Μια απλή και πρακτική µέθοδος συµπλήρωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μια απλή και πρακτική µέθοδος συµπλήρωσης"

Transcript

1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΙΚΟ ΣΑΣ Η εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, όσων από τους υποψηφίους επιθυµούν αλλά και µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση, αποτελεί ένα γεγονός καθοριστικό για την µετέπειτα επαγγελµατική τους σταδιοδροµία αλλά και για το µέλλον τους γενικότερα. Γι αυτό και η συµπλήρωση του µηχανογραφικού δελτίου θα πρέπει να γίνεται υπεύθυνα, µε περίσκεψη και σοβαρότητα και αφού πρώτα συνεκτιµηθούν δεδοµένα που αφορούν: Τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, την προσωπικότητα αλλά και τις δυνατότητες του υποψηφίου. Το βαθµό δυσκολίας εισαγωγής στα τµήµατα επιλογής του, σε σχέση µε τις ατοµικές του επιδόσεις. Την ενηµέρωση για τα προγράµµατα σπουδών των σχολών, τα επαγγέλµατα που συνδέονται άµεσα µε τις επιλεγόµενες σπουδές αλλά και τις προοπτικές που αυτά έχουν στην αγορά εργασίας. Τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται το επιλεγόµενο τµήµα, σε σχέση µε τον τόπο κατοικίας του υποψηφίου. Επιλογές ασφαλείας γιατί οι βαθµολογίες των υποψηφίων στις φετινές εξετάσεις είναι σηµαντικά καλύτερες από τις περσινές. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τις µεταβολές του αριθµού των θέσεων σε ορισµένα τµήµατα των ΤΕΙ του κέντρου θα δηµιουργήσει πέρα από την µέση αναµενόµενη άνοδο και εκρήξεις ανοδικές της τάξης των 1000 µορίων. Συνοψίζοντας θα θέλαµε να τονίσουµε ότι η σωστή συµπλήρωση του µηχανογραφικού δελτίου, προϋποθέτει καλή γνώση, από µέρους των υποψηφίων, των σχετικών τεχνικών λεπτοµερειών. Κυρίως όµως εξαρτάται από την ολοκληρωµένη εικόνα που έχουν για τις, προς επιλογή, σχολές και τα συνδεόµενα µε αυτές επαγγέλµατα, καθώς και τον βαθµό αυτογνωσίας που διαθέτουν. Θεωρούµε αναγκαία τη συµβουλευτική από φροντιστήρια και κέντρα επαγγελµατικού προσανατολισµού καθώς οι τεχνικές λεπτοµέρειες είναι πάρα πολλές και καµιά φορά άγνωστες. Ο τίτλος µιας σχολής ή ενός τµήµατος δεν είναι απολύτως αντίστοιχος µε το περιεχόµενο των σπουδών και κυρίως µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που αυτές εξασφαλίζουν. Μια απλή και πρακτική µέθοδος συµπλήρωσης Ξεκινούµε από τις υψηλόβαθµες σχολές και µε τη συνεκτίµηση των παραπάνω δεδοµένων, χαρακτηρίζουµε τις σχολές είτε ως Α (πρώτης προτίµησης) είτε ως Β (δεύτερης προτίµησης) είτε ως Γ (τρίτης προτίµησης). Όσες σχολές δεν µας ενδιαφέρουν τις προσπερνούµε και δεν τις χαρακτηρίζουµε. Ιεραρχούµε τις σχολές της κάθε κατηγορίας µε αύξοντα αριθµό 1,2,3, Έτσι εάν π.χ. έχουµε χαρακτηρίσει 10 σχολές ως Α, 10 ως Β και άλλες 10 ως Γ θα έχουµε τις σχολές Α1,Α2, Α10,Β11,Β12,,Β20,Γ21,Γ22,,Γ30. 1

2 Σβήνουµε τους χαρακτηρισµούς Α, Β, Γ. Ο αριθµός ο οποίος είναι σηµειωµένος δίπλα από κάθε σχολή, αποτελεί τη σειρά προτίµησης, µε την οποία θα συµπληρώσουµε το µηχανογραφικό δελτίο. Τα πονηρά σηµεία Η πλέον υψηλόβαθµη σχολή δεν είναι οπωσδήποτε και η «καλύτερη». ηλώνουµε πάντοτε και σχολές που έχουν περυσινή βάση εισαγωγής κατά πολύ µικρότερη µεγαλύτερη, από τα µόρια µας, ώστε να διασφαλίσουµε σε κάθε περίπτωση ένα θετικό αποτέλεσµα. Εφόσον έχουµε δώσει ειδικά µαθήµατα, δηλώνουµε όλες τις αντίστοιχες σχολές, ανεξαρτήτως βάσεων (εδώ είναι δυνατό να παρατηρηθούν πολύ µεγάλες αυξοµειώσεις). Εάν κληθούµε να καταθέσουµε µηχανογραφικό, ενώ πρόκειται να συµµετάσχουµε σε εξετάσεις για τις στρατιωτικές αστυνοµικές σχολές, θα πρέπει να προσέξουµε ώστε οι σχολές που έπονται σε σειρά προτίµησης να δηλώνονται ανεξάρτητα από την ύπαρξη των πρώτων ( µπορεί λ.χ. να υπάρξει αποτυχία σε κάποιο αγώνισµα). Ο τίτλος µιας σχολής δεν µας εξασφαλίζει από µόνος του επαγγελµατικό δικαίωµα στην αγορά εργασίας. Χρειάζεται προσεκτική διερεύνηση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων κάθε σχολής ή τµήµατος. Να έχουµε υπόψη µας ότι οι σχολές µε ειδικό µάθηµα, έχουν βαθµούς πρόσβασης αρκετά χαµηλότερους από αυτούς για τους οποίους µας προδιαθέτουν οι βαθµοί εισαγωγής (έτσι π.χ. η Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης έχει βάση µόρια αλλά αντίστοιχο βαθµό πρόσβασης Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι αν στο µηχανογραφικό δηλώσουµε στην συνέχεια το τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Θράκης µε βάση µόρια αλλά αντίστοιχο βαθµό πρόσβασης αυτοµάτως το αποκλείουµε). Τον παράγοντα «πόλη» µπορούµε πιθανόν να τον παρακάµψουµε, αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (οικονοµικοί, υγείας, πολυτεκνίας, αδερφού φοιτητή κ.λ.π.). Προσοχή στον σχετικό πίνακα που έχει δηµοσιεύσει το Υπουργείο για τα «αντίστοιχα» ΑΕΙ κ ΑΤΕΙ (www.oefe.gr). Να προσέχουµε στις κοινές σχολές των διαφόρων επιστηµονικών πεδίων, να τις δηλώνουµε από το πεδίο που µας δίνει τα περισσότερα µόρια. π.χ. το τµήµα ηµόσιας ιοίκησης Παντείου που είναι κοινό τµήµα του 1 ου και 5 ου επιστηµονικού πεδίου πρέπει να δηλωθεί από υποψήφιο που έχει πρόσβαση και στα δύο πεδία από εκείνο το πεδίο στο οποίο έχει τα περισσότερα µόρια. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και φέτος στις σχολές του Πανεπιστηµίου της Κύπρου, καθώς απαιτείται ξεχωριστή αίτηση (http://www.ucy.ac.cy). Για τις σχολές του Πανεπιστηµίου Κύπρου οι βάσεις εισαγωγής είναι σε πολλές περιπτώσεις αρκετά χαµηλές και επειδή λειτουργεί σύστηµα επιλαχόντων είναι δυνατόν να εισαχθεί κάποιος µε σχετικά µικρό βαθµό πρόσβασης. εν πρέπει να διαφεύγει των υποψηφίων η ποιότητα των Κυπριακών Πανεπιστηµίων και Τεχνολογικών Ιδρυµάτων. Το κόστος της φοιτητικής µετανάστευσης στη Μεγαλόνησο είναι απολύτως αντίστοιχο µε εκείνο µιας πόλης στην ελληνική περιφέρεια. Προσοχή εδώ υπάρχουν σηµαντικές επιλογές. Οι βάσεις στις σχολές Αστυφυλάκων λόγω της αύξησης του αριθµού των εισακτέων δεν θα παρουσιάσουν τη µέση αναµενόµενη άνοδο του 5 ου επιστηµονικού πεδίου. Η ζήτηση όµως της συγκεκριµένης σχολής παραµένει πάντοτε υψηλή καθώς οδηγεί σε άµεση επαγγελµατική αποκατάσταση Νέα σηµαντική άνοδος των βάσεων αναµένεται επίσης για τους υποψηφίους που θα κάνουν το µηχανογραφικό τους µε την κατηγορία του 10% στην πλειοψηφία των σχολών, λόγω της αλόγιστης χρήσης, από τη µεριά των 2

3 υψηλόβαθµων αποφοίτων παλαιοτέρων ετών, του µέτρου αυτού σε συνδυασµό µε την παντελή έλλειψη ελεγκτικού µηχανισµού από πλευράς πολιτείας (υπολογίζεται ότι µένουν περίπου κενές θέσεις κατ έτος από επιτυχόντες που δεν παρουσιάζονται)! Οι έξυπνες επιλογές για µικροµεσαίους Όσοι από τους υποψήφιους πέτυχαν υψηλές επιδόσεις, έχουν και µια αντίστοιχη άνεση σχετικά µε το πόσες και ποιες σχολές θα επιλέξουν. Εάν όµως τα µόρια τους είναι χαµηλότερα των προσδοκιών τους, δε σηµαίνει, κατ ανάγκη, ότι αδυνατούν να διεκδικήσουν σχολές που τους ταιριάζουν και έχουν καλές προοπτικές στην αγορά εργασίας. Μερικές χρήσιµες παρατηρήσεις: Στα επόµενα χρόνια όταν οι σηµερινοί υποψήφιοι βρεθούν στην αγορά εργασίας θα υπάρχει πλήρης ταύτιση των ΑΕΙ και ΤΕΙ σε προγράµµατα σπουδών, διδακτικό προσωπικό και επαγγελµατικά δικαιώµατα Χαµηλόβαθµα σηµερινά ΤΕΙ θα έχουν υπερκεράσει αρκετά ΑΕΙ στον αριθµό µορίων εισαγωγής. Αρκετοί υποψήφιοι µπορούν να διεκδικήσουν σχολές µε πολύ καλές προοπτικές, εφόσον βέβαια σχετίζονται µε τα ενδιαφέροντα τους και από «µη συµβατά» επιστηµονικά πεδία, παρά την απώλεια του 7% στα µόρια τους. π.χ ένας υποψήφιος της Θεωρητικής κατεύθυνσης µε µόρια εισαγωγής κοντά στα δύσκολα θα βρει σχολή στο 1 ο επιστηµονικό πεδίο. Αν εποµένως έχει πρόσβαση στο 4 ο επιστηµονικό πεδίο µπορεί να αναζητήσει λύσεις στα χαµηλόβαθµα ΤΕΙ αυτού του επιστηµονικού πεδίου. Υπάρχουν λύσεις για όλα τα βαθµολογικά βαλάντια π.χ. µπορεί ένας υποψήφιος να µην εξασφαλίσει εισαγωγή σε ένα υψηλόβαθµο τµήµα ιοίκησης ή Λογιστικής υπάρχουν όµως αντίστοιχα χαµηλόβαθµα ΤΕΙ στο κέντρο και στη περιφέρεια που οδηγούν σε ανάλογο επαγγελµατικό περιβάλλον... Τα συνηθέστερα λάθη του µηχανογραφικού Είναι λάθος να ιεραρχούµε τις σχολές κατά φθίνουσα σειρά µορίων και όχι σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις προτιµήσεις µας. Η σειρά προτίµησης µιας σχολής δεν αποτελεί κριτήριο για την εισαγωγή µας. Εφόσον συγκεντρώνουµε τον απαραίτητο αριθµό µορίων επιτυγχάνουµε στη σχολή ή στο τµήµα ανεξάρτητα από τη σχολή προτίµησης. Πολλοί γονείς έχουν λαθεµένα την εντύπωση ότι η σειρά επιλογής διευκολύνει ή δυσκολεύει την εισαγωγή µας σε κάποιο τµήµα. Αυτό ισχύει ως τρίτο κριτήριο, µόνο για τις στρατιωτικές κι εφόσον ισοβαθµούµε µε τον τελευταίο επιτυχόντα. Σε περίπτωση ισοβαθµίας µε τον τελευταίο εισαγόµενο σε κάποια σχολή προηγείται αυτός που έχει µεγαλύτερο Γενικό Βαθµό Πρόσβασης. Αν έχουν ίδιο ΓΒΠ, προηγείται αυτός που έχει µεγαλύτερο άθροισµα βαθµών στα δύο µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθµία εισάγονται όλοι ανεξάρτητα απ τη σειρά που δήλωσε ο καθένας τη συγκεκριµένη σχολή. H περίπτωση αυτή είναι πάντως σπάνια. Όταν όµως πρόκειται για Στρατιωτικές ή Αστυνοµικές Σχολές, αφού εξαντληθούν τα παραπάνω κριτήρια, εισάγεται αυτός που δήλωσε τη σχολή µε προγενέστερη προτίµηση. εν πρέπει να ιεραρχούµε τις προτιµήσεις µας αποκλειστικά και µόνο υπολογίζοντας τις χιλιοµετρικές αποστάσεις της έδρας της σχολής από την πόλη της προτίµησής µας. εν πρέπει να παραλείπουµε να δηλώνουµε και σχολές που πέρυσι είχαν βάση εισαγωγής, αρκετά πιο υψηλή χαµηλή, από τη δική µας. 3

4 Στο µηχανογραφικό αποτυπώνουµε τις δικές µας επιθυµίες και όχι των άλλων. Τα στερεότυπα των γονέων είναι πάντοτε σεβαστά αλλά απέχουν από τη κοινωνική δυναµική και τη σύγχρονη ζήτηση των επαγγελµάτων. Μία περιζήτητη και µε καλή φήµη σχολή µπορεί να είναι καλή για τους άλλους αλλά όχι για µας. εν µπορεί επί παραδείγµατι να κατευθυνθώ σε Πολυτεχνική Σχολή, χωρίς να έχω «πρακτικές» κλίσεις και δεξιότητες ή να προτιµήσω Λογιστικές Σχολές χωρίς να είµαι «οργανωτικός συµβατικός» τύπος και µε άνεση στις αριθµοεργασίες. Σίγουρα δεν µπορούµε να ασκήσουµε όλα τα επαγγέλµατα, γι αυτό θα πρέπει να είµαστε επιλεκτικοί στην προτίµησή µας, από τις υψηλόβαθµες έως τις χαµηλόβαθµες σχολές. Μία σχολή µε ζήτηση σήµερα µπορεί να είναι στα αζήτητα σε 6 7 χρόνια που θα βγούµε στη αγορά εργασίας. Η σωστή συµπλήρωση του µηχανογραφικού δελτίου αφορά όλους τους υποψηφίους ακόµα και εκείνους που δεν τα πήγαν όπως περίµεναν ή δεν πληρούν το κριτήριο της βαθµολογικής βάσης. Η λήψη απόφασης στη ζωή µας πρέπει να γίνεται µε βάση τα δεδοµένα που κάθε φορά υπάρχουν. Η ζήτηση άλλωστε στο πιο σηµαντικό βαθµό καθορίζει τελικά τις βάσεις εισαγωγής. Οι δικαιούχοι των µετεγγραφών, γίνονται αποδεκτοί µόνο σε συγκεκριµένα οµοειδή οµότιµα τµήµατα, τα οποία περιγράφονται στη σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ (www.oefe.gr). Σε περίπτωση ισοβαθµίας µε τον τελευταίο εισαγόµενο σε κάποια σχολή προηγείται αυτός που έχει µεγαλύτερο Γενικό Βαθµό Πρόσβασης. Αν έχουν ίδιο ΓΒΠ, προηγείται αυτός που έχει µεγαλύτερο άθροισµα βαθµών στα δύο µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθµία εισάγονται όλοι ανεξάρτητα απ τη σειρά που δήλωσε ο καθένας τη συγκεκριµένη σχολή. H περίπτωση αυτή είναι πάντως σπάνια. Όταν όµως πρόκειται για Στρατιωτικές ή Αστυνοµικές Σχολές, αφού εξαντληθούν τα παραπάνω κριτήρια, εισάγεται αυτός που δήλωσε τη σχολή µε προγενέστερη προτίµηση. Μερικές πληροφορίες που αξίζουν τη προσοχής µας Οι απόφοιτοι των τµηµάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων έχουν το δικαίωµα να εργαστούν ως λογιστές. Οι απόφοιτοι των τµηµάτων Πληροφορικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθήνας και Πειραιά εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο εξασφαλίζοντας τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των οικονοµολόγων. Το τµήµα Πληροφορικής του ΤΕΙ της Αθήνας είναι το πρώτο τµήµα ΤΕΙ που υποδέχεται µε κατατακτήριες εξετάσεις αποφοίτους ΑΕΙ! Οι απόφοιτοι του τµήµατος Κοινωνικής ιοίκησης Θράκης (ΑΕΙ) αποκτούν άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού κάτι που εξασφαλίζεται και από τα τµήµατα των ΤΕΙ της Κοινωνικής Εργασίας (Αθήνα, Ηράκλειο, Πάτρα). Τα τµήµατα ιοίκησης Συστηµάτων Eφοδιασµού στο ΤΕΙ Χαλκίδας µε έδρα τη Θήβα που ανήκει στο 5 ο επιστηµονικό πεδίο έχει ανάλογο πρόγραµµα σπουδών µε το τµήµα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης µε έδρα την Κατερίνη που ανήκει στο 4 ο και 5 ο επιστηµονικό πεδίο! Και τα δύο πάντως έχουν ευοίωνες προοπτικές για τους αποφοίτους τους. Το τµήµα Ζωικής Παραγωγής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας µε έδρα τη Φλώρινα είχε πέρσι πλασµατική βάση εισαγωγής µόρια ως αποτέλεσµα της βαθµολογικής βάσης. Στο τµήµα επέτυχε ένας µόνο υποψήφιος που διέθετε τη συγκεκριµένη βαθµολογία! Υπό κανονικές συνθήκες µε πλήρωση δηλαδή των 400 θέσεων του τµήµατος η βάση εισαγωγής θα ήταν µόρια. 4

5 Τα τµήµατα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά και ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών της Παντείου διαφέρουν στο γεγονός ότι οι απόφοιτοι του τµήµατος στο Πειραιά επιλέγουν τη θέση ιεθνής και Ευρωπαϊκός Οικονοµικός πυλώνας εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο ενώ οι απόφοιτοι του Παντείου δεν έχουν αυτό το δικαίωµα. Τα τµήµατα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πάντειο, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας στο Αιγαίο εξασφαλίζουν επαγγελµατικά δικαιώµατα ΠΕ10 ανάλογα δηλαδή µε εκείνα των Κοινωνιολόγων. Οι απόφοιτοι του τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών & Φυσικών Επιστηµών Ε.Μ.Π. δεν εντάσσονται στους ΠΕ 03 Μαθηµατικών, & στο ΠΕ 04 Φυσικών, αλλά και δεν εγγράφονται στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας! Οι απόφοιτοι του τµήµατος ιαιτολογίας & ιατροφής του Χαροκοπείου και οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. ιατροφής & ιαιτολογίας µπορούν να ανοίξουν δικό τους γραφείο, ως ελεύθεροι επαγγελµατίες µε κατοχυρωµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα. Οι απόφοιτοι των τµηµάτων ΤΕΙ Πληροφορικής, σύµφωνα µε το Π.. 268, 28/12/2004, εντάσσονται στο ΠΕ 20 Πληροφορικής και µπορούν να διδάξουν πληροφορική στην εκπαίδευση. Στο ίδιο ΠΕ εντάσσονται και οι απόφοιτοι των ακόλουθων τµηµάτων ΤΕΙ: Hλεκτρονικών Yπολογιστικών Συστηµάτων, Eφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων, Πληροφορικής και Tεχνολογίας Yπολογιστών, Πληροφορικής και Eπικοινωνιών, Eπιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων, Eφαρµογών Πληροφορικής στη ιοίκηση και στην Oικονοµία, ιαχείρισης Πληροφοριών, Tηλεπληροφορικής και ιοίκησης, Γεωπληροφορικής και Tοπογραφίας, Tεχνολογίας Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών, Bιοµηχανικής Πληροφορικής και Aυτοµατισµού. Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας (βάση µόρια) του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου διορίζονται ΟΛΟΙ στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι του τµήµατος Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Πατρών ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΛΕΟΝ να διοριστούν ως φιλόλογοι. Όλοι οι µηχανικοί ύστερα από σύντοµη εκπαίδευση και σχετικές εξετάσεις, µπορούν να υπογράφουν περιβαλλοντολογικές µελέτες. Μπορεί κάποιος να περάσει σε οικονοµικό τµήµα χωρίς να εξεταστεί στο µάθηµα Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας! Τα τµήµατα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας Πειραιά και ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθήνας ανήκουν και στο 4 ο πεδίο οι απόφοιτοι τους όµως εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο, κάτι που συµβαίνει και µε τους απόφοιτους του τµήµατος ηµόσιας ιοίκησης Παντείου που ανήκει και στο 1 ο πεδίο. Όµοια από τα τµήµατα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας προς τα τµήµατα Ιστορίας δηλαδή από Κοινωνιολόγος γίνεσαι Φιλόλογος! Άλλο παράδειγµα µετεγγραφής µε σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι από το τµήµα Μηχανικών ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Κοζάνης ( µόρια), προς όλα τα τµήµατα Μηχανολόγων Μηχανικών τα οποία κυµαίνονται από έως µόρια. Τµήµατα µε σύγχρονο σχεδιασµό και ελκυστικό πρόγραµµα σπουδών συµβατό µε την αγορά εργασίας περνούν συνήθως απαρατήρητα. Ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε: Το τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επιστήµης Αιγαίου µε έδρα τη Μυτιλήνη, το τµήµα Τεχνών Ήχου και Εικόνας στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο µε έδρα τη Κέρκυρα, το τµήµα Εργοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας, τα τµήµατα Σχεδιασµού και Παραγωγής Ενδυµάτων στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης µε έδρα το Κιλκίς, το τµήµα Σχεδιασµού Ξύλου και Επίπλου µε έδρα τη Καρδίτσα κ.α. 5

6 Αν είσαι απόφοιτος Πρέπει να ξέρεις ότι: Οι προφορικοί σου βαθµοί λαµβάνονται υπόψη µόνο για άλλα δύο έτη απ αυτό της αποφοίτησής σου. Στη συνέχεια αν θες να ξαναδώσεις, λαµβάνονται υπόψη µόνο οι βαθµοί στα γραπτά. Αν αλλάξεις κατεύθυνση και δεν έχεις προφορικό βαθµό σε κάποιο µάθηµα, λαµβάνεται υπόψη µόνο ο γραπτός βαθµός του µαθήµατος. Αν έχεις απολυτήριο παλαιού τύπου ή άλλου τύπου Λυκείου, λαµβάνονται υπόψη µόνο οι βαθµολογίες στα γραπτά. Αν ξαναδώσεις πρέπει να λάβεις µέρος ξανά στις εξετάσεις όλων των 6 ή 7 µαθηµάτων (µε Α.Ο.Θ), καθώς και των ειδικών µαθηµάτων σε περίπτωση που επιθυµείς εισαγωγή σε σχολή µε ειδικό µάθηµα. Αν είσαι υποψήφιος για το 10% των θέσεων δεν ξαναδίνεις εξετάσεις σε κανένα µάθηµα. Εξετάζεσαι όµως ξανά στις πρακτικές δοκιµασίες και στις προκαταρκτικές εξετάσεις αν είσαι υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ, τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Σχολές Αστυνοµίας ή της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού. εν επιτρέπεται να δηλώσεις σχολή στην οποία είχες εισαχθεί σε προηγούµενο έτος. ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Το µηχανογραφικό δελτίο υποβάλλεται στο αρµόδιο γραφείο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του αποκλειστικά µέσα στην καθορισµένη προθεσµία ( ευτέρα 9 Ιουλίου έως και Παρασκευή 20 Ιουλίου). Μαζί υποβάλλεται επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου Λυκείου και της βεβαίωσης πρόσβασης, Τα παραπάνω επικυρώνονται και από τον υπάλληλο παραλαβής µε την επίδειξη των πρωτοτύπων. Ο υπάλληλος καταχωρεί τις επιλογές του υποψηφίου στον υπολογιστή και εκτυπώνει αντίγραφο το οποίο δίνει στον υποψήφιο για να κάνει έλεγχο και τυχόν διορθώσεις. Μετά τον έλεγχο και τις διορθώσεις, το µηχανογραφικό εκτυπώνεται σε δύο αντίγραφα που υπογράφονται από τον υποψήφιο και τον πρόεδρο της επιτροπής. Το ένα παραδίνεται στον υποψήφιο και το άλλο φυλάσσεται στο αρχείο της ιεύθυνσης για ένα έτος και µετά καταστρέφεται. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στον έλεγχο του αντιγράφου διότι µετά την οριστική κατάθεση του µηχανογραφικού δεν επιτρέπεται καµία διόρθωση. Καλή Επιτυχία Οµάδα εργασίας Ο.Ε.Φ.Ε. Νικολέττα ηµητροπούλου, Απόστολος Κουτρουµπέλης, Γιώργος Χατζητέγας. 6

http://sep4u.gr/ Πριν αρχίσετε να συµπληρώνετε το Μηχανογραφικό..

http://sep4u.gr/ Πριν αρχίσετε να συµπληρώνετε το Μηχανογραφικό.. Πριν αρχίσετε να συµπληρώνετε το Μηχανογραφικό.. http://sep4u.gr/ Πριν αρχίσετε να συµπληρώνετε το Μηχανογραφικό πρέπει να γνωρίσετε σε βάθος τις σχολές που θα δηλώσετε. Γνωρίζω µια σχολή σηµαίνει: Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 2006

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 2006 Α. Αναγκαία εισαγωγική παρατήρηση ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 2006 Κάθε αλλαγή του συστήµατος εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. και στα Τ.Ε.Ι., εκτός από τις κλασσικές και γνωστές διαφοροποιήσεις που δηµιουργεί, επιφέρει και

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr * Πού και Πότε κατατίθενται τα Μηχανογραφικά ; Τι πρέπει να γνωρίζω; Σύμφωνα με την εγκύκλιο 11-5-2015 ( ΑΔΑ: 7ΡΡΓ465ΦΘ3-ΔΧΚ )

http://sep4u.gr * Πού και Πότε κατατίθενται τα Μηχανογραφικά ; Τι πρέπει να γνωρίζω; Σύμφωνα με την εγκύκλιο 11-5-2015 ( ΑΔΑ: 7ΡΡΓ465ΦΘ3-ΔΧΚ ) * Πού και Πότε κατατίθενται τα Μηχανογραφικά ; Τι πρέπει να γνωρίζω; Σύμφωνα με την εγκύκλιο 11-5-2015 ( ΑΔΑ: 7ΡΡΓ465ΦΘ3-ΔΧΚ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α1. Διαδικασία υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr * Πού και Πότε κατατίθενται τα Μηχανογραφικά ; Τι πρέπει να γνωρίζω; Σύμφωνα με την εγκύκλιο 11-5-2015 ( ΑΔΑ: 7ΡΡΓ465ΦΘ3-ΔΧΚ )

http://sep4u.gr * Πού και Πότε κατατίθενται τα Μηχανογραφικά ; Τι πρέπει να γνωρίζω; Σύμφωνα με την εγκύκλιο 11-5-2015 ( ΑΔΑ: 7ΡΡΓ465ΦΘ3-ΔΧΚ ) * Πού και Πότε κατατίθενται τα Μηχανογραφικά ; Τι πρέπει να γνωρίζω; Σύμφωνα με την εγκύκλιο 11-5-2015 ( ΑΔΑ: 7ΡΡΓ465ΦΘ3-ΔΧΚ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α1. Διαδικασία υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2012. Τι να προσέξετε τι να αποφύγετε

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2012. Τι να προσέξετε τι να αποφύγετε Μυστικά και παγίδες στο Μηχανογραφικό ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2012 Τι να προσέξετε τι να αποφύγετε - Τα 8 βήματα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού - Τι να προσέξετε στο μηχανογραφικό - Με ποιο τρόπο οι υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου αποτελεί το τελικό στάδιο της προσπάθειας που κατέβαλαν χιλιάδες υποψήφιοι για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η σωστή συμπλήρωσή

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Σπουδών και Επαγγελμάτων Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Επιλογή Σπουδών και Επαγγελμάτων Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Επιλογή Σπουδών και Επαγγελμάτων Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Όλγα Ζούζουλα Φιλόλογος-Ψυχολόγος- Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ Ν. Ιωνίας Τηλ. 2102723275 Email: 2kesypva.sch.gr Βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. 20 ερωτήσεις και απαντήσεις. Πώς να συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου;

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. 20 ερωτήσεις και απαντήσεις. Πώς να συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου; Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας 20 ερωτήσεις και απαντήσεις Πώς να συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου; Μάιος 2010 Πώς να συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου; 20 ερωτήσεις και απαντήσεις Μια καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σε αντίθεση µε τις κοινωνίες του παρελθόντος και τον γραφικό απόηχο επαγγελµάτων που µετεξελίσσονται ή εξαφανίζονται - ποιος θυµάται τον τερζή, τον

Σε αντίθεση µε τις κοινωνίες του παρελθόντος και τον γραφικό απόηχο επαγγελµάτων που µετεξελίσσονται ή εξαφανίζονται - ποιος θυµάται τον τερζή, τον Η Αλίκη στη χώρα των επαγγελµάτων Η Αλίκη στη χώρα των επαγγελµάτων Σε αντίθεση µε τις κοινωνίες του παρελθόντος και τον γραφικό απόηχο επαγγελµάτων που µετεξελίσσονται ή εξαφανίζονται - ποιος θυµάται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ Α' ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το µηχανογραφικό δελτίο που έχεις στα χέρια σου είναι πιστό αντίγραφο του ηλεκτρονικού µηχανογραφικού δελτίου που θα

Διαβάστε περισσότερα

υποψηφιος ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2012 αποφύγετε τι να - Μυστικά και παγίδες

υποψηφιος ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2012 αποφύγετε τι να - Μυστικά και παγίδες http://www.tanea.gr Του Χρήστου Κάτσικα ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2012 προσέξετε, Τι να αποφύγετε τι να - Μυστικά και παγίδες Τα βήματα για τη σωστή συμπλήρωση Με ποιον τρόπο οι υποψήφιοι θα επιλέξουν σωστά τις σχολές

Διαβάστε περισσότερα

http://didefth.gr/kesyp Α Α: ΒΕΥΜ9-ΙΩΙ

http://didefth.gr/kesyp Α Α: ΒΕΥΜ9-ΙΩΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΒΕΥΜ9-ΙΩΙ Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 15-2 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

3/12/2014 3:19 μμ 1 Καλοδήμος Δ.

3/12/2014 3:19 μμ 1 Καλοδήμος Δ. Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2014 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2014 ξεκινούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009 ΤΜΗΜΑ Α & Β Αρ.Πρωτ.Βαθµός Προτερ. Φ.251/ 154552 /B6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΘΗΝΑ 2003 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Πρόλογος σελ. 3 2. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3)

4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3) 4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3) 4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3)... i 4.1 Εισαγωγή... 4-1 4.2 Προπανεπιστηµιακή εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Προς: 1) Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης (έδρες τους)

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Προς: 1) Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης (έδρες τους) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.23 14:23:40 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΨΛΧ9-03Ο 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2010 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0 Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 1) Υποβάλλω

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Απρίλιος 2006. Κυρία, Κύριε,

Μαρούσι, Απρίλιος 2006. Κυρία, Κύριε, Μαρούσι, Απρίλιος 2006 Κυρία, Κύριε, Με την εμπειρία 26 χρόνων στη διοργάνωση Ημερίδων ενημέρωσης των μαθητών και γονέων για τις σχολές, το αντικείμενο σπουδών και τη σχέση με την αγορά εργασίας, αποτολμώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α ) Α Α: ΒΛ1Η9-43Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟYΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕYΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

YΠΟYΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕYΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ YΠΟYΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕYΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΘΗΝΑ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Πρόλογος...σελ. 1 2. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2009 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) Από το σχολικό έτος 2008-2009 οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ TMHMA

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 27-1 - 2012 ΤΜΗΜΑ Α & Β Αρ.Πρωτ.Βαθµός Προτερ. Φ.251/ 9787 /B6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαλέγω πανεπιστήμιο ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΣΧΟΛΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ / ΧΟΡΟΥ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ - ΚΟΛΛΕΓΙΑ

Διαλέγω πανεπιστήμιο ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΣΧΟΛΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ / ΧΟΡΟΥ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ - ΚΟΛΛΕΓΙΑ Βιβλία εκπαιδευτικού & επαγγελματικού προσανατολισμού Διαλέγω πανεπιστήμιο ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΣΧΟΛΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ / ΧΟΡΟΥ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ - ΚΟΛΛΕΓΙΑ 2 2007-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ενηµερωτικό φυλλάδιο ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 2 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα