ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Το Πρόγραμμα αναφέρεται στην Ενέργεια και τις μορφές της, καθώς και τις εφαρμογές της σε τοπική, εθνική και παγκόσμια κλίμακα. Η επεξεργασία του θέματος χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο, οι δράσεις των μαθητών εστιάζονται στη μελέτη και καταγραφή των ανανεώσιμων και συμβατικών πηγών της ενέργειας. Μελετούν τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, καταγράφουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χρήσης κάθε μορφής, ερευνούν την εφαρμογή τους στον Ελλαδικό χώρο και παγκόσμια. Αξιολογούν τις συμβατικές πηγές της ενέργειας και μελετούν το πρόβλημα της εξάντλησης των φυσικών πόρων. Στο δεύτερο, με τη βοήθεια ερωτηματολογίου, διεξάγουν έρευνα με θέμα την κατανάλωση ενέργειας στην καθημερινή τους ζωή. Πιο συγκεκριμένα: υπολογίζουν την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν καθημερινά στο σπίτι τους ενημερώνονται για την χρησιμότητα της μόνωσης των κατοικιών υπολογίζουν την απώλεια θερμικής ενέργειας από τα μέρη των κατοικιών ευαισθητοποιούνται στο πρόβλημα /ζήτημα της εξοικονόμησης της ενέργειας. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι ενδεικτικό και συναποφασίζεται από τους μαθητές και τον καθηγητή τους. Στο τέλος, οι μαθητές, συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους, αξιολογούν τα συμπεράσματά τους και συνθέτουν την τελική έκθεση της εργασίας. Κριτήρια επιλογής του θέματος Το θέμα της ενέργειας είναι πάντα επίκαιρο και ενδιαφέρον. Παρουσιάζει το πλεονέκτημα της διεπιστημονικής αντιμετώπισης και επομένως δίνει ευκαιρία για εμπλοκή σε αυτό πολλών παραγόντων, τόσο του σχολείου όσο και της τοπικής κοινωνίας. Η υλοποίηση του Προγράμματος έχει πλούσια επικοινωνιακή διάσταση. Η έννοια της ενέργειας, εμπεριέχεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Φυσικής Β και Γ τάξης Γυμνασίου, αλλά και άλλων γνωστικών αντικειμένων. Επίσης έχει μόνιμο χαρακτήρα στα Αναλυτικά Προγράμματα εξαιτίας του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει σε πολλά γνωστικά αντικείμενα. Το θέμα έχει τοπική, εθνική και παγκόσμια διάσταση. Προσφέρεται για συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών, επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων. Έχει πλούσιο εννοιολογικό πλαίσιο. Τόσο η ελληνική όσο και η διεθνής έρευνα προσφέρουν σημαντικά ευρήματα αναφορικά με τα νοητικά σχήματα των μαθητών για την έννοια της ενέργειας. (Bliss and Morrison, 1990, Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Νομό Αιτωλ/νίας από ΕΚΦΕ και Παράρτημα ΕΕΦ Αγρινίου,1994).

2 Ενδεικτικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο σχεδιασμού του Προγράμματος Τίτλος Προγράμματος Ενέργεια, μορφές και εφαρμογές της ενέργειας Επισήμανση του θέματος Συγκέντρωση υλικού από τον τύπο, την τηλεόραση και τα περιοδικά, σχετικό με την ενέργεια στην κοινωνία μας, τη θέρμανση, την ηλεκτρική ενέργεια, την κατανάλωση της ενέργειας. Ενημέρωση των μαθητών για το ενεργειακό πρόβλημα, συζήτηση μέσα στην τάξη με την βοήθεια και παρακολούθηση του καθηγητή τους. Με ερωτηματολόγιο ανιχνεύονται οι απόψεις των μαθητών σχετικά με το θέμα που θα διαπραγματευθούν, καθώς και η εξοικείωσή τους με τους επιστημονικούς όρους που θα συναντήσουν. Διατύπωση στόχων Οι μαθητές/τριες Να αναγνωρίζουν τις ενεργειακές πηγές Να διαχωρίζουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τις συμβατικές Να διαπιστώσουν ότι ο ήλιος είναι η πρωταρχική πηγή ενέργειας Να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των εναλλακτικών μορφών της ενέργειας Να αναφέρουν γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας όπου μπορεί να γίνει εκμετάλλευση εναλλακτικών μορφών ενέργειας Να ευαισθητοποιηθούν στην κατανάλωση της ενέργειας Να αποκτήσουν θετική στάση και συμπεριφορά στο πρόβλημα/ζήτημα της εξοικονόμησης της ενέργειας Να υπολογίζουν την απώλεια της θερμικής ενέργειας στο σπίτι τους Να καταγράφουν τους παράγοντες που επιδρούν στην απώλεια της θερμικής ενέργειας Να υπολογίζουν την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν στην καθημερινή τους ζωή Να συσχετίζουν τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών με την καθημερινή ζωή Να ευαισθητοποιηθούν στα ενεργειακά προβλήματα της τοπικής κοινωνίας Να καταγράψουν τις αρνητικές επιπτώσεις της υπερκατανάλωσης της ενέργειας Να αναγνωρίζουν τη συμβολή της Ιστορίας των Επιστημών στο πρόβλημα που μελετούν Να συσχετίζουν λογοτεχνικά κείμενα με το ενεργειακό

3 πρόβλημα/ζήτημα Να καλλιεργήσουν πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας Να ασκηθούν στη μεθοδολογία της έρευνας Μέθοδος Πηγές Μαθητοκεντρική - Ομαδοκεντρική, Διαθεματική - Διεπιστημονική Εγκυκλοπαίδειες, ΜΜΕ, Διαδίκτυο, έντυπο υλικό, φωτογραφικό υλικό, CD-ROMs, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Επιστημονικά άρθρα. Διδακτικές Ενέργειες Χωρισμός των μαθητών/τριων σε ομάδες Καταγραφή των μορφών ενέργειας και επιλογή από τις ομάδες των ανανεώσιμων και συμβατικών πηγών που θα μελετήσουν Άντληση πληροφοριών από βιβλία, περιοδικά, και διαδίκτυο Διερεύνηση από τη βιολογία και τη λογοτεχνία, της άποψης ότι ο ήλιος είναι πρωταρχική πηγή ενέργειας. Χωρίς τον ήλιο δεν θα υπήρχε ζωή. Επίσκεψη σε εργοστάσιο παραγωγής εναλλακτικών μορφών ενέργειας, εφόσον υπάρχει στο νομό. Φωτογράφηση και κατασκευή άλμπουμ από τους μαθητές με αντίστοιχο θέμα Διεξαγωγή έρευνας με θέμα την κατανάλωση της ενέργειας Κατασκευή ερωτηματολογίου έρευνας για την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι τους Διεξαγωγή της έρευνας από τις ομάδες με την βοήθεια της τοπικής κοινωνίας, της οικογένειας των μαθητών/τριων, των καθηγητών. Σύγκριση ατομικών και ομαδικών αποτελεσμάτων της έρευνας. Σύνταξη έκθεσης με τα αποτελέσματα κάθε ομάδας. Συγγραφή συνολικής κοινής έκθεσης όλων των μαθητών. Καταγραφή των αποτελεσμάτων με τη βοήθεια Η/Υ.

4 Σύνθεση της εργασίας Συγκέντρωση και επεξεργασία του υλικού της πρώτης φάσης από όλες τις ομάδες. Επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας κάθε ομάδας και σύνθεση εργασίας ανά ομάδα. Επεξεργασία των ερευνητικών αποτελεσμάτων που αφορούν στην κατανάλωση ενέργειας στην καθημερινή ζωή από όλες τις ομάδες. Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού με τα συμπεράσματα και τα ερευνητικά αποτελέσματα. Επισημάνσεις και προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος της υπερκατανάλωσης της ενέργειας. Παρουσίαση της εργασίας Καθορισμός ημέρας που θα γίνει η παρουσίαση τόσο του πληροφοριακού και φωτογραφικού υλικού, όσο και των ερευνητικών αποτελεσμάτων Ηλεκτρονική παρουσίαση της εργασίας Κριτήρια αξιολόγησης Η σύνθεση και παρουσίαση της εργασίας, ο βαθμός επίτευξης των στόχων, η μεθοδολογική και διαθεματική προσέγγιση, το πλήθος των πηγών που επιλέχθηκαν αυτοδιοίκηση Κοινοποίηση Με πρωτοβουλία των μαθητών γίνεται κοινοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων της εργασίας στην τοπική κοινωνία ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Με ποιους τρόπους διατηρείται το σπίτι σου ζεστό το χειμώνα; Στρώνουμε χαλιά : Βάζουμε κουρτίνες στα παράθυρα: Έχουμε διπλά τζάμια: Έχουμε ταπετσαρίες στους τοίχους: Μονώνουμε τις χαραμάδες: Κάτι άλλο: 2. Ποια μέρη του σπιτιού σου έχουν μόνωση; Οι εξωτερικοί τοίχοι: Τα παράθυρα: Η οροφή: Το πάτωμα: Κάτι άλλο: 3. Ποιες ενεργειακές πηγές χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση του σπιτιού σου;

5 Τζάκι: Αερόθερμο: Ηλεκτρική θερμάστρα: Θερμάστρα πετρελαίου: Θερμάστρα γκαζιού: Κεντρική θέρμανση πετρελαίου (Καλοριφέρ) Κεντρική θέρμανση φυσικού αερίου Κλιματιστικό: Κάτι άλλο: 4. Μπορείς να υπολογίσεις την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείς στο σπίτι σου καθημερινά; Συμπλήρωσε τον πίνακα: Συσκευή Ισχύς Χρονική διάρκεια Κατανάλωση σε kwh Φωτισμός στο γραφείο σου Τηλεόραση Ραδιόφωνο Κασετόφωνο, CD Για να υπολογίσεις την ενέργεια που καταναλώνεις κάθε μέρα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την μαθηματική σχέση: E = P t σε ΚWh 5. Πόση είναι η απώλεια ενέργειας από τα παράθυρα και τους τοίχους της τάξης σας; Εμβαδόν συνολικής επιφάνειας Διαφορά θερμοκρασίας Δθ = 15 ο C Διαφορά θερμοκρασίας Δθ = 20 ο C Παράθυρα (α = 3 W/m 2 ο C) Tοίχος (α = 0.6 W/m 2 ο C) Το ποσοστό της θερμικής ενέργειας που διαφεύγει από ένα δωμάτιο, εξαρτάται από τρεις παράγοντες: Από το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή του. Υπάρχουν πίνακες, που δείχνουν πόσο εύκολα τα διάφορα υλικά αφήνουν τη θερμότητα να περάσει από αυτά. Υλικό κατασκευής Τιμή α σε W/m² C Παράθυρα με απλό τζάμι 5,6 Παράθυρα με διπλό τζάμι 3

6 Τοίχος με διπλό τούβλο και ανάμεσα στρώμα αέρα 1,7 Τοίχος με μόνωση 0,6 Από την επιφάνεια (S) των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή. Τα μεγαλύτερα παράθυρα έχουν και μεγαλύτερη απώλεια ενέργειας. Από τη διαφορά θερμοκρασίας (Δ θ), στο εσωτερικό του δωματίου και στον εξωτερικό χώρο. Οι παράγοντες αυτοί συνδέονται με τη μαθηματική σχέση: P = a S Δθ, με την οποία μπορείς να υπολογίσεις την απώλεια της θερμικής ισχύος από την τάξη σας, αφού πρώτα κάνεις τις απαιτούμενες μετρήσεις. 6. Πόση ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιεί η οικογένειά σου; Παρακολούθησε το ρολόι της ΔΕΗ, και σημείωσε την ένδειξη, κάθε 10 ημέρες. Ενέργεια σε kwh Χρονική περίοδος 1 ο Δεκαήμερο 2 ο Δεκαήμερο 3 ο Δεκαήμερο Ενδεικτική Βιβλιογραφία για τον Εκπαιδευτικό Αντωνίου, Ν., κ.ά Φυσική Γ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα Bliss, J Αναπαραστάσεις του Φυσικού κόσμου. Γνωστική, Επιστημολογική και Διδακτική προσέγγιση (Κεφάλαιο 2). Επιμέλεια Κουλαϊδής Β., Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα Δαπόντες, Ν., Μαρνέλη, Λ Μικρόκοσμοι Φυσικής, μια πρόκληση για τη διδασκαλία της Φυσικής - Η Ενέργεια, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής, Θεσσαλονίκη, ΕΚΦΕ Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Παράρτημα ΕΕΦ Αγρινίου Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας Jardine, J Physics Through Applications, Oxford University Press Lemeigman G. - Weil-Barais A Η οικοδόμηση των εννοιών στη Φυσική. Η διδασκαλία της Μηχανικής. Επιμέλεια Δαπόντες, Ν. Δημητρακοπούλου, Α., Εκδόσεις Τυπωθήτω, Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα Παπασταματίου, Ν., κ.ά Φυσική Β Γυμνασίου, ΟΕΔΔΒ, Αθήνα Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), τηλ

7 Βιβλιογραφία 1.Αθανασάκης Α., Η Περιβαλλοντική Αγωγή σε όλες της βαθμίδες της Εκπαίδευσης, Δαρδανός, Αθήνα, Γεωργόπουλος Α.-Τσαλίκη Ε.,Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Gutenberg, Αθήνα, Περιβαλλοντική εκπαίδευση, ένας νέος πολιτισμός αναδύεται. Γεωργόπουλος Α., Gutenberg, Αθήνα, http://alkaios.aegean.gr/sppe 5.http://pi-schools.gr

Α. Σχετικά με το σχολείο:

Α. Σχετικά με το σχολείο: Ενδεικτικό Σχέδιο Εργασίας 1. Για την ενεργειακή αποτύπωση του Σχολείου 2. Για την καταγραφή συνηθειών που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας στο Σχολείο Ηλικιακή Βαθμίδα: Μαθητές/τριες πέμπτης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Για Για μαθητές μαθητές ημοτικού ημοτικού (Ε & (Ε & Στ ) Στ ) & Γυμνασίου Γυμνασίου Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ιεύθυνση παραγωγών & εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΝOESIS / Σεπτέμβριος 2014 ιεύθυνση παραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1. Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σύµφωνα µε το Ν.1892/90 και τις αντίστοιχες Εγκυκλίους, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τµήµα των προγραµµάτων των σχολείων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί αντικείμενο της Δευτεροβάθμιας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί αντικείμενο της Δευτεροβάθμιας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί αντικείμενο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για περισσότερα από είκοσι χρόνια. Η αναγκαιότητα της προέκυψε από την ραγδαία αύξηση του τεχνολογικού πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Η κυρία Ανακύκλωση και οι φίλοι της» ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα.

«Η κυρία Ανακύκλωση και οι φίλοι της» ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα. «Η κυρία Ανακύκλωση και οι φίλοι της» ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα. Όλγα Βλάχου, Αριάδνη Κοκκινάκη, Αθανασία Κούστα Εκπαιδευτικοί ΠΕ 70, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων olgavl1@yahoo.gr, ariadnikok@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, υποστήριξη, υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - 1 -

Σχεδιασμός, υποστήριξη, υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - 1 - - 1 - σ χ ε δ ι α σ μ ό ς υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η υ λ ο π ο ί η σ η Π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς - 3 - Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας (Γραφείο Π.Ε.), ΚΠΕ Ανατολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κεφάλαιο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κεφάλαιο 2.1. Παραδείγματα θεμάτων ενταγμένων στον κύκλο «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες» Σχόλιο: Οι τίτλοι που ακολουθούν είτε υλοποιήθηκαν από σχολεία της χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑ ΆΛΟΓΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - ΕΙΔΟΣ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑ ΆΛΟΓΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - ΕΙΔΟΣ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑ ΆΛΟΓΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - ΕΙΔΟΣ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT ΚΟΖΑ Χ. 1, και ΚΟΖΑ Μ. 1 1 1 ο Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου, Ρόδου, Α/θμια Εκπαίδευση Δωδ/σου e-mail:kozax@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία È ÙÔÓ ÂÎapple È Â ÙÈÎfi... ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ προγράµµατα και δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΑΛΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 2.2.4 «CHEMCALC»... 111 2.2.5 «ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»... 112 2.2.6 «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.»...

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ 2010 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθητές και Ασφάλεια στον Ψηφιακό Κόσμο: Μια Διερευνητική, Διαθεματική Παρέμβαση Υποστηριζόμενη από το LAMS»

«Μαθητές και Ασφάλεια στον Ψηφιακό Κόσμο: Μια Διερευνητική, Διαθεματική Παρέμβαση Υποστηριζόμενη από το LAMS» «Μαθητές και Ασφάλεια στον Ψηφιακό Κόσμο: Μια Διερευνητική, Διαθεματική Παρέμβαση Υποστηριζόμενη από το LAMS» Α. Μπουλταδάκη 1, Φ. Νικολακοπούλου 2, Χ. Στυλιανοπούλου 3, Δ. Τσόντος 4 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1. Εισαγωγή Στο νέο πλάνο της ευρωπαϊκής ευέλικτης οικονομίας ιδιαίτερη σημασία αποκτά εκείνο το είδος της εκπαίδευσης που επιδιώκει την εξοικείωση στις νέες τεχνολογίες και

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία EURONET 50/50 max Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία Εκπαιδευτικό υλικό (e-pack) για τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union EURONET

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΑΘΗΝΑ 2011 Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία - Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Αργυρούπολης: Ενέργεια: εξοικονόμηση στο σπίτι, στο σχολείο και στην πόλη

Ημερήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Αργυρούπολης: Ενέργεια: εξοικονόμηση στο σπίτι, στο σχολείο και στην πόλη 1 Ημερήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Αργυρούπολης: Ενέργεια: εξοικονόμηση στο σπίτι, στο σχολείο και στην πόλη Φαραγγιτάκης Γεώργιος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Αργυρούπολης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε& ΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΘΕΜΑ: «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ» Εκπαιδευτικό λογισμικό «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α»

ΠΑΚΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΘΕΜΑ: «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ» Εκπαιδευτικό λογισμικό «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α» ΠΑΚΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΘΕΜΑ: «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ» Εκπαιδευτικό λογισμικό «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α» Επιμορφούμενος Πουλαράκης Ιωάννης Υπεύθυνη καθηγήτρια Χριστίνα Σολομωνίδου Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γεώργιος Κ. Κούσουλας Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής»

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» Ελευθερία Αλεξανδρή 1, Ιωάννης Στάγιας 2

Διαβάστε περισσότερα