Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 11/ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 23:45

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 11/16.4.2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 23:45"

Transcript

1 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/249/ ΑΔΑ:ΒΕΖΑ46Ψ842-Σ64 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 11/ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 23:45 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕ- ΛΕΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩ- ΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Χρήστος Σπίρτζης Πρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Πολυχρόνης Ακριτίδης Α Αντιπρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Αντώνιος Πρωτονοτάριος Γενικός Γραμματέας ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Κωνσταντίνος παραιτηθείς Αναπλ. Γεν. ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Κουρνιώτης Γραμματέας Γρηγόρης Γρηγοριάδης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ 22:45 Γεώργιος Ζερβάκης Σπυρίδων Κοντομάρης Μέλος Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ Κωνσταντίνος Μακέδος Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Αθανάσιος Μπούμης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Ασημούλα Σταγιάννη Γεώργιος Παπαναστασίου Μέλος Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ Γεώργιος Τσουκαλάς Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ AΠOΝΤΕΣ: Θεόδωρος Σεραφίδης παραιτηθείς Β Αντιπρόεδρος Νικόλαος Μήλης Μέλος Ιωάννης Φούρκας Μέλος Παρίστανται από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Ιωάννης Θεοδωράκης Παρασκευή Μπάτσου Πρόεδρος Α Αντιπρόεδρος 19:30 ΕΝΑΡΞΗ 20:15 23:10 Παρίσταται η κ. Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια ΤΕΕ Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε. ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ

2 2 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Εισηγήσεις Διευθύνσεων 2. Επικύρωση Πρακτικών 3. Κύκλοι συζητήσεων για τον ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ ενημέρωση για το θέμα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ από τον προσκεκλημένο, κ. Σπ. Πολλάλη, Πρόεδρο της «Ελληνικό Α.Ε.». 4. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με όλους τους Φορείς του τεχνικού κόσμου Συντονισμός και προγραμματισμός κινήσεων 5. Ανοιχτές αντιπροσωπείες και συγκεντρώσεις στα Περιφερειακά Τμήματα Προγραμματισμός δράσης 6. Αντικατάσταση του κ. Κρεμαλή στο EFCE, λόγω εξωθεσμικής δραστηριότητάς του με την Τρόικα. 7. Ενημέρωση ΤΜΗΜΑ Α της Αποφ.Α1/Σ11/2013 Κινητοποιήσεις Ο Πρόεδρος ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης, αφού ενημέρωσε την Διοικούσα Επιτροπή για την απαράδεκτη κίνηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που όρισε νέα μέλη στο Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. μη περιλαμβανόμενα στην πρόταση του ΤΕΕ, εισηγείται τη διοργάνωση: α) Συγκέντρωσης διαμαρτυρίας με όλους τους Φορείς του τεχνικού κόσμου και β) Ανοιχτές αντιπροσωπείες και συγκεντρώσεις στα Περιφερειακά Τμήματα, για τα ασφαλιστικά προβλήματα των μηχανικών με τη συμμετοχή των παρακάτω συνδικάτων. Ο συντονισμός προτείνεται ως εξής: Α. Σωματεία που εντάσσονται στη ΓΣΕΕ και τα Εργατικά Κέντρα (υπεύθυνοι: Πρωτονοτάριος, Τσουκαλάς, Κοντομάρης) Β. Ομοσπονδίες που εντάσσονται στη ΓΕΣΕΒΕ (υπεύθυνοι: Πρωτονοτάριος, Κουρνιώτης, Ηλιόπουλος) Γ. Ομοσπονδίες που εντάσσονται στην ΑΔΕΔΥ και Δημ. Τομείς (υπεύθυνοι: Πρωτονοτάριος, Τσουκαλάς, Κοντομάρης)

3 3 Δ. Σύλλογοι και Σωματεία και Κινήσεις Μηχανικών (υπεύθυνοι: Σεραφίδης, Σιούνας, Κουρνιώτης, Σταγιάννη, Γρηγοριάδης) Ε. Περιφερειακά Τμήματα (υπεύθυνοι: Θεοδωράκης, Μακέδος, Τσουκαλάς) Στ. Ομάδα Τεκμηρίωσης (Μακέδος, Κοντομάρης, Παπαναστασίου, Τσουκαλάς, Μήλης) Ζ. Ομάδα Διοργάνωσης Κεντρικής Εκδήλωσης (Μπούμης, Παπαναστασίου, Μπάτσου, Κυριακόπουλος) Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. μειοψηφεί, εκφράζοντας τη γενική θέση της παράταξής του σε διαφωνία με τον προσανατολισμό, το πλαίσιο και τις μορφές πάλης των κινητοποιήσεων του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου ΤΕΕ. Κατά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος (19:30) προσήλθε στη συζήτηση ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Ι. Θεοδωράκης. Αποφ.Α2/Σ11/2013 Χορήγηση πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο ΤΕΕ Αγγελική Σκουτέρη. Η Διοικούσα Επιτροπή, έχοντας υπόψη ότι την συζητείται σε μετ αναβολήν δικάσιμο ενώπιον του Γ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (7μελής σύνθεση) η, από και με αριθμό κατάθεσης 3729/2008, αίτηση ακύρωσης του ΤΕΕ ΝΠΔΔ κατά του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την ακύρωση της, με αριθμό πρωτοκόλλου Φ0900/οικ.9042/521/ , πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και μετά από εισήγηση (αριθ. πρωτ. 228/ ) της παριστάμενης Γεν. Διευθύντριας ΤΕΕ κ. Δ. Κανέλλου που ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση του Γρ. Δικαστικού ΤΕΕ, αποφασίζει να υποβληθεί δήλωση παραιτήσεως εκ του δικογράφου της άνω αίτησης ακύρωσης και χορηγεί πληρεξουσιότητα στην έμμισθη δικηγόρο ΤΕΕ Αγγελική Σκουτέρη του Κωνσταντίνου (ΑΜ ΔΣΑ 20725) να προβεί σε δήλωση παραιτήσεως από το δικόγραφο της προμνησθείσας αίτησης ακύρωσης κατά την επ ακροατηρίω συζήτησή της κατά την άνω δικάσιμο ή σε κάθε μετ αναβολήν δικάσιμο, ενεργούσα ο,τιδήποτε είναι αναγκαίο προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού και για την κατά νόμο προάσπιση των συμφερόντων του ΤΕΕ. Επικυρώνεται αυθημερόν.

4 4 Αποφ.Α3/Σ11/2013 Κύκλοι συζητήσεων για τον ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ ενημέρωση για το θέμα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ από τον προσκεκλημένο κ. Σπ. Πολλάλη, Πρόεδρο της «Ελληνικό Α.Ε.». Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε από τον προϊστάμενο κ. Σπ. Πολλάλη, πρόεδρο της «Ελληνικό Α.Ε.» και την κ. Κουβέλη, Αρχιτέκτονα Πολεοδόμο, για την πρόταση αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, στο πλαίσιο της παρέμβασης του ΤΕΕ για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, αποφασίζει τη διοργάνωση ημερίδας για το θέμα. Ο Πρόεδρος ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης θα παραστεί στην αυριανή κοινή συνέντευξη τύπου ΤΕΕ, Δήμων, ΕΜΠ και φορέων για την αξιοποίηση του χώρου αυτού. Κατά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος (20:15) αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Ι. Θεοδωράκης. ΘΕΜΑ Ι/Σ11/2013 Συζήτηση για τον ορισμό Νέου Προέδρου στο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ν. Αττικής για θέματα προσωπικού ΤΕΕ και ΟΑΣΠ. Η Δ. Επιτροπή ενημερώνεται για την υπ αριθμ. 228/ της παρισταμένης προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Αικατερίνης Τραντάλη που αφορά στον ορισμό νέου προέδρου στο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ν. Αττικής για θέματα προσωπικού ΤΕΕ και ΟΑΣΠ. Ο Πρόεδρος ΤΕΕ αποσύρει το θέμα προκειμένου να εγγραφεί ως ξεχωριστό θέμα στην ημερήσια διάταξη και να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση. Αποφ.Α4/Σ11/2013 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στη μόνιμη υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε. κ. Εύα-Ιββόνα Παπαδημητρίου- Ματσίνσκα του Λέσλαβ, λόγω της από αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης της Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. έχοντας υπόψη: 1. Τη με αριθμ. πρωτ. 4549/ (ΑΔΑ:ΒΕΤ646Ψ842-1ΒΖ) απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε., με την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της μόνιμης υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε. κ. Εύας-Ιββόνας Παπαδημητρίου- Ματσίνσκα του Λέσλαβ, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Β, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της από την Υπηρεσία λόγω συνταξιόδοτησης. 2. Το Φ.Ε.Κ. 352/ , τεύχος τρίτο, όπου δημοσιεύθηκε περίληψη της ως άνω απόφασης του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. 3. Τα άρθρα 147, 148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007).

5 5 4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4544/1966 (Φ.Ε.Κ. 185/1966). 5. Τις διατάξεις του Ν. 2112/ Το γεγονός ότι η συνολική αναγνωρισμένη δημόσια υπηρεσία της υπαλλήλου έως ανέρχεται σε είκοσι τρία (23) έτη, ένα (1) μήνα και μία (1) ημέρα. 7. Την εισήγηση (αρ. πρωτ. 228/ ) της παρισταμένης προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Αικατερίνης Τραντάλη, Αποφασίζει Την καταβολή αποζημίωσης στη δικαιούχο κ. Εύα-Ιββόνα Παπαδημητρίου-Ματσίνσκα του Λέσλαβ σύμφωνα με τις βασικές αποδοχές της (παρ. 2, άρθρο 1, του Ν. 4024/2011) όπως παρακάτω: Βασικός μισθός 1.465,00 Οικογενειακή παροχή 53,00 Κίνητρο απόδοσης 50,00 Σύνολο μηνιαίων ακαθ. αποδοχών 1.568,00 Ετήσιες αποδοχές 1.568,00 X 12 μήνες = ,00 Επίδομα Δώρου Πάσχα 250,00 Επίδομα Άδειας 250,00 Επίδομα Δώρου Χριστουγέννων 500,00 Σύνολο ετησίων αποδοχών με δώρα ,00 Μηνιαίες αποδοχές για τον υπολογισμό της αποζημίωσης: ,00 : 12 μήνες = 1.651,33 Σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας της υπαλλήλου, η αποζημίωση είναι ίση με τις αποδοχές δεκαεννέα (19) μηνών ήτοι: Ποσό αποζημίωσης: 1.651,33 X 19 μήνες αποζημίωση =31.375,27 Η Διοικούσα Επιτροπή διευκρινίζει ότι σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α ), η οποία τροποποίησε το άρθρο 33 του ν. 1876/90 (ΦΕΚ 27 Α ), το καταβλητέο ποσό στη δικαιούχο κ. Εύα- Ιββόνα Παπαδημητρίου-Ματσίνσκα του Λέσλαβ ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων Ευρώ (15.000,00 ). Το ποσό που δεσμεύεται είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης (ΚΑΕ 0631 α). Διευκρινίζεται ότι η παρούσα απόφαση θα υλοποιηθεί όταν υπάρχει η δυνατότητα εκταμίευσης του παραπάνω ποσού. Αποφ.Α5/Σ11/2013 Κατακύρωση Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών ηχογράφησης - μαγνητοφώνησης των Εκδηλώσεων του ΤΕΕ και της απομαγνητοφώνησης των ηχογραφημένων μαγνητοφωνημένων πρακτικών (Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 42587/ )

6 6 Η Διοικούσα Επιτροπή, σε συνέχεια της υπ αριθμ. Γ1/Σ21/2012 απόφασής της για την Προκήρυξη του Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες ηχογράφησης - μαγνητοφώνησης των Εκδηλώσεων του ΤΕΕ και της απομαγνητοφώνησης των ηχογραφημένων μαγνητοφωνημένων πρακτικών και έχοντας υπ όψιν: 1. την υπ αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 42587/ Διακήρυξη του διαγωνισμού 2. την από απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ για την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών 3. το 2 ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών, σύμφωνα με το οποίο: «Η Επιτροπή.κατέγραψε τις προσφερόμενες τιμές, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ηχογράφηση Μαγνητοφώνηση 600 ώρες Απομαγνητοφώνηση στα Ελληνικά των 100 λέξεων Υβριδική Απομαγνητοφώνηση 20 ώρες Σύνολο χωρίς ΦΠΑ Σύνολο με ΦΠΑ 1. no noise Μυλωνάκη Γεωργία 2.400, ,00 900, , ,00 2. Tsakiris Conference Support 3.000, , , , ,00 Από τη σύγκριση των οικονομικών προσφορών προκύπτει μειοδότρια η εταιρία «no noise Μυλωνάκη Γεωργία» και η Επιτροπή εισηγείται, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, ως υποψήφια ανάδοχο για την ανάθεση της υπηρεσίας την εταιρία «no noise

7 7 Μυλωνάκη Γεωργία» με συνολική προσφερόμενη τιμή το ποσό των πλέον ΦΠΑ..» 4. το 3 ο Πρακτικό της Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο τα δικαιολογητικά που προσκόμισε η υποψήφια Ανάδοχος εταιρεία και αυτά που αναζήτησε αυτεπάγγελτα η Υπηρεσία του ΤΕΕ είναι πλήρη και νόμιμα 5. την εισήγηση (αρ. πρωτ. 228/ ) της παρισταμένης προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ι. Γιαλκέτση, α π ο φ α σ ί ζ ε ι α) την αποδοχή και έγκριση του 2 ου και 3 ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και β) την κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών ηχογράφησης - μαγνητοφώνησης των Εκδηλώσεων του ΤΕΕ και της απομαγνητοφώνησης των ηχογραφημένων μαγνητοφωνημένων πρακτικών, στην εταιρεία «no noise ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» σύμφωνα με την Οικονομική και Τεχνική Προσφορά της και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης του διαγωνισμού. Ο Αθ. Μπούμης Μέλος Δ.Ε. ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. Επικυρώνεται αυθημερόν. Απόφ.Α6/Σ11/2013 Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Εξοπλισμού και Αδειών Λογισμικού σε Διάταξη Υψηλής Διαθεσιμότητας για τη Διαχείριση της Ψηφιακής Ταυτότητας των Κτηρίων (Κωδ. ΟΠΣ: Κωδ. ΠΔΕ: 2011ΣΕ ) Κατακύρωση Διαγωνισμού Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ λαμβάνοντας υπ όψιν: 1. το Π.Δ. της 27.11/ «Περί Κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ 430/Α/ ), όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει 2. το Π.Δ. 295/2002 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)» (ΦΕΚ 262/Α/2002) 3. το Ν.Δ. 496/74 «Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α 204), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 4. το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.τ.λ.», αναλογικά εφαρμοζόμενο 5. το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α 19), «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», αναλογικά εφαρμοζόμενο

8 6. το Π.Δ. 60/ (ΦΕΚ Α 64) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσιών συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 7. το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α 150), αναλογικά εφαρμοζόμενο για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά στην με αρ. Πρωτ / Διακήρυξη 8. το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 9. την με αρ /ΕΥΣ/1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) και τις με αρ /ΕΥΘΥ/2041/ (ΦΕΚ 1957/Β/ ) και 28020/1212/ (ΦΕΚ 1088/Β/ ) τροποποιήσεις της, καθώς και το Εγχειρίδιο Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά 10. την με αρ /ΨΣ2179-Α2/ (ΑΔΑ: 4ΑΧΑΦ-Λ5Λ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών υψηλής διαθεσιμότητας στο ΤΕΕ για την ευρύτερη εξυπηρέτηση του τεχνικού κόσμου και των πολιτών» και κωδικό ΟΠΣ και κωδικό ΠΔΕ 2011ΣΕ την με αρ. Γ11/Σ17/2012 (ΑΔΑ: Β41Α46Ψ842-ΡΔΝ) απόφαση «Έγκριση Υλοποίησης των υποέργων με α/α 3 και 4 σχετικά με την ψηφιακή ταυτότητα των κτηρίων της πράξης με κωδ. ΟΠΣ: του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση » 12. την με αρ. Πρωτ / (ΑΔΑ: Β41Α46Ψ842-ΩΡ3) Διακήρυξη του διαγωνισμού 13. τις με αρ. Γ3/Σ5/2012 (ΑΔΑ: Β44Υ46Ψ842-ΜΜΞ), Α14/Σ12/2012 (ΑΔΑ: Β4ΙΖ46Ψ842-Ω3Ζ) και Γ5/Σ21/2012 (ΑΔΑ: Β4ΣΩ46Ψ842- ΨΑΒ) αποφάσεις για τη συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για το έτος το γεγονός ότι η αναφερόμενη πράξη χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση », με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», η δε δαπάνη της θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 15. την με αρ. Α7/Σ2/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΗ46Ψ842-7Γ8) απόφαση για την Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Συμμετοχής 16. την με αρ. Α13/Σ5/2013 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ για την Αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών 17. την με αρ. Γ4/Σ6/2013 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ για την Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών 8

9 9 18. το 4 ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, σύμφωνα με το οποίο: «..Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο φάκελος των δικαιολογητικών έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα και ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από την Ένωση των Εταιρειών είναι πλήρη, νόμιμα και σύμφωνα με τις παραγράφους Β2.4 (Β2.4.3 και Β2.4.6), Β2.5 και Β4.4 της διακήρυξης του Διαγωνισμού. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ την κατακύρωση του διαγωνισμού στnν Ένωση Εταιρειών ALTEC PANSYSTEMS, προκειμένου να λάβει τη σχετική απόφαση, σύμφωνα με την παράγραφο Β4.4 της Διακήρυξης..» 19. την εισήγηση (αρ. πρωτ. 228/ ) της παρισταμένης προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννας Γιαλκέτση, α π ο φ α σ ί ζ ε ι α) την αποδοχή και έγκριση του 4 ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και β) την κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Εξοπλισμού και Αδειών Λογισμικού σε Διάταξη Υψηλής Διαθεσιμότητας για τη Διαχείριση της Ψηφιακής Ταυτότητας των Κτηρίων» στην Ένωση Εταιρειών «ALTEC INTEGRATION A.E. PANSYSTEMS A.E.» στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ και εβδομήντα λεπτών ( ,70 ) χωρίς Φ.Π.Α. [ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών ( ,48) με Φ.Π.Α.], πλέον του ποσού των τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών ( ,98 ) χωρίς Φ.Π.Α. [τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δέκα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών ( ,60 ) με Φ.Π.Α.], σχετικά με την τυχόν ανάθεση, μεταγενεστέρως, μετά τη λήξη της περιόδου συντήρησης, των υπηρεσιών συντήρησης για δύο (2) χρόνια στην ως άνω Ένωση Εταιρειών, αναφορικά με τη δυνατότητα τυχόν άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης. Οι Γρ. Γρηγοριάδης και Σπ. Κοντομάρης, Μέλη Δ.Ε. μειοψηφούν. Οι Αθ. Μπούμης και Γ. Τσουκαλάς, Μέλη Δ.Ε. ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. Επικυρώνεται αυθημερόν. Αποφ.Α7/Σ11/2013 Συζήτηση για τα οικονομικά πληρωμές Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για την υπ αριθμ. 228/ εισήγηση της παρισταμένης προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννας Γιαλκέτση που αφορά σε σχέδια

10 10 αποφάσεων πληρωμών, αναβάλλει τη συζήτηση του θέματος για να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση. Αποφ.Α8/Σ11/2013 Συνδιοργάνωση με τoν Σύλλογο Πολιτικού Προσωπικού Γενικών Διευθύνσεων ΥΕΘΑ Ημερίδας με θέμα «Ο ρόλος της έρευνας και καινοτομίας στον Αμυντικό Τομέα για ανάπτυξη της χώρας» Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση του Α Αντιπροέδρου της κ. Χρ. Ακριτίδη και την αρ. πρωτ. 228/ εισήγηση της παρισταμένης Γενικής Διευθύντριας Δήμητρας Κανέλλου η οποία ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας και μετά από σχετικό αίτημα του Συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού Γενικών Διευθύνσεων ΥΕΘΑ, αποφασίζει τη συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Πολιτικού Προσωπικού Γενικών Διευθύνσεων ΥΕΘΑ, την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής και Άμυνας (ΕΕΛΕΑΑ) και την ΕΜΔΥΔΑΣ, Ημερίδας με θέμα «Ο ρόλος της έρευνας και καινοτομίας στον Αμυντικό Τομέα για ανάπτυξη της χώρας», η οποία θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαΐου αρχές Ιουνίου, υπό την προϋπόθεση συμμετοχής και του Συλλόγου Ελλήνων Αεροναυπηγών, καθώς και των Συλλόγων των εργαζομένων των αμυντικών βιομηχανιών (ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΕΑΣ). Στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης, η ΔΕ αποφασίζει τη δωρεάν διάθεση της αίθουσας εκδηλώσεων του ΤΕΕ, ως τόπο διεξαγωγής της Ημερίδας. Ο Σπ. Κοντομάρης, Μέλος Δ.Ε. μειοψηφεί. Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. απουσίαζε κατά τη συζήτηση και τη λήψη της παρούσας απόφασης. Αποφ.Α9/Σ11/2013 Τροποποίηση διόρθωση της Γ34/Σ23/2011 απόφασης της ΔΕ ως προς το όνομα μέλους της ΜΕ Θεμάτων Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 228/ ) της παρισταμένης Γενικής Διευθύντριας Δήμητρας Κανέλλου η οποία ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας, τροποποιεί την υπ αριθμό Γ34/Σ23/2011 απόφασή της που αφορά τη συγκρότηση της Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, ως προς το όνομα μέλους της, όπου αντί του λανθασμένου «Μανολόπουλος Χρήστος» διορθώνεται με το ορθό «Μανόπουλος Χρήστος». Η υπ αριθμό Γ34/Σ23/2011 απόφαση της ΔΕ ισχύει κατά τα λοιπά. Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. απουσίαζε κατά τη συζήτηση και τη λήψη της παρούσας απόφασης.

11 11 Αποφ.Α10/Σ11/2013 Συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Intelligent EnergyEurope II -Έργο SEAP-PLUS - Υποστήριξη του Συμφώνου των Δημάρχων - Συντονισμός Διαδημοτικής Ενεργειακής Ημέρας Η Δ. Επιτροπή, σε συνέχεια και σε εκτέλεση όσων ορίζουν : α) Η υπ αρ. ΙΕΕ/11/978/ S / υπογραφείσα σύμβαση (GRAND AGREEMENT) μεταξύ ΤΕΕ και EACI, όπως τροποποιήθηκε με την 1 η τροποποίηση ΙΕΕ/11/978/S / β) Η υπ αρ.α1/σ23/2012 Απόφασή της γ) Η από υπογραφείσα σύμβαση (PARTNERSHIP AGREEMENT) μεταξύ του ΤΕΕ και της Γεν.Δ/νσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ενέργειας (Directorate General for Energy of the European Commission) και δ) λαμβάνοντας υπόψη την αρ. πρωτ. 228/ εισήγηση της παρισταμένης Γενικής Διευθύντριας Δήμητρας Κανέλλου η οποία ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας, Αποφασίζει Τη διοργάνωση Διαδημοτικής Ενεργειακής Ημέρας (Δράσης) με θέμα καλλιτεχνικό διαγωνισμό ανάδειξης της καλύτερης ζωγραφικής σύνθεσης μαθητή/τριας δημοτικού σχολείου των Δήμων που συντονίζει το ΤΕΕ στο πλαίσιο του SEAP-PLUS και του Συμφώνου των Δημάρχων. Ο καλλιτεχνικός διαγωνισμός θα έχει τίτλο «Ζωγραφίζω τι κάνουμε στην πόλη μας για να καθαρίσουμε τον ουρανό της». Η διοργάνωση αυτή θα γίνει στο πλαίσιο της υποχρέωσης του ΤΕΕ να διοργανώσει Ενεργειακές Ημέρες (Δράσεις) -Energy Days, όπως ορίζουν: η υπογραφείσα σύμβαση (παρ Work Package 4, Task 4.1, 1 η τροποποίηση ΙΕΕ/11/978/S / ), η υπ αρ.α1/σ23/2012 Απόφαση της ΔΕ (σελ 4) και η από υπογραφείσα σύμβαση (PARTNERSHIP AGREEMENT) μεταξύ του ΤΕΕ και της Γεν.Δ/νσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ενέργειας (Directorate General for Energy of the European Commission), (σελ.2, task d). Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2013 και θα συνίσταται στη βράβευση μιας ζωγραφικής σύνθεσης, για κάθε συντονιζόμενο από το ΤΕΕ Δήμο. Τα βραβεία θα είναι ισότιμα μεταξύ τους και θα απονέμονται στις συνθέσεις που θα έχουν κριθεί ως οι καλύτερες, μεταξύ των μαθητών των δημοτικών σχολείων κάθε

12 12 Δήμου. Ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί και θα διοργανωθεί ξεχωριστά στον κάθε εποπτευόμενο Δήμο με ευθύνη δική του και σε ημερομηνία της επιλογής του. Οι Δήμοι θα βοηθηθούν από το ΤΕΕ σε θέματα τεχνικών συμβουλών και παροχής ενημερωτικού υλικού. Τα βραβεία που θα δοθούν από το ΤΕΕ θα είναι αναμνηστικές πλακέτες και θα απονεμηθούν σε ειδική εκδήλωση εντός του Ιουνίου του 2013, στα Γραφεία του ΤΕΕ, Νίκης 4 στην Αθήνα. Η εκδήλωση απονομής θα προβληθεί στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα, ως Ενεργειακή Ημέρα (Δράση) SEAP-PLUS του ΤΕΕ, ως Συντονιστή Προγράμματος και ως Εθνικού Συντονιστή του Συμφώνου των Δημάρχων. Οι απονομές του τίτλου της καλύτερης σύνθεσης του κάθε Δήμου για τις οποίες οφείλουν να διανείμουν φωτογραφίες και δελτία τύπου στον έντυπο και ηλεκτρονικό τοπικό τύπο- θα παρουσιαστούν ως Ενεργειακές Ημέρες των Δήμων. Προϋπολογισμός κάλυψης δαπανών ορίζεται το ποσό των 550,00, από το οποίο θα καλυφθούν τα βραβεία και οι δαπάνες παράθεσης καφέ, αναψυκτικών, και βουτημάτων για 70 άτομα. Υπενθυμίζεται ότι η ως άνω δαπάνη εντάσσεται στον προϋπολογισμό συμμετοχής του ΤΕΕ στο έργο (Χρηματοδότηση Προγράμματος 75%, ιδία συμμετοχή ΤΕΕ 25%) και η πληρωμή θα γίνει από τον Κ.Α.9319β. Ο Σπ. Κοντομάρης, Μέλος Δ.Ε. μειοψηφεί. Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. απουσίαζε κατά τη συζήτηση και τη λήψη της παρούσας απόφασης. Αποφ.Α11/Σ11/2013 Ανάθεση τεχνικής υποστήριξης του έργου με τίτλο «Adding to SEAP (Sustainable Energy Action Plan) more participants, more contain across Europe (SEAP-PLUS)» που θα υλοποιήσει το ΤΕΕ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Intelligent Energy Europe II» Η Δ.Ε., έχοντας υπόψη: Α)Την υπ αριθμ. Α2/Σ15/2011 Απόφασή της που αφορά στη συμμετοχή του ΤΕΕ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Intelligent Energy Europe» (CIP-IEE-2011) ως επικεφαλής εταίρος (Δικαιούχος εταίρος) με την υποβολή πρότασης με τίτλο «Adding to SEAP (Sustainable Energy Action Plan) more participants, more contain across Europe (SEAP-PLUS)» Β) την υπ αριθμ. Α2/Σ4/2012 Απόφασή της σχετικά με την συμμετοχή ΤΕΕ στο Συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Intelligent Energy Europe II»- Έγκριση υλοποίησης προγράμματος με τίτλο «Adding to SEAP(Sustainable Energy Action Plan) more participants, more contain across Europe (SEAP-PLUS)

13 13 Γ) την υπ αριθμ. ΙΕΕ/11/978/S / υπογραφείσα Σύμβαση (Grand Agreement) μεταξύ ΤΕΕ και EACI, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 1η Τροποποίηση ΙΕΕ/11/978/S / στην οποία περιγράφονται αναλυτικά το αντικείμενο του έργου και το χρονοδιάγραμμα αυτού και Δ) την εισήγηση της παρισταμένης Γενικής Διευθύντριας ΤΕΕ κ. Δ. Κανέλλου, αναθέτει στον κ. Χρυσόστομο Δούκα, Μ.Μ. την τεχνική υποστήριξη του έργου με τίτλο «Adding to SEAP (Sustainable Energy Action Plan) more participants, more contain across Europe (SEAP-PLUS)» που υλοποιεί το ΤΕΕ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Intelligent Energy Europe II», σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αντικειμένου και το χρονοδιάγραμμα αυτού όπως αυτά ορίζονται στην ως άνω σύμβαση με ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες που αφορούν σε όλο το φάσμα των απαιτήσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή Δήμων στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ορίζεται το διάστημα από 1 η Απριλίου 2013 έως την 30 η Σεπτεμβρίου 2014 Το κόστος της ανάθεσης ορίζεται στο ποσό των 7.000,00 και ως χρόνος παράδοσης του έργου, το οποίο θα παραδίδεται τμηματικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου ορίζεται η Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη αυτή επιβαρύνει το ΤΕΕ μόνο σε ποσοστό 25% καθώς το 75% καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου. Υπεύθυνοι για την παραλαβή του έργου ορίζονται τα Μέλη της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών ΤΕΕ όπως αυτά ορίζονται με σχετικές Αποφάσεις Δ.Ε για τα έτη 2013 και (υπ αριθμ. Γ4/Σ30/2012 Αποφ. Δ.Ε. περί Συγκρότησης Επιτροπών Προμηθειών για το έτος 2013) Διευκρινίζεται ότι για την παραπάνω ανάθεση θα υπογραφεί σχετική σύμβαση μεταξύ του ΤΕΕ και του κ. Χρ. Δούκα. Ο Σπ. Κοντομάρης, Μέλος Δ.Ε. μειοψηφεί. Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. απουσίαζε κατά τη συζήτηση και τη λήψη της παρούσας απόφασης. Αποφ.Α12/Σ11/2013 Επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών και Δημιουργία Ομάδων Υλοποίησης για το Υποέργο3: "Ανάπτυξη Συστημάτων Δημιουργίας Διαχείρισης και Ελέγχου της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας των Κτηρίων» της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών υψηλής διαθεσιμότητας στο ΤΕΕ για την ευρύτερη εξυπηρέτηση του τεχνικού κόσμου και των πολιτών» (κωδ. ΟΠΣ ).

14 Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 228/ ) του παρισταμένου προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας κ. Ν. Παναγιωτόπουλου και τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη και έχοντας υπόψη: 1. το Π.Δ. της 27-11/ «Περί Κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. της 27.11/ (ΦΕΚ 430/Α/1926), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 14 του Ν. 1486/84 (ΦΕΚ 161/Α/1984) και την παράγραφο 39 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137/Α/1993) και συνεχίζουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται και μετά την ισχύ του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), σύμφωνα με το οποίο 2. το Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α /1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύει, 3. το Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιοβαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226 Α ), όπως ισχύει, 4. το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 5. τις προηγούμενες αποφάσεις της με αρ. Γ11/Σ17/ [ΑΔΑ: Β41Α46Ψ842-ΡΔΝ] και Α8/Σ2/ [ΑΔΑ: ΒΕΥΗ46Ψ842-7Γ8] σχετικά με την υλοποίηση με Ίδια Μέσα του υποέργου [3] "Ανάπτυξη Συστημάτων Δημιουργίας Διαχείρισης και Ελέγχου της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας των Κτηρίων» της πράξης με κωδ ΟΠΣ , 6. τη με αρ. Γ4/Σ30/2012 Απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ για τον ορισμό της Επιτροπής Παραλαβής Υλικών και Υπηρεσιών του ΤΕΕ, 7. τη με αρ / Βεβαίωση του ΑΣΕΠ, σχετικά με την έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με ειδικότητες εξωτερικών συνεργατών που απαιτούνται για την υλοποίηση του υποέργου [3], 8. το με το με αρ /ΨΣ6073-Β/ έγγραφο της ΕΥΔ του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση «Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης υπό προϋποθέσεις για το Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης του Υποέργου [3] "Ανάπτυξη Συστημάτων Δημιουργίας, Διαχείρισης και Ελέγχου της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας των Κτηρίων (με ίδια μέσα)" της Πράξης [355378] Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών 14

15 15 υψηλής διαθεσιμότητας στο ΤΕΕ για την ευρύτερη εξυπηρέτηση του τεχνικού κόσμου και των πολιτών», 9. τη με αρ. 8436/ Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Προέδρου του ΤΕΕ για το υποέργο [3] "Ανάπτυξη Συστημάτων Δημιουργίας Διαχείρισης και Ελέγχου της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας των Κτηρίων» της πράξης με κωδ. ΟΠΣ , 10. τη με αρ. 3287/ [ΑΔΑ: ΒΕΥΤ46Ψ842-ΙΚ9] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Συστημάτων Δημιουργίας Διαχείρισης και Ελέγχου της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας των Κτηρίων», 11. το από ο πρακτικό της Επιτροπής για την Αξιολόγηση των Εξωτερικών Συνεργατών η οποία ορίστηκε με την Α8/Σ2/ απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ, 12. το γεγονός ότι το παρόν έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και ιδίως από το ΕΠ «Ψηφιακή σύγκλιση », με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), η δε δαπάνη του θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 2011ΣΕ ), αποδέχεται και εγκρίνει την εισήγηση της υπηρεσίας και αποφασίζει τα παρακάτω: Α. την ανάθεση έργου ανά ειδικότητα και αριθμό εξωτερικών συνεργατών και τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με το ΤΕΕ για την εκτέλεσή του με τους παρακάτω εξωτερικούς συνεργάτες: ΨΣ-Υ3.01 «Μηχανικός Πληροφορικής Επίπεδο εκπαίδευσης ΠΕ Αναλυτής Πληροφοριακών με εμπειρία στη σχεδίαση συστημάτων πολλών συνδρομητών. Ανάλυση συστημάτων» : ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) ΨΣ-Υ3.02 «Μηχανικός Βάσεων Δεδομένων (senior) (Διαχείριση, XML, Database Schema, SQL) Επίπεδο εκπαίδευσης ΠΕ με εμπειρία στη δημιουργία σχημάτων δεδομένων και προγραμματισμό αυτοματισμών (triggers, stored procedures)»: ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) ΝΟΤΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) ΨΣ-Υ3.03 «Μηχανικός Λογισμικού Java (junior)- Επίπεδο εκπαίδευσης ΠΕ-ΤΕ με εμπειρία στον προγραμματισμό JAVA- Ανάπτυξη εφαρμογών»: ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ)

16 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ) ΨΣ-Υ3.04 «Μηχανικός Λογισμικού Java (senior)- Επίπεδο εκπαίδευσης ΠΕ με εμπειρία σε συστήματα J2EE και ιδιαίτερα σε υψηλής διαθεσιμότητας και απόδοσης -Ανάπτυξη εφαρμογών», τους: ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) ΨΣ-Υ3.05 «Μηχανικός λογισμικού για development &testing- Επίπεδο εκπαίδευσης ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία σε συστήματα αρχιτεκτονικής HW και SW υψηλής απόδοσης και διαθεσιμότητας και παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε πολίτες- Ενσωμάτωση και δοκιμή εφαρμογών»: ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ [ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Management of Information Systems)] ΨΣ-Υ3.06 «Διαχειριστής Συστημάτων λειτουργικό Δίκτυα (senior) Επίπεδο εκπαίδευσης ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία σε λειτουργικό σύστημα Linux- Διαχείριση συστημάτων και δικτύων»: ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ) ΨΣ-Υ3.07 «Διαχειριστής Συστημάτων λειτουργικό Δίκτυα (junior) Επίπεδο εκπαίδευσης ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία σε λειτουργικό σύστημα Linux- Διαχείριση συστημάτων και δικτύων»: ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΠΕΙ) ΨΣ-Υ3.08 «Μηχανικός Λογισμικού Συστημάτων Ασφαλείας (Encryption-certificates, specialist, LDAP, user provisioning) (senior) Επίπεδο εκπαίδευσης ΠΕ με εμπειρία σε συστήματα πιστοποίησης χρηστών (SSO) ασφάλειας συστημάτων»: ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ) ΨΣ-Υ3.09 «Επιστήμονας Πληροφορικής-Λογισμικού (Junior) Επίπεδο εκπαίδευσης ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία στον προγραμματισμό client server-γενικός Προγραμματισμός δημιουργία αναφορών», τους: ΚΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) 16

17 ΨΣ-Υ3.10 «Μηχανικός (Όλων των ειδικοτήτων) Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί, Τοπογράφοι, Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι με εμπειρία στην μελέτη και επίβλεψη κτηριακών έργων» Οι 6 Μηχανικοί από τους 231 υποψηφίους θα επιλεγούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την ορισθείσα επιτροπή καθώς και η πλήρωση της μίας θέσης ΨΣ-Υ3.4 θα πραγματοποιηθούν με νέα συμπληρωματική απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ. Τα κριτήρια επιλογής των παραπάνω είναι σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τα απαιτούμενα απαραίτητα τυπικά προσόντα, οι πρόσθετοι συναφείς τίτλοι σπουδών, πρόσθετα και ειδικά προσόντα σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου και τις τεχνολογίες υλοποίησής του και τη διαθεσιμότητα των υποψηφίων. Καθένας από τους παραπάνω εξωτερικούς συνεργάτες που επιλέγονται θα αναλάβει το συγκεκριμένο αντικείμενο και θα συμμετέχει στα παραδοτέα του έργου, με διάρκεια απασχόλησης και αμοιβή, όπως καθορίζονται στη με αρ. 8436/ Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Προέδρου του ΤΕΕ και όπως θα περιληφθεί στην ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συνάψει με το ΤΕΕ. Ο προϋπολογισμός για το έργο των εξωτερικών συνεργατών που επιλέγονται με την παρούσα Απόφαση για τις εννέα ειδικότητες [με κωδ από ΨΣ.Υ3.01 έως και ΨΣ.Υ3.09] ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,00, πλέον ΦΠΑ. Β. την ανάθεση του έργου «Διοργάνωση Ημερίδων Ενημέρωσης & Τεχνική Υποστήριξη (Help Desk) τελικών χρηστών και υπηρεσιών της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας» και τη συγκρότηση Ομάδας Επιστημόνων για την εκτέλεσή του, με τους παρακάτω ειδικούς επιστήμονες: ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) ΕΞΗΝΤΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) ΝΤΑΒΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) Η Ομάδα Επιστημόνων θα αναλάβει το συγκεκριμένο αντικείμενο και θα συμμετέχει στα παραδοτέα του έργου, με διάρκεια 17

18 απασχόλησης και αμοιβή, όπως καθορίζονται στη με αρ. 8436/ Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Προέδρου του ΤΕΕ και εξειδικεύεται στην Απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ, που ακολουθεί. Ο προϋπολογισμός για το έργο της Ομάδας Επιστημόνων ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,00 πλέον ΦΠΑ. Γ. την απασχόληση των στελεχών έμμισθου προσωπικού του ΤΕΕ εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας, σύμφωνα με όρους [εργασίες-καθήκοντα, συμμετοχή σε παραδοτέα, χρονοδιάγραμμα, ανθρωπομήνες απασχόλησης, αμοιβή] που καθορίζονται στη με αρ. 8436/ Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Προέδρου του ΤΕΕ και στο σημείο Δ2 της με αρ. Α8/Σ2/2013 Απόφασης της ΔΕ/ΤΕΕ, για τα παρακάτω στελέχη: Αδαμόπουλος Γεώργιος (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) Αυγερινόπουλος Ευάγγελος (Επιστήμονας Πληροφορικής) Κωτσόλης Γεώργιος (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχ. Η/Υ) Βιολάκη Αντωνία (Αρχιτέκτων Μηχ.) Αραπάκη Ευτυχία (Πολιτικός Μηχανικός) Τσιγάρα Αφροδίτη (Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός) Παπακωνσταντίνου Διονυσία (Διοικητική Υπάλληλος) Δαμιανάκη Ειρήνη (Διοικητική Υπάλληλος). Οι ως άνω υπάλληλοι του ΤΕΕ αναλαμβάνουν αντικείμενο εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας που δεν καλύπτεται από την καθημερινή τους εργασία. Η αμοιβή τους θα υπολογιστεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 και της ΥΠΑΣΥΔ ως ισχύει και ανά μήνα απασχόλησης δεν θα δύναται να αμειφθούν με ποσό μεγαλύτερο αυτού που καθορίζεται στις ως άνω διατάξεις, ο δε προϋπολογισμός για το έργο τους ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,00. Δ. τη δημιουργία των Ομάδων Υλοποίησης για το εν λόγω υποέργο [3], στις οποίες οι συμμετέχοντες θα είναι υπεύθυνοι για την άρτια και έγκαιρη υλοποίηση των παραδοτέων του έργου και θα αμείβονται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή πιστοποίηση του έργου τους από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Η κατανομή των εξωτερικών συνεργατών και των στελεχών του ΤΕΕ στις Ομάδες Υλοποίησης ανά εγκεκριμένο ρόλο, υπευθυνότητα και παραδοτέο του έργου, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και το κόστος ανά παραδοτέο [εκτός ΦΠΑ] έχουν ως εξής: 18

19 19 Α/Α Π1.1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Μελέτη σχήματος δεδομένων και ροών εργασίας ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠ/ΣΗΣ Π/Υ [εκτός ΦΠΑ] 5/2013-6/ ΡΟΛΟΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Αναλυτής Πληροφοριακών Συστημάτων - ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μηχανικός Βάσεων Δεδομένων (Senior)(Διαχείριση, XML, Database Schema, SQL)-ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ), ΝΟΤΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) Μηχανικός (Όλων των ειδικοτήτων) Π2.1 Υλοποίηση Σχήματος Δεδομένων 6/2013-9/ Αναλυτής Πληροφοριακών Συστημάτων - ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) Μηχανικός Βάσεων Δεδομένων (Senior)(Διαχείριση, XML, Database Schema, SQL)-ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ), ΝΟΤΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) Μηχανικός Λογισμικού Java (Senior) - ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ JAVA (SENIOR), ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) Μηχανικός Λογισμικού για deployment & testing - ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Management of Information Systems)) Διαχειριστής Συστημάτων Λειτουργικό - Δίκτυα (senior) - ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ) Μηχανικός Λογισμικού Συστημάτων Ασφαλείας (Encryption - certificates specialist, LDAP, user provisioning ) (Senior) - ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ)

20 20 Α/Α Π2.2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων από Υπεύθυνους Μηχανικούς ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠ/ΣΗΣ Π/Υ [εκτός ΦΠΑ] 7/ / ΡΟΛΟΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Μηχανικός Βάσεων Δεδομένων (Senior)(Διαχείριση, XML, Database Schema, SQL)-ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ), ΝΟΤΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) Μηχανικός Λογισμικού Java (Senior) - ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ JAVA (SENIOR), ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) Μηχανικός Λογισμικού Java (Junior) - ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ), ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ) Μηχανικός Λογισμικού Συστημάτων Ασφαλείας (Encryption - certificates specialist, LDAP, user provisioning ) (Senior) - ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ) Μηχανικός Λογισμικού (Junior) - ΚΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ), ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) Π2.3 Έναρξη Λειτουργίας Σύνταξης Ψηφιακών Φακέλων Ταυτότητας Κτηρίων 10/ / Μηχανικός Βάσεων Δεδομένων (Senior)(Διαχείριση, XML, Database Schema, SQL)-ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ), ΝΟΤΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) Μηχανικός Λογισμικού Java (Senior) - ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ JAVA (SENIOR), ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) Μηχανικός Λογισμικού για deployment & testing - ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Management of

21 21 Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠ/ΣΗΣ Π/Υ [εκτός ΦΠΑ] ΡΟΛΟΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Information Systems)) Μηχανικός Λογισμικού Συστημάτων Ασφαλείας (Encryption - certificates specialist, LDAP, user provisioning ) (Senior) - ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ) ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) ΚΩΤΣΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ) Διαχειριστής Συστημάτων Λειτουργικό - Δίκτυα (junior) - ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ), ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΠΕΙ) Π2.4 Υλοποίηση Συστήματος Εποπτείας για Ελέγχουσες Αρχές (πχ υπηρεσίες δόμησης, αρχαιολογία, πυροσβεστική) 9/ / Αναλυτής Πληροφοριακών Συστημάτων - ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) Μηχανικός Βάσεων Δεδομένων (Senior)(Διαχείριση, XML, Database Schema, SQL)-ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ), ΝΟΤΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) Μηχανικός Λογισμικού Java (Senior) - ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ JAVA (SENIOR), ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (ΕΠ/ΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) Μηχανικός Λογισμικού Java (Junior) - ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ), ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

22 22 Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠ/ΣΗΣ Π/Υ [εκτός ΦΠΑ] ΕΚΠΑ) ΡΟΛΟΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Διαχειριστής Συστημάτων Λειτουργικό - Δίκτυα (junior) - ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ), ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΠΕΙ) Μηχανικός Λογισμικού Συστημάτων Ασφαλείας (Encryption - certificates specialist, LDAP, user provisioning ) (Senior) - ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ) Μηχανικός Λογισμικού (Junior) - ΚΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ), ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) Π2.5 Υλοποίηση Συστήματος Ελέγχου για Ελεγκτές Μηχανικούς 6/2013-9/ Μηχανικός Βάσεων Δεδομένων (Senior)(Διαχείριση, XML, Database Schema, SQL)-ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ), ΝΟΤΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) Μηχανικός Λογισμικού Java (Senior) - ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ JAVA (SENIOR), ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) Μηχανικός Λογισμικού Java (Junior) - ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ), ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ) Διαχειριστής Συστημάτων Λειτουργικό - Δίκτυα (senior) - ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ)

23 23 Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠ/ΣΗΣ Π/Υ [εκτός ΦΠΑ] ΡΟΛΟΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Διαχειριστής Συστημάτων Λειτουργικό - Δίκτυα (junior) - ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ), ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΠΕΙ) Μηχανικός Λογισμικού Συστημάτων Ασφαλείας (Encryption - certificates specialist, LDAP, user provisioning ) (Senior) - ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ) Μηχανικός Λογισμικού (Junior) - ΚΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ), ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) ΚΩΤΣΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ) Π2.6 Υλοποίηση Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου Αυθαίρετης Δόμησης με Χρήση Γεωγραφικών Δεδομένων 10/2013-2/ Μηχανικός Λογισμικού Java (Senior) - ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ JAVA (SENIOR), ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) Μηχανικός Λογισμικού Java (Junior) - ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ), ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ) Διαχειριστής Συστημάτων Λειτουργικό - Δίκτυα (senior) - ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ) Διαχειριστής Συστημάτων Λειτουργικό - Δίκτυα (junior) - ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ), ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΜΗΜΑ

24 24 Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠ/ΣΗΣ Π/Υ [εκτός ΦΠΑ] ΡΟΛΟΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΠΕΙ) Π2.7 Υλοποίηση Συστήματος Εποπτείας από Ιδιοκτήτες - Συμβολαιογράφους κλπ 10/2013-2/ Μηχανικός Λογισμικού Java (Senior) - ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ JAVA (SENIOR), ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) Μηχανικός Λογισμικού Java (Junior) - ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ), ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ) Διαχειριστής Συστημάτων Λειτουργικό - Δίκτυα (senior) - ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ) Μηχανικός Λογισμικού (Junior) - ΚΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ), ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) Π2.8 Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) για την Παρακολούθηση των Δεικτών Δόμησης και την Υποβοήθηση στη Λήψη Αποφάσεων 11/2013-1/ Μηχανικός Βάσεων Δεδομένων (Senior)(Διαχείριση, XML, Database Schema, SQL)-ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ), ΝΟΤΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) Αναλυτής Πληροφοριακών Συστημάτων - ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) Μηχανικός Λογισμικού Java (Junior) - ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ), ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

25 25 Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠ/ΣΗΣ Π/Υ [εκτός ΦΠΑ] ΕΚΠΑ) ΡΟΛΟΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Π2.9 Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Συστήματος Αντιγράφων Ασφαλείας Πραγματικού Χρόνου 1/2014-2/ Μηχανικός Βάσεων Δεδομένων (Senior)(Διαχείριση, XML, Database Schema, SQL)-ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ), ΝΟΤΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) Μηχανικός Λογισμικού για deployment & testing - ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Management of Information Systems)) Διαχειριστής Συστημάτων Λειτουργικό - Δίκτυα (senior) - ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ) Διαχειριστής Συστημάτων Λειτουργικό - Δίκτυα (junior) - ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ), ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΠΕΙ) Μηχανικός Βάσεων Δεδομένων (Senior)(Διαχείριση, XML, Database Schema, SQL)-ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ), ΝΟΤΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) Μηχανικός Λογισμικού για deployment & testing - ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Management of Information Systems)) Π3.1 Συγγραφή Εγχειριδίων Χρήσης - Εκπαιδευτικού Demo 10/2013-2/ Μηχανικός (Όλων των ειδικοτήτων) Μηχανικός Λογισμικού (Junior) - ΚΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ), ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

26 26 Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠ/ΣΗΣ Π/Υ [εκτός ΦΠΑ] ΡΟΛΟΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Μηχανικός Λογισμικού για deployment & testing - ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Management of Information Systems)) ΒΙΟΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) Π3.2 Ενημερωτικές Ημερίδες - Σεμινάρια για Μηχανικούς 11/ Ομάδα Επιστημόνων ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ), ΝΤΑΒΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) Π3.3 Εκπαίδευση - Επιλογή Ελεγκτών Μηχανικών 10/2013-4/ Διαχειριστής Συστημάτων Λειτουργικό - Δίκτυα (junior) - ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ), ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΠΕΙ) Μηχανικός (Όλων των ειδικοτήτων) Π3.4 Εκπαίδευση Προσωπικού Ελεγχουσών Αρχών 1/2014-4/ Μηχανικός Λογισμικού για deployment & testing - ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Management of Information Systems)) Μηχανικός (Όλων των ειδικοτήτων) ΤΣΙΓΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ΑΓΡΟΝ. ΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) Π3.5 Εκπαίδευση Προσωπικού ΥΠΕΚΑ 4/ Μηχανικός (Όλων των ειδικοτήτων) Π4.1 Δοκιμές Αριστοποίησης Απόδοσης Συστημάτων 4/ Μηχανικός Βάσεων Δεδομένων (Senior)(Διαχείριση, XML, Database Schema, SQL)-ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ), ΝΟΤΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) Μηχανικός Λογισμικού Java (Senior) - ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ JAVA (SENIOR), ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ

27 27 Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠ/ΣΗΣ Π/Υ [εκτός ΦΠΑ] ΡΟΛΟΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) Διαχειριστής Συστημάτων Λειτουργικό - Δίκτυα (senior) - ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ) Π4.2 Δοκιμές με επιλεγμένο δείγμα Μηχανικών, Υπηρεσιών 10/ / Μηχανικός (Όλων των ειδικοτήτων) ΒΙΟΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) Μηχανικός Λογισμικού για deployment & testing - ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Management of Information Systems)) Π4.3 Περίοδος Κανονικής Λειτουργίας για διορθώσεις και τελικές προσαρμογές 11/2013-4/ Μηχανικός Λογισμικού Java (Junior) - ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ), ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ) Διαχειριστής Συστημάτων Λειτουργικό - Δίκτυα (senior) - ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ) Διαχειριστής Συστημάτων Λειτουργικό - Δίκτυα (junior) - ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ), ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΠΕΙ) Μηχανικός Λογισμικού (Junior) - ΚΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ), ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

28 28 Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠ/ΣΗΣ Π/Υ [εκτός ΦΠΑ] ΡΟΛΟΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Ομάδα Επιστημόνων - ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ), ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ), ΕΞΗΝΤΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ), ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ) ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ) Βάσει των παραπάνω, η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει και τροποποιεί το σημείο Ε της με αρ. Α8/Σ2/2013 Απόφασής της, ως προς την κατανομή του συνολικού κόστους του υποέργου, την οποία εγκρίνει ως εξής: Α/Α ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ [σε, χωρίς ΦΠΑ] Γ.1 Απασχόληση ΕΚΤΟΣ ωραρίου προσωπικού ΤΕΕ ,00 Γ.2 Εξωτερικοί συνεργάτες ,00 Γ.3 Χρήση Υποδομών και Υλικών Μέσων 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Τέλος η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει και ορίζει ως Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου των παραπάνω εξωτερικών συνεργατών, υπαλλήλων του ΤΕΕ, της Ομάδας Επιστημόνων και των Ομάδων Υλοποίησης, την Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Υπηρεσιών του ΤΕΕ, που έχει συγκροτηθεί με τη με αρ. Γ4/Σ30/2012 Απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ. Οι Γρ. Γρηγοριάδης και Σπ. Κοντομάρης, Μέλη Δ.Ε. μειοψηφούν. Ο Αθ. Μπούμης, Μέλος Δ.Ε. ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. Επικυρώνεται αυθημερόν.

29 Αποφ.Α13/Σ11/2013 Συγκρότηση Ομάδας Επιστημόνων για την παροχή υπηρεσιών / για την εκτέλεση του έργου «Διοργάνωση Ημερίδων Ενημέρωσης & Τεχνική Υποστήριξη (Help Desk) τελικών χρηστών και υπηρεσιών της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας» στο πλαίσιο του υποέργου [3] της πράξης με κωδ ΟΠΣ Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 228/ ) του παρισταμένου προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας κ. Ν. Παναγιωτόπουλου και έχοντας υπόψη: 1. το Π.Δ. της 27.11/ «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ 430/Α / ), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, και ιδίως και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. της 27.11/ (ΦΕΚ 430/Α/1926), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 14 του Ν. 1486/84 (ΦΕΚ 161/Α/1984) και την παράγραφο 39 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137/Α/1993) και συνεχίζουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται και μετά την ισχύ του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) 2. τη με αρ. 8436/ Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Προέδρου του ΤΕΕ του υποέργου [3] «Ανάπτυξη Συστημάτων Δημιουργίας Διαχείρισης και Ελέγχου της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας των Κτηρίων» της πράξης με κωδ. ΟΠΣ , 3. τη με αρ A12/Σ11/2013Απόφασή της σχετικά με την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών και Δημιουργία Ομάδων Υλοποίησης για το ως άνω Υποέργο [3], 4. το γεγονός ότι το παρόν έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και ιδίως από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση », με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), η δε δαπάνη της θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 2011ΣΕ ), αποφασίζει και εγκρίνει τη συγκρότηση ομάδας επιστημόνων, η οποία αποτελείται από τους παρακάτω ειδικούς επιστήμονες: 1. Εξηντάρη Ιωάννα, Τεχνικό Υποστήριξης Εφαρμογών, 2. Νταβουλτζοπούλου Αναστασία, Πολιτικό Μηχανικό, 3. Παναγούλια Παναγιώτη, Πολιτικό Μηχανικό, 4. Παντουβάκη Χριστόφορο, Πολιτικό Μηχανικό, 5. Σιαδήμα Βασίλειο, Μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, 6. Τσαρμπόπουλο Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό Αντικείμενο της ομάδας είναι η διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης και προβολής του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης και καταγραφής της ψηφιακής ταυτότητας των κτιρίων, καθώς και η τεχνική 29

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Α ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 11/16.4.2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Α ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 11/16.4.2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΑ/239/17.5.2013 AAA :ΒΕΝ246Ψ842-ΧΒ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΑΙΑΑΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Α ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 11/16.4.2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7/11-3-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :20:50

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7/11-3-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :20:50 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/339/7.4.2014 ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46Ψ842-Υ37 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7/11-3-2014 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 19:30

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 19:30 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/ 302/ 16.12.2013 ΑΔΑ: ΒΛΓΛ46Ψ842-Ω3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/25.4.2013. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 20:15 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 00:30 της 26.4.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/25.4.2013. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 20:15 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 00:30 της 26.4. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/246/17.6.2013 ΑΔΑ:ΒΕΖ346Ψ842-ΛΜ$ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/25.4.2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:45

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:45 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/303/16.12.2013 ΑΔΑ:ΒΛΓΛ46Ψ842-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιοποίηση Μητρώου ΤΕΕ»

«Ψηφιοποίηση Μητρώου ΤΕΕ» Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΔΑ: ΒΕΖΖ46Ψ842-ΙΑΧ Γενική Διεύθυνση Αθήνα,27.06.2013 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 13761 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: - κ. Χριστίνα Ζούλια Τηλ. :210 3291297 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/23-7-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 24:00

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/23-7-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 24:00 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/300/16-12-2013 ΑΔΑ: ΒΛΓΛ46Ψ842-0ΧΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/23-7-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 12/2/2014 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 5217 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: - κ. Χριστίνα Ζούλια Τηλ. :210 3291297 E-mail: chris@central.tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 23:00

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 23:00 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/223/27.3.2013 ΑΔΑ: ΒΕ2Ω46Ψ842-ΧΜΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Συνεδρίασης με αριθμό 1/15.01.2013 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΔΑ: ΩΡΞΣ46Ψ842-Γ75 Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 01/07/2014 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 17444 Νίκης 4, 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: κα Ε. Δρακάκη Τηλ.: 210 3671120 Fax: 210 3671101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.03.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.:7522 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Σοφία Μελέτη Τηλ.: 210-3291370 Fax: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 31/5-12-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 22:30

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 31/5-12-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 22:30 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/321/26.2.2014 ΑΔΑ: ΒΙΕΕ46Ψ842-ΖΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 31/5-12-2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική ιεύθυνση Αθήνα, 16.7.2015 ιεύθυνση ιοικητικού Αρ. Πρωτ.: 17797 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής ράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291255 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 3/11-2-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :22:45

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 3/11-2-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :22:45 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/332/19.3.2014 ΑΔΑ: ΒΙΞ446Ψ842-ΨΚ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 3/11-2-2014 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΚΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Υποέργο με α/α 2 και τίτλο: υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. πρωτ.: 5944 Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Ημ/νία: 6-3-2015 Νίκης 4, GR 105 63 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 25/30.10.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 14:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 20:00

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 25/30.10.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 14:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 20:00 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/ / ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 25/30.10.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 14:00 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Μεσογείων 396 GR 153 41, Αγία Παρασκευή ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/07/2014. ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS 9, Iroon Polytechniou Str. 15773 Zografou Athens, Greece

Αθήνα, 21/07/2014. ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS 9, Iroon Polytechniou Str. 15773 Zografou Athens, Greece ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ) Ηρώων Πολυτεχνείου 9 15773 Ζωγράφου Αθήνα ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS 9, Iroon Polytechniou

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Μισθοδοσίας» με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϋπολογισμός: 3.939.600,00

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002950642 2015-08-03

15PROC002950642 2015-08-03 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Αθήνα, 3/8/2015 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 81962 3/8/2015 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ- ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΚΑ) ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ- ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΚΑ) ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ- ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΚΑ) ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 14PROC002133808 Αθήνα, 242014-06-27-6 - ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς Ταχ. Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: 55102 Τηλ: 2310-494110,111,112, Φαξ: 2310494127 E-mail: oikonomiko@esdi.gr Ιnternet: http://www.esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-5- 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. Πρωτ.: 1055 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα