Επικοινωνία: Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επικοινωνία: Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό;"

Transcript

1

2

3 Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό; Να πραγματοποιήσεις μέρος των σπουδών σου σε ένα ξένο Πανεπιστήμιο με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση; Να κάνεις νέους φίλους; Να μάθεις μια άλλη γλώσσα; Όλα τα παραπάνω μπορείς να τα πραγματοποιήσεις ταυτόχρονα, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Erasmus! Το πρόγραμμα Erasmus σου παρέχει τη μοναδική ευκαιρία να σπουδάσεις στο εξωτερικό, σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, από 3 έως 12 μήνες. Θα λάβεις και υποτροφία! Επιπλέον, δεν θα πληρώσεις δίδακτρα στο εξωτερικό! Και κάτι πολύ σημαντικό: θα αναγνωριστεί πλήρως η περίοδος σπουδών σου! Θέλεις να μάθεις περισσότερα για το πρόγραμμα Erasmus και τη δράση «Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις σπουδές»; Διάβασε αυτό το εγχειρίδιο και στη συνέχεια επικοινώνησε με τη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου μας για πληρέστερη ενημέρωση! Επικοινωνία: κα Μαρία Τσακοπιάκου, Υπεύθυνη εξερχόμενων φοιτητών Erasmus Τηλ.: , Fax: , Ιστοσελίδα: 1

4 Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus και συγκεκριμένα στη δράση Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις σπουδές ; Πώς μπορώ εγώ να συμμετάσχω στη δράση Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις σπουδές του προγράμματος Erasmus και σε ποιες χώρες μπορώ να μετακινηθώ; Εφόσον ένας φοιτητής πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα πρέπει να απευθυνθεί στη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων (http://piro. uoi.gr) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το προσωπικό της Διεύθυνσης θα τον ενημερώσει για τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια ανά γνωστικό αντικείμενο. Ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί για σπουδές σε Πανεπιστήμιο που εδρεύει σε κάποια από τις παρακάτω 30 χώρες (υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική κινητικότητα προβλέπεται από αντίστοιχες διαπανεπιστημιακές συμφωνίες μεταξύ των Ιδρυμάτων): w τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Στη δράση «Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις σπουδές» μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές οι οποίοι: w Είναι εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού διπλώματος, ή διδακτορικού διπλώματος. w Είναι υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP) /Erasmus (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία). w Είναι άτομα που έχουν αναγνωριστεί επισήμως από την Ελλάδα ως πρόσφυγες, απάτριδες ή μόνιμοι κάτοικοι. w Έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος των πανεπιστημιακών τους σπουδών, είναι δηλαδή εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών. w Έχουν αποκτήσει ή πρόκειται να αποκτήσουν γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στη χώρα υποδοχής. Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, w τις τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ): Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, w την υποψήφια προς ένταξη χώρα Τουρκία Υπάρχουν περιορισμένες θέσεις και υποτροφίες για κάθε συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο σε καθεμία από τις παραπάνω χώρες. Η επιλογή των φοιτητών πραγματοποιείται από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου με διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες, ορίζοντας σχετικά κριτήρια (π.χ. ακαδημαϊκή επίδοση υποψηφίου, γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, κίνητρα συμμετοχής κλπ.) και διασφαλίζοντας την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία. 2

5 Για πόσο χρονικό διάστημα μπορώ να μεταβώ στο εξωτερικό και ποια χρονική περίοδο; Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus ο φοιτητής μπορεί να μεταβεί στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα από 3 έως 12 (συνεχόμενους) μήνες. Συνήθως, οι προπτυχιακοί φοιτητές διανύουν το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο ή ακόμα και ένα ολόκληρο διδακτικό έτος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Είμαι αλλοδαπός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μπορώ να σπουδάσω ως φοιτητής Erasmus στη χώρα υπηκοότητάς μου; Οι υπήκοοι χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus (όπως αναφέρονται παραπάνω) που διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα και παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών (που οδηγεί στη λήψη πτυχίου, μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού διπλώματος) στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, είναι επιλέξιμοι συμμετοχής σε κινητικότητα Erasmus στη χώρα προέλευσής του. 3

6 Υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες που θα πρέπει να σεβαστώ; Δεν υπάρχει σε όλα τα Πανεπιστήμια κοινή καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Κάθε Πανεπιστήμιο ορίζει καταληκτική ημερομηνία και οργανώνει τη διαδικασία επιλογής φοιτητών Erasmus σε ανεξάρτητη βάση. Προτείνεται ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο πριν τη μετακίνησή τους (δηλαδή, τον Σεπτέμβριο, αν επιθυμούν να αναχωρήσουν το εαρινό εξάμηνο και τον Απρίλιο, αν επιθυμούν να αναχωρήσουν το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους). Θα λάβω υποτροφία; Το πρόγραμμα Erasmus προσφέρει υποτροφίες κινητικότητας σε χιλιάδες φοιτητές. Οι υποτροφίες έχουν ως στόχο να αντισταθμίσουν τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας, δηλαδή τις δαπάνες μετακίνησης και πιθανόν το υψηλότερο κόστος ζωής στο κράτος υποδοχής. Το ύψος της μηνιαίας υποτροφίας κινητικότητας φοιτητών Erasmus (για σπουδές) κυμαίνεται από 300 έως 652, ανάλογα με τη χώρα υποδοχής. Υπάρχει πιθανότητα να μην λάβω υποτροφία Erasmus; Στο πρόγραμμα Erasmus υπάρχει πρόβλεψη και για «φοιτητές Erasmus χωρίς υποτροφία», δηλ. τους φοιτητές, οι οποίοι πληρούν όλα τα κριτήρια κινητικότητας φοιτητών Erasmus, χαίρουν όλων των προνομίων που συνεπάγεται η ιδιότητα του φοιτητή Erasmus, αλλά στους οποίους δε χορηγείται υποτροφία κινητικότητας Erasmus. 4

7 Υπάρχουν άλλες δυνατότητες οικονομικής επιχορήγησης; Θα πληρώσω δίδακτρα στο Πανεπιστήμιο υποδοχής; Σύμφωνα με τις διατάξεις του προγράμματος Erasmus κανένας φοιτητής δεν πληρώνει δίδακτρα (για εγγραφή, διδασκαλία, εξετάσεις, πρόσβαση στα εργαστήρια ή στις βιβλιοθήκες) στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (το Πανεπιστήμιο στο οποίο ο φοιτητής θα διανύσει μια περίοδο σπουδών μέσω του προγράμματος Erasmus). Οι φοιτητές μπορούν να επισκεφθούν την διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής PLOTEUS (http://ec.europa.eu/ploteus, ενότητα Ανταλλαγές και Επιχορηγήσεις ), όπου περιλαμβάνονται πληροφορίες για δυνατότητες εκπαίδευσης ή κατάρτισης στην Ευρώπη. Ωστόσο, κάποιες χρεώσεις μικρής κλίμακας ενδέχεται να υπάρξουν (για ασφάλεια, εγγραφή σε φοιτητικούς συλλόγους, χρήση φωτοτυπικών μηχανημάτων και εργαστηριακών προϊόντων κλπ.), ακριβώς όπως ισχύουν και για τους εγχώριους φοιτητές. Θα αναγνωριστούν πλήρως οι σπουδές μου όταν επιστρέψω στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων; Από τη στιγμή που υπογράφεται η Συμφωνία Σπουδών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι υποχρεωμένο να εξασφαλίσει την πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων και άλλων μορφών αξιολόγησης), σε αντικατάσταση αντίστοιχης περιόδου σπουδών στο Πανεπιστήμιό μας, ακόμη και αν υπάρχει μερική απόκλιση στο περιεχόμενο των μαθημάτων. Η εν λόγω αναγνώριση δύναται να μην πραγματοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν ανταποκριθεί στο επίπεδο επιτυχίας που απαιτείται από το Ίδρυμα υποδοχής, ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις τις οποίες θέτουν τα συμμετέχοντα Ιδρύματα για την πλήρη αναγνώριση. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποτυχίας του φοιτητή, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ενδέχεται να ζητήσει την επιστροφή μέρους ή του συνόλου της χορηγηθείσας υποτροφίας. 5

8 Τι είναι η Συμφωνία Σπουδών; Πριν την έναρξη της περιόδου σπουδών Erasmus, οι φοιτητές (σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή τους) θα πρέπει να συμπληρώσουν τη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement), η οποία υπογράφεται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο υποδοχής. Πρόκειται για ένα συμβόλαιο που προσδιορίζει επακριβώς το πρόγραμμα σπουδών που θα ακολουθήσει ο φοιτητής στο εξωτερικό. Η Συμφωνία Σπουδών βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών είναι αποδεκτό στο πλαίσιο του τίτλου σπουδών (πτυχίου) για το οποίο προετοιμάζεται ο φοιτητής (στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) και ότι οι σπουδές του στο εξωτερικό θα αναγνωρισθούν πλήρως εφόσον προηγηθεί επιτυχής ολοκλήρωσή τους. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου κινητικότητας, το ίδρυμα υποδοχής παρέχει στον φοιτητή αναλυτική βαθμολογία (Transcript of Records) για την απόδοσή του. 6 Τι είναι το Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS); Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έχουν διαφορετικά συστήματα βαθμολόγησης των επιδόσεων των φοιτητών και αξιολόγησης του φόρτου εργασίας. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ακαδημαϊκή αναγνώριση των σπουδών μεταξύ πανεπιστημίων, καθιερώθηκε το Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Το ECTS είναι ένα σύστημα περιγραφής των προγραμμάτων σπουδών των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης με την απόδοση πιστωτικών μονάδων στα στοιχεία που τα συνθέτουν. Οι πιστωτικές μονάδες εκφράζουν το φόρτο εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των στόχων του ακαδημαϊκού προγράμματος από κάθε φοιτητή. Συνεπώς, ο φοιτητής θα πρέπει να επιλέξει ένα πρόγραμμα σπουδών που θα του προσφέρει για 12 μήνες 60 πιστωτικές μονάδες ECTS, για 6 μήνες 30 πιστωτικές μονάδες ECTS και για 3 μήνες 20 πιστωτικές μονάδες ECTS. Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: socrates/ects/index_en.html

9 Τι ισχύει για τις εξετάσεις; Πόσο καλά θα πρέπει να μιλώ τη γλώσσα της χώρας την οποία θα επισκεφθώ; Η διαδικασία αξιολόγησης στην οποία υποβάλλονται οι φοιτητές είναι αυτή που ισχύει στο Ίδρυμα υποδοχής. Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει γραπτές και/ή προφορικές εξετάσεις ή εργασίες. Η γλώσσα στην οποία εξετάζονται οι φοιτητές Erasmus είναι η επίσημη γλώσσα του Ιδρύματος υποδοχής, εκτός κι αν υπάρχει εύλογη αιτία να χρησιμοποιηθεί άλλη γλώσσα. Οι φοιτητές δεν θα χρειαστεί να δώσουν εξετάσεις για δεύτερη φορά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκειμένου να λάβουν αναγνώριση των μαθημάτων που εξετάστηκαν επιτυχώς στο Ίδρυμα υποδοχής. Πόσα μαθήματα θα πρέπει να παρακολουθήσω στο εξωτερικό; Δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός μαθημάτων που θα πρέπει να παρακολουθήσει ο φοιτητής στο Ίδρυμα υποδοχής και στα οποία θα πρέπει να εξεταστεί. Σε γενικές γραμμές ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα μαθημάτων που θα του προσφέρει φόρτο εργασίας αντίστοιχο με το χρονικό διάστημα παραμονής στο εξωτερικό (12 μήνες 60 πιστωτικές μονάδες ECTS, 6 μήνες 30 πιστωτικές μονάδες ECTS και 3 μήνες 20 πιστωτικές μονάδες ECTS). Το πρόγραμμα σπουδών και ο αντίστοιχος φόρτος εργασίας θα προσδιορίζεται με σαφήνεια στη Συμφωνία Σπουδών που θα υπογράψει ο φοιτητής πριν την αναχώρησή του. Κάθε φοιτητής Erasmus θα πρέπει να έχει γνώση της γλώσσας στην οποία θα παραδίδονται τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει στο Πανεπιστήμιο υποδοχής. Η επάρκεια γνώσης της ξένης γλώσσας συνήθως αξιολογείται με προφορική συνέντευξη ή με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Γνώσης ξένης γλώσσας. Οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στις χώρες Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία τα μαθήματα παραδίδονται και εξετάζονται συνήθως στην επίσημη γλώσσα της χώρας. Στις υπόλοιπες χώρες υπάρχει η πιθανότητα να λειτουργούν αγγλόφωνα, γαλλόφωνα ή γερμανόφωνα Πανεπιστήμια ή κάποια από τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών να παραδίδονται στην αγγλική, γαλλική, γερμανική γλώσσα, ή τέλος, οι διδάσκοντες να δεχθούν να βοηθήσουν τον φοιτητή να μελετήσει τα μαθήματα που έχει επιλέξει με βιβλιογραφία σε μία από τις παραπάνω ευρέως ομιλούμενες γλώσσες. Υπάρχουν εντατικά μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας; Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν εντατικά μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας είτε στην Ελλάδα πριν την αναχώρησή τους, είτε στο Πανεπιστήμιο υποδοχής πριν την έναρξη της περιόδου σπουδών Erasmus. Συνήθως, οι χώρες υποδοχής με λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες, οργανώνουν και προσφέρουν επιδοτούμενα Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα (EILCs). Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 7

10 Θα λάβω υποτροφία για την παρακολούθηση των Εντατικών Γλωσσικών Μαθημάτων (EILC); Ποιος θα με βοηθήσει με την εύρεση στέγης στη χώρα υποδοχής; Η εύρεση στέγης είναι από τις πρώτες σημαντικές εμπειρίες του φοιτητή Erasmus. Η πιο συχνή αλλά και φτηνή λύση είναι δωμάτιο στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου υποδοχής, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Σε διαφορετική περίπτωση, ο φοιτητής θα πρέπει να νοικιάσει δωμάτιο σε διαμέρισμα όπου πιθανόν να συγκατοικεί. Ο ενδιαφερόμενος φοιτητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Γραφείο Στέγασης του Πανεπιστημίου υποδοχής το συντομότερο δυνατόν. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να συμβουλευτούν τις παρακάτω ιστοσελίδες: w PLOTEUS (http://ec.europa.eu/ploteus), τη διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενότητα Εγκατάσταση σε άλλη χώρα, w CasaSwap.com, ένα διεθνές φοιτητικό φόρουμ για ανταλλαγές δωματίων, w MyErasmus.com, τον δικτυακό τόπο για τις ευρωπαϊκές ανταλλαγές φοιτητών. Οι φοιτητές Erasmus που πρόκειται να σπουδάσουν σε χώρες με λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες, μπορούν να λάβουν επιπρόσθετη οικονομική υποστήριξη για να παρακολουθήσουν (στη χώρα υποδοχής) Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα (EILC) πριν την έναρξη της κανονικής περιόδου σπουδών Erasmus (διάρκειας από 2 έως 6 εβδομάδες). Η οικονομική υποστήριξη μπορεί να δοθεί μόνο σε φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη επιλεγεί να διανύσουν περίοδο σπουδών Erasmus στο εξωτερικό, αμέσως μετά την παρακολούθηση των εντατικών γλωσσικών μαθημάτων (προτεραιότητα δίνεται στους φοιτητές που πρόκειται να διανύσουν μεγαλύτερες περιόδους σπουδών). 8

11 Η περίοδος φοίτησής μου στο εξωτερικό θα βελτιώσει τις επαγγελματικές μου προοπτικές; Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες οι επαγγελματικές προοπτικές των φοιτητών που έχουν πραγματοποιήσει περίοδο σπουδών στο εξωτερικό αυξάνονται. Πολλοί πρώην φοιτητές Erasmus, και συγκεκριμένα φοιτητές με περίοδο σπουδών από 6 έως 12 μήνες, συνήθως βρίσκουν εργασία η οποία συνδέεται άμεσα με δεξιότητες που απέκτησαν κατά την περίοδο σπουδών τους στο εξωτερικό, για παράδειγμα, γλωσσικές δεξιότητες, επαγγελματική γνώση της χώρας υποδοχής, πολύ καλή εξοικείωση με τον πολιτισμό της χώρας κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Τι προβλέπεται για την ιατροφαρμακευτική μου περίθαλψη στο εξωτερικό; Οι φοιτητές που πρόκειται να μετακινηθούν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εφοδιαστούν με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας από τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο ανήκουν. Οι κάτοχοι της κάρτας έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό (με μειωμένο ή μηδενικό κόστος). Σε διαφορετική περίπτωση (π.χ. κινητικότητας σε χώρα που δεν είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι φοιτητές θα πρέπει να προβλέψουν ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη. 9

12 Μπορώ να πραγματοποιήσω την πρακτική μου άσκηση μέσω του Erasmus; Υπάρχουν προβλέψεις για φοιτητές με ειδικές ανάγκες; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δράσεις και πολιτικές της Επιτροπής, και ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης. Στους φοιτητές με ειδικές ανάγκες προσφέρονται επιπλέον δυνατότητες χρηματοδότησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν απευθείας με τη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων. Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με υποστηρικτικές υπηρεσίες για αυτούς τους φοιτητές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν στην ιστοσελίδα (HEAG Higher Education Accessibility Guide). Δυνατότητα συνδυασμού περιόδου σπουδών και πρακτικής άσκησης υπάρχει στο πλαίσιο ενιαίας περιόδου κινητικότητας με σκοπό τις σπουδές στο εξωτερικό. Με τον όρο ενιαία περίοδος νοούνται τα εξής: α) ότι η πρακτική άσκηση θα λάβει απαραίτητα χώρα υπό την επίβλεψη του ιδίου Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο οποίο ο φοιτητής θα πραγματοποιήσει τις σπουδές, β) ότι οι δύο δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν σε διαδοχικές περιόδους ή τουλάχιστον εντός του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Η διάρκεια ενιαίας περιόδου κυμαίνεται από τρεις έως δώδεκα μήνες. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συνδυαστεί, για παράδειγμα, ένας μήνας τοποθέτησης για πρακτική άσκηση με δύο μήνες σπουδών. Οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus υπάρχει δράση που προβλέπει αποκλειστικά την τοποθέτηση φοιτητών σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση πλήρους απασχόλησης. Το μέσο μηνιαίο ποσό επιχορήγησης για τοποθετήσεις φοιτητών σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση είναι υψηλότερο του αντίστοιχου χορηγούμενου ποσού για σπουδές, διότι η επιχείρηση υποδοχής μπορεί να μην προσφέρει τις διευκολύνσεις που προσφέρονται συνήθως από τα Ιδρύματα υποδοχής (π.χ. διαμονή στις φοιτητικές κατοικίες κλπ.). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν απευθείας με τη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων. 10

13 Υπάρχουν υποχρεώσεις μετά την περίοδο σπουδών μου ως φοιτητής Erasmus; Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει το δικαίωμα να ζητήσει αναλυτική ενημέρωση για την περίοδο σπουδών που διήνυσε ο φοιτητής στο εξωτερικό. Η ενημέρωση μπορεί να περιλαμβάνει σύντομη γραπτή αναφορά των εμπειριών του φοιτητή, προφορική ενημέρωση υποψήφιων μελλοντικών φοιτητών Erasmus, συμμετοχή σε εκδηλώσεις προώθησης του προγράμματος και συμμετοχή στις δραστηριότητες του Φοιτητικού Δικτύου Erasmus (Erasmus Student Network του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επιπλέον, οι φοιτητές ενθαρρύνονται να επισκεφθούν τη διαδικτυακή πύλη IRIS (Integrated Reporting for International Students iris.siu.no/iris.nsf/irisstart) και να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά ένα ερωτηματολόγιο αναφορικά με την εμπειρία τους ως φοιτητές Erasmus. Μπορώ να συμμετάσχω για δεύτερη φορά στο πρόγραμμα Erasmus; Κάθε φοιτητής, κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ανεξαρτήτως επιπέδου σπουδών), έχει τη δυνατότητα να λάβει κατ ανώτατο όριο τρεις υποτροφίες Erasmus: α. μία υποτροφία για μετακίνηση με σκοπό τις σπουδές, β. μία υποτροφία για μετακίνηση με σκοπό την πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, γ. μία υποτροφία για συμμετοχή σε Erasmus Mundus Master Course. 11

14 Υπάρχουν φοιτητικοί σύλλογοι που μπορούν να μου παράσχουν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus; Υπάρχουν διάφοροι Ευρωπαϊκοί φοιτητικοί σύλλογοι από τους οποίους οι υποψήφιοι φοιτητές Erasmus μπορούν να ενημερώνονται, όπως: - AEGEE : Association des états généraux des étudiants de l Europe (European Students Forum), http ://www.karl. aegee.org/aeg-web.nsf/ht/intro - ESU: European Students Union, - ESN: Erasmus Student Network, Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: w Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Εθνική Μονάδα Συντονισμού: w Δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: w Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευση και Πολιτισμός: w Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP): w Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τομεακό πρόγραμμα Erasmus: w Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): w Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευση και Πολιτισμός, Αναγνώριση των Τίτλων Σπουδών: Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σας προτρέπει να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Erasmus. Παρακολουθήστε την ταινία Euroflirt ( L Auberge Espagnole ) και θα αντιληφθείτε ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν είναι μόνο συναρπαστική και ανεπανάληπτη εμπειρία ζωής και εκπαίδευσης, αλλά και μία έξυπνη επαγγελματική κίνηση καθώς μπορεί να επισφραγίσει με επιτυχή και εποικοδομητικά αποτελέσματα τη μετέπειτα επαγγελματική σας σταδιοδρομία. Σας δίνεται μία μοναδική ευκαιρία να ζήσετε ως πολίτες της Ευρώπης! Εκμεταλλευτείτε την! 12

15 Από την ομάδα Erasmus της Διεύθυνσης Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων Βάσω Κατσαδήμα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Ντέμη Σιαμοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος Διεθνών Σχέσεων Κώστας Σιάπκας, Υπεύθυνος δράσης Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό την τοποθέτηση σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση Μαρία Τσακοπιάκου, Υπεύθυνη εξερχόμενων φοιτητών Erasmus Αναστασία Τσέφου, Υπεύθυνη εισερχόμενων φοιτητών Erasmus Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Μεταβατικό κτήριο, 2ος όροφος Τηλ , 97519, 97250, URL: Συγγραφή: Ντέμη Σιαμοπούλου Επιμέλεια: Σταμάτης Μερσινιάς, Επικ. Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας Layout-εκτύπωση: NextCom 13

16 Äéåýèõíóç Äéåèíþí & Äçìïóßùí Ó Ýóåùí ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ & ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ É Ä Ñ Õ Ì Á ÊÑÁÔÉÊÙÍ ÕÐÏÔÑÏÖÉÙÍ ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Åêðáßäåõóç êáé Ðïëéôéóìüò Lifelong Learning Programme / Erasmus Ìå ôçí õðïóôþñéîç ôçò ÅèíéêÞò ÌïíÜäáò Óõíôïíéóìïý ôïõ Éäñýìáôïò Êñáôéêþí Õðïôñïöéþí êáé ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΦΣΔΓΔΦΓΗΦΓΗΔΗΦΗΦΗΦΗΔΗΔΦΗΔΦΗΔΗΦΗΔΦΗΔΓΗΔΦΗ ΛΑΡΙΣΑ 2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΦΣΔΓΔΦΓΗΦΓΗΔΗΦΗΦΗΦΗΔΗΔΦΗΔΦΗΔΗΦΗΔΦΗΔΓΗΔΦΗ ΛΑΡΙΣΑ 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΦΣΔΓΔΦΓΗΦΓΗΔΗΦΗΦΗΦΗΔΗΔΦΗΔΦΗΔΗΦΗΔΦΗΔΓΗΔΦΗ ΛΑΡΙΣΑ 2009 ο Το έντυπο αυτό είναι μία προσπάθεια του τμήματος με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το ίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct είναι µια υπηρεσία που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγία 2005/36/ΕΚ Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενηµερωτικούς σκοπούς. Το

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου

Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου Πρακτικός οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες Μάθε τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/de/10794.htm ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη Εκπαίδευση (Erasmus)»FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS

Ανώτατη Εκπαίδευση (Erasmus)»FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS Ανώτατη Εκπαίδευση (Erasmus)»FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS: Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος National Teams

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σελίδα 1 από 115 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΟΙ ΜΑΛΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυστρία Βέλγιο Γαλλία Γερμανία

Αυστρία Βέλγιο Γαλλία Γερμανία Αυστρία Στη Βιέννη:Vienna University of Economics and business Administration-Wirtschafts Universitat (http://www.wuwien.ac.at), για σπουδές στην οικονομία και στις επιχειρήσεις. Εκτός Βιέννης είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

«Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό»

«Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» Άρης Μεχίλης ΑΜ: 7432

Διαβάστε περισσότερα

Homo educandus- Αγωγή

Homo educandus- Αγωγή Homo educandus- Αγωγή Project B Λυκείου «Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας στις Ανεπτυγµένες και Αναπτυσσόµενες Χώρες» Κόρινθος, 2015 Γενικός αντικειµενικός σκοπός: - να έρθουν οι µαθητές σε επαφή

Διαβάστε περισσότερα

PERROTIS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3

PERROTIS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 PERROTIS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:... 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ... 3 ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΚΟΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ... 4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 20/01/2015 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 8888/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, 20/01/2015 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 8888/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης (Ε Μ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-µέλη αντικειµενικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ;

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; Όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο εξωτερικό κι ακόµα περισσότερα Κοινωνική Ευρώπη Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

All about Life and Study in Germany. Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία. 15 σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις

All about Life and Study in Germany. Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία. 15 σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις All about Life and Study in Germany Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία 15 σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις Περιεχόμενα 3 Περιεχόμενα Γιατί σπουδές στη Γερμανία; 04 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία «Τι υπάρχει για μένα;» Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία EUROPEAN COMMISSION EΕυρωπαϊκή U R O P E A N Επιτροπή U N I O N Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (2008-2013) (4ετής) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (2008-2013) (4ετής) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις για την πρακτική άσκηση ERASMUS για ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

Συχνές ερωτήσεις για την πρακτική άσκηση ERASMUS για ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Συχνές ερωτήσεις για την πρακτική άσκηση ERASMUS για ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης 1.Είναι τα πανεπιστημιακά εργαστήρια επιλέξιμοι οργανισμοί για πρακτική άσκηση ERASMUS; Ναι, τα πανεπιστημιακά εργαστήρια

Διαβάστε περισσότερα