Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Πληροφορίες: Α. Γαλάνη Ταχ Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα Τηλέφωνο : FAX : Αθήνα, 5 Ιουνίου 2008 Αριθμ. Πρωτ ΠΡΟΣ: 1. Περιφέρειες της Χώρας Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας 2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Γραφεία Πολιτικής Προστασίας ΚΟΙΝ.: 1. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων Περιφερειών 2. Γραφεία κ.κ. Νομαρχών Θέμα: Δραστηριότητες ηλεκτρικής ενέργειας Λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των κινδύνων τεχνολογικών καταστροφών είναι και η καταστροφή μονάδας παραγωγής πυλώνων, γραμμών μεταφοράς ή σταθμού διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, σας αποστέλλουμε για την ενημέρωσή σας, φάκελο για τις «Δραστηριότητες Ηλεκτρικής Ενέργειας». Ο φάκελος αποτελείται από τα εξής μέρη: Ενότητα Α: Ορολογία Ενότητα Β: Θεσμικό Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα Γ: Εισαγωγή Ενότητα Δ: Θεσμικοί και Άλλοι Φορείς στο Χώρο της Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα Ε: Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα ΣΤ: Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Επιλέγοντες και Μη Επιλέγοντες Πελάτες Ενότητα Ζ: Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα Η: Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα Θ: Προστασίας Υγείας Πολιτών από Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Χαμηλής Συχνότητας Ενότητα Ι: Διακοπές Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα Κ: Αρμοδιότητες Φορέων Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: 1

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΧΑΡΤΕΣ - Χάρτης 1. Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας περιόδου (Πηγή: Απρίλιος 2008) (Χάρτης 1. Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα pdf). - Χάρτης 2. Διασυνδέσεις του εγχώριου Συστήματος Μεταφοράς με τα Συστήματα Μεταφοράς γειτονικών κρατών (Πηγή: Απρίλιος 2008) (Χάρτης 2. Διασυνδέσεις του εγχώριου Συστήματος Μεταφοράς.pdf). - Χάρτης 3. Διάγραμμα με τα βασικά στοιχεία του δικτύου Μεταφοράς των 400KV της ελληνικής επικράτειας (www.dei.gr, Απρίλιος 2008) (Χάρτης 3. Βασικά στοιχεία του δικτύου Μεταφοράς των 400KV.pdf). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΕΣ - Πίνακας 1. Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική επικράτεια που διαθέτουν άδεια λειτουργίας (Πίνακας 1. Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.xls). - Πίνακας 2. Μηνιαία παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ισοζύγιο διεθνών διασυνδέσεων (MWh) για το Φεβρουάριο του 2008 (Πηγή: Απρίλιος 2008) (Πίνακας 2. Μηνιαία παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.pdf). - Πίνακας 3. Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αδειοδοτική διαδικασία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Πίνακας 3. Θεσμικό πλαίσιο αδειοδοτικής διαδικασίας των σταθμών.pdf). - Πίνακας 4. Αρχές που χορηγούν τις άδειες (ή αποφασίζουν για την εξαίρεση από τη λήψη των αδειών) παραγωγής, εγκατάστασης ή επέκτασης και λειτουργίας των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και οι σταθμοί οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης των προηγούμενων αδειών (Πίνακας 4. Αρχές που χορηγούν τις άδειες και σταθμοί που απαλλάσσονται από άδειες.pdf). - Πίνακας 5. Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που σύμφωνα με την ΚΥΑ 19500/2004 κατατάσσονται στην κατηγορία μηδενικής όχλησης (Πίνακας 5. Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής μηδενικής όχλησης.pdf). - Πίνακας 6. Εταιρίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στις ελληνικές περιοχές (Πηγή: Ιστοσελίδα ΡΑΕ, 11/4/2008) (Πίνακας 6. Εταιρίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.pdf). - Πίνακας 7. Διασυνδεδεμένα (Πηγή: Σεπτέμβριος 2007) και Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Πηγή: Σεπτέμβριος 2008) με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς (Πίνακας 7. Διασυνδεδεμένα και Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.xls). - Πίνακας 8. Συνοπτική παρουσίαση των γραμμών μεταφοράς (1) (km όδευσης) του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στις

3 (Πηγή: Απρίλιος 2008) (Πίνακας 8 & Πίνακας 9. Γραμμές μεταφοράς του Συστήματος και Δίκτυο Διανομής.pdf). - Πίνακας 9. Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα στις Το Δίκτυο περιλαμβάνει τόσο το Διασυνδεδεμένο Σύστημα όσο και τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Οι γραμμές διανομής εκφράζονται σε km (Πηγή: Απρίλιος 2008) (Πίνακας 8 & Πίνακας 9. Γραμμές μεταφοράς του Συστήματος και Δίκτυο Διανομής.pdf). - Πίνακας 10. Συνοπτικός πίνακας δράσεων φορέων στους τομείς δραστηριοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας (Πίνακας 10. Συνοπτικός πίνακας δράσεων φορέων.pdf). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ - Διάγραμμα 1. Αδειοδοτική διαδικασία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (Διάγραμμα 1. Αδειοδοτική διαδικασία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.pdf). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΣΧΗΜΑΤΑ - Σχήμα 1. Γεωγραφική κατανομή εγκατεστημένης ισχύος (MWe) μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (άρθρο 9 του Ν. 3468/2006) (Πηγή: Απρίλιος 2008) (Σχήμα 1. Γεωγραφική κατανομή εγκατεστημένης ισχύος μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο Σύστημα.pdf). - Σχήμα 2: Λειτουργία του Ελληνικού Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας («Χαμηλόσυχνα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία», Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας/Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα 2005, σελ. 22) (Σχήμα 2. Λειτουργία του Ελληνικού Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας.pdf). Ο Διευθυντής Φοίβος Θεοδώρου Συνημμένα: 1. Ενημερωτικός φάκελος για τις δραστηριότητες ηλεκτρικής ενέργειας. 2. CD με τα Παραρτήματα του ενημερωτικού φακέλου. Εσωτερική Διανομή (με αντίγραφο συνημμένου 1) 1. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 2. Τμήμα Σχεδιασμού, Πρόληψης & Αντιμετώπισης Τεχνολογικών & Λοιπών Καταστροφών 3. ΚΕΠΠ (και παρακαλούμε να προχωρήσετε στον έλεγχο των μνημονίων ενεργειών με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο). 3

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 3 Β. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Θεσμικό πλαίσιο σχετικά με ΑΠΕ Θεσμικό πλαίσιο σχετικά με Υδροηλεκτρικά Έργα Θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την αξιοποίηση βιομάζας Θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την αξιοποίηση Γεωθερμικών Πεδίων Άλλη σχετική νομοθεσία Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πηγές ηλεκτρικής ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας (ή μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας (ΣΗΘ) Υφιστάμενη κατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα Δ. ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.) ΔΕΗ Α.Ε Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αδειοδοτική διαδικασία Γενικοί Όροι Άδειας Παραγωγής σταθμών ηλεκτροπαραγωγής Όροι άδειας εγκατάστασης Όροι άδειας λειτουργίας ΣΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Άδεια Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας Γενικοί όροι Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Εταιρίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στις ελληνικές περιοχές Ζ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ορισμός Το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Περιγραφή του Υφιστάμενου Συστήματος Μεταφοράς Κύριος του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας

6 4. Αρμοδιότητες του Κυρίου του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαχειριστής του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας Αρμοδιότητες του Διαχειριστή του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας Ένταξη σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο Σύστημα Σχετικά με την εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και έργων υποδομής τους H. ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενικά Εισαγωγή Δίκτυο Το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύριος του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Αρμοδιότητες του Κυρίου του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής και Αρμοδιότητές τους Διαχειριστής Διασυνδεδεμένου Δικτύου Διαχειριστής Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών Διαχειριστής Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) Ένταξη σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών Ένταξη σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο Ένταξη σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών Σχετικά με την εγκατάσταση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και έργων υποδομής τους Θ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Θεσμικό Πλαίσιο Βασικές έννοιες Σύστημα Ακτινοπροστασίας - Αρμόδιοι Φορείς και δράσεις τους Ι. ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εισαγωγή Σχεδιασμός και βασικά σημεία του Συστήματος Μεταφοράς Προστασία του Συστήματος Μεταφοράς Διαχείριση κατάστασης έκτακτης ανάγκης Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1-ΧΑΡΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2-ΠΙΝΑΚΕΣ 77 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4-ΣΧΗΜΑΤΑ 79 2

7 Α. ΟΡΟΛΟΓΙΑ (παρατίθεται σε αλφαβητική σειρά) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε): οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η βιομάζα, τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, τα βιοαέρια, η γεωθερμική ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς (Ν. 3468/2006, άρθρο 2, παρ. 2). Απευθείας Γραμμή: είναι η γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία συνδέει είτε απομονωμένη μονάδα παραγωγής με απομονωμένο πελάτη είτε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας και επιχείρηση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προμηθεύει απευθείας τις δικές της εγκαταστάσεις, θυγατρικές της επιχειρήσεις ή Επιλέγοντες Πελάτες. Οι απευθείας Γραμμές δεν εντάσσονται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο (Ν. 3426/2005, άρθρο 1, παρ. 4). Απόκλιση Παραγωγής-Ζήτησης: για δεδομένη χρονική περίοδο, είναι η διαφορά σε κιλοβατώρες (KWh) μεταξύ της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που προγραμματίζεται για έγχυση στο Σύστημα ή για απορρόφηση από το Σύστημα και της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που εγχύεται στο Σύστημα ή απορροφάται από το Σύστημα κατά τον πραγματικό χρόνο λειτουργίας (Ν. 3175/2003, άρθρο 23, παρ. 1). Απομονωμένο Μικροδίκτυο: είναι το δίκτυο κάθε Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού το οποίο κατά το έτος 1996 είχε συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας μικρότερη των 500GWh (Ν. 3426/2005, άρθρο 1, παρ. 4), ήτοι το σύνολο των 30 αυτόνομων συστημάτων της νησιωτικής χώρας εκτός της Κρήτης που κατά το εν λόγω έτος είχε κατανάλωση μεγαλύτερη του εν λόγω ορίου (υπ αριθ. Δ6/Φ1/οικ.21691/ εγκύκλιος της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Κεφάλαιο Β ). Αρμόδιος Διαχειριστής: για τους σταθμούς που συνδέονται στο Σύστημα απευθείας ή μέσω του Δικτύου, είναι ο Διαχειριστής του Συστήματος, ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. ή ΔΕΣΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3426/2005 (ΦΕΚ Α 309) με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 22 του Ν. 2773/1999 και προστέθηκε άρθρο 22α στον ίδιο νόμο για τους σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών είναι ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3426/2005 με το οποίο προστέθηκε άρθρο 23α στο Ν. 2773/

8 Αυτόνομο Ηλεκτρικό Σύστημα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών: είναι το ηλεκτρικό σύστημα που τροφοδοτεί τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ενός ή περισσότερων νησιών, διασυνδεδεμένων μεταξύ τους το οποίο δεν είναι συνδεδεμένο με το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή το Σύστημα και περιλαμβάνει ιδίως σταθμούς παραγωγής, δίκτυο χαμηλής, μέσης ή και υψηλής τάσης, υποσταθμούς υποβιβασμού της τάσης και κάθε άλλο εξοπλισμό αναγκαίο για τη λειτουργία του (Ν. 3468/2006, άρθρο 2, παρ. 5). Αυτόνομος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.: είναι ο παραγωγός που παράγει ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ και του οποίου ο σταθμός δεν είναι συνδεδεμένος με το Σύστημα ή το Δίκτυο (Ν. 3468/2006, άρθρο 2, παρ. 4). Αυτοπαραγωγός: είναι ο παραγωγός ο οποίος παράγει ηλεκτρική ενέργεια κυρίως για δική του χρήση (Ν. 2773/1999, άρθρο 2). Αυτοπαραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ: είναι ο παραγωγός που παράγει ηλεκτρική ενέργεια από μονάδες ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, κυρίως για δική του χρήση και διοχετεύει τυχόν πλεόνασμα της ενέργειας αυτής στο Σύστημα ή στο Δίκτυο (Ν. 3468/2006, άρθρο 2, παρ. 6). Απόκλιση Παραγωγής-Ζήτησης: είναι η διαφορά σε KWh μεταξύ της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας με την οποία ορισμένη εγκατάσταση κατόχου άδειας παραγωγής ή προμήθειας τροφοδότησε το Σύστημα και της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε από Πελάτες του, σε δεδομένη χρονική περίοδο (Ν. 2773/1999, άρθρο 2). Βιομάζα: είναι το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται από τις γεωργικές, συμπεριλαμβανομένων φυτικών και ζωικών ουσιών, τις δασοκομικές και τις συναφείς βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων και απορριμάτων (Ν. 3468/2006, άρθρο 2, παρ. 8). ΔΕΗ Α.Ε.: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Διασύνδεση: είναι οι γραμμές, οι εγκαταστάσεις και οι μετρητές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του Συστήματος από ή προς την ελληνική επικράτεια (Ν. 2773/1999, άρθρο 2). 4

9 Δίκτυο: είναι το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. που είναι εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια, το οποίο αποτελείται από γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης και εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και από γραμμές και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο αυτό. Το Δίκτυο, εκτός από το δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, συνδέεται στο Σύστημα μέσω των υποσταθμών υψηλής τάσης και μέσης τάσης (ΥΤ/ΜΤ). Όριο μεταξύ Συστήματος και Δικτύου αποτελεί το διακοπτικό μέσο που βρίσκεται στην πλευρά της ΥΤ του μετασχηματιστή ισχύος του υποσταθμού και το οποίο αποτελεί στοιχείο του Δικτύου. Για τις περιοχές στο Δίκτυο των οποίων ανήκουν γραμμές ΥΤ, το όριο μεταξύ Συστήματος και Δικτύου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος, του Διαχειριστή του Δικτύου καθώς και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και του Κυρίου του Συστήματος και του Δικτύου (Ν. 3468/2006, άρθρο 2, παρ. 9). Δραστηριότητα ηλεκτρικής ενέργειας: είναι καθεμία από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς, διανομής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (Ν. 2773/1999, άρθρο 2). Εγκατεστημένη Ισχύς σταθμού ΑΠΕ: είναι το άθροισμα της ονομαστικής ηλεκτρικής ισχύος όλων των μονάδων παραγωγής που περιλαμβάνει ο σταθμός ΑΠΕ. Ως ονομαστική ισχύς κάθε μονάδας παραγωγής ορίζεται η μέγιστη ηλεκτρική ισχύς της μονάδας, που προκύπτει από τα σχετικά πιστοποιητικά έγγραφα των κατασκευαστών των μονάδων αυτών και των φορέων που είναι αρμόδιοι για την πιστοποίηση των μονάδων παραγωγής, όταν η μονάδα λειτουργεί συνεχώς για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 λεπτών (Ν. 3468/2006, άρθρο 2, παρ. 11). Επικουρικές Υπηρεσίες: είναι οι υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του Συστήματος ή του Δικτύου, όπως η ρύθμιση της τάσης, η ρύθμιση της συχνότητας, η παροχή εφεδρειών, η παροχή αέργου ισχύος, η επανεκκίνηση του Συστήματος μετά από διακοπή και η παρακολούθηση της διακύμανσης του φορτίου (Ν. 3426/2005, άρθρο 1, παρ. 2). Επιλέγων Πελάτης: είναι το πρόσωπο που έχει δικαίωμα επιλογής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία χρησιμοποιεί για δική του αποκλειστική χρήση (Ν. 2773/1999, άρθρο 2). Ηλεκτρική Ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ: είναι η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από (Ν. 3468/2006, άρθρο 2, παρ. 12): 5

10 Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εκμετάλλευση μίας ή περισσότερων μορφών ΑΠΕ και συγκεκριμένα: Την εκμετάλλευση αιολικής ή ηλιακής ενέργειας ή βιομάζας ή βιοαερίου Την εκμετάλλευση γεωθερμικής ενέργειας, εφόσον το δικαίωμα εκμετάλλευσης του σχετικού γεωθερμικού δυναμικού έχει παραχωρηθεί στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις Την εκμετάλλευση ενέργειας από τη θάλασσα Την εκμετάλλευση υδάτινου δυναμικού με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς ισχύος μέχρι 15MW Συνδυασμό των ανωτέρω Εγκαταστάσεις συμπαραγωγής με χρήση μίας ή περισσότερων μορφών ΑΠΕ ή Υβριδικούς Σταθμούς, όπως ορίζονται παρακάτω, κατά το μέρος που η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από ΑΠΕ. Στην ενέργεια αυτή περιλαμβάνεται και η ενέργεια που χρησιμοποιείται για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης του σταθμού, εφόσον αυτή παράγεται από ΑΠΕ, μη συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στα συστήματα αποθήκευσης του σταθμού. ΚΑ.Π.Ε.: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής Σταθμού ΑΠΕ: είναι η ηλεκτρική ισχύς που επιτρέπεται να παρέχεται, κατά ανώτατο όριο, από σταθμό ΑΠΕ στο σημείο σύνδεσής του με το Δίκτυο. Επιτρέπεται υπέρβαση της μέγιστης ισχύος παραγωγής μέχρι ποσοστού 5%, εφόσον η υπέρβαση αυτή εμφανίζεται σε μικρή συχνότητα, κατά τα καθοριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής. Για τον έλεγχο της υπέρβασης, ως μέγιστη τιμή ισχύος θεωρείται η μέση τιμή ισχύος των μετρήσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος 15 λεπτών (Ν. 3468/2006, άρθρο 2, παρ. 14). Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά: είναι τα νησιά της ελληνικής επικράτειας, των οποίων το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δε συνδέεται με το Σύστημα και το δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας (Ν. 3468/2006, άρθρο 2, παρ. 15). Μη Επιλέγων Πελάτης: είναι το πρόσωπο που δεν έχει δικαίωμα επιλογής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία χρησιμοποιεί για δική του αποκλειστική χρήση (Ν. 2773/1999, άρθρο 2). 6

11 Μητρώο αδειών: το μητρώο που τηρείται από τη ΡΑΕ στο οποίο καταχωρούνται οι άδειες που έχουν χορηγηθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης (Ν. 3468/2006, άρθρο 8, παρ. 9). Μικρά Υδροηλεκτρικά έργα (ΜΥΗΕ): Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση υδατικού δυναμικού, η ισχύς των οποίων δεν υπερβαίνει τα 15 MW (Ν. 3468/2006, άρθρο 27, παρ. 4 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1, άρθρο 17 του Ν. 3489/2006). Οριακή Τιμή Συστήματος: για δεδομένη χρονική περίοδο, είναι η τιμή στην οποία διευθετούνται οι πληρωμές των προγραμματισμένων εγχύσεων ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και οι χρεώσεις των προγραμματισμένων απορροφήσεων ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα (Ν. 3175/2003, άρθρο 23, παρ. 2). Παραγωγός από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.: είναι ο παραγωγός, ο οποίος παράγει ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή από μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Ν. 3468/2006, άρθρο 2, παρ. 18). Πελάτες: είναι οι Επιλέγοντες Πελάτες και οι Μη Επιλέγοντες Πελάτες (Ν. 2773/1999, άρθρο 2). Περιοχές με κορεσμένο δίκτυο: οι περιοχές στις οποίες διαπιστώνεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. περιορισμένη δυνατότητα απορρόφησης ισχύος (Ν. 3468/2006, άρθρο 3, παρ. 5). Πρόσβαση: είναι η σύνδεση με το Σύστημα Μεταφοράς και το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και η χρήση αυτών (Ν. 3426/2005, άρθρο 1, παρ. 4). Προμήθεια: είναι η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στους Πελάτες. Συμπεριλαμβάνεται η εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από έναν Επιλέγοντα Πελάτη για δική του αποκλειστικά χρήση (Ν. 2773/1999, άρθρο 2). Ρ.Α.Ε.: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Α.Ε. Συμπαραγωγή: είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που γίνεται (Ν. 2773/1999, άρθρο 2), Από ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας ή Με την ενεργειακή αξιοποίηση των μη τοξικών και μη επικίνδυνων για το περιβάλλον βιομηχανικών υποπαραγώγων μονάδων νομίμως εγκατεστημένων στην ελληνική επικράτεια. Ως βιομηχανικά υποπαράγωγα νοούνται και παράγωγα-κατάλοιπα της 7

12 συγκεκριμένης βιομηχανίας, τα οποία αποδεσμέυονται από την παραγωγική διαδικασία ή Σε συνδυασμό με την παραγωγή θερμότητας και είναι εξασφαλισμένη η διάθεση της παραγόμενης θερμότητας για την κάλυψη άμεσα θερμικών ή και έμμεσα ψυκτικών φορτίων. Επιπλέον, εφόσον η συμπαραγωγή δε γίνεται αποκλειστικά με χρήση Α.Π.Ε., η σχέση δυναμικοτήτων της ηλεκτρικής και της θερμικής ισχύος της εγκατάστασης συμπαραγωγής και η εφαρμοζόμενη τεχνολογία πρέπει να εξασφαλίζουν συνολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης συμπαραγωγής, υπολογιζόμενα στην ωφέλιμα χρησιμοποιούμενη θερμότητα, τουλάχιστον 65% και ειδικά στην περίπτωση που χρησιμοποιείται τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου 75%. Ειδικά στην περίπτωση αυτοπαραγωγών του τριτογενή τομέα το ελάχιστο όριο για τον ως άνω οριζόμενο συνολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης ορίζεται σε 60%. Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας (Σ.Η.Θ.): η ταυτόχρονη παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ή και μηχανικής ενέργειας στο πλαίσιο μίας μόνο διαδικασίας (Ν. 3468/2006, άρθρο 2, παρ. 19). Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.): η συμπαραγωγή που εξασφαλίζει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 10% σε σχέση με τη θερμική και ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στο πλαίσιο διακριτών διαδικασιών, καθώς και η παραγωγή από μονάδες Συμπαραγωγής Μικρής και Πολύ Μικρής Κλίμακας, που εξασφαλίζει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, ανεξάρτητα από το ποσοστό της εξοικονόμησης (Ν. 3468/2006, άρθρο 2, παρ. 20). Συμπαραγωγή Μικρής Κλίμακας: η μονάδα συμπαραγωγής με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη του 1MW (Ν. 3468/2006, άρθρο 2, παρ. 21). Συμπαραγωγή Πολύ Μικρής Κλίμακας: η μονάδα συμπαραγωγής με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη των 50kW (Ν. 3468/2006, άρθρο 2, παρ. 22). Σύστημα: είναι οι γραμμές υψηλής τάσης, οι εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια διασυνδέσεις, χερσαίες ή θαλάσσιες και όλες οι συναφείς εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και εγκαταστάσεις ελέγχου που απαιτούνται για την ομαλή, ασφαλή και αδιάλειπτη διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας από έναν σταθμό παραγωγής σε έναν υποσταθμό, από έναν υποσταθμό σε έναν άλλον ή προς ή από οποιαδήποτε διασύνδεση. Στο Σύστημα δεν περιλαμβάνονται 8

13 οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι γραμμές και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο καθώς και το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Ν. 3468/2006, άρθρο 2, παρ. 23). Υβριδικός Σταθμός: κάθε σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιεί μία τουλάχιστον μορφή Α.Π.Ε. και μέσο αποθήκευσης ενέργειας, εφόσον η συνολική ενέργεια που απορροφά από το Δίκτυο, σε ετήσια βάση, δεν υπερβαίνει το 30% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται για την πλήρωση του συστήματος αποθήκευσης του σταθμού αυτού. Ειδικά για υβριδικούς σταθμούς που αξιοποιούν ηλιακή ενέργεια με τεχνολογία διαφορετική από αυτήν των φωτοβολταϊκών σταθμών, επιτρέπεται η χρήση και συμβατικής πρωτογενούς ενέργειας, εφόσον η ενέργεια αυτή είναι αναγκαία για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή, η χρησιμοποιούμενη συμβατική ενέργεια δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της συνολικής ενέργειας που παράγεται, σε ετήσια βάση, από τις μονάδες αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας. Εξάλλου, η μέγιστη ισχύς παραγωγής των μονάδων του σταθμού Α.Π.Ε. δεν μπορεί να υπερβαίνει το 120% της εγκατεστημένης ισχύος των μονάδων αποθήκευσης του σταθμού (4 η Εθνική Έκθεση για το Επίπεδο Διείσδυσης της Ανανεώσιμης Ενέργειας το έτος 2010 (άρθρο 3 Οδηγίας 2001/77/ΕΚ), σελ. 15, Αθήνα, Οκτώβριος 2007). Χώρος εγκατάστασης σταθμού: είναι ο αναγκαίος χώρος για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., όπως αυτός κάθε φορά αναφέρεται στην άδεια παραγωγής. Ειδικά για τους αιολικούς σταθμούς, «χώρος εγκατάστασης σταθμού» νοείται το περιγεγραμμένο πολύγωνο που προσδιορίζεται με βάση τους κύκλους που έχουν κέντρο τις θέσεις των ανεμογεννητριών και ακτίνα έως και 3,5xD όπου D η διάμετρος πτερωτής (ΥΑ Δ6/Φ1/οικ / , ΦΕΚ 1153, τ. Β, άρθρο 2, παρ. 2α). 9

14 Β. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα Ν. 1648/50 Ιδρυτικός Νόμος της ΔΕΗ Α.Ε. Ν. 1559/85 (ΦΕΚ 135/Α/ ) «Ρύθμιση θεμάτων εναλλακτικών μορφών ενέργειας και ειδικών θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις». Ν. 3175/03 (Τεύχος ΦΕΚ Α 207/ ): «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» Κανονισμός 1228/03ΕΚ: «Όροι πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας» Ν. 2244/94 (Τεύχος ΦΕΚ Α 168/ ): «Ρύθμιση θεμάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» Στο νόμο αυτόν εκτός των άλλων, ρυθμίζονται και θέματα σχετικά με τη διάθεση της ηλεκτρικής ενέργειας και των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Οι διαδικασίες και οι όροι έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών αναφέρονται στις Υπουργικές Αποφάσεις (ΥΑ): YA 8295/95(ΦΕΚ385Β) (τροποποίηση ΥΑ 8295/1995): ΔΕΗ Α.Ε.- ανεξάρτητοι παραγωγοί ΥΑ 51298/96(ΦΕΚ766Β) ΥΑ 8860/98(ΦΕΚ502Β) (συμπλήρωση της ΥΑ 8295/1995, που καταργείται από το άρθρο 24 της ΥΑ 2000/2002): Ως προς τη διάρκεια ισχύος της άδειας εγκατάστασης ή επέκτασης, έγκρισης επέμβασης για δημόσια δασική έκταση (άρθρο 13 Ν.1734/87) ΥΑ 2190/9(ΦΕΚ120Β) ΥΑ 12160/99(ΦΕΚ1552Β) Ν. 2773/99 (Τεύχος ΦΕΚ Α 286/ ): «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» 10

15 Ν. 3426/05 (Τεύχος ΦΕΚ Α 309/ ): «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» Ν. 2837/2000 (Τεύχος Α 178/ ): «Ρύθμιση θεμάτων ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις» Π.Δ.360/91 (Τεύχος ΦΕΚ Α 128/ ): «Έξοδος της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού από το δημόσιο τομέα» Π.Δ.328/00 (Τεύχος ΦΕΚ Α 268/ ): «Σύσταση και Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Υ.Α.Δ5/Β/Φ1/7705 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 492/ ): «Χορήγηση Άδειας Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης του Συστήματος στην Εταιρία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»» Π.Δ.333/00 (Τεύχος ΦΕΚ Α 278/ ): «Μετατροπή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού σε Ανώνυμη Εταιρεία και Έγκριση του Καταστατικού της» Π.Δ.220/99 (Τεύχος ΦΕΚ Α 188/ ): «Ενημέρωση του καταλόγου υπευθύνων φορέων για τη διαμετακόμιση της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των μεγάλων δικτύων, σε εναρμόνιση προς την οδηγία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 98/75/ΕΚ της » Υ.Α. Δ5/Β/Φ1/οικ /00 (Τεύχος ΦΕΚ Β 1498/ ): «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 1)» Υ.Α. Δ5/Β/Φ1/οικ /01 (Τεύχος ΦΕΚ Β 1423/ ): «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 2)» Υ.Α. 7740/01 Τεύχος ΦΕΚ Β 508/ : «Διαδικασίες και δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν.2773/1999». Υ.Α.13897/99 Τεύχος ΦΕΚ Β 1792/ ): «Ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας για τους οικιακούς λαμπτήρες, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 98/1/ΕΚ της 27ης Ιανουαρίου 1998 και σε εφαρμογή του Π.Δ. 180/94» 11

16 Υ.Α.7890/00 (Τεύχος ΦΕΚ Β 767/ ): «Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε. Α.Ε.)» Υ.Α.591/01 (Τεύχος ΦΕΚ Β 43/ ): «Καθορισμός τελών άσκησης δραστηριότητας στον τομέα της ενέργειας, που αποτελούν πόρους της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας» Υ.Α /01 (ΦΕΚ Β 826/ ): «Καθορισμός ύψους-διαδικασίας απόδοσης ανταποδοτικού τέλους υπέρ ΟΤΑ από παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ». Υ.Α.4524/01 (Τεύχος ΦΕΚ Β 270/ ): «Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες» Υ.Α.Δ5/Β/Φ1/οικ / (Τεύχος ΦΕΚ Β 1423/ ): «Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες (Έκδοση 2: Μη Επιλέγοντες Πελάτες)» Υ.Α.Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ (Τεύχος ΦΕΚ Β 360/4-4-01): «Κανονισμός Άδειας Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης του Συστήματος» YA. Δ5-ΗΛ/Β/οικ./8311 (Τεύχος ΦΕΚ Β 655/ ): «Έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» Υ.Α.Δ5/Β/Φ1/οικ / (Τεύχος ΦΕΚ Β 1423/ ): «Κανονισμός Άδειας Αποκλειστικότητας της Κυριότητας του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» Υ.Α.Δ6/Φ1/οικ. 7740/2001(Τεύχος ΦΕΚ Β 508/ ): «Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση αδειών λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν.2773/1999». Οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Φεβρουαρίου 2004 για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την τροποποίηση της Οφηγίας 92/42/ΕΟΚ. 12

17 2. Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 2.1 Θεσμικό πλαίσιο σχετικά με ΑΠΕ N.3468/06 (ΦΕΚ Α 129/ ): «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_N._ Α.Π.Ε.: «Πρώτες οδηγίες εφαρμογής του Ν. 3468/2006 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης» Ν.3489/06 (ΦΕΚ Α 205/ ): «Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (άρθρο 17) Ν. 3428/04 (ΦΕΚ Α 313/ ): «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου» ΥΑ οικ /ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ (ΦΕΚ 663 Τεύχος Β): «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 4 το Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002» ΥΑ οικ /ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ (ΦΕΚ 663 Τεύχος Β): «Περιεχόμενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) καθώς και συναφών μελετών περιβάλλοντος, έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)» ΚΥΑ 13727/724/ (ΦΕΚ Β 1087/2003): «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα». ΚΥΑ Δ6/Φ1/οικ.19500/ (ΦΕΚ Β' 1671): «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 13727/724/2003 κοινής υπουργικής απόφασης ως προς την αντιστοίχιση των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην πολεοδομική νομοθεσία». 13

18 ΥΑ 1726/2003, ΦΕΚ 552/ , Τεύχος Β: «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης, Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, καθώς και Έγκρισης Επέμβασης ή Παραχώρησης Δάσους ή Δασικής Έκτασης στα πλαίσια της έκδοσης άδειας εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και ειδικότερα από αιολική ενέργεια και ενέργεια από μικρά υδροηλεκτρικά έργα» Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/ ): «Για την προστασία του περιβάλλοντος» Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/ ): «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις». ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/ ): «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά (Α 91)». ΚΥΑ /2005 (ΦΕΚ 1002/Β/ ): «Συμπλήρωση της υπ αριθ. Η.Π /2332/2002/Β/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης, Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά (Α 91)». Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ /07, (435/Β/ ): «Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Η.Π /2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης, κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθ. 3 του Ν. 1650/1986 (160/Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (91/Α)». Υ.Α. ΕΥΠΕ οικ /04, (1409/Β/ ): «Συμπλήρωση της κοινής υπουργικής απόφασης Η.Π. με αριθμ /2332/2002 (1022/Β/ ), Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 (Α 160), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α 91)» 14

19 Ν. 2941/01 (Τεύχος ΦΕΚ Α 201/ ): «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις». Ν. 3175/03 (Τεύχος ΦΕΚ Α 207/ ): «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» ΥΑ Δ6/Φ1/οικ.5707/ (ΦΕΚ Β 448): «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης» ΥΑ Δ6/Φ1/13310/ (ΦΕΚ Β 1153): «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» ΥΑ Δ6/Φ1/οικ.18359/ (ΦΕΚ Β 448): «Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.3 του Ν. 3468/2006» Ν. 2244/94 (Τεύχος ΦΕΚ Α 168/ ): «Ρύθμιση θεμάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις». Ν. 2773/99 (Τεύχος ΦΕΚ Α 286/ ): «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις». Ν. 2647/98 (Τεύχος ΦΕΚ Α 237/ ): «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες και την αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». ΥΑ Δ6/Β/οικ. 8907/ , ΦΕΚ 449, τ.β: «Προγραμματική συμφωνία μεταξύ ΔΕΗ και ενός ή περισσοτέρων τρίτων για τη δημιουργία και λειτουργία μονάδων συμπαραγωγής». Αναπτυξιακός Νόμος 2601/98 (ΦΕΚ 81/Α/ ): «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις». Υ.Α. ΣΕ 2708/ ΥΒΕΤ (Τεύχος ΦΕΚ Β 761): «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής» Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε από τις : 15

20 Υ.Α. Δ6/Φ1/ΟΙΚ12230/ ΥΠΑΝ (Τεύχος ΦΕΚ Β 1560/ ): «Τροποποίηση διαδικασίας έκδοσης αδειών εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ μη εγγυημένης ισχύος στα ηλεκτρικά συστήματα Κρήτης, Ρόδου και Κω της ΔΕΗ Α.Ε. και λοιπές ρυθμίσεις» Υ.Α. 8860/ , ΦΕΚ 502, τ.β: «Τροποποίηση διατάξεων της απόφασης του Υπουργού ΒΕΤ 8295/ » Υ.Α. Δ6/Φ1/51298/ (Τεύχος ΦΕΚ Β 766/ ): «Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων καθώς και διόρθωση παροραμάτων της απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με αριθ. πρωτ. Δ6/Φ1/ΟΙΚ.8295/ ». Υ.Α. Δ6/Φ1/ΟΙΚ.8295/ (Τεύχος ΦΕΚ Β 385/ ): «Α. Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, τα καταβλητέα παράβολα καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Β. Καθορισμός γενικών τεχνικών και οικονομικών όρων των συμβάσεων μεταξύ παραγωγών και ΔΕΗ Α.Ε., λεπτομέρειες διαμόρφωσης των τιμολογίων καθώς και όροι διασύνδεσης» (οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1, άρθρο 3 αναφέρονται σε άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας). Υ.Α. Δ6/Φ1/ΟΙΚ.13129/ (Τεύχος ΦΕΚ Β 766/ ): «Προσδιορισμός παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής σχετικών κυρώσεων σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής» Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007: «Καθορισμός περιοχών με κορεσμένα δίκτυα, προσδιορισμός περιθωρίων ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ σε αυτές, καθορισμός μεθοδολογίας επιμερισμού της ισχύος και πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για χορήγηση απόφασης εξαίρεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 23 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» (ΦΕΚ Β 448/2007). Ν. 3631/2008 (ΦΕΚ 6/Α / ): «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». Ν. 2260/1952 (ΦΕΚ Α 207): «Περί εξασφαλίσεως των ραδιοφωνικών λήψεων και καταπολεμήσεως των βιομηχανικών παρασίτων». 16

21 2.2 Θεσμικό πλαίσιο σχετικά με Υδροηλεκτρικά Έργα Π.Δ. 51/2007 (Τεύχος ΦΕΚ Α 54/ ): «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000». ΚΥΑ 43504/ (ΦΕΚ Β 1784/2005): «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών» Ν. 3199/2003 (Τεύχος ΦΕΚ Α 280/ ): «Προστασία και διαχείριση των υδάτων- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000» Υ.Α / ΥΠΑΝ (Τεύχος ΦΕΚ Β 1552/3.8.99): «Διαδικασία επιλογής υποψηφίων ηλεκτροπαραγωγών για έκδοση αδειών εγκατάστασης μικρών υδροηλεκτρικών έργων με τη βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου υδατικού δυναμικού της χώρας» Υ.Α. Φ16/5813/ ΥΒΕΤ (Τεύχος ΦΕΚ Β 383/ ): «Άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που δεν περιλαμβάνονται στον Δημόσιο τομέα και από φυσικά πρόσωπα» Π.Δ. 256/1989 (Τεύχος ΦΕΚ Α 121/ ): «Άδεια χρήσης νερού» Ν. 1739/1987 (Τεύχος ΦΕΚ Α 201/ ): «Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις» 2.3 Θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την αξιοποίηση βιομάζας Ν. 3423/2005 (Τεύχος ΦΕΚ Α 304/ ): «Εισαγωγή των βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στην ελληνική αγορά». Π.Δ. 126/1986 (Τεύχος ΦΕΚ Α 44/ ): «Διαδικασία παραχώρησης της εκμετάλλευσης, συντήρησης και βελτίωσης των δασών που ανήκουν στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου τομέα στους δασικούς συνεταιρισμούς». 17

22 2.4 Θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την αξιοποίηση Γεωθερμικών Πεδίων Ν. 3175/03 (Τεύχος ΦΕΚ Α 207/ ): «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις». Υ.Α. Δ9-8/Φ261/31928/ (Τεύχος ΦΕΚ Β 958/ ): «Καθορισμός μισθώματος γεωθερμικής ενέργειας χαμηλής ενθαλπίας για άμεση χρήση βάσει του καταναλισκόμενου θερμοενεργειακού δυναμικού του γεωθερμικού ρευστού». Ν. 1475/84 (Τεύχος ΦΕΚ Α 131/ ): «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού». Ν.Δ. 210 (ΦΕΚ Α 277/ ): «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος». 3. Άλλη σχετική νομοθεσία Ν. 3587/ , ΦΕΚ Α 152/2007: «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», της ισχύει Ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149)». Π.Δ. 78/ , ΦΕΚ Α 80/2006: «Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων». Υ.Α. 1299/ , ΦΕΚ Β 423/2003: «Έγκριση του από Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»». ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238/ , ΦΕΚ Β 512/2002: «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων». Υ.Α. Α.Π.Δ5/Β/Φ1/οικ. 1085/ (Τεύχος ΦΕΚ Β 92/ ): «Όροι και περιορισμοί ενιαίας άδειας παραγωγής που χορηγείται στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.». N. 2702/99 (ΦΕΚ Α 70/ ): «Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» N. 2503/97 (ΦΕΚ Α 107/ ): «Διοίκηση - οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» 18

23 Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α 19/ ): «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» N. 2364/95 (ΦΕΚ Α 252/ ): «Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού. Εισαγωγή, Μεταφορά, Εμπορία και Διανομή Φυσικού Αερίου και άλλες διατάξεις» Ν. 2338/1995 (ΦΕΚ Α 202/ ): «Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ίδρυση της εταιρίας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις». ΠΔ 375/87 (ΦΕΚ Α 167/ ): «Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (Κ.Α.Π.Ε.)» Ν. 1558/85 (Τεύχος ΦΕΚ 381/Α/ ): «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» Ν. 998/79 (ΦΕΚ Α289/ ): «Περί Προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» 19

24 Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Πηγές ηλεκτρικής ενέργειας Ηλεκτρική ενέργεια παράγεται με χρήση είτε συμβατικών ενεργειακών πηγών, οι οποίες θεωρούνται αναλώσιμες πηγές ενέργειας, είτε ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες αποτελούν ανεξάντλητες ενεργειακές πηγές. 1.1 Συμβατικές πηγές ενέργειας (ή μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) Οι συμβατικές πηγές ενέργειας περιλαμβάνουν: Φυσικά συμβατικά καύσιμα, όπως το πετρέλαιο, η βενζίνη, το φυσικό αέριο (κυρίως το μεθάνιο) και οι γαιάνθρακες (λιγνίτες, τύρφη κ.τ.λ.) Τεχνητά συμβατικά καύσιμα, όπως το υγραέριο, το φωταέριο, η μεθανόλη, το οινόπνευμα, τα ξυλοκάρβουνα κ.τ.λ. και Πυρηνικά καύσιμα (σχάσιμα υλικά, όπως ουράνιο). 1.2 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) Σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 του Ν. 2773/1999 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3468/2006 (άρθρο 2, παρ. 12), ηλεκτρική ενέργεια από Α.Π.Ε., είναι η ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από: (α) Την εκμετάλλευση αιολικής ή ηλιακής ενέργειας ή βιομάζας ή βιοαερίου. (β) Την εκμετάλλευση γεωθερμικής ενέργειας, εφόσον το δικαίωμα εκμετάλλευσης του σχετικού γεωθερμικού δυναμικού έχει παραχωρηθεί στον ενδιαφερόμενο. (γ) Την εκμετάλλευση ενέργειας από τη θάλασσα. (δ) Την εκμετάλλευση υδάτινου δυναμικού με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς ισχύος μέχρι 15 MWe (όπως τροποποιήθηκε η παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν. 3468/2006 από το άρθρο 17 του Ν. 3489/2006). (ε) Το συνδυασμό των ανωτέρω. (στ) Τη συμπαραγωγή, με χρήση των πηγών ενέργειας, των (α), (β) και συνδυασμό τους. ζ) Υβριδικούς σταθμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν κυρίως ΑΠΕ και δευτερευόντως συμβατικές πηγές ενέργειας ή τροφοδοτούνται από το Δίκτυο ή το Σύστημα, κατά το μέρος που η ενέργεια αυτή παράγεται από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης του σταθμού, εφόσον 20

25 αυτή παράγεται από ΑΠΕ και εξαιρουμένης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα συστήματα αυτά. Τα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έργα δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευής υποσταθμών και εν γένει κάθε κατασκευής που αφορά την υποδομή και εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, χαρακτηρίζονται σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 2941/01), ως εγκαταστάσεις «δημόσιας ωφέλειας». 1.3 Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας (ΣΗΘ) Σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 2 του Ν. 3468/2006, Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας (Σ.Η.Θ.) είναι η ταυτόχρονη παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ή και μηχανικής ενέργειας στο πλαίσιο μίας μόνο διαδικασίας. Η παραγόμενη θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για θερμική χρήση όσο και για ψύξη ή κλιματισμό. Η πρωτογενής ενέργεια στις εγκαταστάσεις συμπαραγωγής, είναι συχνά το Φυσικό Αέριο, το οποίο διανέμεται με τρόπο αντίστοιχο της ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν όμως και άλλες πηγές, όπως το βιοαέριο ή η βιομάζα, η χρησιμοποίηση των οποίων μπορεί να εξυπηρετεί και άλλους σκοπούς (π.χ. απαλλαγή από τα απορρίμματα). Βασικό πλεονέκτημα και κίνητρο εφαρμογής της αποτελεί η αυξημένη απόδοση του συστήματος, έναντι της χωριστής λειτουργίας συμβατικών συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής και θερμικής ενέργειας. Έχει αποδειχθεί ότι με την αξιοποίηση των συστημάτων ΣΗΘ, επιτυγχάνεται συνολική απόδοση καυσίμου έως και 90% (έναντι 30-45% που είναι ο βαθμός απόδοσης των ηλεκτρικών συμβατικών συστημάτων), εξοικονομώντας ενέργεια κατά 15-40%, σε σχέση με την παραγόμενη ηλεκτρική και θερμική ενέργεια από ανεξάρτητα συστήματα. Η εξοικονόμηση αυτή προκύπτει από την ανάκτηση και αξιοποίηση της θερμότητας, που διαφορετικά θα απορριπτόταν στο περιβάλλον είτε μέσω των ψυκτικών κυκλωμάτων (συμπυκνωτές, πύργοι ψύξης κ.λ.π.), είτε μέσω των καυσαερίων (αεροστρόβιλοι κ.λ.π.). Συστήματα Συμπαραγωγής: Συστήματα με αεριοστρόβιλο Συστήματα με ατμοστρόβιλο Συστήματα με Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Συστήματα με κυψέλες καυσίμου 21

26 Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την αξιοποίηση των τεχνολογιών ΣΗΘ είναι συνοπτικά τα εξής: Εξοικονόμηση καυσίμου. Ενεργειακή αυτονομία Υψηλότερος βαθμός απόδοσης σε σχέση με συμβατικές τεχνολογίες χωριστής ηλεκτροπαραγωγής και παραγωγής θερμότητας Ευελιξία, ελαχιστοποίηση απωλειών, προσαρμοστικότητα σε τοπικές ενεργειακές ανάγκες, συμβολή στο ενεργειακό δυναμικό και στην ασφάλεια εφοδιασμού Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων προς το περιβάλλον. (Πηγή: Απρίλιος 2008) 2. Υφιστάμενη κατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα Σύμφωνα με την 4 η Εθνική Έκθεση για το Επίπεδο Διείσδυσης της Ανανεώσιμης Ενέργειας το έτος 2010 (άρθρο 3 Οδηγίας 2001/77/ΕΚ) (σελ. 23, Αθήνα, Οκτώβριος 2007), οι κυριότερες πηγές καυσίμου είναι: ο εγχώριος λιγνίτης μικρής θερμογόνου δύναμης το πετρέλαιο κυρίως για την κίνηση ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων νησιωτικών συστημάτων μη συνδεόμενων με την ηπειρωτική χώρα το φυσικό αέριο προερχόμενο από εισαγωγές τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα η αιολική ενέργεια τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα, η βιομάζα και τα φωτοβολταϊκά. Στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος 2 δίδονται όλοι οι σταθμοί παραγωγής της ελληνικής επικράτειας που κατέχουν άδεια λειτουργίας. Τα στοιχεία για τους θερμικούς, τους μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς και τους σταθμούς ΑΠΕ που είναι ενταγμένοι στο Σύστημα προέρχονται από την ιστοσελίδα του ΔΕΣΜΗΕ (www.desmie.gr, Απρίλιος 2008), ενώ τα στοιχεία για τους θερμικούς και τους σταθμούς ΑΠΕ των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών καθώς και για τους σταθμούς συμπαραγωγής (Σ.Η.Θ. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.) προέρχονται από το ΥΠΑΝ (Σεπτέμβριος 2007). Στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος 2 αποδίδεται η μηνιαία παραγωγή (MWh) ηλεκτρικής ενέργειας και το ισοζύγιο των διεθνών διασυνδέσεων κατά το Φεβρουάριο του 2008, ενώ στο Σχήμα 1 του Παραρτήματος 4 αποδίδεται η γεωγραφική κατανομή εγκατεστημένης ισχύος 22

27 (MWe) μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (www.desmie.gr, Απρίλιος 2008). 23

28 Δ. ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) Η ΡΑΕ συστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2773/99, ο οποίος τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 2837/2000, ενώ οι αρμοδιότητές της ενισχύθηκαν με το Ν. 3426/2005. Αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή και έχει κυρίως γνωμοδοτικές και εισηγητικές αρμοδιότητες στον τομέα της ενέργειας. Οι αρμοδιότητες της ΡΑΕ, μεταξύ άλλων, έχουν ως εξής: Παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας σε όλους τους τομείς της (Ν. 2773/99, άρθρο 5, παρ. 1α) Γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης και στις αρμόδιες Αρχές για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που αφορούν την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών (Ν. 2773/99, άρθρο 5, παρ. 1α). Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, παρακολουθεί και εποπτεύει: Την εφαρμογή των κανόνων διαχείρισης και κατανομής του δυναμικού των Διασυνδέσεων και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τις Ρυθμιστικές Αρχές άλλων χωρών, με τις οποίες υφίσταται Διασύνδεση (Ν. 3426/2005, άρθρο 2, παρ. 1) Τους μηχανισμούς για την αντιμετώπιση της συμφόρησης δυναμικού στο Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας (Ν. 3426/2005, άρθρο 2, παρ. 1) Τον καθορισμό και την τήρηση των προθεσμιών πραγματοποίησης των συνδέσεων και επισκευών από τους αρμόδιους Διαχειριστές (Ν. 3426/2005, άρθρο 2, παρ. 1) Τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα τιμολόγια για τη σύνδεση νέων παραγωγών και πελατών ηλεκτρικής ενέργειας (Ν. 3426/2005, άρθρο 2, παρ. 1) Την άσκηση των δραστηριοτήτων των Διαχειριστών του Συστήματος και του Δικτύου, ώστε να τηρούνται οι όροι των αδειών τους (Ν. 3426/2005, άρθρο 2, παρ. 1) Την ασφάλεια εφοδιασμού (Ν. 3426/2005, άρθρο 2, παρ. 1) Το επίπεδο της αναμενόμενης μελλοντικής ζήτησης (Ν. 3426/2005, άρθρο 2, παρ. 1) 24

29 Το προβλεπόμενο επιπλέον δυναμικό που βρίσκεται υπό προγραμματισμό ή κατασκευή (Ν. 3426/2005, άρθρο 2, παρ. 1) Την ποιότητα συντήρησης του Συστήματος και του Δικτύου (Ν. 3426/2005, άρθρο 2, παρ. 1) Την εφαρμογή μέτρων για την κάλυψη της ανώτατης ζήτησης (Ν. 3426/2005, άρθρο 2, παρ. 1). Συντάσσει κάθε 2 έτη και το αργότερο έως το τέλος Ιουλίου, έκθεση στην οποία συνοψίζονται οι παρατηρήσεις από την παρακολούθηση της ασφάλειας εφοδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις τακτικές προβλέψεις του Διαχειριστή του Συστήματος, του Διαχειριστή του Δικτύου και του Διαχειριστή του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται και υποβάλλεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ν. 3426/2005, άρθρο 2, παρ. 1). Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση των αδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 για τις Δραστηριότητες στον Τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, διοργανώνει και ελέγχει τις διαδικασίες χορήγησης αδειών και ελέγχει τον τρόπο άσκησης δικαιωμάτων που παρέχονται με αυτές (Ν. 2773/99, άρθρο 5, παρ. 1β). Εκδίδει τις πράξεις εξαίρεσης από τη λήψη άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες αποτελούν διαπιστωτικές αποφάσεις της ΡΑΕ και εκδίδονται μόνον αφού διενεργηθεί ενδελεχής έλεγχος και διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις, οι οποίοι ρητώς τίθενται από το άρθρο 10 του Ν. 2773/99 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 2941/2001 και το άρθρο 24 του Ν. 3468/2006) καθώς και από το άρθρο 4 του Ν. 3468/2006. Συνεργάζεται με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), το οποίο της παρέχει τεχνική υποστήριξη κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. καθώς και τον έλεγχο τήρησης των όρων που περιλαμβάνονται στις άδειες αυτές (Ν. 3468/2006, άρθρο 3, παρ. 10). Γνωμοδοτεί για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Δίκτυο Διανομής (Ν. 3426/2005, άρθρο 2, παρ. 2). Συλλέγει, οργανώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί τα αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής της στοιχεία που αφορούν τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα στο χώρο της ενέργειας (Ν. 2773/99, άρθρο 5, παρ. 1γ). Επιβάλλει στους παραβάτες του Ν.2773/1999 πρόστιμα (Ν. 2773/99, άρθρο 5, παρ. 1δ). 25

30 Συμβάλλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τις Ρυθμιστικές Αρχές των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., ιδίως στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, με Διεθνείς Οργανισμούς και Ρυθμιστικές Αρχές τρίτων χωρών, ιδίως στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο (Ν. 3426/2005, άρθρο 2, παρ. 3). Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, μπορεί να ανατίθενται στη Ρ.Α.Ε. και άλλες γνωμοδοτικές αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς παραγωγής, μεταφοράς, προμήθειας και διανομής ηλεκτρικής και κάθε άλλης μορφής ενέργειας (Ν. 2773/99, άρθρο 5, παρ. 3). Αποφασίζει εντός 2 μηνών επί καταγγελιών φορέων με έννομο συμφέρον, οι οποίοι έχουν υποβάλει ενώπιον της Ρ.Α.Ε. καταγγελία κατά του Κυρίου και Διαχειριστή του Συστήματος, του Κυρίου και του Διαχειριστή του Δικτύου ή του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, για παράβαση των υποχρεώσεών τους που καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.3426/2005, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού ή της άδειας που τους έχει χορηγηθεί (Ν. 3426/2005, άρθρο 2, παρ. 5). 2. Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.) Η δημιουργία Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προβλέφθηκε με τις διατάξεις του άρθρο 14 του Ν. 2773/1999 και η σύστασή του έγινε με το Π.Δ. 328/2000 «Σύσταση και καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.)» με σκοπό τη λειτουργία, εκμετάλλευση, διασφάλιση της συντήρησης και μέριμνα για την ανάπτυξη του Συστήματος σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και των διασυνδέσεών του με άλλα δίκτυα για να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με επαρκή, ασφαλή, οικονομικά αποδοτικό και αξιόπιστο τρόπο (Ν. 2773/1999, άρθρο 15, παρ. 1). Στο πλαίσιο του σκοπού του, ο ΔΕΣΜΗΕ: 26

31 Παρέχει πρόσβαση στο Σύστημα στους κατόχους άδειας παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, σε όσους έχουν εξαιρεθεί από την υποχρέωση λήψης τέτοιων αδειών και στους Επιλέγοντες Πελάτες (Ν. 2773/1999, άρθρο 15, παρ. 2α). Επιτρέπει τη σύνδεση με το Σύστημα στη ΔΕΗ Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως Κυρίας και Διαχειρίστριας του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ν. 2773/1999, άρθρο 15, παρ. 2β). Κατανέμει το φορτίο ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις παραγωγής, προσδιορίζει τη χρήση των Διασυνδέσεων με άλλα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και διευθετεί τις Αποκλίσεις Παραγωγής-Ζήτησης μεταξύ των κατόχων άδειας παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (Ν. 2773/1999, άρθρο 15, παρ. 2γ, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 3175/2003). Λαμβάνει μέτρα για την εξασφάλιση εφεδρείας ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος από τους παραγωγούς, τους προμηθευτές, τον κύριο του Συστήματος και το Διαχειριστή του Δικτύου (Ν. 2773/1999, άρθρο 15, παρ. 2δ). Διαχειρίζεται τη ροή ενέργειας στο Σύστημα (Ν. 2773/1999, άρθρο 15, παρ. 2ε, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3426/2005). Εξασφαλίζει την ασφάλεια, αξιοπιστία και αποδοτικότητα του Συστήματος και μεριμνά για τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων επικουρικών υπηρεσιών (Ν. 2773/1999, άρθρο 15, παρ. 2στ). Προγραμματίζει την ανάπτυξη του Συστήματος και εκπονεί κάθε έτος Σχέδιο Μελέτης για την Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς (Μ.Α.Σ.Μ.) (βλ. Ενότητα Ζ του παρόντος) (Ν. 2773/1999, άρθρο 15, παρ. 2ζ). Καταρτίζει και δημοσιεύει τουλάχιστον κάθε 2 έτη προβλέψεις για το δυναμικό παραγωγής και μεταφοράς που ενδέχεται να συνδεθεί με το Σύστημα, τις ανάγκες διασύνδεσης με άλλα Συστήματα ή δίκτυα, τις δυνατότητες μεταφοράς και τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (Ν. 2773/1999, άρθρο 15, παρ. 3). Συνάπτει συμβάσεις αγοράς ή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας μόνο εφόσον αυτό απαιτείται για την παροχή των επικουρικών υπηρεσιών (Ν. 3175/2003, άρθρο 23, παρ. 9). 3. ΔΕΗ Α.Ε. Η ΔΕΗ Α.Ε. (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρία) είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, υπόκειται δε στις διατάξεις του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/ ) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)». Μετά από 27

32 νομοθετικές ρυθμίσεις καθώς και την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έγινε ανώνυμος εταιρία με το Π.Δ. 333/2000 (Τεύχος ΦΕΚ Α 278/ ). Οι κύριοι σκοποί της εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι: Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (ΠΔ 333/2000, άρθρο 3, παρ. 1α). Η μελέτη, η επίβλεψη, η κατασκευή, η εκμετάλλευση, η συντήρηση και η λειτουργία εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως και δικτύων μεταφοράς και διανομής (ΠΔ 333/2000, άρθρο 3, παρ. 1α). Η προμήθεια καθώς και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας (ΠΔ 333/2000, άρθρο 3, παρ. 1α). Η εξόρυξη, η παραγωγή και η προμήθεια ενεργειακών πρώτων υλών (ΠΔ 333/2000, άρθρο 3, παρ. 1α). Η ανάθεση με σύμβαση κάθε τέτοιου έργου σε τρίτους (ΠΔ 333/2000, άρθρο 3, παρ. 1α). Όσον αφορά στις δραστηριότητές της στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ Α.Ε.: Κατέχει την αποκλειστικότητα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα, πλην των περιπτώσεων της παραγωγής από Α.Π.Ε. και από υβριδικούς σταθμούς και των αυτοπαραγωγών Ν. 3426/2005, άρθρο 4, παρ. 3). Έχει στην αποκλειστική ιδιοκτησία της το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ν. 2773/1999, άρθρο 12, παρ. 1). Είναι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης και Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Ν. 3426/2005, άρθρο 11, παρ. 1). Είναι ο μοναδικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στους Μη Επιλέγοντες Πελάτες (καταναλωτές που οι εγκαταστάσεις τους είναι συνδεδεμένες με Απομονωμένα Μικροδίκτυα) (Ν. 3426/2005, άρθρο 15, παρ.3). 4. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (K.A.Π.E.) ιδρύθηκε με το ΠΔ 375/1987 «Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (Κ.Α.Π.Ε.)» με σκοπό την προώθηση των εφαρμογών των Α.Π.Ε., την 28

33 εξοικονόμηση και την ορθολογική χρήση της ενέργειας, καθώς και κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων στους εν λόγω τομείς. Το KAΠE εποπτεύεται από το Yπουργείο Aνάπτυξης (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Tεχνολογίας (ΓΓET)) και έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Προς την επίτευξη του σκοπού του, το Κ.Α.Π.Ε.: Υποστηρίζει την Εφαρμοσμένη Έρευνα, την Ανάπτυξη Τεχνολογίας και τη Βιομηχανική Δραστηριότητα στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών και της Εξοικονόμησης Ενέργειας (Π.Δ. 375/1987, άρθρο 3, παρ. 2α). Προβαίνει στην εκτέλεση προγραμμάτων, εφαρμοσμένης έρευνας και την εκπόνηση μελετών για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτων ή σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (Π.Δ. 375/1987, άρθρο 3, παρ. 2β). Αναθέτει τη μερική ή ολική εκτέλεση των παραπάνω ερευνητικών προγραμμάτων ή μελετών σε τρίτους (Π.Δ. 375/1987, άρθρο 3, παρ. 2γ). Παρέχει σε τρίτους τεχνικές υπηρεσίες (δοκιμές, μετρήσεις, αξιολογήσεις, πιστοποιήσεις κ.λ.π.), τεχνικές πληροφορίες (τεχνικές προδιαγραφές, λογισμικό Η/Υ, εγχειρίδια, σχέδια κ.λ.π.) και κάθε είδους συμβουλές ή ενημέρωση (Π.Δ. 375/1987, άρθρο 3, παρ. 2δ). Οργανώνει ή συμμετέχει σε τεχνικά σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, συναντήσεις κ.λ.π., με σκοπό τη διάδοση των Α.Π.Ε. και της ορθολογικής χρήσης ενέργειας. Το Κέντρο μπορεί να αναλαμβάνει επίσης την τεχνική, οικονομική κ.λ.π. εκπαίδευση Ελλήνων και ξένων ειδικών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Π.Δ. 375/1987, άρθρο 3, παρ. 2ε). Επιδιώκει τη συνεργασία με άλλους φορείς (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Οργανισμούς, Επιχειρήσεις, Βιομηχανίες κ.λ.π.) ή φυσικά πρόσωπα και αναλαμβάνει το συντονισμό κοινών δραστηριοτήτων (Π.Δ. 375/1987, άρθρο 3, παρ. 2στ). Συμμετέχει σε εταιρίες ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα (Π.Δ. 375/1987, άρθρο 3, παρ. 2ζ). Συμμετέχει στο γενικότερο Ενεργειακό Προγραμματισμό της χώρας στους τομείς της ειδικότητάς του και δύναται να εκπροσωπεί το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συμβούλια, διασκέψεις, συναντήσεις κ.λ.π. με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή άλλων συναρμόδιων Υπουργών (Π.Δ. 375/1987, άρθρο 3, παρ. 2η). 29

34 Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Αδειοδοτική διαδικασία Η αδειοδοτική διαδικασία όλων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτου τεχνολογίας, απαρτίζεται από τα ακόλουθα βασικά βήματα: 1. Άδεια Παραγωγής 2. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση / Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων) 3. Άδεια Εγκατάστασης ή Επέκτασης 4. Άδεια Λειτουργίας Στο Διάγραμμα 1 του Παραρτήματος 3 απεικονίζεται η αδειοδοτική διαδικασία για συμβατικούς θερμικούς σταθμούς, μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, καθώς και σταθμούς με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), αντίστοιχα. Στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος 2 παρατίθεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αδειοδοτική διαδικασία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στον Πίνακα 4 του Παραρτήματος 2 παρατίθενται οι αρχές που χορηγούν τις άδειες (ή αποφασίζουν για την εξαίρεση από τη λήψη των αδειών) παραγωγής, εγκατάστασης ή επέκτασης και λειτουργίας των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και οι σταθμοί οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης των προηγούμενων αδειών. Όσον αφορά στην αδειοδοτική διαδικασία των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, επισημαίνονται τα εξής: Η κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή νομίμως έχουν εξαιρεθεί από αυτήν (Ν. 2773/1999, άρθρο 9, παρ. 1). Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας ή εξαίρεσης έχουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την υπηκοότητα Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες που εδρεύουν σε Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. (Υ.Α. Δ5/Β/Φ1/οικ.17773/ (ΦΕΚ Β 1423), άρθρο 2, παρ. 1 και Δ6/Φ1/οικ.5707/2007, άρθρο 3, παρ. 1). Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2941/01, η χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ μέσα σε προστατευόμενες περιοχές, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και διατηρητέα 30

35 μνημεία της φύσης, σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στον εθνικό κατάλογο του Δικτύου ΝΑΤURA 2000, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της ΚΥΑ 33318/3028/ , καθώς και σε τοπία με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στα νομικά κείμενα κήρυξης των άνω περιοχών, ή σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, κατά την έννοια του άρθρου 7 του Ν. 2742/99. Ειδικά για την Αττική, ισχύει η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 10 του Ν. 2941/01, σύμφωνα με την οποία «επιτρέπεται η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 2773/99. Η χωροθέτηση των εν λόγω έργων ΑΠΕ στην Αττική γίνεται σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, κατά την έννοια του άρθρου 7 του Ν. 2742/99, και μέχρι την έκδοσή του, ύστερα από κοινή γνωμοδότηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας του Περιβάλλοντος της Αθήνας (ΟΡΣΑ) και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)». Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3428/2004 ορίζεται ότι: «Απαγορεύεται η συμμετοχή του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας φυσικού αερίου, καθώς και στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. ενεργεί ως Αυτοπαραγωγός, κατά τις διατάξεις του Ν. 2773/1999». Η εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπεται σε όλη τη χώρα. Για την περιοχή της Αττικής, απαγορεύεται η λειτουργία και εγκατάσταση νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με στερεά καύσιμα, εκτός από εκείνα της βιομάζας, καθώς και σταθμών που λειτουργούν με υγρά καύσιμα, πλην της περίπτωσης της συμπαραγωγής (εφόσον χρησιμοποιούνται υγρά καύσιμα) (Ν. 2244/1994, άρθρο 5, παρ. 5). Η εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με στερεά καύσιμα πλην βιομάζας, αποτελεί βιομηχανική δραστηριότητα υψηλής όχλησης σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΥΑ 13727/724/ (ΦΕΚ Β 1087/2003) και Δ6/Φ1/οικ19500/ (ΦΕΚ Β 1671/2004), με συνέπεια να μην είναι δυνατή η ένταξή τους στον οικιστικό ιστό. Με την ΚΥΑ Δ6/Φ1/οικ.19500/ (ΦΕΚ Β' 1671), εγκαταστάσεις ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής μικρού μεγέθους μετατάχτηκαν στην κατηγορία 31

36 μηδενικής όχλησης με συνέπεια να είναι δυνατή η ένταξη τους στον οικιστικό ιστό (βλ. Πίνακα 5 του Παραρτήματος 2). Απαγορεύεται κάθε εγκατάσταση σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στο χώρο του αεροδρομίου Αθηνών, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης με χρήση φυσικού αερίου. Επιπλέον, επιτρέπεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη μόνο για την απολύτως αναγκαία εξασφάλιση ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής της παροχής από το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης (Ν. 3631/2008, άρθρο 10, παρ. 1). Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ καθώς και κάθε έργο που συνδέεται με την κατασκευή και τη λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένων των έργων οδοποιΐας, πρόσβασης και των έργων σύνδεσής τους με το Σύστημα ή το Δίκτυο, επιτρέπεται να εγκαθίστανται και να λειτουργούν (Ν. 3468/2006, άρθρο 7): Σε γήπεδο ή σε χώρο όπου ο αιτών έχει το δικαίωμα νόμιμης χρήσης. Σε δάση ή δασικές εκτάσεις, εφόσον έχει επιτραπεί επ αυτών η εκτέλεση έργων σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 58 του Ν. 998/1979 ή το άρθρο 13 του Ν. 1734/1987. Σε αιγιαλό, παραλία, θάλασσα ή σε πυθμένα τους, εφόσον έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης τους σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2971/2001 από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία (Ν. 3468/2006, άρθρο 24, παρ. Γ). Στις περιπτώσεις σταθμών αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή από ΣΗΘΥΑ, οι χώροι όπου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί, απαιτείται να είναι όμοροι με τους χώρους όπου γίνεται η κατανάλωση ή αυτή να τροφοδοτείται από το σταθμό με απευθείας γραμμή (Ν. 3468/2006, άρθρο 24, παρ. Β.1). Εάν αποξηλωθούν οι εξοπλισμοί πριν την εγκατάσταση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια, αποκαθίσταται υποχρεωτικά ο χώρος της οικείας επέμβασης για την αποτροπή οποιασδήποτε βλάβης της δασικής βλάστησης. Ειδικά, στην περίπτωση των έργων οδοποιΐας-πρόσβασης, πρέπει να γίνεται πλήρης αποκατάσταση του χώρου της οικείας επέμβασης, εκτός εάν η δασική υπηρεσία κρίνει ότι τα έργα αυτά πρέπει να διατηρηθούν για λόγους που ανάγονται στην προστασία ή διαχείριση του δασικού περιβάλλοντος (Ν. 3377/2005, άρθρο 19, παρ. 6). 32

37 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2941/2001, τα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έργα δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευής υποσταθμών και εν γένει κάθε κατασκευή που αφορά την υποδομή και εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., χαρακτηρίζονται ως δημόσιας ωφέλειας, ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησής τους (Ν. 2941/2001, άρθρο 2, παρ. 9). Για υδροηλεκτρικά έργα απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας μόνο για το κτίριο του υδροηλεκτρικού σταθμού (Ν. 2941/2001, άρθρο 2, παρ. 7). Προκειμένου για σταθμούς με χρήση γεωθερμικής ενέργειας, ο κάτοχος του δικαιώματος διαχείρισης του γεωθερμικού πεδίου υπογράφει με τον κάτοχο της άδειας παραγωγής σύμβαση πώλησης γεωθερμικού προϊόντος (Ν. 3468/2006, άρθρο 27, παρ. 8). Για την εγκατάσταση ηλιακών σταθμών και ανεμογεννητριών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας (Ν. 2941/2001, άρθρο 2, παρ. 7). Για τη χορήγηση άδειας παραγωγής σε υδροηλεκτρική μονάδα (ανεξαρτήτου ισχύος) απαιτείται η υποβολή λεπτομερειακών στοιχείων που τεκμηριώνουν την ένταξη της μονάδας σε ολοκληρωμένο σχεδιασμό ανάπτυξης και ενεργειακής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της οικείας υδρολογικής λεκάνης (Ν. 1739/1987) (Υ.Α. Δ5/Β/Φ1/οικ.17773/ (ΦΕΚ Β 1423), Παράρτημα 1, Μέρος 2, παρ. 8). Με εξαίρεση την Κρήτη, για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η άδεια παραγωγής χορηγείται μόνο στη ΔΕΗ Α.Ε. χωρίς να θίγεται το ισχύον καθεστώς αδειοδότησης των ΑΠΕ των υβριδικών σταθμών και των αυτοπαραγωγών (4 η Εθνική Έκθεση για το Επίπεδο Διείσδυσης της Ανανεώσιμης Ενέργειας το έτος 2010 (άρθρο 3 Οδηγίας 2001/77/ΕΚ), Αθήνα, Οκτώβριος 2007, σελ. 4). Μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση άδειας εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, είναι και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, με εξαίρεση τα εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (ΥΑ Δ6/Φ1/οικ. 8295/ , ΦΕΚ Β 385/1995, άρθρο 1, μέρος Ι και ΥΑ Δ6/Φ1/οικ /2007, ΦΕΚ 1153 Β, άρθρο 8, παρ. 1α). Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης όλων των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1650/1985 για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από το Ν. 3010/2002 και προσδιορίζεται, για μεν τους σταθμούς με χρήση ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από την ΚΥΑ 33

38 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 και την ΚΥΑ /ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006, για δε τους υπόλοιπους σταθμούς από την ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003. Ειδικά για τους συμβατικούς θερμικούς σταθμούς, για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης προαπαιτείται και η υποβολή μελέτης πυρασφάλειας του σταθμού, εγκεκριμένη από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία (ΥΑ Δ6/Φ1/οικ. 8295/ , ΦΕΚ Β 385/1995, άρθρο 1, μέρος Ι). Σύμφωνα με το Ν. 2647/1998 (άρθρο 1, παρ. Β.4), με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας (Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας), επιβάλλονται κυρώσεις στις περιπτώσεις εγκατάστασης ή λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής χωρίς προηγούμενη άδεια ή παράβασης των όρων και περιορισμών της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας των σταθμών. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, αλλά προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή κίνδυνο για τους εργαζομένους σε αυτούς, μπορεί με απόφαση του Νομάρχη να εξαιρεθούν από την απαλλαγή. Στην περίπτωση αυτή, για τη συνέχιση της λειτουργίας των σταθμών απαιτείται άδεια λειτουργίας (Ν. 2244/1994, άρθρο 3, παρ. 7). Σύμφωνα με την παρ. 32 του άρθρου 3 του ΠΔ 78/2006, η έκδοση της απόφασης για την εξαίρεση από την απαλλαγή υποχρέωσης εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας γίνεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Μετά τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, κινείται η διαδικασία σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο, μεταξύ του ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. ή της ΔΕΗ Α.Ε. και του παραγωγού (ΥΑ Δ6/Φ1/οικ. 8295/ , ΦΕΚ Β 385/1995, άρθρο 1, μέρος Ι και ΥΑ Δ6/Φ1/οικ /2007, ΦΕΚ 1153 Β, άρθρο 9, παρ. 1). Η άδεια λειτουργίας χορηγείται με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και έλεγχο, από τα αρμόδια όργανα, της τήρησης των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού κατά τη δοκιμαστική λειτουργία αυτού (Ν. 2244/1994, άρθρο 3, παρ. 1 και ΥΑ Δ6/Φ1/οικ /2007, ΦΕΚ 1153 Β, άρθρο 3, παρ. 1 και 5 και ΥΑ Δ6/Φ1/οικ /2007, άρθρο 3, παρ. 2). Ειδικά για τους σταθμούς με χρήση ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, εκτός από έλεγχο, από τα αρμόδια όργανα, της τήρησης των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών, απαιτείται επιπλέον και έλεγχος, από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της διασφάλισης των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού τους (Ν. 3468/2006, άρθρο 8, παρ. 5). 34

39 Με την Δ5/Β/Φ1/1085/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης («Όροι και περιορισμοί ενιαίας άδειας παραγωγής που χορηγείται στην ΔΕΗ Α.Ε.») αδειοδοτήθηκε το σύνολο των υπαρχουσών μέχρι τότε μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. καθώς και όσες βρίσκονταν υπό κατασκευή κατά την υπογραφή της. Οι μονάδες που ρυθμίζονται με το άρθρο 42 του Ν. 2773/1999 και περιλαμβάνονται στην ανωτέρω Δ5/Β/Φ1/1085/ , κατέχουν Ενιαία Άδεια Παραγωγής. 2. Γενικοί Όροι Άδειας Παραγωγής σταθμών ηλεκτροπαραγωγής Η άδεια παραγωγής παρέχει στον κάτοχό της όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων, οι οποίοι υπαγορεύονται από τον εκάστοτε Κανονισμό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υ.Α. Δ5/Β/Φ1/οικ /00 (Τεύχος ΦΕΚ Β 1498/ ), Υ.Α. Δ5/Β/Φ1/οικ /01 (Τεύχος ΦΕΚ Β 1423/ ) και ΥΑ Δ6/Φ1/οικ.5707/ (ΦΕΚ Β 448)). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξής όροι: Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένη θέση του σταθμού, συγκεκριμένη πρωτογενή μορφή ενέργειας που χρησιμοποιείται, καθώς και συγκεκριμένη μέγιστη καθαρή ισχύ σε ηλεκτρικά MW και μέγιστη καθαρή ισχύ σε θερμικά MW, προκειμένου για σταθμό συμπαραγωγής (Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951/ (ΦΕΚ Β 1498), Παράρτημα 5, παρ. 1). Όταν ο κάτοχος της άδειας παραβαίνει τις αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες για τις οποίες έχει εκδοθεί η άδεια και κυρίως τις αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του Ν. 2773/1999, ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει την ευχέρεια να ανακαλέσει την άδεια παραγωγής (Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951/ (ΦΕΚ Β 1498), άρθρο 19 και ΥΑ Δ6/Φ1/13310/ (ΦΕΚ Β 1153), Παράρτημα 6, παρ. 12). Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να συνάψει με τον ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. (ή τη ΔΕΗ Α.Ε., προκειμένου για Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά) συμβάσεις που απαιτούνται για τη σύνδεση του σταθμού και τη χρήση του Συστήματος καθώς και να τηρεί τους όρους των συμβάσεων αυτών (Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951/ (ΦΕΚ Β 1498), Παράρτημα 5, παρ. 16 και ΥΑ Δ6/Φ1/13310/ (ΦΕΚ Β 1153), Παράρτημα 6, παρ. 5). Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους Κανόνες Ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2773/1999 καθώς και τους περιβαλλοντικούς όρους οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης ή ισχύος της άδειας όπως και κάθε άλλο κανόνα δικαίου που διέπει τη 35

40 δραστηριότητά του (Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951/ (ΦΕΚ Β 1498), Παράρτημα 5, παρ. 12 και ΥΑ Δ6/Φ1/13310/ (ΦΕΚ Β 1153), Παράρτημα 6, παρ. 6). Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης (άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 2773/1999) με τις οποίες του επιβάλλονται κατά τη χορήγηση της άδειας πρόσθετες υποχρεώσεις σχετικά με (Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951/ (ΦΕΚ Β 1498), Παράρτημα 5, παρ. 13 και ΥΑ Δ6/Φ1/13310/ (ΦΕΚ Β 1153), Παράρτημα 6, παρ. 7): την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και την αντιμετώπιση περιπτώσεων πολέμου ή επιστράτευσης ή ανάγκες της άμυνας της χώρας ή επείγουσα κοινωνική ανάγκη από θεομηνία ή ανάγκη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικό σταθμό οφείλει να τηρεί τους όρους που προβλέπονται στο σχεδιασμό ανάπτυξης και ενεργειακής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της οικείας υδρολογικής λεκάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1739/1987 (ΦΕΚ 201/1987, τ. Α ) όπως ισχύει και του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής του (Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951/ (ΦΕΚ Β 1498), Παράρτημα 5, παρ. 14 και ΥΑ Δ6/Φ1/13310/ (ΦΕΚ Β 1153), Παράρτημα 6, παρ. 8). Ειδικά για το αιολικό δυναμικό, επιβάλλεται η ύπαρξη ανεμολογικών στοιχείων που θα έχουν εκτελεστεί από πιστοποιημένους φορείς κατά DIN-EN ISO/IEC 17025, με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου ματαίωσης σοβαρών κατά τα άλλα επενδυτικών προσπαθειών, μετά τη διαπίστωση, κατά τη φάση έναρξης υλοποίησης των έργων, ότι το πραγματικό αιολικό δυναμικό της συγκεκριμένης θέσης υπολείπεται του εκτιμηθέντος σε βαθμό, γεγονός που καθιστά την επένδυση μη βιώσιμη (Ν. 3468/2006, άρθρο 3, παρ. 1δ). Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας, θεσπίζονται κανόνες προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας, από κινδύνους που προέρχονται από την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, από τη χρήση της και από την εγκατάσταση, συντήρηση ή χρήση κάθε ηλεκτρικής γραμμής ή εγκατάστασης (Ν. 2773/1999, άρθρο 31). Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων των νόμων και κανονιστικών πράξεων που διέπουν τη διαδικασία χορήγησης άδειας παραγωγής και των αποφάσεων της Ρ.Α.Ε. που 36

41 εκδίδονται επί καταγγελιών, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις (Ν. 2773/1999, άρθρο 33). Επιπρόσθετα προβλέπονται ποινικές κυρώσεις, εις βάρος προσώπων, τα οποία χωρίς να έχουν σχετικό δικαίωμα, παράγουν, μεταφέρουν, διανέμουν ή προμηθεύουν, ηλεκτρική ενέργεια (Ν. 2773/1999, άρθρο 32). Η χορήγηση της άδειας παραγωγής δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να λαμβάνει άλλες άδειες ή εγκρίσεις, όπως οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας (Ν. 2773/1999, άρθρο 9, παρ. 5). 3. Όροι άδειας εγκατάστασης Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους όρους της άδειας εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, παρουσιάζουν οι εξής: Στις άδειες εγκατάστασης ή επέκτασης μπορούν να τίθενται πρόσθετοι όροι και περιορισμοί για την εξασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας της κατασκευής του σταθμού, την προστασίας της ζωής και υγείας των εργαζομένων και του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, καθώς και άλλοι που ενδεχομένως απαιτούνται σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (ΥΑ Δ6/Φ1/οικ. 8295/ , ΦΕΚ Β 385/1995, άρθρο 1, μέρος Ι, παρ. Β.4 και ΥΑ Δ6/Φ1/οικ /2007, ΦΕΚ 1153 Β, άρθρο 12, παρ. 4). Κατά τις εργασίες εγκατάστασης, ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί αυστηρά τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΥΑ Δ6/Φ1/οικ /2007, ΦΕΚ 1153 Β, άρθρο 12, παρ. 3). Σε περιπτώσεις αιολικών σταθμών πρέπει από το φάκελο του αιτήματος να προκύπτει ότι έχει προβλεφθεί η τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας ανεμογεννητριών (ΥΑ Δ6/Φ1/οικ /2007, ΦΕΚ 1153 Β, άρθρο 12, παρ. 8). Ο κάτοχος άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού οφείλει να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο σύμφωνα με το Ν. 2260/1952 και το από Β.Δ. «Περί κυρώσεως του Τεχνικού Κανονισμού «περί Καταπολεμήσεως των βιομηχανικών παρασίτων» και εφαρμογής του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 2260/1952 (ΦΕΚ Α 161) (ΥΑ Δ6/Φ1/οικ /2007, ΦΕΚ 1153 Β, άρθρο 12, παρ. 9). Για την εγκατάσταση υδροηλεκτρικών σταθμών ισχύουν επιπρόσθετα οι ειδικοί όροι και περιορισμοί των αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3199/2003 (ΥΑ Δ6/Φ1/οικ /2007, ΦΕΚ 1153 Β, άρθρο 12, παρ. 10). 37

42 Για την εγκατάσταση σταθμών αξιοποίησης γεωθερμικού ρευστού, ισχύουν επιπρόσθετα οι ειδικοί όροι και περιορισμοί της οικείας άδειας παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ Α 277), του Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ Α 207), καθώς και του άρθρου 1 παρ. 1Β περίπτωση 5 του Ν. 2647/1998 (ΥΑ Δ6/Φ1/οικ /2007, ΦΕΚ 1153 Β, άρθρο 12, παρ. 11). Η εκμίσθωση και διαχείριση μη ερευνημένων χώρων και των Γεωθερμικών πεδίων υψηλής θερμοκρασίας (τα οποία και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) διενεργείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης (Ν. 3175/2003, άρθρο 5, παρ. 3). Για σταθμούς που κατά τη λειτουργία τους παράγονται υγρά απόβλητα, απαιτείται και έγκριση μελέτης διάθεσης αποβλήτων με βάση τις Υγειονομικές διατάξεις ΕΙΒ221/1965 (ΦΕΚ Β 138), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υγειονομική Διάταξη Γ1/17831/1971 (ΦΕΚ Β 986) καθώς και από τις συναφείς με αυτές διατάξεις που εφαρμόζονται από τη Διεύθυνση Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από τις αρμόδιες υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης (ΥΑ Δ6/Φ1/οικ. 8295/ , ΦΕΚ Β 385/1995, άρθρο 1, μέρος Ι). 4. Όροι άδειας λειτουργίας Κατά τη λειτουργία των σταθμών πρέπει να τηρούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί που τίθενται στην άδεια παραγωγής (ΥΑ Δ6/Φ1/οικ /2007, ΦΕΚ 1153 Β, άρθρο 17, παρ. 1). Με την άδεια λειτουργίας μπορεί να επιβάλλονται όροι και περιορισμοί για την ασφαλή λειτουργία των σταθμών, την προστασία της υγείας και ζωής των εργαζομένων σε αυτούς καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος (ΥΑ Δ6/Φ1/οικ. 8295/ , ΦΕΚ Β 385/1995, άρθρο 1, μέρος ΙΙ και ΥΑ Δ6/Φ1/οικ /2007, ΦΕΚ 1153 Β, άρθρο 17, παρ. 2). Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας οφείλει να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις υποδείξεις του Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΑ Δ6/Φ1/οικ /2007, ΦΕΚ 1153 Β, άρθρο 17, παρ. 3). Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας οφείλει να επιθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα την όλη εγκατάσταση για την αποφυγή κάθε βλάβης που μπορεί να προληφθεί και που θα ήταν δυνατό να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια των εργαζομένων στο σταθμό και περιοίκων, καθώς και στο περιβάλλον (ΥΑ Δ6/Φ1/οικ /2007, ΦΕΚ 1153 Β, άρθρο 17, παρ. 4). 38

43 Σε περίπτωση υδροηλεκτρικών σταθμών ισχύουν επιπρόσθετα οι ειδικοί όροι και περιορισμοί των αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3199/2003 (ΥΑ Δ6/Φ1/οικ /2007, ΦΕΚ 1153 Β, άρθρο 17, παρ. 5). 39

44 ΣΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας διέπεται από τον Ν. 2773/1999 -όπως τροποποιήθηκε με μεταγενέστερους νόμους (Ν. 3426/2005, Ν. 3175/2003, Ν. 2941/2001, Ν. 3468/2006)-, τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υ.Α. Δ5/Β/Φ1/οικ /00 (Τεύχος ΦΕΚ Β 1498/ ) και Υ.Α. Δ5/Β/Φ1/οικ /01 (Τεύχος ΦΕΚ Β 1423/ )), καθώς και τον Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (Υ.Α.4524/01 (Τεύχος ΦΕΚ Β 270/ ) Υ.Α.Δ5/Β/Φ1/οικ / (Τεύχος ΦΕΚ Β 1423/ )). Η υποχρέωση των προμηθευτών κατά την άσκηση της δραστηριότητας προμήθειας να προσκομίζουν ικανοποιητικές μακροχρόνιες εγγυήσεις για την εξασφάλιση διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το Σύστημα, ρυθμίζεται πλέον με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (YA. Δ5-ΗΛ/Β/οικ./8311/ , ΦΕΚ Β 655/2005). 1. Άδεια Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας Η άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από γνώμη της ΡΑΕ και σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ν. 3426/2005, άρθρο 15, παρ. 1), στον οποίον αναφέρονται τα στοιχεία και έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση άδειας προμήθειας, μεταξύ των οποίων είναι και ο σχεδιασμός για την εκπλήρωση υποχρεώσεων κοινής ωφέλειας, όπου ισχύουν (Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ / (ΦΕΚ Β 1498), Παράρτημα 2, Μέρος 2 περίπτωση 7 και Υ.Α. Δ5/Β/Φ1/οικ.17773/ (ΦΕΚ Β 1423), Παράρτημα 2Α, Μέρος 2, περίπτωση 7). Η άδεια προμήθειας δεν αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της άδειας παραγωγής, εφόσον κάποιος μπορεί να είναι προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς όμως να είναι και παραγωγός. Στην περίπτωση αυτή, κάποιος εισαγωγέας που εμπορεύεται ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με εγχώριους ή μη φορείς και να προμηθεύει έτσι Επιλέγοντες Πελάτες. Ύστερα από απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και μετά από σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ, από την υποχρέωση λήψης άδειας προμήθειας εξαιρούνται όσοι προμηθεύουν ηλεκτρική 40

45 ενέργεια που παράγεται αποκλειστικά από (Ν. 2773/1999, άρθρο 24, παρ. 3): Εφεδρικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, ανεξάρτητα από την ισχύ τους, που λειτουργούν μόνο σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή αδυναμίας του Συστήματος ή του Δικτύου. Αν οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους, απαιτείται άδεια παραγωγής και συνεπώς και προμήθειας (Ν. 3468/2006, άρθρο 24, παρ. Γ). Σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύος μέχρι 2MWe, που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς με σκοπούς αποκλειστικά εκπαιδευτικούς ή πειραματικούς (Ν. 2773/1999, άρθρο 24, παρ. 3). Με απόφαση της ΡΑΕ, διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων εξαίρεσης και καθορίζεται ο χρόνος διάρκειάς της. Η ΡΑΕ κοινοποιεί την απόφασή της στον αιτούντα, την καταχωρεί στο μητρώο αδειών, τη δημοσιοποιεί και τη γνωστοποιεί στον Υπουργό Ανάπτυξης (Υ.Α.17951/00 (ΦΕΚ Β 1498), άρθρο 22, παρ. 5). Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3428/2004 ορίζεται ότι: «Απαγορεύεται η συμμετοχή του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας φυσικού αερίου, καθώς και στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. ενεργεί ως Αυτοπαραγωγός, κατά τις διατάξεις του Ν. 2773/1999». Από την , όλοι οι καταναλωτές ορίζονται ως Επιλέγοντες Πελάτες (βλ. Ενότητα Α του παρόντος), με εξαίρεση τους καταναλωτές που οι εγκαταστάσεις τους είναι συνδεδεμένες με Απομονωμένα Μικροδίκτυα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, στα οποία άδεια προμήθειας χορηγείται αποκλειστικά στη ΔΕΗ Α.Ε. (Ν.3426/2005, άρθρο 16, παρ. 1). Ο Διαχειριστής του Συστήματος, ο Διαχειριστής του Δικτύου και ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στους Επιλέγοντες Πελάτες, μετά από αίτησή τους, πρόσβαση μέσω ηλεκτρικών γραμμών ή εγκαταστάσεων ή και των δύο, στο Σύστημα, στο Δίκτυο ή στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά περίπτωση (Ν.3426/2005, άρθρο 16, παρ. 2). 41

46 2. Γενικοί όροι Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Η άδεια προμήθειας παρέχει στον κάτοχό της όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων, οι οποίοι υπαγορεύονται από τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξής όροι: 1. Η άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας: o στην περίπτωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Επιλέγοντες Πελάτες, ισχύει για συγκεκριμένο κάτοχο καθώς και συγκεκριμένο μέγιστο της ανώτατης ζήτησης (Υ.Α.17951/00 (ΦΕΚ Β 1498), Παράρτημα 6, παρ. 1). o στην περίπτωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες που είναι εγκατεστημένοι οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια, έχει αποδοθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. (Υ.Α.17773/00 (ΦΕΚ Β 1423), Παράρτημα 7, παρ. 1). 2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να έχει στην κυριότητά του επαρκές δυναμικό παραγωγής εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε., του οποίου η συνολική καθαρή ηλεκτρική ισχύς δεν μπορεί να είναι μικρότερη: o της ανώτατης ζήτησης που προβλέπεται στην άδεια προμήθειας, στην περίπτωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Επιλέγοντες Πελάτες (Υ.Α.17951/00 (ΦΕΚ Β 1498), Παράρτημα 6, παρ. 7.1) o από το άθροισμα της συνολικής ανώτατης ζήτησης των Μη Επιλεγόντων Πελατών του και της συνολικής ανώτατης ζήτησης των Επιλεγόντων Πελατών που μπορεί νόμιμα να προμηθεύει, στην περίπτωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες (Υ.Α.17773/00 (ΦΕΚ Β 1423), Παράρτημα 7, παρ. 7.1). 3. Ο κάτοχος της άδειας εγγυάται τη διαθεσιμότητα εφεδρείας στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. η οποία αντιπροσωπεύει συνολικά καθαρή ηλεκτρική ισχύ όχι μικρότερη από 15%: o της ανώτατης ζήτησης που προβλέπεται στην άδεια προμήθειας, στην περίπτωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Επιλέγοντες Πελάτες (Υ.Α.17951/00 (ΦΕΚ Β 1498), Παράρτημα 6, παρ. 8.1) o από το άθροισμα της συνολικής ανώτατης ζήτησης των Μη Επιλεγόντων Πελατών του και της συνολικής ανώτατης ζήτησης των Επιλεγόντων Πελατών 42

47 που μπορεί νόμιμα να προμηθεύει, στην περίπτωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες (Υ.Α.17773/00 (ΦΕΚ Β 1423), Παράρτημα 7, παρ. 8.1). 4. Σε περίπτωση που το Δυναμικό Παραγωγής ή η Ισχύς Εφεδρείας βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας, ο κάτοχος της άδειας οφείλει να φροντίζει για τη διαθεσιμότητα του αναγκαίου δυναμικού μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των συστημάτων μεταφοράς και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη διακόπτεται ο εφοδιασμός των Πελατών του λόγω μη διαθεσιμότητας του αναγκαίου δυναμικού μεταφοράς και διασυνδέσεων (Υ.Α.17951/00 (ΦΕΚ Β 1498), Παράρτημα 6, παρ. 9.1 και Υ.Α.17773/00 (ΦΕΚ Β 1423), Παράρτημα 7, παρ. 9.1). 5. Όταν λόγω αύξησης της ζήτησης των Πελατών: o η πραγματική ή η αναμενόμενη ανώτατη ζήτηση των Πελατών του υπερβαίνει τι 8% της ανώτατης ζήτησης που προβλέπεται στην άδεια προμήθειας, στην περίπτωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Επιλέγοντες Πελάτες (Υ.Α.17951/00 (ΦΕΚ Β 1498), Παράρτημα 6, παρ. 10.2) o το άθροισμα της πραγματικής ή της αναμενόμενης συνολικής ανώτατης ζήτησης των Μη Επιλεγόντων Πελατών και της συνολικής ανώτατης ζήτησης που καθορίζεται σε οποιαδήποτε άδεια προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες, στην περίπτωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες (Υ.Α.17773/00 (ΦΕΚ Β 1423), Παράρτημα 7, παρ. 10.2), ο κάτοχος της άδειας οφείλει να ενημερώσει τον Υπουργό Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ και να λάβει: μέτρα που αποσκοπούν στην αναγκαία αύξηση του επαρκούς δυναμικού παραγωγής, της εφεδρείας ισχύος ή του αναγκαίου δυναμικού μεταφοράς και διασύνδεσης μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της συνολικής ανώτατης ζήτησης των Πελατών του, είτε μέσω διαχείρισης της ζήτησης ή με μεταφορά Πελατών σε άλλους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κάθε άλλα μέτρα που θεωρούνται όμως προσωρινής ισχύος, όπως η σύναψη συμβάσεων με κατόχους άδειας παραγωγής για πρόσθετη ισχύ παραγωγής ή έκτακτες εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. 43

48 6. Στην περίπτωση άδειας για προμήθεια σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες, ο κάτοχος της άδειας (ΔΕΗ Α.Ε.) είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2773/1999 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3426/2005, υπεύθυνος για την κατασκευή και τη λειτουργία πρόσθετου δυναμικού παραγωγής σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που αποτελούν Απομονωμένα Μικροδίκτυα, όταν οι εγκαταστάσεις είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών με σκοπό τη διασφάλιση της διαρκούς και αδιάκοπης προμήθειας με ηλεκτρική ενέργεια (Υ.Α.17773/00 (ΦΕΚ Β 1423), Παράρτημα 7, παρ. 11.2). 7. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να συνάψει με τον ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. συμβάσεις που απαιτούνται για τη σύνδεσή του και τη χρήση του Συστήματος καθώς και να τηρεί τους όρους των συμβάσεων αυτών (Υ.Α.17951/00 (ΦΕΚ Β 1498), Παράρτημα 6, παρ. 12 και Υ.Α.17773/00 (ΦΕΚ Β 1423), Παράρτημα 7, παρ. 13). 8. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους Κανόνες Ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2773/1999 καθώς και τους περιβαλλοντικούς όρους οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης ή ισχύος της άδειας όπως και κάθε άλλο κανόνα δικαίου που διέπει τη δραστηριότητά του (Υ.Α.17951/00 (ΦΕΚ Β 1498), Παράρτημα 6, παρ. 14 και Υ.Α.17773/00 (ΦΕΚ Β 1423), Παράρτημα 7, παρ. 14). 9. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης (άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 2773/1999) με τις οποίες του επιβάλλονται κατά τη χορήγηση της άδειας πρόσθετες υποχρεώσεις σχετικά με: την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και την αντιμετώπιση περιπτώσεων πολέμου ή επιστράτευσης ή ανάγκες της άμυνας της χώρας ή επείγουσα κοινωνική ανάγκη από θεομηνία ή ανάγκη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία (Υ.Α.17951/00 (ΦΕΚ Β 1498), Παράρτημα 6, παρ και Υ.Α.17773/00 (ΦΕΚ Β 1423), Παράρτημα 7, παρ. 15.3). 3. Εταιρίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στις ελληνικές περιοχές Στον Πίνακα 6 του Παραρτήματος 2 παρατίθεται το αρχείο αδειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο τηρεί η ΡΑΕ (ημερομηνία έκδοσης ). 44

49 Ζ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Ορισμός Με τον όρο Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας νοείται η διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας από έναν σταθμό παραγωγής σε έναν υποσταθμό, από έναν υποσταθμό σε έναν άλλο ή προς οποιαδήποτε άλλη διασύνδεση, μέσω του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας), όπως αυτό ορίζεται στην Ενότητα Α του παρόντος. 2. Το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Το Ελληνικό Ηλεκτρικό Σύστημα Μεταφοράς (εφεξής καλούμενο «Σύστημα») αποτελείται από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα του ηπειρωτικού τμήματος της χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτό νησιών (βλ. Πίνακα 7 του Παραρτήματος 2), στα επίπεδα υψηλής (150kV και 66kV) και υπερυψηλής τάσης (400kV) («Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ)», Περίοδος , ΔΕΣΜΗΕ, Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ανάπτυξης & Συντήρησης Συστήματος, Διεύθυνση Σχεδιασμού Συστήματος, σελ. 11, Αθήνα, Ιανουάριος 2005). Ο Χάρτης 1 του Παραρτήματος 1 αποδίδει το Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της περιόδου , περιλαμβάνοντας τόσο τα έργα που λειτουργούν όσο και αυτά που πρόκειται να λειτουργήσουν κατά την περίοδο (www.desmie.gr, Απρίλιος 2008). Το Σύστημα Μεταφοράς διασυνδέει τους σταθμούς παραγωγής με τα κέντρα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές. Η ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται από τους σταθμούς παραγωγής στα κέντρα κατανάλωσης (μεγάλα αστικά κέντρα) μέσω των γραμμών υψηλής (150kV) και υπερυψηλής τάσης (400kV). Οι γραμμές αυτές («Χαμηλόσυχνα Ηλεκτρικά και Μαγνητικά Πεδία», Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Υπουργείο Ανάπτυξης), σελ , Αθήνα 2005) επιτρέπουν: τη συνέχιση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ακόμα και στην περίπτωση που παρουσιάζεται κάποια βλάβη την εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία μόνο των πιο οικονομικών σταθμών τη διασύνδεση με τα γειτονικά κράτη. Στη συνέχεια, η ηλεκτρική ενέργεια διανέμεται στους κατά τόπους καταναλωτές -μέσω των τοπικών δικτύων διανομής-, εκ των οποίων: 45

50 οι περισσότεροι τροφοδοτούνται με μονοφασικές παροχές χαμηλής τάσης (220V) μερικοί έχοντες μεγαλύτερες ανάγκες τροφοδοτούνται με τριφασικές παροχές (380V) βιοτεχνίες, μεγάλα εργοστάσια κ.λ.π. τροφοδοτούνται με μέση τάση (20kV) βιομηχανίες τροφοδοτούνται με υψηλή τάση (150kV). Ο υποβιβασμός των επιπέδων των τάσεων από την υπερυψηλή τάση έως τη χαμηλή γίνεται μέσω μετασχηματισμών. 2.1 Περιγραφή του Υφιστάμενου Συστήματος Μεταφοράς Το Σύστημα Μεταφοράς αποτελείται από τα εξής στοιχεία («Η Ασφάλεια Τροφοδοσίας στον Ηλεκτρισμό: το Δίκτυο Μεταφοράς», Κ. Τάσσος, Διευθυντής στο Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ, Α Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Προστασίας της Κρίσιμης Υποδομής της Χώρας», ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Μαΐου 2003, σελ. 1): Υποσταθμούς Υψηλής Τάσης/Μέσης Τάσης (ΥΤ/ΜΤ), στους οποίους συνδέονται γραμμές υψηλής και μέσης τάσης, όπου υποσταθμός (Υ/Σ) ονομάζεται η όλη εγκατάσταση που περιλαμβάνει το μετασχηματιστή και τις πέριξ αυτού συνδέσεις, τους διακόπτες, τα στοιχεία προστασίας από βραχυκυκλώματα, υπερφόρτιση κ.λ.π. («Χαμηλόσυχνα Ηλεκτρικά και Μαγνητικά Πεδία», Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Υπουργείο Ανάπτυξης), σελ. 22, Αθήνα 2005). Κέντρα Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ), τα οποία αποτελούν τα σημεία σύνδεσης του Συστήματος 400kV με το πυκνότερο αλλά ασθενέστερο, από πλευράς μεταφορικής ικανότητας, Σύστημα 150kV και εξυπηρετούν ανάγκες απομάστευσης ισχύος προς το Σύστημα 150kV. Συνολικά στο Σύστημα Μεταφοράς υπάρχουν 13 ΚΥΤ («Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ)», Περίοδος , ΔΕΣΜΗΕ, Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ανάπτυξης & Συντήρησης Συστήματος, Διεύθυνση Σχεδιασμού Συστήματος, σελ. 15, Αθήνα, Ιανουάριος 2005). Γραμμές Μεταφοράς (Γ.Μ.): Με τον όρο γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας νοούνται οι εναέριες γραμμές υψηλής τάσης (συνήθως 150kV, ενώ υπάρχουν και γραμμές 66kV) και υπερυψηλής τάσης (400kV) καθώς και οι υπόγειες γραμμές υψηλής τάσης («Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ)», Περίοδος , ΔΕΣΜΗΕ, Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ανάπτυξης & Συντήρησης Συστήματος, Διεύθυνση Σχεδιασμού Συστήματος, σελ. 16, Αθήνα, Ιανουάριος 2005). Οι γραμμές αυτές χαρακτηρίζονται ως γραμμές απλού ή διπλού κυκλώματος ανάλογα 46

51 με το εάν φέρουν ένα ή δύο τριφασικά κυκλώματα. («Χαμηλόσυχνα Ηλεκτρικά και Μαγνητικά Πεδία», Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Υπουργείο Ανάπτυξης), σελ. 25, Αθήνα 2005). Συσκευές Αντιστάθμισης Αέργου Ισχύος: Οι ανάγκες για αντιστάθμιση αέργου ισχύος, δηλαδή τη μείωση της αέργου ισχύος, όταν η πραγματική ισχύς παραμένει αμετάβλητη με σκοπό τη μείωση του συνολικού ρεύματος των γραμμών του δικτύου και την αποφυγή επιφόρτισης των γραμμών μεταφοράς, καλύπτονται με την εγκατάσταση πυκνωτών και πηνίων («Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ)», Περίοδος , ΔΕΣΜΗΕ, Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ανάπτυξης & Συντήρησης Συστήματος, Διεύθυνση Σχεδιασμού Συστήματος, σελ , Αθήνα, Ιανουάριος 2005). Διεθνείς Διασυνδέσεις: Σύμφωνα με τη ΜΑΣΜ , το εγχώριο Σύστημα Μεταφοράς διασυνδέεται με τα Συστήματα Μεταφοράς της ΠΓΔΜ, της Αλβανίας, της Βουλγαρίας και της Ιταλίας (υποθαλάσσια). Στο Χάρτη 2 του Παραρτήματος 1 φαίνονται οι διασυνδέσεις του εγχώριου Συστήματος Μεταφοράς με τα Συστήματα Μεταφοράς των γειτονικών κρατών (www.dei.gr, Απρίλιος 2008). Σύμφωνα με στοιχεία από την Ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε., κατά την ημερομηνία , το Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς: αποτελείτο από km γραμμών μεταφοράς, όπως φαίνεται στον Πίνακα 8 του Παραρτήματος 2 συμπεριελάμβανε 538 μετασχηματιστές και αυτομετασχηματιστές με συνολική ονομαστική ισχύ MVA. 3. Κύριος του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας Το Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας ανήκει αποκλειστικά στη ΔΕΗ Α.Ε. (Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε.) (Ν. 2773/1999, άρθρο 12, παρ. 1). Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει υποχρέωση να λάβει άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήματος, η οποία καλύπτει κάθε μελλοντική του επέκταση. Η άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήματος αφορά μόνο την κυριότητα του Συστήματος και όχι τις άλλες δραστηριότητες της ηλεκτρικής ενέργειας που διενεργούνται από τη ΔΕΗ Α.Ε.. Η άδεια χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό άδειας αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήματος Μεταφοράς 47

52 Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής Συστήματος) (Υ.Α.Δ5/Β/Φ1/οικ / (Τεύχος ΦΕΚ Β' 1423/ )). 4. Αρμοδιότητες του Κυρίου του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας Η ΔΕΗ Α.Ε., ως κύριος του Συστήματος, υποχρεούται να τηρεί τους γενικούς και ειδικούς όρους της άδειας αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήματος, οι οποίοι είναι οι εξής (ΥΑ Δ5/Β/Φ1/οικ / , ΦΕΚ 1423, τ.β ): Παραχώρηση του ελέγχου του Συστήματος στον ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2773/99 και τήρηση των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης Ελέγχου του Συστήματος που υπογράφεται με τον ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.. Τήρηση του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΥΑ Δ5/Β/Φ1/οικ / , ΦΕΚ 1423, τ.β, άρθρο 4, παρ. 2), όπως έχει εγκριθεί με βάση την ΥΑ Δ-5/ΗΛ/Β/οικ./8311/ , ΦΕΚ 655, τ.β και τροποποιηθεί με βάση την ΥΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/8051/ , ΦΕΚ 501, τ.β Τήρηση των οδηγιών της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. ιδίως σε σχέση με τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Συστήματος και την εκτέλεση εργασιών νέων συνδέσεων στο Σύστημα (ΥΑ Δ5/Β/Φ1/οικ / , ΦΕΚ 1423, τ.β, άρθρο 4, παρ. 3) Υλοποίηση εργασιών ανάπτυξης του Συστήματος και διασυνδέσεων που τις ανατίθενται από τον ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με τις οδηγίες της (ΥΑ Δ5/Β/Φ1/οικ / , ΦΕΚ 1423, τ.β, άρθρο 5, παρ. 3) Εκτέλεση εργασιών συντήρησης του Συστήματος σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. (ΥΑ Δ5/Β/Φ1/οικ / , ΦΕΚ 1423, τ.β, άρθρο 5, παρ. 2) Έγκαιρη και άρτια υλοποίηση των νέων συνδέσεων που της ανατίθενται από τη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. (ΥΑ Δ5/Β/Φ1/οικ / , ΦΕΚ 1423, τ.β, άρθρο 5, παρ. 4) 5. Διαχειριστής του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας Η ΔΕΗ Α.Ε. ως αποκλειστικός κύριος του Συστήματος έχει παραχωρήσει τον έλεγχο του Διασυνδεδεμένου Συστήματος στο «Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.», εφεξής «Διαχειριστή του Συστήματος» (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.) 48

53 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2773/1999), ο οποίος οφείλει να ασκεί τον έλεγχο του Συστήματος σύμφωνα με την άδεια διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Συστήματος την οποία και υποχρεούται να λάβει (ΥΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/7705/ , ΦΕΚ 492, τ.β ). Η άδεια αυτή καλύπτει κάθε μελλοντική επέκταση του Συστήματος και χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ με βάση τον Κανονισμό Αδειών (ΥΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/6296/ , ΦΕΚ 360, τ.β ). Ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.) ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 328/ (ΦΕΚ Α'268) και ήδη λειτουργεί. Ο Διαχειριστής είναι ανώνυμη εταιρία του δημοσίου και είναι υπεύθυνος για το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της χώρας και των διασυνδέσεων, παρέχοντας ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους παραγωγούς και χρήστες του Συστήματος. Με τις διατάξεις του Ν.3426/2005, ο οποίος τροποποίησε το Ν. 2773/1999, ενισχύθηκαν πλέον τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς σχετικά με την ανάπτυξη και συντήρηση του Συστήματος, δεδομένου ότι ο Διαχειριστής αυτός είναι πλέον αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Συστήματος, καθώς και την πρόσβαση τρίτων σε αυτό. Στο σημείο αυτό επισημαίνονται τα εξής: o Το Δίκτυο υπογείων καλωδίων Υψηλής Τάσης που εξυπηρετεί τις ανάγκες της περιοχής της Πρωτεύουσας (καθώς και ορισμένων υποσταθμών στην περιοχή Θεσσαλονίκης) είναι στην αρμοδιότητα του Διαχειριστή του Δικτύου και συνεπώς η ανάπτυξή του δεν προγραμματίζεται από τον ΔΕΣΜΗΕ. Παρά ταύτα, η ανάπτυξη και λειτουργία του Δικτύου Υψηλής Τάσης της περιοχής πρωτεύουσας έχει σημαντική επίπτωση στην ανάπτυξη του Συστήματος («Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ)», Περίοδος , ΔΕΣΜΗΕ, Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ανάπτυξης & Συντήρησης Συστήματος, Διεύθυνση Σχεδιασμού Συστήματος, σελ. 1, Αθήνα, Ιανουάριος 2005) o Για το Σύστημα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ο αρμόδιος Διαχειριστής παραμένει η ΔΕΗ Α.Ε. («Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ)», Περίοδος , ΔΕΣΜΗΕ, Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ανάπτυξης & Συντήρησης Συστήματος, Διεύθυνση Σχεδιασμού Συστήματος, σελ. 1, Αθήνα, Ιανουάριος 2005). 49

54 6. Αρμοδιότητες του Διαχειριστή του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας Η διαχείριση του Συστήματος διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, ο οποίος καταρτίζεται από το Διαχειριστή του Συστήματος και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ. (Ν. 2773/1999, άρθρο 19, παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3426/2005, άρθρο 9, παρ. 1). Σύμφωνα με τον Κανονισμό Άδειας Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης του Συστήματος, ο Διαχειριστής του Συστήματος έχει μεταξύ άλλων και τις εξής αρμοδιότητες (ΥΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/6296/ , ΦΕΚ 360, τ.β ): Ενεργεί σύμφωνα με το Ν.2773/1999 και τις τροποποιήσεις του καθώς και το Καταστατικό του (ΠΔ 328/2000) (ΥΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/6296/ , ΦΕΚ 360, τ.β, άρθρο 3, παρ. 10) Κατέχει την αποκλειστική λειτουργία και εκμετάλλευση του Συστήματος (Ν. 2773/1999, άρθρο 18, παρ. 1.4 Διασφαλίζει, με τις αρμόδιες Επιχειρησιακές Διευθύνσεις Λειτουργίας και Ελέγχου Συστήματος και Ανάπτυξης-Συντήρησης Συστήματος, τη συντήρηση και την ομαλή λειτουργία όλων των στοιχείων του Συστήματος (Ν. 2773/1999, άρθρο 15, παρ. 1) Μεριμνά για την ανάπτυξη του Συστήματος (Ν. 2773/1999, άρθρο 15, παρ. 1) Μεριμνά για την ανάπτυξη των διασυνδέσεων του Συστήματος με άλλα δίκτυα για να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια (Ν. 2773/1999, άρθρο 15, παρ. 1) Παρέχει πρόσβαση στο Σύστημα στους κατόχους άδειας παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, σε όσους νομίμως έχουν εξαιρεθεί από την υποχρέωση κατοχής τέτοιων αδειών και στους Επιλέγοντες Πελάτες (Ν. 2773/1999, άρθρο 15, παρ. 2α) Δίνει οδηγίες στον Κύριο του Συστήματος για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του (ΥΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/6296/ , ΦΕΚ 360, τ.β, άρθρο 3, παρ. 1δ) Επιτρέπει τη σύνδεση με το Σύστημα στο Διαχειριστή του Δικτύου (Ν. 2773/1999, άρθρο 15, παρ. 2β) Προγραμματίζει και κατανέμει το φορτίο ηλεκτρικής ενέργειας στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής (Ν. 2773/1999, άρθρο 15, παρ. 2γ) Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση επαρκών περιθωρίων εφεδρείας ηλεκτρικής ενέργειας από τους παραγωγούς, τους προμηθευτές, τον 50

55 Διαχειρίζεται τη ροή ενέργειας στο Σύστημα, συνεκτιμώντας ανταλλαγές με άλλα διασυνδεδεμένα συστήματα (Ν. 2773/1999, άρθρο 15, παρ. 2ε) Εξασφαλίζει την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα του Συστήματος και μεριμνά να είναι διαθέσιμες οι αναγκαίες επικουρικές υπηρεσίες (Ν. 2773/1999, άρθρο 15, παρ. 2στ) Εκπονεί και δημοσιοποιεί ετήσιο σχέδιο Μελέτης για την Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ), για τα επόμενα 5 έτη (Ν. 3426/2005, άρθρο 6, παρ. 2) Καταρτίζει και δημοσιεύει τουλάχιστον κάθε 2 έτη τακτικές προβλέψεις (που καλύπτουν την επόμενη πενταετία) σχετικά με το δυναμικό παραγωγής και μεταφοράς που ενδέχεται να συνδεθεί με το Σύστημα, τις ανάγκες διασύνδεσης με άλλα Συστήματα ή Δίκτυα, τις δυνατότητες μεταφοράς και τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (Ν. 2773/1999, άρθρο 15, παρ. 3) Έχει το δικαίωμα να αρνείται την πρόσβαση δικαιουμένων στο Σύστημα μόνο για λόγους εξάντλησης της ικανότητας φόρτισης του Δικτύου (Ν. 3426/2005, άρθρο 9, παρ. 2β) Η συντήρηση και λειτουργία του Συστήματος γίνεται με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις οδηγίες του ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.. Παράλληλα, η Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε. υλοποιεί πρόγραμμα ανανέωσης και αντικατάστασης πεπαλαιωμένου και μη επαρκώς αξιόπιστου εξοπλισμού του Συστήματος και του Δικτύου (www.dei.gr, Απρίλιος 2008). Η κατασκευή έργων μεταφοράς γίνεται με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα και πάλι με τον προγραμματισμό του ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., όπως περιγράφεται στα προγράμματα (www.dei.gr, Απρίλιος 2008): «Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς» (ΜΑΣΜ), που εκδίδεται από τον ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. και επικυρώνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης (Ν. 3426/2005, άρθρο 6, παρ. 2) και «Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς Νήσων» (Μ.Α.Σ.Μ.-Ν), που συντάσσεται από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε. και επικυρώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Διανομής αυτής. 51

56 7. Ένταξη σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο Σύστημα Για τη λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς, λαμβάνεται υπόψη ο Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και η ένταξη των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα γίνεται με βάση τη διαχείριση που ασκεί ο ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3468/2006, για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που συνδέονται με το Σύστημα, εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του Συστήματος ή του Δικτύου, ο αρμόδιος Διαχειριστής του Συστήματος, κατά την κατανομή του φορτίου, υποχρεούται να δίνει προτεραιότητα: Σε εγκαταστάσεις παραγωγής με χρήση ΑΠΕ καθώς και στις μονάδες ΑΠΕ υβριδικών σταθμών (παρ. 1α). Σε εγκαταστάσεις παραγωγής όπου η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από σταθμούς ΣΗΘΥΑ με χρήση ΑΠΕ ή από σταθμούς ΣΗΘΥΑ με χρήση ΑΠΕ σε συνδυασμό με αέρια καύσιμα (παρ. 1β). Σε εγκαταστάσεις παραγωγής όπου η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από σταθμούς ΣΗΘΥΑ στους οποίους δε γίνεται αποκλειστική χρήση ΑΠΕ ή συνδυασμένη χρήση ΑΠΕ και αερίων καυσίμων, με εγκατεστημένη ισχύ έως 35 MWe (παρ. 1γ) Σε μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες, με εγκατεστημένη ισχύ έως 15MWe (παρ. 1α). Στο πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας αυτοπαραγωγών, στην περίπτωση που η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από σταθμούς ΑΠΕ ή από σταθμούς ΣΗΘΥΑ με χρήση ΑΠΕ ή από σταθμούς ΣΗΘΥΑ με χρήση ΑΠΕ σε συνδυασμό με αέρια καύσιμα, με εγκατεστημένη ισχύ έως 35 MWe (παρ. 2). Στο πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας αυτοπαραγωγών, εφόσον το πλεόνασμα της ενέργειας παράγεται από σταθμούς ΣΗΘΥΑ στους οποίους δε γίνεται αποκλειστική χρήση ΑΠΕ ή συνδυασμένη χρήση ΑΠΕ και αερίων καυσίμων, με εγκατεστημένη ισχύ έως 35 MWe και μόνο για το τμήμα της παραγόμενης ενέργειας που δεν υπερβαίνει σε ετήσια βάση το 20% της συνολικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των MWh (παρ. 2) Σε μονάδες ΑΠΕ υβριδικών σταθμών των οποίων η ένταξη στο Σύστημα καθίσταται αδύνατη για λόγους ασφάλειας της λειτουργίας του Συστήματος ή του Δικτύου, με εγκατεστημένη ισχύ ίση με το ποσοστό της ισχύος που απορροφάται από το Σύστημα για τη λειτουργία των αποθηκευτικών μονάδων του υβριδικού σταθμού που λειτουργούν κατά την ίδια ώρα κατανομής (παρ. 3). 52

57 8. Σχετικά με την εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και έργων υποδομής τους Απαγορεύεται η εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας επάνω ή κάτω από δημόσιους δρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια ή άλλους κοινόχρηστους δημόσιους χώρους ή κατά μήκος αυτών. Στην απαγόρευση αυτή δεν περιλαμβάνονται τα δίκτυα της ΔΕΗ Α.Ε., τα δίκτυα φωτισμού οδών και πλατειών και τα δίκτυα που απαιτούνται για την κίνηση των ηλεκτροκίνητων μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς επίσης και τα έργα σύνδεσης των σταθμών ΑΠΕ (Ν.2244/94, άρθρο 5, παρ. 3, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3468/2006, άρθρο 24, παρ. Β.2). Η απαγόρευση αυτή μπορεί να αρθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και ύστερα από γνώμη του Διαχειριστή του Συστήματος, η οποία αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το Σύστημα ή το Δίκτυο (Ν.3426/2005, άρθρο 30, παρ. 5). Με το Ν.3468/2006, τα έργα που κατασκευάζουν οι παραγωγοί ΑΠΕ για τη σύνδεση των σταθμών τους απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια και πλεονεκτήματα σα να κατασκευάζονταν και να ανήκαν στη ΔΕΗ Α.Ε. (άρθρο 11, παρ. 1). Τα δικαιώματα απαλλοτριώσεως ακινήτων, συστάσεως δουλειών, χρήσεως οδών, πλατειών, πεζοδρομίων, διέλευσης γραμμών ή καλωδίων ή διανοίξεως υπόγειων σηράγγων ή εκτελέσεως υπέργειων ή υπόγειων εργασιών, τοποθέτησης στύλων, εγκατάστασης υποσταθμών, που είναι αναγκαίες για την κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, εκμετάλλευση, ανάπτυξη και διατήρηση της λειτουργικής και τεχνικής αρτιότητας του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και εν γένει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και παροχή υπηρεσιών ή άσκηση δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας, εφαρμόζονται αναλόγως και υπέρ του Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ν. 2941/2001, άρθρο 9, παρ. 8). Έργα σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας και τα δίκτυα αυτόνομων νησιωτικών περιοχών μπορεί να κατασκευάζονται από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επενδυτή, σύμφωνα με προδιαγραφές παρεχόμενες από το Διαχειριστή του Συστήματος και των Δικτύων (Ν. 2941/2001, άρθρο 2, παρ. 9). Με το άρθρο 24 του Ν. 3426/2005, το δικαίωμα αυτό επεκτάθηκε σε όλους τους σταθμούς παραγωγής ανεξαρτήτως καυσίμου. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων και η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε βάρος αυτών, για την εκτέλεση έργων ανάπτυξης, επέκτασης και ενίσχυσης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, μέσω του οποίου διακινείται υψηλή 53

58 τάση, είναι υπηρεσία κοινής ωφέλειας, η οποία και κηρύσσεται με κοινή απόφαση του Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης ή απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται το απαλλοτριωτέο ακίνητο ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτού, προκειμένου για έκταση μέχρι m 2 (Ν. 3175/2003, άρθρο 15, παρ. 1α). Ο Ν. 3175/2003, στο άρθρο 15 (παρ. 1δ) συγκεκριμένα προβλέπει ότι ιδιωτικές δασικές εκτάσεις μπορεί να απαλλοτριωθούν για δημόσια ωφέλεια χωρίς να είναι αναγκαία καμιά μεταβολή του χαρακτηρισμού τους, ούτε και τήρηση της διαδικασίας που καθορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ Α 289). 54

59 H. ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Γενικά 1.1 Εισαγωγή Η Γενική Διεύθυνση Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την ελληνική επικράτεια, τόσο στην περιοχή του Διασυνδεδεμένου Συστήματος όσο και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Το σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα περιλαμβάνει γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης. Η μέση τάση έχει γραμμές των 20kV, 15kV καθώς και ένα μικρό αριθμό γραμμών στα 22kV και 6,6kV. Η χαμηλή τάση περιλαμβάνει γραμμές στα V. Στον Πίνακα 9 του Παραρτήματος 2 παρουσιάζεται το δίκτυο διανομής στην Ελλάδα στις Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία από την Ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε., κατά την ημερομηνία , το Δίκτυο Διανομής συμπεριελάμβανε μετασχηματιστές μέσης τάσης συνολικής ισχύος περίπου MVA. Στο Σχήμα 2 του Παραρτήματος 4 αποδίδεται συνολικά η λειτουργία του Ελληνικού Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας («Χαμηλόσυχνα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία», Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας/Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα 2005, σελ. 22). 1.2 Δίκτυο Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 3468/2006, με τον όρο Δίκτυο, νοείται το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. που είναι εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια, το οποίο αποτελείται από γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης και εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και από γραμμές και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο αυτό. Το Δίκτυο, εκτός από το δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, συνδέεται στο Σύστημα μέσω των υποσταθμών υψηλής τάσης και μέσης τάσης (ΥΤ/ΜΤ). Όριο μεταξύ Συστήματος και Δικτύου αποτελεί το διακοπτικό μέσο που βρίσκεται στην πλευρά της ΥΤ του μετασχηματιστή ισχύος του υποσταθμού και το οποίο αποτελεί στοιχείο του Δικτύου. Για τις περιοχές στο Δίκτυο των οποίων ανήκουν γραμμές ΥΤ, το όριο μεταξύ Συστήματος και Δικτύου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος, του Διαχειριστή του Δικτύου καθώς και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και του Κυρίου του Συστήματος και του Δικτύου. 55

60 2. Το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας διακρίνεται στα εξής Δίκτυα: Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, το οποίο συνδέεται με το Σύστημα μέσω των υποσταθμών υψηλής και μέσης τάσης (βλ. Χάρτης 1 του Παραρτήματος 1). Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, το οποίο δε συνδέεται με το Σύστημα και το Δίκτυο Διανομής της ηπειρωτικής χώρας (www.rae.gr, Απρίλιος 2008) (βλ. Πίνακα 8 του Παραρτήματος 2). Δίκτυο Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ). Οι γραμμές διανομής μέσης και χαμηλής τάσης και οι εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται εντός των ορίων του ακινήτου που περιγράφεται στις διατάξεις του Ν.2338/1995 (ΦΕΚ 202 Α/ ) και οι οποίες κατασκευάζονται και τίθενται σε λειτουργία από την εταιρία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» καθώς και οι μελλοντικές επεκτάσεις αυτών εντός της ίδιας έκτασης αποτελούν το Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Δίκτυο ΔΑΑ) και δεν εντάσσονται στο Δίκτυο κατά την έννοια που του αποδίδεται (Ν. 3426/2005, άρθρο 29, παρ. 1). 3. Κύριος του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Το Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ανήκει αποκλειστικά στη ΔΕΗ Α.Ε. (Κύριος του Δικτύου Διανομής), στην οποία και χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητας του Δικτύου. Η άδεια αυτή καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκταση του Δικτύου (Ν. 3426/2005, άρθρο 11 «Άρθρο 21 Κυριότητα Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας», παρ. 1). Το Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ανήκει στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και εντάσσεται στα πλαίσια των παροχών κοινής ωφέλειας εντός του αεροδρομίου (www.aia.gr, Απρίλιος 2008). 4. Αρμοδιότητες του Κυρίου του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Η ΔΕΗ Α.Ε. ως κύριος του Δικτύου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Δέχεται τις αιτήσεις των καταναλωτών για σύνδεση στο Δίκτυο (Ν. 3426/2005, άρθρο 11 «Άρθρο 21 Κυριότητα Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας», παρ. 2) 56

61 Λειτουργεί το Δίκτυο (Ν. 3426/2005, άρθρο 11 «Άρθρο 21 Κυριότητα Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας», παρ. 2) Διατηρεί τη λειτουργική και τεχνική αρτιότητα του Δικτύου (Ν. 3426/2005, άρθρο 11 «Άρθρο 21 Κυριότητα Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας», παρ. 2) Αναπτύσσει και συντηρεί το Δίκτυο με βάση τον προγραμματισμό που εκπονεί η ίδια σύμφωνα με τις οδηγίες του Διαχειριστή του Δικτύου ή του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά περίπτωση (Ν. 3426/2005, άρθρο 11 «Άρθρο 21 Κυριότητα Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας», παρ. 2). Προς τούτο, καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου με χρόνο αναφοράς την επόμενη πενταετία, το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ (Ν. 3426/2005, άρθρο 13 «Άρθρο 23 Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής», παρ. η). 5. Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής και Αρμοδιότητές τους Για κάθε ένα από τα Δίκτυα Διανομής υπάρχει και ο αντίστοιχος Διαχειριστής, ο οποίος διαχειρίζεται την παραγωγή του εκάστοτε δικτύου. Η Διαχείριση στη Διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, για το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο (άρθρο 23 του Ν.2773/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν.3426/2005) και τον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (άρθρο 14 του Ν.3426/2005). Και οι δύο προαναφερόμενοι Κώδικες εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ. 5.1 Διαχειριστής Διασυνδεδεμένου Δικτύου Έως την 1 η Ιουλίου 2007, η ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. όφειλε να αναλάβει τις αρμοδιότητες και του Διαχειριστή του Δικτύου και να μετονομαστεί σε «Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος και Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΣΔΗΕ Α.Ε.). Μέχρι τη λειτουργία της ΔΕΣΔΗΕ Α.Ε. (κάτι που ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί), αρμοδιότητες Διαχειριστή του Δικτύου ασκεί η ΔΕΗ Α.Ε., η οποία και κατέχει προσωρινή άδεια διαχείρισης του Δικτύου (Ν. 3426/2005, άρθρο 12 «Άρθρο 22 Διαχείριση του Δικτύου», παρ. 1). Ο Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος και Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας με τη σύστασή του, υποχρεούται να λάβει άδεια διαχείρισης του Δικτύου, η οποία χορηγείται από τον 57

62 Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ (Ν. 3426/2005, άρθρο 12 «Άρθρο 22 Διαχείριση του Δικτύου», παρ. 2). Η Γενική Διεύθυνση Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την ελληνική επικράτεια, τόσο στην περιοχή του Διασυνδεδεμένου Συστήματος όσο και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, καθώς και για την παροχή πρόσβασης στο δίκτυο διανομής σε όλους τους κατόχους αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και στους Επιλέγοντες Πελάτες. Προκειμένου να παρέχει την εν λόγω πρόσβαση στο δίκτυο διανομής, η ΔΕΗ έχει δικαίωμα να χρεώσει τους παραγωγούς, τους πελάτες και τους προμηθευτές με ένα τέλος σύνδεσης, το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της ΡΑΕ (www.dei.gr, Απρίλιος 2008). Ο Διαχειριστής του Διασυνδεδεμένου Δικτύου Διανομής έχει μεταξύ των άλλων και τις εξής αρμοδιότητες: Διασφαλίζει την αξιοπιστία και ασφάλεια του Δικτύου λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (Ν. 3426/2005, άρθρο 12 «Άρθρο 22α Αρμοδιότητες Διαχειριστή του Δικτύου», παρ. 2α). Διασφαλίζει τη διατήρηση της τεχνικής αρτιότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας του Δικτύου (Ν. 3426/2005, άρθρο 12 «Άρθρο 22α Αρμοδιότητες Διαχειριστή του Δικτύου», παρ. 2β). Διασφαλίζει ότι τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα τάσης και την αξιοπιστία τροφοδότησης των Πελατών, όπως καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου (Ν. 3426/2005, άρθρο 12 «Άρθρο 22α Αρμοδιότητες Διαχειριστή του Δικτύου», παρ. 2γ). Συνεργάζεται με το Διαχειριστή Δικτύου Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για την κατάρτιση και εφαρμογή κατάλληλου πρωτοκόλλου συνεργασίας με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του Δικτύου Δ.Α.Α. (Ν. 3426/2005, άρθρο 12 «Άρθρο 22α Αρμοδιότητες Διαχειριστή του Δικτύου», παρ. 2θ). Συνάπτει συμβάσεις με τον Κύριο του Δικτύου σχετικά με την εκτέλεση έργων ανάπτυξης και συντήρησης του Δικτύου (Ν. 3426/2005, άρθρο 12 «Άρθρο 22α Αρμοδιότητες Διαχειριστή του Δικτύου», παρ. 3). 58

63 Παρακολουθεί την εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις κατά τακτά διαστήματα στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη ΡΑΕ (Ν. 3426/2005, άρθρο 13, παρ. 2ιδ). 5.2 Διαχειριστής Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών Διαχειριστής του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών είναι η ΔΕΗ Α.Ε.. Η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει να λάβει άδεια αποκλειστικότητας της Διαχείρισης του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, η οποία χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ (Ν. 3426/2005, άρθρο 14, παρ. 1). Οι αρμοδιότητες της ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστή Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών είναι μεταξύ άλλων και οι εξής: Διασφαλίζει την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών λαμβάνοντας και μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον (Ν. 3426/2005, άρθρο 14 «Άρθρο 23α Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών», παρ. 2α). Συντάσσει για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα προγράμματα ανάπτυξης της παραγωγής τα οποία εγκρίνονται από τη ΡΑΕ για το διάστημα το πολύ της επόμενης επταετίας (Ν. 3426/2005, άρθρο 14 «Άρθρο 23α Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών», παρ. 3δ). Συντάσσει για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, πλην των Απομονωμένων Μικροδικτύων, καταστάσεις με εκτιμήσεις σχετικά με το δυναμικό παραγωγής που ενδέχεται να συνδεθεί με το Δίκτυο, με την ανάγκη διασύνδεσης με το Σύστημα, με άλλο Δίκτυο Διανομής ή Μη Διασυνδεδεμένο Νησί και με τη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας για το διάστημα το πολύ της επόμενης επταετίας (Ν. 3426/2005, άρθρο 14 «Άρθρο 23α Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών», παρ. 3ε). Μεριμνά για την εξασφάλιση χώρων εγκατάστασης νέου δυναμικού παραγωγής και επέκτασης του υφιστάμενου δυναμικού (Ν. 3426/2005, άρθρο 14 «Άρθρο 23α Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών», παρ. 3στ). Καταρτίζει τον προγραμματισμό εγχύσεων και απορροφήσεων ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο για δεδομένη χρονική περίοδο (Ν. 3426/2005, άρθρο 14 «Άρθρο 23α Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών», παρ. 4α (αα)). 59

64 Κατανέμει το φορτίο και υπολογίζει και διευθετεί τις Αποκλίσεις Παραγωγής- Ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (Ν. 3426/2005, άρθρο 14 «Άρθρο 23α Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών», παρ. 4ε). Συνάπτει συμβάσεις με τους κατόχους των αδειών για την έγχυση ενέργειας και την παροχή επικουρικών υπηρεσιών στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και την αμοιβή των παραγωγών της ενέργειας αυτής (πλην των μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε.) καθώς και τη χρέωση των Πελατών των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Ν. 3426/2005, άρθρο 14 «Άρθρο 23α Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών», παρ. 3ζ). Καταρτίζει τον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ο οποίος και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ (Ν. 3426/2005, άρθρο 14 «Άρθρο 23α Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών», παρ. 4). Επιβάλλει κυρώσεις και παρέχει κίνητρα για τη διατήρηση ασφαλών περιθωρίων προσφορών ισχύος και τη διαθεσιμότητα επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Ν. 3426/2005, άρθρο 14 «Άρθρο 23α Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών», παρ. 4στ). 5.3 Διαχειριστής Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) Στην εταιρία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» χορηγείται άδεια αποκλειστικής διαχείρισης του Δικτύου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Ν. 3426/2005, άρθρο 29, παρ. 2). Οι βασικότερες αρμοδιότητες του Διαχειριστή του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών έχουν ως εξής: Διασφαλίζει την αξιοπιστία και ασφάλεια του Δικτύου ΔΑΑ λαμβάνοντας και τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (Ν. 3426/2005, άρθρο 29, παρ. 2α). Διασφαλίζει τη διατήρηση της τεχνικής αρτιότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας του Δικτύου ΔΑΑ (Ν. 3426/2005, άρθρο 29, παρ. 2β). Διασφαλίζει την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου ΔΑΑ (Ν. 3426/2005, άρθρο 29, παρ. 2γ). Εξασφαλίζει την πρόσβαση στο Δίκτυο ΔΑΑ στους κατόχους αδειών προμήθειας και στους Επιλέγοντες Πελάτες (Ν. 3426/2005, άρθρο 29, παρ. 2δ). 60

65 Διασφαλίζει την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, καλή λειτουργία και αντικατάσταση των μετρητικών διατάξεων που εγκαθίστανται στο Δίκτυο ΔΑΑ (Ν. 3426/2005, άρθρο 29, παρ. 2ε). Παρέχει στους χρήστες του Δικτύου ΔΑΑ, στο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και στον Κύριο του Δικτύου τις απαιτούμενες πληροφορίες για την αποτελεσματική πρόσβαση στο Δίκτυο (Ν. 3426/2005, άρθρο 29, παρ. 2στ). 6. Ένταξη σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών 6.1 Ένταξη σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο (Ν.3468/06, άρθρο 9) Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3468/2006, για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που συνδέονται με το Δίκτυο, εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του Συστήματος ή του Δικτύου, η ΔΕΗ Α.Ε., κατά την κατανομή του φορτίου, υποχρεούται να δίνει προτεραιότητα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 7 της Ενότητας Ζ του παρόντος για την ένταξη σταθμών στο Σύστημα. 6.2 Ένταξη σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Ν.3468/06, άρθρο 10) Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, υποχρεούται να απορροφά ηλεκτρική ενέργεια με την εξής σειρά προτεραιότητας: 1. α) Την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από σταθμό ΑΠΕ Παραγωγού ή Αυτοπαραγωγού (παρ. 1) καθώς και β) την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ Υβριδικού Σταθμού, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις (παρ. 2) 2. Το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει Αυτοπαραγωγός από σταθμό ΣΗΘΥΑ (παρ. 1). Σε κάθε περίπτωση, ο Διαχειριστής του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά την κατανομή του φορτίου, παρέχει προτεραιότητα στις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής 61

66 για την αξιοποίηση της αποθηκευμένης ενέργειας του Υβριδικού Σταθμού, έναντι των συμβατικών μονάδων του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού (παρ. 2). 7. Σχετικά με την εγκατάσταση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και έργων υποδομής τους Ισχύουν οι ίδιες ρυθμίσεις με αυτές που αναφέρονται στην παρ. 8 της Ενότητας Ζ του παρόντος, σχετικά με την εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και έργων υποδομής τους. 62

67 Θ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 1. Θεσμικό Πλαίσιο Για τις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από διατάξεις ηλεκτρικής ενέργειας έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 3060 (ΦΟΡ) 238 (Φ.Ε.Κ. Αρ. 512, Τεύχος Δεύτερο, 25 Απριλίου 2002) από τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων. Η προαναφερθείσα Κ.Υ.Α. βασίστηκε στη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 0 Hz GHz» (L199, 1999/519/EC) και στις κατευθυντήριες γραμμές που εξεδόθησαν από την ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection) το Με την απόφαση αυτή θεσπίζονται όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού στο περιβάλλον διατάξεων εκπομπής χαμηλών συχνοτήτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι γραμμές και υποσταθμοί υψηλής τάσης για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας (Α. Λουΐζη, «Επίδραση της Μη Ιοντίζουσας Ηλιακής Ακτινοβολίας: Είδη Ακτινοβολιών», Πρακτικά Ημερίδας: Επιδράσεις της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στην Υγεία: Μύθοι και Πραγματικότητα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ιούνιος 2005). Επίσης, ορίζονται οι αρμοδιότητες της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την προφύλαξη του κοινού και του περιβάλλοντος από τα πεδία αυτά (Δρ. Ε. Καραμπέτσος, «Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία: Νομοθετικό Πλαίσιο, Όρια Ασφαλούς Έκθεσης του Κοινού, Αποτελέσματα Ελέγχων», Πρακτικά Ημερίδας: Επιδράσεις της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στην Υγεία: Μύθοι και Πραγματικότητα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ιούνιος 2005). 2. Βασικές έννοιες Με τον όρο ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αναφερόμαστε στο είδος εκείνο της ενέργειας που μεταδίδεται με τη μορφή κυμάτων, δηλαδή τοπικών και χρονικών μεταβολών του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. Τα κύματα αυτά ονομάζονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα (Α. Λουΐζη, «Επίδραση της Μη Ιοντίζουσας Ηλιακής Ακτινοβολίας: Είδη Ακτινοβολιών», Πρακτικά Ημερίδας: Επιδράσεις της 63

68 Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στην Υγεία: Μύθοι και Πραγματικότητα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ιούνιος 2005). Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι αυτές που μεταφέρουν σχετικά μικρή ενέργεια, ανίκανη να προκαλέσει ιοντισμό, ικανή όμως να προκαλέσει ηλεκτρικές, χημικές και θερμικές επιδράσεις στα κύτταρα, που μπορούν να αποβούν άλλοτε επιβλαβείς και άλλοτε ευεργετικές για τη λειτουργία τους. Ειδικότερα, μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες στις οποίες εντάσσονται τα στατικά ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, όπως είναι αυτά που δημιουργούνται στο φυσικό περιβάλλον, τα χαμηλόσυχνα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται στο περιβάλλον διατάξεων ηλεκτρικής ενέργειας, τα ραδιοκύματα και τα μικροκύματα που εκπέμπονται από κεραίες επικοινωνιών (π.χ. κεραίες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας συστήματα ραντάρ κ.ά), καθώς και η υπέρυθρη, η ορατή και η υπεριώδης ακτινοβολία. Οι βιολογικές επιδράσεις των μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών διαφέρουν ουσιαστικά από αυτές της ιοντίζουσας ακτινοβολίας και εξαρτώνται από την ένταση και τη συχνότητά τους. Έτσι, τα χαμηλόσυχνα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία επιδρούν στο ανθρώπινο σώμα, επάγοντας πεδία και ρεύματα στο εσωτερικό του (www.eeae.gr, Απρίλιος 2008). Ακτινοβολία εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας (Extremely Low Frequency, ELF): Στην περιοχή των ιδιαίτερα χαμηλών συχνοτήτων, στην οποία ανήκουν ακτινοβολίες με συχνότητες από μερικά Hz μέχρι 500 Ηz, περιλαμβάνεται και η συχνότητα για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας (50 Ηz) από το δίκτυο της ΔΕΗ, με την οποία λειτουργούν και όλες οι οικιακές συσκευές (Α. Λουΐζη, «Επίδραση της Μη Ιοντίζουσας Ηλιακής Ακτινοβολίας: Είδη Ακτινοβολιών», Πρακτικά Ημερίδας: Επιδράσεις της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στην Υγεία: Μύθοι και Πραγματικότητα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ιούνιος 2005). Διατάξεις ηλεκτρικής ενέργειας, είναι το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως οι γραμμές και οι υποσταθμοί υψηλής τάσης, το δίκτυο μέσης και χαμηλής τάσης που χρησιμοποιείται για τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις και συσκευές που υπάρχουν στα σπίτια και στους χώρους εργασίας μας. Τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από τις διατάξεις ηλεκτρικής ενέργειας ονομάζονται και πεδία εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας ή πεδία ELF (Δρ. Ε. Καραμπέτσος, «Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία: Νομοθετικό Πλαίσιο, Όρια Ασφαλούς Έκθεσης του Κοινού, Αποτελέσματα Ελέγχων», Πρακτικά Ημερίδας: Επιδράσεις της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στην Υγεία: Μύθοι και Πραγματικότητα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ιούνιος 2005). 64

69 Βασικοί περιορισμοί, είναι οι περιορισμοί έκθεσης σε χρονικά μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία, που βασίζονται άμεσα σε αποδεδειγμένες επιδράσεις στην υγεία και σε βιολογικές μελέτες (ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238/ , ΦΕΚ Β 512/2002, άρθρο 1, Μέρος Β). Οι βλαβερές επιδράσεις στην υγεία που είναι γνωστές για τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι αυτές που προκύπτουν κατά την διάρκεια ή αμέσως μετά το πέρας της έκθεσης και προκύπτουν μόνο όταν υπερβαίνονται κάποια κατώφλια-στάθμες επιπέδων έκθεσης. Οι βασικοί περιορισμοί (ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238/ , ΦΕΚ Β 512/2002, Πίνακας 1), έχουν θεσπιστεί υιοθετώντας συντελεστές ασφαλείας, ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αβεβαιότητες που σχετίζονται με την ατομική ευαισθησία, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και το γεγονός ότι η ηλικία και η κατάσταση της υγείας του κοινού ποικίλλουν (ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238/ , ΦΕΚ Β 512/2002, άρθρο 2, Μέρος Β). Επίπεδα αναφοράς, είναι τα ανώτερα επιτρεπτά όρια έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία στο φάσμα των χαμηλών συχνοτήτων. Τα επίπεδα αυτά χρησιμοποιούνται για την πρακτική εκτίμηση της έκθεσης, προκειμένου να ελεγχθεί το ενδεχόμενο υπέρβασης των βασικών περιορισμών. Ορισμένα επίπεδα αναφοράς προέρχονται από σχετικούς βασικούς περιορισμούς, με τη χρήση μετρήσεων ή/και διαδικασιών υπολογισμού, ενώ άλλα σχετίζονται με την άμεση αντίληψή τους από τον εκτιθέμενο και τις δυσμενείς έμμεσες επιπτώσεις της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238/ , ΦΕΚ Β 512/2002, άρθρο 1, Μέρος Β). Οι βασικοί περιορισμοί όμως στην πλειονότητά τους δεν αφορούν άμεσα μετρήσιμα μεγέθη στο περιβάλλον διατάξεων εκπομπής, αλλά επαγόμενα μεγέθη στο εσωτερικό του σώματος των ανθρώπων που είναι δύσκολο να μετρηθούν, σε αντίθεση με τα επίπεδα αναφοράς, τα οποία προκύπτουν λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενέστερες συνθήκες σύζευξης της ακτινοβολίας με τον άνθρωπο. Τα επίπεδα αναφοράς είναι εύκολα μετρήσιμες παράμετροι της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και η τήρησή τους εξασφαλίζει και την τήρηση του βασικού περιορισμού και κατά συνέπεια την απουσία των βλαβερών επιδράσεων στην υγεία (ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238/ , ΦΕΚ Β 512/2002, άρθρο 2, Μέρος Β). Επομένως, τα επίπεδα αναφοράς, αποτελούν τα όρια της ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσμού στις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες. 3. Σύστημα Ακτινοπροστασίας - Αρμόδιοι Φορείς και δράσεις τους Για την προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, υπεύθυνοι φορείς είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) 65

70 και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίοι παρέχουν σχετική πληροφόρηση σε κάθε ενδιαφερόμενο (ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238/ , ΦΕΚ Β 512/2002, άρθρο 3, παρ. 1). Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ή άλλα εξουσιοδοτημένα από αυτήν συνεργεία) και οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος / Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβων / Τμήμα Καταπολέμησης Θορύβων), του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας / Διεύθυνση Υγειονομικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος / Τμήμα Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Ραδιενέργειας, Ιοντιζουσών & Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών), καθώς και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: o Πραγματοποιούν περιοδικά ή όποτε κρίνεται απαραίτητο, μετρήσεις και ελέγχους, όπου και διαπιστώνεται η τήρηση ή μη των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων (ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238/ , ΦΕΚ Β 512/2002, άρθρο 3, παρ. 1 και άρθρο 4, παρ. 1). o Σε περίπτωση επαναλειτουργίας εξοπλισμού στον οποίο είχε διαπιστωθεί υπέρβαση των επιπέδων αναφοράς, προβαίνουν σε επανέλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση της εγκατάστασης με τα όρια της ασφαλούς έκθεσης (ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238/ , ΦΕΚ Β 512/2002, άρθρο 4, παρ. 2). Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: o Παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις και την εκπόνηση ερευνητικών μελετών σε θέματα προστασίας της υγείας από την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών (ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238/ , ΦΕΚ Β 512/2002, άρθρο 3, παρ. 3). Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας: o Μεριμνά για την οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού όλων των ενδιαφερόμενων φορέων σε θέματα προστασίας του κοινού από ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες (ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238/ , ΦΕΚ Β 512/2002, άρθρο 3, παρ. 2). o Εκδίδει εγκυκλίους με τις οποίες καθορίζει τη διαδικασία και τους όρους για την εξουσιοδότηση των συνεργείων που πραγματοποιούν μετρήσεις και προσδιορίζει τη μεθοδολογία μετρήσεων σε χαμηλές συχνότητες (ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238/ , ΦΕΚ Β 512/2002, άρθρο 3, παρ. 1). o Είναι υπεύθυνη για την κατανομή και των συντονισμό των διενεργούμενων μετρήσεων από αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, του Υπουργείου Υγείας και 66

71 o Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και από εξουσιοδοτημένα από αυτήν συνεργεία (ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238/ , ΦΕΚ Β 512/2002, άρθρο 4, παρ. 1). Ενημερώνει την Υπηρεσία που χορήγησε την άδεια εγκατάστασης ή/και λειτουργίας του ελεγχθέντος εξοπλισμού, σε περίπτωση που κατά τους ελέγχους διαπιστώσει υπέρβαση των επιπέδων αναφοράς (ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238/ , ΦΕΚ Β 512/2002, άρθρο 4, παρ. 2). Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία που χορήγησε την άδεια εγκατάστασης υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον κάτοχο του εξοπλισμού, προκειμένου αυτός να προβεί στις εξής ενέργειες: Άμεση διακοπή λειτουργίας του υπαίτιου εξοπλισμού και γνωστοποίησή της στην Υπηρεσία που χορήγησε την άδεια εγκατάστασης (ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238/ , ΦΕΚ Β 512/2002, άρθρο 4, παρ. 2α) Μη επανάληψη της λειτουργίας του πριν αρθεί η αιτία της δυσλειτουργίας (ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238/ , ΦΕΚ Β 512/2002, άρθρο 4, παρ. 2β) Γνωστοποίηση της επανάληψης λειτουργίας στην Υπηρεσία που χορήγησε την άδεια εγκατάστασης, με παροχή εξηγήσεων για την αιτία δυσλειτουργίας. Εάν οποτεδήποτε μετά την αρχική ειδοποίηση διαπιστωθεί ξανά αντικανονική λειτουργία του ίδιου εξοπλισμού, τότε ανακαλείται οριστικά η άδεια εγκατάστασης στη θέση αυτή (ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238/ , ΦΕΚ Β 512/2002, άρθρο 4, παρ. 2γ). Πρέπει να σημειωθεί ότι το Εργαστήριο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της Ε.Ε.Α.Ε. έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) ως ικανό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, να διενεργεί μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων (Πιστοποιητικό Διαπίστευσης αρ. 117). 67

72 Ι. ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Εισαγωγή Σύμφωνα με τον Πίνακα Β της Προσθήκης 1 στο Παράρτημα Α του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», η καταστροφή μονάδας παραγωγής, πυλώνων, γραμμών μεταφοράς ή σταθμού διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί τεχνολογικό ατύχημα μεγάλης έκτασης, με πιθανή αιτία γένεσης ατύχημα, βλάβη ή/και τρομοκρατική ενέργεια, πρωτογενή ή δευτερογενή φαινόμενα τη φωτιά ή/και τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και επιπτώσεις στη ζωή και την υγεία των πολιτών, καθώς και υλικές ζημιές. Σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (YA. Δ5-ΗΛ/Β/οικ./8311/ , ΦΕΚ Β 655/2005), κατάσταση έκτακτης ανάγκης υφίσταται όταν ανακύπτει πρόβλημα που θέτει ή ενδέχεται να θέσει, για οποιοδήποτε λόγο, το Σύστημα ή το Δίκτυο σε σοβαρό κίνδυνο ή να επηρεάζει την αξιόπιστη και επαρκή τροφοδοσία των καταναλωτών ή να επηρεάζει αρνητικά την ομαλή λειτουργία της Διαδικασίας Κατανομής. Αίτια τα οποία μπορεί να προκαλέσουν διακοπές στην παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι: Ηλεκτρικά (από ηλεκτρικές διαταραχές του Συστήματος ή γειτονικών συστημάτων διασυνδεδεμένων με το Ελληνικό Σύστημα) Μηχανικά (από μηχανικές αιτίες, π.χ. σεισμό) Μικτά (από μεικτές αιτίες, που είναι και οι συνηθέστερες) Δολιοφθορές Οι συνέπειες είναι δυνατόν: να μη γίνουν αντιληπτές από τους καταναλωτές, περιοριζόμενες, o στη μείωση των επιπέδων ασφαλείας λειτουργίας του Συστήματος ή o σε ελαφρά μείωση των επιπέδων ποιότητας εξυπηρέτησης, ή να γίνουν αντιληπτές από τους καταναλωτές, με o τη σοβαρή μείωση των επιπέδων ποιότητας εξυπηρέτησης o μερική διακοπή τροφοδοσίας (brown out) ή o ολική διακοπή τροφοδοσίας ολοκλήρου του Συστήματος (black out). 68

73 Οι ανωμαλίες στο Σύστημα Μεταφοράς είναι πολύ σοβαρότερες σε σχέση με αντίστοιχες στα δίκτυα διανομής, οι οποίες είναι τοπικά και ηλεκτρικά περιορισμένες («Η Ασφάλεια Τροφοδοσίας στον Ηλεκτρισμό: το Δίκτυο Μεταφοράς», Κ. Τάσσος, Διευθυντής στο Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ, Α Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Προστασία της Κρίσιμης Υποδομής της Χώρας», ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Μαΐου 2003). Διαταραχές ή βλάβες του Συστήματος Μεταφοράς μπορούν να προκαλέσουν διαδοχικά και κατά βαθμό σοβαρότητας: μείωση του βαθμού ασφαλείας και αξιοπιστίας του Συστήματος, σβέση μεγάλου τμήματος της χώρας (brown out) ή και ολοκληρωτική σβέση του Συστήματος (black out). Θα πρέπει να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι οι διαταραχές του Συστήματος, οι οποίες οδήγησαν στο παρελθόν σε μείζονες ανωμαλίες (brown out ή black out), ήταν αποτέλεσμα ταυτόχρονης πρόκλησης διαφόρων συμβάντων. Τα συμβάντα αυτά μπορεί να είναι: Αστοχία του εξοπλισμού (Παραγωγής ή/και Μεταφοράς) Ελλιπής ή πλημμελής συντήρηση Ηλεκτρικά ή/και μηχανικά αίτια στο Σύστημα. Διαταραχές γειτονικών, διασυνδεδεμένων με το Ελληνικό Συστημάτων Καταστάσεις εξωτερικές προς το σύστημα Παραγωγής ή/και Μεταφοράς, οι οποίες έχουν άμεση δυσμενή επίπτωση στην λειτουργία του Θεομηνίες Λανθασμένοι χειρισμοί (που οφείλονται εν μέρει στον ανθρώπινο παράγοντα) Επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα (σχεδόν αποκλειστικά). Έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι αν και η πιθανότητα σύμπτωσης μερικών ή όλων από αυτά τα συμβάντα φαίνεται μικρή, εν τούτοις δεν είναι («Η Ασφάλεια Τροφοδοσίας στον Ηλεκτρισμό: το Δίκτυο Μεταφοράς», Κ. Τάσσος, Διευθυντής στο Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ, Α Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Προστασία της Κρίσιμης Υποδομής της Χώρας», ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Μαΐου 2003). 2. Σχεδιασμός και βασικά σημεία του Συστήματος Μεταφοράς («Η Ασφάλεια Τροφοδοσίας στον Ηλεκτρισμό: το Δίκτυο Μεταφοράς», Κ. Τάσσος, Διευθυντής 69

74 στο Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ, Α Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Προστασία της Κρίσιμης Υποδομής της Χώρας», ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Μαΐου 2003) Κατά τον σχεδιασμό του Συστήματος Μεταφοράς εκπονούνται μία σειρά από εξειδικευμένες μελέτες όπως: Μελέτες πρόβλεψης φορτίων Μελέτες ροής ισχύος (που αποτελούν και την βάση για εκπόνηση άλλων μελετών) Μελέτες βραχυκυκλωμάτων Μελέτες προστασίας Μελέτες αξιοπιστίας (non delivered energy, LOLP κ.λ.π.) Μελέτες μεταβατικής ευστάθειας (μεταβατικής και στατικής ευστάθειας) Μελέτες ρυθμίσεως συχνότητας και αποκοπής φορτίων (πρωτεύουσα δευτερεύουσα ρύθμιση κλπ) Ειδικές μελέτες (επιπτώσεων σε άλλα δίκτυα, αρμονικών, υπερτάσεων, ασύμμετρης φόρτισης κ.λ.π.) Οικονομικοτεχνικές μελέτες σκοπιμότητας Η όλη λειτουργία του Συστήματος εποπτεύεται σε 24-ωρη βάση (www.desmie.gr, Απρίλιος 2008): από το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ), το οποίο υπάγεται στον ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. (Επιχειρησιακή Διεύθυνση Λειτουργίας & Ελέγχου του Συστήματος/Κλάδος Λειτουργίας Συστήματος), είναι το κέντρο κατανομής φορτίου και εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής, καθώς και από τα δύο Περιφερειακά Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας (ΠΚΕΕ), ένα στην Πτολεμαΐδα (Βόρειο Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας) και ένα στη Θεσσαλονίκη (Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας Θεσσαλονίκης). Το ΕΚΕΕ είναι υπεύθυνο για την ομαλή και απρόσκοπτη αλλά και οικονομική λειτουργία του Συστήματος. Στα πλαίσια αυτά το ΕΚΕΕ είναι αρμόδιο για: την πρόβλεψη, πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης και 70

75 τον περιορισμό των διαταραχών και των συνακόλουθων συνεπειών τους στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και με το μικρότερο δυνατό κόστος. 3. Προστασία του Συστήματος Μεταφοράς («Η Ασφάλεια Τροφοδοσίας στον Ηλεκτρισμό: το Δίκτυο Μεταφοράς», Κ. Τάσσος, Διευθυντής στο Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ, Α Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Προστασίας της Κρίσιμης Υποδομής της Χώρας», ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Μαΐου 2003) Ο ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., με τις αρμόδιες Επιχειρησιακές Διευθύνσεις Λειτουργίας και Ελέγχου Συστήματος και Ανάπτυξης & Συντήρησης Συστήματος, μεριμνά για την τήρηση του προγράμματος συντήρησης και την ομαλή λειτουργία όλων των στοιχείων του Συστήματος. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται στην περίοδο αιχμής ζήτησης, δηλαδή κατά το θέρος, όλα τα στοιχεία του Συστήματος, μονάδες παραγωγής και διασυνδέσεις να είναι διαθέσιμες. Η προστασία του δικτύου Μεταφοράς έναντι διαταραχών γίνεται μέσω: ειδικού εξοπλισμού προστασίας, ο οποίος εγκαθίσταται στα προς προστασία στοιχεία του Συστήματος (αυτόματες διατάξεις) κατάλληλου εξοπλισμού και λογισμικού που διαθέτει το ΕΚΕΕ για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών του. Έτσι, σε σημαντικό αριθμό κόμβων (κυρίων) του Συστήματος είναι εγκατεστημένες Απομακρυσμένες Τερματικές Μονάδες (RTU) για την παρακολούθηση της λειτουργίας, την καταγραφή συμβάντων αλλά και τη μεταφορά εντολών ελέγχου προς τους υποσταθμούς και σταθμούς παραγωγής μέσω του εγκατεστημένου συστήματος SCADA (System Control And Data Acquisition). Το υπάρχον λογισμικό που διαθέτει το ΕΚΕΕ επιτρέπει την λειτουργία εφαρμογών: Ροής φορτίου (σε πραγματικό και μη χρόνο load flow on και off line). Εκτίμησης κατάστασης (state estimation) Ανάλυσης ενδεχόμενων διαταραχών (contingency analysis) Βέλτιστης ροής φορτίου (optimal power flow) Ασφάλειας επιπέδων τάσεως και συχνότητος σε πραγματικό χρόνο (Πρόγραμμα ΟΜASES). Τα ανωτέρω, εξοπλισμός και λογισμικό, επιτρέπουν σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στο προσωπικό λειτουργίας του ΕΚΕΕ να λάβει αποφάσεις και να εκτελέσει χειρισμούς προς τη σωστή κατεύθυνση με σημαντικό βαθμό βεβαιότητας. 71

76 4. Διαχείριση κατάστασης έκτακτης ανάγκης (Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (YA. Δ5-ΗΛ/Β/οικ./8311/ , ΦΕΚ Β 655/2005)) Σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να ενημερώνει, χωρίς να καθυστερεί τη διενέργεια των απαραίτητων χειρισμών, τους χρήστες που επηρεάζονται από τους χειρισμούς αυτούς, σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύνδεσης στο Σύστημα και ιδίως: Να γνωστοποιεί στο Διαχειριστή του Δικτύου κάθε σημαντική περίπτωση που επηρεάζει αρνητικά την αξιόπιστη και επαρκή τροφοδοσία σε ορισμένο Σημείο Σύνδεσης του Δικτύου με το Σύστημα (άρθρο 107, παρ. 1Α) Να ειδοποιεί κάθε Πελάτη που είναι συνδεδεμένος στο Σύστημα περί περίπτωσης που επηρεάζει αρνητικά την αξιόπιστη και επαρκή τροφοδοσία σε ορισμένο Σημείο Σύνδεσης με το Σύστημα (άρθρο 107, παρ. 1Β). Σε περιπτώσεις κατεπείγοντος, ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να προβαίνει σε χειρισμούς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών που επηρεάζονται λειτουργικά από αυτούς (άρθρο 107, παρ. 2). Εάν συμβεί ή επίκειται κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Σύστημα ο διαχειριστής του Συστήματος μπορεί μέσω του ΕΚΕΕ («Η Ασφάλεια Τροφοδοσίας στον Ηλεκτρισμό: το Δίκτυο Μεταφοράς», Κ. Τάσσος, Διευθυντής στο Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ, Α Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Προστασία της Κρίσιμης Υποδομής της Χώρας», ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Μαΐου 2003) να εκδώσει συναγερμό τον οποίο απευθύνει προς τους χρήστες και τον Κύριο του Συστήματος. Οι συναγερμοί μεταδίδονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος και διακρίνονται σε πορτοκαλί, κόκκινο και μπλε ανάλογα με τη βαρύτητα της επαπειλούμενης κατάστασης ή συμβάντος. Πορτοκαλί συναγερμός ενεργοποιείται σε περίπτωση που ένα συμβάν έχει αυξήσει την πιθανότητα αδυναμίας κάλυψης του φορτίου του Συστήματος ή όταν η συχνότητα ή η τάση του Συστήματος αποκλίνουν σημαντικά από την ονομαστική τιμή τους ή όταν, εξαιτίας καιρικών συνθηκών, ενδέχεται να επέλθουν ταυτόχρονα περισσότερα του ενός συμβάντα στο Σύστημα (άρθρο 109, παρ. 2). Κόκκινος συναγερμός ενεργοποιείται σε περίπτωση κατά την οποία η συχνότητα ή η τάση του Συστήματος βρίσκονται ή πιθανολογείται ότι θα βρεθούν άμεσα εκτός των 72

77 ορίων λειτουργίας του Συστήματος κατά τη διάρκεια διαταραχών ή πιθανολογείται άμεση αδυναμία κάλυψης του φορτίου του Συστήματος (άρθρο 109, παρ. 3). Μπλε συναγερμός ενεργοποιείται σε περίπτωση μερικής ή γενικής διακοπής λειτουργίας του Συστήματος ή στην περίπτωση της δοκιμής αποκατάστασης του Συστήματος (άρθρο 109, παρ. 4). Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος μπλε συναγερμού, ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να τροποποιήσει κατά την εκτίμησή του τη Διαδικασία Κατανομής για το χρονικό διάστημα αυτό (άρθρο 112, παρ. 2). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης, οι χρήστες και ο Κύριος του Συστήματος υποχρεούνται να εκτελούν άμεσα τις εντολές του Διαχειριστή του Συστήματος, στο βαθμό που δε θίγεται η ασφάλεια του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων τους (άρθρο 112, παρ. 3). Ο Διαχειριστής του Συστήματος, οι χρήστες και ο Κύριος του Συστήματος οφείλουν να διαθέτουν επαρκώς καταρτισμένο προσωπικό σχετικά με τις διαδικασίες αποκατάστασης του Συστήματος (άρθρο 112, παρ. 4). Ο Διαχειριστής του Συστήματος, σε συνεργασία με το Διαχειριστή του Δικτύου, τους άλλους χρήστες και τον Κύριο του Συστήματος, υποχρεούται να καταρτίσει σχέδιο αποκατάστασης του Συστήματος σε περίπτωση μερικής ή γενικής διακοπής του Συστήματος (άρθρο 112, παρ. 5). Οι εντολές που εκδίδονται από το Διαχειριστή του Συστήματος δύνανται να αποκλίνουν, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Διαχειριστή του Συστήματος, από το σχέδιο αποκατάστασης του Συστήματος (άρθρο 112, παρ. 6). Εάν ο Διαχειριστής του Συστήματος εκτιμά ότι η κάλυψη του προβλεπόμενου φορτίου του Συστήματος δε διασφαλίζεται από τις Κατανεμόμενες Μονάδες, τις Συμβεβλημένες Μονάδες Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος και τις δυνατότητες Έκτακτων Εισαγωγών, ο Διαχειριστής του Συστήματος προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες κατά σειρά: Εξασφαλίζει πρόσθετη ενεργό ισχύ από Μονάδες Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών (άρθρο 113, παρ. 1Α) 73

78 Μεριμνά για την εξασφάλιση πρόσθετης ισχύος μέσω εισαγωγών εξαντλώντας τα περιθώρια Διαθέσιμης Ικανότητας Μεταφοράς των Διασυνδέσεων (άρθρο 113, παρ. 1Β) Μειώνει τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 113, παρ. 1Γ) Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας από τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες εφόσον λειτουργούν σε κατάσταση άντλησης και εφόσον η μείωση αυτή δεν αποβαίνει σε βάρος της ικανότητάς τους να εγχέουν ενέργεια σε μεταγενέστερες περιόδους κατανομής κατά τις οποίες αναμένεται επίσης σημαντική αδυναμία κάλυψης του φορτίου του Συστήματος (άρθρο 113, παρ. 1Δ) Στην περίπτωση που οι παραπάνω ενέργειες δεν επαρκούν ή εάν εκτιμάται ότι δεν επαρκούν, ο Διαχειριστής του Συστήματος προβαίνει στις ενέργειες οι οποίες προβλέπονται σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης και στις ενέργειες Περικοπής Φορτίου (άρθρο 113, παρ. 1Ε). Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να προβεί σε αποσύνδεση εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού ορισμένου χρήστη εφόσον αυτό κρίνεται απολύτων αναγκαίο για την αντιμετώπιση Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης, καθώς και σε περίπτωση δοκιμής αποκατάστασης του Συστήματος (άρθρο 113, παρ. 1). Η διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού ενός χρήστη επιτρέπεται ιδίως σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, εφόσον η συνέχιση της λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού ενδέχεται να διακυβεύσει την ασφάλεια των εργαζομένων στο Σύστημα ή στις εγκατστάσεις του χρήστη, να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των εγκαταστάσεων ή του εξοπλισμού του χρήστη, για λόγους ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του Συστήματος ή διασφάλισης της τροφοδότησης Πελατών που έχουν προτεραιότητα (άρθρο 114, παρ. 2). Σε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η περικοπή φορτίου, αυτή γίνεται ως εξής: Με ενέργειες από το Διαχειριστή του Συστήματος και ιδίως εντολές προς τον Κύριο του Συστήματος και το Διαχειριστή του Δικτύου (άρθρο 115, παρ. 1Α) Με εντολή του Διαχειριστή του Συστήματος προς τους κατόχους άδειας προμήθειας, τους Πελάτες που συνδέονται με το Σύστημα και το Διαχειριστή του Δικτύου (άρθρο 115, παρ. 1Β) Με αυτόματη περικοπή φορτίου λόγω υποσυχνότητας ή λόγω χαμηλής τάσης (άρθρο 115, παρ. 1Γ). 74

79 Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ Στον Πίνακα 10 του Παραρτήματος 2 καταγράφονται οι αρμοδιότητες όλων των φορέων που εμπλέκονται στις δραστηριότητες ηλεκτρικής ενέργειας, όπως προκύπτει από τα ως άνω κεφάλαια. 75

80 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1-ΧΑΡΤΕΣ 76

81 Χάρτης 1. Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας περιόδου (Πηγή: Απρίλιος 2008)

82 Χάρτης 2. Διαζσνδέζεις ηοσ εγτώριοσ Σσζηήμαηος Μεηαθοράς με ηα Σσζηήμαηα Μεηαθοράς γειηονικών κραηών (Πηγή: Απρίλιος 2008)

83 Χάρτης 3. Διάγραμμα με ηα βαζικά ζηοιτεία ηοσ δικηύοσ Μεηαθοράς ηων 400KV ηης ελληνικής επικράηειας (www.dei.gr, Απρίλιος 2008).

84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2-ΠΙΝΑΚΕΣ 77

85 Πίλαθαο 1. ηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα πνπ δηαζέηνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ ΣΟ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΤΠΟΣΑΘΜΟ ΤΣΖΜΑ (Γ) Ζ' ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ / ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ 20/150 kv ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΓΖΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΤΠΟ ΗΥΤ (MWe) ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΜΖ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΝΖΗΧΝ (ΜΓΝ) ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΓΡΑΜΑ ΓΡΑΜΑ ΘΖΑΤΡΟ/ΓΔΖ 3 κνλάδεο ηωλ 128MWe πνηακόο Νέζηνο Γ ΜΔΓΑΛΟ ΤΖ 384 ΓΡΑΜΑ ΓΡΑΜΑ ΠΛΑΣΑΝΟΒΡΤΖ/ΓΔΖ 2 κνλάδεο ηωλ 58MWe πνηακόο Νέζηνο Γ ΜΔΓΑΛΟ ΤΖ 116 ΓΡΑΜΑ ΔΒΡΟΤ ΔΒΡΟΤ ΓΡΑΜΑ ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑ ΓΡΑΜΑ Α.Δ. ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. ΣΔΡΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΒΡΟΤ Α.Δ. ΔΒΡΟΤ ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ ΔΒΡΟΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ. ΔΒΡΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΥΑΝΗΑ ΕΑΥΑΡΖ Α.Δ. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΛΗΠΑΜΑΣΧΝ Α.Δ. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΛΗΠΑΜΑΣΧΝ Α.Δ. ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E. ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ ΡΟΓΟΠΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΔΥΡΟΤ ΡΟΓΟΠΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΔΥΡΟΤ ΡΟΓΟΠΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΔΥΡΟΤ ΡΟΓΟΠΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΔΥΡΟΤ ΡΟΓΟΠΖ ΡΟΓΟΠΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΔΥΡΟΤ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΔΥΡΟΤ ΚΔΡΑΜΟΠΟΗΨΑ ΚΟΘΑΛΖ ΑΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΞΑΝΘΖ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. ΓΗΔΘΝΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ ΗΗ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΡΒΟΤΝΗΟΤ ΑΔ ΓΗΔΘΝΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. Βόηξπο Γ.Γξάκαο Γ (ΜΔΚ/ΦΑ) 4,8 Μ.Σ. σξόο Αιεμαλδξνύπνιεο Γ ΑΠΔ/Α 11,25 ΚΔΥΡΟ Μπηνύια-Κεθάιη Γ.Αιεμ/πνιεο Γ ΑΠΔ/Α 34,2 ΑΠΚΑ Ραρνύια Πιάθαο Γ.Αιεμαλδξνύπνιεο 3 ν ρικ. Δζληθήο νδνύ Οξεζηηάδαο - Αιεμαλδξνύπνιεο Γ ΑΠΔ/Α 3 Μ.Σ. Γ (ΜΑ3500) 10 Νέα Καξβάιε Γ (Αηκνζηξόβηινο) 18,868 Νέα Καξβάιε Γ (Αηκνζηξόβηινο) 2,35 Δξγνζηάζην ΚΑΒΑΛΑ OIL Ν.Καξβάιε 1ν ρικ επ. νδνύ Υξπζνύπνιεο- Κεξακσηήο Γπηηθή Κεληξηθή αξδεπηηθή δηώξπγα πνη.νέζηνπ Γήκνπ Υξπζνύπνιεο Θάιεηα-Γεξάθη-Κέξβεξνο- Πειηάζηεο Κ.Κέρξνπ Γ (ΜΔΚ/ΦΑ) 17,67 Γ (ΦΑ) 1,131 Μ.Σ. Γ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ 0,938 Γ ΑΠΔ/Α 31,2 ΚΔΡΒΔΡΟ Γεξάθη Κ.Κέρξνπ Γ ΑΠΔ/Α 14,25 ΚΔΥΡΟ Άζπξε Πέηξα Κέρξνπ Γ ΑΠΔ/Α 19,5 ΚΔΥΡΟ Παηξηάξρεο-Γ.Κέρξνπ Γ ΑΠΔ/Α 40,3 ΠΑΣΡΗΑΡΥΖ Γίδπκνο Λόθνο-Γίραιν Γ.Οξθέσο Κ.Κέρξνπ Γ ΑΠΔ/Α 26 ΑΠΚΑ Μνλαζηήξη Κ.Κέρξνπ Γ ΑΠΔ/Α 6,75 ΚΔΥΡΟ

86 ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ ΣΟ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΤΠΟΣΑΘΜΟ ΤΣΖΜΑ (Γ) Ζ' ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ / ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ 20/150 kv ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΓΖΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΤΠΟ ΗΥΤ (MWe) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΡΟΓΟΠΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΔΥΡΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΜΖ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΝΖΗΧΝ (ΜΓΝ) ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ Μνλαζηήξη Κ.Κέρξνπ Γ ΑΠΔ/Α 10,8 ΚΔΥΡΟ ΡΟΓΟΠΖ ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΖ ΚΟΜΟΣΖΝΖ/ΓΔΖ ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΒΗ.ΠΔ. ΚΟΜΟΣΖΝΖ Γ ΜΚ/ΦΑ 377 ΞΑΝΘΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΘΖΝΧΝ ΗΛΗΗΧΝ ΑΣΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΥΑΝΗΑ ΕΑΥΑΡΖ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 8ν ρικ. Δζληθήο Οδνύ Ξάλζεο- Καβάιαο Υώξνο ζην ιεβεηνζηάζην Παλεπηζη/ιεο, Γ.Ηιηζίσλ Γ (ΜΑ3500/Φ. Α.) Γ (ΜΔΚ/ΦΑ) 2,716 Μ.Σ. ΚΔΡΑΣΔΑ ΚΑΠΔ Κηάθα-Πξάξη Γ.Κεξαηέαο Γ ΑΠΔ/Α 0,105 ΚΔΡΑΣΔΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΚΑΠΔ Βξάρνο ηαπξαεηνύ Γήκνο Κεξαηέαο ΛΑΤΡΔΧΣΗΚΖ ΑΖ ΛΑΤΡΗΟΤ/ΓΔΖ ΛΑΤΡΗΟ Η Γ ΛΑΤΡΔΧΣΗΚΖ ΑΖ ΛΑΤΡΗΟΤ/ΓΔΖ ΛΑΤΡΗΟ ΗΗ Γ Γ ΑΠΔ/Α 3,01 ΛΑΤΡΔΧΣΗΚΖ ΑΖ ΛΑΤΡΗΟΤ/ΓΔΖ Μ..Κ. ΛΑΤΡΗΟΤ ΗΗΗ Γ ΜΚ/ΦΑ 180 ΛΑΤΡΔΧΣΗΚΖ ΑΖ ΛΑΤΡΗΟΤ/ΓΔΖ Μ..Κ. ΛΑΤΡΗΟΤ ΗV Γ ΜΚ/ΦΑ 560 ΛΑΤΡΔΧΣΗΚΖ ΑΖ ΛΑΤΡΗΟΤ/ΓΔΖ Μ..Κ. ΛΑΤΡΗΟΤ V Γ ΜΚ/ΦΑ 395 ΒΗΟΑΔΡΗΟ-ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ Α.Δ. ΑΣΣΗΚΖ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. θαιηζηήξη Άλσ Ληνζίσλ Γ ΑΠΔ/Β 13 ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ 17ν ρικ νδνύ Αζελώλ-Κνξίλζνπ ΑΣΣΗΚΖ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ AΠΡΟΠΤΡΓΟ FINCANTIERI BL230.20P Γ ΑΣΣΗΚΖ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ AΠΡΟΠΤΡΓΟ FINCANTIERI BL230.12P Γ ΑΣΣΗΚΖ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ AΠΡΟΠΤΡΓΟ FINCANTIERI BL230.12P Γ ΑΣΣΗΚΖ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ AΠΡΟΠΤΡΓΟ FINCANTIERI BL230.12P Γ ΑΣΣΗΚΖ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ AΠΡΟΠΤΡΓΟ FINCANTIERI BL12P Γ ΑΣΣΗΚΖ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ AΠΡΟΠΤΡΓΟ SACM AGOV12DSHR Γ ΑΣΣΗΚΖ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ AΠΡΟΠΤΡΓΟ SACM Γ Γ (Αεξηνζηξόβηινο/Τ πνπαξάγσγα) (Αηκνζηξόβηινο/Τπ νπαξάγσγα) ,6 Λνηπά Ζ/Ε. πλεξγείν Αζπξνπύξγνπ. 2,217 Φνξεηό Ζ/Ε. πλεξγείν Αζπξνπύξγνπ. 2,217 Φνξεηό Ζ/Ε. πλεξγείν Αζπξνπύξγνπ. 2,217 Φνξεηό Ζ/Ε. πλεξγείν Αζπξνπύξγνπ. 2,217 1,2 1 M.T. Φνξεηό Ζ/Ε. Υθηζηάκελν θαηά ηελ έθδνζε ηεο εληαίαο άδεηαο (ΥΠΑΝ/ΓΓΝ/3327/ ). Γηα επηζθεπή από Πάηκν. Φνξεηό Ζ/Ε. Aπό Κάξπαζν γηα επηζθεπή (ΓΓΝ/4184/ ) Φνξεηό Ζ/Ε. πλεξγείν Αζπξνπύξγνπ. Μεηαθέξζεθε από Κύζλν (ΓΔΖ/Γ.Γ/Γ 3099/ ). ΑΣΣΗΚΖ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ AΠΡΟΠΤΡΓΟ FINCANTIERI BL230.12P Γ ΠΔΣΡΔΛΑΨΚΖ: DIE/MAZOYT 2,217 Φνξεηό Ζ/Ε. Από Κάξπαζν ιόγσ βιάβεο. (ΓΔΖ/ΓΓ/Γ/3099/ ).

87 ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ ΣΟ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΤΠΟΣΑΘΜΟ ΤΣΖΜΑ (Γ) Ζ' ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ / ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ 20/150 kv ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΓΖΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΤΠΟ ΗΥΤ (MWe) ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΜΖ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΝΖΗΧΝ (ΜΓΝ) ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ AΠΡΟΠΤΡΓΟ FINCANTIERI BL230.12P Γ DIE/ MAZOYT 2,217 Φνξεηό Ζ/Ε. Από Κάξπαζν ιόγσ βιάβεο. (ΓΔΖ/ΓΓ/Γ/3099/ ). ΑΣΣΗΚΖ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ AΠΡΟΠΤΡΓΟ SACM AGOV12DSHR Γ 1,2 Φνξεηό Ζ/Ε. Υθηζηάκελν θαηά ηελ έθδνζε ηεο αδείαο. Μεηαθέξζεθε πξόζθαηα ιόγσ βιάβεο από Ακνξγό. ΑΣΣΗΚΖ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ AΠΡΟΠΤΡΓΟ SACM AGO V12DSHR Γ 1,2 Φνξεηό Ζ/Ε. Από Μήιν (ΓΓΝ/3035/ ) ΑΣΣΗΚΖ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ AΠΡΟΠΤΡΓΟ SACM TBD603V12 Γ 0,45 Υθηζηάκελν θαηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο Μεηαθέξζεθε ιόγσ βιάβεο από Κύζλν. (ΓΔΖ/ΓΓ/Γ/3099/ ). ΑΣΣΗΚΖ ΠΔΗΡΑΗΧ ΑΝΣΗΚΤΘΖΡΧΝ ΣΠ ΑΝΣΗΚΤΘΖΡΧΝ STABILIMENTI 1312 ΜΓΝ ΑΣΣΗΚΖ ΠΔΗΡΑΗΧ ΑΝΣΗΚΤΘΖΡΧΝ ΣΠ ΑΝΣΗΚΤΘΖΡΧΝ HYUNDAI D6AU ΜΓΝ ΑΣΣΗΚΖ ΠΔΗΡΑΗΧ ΑΝΣΗΚΤΘΖΡΧΝ ΣΠ ΑΝΣΗΚΤΘΖΡΧΝ HYUNDAI D6AU ΜΓΝ ΑΣΣΗΚΖ ΠΔΗΡΑΗΧ ΑΝΣΗΚΤΘΖΡΧΝ ΣΠ ΑΝΣΗΚΤΘΖΡΧΝ HYUNDAI D6AU ΜΓΝ ΑΣΣΗΚΖ ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ ΑΖ ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ/ΓΔΖ ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟ 8 ΚΔΡΑΣΗΝΗ Γ ΦΑ 160 ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ ΑΖ ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ/ΓΔΖ ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟ 9 ΚΔΡΑΣΗΝΗ Γ ΦΑ 200 ΑΣΣΗΚΖ ΠΔΗΡΑΗΧ ΠΔΗΡΑΗΑ ΔΤΓΑΠ Α.Δ. ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΛΔΒΟΤ ΔΡΔΟΤ-ΑΝΣΗΖ ΣΔΡΠΑΝΓΡΟ ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΔ Κέληξν επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Φπηηάιεηαο 0,08 0,103 0,103 0,103 Γ ΑΠΔ/Β 7,125 Μ.Σ. Ραρνλέιη θακληνύδα ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 4,8 ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΛΔΒΟΤ ΔΡΔΟΤ-ΑΝΣΗΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΑΝΣΗΑ ΑΔ Μαύξνο Λόθνο θακληνύδα ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 4,2 ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΛΔΒΟΤ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ (ΚΑΠΔ) Νήζνο Αγίνπ Δπζηξαηίνπ ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 0,15 ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΛΔΒΟΤ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ ΣΠ ΑΓ. ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ MAN D2566ME ΜΓΝ 0,09 ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΛΔΒΟΤ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ ΣΠ ΑΓ. ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ MAN D2566ME ΜΓΝ 0,09 ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΛΔΒΟΤ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ ΣΠ ΑΓ. ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ MAN D2566ME ΜΓΝ 0,09 ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΛΔΒΟΤ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ ΣΠ ΑΓ. ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ MAN D2566ME ΜΓΝ 0,09 ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΛΔΒΟΤ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ ΣΠ ΑΓ. ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ HYUNDAI KD8AX ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΛΔΒΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΑΠ ΛΔΒΟΤ GMT A Δπάλσ θάια ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΛΔΒΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΑΠ ΛΔΒΟΤ GMT A Δπάλσ θάια ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΛΔΒΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΑΠ ΛΔΒΟΤ GMT A Δπάλσ θάια ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΛΔΒΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΑΠ ΛΔΒΟΤ FINCAN-SULZER 18ZAV40S Δπάλσ θάια ΜΓΝ 0,22 4 4,5 4,5 Πξνζσξηλή βιάβε (ΓΓΝ/3661/ ) (ΓΓΝ/4786/ ). Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ) 8 Έγηλε ξεθηηθηέ ζηνλ ηξόθαιν.

88 ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ ΣΟ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΤΠΟΣΑΘΜΟ ΤΣΖΜΑ (Γ) Ζ' ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ / ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ 20/150 kv ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΓΖΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΤΠΟ ΗΥΤ (MWe) ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΜΖ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΝΖΗΧΝ (ΜΓΝ) ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΛΔΒΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΑΠ ΛΔΒΟΤ FIAT C4212ESS Δπάλσ θάια ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΛΔΒΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΑΠ ΛΔΒΟΤ FIAT C4212ESS Δπάλσ θάια ΜΓΝ 2,5 2,5 ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ Έρεη δεισζεί ζηε ΡΑΔ ε κείσζε ηζρύνο (ΓΔΖ/ΓΓ/Γ/878/ ). Βιάβε Έρεη δεισζεί ζηε ΡΑΔ ε κείσζε ηζρύνο (ΓΔΖ/ΓΓ/Γ/878/ ) ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΛΔΒΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΑΠ ΛΔΒΟΤ CEGIELSKI 9RTAF58 Δπάλσ θάια ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΛΔΒΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΑΠ ΛΔΒΟΤ WARTSILA 12V46B Δπάλσ θάια ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΛΔΒΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΑΠ ΛΔΒΟΤ ABB STAL (Α/) GT35C Δπάλσ θάια ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΛΔΒΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΑΠ ΛΔΒΟΤ CEGIELSKI 16ATV25H Δπάλσ θάια ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΛΔΒΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΑΠ ΛΔΒΟΤ 1 Ζ/Ε Δπάλσ θάια ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΛΔΒΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΑΜΗΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΛΔΒΟΤ ΜΤΡΗΝΑ ΑΠ ΛΖΜΝΟΤ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΛΔΒΟΤ ΜΤΡΗΝΑ ΑΠ ΛΖΜΝΟΤ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΛΔΒΟΤ ΜΤΡΗΝΑ ΑΠ ΛΖΜΝΟΤ SUMITOMO-NIIGATA 8L40X SUMITOMO-NIIGATA 8L40X SUMITOMO-NIIGATA 8L40X 9,5 10, ,104 Κνπηζνπκπάξα Κξαηήγνπ ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 0,225 ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΛΔΒΟΤ ΜΤΡΗΝΑ ΑΠ ΛΖΜΝΟΤ WARTSILA NSD18V32LN ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΛΔΒΟΤ ΜΤΡΗΝΑ ΑΠ ΛΖΜΝΟΤ WARTSILA NSD18V32LN ΜΓΝ ΜΓΝ ΜΓΝ ΜΓΝ ,5 6,5 Ο Α/ ην ρεηκώλα κπνξεί λα απνδώζεη κέρξη ην νλνκαζηηθό ηνπ θνξηίν, όκσο ην ζέξνο ε ηζρύο ηνπ πεξηνξίδεηαη ζηα 12,5 MW. Φνξεηό Ζ/Ε. Υθηζηάκελν θαηά ηελ έθδνζε ηεο εληαίαο άδεηαο. Από άδεηα γηα έληαμε Πνιενδνκηθή απαγόξεπζε. Πξόβιεςε γηα ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΛΔΒΟΤ ΜΤΡΗΝΑ ΑΠ ΛΖΜΝΟΤ WARTSILA 8R22 ΜΓΝ 1 Φνξεηό Ζ/Ε. Υθηζηάκελν θαηά ηελ έθδνζε ηεο εληαίαο άδεηαο-φνξεηό Ζ/Ε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ ζηαζκνύ. (Δθηόο άδεηαο). ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΜΟΤ ΑΓΗΟΤ ΚΖΡΤΚΟΤ ΛΑΚΗΟ ΑΔ Κεθάιεο Πεξδηθίνπ Ηθαξίαο ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 0,6 ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΜΟΤ ΑΓΗΟΤ ΚΖΡΤΚΟΤ ΣΠ ΗΚΑΡΗΑ FIAT GB308ESS ΜΓΝ 0,75 Αλαβάζκεζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ) ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΜΟΤ ΑΓΗΟΤ ΚΖΡΤΚΟΤ ΣΠ ΗΚΑΡΗΑ FIAT GB308ESS ΜΓΝ 0,75 Αλαβάζκεζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ) ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΜΟΤ ΑΓΗΟΤ ΚΖΡΤΚΟΤ ΣΠ ΗΚΑΡΗΑ FIAT GB308ESS ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΜΟΤ ΑΓΗΟΤ ΚΖΡΤΚΟΤ ΣΠ ΗΚΑΡΗΑ FIAT GB308ESS ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΜΟΤ ΑΓΗΟΤ ΚΖΡΤΚΟΤ ΣΠ ΗΚΑΡΗΑ CKD B8S ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΜΟΤ ΑΓΗΟΤ ΚΖΡΤΚΟΤ ΣΠ ΗΚΑΡΗΑ CKD B8S ΜΓΝ 0,75 0,75 1,2 1,2 Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ) Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ) ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΜΟΤ ΑΓΗΟΤ ΚΖΡΤΚΟΤ ΣΠ ΗΚΑΡΗΑ SULZER 16ATV25H ΜΓΝ 3,104 Φνξεηό Ζ/Ε. Υθηζηάκελν θαηά ηελ έθδνζε ηεο εληαίαο άδεηαο παξαγσγήο

89 ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ ΣΟ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΤΠΟΣΑΘΜΟ ΤΣΖΜΑ (Γ) Ζ' ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ / ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ 20/150 kv ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΓΖΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΤΠΟ ΗΥΤ (MWe) ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΜΖ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΝΖΗΧΝ (ΜΓΝ) ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΜΟΤ ΑΓΗΟΤ ΚΖΡΤΚΟΤ ΣΠ ΗΚΑΡΗΑ SACM AGO12DSHR ΜΓΝ 1,2 Φνξεηό Ζ/Ε. Υθηζηάκελν θαηά ηελ έθδνζε ηεο εληαίαο άδεηαο παξαγσγήο ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΜΟΤ ΑΓΗΟΤ ΚΖΡΤΚΟΤ ΣΠ ΗΚΑΡΗΑ SULZER 12ATV 25H ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΜΟΤ ΒΑΘΔΟ ΑΠ ΑΜΟΤ WORTHINGTON SEH-8 ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΜΟΤ ΒΑΘΔΟ ΑΠ ΑΜΟΤ WORTHINGTON SEH-8 ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΜΟΤ ΒΑΘΔΟ ΑΠ ΑΜΟΤ WORTHINGTON SEH-8 ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΜΟΤ ΒΑΘΔΟ ΑΠ ΑΜΟΤ GMT-FIAT A420.8 ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΜΟΤ ΒΑΘΔΟ ΑΠ ΑΜΟΤ GMT-FIAT A420.8 ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΜΟΤ ΒΑΘΔΟ ΑΠ ΑΜΟΤ GMT-FIAT A420.8 ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΜΟΤ ΒΑΘΔΟ ΑΠ ΑΜΟΤ CEGIELSKI 9RTA-F58 ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΜΟΤ ΒΑΘΔΟ ΑΠ ΑΜΟΤ CEGIELSKI 6RTAF-58 ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΜΟΤ ΒΑΘΔΟ ΑΠ ΑΜΟΤ CEGIELSKI 6RTAF-58 ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΜΟΤ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΜΟΤ ΑΔ Άγηνη Πάληεο ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 1 ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΜΟΤ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΜΟΤ ΑΔ ηξσηόο Πεύθνο ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 1,2 ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΜΟΤ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΜΟΤ ΑΔ Κακκέλνο Μύινο ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 0,75 ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΜΟΤ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΜΟΤ ΑΔ Φηεξηάο ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 1,8 2,1 (ΓΔΖ/ΓΓΝ/3327/ ). 0,7 0,7 0,7 2,9 2,9 2,9 12, Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ). Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ) Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ). Πεξηνξηζκόο ηζρύνο ιόγσ κείσζεο δηακέηξνπ ηξνθαινθόξνπ. Bιάβε (ΓΓΝ/589/ ) ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΗΟΤ ΑΜΑΝΖ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΗΟΤ ΑΜΑΝΖ ΑΗΓΑΗΟΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΡΟΓΟΚΛΗΝΧΝ ΑΔ ΑΗΓΑΗΟΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΡΟΓΟΚΛΗΝΧΝ ΑΔ Ρνδόθιηλα ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 0,6 Σξεηο Μύινη ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 0,28 ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΗΟΤ ΑΜΑΝΖ ΑΗΓΑΗΟΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΜΔΠΔ Ρνρηάδεο Κεξάκνπ ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 0,28 ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΗΟΤ ΑΜΑΝΖ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΗΟΤ ΑΜΑΝΖ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΗΟΤ ΑΜΑΝΖ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΗΟΤ ΑΜΑΝΖ ΑΗΓΑΗΟΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΑΡΓΑΜΤΛΧΝ ΑΔ ΑΗΓΑΗΟΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΜΤΛΟΤ ΑΔ ΑΗΓΑΗΟΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΜΤΛΟΤ ΑΔ. ΕΑΜΠΔΣΑΚΖ & ΗΑ ΟΔ Ρνρηάδεο Κεξάκνπ ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 0,28 Κνκκέλνο Μύινο Νεκνύξηα ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 0,56 Κνκκέλνο Μύινο Νεκνύξηα ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 0,6 ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΗΟΤ ΟΜΖΡΟΤΠΟΛΖ ΑΠ ΥΗΟΤ CEGIELSKI 9RTAF58 ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΗΟΤ ΟΜΖΡΟΤΠΟΛΖ ΑΠ ΥΗΟΤ CEGIELSKI 9RTAF58 ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΗΟΤ ΟΜΖΡΟΤΠΟΛΖ ΑΠ ΥΗΟΤ GMT A ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΗΟΤ ΟΜΖΡΟΤΠΟΛΖ ΑΠ ΥΗΟΤ FIAT C4212ESS ΜΓΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΗΟΤ ΦΑΡΧΝ ΣΠ ΦΑΡΧΝ (εθεδξεία εθηάθηωλ αλαγθώλ) FIAT C4212ESS Καιόγεξνο Μειαλίνπ ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 0,15 ΜΓΝ 9,5 12, Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ) Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ) Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ )

90 ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ ΣΟ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΤΠΟΣΑΘΜΟ ΤΣΖΜΑ (Γ) Ζ' ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ / ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ 20/150 kv ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΓΖΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΤΠΟ ΗΥΤ (MWe) ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΗΟΤ ΦΑΡΧΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΗΟΤ ΦΑΡΧΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΗΟΤ ΦΑΡΧΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΗΟΤ ΦΑΡΧΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΗΟΤ ΦΑΡΧΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΗΟΤ ΦΑΡΧΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΗΟΤ ΦΑΡΧΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΗΟΤ ΦΑΡΧΝ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ ΑΓΡΗΝΗΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΥΑΨΑ ΑΗΓΗΟΤ ΣΠ ΦΑΡΧΝ (εθεδξεία εθηάθηωλ αλαγθώλ) ΣΠ ΦΑΡΧΝ (εθεδξεία εθηάθηωλ αλαγθώλ) ΣΠ ΦΑΡΧΝ (εθεδξεία εθηάθηωλ αλαγθώλ) ΣΠ ΦΑΡΧΝ (εθεδξεία εθηάθηωλ αλαγθώλ) ΣΠ ΦΑΡΧΝ (εθεδξεία εθηάθηωλ αλαγθώλ) ΣΠ ΦΑΡΧΝ (εθεδξεία εθηάθηωλ αλαγθώλ) ΣΠ ΦΑΡΧΝ (εθεδξεία εθηάθηωλ αλαγθώλ) ΣΠ ΦΑΡΧΝ (εθεδξεία εθηάθηωλ αλαγθώλ) ΤΓΡΟΥΟΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ. GMT A GMT A H.S.D/MAN 9K60 MAN W6V17.5/22 MAN W6V17.5/22 MAN W6V17.5/22 SKODA 6-S-160 MAN W6V17.5/22 Αξδεπηηθό θαλάιη Γ7, Γ.Γ. Γηαλνύδη Γ.Αγξηλίνπ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΜΖ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΝΖΗΧΝ (ΜΓΝ) ΜΓΝ ΜΓΝ ΜΓΝ ΜΓΝ ΜΓΝ ΜΓΝ ΜΓΝ ΜΓΝ Γ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΗΝΑΥΟΤ ΚΡΔΜΑΣΑ/ΓΔΖ 4 κνλάδεο ηωλ 80MWe πνηακόο Αρειώνο-Κξεκαζηά Γ ΜΔΓΑΛΟ ΤΖ 437,2 ΣΡΑΣΟΤ ΚΑΣΡΑΚΗ/ΓΔΖ 3 κνλάδεο ηωλ 128MWe πνηακόο Αρειώνο-Καζηξάθη Γ ΜΔΓΑΛΟ ΤΖ 320 ΣΡΑΣΟΤ ΣΡΑΣΟ Η/ΓΔΖ 3 κνλάδεο ηωλ 105MWe πνηακόο Αρειώνο-ηξάηνο Γ ΜΔΓΑΛΟ ΤΖ 150 ΣΡΑΣΟΤ ΓΔΖ Α.Δ./ΓΑΤΔ πνηακόο Αρειώνο-ηξάηνο Γ ΤΓΡΟΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΑΥΑΨΑ Α.Δ. πνηακόο Κεξπλίηεο Γ.Αηγίνπ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΥΑΨΑ ΑΚΡΑΣΑ ΤΖ Σζηβινύ Σζηβιόο Πιαηάλνπ Κξαζίδνο Γ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΥΑΨΑ ΛΔΤΚΑΗΟΤ ΤΓΡΟΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ. Καθή Γιάζηξα Κιεηηνξίαο Γ.Λεπθαζίσλ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΥΑΨΑ ΠΑΣΡΔΧΝ ΓΔΖ Α.Δ./ΓΑΤΔ Πνηακόο Γιαύθνο Γ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΥΑΨΑ ΡΗΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΥΑΨΑ ΦΑΡΡΧΝ ΑΗΟΛΗΚΖ ΠΑΝΑΥΑΨΚΟΤ A.E. ΑΗΟΛΗΑ - ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ. Σξαλή Ρίδα-Βξσκνλέξη-θαληδνρέξη Γ.Ρίνπ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΖΛΔΗΑ ΛΑΜΠΔΗΑ ΒΑΔΡΚΡΑΦΣ Λάκπεηα Γ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΟΕΑΝΖ ΔΛΛΖΠΟΝΣΟΤ ΑΖ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ/ΓΔΖ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ Η ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ, 13ν ρικ Κνδάλεο Θεζζαινλίθεο ΚΟΕΑΝΖ ΔΛΛΖΠΟΝΣΟΤ ΑΖ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ/ΓΔΖ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΗΗ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ, 13ν ρικ Κνδάλεο Θεζζαινλίθεο ΚΟΕΑΝΖ ΔΛΛΖΠΟΝΣΟΤ ΑΖ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ/ΓΔΖ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΗΗΗ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ, 13ν ρικ Κνδάλεο Θεζζαινλίθεο ΚΟΕΑΝΖ ΔΛΛΖΠΟΝΣΟΤ ΑΖ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ/ΓΔΖ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΗV (1) ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ, 13ν ρικ Κνδάλεο Θεζζαινλίθεο ΚΟΕΑΝΖ ΔΛΛΖΠΟΝΣΟΤ ΑΖ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ/ΓΔΖ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ V (1) ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ, 13ν ρικ Κνδάλεο Θεζζαινλίθεο Γ Γ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ,5 ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ) Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ). Μείσζε ηζρύνο ιόγσ παιαηόηεξεο ξεγκαηώζεσο ζην κπιόθ θηλεηήξα. (ΓΔΖ/ΓΓΝ/3327/ ). Υπό εγθαηάζηαζε. 0,08 Ζ κνλάδα δελ έρεη απνμεισζεί. 0,08 Ζ κνλάδα δελ έρεη απνμεισζεί. 0,08 Ζ κνλάδα δελ έρεη απνμεισζεί. 0,05 Ζ κνλάδα δελ έρεη απνμεισζεί. 0,055 Ζ κνλάδα δελ έρεη απνμεισζεί. 0,83 Μ.Σ. 6,2 2,6 Μ.Σ. 2,82 Μ.Σ. 1,3 Μ.Σ. Γ ΑΠΔ/Α 34,85 ΠΑΝΑΥΑΨΚΟ Πάλσ Βξύζε Γ.Φαξξώλ Γ ΑΠΔ/Α 2 Μ.Σ. ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ 3,7 Γ ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ 300 Γ ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ 300 Γ ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ 310 Γ ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ 310 Γ ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ 375 ΚΟΕΑΝΖ ΚΟΕΑΝΖ ΠΟΛΤΦΤΣΟ/ΓΔΖ 3 κνλάδεο ηωλ 125MWe πνηακόο Αιηάθκνλαο Γ ΜΔΓΑΛΟ ΤΖ 375 ΚΟΕΑΝΖ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ ΑΖ ΚΑΡΓΗΑ/ΓΔΖ ΚΑΡΓΗΑ Η ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΑΡΓΗΑ Γ ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ 300 ΚΟΕΑΝΖ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ ΑΖ ΚΑΡΓΗΑ/ΓΔΖ ΚΑΡΓΗΑ ΗΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΑΡΓΗΑ Γ ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ 300 1,3 Μ.Σ.

91 ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ ΣΟ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΤΠΟΣΑΘΜΟ ΤΣΖΜΑ (Γ) Ζ' ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ / ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ 20/150 kv ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΓΖΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΤΠΟ ΗΥΤ (MWe) ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΜΖ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΝΖΗΧΝ (ΜΓΝ) ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΟΕΑΝΖ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ ΑΖ ΚΑΡΓΗΑ/ΓΔΖ ΚΑΡΓΗΑ ΗΗΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΑΡΓΗΑ Γ ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ 325 ΚΟΕΑΝΖ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ ΑΖ ΚΑΡΓΗΑ/ΓΔΖ ΚΑΡΓΗΑ IV ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΑΡΓΗΑ Γ ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ 325 ΚΟΕΑΝΖ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ ΑΖ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ/ΓΔΖ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ Η Γ ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ 70 ΚΟΕΑΝΖ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ ΑΖ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ/ΓΔΖ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ ΗΗ Γ ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ 125 ΚΟΕΑΝΖ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ ΑΖ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ/ΓΔΖ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ ΗΗΗ (1) Γ ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ 125 ΚΟΕΑΝΖ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ ΑΖ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ/ΓΔΖ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ ΗV Γ ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ 300 ΚΟΕΑΝΖ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ ΑΖ ΛΗΠΣΟΛ/ΓΔΖ ΛΗΠΣΟΛ Η Γ ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ 10 ΚΟΕΑΝΖ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ ΑΖ ΛΗΠΣΟΛ/ΓΔΖ ΛΗΠΣΟΛ ΗΗ Γ ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ 33 ΦΛΧΡΗΝΖ ΦΛΧΡΗΝΖ ΦΛΧΡΗΝΖ ΜΔΛΗΣΖ ΠΡΔΠΧΝ ΦΗΛΧΣΑ ΑΖ ΜΔΛΗΣΖ- ΑΥΛΑΓΑ/ΓΔΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΦΛΧΡΗΝΑ Α.Δ. ΑΖ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ- ΦΗΛΧΣΑ/ΓΔΖ ΜΔΛΗΣΖ ΜΔΛΗΣΖ Γ ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ 330 Ρέκα Αληαξηηθνύ Γ.Πξεζπώλ ΑΜΤΝΣΑΗΟ Η (1) ΦΗΛΧΣΑ (ΚΟΝΣΑ ΣΟΝ Ν. ΚΟΕΑΝΖ) ΑΜΤΝΣΑΗΟ ΗΗ (1) ΦΗΛΧΣΑ (ΚΟΝΣΑ ΣΟΝ Ν. ΚΟΕΑΝΖ) Γ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ Γ ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ 300 Γ ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ 300 0,84 Μ.Σ. ΖΠΔΗΡΟΤ ΑΡΣΑ ΑΓΝΑΝΣΧΝ ΓΗΔΚΑΣ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Β.Δ.Σ.Δ. ξέκα Καηαξξάθηε (παξαπ.αξάρζνπ) Γεκ.Γηακ. Καηαξξάθηε,Μειέαο, γάξαο Γ.Αγλάλησλ Γ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ 2,4 Μ.Σ. ΖΠΔΗΡΟΤ ΑΡΣΑ ΑΡΣΑ ΠΟΤΡΝΑΡΗ Η/ΓΔΖ 3 κνλάδεο ηωλ 100MWe πνηακόο Άξαρζνο Γ ΜΔΓΑΛΟ ΤΖ 300 ΖΠΔΗΡΟΤ ΑΡΣΑ ΑΡΣΑ ΠΟΤΡΝΑΡΗ ΗΗ/ΓΔΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΑΡΣΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΘΔΟΓΧΡΗΑΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΔ ΖΠΔΗΡΟΤ ΘΔΠΡΧΣΗΑ ΑΓΗΑΓΑ ΓΗΣΑΝΖ Α.Δ. 2 κνλάδεο ηωλ 16MWe θαη 1 κνλάδα ηωλ 1,6MWe πνηακόο Άξαρζνο Γ ΜΔΓΑΛΟ ΤΖ 33,6 Γθνύξα (κίμε-πιαγηά-αγία Σξηάδα) Θενδσξηαλώλ Γηηάλε, θξάγκα Καιακά-Γεκ. Γηακέξηζκα Ραγίνπ Γ Γ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ 3,9 ΜΔΟΥΧΡΑ 4,2 ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΜΔΣΟΒΟΤ ΑΧΟ/ΓΔΖ 2 κνλάδεο ηωλ 105MWe νξνπέδην Πνιηηζάο Γ ΜΔΓΑΛΟ ΤΖ 210 ΖΠΔΗΡΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΔΓΝΑΣΗΑ ΛΑΚΜΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ. Γθνύξα Μηθξνύ Πεξηζηεξίνπ Γ.Δγλαηίαο Γ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ 0,99 Μ.Σ. ΖΠΔΗΡΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΔΤΡΤΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ. Ρέκα Βαιηζηζηηλό,ζέζε Μύινο Παιηνπξή Γ.Δπξπκελώλ Γ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ 7,4 ΗΧΑΝΝΗΝΑ1 ΖΠΔΗΡΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΔΤΡΤΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ. ΖΠΔΗΡΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΚΑΣΑΝΟΥΧΡΗΧΝ ΓΖΜΟ ΚΑΣΑΝΟΥΧΡΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΗΣΡΑΣΟΤ ΠΗΝΓΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΔ ΖΠΔΗΡΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΚΟΝΗΣΑ ΜΤΖΔ ΚΔΡΑΟΒΟΤ Α.Δ. Ρέκα Βαιηζηζηηλό Γεκ.Γηακέξ.Κιεκαηηάο Γ.Δπξπκελώλ Πεγέο Κιίθθεο-Γεκνη.Γηακέξηζκα Καιεηδίνπ Νεξνηξηβή Μπεξγάηη Γηζηξάηνπ,Κνλίηζεο Βνπξθνπόηακνο / Γέθπξα Καξακνύζε Γ.Κόληηζαο ΖΠΔΗΡΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΜΔΣΟΒΟΤ ΤΓΡΟΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ. Γθνύξα Αλζνρσξίνπ Γ ΖΠΔΗΡΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΠΑΜΒΧΣΗΓΟ ΖΠΔΗΡΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΠΑΜΒΧΣΗΓΟ ΖΠΔΗΡΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΠΑΜΒΧΣΗΓΟ ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ. ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ. ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ. Γθνύξα Αλαηνιηθήο,Γ.Πακβώηηδνο Καηάληε Αλαηνιηθήο,Γ.Πακβώηηδνο Γθνύξα Γ.Πακβώηηδνο (πξνζζήθε 2εο κνλάδαο) Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ 7,4 ΗΧΑΝΝΗΝΑ1 0,1 Μ.Σ. 1,935 Μ.Σ. 2,255 Μ.Σ. 0,97 Μ.Σ. 0,7 Μ.Σ. 0,7 Μ.Σ. 0,7 Μ.Σ.

92 ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ ΣΟ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΤΠΟΣΑΘΜΟ ΤΣΖΜΑ (Γ) Ζ' ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ / ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ 20/150 kv ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΓΖΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΤΠΟ ΗΥΤ (MWe) ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΜΖ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΝΖΗΧΝ (ΜΓΝ) ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΠΡΔΒΔΕΖ ΦΗΛΗΠΠΗΑΓΑ ΓΔΖ Α.Δ./ΓΑΤΔ πνηακόο Λνύξνο Γ ΘΔΑΛΗΑ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΓΡΟΖΛΔΚΣΡΗΚΖ Α.Δ. εκέηθν θακηάο,γεκ.γηακ.βαηζνπληάο Γ.Μνπδαθίνπ Γ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ 10,3 0,6 Μ.Σ. ΘΔΑΛΗΑ ΚΑΡΓΗΣΑ ΠΛΑΣΖΡΑ ΠΛΑΣΖΡΑ/ΓΔΖ 3 κνλάδεο ηωλ 43,3MWe πνηακόο Σαπξσπόο Γ ΜΔΓΑΛΟ ΤΖ 129,9 ΘΔΑΛΗΑ ΛΑΡΗΖ ΓΟΝΝΧΝ Γ.ΚΑΡΑΝΖ & ΗΑ Ο.Δ. ΘΔΑΛΗΑ ΛΑΡΗΖ ΚΑΣΧ ΟΛΤΜΠΟΤ ΘΔΑΛΗΑ ΛΑΡΗΖ ΤΓΡΟΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΑΣΧ ΟΛΤΜΠΟΤ ΑΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΥΑΝΗΑ ΕΑΥΑΡΖ Α.Δ. ΘΔΑΛΗΑ ΛΑΡΗΖ ΝΗΚΑΗΑ EXALCO Α.Δ. ΘΔΑΛΗΑ ΜΑΓΝΖΗΑ ΑΝΑΒΡΑ ΘΔΑΛΗΑ ΜΑΓΝΖΗΑ ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ ΘΔΑΛΗΑ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΣΑΝΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΔΡΔΗΚΟΤΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΔΡΔΗΚΟΤΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΔΡΔΗΚΟΤΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΔΡΔΗΚΟΤΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΔΡΔΗΚΟΤΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΟΘΧΝΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΟΘΧΝΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΟΘΧΝΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΟΘΧΝΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΟΘΧΝΧΝ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΑΡΓΟΣΟΛΗΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΛΟΓΟΡΑΥΖ ΑΔ ΓΔΤΑ Μείδνλνο Πεξηνρήο Βόινπ ΑΜΗΑΝΣΗΣ- Μ.ΤΖ. ΚΑΣΑΝΗΧΣΗΚΟ Α.Δ. Ρέκα δπν δέλδξσλ Γ.Γόλλσλ (ζέζε Γήκεηξα) Γέζε Μπνπιβάξηα-Ρέκα Πξνδξόκνπ Γ.Κάησ Οιύκπνπ 2ν ρηιηόκεηξν ηεο επαξρηαθήο νδνύ Λάξηζαο - πθνπξίνπ θαη παιαηάο Δζληθήο νδνύ Λάξηζαο - Θεζζαινλίθεο 5ν ρηι.εζληθήο νδνύ Λάξηζαο- Αζελώλ Γ Γ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ Γ (ΜΑ/ΦΑ) 12 0,65 Μ.Σ. 0,995 Μ.Σ. Γ (ΜΔΚ/ΦΑ) 2,72 Μ.Σ. Αινγνξάρε Γ.Αλάβξαο Γ ΑΠΔ/Α 17 ΣΤΛΗΓΑ αξαθελό Ν.Ησλίαο Καζηαληώηηθν ξέκα-γ.καζηαληάο ΣΠ ΔΡΔΗΚΟΤΑ ΜΑΝ D2566ME ΜΓΝ ΣΠ ΔΡΔΗΚΟΤΑ ΜΑΝ D2566ME ΜΓΝ ΣΠ ΔΡΔΗΚΟΤΑ ΜΑΝ D2566ME ΜΓΝ ΣΠ ΔΡΔΗΚΟΤΑ HYUNDAI D6AU ΜΓΝ ΣΠ ΔΡΔΗΚΟΤΑ MAN 2566ME ΜΓΝ ΣΠ ΟΘΧΝΧΝ MAN 2566ΜΔ ΜΓΝ ΣΠ ΟΘΧΝΧΝ MAN 2566ΜΔ ΜΓΝ ΣΠ ΟΘΧΝΧΝ MAN 2566ΜΔ ΜΓΝ ΣΠ ΟΘΧΝΧΝ HYUNDAI D6AU ΜΓΝ ΣΠ ΟΘΧΝΧΝ MAN 2566ME ΜΓΝ ΣΔΣΡΑΠΟΛΗ ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Δ. ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΑΡΓΟΣΟΛΗΟΤ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΛΛΑ Α.Δ. ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Ξεξόιηκπα-Μνλνιάηε Γηιηλάησλ Γ.Αξγνζηνιίνπ Ζκεξνβίγιη Γ.Αξγνζηνιίνπ & Ππιαξέσλ Γ Γ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ 0,75 Μ.Σ. 1,95 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 0,09 0,09 0,09 0,103 0,08 0,09 0,09 0,09 0,103 0,08 Γ ΑΠΔ/Α 13,6 ΑΡΓΟΣΟΛΗ Γ ΑΠΔ/Α 30 ΚΔΦ1 ΖΜΑΘΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ ΑΡΥΗΣΔΥ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ. Γ (ΜΔΚ/ΦΑ) 4,965 ΖΜΑΘΗΑ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΓΔΖ Α.Δ./ΓΑΤΔ Μαθξoρώξη Γ ΖΜΑΘΗΑ ΒΔΡΜΗΟΤ ΓΔΖ Α.Δ./ΓΑΤΔ Βέξκην Γ ΖΜΑΘΗΑ ΒΔΡΟΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΔ ΑΔ αξαληόβξπζεο Βέξνηαο Γ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ 10,800 1,800 0,570 Μ.Σ. Aπό Μεγίζηε ΡΑΔ/ΡΑ-3075( ) Από Μεγίζηε ΡΑΔ/ΡΑ-3075( ) ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΖΜΑΘΗΑ ΒΔΡΟΗΑ ΑΧΜΑΣΑ/ΓΔΖ 2 κνλάδεο ηωλ 54MWe ΓΓ Αγίαο Βαξβάξαο, Αζώκαηα, πνηακόο Αιηάθκνλαο Γ ΜΔΓΑΛΟ ΤΖ 108 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΖΜΑΘΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ ΦΖΚΗΑ/ΓΔΖ 2 κνλάδεο ηωλ 75MWe ΓΓ θεθηάο, πνηακόο Αιηάθκνλαο Γ ΜΔΓΑΛΟ ΤΖ 315

93 ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ ΣΟ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΤΠΟΣΑΘΜΟ ΤΣΖΜΑ (Γ) Ζ' ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ / ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ 20/150 kv ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΓΖΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΤΠΟ ΗΥΤ (MWe) ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΜΖ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΝΖΗΧΝ (ΜΓΝ) ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΖΜΑΘΗΑ ΝΑΟΤΑ ΤΓΡΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΜΠΟΤΡΝΑΕΖ Ο.Δ. Μέγα Ρέκα Γ.Νάνπζαο Γ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ 0,633 Μ.Σ. ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΖΜΑΘΗΑ ΠΛΑΣΔΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΥΑΝΗΑ ΕΑΥΑΡΖ Α.Δ. 42 ν ρικ. ηεο παιαηάο Δζληθήο νδνύ Θεζζαινλίθεο - Βέξξνηαο Γ (ΦΑ) 12 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΓΔΥΧΡΟΤ ΔΓΔΥΧΡΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΛΗΠΑΜΑΣΧΝ Α.Δ. ΓΗΑΒΑΣΑ (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΔΛΠΔ) ΗΧΝΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (όπηζζελ δηπιηζηεξίνπ ΔΛΠΔ) Γ ΜΚ/ΦΑ 389,38 Γ (ΑΣΜΟ) 11,42 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΘΔΡΜΖ ΖΛΔΚΣΧΡ Α.Δ. Καλαιάθη Σαγαξάδσλ, πιεζίνλ ρσκαη.αλαηνι.ηνκέα Θεζ/λίθεο Γ ΑΠΔ/Β 5,048 ΥΟΛΑΡΗ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΘΔΡΜΖ ΤΝΓΔΜΟ ΟΣΑ Μείδνλνο Θεζζαινλίθεο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ Δ.Τ.Α. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ ΓΔΝΔΗ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ- ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ. AMYLUM HELLAS (ΒΗΑΜΤΛ) ΑΔ ΥΤΣΑ Κ.Σαγαξάδσλ Ν.Θεζζαινλίθεο ΒΗΠΔ Θεζζαινλίθεο, Γαιιηθόο πνηακόο Μεραλνζηάζην θιηληθήο 'ΓΔΝΔΗ' ζην Διαηόξεκα Ππιαίαο Καιακαξηά ΠΔΛΛΑ ΑΡΗΓΑΗΑ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ Β. Γ. Α.Δ. Μπίζθηαο, Σνππιίηζα Πξνκάρσλ Γ ΠΔΛΛΑ ΑΡΗΓΑΗΑ ΤΓΡΟΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΑΔ Αξθνπδόξεκα-Πξνκάρσλ Γ ΠΔΛΛΑ ΑΡΗΓΑΗΑ ΤΓΡΟΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΑΔ Σερλεηέο Λίκλεο Βνξεηλνύ Γ. Αξηδαίαο ΠΔΛΛΑ ΑΡΗΓΑΗΑ ΠΟΡΟΨ ΑΔ Μεξιίθα Γαξεθείνπ Γ ΠΔΛΛΑ ΑΡΗΓΑΗΑ Μεζόδηνο θαη Γεκ.Δκκαλνπήι ΟΔ ΠΔΛΛΑ ΑΡΗΓΑΗΑ ΗΧΑΝΝΖ ΖΦΑΚΖ Α.Δ. ΠΔΛΛΑ ΑΡΗΓΑΗΑ ΟΡΣΕΑΝΖ ΧΣ. ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ ΠΔΛΛΑ ΑΡΗΓΑΗΑ ΚΑΘΑΡΟ Α.Δ. ΠΔΛΛΑ ΒΔΓΟΡΗΣΗΓΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΑΝΑΓΗΣΑ Α.Δ. Μπίζηξηηζα-ιάηηλν Οξκάο Βαζύξεκα,Γεκ.Γηακ.Λπθνζηόκνπ Γ.Αξηδαίαο Παηίληα(Οξκαο) Βαθνύθη-ξέκα Καζαξό Γ.Δμαπιαηάλνπ Άλσ ηερλεηή ιίκλε Γ.Βεγνξίηηδαο Γ ΑΠΔ/Β 0,240 Γ ΑΠΔ/Β 2,500 ΗΝΓΟ Γ (ΜΔΚ/ΦΑ) 0,725 Μ.Σ. Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ (ΑΔΡΗΟΣΡΟΒΗΛΟ /ΦΑ) ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ 3,800 0,830 Μ.Σ. 0,350 Μ.Σ. 0,560 Μ.Σ. 1,827 Μ.Σ. 0,220 Μ.Σ. 1,300 Μ.Σ. 1,520 0,919 0,500 Μ.Σ. ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΔΛΛΑ ΒΔΓΟΡΗΣΗΓΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΑΝΑΓΗΣΑ Α.Δ. Μεζαία ηερλεηή ιίκλε Γ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ 0,060 Μ.Σ. ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΔΛΛΑ ΒΔΓΟΡΗΣΗΓΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΑΝΑΓΗΣΑ Α.Δ. Κάησ ηερλεηή ιίκλε (Σζακπνπθάο) Γ.Βεγνξίηηδαο ΠΔΛΛΑ ΒΔΓΟΡΗΣΗΓΑ ΒΟΡΔΗΝΟ ΠΔΛΛΖ Α.Δ. Αζπξόξεκα Βνξεηλνύ Γ.Αξηδαίαο Γ ΠΔΛΛΑ ΔΓΔΑ ΑΓΡΑ/ΓΔΖ 2 κνλάδεο ηωλ 25MWe Γ.Γ. Άγξα, όρζεο πνηακνύ Δδεζζαίνπ (Βόδα) Γ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ Γ ΜΔΓΑΛΟ ΤΖ 50 ΠΔΛΛΑ ΔΓΔΑ ΔΓΔΑΗΟ/ΓΔΖ 1 κνλάδα πνηακόο Δδεζζαίνο (Βόδαο) Γ ΜΔΓΑΛΟ ΤΖ 19 ΠΔΛΛΑ ΔΞΑΠΛΑΣΑΝΟΤ ΑΛΜΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Ο.Δ. Υξπζόηνπνο-ξέκα Καζαξό Γ.Αξηδαίαο ΠΔΛΛΑ ΔΞΑΠΛΑΣΑΝΟΤ L.P.ENERGY Ρέκα Καξαβίδηα Γ ΠΔΛΛΑ ΔΞΑΠΛΑΣΑΝΟΤ Τ.Ζ.. ΚΔΡΚΗΝΖ ΑΔ Ρνπθξάθηεο Κεξθίλεο-Ληζόηνπνο Γ Γ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ 0,150 Μ.Σ. 4,100 Μ.Σ. 0,470 Μ.Σ. 2,460 Μ.Σ. 5,000 ΗΓΖΡΟΚΑΣΡΟ

94 ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ ΣΟ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΤΠΟΣΑΘΜΟ ΤΣΖΜΑ (Γ) Ζ' ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ / ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ 20/150 kv ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΓΖΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΤΠΟ ΗΥΤ (MWe) ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΡΡΧΝ ΔΡΡΧΝ ΔΡΡΧΝ ΔΡΡΧΝ ΔΡΡΧΝ ΖΡΑΚΛΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΚΗΣΡΟΤ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΚΗΣΡΟΤ ΔΡΡΧΝ ΤΓΡΟΖΛ.ΣΑΘΜ.ΟΗΝΟΤΑ ΔΡΡΧΝ Α.Δ. Μνλή Παλαγίαο-Οηλνύζα ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΜΖ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΝΖΗΧΝ (ΜΓΝ) ΤΖ Αγθίζηξνπ ΗΗ ΔΠΔ Κξαζνρσξήηηθν Κ.Αγθίζηξνπ Γ ΑΗΟΛΗΚΖ ΗΓΖΡΟΚΑΣΡΟΤ Α.Δ. Κνηλ.Δπηρείξεζε Αγθίζηξνπ "Μ.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ" ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΥΑΝΗΑ ΕΑΥΑΡΖ Α.Δ. Γ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ 1,200 Μ.Σ. 0,900 Μ.Σ. Κνξπθή Γ.ηδεξνθάζηξνπ Γ ΑΠΔ/Α 17,000 ΗΓΖΡΟΚΑΣΡΟ Ρεκαηηά-Μύινη Κ.Αγθίζηξνπ 2ν ρικ. Δζληθήο Οδνύ Θεζζαινλίθεο-εξξώλ ΔΡΡΧΝ ΗΓΖΡΟΚΑΣΡΟΤ ΓΔΖ Α.Δ./ΓΑΤΔ Αγ. Γηάλλεο εξξώλ Γ ΚΡΖΣΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ IWECO-ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΤΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΔΒΔΔ Γ Γ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ (ΜΑ3500/Φ. Α.) ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ 0, ,700 Νηάγα Μεγάιεο Βξύζεο ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 4,95 ΚΡΖΣΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΔΡΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΡΖΣΖ ΑΒΔΣΔ Α.Δ. Πεξδηθνθνξπθή ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 14,45 ΚΡΖΣΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΛΗΚΑΡΝΑΟΤ ΑΓΓΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ Καξηεξόο ΜΓΝ ΑΠΔ/Φ 0,135 ΚΡΖΣΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΣΔΡΟΤΗΧΝ SUNLIGHT ΑΒΔΔ Μεζνρσξηό ΜΓΝ ΑΠΔ/Φ 0,168 ΚΡΖΣΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΑΕΗΟΤ ΑΖ ΛΗΝΟΠΔΡΑΜΑΣΧΝ Αηκνει. 1 Ληλνπεξάκαηα ΜΓΝ DIE/ MAZOYT 6,25 ΚΡΖΣΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΑΕΗΟΤ ΑΖ ΛΗΝΟΠΔΡΑΜΑΣΧΝ Αηκνει. 2 Ληλνπεξάκαηα ΜΓΝ DIE/ MAZOYT 15 ΚΡΖΣΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΑΕΗΟΤ ΑΖ ΛΗΝΟΠΔΡΑΜΑΣΧΝ Αηκνει. 3 Ληλνπεξάκαηα ΜΓΝ DIE/ MAZOYT 15 ΚΡΖΣΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΑΕΗΟΤ ΑΖ ΛΗΝΟΠΔΡΑΜΑΣΧΝ Αηκνει. 4 Ληλνπεξάκαηα ΜΓΝ DIE/ MAZOYT 25 ΚΡΖΣΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΑΕΗΟΤ ΑΖ ΛΗΝΟΠΔΡΑΜΑΣΧΝ Αηκνει. 5 Ληλνπεξάκαηα ΜΓΝ DIE/ MAZOYT 25 ΚΡΖΣΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΑΕΗΟΤ ΑΖ ΛΗΝΟΠΔΡΑΜΑΣΧΝ Αηκνει. 6 Ληλνπεξάκαηα ΜΓΝ ΚΡΖΣΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΑΕΗΟΤ ΑΖ ΛΗΝΟΠΔΡΑΜΑΣΧΝ Α/ 1 Ληλνπεξάκαηα ΜΓΝ ΚΡΖΣΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΑΕΗΟΤ ΑΖ ΛΗΝΟΠΔΡΑΜΑΣΧΝ Α/ 2 Ληλνπεξάκαηα ΜΓΝ ΚΡΖΣΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΑΕΗΟΤ ΑΖ ΛΗΝΟΠΔΡΑΜΑΣΧΝ Α/ 4 Ληλνπεξάκαηα ΜΓΝ ΚΡΖΣΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΑΕΗΟΤ ΑΖ ΛΗΝΟΠΔΡΑΜΑΣΧΝ Diesel 1 Ληλνπεξάκαηα ΜΓΝ ΚΡΖΣΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΑΕΗΟΤ ΑΖ ΛΗΝΟΠΔΡΑΜΑΣΧΝ Diesel 2 Ληλνπεξάκαηα ΜΓΝ ΚΡΖΣΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΑΕΗΟΤ ΑΖ ΛΗΝΟΠΔΡΑΜΑΣΧΝ Diesel 3 Ληλνπεξάκαηα ΜΓΝ ΚΡΖΣΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΑΕΗΟΤ ΑΖ ΛΗΝΟΠΔΡΑΜΑΣΧΝ Diesel 4 Ληλνπεξάκαηα ΜΓΝ ΚΡΖΣΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΑΕΗΟΤ ΑΖ ΛΗΝΟΠΔΡΑΜΑΣΧΝ Α/ 5 Ληλνπεξάκαηα ΜΓΝ DIE/ MAZOYT DIE/ MAZOYT DIE/ MAZOYT DIE/ MAZOYT DIE/ MAZOYT ΚΡΖΣΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΟΤΧΝΑ ΓΟΜΗΚΖ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. Βνζθεξό ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 5,95 ΚΡΖΣΖ ΛΑΗΘΗΟΤ ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΠΛΑΣΗΚΑ ΚΡΖΣΖ ΑΒΔΔ Αγηνο Ησάλλεο Βξνπρά ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 11, ,25 16,25 1,472 1,228 1,228 1,228 1,228 43,337 ΚΡΖΣΖ ΛΑΗΘΗΟΤ ΗΣΑΝΟΤ ΚΡΖΣΖ ΛΑΗΘΗΟΤ ΗΣΑΝΟΤ ΚΡΖΣΖ ΛΑΗΘΗΟΤ ΗΣΑΝΟΤ ΚΡΖΣΖ ΛΑΗΘΗΟΤ ΗΣΑΝΟΤ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΑΒΔΔ (Δπέθηαζε) ΔΝ.ΣΔ.ΚΑ Αηνιηθά Πάξθα Κξήηεο ΑΔ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΚΡΖΣΖ ΑΒΔΔ IWECO ΥΧΝΟ ΚΡΖΣΖ ΑΔ Πιαθνθεξαηηά Μεηάηνπ ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 4,8 Πηζθόιαθνο Ξεξνιίκλεο ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 2,7 Αγξηιίδηα Μεηάηνπ ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 3 Υώλνο ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 4,5

95 ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ ΣΟ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΤΠΟΣΑΘΜΟ ΤΣΖΜΑ (Γ) Ζ' ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ / ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ 20/150 kv ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΓΖΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΤΠΟ ΗΥΤ (MWe) ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΜΖ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΝΖΗΧΝ (ΜΓΝ) ΚΡΖΣΖ ΛΑΗΘΗΟΤ ΗΣΑΝΟΤ ΓΔΖ ΑΔ Ξεξνιίκλε Η Παιαηθάζηξνπ ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 5 ΚΡΖΣΖ ΛΑΗΘΗΟΤ ΗΣΑΝΟΤ ΓΔΖ ΑΔ Ξεξνιίκλε ΗΗ Παιαηθάζηξνπ ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 5 ΚΡΖΣΖ ΛΑΗΘΗΟΤ ΛΔΤΚΖ Οξγαληζκόο Αλάπηπμεο εηείαο ΑΔ Κακηλάθηα Υνξδάθη Είξνπ ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 0,5 ΚΡΖΣΖ ΛΑΗΘΗΟΤ ΛΔΤΚΖ ΑΖ ΑΘΔΡΗΝΟΛΑΚΚΟΤ Diesel (2-5) Αζεξηλόιαθθνο ΜΓΝ DIE/ MAZOYT 0,075-0,085 ΚΡΖΣΖ ΛΑΗΘΗΟΤ ΛΔΤΚΖ ΑΖ ΑΘΔΡΗΝΟΛΑΚΚΟΤ Αηκνει. 1,2 Αζεξηλόιαθθνο ΜΓΝ DIE/ MAZOYT 0,100-0,110 ΚΡΖΣΖ ΛΑΗΘΗΟΤ ΖΣΔΗΑ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΑΒΔΔ Πιαθνθεξαηηά Μεηάηνπ ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 9,9 ΚΡΖΣΖ ΛΑΗΘΗΟΤ ΖΣΔΗΑ AEOLOS A.E. Υαλδξάο Υαλδξά ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 9,9 ΚΡΖΣΖ ΛΑΗΘΗΟΤ ΖΣΔΗΑ ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΤΧΝ ΑΔ Βνύβαινη Πιαηύβνιν Κξπώλ ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 10 ΚΡΖΣΖ ΛΑΗΘΗΟΤ ΖΣΔΗΑ ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΥΛΑΓΗΧΝ ΑΔ Αγξηιίδα Βειεξάο Αριαδίσλ ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 10 ΚΡΖΣΖ ΛΑΗΘΗΟΤ ΖΣΔΗΑ ΑΝΔΜΟΔΑ ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΔ Βηγιί Μαξσλίαο ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 5 ΚΡΖΣΖ ΛΑΗΘΗΟΤ ΖΣΔΗΑ ENERCON ΔΛΛΑ ΑΔ Πιαηύβνια Αριαδίσλ ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 2,5 ΚΡΖΣΖ ΛΑΗΘΗΟΤ ΖΣΔΗΑ WRE HELLAS SA Πιαηύβνια Κξπώλ ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 3 ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΚΡΖΣΖ ΛΑΗΘΗΟΤ ΖΣΔΗΑ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΑΒΔΔ Πιαθνθεξαηηά Μεηάηνπ (ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην αηνιηθό) ΑΠΔ/Φ 0,1716 ΚΡΖΣΖ ΥΑΝΗΧΝ ΘΔΡΗΟΤ ΓΔΖ ΑΔ Αγηά ΜΓΝ ΚΡΖΣΖ ΥΑΝΗΧΝ ΓΔΧΡΓΗΟΤΠΟΛΔΧ ΓΔΖ ΑΔ Αικπξόο ΜΓΝ ΚΡΖΣΖ ΚΡΖΣΖ ΚΡΖΣΖ ΚΡΖΣΖ ΚΡΖΣΖ ΚΡΖΣΖ ΥΑΝΗΧΝ ΥΑΝΗΧΝ ΥΑΝΗΧΝ ΥΑΝΗΧΝ ΥΑΝΗΧΝ ΥΑΝΗΧΝ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΑΖ ΥΑΝΗΧΝ Α/ 1 Ξπινθακάξα ΜΓΝ ΑΖ ΥΑΝΗΧΝ Α/ 4 Ξπινθακάξα ΜΓΝ ΑΖ ΥΑΝΗΧΝ Α/ 5 Ξπινθακάξα ΜΓΝ ΑΖ ΥΑΝΗΧΝ Α/ 11 Ξπινθακάξα ΜΓΝ ΑΖ ΥΑΝΗΧΝ Α/ 12 Ξπινθακάξα ΜΓΝ ΑΖ ΥΑΝΗΧΝ ΤΝΓΤΑΜΔΝΟ ΚΤΚΛΟ [2 Α/ (6,7) ΚΑΗ 1 Αηκνζηξ.] Ξπινθακάξα ΜΓΝ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ ΑΠΔ/ΜΗΚΡΟ ΤΖ 0,3 0,3 16, ,4 59,4 132,3 ΚΡΖΣΖ ΥΑΝΗΧΝ ΚΗΑΜΟΤ ΤΓΡΟΑΗΟΛΗΚΖ ΚΡΖΣΖ ΑΔ Ρόβαο ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 9,35 ΚΡΖΣΖ ΥΑΝΗΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΑΤΓΟΤ ΣΠ ΓΑΤΓΟΤ SAME ΜΓΝ ΚΡΖΣΖ ΥΑΝΗΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΑΤΓΟΤ ΣΠ ΓΑΤΓΟΤ JOHN DEERE ΜΓΝ ΚΡΖΣΖ ΥΑΝΗΧΝ ΝΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ Θ. & Η. ΚΛΑΠΑΚΖ Ο.Δ. Λνπηξάθη ΜΓΝ ΑΠΔ/Φ 0,06 ΚΡΖΣΖ ΥΑΝΗΧΝ ΥΑΝΗΧΝ Γ.Δ.Τ.Α. ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Κνπκπειή Αθξσηεξίνπ ΜΓΝ ΑΠΔ/Β 0,166 ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ ΣΠ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ STORK ABR-216S ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ ΣΠ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ STORK ABR-216S ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ ΣΠ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ STORK ABR-216S ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ ΣΠ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ STORK ABR-216S ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ ΣΠ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ STORK ABR-216S ΜΓΝ 0,045 0,06 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Φνξεηό Ζ/Ε. Υθηζηάκελν θαηά ηελ έθδνζε ηεο εληαίαο άδεηαο. Φνξεηό Ζ/Ε. Υθηζηάκελν θαηά ηελ έθδνζε ηεο εληαίαο άδεηαο. Απνμειώζεθε. ηε ζέζε ηνπ ζα εγθαηαζηαζεί λέν Ζ/Ε ρ 1,275 MW. (ΓΔΖ/ΓΓΝ/960/ ).

96 ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ ΣΟ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΤΠΟΣΑΘΜΟ ΤΣΖΜΑ (Γ) Ζ' ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ / ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ 20/150 kv ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΓΖΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΤΠΟ ΗΥΤ (MWe) ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΜΖ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΝΖΗΧΝ (ΜΓΝ) ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ ΣΠ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ HENSCHEL 6R1516A ΜΓΝ 0,075 Απνμειώζεθε. ηε ζέζε ηνπ ζα εγθαηαζηαζεί λέν Ζ/Ε ρ 1,275 MW. (ΓΔΖ/ΓΓΝ/960/ ). ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ ΣΠ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ HENSCHEL 6R1516A ΜΓΝ 0,075 Απνμειώζεθε. ηε ζέζε ηνπ ζα εγθαηαζηαζεί λέν Ζ/Ε ρ 1,275 MW. (ΓΔΖ/ΓΓΝ/960/ ). ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ ΣΠ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ MITSUBISHI S16R-PTA ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ ΣΠ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ MITSUBISHI S16R-PTA ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ ΣΠ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ MITSUBISHI S16R-PTA ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ ΣΠ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ SACM AGO12DSHR ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΑΣΑΒΤΡΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΓΧΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΓΧΝ ΑΗΟΛΗΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΓΟΤ ΑΔ ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΡΟΚΑ ΑΒΔΔ ΑΔΗΦΟΡΗΚΖ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΑΔ Πηζαλίηεο Ν. Ρόδνπ ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 11,7 Κξνηήξη Κεθάινπ λ. Κσο ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 4,2 ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΜΔΗΡΟΤ ΑΖ ΡΟΓΟΤ Αηκνει. 1 νξσλή Γ. Κακείξνπ ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΜΔΗΡΟΤ ΑΖ ΡΟΓΟΤ Αηκνει. 2 νξσλή Γ. Κακείξνπ ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΜΔΗΡΟΤ ΑΖ ΡΟΓΟΤ Α/ 1 νξσλή Γ. Κακείξνπ ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΜΔΗΡΟΤ ΑΖ ΡΟΓΟΤ Α/ 2 νξσλή Γ. Κακείξνπ ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΜΔΗΡΟΤ ΑΖ ΡΟΓΟΤ Α/ 3 νξσλή Γ. Κακείξνπ ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΜΔΗΡΟΤ ΑΖ ΡΟΓΟΤ Diesel 1 νξσλή Γ. Κακείξνπ ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΜΔΗΡΟΤ ΑΖ ΡΟΓΟΤ Diesel 2 νξσλή Γ. Κακείξνπ ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΜΔΗΡΟΤ ΑΖ ΡΟΓΟΤ Diesel 3 νξσλή Γ. Κακείξνπ ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΜΔΗΡΟΤ ΑΖ ΡΟΓΟΤ Diesel 4 νξσλή Γ. Κακείξνπ ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΜΔΗΡΟΤ ΑΖ ΡΟΓΟΤ Diesel 5 νξσλή Γ. Κακείξνπ ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΛΤΜΝΗΧΝ ΑΠ ΚΑΛΤΜΝΟΤ GMT G426ESS ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΛΤΜΝΗΧΝ ΑΠ ΚΑΛΤΜΝΟΤ GMT G426ESS ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΛΤΜΝΗΧΝ ΑΠ ΚΑΛΤΜΝΟΤ GMT G426ESS ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΛΤΜΝΗΧΝ ΑΠ ΚΑΛΤΜΝΟΤ GMT G426ESS ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΛΤΜΝΗΧΝ ΑΠ ΚΑΛΤΜΝΟΤ GMT G4212ESS ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΛΤΜΝΗΧΝ ΑΠ ΚΑΛΤΜΝΟΤ DAIHATSU 8DV-26 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΛΤΜΝΗΧΝ ΑΠ ΚΑΛΤΜΝΟΤ DAIHATSU 8DV-26 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΡΠΑΘΟΤ Γεκ. Δπηρείξεζε Αλάπηπμεο Γήκνπ Καξπάζνπ Κξνηήξη λ. Κσο ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 3,6 DIE/ MAZOYT DIE/ MAZOYT DIE/ MAZOYT DIE/ MAZOYT DIE/ MAZOYT DIE/ MAZOYT DIE/ MAZOYT Αγ.Ησάλλεο Αθηάξηεο Μελεηώλ ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 0,45 ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΡΠΑΘΟΤ ΕΔΦΤΡΟ ΔΠΔ Δμσ Υηόλη Κανύξη Αξθάζαο ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 0,5 1,1 (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ). 1,1 (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ). 1,1 (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ). 1, ,3 12,28 12,28 23,41 23,41 23,41 1,6 1,6 1,6 1,6 2,7 Φνξεηό Ζ/Ε. Υθηζηάκελν θαηά ηελ έθδνζε ηεο εληαίαο άδεηαο παξαγσγήο. Μεηαθέξζεθε από Κάξπαζν. Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ) Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ) Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ) Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ) Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ) 2,1 Μεηεγθαηάζηαζε από Εάθπλζν. 2,1 Μεηεγθαηάζηαζε από Εάθπλζν.

97 ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ ΣΟ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΤΠΟΣΑΘΜΟ ΤΣΖΜΑ (Γ) Ζ' ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ / ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ 20/150 kv ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΓΖΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΤΠΟ ΗΥΤ (MWe) ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΜΖ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΝΖΗΧΝ (ΜΓΝ) ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΡΠΑΘΟΤ ΑΠ ΚΑΡΠΑΘΟΤ OTTENSENER 10PC2V ΜΓΝ 1,8 Αιιαγή ηζνδπλάκνπ έηνπο έληαμεο ζε 1980 από Πξνο απνμήισζε: ζηε ζέζε ηνπ ζα εγθαηαζηαζεί ην λέν Ζ/Ε WARTSILA (OPTION), ηζρύνο 1,2 MWe, κε θαύζηκν diesel. ΓΓΝ/2586/ Απνμήισζε (ΓΓΝ/4786/ ). ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΡΠΑΘΟΤ ΑΠ ΚΑΡΠΑΘΟΤ CKD 12V27, 5B8S ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΡΠΑΘΟΤ ΑΠ ΚΑΡΠΑΘΟΤ CKD 12V27, 5B8S ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΡΠΑΘΟΤ ΑΠ ΚΑΡΠΑΘΟΤ DAIHATSU 8DV-26 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΡΠΑΘΟΤ ΑΠ ΚΑΡΠΑΘΟΤ DAIHATSU 8DV-26 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΡΠΑΘΟΤ ΑΠ ΚΑΡΠΑΘΟΤ FINCANTIERI BL230.12P ΜΓΝ 2,25 2,25 Απνμειώζεθε. ηε ζέζε ηνπ ζα εγθαηαζηαζεί λέν Ζ/Ε ρ 5 MW ηεο άδεηαο (ΓΔΖ/ΓΓΝ/589/ ). Με ζνβαξή βιάβε. (Δμεηάδεηαη ε δπλαηόηεηα επηζθεπήο ηνπ). 2,1 Μεηεγθαηάζηαζε από Κεθαιινληά. 2,1 Μεηεγθαηάζηαζε από Κεθαιινληά. 2,217 Φνξεηό Ζ/Ε. Δθηόο άδεηαο. Υθηζηάκελν θαηά ηελ έθδνζε ηεο εληαίαο άδεηα. Μεηαθέξζεθε ζηνλ Αζπξόππξγν ζύκθσλα κε ΓΔΖ/ΓΓ.Γ/3099/ ιόγσ βιάβεο. ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΡΠΑΘΟΤ ΑΠ ΚΑΡΠΑΘΟΤ FINCANTIERI BL230.12P ΜΓΝ 2,217 Φνξεηό Ζ/Ε. Δθηόο άδεηαο. Υθηζηάκελν θαηά ηελ έθδνζε ηεο εληαίαο άδεηα. Μεηαθέξζεθε ζηνλ Αζπξόππξγν ζύκθσλα κε ΓΔΖ/ΓΓ.Γ/3099/ ιόγσ βιάβεο. ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΡΠΑΘΟΤ ΑΠ ΚΑΡΠΑΘΟΤ WARTSILA W12V32 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΡΠΑΘΟΤ ΑΠ ΚΑΡΠΑΘΟΤ WARTSILA ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΡΠΑΘΟΤ ΑΠ ΚΑΡΠΑΘΟΤ SACM AGOV12DSHR ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΧ ΑΠ ΚΧ ΣΠ ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ HENSCHEL6R-1516A ΜΓΝ ΣΠ ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ HENSCHEL6R-1516A ΜΓΝ ΣΠ ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ HYUNDAI D6AU ΜΓΝ ΣΠ ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ HYUNDAI D6AU ΜΓΝ ΣΠ ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ HYUNDAI D6AU ΜΓΝ SULZER-FINCANTIERI 18ZAV40S ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΧ ΑΠ ΚΧ HANJUNG-MAN 7K60MC-S ΜΓΝ ΜΓΝ 5 Από άδεηα γηα έληαμε ην ,2 1,2 0,085 0,085 0,103 0,103 0, ,5 Φνξεηό Ζ/Ε. Aπό Αζπξόππξγν. (ΓΔΖ ΓΓ/Γ/3099/ ). Φνξεηό Ζ/Ε. Υθηζηάκελν θαηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο Μεηαθέξζεθε από ύκε Κάξπαζν ζύκθσλα κε (ΓΔΖ/ΓΓ.Γ/3099/ ). (Δθηόο άδεηαο). Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ) Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ )

98 ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ ΣΟ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΤΠΟΣΑΘΜΟ ΤΣΖΜΑ (Γ) Ζ' ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ / ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ 20/150 kv ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΓΖΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΤΠΟ ΗΥΤ (MWe) ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΜΖ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΝΖΗΧΝ (ΜΓΝ) ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΧ ΑΠ ΚΧ HANJUNG-MAN 7K60MC-S ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΧ ΑΠ ΚΧ HANJUNG-MAN 7K60MC-S ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΧ ΑΠ ΚΧ ABB STAL (A/) GT35C ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΧ ΑΠ ΚΧ CEGIELSKI 16ATV25H ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΧ ΑΠ ΚΧ MTU 16V 4000G60F ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΧ ΑΠ ΚΧ MTU 16V 4000G60F ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΧ ΑΠ ΚΧ CEGIELSKI 12ATV25H ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΧ ΑΠ ΚΧ H.S.D/MAN 9K60MC-S ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΛΔΡΟΤ ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΡΟΚΑ ΑΒΔΔ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΜΔΓΗΣΖ TΠ ΜΔΓΗΣΖ MAN 2566ME ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΜΔΓΗΣΖ TΠ ΜΔΓΗΣΖ HYUNDAI KD8AX ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΜΔΓΗΣΖ TΠ ΜΔΓΗΣΖ HYUNDAI KD8AX ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΜΔΓΗΣΖ TΠ ΜΔΓΗΣΖ PETROGEN ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΜΔΓΗΣΖ TΠ ΜΔΓΗΣΖ MWM TBD603V12 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΜΔΓΗΣΖ TΠ ΜΔΓΗΣΖ MWM TBD603V12 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΝΗΤΡΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΝΗΤΡΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΝΗΤΡΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΝΗΤΡΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΝΗΤΡΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΝΟΣΗΑ ΡΟΓΟΤ ΣΠ ΝΗΤΡΟΤ (εθεδξεία εθηάθηωλ αλαγθώλ) ΣΠ ΝΗΤΡΟΤ (εθεδξεία εθηάθηωλ αλαγθώλ) ΣΠ ΝΗΤΡΟΤ (εθεδξεία εθηάθηωλ αλαγθώλ) ΣΠ ΝΗΤΡΟΤ (εθεδξεία εθηάθηωλ αλαγθώλ) ΣΠ ΝΗΤΡΟΤ (εθεδξεία εθηάθηωλ αλαγθώλ) ΑΔΗΦΟΡΗΚΖ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΑΔ MAN W6V17.5/22 MAN W6V17.5/22 MAN W6V17.5/22 DEUTZ A4M-428 CUMMINGS ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΠΑΣΜΟΤ ΣΠ ΑΡΚΗΟΗ HENSCHEL ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΠΑΣΜΟΤ ΣΠ ΑΡΚΗΟΗ ΜWΜ ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΠΑΣΜΟΤ ΣΠ ΑΡΚΗΟΗ MWM TD226-6 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΠΑΣΜΟΤ ΜΑΡΑΘΗ PERKINS ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΠΑΣΜΟΤ ΣΠ ΠΑΣΜΟΤ DEUTZ BV6M-545 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΠΑΣΜΟΤ ΣΠ ΠΑΣΜΟΤ SACM MGOV12BSHR ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΠΑΣΜΟΤ ΣΠ ΠΑΣΜΟΤ SACM MGOV12BSHR ΜΓΝ Μεκηγθαξηά λ. Λέξνπ ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 4,2 ΜΓΝ ΜΓΝ ΜΓΝ ΜΓΝ ΜΓΝ Υαιαηάο Ν. Ρόδνπ ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 3 10,5 10,5 12 2,5 1,6 1,6 2,6 16 0,08 0,22 0,22 0,12 0,4 0,4 0,08 0,08 0,08 0,08 0,45 0,13 0,0785 0,07 0,05 0,44 0,3 0,3 Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ) Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ) Λνηπά Ζ/Ε. Δγθαηάζηαζε ην 2002.ΥΠΑΝ/2952/20872/ ). Λνηπά Ζ/Ε. Δγθαηάζηαζε ην 2002.(ΥΠΑΝ/2952/20872/ ). Λνηπά Ζ/Ε. Δγθαηάζηαζε ην 2002.(ΥΠΑΝ/2952/20872/ ). Από άδεηα γηα 2003.ε ιεηηνπξγία ηνλ 5/2005. Φνξεηό Ζ/Ε. Υθηζηάκελν θαηά ηελ έθδνζε ηεο εληαίαο άδεηαο. (Δθηόο άδεηαο). Από Κύζλν ΡΑΔ/ΡΑ-3075( ) Από Κύζλν ΡΑΔ/ΡΑ-3075( ) Λνηπά Ζ/Ε. Υθηζηάκελν θαηά ηελ έθδνζε ηεο εληαίαο άδεηαο. Υθηζηάκελν θαηά ηελ έθδνζε ηεο εληαίαο άδεηαο. Λνηπά Ζ/Ε. Υθηζηάκελν θαηά ηελ έθδνζε ηεο εληαίαο άδεηαο. Μεηαθέξζεθε από Αγαζνλήζη. (ΓΓΝ/4013/ ). Λνηπά Ζ/Ε. Υθηζηάκελν θαηά ηελ έθδνζε ηεο εληαίαο άδεηαο.

99 ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ ΣΟ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΤΠΟΣΑΘΜΟ ΤΣΖΜΑ (Γ) Ζ' ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ / ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ 20/150 kv ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΓΖΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΤΠΟ ΗΥΤ (MWe) ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΜΖ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΝΖΗΧΝ (ΜΓΝ) ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΠΑΣΜΟΤ ΣΠ ΠΑΣΜΟΤ MAN G7V-42 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΠΑΣΜΟΤ ΣΠ ΠΑΣΜΟΤ MAN G7V-42 ΜΓΝ 0,3 0,3 ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΠΑΣΜΟΤ ΣΠ ΠΑΣΜΟΤ SACM MGOV12BSHR ΜΓΝ 0,3 Aπνμειώζεθε.ηε ζέζε ηνπ ζα εγθαηαζηαζεί έλα λέν Ζ/Ε ρ 1,275 MW. (ΓΔΖ/ΓΓΝ/3327/ ). ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΠΑΣΜΟΤ ΣΠ ΠΑΣΜΟΤ DEUTZ BV6M-545 ΜΓΝ 0,44 Aπνμειώζεθε.ηε ζέζε ηνπ ζα εγθαηαζηαζεί έλα 1 λέν Ζ/Ε ρ 1,275 MW. (ΓΔΖ/ΓΓΝ/3327/ ). ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΠΑΣΜΟΤ ΣΠ ΠΑΣΜΟΤ MAN G7V-42 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΠΑΣΜΟΤ ΣΠ ΠΑΣΜΟΤ FINCANTIERI BL12P ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΠΑΣΜΟΤ ΣΠ ΠΑΣΜΟΤ FINCANTIERI BL12P ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΠΑΣΜΟΤ ΣΠ ΠΑΣΜΟΤ MITSUBISHI S16R-PTA ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΤΜΖ ΣΠ ΤΜΖ SCODA 6S310T ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΤΜΖ ΣΠ ΤΜΖ CEGIELSKI 6AL20/24 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΤΜΖ ΣΠ ΤΜΖ CEGIELSKI 6AL20/24 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΤΜΖ ΣΠ ΤΜΖ SCODA 6S310T ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΤΜΖ ΣΠ ΤΜΖ MTU 12V 4000G22 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΤΜΖ ΣΠ ΤΜΖ SACM AGOV12DSHR ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΣΖΛΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΣΖΛΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΣΖΛΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΣΖΛΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΣΖΛΟΤ ΣΠ ΣΖΛΟΤ (εθεδξεία εθηάθηωλ αλαγθώλ) ΣΠ ΣΖΛΟΤ (εθεδξεία εθηάθηωλ αλαγθώλ) ΣΠ ΣΖΛΟΤ (εθεδξεία εθηάθηωλ αλαγθώλ) ΣΠ ΣΖΛΟΤ (εθεδξεία εθηάθηωλ αλαγθώλ) ΣΠ ΣΖΛΟΤ (εθεδξεία εθηάθηωλ αλαγθώλ) MERCEDES MAB856 MERCEDES MAB856 MERCEDES MAB856 HENSCHEL 6R-1516A HENSCHEL 6R-1516A ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΑΜΟΡΓΟΤ ΣΠ ΑΜΟΡΓΟΤ DEUTZ A8M428 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΑΜΟΡΓΟΤ ΣΠ ΑΜΟΡΓΟΤ SACM AGO V12DSHR ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΑΜΟΡΓΟΤ ΣΠ ΑΜΟΡΓΟΤ DEUTZ A8M428 ΜΓΝ ΜΓΝ ΜΓΝ ΜΓΝ ΜΓΝ ΜΓΝ 0,3 2,217 2,217 Φνξεηό Ζ/Ε. Υθηζηάκελν θαηά ηελ έθδνζε ηεο εληαίαο άδεηαο (ΥΠΑΝ/ΓΓΝ/3327/ ). Βιάβε (ΓΓΝ/4978/ Φνξεηό Ζ/Ε. Υθηζηάκελν θαηά ηελ έθδνζε ηεο εληαίαο άδεηαο.(υπαν/γγν/3327/ ). 1,5 (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ). 0,85 0,45 0,45 0,85 1,2 1,2 0,035 0,035 0,035 0,08 0,08 0,15 1,2 0,13 Φνξεηό Ζ/Ε. Από Μήιν (ΓΓΝ/3035/30/ ) Απνμήισζεθε. ηε ζέζε ηνπ ζα εγθαηαζηαζεί λέν Ζ/Ε ρ 1,275 MW. (ΓΔΖ/ΓΓΝ/3327/ ). Φνξεηό Ζ/Ε. Υθηζηάκελν θαηά ηελ έθδνζε ηεο εληαίαο άδεηαο παξαγσγήο. Μεηεγθαηαζηάζεθε από Αζηππάιαηα (ΓΓΝ/ ). Απνμήισζεθε. ηε ζέζε ηνπ ζα εγθαηαζηαζεί λέν Ζ/Ε ρ 1,275 MW. (ΓΔΖ/ΓΓΝ/3327/ ).

100 ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ ΣΟ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΤΠΟΣΑΘΜΟ ΤΣΖΜΑ (Γ) Ζ' ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ / ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ 20/150 kv ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΓΖΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΤΠΟ ΗΥΤ (MWe) ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΜΖ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΝΖΗΧΝ (ΜΓΝ) ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΑΜΟΡΓΟΤ ΣΠ ΑΜΟΡΓΟΤ DEUTZ A8M428 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΑΜΟΡΓΟΤ ΣΠ ΑΜΟΡΓΟΤ CEGIELSKI 6AL20/24 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΑΜΟΡΓΟΤ ΣΠ ΑΜΟΡΓΟΤ CEGIELSKI 6AL20/24 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΑΜΟΡΓΟΤ ΣΠ ΑΜΟΡΓΟΤ CKD S ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΑΜΟΡΓΟΤ ΣΠ ΑΜΟΡΓΟΤ CKD (SACM) ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΑΜΟΡΓΟΤ ΣΠ ΑΜΟΡΓΟΤ MITSUBISHI S16R-PTA ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΑΜΟΡΓΟΤ ΣΠ ΑΜΟΡΓΟΤ MITSUBISHI S16R-PTA ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΑΝΓΡΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΑΝΓΡΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΑΝΓΡΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΑΝΓΡΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΑΝΓΡΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΑΝΓΡΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΑΝΓΡΟΤ ΑΠ ΑΝΓΡΟΤ (εθεδξεία εθηάθηωλ αλαγθώλ) ΑΠ ΑΝΓΡΟΤ (εθεδξεία εθηάθηωλ αλαγθώλ) ΑΠ ΑΝΓΡΟΤ (εθεδξεία εθηάθηωλ αλαγθώλ) ΑΠ ΑΝΓΡΟΤ (εθεδξεία εθηάθηωλ αλαγθώλ) ΑΠ ΑΝΓΡΟΤ (εθεδξεία εθηάθηωλ αλαγθώλ) ΑΠ ΑΝΓΡΟΤ (εθεδξεία εθηάθηωλ αλαγθώλ) ΑΠ ΑΝΓΡΟΤ (εθεδξεία εθηάθηωλ αλαγθώλ) FIAT B3012ESS FIAT B3012ESS FIAT B3012ESS FIAT B3012ESS GMT Α420.8 GMT Α420.8 SULZER 16ATV25H Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΑΝΧ ΤΡΟΤ ΑΗΟΛΗΚΖ ΤΡΟΤ ΑΔ ύξηγγαο ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 2,64 ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΑΝΧ ΤΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΝΧ ΤΡΟΤ Βνύιηαο ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 0,2 ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΔΞΧΜΒΟΤΡΓΟΤ ΑΗΟΛΗΚΖ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΑΔ Αγία Μαξίλα Ν. Σήλνπ ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 0,4 0,13 0,48 0,48 1,28 0 ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ Απνμήισζεθε. ηε ζέζε ηνπ ζα εγθαηαζηαζεί λέν Ζ/Ε ρ 1,275 MW. (ΓΔΖ/ΓΓΝ/3327/ ). Από άδεηα αιιά δελ εληάρζεθε ιόγσ παιαηάο ηερλνινγίαο. (ηε ζέζε ηνπ ην Ζ/Ε SACM.) 1,1 (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ). 1,1 (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ). 1,5 1,8 1,5 1,5 3,2 3,2 3,104 Ζ κνλάδα κεηά από βιάβε θαη επηζθεπή (κείσζε δηακέηξνπ) ηνπ ηξνθαινθόξνπ ιεηηνπξγεί ζε κηθξή ηζρύ ρσξίο αμηνπηζηία. Υθηζηάκελν θαηά ηελ έθδνζε ηεο εληαίαο άδεηαο (εθηόο άδεηαο) ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΔΡΜΟΤΠΟΛΖ ΤΡΟΤ ΔΡΜΟΤΠΟΛΖ ΤΡΟΤ ΑΠ ΤΡΟΤ GMT-FIAT C4212ESS ΜΓΝ ΑΠ ΤΡΟΤ GMT-FIAT C4212ESS ΜΓΝ 2,5 2,5 Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ) Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ) ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΔΡΜΟΤΠΟΛΖ ΤΡΟΤ ΑΠ ΤΡΟΤ GMT-FIAT A ΜΓΝ 4,5 Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ) ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΔΡΜΟΤΠΟΛΖ ΤΡΟΤ ΔΡΜΟΤΠΟΛΖ ΤΡΟΤ ΑΠ ΤΡΟΤ GMT-FIAT A ΜΓΝ ΑΠ ΤΡΟΤ CEGIELSKI 6RTAF58 ΜΓΝ 4,5 6 Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ). Βιάβε - ΓΓΝ/2/ Δπαλαιεηηνπξγία (ΓΓΝ/4786/ ). ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΔΡΜΟΤΠΟΛΖ ΤΡΟΤ ΑΠ ΤΡΟΤ MTU ΜΓΝ 1,28 Λνηπά Ζ/Ε. Δγθαηάζηαζε ην Γελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ άδεηα. (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ).

101 ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ ΣΟ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΤΠΟΣΑΘΜΟ ΤΣΖΜΑ (Γ) Ζ' ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ / ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ 20/150 kv ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΓΖΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΤΠΟ ΗΥΤ (MWe) ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΜΖ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΝΖΗΧΝ (ΜΓΝ) ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΔΡΜΟΤΠΟΛΖ ΤΡΟΤ ΑΠ ΤΡΟΤ FINCANTIERI BL230.12P ΜΓΝ ΠΔΣΡΑΛΑΨΚΖ: MAZOYT/DIE 2,217 Φνξεηό Ζ/Ε. Μεηαθέξζεθε από Αζπξόππξγν. (ΓΓΝ/3260/ ). ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΘΖΡΑ ΑΠ ΘΖΡΑ BLOHM & VOSS12PC2V ΜΓΝ 2,9 Απνμήισζεθε. ηε ζέζε ηνπ ζα εγθαηαζηαζεί λέν Ζ/Ε ηζρύνο 8,032 MW. (ΓΔΖ/ΓΓΝ/3327/ ) ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΘΖΡΑ ΑΠ ΘΖΡΑ WARTSILA 12V32D ΜΓΝ 4,1 Βειηίσζε ηεο απόδνζεο ηεο κνλάδαο ζε επίπεδν ηζρύνο άλσ ηεο αδείαο. (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ). ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΘΖΡΑ ΑΠ ΘΖΡΑ WARTSILA 12V32D ΜΓΝ 4,1 Βειηίσζε ηεο απόδνζεο ηεο κνλάδαο ζε επίπεδν ηζρύνο άλσ ηεο αδείαο. (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ). ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΘΖΡΑ ΑΠ ΘΖΡΑ MAN V9V30/45 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΘΖΡΑ ΑΠ ΘΖΡΑ WARTSILA 12V32D ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΘΖΡΑ ΑΠ ΘΖΡΑ CEGIELSKI-SULZ 16ATV25H ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΘΖΡΑ ΑΠ ΘΖΡΑ FINCANTIERI BL230.20D ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΘΖΡΑ ΑΠ ΘΖΡΑ CKD 12V27, 5B8S ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΘΖΡΑ ΑΠ ΘΖΡΑ WARTSILA 18V32D ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΘΖΡΑ ΑΠ ΘΖΡΑ WARTSILA W18V32 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΗΖΣΧΝ ΜΔΛΚΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΛΦΑ ΑΔ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΦΖ ΣΠ ΑNΑΦΖ MAN 2566ME ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΦΖ ΣΠ ΑNΑΦΖ MAN 2566ME ΜΓΝ ΜΓΝ Πειεθαληά Ν. Ίνπ ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 0,6 ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΦΖ ΣΠ ΑNΑΦΖ MAN 2566ME ΜΓΝ 0,09 ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ HYUNDAI KD8AX 0,22 ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΣΠ ΓΟΝΟΤΑ ΜΑΝ D2566ME ΜΓΝ 0,085 ΓΟΝΟΤΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΟΝΟΤΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΟΝΟΤΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΟΝΟΤΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΟΝΟΤΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΟΝΟΤΑ ΣΠ ΓΟΝΟΤΑ ΜΑΝ D2566ME ΜΓΝ ΣΠ ΓΟΝΟΤΑ MERCEDES MAB854 ΜΓΝ ΣΠ ΓΟΝΟΤΑ MERCEDES MAB856 ΜΓΝ ΣΠ ΓΟΝΟΤΑ MERCEDES MAB856 ΜΓΝ ΣΠ ΓΟΝΟΤΑ MAN 2526ME ΜΓΝ 1,7 4,1 2,7 2 Βειηίσζε ηεο απόδνζεο ηεο κνλάδαο ζε επίπεδν ηζρύνο άλσ ηεο αδείαο. (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ). 2 νβαξή βιάβε ΓΓΝ/2586/ ,514 7,5 (ΓΔΖ/ΓΓΝ/3327/ ). 0,09 0,09 0,085 0,025 0,036 0,036 0,09 νβαξή βιάβε. Πξνο απνμήισζε. (ΓΓΝ/4013/ ). Από άδεηα. Μεηεγθαηάζηαζε από Μεγίζηε ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΚΤΘΝΟΤ ΓΔΖ ΑΔ Κνπθνπβάγηα Υώξα ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 0,5

102 ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ ΣΟ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΤΠΟΣΑΘΜΟ ΤΣΖΜΑ (Γ) Ζ' ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ / ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ 20/150 kv ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΓΖΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΤΠΟ ΗΥΤ (MWe) ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΜΖ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΝΖΗΧΝ (ΜΓΝ) ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΚΤΘΝΟΤ Σ..Π. ΚΤΘΝΟΤ MWM TBD603V12 ΜΓΝ 0,4 ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΚΤΘΝΟΤ Σ..Π. ΚΤΘΝΟΤ MWM TBD603V12 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΚΤΘΝΟΤ Σ..Π. ΚΤΘΝΟΤ MWM TBD603V12 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΚΤΘΝΟΤ Σ..Π. ΚΤΘΝΟΤ MWM TBD603V12 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΜΖΛΟΤ ΑΗΟΛΗΚΖ ΜΖΛΟΤ ΑΔ Κνπηζνπλόξξαρε ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 1,2 ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΜΖΛΟΤ ΑΗΟΛΗΚΖ ΜΖΛΟΤ ΑΔ Κνπηζνπλόξξαρε ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 0,85 0,4 0,4 0,4 ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΜΖΛΟΤ ΑΠ ΜΖΛΟΤ MAN G9V30/45M ΜΓΝ 0,7 Πξνο απνμήισζε πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζνύλ δύν (2) λέα Ζ/Ε ρ 5 MW. (ΓΔΖ/ΓΓΝ/3327/ ). ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΜΖΛΟΤ ΑΠ ΜΖΛΟΤ MAN G9V30/45M ΜΓΝ 0,7 Πξνο απνμήισζε πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζνύλ δύν (2) λέα Ζ/Ε ρ 5 MW. (ΓΔΖ/ΓΓΝ/3327/ ). ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΜΖΛΟΤ ΑΠ ΜΖΛΟΤ MAN G9V30/45M ΜΓΝ 0,7 Πξνο απνμήισζε πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζνύλ δύν (2) λέα Ζ/Ε ρ 5 MW. (ΓΔΖ/ΓΓΝ/3327/ ). ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΜΖΛΟΤ ΑΠ ΜΖΛΟΤ CKD 12V27,5B8S ΜΓΝ 2,2 Πξνο απνμήισζε ιόγσ ζνβαξήο βιάβεο (ΓΔΖ/ΓΓ/Γ/4130/25/ ). Δπηζθεπάζζεθε (ΓΓΝ/4786/ ). ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΜΖΛΟΤ ΑΠ ΜΖΛΟΤ CKD 12V27,5B8S ΜΓΝ 2,2 ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΜΖΛΟΤ ΑΠ ΜΖΛΟΤ FINCANTIERI BL230.12P ΜΓΝ 2,217 Φνξεηό Ζ/Ε. Υθηζηάκελν θαηά ηελ έθδνζε ηεο εληαίαο άδεηαο παξαγσγήο. ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΜΖΛΟΤ ΑΠ ΜΖΛΟΤ SULZER 7TAF48 ΜΓΝ 2,2 Λνηπά Ζ/Ε. Πξνγξακκαηηζκόο κεηεγθαηάζηαζεο από Ρόδν πξν ηεο έθδνζεο ηεο αδείαο. ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΜΖΛΟΤ ΑΠ ΜΖΛΟΤ SULZER 7TAF48 ΜΓΝ 2,2 Λνηπά Ζ/Ε. Πξνγξακκαηηζκόο κεηεγθαηάζηαζεο από Ρόδν πξν ηεο έθδνζεο ηεο αδείαο. ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΜΖΛΟΤ ΑΠ ΜΖΛΟΤ SACM AGO V12DSHR ΜΓΝ 1,2 Φνξεηό Ζ/Ε. Υθηζηάκελν θαηά ηελ έθδνζε ηεο εληαίαο άδεηαο παξαγσγήο. Μεηαθέξζεθε από Αζηππάιαηα (ΓΓΝ/2126/ ). ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΜΖΛΟΤ ΑΠ ΜΖΛΟΤ SACM AGO V12DSHR ΜΓΝ 1 Υθηζηάκελν θαηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο Από Αζηππάιαηα (ΓΓΝ/2126/ ) ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ Γ.Δ.Τ.Α. ΜΤΚΟΝΟΤ Άλώλπκν ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 0,3

103 ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ ΣΟ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΤΠΟΣΑΘΜΟ ΤΣΖΜΑ (Γ) Ζ' ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ / ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ 20/150 kv ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΓΖΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΤΠΟ ΗΥΤ (MWe) ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΜΖ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΝΖΗΧΝ (ΜΓΝ) ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ ΑΠ ΜΤΚΟΝΟΤ FINCANTIERI BL230.20P ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ ΑΠ ΜΤΚΟΝΟΤ FINCANTIERI BL230.20P ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ ΑΠ ΜΤΚΟΝΟΤ FIAT B3016ESS ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ ΑΠ ΜΤΚΟΝΟΤ FIAT B3016ESS ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ ΑΠ ΜΤΚΟΝΟΤ CEGIELSKI 16ATV25H ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ ΑΠ ΜΤΚΟΝΟΤ WARTSILA 12V32D ΜΓΝ 2,1 2,1 1,7 1,8 2,5 4 Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ). Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ). Βειηίσζε ηεο απόδνζεο ηεο κνλάδαο ζε επίπεδν ηζρύνο άλσ ηεο αδείαο.αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ). ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ ΑΠ ΜΤΚΟΝΟΤ R/R AVON (Α/) MK L ΜΓΝ 0 Από Κεθαινληά γηα θάιπςε έθηαθηεο αλάγθεο. (ΡΑΔ/0-3425/ ). Με ζνβαξή βιάβε. Θα επηρεηξεζεί δηόξζσζε. (ΓΓΝ/939/ ). Nέα βιάβε (ΓΓΝ/3836/ ). Δπαλαιεηηνπξγία (ΓΓΝ/3891/ ). ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ ΑΠ ΜΤΚΟΝΟΤ FINCANTIERI BL230.12P ΜΓΝ 2,217 Φνξεηό Ζ/Ε. Υθηζηάκελν θαηά ηελ έθδνζε ηεο εληαίαο άδεηαο παξαγσγήο. ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ ΑΠ ΜΤΚΟΝΟΤ FINCANTIERI BL230.12P ΜΓΝ 2,217 Φνξεηό Ζ/Ε. Υθηζηάκελν θαηά ηελ έθδνζε ηεο εληαίαο άδεηαο παξαγσγήο. ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ ΑΠ ΜΤΚΟΝΟΤ MTU ΜΓΝ 1,28 Λνηπά Ζ/Ε. Δγθαηάζηαζε ην Έρεη ππνζηεί ζνβαξή βιάβε θαη πξόθεηηαη λα απνμεισζεί. ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΝΑΞΟΤ ΜΔΛΚΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΛΦΑ ΑΔ Ξεξόθακπνο ΜΓΝ ΑΠΔ/Α 1,2 ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΠΑΡΟΤ ΑΠ ΠΑΡΟΤ FINCANTIERI- SULZER18ZA V40S ΜΓΝ 8,5 Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ). ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΠΑΡΟΤ ΑΠ ΠΑΡΟΤ GMT-FIAT A420.8 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΠΑΡΟΤ ΑΠ ΠΑΡΟΤ GMT-FIAT A420.8 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΠΑΡΟΤ ΑΠ ΠΑΡΟΤ WARTSILA NSD-12V46 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΠΑΡΟΤ ΑΠ ΠΑΡΟΤ WARTSILA NSD-12V46 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΠΑΡΟΤ ΑΠ ΠΑΡΟΤ CEGIELSKI 6RTAF58 ΜΓΝ 3,6 3,6 10,36 10,36 6 Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ). Αλαβάζκηζε ηζρύνο (ΥΠΑΝ/2952/20872/ ). ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΠΑΡΟΤ ΑΠ ΠΑΡΟΤ GEN-ELECTRIC (A/) ΜΓΝ 8 ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΠΑΡΟΤ ΑΠ ΠΑΡΟΤ CEGIELSKI 16ATV25H ΜΓΝ 2,8

104 ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ ΣΟ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΤΠΟΣΑΘΜΟ ΤΣΖΜΑ (Γ) Ζ' ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ / ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ 20/150 kv ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΓΖΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΤΠΟ ΗΥΤ (MWe) ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΜΖ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΝΖΗΧΝ (ΜΓΝ) ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΠΑΡΟΤ ΑΠ ΠΑΡΟΤ CEGIELSKI 16ATV25H ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΠΑΡΟΤ ΑΠ ΠΑΡΟΤ H.S.D/MAN 7K60MC-S ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΔΡΗΦΟΤ ΣΠ ΔΡΗΦΟΤ MWM TBD603V12 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΔΡΗΦΟΤ ΣΠ ΔΡΗΦΟΤ MWM TBD603V12 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΔΡΗΦΟΤ ΣΠ ΔΡΗΦΟΤ MWM TBD603V12 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΔΡΗΦΟΤ ΣΠ ΔΡΗΦΟΤ USSR Γ-72 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΔΡΗΦΟΤ ΣΠ ΔΡΗΦΟΤ USSR Γ-72 ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΔΡΗΦΟΤ ΣΠ ΔΡΗΦΟΤ SCODA 6S310Σ ΜΓΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟ&Tau