Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 27/11/ 2013 Αρ. πρωτ.: OIK 67868/8956 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μάργαρη Ιωάννα Τηλ: Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής. 2. Το Προεδρικό Διάταγμα 147 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 3. Το Ν. 2286/1995 «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». 4. Το Π.Δ. 118/2007 «Κώδικας Προμηθειών Δημοσίου» 5.Την υπ αριθμ 129/2634/ ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών.(ΦΕΚ 108/2010,τεύχος Β). 6.Το γεγονός της ψήφισης του Προυπολογισμού 2013 της ΠΙΝ. 7. Την /2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την οποία ενεκρίθη το πρόγραμμα προμηθειών της ΠΙΝ. 8. Το 14457/10020/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δοικησης Πελ/νησου,Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας της /2012 απόφασης. 9.Το υπ αριθμ.78372/7282/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοικησης Πελ/νησου,Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με το οποίο εγκρίνεται η προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου. 10.Το υπ αριθμ / έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών,Δ/νσης Τελωνείου Πατρών,Τμήματος Δ/σης Δημοσίου Υλικού,με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο επιβατικό αυτοκίνητο με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές. 11.Την υπ αριθμ / με ΑΔΑ ΒΛ197ΛΕ-1ΤΓ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 12.Την υπ αριθμ /8564/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ ΒΛ1Γ7ΛΕ-7ΘΨ.

2 Προκηρύσσει Διαδικασία Απευθείας Διαπραγμάτευσης Για την ανάδειξη αναδόχου με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου, κυβισμού από 1200cc έως 1400 cc, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, από το ελεύθερο εμπόριο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΚΤΕΟ Ν Ζακύνθου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, προϋπολογιζόμενης αξίας έως δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (17.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για τη συγκεκριμένη δαπάνη υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό της ΠΙΝ Ειδικός Φορέας ΚΑΕ Α ποσόν ,00 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπ όψιν τις τεχνικές προδιαγραφές του ΚΤΕΟ Ν Ζακύνθου, οι οποίες έχουν ως εξής: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΥΒΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1200 Έως 1400 κ.ε. Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια ενός (1) επιβατικού αυτοκινήτου (καινούργιου και αμεταχείριστου) 5-θυρου ή 4-θυρου πέντε (5) θέσεων και κυβισμού από 1200 κ.ε. έως 1400 κ.ε., πετρελαιοκίνητου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Να είναι ασφαλές, άνετο, οικονομικό, και φιλικό στο περιβάλλον. Η ισχύς του να είναι τουλάχιστον 70 HP Εγγυήσεις 1.Εγγύηση καλής λειτουργίας για το όχημα (μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη) τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία, ανεξάρτητα από χιλιόμετρα. 2. Αντισκωριακή προστασία του οχήματος τουλάχιστον για έξι (6) χρόνια και χρώματος τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Να κινείται με πετρελαιοκινητήρα, υδρόψυκτο, τοποθετημένο στο εμπρόσθιο μέρος του οχήματος χωρητικότητας από 1200 έως 1400 κυβ. εκατοστά, ισχύος τουλάχιστον 70 HP Να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης EURO5 με ΜΑΧ εκπομπή CO2 μικρότερη ή ιση των 150 gr/km. Η κατανάλωση καυσίμου σε συνδυασμένο κύκλο- να μην υπερβαίνει τα 6,5 λίτρα /100χλμ.

3 ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ Το κιβώτιο ταχυτήτων να είναι μηχανικό 5 ή 6 σχέσεων + όπισθεν (είναι αποδεκτό και αυτόματο κιβώτιο). ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Το σύστημα διεύθυνσης να είναι με υποβοήθηση και το τιμόνι να βρίσκεται αριστερά. Σύστημα ανάρτησης Να φέρει αξιόπιστο σύστημα ανάρτησης το οποίο να εξασφαλίζει την ευσταθή και ασφαλή κίνησή του, καθώς και την άνεση των επιβατών. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ Να έχει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών ABS και δισκόφρενα (προαιρετικά αεριζόμενα) στους εμπρόσθιους τροχούς και πίσω ταμπούρα ή δισκόφρενα. Επίσης να έχει μηχανικό χειρόφρενο ενεργοποιούμενο στους οπίσθιους τροχούς. ΤΡΟΧΟΙ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ Να έχει ζάντες ατσάλινες ή ελαφρού κράματος 14 ή άνω, οι οποίοι θα φέρουν ελαστικά σύμφωνα με τις προτεινόμενες διαστάσεις του εργοστασίου κατασκευής καθώς και ένα εφεδρικό τροχό. -Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL) κατασκευής τελευταίου έτους πριν από την παράδοση των οχημάτων, καινούργια, όχι από αναγόμωση και χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS). -Να υπάρχει πλήρης εφεδρικός τροχός, ίδιος με τους κύριους τροχούς του οχήματος. -Στην προσφορά να αναφέρεται ο τύπος και οι διαστάσεις των προσφερόμενων ελαστικών, τα οποία πρέπει να έχουν έγκριση τύπου και να ανταποκρίνονται στις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. ΧΡΩΜΑ Το χρώμα θα είναι μπλε. Ο προμηθευτής υποχρεούται να τοποθετήσει: α) φωσφοριζέ κίτρινη γραμμή πλάτους δέκα (10) cm περιμετρικά του οχήματος.

4 β) Θα αναγράφεται πάνω σε κάθε πλαϊνή μπροστινή πόρτα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» στα Ελληνικά. ΑΜΑΞΩΜΑ - ΚΑΜΠΙΝΑ -Το αμάξωμα να είναι κατασκευής που να αποτρέπει όσο γίνεται περισσότερο την παραμόρφωση ή την καταστροφή της καμπίνας των επιβατών. Η καμπίνα των επιβατών να έχει καλή μόνωση έναντι του ήχου και της θερμότητας και να έχει ανθεκτική εσωτερική επένδυση για την προστασία των επιβατών από τραυματισμό σε περίπτωση πρόσκρουσής τους στα τοιχώματα της καμπίνας. Η επένδυση να επιδέχεται καθαρισμό. ΠΟΡΤΕΣ Θα πρέπει να έχει τέσσερις (4) ή πέντε (5) πόρτες. ΠΑΡΑΘΥΡΑ Τα παράθυρα θα είναι ηλεκτρικά ανοιγόμενα, τουλάχιστον εμπρός. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Η δεξαμενή καυσίμου να μην έχει χωρητικότητα κάτω των 40 λίτρων. Χώρος αποσκευών Ο χώρος αποσκευών θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 250 λίτρα Εξωτερικός Φωτισμός Το όχημα να φέρει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. που θα λειτουργούν αυτόματα μόλις τεθεί η όπισθεν. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Να έχει τουλάχιστον δύο (2) αερόσακους οδηγού συνοδηγού Αερόσακοι τύπου κουρτίνας εμπρός πίσω Η θέση του οδηγού να είναι εργονομική και ρυθμιζόμενη τουλάχιστον καθ ύψος. Το τιμόνι να έχει τουλάχιστον καθ' ύψος ρύθμιση. Τα καθίσματα του συνοδηγού και των επιβατών να είναι αναπαυτικά με υλικά υψηλών προδιαγραφών, με υφασμάτινη επένδυση ή δερμάτινη επένδυση.

5 Ζώνες ασφαλείας εμπρός-πίσω, με προεντατήρες στις εμπρός ζώνες Να υπάρχουν στηρίγματα προστασίας αυχένα τουλάχιστον στα εμπρός καθίσματα. Το αυτοκίνητο θα πρέπει να έχει air condition ή αυτόματο κλιματισμό. Να υπάρχει πίνακας οργάνων με ταχύμετρο, χιλιομετρητή, στροφόμετρο, δείκτη θερμοκρασίας, καυσίμου, ρολόι, και τις απαραίτητες ενδεικτικές λυχνίες. θα υπάρχει σύστημα κατά της θάμβωσης του αλεξήνεμου κατά προτίμηση με θερμό αέρα και του οπίσθιου κρυστάλλου με ηλεκτρική αντίσταση Να έχει δύο (2) εξωτερικούς καθρέπτες ρυθμιζόμενους ηλεκτρικά Να έχει ράδιο-cd καθώς και εγκατεστημένη κεραία και τέσσερα (4) τουλάχιστον ηχεία. Να έχει φώτα καμπίνας. Να διαθέτει υαλοκαθαριστήρες και σύστημα πλύσεως του εμπρός ή και του πίσω τζαμιού με νερό. Να έχει κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό. Να έχει γρύλο, πυροσβεστήρα, φαρμακείο, προειδοποιητικό τρίγωνο και μία σειρά βασικών εργαλείων και πατάκια καμπίνας εμπρός και πίσω. Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική γλώσσα, τα έγγραφα εγγυήσεων και βιβλίο συντήρησης καθώς και έγγραφο κατάλογο εξουσιοδοτημένων συνεργείων της Περιφερειακής Ενότητας Ιονίων Νήσων στα οποία θα μπορεί το αυτοκίνητο να επισκευάζεται και να συντηρείται. 3. ΛΟΙΠΑ - Υποχρεωτική η προσκόμιση πλήρων τεχνικών χαρακτηριστικών -τεχνικά φυλλάδια και φωτογραφίες για την καλύτερη αντίληψη του προσφερομένου οχήματος. Τα χαρακτηριστικά αυτά να περιλαμβάνουν τα κατωτέρω: -Εργοστάσιο κατασκευής και έτος. -Τύπο οχήματος. -Κυβισμό κινητήρα. -Μέγιστη πραγματική ισχύ (ΗΡ) του κινητήρα στις αντίστοιχες στροφές. -Μέγιστη ροπή στρέψης (Nm) του κινητήρα στις αντίστοιχες στροφές. -Σχέση συμπίεσης. -Αριθμό και διάταξη κυλίνδρων. -Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου. -Είδος και τύπος συμπλέκτη. -Είδος κιβωτίου ταχυτήτων.

6 -Είδος διαφορικού. -Περιγραφή συστήματος ανάρτησης. -Είδος και διαστάσεις ελαστικών. -Είδος συστήματος διεύθυνσης. -Περιγραφή συστήματος πέδησης -Εξωτερικές διαστάσεις του οχήματος. -Μεταξόνιο και μετατρόχια. -Βάρος οχήματος και ωφέλιμο φορτίο. -Ανώτατη ταχύτητα οχήματος. -Επιταχύνσεις του οχήματος. -Διάμετρο κύκλου στροφής. -Τύπο καθισμάτων και επένδυσή τους. -Εσωτερικός εξοπλισμός. -Όργανα ελέγχου οδήγησης. -Συστήματα ασφάλειας (αερόσακοι, προεντατήρες κ.τ.λ.). -λοιπός εξοπλισμός (air contition, ηλεκτρικά παράθυρα, ράδιο-cd, κλπ) -Παράδοση αυτ/του 100% πλήρες για χρήση, πλήρη μεταβίβαση 100% στον αγοραστή με όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση άδειας Κυκλοφορίας. -Επιπλέον των ζητουμένων, τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν ιδιαίτερα την ασφάλεια και την άνεση των επιβαινόντων, θα ληφθούν θετικά υπόψη κατά την αξιολόγηση. Το κριτήριο για την κατακύρωση και την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς Η παράδοση θα γίνει εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 1. Η πληρωμή του δικαιούχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα σε εύλογο χρονικό διάστημα βάσει: α) τιμολογίου του προμηθευτή β) βεβαίωσης του παραλήπτη για τα υλικά που παραλήφθηκαν και καταγράφηκαν γ) πρωτόκολλο παραλαβής από την τριμελή επιτροπή παραλαβής υλικών.

7 Οι προσφορές θα παραδίδονται στην Κεντρική Γραμματεία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, μέχρι την , ώρα 10:00 το πρωί (υπεύθυνη Κα Μήλεση Σωτηρία). Η αποσφράγιση της προσφοράς σας, θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα 12:00, στο χώρο της Κεντρικής Γραμματείας ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Προσφορές μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ ). Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ: Κοραής Ιωάννης Τηλ : 2221079604 Fax : 2221079604 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξάνδρεια, 06/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6 Μ3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά.

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ. Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, ισχυρής κατασκευής και γενικά οι διαστάσεις του και τα κατασκευαστικά στοιχεία του να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔΡΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Υ.ΠΕ.ΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762 2.

Διαβάστε περισσότερα

Mazda RX-8. Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Εξοπλισμός και Χρώματα.

Mazda RX-8. Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Εξοπλισμός και Χρώματα. Mazda RX-8 Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Εξοπλισμός και Χρώματα. Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Διαθεσιμότητα Μοντέλου Κινητήρες: Περιστροφικός κινητήρας RENESIS, 192 (141 kw) και 231 (170 kw) ίππων Δύο ρότορες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τογ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τογ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τογ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΔΙΑΚΗΡΥΙΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερ. 12-06-2015 Αριθ. Πρωτ: 14493 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός 22 Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός 22 Γνήσια αξεσουάρ 27 Επενδύσεις καθισμάτων 28 Βαφές αμαξώματος 29

Εξοπλισμός 22 Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός 22 Γνήσια αξεσουάρ 27 Επενδύσεις καθισμάτων 28 Βαφές αμαξώματος 29 Sprinter Van Περιε χόμ ε να. Sprinter με καρότσα 4 Φόρτωση και λειτουργικότητα 6 Van με παράθυρα (δεν διατίθεται στην Ελλάδα) 8 Λύσεις ειδικών υπερκατασκευών/ επαγγελματική τεχνογνωσία 10 Εσωτερικό 12

Διαβάστε περισσότερα

Mazda RX-8. Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Εξοπλισμός και Χρώματα.

Mazda RX-8. Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Εξοπλισμός και Χρώματα. Mazda RX-8. Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Εξοπλισμός και Χρώματα. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Κινητήρες: Περιστροφικός κινητήρας RENESIS, 192 (141 kw) και 231 (170 kw) ίππων Δύο ρότορες 654 κ.εκ. Τριοδικός καταλυτικός

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. Nέα ŠKODA Superb

SIMPLY CLEVER. Nέα ŠKODA Superb SIMPLY CLEVER Nέα ŠKODA Superb Περνάτε πολύ χρόνο της ζωής σας στο αυτοκίνητο. Νέα ŠKODA Superb. Ασύγκριτη άνεση. Δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί το σημερινό μας κόσμο χωρίς ταξίδια. Μπορεί με το αυτοκίνητό

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Via no. TREND, AMBIENTE και AVANTGARDE.

Το Via no. TREND, AMBIENTE και AVANTGARDE. Το Via no. TREND, AMBIENTE και AVANTGARDE. Το Viano 3 Το Via no. Ελευθερία κινήσεων για μια ζωή. Περιεχόμενα. Ένα «μικρό» θαύμα. Πρωτοποριακή σχεδίαση. Το Viano άνετο, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα