ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ Β. ΛΕΜΟΝΙ ΟΥ Καθηγήτρια Νοσηλευτικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ Β. ΛΕΜΟΝΙ ΟΥ Καθηγήτρια Νοσηλευτικής"

Transcript

1 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ Β. ΛΕΜΟΝΙ ΟΥ Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1985 Πτυχίο Νοσηλευτικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Νοσηλευτικής. Βαθµός "Άριστα" Μεταπτυχιακό πρόγραµµα Μεθοδολογία Έρευνας Τµήµατος Νοσηλευτικής, Πανεπιστηµίου Αθηνών ιδακτορικό ίπλωµα, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Νοσηλευτικής. Βαθµός "Άριστα" Master of Science in Nursing, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Συµµετοχή σε µεγάλο αριθµό ιεθνών και Ελληνικών Συνεδρίων και Σεµιναρίων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. ΚΛΙΝΙΚΟ- ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Κλινική Νοσηλεύτρια ιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Λαϊκού Νοσοκοµείου Αθηνών. Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Σε πανεπιστηµιακό επίπεδο, το διδακτικό έργο περιλαµβάνει διδασκαλία στο Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο προπτυχιακό και µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών, καθώς και σε Πανεπιστήµιο της Φιλανδίας. Επιπλέον, περιλαµβάνει την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και διδασκαλία φοιτητών Ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων στο πλαίσιο του προγράµµατος ERASMUS. Σε επίπεδο επαγγελµατικής κατάρτισης, την οργάνωση διεπιστηµονικών προγραµµάτων για επαγγελµατίες υγείας και ιδασκαλία κυρίως σε θέµατα ηθικής και δεοντολογίας στο χώρο της υγείας. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Επιστηµονική υπεύθυνος για την Ελλάδα σε πέντε (5) προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε & ένα (1) από Ιδρύµατα της Φιλανδίας σε συνεργασία µε πανεπιστήµια του εξωτερικού (Ευρώπη και ΗΠΑ), οκτώ (8) προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αθηνών ή το ΚΕΣΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Α) ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ 1. Chliaoutakis J., Trakas DJ., Socrataki F., Lemonidou Ch., Papaioannou D. (1994). Blood donor behaviour in Greece: Implications for health policy. Social Science and Medicine, 38(10), Lemonidou Ch., Plati C., Brokalaki H., Mantas J., Lanara V. (1996). Allocation of nursing time. Scandinavian Journal of Caring Science,

2 3. Lemonidou Ch. (1996). Perioperative nursing: The Greek perspective. Seminars in Perioperative nursing, 5(4), Plati C., Lemonidou Ch., Priami M., Baltopoulos G. Mantas J. (1996). The intensive care units in greater Athens area: Needs and resources. Intensive and Critical Care Nursing, 12: Plati Ch., Lemonidou Ch., Katostaras Th., Mantas J., Lanara V. (1998) Nursing Manpower Development and Strategic Planning in Greece. IMAGE: Journal of Nursing Scholarship, 30(4), Lemonidou Ch., Merkouris A., Priami M., Βaltzi H., Plati Ch. The Prevalence, Severity, and Cost of Pressure Sores. Invited paper in the Journal of Tissue Viability (Letter of invitation). 7. Merkouris A., Ifandopoulos J., Lanara V., & Lemonidou Ch. (1999). Developing an instrument to measure patient satisfaction with nursing care in Greece. Journal of Nursing Management, 7, Merkouris A., Ifandopoulos J., Lanara V., & Lemonidou Ch. (1999) Patient Satisfaction: a key concept for evaluating and improving nursing services. Journal of Nursing Management, 7, Välimäki M., Leino-Kilpi H., Gasull M., Lemonidou Ch., Scott P.A., Arndt M., Dassen T. (1999). Vanhustoyon etiikka ja hoitokaytannot (The ethics in elderly care and nursing activities). Vanhustyo, 5, Leino-Kilpi H., Välimäki M., Arndt M., Dassen T., Gasull M., Lemonidou Ch. & Scott P.A. (1999). Potilaslahtoisyys ja perioperativinen hoitotyo (Patient-centered approach in perioperative care). Pinsetti, 3, McParland J., Scott P.A., Arndt M., Dassen T., Gasull M., Lemonidou Ch., Välimäki M. & Leino-Kilpi H (2000). Autonomy and clinical practice 1: identifying areas of concern. British Journal of Nursing, 9(8), McParlland J, Scott PA, Arndt M, Dassen T, Gasull M, Lemonidou Ch, Välimäki M & Leino-Kilpi H. (2000). Autonomy and clinical practice 2: patient privacy and nursing practice. British Journal of Nursing 9 (9), McParland J., Scott P.A., Arndt M., Dassen T., Gasull M., Lemonidou Ch., Välimäki M. & Leino-Kilpi H (2000). Autonomy and clinical practice 3: issues of patient consent. British Journal of Nursing, 9 (10), Leino-Kilpi H., Välimäki M., Gasull M., Arndt M., Dassen T., Lemonidou Ch., & Scott P.A. 2000). Etiikan Tutkimusta Katilotyossa (Ethical research in midwifery). Katilolehti, 105 (1), Välimäki M., Leino-Kilpi H., Dassen T., Gasull M., Lemonidou Ch., Scott PA. & Arndt M. (2000). Vanhusten autonomia laitoshoidossa (Auronomy of institutionalized elderly care). Sairaanhoitaja (Midwifery) 73(5), Antila M-L., Leino-Kilpi H., Välimäki M., Myllylä B-B., Gasull M., Lemonidou Ch., Dassen T., Scott PA., &. Arndt M. (2000) Tietoisen suostumuksen periaate ja sen toteutuminen Kirurgisessa hoitotyossa: haaste hoitotyon hallinnolle [Informed constent and its realization in surgical care: a challenge for nursing administration]. Ylihoitajahenti (Nurse Manager Journal) 28 (5), Välimäki M., Leino-Kilpi H., Tepponen H., Lemonidou Ch., Dassen T., Gasull M., Scott P.A. & Arndt M. (2000) Hoitamisen etikan turkimus yleiskatsaus vuosina Sumessa Valmistuneisiin Yliopistollisiin Opinnayatetyohon. Hoitototiede 12 (5), [Research in nursing ethics: a review of Finnish University Thesis between ] 2

3 18. Välimäki M., Leino-Kilpi H., Scott P.A., Arndt M., Dassen T., Lemonidou Ch., Gasull M., Cabrera E. (2000) The role of Clinical Nurse Specialist in promoting elderly patients autonomy in long-term institutions: problems and implications for nursing practice and research. Clinical Nurse Specialist 15(1), Leino-Kilpi H., Välimäki M., Dassen T., Gasull M., Lemonidou Ch., Scott P.A. & Arndt M. (2001). Privacy - a review of the literature. International Journal of Nursing Studies 38, Schopp A., Dassen T., Välimäki M., Leino-Kilpi H., Bansemir G., Gasull M., Lemonidou Ch., Arndt M., Scott PA. (2001) Autonomie, Privatheit und die Umsetzungdes Prinzips der informierten Zustimmung im Zusammenhang mit pflegerischen Interventionen aus der Perspektive des alteren Menschen. Pflege 14, Välimäki M., Nyrhinen T., Leino-Kilpi H., Dassen T., Gasull M., Lemonidou Ch., Scott PA., Arndt M. & Kaurila T. (2001) Potilaan itsmäärääminen ja suostumus pitkaaikaisessa laitoshoidossa: vanhusten ja hoitajien nakokulma (Autonomy and informed consent in longterm elderly care: views of patients and nurses). Gerontologia 2, Gasull M, Cabrera E, Leino-Kilpi H, Välidäki M, Lemonidou C, Scott A, Dassen T, Arndt M, Gish I. (2001) Autonomia y Consentimiento Informado: Cuestiones eticas de los cuidados maternales en Espana: Articulo I. Enfermeria Clinica,11, Schopp A, Dassen T, Valimaki M, Leino-Kilpi H., Gasull M., Lemonidou C., Scott A., Arndt M..(2001) Die Privatheit der Mütter auf Wochenstationen. Hebamme, Nyrhinen T, Leino-Kilpi H, Valimaki M, Dassen T, Gasull M, Lemonidou C, Anne Scott P., Arndt M (2001). Eettisia kysymyksia synnyttaneiden aitien hoitityossa (Ethical issues in the care of Finnish postpartum mothers). Hoitotiede (Finnish Journal of Nursing Science), 13, Gasull M, Cabrera E, Leino-Kilpi H, Välidäki M, Lemonidou C, Scott A, Dassen T, Arndt M, Gish I. (2001). Autonomia y consentimiento informado en unidades quirurgicas. Perceptiones de pacientes y enfermeras en Espana. [Autonomy and informed consent in surgical units. Patient and nursing staff perception in Spain]. Enfermeria Clinica, 11(6), Antila M-L., Leino-Kilpi H., Välimäki M., Myllylä B-B., Lemonidou Ch., Dassen T., Gasull M., Scott PA., &. Arndt M. (2001) Kirurgisen potilaan yksityisyys sairaalassa. [Privacy of Finish surgical patients pilot study]. Painossa A13, Schopp A, Dassen T, Valimaki M, Leino-Kilpi H., Gasull M., Lemonidou C., Arndt M, Scott A. (2002) Autonomie der Wochnerinnen Unterschiedliche Sichtweisen von Muttern und Betreuungspersonen.Pflege 55 (HI), Arndt M., Leino-Kilpi H., Valimaki M., Dassen T., Gasull M., Lemonidou C. Scott A., (2002) Autonomie, Privatsphare und informierte Zustimmung: Ein BIOMED II Forschungsproject mit Patienten und Pflege-personen in funf europaischen Landern. Pflege 55(1), Leino-Kilpi H., Valimaki M., Dassen T, Gasull M., Lemonidou C., Scott A., Arndt M., Kaljonen A. (2002) Maintaning privacy on post-natal wards: a study in five European countries. Journal of Advanced Nursing 37(2), Tafas C., Patiraki E., McDonald D., Lemonidou C.. (2002) Testing an Instrument Measuring Greek Nurse s Knowledge and Attitudes Regarding Pain. Cancer Nursing 25(1), Gasull M, Cabrera E, Leino-Kilpi H, Välidäki M, Lemonidou C, Scott A, Dassen T, Arndt M, Gish I. (2002) Autonomia y Consentimiento informado en centros sociosanitarios en Cataluna. Percepciones de ancianos y enfermeras en Espana: Articulo III. [Autonomy and 3

4 informed consent in health care centers in Catalonia (Spain). Perceptions of elderly patients and nursing staff (III)]. Enfermeria Clinica, 12(1), Schopp A., Dassen T., Välimäki M., Leino-Kilpi H., Gasull M., Lemonidou Ch. & Scott P.A. Arndt M., (2002). Privatheit in der Pflege chirurgischer Patienten Sichtweisen der Patienten und der Pflegekrifte. Pflegemagazin 2 (H6), Lemonidou C, Priami M., Merkouris A, Kalafati M, Tafas C., Plati C. (2002) Nurse s perceptions toward seclusion and use of restraints for psychiatric patients in Greece. European Journal of Psychiatry, 16(2), Bansemir G., Zipter U., Dassen T., Schopp A., Leino-Kilpi H., Välimäki M., Gasulla M., Lemonidou Ch., Arndt M. & Scott PA. (2001) Autonomie und Privatsphare aus der Sicht von Patienten und Pflegenden in Krankenhausern. Pflegezeitschrift, 54(12), Välimäki M., Leino-Kilpi H., Antila M., Myllylä B., Gasull M., Scott P.A., Arndt M., Lemonidou Ch., Dassen T., & Kaurila T. (2001) Potilaan aytonomia Kirurgisessa hoitotyossa (Autonomy of Finish surgical patients). Hoitotiede (Finish Journal of Nursing Science) 13, Suhonen R., Valimaki M., Dassen T., Gasull M., Lemonidou C, Scott A., Kaljonen A., Arndt M., Leino-Kilpi H.. Patients autonomy in surgical care: a comparison of nurses perceptions in five European countries. International Nursing Review, 50, Lemonidou C, Merkouris A., Leino-Kilpi H., Valimaki M., Dassen T, Gasull M., Scott A., Papathanasoglou E., Arndt M. (2002) Greek nurses and elderly patients perceptions regarding autonomy, privacy and informed consent in nursing interventions. Reviews in Clinical Gerontology, 12, Leino-Kilpi H., Valimaki M., Dassen T, Gasull M., Lemonidou C., Schopp A., Scott A., Arndt M., Kaljonen A. (2003). Perceptions of autonomy, privacy and informed consent in the care of elderly people in five European countries: General overview. Nursing Ethics, 10(1), Scott A., Valimaki M., Leino-Kilpi H., Dassen T, Gasull M., Lemonidou C., Arndt M., Schopp A., Suhonen R., Kaljonen A. (2003). Perceptions of autonomy in the care of elderly in five European countries. Nursing Ethics. 10(1), Schopp A., Valimaki M., Leino-Kilpi H., Dassen T, Gasull M., Lemonidou C., Scott A., Arndt M., Kaljonen A. (2003). Perceptions of informed consent in the care of elderly people in five European Countries. Nursing Ethics, 10(1), Schopp A., Leino-Kilpi H., Valimaki M., Dassen T, Gasull M., Lemonidou C., Scott A., Arndt M., Kaljonen A. (2003). Perceptions of privacy in the care of elderly people in five European Countries. Nursing Ethics, 10(1), Leino-Kilpi H., Nyrhinen T., Valimaki M., Dassen T, Gasull M., Lemonidou C., Scott A., Arndt M. (2003). Perception of autonomy, privacy and informed consent in the care of elderly people in five European countries: comparison and implications for the future. Nursing Ethics, 10(1), Leino-Kilpi H., Nyrhinen T., Valimaki M., Dassen T, Gasull M., Lemonidou C., Scott A., Arndt M. (2002) Etiska fragor i kirurgisk vard autonomi och medvetna samtycket i Finland [Ethical issues in the care of surgical patients patients autonomy and informed consent in Finland]. Vard I Norden Journal (Nursing Science and Research in the Nosrdic Countries), Scott A., Valimaki M., Leino-Kilpi H., Dassen T, Gasull M., Lemonidou C, Arndt M. (2003). Autonomy, privacy and informed consent 1: concepts and definitions. British Journal of Nursing, 12(1),

5 45. Scott A., Taylor A, Valimaki M., Leino-Kilpi H., Dassen T, Gasull M., Lemonidou C, Arndt M. (2003). Autonomy, privacy and informed consent 2: postnatal perspective. British Journal of Nursing, 12(2), Scott P.A, Välimäki M., Leino-Kilpi H., Dassen T., Gasull M., Lemonidou Ch. Arndt M. (2003) Autonomy, privacy and informed consent 3: elderly care perspective. British Journal of Nursing. 12(3), Scott P.A, Taylor A, Välimäki M., Leino-Kilpi H., Dassen T., Gasull M., Lemonidou Ch. Arndt M. (2003) Autonomy, privacy and informed consent 4: surgical perspective. British Journal of Nursing. 12(5), Myriathefs P., Kalafati M., Lemonidou C., Minadidou E., Evagelopouou P., Karatzas S., Baltopoulos G (2003). Efficacy of CPR in ageneral, adult ICU. Resusitation, Lemonidou C, Merkouris A., Leino-Kilpi H., Valimaki M., Dassen T, Gasull M., Scott A., Tafas C., Arndt M. (2003) A comparison of surgical patients and nurses perceptions of patients autonomy, privacy and informed consent in nursing interventions. Clinical Effectiveness in Nursing Care, 7, Merkouris A., Papathanassoglou E., Lemonidou C. (2003) Staffing and organization of nursing care in cardiac intensive care units in Greece. European Journal of Cardiovascular Nursing, 2, Lemonidou C, Leino-Kilpi H., Valimaki M., Dassen T, Gasull M., Scott A., Merkouris A., Arndt M.,. Kaljonen A. (2003) Privacy in surgical nursing care. Journal of Advanced Perioperative Care, 1(4), Merkouris A, Papathanassoglou E & Lemonidou C. (2003) Evaluation of patient satisfaction with nursing care: quantitative or qualitative approach. International Journal of Nursing Studies, 41(4), Lemonidou C, Papathanassoglou E., Giannakopoulou M., Patiraki E. & Papadatou D. (2004) Moral professional personhood: Ethical reflections during initial clinical encounters in nursing education. Nursing Ethics, 11(2), Patiraki., Taffas C., MacDonald D., Papathanassoglou E., Katsaragakis S., Lemonidou C. (2004) Πersonal and professional pain experiences and pain management knowledge among Greek nurses. International Nursing Studies, 41, Schopp A., Dassen T, Valimaki M., Leino-Kilpi H., Gasull M., Lemonidou C., Scott A., Arndt M. Autonomie und informierte Zustimmung in der Pflege chirurgischer patienten aus sicht von Patienten und Pflegenden. Pflege 17, Valimaki M., Leino-Kilpi H., Gronrooos M., Dassen T, Gasull M., Lemonidou C, Scott A., Arndt M. (2004) Self-determination in surgical patients in five European countries. Journal of Nursing Scholarship, 34(4), Lambrinou E, Sourtzi P, Kalokerinou A, Lemonidou C. (2005) Reliability and validity of the Greek version of Kogan s Old People Scale. J Clin Nurs, 14(10), Patiraki E, Papathanassoglou E, Tafas C, Akarepi V Katsaragakis S, Kampitsi A, Lemonidou C. (2005) A randomized controlled trial of an aducational intervention on Hellenic nursing staff s knowledge and attitudes on cancer pain management. Eur J Oncol Nurs, Tadd W, Clarke A, Lloyd L, Leino-Kilpi H, Strandell C, Lemonidou C, Petsios K, Sala R, Barazzetti G, Radaelli S, Zalewski Z, Bialecka A, vander Arend A, Heymans R. (2006) The value of nurses codes: European nurses views. Nurs Ethics, 13(4), Heikkinen A, Lemonidou C, Petsios K, Sala R, Barazzetti G, Radaelli S, Leino-Kilpi H. (2006) Ethical codes in nursing practice: the viewpoint of Finnish, Greek and Italian nurses. J Adv Nurs, 55(3),

6 Β) ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ 1. Σφηκάκης Π., Καρανικόλας Γ., Πισκοντάκη Ι., Λεµονίδου Χ., Κατσιλάµπρος Ν. (1989). Η ενηµέρωση των αδελφών νοσοκόµων για τις ρευµατοπάθειες Ιπποκράτης, 2, Λεµονίδου Χ. (1992). Ηθικά και δεοντολογικά προβλήµατα από τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη νοσηλευτική. Νοσηλευτική, 2, Λεµονίδου Χ. (1993). Ο καρκίνος ως ενότητα στη βασική νοσηλευτική εκπαίδευση. Νοσηλευτική, 32(4), Λεµονίδου Χ. (1994). Τεχνητή διατροφή: Νοσηλευτική προσέγγιση. Νοσηλευτική, 4, Λεµονίδου Χ. (1995). Στρατηγικές µείωσης του κόστους στις Μονάδες Εντατική Θεραπείας. Νοσηλευτική, 1, Λεµονίδου Χ., Μερκούρης Α. (1996). Συστήµατα ταξινόµησης ασθενών στη νοσηλευτική. Νοσηλευτική, 4: Λεµονίδου Χ.. (1997). Εκπαίδευση των ατόµων µε σακχαρώδη διαβήτη. Νοσηλευτική, 1: Λεµονίδου Χ. (1997). Ο Ρόλος του Ειδικού Κλινικού Νοσηλευτή. Νοσηλευτική, 3, Λεµονίδου Χ. (1998). Εννοιολογικά Μοντέλα και Θεωρίες της Νοσηλευτικής. Νοσηλευτική, 1, Λεµονίδου Χ. (1998). Η ινσουλινοθεραπεία και ο ρόλος των νοσηλευτών. Νοσηλευτική, 4, Μερκούρης Α., Λεµονίδου Χ. (1998). Ικανοποίηση ασθενών από τις νοσηλευτικές υπηρεσίες: Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Νοσηλευτική, 1, Λεµονίδου Χ., Μερκούρης Α. (1998). Ο ρόλος του νοσηλευτικού δυναµικού στον καθορισµό της πολιτικής υγείας. Νοσηλευτική, 2, Λεµονίδου Χ. (1999). Πρόληψη Λοιµώξεων από Ενδοαγγειακούς Καθετήρες. Νοσηλευτική, 1, Λεµονίδου Χ. (1999) Ο Ρόλος του Νοσηλευτή στο ιαβήτη. Νοσηλευτική, 2, Μερκούρης Α., Λεµονίδου Χ. (1999). Μέτρηση ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας. Νοσηλευτική, 1, Λεµονίδου Χ, Μερκούρης A., Κάπελλα M., Παναγιώτου A., Ardnt M., Dasen T., Gasull M., Scott P.A, Välimäki M., & Leino-Kilpi H. (1999). Οι έννοιες αυτονοµία, ατοµικότητα και πληροφορηµένη συναίνεση στις νοσηλευτικές παρεµβάσεις. Νοσηλευτική (3), Κοτρώτσιου Ε., Θεοδοσοπούλου Ε., Λεµονίδου Χ. (1999). Ο ρόλος του νοσηλευτή στην ανακούφιση του µετεγχειρητικού πόνου. Νοσηλευτική, 4, Τσιλίδης Κ., Τολίκα Φ., Λεµονίδου Χ. (2000). Η σχέση του νοσηλευτή και των νέων ατόµων µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ). Νοσηλευτική, 4, Λεµονίδου Χ., Μερκούρης Α., Κυράνου Μ., Leino-Lilpi H., Valimaki M., Dassen T., Gasull M., Scott A., Arndt M., Παναγιώτου Α. (2001). Ηθικά θέµατα στη νοσηλευτική πιλοτική µελέτη. Νοσηλευτική, 2, Αδαλή Ε., Λεµονίδου Χ. (2001). Παράγοντες που συµβάλλουν στην εµφάνιση της επαγγελµατικής εξουθένωσης των νοσηλευτών. Νοσηλευτική, 2, Μερκούρης Α., Καλαφάτη Μ., Καλογράνα., Λεµονίδου Χ. (2001). Εφαρµογή προληπτικών µέτρων από το νοσηλευτικό προσωπικό για τον έλεγχο των λοιµώξεων σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Νοσηλευτική, 2, Μερκούρης Α, Ουζουνίδου Α, Μουδερίδου, Ρουµπή Μ, Ζουγρής Π, Λεµονίδου Χ. (2001) Αξιολόγηση της ικανοποίησης παθολογικών και χειρουργικών ασθενών από τη νοσηλευτική φροντίδα σε γενικό νοσοκοµείο. Νοσηλευτική, 3,

7 23.Πατηράκη Ε., Λεµονίδου Χ. (2002) Γνώσεις νοσηλευτών για την αντιµετώπιση του καρκινικού πόνου. Νοσηλευτική, 1, Λεµονίδου Χ, Πέτσιος Κ, Πατηράκη Ε, Arie van der Arend (2003) ιερεύνηση της ιαχρονικής Εξέλιξης των Κωδίκων Νοσηλευτικής Ηθικής και εοντολογίας και της Σχετικής Νοµοθεσίας στην Ελλάδα: Μέρος Ι. Νοσηλευτική, 42(1), Μερκούρης Α., Λεµονίδου Χ., Παναγιώτου Α,. Leino-Lilpi H., Valimaki M., Dassen T., Gasull M., Scott A., Arndt M. (2003). Απόψεις του νοσηλευτικού προσωπικού και των ασθενών για την προστασία της ιδιωτικότητας στο νοσοκοµείο: συγκριτική µελέτη. Νοσηλευτική, 42(1), Λεµονίδου Χ., Μερκούρης Α., Παναγιώτου Α,. Leino-Lilpi H., Valimaki M., Dassen T., Gasull M., Scott A., Arndt M. (2003). ιερεύνηση των Απόψεων Νοσηλευτικού Προσωπικού και Ασθενών για την Πληροφορηµένη Συναίνεση στις Νοσηλευτικές Παρεµβάσεις. Νοσηλευτική, 42(3), Λεµονίδου Χ., Μερκούρης Α., Παναγιώτου Α,. Leino-Lilpi H., Valimaki M., Dassen T., Gasull M., Scott A., Arndt M. (2003). Απόψεις ασθενών και νοσηλευτικού προσωπικού για την αυτονοµία στις νοσηλευτικές παρεµβάσεις. Νοσηλευτική, 43(1), Λεµονίδου Χ, Πέτσιος Κ, Πατηράκη Ε, Arie van der Arend (2003) ιερεύνηση της ιαχρονικής Εξέλιξης των Κωδίκων Νοσηλευτικής Ηθικής και εοντολογίας και της Σχετικής Νοµοθεσίας στην Ελλάδα: Μέρος ΙΙ. Νοσηλευτική, 42(2), Παπαθανάσογλου Ε, Μερκούρης Α, Πιστόλας, Παππαγιαννάκη Β, Τζιάλλας & Λεµονίδου Χ. (2003). Μονάδες εντατικής θεραπείας εµφραγµατιών στην Ελλάδα: ιερεύνηση της οργάνωσης της νοσηλευτικής φροντίδας. Νοσηλευτική, 42(2), Λαµπρινού Α., Σουρτζή Π., Καλοκαιρινού Α., Λεµονίδου Χ. (2005) Αξιολόγηση της στάσης και των γνώσεων των φοιτητών της Νοσηλευτικής Σχολής της Κύπρου. Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά, 6(2), Πλήρεις εργασίες δηµοσιευµένες σε τόµους πρακτικών Ελληνικών και ιεθνών Συνεδρίων 17 (8 διεθνών και 9 ελληνικών), καθώς και 82 δηµοσιεύσεις περιλήψεων των ανακοινώσεων σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια (47 διεθνείς και 35 ελληνικές) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 1. Λεµονίδου Χ. Θεραπευτική Αγωγή Υγείας ιαβητικών: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Προγράµµατος. ιατριβή επί διδακτορία, Αθήνα Βιβλία 2. έσποινα Σαπουντζή, Χρυσούλα Λεµονίδου. Η Νοσηλευτική στην Ελλάδα: Εξελίξεις και Προοπτικές. Επιστηµονική Επιµέλεια, Αθήνα Συγγραφή Προλόγου. Εκδότης Ακαδηµία Επαγγελµάτων Υγείας..4. Λεµονίδου Χ., Πατηράκη Ε. (2002). Θεµελιώδεις Αρχές της Νοσηλευτικής (ΤΟΜΟΣ Ι, II, & III). Επιµέλεια Έκδοσης [C Taylor, C Lillis, P LeMone, Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care (Third Edition). Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη. 5. Λεµονίδου Χ. (2005). Ζητήµατα Ηθικής στη Νοσηλευτική Πρακτική: Ένας Οδηγός για τη Λήψη Ηθικώς αποδεκτών αποφάσεων. Επιµέλεια έκδοσης {S. Fry & MJ Johnstone, Ethics in Nursing Practice: a Guide to Ethical Decision Making (Second Edition)} Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης. Μονογραφίες/Οδηγίες Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων (στην Αγγλική) 1. Leino-Kilpi H., Välimäki M., Arndt M., Kassen T., Gasull M., Lemonidou C. Scott P.A., Bansemir G., Cabrera E., Papaevangelou H., Parland J. Mc. (2000). Patient s Autonomy, Privacy and Informed Consent. Biomedical and Health Research. IOS Press, Amsterdam, Netherlands. 7

8 2. Leino-Kilpi H., Välimäki M., Gasull M., Lemonidou C. Scott P.A., Zipter U., Arndt M., Cabrera E., Merkouris A., Shopp Α., Suhonen R.. (2002). Aspetos eticos en l practica de la enfermeria. Autonomia, privacidad y consentimiento informado en cinco paises europeos [Ethics in Nursing Interventions: Autonomy, Privacy and Informed Consent in five European Countries]. Associacion De Bioethica Fundamental y Clinica, Madrid, Spain (In Spanish, in press). Κατευθυντήριες οδηγίες 3. Webber J, Schjolberg T, Jones W, Botten E, Bischoff A, Costa ML, Delogne A, Ferrario R, Furlong E, Helber D, Jones J, Kenis A, Lemonidou C, Lenssen P, Lundegren E, & Munioz M. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ. 4. Leino-Kilpi H., Lemonidou C., Arndt M., Välimäki M., Gasull M., Dassen T., Scott A. (2001). Guidelines for Developing Educational Programs on Ethics for Nurses in Europe. BIOMED II Project BMH4-CT funded by European Commission ΙΕΘΝΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εκπρόσωπος της Ελλάδος για τρία (3) χρόνια δύο Ευρωπαϊκών Εταιρειών (για την ογκολογική νοσηλευτική και το σακχαρώδη διαβήτη). Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας στη Συµβουλευτική Επιτροπή Κατάρτισης Νοσηλευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες και µέχρι σήµερα στον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας για τη Νοσηλευτική (ΠΟΥ). ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ. Συµµετοχή ως µέλος σε επιτροπές του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας για την επεξεργασία σχεδίωνυπουργικών Αποφάσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Υγεία - Πρόνοια Υποπρόγραµµα: 3 - Ανθρώπινοι Πόροι, µέλος Εξεταστικής Επιτροπής Ειδικοτήτων στην Παθολογική Νοσηλευτική, ανεξάρτητος εµπειρογνώµονας για την Αξιολόγηση και Επιλογή προτάσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Υγεία - Πρόνοια, µέλος της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Eκπαίδευσης-Mετεκπαίδευσης των γιατρών του ΚΕΣΥ, µέλος της Γνωµοδοτικής Επιτροπής επί θεµάτων Νοσηλευτικού Προσωπικού του ΚΕΣΥ, µέλος της Επιτροπής για την αξιολόγησης υποψηφίων για ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, µέλος της Οµάδας ιοίκησης Έργου για την Παρακολούθηση του προγράµµατος «Πολιτεία» Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, µέλος του Εθνικού Συµβουλίου Ανάπτυξης της Νοσηλευτικής (ΕΣΑΝ). ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ Υδριτικό µέλος και µέλος του Σ της Μέριµνας από το Γενική Γραµµατέας της Μέριµνας από το 2000 µέχρι σήµερα. 8

1991 Master of Science in Nursing, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. Turku, Finland

1991 Master of Science in Nursing, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. Turku, Finland 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Β. ΛΕΜΟΝΙ ΟΥ Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1985 Πτυχίο Νοσηλευτικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Νοσηλευτικής. Βαθµός "Άριστα". 1988 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week).

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελισάβετ Πατηράκη Κουρµπάνη KΑΘΗΓΗΤΡΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ» Αθήνα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ατοµικά στοιχεία 3 2. Σπουδές 3 3. Βραβεία ιακρίσεις 4 4. Επαγγελµατική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια

Κατάλογος δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια Κατάλογος δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια των οµιλητών στην 1 η Ετήσια Ερευνητική Ηµερίδα διδακτορικών φοιτητών και αποφοίτων του Τµήµατος Νοσηλευτικής, ΤΕ.ΠΑ.Κ «Έρευνα κοντά στον Άνθρωπο». 70

Διαβάστε περισσότερα

Λονδίνου (INTENSIVE CARE UNIT, OPERATING THEATRE AND. MANAGEMENT 300 ωρών, 11/11/91 έως 16/4/92, του

Λονδίνου (INTENSIVE CARE UNIT, OPERATING THEATRE AND. MANAGEMENT 300 ωρών, 11/11/91 έως 16/4/92, του ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Της υποψήφιας ΕΛΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Για την κρίση στη Βαθµίδα του Καθηγητή του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ _ΕΡΕΥΝΑ_ Σύγκριση των απόψεων ασθενών και νοσηλευτικού προσωπικού για την ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας σε χειρουργικά τμήματα δημόσιων νοσοκομείων της Κρήτης Λαμπράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: Μπελλάλη ΟΝΟΜΑ: Θάλεια ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Χριστόφορος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 17/02/73 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Ροδοπόλεως 7, Καλαμαριά, ΤΚ 55133

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Επιστηµονικός Συνεργάτης Επισκέπτης Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hospitaliere Regional Universitaire de Lille France. 1975 Certificate of Brigham Young University, Provo Utah USA «English as a second Language».

Hospitaliere Regional Universitaire de Lille France. 1975 Certificate of Brigham Young University, Provo Utah USA «English as a second Language». ΗΡΩ ΠΑΝΑΝΟΥ ΑΚΗ - ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Νοσηλευτικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα 2012 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Ατοµικά Στοιχεία 3 2. Εκπαίδευση-Μετεκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ Σ. ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΟΦΙΑ Σ. ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΦΙΑ Σ. ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Προσωπικά Στοιχεία... 6 2. Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα, Ιούνιος 2010. Αν. Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα, Ιούνιος 2010. Αν. Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδηµιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, ιδρύθηκε το 1998 για να συµβάλλει στην ανάπτυξη του τοµέα των Υπηρεσιών Υγείας και της Προαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ικανοποίηση ασθενών από τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες: κριτική ερευνητική ανασκόπηση.

Ικανοποίηση ασθενών από τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες: κριτική ερευνητική ανασκόπηση. Τίτλος εργασίας: Ικανοποίηση ασθενών από τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες: κριτική ερευνητική ανασκόπηση. Συγγραφείς: Μερκούρης Αναστάσιος, Ανδρεάδη Αγγελική Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ. Βιογραφικό Σηµείωµα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ. Βιογραφικό Σηµείωµα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής, Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης. ιευθυντής Εργαστηρίου Προγραµµατισµού Υγείας, ιευθυντής ΠΜΣ στην ηµόσια Υγεία και στην ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗ K. ΛΑΧΑΝΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗ K. ΛΑΧΑΝΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗ K. ΛΑΧΑΝΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ 3. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 4. ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. gpierrakos@yahoo.gr, gpierrakos@teiath.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. gpierrakos@yahoo.gr, gpierrakos@teiath.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 12/07/1971 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ Τηλ 2105385232, 2106217343, 6977215521 Διεύθυνση Πιπεροπούλου 23

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης gkrits@staff.teicrete.gr Ηράκλειο Κρήτης, Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Σπουδές & συνεχιζόμενη εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Γραμματικόπουλου Βασιλείου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Γραμματικόπουλου Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γραμματικόπουλου Βασιλείου Ιούνιος 2014 Όνομα Επίθετο Θέση Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Ιστοσελίδα e- mail Βασίλης Γραμματικόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

EΠΩΝΥΜΟ : ΚΟΝΤΟΥΛΗ - ΓΕΙΤΟΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος -δυο παιδιά. Τ.Κ. - ΠΕΡΙΟΧΗ : 145 76 Διόνυσος

EΠΩΝΥΜΟ : ΚΟΝΤΟΥΛΗ - ΓΕΙΤΟΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος -δυο παιδιά. Τ.Κ. - ΠΕΡΙΟΧΗ : 145 76 Διόνυσος 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΠΩΝΥΜΟ : ΚΟΝΤΟΥΛΗ - ΓΕΙΤΟΝΑ ΟΝΟΜΑ : Μαρία ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΝΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : Αθήνα, 27.5.1956 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος -δυο παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Μαγνησίας 96 Τ.Κ. - ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΪΡ-ΤΩΝΙΑ Α. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Επιστήµων τροφίµων, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΑΪΡ-ΤΩΝΙΑ Α. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Επιστήµων τροφίµων, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΑΪΡ-ΤΩΝΙΑ Α. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Επιστήµων τροφίµων, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα, Ιούλιος 2014 Σπουδές Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών µε βαθµό Άριστα (1995).

Διαβάστε περισσότερα

EΠΩΝΥΜΟ : ΚΟΝΤΟΥΛΗ - ΓΕΙΤΟΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος -δυο παιδιά. Τ.Κ. - ΠΕΡΙΟΧΗ : 145 76 Διόνυσος

EΠΩΝΥΜΟ : ΚΟΝΤΟΥΛΗ - ΓΕΙΤΟΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος -δυο παιδιά. Τ.Κ. - ΠΕΡΙΟΧΗ : 145 76 Διόνυσος 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΠΩΝΥΜΟ : ΚΟΝΤΟΥΛΗ - ΓΕΙΤΟΝΑ ΟΝΟΜΑ : Μαρία ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΝΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : Αθήνα, 27.5.1956 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος -δυο παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Μαγνησίας 96 Τ.Κ. - ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. 9. Key qualifications: Extensive experience in Health Information Systems and Electronic Patient Care Record

CURRICULUM VITAE. 9. Key qualifications: Extensive experience in Health Information Systems and Electronic Patient Care Record CURRICULUM VITAE 1. Surname: TSIRINTANI 2. Name: MARIA 3. Nationality: Greek 4. Civil status: Married, one child 5. E-mail/Tel.: martsi@teiath.gr / 210-5385231 6. Education : Institution Date: from (month/year):

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣ, MSc, RN, PhD(c) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣ, MSc, RN, PhD(c) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣ, MSc, RN, PhD(c) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2013 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επίθετο: Μαστρογιάννης Όνομα: Δήμος Έτος Γεννήσεως: 1970 Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΛΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΛΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΛΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥ Προσωπικά Στοιχεία: Επίθετο: Πάρλαλης Όνοµα: Σταύρος Τόπος Κατοικίας: Αθήνα / Λευκωσία Τηλέφωνο: (003) 6938-499 635 / (00357) 97 609029 E-Mail: stavros.parlalis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτικής Επιστήµης

Νοσηλευτικής Επιστήµης Ελληνικό περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης Τόµος 4, Τεύχος 1, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 [Πιστοποίηση και αναγνώριση της συνεχιζόµενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης] [Η αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΕΥΡΙ ΙΚΗ ΚΑΜΠΑ ρ. Νοσηλευτικής, Πανεπιστηµίου Γλασκώβης Μεγάλης Βρετανίας,

ρ. ΕΥΡΙ ΙΚΗ ΚΑΜΠΑ ρ. Νοσηλευτικής, Πανεπιστηµίου Γλασκώβης Μεγάλης Βρετανίας, ρ. ΕΥΡΙ ΙΚΗ ΚΑΜΠΑ ρ. Νοσηλευτικής, Πανεπιστηµίου Γλασκώβης Μεγάλης Βρετανίας, Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΘΗΝΑ 2007 1 Περιεχόµενα ηµογραφικά στοιχεία..... 3 Σπουδές...... 3 Κλινική Εξάσκηση-εµπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όνομα πατέρα: Δημήτριος Όνομα μητέρας: Δέσποινα Ημερομηνία γέννησης: 31/05/1968 Τόπος γέννησης: Οχάιο ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πανδώρας 6 Τ.Κ. 145 78 ΕΚΑΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΤΕΚΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2009 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πανδώρας 6 Τ.Κ. 145 78 ΕΚΑΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 10 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2011 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Αδάμου Ευθαλία 1, Γιακουμιδάκης Κωνσταντίνος 2, Καδδά Όλγα 3, Αργυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΣΛΑΜΑΤΖΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών (Α Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΣΛΑΜΑΤΖΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών (Α Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΣΛΑΜΑΤΖΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών (Α Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δεκέμβρης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοσηλευτική σαν εφαρμοσμένη επιστήμη απαιτεί την ανάπτυξη

Η Νοσηλευτική σαν εφαρμοσμένη επιστήμη απαιτεί την ανάπτυξη ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Xατζημπαλάση Μαρία Παπασταύρου Ευριδίκη Περίληψη Η Νοσηλευτική σαν εφαρμοσμένη επιστήμη, απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα