ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,"

Transcript

1 Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας τις κοινοτικές οδηγίες 94/62/ΕΚ και ΕΕL 365/10/ της Ευρωπαϊκής Ενωσης περί προστασίας του περιβάλλοντος, στις 6 Αυγούστου 2001 εξέδωσε το Νόμο 2939, ΦΕΚ 179 Α που αναφέρεται στις «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Η νομοθεσία αποσκοπεί, όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο Α, άρθρο 1. στην θέσπιση μέτρων για τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίηση των αποβλήτων τους. Τα «άλλα προϊόντα», εκτός των συσκευασιών, τα οποία ο νόμος διαχειρίζεται περιγράφονται στο άρθρο 2, 4 και ενδεικτικά αναφέρονται τα οχήματα, λάστιχα, καταλύτες οχημάτων, ορυκτέλαια, μπαταρίες και συσσωρευτές κ.α. Στις 2 Μαρτίου 2004 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 64 Α το Π.Δ. 82 που αναφέρεται αποκλειστικά στη διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων και των συσκευασιών των, δεδομένου ότι θεωρούνται επικίνδυνα, τοξικά απόβλητα. Το Π.Δ.ολοκληρώνει το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα επιλυθεί το χρόνιο πρόβλημα της ανέξέλεγκτης διάθεσης στο φυσικό περιβάλλον των αποβλήτων λιπαντελαίων αλλά και των συσκευασιών τους. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτουμε στην Ελληνική αγορά, διακινούνται ετησίως, από τις εταιρείες Εμπορίας και Εισαγωγής Λιπαντικών, περί τους τόνους λπαντικών διαφόρων χρήσεων. Από την προαναφερόμενη δραστηριότητα παράγονται ετησίως περί τους τόνους Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων. Τι είναι τα Απόβλητα Λιπαντικά Ελαια (ΑΛΕ) ; «Κάθε βιομηχανικό ή λιπαντικό έλαιο ορυκτής, συνθετικής ή μικτής βάσης το οποίο κατέστη ακατάλληλο για την χρήση για την οποία αρχικά προοριζόταν. (ΠΔ 82 άρθρο 1 Ορισμοί, 2 Απόβλητα Λιπαντικά έλαια.)» Πρέπει να επισημανθεί ότι τα Απόβλητα Λιπαντικά Ελαια (ΑΛΕ) αποτελούν υλικά ιδιαιτέρως επικίνδυνα για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον διότι περιέχουν σε μεγάλες συγκεντρώσεις τοξικές και καρκινογόνες ουσίες, όπως βαρέα μέταλλα, πολύ-χλωριωμένους υδρογονάνθρακες, πολύ-αρωματικές ενώσεις κλπ και έτσι αντιμετωπίζονται από την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία : Υπουργική Απόφαση 19396/1546, ΦΕΚ 604/18 Ιουλίου 1997 (Άρθρο 2, «Ορισμοί» και Παράρτημα Ι, «Κατάλογος Επικινδύνων Αποβλήτων», Ομάδα 13), σε εναρμόνιση με την αντίστοιχη Κοινοτική Οδηγία (91/689/ΕΚ) Σύμφωνα δε με τα παραπάνω απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη, εναπόθεση των υλικών αυτών στο περιβάλλον ή ανεξέλλεγκτη καύση.

2 Μέχρι την ψήφιση του ΠΔ 82, από την ποσότητα των τόνων ΑΛΕ ετησίως, μόλις τόνοι ΑΛΕ διαχειρίζονταν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και οδηγούνταν σε ανακύκλωση. Οι υπόλοιποι κατέληγαν στο περιβάλλον, μολύνοντας τα εδάφη, τον υδροφόρο ορίζοντα ή καίγονταν ανεξέλεγκτα μολύνοντας την ατμόσφαιρα. Πρέπει να επισημάνουμε ότι η καύση των ΑΛΕ αποτελεί προιόν παράνομης διακίνησης στην Ελλάδα με προορισμό μικρούς ή μεγάλους καταναλωτές, εις αντικατάσταση αντιστοίχων ποσοτήτων καυσίμων. Σύμφωνα με την ανωτέρω πρακτική διαχείρισης των ΑΛΕ προκύπτουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά και σοβαρή φοροδιαφυγή. Τι προβλέπει η Νομοθεσία. Ο νόμος 2939/2001 και το ΠΔ 82/2004 για τα ΑΛΕ και τις συσκευασίες τους καλύπτουν όλους τους εμπλεκόμενους τομείς που λόγω των δραστηριοτήτων τους παράγουν έμμεσα ή άμεσα ΑΛΕ και συσκευασιών αυτών. Οι τομείς αυτοί είναι 1. Οι εταιρείες που παράγουν ή εισάγουν λιπαντικά στην Ελλάδα. (Υπόχρεοι Διαχειριστές) 2. Διακινητές λιπαντικών (έμποροι λιπαντικών) 3. Σημεία παραγωγής ΑΛΕ και αποβλήτων συσκευασιών. (Συνεργεία, πρατήρια, βιομηχανίες, λιμάνια, αεροδρόμια, Δημόσιοι οργανισμοί κλπ). 4. Συλλέκτες οι οποίοι συλλέγουν τα ΑΛΕ από τα σημεία παραγωγής. 5. Αξιοποιητές (μονάδες ανακύκλωσης των ΑΛΕ και των συσκευασιών των) Ο νόμος και το ΠΔ προβλέπουν, βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», ότι οι εταιρείες που παράγουν ή εισάγουν λιπαντικά στην Ελληνική αγορά υποχρεούνται να συστήσουν Ατομικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης διαφορετικά οφείλουν να συμμετάσχουν σε εγκεκριμμένο συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) στο οποίο εκχωρούν, έναντι προκαθορισμένης από το ΥΠΕΧΩΔΕ εισφοράς, την ανωτέρω υποχρέωσή τους. Οι διακινητές (έμποροι) υποχρεούνται να διακινούν λιπαντικά εταιρειών που είτε έχουν συστήσει Ατομικό σύστημα είτε συμμετέχουν σε συλλογικό ΣΕΔ. Οσοι κατέχουν ΑΛΕ ή συσκευασίες αυτών, είτε ως συλλέκτες είτε ως σημεία παραγωγής, οφείλουν να τα θέσουν στη διάθεση των ΣΕΔ προκειμένου να οδηγηθούν σε μονάδες ανακύκλωσης (Αξιοποιητές). Ειδικώτερα οι συλλέκτες ΑΛΕ, εκτός της απαιτούμενης άδειας συλλογής, οφείλουν να συνεργάζονται, αποδεδειγμένα με σύμβαση, με τα ΣΕΔ. Ταυτόχρονα για τον έλεγχο όλων των παραπάνω εμπλεκομένων έχουν συστηθεί οι εξής φορείς : ΓΕΔΣΑΠ : Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Αλλων Προϊόντων. ΕΠΕΔ : Επιτροπή Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης. ΕΥΕΠ : Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Αυτοί οι φορείς είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο όλων των ανωτέρω εμπλεκομένων τομέων με σκοπό την εφαρμογή του νόμου και του ΠΔ. ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. - ΚΕΠΕΔ Α.Ε. Η ΕΛΤΕΠΕ και η ΚΕΠΕΔ είναι τα εγκεκριμμένα συλλογικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών λιπαντικών. Η ΚΕΠΕΔ και η ΕΛΤΕΠΕ ακολουθώντας τις απαιτούμενες διαδικασίες έχουν λάβει από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. τις σχετικές εγκρίσεις. Συγκεκριμένα :

3 ΚΕΠΕΔ : Αρ. Απόφασης / , ΦΕΚ 391 Β / ΕΛΤΕΠΕ : Αρ. Απόφασης / , ΦΕΚ 905 Β / Τα εγκεκριμένα ΣΕΔ αναπτύσουν δίκτυο συλλογής & μεταφοράς των ΑΛΕ και των αποβλήτων συσκευασιών λιπαντικών, από τα σημεία παραγωγής τους, σε όλη την επικράτεια, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχουν καταθέσει και οδηγούν τις προβλεπόμενες ποσότητες των αποβλήτων, αποκλειστικά, προς ανακύκλωση. Η ταυτότητα των ΣΕΔ ΕΛΤΕΠΕ ΚΕΠΕΔ ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε. Η ανώνυμη εταιρεία Ελληνική Τεχνολογία Περιβάλλοντος (ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε.) ιδρύθηκε το έτος 1998 και δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) Μέτοχος της ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. είναι η εταιρεία CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. η οποία ιδρύθηκε το 1981 και δημιούργησε ένα από πιο σύγχρονα και καινοτόμα διϋλιστήρια επεξεργασίας Α.Λ.Ε. στον κόσμο - το μεγαλύτερο και πλέον σύγχρονο της ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με δυνατότητα επεξεργασίας ετησίως τόνων Α.Λ.Ε, παράγοντας υψηλής ποιότητος βασικά ορυκτέλαια. Το Διϋλιστήριο της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δημιουργήθηκε βασιζόμενο στα πλέον σύγχρονα πρότυπα κατασκευής, την καινοτόμα τεχνογνωσία των ερευνητικών Ινστιτούτων Κ.Τ.Ι. NETHERLANDS INSTITUTE και INSTITUT FRANCAIS DE PETROL και την καθοδήγηση του ιταλικού κατασκευαστικού οίκου TECHNIPETROL. Η CYCLON αποτελεί ουσιαστικά. τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη ιδιωτική επένδυση στον τομέα του περιβάλλοντος στην Ελλάδα. H ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. ως ο κυριότερος φορέας συλλογής και αξιοποίησης ΑΛΕ στην Ελλάδα, έχει συλλέξει και οδηγήσει κατά 100% σε αναγέννηση τα τελευταία χρόνια και πριν την εφαρμογή του νόμου και του ΠΔ, τις παρακάτω ποσότητες ΑΛΕ όπως αναφέρονται στον σχετικό πίνακα. Ετη Ποσότητες ΑΛΕ Από την 1 Ιουλιου 2004 και μετά την έγκριση του ΥΠΕΧΩΔΕ, η ΕΛΤΕΠΕ λειτουργεί επισήμως ως ΣΕΔ των ΑΛΕ αναπτύσσοντας πανελλαδικά δίκτυο συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς των ΑΛΕ επιτυγχάνοντας τους Εθνικούς στόχους όπως αυτοί αναφέρονται στον νόμο και στο ΠΔ. Κ.Ε.ΠΕ.Δ. Α.Ε. Αντιμετώπιζοντας με ευθύνη και συνολικά τη διαχείριση των ΑΛΕ η ΕΛΤΕΠΕ, ως κύριος μέτοχος ίδρυσε το έτος 2002 την Ανώνυμη Εταιρεία Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Κ.Ε.ΠΕ.Δ. ΑΕ) Σκοπός της ΚΕΠΕΔ είναι η διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών λιπαντικών, οι οποίες που λόγω της περιεκτικότητάς τους με λιπαντικά είναι επικίνδυνες. Στόχος της είναι να διαχειριστεί τα διάφορα υλικά των συσκευασιων των λιπαντικών όπως το Πλαστικό, Χαρτί, Μέταλλο και Ξύλο, με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον οδηγώντας τις συλλεχθείσες ποσότητες σε μονάδες ανακύκλωσης και αξιοποίησης.

4 Τα δύο ΣΕΔ απασχολούν συνολικά, σήμερα, 40 άτομα πλήρως κατηρτισμένα και αναπτύσσουν συνεργασίες με όλους τους τομείς που εμπλέκονται στην παραπάνω διαδικασία παράλληλα, δεδομένου ότι λόγω της υφής των αποβλήτων που διαχειρίζονται (ΑΛΕ και Συσκευασίες ΑΛΕ) οι υπόχρεοι, τα σημεία παραγωγής των αποβλήτων κ.α. είναι κοινά. Στόχος, με βάση τα παραπάνω, των ΣΕΔ είναι η ανάπτυξη / δράση, που πραγματοποιείται με γνώμονα την πιστή εφαρμογή του εθνικού και κοινοτικού δικαίου, ώστε να επιτευχθεί για την Ελλάδα σημαντικότατη βελτίωση στον τομέα της συλλογής και αξιοποίησης των ΑΛΕ και των αποβλήτων Συσκευασιών ΑΛΕ έτσι ώστε η χώρα μας να αποτελέσει πρότυπο στον τομέα αυτό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οδηγώντας το σύνολο των αποβλήτων στην ανακύκλωση. Στόχοι και αποτελέσματα των ΣΕΔ Τα ΣΕΔ με την μέχρι σήμερα λειτουργία τους και βάσει των στόχων που έχουν αναλάβει έχουν τα εξής αποτελέσματα. Τα Συστήματα της ΕΛΤΕΠΕ και της ΚΕΠΕΔ συνεργάζονται : Με Εταιρείες - Υπόχρεους που παράγουν ή εισάγουν και προωθούν συσκευασμένα λιπαντικά στην Ελλάδα καλύπτοντας, με τις συνεργασίες αυτές, περίπου το 85% της Ελληνικής αγοράς των τόνων. Με αδειοδοτημένους συλλέκτες ΑΛΕ και εργολάβους αποκομιδής των αποβλήτων συσκευασιών λιπαντικών, που δραστηριοποιούνται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας μεγιστοποιώντας τις συλλεγόμενες ποσότητες ΑΛΕ και Αποβλήτων Συσκευασιών λιπαντικών. Με Σημεία Παραγωγής Αποβλήτων λιπαντικών και Συσκευασιών όπως συνεργεία, βιομηχανίες, λιμάνια, πρατήρια κα. Με αδειοδοτημένους αξιοποιητές στους οποίους οδηγούνται τα απόβλητα προς επεξεργασία και αξιοποίηση. Σήμερα συνεργαζόμαστε : Με εταιρείες αξιοποίησης ΑΛΕ Δύο στην Αττική και Μία στη Θεσσαλονίκη. Με εταιρείες αξιοποίησης των υλικών των συσκευασιών Πλαστικό : Κόρινθος Ξύλο και Χαρτί : Ασπρόπυργος Αττικής. Μέταλλο : Ασπρόπυργος και Ελευσίνα. Στόχος είναι η ένταξη όλων των εταιρειών-υπόχρεων ώστε να καλυφθεί το 100% της αγοράς και αύξηση των συνεργαζομένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους υπόλοιπους τομείς που αναφέρονται παραπάνω. Οι ποσοτικοί στόχοι ανά ΣΕΔ που έχουν τεθεί από τον Νόμο και το ΠΔ και οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται (εντός τριών ετών από την έγκριση του ΣΕΔ) έχουν ως εξής : Σ.Ε.Δ. ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Είδος υλικού : Απόβλητα Λιπαντικά Ελαια. Από τις ποσότητες των τόνων ΑΛΕ που παράγονται ετησίως πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 70% (ήτοι τόνοι) και από αυτούς τουλάχιστον το 80% (ήτοι τόνοι) να οδηγούνται στην ανακύκλωση. Στόχος 1 ου χρόνου λειτουργίας : τόνοι. Αποτέλεσμα λειτουργίας περιόδου έως : τόνοι Κάλυψη στόχου εξαμήνου : 104 %

5 Σ.Ε.Δ. Κ.Ε.ΠΕ.Δ. Είδος υλικού : Συσκευασίες Αποβλήτων Λιπαντικών. Από τις συνολικές ποσότητες Αποβλήτων Συσκευασιών Λιπαντικών που παράγονται ετησίως και κυμαίνονται στους τόνους πρέπει να συλλέγονται και να οδηγούνται στην ανακύκλωση τουλάχιστον το 50% (ήτοι τόνοι). Στόχος έτους 2004 ανά υλικό συσκευασίας και αποτελέσματα Υλικό Συσκευασίας Στόχος Αποτέλεσμα Κάλυψη στόχου Πλαστικό ,5 % Μέταλλο ,5 % Χαρτί ,0 % Ξύλο ,9 % Σύνολο Συσκευασιών ,3 % Η λειτουργία των δύο συστημάτων, όπως αυτή αποτυπώνεται παραπάνω, καταδεικνύει την μέχρι σήμερα αποτελεσματικότητά τους και ταυτόχρονα προδιαγράφει την περαιτέρω πορεία τους. Τα στελέχη της ΕΛΤΕΠΕ και της ΚΕΠΕΔ είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε. Στην ιστοσελίδα των ΣΕΔ ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ και ΚΕΠΕΔ ΑΕ : μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητές των και για θέματα που αφορούν το νομοθετικό πλαίσιο και τη λειτουργία της Εναλλακτικής Διαχείρισης γενικώτερα.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT.

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Πλ. Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο Τηλ: 2810 278 111 FAX: 2810 278 150 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2014

2η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2014 Επενδύουμε στην ανάπτυξη Συσσωρεύουμε γνώση Διαχειριζόμαστε με σύστημα 2η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2014 Ασπρόπυργος, Απρίλιος 2014 ΠΡΟΟΙΜΙΟ/ ΣΚΟΠΟΣ του Παρόντος Αξιότιμοι Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 2/59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ. 2/59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2013 Αθήνα 3 ος 2013 Σελ. 2/59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές Πληροφορίες... 3 1.1 Ίδρυση... 3 1.2 Εδρα και διεύθυνση Συστήµατος... 7 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2016 1 Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ (2004-2010)

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόµο Σύστηµα Συλλογής & Ανάλυση Κύκλου Ζώης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων ICOL

Καινοτόµο Σύστηµα Συλλογής & Ανάλυση Κύκλου Ζώης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων ICOL Έργο LIFE 02/ENV/GR/360 Καινοτόµο Σύστηµα Συλλογής & Ανάλυση Κύκλου Ζώης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων ICOL Έκθεση Layman Σεπτέµβριος 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν την περίοδο υλοποίησης του έργου «Καινοτόµο Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα

PRACTICAL GUIDELINES FOR

PRACTICAL GUIDELINES FOR PRACTICAL GUIDELINES FOR MUNICIPALITY OF NEA PROPONTIDA Local implementation procedures of rational Waste Management schemes in municipalities Municipality of Nea Propontida Waste management is an issue

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις «Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Eπιχειρήσεις» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος

Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος 0 παρών κανονισμός ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 93/2009 απόφασή του, εγκρίθηκε με την 3061/8-4-09 πράξη της Περιφέρειας και εκδίδεται σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 Περιεχόμενα Εισαγωγικό Σημείωμα 4 Περιβάλλον 5 Η Εταιρεία 6 Η ιστορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Vodafone 10 Η συνολική προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Σχεδιασμός Πρότυπης Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 1994L0062 EL 20.04.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την εφαρμογή του νόμου 4014/2011

Έκθεση για την εφαρμογή του νόμου 4014/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έκθεση για την εφαρμογή του νόμου 4014/2011 Με το νόμο 4014 που εκδόθηκε τον Σεπτέμβρη του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν 3. Πρόσθετη Πληροφόρηση Κοινωνικό Προϊόν Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει προσδιορίσει ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη (κοινωνικοί μέτοχοι ή stakeholders) με τα οποία συνδιαλέγεται, επικοινωνεί ή συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 : Αντικείμενο αρχές και στόχοι του νέου κανονισμού Σελ. 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων. Σελ. 2 Άρθρο 3 : Αρμοδιότητα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 9 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103 Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα