Mαρία Ντούρου - Ηλιοπούλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mαρία Ντούρου - Ηλιοπούλου"

Transcript

1 Mαρία Ντούρου - Ηλιοπούλου Καθηγήτρια Ιστορίας Μέσων και Νεωτέρων Χρόνων Διεύθυνση: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 15784, 4ος όροφος Τηλέφωνο: Fax: Eπιστημονικά ενδιαφέροντα: Η λατινοκρατία στην Ελλάδα, κυρίως η παρουσία και οι δραστηριότητες των Φράγκων, Βενετών, Γενουατών, Καταλανών, Φλωρεντινών στον ελληνικό χώρο μετά τη τέταρτη σταυροφορία. Μαθήματα: (ΙΙ12) Eπισκόπηση της Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσεως (5ος-15ος αιώνας). Υπάρχει ιστοσελίδα με αναλυτικό διάγραμμα και βιβλιογραφία. Προπτυχ. Σεμινάριο (ΣΙ51) Λατινοκρατούμενες περιοχές του ελληνικού χώρου (1204 ώς το 15ο αιώνα). Μεταπτυχιακό σεμινάριο : Η ανατολική Μεσόγειος την περίοδο των σταυροφοριών. Λατινικές ηγεμονίες (Θεσμοί-Κοινωνία-Οικονομία, 12ος-15ος αίωνας) Ερευνητικά προγράμματα Ερευν. Πρόγραμμα Καποδίστριας : Λατινικός εποικισμός στη Ρωμανία, 13ος-14ος αι. Πυθαγόρας Ι (σε συνεργασία με την Α.Κόλια-Δερμιτζάκη και Τρ. Μανιάτη- Κοκκίνη): Bυζαντινός και Δυτικός κόσμος: Αντιπαραθέσεις και αλληλεπιδράσεις από τον 11ο ώς τον 15ο αιώνα. Πυθαγόρας ΙΙ (σε συνεργασία με τη Ν. Γιαντσή): Η Μεσόγειος κατά την εποχή των σταυροφοριών με έμφαση στους θεσμούς, την κοινωνική πρόνοια και την οικονομία. (παρουσίαση του Προγράμματος στην Στ Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου, Αθήνα, Σεπτ. 2005). ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - «Οι βενετοτουρκικές συγκρούσεις των χρόνων 1695 και 1696 στη Χίο και την Πελοπόννησο. Μια αδημοσίευτη πηγή για τα γεγονότα», Χιακά Χρονικά 13 (1981), «Η έκθεση του καπετάνιου Gaspar Rhenerius (1563). Στοιχεία για τη βενετοκρατούμενη Κρήτη και ιδιαίτερα για το Χάνδακα», Παρουσία 1 (1982), «Η ανδεγαυική κυριαρχία ση Ρωμανία επί Καρόλου Α ( )», Διδακτορ. Διατριβή, Αθήνα 1987.

2 - «Πρεσβεία των κατοίκων του βενετοκρατούμενου Χάνδακα στα μέσα του 16ου αιώνα (1561)», Στ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο, Χανιά, Αυγούστου 1986, Παρουσία 5 (1987), «Το φεουδαρχικό ιππικό της Κρήτης στις αρχές του 17ου αιώνα», Παρουσία 6 (1988), «Ο Χάνδακας στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα από ανέκδοτες εκθέσεις Βενετών αξιωματούχων», Παρουσία 7 (1989), «Στοιχεία για την τάξη των φεουδαρχών της Κρήτης στις αρχές του 17ου αιώνα», Αφιέρωμα στον πανεπιστημιακό δάσκαλο Β.Σφυρόερα, Αθήνα 1992, «Οι Καταλανοί στις Κυκλάδες τον 14ο αιώνα», Α Κυκλαδολογικό Συνέδριο, Ανδρος 5-9 Σεπτεμβρίου 1991, Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 14 ( ), «Η ανδεγαυική παρουσία στο πριγκιπάτο Αχαίας και στην Κέρκυρα τα πρώτα χρόνια του Καρόλου Α ( )», Εώα και Εσπέρια 1 (1993), «Καταλανική παρουσία στην Κρήτη τον 14ο αιώνα», Ζ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο, Ρέθυμνο, Αύγουστος1991, Πρακτικά, Ρέθυμνο 1995, «Οι Δυτικοί στη βενετοκρατούμενη Ρωμανία (Κρήτη, Μεθώνη, Κορώνη) από το 1261 ως το Μια γενική επισκόπηση», Θησαυρίσματα 27 (1997), «Les Albanais dans la seconde moitie du XIIe siecle d apres les documents angevins», Διεθνές Συμπόσιο: Οι Αλβανοί το Μεσαίωνα, Αθήνα 3-5 Μαϊου 1996, Πρακτικά, Αθήνα 1998, Les etrangers latins en Romanie angevine sous Charles I ( ), ΙΘ Διεθνές Βυζαντινολογικό Συνέδριο, Κοπεγχάγη, Αυγ. 1996, Βyzantinoslavica 59 (1998), H Φραγκοκρατία στην Ελλάδα στο Β τόμο Ελλάς. Η ιστορία και ο πολιτισμός του ελληνικού Εθνους από τις απαρχές μέχρι σήμερα της εγκυκλοπαίδειας Πάπυρος, Αθήνα 1998, «The catalan duchy of Athens and the other latin powers in Greece ( )», L Avenc, revista d Historia 213 (1997), 52-55, ανατ. στα Εώα και Εσπέρια 4 ( ), «Η πειρατεία στις ανδεγαυικές κτήσεις της Ρωμανίας στο δεύτερο μισό του 13ου αιώνα», Ι Συμπόσιο Ιστορίας και Τέχνης από το Μονεμβασιώτικο Ομιλο, Μονεμβασία, Ιουλίου 1997, Πρακτικά, Εστία 2003, «Διοικητικές και κοινωνικές δομές στην ανδεγαυική Κέρκυρα επί Καρόλου Α ( )», Στ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Ζάκυνθος, Σεπτεμβρίου 1997, Πρακτικά, Αθήνα 2001, Β, «Προσέγγιση στην οικονομική πολιτική του Καρόλου Α του Ανδεγαυού στη Ρωμανία. Οργάνωση εμπορίου- εμπορικοί σταθμοί- νόμισμα», Διεθνές Συμπόσιο: Χρήμα και Αγορά στην εποχή των Παλαιολόγων (13ος-15ος αι.), Χαλκίδα, Μαίου 1998, Πρακτικά, ΕΙΕ Αθήνα 2003, «Εγκαταστάσεις Δυτικών σε λατινοκρατούμενες περιοχές τον 13ο και 14ο αιώνα. Προσέγγιση στο πρόβλημα του εποικισμού του ελληνικού χώρου», Γ Πανελλήνιο Συμπόσιο Γενεαλογικής και Εραλδικής Επιστήμης, 29 Οκτ.-1 Νοεμ. 1998, Δελτίο Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας Ελλάδος, Αθήνα 2001, «Τhe oriental policy of Charles I and angevin settlement in Romania. A model of medieval colonialism», 5th International conference of the Society for the Study of the Crusades and the Latin East, Jerusalem and Acre, Ioυλίου 1999, Βυζαντινά 21 (2000),

3 - «Οι Βυζαντινοί στο φραγκικό πριγκιπάτο της Αχαϊας. (Το Βυζάντιο και οι Ξένοι, 3), Ιδρυμα Γουλανδρή-Χορν, Αθήνα «Colonisation latine en Romanie. Le cas de la principaute franque de Moree (XIII- XVe s). Influences et survivances», Κ Διεθνές Βυζαντινολογικό Συνέδριο, Παρίσι, Αυγ. 2001, Byzantinische Forschungen, 28 (2004), «Oι Ιωαννίτες ιππότες και το πριγκιπάτο της Αχαϊας», Διεθνές Συμπόσιο, Ο μοναχισμός στην Πελοπόννησο από τον 4ο μέχρι τον 15ο αιώνα, Αίγιο, 5-6 Μαίου 2000, Πρακτικά, EIE, Aθήνα 2004, «Θεσμικά μορφώματα και κοινωνικές συσσωματώσεις στις φραγκοκρατούμενες περιοχές της Ρωμανίας. Το παράδειγμα της Κέρκυρας και του πριγκιπάτου της Αχαϊας», Ζ Πανιόνιο Συνέδριο, Λευκάδα, Μαίου 2002, Πρακτικά, Αθήνα 2004, «Το φραγκικό πριγκιπάτο της Αχαίας ( ). Ιστορία. Οργάνωση. Κοινωνία», Θεσσαλονίκη «Αραγώνιοι και Καταλανοί στην ανατολική Μεσόγειο το 13ο και 14ο αιώνα», Κλητόριον εις μνήμην Νίκου Οικονομίδη, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2005, «Δ Σταυροφορία. Προετοιμασία της κίνησης και παρέκκλιση των στόχων». Eπετειακός Τόμος για την Δ Σταυροφορία, ΕΙΕ, Αθήνα 2008, Περίληψη δημοσιεύθηκε στα Ιστορικά της Ελευθεροτυπίας, 26 Μαίου «Λουσινιάν και Ανδεγαυοί στην ανατολική Μεσόγειο το δεύτερο μισό του 13ου αιώνα», Ανακοίνωση στη Ε Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου, Κέρκυρα, 3-5 Οκτωβρίου 2003, Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 37 ( ), «Αραγώνιοι, Ανδεγαυοί και Βενετοί λίγο πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης», Διεθνές Συνέδριο: Κωνσταντινούπολη: 550 χρόνια από την Αλωση, Γρανάδα, 4-6 Δεκεμβρίου 2003, Πρακτικά του Συνεδρίου, Γρανάδα 2006, Allusions of the fourth crusade in the latin sources of the 13th and 14th century, Διεθνές Συμπόσιο για την Δ Σταυροφορία, Ανδρος, Μάϊος 2004, Πρακτικά, «The Albanians in Romania according to latin sources of the 13th and 14th century», IX Congres International d Etudes Sud-Est Europeennes, Τίρανα, 30 Αυγ.- 3 Σεπτ. 2004, Ιnterbalkanica. Rapports des Congres, Athenes 2006, «Δυτικοί θεσμοί στο πριγκιπάτο της Αχαϊας», Διεθνές Συνέδριο:Η Πελοπόννησος μετά την Δ Σταυροφορία, Μυστράς, 1-3 Οκτ. 2004, Πρακτικά, Αθήνα-Μυστράς 2007, Η Φραγκοκρατία στο Διαδίκτυο, Επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (http://www.e-history.gr) - Latin colonialism in the Eastern Mediterranean during the crusades, 20th International Congress of Historical Sciences (CISH), Sydney, 3-9 Ιουλίου 2005, The Society for the Study of the Crusades and the Latin East Peoples and Cultures of the Levant in the age of the Crusades, Καπετάνιος και Λόγιος. Μελέτες στη μνήμη του Δημήτρη Πολέμη, Ανδρος 2009, Latin presence in Romania and its Process of Hellenisation, CISH, Sydney, 3-9 Ioυλίου 2005, International Association for the Study of South-East Europe Politique et culture: facteurs d association, facteurs de dissociation, Interbalkanica, Rapports des Congres, Athenes 2006, «Οι Δυτικοί στην Πελοπόννησο μετά την Δ Σταυροφορία. Το παράδειγμα της βαρονίας Πατρών», Ζ Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών Σπουδών, Πύργος, Σεπτ. 2005, Mνημοσύνη 16 ( ),

4 - «Λατινικός εποικισμός στον ελληνικό χώρο μετά την Δ σταυροφορία», Δ Πανελλήνιο Συνέδριο Εραλδικής και Γενεαλογικής Επιστήμης, Αθήνα, 4-6 Νοεμβρίου 2005, Mοίρα και Μύρα, Τιμητικός Τόμος για την Βούλα. Λαμπροπούλου, Αθήνα 2011, «The presence of the Aragonese in Romania based on 14th-century Aragonese documents», 21st International Congress of Byzantine Studies, London, August 2006, Eώα και Εσπέρια, 7 (2008), «O Antoni Rubio i Lluch ως ιστοριογράφος και η συμβολή του στη μελέτη των Καταλανών στην Ελλάδα τον 14ο αιώνα», Στρογγυλή Τράπεζα για την 150η επέτειο από τη γέννηση του Α. Rubio i Lluch, Aθήνα, 3 Νοεμ. 2006, Εώα και Εσπέρια, 7 (2008), «Αρχειακές μαρτυρίες για τους δυτικούς στη φραγκοκρατούμενη Κύπρο», Δ Διεθνές Κυπρολογικό Συνέδριο, Λευκωσία, 29 Απριλίου-3 Μαΐου Υπό δημοσίευση στα Πρακτικά. - «Η λατινική εκκλησία των Νέων Πατρών την περίοδο των Καταλανών ( )», Ανάτυπο από τον τόμο «Η Υπάτη στην εκκλησιαστική ιστορία, την εκκλησιαστική τέχνη και τον ελλαδικό μοναχισμό», Υπάτη, 8-10 Μαΐου 2009, Αθήνα 2011, «Πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές δομές στα σταυροφορικά κράτη της ανατολικής Μεσογείου», Επιστημονικό Συμπόσιο: Ο σκοτεινός Μεσαίωνας, Εταιρεία Σπουδών Σχολής Μωραΐτη, ΕΙΕ, Μαρτίου 2007, Aθήνα 2010, «Ειδήσεις για τους Δυτικούς στα νησιά του Αιγαίου (13ος-14ος αιώνας)», Διεθνές Συνέδριο για το Δουκάτο του Αιγαίου, Νάξος-Αθήνα, Ιούλιος 2007, Ακαδημία Αθηνών/Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2009, «Οι Ανδεγαυοί της Σικελίας και του πριγκιπάτου της Αχαϊας» Ελληνο-Ιταλικό Συνέδριο, Αίγιο 6-9 Ιουλίου 2006, Πρακτικά. - «Το βουργουνδικό δουκάτο των Αθηνών» Διεθνής επιστημονική Συνάντηση για το Δουκάτο των Αθηνών, Αθήνα 6-8 Νοεμβρίου 2006, Eώα και Εσπέρια 8 ( ). - «Μαρτυρίες δυτικών πηγών του 13ου και 14ου αιώνα για τα νησιά του Ιονίου», Η Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κύθηρα, Μαΐου 2006, Πρακτικά, τ. 3, Κύθηρα 2009, Latin settlement (Franks, Catalans and Italians) in Romania after the 4th crusade, υπό δημοσίευση στο συλλογικό τόμο: The Mediterranean. History. Culture. Civilization. - «Οι σταυροφορικές ηγεμονίες στην Ρωμανία. Πολιτικές και θεσμικές πραγματικότητες (13 ος -15 ος αι.)». Εκδ. Gutenberg, Αθήνα «Οι Καταλανοί του δουκάτου των Αθηνών και οι σχέσεις τους με τους Φράγκους», Κύκλος Διαλέξεων για τα 700 χρόνια από την έναρξη της καταλανο-αραγωνικής παρουσίας στην Αθήνα, Ινστιτούτο Θερβάντες, 14 Μαρτίου 2011, Πρακτικά 7-22, Αθήνα Oι δυτικοί στη Ρωμανία (13ος-15ος αι.). Μια ερευνητική προσέγγιση, Εκδόσεις Κοράλι, Αθήνα Intercultural contacts in the crusader states of Romania (13th-15th centuries), The presence and contribution of the (Eastern) Roman Empire in the formation of Europe, International Conference of the European Public Law Organization (EPLO), Athens, April «Οι φεουδαρχικοί πόλεμοι και οι επιπτώσεις στην κοινωνία της φραγκοκρατούμενης Ρωμανίας (13ος-14ος αι.)», Ιστορίες πολέμου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μια προσέγγιση στη διαχρονία, Διεθνές επιστημονικό

5 συνέδριο με αφορμή τα 100 χρόνια από τους Βαλκανικούς πολέμους ( ), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου The image of Greco in latin sources of the 13th and 14th century, To Bυζάντιο και η Δύση. Αντιλήψεις και Πραγματικότητα (12ος-15ος αι.), Διεθνές Συνέδριο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας- Τομέας Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 5-6 Σεπτεμβρίου «Λατινικές δυνάμεις στον ελληνικό χώρο την περίοδο των σταυροφοριών. Όψεις καθημερινής ζωής», Ομιλία επ ευκαιρία της 441ης Επετείου της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, 9 Οκτωβρίου H Reconquista της Ιβηρικής Χερσονήσου», Εβδομάδα μελέτης Μεσαιωνικής Ιστορίας της Μεσογείου επ ευκαιρία της 442ης Επετείου της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, 7 Οκτωβρίου 1571, Ναύπακτος 5-13 Οκτωβρίου 2013.

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη Καθηγήτρια Ιστορίας Βυζαντινή Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107277448 Fax: 2107277682 E-Mail: akolia@arch.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ Σπουδές Ερευνητικά ενδιαφέροντα Διδασκαλία Συμμετοχή σε άλλα ερευνητικά προγράμματα Δημοσιεύσεις

Ν. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ Σπουδές Ερευνητικά ενδιαφέροντα Διδασκαλία Συμμετοχή σε άλλα ερευνητικά προγράμματα Δημοσιεύσεις Ν. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Τoμέας Βυζαντινών Ερευνών (Ερευνητικό Πρόγραμμα "Βυζάντιο και Δύση") Τόπος και έτος γέννησης: Λιξούρι Κεφαλονιάς, 1939. Σπουδές Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νάσα ΠΑΤΑΠΙΟΥ. Ερευνήτρια Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νάσα ΠΑΤΑΠΙΟΥ. Ερευνήτρια Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νάσα ΠΑΤΑΠΙΟΥ Ερευνήτρια Α Τομέας έρευνας: Οι περίοδοι της Φραγκοκρατίας και της Βενετοκρατίας Ερευνητικό πρόγραμμα: Οι εκθέσεις Βενετών αξιωματούχων της Κύπρου (16 ο αι.) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΣΑΝ ΜΠΑΝΤΑΟΥΙ Προσωπικά στοιχεία σπουδές επαγγελματική σταδιοδρομία

ΧΑΣΑΝ ΜΠΑΝΤΑΟΥΙ Προσωπικά στοιχεία σπουδές επαγγελματική σταδιοδρομία ΧΑΣΑΝ ΜΠΑΝΤΑΟΥΙ Προσωπικά στοιχεία σπουδές επαγγελματική σταδιοδρομία Ο Χάσαν Μπαντάουι γεννήθηκε στο Assyut Αιγύπτου το 1950. Τον Μάιο του 1973 αποφοίτησε από το Τμήμα Κλασσικών Σπουδών (Αρχαίων Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα (ΕΚΠΑ, ΠΜΣ: Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές) Ελληνικές Κοινότητες στην Ιταλία (Πρώιμοι Νεότεροι Χρόνοι)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα (ΕΚΠΑ, ΠΜΣ: Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές) Ελληνικές Κοινότητες στην Ιταλία (Πρώιμοι Νεότεροι Χρόνοι) Γεράσιμος Δ. Παγκράτης Αναπληρωτής Καθηγητής «Ιταλικής Ιστορίας και Πολιτισμού» Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστήμιου Αθηνών Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 8 ος όροφος, γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1982).

Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1982). EΠΩNYMO: ONOMA: ΘEMOΠOYΛOY AIMIΛIA Ανώτερες Σπουδές Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1982). Μεταπτυχιακές Σπουδές Mεταπτυχιακό δίπλωμα D.E.A. de Littérature Comparée,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη

ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 2 Σπουδές... 2 Επαγγελματική δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων... 3 Α. Διδακτική εμπειρία... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ευδοκία Ολυμπίτου, "Το αρχείο του Αντώνη Μπριλλάκη", Αρχειοτάξιο, 2 (2000), σ. 97-99.

Ευδοκία Ολυμπίτου, Το αρχείο του Αντώνη Μπριλλάκη, Αρχειοτάξιο, 2 (2000), σ. 97-99. Χριστίνα Αγριαντώνη, "Συμβολή στην ιστορία της Αθήνας", Η πόλη σιους νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και Βαλκανικές όψεις. Πρακτικά του Β' Διεθνούς Συνεδρίου, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Αθήνα 2000,

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Γλώσσα: Aγγλικά, Γαλλικά

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Γλώσσα: Aγγλικά, Γαλλικά 1 BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA Oνοµατεπώνυµο: Kαρδάσης Bασίλης Tόπος γέννησης: Δηµητσάνα Aρκαδίας Hµεροµηνία γέννησης: 1η Mαΐου 1956 Διεύθυνση: Aθ. Διάκου 45, Λυκόβρυση, 141 23 τηλ. 210-2850041 και Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΙΟΣ Γ.Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Γ.Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Γ.Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ Βυζαντινολόγος-ιστορικός Καθηγητής Iστορίας Μεσαιωνικών & Βυζαντινών Χρόνων/ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Καλαμάτα-Ελλάς)

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι τομείς ενδιαφερόντων:

Κύριοι τομείς ενδιαφερόντων: Βιογραφικό σημείωμα Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ-ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Ομότιμη Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιόπολη, 157 84 Αθήνα. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Διορισμού: Αρ. Φύλλου 176/14/2/2012 Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Σ. Κυπριανός. Βιογραφικό

Παντελής Σ. Κυπριανός. Βιογραφικό Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) Πανεπιστημίου Πατρών Βιογραφικό Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. Βιογραφικά στοιχεία 2.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας της Ελένης Φουρναράκη Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2013 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Προσωπικά στοιχεία... 3 Ανώτατες σπουδές.. 3 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE

BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE last up date: 20 th October 2014 32 new entries Note also the Categories Literature (for text

Διαβάστε περισσότερα

1977-1982: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1977-1982: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Λίνα Βεντούρα Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου e-mail: ventura@uop.gr Τηλέφωνο γραφείου: 27410-74353 Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα 10-11.30 π.μ. Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Λεοντακιανάκου

Ειρήνη Λεοντακιανάκου Ειρήνη Λεοντακιανάκου Λέκτορας στην Ιστορία της Τέχνης Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κων/πόλεως 1, Ερμούπολη, Σύρος 84 100 Τηλ. +302281097126 ileon@aegean.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας στο Δ.Π.Θ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΙΤΛΟΙ Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1955. Πραγματοποίησα τις βασικές και προπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μπακάλης, Ph.D

Χρήστος Μπακάλης, Ph.D Χρήστος Μπακάλης, Ph.D Α. Βιογραφικά Στοιχεία και Σπουδές Β. Εργασιακές θέσεις - απασχόληση Γ. Ερευνητική Εμπειρία Α.1 Προσωπικά στοιχεία Α.2 Εκπαίδευση Τόπος γέννησης: Αγρίνιο, Ν. Αιτωλοακαρνανίας Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Δέσποινας Καρακατσάνη Περιεχόμενα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Δέσποινας Καρακατσάνη Περιεχόμενα BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Δέσποινας Καρακατσάνη Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Περιεχόμενα 1.Βιογραφικά Στοιχεία 1.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΗΒΑ: 10ος-14ος ΑΙΩΝΑΣ Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑ ΤΡΙΑΔΑ'» (Εικόνες 1-3)

ΘΗΒΑ: 10ος-14ος ΑΙΩΝΑΣ Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑ ΤΡΙΑΔΑ'» (Εικόνες 1-3) MINA ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ ΘΗΒΑ: 10ος-14ος ΑΙΩΝΑΣ Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑ ΤΡΙΑΔΑ'» (Εικόνες 1-3) Ή μελέτη καί δημοσίευση δλων τον μεσαιωνικών νομισμάτων πού φέρνουν στό φως ot ανασκαφές πού διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Μάιος 2015. Πώληση Χονδρική - Λιανική:

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Μάιος 2015. Πώληση Χονδρική - Λιανική: ΕΚΔΟΣΕΙΣ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Μάιος 2015 Πώληση Χονδρική - Λιανική: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα Τηλ. 210 7273942 e-mail: bookstore@eie.gr URL

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 7ος ΤΟΜΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ. Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 7ος ΤΟΜΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ. Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ 7 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 7ος ΤΟΜΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ Σύµβουλος Έκδοσης Δρ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΔΩΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Θέση: Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΓΓΑΜΟΣ Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΚΑΠΛΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών 1 (ΘΕΟ) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31 Δεκεμβρίου 1954. Τόπος γέννησης: Χίος Χίου. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη (με τον αρχιτέκτονα Θωμά Γαβαλά).

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΡΣΗ Π. ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δρ. Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Paris X - Nanterre Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Αθήνα -

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Προσωπικά στοιχεία. Ακαδηµαϊκή δραστηριότητα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Προσωπικά στοιχεία. Ακαδηµαϊκή δραστηριότητα 2 Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Ζαν Μαρί Κωνσταντέν (Γιάννης) Σκαλιδάκης Ηµεροµηνία και τόπος γεννήσεως: 21 Αυγούστου 1977, Μασσαλία Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος Διεύθυνση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Δήμητρα Λαμπροπούλου Λέκτορας Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 4ος όροφος, Κυψέλη 403, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη, 157 84,

Διαβάστε περισσότερα