ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (S.P.C.) FENARAZE ΓΕΛΗ 3%

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (S.P.C.) FENARAZE ΓΕΛΗ 3%"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (S.P.C.) FENARAZE ΓΕΛΗ 3% 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ FENARAZE Γέλη 3% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Ένα γραµµάριο γέλης Fenaraze περιέχει 30mg νατριούχο άλας δικλοφενάκης (3% w/w). Για έκδοχα βλέπε ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Γέλη. ιαφανής, άχρωµη έως υποκίτρινη γέλη. 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Η γέλη Fenaraze ενδείκνυται για την αγωγή της ακτινικής κεράτωσης. 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης Χρήση σε ενήλικες Η γέλη Fenaraze εφαρµόζεται τοπικά στο δέρµα 2 φορές την µέρα µε ελαφριά επάλειψη. Η ποσότητα που απαιτείται εξαρτάται από το µέγεθος της κάκωσης. Συνήθως 0,5g της γέλης (ποσότητα στο µέγεθος ενός µπιζελιού) χρησιµοποιείται για µια περιοχή κάκωσης µε διαστάσεις 5cm x 5cm. Η συνιστώµενη διάρκεια θεραπείας είναι από 60 έως 90 ηµέρες. Μέγιστη αποτελεσµατικότητα έχει παρατηρηθεί µε διάρκεια θεραπείας πλησιάζοντας το τέλος της περιόδου αυτής. Είναι δυνατόν να µην παρατηρηθεί πλήρης θεραπεία των κακώσεων έως και 30 ήµερες µετά την λήξη της θεραπείας. Να µην γίνεται υπέρβαση της µέγιστης συνολικής ηµερήσιας δόσης των 8 gr. Η αποτελεσµατικότητα ύστερα από παρατεταµένη χρήση της γέλης δεν έχει αποδειχθεί. Χρήση σε ηλικιωµένους Η συνήθης δοσολογία για ενήλικες µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Χρήση στα παιδιά εν έχουν καθορισθεί δοσολογικά σχήµατα και ενδείξεις για τη χρήση της γέλης Fenaraze σε παιδιά. 4.3 Αντενδείξεις - 1 -

2 Η γέλη Fenaraze αντενδείκνυται σε ασθενείς µε γνωστή υπερευαισθησία στη δικλοφενάκη, βενζυλική αλκοόλη, µονοµεθυλαιθέρα πολυαιθυλενογλυκόλης 350, νατριούχο άλας υαλουρονικού οξέως. Λόγω διασταυρούµενης αντίδρασης, η γέλη δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται από ασθενείς που έχουν εµφανίσει αντιδράσεις υπερευαισθησίας όπως συµπτώµατα άσθµατος, αλλεργικής ρινίτιδας ή κνίδωσης, στο ακετυλοσαλικυλικό οξύ ή σε άλλα ΜΣΑΦ. Η χρήση της γέλης Fenaraze αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριµήνου της κύησης (βλέπε παράγραφο 4.6). 4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση Η πιθανότητα να εµφανισθούν συστηµικές ανεπιθύµητες ενέργειες µε την τοπική εφαρµογή δικλοφενάκης είναι µικρή σε σύγκριση µε τη συχνότητα των ανεπιθύµητων ενεργειών µε από του στόµατος χορηγούµενη δικλοφενάκη, οφειλόµενη στη χαµηλή συστηµατική απορρόφηση της γέλης Fenaraze. Αυτό το φάρµακο πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ασθενείς µε ενεργό γαστρεντερική εξέλκωση ή ιστορικό έλκους ή αιµορραγία ή µειωµένη καρδιακή, νεφρική ή ηπατική λειτουργία διότι έχουν αναφερθεί µεµονωµένες περιπτώσεις συστηµατικών ανεπιθύµητων ενεργειών, συνιστώµενες σε νεφρική πάθηση, µε τη χορήγηση τοπικών ΜΣΑΦ. Είναι γνωστό ότι τα ΜΣΑΦ µπορούν να παρεµβαίνουν στη λειτουργία των αιµοπεταλίων. Παρόλο που η πιθανότητα πρόκλησης συστηµατικών ανεπιθύµητων ενεργειών είναι πολύ µικρή, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη χορήγηση της γέλης σε ασθενείς µε ενδοκρανειακή αιµορραγία και αιµορραγική διάθεση. Η έκθεση στον ήλιο, συµπεριλαµβανοµένων των κέντρων τεχνητού µαυρίσµατος, θα πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Εάν εµφανιστούν δερµατικές αντιδράσεις ευαισθησίας, διακόψτε τη χρήση. Η γέλη Fenaraze δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται σε πληγές του δέρµατος, σε µολυσµένες επιφάνειες ή σε αποφολιδωτική δερµατίτιδα. Θα πρέπει να αποφεύγεται κάθε επαφή µε τα µάτια ή µε τους βλεννογόνους υµένες. 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης Καµία φαρµακευτική αλληλεπίδραση µε άλλα φάρµακα δεν έχει αναφερθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε τη γέλη Feneraze. Μετά από τοπική εφαρµογή της γέλης, η συστηµατική απορρόφηση είναι περιορισµένη. Αλληλεπιδράσεις µε άλλα ΜΣΑΦ χορηγούµενα από του στόµατος είναι µη πιθανές. 4.6 Κύηση και γαλουχία Χρήση κατά την κύηση Η γέλη Fenaraze αντενδεικνύεται κατά το τελευταίο τρίµηνο της κύησης (βλέπε παράγραφο 4.3) και δεν πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριµήνων της κύησης, εκτός εάν κριθεί απολύτως απαραίτητο. Σε περίπτωση που η γέλη χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, δεν πρέπει να εφαρµόζεται σε µεγάλη επιφάνεια δέρµατος (>30% της επιφάνειας του σώµατος) και δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται για µακροχρόνια θεραπεία (>3 εβδοµάδες). εν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα από τη χρήση της γέλης στις έγκυες γυναίκες Σε µελέτες µε πειραµατόζωα παρατηρήθηκε αναπαραγωγική τοξικότητα (βλέπε παράγραφο 5.3). Ο πιθανός κίνδυνος για τον άνθρωπο δεν είναι γνωστός

3 Η χρήση αναστολέων της συνθετάσης της προσταγλανδίνης κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου τρίµηνου της κύησης µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα τα ακόλουθα: Λειτουργική νεφρική βλάβη στο έµβρυο. Από την δωδέκατη εβδοµάδα: ολιγοϋδράµνιος (συνήθως αναστρέψιµο µετά την λήξη της θεραπείας), ή ανάµνιος (ειδικά µε εκτεταµένη έκθεση). Μετά την γέννα: Συνέχιση νεφρικής βλάβης (ειδικά µετά από πρόσφατη ή παρατεταµένη έκθεση) Πνευµονική και καρδιακή τοξικότητα στο έµβρυο (πνευµονική υπέρταση µε πρόωρη φραγή του αρτηριακού πόρου). Ο κίνδυνος υπάρχει από την αρχή του έκτου µήνα και αυξάνεται εάν η χορήγηση είναι κοντά στο τέλος της κύησης. Αναστολή των συσπάσεων της µήτρας Παράταση της κύησης και του τοκετού. Αυξηµένος κίνδυνος αιµορραγίας στην µητέρα και στο παιδί Αυξηµένος κίνδυνος σχηµατισµού οιδήµατος για την µητέρα Χρήση κατά τη γαλουχία εν αναµένεται να ανιχνευθεί µετρήσιµη ποσότητα δικλοφενάκης στο µητρικό γάλα µετά από την τοπική χορήγηση της γέλης. Η γέλη Fenaraze µπορεί να χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε την συνιστώµενη θεραπευτική δοσολογία, ωστόσο δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται στην περιοχή του στήθους, σε θηλάζουσες µητέρες. 4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανηµάτων εν εφαρµόζεται. 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες Οι πιο συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί συµπεριλαµβάνουν από τοπικές δερµατικές αντιδράσεις όπως δερµατίτιδα εξ επαφής, ερύθηµα και εξάνθηµα ή αντιδράσεις στο σηµείο εφαρµογής όπως φλεγµονή, ερεθισµό, φλύκταινες και πόνο. Σε µελέτες, δεν παρατηρήθηκε καµία αύξηση αντιδράσεων που να σχετίζεται µε την ηλικία ή κάποιο µοντέλο αντιδράσεων. Οργανικό Σύστηµα Οφθαλµικές ιαταραχές Γαστρεντερικές ιαταραχές Γενικές διαταραχές και καταστάσεις στο σηµείο χορήγησης ιαταραχές στο ανοσοποιητικό σύστηµα Συχνές (>1/100, <1/10) Επιπεφυκίτιδα. Αντιδράσεις στο σηµείο εφαρµογής (φλεγµονή, ερεθισµός, πόνος και αίσθηµα µυρµηκίασης ή φλύκταινες) στην περιοχή της εφαρµογής Όχι συχνές (>1/1000, <1/100) Πόνος στα µάτια, διαταραχή δακρύρροιας Κοιλιακός πόνος, διάρροια, ναυτία Σπάνιες (>1/10000, <1/1000) Πολύ Σπάνιες (<1/10000) Γαστρεντερική αιµορραγία Τοπική χορήγηση µεγάλης ποσότητας µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα συστηµικές επιδράσεις συµπεριλαµβανοµένης της υπερευαισθησίας - 3 -

4 Νευρικό σύστηµα Υπεραισθησία, υπερτονία, τοπική παραισθησία ιαταραχές των νεφρών και του ουροποιητικού συστήµατος Νεφρική ανεπάρκεια ιαταραχές του δέρµατος και υποδόριων ιστών Αγγειακές ιαταραχές ερµατίτιδα εξ επαφής, ξηροδερµία, ερύθηµα, οίδηµα, κνησµός, εξανθήµατα, φολιδώδη εξανθήµατα, δερµατική υπερτροφία, δερµατικό έλκος, κυστικόφυσαλλιδωτό εξάνθηµα. Αλωπεκία, οίδηµα στο πρόσωπο, κηλιδοβλατιδώδες εξάνθηµα, αντίδραση φωτοευαισθησίας, σµηγµατόρροια Αιµορραγία Έχει αναφερθεί παροδικός αποχρωµατισµός των τριχών στην περιοχή εφαρµογής. Η κατάσταση αυτή είναι συνήθως αναστρέψιµη µε τη διακοπή της θεραπείας. Η δοκιµασία δερµατικών επιθεµάτων σε ασθενείς στους οποίους είχε προηγουµένως εφαρµοστεί γέλη, δείχνει µια πιθανότητα των 2,18% για αλλεργική δερµατίτιδα εξ επαφής (τύπου IV) στη δικλοφενάκη µε έως σήµερα άγνωστη κλινική σηµασία. ιασταυρούµενη αντίδραση µε άλλα ΜΣΑΦ δεν είναι πιθανή. Τεστ ορού σε >100 ασθενείς έδειξε µηδενική παρουσία τύπου Ι αντισωµάτων αντί-δικλοφενάκης. 4.9 Υπερδοσολογία Λαµβάνοντας υπόψη την χαµηλή συστηµική απορρόφηση της γέλης, υπερδοσολογία µετά από τοπική εφαρµογή καθίσταται εξαιρετικά απίθανη. Παρόλα αυτά, το δέρµα θα πρέπει να ξεπλένεται µε νερό. εν έχουν αναφερθεί κλινικές περιπτώσεις υπερδοσολογίας λόγω κατάποσης της γέλης. Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης της γέλης που έχει σαν αποτέλεσµα σηµαντικές συστηµατικές παρενέργειες, θα πρέπει να ληφθούν γενικά θεραπευτικά µέτρα, που υιοθετούνται συνήθως για την αντιµετώπιση δηλητηρίασης από ΜΣΑΦ. Θα πρέπει να παρέχεται υποστηρικτική και συµπτωµατική θεραπεία σε περίπτωση επιπλοκών όπως: νεφρική ανεπάρκεια, σπασµοί, γαστροεντερικός ερεθισµός και αναπνευστική καταστολή. Ειδικές θεραπείες, όπως π.χ. εξαναγκασµένη διούρηση και αιµοκάθαρση, πιθανώς να µην είναι αποτελεσµατικές στην αποβολή των ΜΣΑΦ λόγω του υψηλού βαθµού της πρωτεïνικής σύνδεσης. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες. Κωδικός ATC: D11 AX 18 Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία : Άλλα δερµατολογικά

5 Μηχανισµός δράσης: Η δικλοφενάκη είναι ένα µη στεροειδές αντιφλεγµονώδες. Ο µηχανισµός δράσης της δικλοφενάκης στην ακτινική κεράτωση δεν είναι γνωστός, αλλά µπορεί να συνδεθεί µε την αναστολή της οδού της κυκλοοξυγενάσης οδηγώντας σε µειωµένη σύνθεση της προσταγλανδίνης E 2 (PGE 2 ). Η αποτελεσµατικότητα της θεραπείας έχει αποδειχθεί µόνο σε έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν µε εικονικό φάρµακο. Συγκριτικές µελέτες µε τοπική χορήγηση 5-φλουορουρακίλης δεν έχουν πραγµατοποιηθεί. Η µακροχρόνια αποτελεσµατικότητα της γέλης δεν έχει αποδειχθεί. Φαρµακοδυναµικές επιδράσεις: Η γέλη Fenaraze έχει αποδειχθεί ότι εξαλείφει τα σηµάδια (ή κακώσεις) της ακτινικής κεράτωσης µε µέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσµα να εµφανίζεται 30 ηµέρες µετά την λήξη της θεραπείας. 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες Απορρόφηση Η µέση απορρόφηση από το δέρµα µετά από τοπική εφαρµογή ανέρχεται µεταξύ <1-12% µε µεγάλη ενδο-ατοµική µεταβλητότητα. Η απορρόφηση εξαρτάται από την ποσότητα της τοπικά εφαρµοζόµενης δόσης καθώς και την περιοχής εφαρµογής της. Κατανοµή Η δικλοφενάκη εµφανίζει υψηλό ποσοστό δέσµευσης µε την αλβουµίνη του ορού αίµατος. Βιοµετατροπή Η βιοµετατροπή της δικλοφενάκης περιλαµβάνει σύζευξη εν µέρη στο αναλλοίωτο µόριο αλλά κυρίως µονές ή πολλαπλές υδροξυλιώσεις που καταλήγουν σε αρκετούς φαινολικούς µεταβολίτες, οι περισσότεροι από τους οποίους µετατρέπονται σε συζυγείς γλουκουρονικές ενώσεις. ύο από αυτούς τους φαινολικούς µεταβολίτες είναι βιολογικά δραστικοί, αλλά σε πολύ µικρότερο βαθµό από τη δικλοφενάκη. Ο µεταβολισµός της δικλοφενάκης µετά από τοπική χορήγηση θεωρείται παρόµοιος µε αυτόν µετά από του στόµατος χορήγηση. Αποµάκρυση Η δικλοφενάκη και οι µεταβολίτες της απεκκρίνονται κυρίως στα ούρα. Η συστηµική κάθαρση της δικλοφενάκης από το πλάσµα είναι 263±56 ml/min (mean±sd) µετά από του στόµατος χορήγηση. Ο τελικός χρόνος ηµιζωής στο πλάσµα είναι βραχύς (1-2 ώρες). Οι µεταβολίτες έχουν επίσης µικρούς τελικούς χρόνους ηµιζωής της τάξης των 1-3 ωρών. Φαρµακοκινητική σε ειδικούς πληθυσµούς ασθενών Μετά από τοπική χορήγηση, η απορρόφηση της δικλοφενάκης σε κανονική ή πάσχουσα επιδερµίδα είναι συγκρίσιµες παρόλο που υπάρχει µεγάλη µεταβλητότητα µεταξύ των ατόµων. Η συστηµική απορρόφηση της δικλοφενάκης είναι περίπου 12% της χορηγούµενης δόσης για πάσχουσα επιδερµίδα και περίπου 9% για άθικτο δέρµα. 5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια ηµοσιευµένες µελέτες σε ζώα απέδειξαν ότι η δικλοφενάκη όταν χορηγείται από τού στόµατος, οι πρωταρχικές ανεπιθύµητες ενέργειες παρουσιάζονται στον γαστροεντερικό σωλήνα. Η δικλοφενάκη ανέστειλε την ωορηξία σε κουνέλια και - 5 -

6 µείωσε τη δυνατότητα αναπαραγωγής, καθώς επίσης και την πρώιµη ανάπτυξη του εµβρύου σε αρουραίους. Η ενδεχόµενη τοξικότητα της δικλοφενάκης στο έµβρυο αξιολογήθηκε σε τρία είδη ζώων (αρουραίους, ποντικούς, κουνέλια). Εµφανίσθηκαν περιπτώσεις θανάτου του εµβρύου και επιβράδυνσης της ανάπτυξης του εµβρύου σε δόσεις τοξικές για τη µητέρα. Παρόλα αυτά, βάση των διαθέσιµων δεδοµένων, η δικλοφενάκη δεν θεωρείται ότι προκαλεί τερατογέννεση. Η διάρκεια της κύησης και του τοκετού ήταν παρατεταµένη µε την δικλοφενάκη. όσεις µικρότερες από την τοξική στη µητέρα δεν επηρέασαν την ανάπτυξη µετά τον τοκετό. Αποτελέσµατα εκτεταµένων τεστ γενοτοξικότητας και καρκινογέννεσης υποδεικνύουν ότι ο κίνδυνος καρκινογένεσης στους ανθρώπους από τη χορήγηση δικλοφενάκης είναι µη πιθανός. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1 Κατάλογος των εκδόχων : Νατριούχο άλας υαλουρονικού οξέως, βενζυλική αλκοόλη, µονοµεθυλαιθέρας πολυαιθυλενογλυκόλης 350, απεσταγµένο νερό. 6.2 Ασυµβατότητες : Καµία γνωστή 6.3 ιάρκεια ζωής : 2 χρόνια. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος : Μη φυλάσσεται σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25 C 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη : Το προϊόν συσκευάζεται σε σωληνάριο από συµπιεσµένο αλουµίνιο µε εσωτερική επίστρωση ρητίνης εποξυφαινολικού τύπου µε βιδωτό πώµα από λευκό υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο. Το σωληνάριο περιέχει γέλη 25 g ή 50 g. 6.6 Οδηγίες χρήσης / χειρισµού Καµία ιδιαίτερη οδηγία 6.7 Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας HELP A.B.E.E., Βαλαωρίτου Μεταµόρφωση Αττικής 7. ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 39226/10/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων Τμήμα Έκδοσης Αδειών & Κωδ. Αποφάσεων ΑΘΗΝΑ, 3-4-2013

Διαβάστε περισσότερα

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XEFO RAPID 8 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xefo Rapid 8 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Skinoren γέλη 15% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g γέλης Skinoren περιέχει 150 mg (15%) αζελαϊκού οξέος. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PENNSAID 16mg/ml δερματικό διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ml δερματικού διαλύματος περιέχει: 16,05

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ MOVATEC 15 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 15 mg μελοξικάμης Έκδοχα: Λακτόζη (19.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SKINOREN 20% κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g κρέμας SKINOREN περιέχει 200 mg (20%) αζελαϊκού οξέος. Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Aldara 5% κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει 12,5 mg imiquimod σε 250 mg κρέμας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ LOXITAN 15 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Mελοξικάμη 15,0 mg Για τα έκδοχα βλέπε 6.1 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Aldara 5% κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει 12,5 mg imiquimod σε 250 mg κρέμας (5%) Τα 100 mg κρέμας περιέχουν 5 mg imiquimod. Έκδοχα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Betnovate Scalp application 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Betamethasone 17-Valerate 0.1 % w/w Για τον πλήρη κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g κρέμας περιέχει 7,5 mg μετρονιδαζόλης (0,75% β/β) Για τα έκδοχα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Epiduo 0,1%/2,5% γέλη 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g γέλης περιέχει: Ανταπαλένη 1 mg (0,1%) Βενζοϋλίου υπεροξείδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Κάθε γραμμάριο κρέμας περιέχει λιδοκαΐνη 25mg (2,5%) και πριλοκαΐνη 25mg (2,5%) υπό μορφή βάσεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Κάθε γραμμάριο κρέμας περιέχει λιδοκαΐνη 25mg (2,5%) και πριλοκαΐνη 25mg (2,5%) υπό μορφή βάσεων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EMLA κρέμα 5% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε γραμμάριο κρέμας περιέχει λιδοκαΐνη 25mg (2,5%) και πριλοκαΐνη 25mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Betnovate Κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Betamethasone 17-Valerate 0.1 % w/w Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Butavate Κρέμα Butavate Αλοιφή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Προπιονική κλομπεταζόλη 0.05 % Για τον πλήρη κατάλογο των

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοχα: 0,35 mg παραϋδροξυβενζοϊκό μεθύλιο, 0,07 mg παραϋδροξυβενζοϊκό προπύλιο

Έκδοχα: 0,35 mg παραϋδροξυβενζοϊκό μεθύλιο, 0,07 mg παραϋδροξυβενζοϊκό προπύλιο SmPC Greece 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Rapydan 70 mg/70 mg φαρμακούχό έμπλαστρο. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φαρμακούχo έμπλαστρο περιέχει 70 mg λιδοκαΐνης και 70 mg τετρακαΐνης. Έκδοχα:

Διαβάστε περισσότερα

ANAPROX NAPROXEN SODIUM 550MG. ANAPROX Naproxen Sodium 550mg

ANAPROX NAPROXEN SODIUM 550MG. ANAPROX Naproxen Sodium 550mg ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ANAPROX NAPROXEN SODIUM 550MG 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ANAPROX Naproxen Sodium 550mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οlartan 40 mg επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίο

Οlartan 40 mg επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίο 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Οlartan 10 mg επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυµµένo

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Pliaglis 70 mg/g + 70 mg/g κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 γραμμάριο κρέμας περιέχει 70 mg λιδοκαΐνης και 70

Διαβάστε περισσότερα

FUNADEL ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FUNADEL

FUNADEL ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FUNADEL ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FUNADEL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FUNADEL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Κάθε καψάκιο σκληρό περιέχει 150mg fluconazole

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.Εμπορική ονομασία του φαρμακευτικού προϊόντος BOTAFEX 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά 1 ml Δερματικού διαλύματος 2% περιέχει 20 mg Minoxidil.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Τ U P A S T. ( Ranitidine hydrochloride)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Τ U P A S T. ( Ranitidine hydrochloride) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Τ U P A S T ( Ranitidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TUPAST 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Ranitidine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ IVOR 3.500 IU antixa/0,2 ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Bemiparin

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Tamiflu75 mg καψάκιο, σκληρό. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 98,5 mg oseltamivir

Διαβάστε περισσότερα

RISELIB film coated tablets 35mg/tab RISEDRONATE SODIUM RISELIB. 5.1.).

RISELIB film coated tablets 35mg/tab RISEDRONATE SODIUM RISELIB. 5.1.). ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ RISELIB film coated tablets 35mg/tab RISEDRONATE SODIUM 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ RISELIB. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυµµένο µε

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Voltaren fast (Diclofenac potassium)

Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Voltaren fast (Diclofenac potassium) Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Voltaren fast (Diclofenac potassium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ : Voltaren fast 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά : Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) LIVOSTIN (Υδροχλωρική λεβοκαµπαστίνη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: LIVOSTIN

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) LIVOSTIN (Υδροχλωρική λεβοκαµπαστίνη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: LIVOSTIN ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) LIVOSTIN (Υδροχλωρική λεβοκαµπαστίνη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: LIVOSTIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά: Levocabastine

Διαβάστε περισσότερα

Calcitriol 3mcg/g. Methylprednisolone aceponate 0,1% Salicylic acid. Δερματικό διάλυμα 50ml. Αλοιφή 100g. Δερματικό διάλυμα 100ml

Calcitriol 3mcg/g. Methylprednisolone aceponate 0,1% Salicylic acid. Δερματικό διάλυμα 50ml. Αλοιφή 100g. Δερματικό διάλυμα 100ml Methylprednisolone aceponate 0,1% Δερματικό διάλυμα 50ml Calcitriol 3mcg/g Αλοιφή 100g Salicylic acid 10% 21 Δερματικό διάλυμα 100ml περιεχόμενα χαρακτηριστικά & εφαρμογές 4 εφαρμογές 6 εφαρμογές συνδυαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ADENURIC 80 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Protopic 0,03% αλοιφή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g αλοιφής Protopic 0,03% περιέχει 0,3 mg τακρόλιμους

Διαβάστε περισσότερα