ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή πλάγια όρια του οικοπέδου ή που έχει υπέρβαση ύψους ή που τμήμα του ρυμοτομείται κλπ. Δηλαδή, αν μπορεί ένα κτίριο που έχει κάποια από τις παραπάνω παραβάσεις και δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί στο σύνολό του σύμφωνα με τις σημερινές ή τις διατάξεις που ίσχυαν την περίοδο κατασκευής του, να υπαχθεί στον Ν. 4014/11 και να εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης μόνο για το σύννομο τμήμα του; π.χ. μόνο για το μη ρυμοτομούμενο τμήμα ή μόνο για το τμήμα που είναι εκτός της απόστασης Δ ή μέχρι την επιτρεπόμενη δόμηση -κάλυψη-όγκο. Τα μη σύννομα τμήματα ενός αυθαιρέτου κτίσματος «τακτοποιούνται» (άρθρο 24, Ν4014/2011), ενώ τα σύννομα τμήματα δηλώνονται «προς έκδοση Ο.Α.» (άρθρο 26, Ν. 4014/2011). Μόνο εφόσον αποπληρωθούν τα πρόστιμα και τακτοποιηθούν τα μη σύννομα τμήματα του αυθαιρέτου, μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια νομιμοποίησης για το σύννομο τμήμα αυτού. Όταν όμως υπάρχει και ρυμοτομούμενο τμήμα αυθαιρέτου κτιρίου δεν είναι κατά αρχήν δυνατή η έκδοση αδείας νομιμοποίησης ούτε για τα σύννομα τμήματά του. Διαφαίνεται δηλαδή ότι όταν κάποιο αυθαίρετο έχει και τμήματα τα οποία «δεν υπάγονται» στη ρύθμιση, κατά την παράγραφο 3αα του άρθρου 23 του Ν. 4014/2011 π.χ. ρυμοτομούμενα τμήματα- η νομιμοποίηση του σύννομου του τμήματός του δεν μπορεί να γίνει καθώς μέρος του κτίσματος δηλ. το ρυμοτομούμενο δεν δύναται να τακτοποιηθεί. Τα τμήματα που «δεν υπάγονται» στον Ν. 4014/2011 π.χ. τα ρυμοτομούμενα τμήματα των αυθαιρέτων κατασκευών είναι κατεδαφιστέα και μόνον εφόσον ολοκληρωθεί η κατεδάφισή τους και η τακτοποίηση του μη σύννομου τμήματος αυτού δύναται να εκδοθεί η Ο.Α. νομιμοποίησης για τα σύννομα τμήματά του. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να δηλώσει προς τακτοποίηση τα μη ρυμοτομούμενα τμήματά του, σύννομα και μη, για να αποφύγει τον καταλογισμό εις βάρος του υψηλότερων προστίμων, κατεδαφίζοντας σε επόμενο χρόνο το κατεδαφιστέο ρυμοτομούμενο κομμάτι της κατασκευής, δεν δύναται ακόμη και μετά την αποπληρωμή του προστίμου να πάρει βεβαίωση νομιμότητας, μέχρι να ολοκληρωθεί η κατεδάφιση του ρυμοτομούμενου τμήματός του. 2. Το ποσοστό κάλυψης σε περιοχές που ίσχυε το πρώην πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα δόμησης και σύμφωνα με τον ΓΟΚ 85 ήταν 40%, θα αυξηθεί στο 60% σύμφωνα με τον ΝΟΚ; Όπως είναι διατυπωμένος ο ΝΟΚ, εφόσον το μικρότερο του 60% ποσοστό κάλυψης δεν οριζόταν από ειδική πολεοδομική διάταξη (οι οποίες και μόνον κατισχύουν του ΝΟΚ σύμφωνα με το άρθ. 1 παρ. 5) αλλά από γενική (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός), σύμφωνα με το γράμμα του νόμου δεν μπορεί να εξακολουθήσει να ισχύει, επομένως θα αυξηθεί στο 60% σύμφωνα με τον ΝΟΚ. Θα γίνει έγγραφο προς το ΥΠΕΚΑ για σχετική διόρθωση-συμπλήρωση-διευκρίνιση 3. (α) Σύμφωνα με το αρθ.45, παρ.3 του ν.4030/11 οι φάκελοι που είχαν υποβληθεί πριν την 25/11/2011 (δημοσίευση νόμου) έχουν προθεσμία έκδοσης 2 έτη, δηλαδή ως (β) Σύμφωνα με το αριθ.1669/ έγγραφο του ΥΠΕΚΑ "οι προϊσχύουσες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο εάν η ο. α. εκδοθεί εντός 6 μηνών από την

2 ισχύ των νέων διατάξεων" δηλαδή ως Τι ισχύει τελικά για τους φακέλους που έχουν πρωτοκολληθεί πριν την ; Εάν δεν εκδοθούν μέχρι τις , θα πρέπει να ξαναγίνουν όλες οι μελέτες με τις νέες διατάξεις και να εκδοθούν εως ; Σημειώνεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν τελειώσει οι έλεγχοι, αλλά δεν έχουν γίνει οι πληρωμές (φορολογικός έλεγχος). Πράγματι, αν δεν εκδοθούν μέχρι τις , θα πρέπει ανεξαρτήτως σταδίου ελέγχου, να ξαναγίνουν όλες οι μελέτες που επηρεάζονται από τον ΝΟΚ με τις νέες διατάξεις και πάλι να εκδοθούν μέχρι τις με τον παλιό αριθμό πρωτοκόλλου. Για το παράδειγμα φακέλου που βρίσκεται στο στάδιο του φορολογικού ελέγχου σήμερα, το χρονικό διάστημα μέχρι τις για την έκδοση της αδείας είναι επαρκές. 4. Σύμφωνα με το αρθ.4, παρ.6 του ν.ο.κ. ---> η αυθαίρετη κατασκευή μπορεί να νομιμοποιηθεί με έκδοση ή αναθεώρηση άδειας όποτε και παύει να είναι κατεδαφιστέα. Βάσει του αρθ.28, παρ.1 του ν.4014/11 ---> όλες οι αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις που δεν θα υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου είναι κατεδαφιστέες. Τελικά πότε κρίνεται κατεδαφιστέο ένα κτίσμα ώστε να γίνουν οι σχετικές αποφάσεις τελεσιδικίας, πρωτοκόλλου κατεδάφισης κλπ.; Πόσο χρονικό διάστημα θα περιμένει η υπηρεσία να νομιμοποιήσει κάποιος την αυθαίρετη κατασκευή του; Καταρχήν, κάθε κτίριο που στερείται οικοδομικής αδείας μπορεί να κριθεί κατεδαφιστέο. Η χρονική στιγμή χαρακτηρισμού του κτιρίου ως κατεδαφιστέου (τοιχοκόλληση έκθεσης αυτοψίας) έγκειται στην αρμοδιότητα της ΥΔΟΜ, η οποία δεν είναι υποχρεωμένη να περιμένει την λήξη των προθεσμιών του Ν. 4014/ Το υπόστεγο μπορεί να υπαχθεί στον ορισμό των ανοικτών ημιυπαιθρίων χώρων του αρθ.2, παρ.6 του ΝΟΚ.; Για να χαρακτηριστεί ένας χώρος ως υπόστεγο, μπορεί να έχει μια πλευρά ανοιχτή? Υπάρχει ορισμός του υπόστεγου; Όχι δεν μπορεί να υπαχθεί στους ανοικτούς Η/Υ χώρους. Αντί του όρου «υπόστεγο» που είχε ο προηγούμενος ΓΟΚ, ο ΝΟΚ χρησιμοποιεί τον όρο «στέγαστρο» (άρθ. 2 παρ 79), το οποίο από τον ορισμό του αποκλείεται να έχει οποιαδήποτε κατακόρυφα στοιχεία πλήρωσης. 6. Για τη νομιμοποίηση υφιστάμενου κτίσματος λαμβάνουμε υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής, όπως αναφερόταν στο αρ.22, του γοκ/85. Ισχύει το εν λόγω άρθρο? Διότι ο Ν.Ο.Κ. Αναφέρεται μόνο στα νομίμως υφιστάμενα κτίρια. ΝΟΚ, άρθρο 4, παράγραφος 6: «Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της, αυτή είναι δυνατόν να νομιμοποιηθεί ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση της άδειας δόμησης». 7. Πως γίνεται να εφάπτεται το κτίριο στο όρια του οικόπεδου όταν ήδη υπάρχει κτίριο εκεί, χωρίς να εξετάζει τα τυχόν ανοίγματα του υφιστάμενου κτίσματος (άρθρο 14, παρ.1γ του Ν.Ο.Κ.), ενώ αντιθέτως όταν το υφιστάμενο κτίσμα βρίσκεται σε απόσταση >1,00μ. Από το κοινό πλάγιο όριο & έχει

3 ανοίγματα στην πλευρά αυτή να πρέπει να αφεθεί απόσταση δ από το όριο του οικόπεδου(άρθρο 14, παρ.1β του ν.ο.κ.); Έτσι ορίζει η νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση ποτέ δεν επιτρέπονταν η κατασκευή ανοιγμάτων σε τοίχους επί του κοινού ορίου ομόρων ιδιοκτησιών. 8. Οι τιμές ζώνης που αναφέρονται στο ν.4014/11 (υπολογισμός προστίμων αυθαιρέτων) έχουν οριστεί συμφωνά με τη ΓΓΠΣ για το νομό Ημαθίας στις πόλεις Αλεξάνδρεια, Βέροια, Νάουσα. Ως τιμή ζώνης στα χωριά(οικισμοι<2000 κατ.) & στις εκτός σχεδίου περιοχές λαμβάνουμε την μικρότερη από τους πίνακες των 3 πόλεων ή λαμβάνουμε υπόψη τον "πίνακα τιμών εκκίνησης ελαχίστου κόστους οικοδομής κτισμάτων ακινήτων των οποίων η άξια υπολογίζεται με τα έντυπα κ4, κ5, κ6, κ7, κ8, κ9";(βλ. συνημμένο πίνακα από ΔΟΥ). Για τον υπολογισμό των προστίμων αυθαιρέτων λαμβάνεται υπόψη η τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου (όχι η τιμή εκκίνησης) και αν δεν έχει καθοριστεί λαμβάνεται η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην τοπική η δημοτική κοινότητα. 9. Πότε και με ποια διαδικασία θα γίνει ο έλεγχος του 5% των δηλώσεων του ν.4014/11; μετά το πέρας υποβολής στο σύστημα όλων των δικαιολογητικών από τους μηχανικούς; Ποιος θα κάνει τελικά τον έλεγχο -πολεοδομία ή άλλη αρμόδια αρχή (αρθ.27,παρ.3, ν.4014/11)- και τι θα ελέγχει? Υπάρχει οδηγία από ΥΠΕΚΑ για ενημέρωση ΥΔΟΜ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 7/ : «Στην παράγραφο 3 του άρθρου 27, του Ν. 4014/2011, ορίζεται ότι ο έλεγχος από τις υπηρεσίες δόμησης των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, δηλ. των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο εδάφιο β, της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011, περιορίζεται ρητά στην διαπίστωση της αλήθειας και ακρίβειας της περιγραφής της αυθαίρετης κατασκευής, του εμβαδού και της χρήσης της. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, σε κάθε περίπτωση ελέγχεται αν οι αυθαίρετες κατασκευές εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3, του άρθρου 23 του Ν. 4014/2011». Πιθανά με την λήξη της προθεσμίας του νόμου να σταλεί και νέα οδηγία για τον τρόπο επιλογής. Σε ότι αφορά τον χρόνο κατασκευής αυθαίρετων που υπάχθηκαν στις ρυθμίσεις του Ν4014/11 (κάτι που στην ουσία επηρεάζει μόνον το ποσό του ειδικού προστίμου), οι ΥΔΟΜ κατά αρχήν δεν τον ελέγχουν. Σε περίπτωση καταγγελίας η ΥΔΟΜ μπορεί να απαντά ότι είναι αναρμόδια και να προτείνει στον καταγγέλλοντα να κινηθεί δικαστικά ή να προσφύγει στο ΣΥΠΟΘΑ. 10. Η συγκρότηση των ΣΥΠΟΘΑ (με διάρκεια ισχύος 3-4 μηνών) έγινε χωρίς να ενημερωθούν ποτέ οι αρμόδιες ΥΔΟΜ (ενημερωθήκαμε μέσω της διαύγειας κατά τύχη), με αποτέλεσμα να εκκρεμούν ενστάσεις στις επιτροπές αυθαίρετων, οι οποίες δεν μπορούν να εκδικαστούν γιατί η θητεία των επίτροπων έχει λήξη. Τι θα γίνει με αυτές τις εκκρεμείς περιπτώσεις; μπορούν να εξεταστούν από το ΣΥΠΟΘΑ χωρίς το παράβολο που ορίζει ο ν.4030/11; Υπενθυμίζεται ότι ταυτόχρονα "τρέχουν" οι δηλώσεις του ν.4014/11 και υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ιδιοκτήτες δηλώνουν τώρα τα αυθαίρετα τους & θα μπορούσαν να κλείσουν κάποιες ενστάσεις.

4 Οι παραπάνω εκκρεμείς υποθέσεις παραπέμπονται από την ΥΔΟΜ στο ΣΥΠΟΘΑ χωρίς να ζητείται παράβολο, αφού όταν ασκήθηκε ένσταση. το παράβολο δεν είχε νομοθετηθεί. 11. Για τις αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3843/10, έχει πληρωθεί η 1η δόση εντός της προθεσμίας, αλλά έστω ότι κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας (28/10/12 ή 28/12/12) δεν έχουν πληρωθεί οι υπόλοιπες ή μέρος αυτών. Πως θα υπολογίσει η υπηρεσία μας την προσαύξηση του 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης(αρθ.24, παρ.8γ, ν.4014/11); Τι εννοεί ο νομοθέτης με τις 3 συνεχόμενες δόσεις, αφού ποτέ δεν ορίστηκαν ως μηνιαίες αλλά ως ισόποσες & επομένως μπορεί κάποιος να πληρώσει και τις υπόλοιπες 7 ή 9 δόσεις τις τελευταίες μέρες πριν την λήξη της προθεσμίας. Θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι το αρχικό φύλλο υπολογισμού του προστίμου και να γίνει επ' αυτού η προσαύξηση; Έχει λυθεί με τις νέες διατάξεις (περιμένουμε Υ.Α.). 12. Κατά την τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο βάσει του αρθρου 14 του ΝΟΚ πρέπει να εξετάζουμε και τα υφιστάμενα κτίρια στα όμορα οικόπεδα (ακόμη και τη θέση των ανοιγμάτων τους). Επομένως θα πρέπει το τοπογραφικό διάγραμμα για την έκδοση της άδειας δόμησης να περιλαμβάνει και πλήρη αποτύπωση (οικοδ. άδειες, Φώτο για κτίρια στα όρια) των όμορων οικοπέδων του ΟΤ; Θα διευκρινισθεί στο «πρότυπο τοπογραφικό». 13. Μετά από ερωτήματα μηχανικών για την εφαρμογή του Ν. 4030/2011σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ.5 του Ν 4067/2012 παρακαλούμε να μας δώσετε διευκρινήσεις για την δυνατότητα αναθεώρησης αδειών κτιρίων που είναι σε ισχύ και εκδόθηκαν με τον ΠΔ (ΦΕΚ7954/1993) στις οποίες : α) διαπιστώθηκαν υπερβάσεις ως προς τον όγκο ή και την δόμησης και ζητείται η νομιμοποίησή τους. β)πρόκειται να γίνουν αλλαγές πχ δημιουργία εσωτερικών εξωστών, στέγαση αίθριου, αλλαγή χρήσης ημιυπαιθρίων ή υπογείου από τις οποίες δεν αλλάζει ο στατικός φορέας παρά το γεγονός ότι μπορεί να τροποποιείται η κάλυψη ή η δόμηση. Θεωρούμε ότι εφόσον υπάρχει άδεια σε ισχύ θα ήταν άστοχο για τέτοιες αλλαγές να εκδοθεί Έγκριση Δόμησης και Άδεια Δόμησης, τόσο γιατί ορισμένες αλλαγές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν προσθήκες (πχ. Κτίριο που κατασκευάστηκε μεγεθυμένο ή με την ίδια κάλυψη και δόμηση διαφοροποιημένο κατά το σχήμα, κλπ) αλλά και για την πληρότητα του φακέλου της αδείας του κτιρίου. Το ίδιο άλλωστε είναι και το σκεπτικό για τις Άδειες δόμησης(σχετ.το αρθρ.3 της αρ.7533/ Υπουργού ΥΠΕΚΑ ΦΕΚ/Β/251) όπου εφόσον υπάρχει Άδεια δόμησης σε ισχύ δεν επιτρέπεται η χορήγηση άλλης άδειας και επιβάλλεται η αναθεώρησή της. Οι άδειες που είχαν εκδοθεί και είχε αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών τους πριν τις 1/3/2012, αναθεωρούνται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του Ν.4030/11 διατάξεις, εφόσον η αναθεώρηση δεν αφορά προσθήκη (παρ. 5, άρθρου 29, ΝΟΚ). Εφόσον διαπιστώθηκαν υπερβάσεις ως προς τον όγκο ή και την δόμηση και ζητείται η νομιμοποίησή τους, θα ακολουθηθεί η διαδικασία τακτοποίησης με το άρθρο 24 (για τα μη σύννομα) του Ν. 4014/2011, ή του άρθρου 26 (για τα σύννομα) και ακολουθεί αναθεώρηση κατά την 1η παράγραφο. Αν πρόκειται να γίνουν αλλαγές π.χ. δημιουργία εσωτερικών εξωστών, στέγαση αίθριου, αλλαγή χρήσης ημιυπαιθρίων ή υπογείου από τις οποίες δεν αλλάζει ο στατικός φορέας παρά το γεγονός ότι μπορεί να τροποποιείται

5 η κάλυψη ή η δόμηση, θα εξεταστεί η αναθεώρηση της αδείας, με συνδυασμό των παρ. 6 του άρθρου 4, και της παρ. 5, του άρθρου 29 του ΝΟΚ. Τέλος, εφόσον υπάρχει άδεια δόμησης σε ισχύ δεν επιτρέπεται η χορήγηση άλλης άδειας παρά επιβάλλεται η αναθεώρησή της. 14. Στο άρθρο 27, 2 του Ν.Ο.Κ. αναφέρεται ότι: «σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα και κατά το χρόνο ανέγερσής τους δεν ήταν υποχρεωτική η κατασκευή του από τις ισχύουσες τότε διατάξεις, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος και των ειδικών όρων δόμησης της περιοχής, κατασκευή ανελκυστήρα ή άλλων μηχανικών μέσων κάλυψης υψομετρικών διαφορών και του χώρου πρόσβασης σε αυτά με απαραίτητη προϋπόθεση τη σύνταξη ή ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου». Ωστόσο, οι διαδικασίες που σχετίζονται με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων, όπως αυτή έχει ορισθεί με το νόμο 3843/2010, δεν έχουν μέχρι σήμερα δρομολογηθεί. Μέχρι να τεθεί πρακτικά σε ισχύ ο νόμος 3843/2010, σε ό,τι αφορά την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων, η προαναφερθείσα διάταξη του Ν.Ο.Κ. θα παραμείνει ανενεργή; Σε περίπτωση που παρακαμφθεί ο σκόπελος μέσω της δημιουργίας Ταυτότητας Κτιρίου και της τήρησής της, π.χ., στο ίδιο το κτίριο ή στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης, οφείλει αυτή να περιλαμβάνει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, 1.γ. του νόμου 3843/2010; Ναι. 15. Ζητούνται διευκρινήσεις για την παρ.1β του άρθρου 14 και συγκεκριμένα για ποιο λόγο θα πρέπει να δεσμευτώ στη τοποθέτηση του κτιρίου μου αν στο όμορο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα με ανοίγματα σε απόσταση Δ ή και μεγαλύτερη. Γιατί έτσι ορίζει η νομοθεσία. Μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με την παρ. 1ε του ίδιου άρθρου 14 «Όταν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχές που προβλεπόταν λόγω πρώην συστημάτων δόμησης η τοποθέτηση του κτιρίου σε επαφή με πλάγιο κοινό όριο, το κτίριο μπορεί να τοποθετείται σε επαφή με το πλάγιο κοινό όριο ανεξάρτητα θέσης και χρόνου κατασκευής του κτίσματος του ομόρου οικοπέδου.» 16. Πως εφαρμόζεται η παρ.5β του άρθρου 1 του ΝΟΚ; Έχει γίνει έγγραφο, προς το ΥΠΕΚΑ, με το οποίο ζητούνται σχετικές διευκρινήσεις. 17. Τί γίνεται με τις εγκρίσεις μικρής κλίμακας για τα Φ/Β; Υπάρχει οδηγία ΥΠΕΚΑ για ενημέρωση ΥΔΟΜ, αριθ. πρωτ. Οικ.43408/

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICAL CHAMBER OF GREECE Section of Central Macedonia M. Alexandrou 49, 54643 Thessaloniki Tel. +30 2310 883100-99 Fax +30 2310 883110

TECHNICAL CHAMBER OF GREECE Section of Central Macedonia M. Alexandrou 49, 54643 Thessaloniki Tel. +30 2310 883100-99 Fax +30 2310 883110 Ερωτήσεις 8 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Σε υφιστάμενη οικοδομή (αρ. αδείας 929/83, ισόγειο κατάστημα και όροφος κατοικία), θα μπορούσα να κατασκευάσω σοφίτα; (εφόσον η σοφίτα δε λογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις 22 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερωτήσεις-Απαντήσεις 22 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας Ερωτήσεις-Απαντήσεις 22 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ: Ερωτήματα για τις διαδικασίες Έγγραφης ενημέρωσης και Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας ΣΧΕΤ.: α) Η παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις 14 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερωτήσεις 14 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας Ερωτήσεις 14 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Σύμφωνα με τις παρ.14 και 15 του αρθ.25 του Ν.4178/13 η βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό. Ωστόσο εξακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 689/31.01.2013 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ 594. Kτίσμα συνιδιόκτητο χωρίς καμία σύσταση ιδιοκτησίας. Μπορεί την υπαγωγή να την κάνει ένας εκ των συνιδιοκτητών που κατέχει ποσοστό συνιδιοκτησίας μεγαλύτερο του 50% ή απαιτείται και η συναίνεση όλων

Διαβάστε περισσότερα

381. Διώροφο κτίριο έχει οικοδομική άδεια (1979), η οποία όμως εκδόθηκε σε μη άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο (το τοπογραφικό της άδειας έδειχνε μεγαλύτερο πρόσωπο οικοπέδου από ότι στην πραγματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

302. Στην Ε/Α 185 εσείς πώς θα δηλώνατε μια τέτοια παράβαση στο ύψος του υπογείου εφόσον η Εγκ 4 λέει ότι δεν εφαρμόζονται συντελεστές ύψους;

302. Στην Ε/Α 185 εσείς πώς θα δηλώνατε μια τέτοια παράβαση στο ύψος του υπογείου εφόσον η Εγκ 4 λέει ότι δεν εφαρμόζονται συντελεστές ύψους; 298. Σε οικόπεδο που είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια (διώροφο με υπόγειο) το 1983, κατασκευάσθηκε ο φέρων οργανισμός του ισογείου και υπογείου. Δεν αποπερατώθηκε. Το 2003 εκδόθηκε άδεια αποπεράτωσης του

Διαβάστε περισσότερα

1965 " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ"

1965  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 162. Μια δήλωση του Ν.4014 που έχει καταβάλει το παράβολο (αρχική υποβολή) όταν μεταφερθεί στον Ν.4178 δεν έχει δικαίωμα στην εφάπαξ πληρωμή; (απάντηση 100). Μήπως πρέπει να υποβληθεί εκ νέου για να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Μπορούν να ισχύσουν ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ μηχανικών και ιδιοκτητών περί της αμοιβής επίβλεψης για άδειες που έχουν εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 23-6--12 Σελίδα 1 από 74

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 23-6--12 Σελίδα 1 από 74 120623 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α. Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας Ρύθµισης των Αυθαιρέτων Λόγω των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων του ν.4014/11 ΦΕΚ/209/Α /21-9-11, µε το ν.4030/11 ΦΕΚ/249/Α /25-11-11

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία 5 σε οικόπεδο/γήπεδο χωρίς οικοδοµική άδεια. Τα δικαιολογητικά εξαρτώνται από την κατηγορία.

Κατηγορία 5 σε οικόπεδο/γήπεδο χωρίς οικοδοµική άδεια. Τα δικαιολογητικά εξαρτώνται από την κατηγορία. 340. Σε περίπτωση νομιμοποίησης υπερβάσεων με τον νόμο Ν4178 (δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 23) σε οικοδομή με οικοδομική άδεια, εκτός από το παράβολο που θα πληρωθεί με βάση τα τετραγωνικά των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1. Ποια αλλαγή έχει επέλθει από 21.9.2011 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

248. Έχω διάφορες αυθαιρεσίες και έχω και αλλαγή θέσης της νόμιμης οικοδομής τι κάνω; Δηλώνω τα τετραγωνικά της νόμιμης οικοδομής κατηγορία 3 ιε;

248. Έχω διάφορες αυθαιρεσίες και έχω και αλλαγή θέσης της νόμιμης οικοδομής τι κάνω; Δηλώνω τα τετραγωνικά της νόμιμης οικοδομής κατηγορία 3 ιε; 228. Στην εγκύκλιο 4 αναφέρει ότι (στίχος 36) "η αναφορά στο άρθρο 2 του Ν.4067/12 αφορά αποκλειστικά στον ορισμό της σοφίτας (για να έχω μείωση στο πρόστιμο). Στη συνέχεια αναφέρει: "ότι ο μειωτικός συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57 120219 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α. Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας Ρύθµισης των Αυθαιρέτων Λόγω των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων του ν.4014/11 ΦΕΚ/209/Α /21-9-11, µε το ν.4030/11 ΦΕΚ/249/Α /25-11-11

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57 120219 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α. Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας Ρύθµισης των Αυθαιρέτων Λόγω των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων του ν.4014/11 ΦΕΚ/209/Α /21-9-11, µε το ν.4030/11 ΦΕΚ/249/Α /25-11-11

Διαβάστε περισσότερα

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης.

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης. 655. Σε περίπτωση αυθαίρετου στάβλου ο οποίος δεν έχει οικοδομική άδεια, έχουμε καταθέσει αίτηση εξαίρεσης από την κατεδάφιση στην ΠΕΧΩ (σαν προϋφιστάμενο του 2003), η οποία όμως δεν έχει εκδοθεί και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

N.4178/2013. 2.. 4178/13. 6-2-2015

N.4178/2013. 2.. 4178/13. 6-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

270. 4010 ). 2 39/14-1-2014 2) ΜΟΝΟ

270. 4010 ). 2 39/14-1-2014 2) ΜΟΝΟ 260. Σε αγροτεμάχιο 4,5 στρέμματα υπάρχει μια αποθήκη που τακτοποιήθηκε για 30 χρόνια με τον Ν.4014. Με δεσμεύει κάποια διάταξη νόμου ώστε να μην προβώ σε κατάτμηση σε δυο αγροτεμάχια 3 και 1,5 στρέμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΚ 439. 381 4014/11, 4178/13". "Η

ΔΟΚΚ 439. 381 4014/11, 4178/13. Η 437. Αυθαίρετο σε εκτός σχεδίου περιοχή η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο μετά την εφαρμογή του Ν4178/13 και στην οποία δεν έχει γίνει η πράξη εφαρμογής, για τον υπολογισμό των τετραγωνιδίων πχ απόσταση Δ πως

Διαβάστε περισσότερα

Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες

Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 1. Στην εκτός σχεδίου περιοχή βιοµηχανικό κτίριο ή κτήριο γραφείωνκαταστηµάτων το οποίο έχει ανεγερθεί µε βάση οικοδοµική άδεια και έχει αλλάξει τη χρήση σε

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών.

ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.12 του Αρθ-17 του Ν-1337/83 "Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗ ΠΑΠΑΗΛΙΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός Προϊσταμένη διεύθυνσης επιθεώρησης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

1 . 4178/2013 «.» 174 .. .

1 . 4178/2013 «.» 174        .. . Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ Ν. 4178/2013 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.» (ΦΕΚ 174 Α ) ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο διαπίστωσης των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

της Πολεοδομικής Υπηρεσίας στην Α βάθμια και Β βάθμια Ε.Π.Α.Ε. Της Β βάθμιας Ε.Π.Α.Ε. όταν γνωμοδοτεί ως πρωτοβάθμιο όργανο,

της Πολεοδομικής Υπηρεσίας στην Α βάθμια και Β βάθμια Ε.Π.Α.Ε. Της Β βάθμιας Ε.Π.Α.Ε. όταν γνωμοδοτεί ως πρωτοβάθμιο όργανο, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 1 (Τροποποίηση του άρθρου 2) Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι ήδη υπάρχοντες ορισμοί για τον ορθότερο προσδιορισμό της έννοιας, που αποδίδουν. Παρ. 4 - Επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Ν4178/13 841. 1 21 Ν1337/83:

Ν4178/13 841. 1 21 Ν1337/83: 836. Οικόπεδο που τέμνεται από το όριο Παραδοσιακού οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων, με Κτίσμα προ 1955, (αυθαίρετο) Ανεξάρτητο Κτίσμα (αποθήκη και λουτρό) 16τ.μ. κατασκευής 1997 σε απόσταση 0,30-0,60

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. της 8/13.7.93. Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. (Δ' 795).

Π.Δ. της 8/13.7.93. Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. (Δ' 795). Π.Δ. της 8/13.7.93. Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. (Δ' 795). *** ΠΡΟΣΟΧΗ:Με το άρθρο 22 Ν.3399/2005,ΦΕΚ Α 255/17.10.2005,: "1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος,

Διαβάστε περισσότερα

79. Σε αυθαίρετη κατοικία η οποία πρόκειται να νομιμοποιηθεί σύμφωνα το άρθρο 23 του Ν.4178/13: i. η νομιμοποίηση θα είναι με όρους δόμησης χρονολογίας κατασκευής; ii. οι μελέτες που απαιτούνται είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : 210 6918088 11523 - ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : 210 6918088 11523 - ΑΘΗΝΑ ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα