ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1

2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 1. Το Έντυπο Αίτησης αποτελεί το έγγραφο που πρέπει να συμπληρωθεί για συμμετοχή στο Διαγωνισμό: Άριστοι Ευρωπαϊκοί προορισμοί - EDEN VII "Τουρισμός και Τοπική Γαστρονομία". 2. Για την ολοκληρωμένη συμπλήρωση του Εντύπου, θα πρέπει να συμβουλευθείτε τις Τεχνικές Οδηγίες που ακολουθούν. 3. Το Έντυπο Αίτησης πρέπει να υποβληθεί σε δύο αντίγραφα τόσο σε ηλεκτρονική, όσο και σε έντυπη μορφή. Η έντυπη μορφή της Αίτησης θα πρέπει να είναι υπογραμμένη από το νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και να φέρει τη σφραγίδα του Δικαιούχου. Τεχνικές Οδηγίες 1 Το Έντυπο Αίτησης μπορεί να συμπληρωθεί μόνο στην Microsoft Excel Το παρόν έγγραφο είναι προστατευμένο. Απαιτείται να μην αφαιρεθεί η προστασία του Εντύπου Αίτησης. Έντυπα που υποβάλλονται χωρίς την προστασία θα χαρακτηρίζονται ως ΑΚΥΡΑ και θα εξαιρούνται από τη διαδικασία αξιολόγησης. Θα πρέπει να συμπληρωθούν ΜΟΝΟ τα λευκά πεδία του Εντύπου. Για τεχνικούς λόγους κάποια από τα λευκά πεδία έχουν χωριστεί σε 2 ή και 3 ξεχωριστά υποπεδία. Αφού συμπληρωθεί το υποπεδίο συνεχίστε στο επόμενο. Τα χρωματισμένα πεδία είναι κλειδωμένα και δεν είναι δυνατή η συμπλήρωσή τους. Κάποια από τα πεδία αυτά περιέχουν πληροφορίες που είχαν συμπληρωθεί σε άλλα σημεία του Εντύπου. Έχει γίνει πρόνοια για αυτόματη εισαγωγή των απαραίτητων πληροφοριών στα πεδία αυτά. Τα μεγάλα λευκά πεδία έχουν περιορισμό στο μήκος τους για να επιβεβαιώνεται ότι όλοι οι αιτητές έχουν τον ίδιο χώρο για ανάλυση του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Ο χώρος αυτός είναι περιορισμένος στους 1000 χαρακτήρες ανά πεδίο. Οποιαδήποτε πληροφορία που υπερβαίνει το όριο αυτό δεν θα εμφανίζεται στο Έντυπο Αίτησης και συνεπώς δε θα λαμβάνεται υπ' όψη στην αξιολόγησή του. 6 Για να ξεκινήσετε να γράφετε σε οποιοδήποτε πεδίο, κάνετε διπλό "κλικ" με το ποντίκι σας στο πεδίο αυτό και γράψετε κανονικά. Αν θέλετε εντός οποιουδήποτε πεδίου να συνεχίσετε σε νέα γραμμή πατήστε "Alt+Enter" Αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε Έντυπα Αίτησης που περιέχουν ασυμπλήρωτα πεδία ή μηνύματα λάθους θα κηρύσσονται αυτόματα ΑΚΥΡΕΣ και θα εξαιρούνται από τη διαδικασία αξιολόγησης. 2

3 ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Ονομασία Δικαιούχου Μορφή Δικαιούχου (σημειώστε με Χ σε ότι ισχύει) Αρ. Απασχολούμενου Προσωπικού Επαρχία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Ιστοσελίδα ΑΡΧΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Στοιχεία Νόμιμου Εκπρόσωπου Ονοματεπώνυμο Παρούσα Θέση στον Οργανισμό Διεύθυνση Επικοινωνίας Τηλέφωνο Φαξ Ημερομηνία Υποβολής (ηη/μμ/εεεε) Επιβεβαιώνω ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έντυπο είναι αληθείς και ακριβείς Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου Σφραγίδα Δικαιούχου 3

4 ΜΕΡΟΣ B - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Χαρακτηριστικά Προορισμού 1.1. Περιγραφή Προορισμού Περιγράψετε τον προορισμό και τους λόγους για τους οποίους θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο ενδιαφέροντος για τον διαγωνισμό "Τουρισμός και Τοπική Γαστρονομία". Να γίνει αναφορά στα στοιχεία εκείνα που καθιστούν τον προορισμό άριστο ώστε να κερδίσει το διαγωνισμό "Τουρισμός και Τοπική Γαστρονομία". Επισυνάψτε οπτικοακουστικό ή έντυπο υλικό του προορισμού (π.χ. φωτογραφίες, χάρτες, κλπ). H περιγραφή θα πρέπει να λάβει υπόψη την αναγκαιότητα κάλυψης και τεκμηρίωσης των ειδικών κριτηρίων. Για σκοπούς επαρκούς τεκμηρίωσης, δυναται να επισυναφθούν επιπρόσθετα έγγραφα ως Παραρτήματα στην παρούσα αίτηση Επισκεψιμότητα Προορισμού Καταγράψτε στοιχεία για την επισκεψιμότητα της περιοχής, με συγκεκριμένες αναφορές σε αριθμούς επισκεπτών για τα έτη 2013 και Να παρουσιαστούν δεδομένα για το συνολικό αριθμό των διανυκτερεύσεων στα καταλύματα της περιοχής (όχι περισσότερες από 7 διανυκτερεύσεις κατά μέσο όρο ανά επίσκεψη), τον αριθμό των επισκεπτών σε χώρους της περιοχής (π.χ. μουσεία, εκκλησίες), τις εκτιμήσεις του επικεφαλής της Τοπικής Αρχής. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, καταγράψτε τις εκτιμήσεις σας με αιτιολόγηση αυτής. 4

5 1.3. Προσβασιμότητα Προορισμού Α. Περιγράψετε τους παράγοντες που καθιστούν τον προτεινόμενο προορισμό προσβάσιμο στους επισκέπτες (π.χ. δημόσιες συγκοινωνίες, οδικό δίκτυο, οδική σήμανση, λιμάνι, κλπ). Να αναφερθεί αν υπάρχουν προσβάσιμες εγκαταστάσεις για ΑμΕΑ στη περιοχή. Να αναφερθεί αν υπάρχουν εγκαταστάσεις για τουριστικούς σκοπούς. Να επισυναφθεί οπτικοαουστικό ή / και έντυπο υλικό, το οποίο να αποδεικνύει τα ανωτέρω (φωτογραφίες, video, κλπ). Β. Να αναφερθεί, αν υπάρχει, καταχώρηση του προορισμού σε ιστοσελίδα ή σε μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο, ώστε να μπορεί το κοινό να πληροφορείται και να ενημερώνεται μέσω αυτής/αυτών. Να καταγραφούν οι ιστοσελίδες που αναφέρεται ο προορισμός. Επίσης, να γίνει αναφορά αν υπάρχει δυνατότητα προκράτησης μέσω διαδικτύου (ebooking) σε καταλύματα της περιοχής. 5

6 2. Προστασία του Περιβάλλοντος 2.1. Ποιότητα και κατάσταση του περιβάλλοντος Να περιγραφεί η ποιότητα του περιβάλλοντος της περιοχής (π.χ. φυσικό περιβάλλον, ποιότητα εδάφους, αέρα και υδάτων, μη ύπαρξη σκυβαλλότοπων, κλπ). Επίσης, να αναφερθεί αν γίνεται χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) (π.χ. φωτοβολταϊκά συστήματα), καθώς και αν υπάρχει η δυνατότητα ανακύκλωσης στην περιοχή (π.χ. ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης). Να επισυναφθούν (αν υπάρχουν) μετρήσεις που να δηλώνουν την ποιότητα των φυσικών πόρων Ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος Να αναφέρετε τις ενέργειες/ πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενημέρωση των επισκεπτών του προορισμού σε θέματα περιβάλλοντος (π.χ. εκδηλώσεις, σεμινάρια, workshops, φεστιβάλ, δράσεις ενημέρωσης, κλπ). Να αναφερθούν αν υπάρχουν εθελοντικές δραστηριότητες στην περιοχή (π.χ. δενδροφύτευση, καθάρισμα από σκουπίδια, κλπ), καθώς και Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης. Να επισυναφθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω (π.χ. φωτογραφίες, αφίσες, προσκλήσεις, κλπ) 6

7 2.3. Ενέργειες για τη διαχείριση του περιβάλλοντος Να αναφέρετε τις ενέργειες/πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. δράσεις προστασίας από τους κατοίκους της περιοχής). Καταγράψτε, αν υπάρχουν και τηρούνται, τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, τα οποία συμβαδίζουν με τα ισχύοντα μέτρα ασφάλειας από ενδεχόμενους κινδύνους ρύπανσης, αλλά και αν τηρούνται τα όρια ασφάλειας/δυνατοτήτων και φέρουσας ικανότητας της περιοχής. Να αναφερθεί, επίσης, αν υπάρχει επαρκή σηματοδότηση στην περιοχή. Να επισυναφθούν φωτογραφίες, μελέτες ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω. 3. Ασφάλεια και Υγιεινή 3.1. Υγειονομικές εγκαταστάσεις και άλλες υπηρεσίες Να αναφέρετε κατά πόσο υπάρχουν επαρκείς και καθαρές υγειονομικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Να αναφερθεί αν υπάρχει εγκατάσταση κοινόχρηστων αποχωρητηρίων καθώς και η μέθοδος και το πρωτόκολλο καθαριότητας (ώρες εργασίας των καθαριστών-από/μέχρι, περίοδος εργασίας-από/μέχρι μήνα, μέθοδος και πρωτόκολλο καθαριότηταςκαθαρισμός μετά από κάθε χρήστη/μετά από 3 χρήστες, κλπ). Να επισυναφθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να πιστοποιούν τα δηλωμένα και να δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. 7

8 3.2. Περίθαλψη και φροντίδα των επισκεπτών Να αναφέρετε αν παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες στην προτεινόμενη περιοχή. Επίσης, να αναφερθεί αν υπάρχει ομάδα διάσωσης, υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης, πυροσβεστική μονάδα, ΕΜΑΚ, υπηρεσίες προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και ο κατάλληλος εξοπλισμός πρώτων βοηθειών. Να δοθούν αριθμοί και ειδικότητες για τις παραπάνω κατηγορίες, καθώς και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες (ώρες εργασίας-από/μέχρι, περίοδος εργασίαςαπό/μέχρι μήνα, επίπεδο πτυχίου, είδος εξοπλισμού, κλπ). Αν δεν υπαρχουν οι παραπάνω υπηρεσίες στην περιοχή, παρακαλώ αναφέρετε τις πλησιέστερες περιοχές που τις διαθέτουν. 8

9 4. Διαθέσιμες υπηρεσίες για ψυχαγωγικές δραστηριότητες 4.1. Δραστηριότητες και Ψυχαγωγικοί Χώροι Περιγράψετε τις διαθέσιμες υπηρεσίες (π.χ. θέατρα, μουσεία, κινηματογράφοι, αθλητικά κέντρα, κέντρα νεολαίας και άλλοι ψυχαγωγικοί χώροι) καθώς και τις δραστηριότητες που απευθύνονται στους επισκέπτες του προορισμού (π.χ εκπαίδευση και διοργάνωση ειδικών εργαστηρίων, ποδηλατικές διαδρομές, δρόμοι του κρασιού και φυσικά μονοπάτια, κλπ) Ψυχαγωγικές Εκδηλώσεις και Πολιτισμικά στοιχεία προορισμού Περιγράψετε τις εκδηλώσεις που ενισχύουν την ψυχαγωγία των επισκεπτών του προορισμού (π.χ. παραδοσιακές μουσικές παραστάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις γαστρονομίας, παραδοσιακές τέχνες, τοπικά ήθη και έθιμα, εικαστικές τέχνες, λαογραφικές εκδηλώσεις, δραστηριότητες υπαίθρου, περίπατοι, κλπ). Επιπλέον, να αναφερθεί η ύπαρξη αρχαιολογικών μνημείων, μοναστηριών, εκκλησιών, κλπ. 5. Αποκόμιση εμπειριών 9

10 Α. Περιγράψετε δύο (2) εικονικές εμπειρίες, στις οποίες θα παρουσιάζεται η προσφορά του τουριστικού προορισμού στο θέμα του διαγωνισμού "Τουρισμός και Τοπική Γαστρονομία". Η περιγραφή να αφορά εμπειρίες που να δίνουν κίνητρο στον επισκέπτη να επισκεφθεί τον προορισμό, χωρίς να γίνεται αναφορά στην υπάρξη συγκεκριμένων κτηρίων ή και καταλυμάτων ως σκοπός επίσκεψης στον προορισμό. Να γίνει αναφορά στους λόγους για τους οποίους ο προορισμός είναι ελκυστικός στους επισκέπτες. Β. Αναφέρετε πέντε (5) δραστηριότητες/εμπειρίες, τις οποίες συνιστάτε ανεπιφύλακτα στον επισκέπτη ως αξέχαστες εμπειρίες'. Αναφέρετε τα στοιχεία εκείνα, τα οποία θα αποκομίσει ο επισκέπτης με την επιλογή του να επισκεφθεί τον προορισμό. 6. Πληροφόρηση και Σήμανση 6.1. Πινακίδες Σήμανσης Να αναφερθεί αν υπάρχει επαρκής αριθμός ερμηνευτικών πινακίδων και άλλων σημάνσεων στην περιοχή, κατανοητές για τον επισκέπτη (π.χ. πινακίδες κατεύθυνσης, χάρτες, έντυπο πληροφοριακό υλικό, σημάνσεις με αναφορές στην ισχύουσα νομοθεσία για το καθεστώς προστασίας της περιοχής/φυσικού πόρου, πινακίδες υπηρεσιών, κλπ). 10

11 7. Διαθεσιμότητα και ποιότητα εγκαταστάσεων και υπηρεσιών για διανυκτέρευση 7.1. Υποδομές και καταλύματα Περιγράψετε τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές που είναι διαθέσιμες για φιλοξενία των επισκεπτών. Να αναφερθεί αν διατηρούν την τοπική αρχιτεκτονική παράδοση, αν είναι μικρής κλίμακας, αν παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εξυπηρέτησης με αναφορά στο διαθέσιμο εξειδικευμένο προσωπικό, κλπ Επιπλέον Παροχές Αναφέρετε τις επιπλέον παροχές που διατίθενται στους επισκέπτες (π.χ. ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο (wireless), διαθεσιμότητα φρέσκου και καθαρού νερού, κλπ). 11

12 8. Διαδικασίες συμμετοχής 8.1. Ενεργή συμμετοχή και προώθηση του προορισμού Να περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο προωθείται ο προορισμός (π.χ. εκδηλώσεις, διαφημιστικές εκστρατείες). Να αναφερθεί ο τρόπος με τον οποίο συμμετέχει ενεργά ο τοπικός πληθυσμός στις σχετικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται (αριθμός πρωτοβουλιών και ενεργειών). Να επισυναφθεί σχετικό υλικό που να αποδεικνύει τα ανωτέρω. 12

13 8.2. Δυνατότητα αξιολόγησης του προορισμού από τους επισκέπτες Να αναφέρετε αν υπάρχει στον προορισμό δυνατότητα λήψης πληροφοριών από τους επισκέπτες (π.χ. βιβλίο με σχόλια και προτάσεις, κιτίο παραπόνων, κλπ). Επίσης, να αναφερθούν αν έχουν καταγραφεί τυχών παράπονα για την περιοχή, αν έχουν γίνει ευμενή σχόλια, αν υπάρχουν αναφορές στον τύπο, σε άρθρα, σε μελέτες, κλπ.. Τέλος, να αναφερθεί αν υπάρχει η δυνατότητα αντιμετώπισης των πιθανών παραπόνων καθώς και ο βαθμός αντιμετώπισής τους. 9. Νομοθεσία - Πολεοδομία 9.1. Ισχύουσα Νομοθεσία σε θέματα Πολεοδομίας και τοπικής αρχιτεκτονικής Να αναφερθεί το καθεστώς προστασίας της τοπικής αρχιτεκτονικής παράδοσης (εφόσον αυτό υπάρχει). Σε περιπτώσεις "Διατηρητέων" κτηρίων, θα πρέπει να προσκομιστούν δικαιολογητικά που να δηλώνουν ότι έχουν ληφθεί οι εθνικές προϋποθέσεις του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Να αναφερθούν τα μέτρα που λαμβάνει ο Δικαιούχος για την ενσωμάτωση του προορισμού στην τοπική τουριστική στρατηγική. 13

14 9.2. Εξωτερική αισθητική του περιβάλλοντα χώρου Να αναφέρετε αν υπάρχουν διαθέσιμες περιοχές για τους πεζούς, για ποδηλασία, περιοχές προσβάσιμες για ΑμΕΑ, πλατείες, κλπ. Επίσης, να δοθεί περιγραφή του χαρακτήρα της αισθητικής του εξωτερικού χώρου που έχουν υιοθετήσει τα δημόσια και ιδιωτικά κτήρια στην περιοχή. 10. Οργάνωση και Διοίκηση Οργανωτική δομή του Δικαιούχου Να περιγραφεί η οργανωτική δομή του Δικαιούχου. Να γίνει αναφορά στη διάρθρωση του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με τη διαχείριση και το συντονισμό των δράσεων της προτεινόμενης περιοχής (Ακαδημαϊκά προσόντα, Επαγγελματικά/Εμπειρικά προσόντα). Να αναφερθούν επίσης, ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών. 14

15 10.2. Συνεργασία Δικαιούχου με άλλες αρχές Να αναφερθούν οι συνεργασίες που έχει αναπτύξει ο Δικαιούχος με άλλες διοικητικές αρχές, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οργανωμένα σύνολα, ιδιωτικούς οργανισμούς, ξενοδοχεία, επαγγελματικοί φορείς, κ.α. για θέματα Γαστρονομίας και Τουρισμού, γενικότερα. Να δοθούν στοιχεία για το βαθμό συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί Περιγραφή της διοικητικής ικανότητας του προορισμού Περιγράψετε τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχουν στον Δικαιούχο, ώστε να διακρίνεται η ικανότητα διαχείρισης του έργου (π.χ. μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό, προσόντα υπαλλήλων, εξοπλισμός γραφείων, χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας, διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι, κλπ). Να επισυναφθεί έντυπο ή/και ψηφιακό υλικό, το οποίο να αποδεικνύει τα ανωτέρω Εξασφάλιση κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αειφορίας 15

16 Να γίνει αναφορά στα στοιχεία εκείνα που επιτρέπουν στη διαχείριση της τουριστικής προσφοράς την εξασφάλιση της κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αειφορίας της περιοχής. Επιπλέον, να αναφερθεί αν η τουριστική προσφορά διαθέτει μόνιμη δομή διαχείρισης μάρκετινγκ καθώς και καθορισμένη στρατηγική για την αειφορική ανάπτυξη του προορισμού. 16

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Fax : e-mail : Ξενοφώντος 7, 10557,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Διαδικασία αρμοδιότητας παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των Δήμων

Θέμα : Διαδικασία αρμοδιότητας παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των Δήμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 514666 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Τμήμα Εκδόσεων και Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09 /09 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: οικ 40055 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διαδικασία αρμοδιότητας παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των Δήμων

ΘΕΜΑ : Διαδικασία αρμοδιότητας παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των Δήμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.) Αθήνα, 24.12.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ A. Π. : 514666 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πληρ. : Π. Βραχάτη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2011/2012

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2011/2012 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2011/2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχολές και Τμήματα 5 Γενικές Πληροφορίες 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 11 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (3D) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28,Τ.Κ. 32005 Τηλ. 2267350100, FAX : 22670-22063 E-MAIL: info@daa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ UΠ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ 12BΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας» 13BΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Φοιτητές στην Έρευνα ΦΟΙΤΩ 2014 2015» 14BΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΕΩΣ 31/12/2012)

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΕΩΣ 31/12/2012) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 417, Τ.Κ.- Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών»

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ.Δ/νση :22ας Απριλίου &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Αρ.

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Αρ. «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Δήμος Σουφλίου Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών & ιασφάλισης Ποιότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών & ιασφάλισης Ποιότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011 Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών & ιασφάλισης Ποιότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) Αρ.Πρ. 684/18.5.2015 Αθήνα, 18/5/2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως 16 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» Της Πράξης: «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αριθ. Πρωτ.: 1768, Ημερομηνία: 13/05/2013. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αριθ. Πρωτ.: 1768, Ημερομηνία: 13/05/2013. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Ε.Σ.Α.μεΑ.) Κεντρικά Γραφεία: Ελ. Βενιζέλου 236, Τ.Κ.16341, Ηλιούπολη, Αθήνα Τηλ.: +30 210 9949837 Fax: +30 210 5238967 - esaea@otenet.gr Πληροφορίες: κα Γεωργοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 109 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Καταβολή του Επιδόματος Οικονομικής Αρωγής στους αναπήρους θύματα πολέμου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 109 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Καταβολή του Επιδόματος Οικονομικής Αρωγής στους αναπήρους θύματα πολέμου Καταβολή του Επιδόματος Οικονομικής Αρωγής στους αναπήρους θύματα πολέμου Σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας με θέμα: «Αναπροσαρμογή των παροχών που χορηγεί το Ταμείο Αρωγής Αναπήρων Θυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προηγμένες υπηρεσίες Απομακρυσμένης Διαχείρισης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Θέρμης Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θέρμης Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αρπατζάνη Μελίντα ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 5 Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Β45ΑΛ-Θ2Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα