7 Εισαγωγικό Σημείωμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7 Εισαγωγικό Σημείωμα"

Transcript

1 Υγειονομικός Ενημερωτικό Δελτίο Χάρτης Τ Ε Υ Χ Ο Σ 7 Εισαγωγικό Σημείωμα Με το 7ο ενημερωτικό δελτίο ολοκληρώνεται η προσπάθεια της ομάδας έργου του «Υγειονομικού Χάρτη» για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των φορέων (δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς υγείας, ακαδημαϊκή κοινότητα, κοινωνία πολιτών, M.M.E. κ.λπ.) σχετικά με τη σκοπιμότητα του έργου, την εξέλιξή του καθώς και την προστιθέμενη αξία του ως ένα σύγχρονο και πρωτοπόρο για τα ελληνικά δεδομένα διαδικτυακό σύστημα καταχώρησης και διαχείρισης δεδομένων και δεικτών υγείας. Το τεύχος είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση και αξιολόγηση της δομής και του τρόπου λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επίσης παρουσιάζονται για πρώτη φορά γραφικές αναπαραστάσεις δεδομένων που πρόεκυψαν από την καταγραφή που πραγματοποιήθηκε την περίοδο στο πλαίσιο του έργου «Υγειονομικός Χάρτης» και αφορούν τη λειτουργία των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων της χώρας. Περιεχόμενα Ο Υγειονομικός Χάρτης στο διαδίκτυο Αφιέρωμα Παρεχόμενες Υπηρεσίες στη Δημόσια Υγεία Διεθνείς τάσεις στο χώρο της Δημόσιας Υγείας Διεθνείς δείκτες Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών της Ε.Ε. Ορίζοντας τη Δημόσια Υγεία Καταγράφεται η επικαιρότητα μέσα από στατιστικά στοιχεία για τη Δημόσια Υγεία σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ευρωπαϊκή πηγή χρηματοδότησης του έργου «Υγειονομικός Χάρτης», η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.). Τέλος, στο ευρετήριο εννοιών σχετικών με τη δημόσια υγεία παρουσιάζεται σειρά δεικτών που αφορούν τις υπηρεσίες υγείας όπως η μέση διάρκεια νοσηλείας, τα ιατρικά σφάλματα και οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Ολοκληρώνοντας το εισαγωγικό αυτό σημείωμα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους αναγνώστες όλων των τευχών των Ενημερωτικών Δελτίων για το ενδιαφέρον τους για το έργο «Υγειονομικός Χάρτης» και την προσπάθεια ανάδειξης της χρηστικότητας των δεικτών υγείας ως το ενδεδειγμένο μέσο για τη συγκριτική αξιολόγηση των υπηρεσιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αλλά και την ορθολογική κατανομή των πόρων βάσει των πραγματικών αναγκών του ελληνικού πληθυσμού

2 Ο Υγειονομικός Χάρτης στο Διαδίκτυο Αναζήτηση στα Στατιστικά και Δεδομένα για την Υγεία σε απλά βήματα Στην ενότητα Στατιστικά και Δεδομένα για την Υγεία ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε χρήσιμα στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος υγείας, καθώς και την τεκμηριωμένη πρόβλεψη των αναγκών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 2

3 Ποια ήταν η συγκεντρωτική κίνηση στα Κέντρα Υγείας; 1: Επιλέγετε Παρεχόμενες Υπηρεσίες στο δέντρο επιλογής 2: Επιλέγετε Συγκεντρωτική κίνηση Κέντρων Υγείας στο δέντρο επιλογής 3: Επιλέγετε τη γεωγραφική ανάλυση (Διοικητική Περιφέρεια), το έτος αναφοράς (2010), το φορέα (Δημόσιος Φορέας), τις δομές (Κέντρο Υγείας) και το δείκτη κίνησης 3

4 ση 4: Επιλέγετε εμφάνι και παρουσιάζεται η συγκεντρωτική κίνηση των Κέντρων Υγείας. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε αρχείο excel σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να τα επεξεργαστεί περαιτέρω Ποια ήταν η συνολική κίνηση των Νοσοκομείων το 2010; ετε 1: Επιλέγ ς Παρεχόμενε το δέντρο σ ς ίε σ ε ρ η π Υ επιλογής 4

5 2: Επιλέγετε Συγκεντρωτική κίνηση Νοσοκομείων στο δέντρο επιλογής 3: Επιλέγετε τη γεωγραφική ανάλυση (Διοικητική Περιφέρεια), το έτος αναφοράς (2010) και το δείκτη κίνησης 4: Επιλέγετε εμφάνιση και παρουσιάζεται η συγκεντρωτική κίνηση των Νοσοκο μείων το Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα εξαγω γής των δεδομένων σε αρχείο excel σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να τα επεξεργαστεί περαιτέρω 5

6 Αφιέρωμα Παρεχόμενες Υπηρεσίες στη Δημόσια Υγεία Παρεχόμενες Υπηρεσίες στη Δημόσια Υγεία ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτέλεσε μεγάλη και ριζοσπαστική Η μεταρρύθμιση στον χώρο της υγείας με στόχο την: Διασφάλιση της ισότητας των πολιτών σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική τους κατάσταση. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης και αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας. Καλλιέργεια νέων εργασιακών σχέσεων και προδιαγραφών για τους απασχολούμενους στον τομέα της υγείας. α. Η Δομή και Λειτουργία του Ε.Σ.Υ. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) θεσμοθετήθηκε το 1982 στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης και αναβάθμισης της δημόσιας υγείας και της λειτουργικής ενοποίησης των δημόσιων υποδομών περίθαλψης. Σκοπός του είναι η ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική κάλυψη των αναγκών του ελληνικού πληθυσμού και όσων διαμένουν στην Ελλάδα, μέσω της παροχής δωρεάν υπηρεσιών. Αιχμή του συστήματος ήταν η δημιουργία Κέντρων Υγείας, περιφερειακών και νομαρχιακών Νοσοκομείων στην Ελλάδα. Η μεταρρύθμιση αυτή εισήχθη με το νόμο 1397/83. Οι υπάρχουσες Μονάδες Υγείας Κέντρα Υγείας: Μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με σκοπό την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση σε μικρές κωμοπόλεις και χωριά της Ελλάδας. Ξεκίνησαν να αναπτύσσονται τη δεκαετία με σκοπό τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης στην ύπαιθρο και στην εν μέρει αποσυμφόρηση των νοσοκομείων των πόλεων. Εφημερεύουν σε 24ωρη βάση, διαθέτουν μικρό αριθμό ειδικευμένων γιατρών, ιατρικά εργαστήρια και παρέχουν βραχεία νοσηλεία. Μονάδες ΕΟΠΥΥ (τέως Ιατρεία ΙΚΑ). Νοσοκομεία: δευτεροβάθμια/τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, με σκοπό την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη. Για τους ασφαλισμένους σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών υγείας και από τους κλάδους υγείας των ταμείων τους ή το νεοσύστατο Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Στο νόμο 1397/83 δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εισάγοντας το θεσμό των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.). και Περιφερειακών Ιατρείων (Π.Ι.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας συστάθηκαν σε κάθε νομό κέντρα υγείας, ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των νοσοκομείων του νομού και περιφερειακά ιατρεία, ως αποκεντρωμένες μονάδες των κέντρων υγείας. 6 Ο Σκοπός των Κέντρων είναι η παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας, που περιλαμβάνει την πρόληψη, την προαγωγή της υγείας, τη διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση μετά τη θεραπεία.

7 Οι υπηρεσίες παρέχονται κυρίως σε κατοίκους μη αστικών περιοχών που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες, ενώ αποτελούν συχνά ένα είδος «πύλης» απ όπου οι ασθενείς παραπέμπονται στα νοσοκομεία. Τα Περιφερειακά Ιατρεία αποτελούν τη μικρότερη λειτουργική δομή ενός δημόσιου συστήματος υγείας. Κριτήριο για τον καθορισμό της έδρας περιφερειακού ιατρείου είναι η εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών υγείας σε κατοίκους περιοχών με ειδικές χωροταξικές συνθήκες και δύσκολη συγκοινωνιακή πρόσβαση στο κέντρο υγείας. Δευτεροβάθμια περίθαλψη Η δευτεροβάθμια περίθαλψη κατέχει κεντρική θέση στο σύστημα υγείας. Τα νοσοκομεία αποτελούν τις βασικές δομές κάθε συστήματος υγείας, στα οποία παρέχεται πλήθος υπηρεσιών υγείας, και η λεπτομερής καταγραφή τους αποτελεί πρωταρχικό μέλημα σε κάθε προσπάθεια αξιολόγησης της λειτουργίας του συστήματος υγείας και του ελέγχου των δαπανών υγείας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β περί Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.), η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει τη νοσηλεία του πάσχοντα, την ενδιαίτησή του, την οποιασδήποτε φύσεως ιατρική, νοσηλευτική και φαρμακευτική προς αυτόν συνδρομή και ειδικότερα τη δέουσα αγωγή και θεραπεία για αποκατάσταση σωματικών και ψυχικών αναπηριών ή νοσηρών εν γένει καταστάσεων, καθώς και τις αναγκαίες θεραπείες, παρακλινικές εξετάσεις, κάθε αναγκαία φαρμακευτική αγωγή, ειδικά θεραπευτικά μέσα και προθέσεις. Αφιέρωμα Παρεχόμενες Υπηρεσίες στη Δημόσια Υγεία Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) Ο ΕΟΠΥΥ είναι ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας από έναν ενιαίο εθνικό φορέα. Η έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού ήταν η 1η Ιανουαρίου Ο ΕΟΠΥΥ προήλθε από συνένωση των Κλάδων Υγείας των παρακάτω ασφαλιστικών ταμείων: ΙΚΑ, από 1η Ιανουαρίου 2012 ΟΓΑ, από 1η Ιανουαρίου

8 Αφιέρωμα Παρεχόμενες Υπηρεσίες στη Δημόσια Υγεία ΟΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΕ), από 1η Ιανουαρίου 2012 ΟΠΑΔ (Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου), από 1η Ιανουαρίου 2012 ΤΥΔΚΥ (Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων), από 1η Ιανουαρίου 2012 ΝΑΤ, από 1η Απριλίου 2012 ΤΑΥΤΕΚΩ, από 1η Μαΐου 2012 ΕΤΑΑ, από 1η Νοεμβρίου 2012 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, από 1η Δεκεμβρίου 2012 Οι Ιατρικές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ παρέχονται από 4 τομείς: (α) Κρατικά Νοσοκομεία του ΕΣΥ (β) Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ (γ) Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου (τέως Ιατρεία ΙΚΑ) (δ) Συμβεβλημένοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Ιατροί με τον ΕΟΠΥΥ (ε) Μη-Συμβεβλημένοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Ιατροί (με χρέωση ασθενούς) Ιστοσελίδα : β. Αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Σ.Υ. Από την ίδρυση του Ε.Σ.Υ. το 1982 και για τα αμέσως επόμενα χρόνια αυξήθηκαν σημαντικά οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία και οι μισθοί των γιατρών, κατασκευάστηκαν 18 νέα νοσοκομεία και πλήθος Κέντρων Υγείας, τα οποία όμως σύντομα άρχισαν να υπολειτουργούν, ενώ ο στόχος της αποκέντρωσης στον τρόπο λήψης αποφάσεων δεν ολοκληρώθηκε ποτέ 1. Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό και τα μεγάλα βήματα που αδιαμφισβήτητα έγιναν, με τη σύσταση του Ε.Σ.Υ., με την πάροδο του χρόνου άρχισαν να διακρίνονται οι ατέλειες και παραλείψεις αυτού του καινοτόμου και φιλόδοξου για την εποχή νομοθετήματος. Σαν επακόλουθο αυτών των ατελειών, το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρέθηκε σε μια κατάσταση διαρκών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων τα τελευταία 20 χρόνια. Τα προβλήματα που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: Eλλιπής ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ). Yπερσυγκεντρωτισμός σε διοικητικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Yποτονικό ενδιαφέρον για δραστηριότητες στους τομείς της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας. Aνισοκατανομή στη χρήση των πόρων με την περιφέρεια να υποχρηματοδοτείται σε σχέση με τα αστικά κέντρα. Διαφορές στο εύρος και την ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης, ανάλογα με τον ασφαλιστικό φορέα του χρήστη Economou C., Greece: Health system review. Health Systems in Transition, 2010, 12(7):1-180.

9 Χρηματοδότηση του συστήματος χωρίς την ύπαρξη ενός εκ των προτέρων προϋπολογισμού, ενισχυμένου με μηχανισμούς ελέγχου του κόστους. Απουσία προγραμμάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης της ποιότητας. Αδυναμία ικανοποιητικής κάλυψης των ελλείψεων του προσωπικού. Ανυπαρξία κινήτρων για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Τα κύρια αυτά ζητήματα σε συνδυασμό με την εμφάνιση νέων συνιστωσών όπως το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού, οι επιπτώσεις της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος, η υποβάθμιση της ποιότητας της διατροφής, η έξαρση της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, μαζί με την ταυτόχρονη αύξηση στη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας, κυρίως, τα τελευταία τρία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης, συνετέλεσαν στην επιδείνωση της κατάστασης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με αποτέλεσμα το Ε.Σ.Υ. να βρίσκεται σε διαδικασία αναμόρφωσης με πολλές καινοτόμες υπηρεσίες να εισάγονται και παλαιότερες να καταργούνται με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας και της δυνατότητας αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αφιέρωμα Παρεχόμενες Υπηρεσίες στη Δημόσια Υγεία Πίνακας 1: Η διαμόρφωση του Ε.Σ.Υ. μέσα από νομοθετήματα Ν. 1278/1982 Σύσταση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.). Ν. 1316/1983 Σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου (Ε.Ο.Φ.). Ν. 1397/1983 Ίδρυση Ε.Σ.Υ. Βασικές αρχές του νόμου ήταν: η αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας, ο κοινωνικός έλεγχος, ο ενιαίος προγραμματισμός, η έμφαση στην ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας με δημιουργία κέντρων υγείας, και η καθιέρωση του γιατρού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η σύσταση του Ε.Σ.Υ. στηρίχθηκε πάνω στην αρχή ότι η υγεία είναι το βασικότερο κοινωνικό αγαθό στο οποίο πρόσβαση θα πρέπει να έχει ο κάθε πολίτης ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική του κατάσταση. Ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμό και οργάνωση του Συστήματος Υγείας» που επιχειρεί αλλαγή της φιλοσοφίας του συστήματος και δίνει έμφαση στην αποδοτικότητα και συγκράτηση του κόστους. Έτυχε περιορισμένης εφαρμογής. Σε αυτόν, τη θέση της αποκλειστικής δημόσιας ευθύνης και χρηματοδότησης παίρνει το δικαίωμα του ασθενή στην ελεύθερη επιλογή γιατρού και νοσηλευτηρίου, και η συνακόλουθη απελευθέρωση των υπηρεσιών υγείας, εξέλιξη που σταδιακά θα οδηγούσε στη δόμηση ενός μικτού (εις βάρος του εθνικού) συστήματος υγείας. 9

10 Αφιέρωμα Παρεχόμενες Υπηρεσίες στη Δημόσια Υγεία 10 Ν. 2194/1994 Ν. 2519/1997 Ν. 2889/2001 Ν. 3106/2003 Ν. 3329/2005 N. 3868/2010 Ν.3918/2011 Ν.2456/2011 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις». Έγινε επαναφορά των αρχικών χαρακτηριστικών του Ε.Σ.Υ. και έτυχε πλήρους εφαρμογής. «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας», που αφορά, μεταξύ άλλων, στην οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, σε ρυθμίσεις για το φάρμακο και στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Περιείχε νέες ρυθμίσεις με έμφαση στη λειτουργική αναδιοργάνωση του συστήματος και την αποδοτικότητα. Έτυχε περιορισμένης εφαρμογής. «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις». Περιελάμβανε ριζική μεταρρυθμιστική λογική, περιφερειακή συγκρότηση του συστήματος και διοικητική παρέμβαση με οικονομικό εξορθολογισμό του συστήματος, τη χαρτογράφηση των περιφερειακών υγειονομικών αναγκών, όπως επιχειρήθηκε να αποτυπωθούν στον υγειονομικό χάρτη, αλλά και την εκ νέου εξαγγελία για σύσταση του ενιαίου φορέα υγείας, όπου θα συγκεντρώνονταν όλοι οι πόροι που προορίζονταν για το δημόσιο σύστημα υγείας (Ε.Σ.Υ. και φορείς κοινωνικής ασφάλισης). Σύσταση των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας ΠΕ.Σ.Υ. και τον ορισμό των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας σε αποκεντρωμένες μονάδες, νόμος περί αναδιοργάνωσης του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων παροχής υπηρεσιών πρόνοιας σε επίπεδο περιφέρειας. Στη συνέχεια, τα ΠΕ.Σ.Υ. μετονομάστηκαν σε ΠΕ.Σ.Υ.Π. (Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και Πρόνοιας) και οι υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας μετατράπηκαν σε αποκεντρωμένες και ανεξάρτητες υπηρεσίες με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, με τον ορισμό Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας. Σύσταση των Δ.Υ.ΠΕ. (Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών) στις αντίστοιχες Υγειονομικές Περιφέρειες, τα ΠΕ.Σ.Υ.Π. μετονομάζονται σε Δ.Υ.ΠΕ. των οποίων η δομή συμπληρώθηκε πρόσφατα με το Νόμο 3370/2005 με τη μεταφορά από την Περιφέρεια αρμοδιοτήτων δημόσιας υγείας και τη σύσταση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων, Ανάπτυξη ιατρικού δυναμικού στις μονάδες υγείας του Ε.Σ.Υ., ρυθμίσεις για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, Υποστήριξη πολίτη, εθελοντισμός, ρυθμίσεις για την πρόνοια, ρυθμίσεις για τη λειτουργία και διοίκηση των φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας κ.λπ.). «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Σύστημα προμηθειών υγείας, Εθνικός οργανισμός παροχής υπηρεσιών υγείας, ένταξη νοσοκομείων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. στο ΕΣΤ, ρυθμίσεις σχετικά με τα φάρμακα, φαρμακεία και φαρμακευτικές εταιρείες, οικογενειακά επιδόματα, διατάξεις κοινωνικής αλληλεγγύης, οργανωτικά ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρύθμιση θεμάτων επαγγελμάτων υγείας, ρύθμιση θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ., Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, Πανεπιστημιακοί Ιατροί, ρύθμιση θεμάτων Ε.Ο.Φ., ρύθμιση θεμάτων Σ.Ε.Υ.Υ.Π., ρυθμίσεις θεμάτων ιατρικών ειδικοτήτων, διοίκηση νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., ρύθμιση θεμάτων ΕΚΑΒ, ρυθμίσεις θεμάτων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, ρυθμίσεις θεμάτων φορέων και κλάδων υγείας, ρυθμίσεις θεμάτων προνοιακών ιδρυμάτων, θέματα Ο.Π.Α.Δ. κ.λπ. Παροχή υπηρεσιών υγείας από έναν ενιαίο εθνικό φορέα, τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

11 γ. Το Ε.Σ.Υ. όπως αποτυπώνεται στον Υγειονομικό Χάρτη Η καταγραφή των στοιχείων αφορά για το , για το και για το Νοσοκομεία. Γράφημα 1: Παροχή υπηρεσιών στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. το 2010 Πηγή: Υγειονομικός Χάρτης, Γράφημα 2: Παροχή υπηρεσιών στα Κέντρα Υγείας του Ε.Σ.Υ. το 2010 Αφιέρωμα Παρεχόμενες Υπηρεσίες στη Δημόσια Υγεία Χάρτης 1α: Μέση Διάρκειας Νοσηλείας (ΜΔΝ) στα Νοσοκομεία της χώρας ανά Διοικητική Περιφέρεια το 2010 (εκφράζεται σε ημέρες) Χάρτης 1β: Μέση Διάρκειας Νοσηλείας (ΜΔΝ) στα Νοσοκομεία της χώρας ανά Υγειονομική Περιφέρεια το 2010 (εκφράζεται σε ημέρες) Πηγή: Υγειονομικός Χάρτης,

12 Αφιέρωμα Παρεχόμενες Υπηρεσίες στη Δημόσια Υγεία Χάρτης 2α: Διάστημα Εναλλαγής Ασθενών στα Νοσοκομεία της χώρας ανά Διοικητική Περιφέρεια το 2010 (εκφράζεται σε ημέρες) Πίνακας 2: Αριθμός κλινών ανά 1000 κατοίκους, ανά Διοικητική Περιφέρεια (2010, 2011, 2012) Πηγή: Υγειονομικός Χάρτης, Χάρτης 2β: Διάστημα Εναλλαγής Ασθενών στα Νοσοκομεία της χώρας ανά Υγειονομική Περιφέρεια το 2010 (εκφράζεται σε ημέρες) Γράφημα 1: Μέση Διάρκεια Νοσηλείας σε 11 βασικές κλινικές (2010) 12 Κλίνες Διοικητική Περιφέρεια (ανά κατοίκους) Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 3,02 2,90 2,06 Κεντρική Μακεδονία 3,26 3,30 3,38 Δυτική Μακεδονία 2,65 2,65 2,63 Περιφέρεια Ηπείρου 4,45 4,65 4,82 Περιφέρεια Θεσσαλίας 2,49 1,97 2,28 Ιόνιοι Νήσοι 2,57 2,29 2,26 Δυτική Ελλάδα 2,31 2,65 2,63 Στερεά Ελλάδα 1,58 1,49 1,49 Αττική 3,05 2,78 2,72 Πελοπόννησος 2,57 2,40 2,42 Βόρειο Αιγαίο 3,17 2,92 3,09 Νότιο Αιγαίο 3,97 3,51 3,55 Κρήτη 3,78 3,57 3,61 Σύνολο 2,99 2,77 2,74 Πηγή: Υγειονομικός Χάρτης, Ορθοπεδική Χειρουργική Παθολογική Ωτορινολαρυγγολογική Γυναικολογική - Μαιευτική Καρδιολογική Παιδιατρική Ουρολογική Ογκολογίας Οφθαλμολογική 5,61 5,63 5,34 4,29 4,41 4,54 4,76 4,69 4,47 3,36 3,44 3,75 3,73 3,83 3,68 3,41 3,49 3,67 3,15 3,61 3,04 2,73 2,87 2,90 1,96 1,87 1,86 1,31 1,34 1,43 0 2,5 5,0 7,5 10,0

13 Πίνακας 3: Αριθμός νοσηλευθέντων και ημέρες νοσηλείας ανά διοικητική περιφέρεια (2010, 2011, 2012) Διοικητική Περιφέρεια Αριθμός Νοσηλευθέντων Ημέρες Νοσηλείας Αριθμός Νοσηλευθέντων Ημέρες Νοσηλείας Αριθμός Νοσηλευθέντων Ημέρες Νοσηλείας Ανατ. Μακεδονία & Θράκη Κεντρική Μακεδονία Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Ιόνιοι νήσοι Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Σύνολο Πίνακας 4: Αριθμός νοσηλευθέντων, αριθμός ημερών νοσηλείας, ανά μέγεθος νοσοκομείου (2010, 2011, 2012)* Πηγή: Υγειονομικός Χάρτης, Αφιέρωμα Παρεχόμενες Υπηρεσίες στη Δημόσια Υγεία Αριθμός Νοσηλευθέντων Ημέρες Νοσηλείας Αριθμός Νοσηλευθέντων Ημέρες Νοσηλείας Αριθμός Νοσηλευθέντων Ημέρες Νοσηλείας Νοσοκομεία μικρής κλίμακας (0-200 κλίνες) Νοσοκομεία μεσαίας κλίμακας ( κλίνες) Νοσοκομεία μεγάλης κλίμακας (περισσότερες από 400 κλίνες) Σύνολο * Εξαιρούνται οι κλινικές βραχείας και ημερήσιας νοσηλείας. Πηγή: Υγειονομικός Χάρτης,

14 Διεθνείς τάσεις στο χώρο της Δημόσιας Υγείας Γνώριζες ότι: Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ελονοσίας Η ελονοσία, που μεταδίδεται από τα κουνούπια, προσβάλλει κάθε χρόνο 500 εκατομμύρια ανθρώπους, από τους οποίους το ένα εκατομμύριο τελικά υποκύπτει στην ασθένεια. Το 90% των θανάτων καταγράφεται σε χώρες της Υποσαχάρειας Αφρική. Η αντιμετώπιση της ελονοσίας είναι ένας από τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας που έθεσε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για την καταπολέμηση της φτώχειας έως το Απριλίου 2013, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού Ο εμβολιασμός αποτελεί μια από τις πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές παρεμβάσεις δημόσιας υγείας και προλαμβάνει ετησίως περίπου 2 έως 3 εκατομμύρια θανάτους. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ): 19,3 εκ. βρέφη σε παγκόσμιο επίπεδο δεν εμβολιάστηκαν επαρκώς το εκ. βρέφη σε παγκόσμιο επίπεδο εμβολιάστηκαν με τρεις δόσεις DTP το Πηγή: WHO Immunizations (http://www.who.int/immunization/newsroom/events/ immunization_week/en) Τοκετοί στις χώρες με χαμηλό εισόδημα Το 2011 λιγότερο από το 50% των τοκετών πραγματοποιήθηκε με την συνδρομή εξειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις χώρες χαμηλού εισοδήματος. Πηγή: WHO (http://www.who.int/en/ ) Οι χρήστες κινητών τηλεφώνων σε όλο τον κόσμο είναι περισσότεροι από όσους διαθέτουν τουαλέτα Οι χρήστες κινητών τηλεφώνων σε όλο τον κόσμο είναι περισσότεροι από όσους διαθέτουν τουαλέτα, διαπιστώνει έκθεση του ΟΗΕ. Από τα περίπου 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους του παγκόσμιου πληθυσμού, τα 6 δισ. έχουν πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα. Ωστόσο, μόνο 4,5 δισ. έχουν πρόσβαση σε λειτουργικές τουαλέτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), η Ινδία αντιστοιχεί στο 60% του παγκόσμιου πληθυσμού που δεν έχει πρόσβαση σε λειτουργικές τουαλέτες, και στη χώρα λειτουργούν 1 δισ. κινητά τηλέφωνα, την ώρα που 626 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν χωρίς αποχέτευση. Πηγή: UN asp?newsid=44452#.ub7vndxrrcs

15 Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται συγκρίσιμοι διεθνείς δείκτες που προέρχονται από έρευνες ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών και αφορούν θέματα δημόσιας υγείας. α. Φαρμακευτική Δαπάνη Αποτελεί ένα βασικό δείκτη που παρέχει πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος των δαπανών για φάρμακα και φαρμακευτικά προϊόντα που χορηγούνται σε εξωτερικούς (μηνοσηλευoμένους) ασθενείς για ένα συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος. Ο δείκτης είναι γνωστός και ως συνολική Φαρμακευτική Δαπάνη σε τρέχουσες τιμές (εκατομμύρια ) και χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση φαρμακευτικών πολιτικών. Ο δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν το μέγεθος της δαπάνης για φάρμακα και φαρμακευτικά προϊόντα που χορηγούνται σε εξωτερικούς (μη-νοσηλευoμένους) ασθενείς, τόσο διαχρονικά όσο και κατά τη διεξαγωγή διεθνών συγκρίσεων. Η Φαρμακευτική Δαπάνη υπολογίζεται: Πίνακας Α: Οι δέκα ευρωπαϊκές χώρες με το μεγαλύτερο ποσό κατά κεφαλήν Φαρμακευτικής Δαπάνης το Χώρα Ποσό κατά κεφαλήν ( ) Ιρλανδία 528 Γερμανία 492 Βέλγιο 479 Γαλλία 468 Σλοβακία 427 Ουγγαρία 414 Ισπανία 399 Αυστρία 396 Ιταλία 393 Πορτογαλία 391 ΕΕ 349 Χώρα Πηγή: OECD, Health at a Glance, Ανά είδος δαπάνης φαρμάκου (με βάση το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας του ΟΟΣΑ): Δαπάνη για συνταγογραφούμενα φάρμακα (HC.5.1.1). Δαπάνη για μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (OTC) (HC.5.1.2). Δαπάνη για άλλα φαρμακευτικά αναλώσιμα προϊόντα (HC.5.1.3). Πίνακας Β: Οι δέκα ευρωπαϊκές χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ σε Φαρμακευτική Δαπάνη το 2010 Ανά τύπο χρηματοδότησης: Δημόσια δαπάνη για φαρμακευτικά προϊόντα (δημόσια φαρμακευτική δαπάνη) (HF.1). Ιδιωτική δαπάνη για φαρμακευτικά προϊόντα (ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη) (HF.2). % του ΑΕΠ Σερβία 3,3 Βουλγαρία 2,8 Ουγγαρία 2,6 Σλοβακία 2,4 Πορτογαλία 2,0 Γαλλία 1,9 Λιθουανία 1,9 Σλοβενία 1,8 Ισπανία 1,8 Γερμανία 1,7 ΕΕ 1,6 2. Υπολογισμένο σε EUR PPP / Ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ). 15

16 Στη χώρα μας, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, η δαπάνη για τη φαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων (φαρμακεία ΕΟΠΥΥ και ιδιωτικά φαρμακεία) τον Ιανουάριο του 2013 διαμορφώθηκε στα 226,1 εκατ. ευρώ, όταν τον Οκτώβριο του 2012 ήταν 274,7 εκατ. ευρώ. β. Δαπάνη Υγείας Το επίπεδο της παροχής φροντίδας υγείας και το ύψος της χρηματοδότησής της αποτελούν, μεταξύ άλλων, προσδιοριστικούς παράγοντες του επιπέδου υγείας του πληθυσμού. Ο δείκτης «Δαπάνη Υγείας» παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αξία των πόρων που δαπανώνται για δραστηριότητες σχετιζόμενες με την υγεία για τον πληθυσμό μιας χώρας. Πίνακας Γ: Οι δέκα ευρωπαϊκές χώρες με την μεγαλύτερη κατά κεφαλήν Δαπάνη Υγείας το Πίνακας Δ: Οι δέκα ευρωπαϊκές χώρες με την μεγαλύτερη ετήσια αύξηση της κατά κεφαλήν Δαπάνης Υγείας το 2010 (Υπολογισμένο ως % του ΑΕΠ) Χώρα Κατά κεφαλήν δαπάνη (υπολογισμένη σε EUR PPP) Ολλανδία Λουξεμβούργο Δανία Αυστρία Γερμανία Γαλλία Βέλγιο Σουηδία Ιρλανδία Ηνωμένο Βασίλειο ΕΕ Χώρα Ποσοστό (%) της ετήσιας αύξησης της κατά κεφαλήν Δαπάνης Υγείας την περίοδο Ποσοστό (%) της ετήσιας αύξησης της κατά κεφαλήν Δαπάνης Υγείας την περίοδο Ιρλανδία 6,5-7,9 Εσθονία 7,2-7,3 Ελλάδα 5,7-6,7 Λιθουανία 8,9-5,0 Τσεχία 6,0-4,4 Δανία 3,2-2,1 Σλοβενία 3,9-2,0 Ισπανία 4,1-0,9 Ηνωμένο Βασίλειο 4,9-0,5 Κύπρος 2,7-0,2 ΕΕ 4,6-0,6 Πηγή: OECD, Health at a Glance, Υπολογισμένο σε EUR PPP / Ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ).

17 Ο δείκτης χρησιμοποιείται επίσης συχνά ώστε να προσδιοριστεί το μέγεθος της συνολικής δαπάνης υγείας σε σχέση με όλους τους άλλους τομείς δαπανών που περιλαμβάνονται στην τιμή του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Ακόμη, σε συνδυασμό και με άλλους δείκτες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό πολιτικών που αφορούν στην κατανομή των πόρων του Συστήματος Υγείας και για τη διεξαγωγή διεθνών συγκρίσεων με χώρες που μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικά συστήματα υγείας από πλευράς χρηματοδότησης, κάλυψης και οργάνωσης. Η δαπάνη υγείας ως % του ΑΕΠ και η διαχρονική εξέλιξή της είναι οι κατεξοχήν δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη χάραξη πολιτικών υγείας αλλά και για την αξιολόγηση των πολιτικών αυτών. Υπολογίζεται ανά φορέα χρηματοδότησης (σύμφωνα με ΟΟΣΑ): Δημόσιοι φορείς χρηματοδότησης υγείας Γενική Κυβέρνηση (HF.1) Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (HF.1.2) Ιδιωτικοί φορείς χρηματοδότησης υγείας (HF.2) Προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας (HF.2.1) Άλλοι φορείς ιδιωτικής ασφάλισης υγείας (HF.2.2) Άμεσες δαπάνες νοικοκυριών για υγεία (HF.2.3) Δαπάνες φιλανθρωπικών οργανισμών για υγεία που εξυπηρετούν νοικοκυριά (HF.2.4) Δαπάνες λοιπών οργανισμών για υγεία (HF.2.5) Υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στο επίπεδο και το ποσοστό των αυξήσεων των δαπανών για την υγεία στις ευρωπαϊκές χώρες. Οι δαπάνες υγείας ανά κάτοικο τείνουν να σχετίζονται θετικά με το συνολικό κατά κεφαλήν εισόδημα. Η αύξηση των δαπανών υγείας ανά κάτοικο επιβραδύνεται από το 2010 και μετά σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Στην Ελλάδα το 2010 οι δαπάνες υγείας ανά κάτοικο άγγιξαν τα ευρώ. 17

18 Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφάλιση υψηλών προτύπων υγειονομικής περίθαλψης και η καθολική πρόσβαση σε Η ποιοτική φροντίδα υγείας αποτελούν κύριες προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολιτικές υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν ως στόχο: Την πρόληψη των ασθενειών. Την προώθηση πιο υγιεινών τρόπων διαβίωσης. Την προστασία των πολιτών από απειλές κατά της υγείας τους (όπως πανδημίες). Την προαγωγή της καλής υγείας σε μια Ευρώπη που γερνάει. Την προώθηση δυναμικών συστημάτων υγείας και νέων τεχνολογιών. Το διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δαπάνησε 6 δισ. ευρώ για έρευνες στον τομέα της υγείας στο πλαίσιο του έβδομου Προγράμματος-Πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (7ο ΠΠ) με ιδιαίτερη έμφαση στα εξής: Βιώσιμα και αποτελεσματικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Στρατηγικές για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη ασθενειών. Μετουσίωση των βασικών ανακαλύψεων σε κλινικές εφαρμογές. Ανάπτυξη και επικύρωση νέων θεραπειών. Καλύτερα διαγνωστικά εργαλεία και ιατρικές τεχνολογίες. Παράλληλα δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην παραγωγή συγκρίσιμων δεδομένων για την αξιολόγηση των υγειονομικών συστημάτων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η κοινή χρήση διεθνώς συμφωνηθέντων συστημάτων ταξινόμησης, με κοινές έννοιες και ορισμούς, θεωρήθηκε ιδιαίτερης σημασίας για την τυποποιημένη καταχώριση και κωδικοποίηση των δεδομένων αυτών, επιτρέποντας την περαιτέρω ανάλυση και αξιολόγησή τους και φυσικά τη συγκρισιμότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό, χρηματοδοτήθηκε και το έργο «Υγειονομικός Χάρτης». 18 Ιστοσελίδα:

19 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται δείκτες που αναφέρονται στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. α. Μέση Διάρκεια Νοσηλείας Η μέση διάρκεια νοσηλείας (ΜΔΝ) εκφράζει το μέσο αριθμό ημερών κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους που παραμένει κατειλημμένη από ασθενή μια κλίνη νοσηλείας (Average Length of Stay-ALOS) και αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη μέτρησης της αποδοτικότητας των νοσηλευτικών μονάδων που υπολογίζει. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία με τις υπόλοιπες μεταβλητές σταθερές, η μικρότερη παραμονή του ασθενούς στη νοσηλευτική μονάδα, θα μείωνε το κόστος ανά εξιτήριο, αν και κατά κανόνα οι μικρότερες παραμονές των ασθενών στο νοσοκομείο απαιτούν περισσότερο εντατική φροντίδα και συνεπώς έχουν αυξημένο κόστος. Επιπλέον, έρευνες έχουν συνδέσει την μείωση της ΜΔΝ με αύξηση στις επαναεισαγωγές (readmission rate), οι οποίες αυξάνουν περαιτέρω το κόστος. Πολλοί παράγοντες εξηγούν την μείωση της ΜΔΝ, μεταξύ των οποίων είναι οι λιγότερο επεμβατικές χειρουργικές μέθοδοι που ακολουθούνται, οι αλλαγές στον τρόπο πληρωμής των νοσοκομείων, η εξάπλωση του γρήγορου εξιτηρίου προκειμένου να επιστρέψει ο ασθενής στη βάση του και να λάβει την κατ οίκον νοσηλεία εάν χρειαστεί. Το 2010, η μέση διάρκεια νοσηλείας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ήταν 6,9 ημέρες. Η υψηλότερη τιμή του δείκτη καταγράφηκε το 2010 στη Φινλανδία (11,6 ημέρες), ενώ η χαμηλότερη στη Δανία (4,6 ημέρες). Στην Ελλάδα η μέση διάρκεια νοσηλείας το 2010 ήταν 7 ημέρες (OECD, Health at a Glance Europe, 2012). Η ΜΔΝ υπολογίζεται: Ανά Γεωγραφική Οντότητα (περιφέρεια, υγειονομική περιφέρεια, νομός). Ανά Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Ανά Ειδικότητα Νοσοκομείου. Ανά Κατηγορία Νοσηλείας. Ανά Κατηγορία Νόσων και Διαγνώσεων. Ενδεικτική Βιβλιογραφία: OECD, Health at a Glance, OECD, Health at a Glance Europe, Τρόπος υπολογισμού δείκτη: Ν*/Ν1 Όπου Ν = Συνολικός αριθμός ημερών νοσηλείας το ημερολογιακό έτος Χ Ν1= Αριθμός Εξιτηρίων Ασθενών το ημερολογιακό έτος Χ 19

20 β. Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των νοσοκομείων παγκοσμίως, με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα, την ασφάλεια της περίθαλψης και το κόστος νοσηλείας. Ειδικότερα, η αυξανόμενη συχνότητα λοιμώξεων από παθογόνα που είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά έχει αναδειχθεί σε μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας διεθνώς με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, ενώ παράλληλα συνοδεύεται από μεγάλο κόστος αντιμετώπισης και παρατεταμένη παραμονή Τρόπος υπολογισμού δείκτη: στις νοσηλευτικές μονάδες. Ν/Ν1*100 Όπου Ν = Αριθμός ασθενών με ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις Ν1= Συνολικός Αριθμός Ασθενών Σύμφωνα με το Center for Disease Control and Prevention στις ΗΠΑ (Jarvis, 2003) ο μέσος αριθμός επιπρόσθετων ημερών νοσηλείας εξαιτίας κάποιας νοσοκομειακής λοίμωξης κυμαίνεται από 1 έως 7 ημέρες και εξαρτάται από τον τύπο της λοίμωξης, ενώ το κόστος αντιμετώπισής τους συχνά ξεπερνά το 4% των συνολικών δαπανών υγείας. Το ποσοστό των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στο σύνολο των νοσηλευομένων σε μια υγειονομική μονάδα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο υπολογίζεται: Ανά γεωγραφική οντότητα (περιφέρεια, υγειονομική περιφέρεια, νομός). Aνά φορέα, τομέα, κλινική ή μονάδα. Ανά είδος λοίμωξης (π.χ. ουρολοίμωξη, πνευμονία και θρομβοφλεβίτιδα). Ενδεικτική Βιβλιογραφία: OECD (2004). Selecting Indicators for Patient Safety at the Health Level in OECD countries. Jarvis WR. (2003). Benchmarking for prevention: the Centers for Disease Control and Prevention s National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) system experience, Infection Suppl. 2:44-8. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής στα Αντιβιοτικά και των Λοιμώξεων σε χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθήνα, Gaynes R., Richards C., Edwards J., Emori T., Horan T., Alonso-Echanove J., Fridkin S., Lawton R., Peavy G. and Tolson J. (2001). Feeding back surveillance data to prevent hospital-acquired infections, Emerg. Infect. Dis. 7(2): γ. Ιατρικά σφάλματα 20 Τα ιατρονοσηλευτικά σφάλματα αποτελούν ένα σοβαρό ζήτημα στις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας και κατ επέκταση στα σύγχρονα συστήματα. Έχει εκτιμηθεί ότι ένας σημαντικός αριθμός θανάτων ετησίως οφείλεται σε ιατρικά σφάλματα, τα οποία επιβαρύνουν σημαντικά και το οικονομικό κόστος παροχής υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση των προσφυγών για ιατρικά σφάλματα και των καταδικαστικών αποφάσεων, γεγονός που επίσης αυξάνει έμμεσα το κόστος της περίθαλψης. Ο αριθμός και το ποσοστό των ιατρικών σφαλμάτων αποτελούν σημαντικό δείκτη της

21 ασφάλειας, ποιότητας και οργάνωσης της φροντίδας υγείας ενός φορέα (Blendon et al., 2002). To ποσοστό των ιατρικών σφαλμάτων που λαμβάνουν χώρα σε μια υγειονομική μονάδα υπολογίζεται: Ανά γεωγραφική οντότητα (περιφέρεια, υγειονομική περιφέρεια, νομός) Ανά φορέα, τομέα, κλινική ή μονάδα Ανά κατηγορία νόσων και διαγνώσεων. Τρόπος υπολογισμού δείκτη: Ν*100/Ν1 Όπου Ν = Αριθμός ασθενών που υπέστησαν ιατρικό σφάλμα το ημερολογιακό έτος Χ Ν1= Συνολικός Αριθμός Ασθενών Ενδεικτική Βιβλιογραφία: Blendon RJ., DesRoches CM., Brodie M., Benson JM., Rosen AB., Schneider E., Altman DE., Zapert K., Herrmann MJ., Steffenson AE. (2002). Views of practicing physicians and the public on medical errors, N Engl J Med, 347(24): δ. Δείκτης Ικανοποίησης από τη ζωή Η ικανοποίηση από τη ζωή σχετίζεται με τη γενικότερη ευεξία και θετική ψυχική υγεία του ατόμου όπως αξιολογείται από το ίδιο το άτομο για τη ζωή του στο σύνολό της και όχι για επιμέρους διαστάσεις και συναισθηματικές καταστάσεις. Υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι συλλογής δεδομένων για την ικανοποίηση από τη ζωή. Εδώ, παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού του συγκεκριμένου δείκτη σύμφωνα με την Εθνική Έρευνα Υγείας. Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό ατόμων που δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη ζωή τους σε κλίμακα 1-10, όπου «1» είναι η μικρότερη δυνατή ικανοποίηση και «10» η μεγαλύτερη δυνατή. Η μέτρηση του δείκτη ικανοποίησης από τη ζωή αποτελεί ένα χρήσιμο μεθοδολογικό εργαλείο καθώς λειτουργεί συμπληρωματικά σε παραδοσιακούς αντικειμενικούς δείκτες της ευεξίας, όπως το εισόδημα, η υγεία και άλλοι. Έτσι, ο δείκτης αντανακλά την ευρύτερη εικόνα που έχει ο ερωτώμενος για τη ζωή του χωρίς να τον υποχρεώνει να την οριοθετήσει μέσα σε απαντήσεις προκαθορισμένων κλιμάκων. Ο δείκτης υπολογίζεται: Ανά γεωγραφική οντότητα (σύνολο χώρας, περιφέρεια-nuts 1). Ανά φύλο. Ανά ηλικία. Ανά κοινωνικοοικονομικό status (ενήλικες). Η μέση ικανοποίηση από τη ζωή για τις χώρες του ΟΟΣΑ ανέρχεται στο 6,7/10 το 2010 ωστόσο παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών. Η υψηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή αναφέρεται στη Δανία, τη Νορβηγία και την Ολλανδία όπου οι ερωτώμενοι αξιολόγησαν την ικανοποίησή τους από τη ζωή με σκορ μεγαλύτερα του 7,5/10. Στην Ελλάδα, παρατηρείται σημαντικά χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή στους ενήλικες, με το σκορ να μη ξεπερνά το 5,5/10. Ενώ σε γενικές γραμμές δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στην ικανοποίηση από τη ζωή μεταξύ των δύο φύλων, το κοινωνικό status φαίνεται ότι παίζει καθοριστικό ρόλο (OECD, 2011). Ενδεικτική Βιβλιογραφία: Diener E. and Diener M. (1995). Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 68, Diener E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, OECD (2011). Subjective Well-Being, in How s Life? : Measuring Well-being, OECD Publishing. 21

22 Επιστημονική Επιμέλεια: Έφη Σίμου, Αναστασία Ρουμελιώτη Συντονισμός - Υπεύθυνη Ύλης: Έφη Σίμου Συνεργάτες: Ελευθερία Καναβού, Εβίκα Καραμαγκιώλη, Ελένη Κουτσογεώργου, Μυρτώ Σταύρου Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ.: , , Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη» που υλοποιήθηκε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ». Αυτό το έγγραφο έχει παραχθεί για τις ανάγκες του έργου: Σύστημα Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη, και αντιπροσωπεύει τις απόψεις των συντακτών του. Οι απόψεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως θέσεις του Υπουργείου ή της Επιτροπής. Η Ειδική Υπηρεσία δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο, ούτε αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών.

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ. Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ. Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση ΜΕΡΟΣ 1 ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΕΠ ΕΕ 2008 ΕΛΛΑΔΑ EU 28, 1995 2015, US$ https://data.oecd.org/ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE Health and Growth

THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE Health and Growth 1 THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE Health and Growth Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (vettas@iobe.gr, www.iobe.gr, http://www.aueb.gr/users/vettas) Health

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν.

Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν. Πράξης Καρδιολόγων Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) στην καρδιολογία Γεώργιος Κορωνιώτης - Καρδιολόγος Υποστράτηγος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011 2011-01-11 12:28:57 Αυστηρό έλεγχο από κλιμάκια της τρόικας ανά τρίμηνο και εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ (πάνω από 1,25 δισεκατομμύριο ευρώ), προβλέπει για το 2011 το αναθεωρημένο μνημόνιο στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Δαπάνη Υγείας. Φαρμακευτική Δαπάνη. Καινοτομία. Μ. Ολλανδέζος Μ. Ολλανδέζος

Δαπάνη Υγείας. Φαρμακευτική Δαπάνη. Καινοτομία. Μ. Ολλανδέζος Μ. Ολλανδέζος Δαπάνη Υγείας Φαρμακευτική Δαπάνη Καινοτομία Μ. Ολλανδέζος Μ. Ολλανδέζος Δαπάνη υγείας ως % του ΑΕΠ χώρες του ΟΟΣΑ (2012) Καναδάς (e) Βέλγιο Ιαπωνία (e) Αυστρία Σουηδία Πηγή: OECD health data (Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σοβαρό άσθμα: Μαθήματα από το παρελθόν Λύσεις για το παρόν Προοπτικές για το μέλλον Βόλος, Απρίλης 2009

Σοβαρό άσθμα: Μαθήματα από το παρελθόν Λύσεις για το παρόν Προοπτικές για το μέλλον Βόλος, Απρίλης 2009 Σοβαρό άσθμα: Μαθήματα από το παρελθόν Λύσεις για το παρόν Προοπτικές για το μέλλον Βόλος, Απρίλης 2009 Kόστος για τον ασθενή και το σύστημα υγείας από τη Γεωργία Παυλάκου Αντωνίου Πνευμονολόγο 2007: 300

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 13 Ιανουαρίου 2012

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 13 Ιανουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 13 Ιανουαρίου 2012 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Τ. Μαμπλέκος Καρδιολόγος Γεν. Αρχίατρος ε.α. Αντιπρόεδρος Ενώσεως Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος

Γ. Τ. Μαμπλέκος Καρδιολόγος Γεν. Αρχίατρος ε.α. Αντιπρόεδρος Ενώσεως Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος Γ. Τ. Μαμπλέκος Καρδιολόγος Γεν. Αρχίατρος ε.α. Αντιπρόεδρος Ενώσεως Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποσπασματικά νομοθετήματα μέχρι το 1983 : παρακαταθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Φωτεινή Γιαλαµά Υποψήφια Διδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον στην Υγεία και την ασφάλιση. Αθήνα 12/04/2016

Το περιβάλλον στην Υγεία και την ασφάλιση. Αθήνα 12/04/2016 Το περιβάλλον στην Υγεία και την ασφάλιση Αθήνα 12/04/2016 Ο ρυθμός αύξησης των ασφαλίστρων στην Ευρώπη (βάση το έτος 2004) 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 05 Ιανουαρίου 2012

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 05 Ιανουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 05 Ιανουαρίου 2012 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξελίξεις της Φαρμακευτικής Πολιτικής στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της φαρμακευτικής βιομηχανίας

Οι εξελίξεις της Φαρμακευτικής Πολιτικής στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της φαρμακευτικής βιομηχανίας Οι εξελίξεις της Φαρμακευτικής Πολιτικής στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της φαρμακευτικής βιομηχανίας Έλλη Βίτσου Market Access & Health Economics Manager Pfizer Hellas Δομή Παρουσίασης Αγορά Υγείας και Φαρμάκου:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ o ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 6298/1934 o Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙ ΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Πρόληψη νόσων είναι οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 03/2011 (17-23 Ιανουαρίου 2011)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 03/2011 (17-23 Ιανουαρίου 2011) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 03/2011 (17-23 Ιανουαρίου 2011) Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας μας

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων

3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων 3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων Ρωξάνη Καραγιάννη Η νοσοκοµειακή περίθαλψη κατέχει κεντρική θέση στα συστήµατα υγείας όλων των χωρών ακόµη και στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο αναγκαίο φάρμακο για όλους και έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης

Πρόσβαση στο αναγκαίο φάρμακο για όλους και έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης Πρόσβαση στο αναγκαίο φάρμακο για όλους και έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης Φαρμακευτικές Δαπάνες Φαρμακευτικές Δαπάνες Οι φαρμακευτικές δαπάνες, καθώς και οι συνολικές δαπάνες υγείας, παρουσίασαν μια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ Ν. ΚΑΝΤΖΑΝΟΥ Ιατρός Βιοπαθολόγος Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Αθηνών Εργαστήριο Επιδημιολογίας Προληπτικής Ιατρικής Ιατρικής Στατιστικής WHO «Το επίπεδο υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

Logotech A.E. EEC, Group A.Ε.

Logotech A.E. EEC, Group A.Ε. . LOGO TECH Κ Ν Ο Τ Ο Μ I Α λ 4 I λ Π Ι Υ δ 1i Μελέτη της Ερευνητικής Δραστηριότητας των Νοσοκομείων το έτος 2004 Σύνοψη Logotech A.E. EEC, Group A.Ε. Αύγουστος 2006 Γ Μελέτη της Ερευνητικής Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαία Έκθεση Επιδηµιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 23 εκεµβρίου 2011

Εβδοµαδιαία Έκθεση Επιδηµιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 23 εκεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδοµαδιαία Έκθεση Επιδηµιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 23 εκεµβρίου 2011 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδοµαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδηµιολογικών δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ Εργασία στο μάθημα: Διεθνή Συστήματα Υγείας Θέμα: «Θεωρώντας ότι είστε σύμβουλοι του Υπουργού Υγείας στην Ελλάδα και έχοντας μελετήσει καλές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία

Οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία Οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία Κυριάκος Σουλιώτης 1, Χαράλαμπος Νάκος 2 1 Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας & Αναπληρωτής Πρύτανη, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 2 Φαρμακοποιός / Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι σε αριθμούς. Μαρίνος Σκολαρίκος Υπεύθυνος Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΕΕΤΑΑ

Οι Δήμοι σε αριθμούς. Μαρίνος Σκολαρίκος Υπεύθυνος Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΕΕΤΑΑ Οι Δήμοι σε αριθμούς Σύνταξη Μαρίνος Σκολαρίκος Υπεύθυνος Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΕΕΤΑΑ Επιμέλεια Ράλλης Γκέκας Δρ. Οικονομολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Γιάννης Γούπιος Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 48/2011. (9 Δεκεμβρίου 2011)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 48/2011. (9 Δεκεμβρίου 2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 48/2011 (9 Δεκεμβρίου 2011) Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 45 η /2011 (22 Νοεμβρίου 2011) Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση

Διαβάστε περισσότερα

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14182/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ECOFIN 1017 BUDGET 37

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011 Τρίτη 26 Απριλίου ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), για τον Φεβρουάριο, με χώρες εκτός αυτής (Ε.Ε.) - Eurostat Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΛΙΛΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΣΙΝΔΟΣ 2011 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Φωτεινή Γιαλαμά Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τεχνικές Αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat - Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνία & Υγεία Οργάνωση Υπηρεσιών: Μοντέλα Συστημάτων Υγείας

Κοινωνία & Υγεία Οργάνωση Υπηρεσιών: Μοντέλα Συστημάτων Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Κοινωνία & Υγεία Οργάνωση Υπηρεσιών: Μοντέλα Συστημάτων Υγείας Τάσος Φιλαλήθης Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Εισαγωγικά ερωτήματα Η ανάπτυξη του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΩΤΑΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ (Επίπεδα τέλους έτους)

ΚΑΤΩΤΑΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ (Επίπεδα τέλους έτους) ΚΑΤΩΤΑΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ (Επίπεδα τέλους έτους) Αύξηση συστηµατικά µε ρυθµό υψηλότερο από τον πληθωρισµό Πίνακας 1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ/ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΓΣΣΕ & ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1999-2007 (επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Δαπάνη υγείας και «αντίστροφη υποκατάσταση» στην πρωτοβάθμια φροντίδα: αλήθειες, ψεύδη και αυταπάτες Νάντια Μπουμπουχαιροπούλου, BSc, MSc, PhDc

Δαπάνη υγείας και «αντίστροφη υποκατάσταση» στην πρωτοβάθμια φροντίδα: αλήθειες, ψεύδη και αυταπάτες Νάντια Μπουμπουχαιροπούλου, BSc, MSc, PhDc Δαπάνη υγείας και «αντίστροφη υποκατάσταση» στην πρωτοβάθμια φροντίδα: αλήθειες, ψεύδη και αυταπάτες Νάντια Μπουμπουχαιροπούλου, BSc, MSc, PhDc Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014 «Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο Ο Τομέας Υγείας στο ΕΣΠΑ 2007-13 Αρχικός Σχεδιασμός (2007), προϋπολογισμός: 1,22 δις Προϋπολογισμός 2014: 720,276 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Θάνος Μπαλασόπουλος, BSc, MSc Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Θάνος Μπαλασόπουλος, BSc, MSc Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Φραγμοί και εμπόδια στην πρόσβαση και τη χρήση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Θάνος Μπαλασόπουλος, BSc, MSc Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή: Δαπάνες υγείας Συνολικές

Διαβάστε περισσότερα

EUROPE ECONOMY. Οδική μεταφορά από Ελλάδα προς Ευρώπη (Εξαγωγή) Door-to-Door, με την υπηρεσία DPD CLASSIC ΖΩΝΗ 1 ΖΩΝΗ 2 ΖΩΝΗ 3 ΖΩΝΗ 4.

EUROPE ECONOMY. Οδική μεταφορά από Ελλάδα προς Ευρώπη (Εξαγωγή) Door-to-Door, με την υπηρεσία DPD CLASSIC ΖΩΝΗ 1 ΖΩΝΗ 2 ΖΩΝΗ 3 ΖΩΝΗ 4. EUROPE ECONOMY Οδική μεταφορά από Ελλάδα προς Ευρώπη (Εξαγωγή) Door-to-Door, με την υπηρεσία DPD CLASSIC ΖΩΝΗ 1 ΖΩΝΗ 2 ΖΩΝΗ 3 ΖΩΝΗ 4 ΒΑΡΟΣ (kg.) 0-3 21.77 27.00 20.16 25.00 21.77 27.00 45.97 57.00 3.01-7

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 2 Φεβρουαρίου 2012

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 2 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 2 Φεβρουαρίου 2012 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis Η υπέρβαση της κρίσης στον ΕΟΠΥΥ: ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της ασφάλισης και της περίθαλψης Γιάννης Κυριόπουλος MD, MPH, MSc, PhD, Αναστάσης Σκρουμπέλος BSc, MSc Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Ιατροφαρμακευτική δαπάνη & αποδοτική κατανομή των πόρων στην ΠΦΥ

Ιατροφαρμακευτική δαπάνη & αποδοτική κατανομή των πόρων στην ΠΦΥ Ιατροφαρμακευτική δαπάνη & αποδοτική κατανομή των πόρων στην ΠΦΥ Η διαχείριση της φαρμακευτικής καινοτομίας: η αναζήτηση της ισορροπίας ανάμεσα στην ποιότητα & την αποδοτικότητα Εισαγωγή Η κατάρρευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 30 Δεκεμβρίου 2011

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 30 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 30 Δεκεμβρίου 2011 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΧΕΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΧΕΣ Α. Η παρούσα πρόταση έχει ως αφετηρία τα κάτωθι: 1 ον ) Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας συνιστά το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το σύστημα υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδες 40 η /2011-44 η /2011 21 Νοεμβρίου 2011 Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2011-2012 σε Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προμήθεια υπηρεσιών υγείας. μετά τον Ν. 4238/2014. Το Eθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) θεσπίσθηκε το 1983 με Υπουργό

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προμήθεια υπηρεσιών υγείας. μετά τον Ν. 4238/2014. Το Eθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) θεσπίσθηκε το 1983 με Υπουργό Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προμήθεια υπηρεσιών υγείας μετά τον Ν. 4238/2014 Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη Aναπληρώτρια. Καθηγήτρια στο Παν/μιο Αθηνών, δικηγόρος Το Eθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Εθνικός σχεδιασμός και ενδυνάμωση των Υπηρεσιών Πρόληψης: α. Καταπολέμηση και προσπάθεια εξάλειψης των αιτιολογικών παραγόντων της αρρώστιας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 01/2011 (03-09 Ιανουαρίου 2011)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 01/2011 (03-09 Ιανουαρίου 2011) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 01/2011 (03-09 Ιανουαρίου 2011) Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας μας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2016 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2015 ΚΑΙ 2016 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 31/01/2017 ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2016 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC 2003)»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC 2003)» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC 2003)» εκατημόρια Εισοδήματος, συντελεστής ανισότητας Gini, και δείκτης S80/20 Δεκατημόρια Συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Συντελεστής Ασφαλιστικών Εισφορών Εργαζομένων σε χώρες της Ευρωζώνης*, 2014

Πίνακας 1: Συντελεστής Ασφαλιστικών Εισφορών Εργαζομένων σε χώρες της Ευρωζώνης*, 2014 Πίνακας 1: Συντελεστής Ασφαλιστικών Εισφορών Εργαζομένων σε χώρες της Ευρωζώνης*, 2014 Χώρα Αυστρία Βέλγιο Βάση υπολογισμού 14 μηνιαίοι ακαθάριστοι (μεικτοί) μισθοί Συντελεστής 0,00 15,06 16,06 17,06 18,06

Διαβάστε περισσότερα

Προσβασιμότητα και η οπτική των φαρμακευτικών εταιρειών στα στοιχεία της e-συνταγογράφησης

Προσβασιμότητα και η οπτική των φαρμακευτικών εταιρειών στα στοιχεία της e-συνταγογράφησης Προσβασιμότητα και η οπτική των φαρμακευτικών εταιρειών στα στοιχεία της e-συνταγογράφησης Πασχάλης Αποστολίδης Πρόεδρος ΣΦΕΕ Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2015 ehea;th Forum 2015, Divani Caravel Hotel E- συνταγογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η δικτύωση των ελληνικών περιφερειών στο 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο

Η δικτύωση των ελληνικών περιφερειών στο 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2016 Καινοτομία και επιχειρηματικότητα σε υποδομές, δίκτυα και υπηρεσίες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Η δικτύωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπόλοιποι των μνημονίων

Οι υπόλοιποι των μνημονίων Το θέμα του αφορολογήτου βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Το ΔΝΤ πιέζει για μείωσή του, οι ευρωπαίοι εταίροι δεν φέρνουν αντίρρηση, η ελληνική κυβέρνηση «δεν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Σημαντικό όχημα του Υπουργείου και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα