιβλήµατα του εξοπλισµού συµβάλλει και στη θωράκιση έναντι του µαγνητικού πεδίου. Το γεγονός της δραστικής αποµείωσης του µαγνητικού πεδίου µε την απόσταση έχει ως συνέπεια τα πεδία που δηµιουργούνται από τον εξοπλισµό του Κ/ να αποσβέννυνται στο εσωτερικό του κτηρίου, δεδοµένων και των µεγάλων χώρων που µεσολαβούν. Οι τιµές του µαγνητικού πεδίου στη γειτονιά των Κέντρων ιανοµής σχετίζονται κατ ουσίαν µε το εξωτερικό δίκτυο και για το λόγο αυτό παρεµφερείς τιµές καταγράφονται πλησίον των Κέντρων ιανοµής και σε αποµακρυσµένες από αυτά θέσεις όπως φαίνεται στο

7 διάγραµµα 3 που ακολουθεί, που έχουν καταχωρηθεί οι µετρηθείσες τιµές κατά µήκος µιας απόστασης 2000 m, µε σηµείο εκκίνησης το Κέντρο ιανοµής Παγκρατίου. ιάγραµµα 2. Τιµές µαγνητικού πεδίου σε διάφορες αποστάσεις από το Κ/ Παγκρατίου Στους πίνακες που ακολουθούν δίνονται µετρήσεις µαγνητικού πεδίου στο χώρο του Κ/ ιανοµής Ν. Σµύρνης και του έναντι ευρισκόµενου σχολικού συγκροτήµατος. Οι µετρήσεις αυτές έγιναν µετά από έκφραση ανησυχίας των συλλόγων γονέων των µαθητών των σχολείων του συγκροτήµατος, το οποίο υπήρξε µεταγενέστερο του Κ/ και απέχει άνω των 100 m από την περίφραξή του. Εµφανές είναι ότι οι µετρηθείσες εξαιρετικά χαµηλές τιµές µάλλον µε την παροχή του σχολείου και το αντίστοιχο δίκτυο θα πρέπει να συνδεθούν, παρά µε τη λειτουργία του Κ/. Μετρήσεις στο χώρο του Κ/ (µτ) 0,5-2,5 κατά µήκος του χώρου ζυγών και διακοπτών 150 kv 9-25 στις εισόδους των οικίσκων των µετασχηµατιστών 1-10 κατά µήκος του χώρου πινάκων µέσης τάσεως 1,7 στο ενδιάµεσο µεταξύ µετασχηµατιστών και κτιρίου µέσης τάσεως 0,53 προς την έξοδο του Κ/ 0,21 στη πόρτα του Κ/ Μετρήσεις στο χώρο του σχολικού συγκροτήµατος (µτ) 0,1-0,17 εντός του προαυλίου 0,07 στις αίθουσες διδασκαλίας και τους χώρους γραφείων Στο σχήµα 3 αποτυπώνονται µετρήσεις πέριξ του Κ/ Αιγάλεω που επίσης γειτνιάζει µε σχολικό συγκρότηµα. Και εδώ διαπιστώνεται ότι σε αποµακρυσµένες θέσεις καταγράφονται παρεµφερείς αλλά και υψηλότερες τιµές, σε σχέση µε τον άµεσο περίγυρο του Κέντρου ιανοµής, όπου οι µετρούµενες τιµές βρίσκονται στα επίπεδα του γενικού «µαγνητικού υποβάθρου» που απαντάται σε αστικό περιβάλλον λόγω της παρουσίας του δικτύου ηλεκτροδότησης (0,1-1 µτ). Ενδιαφέρον έχει η περίπτωση του Κ/ Αµαρουσίου που εντάχθηκε το 2001, στον περίγυρο του οποίου διενεργήθηκαν µετρήσεις προ και µετά της λειτουργίας του και οι τιµές του µαγνητικού πεδίου απεδείχθησαν πρακτικώς ίσες για τις δύο περιπτώσεις και κυµαίνονταν στο εύρος 0,05-0,5 µτ, γεγονός που υποδηλώνει ότι η λειτουργία του Κ/ δεν µετέβαλε το

8 µαγνητικό υπόβαθρο της περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην κεντρική πύλη του κτηρίου, ακριβώς έξω από την πόρτα καταγράφηκε τιµή κάτω του 0,1 µτ. Αξιοσηµείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι ακόµη και στο εσωτερικό των Κ/, σε θέσεις δηλ. µη προσιτές στο κοινό, οι τιµές του µαγνητικού πεδίου παραµένουν, µε αξιόλογα περιθώρια ασφαλείας, χαµηλότερες έναντι του επιτρεποµένου ορίου συνεχούς έκθεσης του κοινού, ενώ σε µικρή απόσταση από τον εξοπλισµό αποκτούν πολύ χαµηλές τοµές. Αντίστοιχες µετρήσεις έχουν διενεργηθεί στον περίγυρο υπαιθρίων υποσταθµών, µε εναέρια τροφοδότηση από την υψηλή τάση, τόσο από τη ΕΗ όσο και από το Πανεπιστήµιο Πατρών και την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας. Σε όλες τις περιπτώσεις οι τιµές των πεδιακών εντάσεων που µετρήθηκαν στις πλησιέστερες δυνατές προσιτές στο κοινό θέσεις (όριο περίφραξης υποσταθµού), ήταν πολλαπλάσια χαµηλότερες (έως και αρκετές εκατοντάδες φορές) των επιτρεποµένων οριακών τιµών, ενώ οι τιµές που οφείλονται στον εξοπλισµό του υποσταθµού (µετασχηµατιστές, ζυγοί) είναι εξαιρετικά χαµηλές, πρακτικά αµελητέες. 6. Μαγνητικό πεδίο εναερίων γραµµών υψηλής τάσεως Στα σχήµατα α) και β) που ακολουθούν δίδονται ενδεικτικές οικογένειες καµπυλών µε τις υπολογισθείσες τιµές της µαγνητικής επαγωγής εναερίων γραµµών διπλού κυκλώµατος 400 kv και 150 kv αντίστοιχα, ως συνάρτηση της απόστασης x από τον άξονα των γραµµών µε παράµετρο y την απόσταση των κάτω αγωγών από το έδαφος. Οι υπολογισµοί της µαγνητικής επαγωγής αντιστοιχούν σε απόσταση 2 m από το έδαφος. Οι υπολογισµοί έγιναν από το Πανεπιστήµιο Πατρών (Εργαστήριο Παραγωγής, Μεταφοράς, ιανοµής και Χρησιµοποιήσεως Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ιευθυντής Καθηγητής κ.. Κ. Τσανάκας) α) Γραµµή 400kV µε πύργους S5, ένταση ρεύµατος 1000Α ανά κύκλωµα και φάση.

9 β) Γραµµή 150kV µε πύργους S4, ένταση ρεύµατος 500Α ανά κύκλωµα και φάση Οι ως άνω υπολογισθείσες τιµές αντιστοιχούν σε σχετικά υψηλές φορτίσεις των γραµµών (130 MVA και 700 MVA περίπου ανά κύκλωµα για τις γραµµές 150 kv και 400 kv αντίστοιχα) και υπό διαφορετικές συνθήκες (χαµηλότερη φόρτιση) ευλόγως προκύπτουν αναλογικά µικρότερες, ενώ βεβαίως δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί η διακύµανση της φόρτισης των γραµµών, έναντι των θεωρουµένων ως ενδεικτικών µεγίστων τιµών. Ωστόσο ακόµη και υπ αυτές τις συνθήκες οι προκύπτουσες µέγιστες τιµές της µαγνητικής επαγωγής στις δυσµενέστερες θέσεις, που αντιστοιχούν στις ελάχιστες δυνατές αποστάσεις των αγωγών από το έδαφος, υπολείπονται, µε σηµαντικό περιθώριο ασφαλείας, έναντι του ορίου συνεχούς έκθεσης του κοινού σε µαγνητικό πεδίο 50 Hz (100 µτ). Οι αντίστοιχες τιµές παραµένουν χαµηλότερες των ορίων ακόµη και εάν θεωρηθούν οι µέγιστες επιτρεπτές φορτίσεις των γραµµών, δηλαδή τα θερµικά όρια των αντιστοίχων αγωγών. Πέραν αυτού µπορούν να επισηµανθούν τα εξής : η δραστική µείωση της µαγνητικής επαγωγής στα όρια της ζώνης δουλείας των γραµµών (20 m και 25 m εκατέρωθεν του άξονα των γραµµών 150 kv και 400 kv αντίστοιχα). Το γεγονός ότι σε απόσταση m από τις γραµµές οι τιµές του µαγνητικού πεδίου εξοµοιώνονται προς εκείνες του γενικού «µαγνητικού υποβάθρου». 7. Συµπεράσµατα Τα βασικότερα συµπεράσµατα εξ όσων εκτέθηκαν ανωτέρω µπορούν να συνοψιστούν στα εξής: Η σύγχρονη ζωή, µε την ευρεία χρήση του ηλεκτρισµού, είναι ταυτόσηµη µε την έκθεση σε ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία 50 Hz, έκθεση που οφείλεται σε όλες τις δυνατές πηγές και συντελείται, ιδιαίτερα ως προς το µαγνητικό πεδίο, ανεξάρτητα από τη γειτνίαση µε διακριτές εγκαταστάσεις υψηλής τάσης. Οι τιµές του µαγνητικού πεδίου στο περιβάλλον των εναερίων γραµµών υψηλής τάσεως του ελληνικού ηλεκτρικού συστήµατος υπολείπονται σηµαντικά, ακόµη και υπό τις δυσµενέστερες συνθήκες και παραδοχές, του επιπέδου αναφοράς για τη συνεχή έκθεση

10 του κοινού, που ορίζεται από την Οδηγία της ICNIRP και τη Σύσταση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ανθρώπων έναντι µαγνητικού πεδίου. Η, µάλλον διαδεδοµένη, διαισθητική αντίληψη ότι οι υποσταθµοί υποβιβασµού της υψηλής τάσης συνιστούν ισχυρές πηγές πεδίων και µάλιστα µε µεγάλη εµβέλεια, δεν είναι ορθή και δεν επαληθεύεται από τα αποτελέσµατα πολλαπλών µετρήσεων διαφόρων φορέων. Τουναντίον, οι υποσταθµοί αυτοί πρακτικά δεν αποδίδουν πεδία στον άµεσο περίγυρό τους, λόγω της λειτουργίας του εξοπλισµού τους.

11 Σχήµα 1: Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα

12 Σχήµα 2: Τυπικές µέσες τιµές στις συνήθεις αποστάσεις χρήσης

13 Σχήµα 3: Μετρήσεις µαγνητικού πεδίου στον περίγυρο του Κ/ Αιγάλεω (µτ)

14 Οικιακή συσκευή Ένταση µαγνητικού πεδίου (µτ) Απόσταση χρήσης 3 cm 30 cm 1 m Ανοιχτήρι κονσέρβας Στεγνωτήρας µαλλιών ,3 Ηλεκτρική ξυριστική µηχανή ,3 Ηλεκτρικό πριόνι ράπανα 800 3,5 0,2 Ηλεκτρικές σκούπες Λάµπες φθορίου γραφείου ,25 Σκουπιδοφάγος ,1 Φούρνος µικροκυµάτων ,6 Λάµπες φθορίου οροφής ,3 Ηλεκτρικό "µάτι" κουζίνας ,1 Φορητές θερµάστρες ,25 Μίξερ κουζίνας ,12 Τηλεοράσεις ,15 Ηλεκτρικός φούρνος 50 0,5 0 Πλυντήριο ρούχων ,15 Ηλεκτρικό σίδερο 30 0,3 0,02 Ανεµιστήρες ,35 Καφετιέρες 25 0,15 0,01 Πλυντήριο πιάτων ,03 Τοστιέρες 18 0,7 0,01 Ψυγεία 1,7 0,25 0,01

15 15

Διπλωματική Εργασία ΝΤΕΛΕΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ MΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

Διπλωματική Εργασία ΝΤΕΛΕΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ MΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία γραμμών, υποσταθμών και συσκευών ηλεκτρικής ενεργείας ως περιβαλλοντικοί παράγοντες

Τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία γραμμών, υποσταθμών και συσκευών ηλεκτρικής ενεργείας ως περιβαλλοντικοί παράγοντες Τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία γραμμών, υποσταθμών και συσκευών ηλεκτρικής ενεργείας ως περιβαλλοντικοί παράγοντες Δημήτριος Τσανάκας Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Διευθυντής του Εργαστηρίου Παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιπτώσεις της Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας και των ΤΠΕ στο Περιβάλλον

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιπτώσεις της Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας και των ΤΠΕ στο Περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιπτώσεις της Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας και των ΤΠΕ στο ΣΥΜΕΛΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ (Α.Μ.2914) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ OΡΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Ε. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Διπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα Μάρτιος 2015 01 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ... 3 02 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ... 6 03 ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και Μοντέλο Προσομοίωσης Δικτύου Αισθητήρων

Επίδραση της Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και Μοντέλο Προσομοίωσης Δικτύου Αισθητήρων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Επίδραση της Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία Ερωτήσεις & Απαντήσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ...4 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ...6 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ...13

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και καρκίνος

Γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και καρκίνος Γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και καρκίνος Περίληψη: Συχνές Ερωταπαντήσεις (ΣΕΑ) για την συσχέτιση µεταξύ των γραµµών µεταφοράς, των ηλεκτρικών επαγγελµάτων και καρκίνου. Περιλαµβάνει συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανάλυση και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από Σταθμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 50Hz ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΜΕΤΡΗΣΗ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 50Hz ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΒΡΑΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 50Hz ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Επιδράσεων της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Παίταρίδης Γεώργιος Πτυχιακή Εργασία

Παίταρίδης Γεώργιος Πτυχιακή Εργασία Παίταρίδης Γεώργιος Πτυχιακή Εργασία ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής Και Επικοινωνιών Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πτυχιακή Εργασία Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας, Με κατανεμημένους Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το μήλον της Έριδός 4 η Έκδοση. Κινητά Τηλέφωνα

Το μήλον της Έριδός 4 η Έκδοση. Κινητά Τηλέφωνα Το μήλον της Έριδός 4 η Έκδοση Κεραίες Τεχνολογία Κινητά Τηλέφωνα Υγεία 1 Εισαγωγή Η καθηµερινή χρήση του κινητού τηλεφώνου, µας έχει εξοικειώσει µε τη συσκευή. όχι όµως και µε την τεχνολογία. στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Εισηγητής: Στρατάκης Δημήτρης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ...12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας. Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας. Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ .Π.Μ.Σ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αργά µεταβαλλόµενα µαγνητικά πεδία σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 30. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 199/59 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΤΑΗ ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουλίου 1999 περί του περιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Α. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές στο νοσοκοµειακό περιβάλλον. Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα ιατρικών συσκευών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΤΙΤΛΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΕΜ: 3489) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 2 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΜΗΜΑ: Β 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2006- - ICS: 33.020. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κ.τ.λ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

2006- - ICS: 33.020. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κ.τ.λ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006- - ICS: 33.020 ΕΛΟΤ 1422-4 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών- Μέρος 4: Οδηγίες εγκατάστασης και άµβλυνσης Radiocommunication Antenna

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Κ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ-ΟΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ) ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΠΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Σπουδαστής: Γογόπουλος ΠαναγιώτηςΑΕΜ: 853/1042 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Η κινητή τηλεφωνία στη ζωή µας

Η κινητή τηλεφωνία στη ζωή µας Η κινητή τηλεφωνία στη ζωή µας Ο καταναλωτής είναι απαραίτητο να είναι ορθά πληροφορηµένος, ώστε να µπορεί να κάνει σωστές επιλογές. Γι αυτό και η Cyta δεσµεύεται να κρατά το κοινό ενήµερο αναφορικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Εργονοµία χώρου, επίπλων και αλληλεπίδρασης Γενικές Προδιαγραφές υλικού Γενικές Προδιαγραφές Λογισµικού

Εργονοµία χώρου, επίπλων και αλληλεπίδρασης Γενικές Προδιαγραφές υλικού Γενικές Προδιαγραφές Λογισµικού ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργονοµία χώρου, επίπλων και αλληλεπίδρασης Γενικές Προδιαγραφές υλικού Γενικές Προδιαγραφές Λογισµικού ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΑ 1998 Πρόλογος Για να επιτευχθούν

Διαβάστε περισσότερα