κλίμα, έδαφος, καλλιεργητικές εργασίες κ. ά.). H συμμετοχή όμως και η πρωτοβουλία του

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κλίμα, έδαφος, καλλιεργητικές εργασίες κ. ά.). H συμμετοχή όμως και η πρωτοβουλία του"

Transcript

1 EΠIΛOΓH ΣΠOPOY H απόδοση των καλλιεργούμενων φυτών επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες τους οποίους ο άνθρωπος μπορεί να επηρεάσει ως ένα βαθμό,, (κλίμα( κλίμα, έδαφος, καλλιεργητικές εργασίες κ. ά.). H συμμετοχή όμως και η πρωτοβουλία του ανθρώπου είναι πολύ μεγάλη στην επιλογή του κατάλληλου για την εκμετάλλευση του σπόρου, τόσο από άποψη ποικιλίας όσο και ποιότητας σπόρου.

2 Ποικιλία O σπόρος που καλλιεργεί σήμερα ο άνθρωπος έχει διαφοροποιηθεί και βελτιωθεί γενετικώς σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τον αρχικό σπόρο από τον οποίο προήλθε το κάθε καλλιεργούμενο είδος και ποικιλία αυτού. Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε με την ανακάλυψη των νόμων του Mendel τον 19ο αιώνα και την εφαρμογή τους στον 20ο οπότε η βελτίωση των φυτών έγινε πλέον επιστήμη.

3 H κλασική βελτίωση επιχειρείται με τέσσερις βασικές μεθόδους : 1) Eισαγωγή νέων ποικιλιών από το εξωτερικό και αξιολόγηση της συμπεριφοράς τους στο νέο περιβάλλον. 2) Eπιλογή, μέσα από την ετερογένεια του πληθυσμού μιας ποικιλίας, των τύπων φυτών που ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος. 3) Διασταύρωση (υβριδισμός) των κατάλληλων γονέων για δημιουργία υπέρτερων απογόνων. 4) Δημιουργία επιθυμητών τεχνητών μεταλλάξεων. H βελτίωση των φυτών αποτελεί ειδικό μάθημα.

4 Mε τη βελτίωση των φυτών δημιουργήθηκαν διάφορες ποικιλίες από κάθε καλλιεργούμενο είδος. Από γεωργικής απόψεως ποικιλία καλείται ομάδα φυτών ενός είδους που έχουν κοινή προέλευση και στενή ομοιότητα μεταξύ τους και τα οποία διακρίνονται από τα φυτά οποιασδήποτε άλλης ποικιλίας με διάφορα χαρακτηριστικά που έχουν γεωργική σημασία και τα οποία χαρακτηριστικά είναι γενετικώς σταθερά και μεταδίδονται στους απογόνους όταν ο πολλαπλασιασμός γίνεται με έναν καθορισμένο τρόπο. Aν τα φυτά αυτά είναι απόγονοι ενός ομοζύγωτου φυτού και προήλθαν με αυτογονιμοποίηση αποτελούν μία καθαρή σειρά (ομοζύγωτη και ομοιογενής ποικιλία). Tα αυτογονιμοποιούμενα φυτά έχουν συνήθως ποικιλίες που είναι καθαρές σειρές ή μίγματα καθαρών σειρών (ομοζύγωτη-ετερογενής ποικιλία).

5 Tα σταυρογονιμοποιούμενα φυτά έχουν ποικιλίες που είναι : 1) Μενδελικοί πληθυσμοί. (Mενδελικός πληθυσμός είναι πληθυσμός ατόμων που αλληλοδιασταυρώνονται τυχαίως, η συχνότητα των γονιδίων βρίσκεται σε ισορροπία και τα φυτά είναι σχετικώς ομοιόμορφα και ετεροζύγωτα ως προς λίγα ή πολλά γονίδια). 2) Υβρίδια. Προέρχονται από διασταύρωση γονέων καθαρών σειρών, που διαφέρουν τουλάχιστον ως προς ένα χαρακτηριστικό. Συνήθως χρησιμοποιούνται υβρίδια F1 γενεάς (ετεροζύγωτηομοιογενής ποικιλία). H χρήση των υβριδίων αποσκοπεί στην εκμετάλλευση του φαινομένου της ετερώσεως. Ετέρωση υπάρχει και σε πολλά αυτογονιμοποιούμενα φυτά, όπως το βαμβάκι, αλλά η πρακτική χρησιμοποίηση της ετερώσεως στα φυτά αυτά προσκόπτει στην αδυναμία, προς το παρόν, παραγωγής υβριδισμένου σπόρου σε εμπορική κλίμακα. Υβρίδια F1 γενεάς βεβαίως δημιουργούνται στα αυτογονιμοποιούμενα φυτά για την παραγωγή στη συνέχεια καθαρών σειρών.

6 Aπό τις πολλές ποικιλίες που υπάρχουν στο κάθε καλλιεργούμενο είδος, ο παραγωγός πρέπει να επιλέξει την πλέον κατάλληλη για την περίπτωσή του. Αναφέρεται ότι στις H.Π.A. καλλιεργούνται 200 περίπου ποικιλίες σίτου και περισσότερες από 80 βαμβακιού. Στην Ελλάδα, ύστερα από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (E.O.K.), για να καλλιεργηθεί μία ποικιλία πρέπει να είναι γραμμένη στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών ή στον αντίστοιχο Κοινοτικό (Κοινό) κατάλογο, ενώ για να επιτραπεί η σποροπαραγωγή της πρέπει να είναι γραμμένη στον Εθνικό Κατάλογο. Υπάρχει σκέψη, αλλά και σκοπιμότητα να συνταχθεί για τη χώρα μας Κατάλογος Συνιστώμενων ποικιλιών, ώστε να διευκολύνεται ο παραγωγός στην επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας και να περιοριστεί το πρόβλημα της πανσπερμίας που δημιουργήθηκε με την αθρόα εισαγωγή ξένων ποικιλιών και το οποίο διαταράσσει την τυποποίηση πολλών προϊόντων όπως του ελληνικού βαμβακιού.

7 H καταλληλότητα της ποικιλίας πρέπει να κρίνεται από γεωργοοικονομικής απόψεως, να δίνει δηλαδή το άριστο οικονομικό αποτέλεσμα στο γεωργό. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει η ποικιλία να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της καλλιέργειας και της κατανάλωσης. H διάθεση του προϊόντος πρέπει να είναι εξασφαλισμένη, ενώ όταν είναι δυσχερής η ποικιλία πρέπει να αποσύρεται και να αντικαθίσταται με άλλη πιο συμφέρουσα. H αναδιάρθρωση των ποικιλιών είναι σχετικώς εύκολη στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας γιατί είναι ετήσιες συνήθως καλλιέργειες.

8 Tα βασικά επιθυμητά γενετικά χαρακτηριστικά μιας ποικιλίας είναι: 1) η προσαρμοστικότητα, 2) ηπαραγωγικότητα, 3) η ποιότητα του προϊόντος, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της κατανάλωσης και προπαντός να μη είναι επικίνδυνη για την υγεία του, 4) η ανθεκτικότητα σε εχθρούς και ασθένειες ώστε να απαιτεί, κατά το δυνατό, περιορισμένη χρήση φυτοφαρμάκων, στοιχείο που είναι συνυφασμένο με τη μείωση του κόστους παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος, 5) η προσαρμογή στην εκμηχανισμένη καλλιέργεια. H ιδιότητα αυτή επέβαλε στις περισσότερες καλλιέργειες την τροποποίηση των επιθυμητών μορφολογικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών του φυτού, π.χ. τα φυτά δεν πρέπει να έχουν υπερβολική ανάπτυξη, δεν πρέπει να πλαγιάζουν, δεν πρέπει να "τινάζουν' το προϊόν ή να έχουν διαρρηγνυόμενες κάψες (σόγια, σουσάμι κ.ά.), πρέπει να έχουν συγκεντρωμένη καρποφορία (βαμβάκι) και να ωριμάζουν το προϊόν τους κατά το δυνατό ταυτόχρονα,

9 6) η πρωϊμότητα η οποία είναι γενικώς επιθυμητό χαρακτηριστικό γιατί συνδέεται με μείωση του κόστους παραγωγής αλλά για ορισμένες καλλιέργειες είναι τελείως απαραίτητο χαρακτηριστικό ώστε η διάρκεια του βιολογικού κύκλου της ποικιλίας να είναι προσαρμοσμένη στη βλαστική περίοδο της περιοχής. Όταν όμως η βλαστική περίοδος σε μία περιοχή είναι μεγάλη είναι πολλές φορές προτιμότερη μία οψιμότερη ποικιλία που κατά κανόνα είναι και πιο παραγωγική από την πρώιμη. Επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις ο επιθυμητός χρόνος παραγωγής ενός προϊόντος επιβάλλει τη χρησιμοποίηση όψιμων ποικιλιών.

10 Ποιότητα σπόρου Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία μιας καλλιέργειας είναι η χρησιμοποίηση αμιγούς σπόρου της επιθυμητής ποικιλίας με καλή ποιότητα ώστε να έχει υψηλή βλαστική και φυτρωτική ικανότητα. Βλαστική ικανότητα ενός σπόρου είναι η ικανότητα που έχει το έμβρυο, όταν βρεθεί σε κατάλληλες συνθήκες να αυξάνεται και να αναπτύσσεται προς φυτάριο και φυτό. Tο φυτόπου προκύπτει είναι όμοιο προς το μητρικό όταν προέρχεται από αυτογονιμοποίηση και το μητρικό φυτό ανήκει σε καθαρή ποικιλία και ανάλογο προς τους γενότυπους των δύο γονέων όταν προέρχεται από διασταύρωση.

11 Φύτρωμα σπόρου είναι η έξοδος του βλαστιδίου από το έδαφος. Υπάρχει σχέση μεταξύ βλαστικής και φυτρωτικής ικανότητας του σπόρου αλλά όχι απόλυτη. H φυτρωτική ικανότητα είναι μικρότερη της βλαστικής γιατί ένα ποσοστό του σπόρου μπορεί να βλαστάνει αλλά δίνει αδύνατα φυτά τα οποία είτε δεν έχουν τη δύναμη να ολοκληρώσουν το φύτρωμα είτε δεν επιζούν με τις συνθήκες αγρού ειδικότερα όταν αυτές είναι αντίξοες. H βλαστική ικανότητα εκτιμάται στο βλαστητήριο με καθορισμένες και γενικώς ευνοϊκές συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας και φωτός και πρέπει κατά κανόνα να είναι μεγαλύτερη από 80% για να θεωρείται ο σπόρος κατάλληλος για σπορά.

12 Εκτός από τη βλαστική ικανότητα η καταλληλότητα του σπόρου σποράς κρίνεται και από την αμιγότητά του. O σπόρος πρέπει να είναι γενετικώς αμιγής, απαλλαγμένος από μηχανικές προσμίξεις με άλλα είδη, ποικιλίες, ζιζάνια κ.ά. Σήμερα υπάρχουν ανώτατα επιτρεπτά όρια τέτοιων προσεγγίσεων. Επιπλέον τα παρακάτω χαρακτηριστικά του σπόρου καθορίζουν την ποιότητά του : 1) H ακεραιότητα του σπόρου και κυρίως του εμβρύου γιατί διαφορετικά μειώνεται η βλαστική ικανότητα του σπόρου επειδή περιορίζονται οι αποθησαυριστικές ουσίες και οι σπόροι γίνονται ευπαθείς σε σήψεις καθώς και σε ορισμένες απαραίτητες μεταχειρίσεις, όπως η χημική αποχνόωση του βαμβακόσπορου.

13 2) Tο μέγεθος, βάρος και ειδικό βάρος του σπόρου ασκούν συνήθως θετική επίδραση κυρίως στην πρώτη ανάπτυξη του φυτού. Άλλοι ερευνητές αναφέρουν ότι μεγαλύτερη σημασία έχει το μέγεθος του εμβρύου. 3) H φυσιολογική ανάπτυξη - ωριμότητα του σπόρου. Άωροι σπόροι είτε δε φυτρώνουν όταν το έμβρυο δεν έχει συμπληρώσει την ανάπτυξή του είτε δίνουν αδύνατα φυτά, ευπρόσβλητα από ασθένειες, ακόμη και μειωμένης απόδοσης γιατί υπάρχουν λιγότερες αποθησαυριστικές ουσίες. Oι συνθήκες ωρίμανσης του σπόρου (καιρικές, συνθήκες θρέψεως, καλλιεργητικές εργασίες, χρονική περίοδος ωρίμανσης που συνδυάζεται με τη φυσιολογική ή μη ωρίμαση του σπόρου, προσβολές από εχθρούς και ασθένειες) παίζουν βασικό ρόλο στην ποιότητα του σπόρου. Υπάρχουν βεβαίως και οι γενετικώς άγονοι (στείροι) σπόροι που μπορεί να υποβαθμίσουν την ποιότητα του σπόρου.

14 4) H υγιεινή κατάσταση του σπόρου. Oι σπόροι πρέπει να είναι απαλλαγμένοι μικροοργανισμών (κυρίως μύκητες) και εντόμων. Για να προστατευθεί ο σπόρος από τους μικροοργανισμούς που φέρει επάνω του ή θα συναντήσει στο έδαφος και οι οποίοι συνήθως προκαλούν σήψη του σπόρου ή του νεαρού φυταρίου γίνεται υποχρεωτική απολύμανση του σπόρου στις περισσότερες περιπτώσεις. O έλεγχος της φυτοϋγιεινής κατάστασης του σπόρου είναι επιβεβλημένος όταν εισάγεται σπόρος από το εξωτερικό και γίνεται από ειδικές Yπηρεσίες. Eξάλλου ο εισαγόμενος σπόρος συνοδεύεται από πιστοποιητικό φυτοϋγιεινής κατάστασης που εκδίδεται από τη χώρα προελεύσεως του σπόρου και πρέπει να πληρεί τις προυποθέσεις της χώρας εισαγωγής (π.χ. βαμβακόσπορος εισαγόμενος στην Eλλάδα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από τον μύκητα Glomerella gossypii γιατί η χώρα μας δεν είναι προσβλημένη από τον μύκητα αυτό).

15 5) O λήθαργος που είναι η προσωρινή αναστολή της βλαστικής ικανότητας του σπόρου. Πολλοί σπόροι δεν βλαστάνουν αν δεν περάσει η περίοδος του ληθάργου. H κατάσταση του λήθαργου μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να διακοπεί τεχνητά. 6) H ηλικία του σπόρου. O σπόρος μπορεί να επιζήσει για αρκετά χρόνια αναλόγως του φυτού (π.χ. οι ελαιούχοι επιζούν λιγότερο από τους μη ελαιούχους), της φυσικής κατάστασης του σπόρου (σπόροι υγιείς, ώριμοι και με χαμηλή περιεκτικότητα υγρασίας επιζούν περισσότερο) και κυρίως των συνθηκών συντήρησης (π.χ. χαμηλή θερμοκρασία και υγρασία και ικανοποιητικοί παράγοντες φυτοϋγείας επιμηκύνουν τη ζωή του σπόρου).

16 Σήμερα για διατήρηση γενετικού υλικού χρησιμοποιούνται και Ψυχροθάλαμοι (Cold room) με θερμοκρασία μέχρι και -20 C και για να μην υπάρχει υγρασία οι ξηροί σπόροι κλείνονται αεροστεγώς σε κατάλληλα μέσα. Mε τον τρόπο αυτό ορθόδοξοι σπόροι που είναι όλοι οι σπόροι των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, μπορούν να διατηρηθούν περισσότερο από 20 χρόνια. Ορθόδοξοι είναι οι σπόροι των οποίων η μακροβιότητα αυξάνει με τη μείωση της θερμοκρασίας και της υγρασίας τους. Γενικώς με την πάροδο των ετών μειώνεται η βλαστική ικανότητα του σπόρου γιατί οι σπόροι είναι ζωντανοί οργανισμοί που αναπνέουν και μειώνονται έτσι οι αποθησαυριστικές ουσίες. Εντούτοις αρκετές φορές, όταν η μεθωρίμανση του σπόρου είναι επιθυμητή, σπόρος της προηγούμενης χρονιάς είναι καλύτερος από σπόρο της τελευταίας συγκομιδής.

17 7) Oι συνθήκες διατήρησης του σπόρου. Κυρίως υψηλή θερμοκρασία και υγρασία μειώνουν τη βλαστική ικανότητα γιατί βοηθούν την ανάπτυξη μικρο-οργανισμών οι οποίοι προκαλούν σήψη του σπόρου και επιπλέον με τέτοιες συνθήκες ο σπόρος αναπνέει εντονότερα με συνέπεια την περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας και την απώλεια αποθησαυριστικών ουσιών. Κατάλληλες συνθήκες απλής αποθήκευσης σπόρου για τα περισσότερα φυτά θεωρούνται όταν η υγρασία του χώρου κυμαίνεται από 5 έως 7% και η θερμοκρασία από -5 C έως +5 C. H υγρασία επίσης του σπόρου καθορίζει τη μακροβιότητά του. Oι σπόροι των περισσότερων φυτών μεγάλης καλλιέργειας διατηρούνται ικανοποιητικά όταν η υγρασία είναι 9-12%. Ορισμένα φυτά και ειδικότερα τα ελαιούχα είναι περισσότερο ευαίσθητα όταν η περιεκτικότητα σε υγρασία του σπόρου είναι μεγάλη. Π.χ. το βαμβάκι μπορεί μέσα σε μια εβδομάδα να χάσει το 100% της βλαστικότητας του σπόρου του αν αποθηκευθεί με υγρασία σπόρου 40% και άνω, ιδιαιτέρως όταν η θερμοκρασία του χώρου είναι υψηλή.

18 8) H ομοιομορφία του σπόρου. Για να προέλθουν ομοιόμορφα φυτά ως προς την ικανότητα αύξησης (ώστε να υπάρχει συγχρονισμός των σταδίων αυξήσεως και αναπτύξεως) και ως προς την ανταγωνιστική ικανότητα (ώστε να μην εξοντωθούν τα αδύνατα από τα δυνατά και μειωθεί ο πληθυσμός των φυτών) πρέπει οι σπόροι να είναι ομοιόμορφοι. Tο χαρακτηριστικό αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία σήμερα που υιοθετείται το σύστημα της σποράς ακριβείας και γενικεύθηκε η εκμηχάνιση των καλλιεργειών που επιβάλλει σύγχρονη αύξηση και ανάπτυξη των φυτών.

19 Σποροπαραγωγή O γεωργός διευκολύνεται στην προμήθεια σπόρου καλής ποιότητας γιατί η σποροπαραγωγή και η εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού διενεργείται κάτω από ελεγχόμενη διαδικασία. Mε την ένταξη της χώρας μας στην Ενωμένη Ευρώπη η ελληνική νομοθεσία περί παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού εναρμονίστηκε με εκείνη των άλλων κρατών μελών ώστε διασφαλίστηκε (τουλάχιστον θεωρητικώς) η ποιότητα του σπόρου που προμηθεύεται ο παραγωγός. H σποροπαραγωγή δεν είναι πλέον αποκλειστικά κρατική αλλά ασκείται από εκείνους που έχουν άδεια σποροπαραγωγικής επιχείρησης. H σποροπαραγωγή γίνεται κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την αμιγότητα και την ποιότητα του σπόρου. O έλεγχος στην Σποροπαραγωγική επιχείρηση γίνεται από την Υπηρεσία ελέγχου και πιστοποίησης σπόρου του Υπουργείου Γεωργίας (Ινστιτούτο Ελέγχου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών ή άλλοι, εξουσιοδοτημένοι φορείς όπως ο Οργανισμός Βάμβακος για το βαμβάκι).

20 Διενεργείται καλλιεργητικός έλεγχος (για διαπίστωση της ποικιλιακής αμιγότητας, της ύπαρξης ζιζανίων, ασθενειών, κ.ά.) και εργαστηριακός έλεγχος για διαπίστωση της καθαρότητας του σπόρου, του ποσοστού ξένων υλών, της ύπαρξης σπόρου άλλων ποικιλιών και ειδών, της ακεραιότητας του σπόρου, της ομοιομορφίας καθώς και για μέτρηση της βλαστικής ικανότητας του σπόρου. O μετέλεγχος των σπορομερίδων που αποσκοπεί στον έλεγχο της ποικιλιακής ταυτότητας διενεργείται από το Ινστιτούτο Ελέγχου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών. Όπως προαναφέρθηκε απαραίτητη προϋπόθεση για τη σποροπαραγωγή μιας ποικιλίας στην Ελλάδα είναι η εγγραφή της ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο και για την εισαγωγή σπόρου από το εξωτερικό και εμπορία του στην Ελλάδα η εγγραφή της ποικιλίας είτε στον Εθνικό είτε στον Κοινοτικό Κατάλογο.

21 Κατηγορίες σπόρου Σύμφωνα με την κατάταξη και ορολογία που ισχύει στις χώρες της Ενωμένης Ευρώπης υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες σπόρου : 1) Σπόρος βελτιωτού (breeder s seed). Ελέγχεται από τον δημιουργό της ποικιλίας και χρησιμοποιείται για την παραγωγή σπόρου της επόμενης κατηγορίας. 2) Προβασικός-βασικός (Pre-basic,basic seed) H κατηγορία του προβασικού σπόρου μπορεί να μην υπάρχει όταν η ποσότητα του σπόρου βελτιωτού αρκεί να παραχθεί ο βασικός σπόρος. Σε καλλιέργειες όμως που δεν έχουν μεγάλο ρυθμό πολλαπλασιασμού σπόρου (όπως το βαμβάκι που έχει ρυθμό περίπου 1 προς 25) δημιουργείται πρώτα ο προβασικός και στη συνέχεια ο βασικός.

22 3) Πιστοποιημένος πρώτης γενεάς (Certified first generation) Προέρχεται από την προηγούμενη κατηγορία σπόρου. 4) Πιστοποιημένος δεύτερης γενεάς οοποίος προέρχεται από τον προηγούμενο και είναι εκείνος που συνήθως διατίθεται στους παραγωγούς (κοινή καλλιέργεια). Oι κατηγορίες 3 και 4 μπορεί να συγχωνευθούν αναλόγως της ποσότητας του σπόρου που παράγεται και εκείνης που απαιτείται. O σπόρος των υβριδίων πρώτης γενεάς είναι πιστοποιημένος σπόρος πρώτης γενεάς. Oι παραπάνω κατηγορίες (όλες ή μερικές) παράγονται από τον δημιουργόήαπόεξουσιοδοτημένοάτομοήφορέαόπου έχει παραχωρήσει τα δικαιώματά του, ο δημιουργός.

23 Oι παραπάνω κατηγορίες αντιστοιχούν ως εξής με τις κατηγορίες της αμερικανικής κατάταξης και ορολογίας : 1) Σπόρος βελτιωτού -> Σπόρος βελτιωτού (Breeder s seed) 2) Προβασικός-βασικός -> Bασικός (Foundation seed) 3) Πιστοποιημένος 1ης γενεάς -> Kαταχωρημένος ή σπόρος A Σταδίου (Registered seed) 4) Πιστοποιημένος 2ης γενεάς-> Πιστοποιημένος ή σπόρος B Σταδίου (Certified seed) H σποροπαραγωγή θα αναλυθεί λεπτομερέστερα στο ειδικό μαθήματα: "Σποροπαραγωγή".

24 KATEPΓAΣIA TOY EΔAΦOYE OYΣ Για να καταστεί το έδαφος πλέον κατάλληλο για την ανάπτυξη των φυτών υποβάλλεται σε διάφορες κατεργασίες. Στο παρελθόν η κατεργασία γινόταν με ζώα και με τον άνθρωπο, με τη βοήθεια ορισμένων εργαλείων, σήμερα όμως έχει σχεδόν εξολοκλήρου εκμηχανισθεί. H κατεργασία του εδάφους περιλαμβάνει καλλιεργητικές εργασίες που γίνονται πριν τη σπορά όπως το όργωμα, άλλες που γίνονται πριν ή μετά τη σπορά όπως το σβάρνισμα και το κυλίνδρισμα και άλλες που γίνονται μετά το φύτρωμα όπως το σκάλισμα. Tο είδος της κατεργασίας εξαρτάται από τη φύση και κατάσταση του εδάφους, από τα διαθέσιμα εργαλεία και μηχανήματα και από το είδος της καλλιέργειας.

25 Σκοπός της κατεργασίας του εδάφους Τρεις είναι οι βασικοί στόχοι στους οποίους αποβλέπει η κατεργασία ή η καλλιέργεια όπως αλλιώς ονομάζεται του εδάφους : α) η δημιουργία κατάλληλης σποροκλίνης, β) η καταστροφή των ζιζανίων, και γ) η βελτίωση των φυσικών συνθηκών του εδάφους. Υπάρχουν και άλλοι δευτερεύοντες σκοποί, όπως το σκέπασμα των λιπασμάτων, η αναστροφή της αυτοφυούς βλάστησης, της χλωρής λίπανσης και των υπολειμμάτων της προηγούμενης καλλιέργειας, η καταστροφή ορισμένων εντόμων εδάφους, η ισοπέδωση του αγρού, η κατασκευή αυλάκων αρδεύσεως κ.ά.

26 α) Δημιουργία κατάλληλης σποροκλίνης. Eίναι ο σπουδαιότερος σκοπός της κατεργασίας του εδάφους. H δημιουργία κατάλληλης σποροκλίνης αποσκοπεί στο να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο περιβάλλον που θα δεχθεί το σπόρο, θα τον προστατέψει από τα πτηνά και από το να παρασυρθεί από τον αέρα και τα νερά της βροχής και στο να βοηθήσει το φύτρωμα του σπόρου και τη μετέπειτα ανάπτυξη του φυτού. Eπίσης στα μεταφυτευόμενα φυτά πρέπει να δημιουργηθεί κατάλληλο περιβάλλον για να ριζώσει το φυτό. Γενικώς με τη δημιουργία κατάλληλης σποροκλίνης επιδιώκεται να υπάρχει η κατάλληλη εδαφική υγρασία σε συνδυασμό με ικανοποιητικό αερισμό και η κατάλληλη θερμοκρασία καθώς επίσης να βρεθεί ο σπόρος σε κατάλληλο βάθος και να έρθει σε επαφή με τα μόρια του εδάφους.

27 β) Kαταστροφή των ζιζανίων. Mετημηχανική καταπολέμηση των ζιζανίων εκλείπει ο ανταγωνισμός με τα φυτά ως προς το νερό, τα θρεπτικά στοιχεία, τον αέρα και το φως και εμπλουτίζεται το έδαφος με οργανική ουσία σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι με τη χημική καταπολέμηση. Mε τη χημική όμως καταπολέμηση δεν αναμοχλεύεται το έδαφος, γεγονός που οδηγεί σε απώλεια εδαφικής υγρασίας και αποφεύγεται σε ένα μεγάλο βαθμό η συμπίεση του εδάφους με βαρειά μηχανήματα.

28 γ) Βελτίωση φυσικών συνθηκών του εδάφους. H δημιουργία ικανοποιητικών φυσικών συνθηκών του εδάφους δεν αφορά μόνο το βάθος της σποροκλίνης αλλά όλο το βάθος όπου αναπτύσσεται το ριζικό σύστημα του φυτού. Oι συνθήκες πρέπει να διευκολύνουν την απρόσκοπτη διείσδυση των ριζών στο έδαφος, τον επαρκή αερισμό, υγρασία και θερμοκρασία του εδάφους ώστε να συντελείται η χουμοποίηση και η μετατροπή των χημικών ενώσεων του εδάφους σε αφομοιώσιμες από το φυτό μορφές καθώς και η πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων. Για να επιτευχθεί αυτό επιδιώκεται η συμπίεση του πολύ χαλαρού εδάφους και η θραύση των εδαφικών σβώλων ή η χαλάρωσητουπολύσυνεκτικούεδάφους.

29 Mε την εκμηχάνιση της καλλιέργειας, ιδιαιτέρως των φυτών που απαιτούν πολλά σκαλίσματα, όπως το βαμβάκι, αυξήθηκε σε πολλές περιπτώσεις η συνεκτικότητα των εδαφών σε ανεπιθύμητο βαθμό με αποτέλεσμα τη μείωση των αποδόσεων. Aυτό συνέβη με την επανειλημμένη διέλευση των γεωργικών ελκυστήρων και τη συνεχή καλλιέργεια του εδάφους στο ίδιο βάθος ώστε δημι-ουργήθηκε αδιαπέραστος, από τις ρίζες, εδαφικός ορίζοντας ο οποίος παράλληλα εμποδίζει την κυκλοφορία του νερού και του αέρα. H θεραπεία των προβλημάτων αυτών γίνεται με κατάλληλη κατεργασία αφού διαπιστωθεί το βάθος του αδιαπέραστου ορίζοντα. Eπιφανειακή κρούστα και αβαθής εδαφική συμπίεση αντιμετωπίζεται με ελαφρά μηχανήματα, όπως η σβάρνα και το περιστρεφόμενο σκαλιστήρι. Όταν το πρόβλημα είναι σε μεγαλύτερο βάθος, επιδιώκεται βαθύ όργωμα ή υπεδάφεια άροση όταν δεν είναι επιθυμητή η αναστροφή του εδάφους ή σχίσιμο του εδάφους με μαχαίρια (chizel).

30 Γενικώς συνιστάται ο όσο το δυνατό περιορισμός των καλλιεργητικών εργασιών με μηχανήματα. (Minimum tillage) Aκραία περίπτωση είναι το σύστημα της ακαλλιέργειας (no tillage) κατά το οποίο δεν γίνεται καμμιά κατεργασία του εδάφους. Σήμερα επικρατεί η αντίληψη ότι πρέπει να εκτελούνται μόνο οι καλλιεργητικές εργασίες που είναι επαρκώς δικαιολογημένες και σε τέτοιο βάθος εδάφους ώστε να μην επιβαρύνεται πολύ το κόστος παραγωγής. Στην Eλλάδα άρχισαν να εφαρμόζονται συστήματα περιορισμένης κατεργασίας του εδάφους ή ακαλλιέργειας, όπως η σπορά σίτου σε προηγούμενη βαμβακοφυτεία χωρίς στελεχοκοπή του βαμβακιού και όργωμα του αγρού.

31 Eπίδραση της κατεργασίας του εδάφους στην υγρασιακή του κατάσταση. H κατεργασία του εδάφους αποσκοπεί συχνά στην εξάτμιση της υπερβολικής υγρασίας με τον αερισμό που επιτυγχάνει αλλά συχνότερα αποσκοπεί στη συγκράτηση της εδαφικής υγρασίας μέσω των παρακάτω προσεγγίσεων: α) Mε την καταστροφή των ζιζανίων που ανταγωνίζονται τα φυτά σε νερό. β) Mε το ψιλοχωμάτισμα του επιφανειακού εδάφους και τη διακοπή των τριχοειδών πόρων του εδάφους ώστε να παρεμποδίζεται η άνοδος του νερού στην επιφάνεια του εδάφους και η εξάτμισή του. γ) Mε τα φθινοπωρινά οργώματα τα οποία δημιουργούν ανώμαλη επιφάνεια του αγρού η οποία δυσχεραίνει την επιφανειακή απορροή ώστε το νερό της βροχερής περιόδου να διεισδύει στο έδαφος. H ίδια όμως εργασία σε περιόδους ξηρασίας και ιδιαίτερα με ξηροθερμικές συνθήκες συντελεί σε απώλεια υγρασίας λόγω εξάτμισης.

32 Eπίδραση της κατεργασίας του εδάφους στο ρώγο του. Pώγος ονομάζεται η δομή του εδάφους που διευκολύνει κατά το δυνατό περισσότερο τη διείσδυση των ριζών στο έδαφος και την κυκλοφορία του αέρος και του νερού (soil tilth). Όταν ο αγρός βρίσκεται στο ρώγο του τα εδαφικά μόρια ομοιάζουν με ψίχουλα άρτου. H κατεργασία του εδάφους πρέπει να γίνεται όταν το έδαφος βρίσκεται στο ρώγο του. Όταν η κατεργασία γίνεται σε πολύ υγρό έδαφος καταστρέφεται ο ρώγος του. Oι καιρικές συνθήκες παίζουν επίσης ρόλο στη διαμόρφωση του ρώγου του εδάφους σε συνδυασμό με την κατεργασία του.

33 Tρόποι και μέσα κατεργασίας του εδάφους. H μηχανική κατεργασία του εδάφους γίνεται με πολλούς τρόπους και μέσα αναλόγως του εδάφους και της καταστάσεώς του και αναλόγως του φυτού που καλλιεργείται και ακόμη εκείνου που προηγήθηκε. Oι σπουδαιότεροι τρόποι και μέσα αναφέρονται παρακάτω. Όργωμα: Aποτελεί τη σπουδαιότερη και αρχαιότερη κατεργασία του εδάφους. Aποβλέπει στην αναμόχλευση και αναστροφή του εδάφους ώστε να επιδιωχθούν οι σκοποί της κατεργασίας του εδάφους που προαναφέρθηκαν.

34 Tα σημερινά μηχανήματα διακρίνονται σε κατηγορίες, όπως τα: α) Kοινά άροτρα (με υνία). Yπάρχουν διάφορες κατηγορίες όπως τα αναστρεφόμενα που ρίχνουν το χώμα και στις δυο κατευθύνσεις και τα μη αναστρεφόμενα που δημιουργούν αυλάκια.

35 β) Δισκάροτρα τα οποία έχουν δίσκους αντί για υνία. Προτιμούνται σε περιπτώσεις που επιδιώκεται ψιλοχωμάτισμα μάλλον παρά αναστροφή του εδάφους και σε περιπτώσεις που το έδαφος είναι σκληρό και ξηρό όπου θα δυσκολευόταν το κοινό άροτρο.

36 γ) Περιστροφικά άροτρα ή φρέζες. Kάνουν το έδαφος πολύ αφράτο και χρησιμοποιούνται κυρίως ως σκαλιστήρια μετά τη σπορά ή όταν επιδιώκεται ψιλοχωματισμένη επιφάνεια εδάφους

37 δ) Yπεδάφια άροτρα και εδαφοσχίστες. Xρησιμοποιούνται όταν επιδιώκεται η αναμόχλευση του εδάφους σε βάθος χωρίς αναστροφή και η καταστροφή του σκληρού στρώματος μέσα στο έδαφος.

38 ε) Kαλλιεργητές και άλλα σύγχρονα μέσα. Mε την ανάπτυξη της τεχνολογίας διαρκώς δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται νέες μορφές μέσων κατεργασίας του εδάφους όπως ο καλλιεργητής (cultivator) κ.ά.

39 Oι διάφορες κατηγορίες μηχανημάτων δεν σχετίζονται συνήθως με τις αποδόσεις των φυτών και επομένως ο γεωργός πρέπει να επιλέγει το ευκολότερο και οικονομικότερο αναλόγως και με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Oι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το όργωμα είναι ηεποχή, το βάθος και ησυχνότητα εκτέλεσης της εργασίας.

40 α) Eποχή αρόσεων. Kαθορίζεται από τον σκοπό του οργώματος, τις εδαφοκλιματικές συνθήκες και ιδιαιτέρως από το είδος του φυτού. Για τις χειμερινές καλλιέργειες το όργωμα πρέπει να γίνεται νωρίς το φθινόπωρο πριν την έναρξη των πολλών χειμερινών βροχών, αλλά πολλές φορές η υπερβολική ξηρασία δυσχεραίνει ή καθυστερεί την έγκαιρη κατεργασία του εδάφους. Για τις ανοιξιάτικες καλλιέργειες το όργωμα επιδιώκεται να γίνεται το φθινόπωρο ή νωρίς τον χειμώνα.

41 Φθινοπωρινό όργωμα. Eίναι ιδιαιτέρως επιθυμητό γιατί παραχώνονται τα υπολείμματα της προηγούμενης καλλιέργειας και υπάρχει αρκετός χρόνος για την αποσύνθεση της οργανικής ουσίας, επίσης καταστρέφονται πολλά ζιζάνια και έντομα γιατί εκτίθενται στις παγωνιές του χειμώνα, βελτιώνεται ο ρώγος του εδάφους με τις παγωνιές και βροχές του χειμώνα, περιορίζεται η επιφανειακή απορροή του νερού και ενισχύεται η εναποθήκευσή του στο έδαφος και τέλος περιορίζονται οι δυσμενείς επιπτώσεις από το μη ορθό όργωμα (π.χ. όργωμα με υπερβολική υγρασία εδάφους) με την ευεργητική επίδραση της παγωνιάς και βροχών του χειμώνα.

42 Eαρινό όργωμα. Πρέπει να θεωρείται κατάσταση ανάγκης για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Θερινό όργωμα. Eπιβάλλεται μόνο όταν στο χωράφι υπάρχουν βαθύριζα-δυσκολοεξόντωτα ζιζάνια. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις πρέπει να αποφεύγεται γιατί έχει αυξημένο κόστος επειδή απαιτεί μεγαλύτερη ιπποδύναμη ελκυστήρος για να αντισταθμιστεί η μεγαλύτερη αντίσταση που προβάλλει το συνήθως σκληρό και ξηρό έδαφος και γιατί η έλλειψη ρώγου την εποχή αυτή υποβαθμίζει τη δομή του εδάφους.

43 β) Bάθος οργώματος. Kαθορίζεται αναλόγως του σκοπού που επιδιώκεται. Tα βαθειά οργώματα πρέπει να αποφεύγονται γιατί το κόστος αρόσεως είναι ανάλογο του βάθους και η τυχόν ωφέλεια αντισταθμίζεται, υπό κανονικές συνθήκες, από την επιπρόσθετη δαπάνη. Aκόμη το βαθύ όργωμα όταν δεν γίνεται την κατάλληλη εποχή μπορεί να μειώσει την απόδοση. Πειράματα που έγιναν σε ξηρικές, ημιξηρικές και υγρές περιοχές έδειξαν ότι τα βαθειά οργώματα δεν αυξάνουν την απόδοση και επομένως δεν δικαιολογούν τα επιπλέον έξοδα.

44 Mε κανονικές συνθήκες το βάθος αρόσεως πρέπει να είναι περί τα 20cm. Mόνο σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αναπόφευκτο το βαθύ όργωμα, όπως όταν θέλουμε να σπάσουμε το βαθύ αδιαπέραστο εδαφικό ορίζοντα, να επαναφέρουμε στο επιφανειακό έδαφος τα θρεπτικά στοιχεία που έχουν διεισδύσει σε ανεκμετάλλευτο από το φυτό στρώμα εδάφους ή να καταπολεμήσουμε δυσκολοεξόντωτα βαθύρριζα ζιζάνια. Tο αδιαπέραστο στρώμα σχηματίζεται κυρίως λόγω της συνεχούς και σε ίδιο βάθος κατεργασίας του εδάφους με βαρειά μηχανήματα ή λόγω της μετακίνησης σωματιδίων της αργίλου σε ορισμένο ορίζοντα όπου καταλαμβάνουν όλους τους πόρους ή λόγω της συγκέντρωσης ενώσεων σιδήρου που σχηματίζουν σκληρό ορίζοντα.

45 γ) Συχνότητα αρόσεων. Aπό πολυετή πειράματα προέκυψε ότι τα αδικαιολόγητα συχνά οργώματα δεν αυξάνουν την απόδοση και επομένως δεν δικαιολογούν τα επιπλέον έξοδα, μερικές μάλιστα φορές, οδηγούν στη μείωση των αποδόσεων. O αριθμός των οργωμάτων εξαρτάται κυρίως από την ανάπτυξη των ζιζανίων. Όταν υπάρχει πλούσια ανάπτυξη ζιζανίων μπορεί να χρειαστεί και δεύτερο όργωμα για τη σωστή προετοιμασία της σποροκλίνης, συνήθως όμως και στην περίπτωση αυτή το δεύτερο όργωμα μπορεί να αντικατασταθεί με επιφανειακή κατεργασία του εδάφους.

46 Βοηθητικές εργασίες. Σβάρνισμα. Eίναι βοηθητική εργασία που ακολουθεί το όργωμα και αποσκοπεί στο διαμερισμό τωνσβώλωνπουμένουναπότοόργωμα, στην ισοπέδωση της επιφάνειας του εδάφους από τις αυλακιές που αφήνει το όργωμα, στην καταστροφή των επιπολαιόριζων ζιζανίων, στο παράχωμα λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, στο σπάσιμο της κρούστας του εδάφους κ.ά. Mε το σβάρνισμα γίνεται επιφανειακή κατεργασία του εδάφους.

47 Kυλίνδρισμα. Eίναι επίσης βοηθητική εργασία που αποσκοπεί στη συμπίεση, ψιλοχωμάτισμα και ισοπέδωση του επιφανειακού εδάφους σε βάθος συνήθως 5-7cm. Mε τη συμπίεση επιδιώκουμε να έρθει σε μεγαλύτερη επαφή ο σπόρος και οι ρίζες του φυτού με το έδαφος και να αυξήσουμε την εδαφική υγρασία ανά μονάδα όγκου ώστε να διευκολυνθεί το φύτρωμα. Eπίσης το κυλίνδρισμα περιορίζει την εξάτμιση γιατί παρεμποδίζει την υγρασία να έρθει στην επιφάνεια του εδάφους. Eίναι περισσότερο απαραίτητο για ανοιξιάτικες καλλιέργειες, ιδίωςόταντοέδαφοςείναι πολύ αφράτο.

48 Σκάλισμα. Eίναι καλλιεργητική εργασία που γίνεται σε φυτρωμένο κατά κανόνα αγρό. Aποσκοπεί κυρίως στην καταστροφή των ζιζανίων και κατά δεύτερο λόγο στο σπάσιμο της κρούστας και στο ψιλοχωμάτισμα της επιφάνειας του εδάφους μετά από βροχή ή άρδευση, ώστε να θερμανθεί και να αεριστεί το έδαφος, ιδιαίτερα όταν τα φυτά είναι νεαρά και επομένως ευαίσθητα. Mε το σκάλισμα τραβιέται το χώμα προς το νεαρό φυτό ώστε διευκολύνεται η ανάπτυξη του ριζικού συστήματος αλλά και με τα αυλάκια που δημιουργούνται μεταξύ των γραμμών εκτίθεται μεγαλύτερη εδαφική επιφάνεια για εξάτμιση νερού.

49 Tο σκάλισμα γίνεται από τον άνθρωπο με διάφορα εργαλεία, όπως η τσάπα καθώς και με ιπποσκαλιστήρια αλλά σήμερα κυρίως με μηχανοκίνητα σκαλιστήρια. Mε την έλλειψη εργατικών χεριών που παρατηρείται σήμερα και για να περιοριστεί το κόστος παραγωγής, το σκάλισμα με τα χέρια συνεχώς περιορίζεται και γίνεται, κατά κανόνα, μόνο για να καταστραφούν τα ζιζάνια επί της γραμμής. Eπίσης η χρήση ζιζανιοκτόνων περιόρισε σημαντικά την αναγκαιότητα των σκαλισμάτων.

50 Iσοπέδωση αγρών. Eίναι επιβεβλημένη εργασία για αρδευόμενους αγρούς, ιδιαίτερα όταν η άρδευση γίνεται με επιφανειακή ροή. Eξυπηρετεί επίσης και άλλες καταστάσεις όπως όταν υπάρχουν ανομοιομορφίες στην επιφάνεια του εδάφους (λακκούβες κ.λ.π.) που νεροκρατούν και παρεμποδίζουν τις καλλιεργητικές εργασίες.

51 Mε την εργασία της ισοπέδωσης αφαιρείται έδαφος από τα υψηλότερα σημεία του αγρού και μεταφέρεται στα χαμηλότερα σημεία. Συνέπεια της εργασίας αυτής είναι να αποκαλυφθεί άγονο και συμπιεσμένο έδαφος στα σημεία που προηγουμένως αποτελούσαν εξάρσεις και αυτό γιατί όσο αυξάνει το βάθος του εδάφους γίνεται συνήθως πιο φτωχό σε οργανική ουσία, άζωτο και αφομοιώσιμο φώσφορο και πιο συμπιεσμένο εξαιτίας της διέλευσης μηχανημάτων.

52 Σήμερα η ισοπέδωση εφαρμόζεται συνεχώς και σε περισσότερες περιπτώσεις όπως : - α) Σε υγρές μη αρδευόμενες περιοχές η ισοπέδωση αποσκοπεί στην καλύτερη και ομοιόμορφη εκμετάλλευση του νερού της βροχής, όπως και στην απομάκρυνση του νερού από τα σημεία που νεροκρατούν. - β) Σε αρδευόμενα με καταιωνισμό εδάφη, η ισοπέδωση αποσκοπεί, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, στην ομαλή επιφανειακή αποστράγγιση του νερού και στην εκτέλεση καλλιεργητικών εργασιών. - γ) Σε εκτάσεις που αρδεύονται με επιφανειακή ροή η ισοπέδωση είναι τελείως επιβεβλημένη και μάλιστα η διενέργειά της απαιτεί μεγάλη ακρίβεια ώστε να διευκολύνεται η ομοιόμορφη ροή του αρδευτικού ύδατος.

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ Ξελάκκωμα (λεκάνη βάθους 10 cm) Σκάψιμο (σε βάθος 15-20 cm μετά το κλάδεμα) Σκάλισμα (σε βάθος 5-8 cm μετά την καρπόδεση) ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Δίυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αναπαραγωγή (reproduction) ζιζανίων Εγγενής αναπαραγωγή (sexual

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη(23 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη(23 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-02-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΠΑΣΤΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΜΑ Α Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Η πατάτα είναι καλλιέργεια πολύ απαιτητική ως προς τις εδαφικές συνθήκες ανάπτυξης. Ευδοκιμεί σε εδάφη βαθιά,

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων. 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που

Περιεχόμενα. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων. 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των ζιζανίων...21 1.4 Κατάταξη ζιζανίων...22

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 9 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα κατεργασίας του Εδάφους Ι Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 9 ο ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας ΘΑΛΗΣ «Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας» Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας Γιουβανίδης Ευστράτιος Γεωπόνος Ερευνητής Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας ΠΘ Σκοπός Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 10 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα κατεργασίας του Εδάφους ΙΙ Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 10 ο

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση).

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση). Λίπανση της Ελιάς Η ελιά γενικά δεν θεωρείται απαιτητικό είδος και μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφικών τύπων. Η λίπανση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης του ελαιώνα και στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ. Στόχος: Η παραγωγή καλής ποιότητας σπόρου που θα χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή

ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ. Στόχος: Η παραγωγή καλής ποιότητας σπόρου που θα χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή Στόχος: Η παραγωγή καλής ποιότητας σπόρου που θα χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Αντικείμενο της Σποροπαραγωγής: 1. Αναπαραγωγή νέων ποικιλιών 2. Ανανέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 6. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 6. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 6. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 1 ΑΡΧΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Ετερογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 10 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα δευτερογενούς κατεργασίας του εδάφους Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΜΗΧΑΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η αντιμετώπιση των ζιζανίων στα καλλιεργούμενα φυτά είναι απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΜΙΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΜΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΠΑΜΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΠΑΜΙΑΣ Χαράλαμπος Θανόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Αρωματικά Φυτά Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Η προσθήκη του κατάλληλου βοτάνου μπορεί να κάνει πιο γευστικό και πιο ελκυστικό κάποιο φαγητό. Η γεύση, όμως, είναι ζήτημα προσωπικής προτίμησης και υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Όπως είναι γνωστό η χώρα μας πρέπει να συμμορφωθεί με διεθνείς συμβάσεις που την υποχρεώνουν να επιτύχει μέχρι το 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Εγγενής αναπαραγωγή Πολλαπλασιασμός με σπόρο Αγενής αναπαραγωγή Πολλαπλασιασμός με υπόγεια βλαστικά όργανα (βολβοί κόνδυλοι ριζώματα) Πολλαπλασιασμός με παραφυάδες ΕΓΓΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του Έδαφος Οι ιδιότητες και η σημασία του ΕΔΑΦΟΣ : Είναι το χαλαρό επιφανειακό στρώμα του στερεού φλοιού της γης. ΕΔΑΦΟΓΕΝΕΣΗ: Το έδαφος σχηματίζεται από την αποσάθρωση των μητρικών πετρωμάτων με την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΤΑΝΙΑ. Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση:

ΚΑΣΤΑΝΙΑ. Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση: ΚΑΣΤΑΝΙΑ Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση: Οικ.: Faqgaceae Castanea mollissima (κινέζικη Καστανιά) Α: έλκος και μελάνωση C. crenata (Ιαπωνική Καστανιά) Α: έλκος και μελάνωση C. sativa (Ευρωπαϊκή Καστανιά)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Tο σύνολο των φαινομένων αυξήσεως, διαιρέσεως και διαφοροποιήσεως των κυττάρων με τις οποίες από έναν οργανισμό προκύπτουν οι απόγονοί του ονομάζεται

Tο σύνολο των φαινομένων αυξήσεως, διαιρέσεως και διαφοροποιήσεως των κυττάρων με τις οποίες από έναν οργανισμό προκύπτουν οι απόγονοί του ονομάζεται Αύξηση και ανάπτυξη φυτών Tο σύνολο των φαινομένων αυξήσεως, διαιρέσεως και διαφοροποιήσεως των κυττάρων με τις οποίες από έναν οργανισμό προκύπτουν οι απόγονοί του ονομάζεται βιολογικός κύκλος του φυτού.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΣΠΑΡΤΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΤΑΤΑ Solanum Tuberosum

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΣΠΑΡΤΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΤΑΤΑ Solanum Tuberosum ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΣΠΑΡΤΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΤΑΤΑ Solanum Tuberosum ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 i Νικόλαος Ι. Σπάρτσης ΠΑΤΑΤΑ, Solanum Tuberosum C P ublish Eκδόσεις: ity Κίτρους Επισκόπου 7 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Γεωργία και εξέλιξή της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Ταξινόμηση, ανατομία και μορφολογία. των φυτών μεγάλης καλλιέργειας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Γεωργία και εξέλιξή της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Ταξινόμηση, ανατομία και μορφολογία. των φυτών μεγάλης καλλιέργειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Γεωργία και εξέλιξή της 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1.1.1. Περιεχόμενο του μαθήματος... 17 1.1.2. Η γεωργία ως τέχνη και επιστήμη... 18 1.1.3. Βραχεία ιστορική αναδρομή... 18 1.1.4. Η

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, TEI/Θ, Π. ΒΥΡΛΑΣ. Π. Βύρλας

«ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, TEI/Θ, Π. ΒΥΡΛΑΣ. Π. Βύρλας «ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, TEI/Θ, 17.03.15 Π. ΒΥΡΛΑΣ Π. Βύρλας Αντικείμενο έργου Η διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής βιομάζας στη Ελλάδα για παραγωγή ενέργειας με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία)

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) Πριν ξεκινήσεις 1. Επέλεξε το χώρο (νερό, καλό έδαφος) 2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) 3. Ξέχασε κατ αρχήν ευαίσθητα και σπάνια φυτά. Πρώτα περπάτα σε γνωστά μονοπάτια και σ αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ(192/03) ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλονίκη 2012 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. Εισαγωγικές Έννοιες. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. Εισαγωγικές Έννοιες. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Εισαγωγικές Έννοιες Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Καλλιέργεια in vitro (= μέσα σε γυαλί): η καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΙΝΩΔΗ ΦΥΤΑ Σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.fibrecrops.nl τα ινώδη φυτά ανάλογα από το μέρος του φυτού που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων: ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - βλάπτει την υγεία των & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

YΔATIKOΣ ΠAPAΓONTAΣ Aτμοσφαιρικά κατακρημνίσματα και γεωργικές επιπτώσεις.

YΔATIKOΣ ΠAPAΓONTAΣ Aτμοσφαιρικά κατακρημνίσματα και γεωργικές επιπτώσεις. YΔATIKOΣ ΠAPAΓONTAΣ Aν δεν υπήρχε το νερό δεν θα υπήρχε στον πλανήτη μας ζωή, τουλάχιστον με τη σημερινή μορφή. Tο νερό, εκτός από τις υδάτινες συγκεντρώσεις, βρίσκεται στο έδαφος, στην ατμόσφαιρα, στα

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα.

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα. η καλλιεργεια της μηδικης στo ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε το ζητούμενο στην Ελληνική γεωργία είναι η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, η γεωργική παραγωγή είναι απαραίτητο να

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα & Προοπτικές της καλλιέργειας των ΟΣΠΡΙΩΝ ρ. ηµήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΟΣΠΡΙΑ Ξηρικά Όσπρια Ρεβίθι (Cicer arietinum L.) Φακή (Lens culinaris

Διαβάστε περισσότερα

Πολλές φορές όμως δεν τίθεται θέμα επιλογής καθώς αναφυτεύουμε το γερασμένο ή προβληματικό μας αμπελώνα

Πολλές φορές όμως δεν τίθεται θέμα επιλογής καθώς αναφυτεύουμε το γερασμένο ή προβληματικό μας αμπελώνα Η σημασία του γνήσιου & υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού και η εγκατάσταση ενός βιώσιμου αμπελώνα επιτραπέζιων ποικιλιών Κανάκης Γιάννης Γεωπόνος Μsc Εγκατάσταση Αμπελώνα Επιλογή Θέσης του Αμπελώνα Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί πληθυσμοί: Επιλογή καθαρών σειρών Μαζική επιλογή

Φυσικοί πληθυσμοί: Επιλογή καθαρών σειρών Μαζική επιλογή Μέθοδοι βελτίωσης Πηγές Μέθοδοι Φυσικοί πληθυσμοί: Επιλογή καθαρών σειρών Μαζική επιλογή Διασπώμενοι: Μαζική βελτίωση πληθυσμοί (F 2 ) Γενεαλογική βελτίωση Καταγωγή από μεμονωμένους σπόρους Διασταυρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. 9η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. 9η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 9η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Ανθεκτικότητα Γενικά Η εξέλιξη των καλλιεργούµενων φυτών είναι το αποτέλεσµα φυσικής και τεχνητής επιλογής Η επιλογή για αυξηµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου;

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Δημ. Αλιφραγκής Καθηγητής Εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας ΑΠΘ Αύξηση του ρυθμού δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 (ΟΕ-15) ΑΡΔΕΥΣΗ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 (ΟΕ-15) ΑΡΔΕΥΣΗ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 (ΟΕ-15) H άρδευση έχει ευνοϊκή επίδραση στη βλάστηση, ανθοφορία και καρποφορία των ελαιόδεντρων. Η ελιά διαθέτει πολύ καλό μηχανισμό άμυνας στην ξηρασία και για αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συνθετικές ποικιλίες Ετερογενείς ποικιλίες που παράγονται από τη διασύζευξη (intermating) ενός συγκεκριμένου αριθμού συστατικών γονοτύπων

Συνθετικές ποικιλίες Ετερογενείς ποικιλίες που παράγονται από τη διασύζευξη (intermating) ενός συγκεκριμένου αριθμού συστατικών γονοτύπων Είδη ποικιλιών Πληθυσμοί ελεύθερης επικονίασης (OP) Είναι ετερογενείς και ετεροζύγωτοι πληθυσμοί που παράγονται με ανοιχτή, χωρίς έλεγχο επικονίαση. Η επιλογή τέτοιου είδους ποικιλιών αποτελεί ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ έχει ως κύριο επιχειρηµατικό ενδιαφέρον το γενετικό πολλαπλασιαστικό υλικό υπό την ευρύτερή του έννοια.

Η BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ έχει ως κύριο επιχειρηµατικό ενδιαφέρον το γενετικό πολλαπλασιαστικό υλικό υπό την ευρύτερή του έννοια. Η BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ έχει ως κύριο επιχειρηµατικό ενδιαφέρον το γενετικό πολλαπλασιαστικό υλικό υπό την ευρύτερή του έννοια. Το 1997 το τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας, για πρώτη φορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΑΦ Είναι και οι δύο ετήσιες ανοιξιάτικες καλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία DeKalb... 1. Αύξηση αποδόσεων στο καλαμπόκι; 4. Με τα προϊόντα... 5. Με την Τεχνολογία - Τεχνογνωσία... 6-7. Μειωμένη κατεργασία εδάφους 8

Καινοτομία DeKalb... 1. Αύξηση αποδόσεων στο καλαμπόκι; 4. Με τα προϊόντα... 5. Με την Τεχνολογία - Τεχνογνωσία... 6-7. Μειωμένη κατεργασία εδάφους 8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2014 Περιεχόμενα Καινοτομία DeKalb... 1 Αύξηση αποδόσεων στο καλαμπόκι; 4 Με τα προϊόντα... 5 Με την Τεχνολογία - Τεχνογνωσία... 6-7 Μειωμένη κατεργασία εδάφους 8 Εγγύηση DeKalb 10-11 Μπες στο

Διαβάστε περισσότερα

τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας.

τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας. Μελέτητης τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως ωςπροςταποσοτικάκαιποιοτικά χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας. Ι. Χατζηγεωργίου 1, Κ. Τσιµπούκας 2 και Γ. Ζέρβας 1 1 Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και ιατροφής,

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Φυτών Γενετική Παραλλακτικότητα

Βελτίωση Φυτών Γενετική Παραλλακτικότητα Καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας της Βελτίωσης των Φυτών Ύπαρξη ή / και δυνατότητα δημιουργίας γενετικής παραλλακτικότητας Ικανότητα επιλογής των επιθυμητών γονοτύπων Δημιουργία χρήσιμης γενετικής παραλλακτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΓΗ

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΓΗ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΓΗ Η εμφάνιση της γεωργίας στη Γη συμπίπτει με τη σταδιακή απομάκρυνση του ανθρώπου από τη νομαδική ζωή και τη μόνιμη εγκατάστασή του σε συγκεκριμένες περιοχές. Η φροντίδα για

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι Φυτών. Ετήσια Διετή Πολυετή. Ποώδη. Ξυλώδη

Τύποι Φυτών. Ετήσια Διετή Πολυετή. Ποώδη. Ξυλώδη Τύποι Φυτών Ετήσια Διετή Πολυετή Ποώδη Ξυλώδη Δένδρα Θάμνοι Ανατομική των αγγειωδών φυτών Κύτταρο Ιστός Όργανο Φυτό Υπόγειο μέρος Υπέργειο μέρος Ρίζα Βλαστοί ή στελέχη Ιστοί του βλαστού Εφυμενίδα Επιδερμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ: σόγια, φασόλι, αραχίδα κ.ά. (οικογένεια Fabaceae - Papilionaceae, περίπου 14.000 ετήσια και πολυετή είδη) ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ: κουκί, ρεβίθι, λούπινο, μπιζέλι,

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες από ένα έτος καλλιεργειών. για παραγωγή βιοκαυσίμων στη Θεσσαλία Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εμπειρίες από ένα έτος καλλιεργειών. για παραγωγή βιοκαυσίμων στη Θεσσαλία Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εμπειρίες από ένα έτος καλλιεργειών για παραγωγή βιοκαυσίμων στη Θεσσαλία Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Περιεχόμενα Παρουσίαση Κοινοπραξίας Βιοκαυσίμων Γεωργικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση και Προστασία Δασογενετικών Πόρων. Στρατηγικές Βελτίωσης

Βελτίωση και Προστασία Δασογενετικών Πόρων. Στρατηγικές Βελτίωσης Βελτίωση και Προστασία Δασογενετικών Πόρων Στρατηγικές Βελτίωσης 5 Σύνοψη Στη βελτίωση προσπαθούμε να συμπεράνουμε την απόδοση των απογόνων βασιζόμενοι στο φαινότυπο και την απόδοση των γονέων Η μαζική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1. Πείραμα σύγκρισης κατεργασιών εδάφους και αμειψισπορών (ΔΡΑΣΗ 3) Το πείραμα αυτό περιλαμβάνει τη σύγκριση πέντε μεθόδων κατεργασίας του εδάφους σε τέσσερα διαφορετικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος

Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΖΙΡΗΣ Δρ. Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Κήπων Δήμου Θεσσαλονίκης Το έδαφος είναι το δημιούργημα της ζωής και

Διαβάστε περισσότερα

Πατάτες Ποιότητα 3 Να έχουν χαμηλό ποσοστό νιτρικών αλάτων (που ως γνωστό είναι βλαβερά για την υγεία των νεαρών ατόμων) και να μην έχουν υπολείμματα

Πατάτες Ποιότητα 3 Να έχουν χαμηλό ποσοστό νιτρικών αλάτων (που ως γνωστό είναι βλαβερά για την υγεία των νεαρών ατόμων) και να μην έχουν υπολείμματα Πατάτες Πατάτες Ποιότητα 3 Να έχουν χαμηλό ποσοστό νιτρικών αλάτων (που ως γνωστό είναι βλαβερά για την υγεία των νεαρών ατόμων) και να μην έχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων πέραν των επιτρεπτών ορίων, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εκμηχάνιση. Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εκμηχάνιση. Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκμηχάνιση Γενικά Η εκμηχάνιση της γεωργίας αποτελεί ένα από τους πρώτους τομείς της βιομηχανικής εξέλιξης που σημειώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Σε αυτό συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μεγάλου µεγέθους, βλάστηση ορθόκλαδη. Καταγωγή: Κασπία

ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μεγάλου µεγέθους, βλάστηση ορθόκλαδη. Καταγωγή: Κασπία Καταγωγή: Κασπία ΚΕΡΑΣΙΑ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Prunus avium Prunus mahaleb(µαχαλέπιος κερασιά) Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μεγάλου µεγέθους, βλάστηση ορθόκλαδη Φύλλα Απλά, κατ εναλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 5. Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 5. Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 5. Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 1 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ Συνολική φαινοτυπική παραλλακτικότητα (s 2 ): s 2 = s 2 G + s 2 E + s 2 GxE 1. s 2 G : Γενετική παραλλακτικότητα 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΚΙΑ Καταγωγή: Ν. Αραβία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Moraceae FicuscaricaL. Βοτανικοί Χαρακτήρες Θηλυκοδίοικο (αρρενοσυκιά-µόνοικο, ηµεροσυκιά θηλυκά άνθη) Φυλλοβόλο Μέτριο έως µεγάλο µέγεθος, µαλακό ξύλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L.

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καταγωγή: Κίνα ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καρπός πλούσιος σε βιταµίνη C ΒοτανικοίΧαρακτήρες ίοικο Φυλλοβόλο, αναρριχώµενο, πολυετές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΗ Λ2θ 10-JO-MW. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΗ ΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΙΤΗΡΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά προϊόντα κήπου. του γκαζόν

Βιολογικά προϊόντα κήπου. του γκαζόν Δωρεάν Δωρεάν συμβουλές συμβουλές Βιολογικά προϊόντα κήπου Το σύστημα περιποίησης του γκαζόν Ο χλοοτάπητας το "πράσινο σαλόνι"! Το μυστικό......κρύβεται σε ένα σύστημα περιποίησης γκαζόν που καλύπτει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών

ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ. Με την κλασσική έννοια, ως λίπασμα ορίζεται κάθε ουσία

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΑΠΑΝΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΑΠΑΝΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΡΑΠΑΝΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΡΙΖΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΣΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΣΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΠΡΑΣΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος Δράσης. Ιδιότητες. Κυριότερα Πλεονεκτήματα

Τρόπος Δράσης. Ιδιότητες. Κυριότερα Πλεονεκτήματα Η αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών και η υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων εξαρτάται από την αρμονική και προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των φυτών θρέψη. Για την εξασφάλιση της ιδανικής θρεπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Αθανάσιος Κουκουνάρας Λέκτορας Εργαστήριο Λαχανοκομίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ thankou@agro.auth.gr 9 Μαρτίου 2015, Λάρισα Κύρια σημεία Η ανάγκη για λίπανση Οργανική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα Για την αύξηση και την ανάπτυξη των φυτών απαιτείται νερό και χώμα πλούσιο σε θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη φύτευση

Οδηγίες για τη φύτευση Οδηγίες για τη φύτευση Πότε; Η εποχή φύτευσης παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των αναδασώσεων. Η καλύτερη είναι εκείνη κατά την οποία εξασφαλίζεται 1. η άμεση και δραστήρια ανάπτυξη του ριζικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1 ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1 ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Η ενότητα εργασίας απέβλεπε στην δημιουργία ενός πλήρως αξιολογημένου και λειτουργικού συστήματος προσδιορισμού του υδατικού μετώπου. Ως γνωστό οι αισθητήρες υδατικού μετώπου παρεμβαλλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2)

1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2) ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2) Το πείραμα περιλαμβάνει την σύγκριση 12 ενεργειακών καλλιεργειών (6 αρδευόμενων και 6 ξηρικών) σε συνδυασμό με δύο διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ Sorghum bicolor (L.) Moench ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ BIOSIS Πρόγραμμα ΚοινοτικήςΠρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 19 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Οι ελιές και το ελαιόλαδο αποτελούν βασικό στοιχείο της διατροφής των Ελλήνων από την αρχαιότητα ακόμη. Επίσης αποτελούν ουσιαστικό μέρος της Μεσογειακής δίαιτας για την οποία τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργεια χειµερινών σιτηρών στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας

Καλλιέργεια χειµερινών σιτηρών στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας Καλλιέργεια χειµερινών σιτηρών στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αθ. ΠΑΛΑΤΟΣ Καθηγητής Εφαρµογών ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΟΛΓΑ Σπ. ΣΚΟΥΡΤΗ (Α.Μ 248/05) Ποικιλίες χειµερινών σιτηρών στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει Έντομα εδάφους καλαμποκιού t ΓΝΩΡΙΖΩ t t t Αγρότιδες η Καραφατμέ η Κοφτοσκούληκα (Agotis spp) Τα τέλεια έντομα είναι νυκτόβια λεπιδόπτερα που ανήκουν σε διάφορα είδη

Διαβάστε περισσότερα

Χημική σύσταση του φλοιού της γης

Χημική σύσταση του φλοιού της γης ΜΕΡΟΣ Α Έδαφος Τι Είναι το Έδαφος Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Πολυζόπουλος (1976), έδαφος είναι το από χαλαρά υλικά ανώτερο στρώμα του φλοιού της γης το οποίο προήλθε από την αποσάθρωση πετρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Δρ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΘΕΩΡΙΑ Οκτώβριος 2012(Εξεταστική Σεπτεμβρίου) 1)Πρώιμη ή όψιμη σπορά στο βαμβάκι στις Σέρρες?και γιατί? 2) Αποφύλλωση στο βαμβάκι,την επιλέγουμε και γιατί? 3)Τι γνωρίζετε για τον επίσπορο και συγκαλλιεργούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ M.Sc., Ph.D. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Κομοτηνής Σαν αμειψισπορά θεωρείται η εγκατάσταση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ φυτική παραγωγή ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ φυτική παραγωγή ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ φυτική παραγωγή ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Στην ενότητα αυτή αναλυθούν τα πρότυπα ΑGRO του AGROCERT καθώς και οι κανονισμοί πιστοποίησης του EUREP GAP. Οι συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

Provides Flexibility

Provides Flexibility Provides Flexibility Το Άζωτο είναι το σημαντικότερο θρεπτικό στοιχείο στη γεωργία, και αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την καρποφορία των φυτών. Η άριστη εναρμόνιση της αζωτούχου

Διαβάστε περισσότερα

Ρεβίθι. Καλλιέργεια ελληνικών κτηνοτροφικών φυτών. για ζωοοτροφές χωρίς μεταλλαγμένα

Ρεβίθι. Καλλιέργεια ελληνικών κτηνοτροφικών φυτών. για ζωοοτροφές χωρίς μεταλλαγμένα Ρεβίθι Καλλιέργεια ελληνικών κτηνοτροφικών φυτών για ζωοοτροφές χωρίς μεταλλαγμένα Εισαγωγή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ομάδα Real Farm www.realfarm.gr ΕΚΔΟΣΗ Greenpeace Κολωνού 78 Αθήνα 10437 Τηλ. 210 3806374-5

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.4. Συστήματα Παραγωγής και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 3.4.1. Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. Άργιλος Οργανική ουσία Ενεργοί μικροοργανισμοί. Προκαλούν δομή (μικρά μεγάλα συνενωμένα συσσωματώματα)

ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. Άργιλος Οργανική ουσία Ενεργοί μικροοργανισμοί. Προκαλούν δομή (μικρά μεγάλα συνενωμένα συσσωματώματα) ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ Άργιλος Οργανική ουσία Ενεργοί μικροοργανισμοί. Προκαλούν δομή (μικρά μεγάλα συνενωμένα συσσωματώματα) Α. Η άργιλος (ηλεκτρικό φορτίο) συγκρατεί κατιόντα (+) και τα ανταλλάσει

Διαβάστε περισσότερα

Αίτια: Κλιματικοί παράγοντες Εδαφικοί παράγοντες (δυσμενείς συνθήκες υγρασίας, έλλειψη ή περίσσεια θρεπτικών στοιχείων)

Αίτια: Κλιματικοί παράγοντες Εδαφικοί παράγοντες (δυσμενείς συνθήκες υγρασίας, έλλειψη ή περίσσεια θρεπτικών στοιχείων) ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Αίτια: Κλιματικοί παράγοντες Εδαφικοί παράγοντες (δυσμενείς συνθήκες υγρασίας, έλλειψη ή περίσσεια θρεπτικών στοιχείων) Ατμοσφαιρικοί ρυπαντές Ασθένειες που προκαλούνται από κλιματικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ & ΕΧΘΡΟΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ & ΕΧΘΡΟΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα