λακωνικός, -ή, -ό (Επίθετο, Ε2, έμψυχα και άψυχα) (λα-κω-νι-κός) [αρχ. λακωνικ ς < Λάκων]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "λακωνικός, -ή, -ό (Επίθετο, Ε2, έμψυχα και άψυχα) (λα-κω-νι-κός) [αρχ. λακωνικ ς < Λάκων]"

Transcript

1 λακωνικός, -ή, -ό (Επίθετο, Ε2, έμψυχα και άψυχα) (λα-κω-νι-κός) [αρχ. λακωνικ ς < Λάκων] 1. που σχετίζεται με τη Λακωνία και τους Λάκωνες: Εξακολουθεί να τηρεί πιστά τα λακωνικά έθιμα, παρόλο που ζει στην Αθήνα. 2. ολιγόλογος, σύντομος: Ο λόγος του είναι συνήθως λακωνικός και ουσιαστικός. Αντίθ.: πολυλογάς, φλύαρος (2) Συνών.: λιτός, επιγραμματικός, συνοπτικός (2) Οικογ. Λέξ.: Λακωνία, λακωνίζω, λακωνισμός, λακωνικότητα λαός (ο) (Ουσιαστικό, Ο13) (λα-ός) [αρχ. λα ς] 1. το σύνολο των πολιτών ενός κράτους: Ο ελληνικός λαός έχει μια πανάρχαια ιστορία. 2. το σύνολο των κατοίκων μιας γεωγραφικής περιοχής, πόλης: Ο δήμαρχος μίλησε στο λαό της πόλης του. Συνών.: κάτοικοι, πληθυσμός, πολίτες (1, 2) Σύνθ.: λαογραφία, λαοθάλασσα, λαοφιλής, λαοπρόβλητος, λαοκρατία, λαοπλάνος, λαομίσητος Οικογ. Λέξ.: λαϊκός, λαϊκότητα, λαϊκιστής, λαϊκισμός Προσδιορ.: κυρίαρχος, ένδοξος, φιλήσυχος, προοδευτικός, περιούσιος (1, 2) 116 λατρεύω (Ρήμα, Ρ2) (ενεστ. λα-τρεύ-ω, αόρ. λάτρεψα, παθ. αόρ. λατρεύτηκα, παθ. μτχ. λατρεμένος) [αρχ. λατρεύω < λάτρις] 1. (μτβ.) σέβομαι, τιμώ το Θεό: Οι αρχαίοι Έλληνες λάτρευαν τους δώδεκα θεούς του Ολύμπου. 2. (μτβ.) έχω μεγάλη αγάπη για κάποιον ή για κάτι: Λατρεύει την κρητική κουζίνα. Αντίθ.: μισώ, αντιπαθώ (2) Συνών.: υπεραγαπώ Οικογ. Λέξ.: λάτρης, λατρεία, λατρευτός, λατρευτικός

2 λεία (η) (Ουσιαστικό, Ο19) (λεί-α, γεν. -ας, πληθ. - ) [αρχ. λεία] λέξη (η) (Ουσιαστικό, Ο27) (λέ-ξη, γεν. -ης, -εως, πληθ. -εις) [αρχ. λέξις < λέγω] λέω και λέγω (Ρήμα) (ενεστ. λέ-ω, αόρ. είπα, παθ. αόρ. ειπώθηκα, λέχθηκα, παθ. μτχ. ειπωμένος) [αρχ. λέγω] 1. ό,τι αρπάζει κανείς απ τους εχθρούς σε καιρό πολέμου: Οι θησαυροί της Πόλης έγιναν λεία στα χέρια των Σταυροφόρων. 2. τα θηράματα που γίνονται τροφή σαρκοβόρων ζώων: Τα ψάρια είναι η αγαπημένη λεία της αρκούδας. 1. σύνολο φθόγγων που εκφράζει μια έννοια: Το μήνυμα που έστειλε αποτελείται από πέντε λέξεις. 2. λόγος, κουβέντα: Του είπε δυο λέξεις στο αυτί και ύστερα έφυγε. 1. (μτβ.) εκφράζομαι προφορικά, μιλώ: Μου είπε κάτι, αλλά δεν τον άκουσα καλά. 2. (μτβ.) διηγούμαι: Ο παππούς μάς έλεγε αξέχαστες ιστορίες. 3. ονομάζω, αποκαλώ: Πώς σε λένε; Με λένε Μαρία. 4. (αμτβ.) (γ πρόσ. λένε ή λέγεται) για κάτι που αναφέρεται ως φήμη, διαδίδεται: Λέγεται πως θα είναι υποψήφιος Δήμαρχος. λέω Συνών.: λάφυρα (2) Προσδιορ.: πλούσια (1) Φράσεις: Εύκολη λεία (= αυτός που μπορεί εύκολα να νικηθεί) Σύνθ.: λεξιλόγιο, λεξιθηρία (= αναζήτηση και χρήση σπάνιων λέξεων), λεξιπενία (= περιορισμένος αριθμός λέξεων), λεξικογράφος (= συντάκτης λεξικού), λεξικολογία Οικογ. Λέξ.: λέγω, λεξικό Προσδιορ.: κλιτή, άκλιτη, δυσνόητη, άγνωστη, ποιητική, αδόκιμη (1, 2) Φράσεις: Λέξη προς λέξη (= αναλυτικά) Λέξη κλειδί (= σημαντική λέξη) Επί λέξει (= ακριβώς έτσι) Με δυο λέξεις (= σύντομα) Κατά λέξη (= πιστά) Συνών: αφηγούμαι (2) Σύνθ.: επιλέγω, εκλέγω, συλλέγω, προλέγω, διαλέγω, αντιλέγω, ξαναλέγω Οικογ. Λέξ.: λέξη, λεξικό, λόγος, λογικός, λόγιος, λογίζομαι Φράσεις: Τα λέω έξω απ τα δόντια / Λέω τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη (= μιλώ ξεκάθαρα, χωρίς φόβο) Τα λεγόμενα (= τα λόγια, οι απόψεις κάποιου) Εγώ τα λέω κι εγώ τα ακούω (= όταν τα λόγια κάποιου δε βρίσκουν απήχηση) Το λέει η καρδιά του (= είναι τολμηρός, 117

3 λεωφορείο 118 λεωφορείο (το) (Ουσιαστικό, Ο32) (λε-ω-φο-ρεί-ο, γεν. -ου, πληθ. -α) [λόγ. λεωφόρος < λε ς (= λα ς) + φέρω] λήψη (η) (Ουσιαστικό, Ο28) (λή-ψη, γεν. -ης, -εως, πληθ. -εις) [αρχ. λ ψις < λαµβάνω] λιβάδι (το) (Ουσιαστικό, Ο36) (λι-βά-δι, γεν. -ού, πληθ. -α) [µτγν. λιβάδιον (= υγρός τόπος), υποκορ. του αρχ. λιβ ς (= πηγή)] λιμάνι (το) (Ουσιαστικό, Ο36) (λι-μά-νι, γεν. -ού, πληθ. -α) [µτγν. λιµένιον, υποκορ. του αρχ. λιµ ν] 5. (μτβ.) προτείνω, συμβουλεύω: Εγώ λέω να πάμε μια βόλτα, για να ξεσκάσουμε. 6. (μτβ.) εξηγώ, αναλύω: Θέλω να μου πεις πώς λύνεται αυτό το πρόβλημα στα μαθηματικά. αυτοκίνητο με μεγάλο αριθμό θέσεων που μεταφέρει επιβάτες: Οι μαθητές επισκέφτηκαν το μουσείο με αστικό λεωφορείο. 1. το να παίρνει κανείς κάτι: Η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος είναι απαραίτητη. 2. το να λαμβάνει μια κεραία ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σήμα και να το στέλνει στη συσκευή που λειτουργεί ως δέκτης: Δεν είχαμε καλή λήψη εικόνας, επειδή επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες. έκταση γης που καλύπτεται από χλόη για τη βοσκή των ζώων, βοσκότοπος: Την Άνοιξη τα λιβάδια είναι ανθισμένα. 1. φυσική ή τεχνητή διαμόρφωση παραλίας ή όχθης ποταμού ή λίμνης για την προστασία και το αγκυροβόλημα των πλοίων: Το καράβι έδεσε στο γενναίος) Αυτό να λέγεται (= χωρίς αμφιβολία) Έχουμε και λέμε (= ας υπολογίσουμε) Σύνθ.: λεωφόρος, λεωφορειούχος, λεωφορειόδρoμος Οικογ. Λέξ.: λεωφόρος, λεωφορειακός Προσδιορ.: διαστημικό, υ- περαστικό, ηλεκτροκίνητο Σύνθ.: δοσοληψία Προσδιορ.: δορυφορική, τηλεοπτική, φωτογραφική, παγκόσμια (2) Συνών.: βοσκοτόπι Σύνθ.: λιβαδότοπος Οικογ. Λέξ.: λιβαδίσιος Προσδιορ.: καταπράσινο, ανθισμένο, φυσικό, τεχνητό Συνών.: σκάλα (1) Σύνθ.: λιμεναρχείο, λιμενοφύλακας, μικρολίμανο Οικογ. Λέξ.: λιμενικός, λιμενίσκος

4 λόγος λίπος (το) (Ουσιαστικό, Ο37) (λί-πος, γεν. -ους, πληθ. -η) [αρχ. λίπος] Προσοχή! τα λίπη η λύπη αυτός λείπει λιμάνι λόγω της θαλασσοταραχής. 2. (μτφ.) τόπος ή άνθρωπος στον οποίο αναζητεί κανείς ασφάλεια, καταφύγιο: Βρήκε στους συγγενείς του ένα λιμάνι γαλήνης και ηρεμίας. το πάχος, το ξίγκι: Το κρέας από το γουρούνι είναι κάτασπρο από το λίπος. Προσδιορ.: φυσικό, απάνεμο, εμπορικό, διεθνές (1) Οικογ. Λέξ.: λιπαίνω, λιπαρός, λιπαρότητα, λίπανση, λιπαντικός, λίπωμα, λιπώδης Προσδιορ.: ζωικό, φυτικό, μαγειρικό λιώνω (Ρήμα, Ρ1) (ενεστ. λιώ-νω, αόρ. έλιωσα, παθ. αόρ. λιώθηκα, παθ. μτχ. λιωμένος) [αρχ. λει (= κάνω κάτι λείο) < λε ος] 1. (μτβ.) μεταβάλλω ένα στερεό σώμα σε υγρό με τη βοήθεια θερμότητας ή με τη διάλυση: Ο ήλιος έλιωσε το χιόνι στα βουνά. 2. (αμτβ.) (μτφ.) κουράζομαι, διαλύομαι: Έλιωσε από την κούραση της εβδομάδας. Συνών.: υγροποιώ, ρευστοποιώ, διαλύω (1) Οικογ. Λέξ.: λιώμα, λιώσιμο λόγος (ο) (Ουσιαστικό, Ο14) (λό-γος, γεν. -ου, πληθ. -οι) [αρχ. λόγος < λέγω] 1. ομιλία, λαλιά: Ο λόγος διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τα ζώα. 2. γλώσσα: Χρησιμοποιεί στις ομιλίες του σωστό λόγο. 3. υπόσχεση, εγγύηση: Έδωσα το λόγο μου και θα τον τηρήσω. 4. αιτία: Για ποιο λόγο δε μου μιλάς; Σύνθ.: λογοκρίνω, λογοτεχνία, λογομαχία, λογοφέρνω, λογοδοτώ, λογοπαίγνιο πρόλογος, κατάλογος Οικογ. Λέξ.: λόγιος, λογικός, λογισμός Προσδιορ.: πανηγυρικός, εγκωμιαστικός, έντεχνος (1, 2) Φράσεις: Δε μου πέφτει λόγος (= δεν ανακατεύομαι) Μασάω τα λόγια μου (= κρύβω αυτό που θέλω να πω) 119

5 λογοτεχνία λογοτεχνία (η) (Ουσιαστικό, Ο19) (λο-γο-τε-χνί-α) [µεσν. λογοτεχνία] 1. ο καλλιεργημένος γραπτός λόγος που προσφέρει στον αναγνώστη αισθητική απόλαυση: Έχει διαβάσει πολλά βιβλία λογοτεχνίας στη ζωή του. 2. όλα τα λογοτεχνικά έργα μιας εποχής, μιας χώρας ή ενός είδους: Ο «Ερωτόκριτος» είναι ένα από τα πρώτα σημαντικά έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Παροιμ.: Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλο λόγο μην πεις Συνών: γραμματεία (2) Σύνθ.: παραλογοτεχνία Οικογ. Λέξ.: λογοτέχνης, λογοτεχνικός, λογοτέχνημα Προσδιορ.: κλασική, παγκόσμια, ευρωπαϊκή, νεοελληνική, αρχαία, παραδοσιακή, σύγχρονη, παιδική (1, 2) λύνω (Ρήμα, Ρ1) (λύ-νω, αόρ. έλυσα, παθ. αόρ. λύθηκα, παθ. μτχ. λυμένος) [αρχ. λύω] 1. (μτβ.) ξεδένω: Έλυσε τα κορδόνια των παπουτσιών του. 2. (μτβ.) ελευθερώνω, απαλλάσσω κάποιον από τα δεσμά: Έλυσε τα άλογα και τα άφησε να βοσκήσουν στο λιβάδι. 3. (μτβ.) καταργώ, ακυρώνω: Έλυσαν τη συμφωνία τους για την αγορά του αυτοκινήτου. Αντίθ.: δένω (1) Σύνθ.: αναλύω, καταλύω, διαλύω, παραλύω, επιλύω, απολύω, ξεδιαλύνω Οικογ. Λέξ.: λύση, λύσιμο, λύτης, λυτός, λύτρα (τα), λυτρώνω Φράσεις: Λύνω και δένω (= κάνω ό,τι θέλω) Λύθηκα στα γέλια (= γέλασα πολύ) Λύθηκαν τα γόνατά μου (= παράλυσα από το φόβο) Λύνω τη σιωπή μου (= αποφασίζω να μιλήσω) λύπη (η) (Ουσιαστικό, Ο25) (λύ-πη) [αρχ. λύπη] 1. έντονο συναίσθημα, ψυχικός πόνος, θλίψη: Αισθάνθηκε μεγάλη λύπη για τον άδικο χαμό του φίλου του. 2. συμπόνια και οίκτος για κάποιον: Νιώθει μεγάλη λύπη για τους φτωχούς και τους αδικημένους. Αντίθ.: χαρά Συνών: οδύνη (1), λύπηση (2) Σύνθ.: περίλυπος Οικογ. Λέξ.: λυπώ, λυπάμαι, λυπηρός, λύπηση, λυπητερός Προσδιορ.: αβάσταχτη, βαθιά, πραγματική (1, 2) 120

6 λύρα (η) (Ουσιαστικό, Ο19) (λύ-ρα) [αρχ. λύρα] Προσοχή! η λύρα (= το μουσικό όργανο) η λίρα (= το νόμισμα) αρχαίο αλλά και σύγχρονο έγχορδο μουσικό όργανο: Η λύρα είναι το παραδοσιακό μουσικό όργανο της Κρήτης και του Πόντου. λύρα Οικογ. Λέξ.: λυράρης, λυριτζής, λυρικός, λυρισμός Προσδιορ.: κρητική, ποντιακή 121

ÚıÔÁÚ ÊÈÎfi - ÂÚÌËÓÂ ÙÈÎfi ÏÂÍÈÎfi ã, ã, Ùã ËÌÔÙÈÎÔ. ΔÔ ÏÂÍÈÎfi Ì

ÚıÔÁÚ ÊÈÎfi - ÂÚÌËÓÂ ÙÈÎfi ÏÂÍÈÎfi ã, ã, Ùã ËÌÔÙÈÎÔ. ΔÔ ÏÂÍÈÎfi Ì ÚıÔÁÚ ÊÈÎfi - ÂÚÌËÓÂ ÙÈÎfi ÏÂÍÈÎfi ã, ã, Ùã ËÌÔÙÈÎÔ ΔÔ ÏÂÍÈÎfi Ì Y PAºEI KPITE -A IO O HTE EIKONO PAºH H ºI O O IKH E IME EIA ÂÒÚÁÈÔ. ÏË, ıëáëù ÙÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô πˆ ÓÓ ÓˆÓ ı Ó ÛÈÔ Û ÏË, ÔÏÈÎfi Û Ì Ô ÏÔ

Διαβάστε περισσότερα

ÚıÔÁÚ ÊÈÎfi - ÂÚÌËÓÂ ÙÈÎfi ÏÂÍÈÎfi ã, ã, Ùã ËÌÔÙÈÎÔ. Ô ÏÂÍÈÎfi Ì

ÚıÔÁÚ ÊÈÎfi - ÂÚÌËÓÂ ÙÈÎfi ÏÂÍÈÎfi ã, ã, Ùã ËÌÔÙÈÎÔ. Ô ÏÂÍÈÎfi Ì ÚıÔÁÚ ÊÈÎfi - ÂÚÌËÓÂ ÙÈÎfi ÏÂÍÈÎfi ã, ã, Ùã ËÌÔÙÈÎÔ Ô ÏÂÍÈÎfi Ì Y PAºEI KPITE -A IO O HTE EIKONO PAºH H ºI O O IKH E IME EIA ÂÒÚÁÈÔ. ÏË, ıëáëù ÙÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô πˆ ÓÓ ÓˆÓ ı Ó ÛÈÔ Û ÏË, ÔÏÈÎfi Û Ì Ô ÏÔ

Διαβάστε περισσότερα

ÂÒÚÁÈÔ. ÏË ı Ó ÛÈÔ Û ÏË Ù Ê ÓÔ ÛÈ ÏÔ ËÌ ÙÚÈÔ Ô Ï

ÂÒÚÁÈÔ. ÏË ı Ó ÛÈÔ Û ÏË Ù Ê ÓÔ ÛÈ ÏÔ ËÌ ÙÚÈÔ Ô Ï À Àƒ π π π π π ƒ Àª ø π ø π π π À ÂÒÚÁÈÔ. ÏË ı Ó ÛÈÔ Û ÏË Ù Ê ÓÔ ÛÈ ÏÔ ËÌ ÙÚÈÔ Ô Ï EP O Y XPHMATO OTOYMENO 75% A O TO EYPø A KO KOINøNIKO TAMEIO KAI 25% A O E NIKOY OPOY ISBN 960-06-1796-1 OP ANI MO EK

Διαβάστε περισσότερα

όγκος (ο) (Ουσιαστικό, Ο14 ) (ό-γκος) [αρχ. γκος]

όγκος (ο) (Ουσιαστικό, Ο14 ) (ό-γκος) [αρχ. γκος] όγκος (ο) (Ουσιαστικό, Ο14 ) (ό-γκος) [αρχ. γκος] οδηγώ (Ρήμα, Ρ5) (ενεστ. ο-δη-γώ, αόρ. οδήγησα, παθ. αόρ. οδηγήθηκα, παθ. μτχ. οδηγημένος) [αρχ. δηγ < δ ς + γω] οδός (η) (Ουσιαστικό) (ο-δός, γεν. -ού,

Διαβάστε περισσότερα

φαίνομαι (Ρήμα, Ρ1) (ενεστ. φαί-νο-μαι, παθ. αόρ. φάνηκα) [αρχ. φαίνω, -οµαι]

φαίνομαι (Ρήμα, Ρ1) (ενεστ. φαί-νο-μαι, παθ. αόρ. φάνηκα) [αρχ. φαίνω, -οµαι] φαίνομαι (ενεστ. φαί-νο-μαι, παθ. αόρ. φάνηκα) [αρχ. φαίνω, -οµαι] 1. (αμτβ.) διακρίνομαι, γίνομαι ορατός: Στην κορυφή του βουνού φαινόταν μια μικρή εκκλησία. 2. (αμτβ.) παρουσιάζομαι: Ο φίλος μου δε φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε ως γονείς να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να βελτιώσουν την προφορική τους έκφραση

Πώς μπορούμε ως γονείς να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να βελτιώσουν την προφορική τους έκφραση Πώς μπορούμε ως γονείς να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να βελτιώσουν την προφορική τους έκφραση Μαθαίνουμε να μιλούμε αφού είναι κάτι που συμβαίνει εκ γενετής αλλά είναι επίσης και αποτέλεσμα μίμησης. Τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΞΕΞΑΚΗΣ

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΞΕΞΑΚΗΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΞΕΞΑΚΗΣ Copyright Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο 2009 Σειρά Λογοτεχνικών Εκδόσεων αρ. 2, 2009 Υπεύθυνος σειράς: Περικλής Σφυρίδης Επιμέλεια - Διορθώσεις τυπογραφικών δοκιμίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ 1. Aνδρέας Kαρκαβίτσας. H θάλασσα

ΚΕΙΜΕΝΟ 1. Aνδρέας Kαρκαβίτσας. H θάλασσα ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Aνδρέας Kαρκαβίτσας H θάλασσα 1 Πηγή: Ανδρέας Καρκαβίτσας, Η Θάλασσα, εκδ. Παπαδόπουλος, Αθήνα 2000. 2 H θάλασσα 1. Πού βρίσκεται ο συγγραφέας; Τι συμβαίνει γύρω του; Συμπληρώστε τον πίνακα που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Πειραματικό Μουσικό Σχολείο Αγρινίου Σχ. Έτος:2011-2012

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Πειραματικό Μουσικό Σχολείο Αγρινίου Σχ. Έτος:2011-2012 [1] ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Πειραματικό Μουσικό Σχολείο Αγρινίου Σχ. Έτος:2011-2012 ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η Ελληνική δημοτική ποίηση με παράλληλη συγκριτική μελέτη της Αγγλικής δημοτικής παράδοσης (The

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 31 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΑΞΗ Ε Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΕΥΣΗΓΝΩΣΙΑ ΧΟΡΟΙ Ελλάδα Αλβανία Βουλγαρία Κουρδιστάν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - «της διασκέδασης» Τραγούδι 1 Ο µήνας έχει εννιά Στίχοι: Γιώργος Τζαβέλλας Μουσική: Μιχάλης Σουγιούλ

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - «της διασκέδασης» Τραγούδι 1 Ο µήνας έχει εννιά Στίχοι: Γιώργος Τζαβέλλας Μουσική: Μιχάλης Σουγιούλ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - «της διασκέδασης» Τραγούδι 1 Ο µήνας έχει εννιά Στίχοι: Γιώργος Τζαβέλλας Μουσική: Μιχάλης Σουγιούλ Μια ζωή την έχουµε, κι αν δε την γλεντήσουµε τι θα καταλάβουµε, τι θα καζαντίσουµε. Μες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ 133-152_22ENOTHTA7 4/3/2013 12:13 µµ Page 133 ENOTHTA 7 ENOTHTA 7 ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ (Επικοινωνία και Ενημέρωση) Ένας «χάρτης» από λέξεις... νοήματα επικοινωνούμε με... ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί. Γ ηµοτικού

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί. Γ ηµοτικού Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ ηµοτικού 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη διασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Πετώντας με τις λέξεις

Πετώντας με τις λέξεις 10-0083_D1_GLOSSA_ERGASION_TETRADIO A GLOSSAS D 1/9/13 4:10 PM Page 1 Γλώσσα Δʹ Δημοτικού Πετώντας με τις λέξεις Τετράδιο Εργασιών ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 10-0083_D1_GLOSSA_ERGASION_TETRADIO A GLOSSAS D 1/9/13 4:10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΩΝ Α ΕΛΦΩΝ ΓΚΡΙΜ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΩΝ Α ΕΛΦΩΝ ΓΚΡΙΜ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ Ερευνητική Εργασία Α Τάξης 1 ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ταύρου ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΩΝ Α ΕΛΦΩΝ ΓΚΡΙΜ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ Αγγελόπουλος Νίκος Γεωργιάδης Παύλος Γκουζιούνα Αµαλία οξαστάκη Άννα Κατσίµπρα Μαρία Λαζίδης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝεΙδηΣη δε... ΣΥΓΚΙΝηΣη ΜεΝ ΠΑΤΡΙΣΙΟ ΓΚΟΥΣΜΑΝ

ΣΥΝεΙδηΣη δε... ΣΥΓΚΙΝηΣη ΜεΝ ΠΑΤΡΙΣΙΟ ΓΚΟΥΣΜΑΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΙΕΝΤΕ 1973. Διαδηλωτές στους δρόμους του Σαντιάγο της Χιλής υπέρ του προέδρου. Παρά το κίνημα συμπαράστασης, ωστόσο, η στρατιωτική συνωμοσία, εκμεταλλευόμενη την αποσταθεροποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ 2005-2007. Ασκήσεις χρήσης λεξικού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ 2005-2007. Ασκήσεις χρήσης λεξικού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ 2005-2007 Ασκήσεις χρήσης λεξικού 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ 2005-2007 Ασκήσεις χρήσης λεξικού Επιστημονική Υπεύθυνη: Άννα Ιορδανίδου Επιστημονική επιμέλεια: Έλενα Μάντζαρη,

Διαβάστε περισσότερα

A. COMPRENSIÓN ESCRITA / ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (100 puntos)

A. COMPRENSIÓN ESCRITA / ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (100 puntos) A. COMPRENSIÓN ESCRITA / ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (100 puntos) 1. Σε αυτό το κείμενο υπάρχουν διάφορα κενά. Συμπληρώστε τα με τα κομμάτια του πίνακα γράφοντας δίπλα τον αριθμό που ταιριάζει. Προσοχή! Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ-PRESS NTEΛΑΛΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ www.delalis.net Iδρυτής-Εκδότης-Υπεύθυνος Έκδοσης: Κωνσταντίνος Γ.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ-PRESS NTEΛΑΛΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ www.delalis.net Iδρυτής-Εκδότης-Υπεύθυνος Έκδοσης: Κωνσταντίνος Γ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ-PRESS NTEΛΑΛΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ www.delalis.net Iδρυτής-Εκδότης-Υπεύθυνος Έκδοσης: Κωνσταντίνος Γ. Μωϋσίδης τηλ. 22920 69509, κιν. 69920 69509, e-mail: k_mois@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

αρ.πρωτοδικείου θεσ/νίκης 49011 ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΤΙΜΗ 5,00Ε

αρ.πρωτοδικείου θεσ/νίκης 49011 ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΤΙΜΗ 5,00Ε αρ.πρωτοδικείου θεσ/νίκης 49011 ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΤΙΜΗ 5,00Ε περιοδικο 20155555.indd 1 12/5/2015 2:13:15 μμ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 2-3 Η φροντίδα των πρώτων δοντιών του παιδιού σας 3-4 Διακοπές

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα γαλλικών ΚΕΙΜΕΝΟ 1. Δεν ήξερα πώς ν αρχίσω το μάθημα των. τα γράμματα και τις τέχνες. γαλλικών. Σκέφτηκα πως το καλύτερο θα ήταν,

Μάθημα γαλλικών ΚΕΙΜΕΝΟ 1. Δεν ήξερα πώς ν αρχίσω το μάθημα των. τα γράμματα και τις τέχνες. γαλλικών. Σκέφτηκα πως το καλύτερο θα ήταν, ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Μάθημα γαλλικών Δεν ήξερα πώς ν αρχίσω το μάθημα των γαλλικών. Σκέφτηκα πως το καλύτερο θα ήταν, για να κάνω τα παιδιά να ενδιαφερθούν για το μάθημα, να τους μιλήσω πρώτα για τη Γαλλία. Την έδειξα

Διαβάστε περισσότερα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντοµα πρέπει να γίνουν, και τα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντοµα πρέπει να γίνουν, και τα 1 Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντοµα πρέπει να γίνουν, και τα φανέρωσε, στέλνοντας µε τον άγγελό του στον δούλο του

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Πάλι μαζί! ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ

Γ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Πάλι μαζί! ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ Γ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Πάλι μαζί! 2 Α Τ ε ύ χ ο ς Γ λ ώ σ σ α ς ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Πρόταση είναι μια ομάδα από λέξεις που μας δίνουν ένα ολοκληρωμένο νόημα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μια πρόταση αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

τα σαΐνια Γνωρίζω την πόλη μου Επίσκεψη στο Υλοίσβο και στο θωρηκτό «Αβέρωφ» Ερωτήσεις στο Δήμαρχο Παλ. Υαλήρου κ. Δ. Φατζηδάκη

τα σαΐνια Γνωρίζω την πόλη μου Επίσκεψη στο Υλοίσβο και στο θωρηκτό «Αβέρωφ» Ερωτήσεις στο Δήμαρχο Παλ. Υαλήρου κ. Δ. Φατζηδάκη ΣΕΤΦΟ 2 Νοέμβριος Δεκέμβριος 2011 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Γνωρίζω την πόλη μου Επίσκεψη στο Υλοίσβο και στο θωρηκτό «Αβέρωφ» Σο τ1 Σο τ2 τις 15 Νοέμβρη ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό ΤΕΥΧΟΣ Β ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφία Μαθαίνω την Ελλάδα

Γεωγραφία Μαθαίνω την Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ε Δημοτικού Κωστής Κουτσόπουλος Μαρία Σωτηράκου Μαρία Ταστσόγλου Γεωγραφία Μαθαίνω την Ελλάδα Τετράδιο εργασιών Κωδικός Βιβλίου: 0-10-0108

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΕΛ. 3 2. ΤΟ ΡΗΜΑ «ΕΙΜΑΙ» ΣΕΛ. 5 3. ΡΗΜΑ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΣΕΛ. 7 4. ΑΡΘΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΣΕΛ. 11 5. ΟΥΔΕΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2008-2009

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2008-2009 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2008-2009 Καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης, αμοιβαίου σεβασμού

Διαβάστε περισσότερα