Αθήνα, 31/10/ :1831/10/2014 Αρ. Πρωτ.: ΓΔΤΕΦΚ ΕΞ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 31/10/2014-14:1831/10/2014 Αρ. Πρωτ.: ΓΔΤΕΦΚ 5025837 ΕΞ 2014"

Transcript

1 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο FAX Κ. Σερβίας 10 : ΑΘΗΝΑ : ,715 : : ΠΡΟΣ :Γραφείο Υπουργού Οικονομικών κ. Χαρδούβελη Αθήνα, 31/10/ :1831/10/2014 Αρ. Πρωτ.: ΓΔΤΕΦΚ ΕΞ 2014 ΚΟΙΝ:Υπουργείο Οικονομικών Γεν. Γραμ. Δημοσιονομικής Πολιτικής Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Γεν. Δ/νση Θησαυροφυλακίου & Προϋπολογισμού Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Τμήμα Ε Πανεπιστημίου 37, Αθήνα ΘΕΜΑ: «Επαναποστολή έκθεσης Γεν. Δ/ντριας Τελωνείων & ΕΦΚ συνυποβαλλόμενη στον κρατικό προϋπολογισμό». Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, σας επανυποβάλλουμε την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 58 και της παρ.3 του άρθρου 75 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», έκθεση μαζί με τα παραρτήματα αυτής, συμπεριλαμβανομένου και νέου παραρτήματος ΙΙ(1), σύμφωνα με τις οδηγίες σας, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της Τελωνειακής Υπηρεσίας, η πορεία των εσόδων και τα αποτελέσματα των ελέγχων κατά το έτος H ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γραφ. Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη Γραφ. Γεν. Γραμ. Δημοσίων Εσόδων κα. Αικ. Σαββαϊδου Γραφ. Γεν. Δ/ντριας Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. κα. Ειρ. Γιαλούρη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικ. Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιεχόμενα σελ. 2 1

2 2. Δομή της έκθεσης σελ ΤΜΗΜΑ Ι σελ. 4 Νομοθετικό έργο 4. ΤΜΗΜΑ ΙΙ σελ Οικονομική πορεία 5. ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ σελ Αποτελέσματα ελέγχων 6. Παραρτήματα Συνημμένα Ι. Νομοθετικό έργο ΙΙ. Στοιχεία Τελωνειακών Παραβάσεων 2

3 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Η σύνταξη της παρούσας απολογιστικής έκθεσης, προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/ ) και αποσκοπεί στην ενημέρωση της Εθνικής αντιπροσωπείας στους τομείς δράσης της Τελωνειακής Υπηρεσίας, την πορεία των εσόδων και τα αποτελέσματα των ελέγχων για την περιστολή της δασμοφοροδιαφυγής. Προς διευκόλυνση κατανόησης του περιεχομένου της, η έκθεση δομήθηκε σε τρία τμήματα ως ακολούθως ΤΜΗΜΑ Ι Συνοπτική παρουσίαση του νομοθετικού έργου κατά το οικονομικό έτος ΤΜΗΜΑ ΙΙ Παρουσίαση της πορείας των τελωνειακών εσόδων κατά το οικονομικό έτος Επίσης παρατίθεται η πορεία των εσόδων για τους 9 μήνες (έως και Σεπτέμβριο ) του τρέχοντος έτους. ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Παρουσίαση των αποτελεσμάτων ελέγχων από τις Τελωνειακές Υπηρεσίες, για την πρόληψη και καταστολή τελωνειακών και λοιπών συναφών παραβάσεων. Τέλος, παρατίθεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι στο οποίο απεικονίζεται το νομοθετικό έργο της Υπηρεσίας και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ στο οποίο παρουσιάζεται συνοπτικός πίνακας με τις τελωνειακές παραβάσεις. ΤΜΗΜΑ Ι 3

4 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Η Τελωνειακή Υπηρεσία συμμετέχει σε Διεθνή Συμβούλια ( Π.Ο.Τ) και σε επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο για την υποστήριξη των ελληνικών θέσεων όσο και για την παρακολούθηση του Κοινοτικού Δικαίου και την υλοποίηση του στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας με τις κατάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις. Πέραν των νομοθετικών ρυθμίσεων η Υπηρεσία φροντίζει για την παρακολούθηση εφαρμογής τους, συνεργάζεται με άλλες Υπηρεσίες και λαμβάνει μέρος σε ευρωπαϊκές «επιχειρήσεις», προκειμένου να εκμεταλλευτεί και την διεθνή εμπειρία. Το έργο που επιτελεί στηρίζεται σε δύο αντίρροπες δυνάμεις, από την μία πλευρά οφείλει να εξυπηρετεί το εμπόριο με γρήγορες διαδικασίες καθημερινά και καθ όλο το εικοσιτετράωρο, προστατεύοντας το υγιές εμπόριο ενώ από την άλλη να ελέγχει προϊόντα και επιχειρήσεις που συναλλάσσονται μαζί της επιδιώκοντας πάντα την πάταξη της δασμοφοροδιαφυγής αλλά και την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, λόγω του διαρκώς μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος, των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει η χώρα μας και της δημοσιονομικής προσαρμογής που είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει για να ξεπεράσει τις δυσκολίες αυτές, η Υπηρεσία λαμβάνει τις αναγκαίες κάθε φορά νομοθετικές πρωτοβουλίες για την εξυπηρέτηση των οικονομικών στόχων αλλά και την κατά το δυνατόν προστασία των οικονομικών φορέων. Οι επιμέρους νομοθετικές πράξεις που υιοθετήθηκαν κατά το έτος 2013 απεικονίζονται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα Έκθεση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 4

5 ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Ε.Φ.Κ., ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αρχικά προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και τελικώς εισπραχθέντα συνολικά έσοδα των τελωνείων κατά το έτος Ειδικότερα, αναλύοντας τις εισπράξεις από τον Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια (πετρελαιοειδή), στα καπνικά και στα αλκοολούχα, από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων και από το φόρο πολυτελείας των αυτοκινήτων οχημάτων και λοιπών προϊόντων, προκύπτει από τον εν λόγω πίνακα ότι τα συνολικά βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα έσοδα από τους φόρους αυτούς ανέρχονται στο 57,52% των συνολικών τελωνειακών εσόδων. Επιπλέον, εφόσον συνυπολογιστούν και τα έσοδα από τον Φ.Π.Α. που επιβάλλεται στα προϊόντα Ε.Φ.Κ., είναι εμφανές ότι η συμμετοχή των εσόδων από τους εν λόγω φόρους στα συνολικά έσοδα των τελωνείων είναι κατά πολύ μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα τα έσοδα από την έμμεση αυτή φορολογία να αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό των συνολικών τελωνειακών εσόδων του κράτους. Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1 Τ ε λ ω ν ε ι α κ ά Ε σ ο δ α Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπολογισθέντα (1) Βεβαιωθέντα (2) Εισπραχθέντα (3) Ποσοστό Απόκλισης % (3)/(1) Αναλογία Συνόλου 1. Ε.Φ.Κ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4.499, , ,23-5,98 34,82% 2. Ε.Φ.Κ. ΚΑΠΝΙΚΩΝ 2.536, , ,16-1,30 20,61% 3. Ε.Φ.Κ. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ 366,53 403,91 403,91 10,20 3,33% 4. ΤΕΛΗ ΤΑΞ/ΣΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ 44,62 55,72 55,72 24,87 0,46% 5. Φ. Π. Α , , ,55-3,30 37,47% 6. ΠΡΟΣΤΙΜΑ 13,30 19,02 19,02 43,01 0,16% 7. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ε.Ε. 150,50 146,45 146,45-2,69 1,21% 8. ΕΙΔ.ΦΟΡ.ΠΟΛ/ΛΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓ/ΝΩΝ 3,95 3,62 3,62-8,46 0,03% 9. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛ. ΕΣΟΔΑ (ΔΕΤΕ+Ν.1571/85) 252,79 233,62 233,62-7,58 1,92% ΣΥΝΟΛΟ , , ,28-3,39 100,00% 5

6 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 : ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2013 Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αρχικά προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και τελικώς εισπραχθέντα συνολικά έσοδα των τελωνείων κατά το έτος Αναλύοντας τις εισπράξεις από τον Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια (πετρελαιοειδή), στα καπνικά και στα αλκοολούχα, καθώς και τις εισπράξεις από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων και από το φόρο πολυτελείας των αυτοκινήτων οχημάτων και λοιπών προϊόντων, όπως αυτές αποτυπώνονται στον εν λόγω πίνακα, προκύπτει ότι τα συνολικά βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα έσοδα από τους φόρους αυτούς ανέρχονται στο 59,24% των συνολικών τελωνειακών εσόδων. Επιπλέον, εφόσον συνυπολογιστούν και τα έσοδα από τον Φ.Π.Α. που επιβάλλεται στα προϊόντα Ε.Φ.Κ., είναι εμφανές ότι η συμμετοχή των εσόδων από τους εν λόγω φόρους στα συνολικά έσοδα των τελωνείων είναι κατά πολύ μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα τα έσοδα από την έμμεση αυτή φορολογία να αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό των συνολικών τελωνειακών εσόδων του κράτους. Όπως προκύπτει από τον πίνακα 1 τα εισπραχθέντα έσοδα ταυτίζονται με τα βεβαιωθέντα. Ωστόσο, εμφανίζεται αρνητική απόκλιση μεταξύ εισπραχθέντων και προϋπολογισθέντων εσόδων από τον ΕΦΚ στα ενεργειακά και στα καπνικά προϊόντα, ενώ αντιστοίχως εμφανίζεται θετική απόκλιση στα έσοδα από τον ΕΦΚ στα αλκοολούχα προϊόντα καθώς και στην αντίστοιχη κατηγορία εσόδων από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων. 6

7 Οι ανωτέρω αποκλίσεις οφείλονται στους εξής λόγους: α) Σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά προϊόντα, η απόκλιση (-5,99%) μεταξύ προϋπολογισθέντων και τελικώς εισπραχθέντων εσόδων οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι η κατανάλωση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης διαμορφώθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την εκτιμούμενη κατανάλωση κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του β) Σε ότι αφορά τα καπνικά προϊόντα, η απόκλιση (-1,30%) στα εισπραχθέντα ποσά σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα έσοδα οφείλεται στο γεγονός ότι οι ποσότητες των προϊόντων καπνού που φορολογήθηκαν το 2013 διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις ποσότητες που λήφθηκαν υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του γ) Σε ότι αφορά τα αλκοολούχα προϊόντα, η θετική απόκλιση (10,20%) μεταξύ των προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων εσόδων οφείλεται στο γεγονός ότι η κατανάλωση διαμορφώθηκε σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την εκτίμηση που είχε ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του δ) Σε ότι αφορά τα αυτοκίνητα οχήματα, η απόκλιση κατά 24,87% μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων εσόδων από το τέλος ταξινόμησης για το έτος 2013, οφείλεται στην παράταση ισχύος του μέτρου της απόσυρσης έως και τις , που προβλέφθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α). ε) Σε ότι αφορά το φόρο πολυτελείας, η απόκλιση (-8,46%) που παρατηρείται στα εισπραχθέντα ποσά το έτος 2013, σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα έσοδα, οφείλεται στη γενικότερη οικονομική κρίση, καθώς και στον περιορισμό της θέσης σε ανάλωση προϊόντων που υπόκεινται σε φόρο πολυτελείας. 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι συνολικές εισπράξεις των τελωνείων κατά το έτος 2013 συγκριτικά με το έτος 2012 και εκείνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ % ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 9 ΜΗΝΟΥ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ % / /13 Ε.Φ.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4.464, ,23-5, , ,64-2,86 2. Ε.Φ.Κ. ΚΑΠΝΙΚΩΝ 2.707, ,16-7, , ,00-3,81 3. Ε.Φ.Κ. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ 406,30 403,91-0,59 313,67 303,82-3,14 4. ΤΕΛΗ ΤΑΞ/ΣΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ 52,49 55,72 6,15 39,36 60,79 54,45 5. Φ. Π. Α , ,55-7, , ,50 0,35 6. ΠΡΟΣΤΙΜΑ 12,07 19,02 57,58 14,77 12,10-18,08 7. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ε.Ε. 154,35 146,45-5,12 112,62 127,48 13,19 8. ΕΙΔ. ΦΟΡΟΣ ΠΟΛ/ΛΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓ/ΝΩΝ 4,10 3,62-11,80 2,50 4,34 73,60 9. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛ. ΕΣΟΔΑ (ΔΕΤΕ+Ν.1571/85) 278,30 233,62-16,05 174,17 144,12-17,25 ΣΥΝΟΛΟ , ,28-6, , ,79-1,69 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

9 Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι συνολικές εισπράξεις των τελωνείων κατά το έτος 2013 συγκριτικά με το έτος 2012 και εκείνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του Αναλύοντας τα στοιχεία που αφορούν στις εισπράξεις εσόδων από τον Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στα ενεργειακά (πετρελαιοειδή), στα καπνικά και στα αλκοολούχα προϊόντα, καθώς και τις εισπράξεις από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων και από τον ειδικό φόρο που επιβάλλεται σε είδη πολυτελείας, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: α) Τα έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων το έτος 2013 παρουσιάζουν μείωση σε σύγκριση με το έτος 2012 (κατά 5,25%), η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση της κατανάλωσης της βενζίνης και του φυσικού αερίου. Όσον αφορά τις εισπράξεις του 9μήνου του 2014, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, παρατηρείται μείωση 2,86%, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση της κατανάλωσης της βενζίνης και του φυσικού αερίου. β) Τα έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. καπνικών προϊόντων το έτος 2013 παρουσιάζουν μείωση σε σύγκριση με το έτος 2012 (κατά 7,53%), η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των ποσοτήτων των προϊόντων καπνού που φορολογήθηκαν κατά το έτος Επιπλέον κατά το α εννεάμηνο του έτους 2014, τα συνολικά έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. καπνικών προϊόντων μειώθηκαν κατά 3,81% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2013, γεγονός το οποίο οφείλεται στη μείωση της ποσότητας των τσιγάρων και των άλλων προϊόντων καπνού που φορολογήθηκαν το εν λόγω χρονικό διάστημα. γ) Τα έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. αλκοολούχων προϊόντων παρουσιάζουν μείωση (0,59%) κατά το έτος 2013 σε σχέση με το 2012, γεγονός το οποίο οφείλεται στην μείωση της κατανάλωσης αλκοολούχων προϊόντων. Επιπλέον, κατά το α εννιάμηνο του 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2013 τα συνολικά έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. αλκοολούχων προϊόντων παρουσιάζουν μείωση κατά 3,14%, γεγονός το οποίο οφείλεται στην μείωση της κατανάλωσης αλκοολούχων προϊόντων. δ) Τα έσοδα από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων το έτος 2013, παρουσιάζονται αυξημένα σε σχέση με τα έσοδα του έτους 2012 κατά 6,15%, λόγω του μέτρου της απόσυρσης, η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με τις διατάξεις του ν.4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α), έως και τις Τα έσοδα κατά τους εννέα πρώτους μήνες του έτους 2014 από το τέλος ταξινόμησης, παρουσιάζουν αύξηση κατά 54,45% λόγω: (α) του μέτρου της απόσυρσης, η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με τις διατάξεις του ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α), έως και τις και (β) του νέου τρόπου διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας που καθιερώθηκε με τις διατάξεις του ν.4211/2013 (ΦΕΚ 256/Α) των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, με αποτέλεσμα χαμηλότερες φορολογικές επιβαρύνσεις και (γ) στην αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων οχημάτων που τελωνίσθηκαν κατά τη διάρκεια του ως άνω διαστήματος. ε) Τα έσοδα από τον ειδικό φόρο σε είδη πολυτελείας του έτους 2013 παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με τα έσοδα του έτους 2012 κατά 11,80%, λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης και του 9

10 περιορισμού θέσης σε ανάλωση ειδών που υπόκεινται σε φόρο πολυτελείας. Τα έσοδα από τον ειδικό φόρο σε είδη πολυτελείας τους εννέα πρώτους μήνες του έτους 2014 παρουσιάζουν αύξηση κατά 73,60%. Η εν λόγω αύξηση παρατηρείται κυρίως στα αυτοκίνητα οχήματα και οφείλεται: (α) στην παράταση ισχύος έως και τις του μέτρου της απόσυρσης, (β) στο νέο τρόπο διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και (γ) στην αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων που τελωνίσθηκαν κατά τη διάρκεια του ως άνω διαστήματος. στ) Τέλος, σημειώνεται ότι, στη θέση 9 «Λοιπά τελωνειακά έσοδα (ΔΕΤΕ + Ν.1571/85) του Πίνακα 2 περιλαμβάνονται και τα έσοδα από τις φορολογίες «εισφορά τραπέζης» και «φόρος υπέρ πανεπιστημίου», οι οποίες καταργήθηκαν από με τις διατάξεις του ν. 4211/2013 (ΦΕΚ 256/Α). Τα έσοδα από τις φορολογίες αυτές για τους εννέα πρώτους μήνες του 2013 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ και ως εκ τούτου η αρνητική απόκλιση (-17,25%) οφείλεται, εν μέρει, στην εν λόγω κατάργηση. 10

11 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΜΟΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΤΟΣ 2013 H καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της δασμοφοροδιαφυγής στο πλαίσιο της γενικότερης Τελωνειακής Δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε από τις κατά τόπον αρμόδιες τελωνειακές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι οποίες υποβοηθήθηκαν στο έργο τους από: 11 (ένδεκα) ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά ανίχνευσης ναρκωτικών, 2 (δύο) αυτοκινούμενα συστήματα ανίχνευσης ναρκωτικών & εκρηκτικών με ακτίνες Χ (Χ-RΑΥ), 12 (δώδεκα) σταθερά συστήματα ανίχνευσης ναρκωτικών & εκρηκτικών με ακτίνες Χ (Χ-RAY), 8 (οκτώ) εργαλειοφόρα οχήματα, 8 (οκτώ) περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα (κλαρκ), 54 (πενήντα τέσσερα) σταθερά συστήματα εντοπισμού ραδιενεργών υλικών σε οχήματα, επιβάτες και φορτία, 412 (τετρακόσιες δώδεκα) φορητές συσκευές ανίχνευσης ραδιενεργών ουσιών, 7 (επτά) αψίδες ελέγχου επιβατών για ανίχνευση μεταλλικών αντικειμένων, 13 (δεκατρία) ενδοσκόπια εύκαμπτα και άκαμπτα, 2 (δύο) συλλογές εργαλείων έρευνας και έξι (6) ειδικά κτήρια ελέγχου οχημάτων (ναρκ-κοντρόλ). Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας των παραπάνω υπηρεσιών για το έτος 2013 ακόλουθα : είναι τα Δραστηριότητα δικαστικών τμημάτων Σύμφωνα με τα διαβιβασθέντα στοιχεία από τις τελωνειακές αρχές της χώρας προς την υπηρεσία μας για το έτος 2013 προκύπτει ότι : 1) Βεβαιώθηκαν απλές τελωνειακές παραβάσεις και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες καταλογιστικές πράξεις με τις οποίες επιβλήθηκαν στους παραβάτες πρόστιμα Ευρώ. 2) Βεβαιώθηκαν περιπτώσεις λαθρεμπορίας με συνολικό ύψος αναλογουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων Ευρώ. Για τις περιπτώσεις αυτές έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες καταλογιστικές πράξεις με τις οποίες επιβλήθηκαν στους παραβάτες πολλαπλά τέλη ευρώ. Συνεπώς τα συνολικά βεβαιωθέντα πρόστιμα και πολλαπλά τέλη από κάθε είδους τελωνειακές παραβάσεις έφθασαν το ποσό των ευρώ. Τα συνολικά εισπραχθέντα πρόστιμα και πολλαπλά τέλη από κάθε είδους τελωνειακές παραβάσεις έφθασαν το ποσό των Ευρώ. Αποτελέσματα ελέγχου 1) Ε.Φ.Κ Οι ομάδες δίωξης των τελωνείων πραγματοποίησαν ελέγχους και κατάσχεσαν μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα είδη τα οποία υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ (αυτοκίνητα, οινόπνευμα, καύσιμα). Ιδιαίτερα αποτελεσματικές ήταν και οι προσπάθειες των τελωνείων στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων. Το έτος 2013 κατασχέθηκαν συνολικά από τα Τελωνεία τεμάχια τσιγάρα, ποσότητα η οποία αποτελεί το 4,75% επί της συνολικής κατασχεθείσας 11

12 ποσότητας τσιγάρων από όλες τις Ελληνικές Διωκτικές Υπηρεσίες ( τεμάχια). Όσον αφορά στο Σ.Δ.Ο.Ε, σημειώνουμε ότι, εκ της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας των τεμαχίων τσιγάρων, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 45,57% επί της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας τσιγάρων του έτους 2013 από όλες τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές, τα τεμάχια αφορούν σε δέκα έξι (16) υποθέσεις κατάσχεσης, οι οποίες έλαβαν χώρα σε συνεργασία με το Ε Τελωνείο Πειραιά. Ως εκ τούτου η συνολική κατασχεθείσα ποσότητα λαθραίων τσιγάρων που αφορά σε κατασχέσεις τσιγάρων που διενεργήθηκαν είτε αμιγώς από τις Τελωνειακές αρχές της χώρας, είτε σε συνεργασία με το Σ.Δ.Ο.Ε., ανέρχεται στα τεμάχια, ήτοι ποσοστό 39,89% επί της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας τσιγάρων του έτους 2013 από όλες τις αρμόδιες Ελληνικές Διωκτικές Αρχές. Οι σημαντικότερες κατασχεθείσες μάρκες από ποσοτικής άποψης ήταν: ROYAL %, RAQUEL %, R.G.D. %, GOLD MOUNT %, BON INTERNATIONAL %, GOLD CLASSIC κλπ. 2 )Παραποιημένα προϊόντα Kατά το έτος 2013, η αντιμετώπιση της διακίνησης παραποιημένων προϊόντων αποτέλεσε προτεραιότητα των Τελωνειακών αρχών, με την ανάληψη πρωτοβουλιών σε Διεθνές, Κοινοτικό, αλλά και εθνικό επίπεδο. Το Α τμήμα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με την Δ33Α ΔΥΟ, συγκεντρώνει ανά τρίμηνο στοιχεία για τις δεσμεύσεις παραποιημένων ειδών από όλα τα Τελωνεία της χώρας. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα CEN COM του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων και ταυτόχρονα αξιολογούνται για τον εντοπισμό των τάσεων απάτης σε εθνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα το έτος 2013 κατόπιν τελωνειακών ελέγχων κατασχέθηκαν τεμάχια προϊόντων. Τα παραποιημένα είδη αφορούσαν τσάντες, υποδήματα, ενδύματα, ρολόγια, αξεσουάρ ένδυσης, μπαταρίες &αξεσουάρ κινητών, γυαλιά ηλίου, παιχνίδια, τσιγάρα, απορρυπαντικά, ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Εκτός από τις κατασχέσεις των παραποιημένων προϊόντων, η Τελωνειακή Υπηρεσία δραστηριοποιήθηκε για την καταπολέμηση του φαινομένου της διακίνησης παραποιημένων προϊόντων με τις ακόλουθες πρωτοβουλίες : ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ H 33 η Διεύθυνση συμμετέχει ενεργά στον νέο Αναλυτικό Φάκελο Εργασίας της Europol Copy, με αντικείμενο τα παραποιημένα προϊόντα. Σκοπός της δράσης αυτής είναι να προαχθεί η διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπιση του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος στον τομέα των παραποιημένων, με ανταλλαγή πληροφοριών και οργάνωση κοινών ερευνών υπό τον συντονισμό της Europol. Η 33 η Διεύθυνση συμμετέχει στην ομάδα εργασίας για την καταπολέμηση της απάτης και του λαθρεμπορίου του Κέντρου Συνεργασίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη SELEC CENTRE. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το έτος 2013 η Ελληνική Τελωνειακή Υπηρεσία οργάνωσε τα εξής προγράμματα : 2) H 2 η Ένωση Τελωνειακών Υπαλλήλων Μακεδονίας στις 5/2/2013 πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα : «Καταπολέμηση του φαινομένου της διακίνησης εμπορευμάτων παραποίησης/ απομίμησης και 12

13 πειρατικών- Συνεισφορά της Τελωνειακής Υπηρεσίας» Στην εν λόγω ημερίδα μίλησαν συνολικά 10 εισηγητές, εκπρόσωποι από όλες τις διωκτικές αρχές, τις αρμόδιες για την καταπολέμηση του φαινομένου καθώς και εκπρόσωποι εταιριών. Στην εν λόγω ημερίδα διατυπώθηκαν προτάσεις για αποτελεσματικότερη συνεργασία και συντονισμό όλων των ελεγκτικών μηχανισμών καθώς και ενδυνάμωση της συνεργασίας με τους οικονομικούς φορείς. 2) Σε συνεργασία με την Philip Morris International διοργανώθηκαν μια σειρά από εκπαιδευτικές ημερίδες ( Απρίλιος 2013 ) προς ενημέρωση των τελωνειακών υπαλλήλων σχετικά με την αναγνώριση παραποιημένων τσιγάρων. 3)Σε συνεργασία με την εταιρεία NOVARTIS οργανώθηκε εκπαίδευση τελωνειακών υπαλλήλων που υπηρετούν στα έξι μεγαλύτερα τελωνεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης σχετικά με την αναγνώριση γνήσιων προϊόντων και προϊόντων απομίμησης της εταιρείας. 4) Σε συνεργασία με την εταιρεία SKF οργανώθηκε εκπαίδευση τελωνειακών υπαλλήλων που υπηρετούν στο Ε τελωνείο Πειραιά σχετικά με την αναγνώριση γνήσιων προϊόντων και προϊόντων απομίμησης της εταιρείας. 3) Ναρκωτικά Η Τελωνειακή Υπηρεσία, σαν Υπηρεσία διασυνοριακού ελέγχου, έχει θεσμοθετημένη αρμοδιότητα την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και όπλων. Για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του φαινομένου δίνει μεγάλο βάρος στην συνεργασία με τις συναρμόδιες Εθνικές Αρχές αλλά και την συνεργασία με διεθνείς Οργανισμούς όπως WCO, EUROPOL, INTERPOL, SELEC. Σας παραθέτουμε κατωτέρω στοιχεία για υποθέσεις λαθρεμπορίας ναρκωτικών που έλαβαν χώρα το 2013 και εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 3459/2006( ΦΕΚ 103 Α ). Δεκαεπτά (17) υποθέσεις κατασχέσεων ναρκωτικών ουσιών. Οι οκτώ (8) από τις ανωτέρω υποθέσεις κατασχέσεων αφορούν σε ελεγχόμενες παραδόσεις, που οργανώθηκαν μέσω του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.-Ε.Μ.Π.) Συνολικές ποσότητες: ,60γραμ. Ηρωίνη, γραμ. Κάνναβης (ινδική κάνναβη, ακατέργαστη, ινδική, φυτικά αποσπάσματα ινδικής κάνναβης), 200 δισκία Λοραζεπάμη, γραμ. όπιο, 2 ½ δισκία Hypnosedon, 210 δισκία Αλπραζολάμη, 200 δισκία Διαζεπάμη, 240 δισκία Zολπιδέμη. 4) Κατασχέσεις όπλων και πυρομαχικών Κατασχεθείσες ποσότητες Όπλων: Επτά (7) υποθέσεις κατασχέσεων όπλων και πυρομαχικών. Συνολικές Ποσότητες: 24 τεμάχια συσκευών νυχτερινής σκόπευσης NSP2, 1 διόπτρα παρατήρησης πυροβολικού WZR76, 257 διόπτρες σκόπευσης PG07B, 274 φυσίγγια τυφεκίων Καλάσνικωφ, 29 φυσίγγια πιστολιών, 1 πιστόλι λάμψης, 200 φυσίγγια αβολίδοτα. 5) Κατασχέσεις οχημάτων Κατά το 2013 οι Τελωνειακές Αρχές μέσω του συστήματος Schengen (SIS I & SIS II) προέβησαν στην κατάσχεση 64 οχημάτων που αναζητούνταν ως κλεμμένα. 13

14 6) Συμμετοχή σε Κοινές Τελωνειακές Επιχειρήσεις Κατά το έτος 2013 η Τελωνειακή Υπηρεσία συμμετείχε στις ακόλουθες τελωνειακές επιχειρήσεις, στις οποίες η 33η Δ/νση Ελέγχου Τελωνείων ήταν το εθνικό σημείο επαφής για τον συντονισμό και την εποπτεία των τελωνειακών ελέγχων: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «TROJAN HORSE» ( Α ΤΜΗΜΑ) Η Κοινή Τελωνειακή επιχείρηση με την κωδική ονομασία «TROJAN HORSE» διοργανώθηκε από το Κέντρο SELEC, με σκοπό την καταπολέμηση της διακίνησης παραποιημένων προϊόντων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «PANGEA VI» ( Α ΤΜΗΜΑ) Η Κοινή Τελωνειακή επιχείρηση με την κωδική ονομασία «PANGEA VI» διοργανώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων και την Interpol, με σκοπό την καταπολέμηση της διακίνησης παραποιημένων φαρμάκων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ WESTERLIES II (B ΤΜΗΜΑ) Η Κοινή Τελωνειακή επιχείρηση με την κωδική ονομασία «WESTERLIES II» (από 06 έως 15/12/2013) διοργανώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων, με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και κυρίως μεθαμφεταμίνης από επιβάτες αεροπλάνων και ειδικά αυτών που αναχωρούν από χώρες της Αφρικής και κατευθύνονται προς χώρες της Ανατολικής Ασίας. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ DEMETER III (B ΤΜΗΜΑ) Η Κοινή Τελωνειακή επιχείρηση με την κωδική ονομασία «DEMETER III» (από 07 έως 16/10/2013) διοργανώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων, με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αποβλήτων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ BLACK PEARL III (E ΤΜΗΜΑ) Διοργανώθηκε από το κέντρο SELEC, με συντονίστρια χώρα την Τουρκία και αντικείμενο το λαθρεμπόριο καυσίμων, που διακινείται οδικώς, ακτοπλοϊκώς & σιδηροδρομικώς από και προς τις χώρες-μέλη του Κέντρου SELEC (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Σκόπια, Μολδαβία, Ρουμανία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Τουρκία) από Τετάρτη 13 έως και Τετάρτη 20/11/2013 (εξαιρουμένου του Σαββατοκύριακου). ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ WAREHOUSE (E ΤΜΗΜΑ) Διοργανώθηκε από την OLAF, με συντονίστρια χώρα τη Λιθουανία και αντικείμενο την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων ΕΦΚ μέσω της παρακολούθησης ανασταλτικών καθεστώτων, από την Τρίτη 15/10/2013 έως την Πέμπτη 31/10/ ) Πληροφοριακά Δελτία ΑΜ. Κανoνισμός (ΕΚ) 515/97 14

15 Οι Τελωνειακές Αρχές στο πλαίσιο του κανονισμού 515/97 του Συμβουλίου της Ε.Ε. περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής μεταξύ των Κ-Μ έλαβαν το οικονομικό έτος 2013 μέσω του συστήματος MAB συνολικά τριάντα επτά (37) πληροφοριακά δελτία αμοιβαίας συνδρομής (ΑΜ), σχετικά με απάτες και παρατυπίες κατά την εφαρμογή της τελωνειακής και αγροτικής νομοθεσίας της ΕΕ που ανακαλύφθηκαν στα Κ-Μ. Από αυτά, δύο (2) αφορούσαν σε πρόδρομες ουσίες και τα υπόλοιπα σε αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα. Η πλειονότητα αυτών αφορούσε σε καινούργια πληροφοριακά δελτία και ορισμένα από αυτά σε αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για πληροφοριακά δελτία προηγούμενων ετών ή του Η Επιτροπή (OLAF) -Ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης, ανακοινώνει τα εν λόγω μηνύματα κατ εφαρμογή του άρθρου 18 του παραπάνω Κανονισμού, σε όλα τα Κ-Μ με σκοπό την πρόληψη και καταστολή αντιστοίχων πράξεων. Τα μηνύματα αυτά, αφού υπέστησαν επεξεργασία, εστάλησαν στα τελωνεία με οδηγίες για τις κατ αρμοδιότητα περαιτέρω ενέργειές τους. 8) Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων Το B Τμήμα της Διεύθυνσης, συγκεντρώνει ανά τρίμηνο στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των κατατεθεισών δηλώσεων διακίνησης ρευστών διαθεσίμων από και άνω, τις διαπιστωθείσες υποθέσεις παράνομης διακίνησης ρευστών και το ύψος των διοικητικών προστίμων που επιβλήθηκαν. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε βάση δεδομένων στην 33η Διεύθυνση και αποστέλλονται ανά τρίμηνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να γίνουν μελέτες χρήσιμες για την ανάλυση κινδύνου στον έλεγχο των ρευστών διαθεσίμων. Παράλληλα φωτοτυπίες των δηλώσεων αποστέλλονται στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Επιτροπή Άρθρου 7). Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις παράνομης διακίνησης αποστέλλονται άμεσα στην παραπάνω αναφερόμενη Αρχή για περαιτέρω αξιολόγηση και τελική λήψη απόφασης για αποδέσμευση ή μη των δεσμευθέντων ρευστών διαθεσίμων, μετά την παρακράτηση των αναλογούντων διοικητικών χρηματικών προστίμων. Σας παραθέτουμε στατιστικά στοιχεία για το έτος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2013 Αριθμός δηλώσεων Περιπτώσεις παράνομης διακίνησης ρευστών διαθεσίμων 65 Ύψος διοικητικών προστίμων ,00 περίπου 9) Πρόδρομες Ουσίες Παρασκευής Ναρκωτικών Κατά το έτος 2013 η Υπηρεσία μας στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων της περί ελέγχου και παρακολούθησης του εμπορίου των προδρόμων ουσιών ναρκωτικών σταμάτησε τρεις αποστολές ακετόνης από την Τουρκία προς την χώρα μας καθώς οι φερόμενες ως παραλήπτριες ελληνικές εταιρείας δεν είχαν προβεί στις σχετικές παραγγελίες. 10) Ανάλυση Κινδύνου Με την αριθμ. Δ33Δ / διαταγή κοινοποιήθηκε η αριθμ. Δ33Δ / ΑΥΟ σχετικά με τη διαχείριση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης κινδύνου του 15

16 πληροφοριακού συστήματος τελωνείων (ΟΠΣΤ) και οποιουδήποτε νέου ή διάδοχου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων, από τις τελωνειακές αρχές της χώρας (Τροποποίηση της αρ.τ6507/8127/ ΑΥΟ). Επίσης με την αριθμ. Δ33Δ 52559/ Εμπιστευτική Διαταγή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων η Δ/νση μας προέβη στον καθορισμό κριτηρίων για τον υπολογισμό του βαθμού επικινδυνότητας που το υποσύστημα ανάλυσης κινδύνου του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ΟΠΣΤ) και οποιουδήποτε νέου ή διάδοχου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων, αποδίδει σε κάθε εμπόρευμα (Τροποποίηση της Ε796/230/Δ0034/ ΑΥΟ). Τα ποσοστά των ελέγχων στις εισαγωγές κυμάνθηκαν στο 21% για τους φυσικούς ελέγχους, 78% για τον έλεγχο εγγράφων και 1% για τον τελωνισμό κατά δήλωση. Επιπλέον τα ποσοστά των ελέγχων στην διαμετακόμιση κυμάνθηκαν περίπου στο 20% για τους φυσικούς ελέγχους, στο 79% για τον έλεγχο εγγράφων και στο 1% για τον τελωνισμό κατά δήλωση. Τέλος τα ποσοστά των ελέγχων στις εξαγωγές κυμάνθηκαν σε 9,9% για τους φυσικούς ελέγχους, 21,9% για τον έλεγχο εγγράφων και 66,27% για τον τελωνισμό κατά δήλωση. Επιπροσθέτως από το τμήμα ανάλυσης κινδύνου εκδόθηκαν 133 δελτία μεταβολής επικινδυνοτήτων και πραγματοποιήθηκαν περίπου μεταβολές στις επικινδυνότητες των εμπορευμάτων στο σύστημα, ύστερα από συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριών από διάφορες πηγές. Όσον αφορά στην έκδοση πληροφοριακών δελτίων επικινδυνότητας (RIF), μέσω κοινοτικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών, για το έτος 2013 καταχωρήθηκαν 52 πληροφοριακά δελτία επικινδυνότητας από τα ελληνικά τελωνεία και το εθνικό σημείο επαφής, ενώ παράλληλα εκδόθηκαν από το τμήμα ανάλυσης κινδύνου 9 διαταγές, οι οποίες αφορούσαν σε παρατυπίες κατά τον έλεγχο εμπορευμάτων και στην εφαρμογή της ανάλυσης κινδύνου στους τελωνειακούς ελέγχους, προκειμένου να ενταθεί η προσοχή των τελωνειακών υπαλλήλων στα εμπορεύματα υψηλού κινδύνου, όσον αφορά τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις και τους δασμούς αντιντάμπινγκ, στα παραποιημένα προϊόντα, καθώς και στο λαθρεμπόριο τσιγάρων, ναρκωτικών, ειδών CITES, πολιτιστικών αγαθών αλλά και σε κάθε άλλου είδους απάτη. 11) Μέσα Δίωξης 1. Αποστολή αίτησης προς OLAF για χορήγηση συγχρηματοδότησης με σκοπό την προμήθεια και την εκπαίδευση δέκα (10) σκύλων ανιχνευτών τσιγάρων για το έτος 2014, η οποία εγκρίθηκε από την OLAF για το ποσό των το οποίο είχαμε αιτηθεί. 2. Ολοκλήρωση εκπαίδευσης τεσσάρων (4) σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών και ισάριθμων συνοδών-χειριστών τους και έγκριση τοποθέτησής αυτών α) στο Τελωνείο Ευζώνων β) στο Τελωνείο Χίου γ) στο ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας και δ) στο ΣΔΟΕ Αττικής. 3. Ολοκλήρωση εκπαίδευσης ενός (1) νέου εκπαιδευτή σκύλων ανιχνευτών και συνοδών αυτών της Υπηρεσίας μας. 4. Ολοκλήρωση α μέρους εκπαίδευσης (1) σκύλου ανιχνευτή ναρκωτικών και του συνοδούχειριστή του με σκοπό την τοποθέτησή του στο ΣΔΟΕ Αν. Μακεδονίας & Θράκης (το β και τελευταίο μέρος θα πραγματοποιηθεί εντός α τριμήνου 2014). 5. Αποστολή οδηγιών προς όλα τα Τελωνεία τα οποία διαθέτουν συστήματα ανίχνευσης ραδιενέργειας για την αντιμετώπιση βλαβών σε σταθερά και σε φορητά συστήματα ανίχνευσης ραδιενέργειας, για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των ελέγχων. 6. Διάθεση οκτώ (8) υπηρεσιακών αυτοκινήτων από τα αζήτητα και κατασχεμένα κυριότητας Δημοσίου, για τη κάλυψη αναγκών των Τελωνειακών Αρχών. 16

17 7. Άρση κυκλοφορίας δεκαπέντε (15) υπηρεσιακών αυτοκινήτων λόγω παλαιότητας και μεγάλου κυβισμού, στα πλαίσια εφαρμογής διατάξεων για την περιστολή των δημοσιονομικών δαπανών. 8. Παράδοση test ανίχνευσης νοθείας καυσίμων στις Τελωνειακές Περιφέρειες για την υποβοήθηση των ελέγχων των Τελωνείων στον εντοπισμό νοθευμένων καυσίμων. 9. Συγκρότηση επιτροπής για τη μελέτη και σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών αυτοκινούμενων και σταθερών ανιχνευτικών συστημάτων με ακτίνες Χ για τον έλεγχο των έμφορτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων. 10. Συγκρότηση επιτροπής για τη μελέτη και σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για σταθερές και μεταφερόμενες μεταλλικές γεφυροπλάστιγγες. Το έργο της επιτροπής ολοκληρώθηκε στις Ολοκληρώθηκε στις το έργο της επιτροπής για τη μελέτη και σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματης καταγραφής οχημάτων. Οι τεχνικές προδιαγραφές αναρτήθηκαν σε δημόσια διαβούλευση. Υπεβλήθη αίτημα για ένταξη του έργου σε πρόγραμμα της Γ.Γ.Π.Σ Υπηρεσιακός οπλισμός & πυρομαχικά. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα (σεμινάριο) -αυτοάμυνας - αυτοπροστασίας, οπλοτεχνικής, & χρήσης & φύλαξης υπηρεσιακού οπλισμού από για 20 τελωνειακούς υπαλλήλους που παρείχε άνευ κόστους το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος. 13. Υπηρεσιακός οπλισμός & πυρομαχικά. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα (σεμινάριο) -αυτοάμυναςαυτοπροστασίας, οπλοτεχνικής, & χρήσης & φύλαξης υπηρεσιακού οπλισμού από για 22 τελωνειακούς υπαλλήλους που παρείχε άνευ κόστους το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος. 14. Σταθερά συστήματα ακτινών χ (X-RAYS).Ορισμός υπευθύνων για παραλαβή και εκπαίδευση στον χειρισμό των νέων συσκευών X-RAYS των τελωνείων Αερολιμένα Αθηνών, Κήπων, Μυτιλήνης, Χίου & Ηρακλείου, για την υποβοήθηση των ελέγχων σε χειραποσκευές και δέματα επιβατών. 15. Υπηρεσιακός οπλισμός & πυρομαχικά. Συγκρότηση Επιτροπής Προσδιορισμού αξίας απολεσθέντος υπηρεσιακού όπλου & πυρομαχικών Τελωνείου Κακαβιάς. Εκδόθηκε στον υπαίτιο καταλογιστική πράξη ύψους Υπηρεσιακός οπλισμός & πυρομαχικά. Παραχώρηση πλεονάζοντος υπηρεσιακού οπλισμού & πυρομαχικών στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος. 17

Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο FAX E-MAIL. : Κ. Σερβίας 10 : 101 84 ΑΘΗΝΑ : 210 3375714,715 : 210 3375304 : gdcustom@otenet.gr

Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο FAX E-MAIL. : Κ. Σερβίας 10 : 101 84 ΑΘΗΝΑ : 210 3375714,715 : 210 3375304 : gdcustom@otenet.gr Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο FAX E-MAIL : Κ. Σερβίας 10 : 101 84 ΑΘΗΝΑ : 210 3375714,715 : 210 3375304 : gdcustom@otenet.gr ΠΡΟΣ : Υπουργείο Οικονομικών Γεν. Γραμ. Δημοσιονομικής Πολιτικής Αθήνα Γενικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Άρθρο 18 - Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αναπηρικών αυτοκινήτων

Α. Άρθρο 18 - Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αναπηρικών αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΔ 5003183 ΕΞ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΕΙΣ Ε.Φ.Κ,18 η ΤΜΗΜΑΤΑ Δ',Α' Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Λαθρεμπόριο Καπνού: Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας

Λαθρεμπόριο Καπνού: Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Restart Λαθρεμπόριο Καπνού: Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Γιάννης Αθανασιάδης τής Χρημ/κών& Τελωνειακών Θεμάτων Νοέμβριος 2015, Θεσσ κλάδος των καπνικών στην ελληνική οικονομία θαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014 Δελτίο Τύπου Συνοπτικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ 5008261 ΕΞ2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΕΙΣ Ε.Φ.Κ, Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: 7Ξ4ΖΗ 7ΧΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1041951 ΕΞ 2015 &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 6 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1130325 ΕΞ 2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 6 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1130325 ΕΞ 2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 2739/B/16-12-2015 ΑΔΑ: ΩΦΒΔΗ-Φ1Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΥΗ-7Θ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΥΗ-7Θ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς & Κολωνού 2 Ταχ. Κώδικας : 104 37, Αθήνα Πληροφορίες : Χρ. Ανδριώτης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α)διευθυνση ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α /14.08.2015) : α. Η ΠΟΛ.1160/17.07.2015 εγκύκλιος β. Η ΠΟΛ.1168/29.07.

: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α /14.08.2015) : α. Η ΠΟΛ.1160/17.07.2015 εγκύκλιος β. Η ΠΟΛ.1168/29.07. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : 7Ξ44Η-Δ98 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1188 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΔΛΦΗ - ΞΒΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ2Γ 1137970 ΕΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β 865, 1079 και

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β 865, 1079 και ΑΔΑ: 6ΨΟ1Η-506 ΦΕΚ: Β 823/12-5-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1275 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 24 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔΓ 1086912 ΕΞ 2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 24 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔΓ 1086912 ΕΞ 2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα»

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 22/08/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1871 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/ση: Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δραστηριότητα των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δραστηριότητα των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2015 Κοζάνη, 14 Ιανουαρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δραστηριότητα των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2015 Δίνονται στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Με την υποστήριξη των: Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου 2/11/2013 - Αθήνα Προσωπικό Συνεργάτες λιανοπωλητές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘ.: Β 2418/10.11.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών - εκροών»

ΘEMA: «Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών - εκροών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Γ - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1019687/1080/0016 Α.ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1020 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 9 Ιουλίου 2007 ΠΟΛ. 1094. ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Αθήνα 9 Ιουλίου 2007 ΠΟΛ. 1094. ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 Η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε ΦΠΑ ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Αποστολή δεδομένων από τις εγκαταστάσεις πετρελαίου θέρμανσης στις οποίες έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών - εκροών»

ΘEMA: «Αποστολή δεδομένων από τις εγκαταστάσεις πετρελαίου θέρμανσης στις οποίες έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών - εκροών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ TOY YΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ TOY YΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ: B 1356 Α.Δ.Α.: ΒΙΙ9Η-ΧΤΛ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1079017 ΕΞ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- Την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Τελωνείων και του εμπορίου, με στόχο τον εντοπισμό αξιόπιστων επιχειρηματικών εταίρων.

- Την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Τελωνείων και του εμπορίου, με στόχο τον εντοπισμό αξιόπιστων επιχειρηματικών εταίρων. Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι, Στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου το διεθνές εμπόριο διαρκώς αναπτύσσεται, με ταυτόχρονη όμως αύξηση και των κινδύνων που το απειλούν, τα Τελωνεία πλέον του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2.959 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΕΩΣ 13.09.2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2.959 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΕΩΣ 13.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥ 2.959 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΕΩΣ 13.09.2015 Οι μερικοί επιτόπιοι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11/02/2015 Αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 2015

Αθήνα, 11/02/2015 Αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ, Τμήμα Γ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 ΑΔΑ: Β4ΩΡΗ-Α1Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086914 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086914 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ειδικότερα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΟΛ: 1195

Α. Ειδικότερα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΟΛ: 1195 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΟΛ: 1195 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για τις παραγραφόμενες υποθέσεις φορολογίας Κεφαλαίου».

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για τις παραγραφόμενες υποθέσεις φορολογίας Κεφαλαίου». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαϊου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1100 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014 Δελτίο Τύπου Σημαντικές επιτυχίες σημείωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού.

ΘΕΜΑ: Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ : 1134 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΦΑΩΗ ΠΨ3 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΩΦΑΩΗ ΠΨ3 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΩΦΑΩΗ ΠΨ3 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β ) Οικονομικοί Επιθεωρητές και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β ) Οικονομικοί Επιθεωρητές και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε). ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β ) Οικονομικοί Επιθεωρητές και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε). Στο προηγούμενο θέμα αναφέραμε τις αρμοδιότητες ελέγχου των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

γ) του π.δ. 81/2002 "Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών" (Α` 57).

γ) του π.δ. 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α` 57). ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 10100/Δ3Β/4 020 ΦΕΚ: Β 1670/22.08.2007 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2121/1993 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16/1/2015 ΠΟΛ. 1019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16/1/2015 ΠΟΛ. 1019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν.2238/1994.

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν.2238/1994. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ.1169 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Έχουν διαθέσει παράνομα στο εμπόριο την τελευταία διετία περίπου 4.500.000 λίτρα πετρέλαιο ναυτιλίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Έχουν διαθέσει παράνομα στο εμπόριο την τελευταία διετία περίπου 4.500.000 λίτρα πετρέλαιο ναυτιλίας Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που ενέχεται σε λαθρεμπόριο καυσίμων, κακουργηματική απάτη σε βάρος ναυτιλιακών εταιρειών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΦΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΚ & ΦΠΑ ΑΘΗΝΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 2008/118/ΕΚ γενικό καθεστώς Ε.Φ.Κ. (αντικατέστησε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΑΥΞΗΣΗ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ» Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 1. Τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6 τ. Β /8-1-2013 Α. Δ. Α.: ΒΕΦΝΗ-83Θ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6 τ. Β /8-1-2013 Α. Δ. Α.: ΒΕΦΝΗ-83Θ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ Κώδικας: Πληροφορίες: 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόλογος 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανήλικοι 1. Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Δ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Αυγούστου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ6Α 1122925ΕΞ2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου 37.716 έλεγχοι από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ2Γ 1137995 ΕΞ2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκόλυνση διαδικασίας μεταβολών ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου και αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ.

ΘΕΜΑ : Διευκόλυνση διαδικασίας μεταβολών ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου και αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Γ -Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ 28 Κατηγορίες απλουστευμένων διαδικασιών Ελλιπής ιασάφηση (περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες) Απλουστευμένη ιασάφηση Τελωνισμός στις εγκαταστάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ( Προσωρινά στοιχεία )

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ( Προσωρινά στοιχεία ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πληροφορίες: /νση Στατιστικών Τοµέα Εµπορίου και Υπηρεσιών Τµήµα Εξωτερικού Εµπορίου Ελένη Πανδή, Ασηµίνα Κατρή Τηλ : 213 1352042, 2385 Fax : 213 1352398 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου»

ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου» Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.: 1111400/939/0013 A. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: Β4ΛΑΗ-ΤΙΠ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ. 1151

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: Β4ΛΑΗ-ΤΙΠ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ. 1151 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α

Διαβάστε περισσότερα

ICISnet - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΩΝ/ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ICISnet - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΩΝ/ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Λ.Π κ.ε ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 3κυκλα ή 4κυκλα που πληρούν Οδηγία 2002/51 (1004) ICISnet - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Τηλέφωνο : 210-33.75.165-194 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ FΑΧ : 210-32.32.

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Τηλέφωνο : 210-33.75.165-194 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ FΑΧ : 210-32.32. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ : ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ09Η-ΣΗΗ. (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014)

ΑΔΑ: ΒΙ09Η-ΣΗΗ. (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014) (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 216ΥΟΔΔ/30-4-2012 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ6Α1067305ΕΞ2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4.135 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 31.08.2015 ΕΩΣ 06.09.2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4.135 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 31.08.2015 ΕΩΣ 06.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4.135 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 31.08.2015 ΕΩΣ 06.09.2015 Οι μερικοί επιτόπιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1198391ΕΞ2013 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα