Αποφάσεις της 23ης συνεδρίας (ακαδημαϊκό έτος ) της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποφάσεις της 23ης συνεδρίας (ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της 20-3-2014"

Transcript

1 Αποφάσεις της 23ης συνεδρίας (ακαδημαϊκό έτος ) της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της Θ έ μ α 1o Τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού: α) της Α Παιδιατρικής Κλινικής, β) της Β Κλινικής Αναισθησιολογίας και γ) του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής. Η Σύγκλητος συμφώνησε με τα κάτωθι: α) Την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της Α Παιδιατρικής Κλινικής με την προσθήκη Μονάδας Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, η οποία θα λειτουργεί στο «Ευγενίδειο Θεραπευτήριο» (απόφαση της Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής ). β) Την τροποποίηση του εσωτερικού της Β Κλινικής Αναισθησιολογίας με αντικατάσταση του άρθρου 1 παρ. 8 του εν λόγω κανονισμού ως εξής: «Μονάδα Πόνου» αντί «Ιατρείο Πόνου». (απόφαση της Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής ). γ) Την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού του Εργαστηρίου Υγιεινής- Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής με την προσθήκη Ειδικής Μονάδας Πολιτικής & Οικονομίας Φαρμάκου. (απόφαση της Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής ). Θ έ μ α 2o Διάρρηξη και κλοπή στο κτήριο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Ανακοινώνεται το υπ. αριθμ. 121/ έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών επί του οποίου αναγράφονται τα κάτωθι: «Αξιότιμε κ. Πρύτανη Σε συνέχεια της πρωινής μου επιστολής (ΑΠ 118) σας ενημερώνω ότι το πρωί της Τρίτης 11 ης Μαρτίου 2014 διαπιστώθηκε διάρρηξη σε εργαστήριο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πανεπιστημιούπολη και κλοπή σημαντικού μέρους του εξοπλισμού του. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε η κλοπή του παρακάτω εξοπλισμού, με επιφύλαξη ότι ίσως διαπιστωθεί η έλλειψη πρόσθετου εξοπλισμού μετά από λεπτομερέστερη καταγραφή τις επόμενες ημέρες. 18 φορητοί υπολογιστές (5 Lenovo EDGE E530/5 Hewlett Packard Pavilion DV6/ 4 Lenovo G560/ 2 Hewlett Packard/ 1 Lenovo G5600/ 1 Apple 2 Samsung Tablet 2 MSI Netbooks 1 Apple ibook G4 3 θερμαντικά panels Έχει ειδοποιηθεί η Σήμανση για την καταγραφή αποτυπωμάτων και θα γίνει σχετική καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής Σας παρακαλώ για τις ενέργειές σας Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιωάννης Σταυρακάκης». Η Σύγκλητος, ύστερα από τα ανωτέρω και πρόταση του κ. Εμμ. Φραγκούλη, αποφασίζει ομόφωνα τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για τη διεύρυνση της ως άνω υπόθεσης και ορίζει για το σκοπό αυτό επιτροπή αποτελούμενη από τους κ. Μιχαήλ Σπουρδαλάκη Κοσμήτορα της Σχολής Ο.Π.Ε. και Λάζαρο Μεράκο καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Γραμματέας ορίζεται η κ. Ευγενία Μονογιού διοικητική υπάλληλος. Θ έ μ α 3o Απονομή τιμητικής διάκρισης στους γονείς των εκλιπόντων φοιτητών: Άννας- Μαρίας Βαγή και Κωνσταντίνου Κοκκόρα, του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Θ έ μ α 4α Απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα, μετά από απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, στον κ. Φωκίωνα Κολαΐτη.

2 Θ έ μ α 4β Απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα, μετά από απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, στον κ. Philip Pettit. Θ έ μ α 5o Ορισμός επόπτη του κτηρίου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Η Σύγκλητος λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο 120/ του Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και συγκεκριμένα - Ότι ο επόπτης του κτηρίου του Τμήματος, καθηγητής Δρακούλης Μαρτάκος, συνταξιοδοτείται με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους Την πρόταση του Προέδρου του Τμήματος, ορίζει τον κ. Δημήτριο Γκιζόπουλου αναπληρωτή καθηγητή επόπτη του κτηρίου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Θ έ μ α 6o Έγκριση Μητρώων εκλεκτόρων του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γαλλική Φιλολογία». Θ έ μ α 7o Έγκριση Μητρώων εκλεκτόρων του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: i) «Λογοτεχνική Μετάφραση και Συγκριτική Γραμματολογία». ii) «Γερμανική Λογοτεχνία και Συγκριτική Γραμματολογία». iii) «Γερμανικός Πολιτισμός-Νεότερες και σύγχρονες κατευθύνσεις της γερμανικής φιλοσοφίας». Θ έ μ α 8o ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ για την πλήρωση θέσης: στη βαθμίδα του καθηγητή του Τμήματος Φυσικής με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Θεωρία της Σχετικότητας». Θ έ μ α 9o Έγκριση Μητρώων εκλεκτόρων του Τμήματος Βιολογίας για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική-Μοριακή Μικροβιακή Γενετική» Τα θέματα 10 ο και 11 ο συζητώνται μαζί 2 Θ έ μ α 10o Ματαίωση του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (αρ. διακήρυξης 1/2013) για την καθαριότητα των κτηρίων του Ε.Κ.Π.Α. Θ έ μ α 11o Προκήρυξη νέου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτηρίων του Ε.Κ.Π.Α. με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Η Σύγκλητος αποφασίζει τα εξής: 1. Ματαίωση του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού με αρ. διακήρυξης 1/2013, προϋπολογισμού ,00 και χρονικής διάρκειας δύο ετών, για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των κτηρίων του Πανεπιστημίου Αθηνών

3 2. Εγκρίνει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης, για λόγους ανωτέρας βίας, μέχρι την ανάδειξη αναδόχου από τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, διάρκειας 3 μηνών προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με ομάδες κτηρίων καλουμένων των Εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά στον ματαιωθέντα διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί με την 1/2013 διακήρυξη. 3. Εγκρίνει την προκήρυξη, με σύντμηση προθεσμιών δημοσίευσης, ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τα κτήρια του Ε.Κ.Π.Α. τα οποία θα ομαδοποιηθούν από το Τμήμα Προμηθειών με αντικειμενικά κριτήρια. Θ έ μ α 12ο Καταβολή αποζημίωσης στη χήρα του εκλιπόντος δικηγόρου του Ε.Κ.Π.Α Μιχ. Φραγκούλη. Εγκρίθηκε δαπάνη ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Πανεπιστημίου, για την καταβολή αποζημίωσης στην κ. Ειρήνη Γρίβα χήρα του αποβιώσαντος δικηγόρου του Πανεπιστημίου Αθηνών Μιχαήλ Φραγκούλη. Θ έ μ α 13o Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 ναού Αγ. Αντύπα. Εγκρίθηκε ΑΔΑ:ΒΙΗΓ46ΨΖ2Ν-Κ4Π Θ έ μ α 14o Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 ναού Καπνικαρέας. Εγκρίθηκε ΑΔΑ: ΒΙΗΓ46ΨΖ2Ν-39Ο Θ έ μ α 15o Αλλαγή σκοπού διαθήκης της κληρονομίας Ζαχ. Ζαΐμη Αποφασίστηκε η τροποποίηση του σκοπού της κληρονομίας Ζαχαρούλας Ζαΐμη υπέρ του Πανεπιστημίου Αθηνών και συγκεκριμένα για την πρόσληψη ιατρικού προσωπικού, βάσει των διατάξεων της παρ. 16 του αρθρ. 34 του ν. 4115/2013, για την αντιμετώπιση των άμεσων και σοβαρών προβλημάτων λειτουργίας της Β Χειρουργικής Κλινικής που είναι εγκαταστημένη στο Αρεταίειο Νοσοκομείο και δεν έχει τη δυνατότητα στελέχωσης σε ιατρικό προσωπικό μέσω του Ε.Σ.Υ. Σχετική με την παρούσα απόφαση είναι εισήγηση/απόφαση της Εφορείας του Αρεταιείου Νοσοκομείου. Η υλοποίηση της παρούσας απόφασης ανατίθεται στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θ έ μ α 16o Αιτήματα των Φωτ. Βενιέρη, Κων. Γεωργαλά, Χρ. Καπελιό και Αντ. Εκίζου μεταπτυχιακών υποτρόφων, από τα έσοδα της κληρονομίας Αντ. Παπαδάκη, για παράταση της υποτροφίας τους. 3 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Θ έ μ α 1α Απονομή του τίτλου του ομότιμου καθηγητή της Νομικής Σχολής κ. Ευαγγ. Περάκη.

4 Θ έ μ α 1β Απονομή του τίτλου της ομότιμης καθηγήτριας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στις κ. Αλεξάνδρα Ζαμπετάκη-Λέκκα και Καλλιόπη Γάκη- Παπαναστασίου. Θ έ μ α 1γ Απονομή του τίτλου του ομότιμου καθηγητή του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης στους Δημ. Διαλέτη και Στυλ. Βοσνιάδου. 4 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θ έ μ α 1o Τροποποίηση της από απόφασης Συγκλήτου ως προς τη συμμετοχή της Γραμματέως της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ε.Κ.Π.Α. στο ετήσιο συνέδριο της Ε.U.A. Η Σύγκλητος λαμβάνοντας υπόψη: Την από απόφασή της (θέμα 23 ο ) με την οποία έχει αποφασισθεί, μεταξύ άλλων, η συμμετοχή της κ. Φωτεινής Φρύδα, Γραμματέως της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου, στο ετήσιο συνέδριο και τη Γενική Συνέλευση της European University Association (EUA), που θα διεξαχθούν στις Βρυξέλλες από 3 έως 4 Απριλίου Το από έγγραφο της κ. Ελ. Μαντζουράνη Προέδρου της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου με το οποίο γνωστοποιείται, μεταξύ άλλων, η αδυναμία μετακίνησης της κ. Φρύδα για λόγους υγείας και προτείνεται η αντικατάστασή της Αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση του υπό στοιχ. 2 σημείου της από απόφασής της Συγκλήτου (θέμα 23 ο ) με ΑΔΑ: ΒΙΚΖ46ΨΖ2Ν-ΔΙΟ μόνο ως προς το σημείο που αυτή αναφέρεται στη συμμετοχή της κ. Φωτ. Φρύδα στο ετήσιο συνέδριο και τη Γενική Συνέλευση της European University Association (EUA), που θα διεξαχθούν στις Βρυξέλλες από 3 έως 4 Απριλίου 2014 και αντικαθιστά την κ. Φρύδα από την κ. Ευθυμία Τσολακίδου διοικητικό υπάλληλο του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θ έ μ α 2o Εγκατάσταση της Νεφρολογικής Κλινικής. Η Σύγκλητος, ύστερα από ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, εγκρίνει την από απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής αναφορικά προς την εγκατάσταση της Νεφρολογικής Κλινικής, ιδρυθείσας βάσει της Υ.Α /Β1 (ΦΕΚ 619/ τ.β) στο Γ.Ν.Α. «Λαϊκό». iii) Θ έ μ α 3ο Έγκριση Μητρώων εκλεκτόρων του Τμήματος Νοσηλευτικής για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα i) του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Νοσηλευτική». ii) του Επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική». του Επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία της υγείας» Θ έ μ α 4o Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» των Τμημάτων: α) Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, β) Φιλολογίας και

5 γ) Ιστορίας και Αρχαιολογίας. 5 Η Σύγκλητος, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων: α) Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (συνεδρία ), β) Φιλολογίας (συνεδρία και γ) Ιστορίας και Αρχαιολογίας (συνεδρία ), αναφορικά προς το ανωτέρω θέμα. Αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 2 του ν. 3848/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 22 άρθ. 36 του ν. 4186/2013, την έγκριση του Εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» των ως άνω Τμημάτων, όπως καταρτίστηκε από τα Τμήματα.

Θ έ μ α 4o Αναπροσαρμογή νοσηλίων για κλινικές πράξεις που παρέχονται από τη Μονάδα Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων του Τμήματος Οδοντιατρικής.

Θ έ μ α 4o Αναπροσαρμογή νοσηλίων για κλινικές πράξεις που παρέχονται από τη Μονάδα Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων του Τμήματος Οδοντιατρικής. Αποφάσεις της 15ης συνεδρίας της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της 30-8-2012 Θ έ μ α 1ο Ορισμός Προέδρων των Τμημάτων: α) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, β) Μαθηματικών και γ) Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ

ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 15/02/2011 1. Θέµατα της ιεύθυνσης ηµοσίων Σχέσεων και Ιστορίας 1(1) Αποφασίζεται η έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 518,00

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 13 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 17ης Ιουλίου 2013

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 13 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 17ης Ιουλίου 2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 17-7-2013 ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Η Μ Ε Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 11 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 27ης Ιουνίου 2013

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 11 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 27ης Ιουνίου 2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 27-6-2013 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Θ Ε Μ Α Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 2011, ΤΗΣ 27/12/2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 2011, ΤΗΣ 27/12/2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 2011, ΤΗΣ 27/12/2010 1. Θέµατα της ιεύθυνσης ηµοσίων Σχέσεων και Ιστορίας 1(1) Αποφασίζεται: α) η διακοπή των συνδροµών εφηµερίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 18/04/2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 18/04/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 18/04/2011 1. Θέµατα της ιεύθυνσης ηµοσίων Σχέσεων και Ιστορίας 1(1) Αποφασίζεται η έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 1.266,50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 15/09/2010 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 2ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, ακαδημαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 25 η ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 της 30 ης Απριλίου 2014 Θ Ε Μ Α Τ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συνεδρίαση 25 η ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 της 30 ης Απριλίου 2014 Θ Ε Μ Α Τ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 30-4-2014 ώρα 12 μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Σε περίπτωση κωλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. αναπληρωματικό μέλος. της 2"^ Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ. α) Καταγραφή μηχανημάτων, ιδιοκτησίας ΕΚΠΑ, που χρησιμοποιεί η Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. αναπληρωματικό μέλος. της 2^ Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ. α) Καταγραφή μηχανημάτων, ιδιοκτησίας ΕΚΠΑ, που χρησιμοποιεί η Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανετηζττημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 2-7-2015 ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (1 ^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίτγτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ / 01.03.2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1: Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αύγουστος 2010 1 1.Πανεπιστημιακά Όργανα... 15 1.1. Πεπραγμένα Συγκλήτου 2006-2010... 15 1.1.1. Γραμματεία Συγκλήτου... 15 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 11/02/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 11ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 8 Άρθρο 1. Φιλοσοφία... 8 Άρθρο 2. Γενικές Αρχές Λειτουργίας... 8

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 Επιμέλεια έκδοσης: - Σταυρούλα ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, Καθηγήτρια - Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 157 84, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 727 4043, 4045 Fax: 210 7274046 Πρακτικά της συνεδρίασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ. Η Πανεπιστημιακή Λέσχη στεγάζεται στην οδό Ιπποκράτους 15 και Ακαδημίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ. Η Πανεπιστημιακή Λέσχη στεγάζεται στην οδό Ιπποκράτους 15 και Ακαδημίας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ Η Πανεπιστημιακή Λέσχη λειτουργεί ως Παράρτημα του Πανεπιστημίου Αθηνών και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και έχει σκοπό τη βελτίωση των βιοτικών συνθηκών των φοιτητών του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 30/11/2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 30/11/2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 30/11/2010 2. Θέµατα της Πανεπιστηµιακής Λέσχης 2(1) Επιχορήγηση της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, για το οικονοµικό έτος 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 01/08/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 25ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για το διαγωνισμό κατάταξης 80 δοκίμων Σημαιοφόρων στο Λιμενικό Σώμα

Προκήρυξη για το διαγωνισμό κατάταξης 80 δοκίμων Σημαιοφόρων στο Λιμενικό Σώμα Προκήρυξη για το διαγωνισμό κατάταξης 80 δοκίμων Σημαιοφόρων στο Λιμενικό Σώμα Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα, 2013. Ο Πρόεδρος του Τμήματος. Καθηγητής Αλέξιος Λέανδρος Σκαλτσούνης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα, 2013. Ο Πρόεδρος του Τμήματος. Καθηγητής Αλέξιος Λέανδρος Σκαλτσούνης 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός του παρόντος Οδηγού Σπουδών είναι η ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Τμήματος καθώς και για τη διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011)

Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011) Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011) Α1. Το Πρυτανικό Συμβούλιο εγκρίνει την αποστολή εγγράφου προς τον Υφυπουργό Πολιτισμού-Τουρισμού κ. Γ. Νικιτιάδη, σχετικά με αίτημα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Οργανισμός Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - Π.Δ. 432/81 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2004 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...... 4 Θεσμικό Πλαίσιο.. 5 Ι. Γενικές Αρχές...... 16 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ. με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ. με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 1. Εισαγωγή... 5 2. Δομή και αντικείμενο τυπικού Οργανισμού ΑΕΙ... 5 2.1 Δομή τυπικού

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 26/11/2010 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 8ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-200 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΛΙΖΟΥ Λ Α Ρ Ι Σ Α 2 0 0 9 2 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο οδηγός σπουδών εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 20ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 20ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 352/15 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 20284 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.27 09:10:18

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης και τη λήξη της αναστολής των διαδικασιών προσλήψεων λόγω προεκλογικής

Διαβάστε περισσότερα