Γρηγόρης Τσόλιας. Δικηγόρος ΜΔ Ποινικών Επιστημών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γρηγόρης Τσόλιας. Δικηγόρος ΜΔ Ποινικών Επιστημών"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 680/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασηςπλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου Γρηγόρης Τσόλιας Δικηγόρος ΜΔ Ποινικών Επιστημών Μέλος (αν.) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μέλος της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Κανονισμό 2016/679 και την Οδηγία 2016/680 Μέλος του Expert Group της Ε.Ε. για τον Κανονισμό 2016/679 και την Οδηγία 2016/680

2 Οδηγία 680/16: Η «μικρή αδελφή» του ΓΚΠΔ Άρθρο 2 παρ. 2 περ. δ ΓΚΠΔ (Ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής): «Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: α)...β)...γ)... δ) από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας και πρόληψης έναντι κινδύνων που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια»

3 Η Οδηγία 680/2016 ως lex specialis Από το άρθρο 16 παρ. 1 Συνθήκης για τη Λειτουργία ΕΕ (ΣΛΕΕ) και το άρθρο 8 Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων ΕΕ προβλέπεται: «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν» Το άρθρο 16 παρ. 2 Συνθήκης για τη Λειτουργία ΕΕ (ΣΛΕΕ) δίνει εντολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να θεσπίσουν τους κανόνες σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους κανόνες σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4 Η Οδηγία 680/2016 ως lex specialis Υπ αρ. 21 Δήλωση (μετά το Παράρτημα) ΣΛΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της αστυνομικής συνεργασίας : «Η Διάσκεψη αναγνωρίζει ότι ενδέχεται να απαιτηθούν ειδικοί κανόνες σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία τους στους τομείς της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της αστυνομικής συνεργασίας βάσει του άρθρου 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της ιδιαίτερης φύσης των εν λόγω τομέων».

5 Υφιστάμενο (υπό κατάργηση) νομικό καθεστώς Απόφαση Πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τη διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων στο πλαίσιο αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις Άρθρο 3 παρ. 2 Οδηγίας 95/46/ΕΚ= Άρθρο 3 παρ. 2 β Ν. 2472/1997: διατάξεις Ν.2472/97 «δεν εφαρμόζονται από τις δικαστικές-εισαγγελικές αρχές και τις υπηρεσίες που ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία τους στο πλαίσιο της απονομής της δικαιοσύνης ή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας τους με σκοπό τη βεβαίωση εγκλημάτων»

6 Τι αλλάζει από τις με την Οδηγία; Στο πλαίσιο της δέσμης μεταρρυθμίσεων της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τις καταργείται η υφιστάμενη εξαίρεση, εφαρμόζεται η Οδηγία 680/2016, όπως θα έχει ενσωματωθεί στην εθνική έννομη τάξη και πλέον οι αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές Αρχές υποχρεούνται να εφαρμόζουν την ειδική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων με σκοπό την βελτίωση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, τη βελτίωση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος μέσω της ανταλλαγής δεδομένων

7 Αντικείμενο, στόχοι και πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 680/2016 Θέσπιση κανόνων, όρων και προϋποθέσεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τις αρμόδιες Αρχές για τη πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση (διακρίβωση) ποινικών αδικημάτων, την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων και τη προστασία της δημόσιας ασφάλειας: Προκαταρτική εξέταση, προανάκριση, τακτική ανάκριση, ενδιάμεση διαδικασία (δικαστικά συμβούλια), δικαστήρια Πρόληψη ποινικών αδικημάτων: Αστυνομικές ενέργειες-έρευνες (αρ. 94, 96 Π.Δ. 141/91) Προστασία από απειλές κατά δημόσιας τάξης Αστυνομικά μέτρα καταναγκασμού (αθλητικά γεγονότα κ.λπ)

8 Έννοια Δημόσιας Αρχής της Οδηγίας Κάθε δημόσια ή ιδιωτική αρχή, οργανισμός ή φορέας που έχει αρμοδιότητα για τη πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση (διακρίβωση) ποινικών αδικημάτων, εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, προστασίας απειλών κατά της δημόσιας ασφάλειας και της αποτροπής τους: Δικαστές, Εισαγγελείς, Προανακριτικοί υπάλληλοι Ιδιωτικές Φυλακές (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο) Αστυνομικοί Υπάλληλοι

9 Ποιες κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων αφορά η Οδηγία; Υπόπτους τετελεσμένων εγκλημάτων Υπόπτους μελλοντικών εγκλημάτων Κατηγορουμένους Καταδικασμένους Θύματα μάρτυρες / πολιτικώς ενάγοντες Τρίτα πρόσωπα (μη διαδίκους): μάρτυρες, πραγματογνώμονες, τεχνικοί σύμβουλοι, διερμηνείς Προστατευόμενοι μάρτυρες, πληροφοριοδότες Συμμετέχοντες σε αθλητικές εκδηλώσεις κ.λπ.

10 Υποχρεωτική εφαρμογή της Οδηγίας Οι Αρμόδιες Αρχές (Δικαστές, Εισαγγελείς, Αστυνομία) κατά τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πέραν των διατάξεων του ΚΠΔ, ειδικών ποινικών νόμων, αστυνομικής κ.λπ. νομοθεσίας υποχρεούνται να εφαρμόσουν κατ αρχήν την ειδική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Οδηγία) και υπό προϋποθέσεις τη γενική νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται στο πλαίσιο της ποινικής δίκης με ευρεία έννοια και των αστυνομικών δραστηριοτήτων να ασκήσουν τα δικαιώματα τους στην προστασία των δεδομένων

11 Εφαρμογή Αρχών Επεξεργασίας Δεδομένων Οι αρχές επεξεργασίας δεδομένων της Οδηγίας δεν είναι άγνωστες στον εφαρμοστή του δικαίου καθώς περιλαμβάνονται ήδη σε ρυθμίσεις που αφορούν ιδίως ειδικές ανακριτικές πράξεις, όπως αυτές του άρθρου 253 Α ΚΠΔ ή του Ν. 2225/94 ή του άρθρου 200 Α ΚΠΔ καθώς η διενέργεια αυτών συνίσταται στην επεξεργασία δεδομένων, ενώ κύριο χαρακτηριστικό τους αποτελεί ο νόμιμος (προβλεπόμενος) περιορισμός ατομικού δικαιώματος για αυτό εξάλλου το δίκαιο της ποινικής δικονομίας χαρακτηρίζεται ως εφαρμοσμένο συνταγματικό δίκαιο. E-Privacy: Εμπειρία της Αρχής ενόψει της αναθεώρησης

12 Εφαρμογή Αρχών Επεξεργασίας Δεδομένων Άρθρο 200 Α ΚΠΔ (Ανάλυση DNA): Σοβαρές ενδείξεις τέλεσης συγκεκριμένου εγκλήματος Λήψη γενετικού υλικού με Διάταξη Εισαγγελέα ή Ανακριτή Σκοπός η διαπίστωση ταυτότητας δράστη Περιορισμός ανάλυσης αποκλειστικά στα δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τη διαπίστωση ταυτότητας δράστη Δικαίωμα κατηγορουμένου να ζητήσει διενέργεια της Δικαίωμα κατηγορουμένου να ζητήσει επανάληψη της εξέτασης Καταστροφή γενετικού υλικού με την ολοκλήρωση ανάλυσης E-Privacy: Εμπειρία της Αρχής ενόψει της αναθεώρησης

13 Εφαρμογή Αρχών Επεξεργασίας Δεδομένων Διατήρηση γενετικών αποτυπωμάτων κατηγορουμένου σε ειδικό αρχείο εποπτευόμενο από Εισαγγελικό λειτουργό Διατήρηση δεδομένων μέχρι την έκδοση απαλλακτικού βουλεύματος ή αθωωτικής απόφασης ή θέσης της συγκεκριμένης υπόθεσης στο αρχείο Επιπλέον διατήρηση εάν η σύγκριση τους με αταυτοποίητα όμοια αποτυπώματα που διατηρούνται στο ίδιο αρχείο αποβεί θετική Διατήρηση μέχρι αμετάκλητη αθώωση προσώπων που αφορούν οι νέες υποθέσεις Περαιτέρω διατήρηση για διερεύνηση και άλλων εγκλημάτων E-Privacy: Εμπειρία της Αρχής ενόψει της αναθεώρησης

14 Εφαρμογή Αρχών Επεξεργασίας Δεδομένων Καταστροφή γενετικού υλικού και γενετικών αποτυπωμάτων παρουσία εποπτεύοντος το αρχείο εισαγγελικού/δικαστικού λειτουργού, συνηγόρου υπεράσπισης και τεχνικού συμβούλου [Απ (Ολ) 1/2017 βούλευμα] Η ΑΠΔΠΧ με την υπ αρ. 2/2009 Γνωμοδότησή της προέβη με βάση τις αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σε προτάσεις επί του σχεδίου διάταξης τροπολογίας που αφορούσε την ανάλυση DNA και την δημιουργία αρχείου γενετικών αποτυπωμάτων κατ αρ. 200 Α ΚΠΔ. E-Privacy: Εμπειρία της Αρχής ενόψει της αναθεώρησης

15 Εφαρμογή Αρχών Επεξεργασίας Δεδομένων Σύννομη (προβλεπόμενη σε νόμο), διαφανής και θεμιτή (αναγκαία) επεξεργασία σε σχέση με το (θεμιτό) σκοπό επεξεργασίας (Αρχή νόμιμης επεξεργασίας) Συλλογή δεδομένων για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων (Αρχή προσδιορισμού σκοπού) Δεδομένα κατάλληλα, συναφή και όχι υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία (Αρχή Συνάφειας, Αρχή περιορισμού σκοπού, Αρχή ελαχιστοποίησης)

16 Εφαρμογή Αρχών Επεξεργασίας Δεδομένων Δεδομένα ακριβή, τα οποία επικαιροποιούνται όποτε απαιτείται (Αρχή ακρίβειας, Αρχή επίκαιρου) Μη ακριβή, μη πλήρη, μη επικαιροποιημένα δεδομένα δεν διατίθενται, ούτε διαβιβάζονται Διατηρούνται μόνο για τον αναγκαίο σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό χρόνο (Αρχή περιορισμένης διάρκειας διατήρησης) Κατά τη συλλογή και επεξεργασία λαμβάνονται τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία δεδομένων (Αρχή ακεραιότητας και ασφάλειας) E-Privacy: Εμπειρία της Αρχής ενόψει της αναθεώρησης

17 Εφαρμογή Αρχών Επεξεργασίας Δεδομένων Νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων στην Οδηγία : Πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση (διακρίβωση) ποινικών αδικημάτων, την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων και τη προστασία της δημόσιας ασφάλειας σε αντίθεση με τις νομικές βάσεις ΓΚΠΔ Υπό προϋποθέσεις συνδυαστικά με συγκατάθεση υποκειμένου των δεδομένων εφόσον προβλέπεται ρητά στο νόμο Επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η περαιτέρω επεξεργασία τους για σκοπούς που αφορούν την Οδηγία και είναι διαφορετικοί από εκείνους για τους οποίους αρχικά συνελέγησαν τα δεδομένα (Αρχή περαιτέρω χρήσης)

18 Παραδείγματα εφαρμογής αρχών επεξεργασίας Επεξεργασία συναφών, επαρκών και κατάλληλων δεδομένων: Δεδομένα που προέρχονται από άρση απορρήτου ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 2225/94 αρ. 253 Α ΚΠΔ) ή γενετικά δεδομένα (άρ. 200 Α ΚΠΔ) Διατήρηση δεδομένων μόνο για τον αναγκαίο σε σχέση με τους σκοπούς επεξεργασίας χρόνο: Δακτυλικά αποτυπώματα, γενετικό υλικό, αρχεία προσεσημασμένων (π.χ. άρθρο 200 Α ΚΠΔ) Νομολογία ΕΔΔΑ MK v France , S & Marper v UK , MM v UK

19 Παραδείγματα εφαρμογής αρχών επεξεργασίας Επεξεργασία και διαβίβαση μόνο δεδομένων που έχουν επικαιροποιηθεί και είναι ακριβή, άλλως διαγραφή τους: Δελτίο εγκληματικότητας που ενώ αναφέρεται σε σύλληψη προσώπου δεν περιλαμβάνει την εξέλιξη της υπόθεσης σε περίπτωση αθώωσης Στοιχεία σήμανσης συλληφθέντος προσώπου (φωτογραφία, δακτυλικά αποτυπώματα, γενετικό υλικό) που τελικά απηλλάγη Δεδομένα εντοπισμού θέσης κατηγορουμένου μέσω άρσης απορρήτου ηλεκτρονικών επικοινωνιών που τελικά απηλλάγη Επιστροφή ή καταστροφή δεδομένων επικοινωνίας τρίτων προσώπων (αρ. 5 παρ. 9 Ν. 2225/1994)

20 Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων Εξαιρέσεις από την άσκηση τους Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα Δικαίωμα διόρθωσης (και επικαιροποίησης), διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας τους Κατ εξαίρεση περιορισμός, καθυστέρηση ή παράλειψη άσκησης: -συλλογή δεδομένων σε συνθήκες μυστικότητας, προστατευόμενοι μάρτυρες, πληροφοριοδότες -αποφυγή παρακώλυσης ή συσκότισης των διεξαγόμενων ερευνών -προστασία δημόσιας και εθνικής ασφάλειας καθώς και προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων προσώπων [πρβλ. άρ. 101 παρ. 3 ΚΠΔ]

21 Διασταύρωση ποινικών δικονομικών κανόνων και κανόνων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζονται ιδίως στις ειδικές ανακριτικές πράξεις καθώς η διενέργεια τους συνίσταται στην επεξεργασία αυτών (π.χ. άρθρο 253 Α ΚΠΔ, Ν. 2225/1994, άρ. 200 Α ΚΠΔ) αλλά και στο πλαίσιο εκτέλεσης ποινών ή μέτρων δικονομικού καταναγκασμού (π.χ. κατ οίκον ηλεκτρονική επιτήρηση άρ. 282 παρ. 3, 283 Α ΚΠΔ, άρθρο 58 παρ. 1 Ν. 2776/99 Σωφρονιστικός Κώδικας εξ αποστάσεως φοίτηση κρατουμένων σε ΑΕΙ/ΤΕΙ, τήρηση ποινικού μητρώου αρ. 573 ΚΠΔ) Αρχές σκοπού, νομιμότητας, αναγκαιότητας-αναλογικότητας, σοβαρές ενδείξεις, άλλως δυσχερής ή αδύνατη, περιορισμένου χρόνου

22 Διασταύρωση ποινικών δικονομικών κανόνων και κανόνων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Άσκηση δικαιωμάτων υπόπτων και κατηγορουμένων με βάση τον ΚΠΔ και την Οδηγία Άσκηση δικαιωμάτων τρίτων προσώπων με βάση τον ΚΠΔ (π.χ. άρ. 147, 254, 257, 260 επ), ειδικούς ποινικούς νόμους (αρ. 5 παρ. 9 Ν. 2225/94) και την Οδηγία «Η αρχή της θεμιτής επεξεργασίας των δεδομένων είναι ξεχωριστή έννοια που απορρέει από το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη όπως ορίζεται στο άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ» (Αιτ.Σκ. 26 Οδηγίας) «Δεν θα πρέπει να εμποδίζεται η εφαρμογή του δικαιώματος του τεκμηρίου αθωότητας» (Αιτ.Σκ. 31 Οδηγίας)

23 Διασταύρωση ποινικών δικονομικών κανόνων και κανόνων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Ενίσχυση των δικαιωμάτων των υποκειμένων στην προστασία των δεδομένων τους (υπόπτων, κατηγορουμένων, τρίτων προσώπων) στην ποινική δίκη υπό ευρεία έννοια ως δέσμευση από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ (άρ. 16 παρ. 2 και υπ αρ. 21 Δήλωση) Κατάργηση της σχέσης ειδικότητας μεταξύ ειδικών (ΚΠΔ) γενικών (νομοθεσία προσωπικών δεδομένων) διατάξεων [ΑΠ 1713/2006] Άρθρο 18 Οδηγίας: «Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η άσκηση των δικαιωμάτων τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 13,14 και 16 πραγματοποιείται σύμφωνα με το δίκαιο του κ-μ εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιέχονται σε δικαστική απόφαση ή αρχείο ή φάκελο υπόθεσης που υποβάλλεται σε επεξεργασία στο πλαίσιο ποινικής έρευνας και διαδικασίας» (Βλ. ΑιτΣκ 49&107 Οδηγίας)

24 Διασταύρωση ποινικών δικονομικών κανόνων και κανόνων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής του υποκειμένου των δεδομένων για την άσκηση των δικαιωμάτων του στην επεξεργασία των δεδομένων του ευθέως ή μέσω της αρμόδιας εποπτικής Αρχής Αρμόδια Εποπτική Αρχή για την επεξεργασία δεδομένων που διενεργείται από τα δικαστήρια και τις εισαγγελικές αρχές στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους δραστηριότητας: ad hoc σύσταση σχηματισμού αποτελούμενου από δικαστικούς ή και εισαγγελικούς λειτουργούς Σχέδιο Νόμου: Προϊστάμενος Εισαγγελίας/Δικαστηρίου, Τριμελής Επιτροπή δικαστικών/εισαγγελικών λειτουργών

25 Διασταύρωση ποινικών δικονομικών κανόνων και κανόνων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων «Συρροή» προϋποθέσεων και όρων διενέργειας ανακριτικών και αστυνομικών πράξεων όταν μέσω αυτών λαμβάνει χώρα επεξεργασία δεδομένων «Συρροή» δικαιωμάτων υποκειμένων δεδομένων με βάση ΚΠΔ, ειδικούς ποινικούς νόμου και Οδηγία «Συρροή» διαδικασιών για την προστασία από τον περιορισμό ή παραβίαση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων που παράλληλα οδηγούν σε παραβίαση υπερασπιστικών δικαιωμάτων ή ατομικών δικαιωμάτων τρίτων προσώπων (π.χ. κατάσχεση) Αρμοδιότητα Δικαστικών Συμβουλίων και Εποπτικής Αρχής

26 Διασταύρωση ποινικών δικονομικών κανόνων και κανόνων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Αρμοδιότητα ΑΠΔΠΧ για τις αστυνομικές έρευνες και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε περιπτώσεις πρόληψης (μελλοντικών) ποινικών αδικημάτων, προστασίας από απειλές κατά της δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας, αστυνομικές δραστηριότητες για την τήρηση του νόμου και της τάξης (π.χ. διαδηλώσεις, αθλητικά γεγονότα, ταραχές κ.λπ) Διάκριση αστυνομικών δραστηριοτήτων αστυνομικών ερευνών (μη προανακριτικών) για την οριοθέτηση εφαρμογής της Οδηγίας ή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

27 Οριοθέτηση πεδίου εφαρμογής ΓΚΠΔ-Οδηγίας Αρνητικό κριτήριο: Αρχή η οποία δεν είναι Αρμόδια ή δεν διενεργεί επεξεργασία δεδομένων για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης, δίωξης ποινικών αδικημάτων, εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων, προστασία από απειλές δημόσιας και εθνικής ασφάλειας Προσδιορισμός διοικητικής φύσης δραστηριοτήτων (ανθρώπινοι πόροι, συνοριακοί έλεγχοι, άσυλο): ΓΚΠΔ Ειδική τομεακή νομοθεσία ΕΕ (Eurojust, Europol, Eurodac κ.λπ) Εφαρμογή τόσο Οδηγίας, όσο και ΓΚΠΔ: π.χ. φορολογικές και τελωνειακές Αρχές, μονάδες οικονομικών ερευνών, ανεξάρτητες Αρχές

28 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑΣ Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων (ευαίσθητων) Δημιουργία προφίλ Υποχρεώσεις υπευθύνου και εκτελούντος την επεξεργασία (εργαλεία λογοδοσίας και συμμόρφωση: privacy by design/default, εκτίμηση αντικτύπου, προηγούμενη διαβούλευση με την εποπτική αρχή, τήρηση αρχείων, συμβάσεις με εκτελούντες την επεξεργασία κ.λπ.) Ασφάλεια Δεδομένων Ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) Διασυνοριακές διαβιβάσεις δεδομένων

29 Η προστασία δεδομένων ως θεμελιώδες δικαίωμα Το δικαίωμα στην προστασία δεδομένων συνιστά θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα το οποίο όμως πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τη λειτουργία του στην κοινωνία και να σταθμίζεται με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, ώστε να μην θεωρείται ως απόλυτο δικαίωμα (Αιτ.Σκ. 4 ΓΚΠΔ) Στο ερώτημα «Ελευθερία ή Ασφάλεια» ο νομοθέτης της ΕΕ και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετούν μια προσέγγιση υπέρ του μη υπέρμετρου περιορισμού των ατομικών δικαιωμάτων με παράλληλη ενδυνάμωση αυτών στο τομέα των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

30 Η προστασία δεδομένων ως θεμελιώδες δικαίωμα Απόφαση ΔΕΕ Digital Rights Απόφαση ΔΕΕ Schrems (Safe Harbour) Απόφαση ΔΕΕ TELE2 Γνωμοδότηση ΔΕΕ 1/15 της για την διαβίβαση δεδομένων επιβατών (PNR) Ε.Ε. στον Καναδά Σχέδιο Κανονισμού για την προστασία των δεδομένων στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (E-Privacy Regulation)

31 ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ Όσον αφορά την αναγκαιότητα της διατηρήσεως δεδομένων την οποία επιβάλλει η οδηγία 2006/24, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι, βεβαίως, η καταπολέμηση της βαριάς εγκληματικότητας, και ιδίως του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, είναι πρωταρχικής σημασίας για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και η αποτελεσματικότητά της ενδέχεται να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση σύγχρονων τεχνικών έρευνας. Εντούτοις, ένας τέτοιος σκοπός γενικού συμφέροντος, όσο θεμελιώδης και αν είναι, δεν μπορεί, αυτός και μόνον, να προταθεί ως δικαιολογία προκειμένου το μέτρο της διατηρήσεως, όπως είναι αυτό που καθιερώνει η οδηγία 2006/24, να θεωρηθεί ως αναγκαίο για τους σκοπούς της εν λόγω καταπολεμήσεως (σκ. 51ΔΕΕ Digital Rights Ireland C- 293/12&C-594/12 )

32 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Ευχαριστώ για την υπομονή και την προσοχή σας

Ηλίας Α. Στεφάνου Έλενα Α. Καπαρδή Δικηγόροι

Ηλίας Α. Στεφάνου Έλενα Α. Καπαρδή Δικηγόροι «Μια πρώτη εκτίµηση της απόφαση του ΔΕΕ στις υποθέσεις Τele2 Sverige AB (C-203/15) και Watson και άλλων (C698/15) για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ουσιαστικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0126(NLE) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0126(NLE) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/0126(NLE) 17.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0477/ σύμφωνα με το άρθρο 197 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0477/ σύμφωνα με το άρθρο 197 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 Έγγραφο συνόδου B8-0477/207 5.7.207 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 97 του Κανονισμού σχετικά με τη σύσταση ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία, τις αρμοδιότητές της,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και κυρώσεις

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και κυρώσεις Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και κυρώσεις Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διευθύντρια Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού «ΔΙΚΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Kάλλη Καρβέλη Δικηγόρος Ειδικός επιστήμονας ΑΠΔΠΧ kalli-k@dpa.gr Αθήνα 25 Ιανουαρίου 2018 2 Περιεχόμενα Βασικές Αρχές Επεξεργασίας (άρθρο 5)

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Η εμπειρία από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες Η εμπειρία από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες Eν όψει της αναθεώρησης της οδηγίας e-privacy (2002/58/EK). - Β. Προσωπικά δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά δεδομένα και διαβίβασή τους Οδηγία 2016/680, Ν.4624/2019. Επιμέλεια: Λάμπρος Σ.Τσόγκας Αντεισαγγελέας Εφετών Θράκης

Προσωπικά δεδομένα και διαβίβασή τους Οδηγία 2016/680, Ν.4624/2019. Επιμέλεια: Λάμπρος Σ.Τσόγκας Αντεισαγγελέας Εφετών Θράκης Προσωπικά δεδομένα και διαβίβασή τους Οδηγία 2016/680, Ν.4624/2019 Επιμέλεια: Λάμπρος Σ.Τσόγκας Αντεισαγγελέας Εφετών Θράκης Ο Γενικός Κανονισμός και η νέα Οδηγία Ο Γενικός Κανονισµός δεν εφαρµόζεται για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 GDPR

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 GDPR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 GDPR Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Αντωνίου-Ράπτη Γιολάντα, Δικηγόρος ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (1/2) Τι είναι προσωπικό δεδομένο; Kάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2019 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2019 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2019 (OR. en) 9116/19 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: JAI 490 COPEN 200 CYBER 153 DROIPEN 79 JAIEX 75 ENFOPOL 229 DAPIX 177 EJUSTICE 63 MI 420 TECOM

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διαπίστευση των εργασιών εργαστηρίου ανακριτικής

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διαπίστευση των εργασιών εργαστηρίου ανακριτικής ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2009 (OR. en) 11419/09 JAI 424 ENFOPOL 181 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διαπίστευση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ) GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 2016/679

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ) GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 2016/679 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ) GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 2016/679 Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή-Η έννοια της Ποινικής Δικονομίας... 1 2. Η πρακτική σημασία της διάκρισης μεταξύ ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας... 3 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Οι πηγές της Ποινικής

Διαβάστε περισσότερα

Γιούλη Τραγουλιά Δικηγόρος ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑ ΖΕΡΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γιούλη Τραγουλιά Δικηγόρος ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑ ΖΕΡΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Τα θεμελιώδη δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, 2016/679 ΕΕ (GDPR)» Γιούλη Τραγουλιά Δικηγόρος ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 06.07.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός - Οδηγία 680/ Κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων σε ποινικά αδικήματα

Κανονισμός - Οδηγία 680/ Κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων σε ποινικά αδικήματα Κανονισμός - Οδηγία 680/2016 - Κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων σε ποινικά αδικήματα Οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.6.2011 SEC(2011) 687 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 14.7.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη μελλοντική διεθνή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 679/2016)

ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 679/2016) ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 679/2016) Εισαγωγή: Στα πλαίσια του προγράμματος Data protection Reform, η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 24 Μαΐου του 2016 ψήφισε τον Νέο Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

DPO ΓΕΝΙΚΑ. Μια από τις αρχές του GDPR είναι Α. Η λογοδοσία Β. Η ακεραιότητα των δεδομένων Γ. Όλα τα παραπάνω

DPO ΓΕΝΙΚΑ. Μια από τις αρχές του GDPR είναι Α. Η λογοδοσία Β. Η ακεραιότητα των δεδομένων Γ. Όλα τα παραπάνω DPO 1. Ποιες περιπτώσεις υποχρεούνται στον ορισμό DPO με βάση το GDPR; 2. Οι όμιλοι επιχειρήσεων με πόσους DPO είναι καλυμμένοι απέναντι στο GDPR; 3. Μπορεί ο DPO να ανήκει στο προσωπικό της εταιρίας?

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ 4.5.2016 L 119/89 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2016/680 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος ***I

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος ***I P7_TA-PROV(2014)0219 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0002(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0002(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 8.6.2017 2017/0002(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δεδομένα. 2. Χρήσιμοι ορισμοί και επεξηγήσεις

Προσωπικά Δεδομένα. 2. Χρήσιμοι ορισμοί και επεξηγήσεις Προσωπικά Δεδομένα 1. Αντικείμενο Η συνεργασία, με τη Διοίκηση του Ιδρύματος, για την ανάπτυξη διαδικασιών συμμόρφωσης της ΑΣΚΤ με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 ο οποίος θεσπίζει κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις Σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι ταξιδεύουν, εργάζονται, σπουδάζουν και διαμένουν στο εξωτερικό. Η εγκληματικότητα αποτελεί πλέον ένα όλο και πιο σύνθετο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7281/17 ENFOPOL 121 JAI 239 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Σχέδιο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εγκρίνεται η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2018)0295 Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Ιορδανίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δεδομένα. στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο. Σπύρος Τάσσης.

Προσωπικά Δεδομένα. στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο. Σπύρος Τάσσης. Προσωπικά Δεδομένα στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο Προσωπικά Δεδομένα Η αντιμετώπιση των ζητημάτων της ιδιωτικότητας θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ρεαλιστικό και χωρίς δογματισμό. Αναμφισβήτητη η αναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0010(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0010(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 20.12.2012 2012/0010(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

«ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ «ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ για την «Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» Την 27η Απριλίου 2016 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν τον υπ αριθμ. 2016/679 Κανονισμό «για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/40 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1996 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2018 για τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων σχετικά με την παροχή πληροφοριών στα υποκείμενα των δεδομένων και τον περιορισμό ορισμένων δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 206 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 206/026 (NLE) 8523/6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 REX 334 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ @ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αριθ. Πρωτ. Αριθ. Γνωμ. ΠΡΟΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 9.10.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την προστασία των φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

9663/19 ΣΠΚ/μγ 1 JAI.2

9663/19 ΣΠΚ/μγ 1 JAI.2 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2019 (OR. en) 9663/19 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 8621/19 Θέμα: JAI 574 COPEN 232 DAPIX 194 ENFOPOL 269 CYBER

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Τσόλιας. Η επίδραση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία ιατρικών δεδομένων. Δικηγόρος ΜΔ Ποινικών Επιστημών

Γρηγόρης Τσόλιας. Η επίδραση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία ιατρικών δεδομένων. Δικηγόρος ΜΔ Ποινικών Επιστημών Η επίδραση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία ιατρικών δεδομένων Γρηγόρης Τσόλιας Δικηγόρος ΜΔ Ποινικών Επιστημών Μέλος (αν.) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ Ψήφιση Κανονισμού Ο Κανονισμός (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 112 I Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 62o έτος 26 Απριλίου 2019 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Απόφαση της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0278 (NLE) 15308/14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: PROAPP 28 JAI 851 CATS 172 SCHENGEN 45 COMIX 599

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 8.2.2018 2017/0128(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική διαχείριση και

Πολιτιστική διαχείριση και Πολιτιστική διαχείριση και Ζητήματα Προσωπικών Δεδομένων Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διευθύντρια Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» www.mli.uom.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 11.4.2016 2015/2110(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία για μια νέα σχέση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης. Γεώργιος Ρουσόπουλος

Προετοιμασία για μια νέα σχέση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης. Γεώργιος Ρουσόπουλος Προετοιμασία για μια νέα σχέση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Η ενίσχυση των δικαιωμάτων στην πράξη & τα εργαλεία συμμόρφωσης για τη μετάβαση από το ν.2472/1997 στον ΓΚΠΔ B: ΓΚΠΔ: Τα νέα εργαλεία για

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 1 χρόνος από την εφαρμογή του

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 1 χρόνος από την εφαρμογή του Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 1 χρόνος από την εφαρμογή του Κωνσταντίνα Κουβέλου Δικηγόρος www.nllaw.gr Γενικό Πλαίσιο Ο Κανονισμός εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (ΣΕΒΤ) 2018 Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0010 (COD) 5418/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: DATAPROTECT 1 JAI 37 DAPIX 8 FREMP 3 COMIX 36 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0219 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος ***I

P7_TA(2014)0219 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος ***I P7_TA(2014)0219 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...V Πίνακας περιεχομένων...ix Συντομογραφίες... XV ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1. Προσδιορισμός προστασίας άρθρου 6 Ε.Σ.Δ.Α. στις ποινικές υποθέσεις... 4 1.1. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

GDPR TÜV AUSTRIA GROUP

GDPR TÜV AUSTRIA GROUP TÜV AUSTRIA GROUP GDPR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27 ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2018)0297 Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Ισραήλ σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (95/2013) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ρουμανίας για την πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

κτικού μέσου ως αυτοτελής προσβολή ατομικού δικαιώματος

κτικού μέσου ως αυτοτελής προσβολή ατομικού δικαιώματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα Ελισάβετ Πούλου... 9 Πρόλογος... 13 Συντομογραφίες... 15 Εισαγωγή... 19 I. Δικαίωμα πληροφοριακής αυτοδιάθεσης και δικαιοδοτική λειτουργία... 19 II. Το νομοθετικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις Η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις βασίζεται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων και διαταγών και περιλαμβάνει μέτρα για την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1091/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4 /2019

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1091/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4 /2019 Αθήνα, 08-02-2019 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1091/08-02-2019 Α Π Ο Φ Α Σ Η 4 /2019 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0052 (NLE) 8465/17 SCH-EVAL 124 COMIX 295 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 605 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 605 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13490/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CDN 6 DAPIX 337 DATAPROTECT 163

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INOX MARE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ» (εφεξής «ο εργοδότης») που εδρεύει στο Κρυονέρι

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τελευταία ενημέρωση Μάιος 2018 H εταιρία PQH (εφεξής η Εταιρία) λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των συναλλασσόμενων μαζί της. Για το λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ε.Α.Ν.Δ.Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εισηγητές

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ε.Α.Ν.Δ.Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εισηγητές ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ε.Α.Ν.Δ.Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Εισηγητές Κων/νος Κακαβούλης Δικηγόρος, υπ. ΔΝ Νικόλαος Κουμουλέντζος Δικηγόρος, υπ. ΔΝ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 25/05/2018

Διαβάστε περισσότερα

Μαργαρίτα Γκαϊτατζή, Δικηγόρος Παρ Εφέταις ΔΣ Θεσσαλονίκης Σύμβουλος σε θέματα εναρμόνισης με τον GDPR και πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας

Μαργαρίτα Γκαϊτατζή, Δικηγόρος Παρ Εφέταις ΔΣ Θεσσαλονίκης Σύμβουλος σε θέματα εναρμόνισης με τον GDPR και πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας Μαργαρίτα Γκαϊτατζή, Δικηγόρος Παρ Εφέταις ΔΣ Θεσσαλονίκης Σύμβουλος σε θέματα εναρμόνισης με τον GDPR και πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) Γνωρίζετε ότι η προστασία των δεδομένων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Συμμόρφωσης στις Απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR)

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Συμμόρφωσης στις Απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR) Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Συμμόρφωσης στις Απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR) Εξειδικευμένη Κατάρτιση GDPR Το GDPR (General Data Protection Regulation) είναι ο νέος Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή :Πωλίνα Κουτσομπόη, Msc, PHD,Nομικός Ελεγκτικού Συνεδρίου

Συγγραφή :Πωλίνα Κουτσομπόη, Msc, PHD,Nομικός Ελεγκτικού Συνεδρίου Συγγραφή :Πωλίνα Κουτσομπόη, Msc, PHD,Nομικός Ελεγκτικού Συνεδρίου «Πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation

Διαβάστε περισσότερα

της δίωξης ή στην αθώωση.

της δίωξης ή στην αθώωση. Το τεκμήριο της αθωότητας μετά την αθώωση - Η επεκτατική εφαρμογή του τεκμηρίου αθωότητας στο πλαίσιο της διοικητικής δίκης ------------------------------ Το τεκμήριο της αθωότητας, όπως διατυπώθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

B8-0551/2018 } B8-0552/2018 } RC1/Τροπ. 47

B8-0551/2018 } B8-0552/2018 } RC1/Τροπ. 47 B8-0552/2018 } RC1/Τροπ. 47 47 Παράγραφος 1 α (νέα) 1α. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 2, τα «φορολογικά εγκλήματα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (εφεξής Α.Α.Δ.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 22.10.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (91/2013) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Τσεχικής Γερουσίας για την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Το παράρτημα αυτό περιέχει τον κατάλογο των νομικών βάσεων στις οποίες εφαρμόζεται η «συνήθης νομοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 159/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 159/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-11-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4051-1/02-11-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 159/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων στον Δήμο Καλαμαριάς. 2 Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων στον Δήμο Καλαμαριάς. 2 Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων στον Δήμο Καλαμαριάς 1 Εισαγωγή Στις καθημερινές του δραστηριότητες, ο Δήμος Καλαμαριάς χρησιμοποιεί μία πληθώρα δεδομένων, τα οποία αφορούν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2016/680 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2016/680 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 02016L0680 EL 04.05.2016 000.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)»

δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου «Προσαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)» Με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 65 I Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 62o έτος 6 Μαρτίου 2019 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ευρωπαϊκή Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για σκοπούς «ασφάλειας»

Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για σκοπούς «ασφάλειας» Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για σκοπούς «ασφάλειας» στην εποχή του GDPR ΣΕΒ - 16 Μαΐου 2018 Γιώργος Ρουσόπουλος Δρ. Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής ΕΕΠ ΑΠΔΠΧ Ασφάλεια ή Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόλογος 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανήλικοι 1. Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Γενικά: Το παρόν έντυπο ενημέρωσης της εταιρίας με την επωνυμία «3Κ Investment Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA

Π Ρ Ο Σ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA 1 ΚΩΣΤΑΣ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 23-3ος ΟΡ. - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 38 34 545, 33 00 690 FAX 33 00 690 Π Ρ Ο Σ Τον 33 ο Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΠΔ-GPDR)

Εγχειρίδιο Εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΠΔ-GPDR) Εγχειρίδιο Εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΠΔ-GPDR) Με το παρόν δίδεται η βασική ενημέρωση σχετικά με τη νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 103/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 103/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-06-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2927-1/01-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 103/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα Ειδικών κατηγοριών. Πεδίο Εφαρμογής. Επεξεργασία. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί..

Δεδομένα Ειδικών κατηγοριών. Πεδίο Εφαρμογής. Επεξεργασία. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί.. GDPR 1 Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί.. Πεδίο Εφαρμογής Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ ή GDPR) εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε, εγκατεστημένο εντός Ε.Ε., φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 26.7.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 244/15 ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Περίληψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί της δέσμης νομοθετικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Διαβάθμιση Εγγράφου: Κωδικός Εγγράφου: GDPR-DOC-17 Έκδοση: 1η Ημερομηνία: 23 May 2018 Συγγραφέας: Ομάδα Υλοποίησης της Συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από ε- από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας,

«Σύσταση αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από ε- από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από ε- γκληματικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 Άρθρο 14 Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1 Άρθρο 15 Άρθρο 16 Άρθρο 18 Άρθρο 19 Άρθρο 21 Άρθρο 24 Άρθρο 33 Υπηρεσίες γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ικονομία I. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί

Ποινική ικονομία I. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Ποινική ικονομία I LLB406 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (Πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Τετράμηνο προσφοράς 5 Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.1.2012 COM(2012) 10 final 2012/0010 (COD)C7-0024/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 10.12.2013 2013/0309(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Eισαγωγή 1. Ορισµοί...23 2. Πηγές ποινικής δικονοµίας...24 3. Ποινική δίκη στάδια...26 4. Οι θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 10.9.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μελλοντική Διεθνής Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εφεξής ΟΠΕΚΑ), ο οποίος εδρεύει επί της οδού Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ INTERNET

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ INTERNET ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΔΠΧ «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ» Αθήνα, 22 Μαρτίου 2018 Ο ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ INTERNET Πέτρος Κ. Τσαντίλας Διδάκτωρ Νομικής Δικηγόρος τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-05-2018 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 851/37 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση της «Δήλωσης περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» με την οποία η ΕΕΤΤ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, θα ενημερώνει τα υποκείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Τσόλιας. Δικηγόρος ΜΔ Ποινικών Επιστημών

Γρηγόρης Τσόλιας. Δικηγόρος ΜΔ Ποινικών Επιστημών Υποχρεώσεις συμμόρφωσης στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και ο ρόλος του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) Γρηγόρης Τσόλιας Δικηγόρος ΜΔ Ποινικών Επιστημών Μέλος (αν.) της Αρχής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5394-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 110 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5394-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 110 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-12-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5394-1/01-12-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 110 /2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα