Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 7/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 7/19-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 7/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις Μοίρες σήμερα την ημέρα Τρίτη έτους 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 5776/ Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από τη έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Κουλεντάκης Ιωάννης 1. Μαρακομιχελάκης Μιχαήλ 2. Φασομυτάκης Ιωάννης 3. Μανιαδάκης Ιωάννης 4. Πρωτογεράκης Ευάγγελος 5. Ρομπογιαννάκης Φραγκίσκος 6. Τσικριτσάκης Γεώργιος 7. Χουστουλάκης Εμμανουήλ 8. Ρομπογιαννάκης Σταύρος 9. Μερωνιανάκης Γεώργιος 10. Δουλγεράκης Γεώργιος 11. Νικολιδάκης Γρηγόριος 12. Καναβάκης Αντώνιος 13. Μαθιουδάκης Ανδρέας 14. Φιτσοδασκαλάκης Γεώργιος 15. Αρμουτάκης Γεώργιος 16. Μανιουδάκης Κωνσταντίνος 17. Καργάκης Νικόλαος 18. Μαυράκης Γεώργιος 19. Νικολακάκης Ιωάννης 20. Βογιατζάκης Γεώργιος 21. Ταγαράκης Τίτος 22. Κοκαράκης Χαρίλαος 23. Κυριακάκης Αντώνιος 24. Ανωγειανάκης Εμμανουήλ 25. Καμπουράκης Σάββας 26. Τιτάκη-Λεονταράκη Ελένη Στη συνεδρίαση παρών ήταν η Δήμαρχος, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων και ο γραμματέας του Δήμου Τζεκάκης Στυλιανός για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Θέμα: 2o Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου Φαιστού οικονομικού έτους Αριθμ. Απόφασης: 54/2013

2 Ο Αντιδήμαρχος Μανιαδάκης Ιωάννης εισηγήθηκε το θέμα και είπε ότι: Η εκτελεστική Επιτροπή με την υπ αριθ. 3/2013 απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή κατά την περιπτ. δ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010. Η οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε σύμφωνα με την περίπτ. α του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο και υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ αριθ. 19/2013 απόφασή της. Σήμερα εισηγούμαι το θέμα στο Δ.Σ. για την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους Σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ / (ΦΕΚ 3390/ τεύχος Β ). Σύμφωνα με το 5066/ έγγραφο του ΥΠ.ΕΣΩΤ. η μη ταυτόχρονη υποβολή προς έγκριση του προϋπολογισμού των ΟΤΑ μαζί με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης δεν κωλύουν τη δυνατότητα ελέγχου νομιμότητας του προϋπολογισμού. Με την υπ αριθμ. 50/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε η έγκριση των διαδικασιών κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Φαιστού. Με την υπ αριθμ. 51/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Φαιστού Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/ (ΦΕΚ 141/ τεύχος Β εφόσον έχουν μεταβιβασθεί σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του Ν 3852/2010, πριν την έναρξη των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν /2010. Συνεπώς εφόσον, όπως στην περίπτωση του Δήμου μας δεν μεταβιβάστηκαν τέτοιες αρμοδιότητες δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του ν. 3852/10. Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος ανέλυσε στο Δ.Σ. τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2013 ανά κωδικό και κατόπιν ζήτησε από το Δ.Σ. να τοποθετηθεί και να δοθούν διευκρινήσεις ώστε να προχωρήσουμε στην ψήφιση του. Το λόγο πήρε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Αρμουτάκης Γεώργιος ο οποίος είπε να δει η Δημοτική Αρχή αν συμφέρει το Δήμο η άρδευση και τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού διότι με τα λεφτά που εισπράττει ο Δήμος είναι ασύμφορα, εκεί πρέπει να δώσει βάρος. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Ταγαράκης Τίτος και είπε ότι θα ψηφίσω μόνο τις λειτουργικές δαπάνες και τα συνεχιζόμενα έργα. Ο προϋπολογισμός δεν έχει καμία σχέση με αυτά που είπε ο Αντιδήμαρχος, είναι μη υλοποιήσιμος. Ο Δ.Σ. Καργάκης Νικόλαος είπε ότι φέτος το Υπουργείο έκανε μια καλή προσπάθεια με συγκεκριμένες οδηγίες για την αρτιότερη κατάρτιση του προϋπολογισμού, όπου για πρώτη φορά εισάγεται στον πρ/σμό ο όρος προβλέψεις και ο όρος εισπραξιμότητα. Δυστυχώς στον πρ/σμό του 2013 στον όρο εισπραξιμότητα δεν υπάρχει καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης προηγούμενης χρήσης. Για το λόγο ότι δεν είχα εισηγητική έκθεση του πρ/σμού, απολογισμό 2011 και 2012και με δεδομένο τις κατατμήσεις έργων και μελετών

3 καταψηφίζω τον πρ/σμό στα έσοδά του διότι οι υπερεκτιμήσεις των εσόδων που εμφανίζονται δεν πρόκειται να εισπραχθούν και αυτό οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού πρ/σμού και απαγορεύεται από το νόμο. Ο Δ.Σ. Καμπουράκης Σάββας αφού έκανε ερωτήσεις για διάφορους κωδικούς του προϋπολογισμού είπε ότι υπάρχουν πολλές κατατμήσεις έργων και μελετών. Αναφέρθηκε σε μια εταιρεία πόσιμων υδάτων που υπάρχει στους Καλούς Λιμένες η οποία πουλάει νερό σε ιδιώτες και στα καράβια χωρίς να πληρώνει ούτε μια δραχμή στο Δήμο. Δεν ξέρω γιατί την χαϊδεύετε αυτή την εταιρεία. Τι σχέση έχει ο Δήμος με αυτή την εταιρεία. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε για τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2013 Στη συνέχεια ο κ. Ρομπογιαννάκης Φραγκίσκος ζήτησε να κάνει μια διευκρίνιση και είπε θα ψηφίσω τον προϋπολογισμό στην ολότητα του εφόσον αφαιρεθεί από τον προϋπολογισμό ο κωδικός (αποκατάσταση Πύργου Κουρμούλη). Ζητήθηκε ονομαστική ψηφοφορία για να δικαιολογήσουν κάποιοι Σύμβουλοι την ψήφο τους και έγινε. Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και είδε - την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/ Την υπ αριθ. 2/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή - Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Φαιστού του έτους 2013 όπως συντάχθηκε με την αριθ. 19/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Και έπειτα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Υπέρ ψηφίζουν οι Δ.Σ. Κουλεντάσκης Ιωάννης, Φασομυτάκης Ιωάννης, Μανιαδάκης Ιωάννης, Πρωτογεράκης Ευάγγελος, Τσικριτσάκης Γεώργιος, Χουστουλάκης Εμμανουήλ, Ρομπογιαννάκης Φραγκίσκος ο οποίος ψηφίζει τον προϋπολογισμό εκτός από τον κωδικό (αποκατάσταση Πύργου Κουρμούλη) τον οποίο ζήτησε να εξαιρεθεί και ο Αντιδήμαρχος κ. Μανιαδάκης Ιωάννης απάντησε ναι, Ρομπογιαννάκης Σταύρος, Δουλγεράκης Γεώργιος, Νικολιδάκης Γρηγόριος, Καναβάκης Αντώνιος, Μαθιουδάκης Ανδρέας και Φιτσοδασκαλάκης Γεώργιος Σύνολο 13. Κατά ψηφίζουν οι Δ.Σ. Ταγαράκης Τίτος ο οποίος ψηφίζει μόνο λειτουργικά έξοδα και συνεχιζόμενα έργα, ο προϋπολογισμός είναι μη υλοποιήσιμος, Καργάκης Νικόλαος για το λόγο ότι δεν είχε εισηγητική έκθεση του πρ/σμού, απολογισμό 2011 και 2012 και με δεδομένο τις κατατμήσεις έργων και μελετών οι υπερεκτιμήσεις των εσόδων που εμφανίζονται δεν πρόκειται να εισπραχθούν και αυτό οδηγεί στην κατάρτιση ελλειμματικού πρ/σμού και απαγορεύεται από το νόμο, Μερωνιανάκης Γεώργιος ο οποίος ψηφίζει τις λειτουργικές δαπάνες, τα συνεχιζόμενα έργα και αυτά που είναι από ΕΣΠΑ και προγράμματα. Δεν υπάρχουν απολογισμοί των προηγούμενων ετών και υπάρχουν πολλές κατατμήσεις σε έργα και μελέτες, Αρμουτάκης Γεώργιος, Μανιουδάκης Κων/νος, Μαυράκης Γεώργιος, Νικολακάκης Ιωάννης, Βογιατζάκης Γεώργιος, Κοκαράκης Χαρίλαος, Ανωγειανάκης Εμμανουήλ, Καμπουράκης Σάββας για τους ίδιους λόγους που ανέφερε ο Δ.Σ. Μερωνιανάκης Γεώργιος και Τιτάκη Λεονταράκη Ελένη Σύνολο 12. Ο Δ.Σ. Κυριακάκης Αντώνιος δήλωσε παρών. Ο Πρόεδρος κ. Δουλγεράκης Γεώργιος ανακοίνωσε στο σώμα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας το οποίο ήταν 13 υπέρ 12 κατά και ένα παρών.

4 Σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου ΦΕΚ 661/ τ. Β Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ / άρθρο 7 παρ. 7 Απαρτία και λήψη αποφάσεων και το Ν. 2690/00 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας άρθρο 15 σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Α] Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του έτους 2013 όπως εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και συνοπτικά εμφανίζει: Β. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης) εντός δεκαπέντε (15) ημερών για έλεγχο. Γ. Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Δ. Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «πρόγραμμα διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται. * ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ * ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Οικ. έτος 2013 Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , ,29 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ,01 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , ,90 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ,04 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , ,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , ,34 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , ,09 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , ,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , ,56 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,53 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 6.500, ,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , ,53 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , ,53 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , ,50 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , ,50 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ,11 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , ,11 Σύνολα: , ,52

5 * ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ * ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Οικ. έτος 2013 Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , ,26 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,39 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,00 62 Παροχές τρίτων , ,16 63 Φόροι Τέλη , ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , ,63 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης , ,05 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,70 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις , ,33 Επιδοτήσεις - Δωρεές) 68 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,80 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,51 73 Έργα , ,31 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες , ,98 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ,91 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , ,45 82 Λοιπές αποδόσεις , ,00 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού , ,46 έτους 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,55 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη , ,55 προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό Σύνολα: , ,52 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Γραμματέας Τα μέλη ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1)Κουλεντάκης Ιωάννης, 2)Φασομυτάκης Ιωάννης, 3)Μανιαδάκης Ιωάννης, 4)Πρωτογεράκης Ευάγγελος, 5)Τσικριτσάκης Γεώργιος, 6)Χουστουλάκης Εμμανουήλ, 7)Ρομπογιαννάκης Φραγκίσκος, 8)Ρομπογιαννάκης Σταύρος, 9Μερωνιανάκης Γεώργιος, 10)Νικολιδάκης Γρηγόριος, 11)Καναβάκης Αντώνιος, 12)Μαθιουδάκης Ανδρέας, 13)Φιτσοδασκαλάκης Γεώργιος, 14) Αρμουτάκης Γεώργιος, 15)Καργάκης Νικόλαος, 16)Μαυράκης Γεώργιος, 17)Μανιουδάκης Κων/νος, 18)Νικολακάκης Ιωάννης, 19)Βογιατζάκης Γεώργιος, 20)Ταγαράκης Τίτος, 21)Κοκαράκης Χαρίλαος, 22) Ανωγειανάκης Εμμανουήλ, 23)Καμπουράκης Σάββας, 24)Τιτάκη-Λεονταράκη Ελένη Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 17 Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 207/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση προϋπολογισμού, του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 367/2012 Θέμα: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/2013 ειδικής έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/2013 ειδικής έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/2013 ειδικής έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 1 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 01/2013

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 1 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 01/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 1 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 01/2013 ΘΕΜΑ ``Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Νεστορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 17/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 198/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 23 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 9 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.25/28-08-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011».

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 10-188 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 18-04-2011. Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ7ΩΚΤ-ΖΓΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΕ7ΩΚΤ-ΖΓΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 3/2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 3/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 20/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 5 ης Δεκεμβρίου 2012

Πρακτικό 20/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 5 ης Δεκεμβρίου 2012 Πρακτικό 20/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 5 ης Δεκεμβρίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 5 η Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 30/29-11-2013 ειδικής, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 30/29-11-2013 ειδικής, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 30/29-11-2013 ειδικής, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 664/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 09-12-2014 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. Πρωτ. 17126 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 25 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ``ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Νεστόριο: 10/01/2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Θέμα: α/α Περίληψη Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 205/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Α Τριµήνου 2015 ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο με την με αριθμό 434/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα