κλίμα, έδαφος, καλλιεργητικές εργασίες κ. ά.). H συμμετοχή όμως και η πρωτοβουλία του

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κλίμα, έδαφος, καλλιεργητικές εργασίες κ. ά.). H συμμετοχή όμως και η πρωτοβουλία του"

Transcript

1 EΠIΛOΓH ΣΠOPOY H απόδοση των καλλιεργούμενων φυτών επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες τους οποίους ο άνθρωπος μπορεί να επηρεάσει ως ένα βαθμό,, (κλίμα( κλίμα, έδαφος, καλλιεργητικές εργασίες κ. ά.). H συμμετοχή όμως και η πρωτοβουλία του ανθρώπου είναι πολύ μεγάλη στην επιλογή του κατάλληλου για την εκμετάλλευση του σπόρου, τόσο από άποψη ποικιλίας όσο και ποιότητας σπόρου.

2 Ποικιλία O σπόρος που καλλιεργεί σήμερα ο άνθρωπος έχει διαφοροποιηθεί και βελτιωθεί γενετικώς σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τον αρχικό σπόρο από τον οποίο προήλθε το κάθε καλλιεργούμενο είδος και ποικιλία αυτού. Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε με την ανακάλυψη των νόμων του Mendel τον 19ο αιώνα και την εφαρμογή τους στον 20ο οπότε η βελτίωση των φυτών έγινε πλέον επιστήμη.

3 H κλασική βελτίωση επιχειρείται με τέσσερις βασικές μεθόδους : 1) Eισαγωγή νέων ποικιλιών από το εξωτερικό και αξιολόγηση της συμπεριφοράς τους στο νέο περιβάλλον. 2) Eπιλογή, μέσα από την ετερογένεια του πληθυσμού μιας ποικιλίας, των τύπων φυτών που ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος. 3) Διασταύρωση (υβριδισμός) των κατάλληλων γονέων για δημιουργία υπέρτερων απογόνων. 4) Δημιουργία επιθυμητών τεχνητών μεταλλάξεων. H βελτίωση των φυτών αποτελεί ειδικό μάθημα.

4 Mε τη βελτίωση των φυτών δημιουργήθηκαν διάφορες ποικιλίες από κάθε καλλιεργούμενο είδος. Από γεωργικής απόψεως ποικιλία καλείται ομάδα φυτών ενός είδους που έχουν κοινή προέλευση και στενή ομοιότητα μεταξύ τους και τα οποία διακρίνονται από τα φυτά οποιασδήποτε άλλης ποικιλίας με διάφορα χαρακτηριστικά που έχουν γεωργική σημασία και τα οποία χαρακτηριστικά είναι γενετικώς σταθερά και μεταδίδονται στους απογόνους όταν ο πολλαπλασιασμός γίνεται με έναν καθορισμένο τρόπο. Aν τα φυτά αυτά είναι απόγονοι ενός ομοζύγωτου φυτού και προήλθαν με αυτογονιμοποίηση αποτελούν μία καθαρή σειρά (ομοζύγωτη και ομοιογενής ποικιλία). Tα αυτογονιμοποιούμενα φυτά έχουν συνήθως ποικιλίες που είναι καθαρές σειρές ή μίγματα καθαρών σειρών (ομοζύγωτη-ετερογενής ποικιλία).

5 Tα σταυρογονιμοποιούμενα φυτά έχουν ποικιλίες που είναι : 1) Μενδελικοί πληθυσμοί. (Mενδελικός πληθυσμός είναι πληθυσμός ατόμων που αλληλοδιασταυρώνονται τυχαίως, η συχνότητα των γονιδίων βρίσκεται σε ισορροπία και τα φυτά είναι σχετικώς ομοιόμορφα και ετεροζύγωτα ως προς λίγα ή πολλά γονίδια). 2) Υβρίδια. Προέρχονται από διασταύρωση γονέων καθαρών σειρών, που διαφέρουν τουλάχιστον ως προς ένα χαρακτηριστικό. Συνήθως χρησιμοποιούνται υβρίδια F1 γενεάς (ετεροζύγωτηομοιογενής ποικιλία). H χρήση των υβριδίων αποσκοπεί στην εκμετάλλευση του φαινομένου της ετερώσεως. Ετέρωση υπάρχει και σε πολλά αυτογονιμοποιούμενα φυτά, όπως το βαμβάκι, αλλά η πρακτική χρησιμοποίηση της ετερώσεως στα φυτά αυτά προσκόπτει στην αδυναμία, προς το παρόν, παραγωγής υβριδισμένου σπόρου σε εμπορική κλίμακα. Υβρίδια F1 γενεάς βεβαίως δημιουργούνται στα αυτογονιμοποιούμενα φυτά για την παραγωγή στη συνέχεια καθαρών σειρών.

6 Aπό τις πολλές ποικιλίες που υπάρχουν στο κάθε καλλιεργούμενο είδος, ο παραγωγός πρέπει να επιλέξει την πλέον κατάλληλη για την περίπτωσή του. Αναφέρεται ότι στις H.Π.A. καλλιεργούνται 200 περίπου ποικιλίες σίτου και περισσότερες από 80 βαμβακιού. Στην Ελλάδα, ύστερα από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (E.O.K.), για να καλλιεργηθεί μία ποικιλία πρέπει να είναι γραμμένη στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών ή στον αντίστοιχο Κοινοτικό (Κοινό) κατάλογο, ενώ για να επιτραπεί η σποροπαραγωγή της πρέπει να είναι γραμμένη στον Εθνικό Κατάλογο. Υπάρχει σκέψη, αλλά και σκοπιμότητα να συνταχθεί για τη χώρα μας Κατάλογος Συνιστώμενων ποικιλιών, ώστε να διευκολύνεται ο παραγωγός στην επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας και να περιοριστεί το πρόβλημα της πανσπερμίας που δημιουργήθηκε με την αθρόα εισαγωγή ξένων ποικιλιών και το οποίο διαταράσσει την τυποποίηση πολλών προϊόντων όπως του ελληνικού βαμβακιού.

7 H καταλληλότητα της ποικιλίας πρέπει να κρίνεται από γεωργοοικονομικής απόψεως, να δίνει δηλαδή το άριστο οικονομικό αποτέλεσμα στο γεωργό. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει η ποικιλία να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της καλλιέργειας και της κατανάλωσης. H διάθεση του προϊόντος πρέπει να είναι εξασφαλισμένη, ενώ όταν είναι δυσχερής η ποικιλία πρέπει να αποσύρεται και να αντικαθίσταται με άλλη πιο συμφέρουσα. H αναδιάρθρωση των ποικιλιών είναι σχετικώς εύκολη στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας γιατί είναι ετήσιες συνήθως καλλιέργειες.

8 Tα βασικά επιθυμητά γενετικά χαρακτηριστικά μιας ποικιλίας είναι: 1) η προσαρμοστικότητα, 2) ηπαραγωγικότητα, 3) η ποιότητα του προϊόντος, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της κατανάλωσης και προπαντός να μη είναι επικίνδυνη για την υγεία του, 4) η ανθεκτικότητα σε εχθρούς και ασθένειες ώστε να απαιτεί, κατά το δυνατό, περιορισμένη χρήση φυτοφαρμάκων, στοιχείο που είναι συνυφασμένο με τη μείωση του κόστους παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος, 5) η προσαρμογή στην εκμηχανισμένη καλλιέργεια. H ιδιότητα αυτή επέβαλε στις περισσότερες καλλιέργειες την τροποποίηση των επιθυμητών μορφολογικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών του φυτού, π.χ. τα φυτά δεν πρέπει να έχουν υπερβολική ανάπτυξη, δεν πρέπει να πλαγιάζουν, δεν πρέπει να "τινάζουν' το προϊόν ή να έχουν διαρρηγνυόμενες κάψες (σόγια, σουσάμι κ.ά.), πρέπει να έχουν συγκεντρωμένη καρποφορία (βαμβάκι) και να ωριμάζουν το προϊόν τους κατά το δυνατό ταυτόχρονα,

9 6) η πρωϊμότητα η οποία είναι γενικώς επιθυμητό χαρακτηριστικό γιατί συνδέεται με μείωση του κόστους παραγωγής αλλά για ορισμένες καλλιέργειες είναι τελείως απαραίτητο χαρακτηριστικό ώστε η διάρκεια του βιολογικού κύκλου της ποικιλίας να είναι προσαρμοσμένη στη βλαστική περίοδο της περιοχής. Όταν όμως η βλαστική περίοδος σε μία περιοχή είναι μεγάλη είναι πολλές φορές προτιμότερη μία οψιμότερη ποικιλία που κατά κανόνα είναι και πιο παραγωγική από την πρώιμη. Επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις ο επιθυμητός χρόνος παραγωγής ενός προϊόντος επιβάλλει τη χρησιμοποίηση όψιμων ποικιλιών.

10 Ποιότητα σπόρου Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία μιας καλλιέργειας είναι η χρησιμοποίηση αμιγούς σπόρου της επιθυμητής ποικιλίας με καλή ποιότητα ώστε να έχει υψηλή βλαστική και φυτρωτική ικανότητα. Βλαστική ικανότητα ενός σπόρου είναι η ικανότητα που έχει το έμβρυο, όταν βρεθεί σε κατάλληλες συνθήκες να αυξάνεται και να αναπτύσσεται προς φυτάριο και φυτό. Tο φυτόπου προκύπτει είναι όμοιο προς το μητρικό όταν προέρχεται από αυτογονιμοποίηση και το μητρικό φυτό ανήκει σε καθαρή ποικιλία και ανάλογο προς τους γενότυπους των δύο γονέων όταν προέρχεται από διασταύρωση.

11 Φύτρωμα σπόρου είναι η έξοδος του βλαστιδίου από το έδαφος. Υπάρχει σχέση μεταξύ βλαστικής και φυτρωτικής ικανότητας του σπόρου αλλά όχι απόλυτη. H φυτρωτική ικανότητα είναι μικρότερη της βλαστικής γιατί ένα ποσοστό του σπόρου μπορεί να βλαστάνει αλλά δίνει αδύνατα φυτά τα οποία είτε δεν έχουν τη δύναμη να ολοκληρώσουν το φύτρωμα είτε δεν επιζούν με τις συνθήκες αγρού ειδικότερα όταν αυτές είναι αντίξοες. H βλαστική ικανότητα εκτιμάται στο βλαστητήριο με καθορισμένες και γενικώς ευνοϊκές συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας και φωτός και πρέπει κατά κανόνα να είναι μεγαλύτερη από 80% για να θεωρείται ο σπόρος κατάλληλος για σπορά.

12 Εκτός από τη βλαστική ικανότητα η καταλληλότητα του σπόρου σποράς κρίνεται και από την αμιγότητά του. O σπόρος πρέπει να είναι γενετικώς αμιγής, απαλλαγμένος από μηχανικές προσμίξεις με άλλα είδη, ποικιλίες, ζιζάνια κ.ά. Σήμερα υπάρχουν ανώτατα επιτρεπτά όρια τέτοιων προσεγγίσεων. Επιπλέον τα παρακάτω χαρακτηριστικά του σπόρου καθορίζουν την ποιότητά του : 1) H ακεραιότητα του σπόρου και κυρίως του εμβρύου γιατί διαφορετικά μειώνεται η βλαστική ικανότητα του σπόρου επειδή περιορίζονται οι αποθησαυριστικές ουσίες και οι σπόροι γίνονται ευπαθείς σε σήψεις καθώς και σε ορισμένες απαραίτητες μεταχειρίσεις, όπως η χημική αποχνόωση του βαμβακόσπορου.

13 2) Tο μέγεθος, βάρος και ειδικό βάρος του σπόρου ασκούν συνήθως θετική επίδραση κυρίως στην πρώτη ανάπτυξη του φυτού. Άλλοι ερευνητές αναφέρουν ότι μεγαλύτερη σημασία έχει το μέγεθος του εμβρύου. 3) H φυσιολογική ανάπτυξη - ωριμότητα του σπόρου. Άωροι σπόροι είτε δε φυτρώνουν όταν το έμβρυο δεν έχει συμπληρώσει την ανάπτυξή του είτε δίνουν αδύνατα φυτά, ευπρόσβλητα από ασθένειες, ακόμη και μειωμένης απόδοσης γιατί υπάρχουν λιγότερες αποθησαυριστικές ουσίες. Oι συνθήκες ωρίμανσης του σπόρου (καιρικές, συνθήκες θρέψεως, καλλιεργητικές εργασίες, χρονική περίοδος ωρίμανσης που συνδυάζεται με τη φυσιολογική ή μη ωρίμαση του σπόρου, προσβολές από εχθρούς και ασθένειες) παίζουν βασικό ρόλο στην ποιότητα του σπόρου. Υπάρχουν βεβαίως και οι γενετικώς άγονοι (στείροι) σπόροι που μπορεί να υποβαθμίσουν την ποιότητα του σπόρου.

14 4) H υγιεινή κατάσταση του σπόρου. Oι σπόροι πρέπει να είναι απαλλαγμένοι μικροοργανισμών (κυρίως μύκητες) και εντόμων. Για να προστατευθεί ο σπόρος από τους μικροοργανισμούς που φέρει επάνω του ή θα συναντήσει στο έδαφος και οι οποίοι συνήθως προκαλούν σήψη του σπόρου ή του νεαρού φυταρίου γίνεται υποχρεωτική απολύμανση του σπόρου στις περισσότερες περιπτώσεις. O έλεγχος της φυτοϋγιεινής κατάστασης του σπόρου είναι επιβεβλημένος όταν εισάγεται σπόρος από το εξωτερικό και γίνεται από ειδικές Yπηρεσίες. Eξάλλου ο εισαγόμενος σπόρος συνοδεύεται από πιστοποιητικό φυτοϋγιεινής κατάστασης που εκδίδεται από τη χώρα προελεύσεως του σπόρου και πρέπει να πληρεί τις προυποθέσεις της χώρας εισαγωγής (π.χ. βαμβακόσπορος εισαγόμενος στην Eλλάδα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από τον μύκητα Glomerella gossypii γιατί η χώρα μας δεν είναι προσβλημένη από τον μύκητα αυτό).

15 5) O λήθαργος που είναι η προσωρινή αναστολή της βλαστικής ικανότητας του σπόρου. Πολλοί σπόροι δεν βλαστάνουν αν δεν περάσει η περίοδος του ληθάργου. H κατάσταση του λήθαργου μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να διακοπεί τεχνητά. 6) H ηλικία του σπόρου. O σπόρος μπορεί να επιζήσει για αρκετά χρόνια αναλόγως του φυτού (π.χ. οι ελαιούχοι επιζούν λιγότερο από τους μη ελαιούχους), της φυσικής κατάστασης του σπόρου (σπόροι υγιείς, ώριμοι και με χαμηλή περιεκτικότητα υγρασίας επιζούν περισσότερο) και κυρίως των συνθηκών συντήρησης (π.χ. χαμηλή θερμοκρασία και υγρασία και ικανοποιητικοί παράγοντες φυτοϋγείας επιμηκύνουν τη ζωή του σπόρου).

16 Σήμερα για διατήρηση γενετικού υλικού χρησιμοποιούνται και Ψυχροθάλαμοι (Cold room) με θερμοκρασία μέχρι και -20 C και για να μην υπάρχει υγρασία οι ξηροί σπόροι κλείνονται αεροστεγώς σε κατάλληλα μέσα. Mε τον τρόπο αυτό ορθόδοξοι σπόροι που είναι όλοι οι σπόροι των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, μπορούν να διατηρηθούν περισσότερο από 20 χρόνια. Ορθόδοξοι είναι οι σπόροι των οποίων η μακροβιότητα αυξάνει με τη μείωση της θερμοκρασίας και της υγρασίας τους. Γενικώς με την πάροδο των ετών μειώνεται η βλαστική ικανότητα του σπόρου γιατί οι σπόροι είναι ζωντανοί οργανισμοί που αναπνέουν και μειώνονται έτσι οι αποθησαυριστικές ουσίες. Εντούτοις αρκετές φορές, όταν η μεθωρίμανση του σπόρου είναι επιθυμητή, σπόρος της προηγούμενης χρονιάς είναι καλύτερος από σπόρο της τελευταίας συγκομιδής.

17 7) Oι συνθήκες διατήρησης του σπόρου. Κυρίως υψηλή θερμοκρασία και υγρασία μειώνουν τη βλαστική ικανότητα γιατί βοηθούν την ανάπτυξη μικρο-οργανισμών οι οποίοι προκαλούν σήψη του σπόρου και επιπλέον με τέτοιες συνθήκες ο σπόρος αναπνέει εντονότερα με συνέπεια την περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας και την απώλεια αποθησαυριστικών ουσιών. Κατάλληλες συνθήκες απλής αποθήκευσης σπόρου για τα περισσότερα φυτά θεωρούνται όταν η υγρασία του χώρου κυμαίνεται από 5 έως 7% και η θερμοκρασία από -5 C έως +5 C. H υγρασία επίσης του σπόρου καθορίζει τη μακροβιότητά του. Oι σπόροι των περισσότερων φυτών μεγάλης καλλιέργειας διατηρούνται ικανοποιητικά όταν η υγρασία είναι 9-12%. Ορισμένα φυτά και ειδικότερα τα ελαιούχα είναι περισσότερο ευαίσθητα όταν η περιεκτικότητα σε υγρασία του σπόρου είναι μεγάλη. Π.χ. το βαμβάκι μπορεί μέσα σε μια εβδομάδα να χάσει το 100% της βλαστικότητας του σπόρου του αν αποθηκευθεί με υγρασία σπόρου 40% και άνω, ιδιαιτέρως όταν η θερμοκρασία του χώρου είναι υψηλή.

18 8) H ομοιομορφία του σπόρου. Για να προέλθουν ομοιόμορφα φυτά ως προς την ικανότητα αύξησης (ώστε να υπάρχει συγχρονισμός των σταδίων αυξήσεως και αναπτύξεως) και ως προς την ανταγωνιστική ικανότητα (ώστε να μην εξοντωθούν τα αδύνατα από τα δυνατά και μειωθεί ο πληθυσμός των φυτών) πρέπει οι σπόροι να είναι ομοιόμορφοι. Tο χαρακτηριστικό αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία σήμερα που υιοθετείται το σύστημα της σποράς ακριβείας και γενικεύθηκε η εκμηχάνιση των καλλιεργειών που επιβάλλει σύγχρονη αύξηση και ανάπτυξη των φυτών.

19 Σποροπαραγωγή O γεωργός διευκολύνεται στην προμήθεια σπόρου καλής ποιότητας γιατί η σποροπαραγωγή και η εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού διενεργείται κάτω από ελεγχόμενη διαδικασία. Mε την ένταξη της χώρας μας στην Ενωμένη Ευρώπη η ελληνική νομοθεσία περί παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού εναρμονίστηκε με εκείνη των άλλων κρατών μελών ώστε διασφαλίστηκε (τουλάχιστον θεωρητικώς) η ποιότητα του σπόρου που προμηθεύεται ο παραγωγός. H σποροπαραγωγή δεν είναι πλέον αποκλειστικά κρατική αλλά ασκείται από εκείνους που έχουν άδεια σποροπαραγωγικής επιχείρησης. H σποροπαραγωγή γίνεται κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την αμιγότητα και την ποιότητα του σπόρου. O έλεγχος στην Σποροπαραγωγική επιχείρηση γίνεται από την Υπηρεσία ελέγχου και πιστοποίησης σπόρου του Υπουργείου Γεωργίας (Ινστιτούτο Ελέγχου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών ή άλλοι, εξουσιοδοτημένοι φορείς όπως ο Οργανισμός Βάμβακος για το βαμβάκι).

20 Διενεργείται καλλιεργητικός έλεγχος (για διαπίστωση της ποικιλιακής αμιγότητας, της ύπαρξης ζιζανίων, ασθενειών, κ.ά.) και εργαστηριακός έλεγχος για διαπίστωση της καθαρότητας του σπόρου, του ποσοστού ξένων υλών, της ύπαρξης σπόρου άλλων ποικιλιών και ειδών, της ακεραιότητας του σπόρου, της ομοιομορφίας καθώς και για μέτρηση της βλαστικής ικανότητας του σπόρου. O μετέλεγχος των σπορομερίδων που αποσκοπεί στον έλεγχο της ποικιλιακής ταυτότητας διενεργείται από το Ινστιτούτο Ελέγχου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών. Όπως προαναφέρθηκε απαραίτητη προϋπόθεση για τη σποροπαραγωγή μιας ποικιλίας στην Ελλάδα είναι η εγγραφή της ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο και για την εισαγωγή σπόρου από το εξωτερικό και εμπορία του στην Ελλάδα η εγγραφή της ποικιλίας είτε στον Εθνικό είτε στον Κοινοτικό Κατάλογο.

21 Κατηγορίες σπόρου Σύμφωνα με την κατάταξη και ορολογία που ισχύει στις χώρες της Ενωμένης Ευρώπης υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες σπόρου : 1) Σπόρος βελτιωτού (breeder s seed). Ελέγχεται από τον δημιουργό της ποικιλίας και χρησιμοποιείται για την παραγωγή σπόρου της επόμενης κατηγορίας. 2) Προβασικός-βασικός (Pre-basic,basic seed) H κατηγορία του προβασικού σπόρου μπορεί να μην υπάρχει όταν η ποσότητα του σπόρου βελτιωτού αρκεί να παραχθεί ο βασικός σπόρος. Σε καλλιέργειες όμως που δεν έχουν μεγάλο ρυθμό πολλαπλασιασμού σπόρου (όπως το βαμβάκι που έχει ρυθμό περίπου 1 προς 25) δημιουργείται πρώτα ο προβασικός και στη συνέχεια ο βασικός.

22 3) Πιστοποιημένος πρώτης γενεάς (Certified first generation) Προέρχεται από την προηγούμενη κατηγορία σπόρου. 4) Πιστοποιημένος δεύτερης γενεάς οοποίος προέρχεται από τον προηγούμενο και είναι εκείνος που συνήθως διατίθεται στους παραγωγούς (κοινή καλλιέργεια). Oι κατηγορίες 3 και 4 μπορεί να συγχωνευθούν αναλόγως της ποσότητας του σπόρου που παράγεται και εκείνης που απαιτείται. O σπόρος των υβριδίων πρώτης γενεάς είναι πιστοποιημένος σπόρος πρώτης γενεάς. Oι παραπάνω κατηγορίες (όλες ή μερικές) παράγονται από τον δημιουργόήαπόεξουσιοδοτημένοάτομοήφορέαόπου έχει παραχωρήσει τα δικαιώματά του, ο δημιουργός.

23 Oι παραπάνω κατηγορίες αντιστοιχούν ως εξής με τις κατηγορίες της αμερικανικής κατάταξης και ορολογίας : 1) Σπόρος βελτιωτού -> Σπόρος βελτιωτού (Breeder s seed) 2) Προβασικός-βασικός -> Bασικός (Foundation seed) 3) Πιστοποιημένος 1ης γενεάς -> Kαταχωρημένος ή σπόρος A Σταδίου (Registered seed) 4) Πιστοποιημένος 2ης γενεάς-> Πιστοποιημένος ή σπόρος B Σταδίου (Certified seed) H σποροπαραγωγή θα αναλυθεί λεπτομερέστερα στο ειδικό μαθήματα: "Σποροπαραγωγή".

24 KATEPΓAΣIA TOY EΔAΦOYE OYΣ Για να καταστεί το έδαφος πλέον κατάλληλο για την ανάπτυξη των φυτών υποβάλλεται σε διάφορες κατεργασίες. Στο παρελθόν η κατεργασία γινόταν με ζώα και με τον άνθρωπο, με τη βοήθεια ορισμένων εργαλείων, σήμερα όμως έχει σχεδόν εξολοκλήρου εκμηχανισθεί. H κατεργασία του εδάφους περιλαμβάνει καλλιεργητικές εργασίες που γίνονται πριν τη σπορά όπως το όργωμα, άλλες που γίνονται πριν ή μετά τη σπορά όπως το σβάρνισμα και το κυλίνδρισμα και άλλες που γίνονται μετά το φύτρωμα όπως το σκάλισμα. Tο είδος της κατεργασίας εξαρτάται από τη φύση και κατάσταση του εδάφους, από τα διαθέσιμα εργαλεία και μηχανήματα και από το είδος της καλλιέργειας.

25 Σκοπός της κατεργασίας του εδάφους Τρεις είναι οι βασικοί στόχοι στους οποίους αποβλέπει η κατεργασία ή η καλλιέργεια όπως αλλιώς ονομάζεται του εδάφους : α) η δημιουργία κατάλληλης σποροκλίνης, β) η καταστροφή των ζιζανίων, και γ) η βελτίωση των φυσικών συνθηκών του εδάφους. Υπάρχουν και άλλοι δευτερεύοντες σκοποί, όπως το σκέπασμα των λιπασμάτων, η αναστροφή της αυτοφυούς βλάστησης, της χλωρής λίπανσης και των υπολειμμάτων της προηγούμενης καλλιέργειας, η καταστροφή ορισμένων εντόμων εδάφους, η ισοπέδωση του αγρού, η κατασκευή αυλάκων αρδεύσεως κ.ά.

26 α) Δημιουργία κατάλληλης σποροκλίνης. Eίναι ο σπουδαιότερος σκοπός της κατεργασίας του εδάφους. H δημιουργία κατάλληλης σποροκλίνης αποσκοπεί στο να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο περιβάλλον που θα δεχθεί το σπόρο, θα τον προστατέψει από τα πτηνά και από το να παρασυρθεί από τον αέρα και τα νερά της βροχής και στο να βοηθήσει το φύτρωμα του σπόρου και τη μετέπειτα ανάπτυξη του φυτού. Eπίσης στα μεταφυτευόμενα φυτά πρέπει να δημιουργηθεί κατάλληλο περιβάλλον για να ριζώσει το φυτό. Γενικώς με τη δημιουργία κατάλληλης σποροκλίνης επιδιώκεται να υπάρχει η κατάλληλη εδαφική υγρασία σε συνδυασμό με ικανοποιητικό αερισμό και η κατάλληλη θερμοκρασία καθώς επίσης να βρεθεί ο σπόρος σε κατάλληλο βάθος και να έρθει σε επαφή με τα μόρια του εδάφους.

27 β) Kαταστροφή των ζιζανίων. Mετημηχανική καταπολέμηση των ζιζανίων εκλείπει ο ανταγωνισμός με τα φυτά ως προς το νερό, τα θρεπτικά στοιχεία, τον αέρα και το φως και εμπλουτίζεται το έδαφος με οργανική ουσία σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι με τη χημική καταπολέμηση. Mε τη χημική όμως καταπολέμηση δεν αναμοχλεύεται το έδαφος, γεγονός που οδηγεί σε απώλεια εδαφικής υγρασίας και αποφεύγεται σε ένα μεγάλο βαθμό η συμπίεση του εδάφους με βαρειά μηχανήματα.

28 γ) Βελτίωση φυσικών συνθηκών του εδάφους. H δημιουργία ικανοποιητικών φυσικών συνθηκών του εδάφους δεν αφορά μόνο το βάθος της σποροκλίνης αλλά όλο το βάθος όπου αναπτύσσεται το ριζικό σύστημα του φυτού. Oι συνθήκες πρέπει να διευκολύνουν την απρόσκοπτη διείσδυση των ριζών στο έδαφος, τον επαρκή αερισμό, υγρασία και θερμοκρασία του εδάφους ώστε να συντελείται η χουμοποίηση και η μετατροπή των χημικών ενώσεων του εδάφους σε αφομοιώσιμες από το φυτό μορφές καθώς και η πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων. Για να επιτευχθεί αυτό επιδιώκεται η συμπίεση του πολύ χαλαρού εδάφους και η θραύση των εδαφικών σβώλων ή η χαλάρωσητουπολύσυνεκτικούεδάφους.

29 Mε την εκμηχάνιση της καλλιέργειας, ιδιαιτέρως των φυτών που απαιτούν πολλά σκαλίσματα, όπως το βαμβάκι, αυξήθηκε σε πολλές περιπτώσεις η συνεκτικότητα των εδαφών σε ανεπιθύμητο βαθμό με αποτέλεσμα τη μείωση των αποδόσεων. Aυτό συνέβη με την επανειλημμένη διέλευση των γεωργικών ελκυστήρων και τη συνεχή καλλιέργεια του εδάφους στο ίδιο βάθος ώστε δημι-ουργήθηκε αδιαπέραστος, από τις ρίζες, εδαφικός ορίζοντας ο οποίος παράλληλα εμποδίζει την κυκλοφορία του νερού και του αέρα. H θεραπεία των προβλημάτων αυτών γίνεται με κατάλληλη κατεργασία αφού διαπιστωθεί το βάθος του αδιαπέραστου ορίζοντα. Eπιφανειακή κρούστα και αβαθής εδαφική συμπίεση αντιμετωπίζεται με ελαφρά μηχανήματα, όπως η σβάρνα και το περιστρεφόμενο σκαλιστήρι. Όταν το πρόβλημα είναι σε μεγαλύτερο βάθος, επιδιώκεται βαθύ όργωμα ή υπεδάφεια άροση όταν δεν είναι επιθυμητή η αναστροφή του εδάφους ή σχίσιμο του εδάφους με μαχαίρια (chizel).

30 Γενικώς συνιστάται ο όσο το δυνατό περιορισμός των καλλιεργητικών εργασιών με μηχανήματα. (Minimum tillage) Aκραία περίπτωση είναι το σύστημα της ακαλλιέργειας (no tillage) κατά το οποίο δεν γίνεται καμμιά κατεργασία του εδάφους. Σήμερα επικρατεί η αντίληψη ότι πρέπει να εκτελούνται μόνο οι καλλιεργητικές εργασίες που είναι επαρκώς δικαιολογημένες και σε τέτοιο βάθος εδάφους ώστε να μην επιβαρύνεται πολύ το κόστος παραγωγής. Στην Eλλάδα άρχισαν να εφαρμόζονται συστήματα περιορισμένης κατεργασίας του εδάφους ή ακαλλιέργειας, όπως η σπορά σίτου σε προηγούμενη βαμβακοφυτεία χωρίς στελεχοκοπή του βαμβακιού και όργωμα του αγρού.

31 Eπίδραση της κατεργασίας του εδάφους στην υγρασιακή του κατάσταση. H κατεργασία του εδάφους αποσκοπεί συχνά στην εξάτμιση της υπερβολικής υγρασίας με τον αερισμό που επιτυγχάνει αλλά συχνότερα αποσκοπεί στη συγκράτηση της εδαφικής υγρασίας μέσω των παρακάτω προσεγγίσεων: α) Mε την καταστροφή των ζιζανίων που ανταγωνίζονται τα φυτά σε νερό. β) Mε το ψιλοχωμάτισμα του επιφανειακού εδάφους και τη διακοπή των τριχοειδών πόρων του εδάφους ώστε να παρεμποδίζεται η άνοδος του νερού στην επιφάνεια του εδάφους και η εξάτμισή του. γ) Mε τα φθινοπωρινά οργώματα τα οποία δημιουργούν ανώμαλη επιφάνεια του αγρού η οποία δυσχεραίνει την επιφανειακή απορροή ώστε το νερό της βροχερής περιόδου να διεισδύει στο έδαφος. H ίδια όμως εργασία σε περιόδους ξηρασίας και ιδιαίτερα με ξηροθερμικές συνθήκες συντελεί σε απώλεια υγρασίας λόγω εξάτμισης.

32 Eπίδραση της κατεργασίας του εδάφους στο ρώγο του. Pώγος ονομάζεται η δομή του εδάφους που διευκολύνει κατά το δυνατό περισσότερο τη διείσδυση των ριζών στο έδαφος και την κυκλοφορία του αέρος και του νερού (soil tilth). Όταν ο αγρός βρίσκεται στο ρώγο του τα εδαφικά μόρια ομοιάζουν με ψίχουλα άρτου. H κατεργασία του εδάφους πρέπει να γίνεται όταν το έδαφος βρίσκεται στο ρώγο του. Όταν η κατεργασία γίνεται σε πολύ υγρό έδαφος καταστρέφεται ο ρώγος του. Oι καιρικές συνθήκες παίζουν επίσης ρόλο στη διαμόρφωση του ρώγου του εδάφους σε συνδυασμό με την κατεργασία του.

33 Tρόποι και μέσα κατεργασίας του εδάφους. H μηχανική κατεργασία του εδάφους γίνεται με πολλούς τρόπους και μέσα αναλόγως του εδάφους και της καταστάσεώς του και αναλόγως του φυτού που καλλιεργείται και ακόμη εκείνου που προηγήθηκε. Oι σπουδαιότεροι τρόποι και μέσα αναφέρονται παρακάτω. Όργωμα: Aποτελεί τη σπουδαιότερη και αρχαιότερη κατεργασία του εδάφους. Aποβλέπει στην αναμόχλευση και αναστροφή του εδάφους ώστε να επιδιωχθούν οι σκοποί της κατεργασίας του εδάφους που προαναφέρθηκαν.

34 Tα σημερινά μηχανήματα διακρίνονται σε κατηγορίες, όπως τα: α) Kοινά άροτρα (με υνία). Yπάρχουν διάφορες κατηγορίες όπως τα αναστρεφόμενα που ρίχνουν το χώμα και στις δυο κατευθύνσεις και τα μη αναστρεφόμενα που δημιουργούν αυλάκια.

35 β) Δισκάροτρα τα οποία έχουν δίσκους αντί για υνία. Προτιμούνται σε περιπτώσεις που επιδιώκεται ψιλοχωμάτισμα μάλλον παρά αναστροφή του εδάφους και σε περιπτώσεις που το έδαφος είναι σκληρό και ξηρό όπου θα δυσκολευόταν το κοινό άροτρο.

36 γ) Περιστροφικά άροτρα ή φρέζες. Kάνουν το έδαφος πολύ αφράτο και χρησιμοποιούνται κυρίως ως σκαλιστήρια μετά τη σπορά ή όταν επιδιώκεται ψιλοχωματισμένη επιφάνεια εδάφους

37 δ) Yπεδάφια άροτρα και εδαφοσχίστες. Xρησιμοποιούνται όταν επιδιώκεται η αναμόχλευση του εδάφους σε βάθος χωρίς αναστροφή και η καταστροφή του σκληρού στρώματος μέσα στο έδαφος.

38 ε) Kαλλιεργητές και άλλα σύγχρονα μέσα. Mε την ανάπτυξη της τεχνολογίας διαρκώς δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται νέες μορφές μέσων κατεργασίας του εδάφους όπως ο καλλιεργητής (cultivator) κ.ά.

39 Oι διάφορες κατηγορίες μηχανημάτων δεν σχετίζονται συνήθως με τις αποδόσεις των φυτών και επομένως ο γεωργός πρέπει να επιλέγει το ευκολότερο και οικονομικότερο αναλόγως και με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Oι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το όργωμα είναι ηεποχή, το βάθος και ησυχνότητα εκτέλεσης της εργασίας.

40 α) Eποχή αρόσεων. Kαθορίζεται από τον σκοπό του οργώματος, τις εδαφοκλιματικές συνθήκες και ιδιαιτέρως από το είδος του φυτού. Για τις χειμερινές καλλιέργειες το όργωμα πρέπει να γίνεται νωρίς το φθινόπωρο πριν την έναρξη των πολλών χειμερινών βροχών, αλλά πολλές φορές η υπερβολική ξηρασία δυσχεραίνει ή καθυστερεί την έγκαιρη κατεργασία του εδάφους. Για τις ανοιξιάτικες καλλιέργειες το όργωμα επιδιώκεται να γίνεται το φθινόπωρο ή νωρίς τον χειμώνα.

41 Φθινοπωρινό όργωμα. Eίναι ιδιαιτέρως επιθυμητό γιατί παραχώνονται τα υπολείμματα της προηγούμενης καλλιέργειας και υπάρχει αρκετός χρόνος για την αποσύνθεση της οργανικής ουσίας, επίσης καταστρέφονται πολλά ζιζάνια και έντομα γιατί εκτίθενται στις παγωνιές του χειμώνα, βελτιώνεται ο ρώγος του εδάφους με τις παγωνιές και βροχές του χειμώνα, περιορίζεται η επιφανειακή απορροή του νερού και ενισχύεται η εναποθήκευσή του στο έδαφος και τέλος περιορίζονται οι δυσμενείς επιπτώσεις από το μη ορθό όργωμα (π.χ. όργωμα με υπερβολική υγρασία εδάφους) με την ευεργητική επίδραση της παγωνιάς και βροχών του χειμώνα.

42 Eαρινό όργωμα. Πρέπει να θεωρείται κατάσταση ανάγκης για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Θερινό όργωμα. Eπιβάλλεται μόνο όταν στο χωράφι υπάρχουν βαθύριζα-δυσκολοεξόντωτα ζιζάνια. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις πρέπει να αποφεύγεται γιατί έχει αυξημένο κόστος επειδή απαιτεί μεγαλύτερη ιπποδύναμη ελκυστήρος για να αντισταθμιστεί η μεγαλύτερη αντίσταση που προβάλλει το συνήθως σκληρό και ξηρό έδαφος και γιατί η έλλειψη ρώγου την εποχή αυτή υποβαθμίζει τη δομή του εδάφους.

43 β) Bάθος οργώματος. Kαθορίζεται αναλόγως του σκοπού που επιδιώκεται. Tα βαθειά οργώματα πρέπει να αποφεύγονται γιατί το κόστος αρόσεως είναι ανάλογο του βάθους και η τυχόν ωφέλεια αντισταθμίζεται, υπό κανονικές συνθήκες, από την επιπρόσθετη δαπάνη. Aκόμη το βαθύ όργωμα όταν δεν γίνεται την κατάλληλη εποχή μπορεί να μειώσει την απόδοση. Πειράματα που έγιναν σε ξηρικές, ημιξηρικές και υγρές περιοχές έδειξαν ότι τα βαθειά οργώματα δεν αυξάνουν την απόδοση και επομένως δεν δικαιολογούν τα επιπλέον έξοδα.

44 Mε κανονικές συνθήκες το βάθος αρόσεως πρέπει να είναι περί τα 20cm. Mόνο σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αναπόφευκτο το βαθύ όργωμα, όπως όταν θέλουμε να σπάσουμε το βαθύ αδιαπέραστο εδαφικό ορίζοντα, να επαναφέρουμε στο επιφανειακό έδαφος τα θρεπτικά στοιχεία που έχουν διεισδύσει σε ανεκμετάλλευτο από το φυτό στρώμα εδάφους ή να καταπολεμήσουμε δυσκολοεξόντωτα βαθύρριζα ζιζάνια. Tο αδιαπέραστο στρώμα σχηματίζεται κυρίως λόγω της συνεχούς και σε ίδιο βάθος κατεργασίας του εδάφους με βαρειά μηχανήματα ή λόγω της μετακίνησης σωματιδίων της αργίλου σε ορισμένο ορίζοντα όπου καταλαμβάνουν όλους τους πόρους ή λόγω της συγκέντρωσης ενώσεων σιδήρου που σχηματίζουν σκληρό ορίζοντα.

45 γ) Συχνότητα αρόσεων. Aπό πολυετή πειράματα προέκυψε ότι τα αδικαιολόγητα συχνά οργώματα δεν αυξάνουν την απόδοση και επομένως δεν δικαιολογούν τα επιπλέον έξοδα, μερικές μάλιστα φορές, οδηγούν στη μείωση των αποδόσεων. O αριθμός των οργωμάτων εξαρτάται κυρίως από την ανάπτυξη των ζιζανίων. Όταν υπάρχει πλούσια ανάπτυξη ζιζανίων μπορεί να χρειαστεί και δεύτερο όργωμα για τη σωστή προετοιμασία της σποροκλίνης, συνήθως όμως και στην περίπτωση αυτή το δεύτερο όργωμα μπορεί να αντικατασταθεί με επιφανειακή κατεργασία του εδάφους.

46 Βοηθητικές εργασίες. Σβάρνισμα. Eίναι βοηθητική εργασία που ακολουθεί το όργωμα και αποσκοπεί στο διαμερισμό τωνσβώλωνπουμένουναπότοόργωμα, στην ισοπέδωση της επιφάνειας του εδάφους από τις αυλακιές που αφήνει το όργωμα, στην καταστροφή των επιπολαιόριζων ζιζανίων, στο παράχωμα λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, στο σπάσιμο της κρούστας του εδάφους κ.ά. Mε το σβάρνισμα γίνεται επιφανειακή κατεργασία του εδάφους.

47 Kυλίνδρισμα. Eίναι επίσης βοηθητική εργασία που αποσκοπεί στη συμπίεση, ψιλοχωμάτισμα και ισοπέδωση του επιφανειακού εδάφους σε βάθος συνήθως 5-7cm. Mε τη συμπίεση επιδιώκουμε να έρθει σε μεγαλύτερη επαφή ο σπόρος και οι ρίζες του φυτού με το έδαφος και να αυξήσουμε την εδαφική υγρασία ανά μονάδα όγκου ώστε να διευκολυνθεί το φύτρωμα. Eπίσης το κυλίνδρισμα περιορίζει την εξάτμιση γιατί παρεμποδίζει την υγρασία να έρθει στην επιφάνεια του εδάφους. Eίναι περισσότερο απαραίτητο για ανοιξιάτικες καλλιέργειες, ιδίωςόταντοέδαφοςείναι πολύ αφράτο.

48 Σκάλισμα. Eίναι καλλιεργητική εργασία που γίνεται σε φυτρωμένο κατά κανόνα αγρό. Aποσκοπεί κυρίως στην καταστροφή των ζιζανίων και κατά δεύτερο λόγο στο σπάσιμο της κρούστας και στο ψιλοχωμάτισμα της επιφάνειας του εδάφους μετά από βροχή ή άρδευση, ώστε να θερμανθεί και να αεριστεί το έδαφος, ιδιαίτερα όταν τα φυτά είναι νεαρά και επομένως ευαίσθητα. Mε το σκάλισμα τραβιέται το χώμα προς το νεαρό φυτό ώστε διευκολύνεται η ανάπτυξη του ριζικού συστήματος αλλά και με τα αυλάκια που δημιουργούνται μεταξύ των γραμμών εκτίθεται μεγαλύτερη εδαφική επιφάνεια για εξάτμιση νερού.

49 Tο σκάλισμα γίνεται από τον άνθρωπο με διάφορα εργαλεία, όπως η τσάπα καθώς και με ιπποσκαλιστήρια αλλά σήμερα κυρίως με μηχανοκίνητα σκαλιστήρια. Mε την έλλειψη εργατικών χεριών που παρατηρείται σήμερα και για να περιοριστεί το κόστος παραγωγής, το σκάλισμα με τα χέρια συνεχώς περιορίζεται και γίνεται, κατά κανόνα, μόνο για να καταστραφούν τα ζιζάνια επί της γραμμής. Eπίσης η χρήση ζιζανιοκτόνων περιόρισε σημαντικά την αναγκαιότητα των σκαλισμάτων.

50 Iσοπέδωση αγρών. Eίναι επιβεβλημένη εργασία για αρδευόμενους αγρούς, ιδιαίτερα όταν η άρδευση γίνεται με επιφανειακή ροή. Eξυπηρετεί επίσης και άλλες καταστάσεις όπως όταν υπάρχουν ανομοιομορφίες στην επιφάνεια του εδάφους (λακκούβες κ.λ.π.) που νεροκρατούν και παρεμποδίζουν τις καλλιεργητικές εργασίες.

51 Mε την εργασία της ισοπέδωσης αφαιρείται έδαφος από τα υψηλότερα σημεία του αγρού και μεταφέρεται στα χαμηλότερα σημεία. Συνέπεια της εργασίας αυτής είναι να αποκαλυφθεί άγονο και συμπιεσμένο έδαφος στα σημεία που προηγουμένως αποτελούσαν εξάρσεις και αυτό γιατί όσο αυξάνει το βάθος του εδάφους γίνεται συνήθως πιο φτωχό σε οργανική ουσία, άζωτο και αφομοιώσιμο φώσφορο και πιο συμπιεσμένο εξαιτίας της διέλευσης μηχανημάτων.

52 Σήμερα η ισοπέδωση εφαρμόζεται συνεχώς και σε περισσότερες περιπτώσεις όπως : - α) Σε υγρές μη αρδευόμενες περιοχές η ισοπέδωση αποσκοπεί στην καλύτερη και ομοιόμορφη εκμετάλλευση του νερού της βροχής, όπως και στην απομάκρυνση του νερού από τα σημεία που νεροκρατούν. - β) Σε αρδευόμενα με καταιωνισμό εδάφη, η ισοπέδωση αποσκοπεί, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, στην ομαλή επιφανειακή αποστράγγιση του νερού και στην εκτέλεση καλλιεργητικών εργασιών. - γ) Σε εκτάσεις που αρδεύονται με επιφανειακή ροή η ισοπέδωση είναι τελείως επιβεβλημένη και μάλιστα η διενέργειά της απαιτεί μεγάλη ακρίβεια ώστε να διευκολύνεται η ομοιόμορφη ροή του αρδευτικού ύδατος.

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία)

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) Πριν ξεκινήσεις 1. Επέλεξε το χώρο (νερό, καλό έδαφος) 2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) 3. Ξέχασε κατ αρχήν ευαίσθητα και σπάνια φυτά. Πρώτα περπάτα σε γνωστά μονοπάτια και σ αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα & Προοπτικές της καλλιέργειας των ΟΣΠΡΙΩΝ ρ. ηµήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΟΣΠΡΙΑ Ξηρικά Όσπρια Ρεβίθι (Cicer arietinum L.) Φακή (Lens culinaris

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία DeKalb... 1. Αύξηση αποδόσεων στο καλαμπόκι; 4. Με τα προϊόντα... 5. Με την Τεχνολογία - Τεχνογνωσία... 6-7. Μειωμένη κατεργασία εδάφους 8

Καινοτομία DeKalb... 1. Αύξηση αποδόσεων στο καλαμπόκι; 4. Με τα προϊόντα... 5. Με την Τεχνολογία - Τεχνογνωσία... 6-7. Μειωμένη κατεργασία εδάφους 8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2014 Περιεχόμενα Καινοτομία DeKalb... 1 Αύξηση αποδόσεων στο καλαμπόκι; 4 Με τα προϊόντα... 5 Με την Τεχνολογία - Τεχνογνωσία... 6-7 Μειωμένη κατεργασία εδάφους 8 Εγγύηση DeKalb 10-11 Μπες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εκμηχάνιση. Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εκμηχάνιση. Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκμηχάνιση Γενικά Η εκμηχάνιση της γεωργίας αποτελεί ένα από τους πρώτους τομείς της βιομηχανικής εξέλιξης που σημειώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Σε αυτό συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα.

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα. η καλλιεργεια της μηδικης στo ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε το ζητούμενο στην Ελληνική γεωργία είναι η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, η γεωργική παραγωγή είναι απαραίτητο να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργεια χειµερινών σιτηρών στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας

Καλλιέργεια χειµερινών σιτηρών στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας Καλλιέργεια χειµερινών σιτηρών στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αθ. ΠΑΛΑΤΟΣ Καθηγητής Εφαρµογών ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΟΛΓΑ Σπ. ΣΚΟΥΡΤΗ (Α.Μ 248/05) Ποικιλίες χειµερινών σιτηρών στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά προϊόντα κήπου. του γκαζόν

Βιολογικά προϊόντα κήπου. του γκαζόν Δωρεάν Δωρεάν συμβουλές συμβουλές Βιολογικά προϊόντα κήπου Το σύστημα περιποίησης του γκαζόν Ο χλοοτάπητας το "πράσινο σαλόνι"! Το μυστικό......κρύβεται σε ένα σύστημα περιποίησης γκαζόν που καλύπτει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ M.Sc., Ph.D. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Κομοτηνής Σαν αμειψισπορά θεωρείται η εγκατάσταση σε

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Γούλα Ιωάννα-Μαρία

Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Γούλα Ιωάννα-Μαρία Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γούλα Ιωάννα-Μαρία Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. Άργιλος Οργανική ουσία Ενεργοί μικροοργανισμοί. Προκαλούν δομή (μικρά μεγάλα συνενωμένα συσσωματώματα)

ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. Άργιλος Οργανική ουσία Ενεργοί μικροοργανισμοί. Προκαλούν δομή (μικρά μεγάλα συνενωμένα συσσωματώματα) ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ Άργιλος Οργανική ουσία Ενεργοί μικροοργανισμοί. Προκαλούν δομή (μικρά μεγάλα συνενωμένα συσσωματώματα) Α. Η άργιλος (ηλεκτρικό φορτίο) συγκρατεί κατιόντα (+) και τα ανταλλάσει

Διαβάστε περισσότερα

Η BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ έχει ως κύριο επιχειρηµατικό ενδιαφέρον το γενετικό πολλαπλασιαστικό υλικό υπό την ευρύτερή του έννοια.

Η BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ έχει ως κύριο επιχειρηµατικό ενδιαφέρον το γενετικό πολλαπλασιαστικό υλικό υπό την ευρύτερή του έννοια. Η BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ έχει ως κύριο επιχειρηµατικό ενδιαφέρον το γενετικό πολλαπλασιαστικό υλικό υπό την ευρύτερή του έννοια. Το 1997 το τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας, για πρώτη φορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ Sorghum bicolor (L.) Moench ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ BIOSIS Πρόγραμμα ΚοινοτικήςΠρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 19 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος

Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΖΙΡΗΣ Δρ. Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Κήπων Δήμου Θεσσαλονίκης Το έδαφος είναι το δημιούργημα της ζωής και

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΠΡΙΑ-ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΆ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά Κατερίνα Μ. Κουκ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΘΙΑΓΕ 1 Σκοπός της ομιλίας να περιγράψω

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.4. Συστήματα Παραγωγής και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 3.4.1. Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικέςφροντίδεςενός λαχανόκηπου

Καλλιεργητικέςφροντίδεςενός λαχανόκηπου Καλλιεργητικέςφροντίδεςενός λαχανόκηπου Απότηνστιγμήπουοάνθρωποςαπέκτησε μόνιμη κατοικία άρχισε την κατοικιδιοποίηση τωνζώωνκαιτωνφυτών. Τα πρώτα καλλιεργούμενα φυτά προήλθαν πιθανώς τυχαία από σπόρους

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει Έντομα εδάφους καλαμποκιού t ΓΝΩΡΙΖΩ t t t Αγρότιδες η Καραφατμέ η Κοφτοσκούληκα (Agotis spp) Τα τέλεια έντομα είναι νυκτόβια λεπιδόπτερα που ανήκουν σε διάφορα είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΚΙΑ Καταγωγή: Ν. Αραβία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Moraceae FicuscaricaL. Βοτανικοί Χαρακτήρες Θηλυκοδίοικο (αρρενοσυκιά-µόνοικο, ηµεροσυκιά θηλυκά άνθη) Φυλλοβόλο Μέτριο έως µεγάλο µέγεθος, µαλακό ξύλο

Διαβάστε περισσότερα

αναπτύσσεται και αποδίδει σε συγκεκριµένο έδαφος, κλίµα, υψόµετρο υγρασία και έκθεση. Εποχή φύτευσης

αναπτύσσεται και αποδίδει σε συγκεκριµένο έδαφος, κλίµα, υψόµετρο υγρασία και έκθεση. Εποχή φύτευσης Οδηγός φυτεύσεων Επιλογή θέσης φύτευσης Η θέση φύτευσης επιλέγεται, µε βάση τις τοπικές συνθήκες, το µέγεθος της επέµβασης και το σκοπό που θα εξυπηρετήσει. Η επιβίωση του φυτού κρίνεται από το βάθος του

Διαβάστε περισσότερα

Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς

Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς Κωνσταντίνος Καζαντζής 1 και Πασχάλης Αποστόλου 2 1 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων, Τ.Θ. 122, 592 00 Νάουσα 2 «Φυτώρια Αποστόλου», 592 00

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ KTHΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ: (2410) 533811, 660592 FAX.: (2410) 533809 E-mail: ikflaris@otenet.gr ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Οι ελιές και το ελαιόλαδο αποτελούν βασικό στοιχείο της διατροφής των Ελλήνων από την αρχαιότητα ακόμη. Επίσης αποτελούν ουσιαστικό μέρος της Μεσογειακής δίαιτας για την οποία τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields.

Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields. Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields. Koumtzis Leonidas, President of Agricultural cooperative of HALASTRA Dr. Dimas Kitsios, Associate Professor, School of Agricultural Technology,

Διαβάστε περισσότερα

- Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του.

- Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του. ΒΒ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΣΣ - Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του. - Η αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες ποικίλλει. Τα αναπτυγμένα φυτά μπορεί να αντέξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ «Βελτίωση της Πατατοκαλλιέργειας με Χρήση Εξειδικευμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚ. ΣΥΝΟΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 01/07/2014 15:00-21:00 Γενική Γεωργία Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα κατάρτισης της

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Η αχλαδιά αφού φυτευτεί στο χωράφι κλαδεύεται στα 70εκ-120εκ από το έδαφος. Έκτοτε αφήνουμε το δέντρο να αναπτυχθεί μέχρι την αρχή του 3 ου

Η αχλαδιά αφού φυτευτεί στο χωράφι κλαδεύεται στα 70εκ-120εκ από το έδαφος. Έκτοτε αφήνουμε το δέντρο να αναπτυχθεί μέχρι την αρχή του 3 ου Αχλάδι Έχει πάρα πολλές ποικιλίες και υποποικιλίες. Είναι φυλλοβόλο δέντρο και ευδοκιμεί σε μέρη που δεν χαρακτηρίζονται ούτε από την υπερβολική ζέστη ούτε από το υπερβολικό κρύο. Καλλιεργείται σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. Στην αρχή της ομιλίας του ο Γεωπόνος κ. Παύλος Καπόγλου, συγγραφέας του βιβλίο «ΣΤΕΒΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη του καλίου, γενικά Προάγει την φωτοσύνθεση Επιταχύνει την μεταφορά των προϊόντων μεταβολισμού Ενισχύει την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Δρ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ Κομοτηνή, 10-01-2014 Χρήστος Τσώλης Γεωπόνος Μονσάντο Ελλάς Ποια είναι η Monsanto; Προϊόντα και Τεχνολογία Παροχή Εργαλείων που βοηθούν στην Αύξηση Παραγωγής, Διατήρηση Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εντατικής Εκτροφής Σαλιγκαριών. Εγκατάσταση Διχτυοκηπίου

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εντατικής Εκτροφής Σαλιγκαριών. Εγκατάσταση Διχτυοκηπίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εντατικής Εκτροφής Σαλιγκαριών Εγκατάσταση Διχτυοκηπίου Επιλογή θέσης εγκατάστασης δικτυοκηπίου (αγροτεμάχιο) Δυνατότητα άμεσης πρόσβασης Έδαφος (κλίση έως 7%) με μηχανική σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>>

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>> ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ > ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ Ηεξημέρωσητουφασολιούξεκινάπριναπό7000 χρόνια στην Κεντρική Αμερική. Το γένος Phaseolus

Διαβάστε περισσότερα

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Εισηγητής: Γιάννης Λιοντήρης, Γεωπόνος - MSc Περιβάλλοντος, Διευθυντής Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας Στόχοι της συνάντησης Δεν θα εξετάσουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Εργαστήριο 2 ο. Υλικό Καλλιέργειας. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Εργαστήριο 2 ο. Υλικό Καλλιέργειας. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO Εργαστήριο 2 ο Υλικό Καλλιέργειας Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ o Ο ζυγώτης εμφανίζει ολοδυναμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ Το ακτινίδιο είναι θάμνος με άνθη χρώματος λευκού. Τα φύλλα του έχουν ωοειδές σχήμα και στο κάτω μέρος τους έχουν χνούδι. Ο καρπός του είναι εδώδιμος, με γλυκόξινη γεύση. Το εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας

Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας Ξηρικά Όσπρια Ρεβίθι (Cicer arietinum L.) Φακή (Lens culinaris Medik.) Κουκί (Vicia faba L.) Λαθούρι (φάβα) (Lathyrous sp.) Ποτιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία Ιδιότητες και αποτελέσματα UTEC 46 = Ο ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Η Ουρία είναι ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα αζωτούχα λιπάσματα, συνδυάζοντας τις υψηλές λιπαντικές μονάδες και την ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ''

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' Από το 1950 και µετά αρχίζει η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής εστιάζοντας το ενδιαφέρον της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΒΡΙΔΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ 2014. Κάνουν τη διαφορά στις ελληνικές συνθήκες. Φυσικά από την

ΥΒΡΙΔΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ 2014. Κάνουν τη διαφορά στις ελληνικές συνθήκες. Φυσικά από την ΥΒΡΙΔΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ 2014 Κάνουν τη διαφορά στις ελληνικές συνθήκες Φυσικά από την Υβρίδια Ηλίανθου ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Η απόδοση του γενετικού υλικού της RAGT στον ηλίανθο Η RAGT παρέχει στην αγορά μια σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΩΝ. Πως επιλέγουμε και σχεδιάζουμε το σωστό τύπο δικτυοκηπίου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΩΝ. Πως επιλέγουμε και σχεδιάζουμε το σωστό τύπο δικτυοκηπίου ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΩΝ Πως επιλέγουμε και σχεδιάζουμε το σωστό τύπο δικτυοκηπίου Παρουσίαση Προτεραιότητες Συλλογή δεδομένων Σχεδιασμός Προκειμένου να σχεδιαστεί ένα δικτυοκήπιο πρέπει πρώτα να αναλύσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών Κυρούδη Λαμπρινή Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η έρευνα αυτή διαπραγματεύεται, θέλοντας να εξηγήσει τα εξής θέματα:- Ο ρόλος του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών-

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος

Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Το παρόν άρθρο το θεωρώ συνέχεια των προηγούμενων άρθρων σχετικά με τους ευκαλύπτους και μετά από πολλές ερωτήσεις φίλων μελισσοκόμων σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 01 Ανασχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

(biodiesel) (bioethanol) 1895 Rudolf Diesel

(biodiesel) (bioethanol) 1895 Rudolf Diesel Το γλυκό σόργοως ενεργειακή καλλιέργεια για την παραγωγή βιο-αιθανόλης ρ.κ. ήµας Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Ηµερίδα: «Παραγωγή Βιοαιθανόλης από Γλυκό Σόργο» Βιο-καύσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ. Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής

ΣΥΚΙΑ. Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΣΥΚΙΑ Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Τάξη των Αγγειόσπερμων Δικότυλων φυτών. Οικογένεια Moraceae, γένος Ficus, είδος Carica.

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες στη γεωργία Γεωργία ακριβείας

Νέες τεχνολογίες στη γεωργία Γεωργία ακριβείας Νέες τεχνολογίες στη γεωργία Γεωργία ακριβείας Επιστημονική Ομάδα: Δ.Τσελές, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γ.Κυριακαράκος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ -2011 1 Από την ανακάλυψη της γεωργίας, χιλιάδες χρόνια πριν μέχρι και

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34 Φυσικά λιπάσματα Τα κύρια θρεπτικά συστατικά των φυτών Τρεις είναι οι θρεπτικές ουσίες που απαιτούνται από τα φυτά σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τα άλλα στοιχεία. Είναι το άζωτο(n), ο φώσφορος(p) και

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο)

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 Πολλαπλασιασμός ανθοκομικών φυτών 2 Στα θερμοκήπια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

ουσίες, ανόργανα στοιχεία, νερό. ουσιών: την οργανισμοί. Είναι ονομάζονται

ουσίες, ανόργανα στοιχεία, νερό. ουσιών: την οργανισμοί. Είναι ονομάζονται ΛIΠANΣH Όλοι οι ζώντες οργανισμοί έχουν ανάγκη από τρία είδη θρεπτικών ουσιών: οργανικές ουσίες, ανόργανα στοιχεία, νερό. Tα φυτά έχουν την ικανότητα να συνθέτουν τις οργανικές ενώσεις μέσω της φωτοσύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του τμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ ΛΑΡΙΣΑ 22-02-2013 ΜΥΡΤΙΛΟ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Υψηλό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών

Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, στο πλαίσιο των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων του, δίνει έμφαση στη βελτίωση και στη δημιουργία ποικιλιών και υβριδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ 2 Το φυτό Περιγραφή Εισαγωγή Στα πλαίσια της ορθής

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες της Κερασιάς

Ασθένειες της Κερασιάς Ασθένειες της Κερασιάς ΚΟΡΥΝΕΟ Stigmina carpophila ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΥΝΕΟΥ Συνθήκες αναπτύξεως: Ο υγρός και βροχερός καιρός αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη της ασθένειας. Οι μολύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ Η επιτυχία μιας ανθοκομικής καλλιέργειας στην ύπαιθρο εξασφαλίζεται όταν οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες για ένα συγκεκριμένο είδος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Κριθαριού 1. Καλλιεργητικές

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ. Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του Καλίου στην ανάπτυξη των φυτών

Η συμβολή του Καλίου στην ανάπτυξη των φυτών Η συμβολή του Καλίου στην ανάπτυξη των φυτών 1. Τα φυτά δεσμεύουν την ηλιακή ενέργεια E H 2 O CO 2 χλωροφύλλη σάκχαρα Ηηλιακήενέργεια μετατρέπεται σε χημική ενέργεια μέσω της φωτοσύνθεσης. Αν και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

greenco Ποικιλίες βαμβακόσπορου Ποιότητα. Απόδοση. Απoτέλεσµα. agro business solutions Νέο γεννετικό υλικό Savina, Dalia, Natasa

greenco Ποικιλίες βαμβακόσπορου Ποιότητα. Απόδοση. Απoτέλεσµα. agro business solutions Νέο γεννετικό υλικό Savina, Dalia, Natasa agro business solutions Ποικιλίες βαμβακόσπορου Νέο γεννετικό υλικό Savina, Dalia, Natasa Ποιότητα. Απόδοση. Απoτέλεσµα. Νέο γεννετικό υλικό DALIA Νέα πρώιμη ποικιλία DALIA Πρώιμη προσαρμοστικότητα σε

Διαβάστε περισσότερα

< 60 kcal 78 kcal 81 kcal 94 kcal 147 kcal 240 kcal

< 60 kcal 78 kcal 81 kcal 94 kcal 147 kcal 240 kcal Οι πατάτες αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος της διατροφής µας Ανά 100 γραµ. < 60 kcal Πατάτες 78 kcal Αρακάς 81 kcal Μακαρόνια/ζυµαρικά 94 kcal Άσπρο ρύζι 147 kcal Ψωµί (µέσος όρος) 240 kcal 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών μέσα από το βιοντίζελ και οι προοπτικές τους

Η ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών μέσα από το βιοντίζελ και οι προοπτικές τους Η ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών μέσα από το βιοντίζελ και οι προοπτικές τους Δρ Έφη Αλεξοπούλου Υπεύθυνη Ενεργειακών Καλλιεργειών του Τμήματος Βιομάζας ΚΑΠΕ Ενεργειακές καλλιέργειες Ετήσιες για

Διαβάστε περισσότερα

Σπέρματα και Καρποί. Το σπέρμα είναι μία πολυκύτταρη δομή με την οποία διασπείρονται τα ανθόφυτα

Σπέρματα και Καρποί. Το σπέρμα είναι μία πολυκύτταρη δομή με την οποία διασπείρονται τα ανθόφυτα Ο καρπός φέρει και προστατεύει τα σπέρματα: μια βοηθητική δομή του κύκλου ζωής των ανθοφύτων Το σπέρμα είναι μία πολυκύτταρη δομή με την οποία διασπείρονται τα ανθόφυτα Σπέρματα και Καρποί Γονιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράσεις θρεπτικών συστατικών των τροφίμων

Αλληλεπιδράσεις θρεπτικών συστατικών των τροφίμων Αλληλεπιδράσεις θρεπτικών συστατικών των τροφίμων Τα τρόφιμα είναι σύνθετοι συνδυασμοί που προέρχονται από πολλές πηγες. Όλα τα τρόφιμα έχουν τη δυνατότητα αλλεπίδρασης (χημικής) σε διαφορετικό βαθμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.746.60 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΕΡΗΦ ΖΟΥΧΑΛ, ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια

Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια του R. Gucci Πανεπιστήμιο Πίζας, Τομέας καλλιέργειας και προστασίας της δενδροκομίας Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια Η καλλιέργεια της ελιάς, του ελαιόδεντρου συσχετίζεται συνήθως με την παράδοση. Συναντάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΛΑΔΙΣΚΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ Χειμώνας / Ανοιξη Άνθηση Ανάπτυξη καρπών ΦΟΥΖΙΚΟΚΚΟ ΜΟΝΙΛΙΑ ΠΤΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΜΑΤΙΩΝ ΡΟΔΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ ΑΝΘΗΣΗ-ΠΤΩΣΗ ΠΕΤΑΛΩΝ ΠΤΩΣΗ ΚΑΛΥΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα της παραδοσιακής

Τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα της παραδοσιακής Νεότερα συστήματα καλλιέργειας της ελιάς Σταύρος Βέμμος Αναπλ. Καθηγητής, Δ/ντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας, Γεωπονικό Πανεπ. Αθηνών Για αύξηση της απόδοσης και μείωση του κόστους παραγωγής ελαιολάδου γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.1 ΠΑΘΟΦΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 2.1.2 ΙΟΙ 2.1.3 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 2.2 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του HydroSense

Στόχοι του HydroSense LIFE+ HydroSense Καινοτόµες τεχνολογίες ακριβείας για τη βελτιστο οίηση της άρδευσης και την ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών σε εριβάλλοντα έλλειψης νερού 2010-2012 Στόχοι του HydroSense Σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία. Η µονάδα παραγωγής µας Αδειοδοτηµένη, πιστοποιηµένη & πλήρως αυτοµατοποιηµένη. Formula-patent Vitalia Mix. 2 3 www.vitalia.com.

Η εταιρεία. Η µονάδα παραγωγής µας Αδειοδοτηµένη, πιστοποιηµένη & πλήρως αυτοµατοποιηµένη. Formula-patent Vitalia Mix. 2 3 www.vitalia.com. Η εταιρεία Η µονάδα παραγωγής µας Αδειοδοτηµένη, πιστοποιηµένη & πλήρως αυτοµατοποιηµένη Formula-patent Vitalia Mix Στην Vitalia, μία σύγχρονη Ελληνική επιχείρηση, είμαστε υπερήφανοι που παράγουμε γόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Εισαγωγή στη αγροοικολογία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Εισαγωγή στη αγροοικολογία 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Εισαγωγή στη αγροοικολογία Κεφάλαιο Πρώτο: Η έννοια του οικοσυστήματος 1.1. Γενικά 1.2. Η δομή των φυσικών οικοσυστημάτων 1.2.1. Τα επίπεδα της οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Βιωσιμότητα και διαχείριση του εδάφους στην ελαιοκαλλιέργεια

Βιωσιμότητα και διαχείριση του εδάφους στην ελαιοκαλλιέργεια Βιωσιμότητα και διαχείριση του εδάφους στην ελαιο των Davide Neri, Enrico Maria Lodolini, Tonino Cioccolanti, Giorgio Panzini ι ελαιώνες μέσης ή χαμηλής πυκνότητας είναι πρό- για καλλιέργειες με μειωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας Καινοτομίες στη γεωργία Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των αγροτών Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων Αύξηση της παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα.

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Διευκρινίστε τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα» 2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. 3. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Στάδια εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας 1 ο στάδιο: 1920 Ξεκινούν οι πρώτοι προβληματισμοί από τον Αυστριακό Steiner που αγωνίζεται για

Διαβάστε περισσότερα