ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4, ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1 ΤΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4, ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1 ΤΝ"

Transcript

1 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π5/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4, ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1 ΤΝ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : ,00, χωρίς τον Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διακήρυξη Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

2 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4, ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1 ΤΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π5/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 χωρίς τον Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στην υπηρεσία υπάρχουν ήδη τρία ημιφορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση των συνεργείων και των εργαλείων τους, τα οποία είναι πολύ παλιά και ανασφαλή στην οδήγηση, ενώ κρίνεται ασύμφορη από την υπηρεσία η συντήρηση και επισκευή τους. Επίσης υπάρχουν ανάγκες για άλλα τόσα τουλάχιστον οχήματα για να καλυφθούν οι ανάγκες των συνεργείων των διαφόρων υπηρεσιών της Επιχείρησης (π.χ. Χημείο) Για το λόγο αυτό προτείνεται η αγορά τριών ημιφορτηγών αυτοκινήτων με τετρακίνηση (4Χ4), που θα διαθέτουν καμπίνα διευρυμένου τύπου (extra Cab) και θα έχουν ωφέλιμο φορτίο περίπου 1 τόνου. Θα διαθέτουν κοτσαδόρο για τη ρυμούλκηση βοηθητικού εξοπλισμού (π.χ. κομπρεσσέρ, μπαγκαζιέρα εργαλείων, κλπ). Τα οχήματα θα είναι πετρελαιοκίνητα και απολύτως καινούργια, ενώ θα πληρούν όλες τις αναγκαίες προδιαγραφές για κυκλοφορία στη χώρα μας. Ρόδος, Μάρτιος 2012 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ρόδος, 02/04/2012 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ρόδος, 02/04/2012 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ Χημικός Μηχανικός ΠΕ 1

3 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4, ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1 ΤΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π5/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 χωρίς τον Φ.Π.Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ) ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ) Προμήθεια τριών καινούργιων ημιφορτηγών αυτοκινήτων 4Χ4 (extra Cab), ωφέλιμου φορτίου 1 tn περίπου, ως συνημμένη μελέτη. τεμ , ,00 Άθροισμα ,00 Φ.Π.Α 23 % ,00 ΔΑΠΑΝΗ ,00 Ρόδος, Μάρτιος 2012 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ρόδος, 02/04/2012 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ρόδος, 02/04/2012 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ Χημικός Μηχανικός ΠΕ

4 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4, ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1 ΤΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π5 /2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 χωρίς τον Φ.Π.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΆΡΘΡΟ 1 o Αντικείμενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) Το τεύχος της Ε.Σ.Υ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να γίνει η προμήθεια τριών (3) καινούργιων ημιφορτηγών αυτοκινήτων 4x4, διευρυμένης καμπίνας (extar cab) ωφέλιμου φορτίου περίπου 1tn. ΆΡΘΡΟ 2 o Αντικείμενο της Προμήθειας Το αντικείμενο της προμήθειας που θα συσταθεί με τη σύμβαση περιλαμβάνει τρία (3) καινούργια ημιφορτηγά αυτοκίνητα 4x4, διευρυμένης καμπίνας (exta cab) ωφέλιμου φορτίου περίπου 1tn. ΆΡΘΡΟ 3 ο Συμβατικά στοιχεία της Προμήθειας - Σειρά ισχύος αυτών Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους τα παρακάτω : 1. Η Σύμβαση της Προμήθειας 2. Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 3. Η Προσφορά του Αναδόχου 4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τεχνική Έκθεση- Τεχνικές Προδιαγραφές 6. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΆΡΘΡΟ 4 ο Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. ΆΡΘΡΟ 5 ο Αξιολόγηση Προσφορών Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ. Τα κριτήρια τα οποία θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα είναι τα κάτωθι: 1) Τεχνικές προδιαγραφές οχήματος σε σχέση με την μελέτη 1

5 2) Οικονομική προσφορά 3) Προφίλ της εταιρίας Υποστήριξη τοπικά για σέρβις. 4) Εκτιμούμενο ετήσιο κόστος συντήρησης 5) Δήλωση ελάχιστου χρόνου κάλυψης ανταλλακτικών 6) Ο Εμπράγματος χρόνος εγγύησης πέραν του ζητούμενου ενός χρόνου, θα εκτιμηθεί θετικά στην αξιολόγηση ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους κάθε ενότητας της διακήρυξης, θα απορρίπτονται αν αυτοί κριθούν ουσιώδεις. Ο χαρακτηρισμός όρου ως ουσιώδους, γίνεται από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης με βάση τα οριζόμενα στην διακήρυξη και την μελέτη. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους Α. Τεχνικά Φυλάδια ή Prospectus των προϊόντων που προσφέρουν, στα οποία αναφέρονται αναλυτικά τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. -Τα Τεχνικά Φυλάδια θα είναι γραμμένα στα Ελληνικά. - Τα Prospectus θα είναι γραμμένα στα Ελληνικά ή σε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη δεύτερη περίπτωση θα υποβληθεί και επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Β. Υπεύθυνη δήλωση για σέρβις και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών (άρθρο 12 παρούσας) Γ. Υπεύθυνη δήλωση για τον εμπράγματο χρόνο εγγύησης (άρθρο 13 παρούσας) Δ. Ετήσιο κόστος συντήρησης Ε. Αναλυτικά Τεχνικά στοιχεία (άρθρο 14.3 παρούσας) ΣΤ. Είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση των προσφορών, η υποβολή στοιχείων για πωλήσεις ιδίου τύπου οχημάτων στην Ελλάδα, καθώς και η μακρόχρονη εξασφάλιση σέρβις ανταλλακτικών. Από τους διαγωνιζόμενους θα περιγραφούν και άλλα τυχόν πλεονεκτήματα του προσφερομένου από αυτούς αυτοκινήτου, που θα βοηθήσουν την επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών τους. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη υποβολής των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός αν έγγραφα ζητηθούν από την επιτροπή διαγωνισμού. Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: Ο Μ Α Δ Α Α (Συντελεστής Βαρύτητας 70%) 1 Συμφωνία προσφοράς με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 20 2 Στοιχεία κινητήρα 15 3 Στοιχεία πλαισίου (κιβωτάμαξα, θάλαμος οδήγησης, πλαίσιο κ.λ.π.) 15 Σύνολο βασικής βαθμολογίας Ομάδας Α 50 Ο Μ Α Δ Α Β ( Συντελεστής Βαρύτητας 30%) 1 Εγγύηση καλής λειτουργίας (Εμπράγματος) 15 2 Συντήρηση ανταλλακτικά (στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης και 15 2

6 ανταλλακτικών) 3 Πωλήσεις, ανταπόκριση προμηθευτή σε θέματα ανταλλακτικών & συντήρησης, διαγωγή 10 σε προηγούμενες προμήθειες, οργάνωση και εμπειρία. 4 Χρόνος παράδοσης 10 Σύνολο βασικής βαθμολογίας Ομάδας Β 50 Ο Βαθμός κάθε ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 60 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι βαθμούς 40 στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας. Ο γενικός βαθμός για τον προσδιορισμό της συμφερότερης προσφοράς, υπολογίζεται ως: ΓΒ = 0,70 Χ (βαθμός Ομάδας Α ) + 0,30 Χ (βαθμός Ομάδας Β ) Λ (ανηγμένη τιμή σύγκρισης) = Γενικός βαθμός προφοράς / Τιμή προσφοράς Συμφερότερη προσφορά είναι αυτή με την μεγαλύτερη ανηγμένη τιμή (Λ). ΆΡΘΡΟ 6 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε 10% της συμβατικής δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή συντεταγμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται σε δύο μήνες από την παραλαβή και θα καλύπτεται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον Ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή καλής λειτουργίας, από την αρμόδια επιτροπή. ΆΡΘΡΟ 7 ο Προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας - Ποινικές ρήτρες Ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, μαζί με όλα τα αναγκαία έγγραφα και άδειες για τη νόμιμη κυκλοφορία τους. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης του οχήματος με υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα καθυστέρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΕΚΠΟΤΑ. Μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την λήξη του χρόνου παράδοσης ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας Ε.Σ.Υ. ΆΡΘΡΟ 8 ο Έκπτωση του Αναδόχου Αν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των ημιφορτηγών οχημάτων ή ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις κάθε είδους υποχρεώσεις ή τις γραπτές διαταγές της Υπηρεσίας θα κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 3

7 ΆΡΘΡΟ 9 ο Πλημμελής κατασκευή Εάν τα προσφερόμενα ημιφορτηγά οχήματα δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τα αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΆΡΘΡΟ 10 ο Φόροι- Τέλη- Κρατήσεις Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α. ΆΡΘΡΟ 11 ο Τρόπος Πληρωμής Η πληρωμή της αξίας των οχημάτων θα γίνει μετά την διενέργεια της παραλαβής, με την έκδοση εξοφλητικού λογαριασμού (τιμολόγιο). ΆΡΘΡΟ 12 ο Παροχή Υπηρεσιών - Συντήρηση Οι προσφέροντες πρέπει να αναφέρουν στη προσφορά τους με υπεύθυνη δήλωση, εάν έχουν δυνατότητα να αναλάβουν τα τακτικά σέρβις-συντήρηση των οχημάτων σε εξουσιοδοτημένο τοπικό συνεργείο. Ως συντήρηση νοούνται τα προγράμματα συντήρησης τα οποία προβλέπονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή. Η ΔΕΥΑΡ δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για τη σύναψη συμβολαίου συντήρησης. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να αναφέρουν στην ίδια υπεύθυνη δήλωση, τον χρόνο για τον οποίο δεσμεύονται να διαθέτουν ανταλλακτικά για τα προσφερόμενα οχήματα. ΆΡΘΡΟ 13 ο Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή Χρόνος Εγγύησης Η παραλαβή των ημιφορτηγών 4x4 οχημάτων θα γίνει από αρμόδια επιτροπή που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, παρουσία του Αναδόχου. Αυτή θα γίνει μετά την παράδοση των οχημάτων στο χώρο εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΡ και θα αφορά την τεχνική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή με βάση τα επίσημα πιστοποιητικά ελέγχου δοκιμής. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη των παραλαμβανομένων οχημάτων ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών τους. Η παραλαβή θεωρείται οριστική αφού συνταχθεί πρωτόκολλο παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής και αν μέσα στον χρόνο εγγύησης δεν εμφανισθεί ουσιώδης βλάβη η ελάττωμα. Σε περίπτωση που μέρος, υποσύνολο η σύνολο των προσφερομένων οχημάτων παρουσιάσει βλάβη, αυτή επισκευάζεται από τον προμηθευτή, χωρίς καμία επιβάρυνση της ΔΕΥΑΡ. Για το εύλογο του χρόνου αποκατάστασης των ζημιών ορίζονται και γίνονται αποδεκτές πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες. Για κάθε επιπρόσθετη ημέρα καθυστέρησης επιδιόρθωσης επιβάλλεται πρόστιμο δύο τοις χιλίοις του ποσού της σύμβασης υπέρ της ΔΕΥΑΡ το οποίο παρακρατείται από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται σε δύο μήνες από την παραλαβή και θα καλύπτεται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή. Ο προσφέρων με υπεύθυνη δήλωση του θα αναφέρει τον εμπράγματο χρόνο εγγύησης, μετρούμενο από την ημερομηνία της παραλαβής του οχήματος. Αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) χρόνο. 4

8 ΆΡΘΡΟ 14 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 14.1 Αντικείμενο Οι προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν την προμήθεια τριών (3) καινούργιων 4χ4 ημιφορτηγών αυτοκινήτων διευρυμένης καμπίνας (extra cab) ωφέλιμου φορτίου περίπου 1 τόνου Προδιαγραφές που ισχύουν Οι προδιαγραφές που ισχύουν για την κατασκευή των προσφερόμενων οχημάτων (κατασκευήπροστασία κ.λ.π.), θα είναι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά ή τα Εθνικά πρότυπα που ισχύουν κατ εφαρμογή των προηγουμένων ή Ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή τέλος κοινές αναγνωρισμένες τεχνικές προδιαγραφές Τεχνικά στοιχεία που θα υποβληθούν με την προσφορά Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν μαζί με τη προσφορά τους ξεχωριστό τεύχος με λεπτομερή και ακριβή χαρακτηριστικά των προσφερόμενων οχημάτων εξοπλισμού. Ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί, δεν πρέπει να παρεκκλίνει από τα στοιχεία που υπέβαλε και να προσκομίσει εξοπλισμό άλλων χαρακτηριστικών ή άλλου κατασκευαστού. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία (εργοστάσιο κατασκευής, τύπος, υλικό, κατασκευή, κ.λ.π.) των προσφερόμενων οχημάτων εξοπλισμού πρέπει να είναι σαφή και πλήρη, ώστε να είναι δυνατός ο σχηματισμός ασφαλούς κρίσης για την ποιότητα και καταλληλότητά τους. Ειδικότερα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία : Στοιχεία οχημάτων 1. Ωφέλιμο φορτίο οχημάτων 2. Μικτό βάρος οχημάτων 3. Εξωτερικές διαστάσεις των οχημάτων (μήκος, πλάτος, ύψος, μετατρόχιο, μεταξόνιο). 4. Εργοστάσιο κατασκευής (κινητήρα πλαισίου) 5. Είδος χρησιμοποιούμενου καυσίμου 6. Τεχνικά χαρακτηριστικά κινητήρα - Αριθμός κυλίνδρων - Διατάξεις κυλίνδρων - Κυλινδρισμός - Τρόπος ψύξης - Ιπποδύναμη κατά DIN και SAE και αντίστοιχος αριθμός στροφών - Κιβώτιο ταχυτήτων (αριθ. ταχυτήτων, τρόπος εμπλοκών, περιοχή χρησιμοποίησης κάθε ταχύτητας) - Ανάρτηση 7. Διαστάσεις τροχών και αριθμός εφεδρικών 8. Είδος καμπίνας, αριθμός θυρών και αριθμός θέσεων 9. Καταναλώσεις καυσίμου ανά ΗΡ και ώρα με κανονικές συνθήκες κίνησης και πλήρες φορτίο 5

9 10. Χρόνος εγγύησης, παρακολούθησης και συντήρησης από τον προμηθευτή. 11. Έτος κατασκευής 12. Μέγιστο ρυμουλκούμενο φορτίο χωρίς ιδιαίτερο σύστημα 13. Συμπληρωματικά: Να υπάρχει πρόσθετη διάταξη καθαρισμού παρμπρίζ. Τα εργαλεία να βρίσκονται σε κιβώτιο ή ερμάριο σε κατάλληλη θέση που να κλειδώνει. Να υπάρχουν πυροσβεστήρες κατά Κ.Ο.Κ. Να υπάρχει τρίγωνο βλαβών κατά Κ.Ο.Κ. Να υπάρχει πλήρες μεταλλικό φαρμακείο κατά Κ.Ο.Κ. Να υπάρχει κοτσαδόρος πίσω. Επίσης θα περιγραφούν και άλλα τυχόν πλεονεκτήματα του προσφερομένου οχήματος γενικά ή και των επί μέρους συσκευών εξαρτημάτων τους, τα οποία θα συμβάλουν σοβαρά στην επιλογή των προσφορών. Για όλα τα παραπάνω, θα δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις, τεχνική περιγραφή όπου αυτό είναι απαραίτητο, καθώς επίσης και σχέδια, τομές, τρόποι λειτουργίας των διαφόρων μηχανισμών και λοιπά στοιχεία που θα κάνουν σαφή την εικόνα του προσφερομένου οχήματος Ημιφορτηγά, πετρελαιοκίνητα, ωφέλιμου φορτίου περίπου 1 τόνου ΓΕΝΙΚΑ α) Θα είναι πετρελαιοκίνητα (DIESEL). β) Τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργια. γ) Το αυτοκίνητα πρέπει να έχουν κουβούκλιο διευρυμένης καμπίνας (extra cab) και δυο (2) θύρες ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ A. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος. Πρέπει να προσδιορίζονται τα εξής: Ο τύπος και ο κατασκευαστής Η πραγματική ισχύς στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας. Η μεγαλύτερη ροπή στρέψης στον αριθμό στροφών. Ο κύκλος λειτουργίας ( 4χρόνοι). Να διευκρινίζεται αν είναι φυσικής αναπνοής ή υπερπλήρωσης. Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισμός και η σχέση συμπίεσης. Το σύστημα ψύξης και εκκίνησης. Η ειδική κατανάλωση καυσίμου ανά ίππο και ώρες για πλήρες φορτίο. Δεξαμενή καυσίμων ικανής χωρητικότητας καθώς και φίλτρο πετρελαίου και διαχωριστή νερού 6

10 Ο κινητήρας θα πρέπει να ικανοποιεί τα όρια εκπομπής αερίων ρύπων της Ε.Ε. και τα όρια στάθμης θορύβου που αναφέρονται στις οδηγίες της Ε.Ε B. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΧΡΩΜΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ B1. Διαστάσεις. Φορτηγό του οποίου οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι οι μικρότερες δυνατές σε σχέση με ικανότητα φόρτωσης του πλαισίου. Το μέγιστο επιτρεπτό μήκος του οχήματος συμπερ/νης ολόκληρης της υπερκατασκευής (ακρότατα σημεία) θα είναι 5,30 μέτρα. Μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος 2,00 μέτρα. B2. Ελαστικά. Το όχημα να φέρει μονά ελαστικά στους οπίσθιους τροχούς όλα τα ελαστικά να είναι της ίδιας διάστασης και να φέρει 1 ρεζέρβα. Οι ζάντες να αποτελούνται από χαλύβδινους πρεσσαριστούς δίσκους. Θα φέρει επίσης ελαστικά αλεξιβόρβορα (λασπωτήρες) στους πίσω τροχούς. Β3. Χρώμα. Το χρώμα του οχήματος κατά προτίμηση λευκό B4. Βάρος. Το μέγιστο μικτό βάρος, η ικανότητα φόρτωσης του πλαισίου, το απόβαρο, η κατανομή του βάρους στους άξονες κλπ. πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στην προσφορά και να αποδεικνύονται από τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. Γ. ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Καμπίνα, μεταλλικής κατασκευής με ρυθμιζόμενη θέση οδηγού, καθίσματα συνεπιβαινόντων, υαλοκαθαριστήρες τουλάχιστον δύο ταχυτήτων, σύστημα πλύσης, αντηλιακή προστασία οδηγού, συνοδηγού, δύο εξωτερικούς καθρέπτες, έναν εσωτερικό. Θα υπάρχει σύστημα θέρμανσης και αερισμού. Σύστημα κλιματισμού θα προσμετρηθεί στα υπέρ του οχήματος. Ο θάλαμος είναι πλήρως θερμομονωμένος και ηχομονωμένος. Θα φέρει πλήρη ηλεκτρικό εξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος στην Ελλάδα Κ.Ο.Κ. και ένα (1) φανό αναλαμπής. Όλα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Απαραίτητα θα υπάρχει ταχύμετρο, στροφόμετρο, ένδειξη θερμοκρασίας λειτουργίας κινητήρα, στάθμης ελαίου, πίεσης ελαίου, ηλεκτρικό αναπτήρα, πλήρες φαρμακευτικό κουτί κλπ. Θα φέρει ράδιο CD και τα αντίστοιχα ηχεία. Θα φέρει καθίσματα εμπρός, από αφρώδες υλικό με επένδυση αντιιδρωτικού υλικού μεγάλης αντοχής, που μπορεί να καθαρίζεται δια πλύσεως ευχερώς. Στα καθίσματα θα έχει ενσωματωμένα υποστηρίγματα κεφαλής σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ασφαλείας και αυτόματες ζώνες ασφαλείας για τον οδηγό και τους συνεπιβάτες. Το κάθισμα του οδηγού θα είναι αναπαυτικό, ανατομικά σχεδιασμένο, με δυνατότητα ρύθμισης. Το πίσω μέρος της καμπίνας θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς ατόμων. Θα φέρει δύο (2) πλευρικές πόρτες. Όλα τα κρύσταλλα θα είναι ασφαλείας οι δε μηχανισμοί των κινητών υαλοπινάκων θα λειτουργούν με ευχέρεια. Δ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ1. Αριθμός μπαταριών Δ2. Φώτα. Τα ημιφορτηγά θα πρέπει να φέρουν προβολείς, φώτα ομίχλης, φώτα πορείας, αλλαγής 7

11 κατεύθυνσης πλευρικά, στάσης (alarm), οπισθοπορείας, πίσω φώτα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., φάρο οροφής. Δ3. Όργανα ελέγχου. Τα ημιφορτηγά πρέπει να φέρουν τουλάχιστον τα παρακάτω όργανα ελέγχου: Στάθμης καυσίμου με προειδοποιητική λυχνία Μετρητή θερμοκρασίας κινητήρα με προειδοποιητική λυχνία Ταχύμετρο Χιλιομετρητή Στροφόμετρο Υλικών τριβής φρένων Εξωτερικών και εσωτερικών φώτων Ασφάλισης καμπίνας στην θέση πορείας Φόρτισης συσσωρευτή Λειτουργίας χειρόφρενου Ε. ΚΑΡΟΤΣΑ Ε1. Βάρος Καρότσας Ε2. Πάχος πατώματος καρότσας Ε3. Πλαίσιο εδράσεως καρότσας Ε4. Διαστάσεις Καρότσας (ενδεικτικές ) - Ύψος 0,45 m - Μήκος 1,50-1,80 m - Πλάτος 1,50 m ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ Το όχημα θα συνοδεύεται από μια πλήρη σειρά εργαλείων παρελκόμενων αμέσου εξυπηρέτησης, τοποθετημένων σε ειδικό σάκο. Όλα τα εργαλεία θα είναι ισχυρής κατασκευής, και θα κατονομάζονται αναλυτικά στο συνημμένο κατάλογο εργαλείων του οχήματος. Εκτός των ανωτέρω κάθε όχημα θα συνοδεύεται από τα παρακάτω: - Ένα (1) αρθρωτό τρίγωνο ασφάλειας ( στάθμευσης ). - Ένα (1) πυροσβεστήρα με καθαρό βάρος πάνω από 3.5 Kg και ένα (1) ξηρής σκόνης με σαθρό βάρος 6Kg σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ΆΡΘΡΟ 15 ο Δοκιμές- Παράδοση Οι δοκιμές και οι έλεγχοι θα γίνουν αποκλειστικά με μέσα, όργανα και δαπάνες του Αναδόχου, παρουσία εκπροσώπων της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές δοκιμών. Οι δοκιμές αυτές θα γίνουν σε 3 στάδια : 8

12 α) Δοκιμές επί τόπου για έλεγχο της ποιότητας κατασκευής και εξοπλισμού. β) Δοκιμές προσωρινής παραλαβής. γ) Δοκιμές οριστικής παραλαβής. Αν σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω στάδια δοκιμών, διαπιστωθεί η ελαττωματική ή η εκτός προδιαγραφών λειτουργία κάποιου μηχανήματος ή εξαρτήματος, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη βλάβη ή να αντικαταστήσει το όχημα. Στην περίπτωση αυτή οι δοκιμές επαναλαμβάνονται από την αρχή Δοκιμές στα εργοστάσια ή τις βιοτεχνίες Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει όλες τις δυνατές διευκολύνσεις στην Υπηρεσία για ομαλή εκτέλεση των δοκιμών. Εάν δεν πραγματοποιηθούν οι δοκιμές αυτές για οποιοδήποτε λόγο ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα πιστοποιητικά δοκιμών του κατασκευαστή κατά την παράδοση των οχημάτων Δοκιμές επί τόπου για την ποιότητα κατασκευής των ημιφορτηγών οχημάτων Οι κυριότερες δοκιμές που πρέπει να γίνουν είναι : Δοκιμές διαδοχικών εκκινήσεων και στάσεων. Δοκιμή στάθμης θορύβου των μηχανημάτων σε πλήρη λειτουργία. Δοκιμή συνεχούς λειτουργίας χωρίς αδικαιολόγητους θορύβους, ταλαντώσεις, διαρροές κ.λ.π Δοκιμές παραλαβής Οι δοκιμές αυτές αφορούν την απόδοση των οχημάτων, σύμφωνα με τα προδιαγραφές. Παρατήρηση τεύχη και τις Εάν για οποιοδήποτε λόγο, μη υπαιτιότητας του Αναδόχου, δεν γίνουν οι ανωτέρω δοκιμές, αυτές θεωρούνται αυτοδικαίως ότι συντελέσθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Πριν από την αποστολή των οχημάτων από τις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, θα προστατευθούν επαρκώς για όλη την περίοδο της μεταφοράς, αποθήκευσης και τοποθέτησης, κατά της διάβρωσης και τυχαίων ζημιών. Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για τα οχήματα, που συσκευάσθηκαν και προστατεύθηκαν κατά τον τρόπο αυτό. Τα οχήματα θα πρέπει να φθάσουν στον χώρο της ΔΕΥΑΡ άθικτα και χωρίς ζημιές. Ρόδος, Μάρτιος 2012 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ρόδος, 02/04/2012 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ρόδος, 02/04/2012 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ Χημικός Μηχανικός ΠΕ 9

13 ΔΕΥΑΡ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4, ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1 ΤΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π5/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 χωρίς τον Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ) ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ) Προμήθεια τριών καινούργιων ημιφορτηγών αυτοκινήτων 4Χ4, ωφέλιμου φορτίου 1 tn περίπου, ως συνημμένη μελέτη. Άθροισμα Φ.Π.Α 23 % ΣΥΝΟΛΟ τεμ (Τόπος και ημερομηνία) Ο Προσφέρων (Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 14. 9. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 14. 9. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 14. 9. 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ:87651 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.325,00 Φ.Π.Α. 23% : 4.674,75 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 24.999,75 ΕΥΡΩ 1 Προμήθεια Μεταχειρισμένου Φορτωτή-Εκσκαφέα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ Ταχ. Διευθ.: Αιγαίου & Πόντου Καλαμαριά Πληροφορίες: Ν. Θεοδωρίδης Τηλέφωνο: 2313 314416

Διαβάστε περισσότερα

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ EΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΛΟΥΒΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΩΣ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 77/2013 Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξάνδρεια, 06/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1]

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ «Προμήθεια φορτηγού -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 23α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 23α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 23α/2012 ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός ανοικτού αυτοκινήτου µε αρπάγη, µε ανατροπή και καρότσα ωφέλιµου φορτίου 6 tn ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα Παρ. Β.Γ1. [1]

Φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα Παρ. Β.Γ1. [1] Φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα Παρ. Β.Γ1. [1] ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ «Προμήθεια φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα» ΑΡ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 100/ 2012 Κ.Α.Δ. Κ.Α. 20.7131.04 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 55.350,00 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Ταχ. /νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Τ.Κ. : 42200 Καλαµπάκα Τηλ.: 24323-50200 FAX : 24320-23184

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6 Μ3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 10 / 11 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 17663 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 10 / 11 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 17663 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 10 / 11 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 17663 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003200993 2015-10-22

15PROC003200993 2015-10-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 24087 / 20-10-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις των Αγοραστών/Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 201

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 201 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 13/7/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 62 / 2013 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 160.000,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα