Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 8 η Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικών Παραµέτρων του Εγκεκριµένου Συλλογικού Συστήµατος Ecoelastika AE για το έτος 2011 Μάρτιος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Υπόχρεοι Εισαγωγείς που Συνεργάζονται µε το Σύστηµα ηλούµενες Ποσότητες Εισαγόµενων Ελαστικών (2011) Συλλογή Μεταφορά Προσωρινή Αποθήκευση και Τελική Αξιοποίηση ή/και Ανακύκλωση Μεταχειρισµένων Ελαστικών Συλλογή µεταφορά µεταχειρισµένων ελαστικών Προσωρινή αποθήκευση µεταχειρισµένων ελαστικών Αξιοποίηση µεταχειρισµένων ελαστικών Γεωγραφική - Πληθυσµιακή κάλυψη / εµβέλεια του συστήµατος ιαχειριζόµενες ποσότητες µεταχειρισµένων ελαστικών για το χρονικό διάστηµα από 1/01/2011 έως 31/12/ Συλλεγόµενες ποσότητες Αξιοποιούµενες Ποσότητες Συνολικά αποθηκευµένες ποσότητες Εξαγωγές για επαναχρησιµοποίηση µεταχειρισµένων ελαστικών Κάλυψη σηµείων συλλογής Προέλευση συλλεχθείσας ποσότητας µεταχειρισµένων ελαστικών Παρακολούθηση της διαχείρισης ιαχειριζόµενες Ποσότητες Μεταχειρισµένων Ελαστικών µέσω του Συλλογικού Συστήµατος Ecoelastika Εκτίµηση απορριπτόµενων ποσοτήτων µεταχειρισµένων ελαστικών εντός του Συνεπώς το ποσοστό των αξιοποιούµενων µεταχειρισµένων ελαστικών εντός του 2011 προκύπτει: Αξιοποιούµενες ανακυκλούµενες ποσότητες εντός του Οικονοµικά Στοιχεία του Συστήµατος Χρηµατικές εισφορές Τέλος διάθεσης για την αξιοποίηση των µετ. ελαστικών ανα συµβαλλόµενο συνεργάτη Ανάλυση εσόδων-εξόδων της Ecoelastika για το έτος Κόστος εναλλακτικής διαχείρισης µεταχειρισµένων ελαστικών Εκτίµηση για τη λειτουργία του Συστήµατος εντός του Βελτίωση του Συστήµατος συλλογής Νέες συµβάσεις συνεργασίας µε τελικούς αξιοποιητές για ανακύκλωση Μείωση του stock ολόκληρων ελαστικών σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης Οικονοµικές προβλέψεις για το Πρόγραµµα Ευαισθητοποίησης Ενηµέρωσης Κοινού Προβλήµατα από τη Λειτουργία του Συστήµατος και Προτάσεις Επίλυσής τους Μη συµβεβληµένοι στο σύστηµα υπόχρεοι εισαγωγείς ελαστικών Παράνοµες εξαγωγές µεταχειρισµένων ελαστικών

3 8.3. Προτάσεις επίλυσης προβληµάτων εναλλακτικής διαχείρισης µεταχειρισµένων ελαστικών

4 Εισαγωγή Τον Ιούλιο του 2004 εγκρίθηκε το σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης παλαιών ελαστικών «ECOELASTIKA Α.Ε.», που δηµιουργήθηκε από τους κυριότερους εισαγωγείς ελαστικών στην Ελλάδα σε εφαρµογή του Π 109/2004. H Ecoelastika ξεκίνησε κανονική λειτουργία τον Νοέµβριο του Από 25/09/2006 το σύστηµα εξυπηρετεί ολόκληρη τη χώρα. Το σύστηµα διαχειρίζεται σήµερα τα µεταχειρισµένα ελαστικά των κατηγοριών Α, Β και Γ που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. Πίνακας 1: Κατηγορίες µεταχειρισµένων ελαστικών Κατηγορία Α (Μέσο βάρος 8kg) Περιγραφή Ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων (επιβατικά λάστιχα και λάστιχα 4X4) Ελαστικά εµπορικών οχηµάτων µε ονοµαστική (εσωτερική) διάµετρο ζάντας µικρότερη από 17,5 ίντσες. Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ συµβατικά (diagonal) για µπροστινούς τροχούς Ελαστικά βιοµηχανικών και ανυψωτικών οχηµάτων (πνευµατικά) µε ονοµαστική (εσωτερική) διάµετρο ζάντας µικρότερη ή ίση µε 12 ίντσες Κατηγορία Β (Μέσο βάρος 50kg) Κατηγορία Γ Ελαστικά εµπορικών οχηµάτων µε ονοµαστική (εσωτερική) διάµετρο ζάντας µεγαλύτερη ή ίση µε 17,5 ίντσες. Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ για οπίσθιους τροχούς κίνησης Ελαστικά βιοµηχανικών και ανυψωτικών οχηµάτων (πνευµατικά) µε ονοµαστική (εσωτερική) διάµετρο ζάντας µεγαλύτερη από 12 ίντσες Ελαστικά χωµατουργικών οχηµάτων Ελαστικά MOTO (Μέσο βάρος 2,5kg) Το σύστηµα δε διαχειρίζεται ελαστικά εξωτερικής διαµέτρου άνω των 1400mm 4

5 1. Υπόχρεοι Εισαγωγείς που Συνεργάζονται µε το Σύστηµα Το σύνολο των ελαστικών οχηµάτων στην Ελλάδα εισάγονται από το εξωτερικό. Οι ποσότητες εισαγόµενων ελαστικών το 2011, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ECOELASTIKA A.E. ανήλθαν σε τόνους, εκ των οποίων οι εισήχθησαν από τις εισαγωγικές εταιρίες ελαστικών και οι µε τα εισαγόµενα οχήµατα. Το 74% κ.β. των εισαγοµένων ελαστικών είναι ελαστικά επιβατικών οχηµάτων, το 22,40% κ.β. είναι ελαστικά φορτηγών οχηµάτων και το υπόλοιπο 3,59% κ.β. είναι ελαστικά moto. Με την Ecoelastika υπογράφουν σύµβαση συνεργασίας όλοι οι εισαγωγείς ελαστικών καθώς και οι εισαγωγείς οχηµάτων για τα ελαστικά που βρίσκονται ως ανταλλακτικά επάνω στα οχήµατα και οι οποίοι είναι βάσει του Π 109/04 υποχρεωµένοι να συµµετέχουν στο σύστηµα. Με την Ecoelastika έχουν υπογράψει σύµβαση συνεργασίας έως σήµερα 94 εταιρείες εισαγωγής ελαστικών καθώς και 71 εταιρίες εισαγωγής οχηµάτων. Σύµφωνα µε εκτίµηση οι συµβεβληµένες µε την Ecoelastika εταιρίες δηλώνουν το 91% περίπου των νέων ελαστικών οχηµάτων που εισάγεται σήµερα στην ελληνική αγορά. Οι συµβαλλόµενοι υποχρεούνται ανά τρίµηνο να δηλώνουν στην Ecoelastika τις πωλήσεις νέων ελαστικών ανά κατηγορία σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 και να καταβάλλουν την αντίστοιχη ισχύουσα χρηµατική εισφορά. Στον πίνακα 1.1 φαίνονται οι εισαγωγείς ελαστικών και στον πίνακα 1.2 οι εισαγωγείς αυτοκινήτων που έχουν υπογράψει σύµβαση συνεργασίας µε την Ecoelastika. Πίνακας 1.1: Λίστα υπόχρεων εισαγωγέων ελαστικών που έχουν υπογράψει σύµβαση συνεργασίας µε την Ecoelastika Α/Α ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΟΣ 1 ENTIRE ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε. 2 EUROTYPA MAΡΑNGONI Ε.Π.Ε. 3 GOODYEAR DUNLOP ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 5

6 4 INTRAMOTO Α.Ε. 5 SUPER TIRE SERVICE Α.Ε.Ε.Ε. 6 UNI ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε. 7 ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Β. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΖΑΝΤΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 8 ΑΗΒ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 9 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 10 ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 11 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΥΤ/ΤΟΥ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑ 13 ΑΡΣΕΝΙΟΣ Γ. ΜΗΛΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 14 ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ REVELIN 15 ΑΦΟΙ Ε.Ε.Α. ΝΤΑΚΟΥ Η Α.Ε. 16 ΒΑΠΟΡΙ ΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 17 ΒΗΤΑΣ Α.Ε. 18 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. - ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. Ο.Ε. 20 ΓΚΑΣ ΟΓΚΑ Ζ. ΕΛΕΝΗ 21 ΓΚΟΓΚΑΣ Ε.Π.Ε. 22 ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.Γ.Ε. 23 ΕΛ.ΒΕ. ΣΑΚΙΖΛΗΣ Α.Ε. 24 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. 25 ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε. 26 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε. 27 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΡΕΛΛΙ Α.Ε.Ε. 28 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΧΥΛΑΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 29 ΕΛΑΣΤΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 30 ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε. 31 ΕΛΜΑ Α.Ε. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 32 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΚΗΣ Φ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 33 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. 34 Η ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. 35 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ε.Π.Ε. 36 ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΗΛΙΑΣ Ο.Ε. 37 ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. 38 ΙΚΑΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 39 ΙΣΧΥΣ Α.Ε. 40 ΚΑΚΟΓΛΟΥ ΖΩΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 41 ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ Θ. & Κ. Α.Ε. 42 ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. 43 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. 44 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΕΛΑΣΤΙΚΑ 45 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 46 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ Γ. ΜΑΚΡΙ ΗΣ. Ο.Ε. 47 ΚΕΧΙ ΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 48 ΚΙΟΥΠΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 49 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6

7 50 ΚΟΥΤΟΥΣΗΣ Π. & Θ. Ο.Ε. 51 ΛΑΜΠΟΥ ΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 52 ΜΑΚΡΙ ΗΣ Α.Ε. 53 ΜΑΞΙΜ ΚΑΛΤΣΙ ΗΣ Α.Ε. 54 ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ ΗΣ ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55 ΜΑΥΡΙ ΗΣ Α.Ε. 56 ΜΕΙ ΑΝΗΣ ΣΟΦΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. 57 ΜΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 58 ΜΟΝΤΕΝΑ ΕΝΤΖΙΝΙΑΡΙΝΓΚ Ε.Π.Ε. 59 ΜΟΡΑΓΛΗΣ Α.Ε. 60 ΜΠΑΖΙΟΣ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 61 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 62 ΜΠΕΖΑΣ Σ. ΛΕΩΝ. Μ. Ε.Π.Ε. 63 ΝΙΑΝΙΑΚΟΥ Η Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. 64 ΝΙΚΟΥ ΧΡ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 65 ΝΙΣΑΝΙΑΝ ΒΑΡ.ΣΤΕΠΑΝ 66 ΝΤΑΒΙ Η ΕΚΙΖΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 67 ΠΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 68 ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ Ε. Μ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 69 ΠΑΠΑ ΙΑΜΑΝΤΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. 70 ΠΑΤΜΑΝΙ Η ΜΑΡΙΑ Α.Ε. 71 ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 72 ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. Γ. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ Ε.Π.Ε. 73 ΠΕΤΟΥΣΗΣ Β. Α.Ε. 74 ΡΟ Α Α.Ε. 75 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΕΙ ΑΝΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 76 ΣΙΜΟΣ Γ. ΜΠΑΛΑΚΟΣ Ι. Ο.Ε. 77 ΣΥΜΕΩΝΙ ΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 78 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΡΕΝ ΟΥΜΗΣ ΑΡ. Ο.Ε. 79 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 80 ΤΑΦΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Α. 81 ΤΕΝΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 82 ΤΕΧΝΟΜΕΚ Α.Ε. 83 ΤΟΨΗΣ ΣΤΕΦ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ 84 ΤΡΟΧΟΕΞΕΛΙΞΗ Ε.Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 85 ΤΣΑΓΚΙΑΣ ΕΜΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 86 ΤΣΕΒΑΙΡΙ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Σ. 87 ΤΣΕΛΕΠΗΣ Η. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 88 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 89 ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗΣ Α.Ε. 90 ΤΣΙΠΝΗΣ ΑΜ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 91 ΤΣΟΥΛΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ε.Π.Ε. 92 ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 93 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 94 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

8 Πίνακας 1.2: Λίστα υπόχρεων εισαγωγέων αυτοκινήτων που έχουν υπογράψει σύµβαση συνεργασίας µε την Ecoelastika Α/Α ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΟΣ 1 AUTORINA Ε.Π.Ε. 2 AGROHOUM Α.Ε. 3 BIEM AUSTRIA OIL A.E. 4 BMW HELLAS A.E. 5 CHEVELLAS A.E.B.E 6 CITROEN ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 7 E & S MOTORS Α.Ε. 8 ERGON ΤΖΑΝΙ ΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. 9 EVOBUS HELLAS A.E.B.E. 10 FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 11 GM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 12 JAGUAR ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 13 KOSMOCAR Α.Ε. 14 LADA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 15 LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 16 MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 17 MOTO TREND Α.Ε. 18 PANERGON A.E. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 19 PIAGGIO HELLAS A.E. 20 UNITRACK A.E.E. 21 VOLVO CAR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 22 ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ -. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 23 ΑΟΥΤΟ ΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε. 24 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 ΒΑΚΑΡ Α.Β.Ε.Ε. 26 ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε. 27 ΒΟΥΡ ΟΥΝΑΣ Α.Ε. 28 ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 29 ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. 30 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΧΡ. ΣΤΑΥΡΟΣ 31 ΡΟΣΗΣ Χ. ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Ε. Ο.Ε. 32 ΕΛΒΑΤ Α.Ε.Β.Ε. 33 ΕΛΛΗΝΜΟΤΟ Α.Β.Ε.Ε.Ο. 34 ΕΛΜΑ Α.Ε.Β.Ε.Α. 35 ΕΜΙΚΟ Α.Ε. 36 ΗΛΙΟΦΙΛ Α.Ε. 37 ΙΝΤΕΡΤΡΑΚ Ε.Π.Ε. 38 ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ Α. & Φ. Α.Ε. 39 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε. 40 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.Τ.Β.Ε. 41 ΚΟΛΥΜΠΙΩΤΗ ΑΦΟΙ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 42 ΚΟΝ ΩΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 43 ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Π. Ι. Α.Ε.Β.Ε. 8

9 44 ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 45 ΚΡΕΜΕΤΗ ΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 46 ΚΤΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 47 ΚΥΚΛΟΠΟ ΗΛΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 48 ΛΑΙΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 49 ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 50 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. 51 ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 52 ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. 53 ΝΙΚΗ Α.Ε. AUTORINA 54 ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 55 ΠΑΟΥΕΡ ΜΠΙΟΥΤΥ ΕΝΤ ΣΟΟΥΛ Α.Ε. 56 ΠΕΖΕΑ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε. 57 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 58 ΠΡΟΜΟΤ Ε. Ι. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 59 ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Α. Α.Ε. 60 ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Μ.Ε. 61 ΣΙΩΠΗΣ ΑΝΤ. ΤΡΥΦΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛ. Ο.Ε. 62 ΣΟΥΜΠΑΡΟΥ ΜΟΤΟΡΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 63 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 64 ΤΕΟΜΟΤΟ Α.Ε. 65 ΤΕΡΖΗΣ Β. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 66 ΤΕΧΝΟΚΑΡ Α.Β.Ε.Ε. 67 ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 68 ΤΡΑΙΝΤΕΝΤ ΚΑΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 69 ΦΙΑΤ ΓΚΡΟΥΠ ΑΟΥΤΟΜΟΜΠΙΛΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 70 ΦΙΛΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 71 ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ Π.& Ρ. ΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε. 9

10 2. ηλούµενες Ποσότητες Εισαγόµενων Ελαστικών (2011) Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως όλοι οι εισαγωγείς (ελαστικών οχηµάτων) που έχουν υπογράψει σύµβαση συνεργασίας µε την Ecoelastika είναι υποχρεωµένοι να δηλώνουν ανά τρίµηνο τις πωλήσεις τους ανά κατηγορία ελαστικού και να καταβάλουν στην Ecoelastika τις αντίστοιχες χρηµατικές εισφορές. Από τα δηλούµενα στοιχεία των υπόχρεων εισαγωγέων προκύπτουν τα στοιχεία του πίνακα 2.1 σχετικά µε τις ποσότητες νέων ελαστικών που µπήκαν στην αγορά το Τα στοιχεία αφορούν εισαγωγείς που έχουν δηλώσει έστω και µία φορά εισαγόµενες και πωλούµενες ποσότητες ανεξάρτητα από το αν έχουν υπογράψει σύµβαση συνεργασίας µε την Ecoelastika. Πίνακας 2.1: Στοιχεία πωλήσεων νέων ελαστικών το 2011 Ελαστικά Κατηγορίας Α Ελαστικά Κατηγορίας Β Ελαστικά Κατηγορίας Γ Εισαγωγείς Ελαστικών Εισαγωγείς Οχηµάτων ΣΥΝΟΛΟ

11 3. Συλλογή Μεταφορά Προσωρινή Αποθήκευση και Τελική Αξιοποίηση ή/και Ανακύκλωση Μεταχειρισµένων Ελαστικών H Ecoelastika δεν κάνει η ίδια µε δικά της µέσα διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών αλλά συνάπτει συµβάσεις συνεργασίας µε αδειοδοτηµένες εταιρίες (υπεργολάβους) για την συλλογή - µεταφορά προσωρινή αποθήκευση και τελική αξιοποίηση των ελαστικών. Στόχος της Ecoelastika είναι να βρίσκει πάντα τη βέλτιστη δυνατή, περιβαλλοντικά και οικονοµικά, λύση για τη διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών. Τα κριτήρια για την συνεργασία µε µια εταιρία που δραστηριοποιείται σε έναν από τους παραπάνω τοµείς είναι: Εµπειρία Αδειοδοτήσεις Βιωσιµότητα της επιχείρησης Gate fee / µεταφορικό κόστος 3.1.Συλλογή µεταφορά µεταχειρισµένων ελαστικών Η συλλογή των µεταχειρισµένων ελαστικών γίνεται απ ευθείας από τα σηµεία συλλογής που είναι τα βουλκανιζατέρ, τα συνεργεία, καθώς και τα διαλυτήρια αυτοκινήτων που έχουν συµβληθεί µε το αντίστοιχο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής (Ε ΟΕ). Ειδικά από τα διαλυτήρια των οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής συλλέγονται µόνο τα ελαστικά επιβατικών οχηµάτων. Το κάθε σηµείο συλλογής όταν συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 ελαστικά επιβατικών ή/και 10 ελαστικά φορτηγών ή/και 45 ελαστικά moto τηλεφωνεί απευθείας στον συµβεβληµένο µε την Ecoelastika συλλέκτη. Ο συλλέκτης-µεταφορέας υποχρεούται να συλλέγει τα µεταχειρισµένα ελαστικά από το σηµείο συλλογής εντός τριών (3) ηµερών από την ηµέρα ειδοποίησης του τελευταίου. Στις συµβάσεις συνεργασίας που υπογράφονται µεταξύ της Ecoelastika και των εταιριών συλλογής-µεταφοράς σε ολόκληρη τη χώρα συµφωνείται αντίστοιχα και ο τεχνικός 11

12 εξοπλισµός που οι εταιρίες αυτές θα διαθέτουν για την µεταφορά, την προσωρινή αποθήκευση, τον τεµαχισµό και την µεταφόρτωση (εφόσον τα τελευταία κριθούν οικονοµικά και τεχνικά σκόπιµα) των συµφωνηµένων ποσοτήτων ελαστικών από τα σηµεία συλλογής προς τα σηµεία τελικής αξιοποίησης ή τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης. Σε γενικές γραµµές ο απαραίτητος εξοπλισµός εταιριών συλλογής - µεταφοράς αποτελείται από 2 αξονικά ή 3 αξονικά φορτηγά οχήµατα µεταφοράς µε ανατρεπόµενη καρότσα µε ή χωρίς αρπάγη καθώς και οχήµατα µικρότερου µεταξονίου για την εξυπηρέτηση σηµείων συλλογής που βρίσκονται σε περιοχές πυκνοκατοικηµένες και όπου η κυκλοφορία µεγαλύτερων οχηµάτων είναι δύσκολη. Οι συλλέκτες-µεταφορείς οδηγούν τα µεταχειρισµένα ελαστικά κατ εντολή της Ecoelastika, είτε απευθείας στα σηµεία τελικής αξιοποίησης, είτε στα σηµεία προσωρινής αποθήκευσης. Η αµοιβή των συλλεκτών-µεταφορέων εξαρτάται από την ποσότητα των µεταχειρισµένων ελαστικών που παρέδωσαν στα σηµεία τελικής αξιοποίησης. Η παρακολούθηση των ποσοτήτων που συλλέγονται µεταφέρονται και οδηγούνται τελικά προς αξιοποίηση πραγµατοποιείται µέσω του ERP που έχει εγκαταστήσει η Ecoelastika και το οποίο αναλύεται στο κεφάλαιο 3.7. Οι συνεργαζόµενες µε την Ecoelastika εταιρίες για το έργο της περισυλλογής και µεταφοράς µεταχειρισµένων ελαστικών υπάρχουν συγκεντρωµένες στον πίνακα 3.1, όπως επίσης και οι εξυπηρετούµενες περιοχές ανά συµβαλλόµενο συνεργάτη. Πίνακας 3.1: Συνεργαζόµενες µε την Ecoelastika εταιρίες για τη συλλογή µεταφορά µεταχειρισµένων ελαστικών ανά νοµό ΛΙΣΤΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ / ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ECOELASTIKA ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ COSMOCLEAN ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ TRIAS ECO ΑΕΒΕ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΑΡΤΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΡ ΙΤΣΑ - ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΤΩΛΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ - ΛΕΥΚΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ ΛΗΜΝΟΣ - ΛΕΣΒΟΣ - ΙΚΑΡΙΑ 12

13 ΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧΑΪΑ - ΗΛΕΙΑ ECOELASTIKA ΑΕ ΛΑΚΩΝΙΑ, ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ.Κ. ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ ΣΕΡΡΕΣ - ΡΑΜΑ - ΚΑΒΑΛΑ - ΞΑΝΘΗ - ΡΟ ΟΠΗ - ΕΒΡΟΣ ΟΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ ΡΟΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΙΡΙ ΗΣ ΧΡ. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕΒΕ ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΕΠΕ ΙΜΕ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ ΜΑΝ ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΑΡΑΘΟΣ Γ. - ΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤ. ΟΕ ΝΟΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ - ΦΩΚΙ Α - ΒΟΙΩΤΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΘΗΒΑΣ) - ΦΘΙΩΤΙ Α ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΡΜΑΚΟΛΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΥΡΟΣ - ΤΗΝΟΣ - ΝΑΞΟΣ ΝΤΟΥΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ & ΝΙΚΟΣ ΟΕ ΧΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε ΡΟ ΟΣ - ΚΩΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΣΙΑΚΑΝ ΑΡΗ ΑΦΟΙ ΕΠΕ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ - ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΝΤ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΚΑ ΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ - ΑΡΓΟΛΙ Α ΝΟΤΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ & ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ - ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΗΒΑ ΠΟΛΗ ΦΛΩΡΟΥ ΑΦΟΙ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ Τα καταστήµατα περιοχών που δεν περιλαµβάνονται στην παραπάνω λίστα (τµήµα της νησιωτικής Ελλάδας) έχουν ενηµερωθεί ώστε να επικοινωνούν απευθείας µε την Ecoelastika και να εξυπηρετούνται µε έκτακτα δροµολόγια. 13

14 3.2.Προσωρινή αποθήκευση µεταχειρισµένων ελαστικών Σε κάποια σηµεία της Ελλάδας λειτουργούν χώροι προσωρινής αποθήκευσης µεταχειρισµένων ελαστικών ώστε να διευκολύνεται το έργο της συλλογής και µεταφοράς. Στους χώρους αυτούς συγκεντρώνονται τα συλλεχθέντα από τα σηµεία συλλογής ελαστικά, για τους ακόλουθους λόγους: Για να είναι δυνατή η τροφοδοσία µονάδων αξιοποίησης ελαστικών, οι οποίες βρίσκονται σε µεγάλες αποστάσεις από τα σηµεία συλλογής των ελαστικών. Αυτό επιτυγχάνεται είτε µε τον αρχικό τεµαχισµό των προσωρινά αποθηκευµένων ποσοτήτων και τη µεταφόρτωσή τους σε µεγάλα οχήµατα (νταλίκες) για την µείωση του µεταφορικού κόστους, είτε µε απλή µεταφόρτωση ολόκληρων ελαστικών σε µεγαλύτερα οχήµατα από εκείνα µε τα οποία εκτελείται το έργο της συλλογής από τους χώρους παραγωγής του αποβλήτου (σηµεία συλλογής του συστήµατος). Για να µπορεί να γίνεται καταµερισµός των ποσοτήτων µεταχειρισµένων ελαστικών σε περισσότερες της µίας µονάδας τελικής αξιοποίησης. Για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας του συστήµατος ακόµα και σε περιπτώσεις τεχνικών προβληµάτων των µονάδων αξιοποίησης. 3.3.Αξιοποίηση µεταχειρισµένων ελαστικών Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται σήµερα στην αξιοποίηση µεταχειρισµένων ελαστικών και έχουν σύµβαση συνεργασίας µε την Ecoelastika, ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον τοµέα της ανακύκλωσης µεταχειρισµένων ελαστικών, περιγράφονται στη συνέχεια: Α. ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΕΒΕ στις Λιβανάτες Φθιώτιδας Η εταιρία λειτουργεί από το 1999 και σήµερα παράγει τρίµµα σε κοκκοµετρίες από <0,5 mm έως 6 mm από παλαιά ελαστικά το οποίο εξάγει κυρίως σε ευρωπαϊκά κράτη (κυρίως Γερµανία και Ολλανδία) για ανακύκλωση αλλά διαθέτει επίσης και στην εγχώρια αγορά. Τα υποπροϊόντα είναι λινά και µεταλλικά µέρη. Τα µεταλλικά µέρη που προκύπτουν από την µηχανική κοκκοποίηση διατίθενται στην ελληνική αγορά. Τα λινά οδηγούνται σε ΧΥΤΑ. Η εταιρία έχει λάβει την υπ αριθµ. 2881/ απόφαση 14

15 ανανέωσης τροποποίησης εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων από την /νση Χωροταξίας Περιβάλλοντος Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας. Από τον Σεπτέµβριο του 2010 µετά από σχετική απόφαση του Σ της Ecoelastika σταµάτησε η παράδοση µεταχειρισµένων ελαστικών στην µονάδα της ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΕΒΕ λόγω της πολύ µεγάλης αποθηκευµένης ποσότητας στον προαύλιο χώρο της. Β. ΕΛΒΑΝ Α.Β.Ε.Ε στον Ασπρόπυργο Αττικής Η εταιρία ιδρύθηκε το έτος Από τη σύστασή της δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της ανακύκλωσης µετάλλων γενικά και ειδικότερα καλωδίων. Είναι εγκατεστηµένη στον Ασπρόπυργο Αττικής και απασχολεί σήµερα 27 άτοµα. Το εργοστάσιο ανακύκλωσης καλωδίων και ελαστικών της ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ διαθέτει την υπ αριθµ. ΠΕΧΩ 1891/ΦΠΕΡΙΒ.9/ απόφαση ανανέωσης έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων /νσης ΠΕΧΩ Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε συµπληρώθηκε µε τις α) υπ αρ. ΠΕΧΩ 1660/ΦΠΕΡΙΒ.9/ β) ΠΕΧΩ 3143/ΦΠΕΡΙΒ.9/ γ) ΠΕΧΩ Φ475/770/ΠΕΡΙΒ. 9/ σχετικές αποφάσεις Περιφέρειας Αττικής. Για την τροφοδοσία της µονάδας οδηγούνται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας µεταχειρισµένα ελαστικά από τους νοµούς Αττικής, από νοµούς των Περιφερειών Πελοποννήσου, υτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Γ. ΤΙΤΑΝ ΑΕ στο Καµάρι Βοιωτίας Το Εργοστάσιο Καµαρίου της εταιρίας ΤΙΤΑΝ διαθέτει την υπ αριθ / τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, της /νσης Ε.Α.Ρ.Θ., Τµήµα Βιοµηχανιών, της Γενικής /νσης Περ/ντος, Υπουργείου ΠΕΚΑ για την ενεργειακή αξιοποίηση µεταξύ άλλων δευτερογενών καυσίµων και των µεταχειρισµένων ελαστικών οχηµάτων. Για την τροφοδοσία της µονάδας οδηγούνται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας µεταχειρισµένα ελαστικά από τον νοµό Αττικής. Την 1/12/2006 υπογράφηκε νέα σύµβαση συνεργασίας µεταξύ της ΤΙΤΑΝ ΑΕ και της Ecoelastika για την τροφοδοσία µεταχειρισµένων ελαστικών αποκλειστικά επιβατικών οχηµάτων (µόνο κατηγορία Α). 15

16 Αναλυτικά στοιχεία για τη διαχείριση µεταχειρισµένων ελαστικών κατά το έτος 2011 παρατίθενται στο κεφάλαιο ΣΤ. HELESI στην ΒΙΠΕ Κοµοτηνής Ξεκίνησε κανονική λειτουργία τον Απρίλιο του Στόχος της µονάδας είναι η αξιοποίηση των µεταχειρισµένων ελαστικών µε την κατασκευή χρηστικών τελικών προϊόντων, που θα εξυπηρετούν τόσο ανάγκες της εταιρείας όσο και ανάγκες της αγοράς. Συγκεκριµένα κύριο προϊόν της παραγωγικής διαδικασίας είναι οι συµπαγείς τροχοί που τοποθετούνται στους δίτροχους κάδους απορριµµάτων που παράγει η HELESI. Η µονάδα έχει καταθέσει την υπ αριθµ. 3683/ αίτηση ανανέωσης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικής µονάδας ανακύκλωσης ελαστικών και παραγωγής συµπαγών ελαστικών Η. TYRES HERCO AE στην Πάτρα Το 2008 η εταιρία TYRES HERCO AE κατασκεύασε µονάδα επεξεργασίας µεταχειρισµένων ελαστικών στην ΒΙΠΕ Πατρών για την παραγωγή τρίµµατος ελαστικού. Η εταιρία είχε εντάξει την επένδυσή της στον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004. H Ecoelastika την 01/10/2008 υπέγραψε σύµβαση συνεργασίας µε την εταιρία HERCO AE για την αξιοποίηση µεταχειρισµένων ελαστικών. Τον Νοέµβριο του 2011 η µονάδα της TYRES HERCO πήρε φωτιά και καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά. Η Tyres Herco AE λειτουργούσε βάσει της υπ αριθµ. 78/ άδειας για την αξιοποίηση παλαιών ελαστικών αυτοκινήτων 16

17 Θ. ΑΞΕΛ ΕΠΕ στην Μαγούλα Αττικής Η εταιρία ΑΞΕΛ ΕΠΕ έχει έδρα την Μαγούλα Αττικής και ως αντικείµενο µεταξύ άλλων: Την προσωρινή αποθήκευση µεταχειρισµένων ελαστικών Την διαλογή ελαστικών φορτηγών και επιβατικών οχηµάτων Τον πρωτογενή και δευτερογενή τεµαχισµό ελαστικών οχηµάτων για παραγωγή τεµαχίων ελαστικών (10 30cm) και διάθεση σε έργα πολιτικού µηχανικού ή ενεργειακής αξιοποίησης. Την εισαγωγή, αγορά και εµπορία τεµαχισµένου και/ή κοκκοποιηµένου ελαστικού Την κοπή, δεµατοποίηση και εµπορία µετάλλων Την 07/07/2010 υπεγράφη νέα σύµβαση συνεργασίας µεταξύ της Ecoelastika και της ΑΞΕΛ µε αντικείµενο την παραλαβή, προσωρινή αποθήκευση και εν συνεχεία πρωτογενή τεµαχισµό µεταχειρισµένων ελαστικών επιβατικών και φορτηγών οχηµάτων καθώς και ελαστικών moto µε σκοπό την εξαγωγή τους προς ενεργειακή αξιοποίηση. Η ΑΞΕΛ ΕΠΕ λειτουργεί βάσει της υπ αριθµ. 1322/Φ 14 ΜΑΓ. 2600/ άδειας λειτουργίας µονάδας ανακύκλωσης παλαιών ελαστικών. Ι. RETIRE ABEE στην ράµα Η εταιρία Retire ABEE µε έδρα την ράµα ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2007 µε αντικείµενο την µηχανική επεξεργασία µεταχειρισµένων ελαστικών για παραγωγή τρίµµατος και πούδρας ελαστικού. Η εταιρία έλαβε έγκριση χρηµατοδότησης από τον αναπτυξιακό νόµο και στα τέλη του 2009 ολοκλήρωσε την κατασκευή του εργοστασίου. Η Retire ABEE την 5/3/2010 υπέγραψε σύµβαση συνεργασίας µε την Ecoelastika για την παραλαβή και ανακύκλωση µεταχειρισµένων ελαστικών µε τη µέθοδο της µηχανικής κοκκοποίησης. Η εταιρία Retire ABEE διαθέτει την υπ αριθµ. 5410/09/ άδεια ιαχείρισης (αξιοποίησης) στερεών αποβλήτων (µονάδα ανακύκλωσης µεταχειρισµένων ελαστικών) 17

18 της /νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος, του τµήµατος Περιβάλλοντος, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκηση ράµας, Καβάλας, Ξάνθης, Περιφέρεια Α.Μ. Θ. Κ. HOLCIM στην Βουλγαρία Η εταιρία HOLCIM Bulgaria είναι τσιµεντοβιοµηχανία στην Βουλγαρία που χρησιµοποιεί ολόκληρα µεταχειρισµένα ελαστικά για ενεργειακή αξιοποίηση. Η Ecoelastika υπέγραψε συµφωνία την 01/09/2010 µε την Trias ECO στη Θεσσαλονίκη για την µεταφορά και παράδοση µεταχειρισµένων ελαστικών προς ενεργειακή αξιοποίηση. Λ. ΤΙΤΑΝ στην ZLATNA Βουλγαρίας Η Ecoelastika υπέγραψε σύµβαση συνεργασίας την 1/4/2010 µε το εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου της εταιρίας ΤΙΤΑΝ στην πόλη ZLATNA της Βουλγαρίας για την προµήθεια ολόκληρων µεταχειρισµένων ελαστικών προς ενεργειακή αξιοποίηση. 3.4.Γεωγραφική - Πληθυσµιακή κάλυψη / εµβέλεια του συστήµατος Η γεωγραφική και πληθυσµιακή κάλυψη της χώρας από το σύστηµα της Ecoelastika, είναι συνεχώς αυξανόµενη από την έναρξη λειτουργίας του συστήµατος (1/11/2004) µέχρι σήµερα. Από 25/09/2006 εξυπηρετείται ολόκληρη η χώρα ιαχειριζόµενες ποσότητες µεταχειρισµένων ελαστικών για το χρονικό διάστηµα από 1/01/2011 έως 31/12/2011 Στο σχήµα 3.1 παρουσιάζεται ανά µήνα οι συλλεγόµενες ποσότητες µεταχειρισµένων ελαστικών στην χώρα σε τόνους. Από την καµπύλη του σχήµατος προκύπτει η εποχικότητα παραγωγής του συγκεκριµένου αποβλήτου. 18

19 Ποσότητα σε tns Ιανουάριος 11 Φεβρουάριος 11 Μάρτιος 11 Απρίλιος 11 Μάιος 11 Ιούνιος 11 Ιούλιος 11 Αύγουστος 11 Σεπτέµβριος 11 Οκτώβριος 11 Νοέµβριος 11 εκέµβριος 11 Σχήµα 3.1: Μηνιαίες ποσότητες σε τόνους συλλεγόµενων µεταχειρ. ελαστικών για το έτος Συλλεγόµενες ποσότητες Εντός του 2011 συλλέχθηκαν συνολικά τόνοι µεταχειρισµένων ελαστικών και των τριών κατηγοριών. Συνολικά τόνοι οδηγήθηκαν σε εγκαταστάσεις τελικής αξιοποίησης, οι τόνοι εξ αυτών εξήλθαν από χώρους προσωρινής αποθήκευσης των συλλεκτών και 584 τόνοι εξήχθησαν για επαναχρησιµοποίηση. Πιν Ανάλυση συλλεγόµενων µεταφερόµενων ποσοτήτων µεταχειρισµένων ελαστικών εντός του Ποσότητες µεταχ. ελαστικών Συλλεχθείσες ποσότητες µεταχειρισµένων ελαστικών (tns) Μείωση ποσοτήτων µεταχ. ελαστικών σε χώρους προσ. αποθήκευσης των συλλεκτών (tns) Παράδοση σε συνεργαζόµενες µονάδες τελικής αξιοποίησης (tns) Εξαγωγές για επαναχρησιµοποίηση µεταχειρισµένων ελαστικών (tns)

20 Συγκεντρωτικά στον πίνακα 3.3 φαίνονται ανά νοµό οι ποσότητες µεταχειρισµένων ελαστικών που συλλέχθηκαν από σηµεία συλλογής (βουλκανιζατέρ, συνεργεία) και µεταφέρθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα λειτουργίας Ιανουάριος 2011 εκέµβριος 2011 προς αποθηκευτικούς χώρους και µονάδες τελικής αξιοποίησης. Σηµειωτέον ότι οι ποσότητες αυτές έχουν προκύψει από µετατροπή τεµαχίων ελαστικών (στοιχεία από Α συλλογής) σε πλασµατικό βάρος, βάσει των µέσων βαρών των ελαστικών κάθε κατηγορίας. Στις ποσότητες αυτές επίσης δεν συµπεριλαµβάνονται τα µεταχειρισµένα ελαστικά που συλλέγονται από τα διαλυτήρια ΟΤΚΖ. Πιν Ποσότητες (σε τόνους) συλλεγµένων ελαστικών ανά νοµό της χώρας ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ποσότητες Ποσοστά ΑΤΤΙΚΗ ,10% ΚΟΡΙΝΘΙΑ 551 1,83% ΑΡΓΟΛΙ Α 420 1,40% ΑΡΚΑ ΙΑ 379 1,26% ΛΑΚΩΝΙΑ 415 1,38% ΜΕΣΣΗΝΙΑ 420 1,40% ΑΧΑΙΑ ,45% ΗΛΕΙΑ 385 1,28% ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 41 0,14% ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 678 2,25% ΚΥΘΗΡΑ 26 0,09% ΖΑΚΥΝΘΟΣ 75 0,25% ΛΕΥΚΑ Α 72 0,24% ΒΟΙΩΤΙΑ 862 2,87% ΦΩΚΙ Α 133 0,44% ΕΥΒΟΙΑ 788 2,62% ΦΘΙΩΤΙ Α 482 1,60% ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 54 0,18% ΜΑΓΝΗΣΙΑ 605 2,01% ΛΑΡΙΣΑ 674 2,24% ΤΡΙΚΑΛΑ 492 1,64% ΚΑΡ ΙΤΣΑ 178 0,59% ΙΩΑΝΝΙΝΑ 345 1,15% ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 128 0,43% ΑΡΤΑ 223 0,74% ΠΡΕΒΕΖΑ 166 0,55% ΚΕΡΚΥΡΑ 342 1,14% ΚΟΖΑΝΗ 618 2,05% ΓΡΕΒΕΝΑ 104 0,34% ΚΑΣΤΟΡΙΑ 135 0,45% ΦΛΩΡΙΝΑ 107 0,35% ΘΕΣ/ΚΗ ,58% 20

21 ΠΕΛΛΑ 275 0,92% ΗΜΑΘΙΑ 286 0,95% ΠΙΕΡΙΑ 348 1,16% ΚΙΛΚΙΣ 157 0,52% ΣΕΡΡΕΣ 361 1,20% ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ 333 1,11% ΚΑΒΑΛΑ 383 1,27% ΘΑΣΟΣ 38 0,13% ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 0 0,00% ΡΑΜΑ 452 1,50% ΞΑΝΘΗ 185 0,61% ΕΒΡΟΣ 294 0,98% ΡΟ ΟΠΗ 212 0,70% ΗΡΑΚΛΕΙΟ 872 2,90% ΛΑΣΙΘΙ 215 0,71% ΧΑΝΙΑ 585 1,94% ΡΕΘΥΜΝΟ 184 0,61% ΣΑΜΟΣ 25 0,08% ΧΙΟΣ 107 0,36% ΛΕΣΒΟΣ 194 0,64% ΜΗΛΟΣ 26 0,09% ΜΥΚΟΝΟΣ 78 0,26% ΝΑΞΟΣ 63 0,21% ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 59 0,20% ΣΙΦΝΟΣ 0 0,00% ΤΗΝΟΣ 40 0,13% ΑΝ ΡΟΣ 0 0,00% ΠΑΡΟΣ 19 0,06% ΣΥΡΟΣ 10 0,03% ΙΚΑΡΙΑ 23 0,08% ΛΗΜΝΟΣ 8 0,03% ΚΩΣ 52 0,17% ΡΟ ΟΣ 416 1,38% Σύνολα % 21

22 Αξιοποιούµενες Ποσότητες Από τους τόνους µεταχειρισµένων ελαστικών που οδηγήθηκαν σε µονάδες τελικής αξιοποίησης, οι τόνοι µεταφέρθηκαν σε µονάδες πλήρους µηχανικής επεξεργασίας για παραγωγή τελικών προϊόντων, ή σε χώρους πρωτογενούς τεµαχισµού τόνοι οδηγήθηκαν σε µονάδες ενεργειακής αξιοποίησης εντός και εκτός των συνόρων της χώρας. Αναλυτικά οι ποσότητες που οδηγήθηκαν για αξιοποίηση ανά κατηγορία καταγράφονται στον πίνακα 3.4 Πιν Τελικοί προορισµοί ποσοτήτων µεταχειρισµένων ελαστικών µέσω Ecoelastika το 2011 Ποσότητα σε τόνους που παραδόθηκαν Ποσοστά διαχείρισης Ενεργειακή Αξιοποίηση εντός Ελλάδος Ανακύκλωση Μείωση αποθηκευµένης ποσότητα από ΑΧ Εξαγωγές προς επαναχρησιµοποίηση Εξαγωγές προς ενεργειακή αξιοποίηση ΣΥΝΟΛΟ ,18% ,59% ,22% 584 1,76% ,70% ,0% Στον πίνακα 3.5 βρίσκονται συγκεντρωµένες οι ποσότητες µεταχ. ελαστικών σε τόνους που οδηγήθηκαν στις συνεργαζόµενες µε την Ecoelastika εταιρίες πλήρους µηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση µεταχειρισµένων ελαστικών από τον Ιανουάριο 2011 έως και τον εκέµβριο Επίσης στον ίδιο πίνακα φαίνονται οι ποσότητες µεταχειρισµένων ελαστικών τις οποίες επεξεργάστηκαν οι µονάδες ανακύκλωσης κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα για την παραγωγή τελικών προϊόντων καθώς επίσης και οι πωλήσεις των τελικών προϊόντων. 22

23 Πίνακας 3.5: Παραληφθείσες (2011) και πωληθείσες ποσότητες ανά αξιοποιητή ΕΛΒΑΝ ΕΛΒΙΑΝ ΚΑΡΑΜΠΑΣ HERCO RETIRE HELESI ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΙΜΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΑ ΛΙΝΑ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 915 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Συνολικά αποθηκευµένες ποσότητες Ένα σηµαντικό µέρος των συλλεχθέντων ποσοτήτων µεταχειρισµένων ελαστικών από τα σηµεία συλλογής παραµένουν αποθηκευµένες κυρίως σε προαύλιους χώρους των ανακυκλωτηρίων. Οι ποσότητες αυτές είτε πρόκειται να υποστούν επεξεργασία για παραγωγή τρίµµατος ελαστικού, είτε βρίσκονται «σε αναµονή» έναρξης λειτουργίας των υπό κατασκευή µονάδων µηχανικής κοκκοποίησης, είτε βρίσκονται σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης και πρόκειται να µεταφερθούν σε χώρους τελικής αξιοποίησης. Αναλυτικά ανά έτος από το 2006 έως και το πέρας του 2011 οι αποθηκευµένες ποσότητες µεταχειρισµένων ελαστικών σε διάφορους χώρους (ανακυκλωτές, αποθηκευτικοί χώροι συλλεκτών, κλπ.) περιέχονται στον επόµενο πίνακα. Πίνακας 3.5: Σύγκριση αποθηκευµένων ποσοτήτων µεταχειρισµένων ελαστικών κατά τα έτη

24 Τα αποθηκευµένα ελαστικά στους παραπάνω χώρους βρίσκονται είτε ολόκληρα είτε τεµαχισµένα. Όπως προκύπτει εύκολα από τον πίνακα, την 31/12/2011 υπήρχαν αποθηκευµένα κυρίως στους προαύλιους χώρους των ανακυκλωτηρίων τόνοι ως συνέπεια της έλλειψης ικανής αγοράς για την πλήρη απορρόφηση των προιόντων ανακύκλωσης των µονάδων µηχανικής επεξεργασίας Εξαγωγές για επαναχρησιµοποίηση µεταχειρισµένων ελαστικών Μέρος των συλλεγόµενων µεταχειρισµένων ελαστικών από τα σηµεία συλλογής βρίσκονται σε καλή κατάσταση µε συνέπεια να έχουν χρηστική αξία ως µεταχειρισµένα ελαστικά. Με ευθύνη των συµβεβληµένων µεταφορέων πραγµατοποιείται διαλογή των ευρισκόµενων σε καλή κατάσταση µεταχειρισµένων ελαστικών και οι ποσότητες που κρίνονται κατάλληλες, διατίθενται για επαναχρησιµοποίηση εκτός των συνόρων της Ελλάδας. Εντός του 2011 εξήχθησαν 584 τόνοι µεταχειρισµένων ελαστικών Κάλυψη σηµείων συλλογής Ο συνολικός αριθµός των σηµείων συλλογής µεταχειρισµένων ελαστικών του συστήµατος εκτιµάται πανελλαδικά πάνω από Από 1 Ιανουαρίου 2011 έως και τον εκέµβριο του 2011 το σύστηµα εξυπηρέτησε συνολικά σηµεία Προέλευση συλλεχθείσας ποσότητας µεταχειρισµένων ελαστικών Όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3.1, η συλλογή των µεταχειρισµένων ελαστικών γίνεται από τα σηµεία συλλογής που είναι κυρίως : Βουλκανιζατέρ / Συνεργεία Κάτοχοι ιαλυτήρια Στον πίνακα 3.6 παρατίθενται τα ποσοστά της συλλεχθείσας ποσότητας του 2011 που προήλθαν κατά κύριο λόγο από τα σηµεία συλλογής (βουλκανιζατέρ, συνεργεία, 24

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2016 1 Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ (2004-2010)

Διαβάστε περισσότερα

2η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2014

2η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2014 Επενδύουμε στην ανάπτυξη Συσσωρεύουμε γνώση Διαχειριζόμαστε με σύστημα 2η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2014 Ασπρόπυργος, Απρίλιος 2014 ΠΡΟΟΙΜΙΟ/ ΣΚΟΠΟΣ του Παρόντος Αξιότιμοι Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS... 3 2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ... 15 2.1. Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων...15

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

2η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 2η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τις εξελίξεις στην εφαρµογή του Συστήµατος Εµπορίας ικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47 81 47 Fax : 2310/47 81 49 e-mail : thessaloniki@intergeo.

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47 81 47 Fax : 2310/47 81 49 e-mail : thessaloniki@intergeo. Y:\INTERGEO-DATA\PROJECTS\PERIFERIES\Anatolikis Makedonias & Thrakis\G1391-waste\WASTE 290808\G1491- REPORT 1-final.doc INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΧΡΗΣΗ 2007 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ. & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 (άρθρο 8) όπως τροποποιήθηκε με την ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.2.2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... 4 1.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΣΦΑ... 5 1.1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ...8 3. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ...10

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ...8 3. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ...10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ...2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΟΥ Σ ΤΟΥ ΟΣΕ, κ. Νίκο Μ. Εμπέογλου...4 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, κ. Γεωργίου Γ. Γιαννούση...6 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕ...8

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΕΤΑΙΡEΙΑ) ΤΟΥ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες: Κοκκώνη Αικατερίνη και Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία:

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Η Chipita International S.A. και η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΥ Δρ. Ιωάννη I. Παπαδόπουλου 1, Οικονομίδου Ευτυχίας 2 και Παπαφακλή Λουκίας 2 Την εποχή που η τεχνολογία δεν είχε

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Περιβαλλοντική Δήλωση 2008 σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Hellenic Quality Foods Ανώνυµος Εταιρία Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Ελληνική αγορά κλωστοϋφαντουργίας και η επιρροή παραγωγής καινοτόμων προϊόντων της «Ελληνικής Υφαντουργίας

Διαβάστε περισσότερα