ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 907/ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΤ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΤΝ ΣΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 907/ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΤ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΤΝ ΣΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ"

Transcript

1 Α/Α ΦΑΚ. ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 907/ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΤ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΤΝ ΣΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ 1 ΜΠΑΜΠΗ ΔΗΜΗΣΡΟΤΛΑ ΚΩΣΑ ΑΕ ΠΕΣΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΑΒ ΖΟΛΟΣΑΡΙΩΦ ΒΑΙΛΙΚΗ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΜ ΣΑΜΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΒ ΜΠΑΡΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΡΙΖΟ ΑΙ ΛΑΜΠΟΤ-ΠΑΡΙΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟ ΑΜ ΜΑΣΙΚΟΠΟΤΛΟ ΧΡΗΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΒ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΕΤΓΕΝΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΒ ΔΕΛΗΝΣΙΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΙ ΒΑΒΙΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟ Χ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΦΑΚΕΛΟΤ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΠΟΒΑΛΕΙ ΣΗ ΧΕΣΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

2 32 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΤ ΘΕΑΝΩ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΑ ΙΔΗΡΟΚΑΣΡΙΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΗ ΖΒΙΝΣΕΡΙΚΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΕ ΚΤΡΙΑΚΑΚΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Χ ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ Χ ΠΙΑΔΑΚΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ Ρ ΣΑΤΡΟΤ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΗΣΟ Χ ΛΙΟΤΣΑ ΑΡΓΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ Φ ΚΩΣΑΚΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΒ ΑΚΕΛΛΙΟΤ ΖΩΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΑΒ ΚΙΑΟΤΡΣΖΗ ΕΛΠΙΔΑ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΑΒ ΣΡΙΖΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΟΜΙΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΚΗΕΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΗ ΣΗ

3 64 ΚΑΡΑΦΛΟΤ ΑΡΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Χ ΒΕΡΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΜ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΗ ΔΑΛΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΤΘΤΜΙΟ ΑΕ ΣΟΛΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΚ ΠΕΠΠΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟ Χ ΜΗΣΙΩΝΗ ΑΝΕΣΑ ΣΙΜΟΘΕΟ ΑΙ ΓΚΑΛΙΜΑΝΑ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΚΟ ΑΒ ΓΡΤΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΤΚΑ ΑΕ ΒΑΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΔΕΣΟ Ρ ΣΙΦΣΕΛΙΔΟΤ ΗΑΙΑ ΦΡΟΙΞΟ Φ

4 84 ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Χ ΚΑΡΑΣΖΑ ΕΤΣΡΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΑ ΑΡΑΚΑΣΙΑΝΟΤ ΑΝΝΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΚ ΝΣΑΦΛΟΤ ΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΜ ΒΛΑΧΟΤ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΒ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΕ ΑΣΡΟΤΔΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΟ ΑΜ ΜΠΟΤΣΖΑΡΕΛΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΒ ΧΑΣΖΗΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΑΕ ΑΚΡΑΣΟΤ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΑ

5 102 ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Χ ΣΙΑΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΒ ΜΑΡΟΤΛΗ ΜΑΞΙΜΟ ΠΤΡΙΔΩΝ ΑΕ ΞΤΝΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΝΣΙΝΑ - ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΧΡΗΣΟ ΑΖ ΧΙΣΟΤ ΖΩΗ ΔΗΜΟ Χ ΑΝΑΣΟΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΙ ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΑΙΑ - ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΑ ΚΑΠΟΠΟΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΑ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΕ ΚΑΛΣΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΝΑΣΑΙΟ Χ ΣΑΡΑΖΗ ΟΦΙΑ ΓΕΡΑΙΜΟ - ΠΑΝΑΓΗ ΑΕ ΚΑΡΑΓΩΓΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΝ

6 118 ΑΛΑΩΡΑ ΔΗΜΗΣΡΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Χ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΣΑΤΡΟ ΑΜ ΛΑΖΟΤ ΝΙΚΟΛΕΣΣΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΑΗ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΔΡΙΑΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΑΓΑΘΟΚΛΗ ΑΕ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΤΣΑΘΙΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΙ ΜΠΑΣΙΟΛΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΜ ΣΑΠΕΙΝΟΤ ΕΛΕΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Χ ΜΠΡΑΓΚΑ ΧΡΤΟΤΛΑ-ΑΡΣΕΜΙ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΒ ΚΑΣΑΡΕ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΙ ΜΠΙΦΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΑΗ ΜΠΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ Ξ ΑΝΔΡΟΤΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΟΜΙΕΙ ΣΟ ΧΕΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΒΟΗΘΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΗ) ΣΗ

7 147 ΛΤΜΠΕΡΗ ΚΤΡΙΑΚΟΤΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΒ ΣΑΣΑΡΙΔΟΤ ΟΛΓΑ ΕΡΓΚΕΙ ΑΝ ΝΣΟΤΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΖΩΗ ΑΒ ΜΠΙΣΙΝΣΖΑΝΟΤ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΙΟ Χ ΛΑΒΔΑ ΛΟΤΚΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΑ ΚΟΤΖΙΟΤ ΕΤΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΒ ΚΑΣΟΤΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΟΜΙΕΙ ΑΙΣΗΗ 158 ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΖ ΞΗΝΣΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΦΩΣΙΟ ΑΖ ΑΚΑΠΕΣΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Χ ΖΑΧΑΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΔΗΜΟΘΕΝΗ ΑΜ ΣΑΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΤΡΟΤΔΗ ΑΒ

8 171 ΛΑΓΟΤ ΜΙΧΑΗΛΙΑ ΔΙΑΜΑΝΣΗ ΑΖ ΠΑΣΜΙΟΤ ΠΑΡΑΓΔΑ ΑΝΣΩΝΙΟ Χ ΣΑΚΙΡΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒ ΕΤΑΓΓΕΛΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΙΧΑΗΛ ΑΑ ΓΑΚΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΤΡΙΔΩΝ Σ ΜΑΛΙΑΡΑ ΚΕΡΑΟΤΛΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ Χ ΜΠΑΚΑΡΟΖΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΤΡΙΔΩΝ ΑΒ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΗΛΙΑΝΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΒ ΠΡΑΣΑΝΟΤ ΑΝΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΚ ΜΠΑΡΣΑ ΟΦΙΑ ΑΡΓΤΡΙΟ ΑΚ ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚ ΚΟΓΙΑ ΘΩΜΑΗ ΣΑΤΡΟ ΑΜ

9 187 ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΛΣΙΑΔΗ ΑΒ ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟΤ ΑΠΟΣΟΛΙΑ ΙΩΗΦ ΑΖ ΚΟΤΣΟΔΟΝΣΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΒ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΘΩΜΑ Χ ΧΑΣΖΗΝΑ ΦΩΣΕΙΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΗ ΣΑΤΡΙΝΟΤ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΟ ΑΕ ΚΑΡΑΚΑΣΑΝΗ ΕΤΘΤΜΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΚ ΜΕΧΙΛΗ ΑΡΣΕΜΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΚ ΣΙΟΤΜΠΡΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΗ ΒΑΓΓΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΖ ΜΑΤΡΟΤΓΙΑΝΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΚ ΣΗ

10 207 ΠΡΟΙΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΕ ΨΑΛΛΙΔΑ ΝΙΚΟΛΕΣΑ ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΙ ΚΑΡΑΚΩΣΑ ΜΑΡΙΑ ΓΙΩΡΓΟ ΑΗ ΓΙΟΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΤΓΕΝΙΑ ΠΤΡΙΔΩΝ ΑΕ ΜΠΟΓΙΑΣΖΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΒ ΝΑΣΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΑΣΕΡΙΟ ΑΒ ΛΤΚΟΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΙ ΚΑΝΑΚΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΣΩΝΙΟ Χ ΠΤΒΟΤΛΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ Χ ΜΑΡΚΙΔΟΤ ΕΤΣΤΧΙΑ ΑΙΜΙΛΙΟ ΑΒ ΑΧΛΑΣΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΕ ΚΟΡΔΑΛΗ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ

11 230 ΑΤΓΕΡΙΝΟΤ ΝΙΚΟΛΕΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΗ ΜΙΧΕΛΗ ΑΝΣΟΤΑΝΕΣΣΑ-ΙΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Χ ΚΑΡΑΠΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΕ ΠΑΠΑΖΗΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΗ ΚΑΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΒ ΦΛΩΡΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΖ ΑΒΑΓΙΑΝΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΒ ΓΙΑΝΝΟΤΛΟΤ ΑΔΑΜΑΝΣΙΑ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ ΑΒ ΚΕΟΤΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΜ ΔΕΛΗΜΠΟΡΙΔΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ ΤΜΕΩΝ ΑΝ

12 251 ΒΕΡΓΟΤ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΗΛΙΑ ΑΜ ΜΟΤΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΑΒ ΡΟΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΒ ΡΑΠΣΗ ΑΝΘΟΤΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΣΑΜΑΣΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΖ ΔΟΤΒΑΛΕΣΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΕ ΦΟΡΓΙΑΡΗ ΣΑΜΑΣΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΑ ΑΓΑΠΗΣΟ ΣΤΛΙΑΝΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΕ ΙΑΜΑΣΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΣΡΙΟ Χ ΣΑΧΙΡΙΔΗ ΟΛΓΑ ΑΡΚΑΔΙΟ Χ ΣΕΦΑΝΙΔΟΤ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΖ ΣΟΤΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ-ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΖ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΟΜΙΕΙ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

13 266 ΚΑΛΜΠΟΤΡΣΖΗ ΑΡΙΣΕΙΔΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΚ ΕΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΡΙΔΩΝ ΑΝ ΧΑΝΣΖΑΡΙΔΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΕ ΛΤΚΟΤΔΗ ΕΛΙΑΒΕΣ ΓΕΡΑΙΜΟ Χ ΣΙΟΣΟΤ ΧΡΤΟΤΛΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΒ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΜΙΣΟΚΛΗ ΑΚ ΧΡΟΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΕ ΜΟΡΦΟΒΑΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Φ ΠΑΧΝΕΛΑ ΕΛΕΝΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ Χ ΜΩΡΑΪΣΗ ΑΡΓΤΡΩ ΛΤΚΟΤΡΓΟ Χ ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΒ ΚΟΤΚΟΤΒΕΣΟΤ ΧΡΤΟΤΛΑ ΑΠΟΣΟΛΟ Φ

14 291 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Χ ΟΚΕΠΙΑΔΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΖ ΣΑΙΑ ΑΡΣΕΜΙ ΝΙΚΟΛΑΟ Χ ΜΠΟΤΣΕΛΗ ΑΘΑΝΑΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΗ ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΒ ΑΘΑΝΑΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΒ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΩΜΑΗ ΘΩΜΑ ΑΖ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΟΜΙΕΙ ΑΙΣΗΗ 304 ΧΟΛΕΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΡΙΛΑΟ ΑΑ ΓΑΠΑΡΑΣΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΡΑΙΜΟ ΑΗ ΛΤΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΚ MITKOVA RALITSA TONCHEVA

15 309 ΣΟΠΑΛΙΔΟΤ ΟΦΙΑ ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΙ ΓΟΤΓΟΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΖ ΚΑΒΑΖΗ ΧΡΤΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΕ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΗΜΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΙ ΚΟΡΕΞΕΝΟΤ ΕΛΙΑΒΕΣ ΧΡΗΣΟ ΑΜ ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΣΕΡΓΙΟ ΑΚ ΣΡΑΪΑΝΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΑ ΑΝΣΩΝΙΟ ΑΒ ΓΤΦΣΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΡΗΣΟ ΑΑ ΚΑΡΑ - ΧΟΤΕΪΝ ΜΕΝΟΤΡΕ ΑΛΗ ΑΕ ΝΣΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ - ΚΛΑΟΤΝΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΜ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΑ

16 321 ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑ ΑΜΑΝΑΣΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΒ ΚΟΣΣΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΖ ΣΙΛΙΚΑ ΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΗ ΝΙΚΟΤ ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΗ ΚΟΤΜΠΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΒ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΤ ΑΦΡΟΔΙΣΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΙ ΜΠΟΤΛΟΤΓΟΤΡΑ ΕΛΤΕΘΕΡΙΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΑΙ ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΕ ΚΟΤΠΡΑ ΑΗΜΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΜ ΠΕΠΠΑ ΡΟΔΑΝΘΗ ΠΕΣΡΟ

17 340 ΚΑΠΕΣΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ Ρ ΣΡΑΣΗ ΕΤΘΤΜΙΑ ΧΡΗΣΟ Χ ΚΟΝΕΖΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ ΒΑΛΑΙΟ Χ ΠΤΛΙΟΤ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΑΝΑΣΑΗ ΑΖ ΠΛΩΜΑΡΙΣΗ ΘΕΟΦΙΛΟ ΧΡΗΣΟ ΑΒ ΚΛΕΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΗΣΟ ΑΖ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΕ ΚΛΩΣΕΡΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΑ ΧΑΣΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΙΧΑΛΑΚΑΙΝΑ ΗΛΙΑ ΑΗ ΧΑΑΝ ΑΪΝΟΤΡ ΧΑΑΝ ΑΒ ΒΑΔΕΚΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΟ ΑΖ

18 367 ΒΕΡΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Χ ΔΗΜΟΤ ΙΛΙΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΕ ΣΕΡΓΙΟΤ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Χ ΚΟΛΛΙΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΖ ΜΠΟΤΖΑ ΔΗΜΗΣΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΕ ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΣΕΛΗ Χ ΜΠΑΧΛΑΒΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΖ ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΙ ΛΕΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΕ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΑ ΚΟΤΝΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΙ

19 387 ΣΑΠΑΝΙΔΗ ΗΛΙΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΑΑ ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΖ ΜΑΡΚΟΤ ΟΦΙΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ Φ ΝΣΙΝΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΛΑΖΑΡΟ ΟΦΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΧΡΗΣΟ ΑΕ ΣΙΣΙΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΑΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΕΣΡΟ ΑΚ ΑΝΑΣΟΠΟΤΛΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΓΕΛΟ Χ ΝΤΚΣΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΖ ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Χ ΧΑΙΩΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟ Φ ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΤΘΤΜΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΒ

20 409 ΣΟΤΣΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΜ ΣΩΡΑ ΟΤΡΑΝΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΗ ΙΟΤΜΠΟΤΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΘΩΜΑ Χ ΕΞΗΝΣΑΒΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΑ ΧΑΡΣΟΜΑΝΣΖΙΔΟΤ ΑΝΣΖΕΛΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΒ ΑΒΒΑ ΕΤΜΟΡΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΙ ΓΕΩΡΓΟΤΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΗ ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΦΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Χ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΚ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΟ ΑΙ

21 426 ΛΕΜΠΕΗ ΒΕΝΕΣΙΑ ΑΝΣΩΝΙΟ ΑΑ ΒΛΑΧΟ ΑΝΣΩΝΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΑΗ ΓΑΣΙΒΙΛΙ ΣΙΑΝΑ ΝΣΑΒΙΣΙ ΑΝ ΟΦΟΤΛΗ ΟΦΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΒ ΚΟΤΡΒΑΝΙΟΤ ΕΤΑΝΘΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΖ ΠΟΔΑΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ Φ ΠΕΡΓΙΑΚΟΤ ΑΝΝΑ ΣΟΜ ΑΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΒ ΘΩΜΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΡΓΤΡΟ ΧΡΗΣΟ ΑΑ ΣΕΛΙΟΤ ΕΛΕΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΒ ΧΑΣΖΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΟΦΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΗ ΕΧΕΙ ΠΣΤΧΙΟ ΜΑΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΝ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ ΔΙΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ

22 446 ΣΖΟΤΛΑ ΓΛΤΚΕΡΙΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΑΙ ΓΑΒΡΟΤ - ΓΑΤΡΟΤ ΑΓΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΒ ΑΝΑΣΑΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑ ΑΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΑΡΓΤΡΟ ΑΚ ΓΕΩΡΓΑΡΗ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Χ ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Χ ΦΙΝΕ ΕΛΕΝΗ-ΙΟΡΔΑΝΕΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΜ ΛΕΚΛΙ ΓΚΑΛΕΝΣΙΝΑ ΑΜΠΑΝ BJ ΓΤΜΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΙΚΗ ΜΑΣΘΑΙΟ ΑΒ ΖΕΡΒΑ ΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΒ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΑΜ ΔΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΡΙΣΕΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΕ

23 468 ΜΑΝΑΚΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΣΕΡΙΟ ΑΝ ΣΑΙΚΑ ΔΗΜΗΣΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΟΜΙΕΙ ΑΙΣΗΗ 476 ΧΑΙΩΣΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΑΖ ΟΤΛΚΕΡΟΓΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΕΤΣΑΘΙΟ Χ ΜΠΕΪΚΟ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΙΡΟ ΑΙ ΣΕΡΝΙΚΟΤΔΗ ΜΑΡΙΑ ΣΕΡΓΙΟ ΑΜ ΚΑΣΑΜΑΚΗ ΑΡΙΑΝΘΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΕ ΚΑΚΑΡΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑ ΧΡΗΣΟ - ΠΤΡΙΔΩΝ Χ ΚΑΣΗΡΣΖΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΑ ΠΑΓΟΤΛΑΣΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΑΒ ΨΑΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΚ ΕΤΑΓΓΕΛΑΣΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΚ

24 498 ΑΖΑΡΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΛΗΜΗ Φ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ ΟΦΙΑ ΡΑΦΑΗΛ ΑΖ ΡΟΤΜΕΛΙΩΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΕ ΚΑΡΑΚΑΣΑΝΗ ΑΝΕΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΖ ΜΠΟΤΦΙΔΟΤ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΑ ΑΛΗ ΣΟΤΡΚΙΑΝ ΒΕΛΗ ΑΗ ΓΑΣΕΡΑΣΟΤ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΣΡΟ Χ ΚΑΡΑΪΚΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΚ ΑΜΙΟΤ ΒΑΚΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟ ΑΙ ΓΙΑΝΝΙΟΤ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Χ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΟΜΙΕΙ ΑΙΣΗΗ 519 ΚΑΡΑΔΟΤΚΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΑΒ

25 520 ΜΑΛΛΙΩΡΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ Χ ΚΤΡΣΕΛΛΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΖ ΑΜΨΟΤΝΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Χ ΚΙΟΤΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΕ ΖΩΣΟΤ ΦΩΣΕΙΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΗ ΜΗΣΡΟΤ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΤΡΙΔΩΝ ΑΗ ΧΑΙΩΣΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΜ ΓΚΕΚΑ ΔΗΜΗΣΡΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΙ ΚΟΛΟΤΙΟΤ ΖΩΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝ ΦΛΩΡΟΤ ΜΙΧΑΕΛΑ ΑΔΑΜΑΝΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΗ ΚΟΤΣΙΑΡΙΔΑ ΑΝΣΩΝΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΑ

26 539 ΖΑΪΦΙΔΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΖ ΡΟΤΣΑ ΕΤΛΑΜΠΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΒ MAMUSHI ELTIONA LIMAN BD ΑΝΣΟΡΙΝΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΤΣΡΑΣΙΟ Χ ΑΝΣΟΡΙΝΑΙΟΤ ΜΑΡΙΑ ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΑΗ ΚΙΟΤΡΕΣΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΒ ΑΛΗ ΓΙΑΕΜΙΝ ΜΟΤΣΑΦΑ ΑΚ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΗ ΚΑΡΑΠΕΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΖ ΖΗΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΟΜΙΕΙ ΑΙΣΗΗ 555 ΝΑΝΟ ΑΓΕΣΙΝΑ ΓΚΑΚΙΟ GR ΛΕΩΝΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ - ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΗ

27 558 ΧΡΤΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΑΕ ΜΠΑΛΣΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΙ ΘΩΜΑ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Ν ΓΚΑΓΚΑ ΙΩΑΑΝΗ ΑΝΣΩΝΙΟ - ΕΤΘΤΜΙΟ Ρ ΜΠΑΖΑΝΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΕΤΘΤΜΙΟ ΑΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΜΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΟ ΑΒ ΚΙΟΕ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΧΡΗΣΟ ΑΕ ΓΚΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΓΚΟΤΝΑ ΑΦΡΟΔΙΣΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Χ ΠΑΝΣΑΛΟΤ ΧΡΙΙ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΑΑ ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ ΟΦΙΑ-ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΑΚ

28 579 ΝΙΑΦΑ ΕΛΕΝΗ ΦΩΣΙΟΤ ΠΙΣΟΛΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΦΩΣΙΟΤ ΑΙ ΜΠΑΟΤΣΑΝΟΤ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΒ ΠΟΛΤΧΡΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΕ ΚΟΣΑΝΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΛΑΖΑΡΟΤ ΑΖ ΧΑΛΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΚ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΕΣΑ ΗΛΙΑ ΑΙ ΚΑΛΑΝΣΖΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟ ΑΕ ΒΑΡΣΕΛΑ ΚΕΡΑΙΑ ΑΝΣΩΝΙΟ ΑΑ ΚΑΠΩΛΗ ΣΑΜΑΣΟΤΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΜ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚ

29 601 ΡΕΗΣ ΙΜΑΗΛ ΜΕΜΕΣ ΑΙ ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ ΣΑΤΡΟ ΑΚ ΚΩΝΣΑΝΣΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΒ ΟΤΣΙ ΡΕΣΖΕΝΑ - ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΝΙΚΟΛΑ ΑΙ ΡΟΤΚΟΤΛΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΚ ΚΑΒΑΚΕΛΗ ΔΕΠΟΙΝΑ ΦΩΣΙΟ ΑΕ ΚΑΠΕΣΑΝΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ Χ ΓΚΑΝΣΑΦΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΑΜ ΣΑΤΡΙΝΟΤ ΕΤΣΡΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΖ ΧΑΣΖΗ ΦΑΝΗ ΙΜΟ ΑΗ ΒΤΘΟΤΛΚΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΟ ΑΜ

30 622 ΛΙΟΝΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΖ ΔΟΡΜΠΑΡΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΟ ΑΑ ΕΤΑΓΟΡΑ ΑΘΑΝΑΙΑ ΧΡΗΣΟ ΑΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΟΜΙΕΙ ΑΙΣΗΗ 631 ΜΑΝΟΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΒ ΓΟΤΙΓΟΤΗ ΖΩΗ ΩΣΗΡΙΟ ΑΕ ΑΜΑΞΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΑΤΡΟ Χ ΓΚΙΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Ρ ΣΑΜΟΤΡΛΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΒΑΛΕΡΙΟ ΑΕ ΑΝΔΡΕΟΠΟΤΛΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΕΑ ΑΗ ΜΑΤΡΟΜΑΣΗ ΛΑΡΙΑ ΑΛΕΞΙΟ ΑΗ ΣΟΛΙΟΤ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΒ ΚΟΣΖΑΦΙΛΙΟΤ ΑΝΘΟΤΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Σ375890

31 652 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΕ ΚΤΡΙΟΤ - ΚΑΡΒΕΛΗ ΘΩΜΑΪ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΜ ΣΙΜΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΗΝΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΕ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΙ ΑΒΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΙ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΗ ΚΑΡΑΚΩΣΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΑΣΕΡΙΟ ΑΗ ΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΙ ΑΒΡΑΜΙΔΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΜ ΡΑΠΣΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ Χ ΚΙΣΙΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΗ

32 675 ΜΑΖΗ ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΗ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑ ΑΙ ΣΟΚΑΝΟΤ ΟΦΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΒ ΙΑΣΡΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Ρ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΒ ΚΟΝΙΠΟΛΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΙΛΣΙΑΔΗ ΑΕ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΕ ΡΟΤΜΕΛΙΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΙ ΖΙΡΝΑΔΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ Χ ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΑΙ ΘΤΜΙΟΠΟΤΛΟΤ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΧΡΗΣΟ ΑΖ ΒΕΡΒΕΛΙΔΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΜ

33 696 ΚΑΡΑΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΘΕΟΦΑΝΗ ΑΖ ΖΑΡΣΕ ΛΑΖΑΡΙΑ ΣΡΤΦΩΝΑ ΑΗ ΠΕΠΠΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚ ΒΛΑΜΟΤ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΑΙ ΚΑΛΟΠΗΣΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΟ ΑΕ ΦΑΝΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΕ ΣΟΤΡΛΙΔΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΖ ΣΙΣΟ ΕΡΣΙΛΑ ΓΙΩΣΗ ΑΜ ΚΟΤΡΣΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ ΑΙ ΜΑΡΑΓΔΑΚΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΑ ΛΕΦΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΕ ΣΟΤΡΟΤΦΛΗ ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟ-ΠΤΡΙΔΩΝ Χ

34 714 ΒΑΡΛΑΓΚΑ ΣΕΡΓΙΑΝΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΑΚ ΖΑΧΑΡΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΦΩΣΙΟ Π ΑΒΡΑΜΠΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ Ρ ΚΑΣΙΡΟΤΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΒ ΜΠΗΛΙΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΜ ΠΑΠΑΣΕΡΓΙΟΤ ΑΝΘΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ Ν ΟΤΜΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΙ ΠΑΠΑΝΣΩΝΙΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Ρ ΒΑΡΛΑΜΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΖ ΚΑΛΟΤΔΗ ΜΑΡΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΗ ΜΠΟΤΦΚΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΖ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΑ

35 740 ΚΑΛΑΪΣΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΖ ΣΟΛΑΚ ΜΟΤΓΕ ΕΛΑΜΗ ΑΒ ΑΓΓΕΛΑΚΟΤΔΗ ΖΗΝΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΖ ΣΑΟΤΑΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΕ ΣΡΟΙΖΗ ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΣΟ - ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΑ ΚΟΤΚΟΤΛΗ ΑΡΓΤΡΩ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΒ ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΚ ΞΕΝΙΣΙΔΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΖ ΔΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΟ ΑΚ ΕΤΓΕΝΙΚΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΑΝΣΕΡΗ ΑΒ ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΣΕΜΙΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΒ

36 760 ΚΑΦΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΠΤΡΙΔΩΝ Ν ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΙΟΡΔΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΖ ΚΑΡΑΑΝΣΕ ΜΑΡΙΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΑΕ ΠΤΡΙΔΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΕ ΠΑΝΣΖΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΖ ΣΑΛΕΡΑ ΑΓΛΑΪΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΙ ΚΑΡΑΟΤΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΒ ΚΟΤΡΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΒ ΓΕΩΡΓΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΑ ΚΑΡΑΣΖΙΑ ΑΠΟΣΟΛΙΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΑΗ ΜΠΑΜΠΑΛΙΑ ΧΡΤΟΤΛΑ ΚΤΡΙΑΚΟ ΑΖ

37 780 ΒΑΡΒΑΚΗ ΩΣΗΡΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΖ ΛΑΖΙΔΟΤ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ Π ΒΕΡΟΤΛΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ Χ ΠΑΝΣΕΛΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΖ ΠΑΣΡΙΚΟΒΑΙΛΑΚΟΤ ΣΑΜΑΣΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Χ ΧΡΤΑΔΑΚΟΤ ΕΛΛΗ-ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΖ ΙΑΡΒΑΡΛΗ ΑΝΑΣΑΙΟ ΧΡΗΣΟ Ξ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΜΗΝΑ 794 ΧΑΣΖΗΛΑΜΠΡΟΤ ΟΛΓΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΖ ΠΕΡΙΦΑΝΟΤ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΖ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΠΕΣΡΟ ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΚ

38 798 ΚΟΤΣΟΘΟΔΩΡΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΡΑΙΜΟ ΑΒ ΚΟΚΚΙΝΕΛΗ ΜΑΣΙΝΑ ΧΡΗΣΟ ΑΑ ΠΙΛΑΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ-ΘΑΛΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΑΑ ΜΟΤΟΤΛΙΩΣΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΑΒ ΚΟΤΚΙΩΣΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑ ΑΓΓΕΛΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΕ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΚ ΕΡΛΗ ΑΝΣΩΝΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΔΟΚΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ Χ ΖΗΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΚ ΣΑΓΡΗ ΑΘΑΝΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΜ

39 814 ΒΟΤΓΙΟΤΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΑΒΡΙΗΛ Χ ΚΟΜΑ ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΗ ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΗ ΓΡΑΟΤ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΚ ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΖ ΟΤΛΣΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Χ ΠΑΝΣΕΛΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΑΝΣΩΝΙΟ ΑΒ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΠΤΡΙΔΩΝ Χ ΖΟΤΖΟΤΛΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΣΩΝΙΟ Π ΤΜΕΩΝΙΔΟΤ ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΚ ΚΡΙΚΕΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΑΡΚΟ ΑΜ

40 833 ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΖ ΣΑΚΑΛΟ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΦΩΣΙΟ ΑΜ ΚΟΤΡΣΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΒ ΜΑΓΓΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΒ ΜΑΡΑΓΚΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΑΖ

ΕΠΠΑΙΚ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (151/766) Αλφαβητικά

ΕΠΠΑΙΚ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (151/766) Αλφαβητικά ΕΠΠΑΙΚ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2015-2016 (151/766) Αλφαβητικά 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 2. ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΗΡΑΚΛΗ 3. ΑΛΙΜΠΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 4. ΑΜΠΑΣΖΙΔΟΤ ΕΛΙΑΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗ 5. ΑΝΑΣΑΙΑΔΟΤ ΟΦΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σμήμα Γενικήσ Διοίκηςησ

Σμήμα Γενικήσ Διοίκηςησ ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 25 οσ ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Σμήμα Γενικήσ Διοίκηςησ 1. ΨΤΧΑΛΗ ΜΑΡΙΟ/ΓΕΩΡΓΙΟ - ΞΕΝΟΦΩΝ (ΑΚ618504) 2. ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΡΕΓΓΙΝΑ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ υπ αρίθμ / ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ: ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΠΛΗΡΟΤ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΗ : 01 ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ : 2 ΑΣΟΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ υπ αρίθμ / ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ: ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΠΛΗΡΟΤ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΗ : 01 ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ : 2 ΑΣΟΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 164, Σ.Κ. 54 248 ΣΗΛ. 2311821722 FAX 2310318334 E mail : info@kedith.gr Θεσσαλονίκη, 07/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 31847 ΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΗ ΤΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΣΙΩΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΕΒ) ΖΗΗ ΘΕΟΔΟΣΑ 9768 ΚΑΔΑΓΛΗ ΕΤΣΤΧΙΟ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΕΒ) ΜΑΔΕΜΛΗ ΒΑΙΛΙΚΗ

ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΣΙΩΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΕΒ) ΖΗΗ ΘΕΟΔΟΣΑ 9768 ΚΑΔΑΓΛΗ ΕΤΣΤΧΙΟ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΕΒ) ΜΑΔΕΜΛΗ ΒΑΙΛΙΚΗ Α/Α Κατεφθυνση Σπουδών Α.Ε.Μ. Επώνυμο Όνομα 1 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΑΟ) 10559 ΑΝΑΣΑΙΑΔΟΤ ΕΛΕΝΗ 2 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΑΟ) 10112 ΖΩΗ ΡΩΜΑΝΟ 3 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΑΟ) 9453 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΛΕΝΣΙΝΑ 4 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΕΙΑ Ι.Κ.Τ- SIEMENS ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΣΑΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΑΔ. ΕΣΟ (Με αριθμό ΑΔΑ: Ψ8ΦΕ4653Π-9ΞΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΕΙΑ Ι.Κ.Τ- SIEMENS ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΣΑΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΑΔ. ΕΣΟ (Με αριθμό ΑΔΑ: Ψ8ΦΕ4653Π-9ΞΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ------ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Τ.) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ------ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/8/2017 ΠΡΩΣ.: 11234 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Πιστοποιηµένων Στελεχών Επενδυτικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς

Πίνακας Πιστοποιηµένων Στελεχών Επενδυτικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς Πίνακας Πιστοποιηµένων Στελεχών Επενδυτικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς 1 BUONOCORE STEFANO LICURGO A2 Λήψη & Διαβίβαςη Εντολϊν ςε Παράγωγα Προϊόντα 13/12/2011 2 ΑΒΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑ Α1 Λήψη & Διαβίβαςη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Επιλογήσ και ανάθεςησ έργου

Πίνακασ Επιλογήσ και ανάθεςησ έργου Πίνακασ Επιλογήσ και ανάθεςησ έργου Ειδικών Επιςτημόνων Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηςη των Προγραμμάτων πουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό ανά γνωςτικό αντικείμενο για το Γενικό Λφκειο και την

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΑΜ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Βαθ Εξετ Εξ Δήλ ΑΓΓΕΛΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝΝΗ 6, ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΤ ΕΜΜΑΝΟΤΕΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΔΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ

Α/Α ΑΜ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Βαθ Εξετ Εξ Δήλ ΑΓΓΕΛΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝΝΗ 6, ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΤ ΕΜΜΑΝΟΤΕΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΔΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ Α/Α ΑΜ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Βαθ Εξετ Εξ Δήλ 12484 ΑΓΓΕΛΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝΝΗ 6,5 1 12593 ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΤ ΕΜΜΑΝΟΤΕΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 1 12715 ΑΔΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΑΝΣΩΝΙΟ 6 1 12706 ΑΖΗΖ ΖΕΚΙΕ ΜΟΤΖΑΦΕΡ 1 12580 ΑΪΒΑΛΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΙΗΓΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΝΟΙΞΗ Οδόσ Κανάρη αρ.3 τηλ. 213-2139800 - ΦΑΞ: 2108142421 ΕΙΗΓΗΗ Για την 3 η υνεδρίαςη με αρ. πρωτ. Προςκλήςεωσ 40 Δ.Κ.Α./13-02-2014

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ (ΠΛΑΣΑΙΩΝ 1 & ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ )

Δ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ (ΠΛΑΣΑΙΩΝ 1 & ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ) Δ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ (ΠΛΑΣΑΙΩΝ 1 & ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ) ΑΡ.ΠΡΩ Σ ΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΙΔΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΤ ΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ ΕΠΩΝΤΜΟ ΜΗΣΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 483 ΜΗΣΑΡΑ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΗΣΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (5 & 6 Νοεμβρίου 2011)

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (5 & 6 Νοεμβρίου 2011) Αθήνα, 26.10.2011 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (5 & 6 Νοεμβρίου 2011) τον ακόλουκο πίνακα εμφανίηονται με αλφαβθτικι ςειρά τα ονόματα υποψιφιων, των οποίων θ αίτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΜΑΓΝΗΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΜΑΓΝΗΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ 1 547377 ΑΛΕΞΙΟΤ ΘΑΛΕΙΑ ΠΕ70 ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑ 2 565024 ΑΣΙΑ ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΕ70 ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 3 571454 ΒΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ ΕΡΜΕΙΟΝ 2

ΜΗΣΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 Α/Α ΜΗΣΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ 1 ΑΒΑΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 219 2 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 1 3 ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΑΝΑΣΑΙΟ 182 4 ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 203 5 ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 198 6 ΑΛΑΜΑΝΟΤ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΣΩΝ 1 ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΗ ΚΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΣΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΟΧ 18 /2015 Πρόςληψη Προςωπικοφ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ςτισ Τπηρεςιακζσ Λειτουργίεσ Κρήτησ ΚΛΑΔΟ: EΩΣΕΡΙΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΦΕΡΟΙ ΣΗ ΚΛΗΡΩΗ ΙΑΝΑΟΤΑΡΙΟΤ 2018 ΠΟΤ ΚΕΡΔΙΖΟΤΝ 50 Ε ΔΩΡΟΕΠΙΣΑΓΕ ΕΙΝΑΙ:

ΟΙ ΣΤΦΕΡΟΙ ΣΗ ΚΛΗΡΩΗ ΙΑΝΑΟΤΑΡΙΟΤ 2018 ΠΟΤ ΚΕΡΔΙΖΟΤΝ 50 Ε ΔΩΡΟΕΠΙΣΑΓΕ ΕΙΝΑΙ: ΟΙ ΣΤΦΕΡΟΙ ΣΗ ΚΛΗΡΩΗ ΙΑΝΑΟΤΑΡΙΟΤ 2018 ΠΟΤ ΚΕΡΔΙΖΟΤΝ 50 Ε ΔΩΡΟΕΠΙΣΑΓΕ ΕΙΝΑΙ: ΝΟΝΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΑΣΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΕΙΙΑΡΗ ΜΙΦΑΛΗ ΠΑΝΣΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΜΠΟΤΚΟΤΒΑΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΛΑΣΑΝΟΤ ΕΥΗ ΣΑΣΡΑΚΗ ΘΩΜΑ ΥΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρ κεια Προγ. Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ ΚΤΡΙΕ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ. 130.000 χρόνια αζναησ ανθρώπινησ παρουςίασ ςτο ςπήλαιο τησ Θεόπετρασ

Διάρ κεια Προγ. Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ ΚΤΡΙΕ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ. 130.000 χρόνια αζναησ ανθρώπινησ παρουςίασ ςτο ςπήλαιο τησ Θεόπετρασ Α/Α ΕΜΒΕΛΕ ΙΑ Όνομα χολικήσ Ομάδασ ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Π.Ε. ΣΟΤ ΚΠΕ ΠΕΡΣΟΤΛΙΟΤ-ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ Διάρ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΜΗΣΡΩΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΚΛΑΔΟ ΑΒΡΑΝΣΙΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΝΣΕΛΗ ΠΕ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΕ ΑΓΓΕΛΑΚΗ

Α/Α ΜΗΣΡΩΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΚΛΑΔΟ ΑΒΡΑΝΣΙΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΝΣΕΛΗ ΠΕ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΕ ΑΓΓΕΛΑΚΗ Α/Α ΜΗΣΡΩΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΚΛΑΔΟ 1 223273 ΑΒΡΑΝΣΙΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΝΣΕΛΗ ΠΕ04.01 2 218963 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΕ05 3 169151 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ20 4 576947 ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΙΣΙΑΝΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΙΡΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΙΚΟΣΡΟΦΩΝ ΣΩΝ ΦΕΘ-ΑΠΘ Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΣ. ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΧΟΛΗ 1 Ν ΣΑΝΣΙΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΧΟΛΗ

ΝΕΑ ΕΙΡΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΙΚΟΣΡΟΦΩΝ ΣΩΝ ΦΕΘ-ΑΠΘ Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΣ. ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΧΟΛΗ 1 Ν ΣΑΝΣΙΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΧΟΛΗ ΝΕΑ ΕΙΡΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΙΚΟΣΡΟΦΩΝ ΣΩΝ ΦΕΘ-ΑΠΘ Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΣ. ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΧΟΛΗ 1 Ν-00150 ΣΑΝΣΙΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 2 Ν-00214 ΚΟΤΜΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔ. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΡΙΑ 1 ΠΟΛΤΜΕΡΘ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 06 5ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 81,50 2 ΣΙΛΑΚΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΕ 06 ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΘ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔ. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΡΙΑ 1 ΠΟΛΤΜΕΡΘ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 06 5ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 81,50 2 ΣΙΛΑΚΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΕ 06 ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΘ 1 ΠΟΛΤΜΕΡΘ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 06 5ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 81,50 2 ΣΙΛΑΚΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΕ 06 ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΘ 56,10 3 ΜΠΑΔΕΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ 06 1ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΛΕΤΚΙΜΜΘ 49,30 4 ΒΕΚΙΟ ΑΓΓΕΛΟ ΠΕ 06 ΠΕΙΡΑΙΑ 44,83 5 ΚΟΤΛΟΤΡΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 70 - ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ Διμοσ ι κοινότθτα εντοπιότθτασ (4)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 70 - ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ Διμοσ ι κοινότθτα εντοπιότθτασ (4) ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ Ειδικότητα: Α/Α Π.Ε.70 ΔΑΚΑΛΩΝ #37 Αρικμόσ μθτρώο υ ΕΙΔ/ΣΗ ΣΑ Ειδ. Κατ. φνολο μορίων Διμοσ ι κοινότθτα εντοπιότθτασ (4) Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρόσ Οργανικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΒΑΕΙ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΒΑΕΙ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ» ΑΞΟΝΑ ΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 7: «ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΣΗ ΒΑΗ ΣΗΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ» ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΗ: «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΘΕΕΩΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ Ε ΣΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΩ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ Seira Arithmos Eponymo Onoma Syllogos Katigoria Epidosi 1 353 ΚΟΤΦΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗ Γ..ΣΡΙΚΑΛΩΝ Α3 01:08:26 2 348 ΧΑΣΖΗΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Γ..ΣΡΙΚΑΛΩΝ Α3 01:08:50 3 838 ΣΙΟΤΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ Γ.. ΠΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΙΚΑΝΩΝ ΙΔΙΩΣΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΣΤΝΟΜΙΚΕ ΧΟΛΕ

ΠΙΝΑΚΑ ΙΚΑΝΩΝ ΙΔΙΩΣΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΣΤΝΟΜΙΚΕ ΧΟΛΕ ΠΙΝΑΚΑ ΙΚΑΝΩΝ ΙΔΙΩΣΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΣΤΝΟΜΙΚΕ ΧΟΛΕ ΚΩΔ.ΤΠ.ΠΑΙΔ. ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΣΗΜΑ 17011150 ΑΒΣΖΟΓΛΟΤ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟ ΑΒΒΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΕ ΕΞΕΣΑΕΙ (90%) 17000624 ΑΓΓΕΛΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΠΕ ΔΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ. 5ο ΠΟΛΕΩ ΠΕ70 ΟΧΙ Β ,367 Δ ΑΡΓΟΤ ΠΕ70 ΟΧΙ Β ,333 ΠΕ70 ΟΧΙ Β , Δ ΚΑΜΠΟΤ ΠΑΣΜΟΤ

ΠΤΠΕ ΔΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ. 5ο ΠΟΛΕΩ ΠΕ70 ΟΧΙ Β ,367 Δ ΑΡΓΟΤ ΠΕ70 ΟΧΙ Β ,333 ΠΕ70 ΟΧΙ Β , Δ ΚΑΜΠΟΤ ΠΑΣΜΟΤ Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟ ΣΡΙΣΕΚ ΝΟ ΠΤΠΕ ΔΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΡ.ΠΑΙ ΔΙΩΝ ΜΟΡΙΑ ΓΑΜΟΤ ΜΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙΩ Ν ΤΝΟΛ Ο ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΩΝ ΚΡΙΣΗΡ ΙΩΝ ΧΟΛΕΙΟ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 1 ΜΠΟΤΜΠΑ ΦΛΩΡΑ ΠΕ70 ΟΧΙ Β 9

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Α...Ε.Γ.Α.. ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Α' ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΘΛΑ ΠΑΓΚΟΡΑΙΔΩΝ Β ΣΑΔΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗ ΚΤΡΙΑΚΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2018

Ε.Α...Ε.Γ.Α.. ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Α' ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΘΛΑ ΠΑΓΚΟΡΑΙΔΩΝ Β ΣΑΔΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗ ΚΤΡΙΑΚΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2018 Α/Α Chrysanthos Karouzos Ονομαηεπώνυμο ΕΤ. ΓΕΝ. Σύλλογος Ε.Α...Ε.Γ.Α.. ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Α' ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΘΛΑ ΠΑΓΚΟΡΑΙΔΩΝ Β ΣΑΔΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗ ΚΤΡΙΑΚΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2018 60μ. 1.000μ.

Διαβάστε περισσότερα

GR PR ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2016 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

GR PR ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2016 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ GR PR ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2016 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΣΟ ΓΕΝΑΡΙΘ ΜΗΣΡ ΤΛΛΟΓΟ ΕΠΙΔΟΗ 80 Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 1 ΜΠΕΚΑ ΝΙΚΟ 2001 345454 ΦΙΛΙΠ ΒΕΡΟΙΑ 9,88 Β 2 ΛΑΜΠΗ ΘΕΟΔΩΡΟ 2001 329584 ΕΔΕΑΪΚΗ Γ.Ε 9,93 Α 3 ΓΚΟΓΚΟ ΔΗΜΗΣΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΚΛΑΔΟΤΧΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΚΟΤΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΣΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΚΑΡΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΘΟΔΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΜΟ) - ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ- 218 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΖΕΛΙΟ ΑΝΣΩΝΗ 243 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΜΟ) - ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ- 218 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΖΕΛΙΟ ΑΝΣΩΝΗ 243 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΚΩΔ. ΧΟΛΗ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΙΔΡΤΜΑ ΑΛΕΞΙΟΤ ΓΙΩΡΓΟ 714 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΑΣΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ ΒΕΡΣΑΝΙ ΚΙΡ 715 ΔΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ FINALWEEK ΣΑΞΗ 1 ΑΒΡΑΑΜΙΔΗ ΜΑΡΙΟ ΛΑΝΙΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΕΜΕΟ Β' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΑΑ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ FINALWEEK ΣΑΞΗ 1 ΑΒΡΑΑΜΙΔΗ ΜΑΡΙΟ ΛΑΝΙΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΕΜΕΟ Β' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΑΑ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ FINALWEEK ΣΑΞΗ 1 ΑΒΡΑΑΜΙΔΗ ΜΑΡΙΟ ΛΑΝΙΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΕΜΕΟ Β' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΤΜΝΑΙΟΤ 2 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΟ Β' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Β' ΓΤΜΝΑΙΟΤ 3 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΦΤΙΚΗ Ι, ΧΟΛΗ Μ.Π.Δ. ( ), ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2018

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΦΤΙΚΗ Ι, ΧΟΛΗ Μ.Π.Δ. ( ), ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2018 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΦΤΙΚΗ Ι, ΧΟΛΗ Μ.Π.Δ. (2017-18), ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2018 (ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΒΑΘ. ΘΕΩΡΙΑ, ΒΑΘ. ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΣΕΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ) ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΕΙΩΗ: Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΒΑΕΙ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΒΑΕΙ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 7: «ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΣΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ» ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΗ: «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΘΕΕΩΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ Ε ΣΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡ.ΑΙΣΗΗ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΓΑ ΜΙΚΑΕΛΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡ.ΑΙΣΗΗ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΓΑ ΜΙΚΑΕΛΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΑΘΑΝΑΙΟ 5092 2 ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ 7599 3 ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ 3327 4 ΑΓΑ ΜΙΚΑΕΛΑ 10442 5 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 8647 6 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 11522 7 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 16657 8 ΑΓΓΕΛΗ ΦΛΩΡΑ 8626 9 ΑΓΓΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Ρόδοσ, 06.03.2017 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ &ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 1376 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η N. ΔΩΔ/ΟΤ Ζζφυροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτον Ο.Ε.Ε.Κ. για το ςχολικό έτοσ 2010-2011».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτον Ο.Ε.Ε.Κ. για το ςχολικό έτοσ 2010-2011». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Βαθμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθθεί μζχρι ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

5ο ΚΤΠΕΛΛΟ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ - ΚΤΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩN 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ OPTIMST 11ΧΡΟΝΩΝ

5ο ΚΤΠΕΛΛΟ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ - ΚΤΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩN 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ OPTIMST 11ΧΡΟΝΩΝ 5ο ΚΤΠΕΛΛΟ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ - ΚΤΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩN 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ OPTIMST 11ΧΡΟΝΩΝ Rank ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟΝ ΑΡ.ΙΣΙΟΤ CLASS Α.Μ.ΕΙΟ ΟΜΙΛΟ R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett 1st ΠΑΝΑΚΗ ΟΔΤΕΑ 1527 Π 21291 ΙΟΠ 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ)

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΔΗΛΩΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΝΔΤΑΜΟΤ Οι παρακάτω υπογράφοντεσ καταρτίηουμε ςυνδυαςμό για τον Διμο Σριφυλίασ,ωσ εξισ : ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5. Σισ διατάξεισ του άρθρου 24 του Ν. 3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 199/τ.Αϋ). 6. Ση με αριθμ. Φ.350/42/148986/Δ1/18-9-2014 εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ.

5. Σισ διατάξεισ του άρθρου 24 του Ν. 3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 199/τ.Αϋ). 6. Ση με αριθμ. Φ.350/42/148986/Δ1/18-9-2014 εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ. Αθήνα, 9-10- 2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.30/13031 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤMAΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΑΣΣΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΕΙ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟ ΜΟΡΙΑ

ΑΠΟΠΑΕΙ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΠΑΕΙ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 1 ΑΒΕΛΑ ΣΕΡΓΙΑΝΗ 621652 ΠΕ70 31,75 ΣΡΙΚΑΛΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 ΑΒΕΛΛΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 588729 ΠΕ70 44,917 ΛΕΒΟΤ Α ΑΘΗΝΩΝ 3 ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ ΦΩΣΕΙΝΗ 608444 ΠΕ60 23,583 Α' ΘΕ/ΝΙΚΗ Β' ΘΕ/ΝΙΚΗ 4 ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΣΤΟ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΩΝ ΣΟΤ Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ» Ενημερωτικό ςημείωμα

«ΔΙΚΣΤΟ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΩΝ ΣΟΤ Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ» Ενημερωτικό ςημείωμα «ΔΙΚΣΤΟ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΩΝ ΣΟΤ Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ» Ενημερωτικό ςημείωμα Ολοκλθρϊκθκε ο ζλεγχοσ των φακζλων των υποψθφίων για τθν Κεντρικι Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΙΦΧΧΡΟΦΕΥ ΑΣΡΦΡΙΦΩΟ 1 ου ΓΕΟΙΜΡΧ ΝΧΜΕΙΡΧ 2017

ΕΣΙΦΧΧΡΟΦΕΥ ΑΣΡΦΡΙΦΩΟ 1 ου ΓΕΟΙΜΡΧ ΝΧΜΕΙΡΧ 2017 ΕΣΙΦΧΧΡΟΦΕΥ ΑΣΡΦΡΙΦΩΟ 1 ου ΓΕΟΙΜΡΧ ΝΧΜΕΙΡΧ 2017 Μωδ. Χποψηφ. Επϊνυμο νομα ν. Σατρός ν. Ξητρός Υχολή Επιτυχίας Κδρυμα 17068494 ΑΘΑΟΑΥΡΓΝΡΧ ΞΑΤΙΑ ΚΤΡΙΑΚΟ ΟΦΙΑ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) - ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 17068569 ΑΘΑΟΑΥΡΓΝΡΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η Διδασκαλία των Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση ΑΛΥΑΒΗΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η Διδασκαλία των Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση ΑΛΥΑΒΗΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΩΝ 1 Α/Α ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΦΟΛΕΙΟ 1 ΑΒΕΡΚΙΟΤ ΘΕΟΔΟΣΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΛΤΚΕΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΚΑΙ ΠΑΤΛΟΤ 2 ΑΓΓΕΛΗ ΣΕΛΛΑ ΛΤΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΦΨΡΙΨΝ (ΥΡΕΝΑΡΟΤ) 3 ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ-ΑΝΣΨΝΙΟΤ ΡΕΒΕΚΚΑ ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΕΡΟΚΗΠΟΤ - ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ 4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος υμβοφλων φοιτητητών Ακαδημαϊκοφ έτους ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΙΚΗ ΔΑΝΑΗ ΧΡΗΣΟ

Κατάλογος υμβοφλων φοιτητητών Ακαδημαϊκοφ έτους ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΙΚΗ ΔΑΝΑΗ ΧΡΗΣΟ Κατάλογος υμβοφλων φοιτητητών Ακαδημαϊκοφ έτους 2010-11 ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑΣ 1110201000083 ΚΡΙΚΗ ΔΑΝΑΗ ΧΡΗΣΟ ΑΓΓΕΛΑ Λελίδθσ Ιωάννθσ Επίκ. Κακθγθτισ A 1110201000184

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑΣ

Α.Μ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑΣ Κατάλογος υμβοφλων φοιτητητών Ακαδημαϊκοφ έτους 2010-11 Α.Μ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑΣ 1110201000001 ΑΓΟΡΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΕΛΕΝΗ Βαρώτςοσ Κωνςταντίνοσ Κακθγθτισ Δ 1110201000002

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο

Ο Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΣΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΟΗΚ. & ΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ TMHMA Α ----- Σαρ. Γ/λζε :Αλ. Σζφρα 15-17 Σ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ:

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ Γιοζκούπων 4 & Πολςγνώηος - Αθήνα 105 55 Σηλ. 2103310080-1, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γζρακασ, Αρ. Πρωτ.: Φ.16.β/23761 ΑΠΟΦΑ Η

Γζρακασ, Αρ. Πρωτ.: Φ.16.β/23761 ΑΠΟΦΑ Η ΑΔΑ: 6ΘΤ9-ΖΞΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗ ΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/Ν Η Π. & Δ. ΕΚΠ/ Η ΑΣΣΙΚΗ ΔIEΤΘΤΝ Η ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤ Η ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γηεπζύληξηα Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Η Γηεπζύληξηα Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 2ε ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΚΠ/ΚΟ ΞΔΦΣΔΡΗ ΜΑΡΙΑ Γιπθά Νεξά, 26-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ. 2. Οι Α.Ε.Ν. ςτισ οποίεσ φοιτοφν μζχρι ςήμερα οι μετεγγραφζντεσ ςπουδαςτζσ να τουσ ενημερώςουν ενυπογράφωσ ςχετικά.

ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ. 2. Οι Α.Ε.Ν. ςτισ οποίεσ φοιτοφν μζχρι ςήμερα οι μετεγγραφζντεσ ςπουδαςτζσ να τουσ ενημερώςουν ενυπογράφωσ ςχετικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ &ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΔΟ Β (ΝΑΤΣΙΛΙΑ) Δ/ΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ Βϋ Σαχ. Δ/νςη : ΑΚΣΘ ΒΑΙΛΕΙΑΔΘ Σαχ. Κϊδικασ : 185

Διαβάστε περισσότερα

AM AA Surname Name Birth Pan T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 INT1 INT2 INT3 INT4 INT5 INT6 INT7 INT8 INT9 INT10 Mas Enosi Pen Points Club Union 24422

AM AA Surname Name Birth Pan T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 INT1 INT2 INT3 INT4 INT5 INT6 INT7 INT8 INT9 INT10 Mas Enosi Pen Points Club Union 24422 AM AA Surname Name Birth Pan T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 INT1 INT2 INT3 INT4 INT5 INT6 INT7 INT8 INT9 INT10 Mas Enosi Pen Points Club Union 24422 1 ΧΡΙΣΟΦΗ ΕΛΕΝΗ 1998 50 23 20 10 15 60 0 60 30 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΔΗΚΙΟ-)

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΔΗΚΙΟ-) ΑΝΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΕΩΝ ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Η Κενηπική Διοίκηζη ηος Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδαρ (ΟΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ.Ε.Π.Π.Π.

ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ.Ε.Π.Π.Π. ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ.Ε.Π.Π.Π. ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 9.7.2014 (ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΑΝΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ) ΑΜ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ Σ.Κ. 9 ΘΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΑΘΗΝΩΝ 11525 11 ΚΟΝΣΩΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10677 20 ΛΕΟΝΣΙΔΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΑΔΑ: ΑΠΟΦΑΗ. Ο Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΑΔΑ: ΑΠΟΦΑΗ. Ο Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε: Αλ. Τζόρα 15-17, 115 21 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Λ9-Ζ0Ξ Α Π Ο Φ Α Η ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΘΕΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Ε ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΣΘ Δ.Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑ»

ΑΔΑ: ΒΛ9Λ9-Ζ0Ξ Α Π Ο Φ Α Η ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΘΕΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Ε ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΣΘ Δ.Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑ» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 11/09/2013 ΑΔΑ: ΒΛ9Λ9-Ζ0Ξ Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σρίπολη : 09-09-2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ. : Φ. 6162 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΧΡΕΟΤ (ΚΤ..Δ.Ι.Χ.) 10/7/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ

ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΧΡΕΟΤ (ΚΤ..Δ.Ι.Χ.) 10/7/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΧΡΕΟΤ (ΚΤ..Δ.Ι.Χ.) ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΧΡΕΟΤ (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) Σμήμα: Οργάνωςησ, Διοικητικήσ & Οικονομικήσ Τποςτήριξησ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Σμήμα Κτηνιατρικής ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ (ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ) ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΑΘΗΝΑ (ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εγκεκριμένων Αιτήσεων Δράσης digi lodge (08/06/2011)

Πίνακας Εγκεκριμένων Αιτήσεων Δράσης digi lodge (08/06/2011) Ημ/νια Τποβολήσ Κωδικόσ Αίτηςησ Επωνυμία Επιχείρηςησ ΑΦΜ ΜΗ.Σ.Ε. Καταλφματοσ Επ. Πρόγρ. Επιχορηγοφμενο Ποςό 15/9/2009 15:09:33 01-001308 ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΟΤΠΑ 063664907 0829Κ012Α0052900 ΕΠ Ψηφιακή φγκλιςη 18.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Εκπαίδευςησ Αττικήσ

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νςη: Αν. Σςόχα 15-17, 115 21 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 3 ε. ΘΔΜΑ :«Αλαδξνκηθή επηζηξνθή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ επί ηνπ επηδόκαηνο ζέζεο επζύλεο ππέξ θύξηαο ζύληαμεο.»

ΠΡΑΞΗ 3 ε. ΘΔΜΑ :«Αλαδξνκηθή επηζηξνθή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ επί ηνπ επηδόκαηνο ζέζεο επζύλεο ππέξ θύξηαο ζύληαμεο.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΙΛΚΙ Γ/λζε: Αγίος Γευπγίος 1 Σ.Κ.: 61100 Κιλκίρ Πιεξνθνξίεο: Δςάγγελoρ Ειυνηάκηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΖΗΝΙΚΗ ΔΗΛΟΚΡΑΤΙΑ Ευξιλΰξ λαι Καποδιστςιαλΰξ. Παξεπιστήνιοξ Αυθξρξ NOΛΙΚΗ ΣΧΟΖΗ ΟΡΕΗ ΕΠΑΝΑΖΗΨΗ

ΕΖΖΗΝΙΚΗ ΔΗΛΟΚΡΑΤΙΑ Ευξιλΰξ λαι Καποδιστςιαλΰξ. Παξεπιστήνιοξ Αυθξρξ NOΛΙΚΗ ΣΧΟΖΗ ΟΡΕΗ ΕΠΑΝΑΖΗΨΗ ΕΖΖΗΝΙΚΗ ΔΗΛΟΚΡΑΤΙΑ Ευξιλΰξ λαι Καποδιστςιαλΰξ Παξεπιστήνιοξ Αυθξρξ NOΛΙΚΗ ΣΧΟΖΗ ΟΡΕΗ ΕΠΑΝΑΖΗΨΗ Οςιστιλΰχ πίξαλαχ επιμεηέξτφξ ζοιτθτρξ για σπουδές στο πλαίσιο Erasmus+ ηια το αλαδθναϊλΰ έτοχ 2017-2018.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΑΜΟΪΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΙΔΕΡΗ ΩΣΗΡΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποςπάςεισ, ανακλιςεισ και τροποποιιςεισ αποςπάςεων εκπαιδευτικϊν Δ.Ε. από ΠΤΔΕ ςε ΠΤΔΕ για το διδακτικό ζτοσ »

ΘΕΜΑ: «Αποςπάςεισ, ανακλιςεισ και τροποποιιςεισ αποςπάςεων εκπαιδευτικϊν Δ.Ε. από ΠΤΔΕ ςε ΠΤΔΕ για το διδακτικό ζτοσ » Διεκπεραίωςθ: Μόνο με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗΠΡΟ/ΚΟΤ B/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΗ ΚΑΙ ΦΙΣΝΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΗ ΚΑΙ ΦΙΣΝΕ Αποτελέσματα 2 ου Διασυλλογικού Αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ - ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ ΩΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΗ & ΦΙΣΝΕ 28/5/2016 Αθήνα. 1 Παίδων ΟPEN Α..ΩΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΗ - ΑΝΕΤ ΤΝΑΓΩΝΙΜΟΤ 1 1 ΣΑΚΣΙΚΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Κοραςίδων

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ: «Τοποθέηηζη Γιεςθςνηών Σσολικών Μονάδυν και Δ.Κ ηηρ Γιεύθςνζηρ Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γ Αθήναρ».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ: «Τοποθέηηζη Γιεςθςνηών Σσολικών Μονάδυν και Δ.Κ ηηρ Γιεύθςνζηρ Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γ Αθήναρ». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.07.28 12:26:24 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 624Ω4653ΠΣ-Θ7Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ Δ.Ε. ----- Σαχ. Δ/νςθ : Αν. Σςόχα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γαλατάς, 14 Νοεμβρίου 2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. πρωτ: 9203 ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ- ΜΕΘΑΝΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ Έχοντας υπόψη: 1. Σις διατάξεις του άρθρου 23 & 51 ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ. 2. Οι Α.Ε.Ν. ςτισ οποίεσ φοιτοφν μζχρι ςήμερα οι μετεγγραφζντεσ ςπουδαςτζσ, να τουσ ενημερώςουν ςχετικά.

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ. 2. Οι Α.Ε.Ν. ςτισ οποίεσ φοιτοφν μζχρι ςήμερα οι μετεγγραφζντεσ ςπουδαςτζσ, να τουσ ενημερώςουν ςχετικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ &ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΔΟ Β (ΝΑΤΣΙΛΙΑ) Δ/ΝΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΣΜΘΜΑ Βϋ Σαχ. Δ/νςη : ΑΚΣΘ ΒΑΙΛΕΙΑΔΘ Σαχ. Κϊδικασ : 185

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΛΟΚΡΑΤΙΑ Ευξιλΰξ λαι Καποδιστςιαλΰξ. Παξεπιστήνιοξ Αυθξρξ NOΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΛΟΚΡΑΤΙΑ Ευξιλΰξ λαι Καποδιστςιαλΰξ. Παξεπιστήνιοξ Αυθξρξ NOΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΛΟΚΡΑΤΙΑ Ευξιλΰξ λαι Καποδιστςιαλΰξ Παξεπιστήνιοξ Αυθξρξ NOΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Προσωρινός πίξαλαχ επιμοηήχ ζοιτθτρξ Erasmus+ ηια το αλαδθναϊλΰ έτοχ 27-28. Αυήξα, 4/4/27 Τα Παξεπιστήνια ηια τα οποία έψοωξ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. Α.Β.Γ.Η. - ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑ: Α)ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ - Β)ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ - ΟΧ 02/2012

ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. Α.Β.Γ.Η. - ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑ: Α)ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ - Β)ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ - ΟΧ 02/2012 34 98 ΥΙΛΙΠΠΟΤΗ ΑΝΔΡΕΑ 201 202 40 115 ΘΕΟΔΨΡΟΤ 201 148 363 ΦΑΛΑΤΣΡΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 201 170 404 ΠΑΝΣΟΤΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΨΣΗΡΙΟ 201 202 204 189 455 ΣΖΙΟΒΑΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ 201 294 626 ΜΑΝΟΤΑΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ 201 362

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ AM

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ AM ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ AM ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ 13330 E9 ΠΕΜΠΣΗ 11:00 12:45 ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 13156 E8 ΠΕΜΠΣΗ 9:00 10:45 ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 13329 E7 ΣΡΙΣΗ 20:00 21:45 ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες)

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 42 ΨΩΜΙΑΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ860298 Οχι Οχι 1 12 0 5 0 0 0 0 9,00 40 0 0 800 0 250 0 0 0 0 360,00 280 0 0 Οχι 1 Οχι 1.690,00 1 46 ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΕ034819

Διαβάστε περισσότερα

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ υποψηφίων βάσει της ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/1258/22.1.2014 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τον Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94%

ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94% ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε Α.Ε.Ι. 75% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε Σ.Ε.Ι. 25% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε ΧΟΛΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 68% 1. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2. ΚΑΣΟΤΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗ ΙΔΡΤΜΑ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ. τρατιωτικών Επιστημών ΜΗΣΡΩΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗ ΙΔΡΤΜΑ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ

ΜΗΣΡΩΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗ ΙΔΡΤΜΑ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ. τρατιωτικών Επιστημών ΜΗΣΡΩΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗ ΙΔΡΤΜΑ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΗΣΡΩΑ ΜΕΛΩΝ για τα γνωστικά αντικείμενα α. «Διεθνείς χέσεις με έμφαση στη Διατλαντική Αμυντική υνεργασία» και β. «τρατηγική Αμυντική Ανάλυση με έμφαση στις κοινότητες ασφαλείας» Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΣΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΕΠΙΔΟΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΑΡΡΕΝΨΝ ΓΤΜΝΑΙΨΝ ΔΡΟΜΟ 80 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 150 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 300 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 600 ΜΕΣΡΨΝ

ΑΘΛΗΣΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΕΠΙΔΟΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΑΡΡΕΝΨΝ ΓΤΜΝΑΙΨΝ ΔΡΟΜΟ 80 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 150 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 300 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 600 ΜΕΣΡΨΝ ΑΘΛΗΣΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΑΡΡΕΝΨΝ ΓΤΜΝΑΙΨΝ ΔΡΟΜΟ 80 ΜΕΣΡΨΝ 1 ΜΑΤΡΟΤΔΗ ΑΝΣΨΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΙΑ 2002 9.65 2 ΒΙΚΣΨΡΟ ΑΝΣΡΕΑ Β ΠΕΡΙΥ-ΚΛΗΡΟΤ 2000 9.67 3 ΙΑΚΨΒΟΤ ΣΕΛΙΟ ΓΕΡΙΟΤ 2000 9.68 ΔΡΟΜΟ 150

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.»

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Δ/νςη: Ανδρζα Υαπανδρζου 37 Ψ.Ξ. Υόλη: 151 80 Παροφςι Υληροφορίεσ: Ψςιμιτάκησ Ρικόλαοσ Υιτςικάλησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 0 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 1 ΚΕΝΣΡΟ ΑΓΡΙΜΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΤΝΣΑΞΙΟΤΧΟ 2 ΚΕΝΣΡΟ ΑΡΑΠΟΓΛΟΤ ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΡΓΗ 3 ΚΕΝΣΡΟ ΒΑΙΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΡΑΦΙΣΑ 4 ΚΕΝΣΡΟ ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΙΔΙΩΣ. ΤΠΑΛΛΗΛΟ 5 ΚΕΝΣΡΟ ΒΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ δεθαηξηώλ (13) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα νθηώ (8) κέιε ήηνη:

Α Π Ο Π Α Μ Α. Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ δεθαηξηώλ (13) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα νθηώ (8) κέιε ήηνη: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Ν.Π.Γ.Γ. ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην Πξαθηηθό ηεο εο ζπλεδξίαζεο ηεο /0/0 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΕ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΕ Φορέας : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Υπηρεσία : ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ Έδρα Υπηρεσίας : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 64 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ444068 Οχι Οχι 1 12 17,25 60 80 800 0 0 0 0 0 0 345,00 420 0 160 Οχι 1 Οχι 1.725,00 1 51 ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φ826064 Οχι Οχι

Διαβάστε περισσότερα

Α.Α. Α.Μ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ Βαθμός ΚΟΤΣΡΑ ΑΠΟΣΟΛΟ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ ΜΙΧΑΗΛ (ΠΛΗΡΟΦ.) ΜΠΕΡΚΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Α.Α. Α.Μ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ Βαθμός ΚΟΤΣΡΑ ΑΠΟΣΟΛΟ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ ΜΙΧΑΗΛ (ΠΛΗΡΟΦ.) ΜΠΕΡΚΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α' ΕΤΟΥΣ, 01-1 Εισαγωγή στα Οικονομικά ΙΙ, Διδάσκων: Δ. Φατζηνικολάου Α.Α. Α.Μ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ Βαθμός 1 18 ΚΟΤΣΡΑ ΑΠΟΣΟΛΟ 189

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΖΙΓΙΕ ΜΙΙΕΛ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΙΣΑ ΑΔΑΜΑΝΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102 Ειδικότητα : ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102 Ειδικότητα : ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ sort ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΣΟΧ12/25/22/5/2017 ΖΩΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΖ737052 Ναι 1 12 0 Οχι Οχι 20 300 0 0 0 300 1 Ναι 600,00 1 ΣΟΧ12/4/16/5/2017 ΜΩΫΣΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ814214 Ναι

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΘ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΤΘ ΕΒΡΟΤ ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Ειδικότητα : ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Αρ.Πρ.: (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Ειδικότητα : ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Αρ.Πρ.: (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Φορέας : ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση : Υπηρεσία : Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : 1/2013 Έδρα Υπηρεσίας : ΚΥ ΩΝΙΑΣ 29, 73100 ΧΑΝΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΔ.2/ ΦΕΚ 598/ τ.β' / )

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΔ.2/ ΦΕΚ 598/ τ.β' / ) 1 ΚΙΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ179535 1319 16,09 16,09 1 1,5 16 20,5 3 12 50,09 4553 4553 150 12/10/1972 200,09 2 ΗΛΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν969720 1319 16,54 16,54 1 1,5 11 16 2 8 42,04 4547,4548,4549,4550,4551

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΔ.2/ ΦΕΚ 598/ τ.β' / )

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΔ.2/ ΦΕΚ 598/ τ.β' / ) 1 ΑΘΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΕ485352 1345 14,10 14,10 1 1,5 12 17 4553,4554,4556,4560,4563,4565,4566,4567,4568,4569,4570,4571,4577,4578,4589,459 32,60 0,4591 100 6/3/1970 132,60 2 ΑΝΑΣΤΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΛΗΡΩΘΕΝΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 2015 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΣ. ΗΜ. ΑΙΣΗΗ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΛΗΡΩΘΕΝΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 2015 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΣ. ΗΜ. ΑΙΣΗΗ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΛΗΡΩΘΕΝΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 2015 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΣ. ΗΜ. ΑΙΣΗΗ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ 1 3037/93 2/7/2015 VOKSHI ANJEZA SABRI 2 3058/272 3/7/2015 ΑΓΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ 3 3002/164 1/7/2015 ΑΓΓΕΛΟΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η)

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η) ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΚΑΡΔΟΤΣΟΤ ΣΕΛΛΑ ΠΡΨΣΟΝΟΣΑΡΙΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΛΑΜΠΡΟ ΚΟΤΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΝΔΡΟΤ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΟΤ ΑΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΙΝΑΚAΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ "ΕΝΑΡΜΟΝIΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 01 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 202 ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 202 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ Α.Μ Μ. ΕΠΩΝ ΝΥΜΟ ΟΝΟ ΟΜΑ ΑΡΙΘ ΘΜ. ΤΑΥΤ ΤΟΤ. ΕΝΤΟΠΙΟ ΟΤΗΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ε μήνες) ΧΡΟΝΟ (σε ΑΝΗΛΙΚΑ Α ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγόμενοι- Μη Εισαγόμενοι Γ Φάσης Ε.Π.ΠΑΙ.Κ./ΠΕΣΥΠ. ΕΠΠΑΙΚ ΑΘΗΝΑΣ Εισαγόμενοι ΚΑΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εισαγόμενοι- Μη Εισαγόμενοι Γ Φάσης Ε.Π.ΠΑΙ.Κ./ΠΕΣΥΠ. ΕΠΠΑΙΚ ΑΘΗΝΑΣ Εισαγόμενοι ΚΑΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ - Μη Γ Φάσης Ε.Π.ΠΑΙ.Κ./ΠΕΥΠ ΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13.11.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΕΠΠΑΙΚ ΑΘΗΝΑ ΑΞ Η ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟ 1 133 ΚΗΠΟΥΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 2 138 ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica EUROMEDICA ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΙΚΕΡΜΙ 21 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟ 2106043232 ΑΘΗΝΑ ΟΛΕ ΟΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΟΡΑΙ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ 7 & ΠΕΝΣΕΛΗ 2109408100 ΑΘΗΝΑ ΟΛΕ ΟΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΟΡΑΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Λ.ΚΗΦΙΙΑ 98 κ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 2106998961

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΝΣΕ ΦΙΛΙΠΠΙ ΛΟΤΚΙΑ ΜΚΡ ΚΑΖΑΝΗ 7 TK-72100 28410-25585 28410-25585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΤΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΚΡ ΡΟΤΟΤ ΚΑΠΕΣΑΝΑΚΗ 22 TK-72100 28410-21505 2841021505 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

ΑΠΟΥΑΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΟΣΗΣΑ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νςη : Φαρ. Σρικούπη 51 & Βαλτετςύου Σαχ. Κώδικασ : 106 81 Αθόνα Σηλϋφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 086 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Α Α Τ Α Ξ Η

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Α Α Τ Α Ξ Η Τ Α Ξ Η Α11 Νίκος Νικολαΐδης Άντρη Παπαϊωάννου Ανθούλα Χριστοδούλου Φοίβος Πουντζίδης Χριστίνα Βοσκαρίδου Αργυρού Μάρκος Στυλιανού Ιωάννα A21 Θεοφάνους Ανδρέας Βοσκαρίδου Σιμόνη Δημητριάδης Ιωάννης Παναγή

Διαβάστε περισσότερα