ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013"

Transcript

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ημερομηνία ισχύος: κεφάλαια Α : αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης (άρθρα 01-30) Β : περιβαλλοντικό ισοζύγιο και τράπεζα γης (άρθρα 31-47) Γ : πολεοδομικά θέματα (άρθρα 48-58) 2

3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (01/05) Αυθαίρετη και κατεδαφιστέα είναι κάθε κατασκευή που έχει εκτελεστεί: i. χωρίς οικοδομική αδεία η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας η χωρίς οποιοδήποτε στοιχειό νομιμότητας ii. iii. καθ υπέρβαση των ανωτέρω αναφερομένων βάσει αδείας που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε iv. κατά παράβαση γενικών ή ειδικών διατάξεων ή μέγιστων ανοχών όπως αυτές καθορίζονται. Ο έλεγχος των αυθαίρετων κατασκευών ή των αυθαίρετων αλλαγών χρήσης γίνεται με βάση τις εγκεκριμένες μελέτες και όχι με τα εγκεκριμένα μεγέθη των οικοδομικών αδειών. Συνεπώς αν σε οικόπεδο με βάση την άδεια προβλέπεται μια μονοκατοικία 10x10 και εμείς βρούμε μια μονοκατοικία 12x8.33, παρότι είναι ισοεμβαδικες, θα υπάρχουν τμήματα που είναι αυθαίρετα και πρέπει να ταχτοποιηθούν. 3

4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (02/05) Το ύψος μιας αυθαίρετης κατασκευής δεν αποτελεί παράγοντα χαρακτηρισμού της ως χώρου Κ.Χ. ή όχι για την υπαγωγή της στον Ν.4178/2013. Συνεπώς αυθαίρετη ισόγεια κατοικία με ύψος <2,20m ταχτοποιείται ως χώρος Κ.Χ.. Δεν παίζουν ρόλο στον υπολογισμό των συντελεστών υπέρβασης, τυχόν υπολειπόμενα μέτρα των πολεοδομικών μεγεθών. Δεν προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής αυθαίρετης αλλαγής χρήσης χώρων από κυρία χρήση (κατοικία, κατάστημα) σε κυρία χρήση (κατοικία, κατάστημα) σε περιπτώσεις προ του 1577/1985 (ημερομηνία δημοσίευσης , ημερομηνία ισχύος ). Εξαιρείται η εγκατάσταση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης σε χώρους με χρήση ειδικών κτιρίων (χρήση>50% δεν είναι κατοικία) οπού το πρόστιμο υπολογίζεται με αναλυτικό. (π.χ. από κατοικία σε βιοτεχνία) 4

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (03/05) Σε συνδυασμό με την Υ.Α. 2254/2013 άρθρο 4 παρ. 4 και παρ. 8 και την εγκύκλιο 3 Β1 και B2: Α. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ είναι εκείνη στην οποία: 1.έχει εξοφληθεί το σύνολο του ποσού 2.έχει υποβληθεί το σύνολο των στοιχείων και σχεδίων Δεν είναι αναγκαία η μεταφορά της δήλωσης αυτής στον Ν.4178/2013 παρά μόνο όταν θέλουμε: 1.την έκδοση βεβαίωσης μεταβίβασης για δικαιοπραξία 2.βεβαίωση πράξης υπαγωγής για οποιαδήποτε διοικητική πράξη (π.χ. διαγραφή βεβαιωμένου πρόστιμου) Υποβάλλεται αίτημα μέσω του πληροφοριακού συστήματος για την μεταφορά των στοιχείων της δήλωσης του Ν.4014 στις διατάξεις του Ν Αν δεν υπάρξει κανένας από τους παραπάνω λόγους, δεν υπάρχει υποχρέωση μεταφοράς της δήλωσης στον

6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (04/05) Β. Εκκρεμής πράξη υπαγωγής είναι εκείνη στην οποία: 1.Δεν έχει εξοφληθεί το σύνολο του ποσού ή/και 2.Δεν έχει υποβληθεί το σύνολο των στοιχείων και σχεδίων Είναι αναγκαία η μεταφορά της δήλωσης αυτής στον Ν.4178/2013 μέσα στο χρονικό διάστημα ισχύος του Ν.4178/2013 (Φεβρουάριος 2015). Σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση: 1.Βεβαίωσης μεταβίβασης για δικαιοπραξία 2.Βεβαίωση πράξης υπαγωγής για οποιαδήποτε διοικητική πράξη (π.χ. διαγραφή βεβαιωμένου προστίμου) Υποβάλλεται αίτημα μέσω του πληροφοριακού συστήματος για την μεταφορά των στοιχείων της δήλωσης του Ν.4014 στις διατάξεις του Ν

7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (05/05) Υπαγωγές με τον 4014 που είτε: 1.Βρίσκονται σε αρχική υπαγωγή (πληρωμένο μόνο το παράβολο) 2.Εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές Δυνάμει του άρθρου 4 13 της Κ.Υ.Α. 2254/2013 θα πρέπει να υπαχθούν στον 4178 εντός του πρώτου εξαμήνου εφαρμογής του, ήτοι μέχρι Το πρόστιμο επαναϋπολογίζεται όταν: 1.υπάρξει αλλαγή στα τετραγωνικά μέτρα των επιφανειών (Κ.Χ. ή/και χώρων με μειωτικό συντελεστή) 2.προστεθούν νέα φύλλα καταγραφής (κατηγορίας 3 ή με λοιπές παραβάσεις) 3.το νέο πρόστιμο μετά την αλλαγή των επιμέρους συντελεστών είναι μικρότερο. Το πρόστιμο δεν επαναϋπολογίζεται όταν: 1.το νέο πρόστιμο, μετά την αλλαγή των επιμέρους συντελεστών και με την αίρεση ότι δεν υπάρχει μεταβολή των δηλούμενων μέτρων, προκύπτει μεγαλύτερο. 7

8 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (01/02) Το αίτημα για αντικατάσταση μηχανικού (1α) ή για προσθήκη νέου μηχανικού ως διαχειριστή και υπεύθυνου δήλωσης (1β), υλοποιείται μέσω της υποβολής στο ΤΕΕ των παρακάτω δικαιολογητικών: 1α. Δήλωση παραίτησης του πρώτου μηχανικού όπου αναφέρει το Α/Α της δήλωσης, το όνομα του ιδιοκτήτη και εάν έχει λάβει την αμοιβή για την μέχρι τότε εργασία του. ή 1β** Δήλωση του πρώτου μηχανικού ότι επιθυμεί/είναι ενήμερος την αντικατάστασή του ως διαχειριστή της δήλωσης με Α/Α... ιδιοκτησίας... και ότι έχει λάβει την αμοιβή για την μέχρι τότε εργασία του. (**Προβλέπεται για τις περιπτώσεις όπου σε δήλωση του ν. 4014/2013 έχει υποβληθεί ένα ή περισσότερα σχέδια/μελέτες που έχει εκπονήσει/υπογράψει ο πρώτος μηχανικός, όπου θα γίνεται η προσθήκη του νέου μηχανικού ως διαχειριστή της δήλωσης, ενώ μπορεί να παραμένει ο πρώτος μηχανικός στην ομάδα των συμμετεχόντων. ισχύει και στην περίπτωση συνταξιούχων, όταν έχουν υποβληθεί ένα ή περισσότερα σχέδια που έχει εκπονήσει/υπογράψει πριν τη συνταξιοδότηση) 2. Υπεύθυνες Δηλώσεις του ιδιοκτήτη (με γνήσιο της υπογραφής) και του νέου μηχανικού για την ανάθεση και ανάληψη αντίστοιχα των υπολειπόμενων εργασιών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής. 8

9 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (02/02) Η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών γίνεται αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του ΤΕΕ, μέσω fax ( ) ή μέσω Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών αυτών, η δήλωση μεταφέρεται από τη διαχείριση του συστήματος- ως έχει - στο λογαριασμό του νέου μηχανικού που μπορεί να προχωρήσει και στη διαδικασία μεταφοράς. H παραπάνω διαδικασία θα μπορεί στο άμεσο μέλλον να γίνεται μέσω ηλεκτρονικών αιτημάτων. Εάν δεν προσκομίζεται η παραίτηση του πρώτου μηχανικού, ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης πρέπει να αναφέρει τους λόγους που ζητά την αντικατάστασή του. Το ΤΕΕ κοινοποιεί στον πρώτο μηχανικό το αίτημα αντικατάστασης, με το οποίο ζητά σχετική ενημέρωση και προχωρεί στην αντικατάσταση, εφόσον ο μηχανικός δεν προβάλει ειδικούς λόγους που μπορεί να συντρέχουν κατά περίπτωση. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την διασφάλιση όλων των εμπλεκομένων από μελλοντικά προβλήματα. Στις περιπτώσεις θανάτου, απαιτούνται μόνο οι υπεύθυνες δηλώσεις του ιδιοκτήτη και του νέου μηχανικού. Τυχόν ανεξόφλητες αμοιβές, δικαιούνται οι νόμιμοι κληρονόμοι. 9

10 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (01/02) Οι συνταξιούχοι μηχανικοί δεν μπορούν να συνεχίσουν την προβλεπόμενη διαδικασία για την μεταφορά δηλώσεων του Ν.4014/2011 στις διατάξεις του Ν.4178/2013 και κάθε άλλη τυχόν μετέπειτα ενέργεια, την οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναλάβει αρμόδιος ενεργός μηχανικός. Γενικά, οι κωδικοί των συνταξιούχων μηχανικών είναι ενεργοί για επισκόπηση και έλεγχο των έργων/δηλώσεων που έχουν υποβάλει πριν τη συνταξιοδότηση, όμως δεν επιτρέπεται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων αμοιβών και αυθαιρέτων του ΤΕΕ η εκτέλεση συγκεκριμένων διαδικασιών όπως η μεταφορά δηλώσεων αυθαιρέτων στο νέο νόμο ή η υποβολή νέων δηλώσεων-βεβαιώσεων ή νέων έργων αμοιβών. Αίτημα για προσωρινή άρση της παραπάνω απαγόρευσης γίνεται δεκτό αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό αμοιβών εργασιών (κυρίως επιβλέψεων) που αποδεδειγμένα πραγματοποιήθηκαν πριν την συνταξιοδότηση, σύμφωνα με την πάγια διαδικασία που τηρείται από την αρμόδια υπηρεσία του ΤΕΕ. 10

11 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (02/02) Όσον αφορά τη διαχείριση δηλώσεων του Ν. 4178/13 μηχανικών που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν: Οι δηλώσεις που είναι σε "Οριστική Υπαγωγή" θεωρούνται ολοκληρωμένες ως προς την εργασία μηχανικού και έτσι οι μηχανικοί μπορούν χωρίς αίτημα, ακόμη και μετά την συνταξιοδότηση, να εισάγουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας (δεν απαιτείται "άνοιγμα" κωδικού) Για τις δηλώσεις που είναι σε "Υπαγωγή" γενικά πρέπει να γίνει αντικατάσταση μηχανικού σύμφωνα με την τρέχουσα διαδικασία, εφόσον υπάρχουν εκκρεμότητες και δεν έχουν ολοκληρωθεί τα σχέδια. Εάν δεν υπάρχουν εκκρεμότητες και έχουν ολοκληρωθεί τα σχέδια, απλώς οι δηλώσεις πληρώνονται σε δόσεις, μπορεί ο μηχανικός πριν συνταξιοδοτηθεί, να εισάγει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έτσι ώστε η δήλωση να είναι ολοκληρωμένη από πλευράς του. Σημειώνεται ότι πλέον είναι εφικτή η οριστικοποίηση της δήλωσης ένταξης μετά την εξόφληση του 30% του συνολικού ποσού προστίμου. Εφόσον απαιτηθεί η έκδοση βεβαίωσης μεταβίβασης μετά τη συνταξιοδότηση, αυτή εκδίδεται από ενεργό ελεύθερο επαγγελματία μηχανικό. 11

12 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ Τ.Ε.Ε. (01/03) Για δηλώσεις που βρίσκονται σε «Αρχική υποβολή» Α1: Δυνατότητα προώθησης σε ΥΠΑΓΩΓΗ (με εκκρεμότητα έγκρισης επιτροπής) Αφορά δηλώσεις σε παραδοσιακό οικισμό όπου η έγκριση είχε δοθεί με βάση δήλωση του Ν Συνυποβάλλεται η θετική κρίση της Επιτροπής ή η πιστοποίηση των εργασιών προσαρμογής, εφόσον δεν έχουν ήδη εισαχθεί στην πλατφόρμα του 4014 Για τις δηλώσεις του 4178/2013 η σχετική έγκριση αποστέλλεται απευθείας από την Επιτροπή. Α2: Έκδοση πληρωμής 30% (με εκκρεμότητα έγκρισης επιτροπής) Αφορά δηλώσεις των άρθρων 13, 14 Ν.4178/2013 (παρ. 4 άρθρου 13 και παρ. 3 άρθρου 14) 12

13 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ Τ.Ε.Ε. (02/03) Για δηλώσεις που βρίσκονται σε «Υπαγωγή» Β1: Μετατροπή σε ΕΦΑΠΑΞ με έκπτωση 20% (δεν ισχύει για δηλώσεις που μεταφέρθηκαν) Δεν ισχύει για δηλώσεις που προέρχονται από το Ν.4014 Αίτηση αλλαγής του τρόπου πληρωμής μπορεί να γίνει εντός του εξαμήνου υπαγωγής Β2: Μετατροπή σε 30%+10% έκπτωση με ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ Αίτηση αλλαγής του τρόπου πληρωμής μπορεί να γίνει εντός του εξαμήνου υπαγωγής Β3: Μετατροπή σε 30%+10% έκπτωση με ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ Αίτηση αλλαγής του τρόπου πληρωμής μπορεί να γίνει εντός του εξαμήνου υπαγωγής Β4: Μετατροπή σε ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ Β5: Μετατροπή σε ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ Β6: Επανεισαγωγή παλαιότερων πληρωμών Β7: Δυνατότητα προώθησης σε ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ (με εκκρεμότητα οικοδομικής άδειας) Συνυποβάλλεται το έντυπο της άδειας, εφόσον δεν έχει ήδη εισαχθεί στην πλατφόρμα του Ν Συνυποβάλλεται το pdf της δήλωσης του Ν.4178, εφόσον η δήλωση δεν προέρχεται από μεταφορά. 13

14 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ Τ.Ε.Ε. (03/03) Για δηλώσεις που βρίσκονται σε «Οριστική Υπαγωγή» Γ1: Επιστροφή σε ΥΠΑΓΩΓΗ 14

15 ΑΡΘΡΟ 01 1 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ Απαγορεύεται κάθε μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης. Εμπίπτει και η εισφορά ακίνητου σε εταιρεία, δηλαδή το να χρησιμοποιήσουμε την αξία ενός ακινήτου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μιας Α.Ε. η για την αρχική σύσταση μιας Ο.Ε. κ.τ.λ. (το καταστατικό σε αύτη την περίπτωση θα πρέπει να είναι συμβολαιογραφική πράξη και όχι ιδιωτικό συμφωνητικό) 15

16 ΑΡΘΡΟ 01 2 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (01/02) Εξαιρούνται τα ακίνητα: που υφίστανται προ , ημέρα ισχύος του Βασιλικού Διατάγματος 9/ Φ.Ε.Κ. Α 266 (Ν.Ο.Κ. 1955). που έχουν απαλλαγεί από την κατεδάφιση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν.720/1977. που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση συμφώνα με: o Ν.1337/1983 άρθρο 16 5 o Ν.1512/1985 άρθρο 9 8 και 10 που έχει ανασταλεί η κατεδάφιση συμφώνα με Ν.1337/1983 άρθρα 15, 16, 20 & 21 χωρίς να έχει απορριφθεί η εξαίρεση από την κατεδάφιση. (σημείωση) που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση συμφώνα με Ν.3399/2005 άρθρο 4 (δεν υπήρχε στον 4014, αφορά κτηνοπτηνοτροφικές μονάδες). 16

17 ΑΡΘΡΟ 01 2 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (02/02) Που έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης του με τον: o Ν.3775/2009 (νόμος Σουφλια) o Ν.3843/2010 (νομος Μπιρμπιλη) για 40 χρόνια Που έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχει καταβληθεί το 30% του συνολικού ποσού ή του παραβόλου του 4178/2013 και τις διατάξεις του 4014/2011 και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο

18 ΑΡΘΡΟ 02 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (01/19) Δεν υπάγονται στον νόμο αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που βρίσκονται: 1. ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ πόλης ή οικισμού. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που δεν έχει συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση (Ν.2882/2001 Φ.Ε.Κ./Α/17/ τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012) σε ακίνητα που υφίστανται εμπράγματα δικαιώματα πολιτών. Δεν επηρεάζεται η απαλλοτρίωση, δεν αποζημιώνονται τα κτίσματα. Στους κοινόχρηστους χώρους δεν περιλαμβάνονται οι εγκεκριμένοι κοινωφελείς χώροι (σχολειό, εκκλησία, χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων κτλ). Η αυθαίρετη κατασκευή θα πρέπει να προϋπάρχει της έγκρισης της απαλλοτρίωσης. Κατά παρέκκλιση: 9.Γ.ιστ (γραμμική διάσταση <5% και εμβαδόν <2%) (προσωρινές κατασκευές για τραπεζοκαθίσματα) (κοινωφελή κτίρια) 18

19 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 01 ΑΡΘΡΟ 02 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (02/19) Αυθαίρετη μονοκατοικία έχει κατασκευαστεί το 1985 εντός ακινήτου που ανήκει σε ιδιοκτήτη βάσει συμβολαίου. Η έγκριση της απαλλοτρίωσης έγινε το 1990 και ρυμοτομεί τμήμα της μονοκατοικίας για να κατασκευαστεί δρόμος. Δεν έχουν καταβληθεί ακόμα οι αποζημιώσεις. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Το ρυμοτομούμενο μπορεί να υπαχθεί στον 4178 αφού πληροί αθροιστικά τα παρακάτω: i. Το αυθαίρετο προϋπάρχει της έγκρισης απαλλοτρίωσης ii. Η απαλλοτρίωση δεν έχει συντελεστεί (δεν κατεβλήθησαν οι αποζημιώσεις) iii. Ο χώρος στον οποίο βρίσκεται το ρυμοτομούμενο τμήμα είναι κοινόχρηστος (δρόμος) εξαίρεση λόγω μη καταβολής των αποζημιώσεων iv. Υφίστανται εμπράγματα δικαιώματα του ιδιοκτήτη 19

20 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 02 ΑΡΘΡΟ 02 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (03/19) Αυθαίρετη μονοκατοικία έχει κατασκευαστεί το 1985 εντός ακινήτου που ανήκει σε ιδιοκτήτη βάσει συμβολαίου. Η έγκριση της απαλλοτρίωσης έγινε το 1990 και ρυμοτομεί τμήμα της μονοκατοικίας για να κατασκευαστεί δρόμος. Έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Το ρυμοτομούμενο δεν μπορεί να υπαχθεί στον 4178 αφού: i. Το αυθαίρετο προϋπάρχει της έγκρισης απαλλοτρίωσης ii. Η απαλλοτρίωση έχει συντελεστεί (κατεβλήθησαν οι αποζημιώσεις) iii. Ο χώρος στον οποίο βρίσκεται το ρυμοτομούμενο τμήμα είναι κοινόχρηστος (δρόμος) iv. Υφίστανται εμπράγματα δικαιώματα του ιδιοκτήτη 20

21 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 03 ΑΡΘΡΟ 02 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (04/19) Αυθαίρετη μονοκατοικία έχει κατασκευαστεί το 1985 εντός ακινήτου που ανήκει σε ιδιοκτήτη βάσει συμβολαίου. Η έγκριση της απαλλοτρίωσης έγινε το 1980 και ρυμοτομεί τμήμα της μονοκατοικίας για να κατασκευαστεί σχολείο. Δεν έχουν καταβληθεί ακόμα οι αποζημιώσεις. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Το ρυμοτομούμενο δεν μπορεί να υπαχθεί στον 4178 αφού: i. Το αυθαίρετο δεν προϋπάρχει της έγκρισης απαλλοτρίωσης ii. Η απαλλοτρίωση δεν έχει συντελεστεί (δεν κατεβλήθησαν οι αποζημιώσεις) iii. Ο χώρος στον οποίο βρίσκεται το ρυμοτομούμενο τμήμα είναι κοινωφελής (σχολειό) iv. Υφίστανται εμπράγματα δικαιώματα του ιδιοκτήτη 21

22 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 04 ΑΡΘΡΟ 02 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (05/19) Πολυκατοικία έχει κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια με ολοκλήρωση των εργασιών 2010 εντός εγκεκριμένου σχεδίου με ολοκληρωμένη την διαδικασία των απαλλοτριώσεων από το Το κτίριο από την αδεία έχει διάσταση 10x10. η Ρ.Γ. συμπίπτει με την Ο.Γ. το κτίριο κατασκευάστηκε 10,15x10, με την λωρίδα των 15εκ να βρίσκεται εντός κοινόχρηστου χώρου και συγκεκριμένα σε δρόμο. είναι δυνατή η υπαγωγή του τμήματος; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Θα ελεγχθεί η δυνατότητα υπαγωγής ως μικροπαράβαση και συγκεκριμένα κατά την περίπτωση 9.Γ.Ιστ. Η υπέρβαση της γραμμικής διάστασης είναι <5%. Η υπέρβαση του εμβαδού είναι <2%. Δύναται λοιπόν να υπαχθεί παρότι ο χώρος που καταλαμβάνει είναι κοινόχρηστος. 22

23 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 05 ΑΡΘΡΟ 02 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (06/19) Πολυκατοικία έχει κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια που εκδόθηκε το 2012 εντός εγκεκριμένου σχεδίου με ολοκληρωμένη την διαδικασία των απαλλοτριώσεων από το Το κτίριο από την άδεια έχει διάσταση 10x10. η Ρ.Γ. συμπίπτει με την Ο.Γ. το κτίριο κατασκευάστηκε 10,15x10, με την λωρίδα των 15εκ να βρίσκεται εντός κοινόχρηστου χώρου και συγκεκριμένα σε δρόμο. Είναι δυνατή η υπαγωγή του τμήματος; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Όχι, αφού παρότι πληροί τις προϋποθέσεις της 9.γ.ιστ, έχει κατασκευαστεί σίγουρα μετά την

24 ΑΡΘΡΟ 02 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (07/19) 2. ΣΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥΣ σύμφωνα με τον Ν.Ο.Κ. (άρθρο 2 58) Κατά παρέκκλιση: 9.Γ.ιστ (γραμμική διάσταση <5% και εμβαδόν <2%) 3. ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΣΤΟΑΣ με την αίρεση ότι υφίστατο κατά τον χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής Κατά παρέκκλιση: 9.Γ.ιστ (γραμμική διάσταση <5% και εμβαδόν <2%) 24

25 ΑΡΘΡΟ 02 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (08/19) 4. ΠΑΡΑ ΤΟ ΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΘΝΙΚΩΝ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ εντός ζώνης διάστασης ποσοστού 50% των οριζόμενων από τη νομοθεσία (Π.Δ. 209/1998) περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, οι οποίοι ίσχυαν κατά την εκτέλεση (όχι απαραιτήτως οι ίδιοι που ισχύουν τώρα) της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης. Η ζώνη ορίζεται από τον άξονα της οδού ή από το όριο απαλλοτρίωσης (το δυσμενέστερο) Απόφαση Δ.Μ.Ε.Ο. (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ)/ο/9244/ε/1242/2007 Εγκρίνουμε τον χαρακτηρισμό των οδικών τμημάτων του θέματος ως εξής: 1) Οι παράπλευρες οδοί (SR) των οδικών αξόνων του Πρωτεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου της Χώρας εντάσσονται στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο. 2) Οι παράπλευρες οδοί (SR) των οδικών αξόνων του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου της Χώρας εντάσσονται στο Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο. 3) Οι παράπλευρες οδοί (SR) των οδικών αξόνων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Χώρας - Πρωτεύοντος και Δευτερεύοντος - εντάσσονται στο Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο. 25

26 ΑΡΘΡΟ 02 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (09/19) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΩΡΙΣ S.R. ΝΟΜΟΣ μέτρα από τον άξονα 40 μέτρα από το όριο ΝΟΜΟΣ μέτρα από τον άξονα 20 μέτρα από το όριο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ S.R. ΝΟΜΟΣ 4014 ΝΟΜΟΣ m από τον άξονα της οδού 45m από τον άξονα του S.R. (το δυσμενέστερο) 30m από τον άξονα της οδού 22,5m από τον άξονα του S.R. (το δυσμενέστερο) Οι παράπλευρες οδοί (S.R.) του πρωτεύοντος εθνικού δικτύου, εντάσσονται στο δευτερεύων εθνικό δίκτυο. Κατά τις ισχύουσες διατάξεις η ζώνη ορίζεται από τον άξονα της οδού ή το όριο απαλλοτρίωσης κατά περίπτωση. 26

27 ΑΡΘΡΟ 02 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (10/19) Εξαιρούνται της απαγόρευσης, κατασκευές ή χρήσεις σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί νομίμως οικοδομική άδεια σε μικρότερη απόσταση από τα οριζόμενα στην παρούσα περίπτωση, καθώς και οι κατασκευές του άρθρου 17 7 (κατασκευές επί του ακάλυπτου) του Ν.Ο.Κ. εκτός από ασκεπείς κατασκευές για υποδοχή στοιχείων νερού και πισίνες. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Κτίριο με νόμιμη αδεία, βρίσκεται πλέον εντός της ζώνης του 50% που ορίζει η παράγραφος. Μπορεί να τακτοποιηθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης ή το κλείσιμο ενός Η/Χ κτλ. ακόμα και αν έγινε μετά τον χαρακτηρισμό της οδού. Πρέπει να διευκρινιστεί άμα στην εξαίρεση εντάσσονται άδειες που δόθηκαν από λάθος από την διοίκηση και δεν ακυρωθήκαν ή ανακληθήκαν. Φυσικά δεν είναι αρμοδιότητα του μηχανικού ο έλεγχος της εκδοθείσας άδειας. 27

28 Συνοψίζοντας: ΑΡΘΡΟ 02 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (11/19) ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να ενταχθούν: Αυθαίρετες κατασκευές που έγιναν σε απόσταση μικρότερη από το 50% των υποχρεωτικών αποστάσεων ασφαλείας της υπεραστικής συγκοινωνίας που ίσχυαν κατά την κατασκευή τους. (Γενικός Κανόνας) 28

29 Συνοψίζοντας: ΑΡΘΡΟ 02 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (12/19) ΜΠΟΡΟΥΝ να ενταχθούν: 1.Όλες οι κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που έχουν γίνει σε απόσταση μεγαλύτερη του 50% των υποχρεωτικών αποστάσεων ασφάλειας της υπεραστικής συγκοινωνίας που ίσχυαν κατά την κατασκευή τους 2.Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης που έγιναν σε απόσταση μικρότερη από το 50% των υποχρεωτικών αποστάσεων ασφαλείας της υπεραστικής συγκοινωνίας που ίσχυαν κατά την κατασκευή τους, σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί νόμιμη οικοδομική άδεια 3.Όλες οι κατασκευές της παραγράφου 17 του άρθρου 7 του Ν.Ο.Κ. που έγιναν σε απόσταση μικρότερη από το 50% των υποχρεωτικών αποστάσεων ασφαλείας της υπεραστικής συγκοινωνίας που ίσχυαν κατά την κατασκευή τους εκτός από ασκεπείς κατασκευές για υποδοχή στοιχείων νερού και πισίνες 29

30 5. ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΤΗΜΑ. ΑΡΘΡΟ 02 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (13/19) Ο ορισμός του δημόσιου κτήματος δίνεται σε νόμο του Όθωνα στις Δημόσια κτήματα είναι όσα ανήκουν στην επικράτεια (άρθρο 14). Οι δρόμοι και παράδρομοι, οι ποταμοί με τις όχθες τους, ο αιγιαλός, τα λιμάνια, οι όρμοι και εν γένει όλα τα μέρη της επικράτειας όσα δεν δύνανται να γίνουν ιδιωτική ιδιοκτησία, θεωρούνται δημόσια κτήματα. (άρθρο 15). Ιδιωτικά κτήματα είναι αυτά που ανήκουν σε ένα η περισσότερα άτομα ή σε κάποια κοινότητα (άρθρο 19). κατά παρέκκλιση Κοινωφελή κτίρια 6. ΣΕ ΔΑΣΟΣ, ΣΕ ΔΑΣΙΚΗ Η ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑ ΕΚΤΑΣΗ. 30

31 ΑΡΘΡΟ 02 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (14/19) 7. ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ (ΟΧΘΗ) ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΑΙΓΙΑΛΟ (ΠΑΛΑΙΑ ΟΧΘΗ) Παλαιός αιγιαλός είναι η ζώνη της ξηράς, που προέκυψε από τη μετακίνηση της ακτογραμμής προς τη θάλασσα λόγω φυσικών προσχώσεων η/και τεχνικών έργων και προσδιορίζεται απο την σημερινή οριογραμμή αιγιαλού και το όριο του παλαιότερα υφιστάμενου αιγιαλού. Η σχετική οριογραμμή παλαιού αιγιαλού απεικονίζεται με μπλε γραμμή. Ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου και ως εκ τούτου δεν έχει κοινόχρηστο χαρακτήρα και είναι δυνατόν να παραχωρηθεί, ενοικιασθεί και να πωληθεί. (Άρθρο 2 5 του Ν.2971/2001) Εξαιρούνται οι περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων εντός του παλιού αιγιαλού εφόσον προϋφίστανται της οριοθέτησης του εμπράγματα δικαιώματα πολιτών ή εκκρεμεί δικαστική απόφαση. Η υπαγωγή δεν επηρεάζει την απαλλοτρίωση ή την επιβολή κυρώσεων μετά την έκδοση πρωτόδικης δικαστικής απόφασης. κατά παρέκκλιση (για τον παλιό αιγιαλό) νόμιμες μονάδες ιχθυοκαλλιέργιας 31

32 ΑΡΘΡΟ 02 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (15/19) 8. ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΠΑΡΟΧΘΙΑ ΖΩΝΗ) Πλάτος μέχρι και 50 μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση και οι κατασκευές ή χρήσεις προϋφίστανται της σχετικής οριοθέτησης. Η υπαγωγή δεν επηρεάζει την απαλλοτρίωση ούτε δημιουργεί απαίτηση αποζημίωσης για τα κτίσματα. κατά παρέκκλιση (για τον παλιό αιγιαλό) νόμιμες μονάδες ιχθυοκαλλιέργιας Για το αν έχει γίνει ο καθορισμός του αιγιαλού και της παραλίας, μας απαντάει η κτηματική υπηρεσία. 32

33 ΑΡΘΡΟ 02 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (16/19) 9. ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΖΩΝΗΣ Α Εξαιρούνται οι αυθαίρετες κατασκευές που: i. Πραγματοποιήθηκαν πριν την κήρυξη της ζώνης ii. Δεν απαγορευόταν η δόμηση κατά την κατασκευή Δεν αναφέρει τίποτα για τις αλλαγές χρήσης 10. ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ Α Εξαιρούνται οι αυθαίρετες κατασκευές και οι αλλαγές χρήσης εφόσον δεν απαγορεύονταν οι οικοδομικές εργασίες κατά το χρόνο εκτέλεσης τους. Σε κάθε περίπτωση εξαιρούνται οι κατασκευές που έγιναν πριν την κήρυξη της ζώνης εφόσον δεν απαγορευόταν η δόμηση. Διαρκής Κατάλογος Αρχαιολογικών Χώρων Και Μνημείων 33

34 ΑΡΘΡΟ 02 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (17/19) 11. ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΟ, ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ. Εξαιρούνται οι αυθαίρετες κατασκευές και οι αυθαίρετες χρήσεις για τις οποίες επιτρέπονταν οι οικοδομικές εργασίες κατά το χρόνο κατασκευής / εγκατάστασης τους. 12. ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ Ή ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣ θα γίνει αναφορά στο άρθρο ΣΕ ΡΕΜΑ Ή ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ. 14. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3937/2011 με την αίρεση ότι απαγορεύονταν οι οικοδομικές εργασίες κατά την περίοδο κατασκευής / εγκατάστασης. 34

35 ΑΡΘΡΟ 02 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (18/19) 15. ΣΕ ΚΗΡΥΓΜΕΝΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ (αναλυτική αναφορά στο άρθρο 14) 16. ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΑΙΟ ΜΝΗΜΕΙΟ Ή ΚΗΡΥΓΜΕΝΟ ΝΕΟΤΕΡΟ ΜΝΗΜΕΙΟ κατά τις διατάξεις του Ν.3028/2002 στο άρθρο 2 αα & ββ (το κείμενο του νόμου αναφέρει εσφαλμένα ως χρονολογία του νόμου το 2000) Μνημείο: κτίριο που είναι κηρυγμένο από το Υπ.Πο. ως αρχαία ή νεότερα μνημεία κατά τον 3028/ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟ ΚΤΙΡΙΟ το οποίο δε μπορεί να αποκατασταθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ποιος θα γνωμοδοτεί για το ότι δε μπορεί να αποκατασταθεί? 35

36 ΑΡΘΡΟ 02 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (19/19) 18. ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ εφόσον το ανώτατο ύψος της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, βρίσκεται πάνω από την κορυφογραμμή. Εξαιρούνται οι κατασκευές και οι χρήσεις που κατασκευάστηκαν ή εγκαταστάθηκαν προ , ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.3212/ Εκτός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμού εντός απόστασης 20 μέτρων από τον άξονα διέλευσης αγωγών μεταφοράς υψηλής τάσης ρεύματος άνω των 150kW. Η απαγόρευση αυτή δεν υπήρχε στον Θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για την τακτοποίηση των περιπτώσεων που έχουν κάνει ήδη υπαγωγή στον

37 ΑΡΘΡΟ 03 1α ΤΥΠΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (01/11) Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή με αντικείμενο μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο επισυνάπτεται: 1. υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη 2. βεβαίωση μηχανικού Δικαιοπραξία: είναι η δήλωση βούλησης η οποία κατευθύνεται στην παραγωγή θελημένων έννομων αποτελεσμάτων. Εμπράγματη δικαιοπραξία είναι εκείνη με την οποία: i. Συνίσταται ii. Αλλοιώνεται iii. Μετατίθεται iv. Καταργείται εμπράγματο δικαίωμα 37

38 ΑΡΘΡΟ 03 1α ΤΥΠΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (02/11) Η βεβαίωση μηχανικού συνοδεύεται από: 1. τοπογραφικό διάγραμμα (όπου απαιτείται) το οποίο υποβάλλεται και ηλεκτρονικά μετά από διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου διαχείρισης της ψηφιακής πλατφόρμας (άρθρο 3 1γ 1ε) 2. από απόσπασμα αεροφωτογραφίας που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα. Η δυνατότητα αύτη διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. (άρθρο 7 3). Μέχρι στιγμής δεν έχει ενεργοποιηθεί καμία από τις 2 δυνατότητες, οπότε δεν είναι υποχρέωση του μηχανικού να ενεργήσει τα (1) και (2). 38

39 ΑΡΘΡΟ 03 1α ΤΥΠΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (03/11) Που απαιτείται βεβαίωση και που όχι: Σε δικαστική απόφαση με την οποία διατάσσεται η έγγραφη προσημείωση υποθήκης δεν απαιτείται βεβαίωση αφού δεν συνιστά δικαιοπραξία. Σε συμβολαιογραφική δήλωση του δανειστή περί συναίνεσης για την εξάλειψη υποθήκης, δεν απαιτείται βεβαίωση αφού με την δικαιοπραξία αύτη καταργείται εμπράγματο δικαίωμα. Σε εγγραφή υποθήκης με τίτλο από το νόμο ή δυνάμει δικαστικής απόφασης, δεν απαιτείται βεβαίωση αφού γίνεται δυνάμει διάταξης νόμου. Σε εγγραφή υποθήκης με δήλωση βούλησης, απαιτείται βεβαίωση αφού πρόκειται για εν ζωή δικαιοπραξία που αποσκοπεί στη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος. 39

40 ΑΡΘΡΟ 03 1α ΤΥΠΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (04/11) Σε αποδοχή κληρονομιάς, δεν απαιτείται βεβαίωση αφού επέρχεται κτήση εμπράγματου δικαιώματος με αιτία θανάτου. Σε εγγραπτέες πράξεις για άρση διαλυτικής αίρεσης, δεν απαιτείται βεβαίωση, αφού ούτε μεταβιβάζεται, ούτε υπάρχει σύσταση εμπράγματου δικαιώματος. Σε συμβολαιογραφικό έγγραφο που περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας και μεταβίβασης, απαιτείται βεβαίωση μηχανικού αυτοτελώς για καθεμία δικαιοπραξία. Σε μονομερή δήλωση πρόβλεψης θέσεων στάθμευσης κατά τον Ν.1221/1981, δεν απαιτείται βεβαίωση αφού πρόκειται για δέσμευση έναντι πολεοδομικής αρχής. 40

41 ΑΡΘΡΟ 03 1α ΤΥΠΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (05/11) Σε συμβολαιογραφική πράξη κατάρτισης κανονισμού διηρημένης ιδιοκτησίας που περιέχει διατάξεις κανονιστικού και διαχειριστικού χαρακτήρα που αφορούν στη ρύθμιση σχέσεων μεταξύ των συνιδιοκτητών, δεν απαιτείται βεβαίωση μηχανικού. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που επί του κανονισμού θα υπάρξουν και διατάξεις συστατικού χαρακτήρα και θα πρέπει να ελέγχεται αν αφορούν σε σύσταση ή μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος. Σε συμβολαιογραφική πράξη με περιεχόμενο την παραίτηση από το δικαίωμα κυριότητας επί ακίνητου υπέρ του δημοσίου ή του δήμου ή της κοινότητας και από το δικαίωμα περί αποζημίωσης με σκοπό να καταστεί τούτο κοινόχρηστο, δεν απαιτείται βεβαίωση μηχανικού αφού πρόκειται για κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος. 41

42 ΑΡΘΡΟ 03 1α ΤΥΠΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (06/11) Σε πρακτικό δικαστικού συμβιβασμού που περιέχει δηλώσεις των αντίδικων με περιεχόμενο τη σύσταση ή τη μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, απαιτείται βεβαίωση μηχανικού. (κατά την μεταγραφή του ή την εγγραφή του). Σε πρακτικό δικαστικού συμβιβασμού με περιεχόμενο την αναγνώριση κυριότητας σε ακίνητο (π.χ. χρησικτησία), δεν απαιτείται βεβαίωση μηχανικού αφού δεν πρόκειται για σύσταση η μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος. Σε αποδοχή κληρονομίας δεν απαιτείται βεβαίωση μηχανικού πάρα μόνο σε περίπτωση που στο ίδιο έγγραφο υπάρχει περαιτέρω προσδιορισμός και κατανομή χιλιοστών. Σε περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης δεν απαιτείται βεβαίωση μηχανικού αφού δεν πρόκειται για εμπράγματη δικαιοπραξία. 42

43 ΑΡΘΡΟ 03 1α ΤΥΠΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (07/11) Σε μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, σε χρονομεριστικές μισθώσεις και χρηματοδοτικές μισθώσεις ακινήτων, δεν απαιτείται βεβαίωση μηχανικού αφού επιφέρουν σύσταση εγγραπτέα ενοχικου και όχι εμπράγματου δικαιώματος. Σε διόρθωση συμβολαίου θα πρέπει να ελέγχεται αν το περιεχόμενο της διόρθωσης άφορα σε σύσταση ή μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος. Σε περίπτωση κατάτμησης και μεταβίβασης τμήματος ακινήτου, απαιτείται βεβαίωση μηχανικού για το μεταβιβαζόμενο τμήμα. Σε περίπτωση συνένωσης όμορων ακινήτων, δεν απαιτείται βεβαίωση μηχανικού αφού δεν αποτελεί σύσταση εμπράγματου δικαιώματος ούτε συνιστά μεταβίβαση. ΠΗΓΗ: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Α.Π.: Οικ /

44 ΑΡΘΡΟ 03 1α ΤΥΠΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (08/11) 3 ΤΥΠΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 1. ΑΔΟΜΗΤΟ Κοιτάζουμε εντός του οικοπέδου / γηπέδου να μην υπάρχει κτίσμα. Κατά τον Ν.Ο.Κ. στο άρθρο 2 42: ΚΤΙΡΙΟ (ΚΤΙΣΜΑ): είναι η κατασκευή που αποτελείται από χώρους και εγκαταστάσεις και προορίζεται για προσωρινή ή μόνιμη παραμονή του χρήστη. Τίθεται το ερώτημα αν δίνουμε τέτοιου τύπου βεβαίωση όταν υπάρχει π.χ. περίφραξη η ένας διάδρομος από σκυρόδεμα κ.τ.λ.. Γνώμη μου είναι ότι για τέτοιου είδους κατασκευές μπορούμε να δώσουμε βεβαίωση αδόμητου. 44

45 ΑΡΘΡΟ 03 1α ΤΥΠΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (09/11) 2. Στο ακίνητο ή στην διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινόκτητων ή κοινόχρηστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ υπέρβαση της δόμησης, κάλυψης και ύψους ή δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις καθ υπέρβαση της άδειας. Πρέπει να γίνεται σωστή αναγνώριση των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων. 45

46 ΑΡΘΡΟ 03 1α ΤΥΠΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (10/11) 3. Ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες χρήσεις, εμπίπτουν σε μια από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρόντος. Δεν υπάρχει αναφορά στο ότι δεν κοιτάμε τα κοινόχρηστα και κοινόκτητα (έκτος άμα τακτοποιήσουμε ολόκληρο το κτίριο), άλλα αυτό συνεπάγεται από το γεγονός ότι μιλάει για τακτοποιημένους χώρους με τον νόμο, ο οποίος νόμος σου δίνει το δικαίωμα να τακτοποιήσεις αυτά που ανήκουν στην ιδιοκτησία σου και μόνο. ΠΡΟΣΟΧΗ Τακτοποιούνται αυθαίρετες κατασκευές σε αγροτεμάχιο. Στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης θέλει να το πουλήσει. Μετά από πράξη χαρακτηρισμού ο αγρός χαρακτηρίζεται ιδιωτική δασική έκταση. Ο μηχανικός δεν μπορεί να εκδώσει βεβαίωση μεταβίβασης τύπου

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013)

Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013) Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013) Οδηγίες, Διευκρινήσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ. Ενημερωμένο με :

Ν.4178 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ. Ενημερωμένο με : Ν.4178 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Ενημερωμένο με : -Εγκύκλιο 3 (1/ 10 /2013) Κεφάλαιο Α - Οδηγίες, Διευκρινήσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. -Εγκύκλιο 4 (3/ 12/ 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013*

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* 1. Ερ. Τους ισόγειους βοηθητικούς χώρους πως τους αντιμετωπίζει ο 4178/13; Σαν χώρους με μειωμένο συντελεστή η όχι; Απ. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ 824. Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο, με αυθαιρεσίες σε όλους τους ορόφους έχει πραγματοποιηθεί σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών. Οι δύο ιδιοκτήτες επιθυμούν να ενταχθούν με μία αίτηση, ο έλεγχος για τα μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α )

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013.. μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 25 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 5 2.1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 2 εν υπάγονται στο νόμο: 1. Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης.

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 2 εν υπάγονται στο νόμο: 1. Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης. ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Άρθρο 1 Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο. Εξαιρούνται τα ακίνητα για τα οποία: 1.έχει περατωθεί η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η 541. 4 17 < 23 23 17 Ν.4178/2013

Η 541. 4 17 < 23 23 17 Ν.4178/2013 531. Ως προς τον υπολογισμό των τετραγωνικών μέτρων ώστε να εκτιμηθεί ποια χρήση είναι η επικρατούσα σε κτίριο προ του 1975 υπολογίζεται το σύνολο των επιφανειών (νόμιμα και αυθαίρετα); Η απόληξη κλιμακοστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ. υπουργειο περιβαλλοντοσ, ενεργειασ και κλιματικησ αλλαγησ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ. υπουργειο περιβαλλοντοσ, ενεργειασ και κλιματικησ αλλαγησ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ υπουργειο περιβαλλοντοσ, ενεργειασ και κλιματικησ αλλαγησ «αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης - περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» διανεμεται δωρεαν με τον ελευθερο τυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών Αποφ. 2254/30-8-2013 ΦΕΚ Β 2184/ 5-9-2013 & Εγκύκλιος 3/1-10-13 (η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και 216. Έχω για έλεγχο αυθαιρεσιών ανεξάρτητη από το υπόλοιπο συγκρότημα μεζονέτα αποτελούμενη από ισόγειο, υπόγειο και όροφο με 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες, δηλαδή 2 οριζόντιες σε ισόγειο και υπόγειο και ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε

Διαβάστε περισσότερα

και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης

και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Σχέδιο Νόµου «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ Η εφαρµογή της τακτοποίησης των αυθαιρέτων αρχίζει την 1η Οκτωβρίου. Η όλη διαδικασία αποτελείται από 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση, που

Διαβάστε περισσότερα

www.realestatenews.gr

www.realestatenews.gr Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

579. Στην ερωτοαπάντηση 183 αναφέρετε ότι εφόσον το ποσοστό ιδιοκτησίας είναι διαφορετικό από το συντελεστή δόμησης που αντιστοιχεί σε κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, τότε λαμβάνουμε αυτό και όχι το ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2011 Σελίδα 1 από 8

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2011 Σελίδα 1 από 8 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Δεν υπάγονται στο νόμο:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Δεν υπάγονται στο νόμο: Δεν υπάγονται στο νόμο: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου δεν έχει συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση. Δεν αίρεται το κύρος και η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Δεν υπάγονται στο νόμο:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Δεν υπάγονται στο νόμο: Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο. Εξαιρούνται τα ακίνητα για τα οποία: 1.έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

45. Στην κύρια και μοναδική κατοικία όταν υπάρχουν περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από τα 70m 2, είτε έχει τέκνα είτε όχι ο ιδιοκτήτης, υπολογίζονται σε άλλο φύλλο καταγραφής με την επιπλέον επιφάνεια να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK Άρθρο 1 1. Οι αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και να συμψηφίσουν

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

Oλο το σχέδιο για τα. Τι προβλέπει η νέα ρύθµιση, τα πρόστιµα, οι δόσεις, οι ποινές ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ

Oλο το σχέδιο για τα. Τι προβλέπει η νέα ρύθµιση, τα πρόστιµα, οι δόσεις, οι ποινές ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ TETAΡΤΗ 0 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 0 8 ΣΕΛΙ ΕΣ Oλο το σχέδιο για τα Μειώσεις προστίµων έως και 85% για τις ευπαθείς οµάδες. Aύξηση των δόσεων καταβολής προστίµων από 48 σε 60.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 4/2013 11 925/24-2-2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΡ0-2ΦΝ)

Ν.4178 4/2013 11 925/24-2-2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΡ0-2ΦΝ) 468. Τμήμα κτιρίου 10m 2 εμπίπτει εντός ζώνης διάστασης 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, οι οποίοι ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους,

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178/ % /3 5; Ο

Ν.4178/ % /3 5; Ο 1265. Έχω πελάτη που του έγινε καταγγελία πριν αρκετά χρόνια για αυθαίρετη ισόγεια αποθήκη χρήσης ξυλουργικής. Τότε ήταν ξυλουργός σήμερα όμως έχει πάρει σύνταξη και η αποθήκη είναι μια απλή αποθήκη. i.

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση.

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Οι χώροι που περιλαμβάνονται στη «Ρύθμιση» αυτή είναι: - Ημιυπαίθριοι - Υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 54η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 54η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 54η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 273 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Μπορούν να ισχύσουν ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ μηχανικών και ιδιοκτητών περί της αμοιβής επίβλεψης για άδειες που έχουν εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔIΚΑΙΟ, ΒIΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΗ Δ.ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔIΚΑΙΟ, ΒIΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΗ Δ.ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔIΚΑΙΟ, ΒIΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΗ Δ.ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Από τις 21 Σεπτεμβρίου 2011, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4014/2011 : απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ. το υπ αρ. πρωτ. Οικ / έγγραφό μας.

Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ. το υπ αρ. πρωτ. Οικ / έγγραφό μας. Αθήνα, 04-10-2011 Α.Π.: Οικ.1126477 Πληροφορίες: Δικηγόρος, κα Ρ. Κουκούτση (τηλ.: 210 6505 620) Προς Λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία {Πίνακας Αποδεκτών} Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου ΥΠΕΧΩ Ε ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Ι. Γενικά Με την τροπολογία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11)

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) εκτίµηση & πολεοδοµικόςέλεγχος ήαλλιώς η ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ καιοι επιπτώσεις της στην ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΣΟΧΗ : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Αγρ. Τοπογράφος µηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης. Άρθρο 1

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης. Άρθρο 1 Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α' 249)» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

Σχέδιο Νόµου. κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α' 249)» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Σχέδιο Νόµου Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ 594. Kτίσμα συνιδιόκτητο χωρίς καμία σύσταση ιδιοκτησίας. Μπορεί την υπαγωγή να την κάνει ένας εκ των συνιδιοκτητών που κατέχει ποσοστό συνιδιοκτησίας μεγαλύτερο του 50% ή απαιτείται και η συναίνεση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ M. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ M. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100 Fax 2310 883110 Ερωτήσεις 33 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Σε διαμέρισμα, στο οποίο υπάρχουν αυθαιρεσίες που έχουν ταχτοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων. Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του Αρθ. 14. Δηλαδή το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Οικοδομική άδεια Ναι (α) Όχι (β) Υπέρβαση δόμησης έως 100 τ.μ. Όχι (γ) Υπέρβαση δόμησης από 100 έως 200 τ.μ Όχι (δ) Υπέρβαση δόμησης από 200 έως 500

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ 111026 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ Είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε τα ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα από το Υπουργείο, µε βάση την Εγκ.13/11 και τις Β & Γ Ερωτοαπαντήσεις που αναρτήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

1 . 4178/2013 «.» 174 .. .

1 . 4178/2013 «.» 174        .. . Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ Ν. 4178/2013 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.» (ΦΕΚ 174 Α ) ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο διαπίστωσης των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

-- 193 -- *ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 18

-- 193 -- *ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 18 -- 193 -- *ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1023290/68/Β0013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ. : 1050 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/1995 - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_01-12-2008 1. Νοµοθετικό πλαίσιο Σύµφωνα µε το άρθ. 2 παρ. 1 του Ν. 2308/1995 όλοι όσοι έχουν εµπράγµατο ή

Διαβάστε περισσότερα

N.4178/2013. 2.. 4178/13. 6-2-2015

N.4178/2013. 2.. 4178/13. 6-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 η. Προς όλους τους. Συµβολαιογράφους της χώρας. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση σε θέµατα πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 η. Προς όλους τους. Συµβολαιογράφους της χώρας. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση σε θέµατα πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, Αθήνα, 24 Μαρτίου 2016 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ. 156 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» Αιτιολογική έκθεση

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» Αιτιολογική έκθεση ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» Α. Επί της αρχής : Αιτιολογική έκθεση Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, επιχειρείται να θεραπευθεί η χρόνια παθογένεια σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥ Ν.4178/13 που αναρτώνται

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων 1. Ποιο θεσμικό πλαίσιο διέπει την επιβολή Ειδικού φόρου επί των ακινήτων Ε.Φ.Α Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε Η ΒΕΒΑΙΩςΗ. ΠΑΡ.4 ΑΡΘΡΟ 23 1.Η διάταξη (Ως έχει αντικατασταθεί) (παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του Ν.4014/2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα,13-11-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4407 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

575. 1990 1994 1951. Η

575. 1990 1994 1951. Η 556. Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Το υπόγειο και το ισόγειο, είναι μεν δυο ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, αλλά ενός ιδιοκτήτη. Ο α` όροφος επίσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1. Ποια αλλαγή έχει επέλθει από 21.9.2011 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Γ Ηλίας Τζιαβός ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Απαιτούνται όταν τα οικόπεδα δεν είναι άρτια και οικοδομήσιμα και βρίσκονται σε ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Ζ, 1 Αυγούστου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις 14 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερωτήσεις 14 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας Ερωτήσεις 14 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Σύμφωνα με τις παρ.14 και 15 του αρθ.25 του Ν.4178/13 η βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό. Ωστόσο εξακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΚ 439. 381 4014/11, 4178/13". "Η

ΔΟΚΚ 439. 381 4014/11, 4178/13. Η 437. Αυθαίρετο σε εκτός σχεδίου περιοχή η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο μετά την εφαρμογή του Ν4178/13 και στην οποία δεν έχει γίνει η πράξη εφαρμογής, για τον υπολογισμό των τετραγωνιδίων πχ απόσταση Δ πως

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία 5 σε οικόπεδο/γήπεδο χωρίς οικοδοµική άδεια. Τα δικαιολογητικά εξαρτώνται από την κατηγορία.

Κατηγορία 5 σε οικόπεδο/γήπεδο χωρίς οικοδοµική άδεια. Τα δικαιολογητικά εξαρτώνται από την κατηγορία. 340. Σε περίπτωση νομιμοποίησης υπερβάσεων με τον νόμο Ν4178 (δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 23) σε οικοδομή με οικοδομική άδεια, εκτός από το παράβολο που θα πληρωθεί με βάση τα τετραγωνικά των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

760. Περιοχή εκτός σχεδίου με βάση την άδεια οικοδομής προβλεπόταν επαγγελματικό κτίριο 304τμ με πατάρι 52τμ. Έγινε επέκταση του παταριού που πλέον είναι 104τμ και αλλαγή χρήσης του σε κατοικία με ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταβολών ηλώσεων/βεβαιώσεων Ν.4178/2013

Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταβολών ηλώσεων/βεβαιώσεων Ν.4178/2013 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταβολών ηλώσεων/βεβαιώσεων Ν.4178/2013 1. Σύστηµα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων µεταβολών δηλώσεων/βεβαιώσεων Στο σύστηµα έχει ενσωµατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 498 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 498 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 13/03/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 498 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

778. 751 18 19 5), 3 57) 4 35 38), 1. 128,13 > 114,67 19 5) 2. Η

778. 751 18 19 5), 3 57) 4 35 38), 1. 128,13 > 114,67 19 5) 2. Η 777. Σε αυθαίρετο, το οποίο έχει δηλωθεί με τον Ν.1337/83 και έχουν ολοκληρωθεί οι Α και Β φάσεις, είναι δυνατόν να δοθεί βεβαίωση με τα υπάρχοντα σχέδια, χωρίς να προηγηθεί τακτοποίηση - ρύθμιση με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1724) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

887. 01/01/2004 28/7/2011, <40% <40% 2,50 > 500 70, 2, Ν.4067/2012

887. 01/01/2004 28/7/2011, <40% <40% 2,50 > 500 70, 2, Ν.4067/2012 887. Σε οικόπεδο εντός οικισμού και χωρίς ρυμοτομικό σχέδιο υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή με παλαιότητα από 01/01/2004 έως 28/7/2011, καθ' υπέρβαση της υπάρχουσας οικοδομικής άδειας με υπέρβαση δόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Κωδικοποίηση νομοθεσίας ΕΝΦΙΑ

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Κωδικοποίηση νομοθεσίας ΕΝΦΙΑ Θεσσαλονίκη 1-3-2016 Αριθ.πρωτ.219 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κωδικοποίηση νομοθεσίας ΕΝΦΙΑ Με αφορμή την σημερινή εκδήλωση του Συλλόγου Αθηνών για το ΕΝΦΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

248. Έχω διάφορες αυθαιρεσίες και έχω και αλλαγή θέσης της νόμιμης οικοδομής τι κάνω; Δηλώνω τα τετραγωνικά της νόμιμης οικοδομής κατηγορία 3 ιε;

248. Έχω διάφορες αυθαιρεσίες και έχω και αλλαγή θέσης της νόμιμης οικοδομής τι κάνω; Δηλώνω τα τετραγωνικά της νόμιμης οικοδομής κατηγορία 3 ιε; 228. Στην εγκύκλιο 4 αναφέρει ότι (στίχος 36) "η αναφορά στο άρθρο 2 του Ν.4067/12 αφορά αποκλειστικά στον ορισμό της σοφίτας (για να έχω μείωση στο πρόστιμο). Στη συνέχεια αναφέρει: "ότι ο μειωτικός συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 --------------------- Παρακάτω, τίθενται ορισμοί και έννοιες που συνήθως χρησιμοποιούνται από τους Τεχνικούς και αφορούν σε ακίνητα εμπράγματα δικαιώματα ΑΚΙΝΗΤΟ Ακίνητο πράγμα είναι το έδαφος και τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται ως: α) Αστικά, τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε σχέδιο πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ OΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΣΕ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για πρόστιμα, νομιμοποιήσεις, δικαιοπραξίες

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ OΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΣΕ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για πρόστιμα, νομιμοποιήσεις, δικαιοπραξίες OΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 21 8 ΣΕΛΙΔΕΣ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ Ν/Σ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για πρόστιμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας.

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ ΛΕΜΠΕΣΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός - Συνταξιούχος Πρώην ιευθύντρια ΟΚΚ ΥΠΕΧΩ Ε ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 3-9-2011 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ που ΗΛΩΘΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.: Είναι η Δ.Ο.Υ. της εν ζωή κατοικίας του αποβιώσαντος. Για τους κατοίκους εξωτερικού αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ. παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε

AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ. παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε Οικόπεδο με κτίσμα το οποίο ανήκει κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας (50 % έκαστος)

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 593 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 95636085 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ Ν. 4178/2013

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ Ν. 4178/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής».

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Aθήνα 2 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1041499/ 3113/ 694/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΠΟΛ. 1065 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Tαχ. Kώδ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα, το οποίο ουδέποτε έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ Κωδικοποίηση Οδηγός του Πολίτη Αριθμ. ΠΟΛ. 1004 - ΦΕΚ B 2-02.01.2015 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα