5ο ΚΤΠΕΛΛΟ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ - ΚΤΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩN 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ OPTIMST 11ΧΡΟΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5ο ΚΤΠΕΛΛΟ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ - ΚΤΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩN 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ OPTIMST 11ΧΡΟΝΩΝ"

Transcript

1 5ο ΚΤΠΕΛΛΟ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ - ΚΤΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩN 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ OPTIMST 11ΧΡΟΝΩΝ Rank ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟΝ ΑΡ.ΙΣΙΟΤ CLASS Α.Μ.ΕΙΟ ΟΜΙΛΟ R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett 1st ΠΑΝΑΚΗ ΟΔΤΕΑ 1527 Π ΙΟΠ nd ΠΑΠΑΔΑΚΟ ΓΙΩΡΓΟ 2369 Π ΝΟΑΡ rd ΠΤΡΑΣΟ ΒΑΙΛΗ 2393 Π ΝΟΑΡ th ΚΑΛΠΑΚΑ ΝΑΣΑΛΙΑ 700 ΚΟ ΝΑΟΒ th ΠΑΠΠΑ ΒΗΑΡΙΩΝ 2390 Π ΝΟΑΡ th ΜΟΤΖΑΚΗ ΧΡΗΣΟ 2311 Π NOTK th ΚΑΣΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ 925 Π Ν.Α.Ο.Κ.Θ th ΔΡΟΤΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 2309 Π NOTK th ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΓΕΡΑΙΜΟ 1864 Π NOTK th ΓΕΩΡΓΟΣΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2310 ΚΟ NOTK th ΓΛΤΝΟ ΗΛΙΑ 39 Π ΝΟΑΡ th ΚΟΤΣΕΝΗ ΩΚΡΑΣΗ 1228 Π ΙΟΠΟΡ th ΒΟΓΙΑΣΖΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΙΑ 2518 ΚΟ ΙΟΠ th ΣΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ 1454 ΚΟ ΙΟΠ th ΜΑΡΤΝΙΑΚ ΜΙΧΑΛΗ 1752 Π ΝΟΚ th ΛΙΒΑ ΒΑΙΛΗ 748 Π ΝΟΚ th ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ 2028 Π Ν.Ο.ΩΡΩΠΟΤ th ΜΑΝΘΟΤ ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΑ 1782 ΚΟ ΝΟΠΦ th ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΛΕΞ 1021 Π ΝΟΒ

2 20th ΚΑΝΔΤΛΗ ΔΗΜΟ 250 Π Ν.Α.Ο.Κ.Θ st ΓΑΡΤΦΑΛΙΔΗ ΙΜΟ 1669 Π ΝΑΟΒ nd ΠΑΠΠΑ ΜΕΛΙΝΑ 1756 ΚΟ ΙΟΠ rd ΓΑΠΑΡΙΝΑΣΟ ΠΑΤΛΟ 1107 Π NOE th ΜΠΙΛΙΡΗ ΕΒΕΛΙΝΑ 2021 ΚΟ Ν.Ο.ΩΡΩΠΟΤ th ΜΑΝΔΗΛΑΡΗ ΠΑΣΡΟΚΛΟ 552 Π ΝΑΟΒ th ΙΩΚΟ ΙΩΑΝΝΗ 1055 Π Ι.Ο.ΠΑΣΡΩΝ th ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ ΣΡΑΣΗ 1024 Π ΝΟΒ th ΠΙΣΣΑ ΓΙΩΡΓΟ 1793 Π ΝΟΔ th ΡΟΖΕΣ ΜΠΑΛΙΟΤ 1825 ΚΟ ΝΟΒ th ΚΟΝΣΗ ΠΑΤΛΟ 1933 Π ΙΟΠ st ΒΕΡΓΗ ΜΗΝΑ 1934 Π Ν.Ο.ΩΡΩΠΟΤ nd ΜΑΡΓΩΜΕΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 1586 Π Ι.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑ (145.0 DNC) rd ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 1821 Π ΝΟΒ th ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 2321 Π NOTK (145.0 DNC) th ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1938 Π ΝΟΑΑ th ΛΟΤΚΑΣΑΡΗ ΛΕΩΝΙΔΑ 729 Π Ν.Ο.ΑΝΔΡΟΤ th ΓΙΑΝΝΟΤΛΗ ΕΛΕΝΗ 1104 ΚΟ NOE th ΦΟΡΟ ΜΑΡΚΟ 2411 Π ΙΟΠΟΡ th ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 557 Π ΝΑΟΒ th ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΝΙΚΟ 110 Π NOE st ΠΑΝΣΑΖΗ ΑΘΗΝΑ 1678 ΚΟ Ν.Ο.ΑΙΓΙΝΑ nd ΜΠΕΣΕΝΙΩΣΗ ΣΑΜΑΣΙΝΑ 1202 ΚΟ NOE rd ΜΑΡΚΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 674 Π ΝΑΟΒ th ΚΑΝΑΒΑΡΑΚΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ 14 ΚΟ ΙΟΠΟΡ th ΧΑΣΖΗΦΟΤΝΣΑ ΔΗΜΗΣΡΗ 1251 Π ΕΑΝΑΣΚ th ΛΑΠΟΚΩΝΣΑΝΣΑΚΗ ΑΛ 2258 Π ΙΟΠΟΡ th ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ 1808 ΚΟ ΝΟΚ th ΣΑΤΡΟΠΤΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 175 Π ΝΟΚ (145.0 DNC) th ΓΙΑΝΝΟΤΛΗ ΛΑΜΠΗ 1109 Π NOE th ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΙΛΗ 1798 Π ΝΟΔ st ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΗ 1609 Π Ι.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑ (145.0 OCS) nd ΓΩΓΟΤ ΜΕΣΑΞΙΑ 1100 ΚΟ NOE

3 53rd ΜΙΧΑΛΟΠΟΤΛΟ Κ 704 Π ΙΟΠΟΡ (145.0 OCS) th ΣΟΤΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 1846 Π ΝΑΟΒ th ΚΤΝΗΓΟ ΜΕΛΕΣΗ 1103 Π NOE th ΓΕΩΡΓΟΠΟΤΛΟ ΛΑΜΠΡΟ 2519 Π Ι.Ο.ΠΑΣΡΩΝ th ΤΝΕΙΟ ΓΙΩΡΓΟ 1995 Π ΝΟΕΦ th ΩΣΗΡΙΟΤ ΕΛΕΝΑ 1452 ΚΟ ΙΟΠ th ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΘΑΝΑΗ 197 Π ΙΟΠΟΡ th ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΓΙΩΡΓΟ Π ΑΙΟΡΙΑΩΝ st ΑΝΣΩΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 816 Π ΕΑΝΑΣΚ nd ΛΟΤΠΟΤ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 1147 ΚΟ NOE rd ΜΟΙΡΑ ΧΡΗΣΟ 2028 Π Ν.Ο.ΑΙΓΙΝΑ 83 (145.0 DNC) th ΜΑΜΑΗ ΓΙΑΝΝΗ 2568 Π ΝΟΠΦ (145.0 OCS) th ΒΟΓΙΑΣΖΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ 788 ΚΟ Ν.Α.Ο.Κ.Θ 24 (145.0 DNC) th ΚΑΡΑΠΕΣΗ ΔΑΦΝΗ 1860 ΚΟ ΝΟΚ th ΠΑΝΣΑΖΗ ΑΓΓΕΛΟ 1838 Π ΙΟΠΟΡ th ΑΜΩΝΑ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ 1748 Π ΝΟΚ th ΣΙΣΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 2505 Π Ν.Α.Ο.Κ.Θ (145.0 DNC) th ΣΑΘΑ ΧΡΗΣΟ 2312 Π NOTK st ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΘΑΝΑΗ 1102 Π Ν.Ο.Ε nd ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΑΝΔΡΕΑ 1822 Π ΝΟΒ rd ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ 2314 Π NOTK (145.0 DNC) DNC th ΑΙΓΚΗ ΓΙΑΝΝΗ 1212 Π ΙΟΠΟΡ th ΛΕΜΠΕΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 1585 Π Ι.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑ th ΜΠΟΤΜΠΗ ΜΑΡΙΑ 1824 ΚΟ ΝΟΒ th ΚΟΛΤΔΑ ΕΤΣΡΑΣΙΑ 1106 ΚΟ NOE th ΡΤΜΕΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 723 ΚΟ ΝΟΔ th ΠΟΠΠΗ ΛΤΔΙΑ 347 ΚΟ Ν.Ο.ΝΜΑΚΡΗ th ΝΟΣΑΡΑ ΕΜΜΑΝΟΤΕΛΑ 1145 ΚΟ NOE (145.0 DNC) DNC st ΔΕΔΕ ΙΑΚΩΒΟ-ΔΗΜΗΣΡΙΟ 812 Π ΕΑΝΑΣΚ (145.0 DNC) nd ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΑ 1826 ΚΟ ΝΟΒ rd ΣΙΝΙΑΚΟΤ ΑΔΑΜ 2064 ΚΟ ΙΟΠΟΡ th ΠΑΠΑΝΙΚΗΣΑ ΠΤΡΟ 7239 Π Ν.Ο.Κ.Β 5 (145.0 DNC) DNC DNC th ΠΑΠΑΖΗ ΓΙΑΝΝΗ 1063 Π ΑΝΟΓ (145.0 DNC)

4 86th ΔΕΡΒΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 195 Π ΙΟΠΟΡ th ΛΙΟΚΗ ΕΛΕΝΗ 50 ΚΟ ΝΑΟΒ 107 (145.0 DNC) th ΣΡΤΦΩΝΟΠΟΤΛΟ ΘΑΝΟ 1931 Π Ν.Ο.ΩΡΩΠΟΤ th ΘΕΟΦΙΛΟΤ ΚΤΡΙΑΚΟ 393 Π ΝΟΑΡ th ΠΛΑΚΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 7243 Π Ν.Ο.Κ.Β (145.0 DNC) DNC st ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ 3 ΚΟ Ν.Ο.Κ.Β (145.0 DNC) DNC nd ΚΑΣΙΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 1823 Π ΝΟΒ (145.0 DNC) rd ΓΑΒΑΛΑ ΑΠΟΛΛΩΝΑ 1966 Π ΕΝΟΑ (145.0 DNC) DNC th ΓΚΑΒΑΛΟ ΑΝΑΣΑΗ 1126 Π ΝΑΟΒΒ th ΓΕΩΡΓΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 771 Π Ι.Ο.ΠΑΣΡΩΝ th ΚΟΤΡΓΙΣΑΚΟ ΠΑΝΟ 196 Π ΝΟΒ th ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΟΔΩΡΑ 1827 ΚΟ ΝΟΒ th ΣΑΘΟΓΑΜΒΡΟΤ ΝΑΣΑΛΙΑ 1253 ΚΟ ΕΑΝΑΣΚ th ΚΑΡΑΟΤΛΑΝΗ ΕΛΙΖΑ 785 ΚΟ Ν.Ο.ΑΝΔΡΟΤ th ΣΙΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 2078 Π ΝΑΟΒΒ (145.0 DNC) st ΒΑΡΘΟΛΑΜΑΙΟ Γ Π ΙΟΠΟΡ nd ΚΑΚΟΛΤΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 2025 Π Ν.Ο.ΩΡΩΠΟΤ rd ΑΘΑΝΑΟΤΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 992 Π ΝΑΟΚΕΚΡΩΨ 99 (145.0 DNC) th ΠΟΛΤΜΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 2497 Π ΙΟΠΟΡ th ΒΙΙΛΙΑ ΜΙΚΕΛΗ 2036 Π Ν.Ο.ΩΡΩΠΟΤ th ΣΑΛΣΑ ΦΟΙΒΗ 2023 ΚΟ Ν.Ο.ΩΡΩΠΟΤ th ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 281 ΚΟ ΝΑΟΒΒ (145.0 DNC) th ΑΛΠΑΡΑΝΗ ΔΗΜΗΣΡΑ 1143 ΚΟ ΝΑΟΚΕΚΡΩΨ (145.0 DNC) th ΝΣΟΤΝΗ ΧΡΗΣΟ 881 Π ΝΑΟΒΒ th ΦΡΑΓΚΟΤ ΙΕΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1012 ΚΟ ΑΝΟΓ (145.0 DNC) th ΙΓΝΑΣΙΑΔΗ ΒΑΙΛΗ 1393 Π ΝΟΑΑ th ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ ΑΛΕΞΙΟ 1144 Π ΝΑΟΚΕΚΡΩΨ 116 (145.0 DNC) th ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΟ 239 Π ΝΟΑΡ (145.0 DNC) DNC DNC th ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΙΑΩΝ 212 Π ΝΟΒ (145.0 DNC) DNC DNC DNC DNC th ΑΡΒΑΝΙΣΟΓΕΩΡΓΟΤ ΟΝΙΑ 475 ΚΟ ΝΟΔ (145.0 DNC) DNC DNC DNC th ΣΖΟΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 1149 Π ΝΑΟΚΕΚΡΩΨ 108 (145.0 DNC) DNC DNC th ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΛΕΝΗ 123 ΚΟ ΕΝΟΑ 18 (145.0 DNC) DNC DNC DNC DNC th ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟ ΠΤΡΟ 773 Π ΝΟΠΦ (145.0 DNC) DNC DNC DNC DNC

5 119th ΜΠΑΛΑΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟ 1589 Π Ι.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑ (145.0 DNC) DNC DNC DNC DNC th ΜΠΟΙΝΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 418 ΚΟ ΕΝΟΑ (145.0 DNC) DNC DNC DNC st ΛΟΤΖΗ ΑΝΝΑ 8 ΚΟ ΕΑΝΑΣΚ (145.0 DNC) DNC DNC DNC nd ΝΟΣΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑ 148 Π NOE 113 (145.0 DNC) DNC DNC DNC rd ΜΑΓΕΙΡΑ ΜΙΧΑΗΛ 198 Π ΙΟΠΟΡ 112 (145.0 DNC) DNC DNC DNC th ΠΙΠΙΝΗ ΓΙΩΡΓΟ 88 Π ΝΑΟΒΒ (145.0 OCS) DNC DNC DNC th ΣΕΦΑΝΑΚΗ ΧΡΗΣΟ 802 Π Ν.Ο.ΑΛΙΜΟΤ (145.0 DNC) DNC DNC DNC DNC th ΑΡΓΤΡΟΤ ΑΡΣΕΜΗ 4 ΚΟ Ν.Ο.Κ.Β 104 (145.0 DNC) DNC DNC DNC DNC th ΚΟΤΣΙΟΤΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 2038 Π Ν.Ο.ΩΡΩΠΟΤ (145.0 DNC) OCS DNC DNC DNC th ΔΗΜΑ ΩΣΗΡΗ 1131 Π ΝΑΟΚΕΚΡΩΨ (145.0 DNC) DNC DNC DNC DNC th ΔΡΟΤΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗ 128 ΚΟ ΕΝΟΑ (145.0 DNC) DNC DNC DNC DNC th ΝΕΑΜΟΝΙΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 7 Π? Ν.Ο.Κ.Β 117 (145.0 DNC) DNC DNC DNC DNC st ΜΟΤΡΙΚΗ ΦΙΛΙΠΠΟ 7241 Π Ν.Ο.Κ.Β 118 (145.0 DNC) DNC DNC DNC DNC nd ΡΤΜΕΝΙΔΗ ΔΗΜΟΘΕΝΗ 1393 Π ΝΟΔ 119 (145.0 DNC) DNC DNC DNC DNC rd ΚΟΤΣΙΑΡΗ ΔΗΜΗΣΡΗ 1112 Π NOE (145.0 DNC) DNC DNC DNC DNC DNC rd ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΧΡΗΣΟ 2 Π Ν.Ο.Κ.Β (145.0 DNC) DNC DNC DNC DNC DNC rd ΛΑΖΑΡΟΤ ΚΩΝ/ΝΑ 111 ΚΟ NAOAK (145.0 DNC) DNC DNC DNC DNC DNC rd ΣΙΡΟΓΛΟΤ ΘΕΟΦΑΝΗ 193 Π ΝΟΠΦ (145.0 DNC) DNC DNC DNC DNC DNC rd ΡΕΝΔΟΤΜΗ ΓΙΩΡΓΟ 311 Π NOE (145.0 DNC) DNC DNC DNC DNC DNC rd ΚΡΙΕΖΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 7237 Π Ν.Ο.Κ.Β (145.0 DNC) DNC DNC DNC DNC DNC rd ΗΛΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ 7242 Π Ν.Ο.Κ.Β (145.0 DNC) DNC DNC DNC DNC DNC rd ΜΑΡΙΝΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 7250 Π Ν.Ο.Κ.Β (145.0 DNC) DNC DNC DNC DNC DNC rd ΣΩΛΗ ΑΝΣΩΝΗ 677 Π Ν.Ο.ΑΛΙΜΟΤ (145.0 DNC) DNC DNC DNC DNC DNC rd ΦΕΛΟΤ ΦΙΛΙΠΠΟ 4779 Π ΙΟΠΟΡ (145.0 DNC) DNC DNC DNC DNC DNC rd ΘΕΟΔΩΡΟΤ ΜΙΧΑΛΗ 2037 Π Ν.Ο.ΩΡΩΠΟΤ (145.0 DNC) DNC DNC DNC DNC DNC rd ΙΓΝΑΣΙΑΔΗ ΑΠΟΣΟΛΗ 1932 Π ΝΟΑΑ (145.0 DNC) DNC DNC DNC DNC DNC Scoring Software ww.sailwave.com

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΑΜΟΪΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΙΔΕΡΗ ΩΣΗΡΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 25 ου ΠΜΔΧ 2 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Α ΑΘΗΝΑ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ 1. ΔΡΑΚΟΤ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠ. ΘΕΟΜΗΣΩΡ 82/100 2109953150-6975828298 2. ΜΠΟΤΝΣΗ ΟΦΙΑ 2 Ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗ 66/100 2109711428 3. ΧΡΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 21 3047 ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ

ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 21 3047 ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΟΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΑΠ.4 Περιφζρειεσ Κρήτησ, Ιονίων Νήςων, Β. Αιγαίου, Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ, Ηπείρου, Θεςςαλίασ, Δυτικήσ Ελλάδασ, Πελοποννήςου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΚΛΑΔΟΤΧΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΚΟΤΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΣΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΚΑΡΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΘΟΔΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΖΙΓΙΕ ΜΙΙΕΛ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΙΣΑ ΑΔΑΜΑΝΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΝΣΕ ΦΙΛΙΠΠΙ ΛΟΤΚΙΑ ΜΚΡ ΚΑΖΑΝΗ 7 TK-72100 28410-25585 28410-25585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΤΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΚΡ ΡΟΤΟΤ ΚΑΠΕΣΑΝΑΚΗ 22 TK-72100 28410-21505 2841021505 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.»

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Δ/νςη: Ανδρζα Υαπανδρζου 37 Ψ.Ξ. Υόλη: 151 80 Παροφςι Υληροφορίεσ: Ψςιμιτάκησ Ρικόλαοσ Υιτςικάλησ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ ΦΑΝΗ ΑΚΣ ΚΝΩΟΤ 6 Β 28410-26700 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΝΙΑ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΑΚΣ-ΤΠΕΡ-TRPLEX ΚΑΖΑΝΗ 7 28410-25885 28410-26567 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡΔ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 15 28410-27198

Διαβάστε περισσότερα

Διάρ κεια Προγ. Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ ΚΤΡΙΕ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ. 130.000 χρόνια αζναησ ανθρώπινησ παρουςίασ ςτο ςπήλαιο τησ Θεόπετρασ

Διάρ κεια Προγ. Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ ΚΤΡΙΕ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ. 130.000 χρόνια αζναησ ανθρώπινησ παρουςίασ ςτο ςπήλαιο τησ Θεόπετρασ Α/Α ΕΜΒΕΛΕ ΙΑ Όνομα χολικήσ Ομάδασ ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Π.Ε. ΣΟΤ ΚΠΕ ΠΕΡΣΟΤΛΙΟΤ-ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ Διάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ)

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΔΗΛΩΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΝΔΤΑΜΟΤ Οι παρακάτω υπογράφοντεσ καταρτίηουμε ςυνδυαςμό για τον Διμο Σριφυλίασ,ωσ εξισ : ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο EUROPA BEACH (μεταξύ Ιτέας και Γαλαξιδίου). Τηλ. 22650 42288 και 42298,fax: 22650 42364

Ξενοδοχείο EUROPA BEACH (μεταξύ Ιτέας και Γαλαξιδίου). Τηλ. 22650 42288 και 42298,fax: 22650 42364 Ξενοδοχείο EUROPA BEACH (μεταξύ Ιτέας και Γαλαξιδίου). Τηλ. 22650 42288 και 42298,fax: 22650 42364 Νο Α/Α Αρ.Ιστίου Αθλητής Ομιλος 1 1 678 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Ν.Ο.ΑΛΙΜΟΥ 2 2 675 ΤΡΙΓΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Ο.ΑΛΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΒΑ ΙΛΗ ( ΑΝ)ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ ΑΝΝΑ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΑΡΣΗ ΣΑΓΚΛΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΑ ΒΑ ΙΛΗ ( ΑΝ)ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ ΑΝΝΑ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΑΡΣΗ ΣΑΓΚΛΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2009 ΣΟΤΚΑΛΗ ΓΙΨΡΓΟ ΣΟΜΠΑΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΖΑΦΑΡΙΑ ΥΑΙΗ ΥΑΥΑΛΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΒΑΓΕΝΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ ΑΔΑΜΑΝΣΟΤ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΧΑΛΗ ΙΨΑΝΝΑ ΚΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΚΑΟΤΛΗ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΙΟΤ ΟΡΕΣΗ ΖΑΥΕΙΡΟΤΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST ΙΤΕΑ 2012 HOTEL ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ ΙΤΕΑ ΤΗΛ. 2265033413 ΑΡ.ΙΣΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡ.ΜΗΤ.ΕΙΟ ΗΜ.ΓΕΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 1 7245

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST ΙΤΕΑ 2012 HOTEL ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ ΙΤΕΑ ΤΗΛ. 2265033413 ΑΡ.ΙΣΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡ.ΜΗΤ.ΕΙΟ ΗΜ.ΓΕΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 1 7245 HOTEL ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ ΙΤΕΑ ΤΗΛ. 2265033413 1 7245 ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ Ν.Ο.Κ.Β. 16697 20/11/1999 ΑΤΖΕΜΙΑΝ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2 7232 ΓΑΒΡΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν.Ο.Κ.Β. 17355 24/3/2000 ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3 7239 ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Ν.Ο.Κ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η)

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η) ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΚΑΡΔΟΤΣΟΤ ΣΕΛΛΑ ΠΡΨΣΟΝΟΣΑΡΙΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΛΑΜΠΡΟ ΚΟΤΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΝΔΡΟΤ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΟΤ ΑΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ:

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ Γιοζκούπων 4 & Πολςγνώηος - Αθήνα 105 55 Σηλ. 2103310080-1, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ ΤΗΛ. 2265033105

ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ ΤΗΛ. 2265033105 ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ ΤΗΛ. 2265033105 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 1 ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΝΟ ΩΡΟΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΟ ΩΡΟΠΟΥ 3 ΜΠΑΡΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΟ ΩΡΟΠΟΥ 4 ΜΠΙΛΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Σμήμα Κτηνιατρικής ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ (ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ) ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΑΘΗΝΑ (ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Η Επιτροπή Μετεγγραφών Ε.Ι.Ο που συγκροτήθηκε με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ι.Ο και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ ΣΕΚΕ ΔΕΠΟΙΝΑ ΑΡΥΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΧΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΦΑΗΛ ΑΝΣΨΝΙΟ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΥΨΣΙΑΔΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΓΡΕΚΑ ΦΡΗΣΟ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΦΑΣΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτον Ο.Ε.Ε.Κ. για το ςχολικό έτοσ 2010-2011».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτον Ο.Ε.Ε.Κ. για το ςχολικό έτοσ 2010-2011». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Βαθμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθθεί μζχρι ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ

Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ 113 2009-05-07 12:06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. 000025 114 2009-05-07 12:06:37 Π. & Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟ O.E. 000378 115 2009-05-07 12:06:39 ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΦΤΗ-WWF ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ Δ.Ε. ----- Σαχ. Δ/νςθ : Αν. Σςόχα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμενίου 49 τθλ: 28410 21321-6936 230288 40 εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε.

Επιμενίου 49 τθλ: 28410 21321-6936 230288 40 εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε. Σελίδα 1 από 49 ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ: Ο παρακάτω εμφανιηόμενοσ πίνακασ δεν ζχει ςκοπό να διαφθμίςει ςυγκεκριμζνουσ φορείσ παροχισ ιατρικϊν υπθρεςιϊν αλλά αποκλειςτικά και μόνο να ενθμερϊςει τουσ αςφαλιςμζνουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΣΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΕΠΙΔΟΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΑΡΡΕΝΨΝ ΓΤΜΝΑΙΨΝ ΔΡΟΜΟ 80 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 150 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 300 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 600 ΜΕΣΡΨΝ

ΑΘΛΗΣΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΕΠΙΔΟΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΑΡΡΕΝΨΝ ΓΤΜΝΑΙΨΝ ΔΡΟΜΟ 80 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 150 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 300 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 600 ΜΕΣΡΨΝ ΑΘΛΗΣΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΑΡΡΕΝΨΝ ΓΤΜΝΑΙΨΝ ΔΡΟΜΟ 80 ΜΕΣΡΨΝ 1 ΜΑΤΡΟΤΔΗ ΑΝΣΨΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΙΑ 2002 9.65 2 ΒΙΚΣΨΡΟ ΑΝΣΡΕΑ Β ΠΕΡΙΥ-ΚΛΗΡΟΤ 2000 9.67 3 ΙΑΚΨΒΟΤ ΣΕΛΙΟ ΓΕΡΙΟΤ 2000 9.68 ΔΡΟΜΟ 150

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. Ας συνεχίσουμε την προσπάθεια, ας πιστέψουμε στο όραμα! Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, ΑΝΤΑ ΛΙΑΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χαιρετισμός Προέδρου. Ας συνεχίσουμε την προσπάθεια, ας πιστέψουμε στο όραμα! Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, ΑΝΤΑ ΛΙΑΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητά μέλη, ξεκινώντας τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου για τις προσπάθειες όλων σας, την συμπαράσταση και την στήριξη στο Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

17-20 Ιουνίου 2015. 3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα χορηγηθεί από την οργανώτρια αρχή.

17-20 Ιουνίου 2015. 3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα χορηγηθεί από την οργανώτρια αρχή. 17-20 Ιουνίου 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Η Ε.Ι.Ο. σε συνεργασία με τον Δήμο Σαρωνικού και την υποστήριξη των ομίλων Ναυτικός Αθλητικός Ομιλος Π. Φώκαιας «Ο Πυθέας», Ναυτικός Ομιλος Λαγονησίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗ 13/8/2013 50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ

ΓΙΟΡΤΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗ 13/8/2013 50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ 3/8/03 0Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ ΣΕΙΡΑ Ονοματεπώνυμο Σωματείο Επίδοση ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΜΥΡΤΩ ΝΑΒΕ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΡΑ 3 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΝΕΑΠΟΛΗ 4 ΚΑΡΑΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

2ος Φιλικός Αγώνας Dragster 2011 Σσμμετοτές 24-25.09.2011 Σέρρες. ΛΕ.Ν.Ο.Ε. 1/5 επιμέλεια greekdragster.com

2ος Φιλικός Αγώνας Dragster 2011 Σσμμετοτές 24-25.09.2011 Σέρρες. ΛΕ.Ν.Ο.Ε. 1/5 επιμέλεια greekdragster.com ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ OPEN 1 1 ΦΩΚΟΛΟ ΝΙΚΟ BMW TWIN TURBO METHANOL ΦΩΚΟΛΟ ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - CHEETAH TEAM 2 2 ΚΑΣΑΦΑΔΟ ΒΑΓΓΕΛΗ CAMARO ΦΩΚΟΛΟ ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ AT2 3 3 ΣΟΝΟΓΛΟΤ ΣΑΟ HONDA CIVIC TYPE R GEARTECH ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα