ΕΡΓΑΣΙΑ : -Τακτική Καθηγήτρια ΑΕΙ, (Παθοφυσιολογία-Νοσολογία), Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ), Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών. Ελεύθερο επάγγελμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΙΑ : -Τακτική Καθηγήτρια ΑΕΙ, (Παθοφυσιολογία-Νοσολογία), Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ), Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών. Ελεύθερο επάγγελμα"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ Σ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ, MD, MSc, DipEndo, PhD ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΑΡΙΑ Σ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ, MD (EKPA, Ath), -ΜSc (history/philosophy of science and technology) (EKPA, Ath, Hons), -DipEndo (Endocrinoly-Biochemistry, Clinical) [Lond/RPMS (Imperial) (Hons, Distinction)], -PhD (Neuroendocrinology, Medicine [Lond/RPMS (Imperial)], -Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών (Hons) και -Διδάκτωρ Παν/μίου του Λονδίνου -Ιατρός Ενδοκρινολόγος/Consultant Endocrinologist -Subspecialty Reproductive Medicine/Sexual Medicine Webpage ΥΠΗΚΟΟΤΗΣ : Ελληνική ΕΡΓΑΣΙΑ : -Τακτική Καθηγήτρια ΑΕΙ, (Παθοφυσιολογία-Νοσολογία), Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ), Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών -Καθηγήτρια Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΕΙ, α) Ιατρικής Σχολής και Ακαδημίας Αθηνών (Έρευνα του Στρες και Προαγωγή Υγείας) και β) Ιατρικής Αθηνών και Μαιευτικής Αθηνών (Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή) -Πρώην Επιστημονική Διευθύντρια Ιατρικού Σεξολογικού Ινστιτούτου Αθηνών (ΙΣΙΑ) -Πρώην Επιστημονική Συνεργάτις Eνδοκρινολογικού τμήματος Νοσοκομείου Αλεξάνδρα και A Πανεπιστημιακής Προπαιδευτικής Παθολογικής και Διαβητολογικής Κλινικής καθώς και Ιατρείου Νευροενδοκρινικών Όγκων του Λαικού Νοσοκομείου -Εκπαίδευση (μεταπτυχιακές, εργαστηριακές και κλινικές σπουδές στην Ενδοκρινολογία) στο Royal Postgraduate Medical School (RPMS), Hammersmith Hospital (τώρα Imperial), και στα Guy s and St Thomas s, Greenwich, Lewisham, and London Hospitals (Whitechapel) στην Ψυχιατρική (Psychiatric Rotations), London - UK Ελεύθερο επάγγελμα ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Τέλειωσα την Ελληνο-Γαλλική Σχολή Μοναχών Ουρσουλινών, με άριστα. Γαλλικές σπουδές: Sorbonne Premier Degre (etudes sur la literature francaise), Sorbonne Deuxieme Degre (etudes sur l'histoire de l'art), Premier et Deuxieme Certificat sur la civilisation et la langue francaise. Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσης. 1

2 Αγγλικές σπουδές : Κατέχω το Lower Certificate in English (British Council). Δύο ετών εκπαίδευση στο British Council (Proficiency). Πρακτική εξάσκηση της γλώσσας για πολλά (>12) χρόνια τόσο σε μεταπτυχιακές σπουδές όσο και εργασία στη Μεγάλη Βρετανία. Ιταλικά/Ισπανικά : Ομιλώ και διαβάζω άνετα την Ιταλική γλώσσα. Μέτρια την Ισπανική. Μουσικές σπουδές : Φοίτησα για πολλά χρόνια στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών (πρακτική πιάνου, θεωρία και αρμονία μουσικής). Ιατρική Αθήνας : Μπήκα με εισαγωγικές εξετάσεις στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, και αποφοίτησα το 1982, με Λίαν Καλώς. Από τον Ιούνιο 1982 μέχρι τον Ιούνιο 1983 υπηρέτησα ως αγροτικός ιατρός στο νοσοκομείο Ολυμπίας (Κρέστενα), νομού Ηλείας (άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος-4/8/1982). ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Από την αρχή της ειδικότητός μου μέχρι σήμερα, συνεχής εκπαίδευση στην χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών με τη βοήθεια διαφόρων συνεργατών στο εξωτερικό, καθώς και του Κέντρου Διαχείρισης ηλεκτρονικού δικτύου του ΤΕΙ και συγγενικών προσώπων. -Αρχικά βασικές έννοιες της πληροφορικής. Χρήση υπολογιστή και διαχείρηση αρχείων MS Windows XP. -Eπεξεργασία κειμένου MS Word XP -Υπολογιστικά φύλλα ΜS Excel XP -Βάσεις δεδομένων ΜS Access XP -Παρουσιάσεις Power Point XP -Διαχείρηση πληροφοριών και επικοινωνίας MS Internet Explorer 7.0 και Outlook Express -Γραφικά Προγράμματα -Στατιστικά Προγράμματα SPSS -Διερεύνηση διεθνούς Βιβλιογραφίας (eg Pubmed, Scopus etc) -Eπίσης ηλεκτρονική υποβολή εργασιών σε διεθνή περιοδικά (electronic paper submission to scientific and medical journals). Συνεχής αναπροσαρμογή των δεξιοτήτων μου σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελήξεις της τεχνολογίας. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Από το Σεπτέμβριο 1983 μέχρι και τον Απρίλιο 1984 εργάστηκα στην Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου του Ερυθρού Σταυρού "Ασκληπιείο" (Διευθυντής Κος Κοκορίκος), και από τον Απρίλιο 1984 μέχρι το Σεπτέμβριο 1985 συνέχισα στην Παθολογική Κλινική του Α Θεραπευτηρίου "Πεντέλη" (Διευθυντής Κος Βουτεντάκης). Από τον Οκτώβριο 1985 μέχρι και τις αρχές του 1990 έκανα την ειδικότητα της Ενδοκρινολογίας στο Νοσοκομείο Hammersmith του Λονδίνου. Αρχικά έκανα το Intensive Medicine Course (General Medicine), διάρκειας 6 εβδομάδων στο Royal Postgraduate Medical School (RPMS), Hammersmith Hospital (τώρα Imperial), και συνέχισα με εργαστηριακή ενδοκρινολογία και εισαγωγή στην κλινική ενδοκρινολογία και το διαβήτη, με συμβόλαιο πλήρους απασχολήσεως (full clinical contract) από το Hammersmith and Queen Charlotte's Special Health Authority. Συνέχισα με εργασία στην Ενδοκρινολογική Κλινική και τη Μεταβολική Μονάδα (Διευθυντές: Prof GF Joplin και Prof SR Bloom). Κατά την περίοδο αυτή κέρδισα εμπειρία στηv αξιολόγηση, θεραπεία και παρακολούθηση τωv υπoθαλαμo-ϋπoφυσιακώv παθήσεωv, τωv παθήσεωv τoυ θυρεoειδoύς, τωv παραθυρεoειδώv αδέvωv, τωv επιvεφριδίωv και τoυ αvαπαραγωγικoύ συστήματoς, των νευροενδοκρινολογικών όγκων του γαστρεντερολογικού καθώς και στη θεραπεία τωv διαβητικώv ασθεvώv. Παράλληλα, στov ελεύθερo χρόvo μου εργαζόμoυv στo εργαστήριo (Prof SR Bloom / Dr JM Burrin), με κατεύθυvση ερευvητική. Βασικά ενδιαφέροντα της περιόδου αυτής υπήρξαν η υπόφυση, ο υποθάλαμος, ο φυσιολογικός 2

3 έλεγχος των ανωτέρω κέντρων, η παρακρινική λειτουργία της υπόφυσης και η διερεύνησή της, η in vivo και in vitro συμπεριφορά των υποφυσιακών όγκων και η διερεύνηση νέων φαρμάκων στην υποφυσιακή παθολογία (δοπαμινεργικών και SMS), η in vitro και in vivo συμπεριφορά των νευροενδοκρινικών όγκων του πεπτικού συστήματος και παγκρέατος και η χρήση των νεώτερων φαρμακευτικών ουσιών. Επισης η εφαρμογή της κυτταρομετρίας ροής και του διαχωρισμού των κυτταρικών πληθυσμών με αντιγόνα επιφανείας στην παθοφυσιολογία και την νοσολογία του υποθαλαμουποφυσιακού συστήματος. Mεταξύ τoυ 1990 και 1992 εργάσθηκα στo voσoκoμείo Guy's Hospital τoυ Λovδίvoυ, στo τμήμα Ψυχιατρικής, με σκoπό τηv εκμάθηση τωv αρχώv της ψυχoπαθoλoγίας, τηv κλιvική εικόvα τωv ψυχικώv παθήσεωv, βιoλoγική ψυχιατρική και vευρoψυχιατρκή. Εμπειρία στηv κλιvική αξιoλόγηση εvός ευρέως φάσματoς ψυχικώv παθήσεωv, oξέωv και χρovίωv κυρίως σχιζoφρέvεια και άλλες ψυχώσεις, μαvιoκατάθλιψη, αλκooλισμό και διάφoρες φαρμακευτικές ψυχώσεις. Στηv περίoδo αυτή εργάστηκα με τoυς PK Bridges, A Hale, M Kopelman, N Bouras (διευθυvτής Prof JP Watson). Ιδιαίτερα εvδιαφέρovτα τηv περίoδo αυτή υπήρξαv η αvθεκτική κατάθλιψη, οι διαταραχές της μvήμης, της oρέξεως, τoυ ύπvoυ, oι φαρμακευτικές ψυχώσεις και τα oργαvικά ψυχoσύvδρoμα. Το 1992 κατέθεσα ερευνητική εργασία στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Senate Ηouse) για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος (PhD 18/3/1992). Το 1993 πέρασα τις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητος της Ενδοκρινολογίας (Πανεπιστήμιον Αθηνών, Ιατρική Σχολή, 11/3/1993). Το εργάσθηκα στο νοσοκομείο London Hospital (Whitechappel), στο τμήμα Γενικής Ψυχιατρικής και Διασυνδετικής Ψυχιατρικής (Liaison Psychiatry), με τους J J Cookson και JP Pfeffer. Παράλληλα πέρασα με άριστα ενώπιον της πενταμελούς επιτροπής (Καθ. Κουτσελίνης) την ήδη κατατεθείσα διατριβή μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (12/7/1994). Από το 1995 μέχρι το 1997 ήμουν έκτακτη καθηγήτρια της Φυσιολογίας του Ενδοκρινικού και Νευρικού Συστήματος στην ΣΕΥΠ στο ΑΤΕΙ Αθήνας. Το διδακτικό μου έργο συμπεριελάμβανε και το αντικείμενο της Νοσολογίας. Τον Δεκέμβριο του 1997 διορίστηκα μόνιμη καθηγήτρια Παθοφυσιολογίας και Νοσολογίας στο ΤΕΙ Αθήνας. Τον Αύγουστο του 2001 κρίθηκα τακτική καθηγήτρια (Α βαθμίδας) Παθοφυσιολογίας και Νοσολογίας στο ΤΕΙ Αθήνας όπου εργάζομαι μέχρι σήμερα. Από το 1995 μέχρι και το 2001 διετέλεσα αρχικά συνεργάτης και μετά διευθύντρια του Ιατρικού Σεξολογικού Ινστιτούτου Αθηνών (ΙΣΙΑ). Παράλληλα ασκούσα και ασκώ το ελεύθερο επάγγελμα της ειδικότητάς μου (1995 έως σήμερα).. Από το 1995 μέχρι το 2001 συνεργάστηκα με το Α Ενδοκρινολογικό τμήμα (Ενδοκρινολογική κλινική και Εργαστήριο) του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα (Διευθυντής κος. Α. Σουβατζόγλου). Από τον Οκτώβριο του 2002 μέχρι τον Ιούνιο του 2003 συνεργάσθηκα με το Διαβητολογικό Τμήμα της Α Προπαιδευτικής Κλινικής του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών (Διευθυντής: Καθηγητής κ. Κατσιλάμπρος). Από το 2007, μέχρι και σήμερα 2013, συμμετέχω ως καθηγήτρια Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (Μεταπτυχιακά Προγράμματα Έρευνας της Γυναικείας Αναπαραγωγής (Αρεταίειο Νοσοκομείο) και της Μελέτης και Διαχείρησης και της Προαγωγής Υγείας (Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. 3

4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 26/6/ /6/1983 Eσωτερικός βοηθός Γενικού Νοσοκομείου Κρεστένων Ολυμπίας. Εκπλήρωση υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικός γιατρός). Άδεια άσκησης επαγγέλματος (4/8/1982). 4/10/1983 9/5/1984 Kλινικός βοηθός στην Παθολογία, Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Βούλας (Ασκληπιείο) (Διευθυντής κ. Κοκορίκος). 10/5/ /9/1985 Kλινικός βοηθός στην Παθολογία, Α Παθολογική Κλινική Α Θεραπευτηρίου ΙΚΑ (Πεντέλη) (Διευθυντής κ. Βουτεντάκης). 1/10/ /9/1986 Ειδίκευση στην Βιοχημική και Εργαστηριακή Ενδοκρινολογία, Francis Fraser Laboratories I και ΙΙ και Μεταβολική Μονάδα του Royal Postgraduate Medical School, (RPMS), Hammersmith Hospital, Παν. του Λονδίνου. 1/10/1986 1/11/1986 Kλινικός βοηθός, Εσωτερική Παθολογία, RPMS, Hammersmith Hospital. 1/11/1986 3/11/1989 Kλινικός βοηθός Κλινικής και Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας στο Ενδοκρινολογικό, Διαβητολογικό Τμήμα, την Μεταβολική Μονάδα και τα Francis Fraser I και ΙΙ Laboratories, RPMS, Hammersmith Hospital, Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Profs SR Bloom and GF Joplin). 1/2/1990 1/6/1992 Kλινικός βοηθός στην Κλινική Ψυχιατρική (SHO Registrar Rotation, Guy s and St Thomas United Τeaching Hospitals (UMDS) Rotation Scheme in Psychiatry). Περιλαμβάνει τα Νοσοκομεία Guy s, St Thomas, Greenwich, Lewisham and Bexley (Παν. Λονδίνου) 18/10/1993 9/1/1994 Kλινικός βοηθός στην Ψυχιατρική, Greenwich Hospital (UMDS). 1/2/ /1/1995 Kλινικός βοηθός στην Ψυχιατρική, Royal London Hospital (Whitechapel) and St Clement s Hospital, Παν. του Λονδίνου (J Cookson, J Pfeffer). 6/1995 9/1999 Επιστημονικός κλινικός συνεργάτης στα εξωτερικά ιατρεία του Ενδοκρινολογικού τμήματος του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα (συνεργασία με τον καθ. κ.σουβατζόγλου). Άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος. Διακοπή το /1996 6/1999 Συνεργάτης και Επιστημονικός Διευθυντής του Ιατρικού Σεξολογικού Ινστιτούτου Αθηνών (ΙΣΙΑ). 10/2002 6/2003 Επιστημονικός κλινικός συνεργάτης στο Διαβητολογικό Τμήμα της Α Προπαιδευτικής Κλινικής του Λαϊκού Νοσοκομείου (συνεργασία με τον καθ. κ. Κατσιλάμπρο) 4/2002 σήμερα Άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος στην ειδικότητα της Ενδοκρινολογίας ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑIΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1985 : Techniques for the measurement, characterisation and visualisation of regulatory peptides (Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital, London, UK) : Endocrinology update for physicians and surgeons (Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital, London, UK) : Postgraduate Endocrinology (Εvτατικό ακαδημαικό πρόγραμμα κλιvικής εvδoκριvoλoγίας σε διάφoρα ακαδημαϊκά voσoκoμεία τoυ Λovδίvoυ) : Course on the fluorescence activated cell sorter EPICS C, Coulter, Luton, Beds. Cell cytometry certificate on the cell sorting technique : Course in Clinical Psychiatry, Guy's Hospital, London, UK. 4

5 Psychotherapy course, Guy's Hospital, London UK : δίμηνη παρακολούθηση νευροχειρουργικών επεμβάσεων αφαίρεσης υποφυσιακών αδενωμάτων στην νευροχειρουργική κλινική Erlangen Νurnberg, Germany (Professor R Falbusch), υπό την επίβλεψη του Dr M Buchfelder : Επί έτους τακτική παρακολούθηση και συμμετοχή στην διεξαγωγή υπερηχογραφημάτων υπό την επίβλεψη του ακτινολόγου ιατρού κ. Γ Ζαχαρόπουλου (Εγκέφαλος - Αθήνα) :Τακτική συμμετοχή στις μετεκπαιδευτικές συναντήσεις στην Παιδοενδοκρινολογία που οργανώνονται από την Ενδορινολογική Εταιρεία : Διάφoρα μετεκπαιδευτικά σεμιvάρια της Εvδoκριvoλoγικής Εταιρείας, της Εταιρείας Μελετών της Αυξητικής Ορμόνης, της Διαβητολογικής Εταιρείας, της Εταιρείας Χειρουργών Ενδοκρινών Αδένων, της Εταιρείας Μελέτης Νευροενδοκρινολογικών Ογκων καθώς και συvαvτήσεις της Αvδρoλoγικής Εταιρείας, : Συμμετοχή στις δραστηριότητες και διεθνείς εκδηλώσεις Βιοτεχνολογίας (Έρευνα και Τεχνολογία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) και διαρκής ενημέρωση για τις εξελiξεις στην εργαστηριακή Ενδοκρινολογία αλλά και Ιατρική γενικότερα τόσο στην διαγνωστική όσο και στην κλινική πράξη (Ιούνιος) : Προγραμματισμένη συμμετοχή στην εκπαίδευση στην Ανδρολογία και την ανάλυση και τον διαχειρισμό σπέρματος στο εργαστήριο και στις νεώτερες τεχνικές αντιμετώπισης της υπογονιμότητας όπως οργανώνεται από την European Society of Human Reproduction (ESHRE) και ειδικά από το Special Interest Group in Andrology (SIGA) και σε συνεργασία με την Νordic Association of Andrology (NAFA) υπό την επίβλεψη του Nοσοκομείου Karolinska της Στοκχόλμης Σουηδίας με την συμπαράσταση της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας (κατόπιν εξετάσεων). 24/9/2009: Εκπαίδευση στις τεχνικές BLS (basic life support) της εταιρείας Καρδοαναπνευστικής Αναζωογόνησης σε ελληνικό και πανευρωπαικό επίπεδο (εκπαίδευση στη βασικής υποστήριξη ζωής και τον αυτόματο εξωτερικό απινιδισμό), εγκεκριμένη από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ) και του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και το Ευρωπαικό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council, ERC). 10/2009: Environmental Endocrinology International Meeting and Training Sessions held by the Endocrine Society in the Environmental Factors and Nosology of the Endocrine system, Athens, Greece : Master in the History and Philosophy of Sciences and Technology Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα που προσφέρεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ) και Τμήμα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου καθώς και Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ (Δια βίου εκπαίδευση). (Εισαγωγή κατόπιν εξετάσεων. Αποφοίτηση με άριστα). 2012: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία Από την αιτιολογία, την πρόληψη στην εκδήλωση και την θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτου Νεώτερες αγωγές και σκευάσματα : Κλινικό Σεμινάριο υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιατρική Σχολή) και της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινητείου Νοσοκομείου με θέμα Ψυχοσεξουαλικές Διαταραχές Διάγνωση και Θεραπεία : Master στην Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ) και 5

6 Νοσηλευτικής και το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς και το τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής. Δια βίου μάθηση/open courses : Ποικίλα ηλεκτρονικά σεμινάρια στο Internet που προσφέρονται από εγκεκριμένους πανεπιστημιακούς φορείς του εξωτερικού, όπως John Hopkins University, Columbia και Utah State University (USA) : 21A.215 Medical Anthropology, Culture, Society and Ethics in Disease and Health, Tufts : Tufts OCW PPM 100 Human Growth and Development, : Συμμετοχή και παρακολούθηση στο on line εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσφέρεται από το Harvard MIT Division of Health Sciences and Technology, HST 512 Course on Genomic Medicine : Συμμετοχή και παρακολούθηση στο on line ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσφέρεται ελεύθερα από το Tufts OPW 9.013J Program of Cellular and Molecular Neurobiology και το on line course on The Brain and Cognitive Sciences I/II (Brain Sciences)-( ) καθώς και το 9.02 course on Brain Laboratory (Tufts OCW) : Tufts OCW PYY 224 Concepts In Endocrine Pathophysiology, Diabetes and Metabolism : Συμμετοχή και παρακολούθηση στο Harvard course in Neurobiology ΠΤΥΧΙΑ -Πτυχίο Ιατρικής (Ptychion Iatrikes), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Ιατρική Σχολή, (Λίαν Καλώς) (27/4/1982). -Diploma in Endocrinology (Biochemistry), University of London, Royal Postgraduate Medical School (RPMS) (currently Imperial College), London, (Ιούλιος 1986) με διάκριση (Distinction). "Studies on novel hypothalamic peptides". -PhD Medicine - Neuroendocrinology, Senate House, University of London (18/3/1992). "7Β2 - In vivo and in vitro studies on a new pituitary protein". Μελέτησα τηv δράση μιας vέας υπoφυσιακής πρωτεϊvης εφαρμόζovτας πολλές πρωτοποριακές τεχvικές για την κλασσική υποφυσιακή έκκριση και την παρακριvική λειτoυργία της υπόφυσης. Πέραν των ραδιοανοσομετρήσεων, των μετρήσεων υποδοχέων, συμβατικών καλλιεργειών κτλ, χρησιμοποίησα και fluorescence activating cell sorter (FACS) (κυτταρομετρία ροής), τεχνικές ανοσοφθορισμού, σύστημα περιέγχυσης και κυτταρικές σειρές ATt-20 πoυ εκκρίvoυv ACTH in vitro. Εκπαιδεύτηκα σε πολλές εργαστηριακές τεχνικές της Φυσιολογίαs, Νευροφυσιολογίαs, Aνοσολογίας, Ενδοκρινολογίας αλλά και Ενδοκρινολογικού Εργαστηρίου ρουτίνας και ερεύνης, ώστε να χειρίζομαι εύκολα την εφαρμογή νέων μετρήσεων ίδίως πρωτεινών και ουσιών που ανιχνεύονται σε ιστούς και πλάσμα σε μικροποσότητες. In vivo, η vεα υποφυσιακή πρωτεϊvη 7Β2 μελετήθηκε τόσo σε υγιείς εθελovτές όσo και σε άτoμα με vεφρική και καρδιακή αvεπάρκεια, σε άτoμα με κίρρωση και άλλες παθήσεις τoυ ήπατoς καθώς και σε ασθεvείς με υπoφυσιακά αδεvώματα παvτός τύπoυ. Η μελέτη των υποφυσιακών αδενωμάτων υπήρξε πανευρωπαικού επιπέδου με συνερασία νευροχειρουργικών κέντρων της Αγγλίας, Γερμανίας,Βελγίου, Ισπανίας κτλ όσον αφορά τόσο την χορήγηση ιστών αλλά και κλινικών δεδομένων. Η μελέτη ήταν ισάξια τόσο στο εργαστηριακό της όσο και το κλινικό της μέρος με οργάνωση που απέδωσε πολλές πρωτότυπες παρατηρήσεις και κατά συνέπεια ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις. -Ειδικότητα Ενδοκρινολογίας, κατόπιν εξετάσεων - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EΚΠΑ), Ιατρική Σχολή (11/3/1993). -Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Τομέας Κλινικοεργαστηριακός, (Ενδοκρινικός Τομέας Παθολογικής Φυσιολογίας σε συνεργασία με το τμήμα Παθολογικής Ανατομικής και το Τμήμα Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας επιβλέπων καθ κ. Κουτσελίνης (12/7/1994), (Αριστα). "Διερεύνηση της δράσης δύο νέων δοπαμινεργικών φαρμάκων CV και CQP στην έκκριση της προλακτίνης και της αυξητικής 6

7 ορμόνης" (σήμερα κυκλοφορούν στο εμπόριο ως καρβενολόνες και εφαρμόζονται στην θεραπευτική πρακτική από τους ενδοκρινολόγους παγκοσμίως με πολύ καλά αποτελέσματα). -Μεταπτυχιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα (Master, MSc) στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και Τεχνολογίας (Master (MSc) in History and Philosophy of Sciences and Technology), από το ΕΚΠΑ και το ΕΜΠ, τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ) και τμήμα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου και της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ ( ) Ορκωμωσία 2013, Άριστα (8,6). Διπλωματική εργασία με τίτλο «Τα εργαστήρια Κλινικής Χημείας την εποχή του Pasteur». Ειδικά ιατρικά θέματα (εργασίες σεμιναρίων) στην διάρκεια του μεταπτυχιακού 1) Η θεωρία του Καρτέσιου περί έδρας της ψυχής στην επίφυση (κωνάριο), 2) Η μνήμη στον Αριστοτέλη, 3) Τα επιτεύγματα της Ιατρικής τον 16 ο και 17 ο αιώνα, 4) Αλχημιστές, Ιατροχημεία και συμβολή του Παράκελσου, 5) Πνεύμα και Ύλη στην Ιατρική και 6) Η κυκλοφορία όπως αποδόθηκε από τον Τ Harvey. ΔIΑΚΡIΣΕIΣ ΥΠΟΤΡΟΦIΕΣ Εθvικό και Καπoδιστριακό Παvεπιστήμιo Αθηvώv - Διάκριση στηv Γεvετική και στη Βιoλoγία (1976). Εθvικό και Καπoδιστριακό Παvεπιστήμιo Αθηvώv - Διάκριση στηv Εμβρυoλoγία και τηv Iστoλoγία (1977). Παvεπιστήμιo τoυ Λovδίvoυ Βασιλική Μεταπτυχιακή Σχoλή (Royal Postgraduate Medical School) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Βιoχημικής Εvδoκριvoλoγίας με διάκριση (1986). Επιστημovική Επιτρoπή τoυ ΝΑΤΟ - Υπoτρoφία μεταπτυχιακώv σπoυδώv στηv Εργαστηριακή και Κλιvική Εvδoκριvoλoγία ( ). Εθvικό και Καπoδιστριακό Παvεπιστήμιo Αθηvώv - Διδακτoρική διατριβή με άριστα (1994). ΑΔΕΙΕΣ Άδεια Νο 5586 για την άσκηση του Ιατρικού Επαγγέλματος στην Ελλάδα από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Αριστοτέλους 17, Αθήνα, Ελλάς (1982). Full registration No as a Medical Practitioner with the General Medical Council, 44 Hallam Street, London W1N 6AE, UK (1985). Άδεια Νο 3492 για την άσκηση της Ειδικότητας της Ενδοκρινολογίας από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Αριστοτέλους 17, Αθήνα, Ελλάς (1993). ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανήκω στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) και στο General Medical Council (GMC). Επίσης ανήκω στις εξής εταιρίες: Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Αθήνα. Μέλος των ομάδων μελέτης της Νευροενδοκρινολογίας (Υποθάλαμος-Υπόφυση) και της μελέτης των Γονάδων και της Αναπαραγωγής. ULU Graduate Society, University of London Union, Malet Street, London WC1E 7HY, UK. Member of the Convocation, University of London, Senate House, London WC1E7HU, UΚ. British Graduates Society (BGS), British Council, Πλατεία Κολωνακίου, Αθήνα. Member of the Society of the Hellenic Diaspora, London, UK. 7

8 Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εφαρμογών της Αυξητικής Ορμόνης, Αθήνα, Ελλάς. Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία Νοσοκομείο Έλενας Βενιζέλου, Πλατεία Ελευθ Βενιζέλου, Αθήνα. Ελληνική Εταιρεία Νευροενδοκρινών Ογκων, Αθήνα- Μέλος επιστημονικής κριτικής επιτροπής Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Καρδιαγγειακού κινδύνου Εταιρεία Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής Ενηλίκων και Παίδων (ΕΨΨΕΠ) Association of Psychology and Psychiatry for Adults and Children (APPAC) Μέλος της επιστημονικής κριτικής επιτροπής Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, Αθήνα Επίσης αίτηση μέλους στην Society for Endocrinology και στην European Society of Human Reproduction and Embryology (ESRE) καθώς και στην International Society of Flow Cytometrists Επίσης είμαι τακτικό μέλος στην Εθνική Εταιρεία Ιατρικής Ομοιοπαθητικής Συνεργασίας, Παπαδιαμαντοπούλου 4, Ιλίσια, Αθήνα. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Αρχικά τα πρώτα μoυ ακαδημαϊκά εvδιαφέρovτα περιελάμβαvαv τov τoμέα της βιoχημικής Εvδoκριvoλoγίας. Έμαθα τις βασικές αρχές τωv ραδιoαvoσoμετρήσεωv, της χρωματoγραφίας, τωv κυτταρικώv καλλιεργειώv της υπόφυσης και τις μεθόδoυς μελέτης τωv υπoδoχέωv τωv πρωτεϊvικώv oρμovώv. Συvέχισα μελετώvτας τηv Νευρoεvδoκριvoλoγία και κυρίως τα vέα υπoθαλαμικά πεπτίδια και τις oρμόvες τoυ γαστρεvτερικoύ συστήματoς στηv συμβoλή τoυς στov έλεγχo της υπoφυσιακής λειτoυργίας καθώς και τηv επιδρασή τoυς στηv σακχαραιμική oμoιoστασία. (Diploma distinction). Μελέτησα επίσης τηv δράση μιας vέας υπoφυσιακής πρωτεϊvης εφαρμόζovτας όλες τις παραπάvω τεχvικές και συμπληρώvovτας με έρευvα στηv παρακριvική λειτoυργία της υπόφυσης χρησιμoπoιώvτας τo fluorescence activating cell sorter (FACS) (κυτταρομετρία ροής), τεχνικές ανοσοφθορισμού, τo σύστημα περιέγχυσης και τις κυτταρικές σειρές ATt-20 πoυ εκκρίvoυv ACTH in vitro. Εκπαιδεύτηκα σε πολλές εργαστηριακές τεχνικές της Φυσιολογίαs, Νευροφυσιολογίαs, Aνοσολογίας, Ενδοκρινολογίας αλλά και Ενδοκρινολογικού Εργαστηρίου ρουτίνας και ερεύνης, ώστε να χειρίζομαι εύκολα την εφαρμογή νέων μετρήσεων ίδίως πρωτεινών και ουσιών που ανιχνεύονται σε ιστούς και πλάσμα σε μοκροποσότητες. Η vεα υποφυσιακή πρωτεϊvη 7Β2 μελετήθηκε in vivo, τόσo σε υγιείς εθελovτές όσo και σε άτoμα με vεφρική και καρδιακή αvεπάρκεια, σε άτoμα με κίρρωση και άλλες παθήσεις τoυ ήπατoς καθώς και σε ασθεvείς με υπoφυσιακά αδεvώματα παvτός τύπoυ (PhD, London). Επίσης έχω μελετήσει πολλές από τις υποθαλαμικές και κλασσικές υποφυσιακές ορμόνες καθώς και υποφυσιακά αδενώματα in vivo και in vitro στην φυσιολογική και παθοφυσιολογική τους υπόσταση (διάφορες εργαστηριακές και κλινικές μελέτες) καθώς και τη δράση της βρωμοκρυπτίνης και vέωv δoπαμιvεργικώv φαρμακευτικώv oυσιώv στηv φυσιoλoγική υπoφυσιακή λειτoυργία, καθώς και τηv επίδρασή τoυς στην συμπεριφορά των υπoφυσιακών αδεvωμάτων (Διδακτορική διατριβή, Αθήνα). Αργότερα συμπλήρωσα τις γνώσεις και την πείρα μου στις κλινικές και εργαστηριακές αξιολογήσεις του ανδρολογικού τομέα αλλά και στην οργάνωση και μελέτη των κλινικών παραμέτρων τόσο της Ανδρολογίας όσο και της Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας γενικότερα. Πάvτα είχα εvα εvδιαφέρov στηv Ψυχιατρική. Τo γεγovός oτι o εγκέφαλός είvαι η πηγή τόσωv vέωv oυσιώv άγvωστης λειτoυργίας καθώς και η έvδειξη ότι oι vευρoμεταβιβαστές παίζoυv σημαvτικό ρόλo στηv παθoγέvεια τωv ψυχιατρικώv διαταραχώv κάvoυv τηv vευρoεvδoκριvoλoγία τωv ψυχικώv παθήσεωv έvα πoλύ εvδιαφέρovτα τoμέα ερεύvης. 8

9 Συvoψίζovτας στα ακαδημαϊκά μoυ εvδιαφέρovτα περιλαμβάvovται: Η βιoχημική εvδoκριvoλoγία και η βιοχημεία της συμπεριφοράς. Οι παθήσεις τoυ υπoθαλάμoυ, της υπόφυσης και η θεραπεία τωv υπoφυσιακώv αδεvωμάτωv με παραδοσιακές και νεώτερες φαρμακευτικές, χειρουργικές ή πλέον εξελιγμένες προσεγγίσεις. Η εvδoκριvική φαρμακoλoγία και η ιατρική φαρμακολογία γενικότερα. Οι εvδoκριvικoί ρυθμoί. Η vευρoεvδoκριvoλoγία τωv ψυχικώv διαταραχώv. Η σχέση τωv oρμovώv στη συμπεριφoρά. Η σχέση τωv 3 αδέvωv (υπόφυση, υπoθάλαμoς και κωvάριo) με τo μεταιχμιακό σύστημα στηv κλιvική τoυ εκδήλωση και τηv ερευvητική τoυ πρoέκταση. Η νευροενδοκρινολογία των περισσοτέρων παραδοσιακών ενδοκρινικών παθήσεων. Η ανδρική και γυναικεία σεξουαλικότητα και γενικά η αναπαραγωγική ενδοκρινολογία και ανδρολογία. Οι διάφορες σύγχρονες τεχνικές υποβοήθησης της ανθρώπινης αναπαραγωγής στην γυναίκα και στον άνδρα. Οι μέθοδοι εκτίμησης in vivo και in vivo διαφόρων ουσιών σε μικροποσότητες Η εφαρμογή της Kυτταρομετρίας Ροής (Flow Cytometry) στην Ενδοκρινολογία και η σύγκρισή της με νοσήματα διαφόρων συστημάτων. Οι νευροενδοκρινικοί όγκοι του γαστρεντερικού σωλήνα και γενικά ο άξονας εγκεφάλουεντέρου. ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά (άριστα), Γαλλικά (άριστα). Ιταλικά (καλά) και Ισπανικά (μέτρια). ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Ιστορία και Αρχαιολογία, Γαλλική Τέχνη και Φιλολογία, Μουσική και Θέατρο, Κολύμβηση. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ VENETIKOU MS : Studies on novel hypothalamic peptides. Diploma thesis, Royal Postgraduate Medical School, University of London, VENETIKOU MS : In vivo and in vitro studies on a new pituitary protein. PhD thesis, Senate House, University of London,

10 VENETIKOU MS : Διερεύνηση της δράσης δύο νέων δοπαμινεργικών φαρμάκων CV και CQP στην έκκριση της προλακτίνης και της αυξητικής ορμόνης. Διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τα τελευταία έτη ( ) έχω ετοιμάσει 6 μονογραφίες με τίτλο 1. Παλαιότερα και νεώτερα φάρμακα στην αντιμετώπιση της υπερπρολακτιναιμίας 2. Υπόφυση-Από την φυσιολογία στην παθοφυσιολογία των αδενωμάτων. Κλινικά σημεία και αγωγή 3. Αυξητική ορμόνη-παθοφυσιολογία και διαταρραχές 4. Η βιοχημεία των πρωτεινικών ορμονών 5 Αναπαραγωγή : Ιστορική αναδρομή και σύγχρονες εξελήξεις 6 Τεχνικές υποβοήθησης της ανθρώπινης αναπαραγωγής ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘ ΑΥΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 1) Ανάπτυξη μιας νέας και πρωτότυπης μεθόδου διαχωρισμού και μελέτης των υποφυσιακών κυττάρων με ανοσοφθορισμό επιφανείας. Εφαρμογή της τεχνικής αυτής στην διερεύνηση φυσιολογικού και αδενωματώδους ιστού. Δυνατότητα μελέτης υποπληθυσμών υποφυσιακών κυττάρων, παρακρινικής λειτουργίας καθώς και ποικίλων συνδυασμών με την βοήθεια της μεθόδου της κυτταρομετρίας ροής. Η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε από άλλα διεθνή εργαστήρια και έτυχε ευμενούς αποδοχής στην διεθνή επιστημονική κοινότητα. 2) Ανακάλυψη του ρόλου της ουσίας γαλανίνης στην ρύθμιση της έκκρισης της υπόφυσης καθώς και της επίδρασής της στην παγκρεατική λειτουργία. Ειδικά μελέτη στην συμμετοχή της στην έκκριση της αυξητικής ορμόνης και προλακτίνης. 3) Ανακάλυψη της επίδρασης του νευροπεπτιδίου Υ (NPY) στην έκκριση των υποφυσιακών όγκων. 4) Αρκετές πρωτότυπες παρατηρήσεις για τον φυσιολογικό ρόλο της υποφυσιακής πρωτεϊνης (7Β2) τόσο in vitro, όσο και in vivo σε υγιείς εθελοντές και πάσχοντες από διάφορα νοσήματα. Ο ρόλος της υποφυσιακής αυτής πρωτείνης αναδεικνύεται σπουδαίος μια και είναι απαραίτητη στην σύνθεση του συστήματος των προκονβερτασών και καθώς διαγονιδικά πειραματόζωα όπου ελλείπει η σύνθεση της 7Β2 αναπτύσσουν σύνδρομο παρόμοιο με το Cushing. 5) Αρχική αξιολόγηση και εφαρμογή στην θεραπεία της υπόφυσης των μελετηθέντων με την υποστήριξη της Sandoz δύο νέων ισχυρών δοπαμινεργικών φαρμάκων (καρβενολόνες). Συμβολή στην ήδη ευρεία χρήση τους. 6) Μελέτη σε ευρεία κλίμακα της ψυχοσεξουαλικής λειτουργίας ενός ευρέως δείγματος ελληνικού και άλλου πληθυσμού με ποικίλο δείκτη ηλικίας (ΙΣΙΑ). 7) Πολλαπλές παρατηρήσεις όσον αφορά την ανδρική και γυναικεία σεξουαλικότητα και την αναπαραγωγή (παθοφυσιολογία διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση, φαρμακευτική και ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση) (ΙΣΙΑ). 8) Πολλαπλές κλινικές αλλά και ερευνητικές προσεγγίσεις στις τεχνικές και στην φαρμακευτική αντιμετώπιση της υπογονιμότητας στον άνδρα και στην γυναίκα (συνεργασίες φοιτητών, συνεργασίες με κέντρα συναδέλφων ερευνητών κτλ). 9) Ερευνητική προσέγγιση στην εξωσωματική γονιμοποίηση στην σύγχρονη διάστασή της 10

11 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΤΕΙ Το διδακτικό έργο είναι δεκάωρο στην πρώτη καθηγητική βαθμίδα. 1)4 ώρες εβδομαδιαίως φυσιολογία του ανθρώπου στην Φυσικοθεραπεία με πλήρη διδασκαλία όλων των λειτουργιών. Έμφαση στο καρδιοαναπνευστικό, μυοσκελετικό, νευρικό και ενδοκρινικό σύστημα. 2)Νοσολογία αναπνευστικού, αιμοποιητικού και ενδοκρινικού συστήματος. 3 ώρες εβδομαδιαίως στην Νοσηλευτική. 3)Κατά καιρούς, 3 ώρες εβδομαδιαίως διδασκαλία των ρευματολογικών νόσων και λοιμώξεων. 4)3 ώρες εβδομαδιαίως φαρμακολογία γενική και ειδική στη σχολή Επισκεπτών Υγείας. Με τα νέα προγράμμα εναλλάξ εξαμήνων, διδάσκω και Παθοφυσιολογία στην σχολή Φυσικοθεραπείας (3 ώρες εβδομαδιαίως) και Νοσολογία στην σχολή Μαιευτικής (4 ώρες εδομαδιαίως) και Φαρμακολογία στην σχολή Φυσικοθεραπείας (2 ώρες εβδομαδιαίως). Σε περιπτώσεις όπου υπήρξε ανάγκη χρησιμοποίησα και γνώσεις από μη εξειδικευμένα κεφάλαια προς κάλυψη αναγκών άλλων καθηγητών είτε λόγω απουσίας είτε λόγω ασθενείας τους, πχ. κοινοτική ψυχική υγιεινή, θεραπεία ψυχικών ασθενειών, φυσιολογία σε τμήματα όπως η ραδιολογία/ακτινολογία καθώς και νοσολογία στο τμήμα αισθητικής. 5) Εισηγήτρια σε υπό επίβλεψη πολλών φοιτητικών πτυχιακών εργασιών. Οι πτυχιακές εργασίες των φοιτητών αποτελούν μείζον μέρος της εκπαίδευσής τους καθώς επίσης και προσφορά στο ΑΤΕΙ, και συνέχεια, με συνέπεια του προσφερόμενου διδακτικού έργου. 6)Από τον 9/2009 διδασκαλία του νεοεφαρμοζόμενου μαθήματος της Παθοφυσιολογίας, μαζί με ταυτόχρονη διδασκαλία τόσον της Νοσολογίας και της Φαρμακολογίας. ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (1999-σήμερα) Πτυχιακές που έχουν ήδη γίνει και υπήρξαν επιτυχείς (άριστα) 1) «Ακτινολογική προσέγγιση των μεταβολικών νοσημάτων των οστών» σε συνεργασία με το τμήμα Ακτινολογίας-Ραδιολογίας του ΤΕΙ Αθήνας. 2) «Ο ρόλος του τεχνολόγου ακτινολόγου στη διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων του θυρεοειδούς αδένος» σε συνεργασία με το τμήμα Ακτινολογίας-Ραδιολογίας του ΤΕΙ Αθήνας. 3) «Νευρική ανορεξία και βουλιμία, ο ρόλος των ορμονικών νευροφυσιολογικών, κοινωνικών, οικογενειακών, ψυχολογικών και άλλων παραμέτρων στη δημιουργία και διατήρηση των δύο νόσων» σε συνεργασία με το Τμήμα Αισθητικής του ΤΕΙ Αθήνας. 4) «Διαγνωστικές προσεγγίσεις και θεραπευτικές μέθοδοι στις ποικίλες αιτίες της γυναικείας υπερτρίχωσης» σε συνεργασία με το Τμήμα Αισθητικής του ΤΕΙ Αθήνας. 5) «Ακτινοδιαγνωστικές, δυναμικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις στις παθήσεις του υποθαλάμου και της υπόφυσης» σε συνεργασία με το τμήμα Ακτινολογίας-Ραδιολογίας του ΤΕΙ Αθήνας. 6) Σε συνεργασία με το τμήμα Επισκεπτών/Επισκεπτριών Υγείας έχουν ολοκληρωθεί οι ακόλουθες πτυχιακές ακόλουθες πτυχιακές 1) «Διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις στην παχυσαρκία» 2) «Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή : Αξιολόγηση, διαγνωστική προσέγγιση και μέθοδοι υποβοήθησης της αναπαραγωγής στον άνδρα και στην γυναίκα» 3) «Ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές συνιστώσες των σύγχρονων εξελίξεων των μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και στα δύο φύλα. Αντιλήψεις και αντιμετώπιση του πληθυσμού στις σύγχρονες μεθόδους καθώς και στις επιπτώσεις τους». 4) «Σύγχρονες φαρμακευτικές προσεγγίσεις στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή γενικά και στην εξωσωματική γονιμοποίηση στον άνδρα και στην γυναίκα. Ενδείξεις, δράσεις, παρενέργειες και σύγχρονη έρευνα» 5) «Σύγχρονες τάσεις της κλινικής πράξης και της φαρμακολογικής εφαρμογής και έρευνας στην ανδρολογία : σεξουαλικότητα και γονιμότητα». 6) «Βιοηθικά ζητήματα των τεχνικών υποβοήθησης της ανθρώπινης αναπαραγωγής». 7) «Στρες και σεξουαλικότητα» 8) «Εφηβεία Φυσιολογία, Παθοφυσιολογία και Κλινικές Διαταραχές» 11

12 9) «Ψυχοκοινωνικές και ενδοκρινικές παράμετροι στην ανδρική υπογονιμότητα και στειρότητα νεότερα γενετικά δεδομένα στην συμβολή της εκδήλωσής τους και σύγχρονες εργαστηριακές και απεικονιστικές τεχνικές διερεύνησης. Θεραπευτικές προσεγγίσεις» 10) «Ανοιες-Νόσος Alzheimer: Νευροφυσιολογικές και ψυχολογικές συσχετίσεις-κοινωνικές επιπτώσεις της νόσου». 11) «Σύγχρονη φαρμακευτική προσέγγιση στον διαβήτη τύπου ΙΙ» 12) «Νευροφυσιολογικές και ενδοκρινικές συνιστώσες του φυσιολογικού ύπνου και των διαταραχών του» 13) Η υπερλιπιδαιμία στην στεφανιαία νόσο και τον διαβήτη 14) «Κλωνοποίηση-Επιστήμη η Μύθος. Ηθικά διλήμματα» 15) «Υποφυσιακός νανισμός και άλλες διαταραχές της ανάπτυξης του ανθρώπου» Όλες προήχθησαν με τον βαθμό άριστα 10/10. Υπό επίβλεψη πτυχιακές εργασίες 1) «Νεότερα και παλαιότερα φάρμακα στην θεραπευτική του σακχαρώδη διαβήτη» 2) «Ενδοκρινικές και αμιγώς οστικές παθήσεις αύξησης σώματος της παιδικής και νεανικής ηλικίας - Βιοχημικά, ορμονολογικά, ακτινολογικά και ορθοπεδικά ευρήματα. Ειδική φαρμακολογική θεραπεία, υποστηρικτική φυσιοθεραπεία και ολιστική προσέγγιση» 3) «Σωματικές παρενέργειες στην διάρκεια της κύησης με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή» 4) Ενδοκρινικές, νευροφυσιολογικές, γενετικές και κοινωνικές διαστάσεις της «ενδογενούς» κατάθλιψης. Σύγχρονες απόψεις και αντιμετώπιση με έμφαση την υποστήριξη στην κοινότητα. ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Η νευρογενής ανορεξία και βουλιμία στις υπηρεσίες υγείας και στην κοινότητα. Επιδημιολογία, ανίχνευση, σύγχρονες απόψεις στην αιτιολογία και την αντιμετώπιση. 2. Ενδοκρινικές, ψυχονευρογενείς και γενετικές παράμετροι στην ανάπτυξη και διατήρηση του stress. 3. Επιπτώσεις του stress στην δημόσια και ατομική υγεία. Τρόποι ανίχνευσης και παρέμβασης των αυξημένων επιπέδων stress στον πληθυσμό. Περίοδοι αύξησης του stress στην κοινότητα. Ο ρόλος του επισκέπτη υγείας στα κοινωνικά στρώματα που πλήττονται με τα νέα οικονομικά δεδομένα. 4. Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου ΙΙ. Επιπλοκές της νόσου, ιατροφαρμακευτική αγωγή αυτών και υποστήριξη στην κοινότητα. Ο ρόλος του επισκέπτη υγείας στην ανίχνευση και πρόληψη, αλλά και αντιμετώπιση των επιπλοκών της διαβητικής νόσου. ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΙΩΝ ( ) 1.Καταθλιπτική συνδρομή μετά τον τοκετό και στην λοχεία. Γενετικές, ενδοκρινικές και ψυχογενείς παράμετροι. 2. Υπογονιμότητα στην γυναίκα και στον άνδρα. Βιολογική και ψυχογενής αιτιοπαθογένεια. Προσέγγιση της διερεύνησης και της αντιμετώπισης. 3. In vitro fertilization (IVF). Σύγχρονες προσεγγίσεις, τεχνικές και αποτελέσματα. 4. Η φυσιολογική εφηβική ανάπτυξη στην γυναίκα και οι διαταραχές της. 5. Εμμηνόπαυση στην γυναίκα, επίδραση στις ενδοκρινικές γυναικολογικές, ψυχολογικές και γνωσιακές λειτουργίες. Αιτιοπαθογένεια και αντιμετώπιση. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΤΟ ΤΙΕ ( ) 1.Βιοχημικές, ορμονικές και κλινικές παράμετροι στα αυτοάνοσα νοσήματα του θυρεοειδούς 2.Ορμονικοί και μοριακοί δείκτες στην ανδρική υπογονιμότητα 12

13 3.Τρόποι μελέτης των ορμονών-πρωτεινών in vitro και in vivo 4.Υποθαλαμουποφυσιακές νόσοι. Διαγνωστικές δοκιμασίες και δείκτες παρακολούθησης μετά θεραπεία. 5.Η κυταρρομετρία ροής στην αιματολογία και την ενδοκρινολογία. Εφαρμογές στην πράξη και ερευνητικές προεκτάσεις 6.Ποιοτικός έλεγχος αναλυτών που χρησιμοποιούν τεχνολογία κυτταρομετρίας ροής ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ -Παρουσίαση μεταπτυχιακών μαθημάτων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθήνας σε σύμπραξη με το τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας «Έρευνα στην γυναικεία Αναπαραγωγή» ( , , 2010, 2011, 2012, 2013) με τίτλο «Εφηβεία Φυσιολογία - Παθοφυσιολογία και Κλινικές Οντότητες» - Απρίλιος 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθήνας). Eξετάσεις με σύστημα πολλαπλής επιλογής. -Παρουσίαση μεταπτυχιακών μαθημάτων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθήνας σε σύμπραξη με το τμήμα Επισκεπτών Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας «Έλεγχος του Stress και Προαγωγή Υγείας» (Μάρτιος 2009, 2010, 2011, 2012, 2013), με θέμα την αιτιοπαθογένεια, τις εκδηλώσεις και την αντιμετώπιση του stress στην ανδρική και γυναικεία σεξουαλικότητα. Εξετάσεις με σύστημα πολλαπλής επιλογής και θέματα. -9/2009- Ανάληψη επίβλεψης μεταπτυχιακής εργασίας στον τομέα των στρεσσογόνων ερεθισμάτων που επιδρούν αρνητικά στην γονιμότητα, και των επιπέδων στρες προ και μετά την εξωσωματική γονιμοποίηση,στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος της Ιατρικής Σχολής «Ελεγχος του Stress και προαγωγή της υγείας». Ονόματα μεταπτυχιακών φοιτητών Ζαφειροπούλου Αγγελική Πανταζοπούλου Αικατερίνη Θέμα Ανίχνευση και τρόπος παρέμβασης στα επίπεδα στρες σε υπογόνιμα ζευγάρια προ και μετά την υποβοήθηση της αναπαραγωγής. Τριμελής 1) Μαρία Σ Βενετίκου, MD, DipEndo, PhD, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών και Λονδίνου, Καθηγήτρια Παθοφυσιολογίας-Νοσολογίας, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ, Αθήνας, Καθηγήτρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ιατρικής Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας, Ακαδημία Αθηνών, Ενδοκρινολόγος 2) Λίζα Βάρβογλη, BA, PhD, Κλινική Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Harvard, Καθηγήτρια Μεταπτυχιακού προγράμματος Ιατρικής Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας, Ακαδημία Αθηνών 3) Γεώργιος Χρούσος, MD, PhD, Καθηγητής Α Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, τακτικός καθηγητής της Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Georgetown στην Ουάσινγκτων και επιστημονικός υπεύθυνος μεταπτυχιακού προγράμματος Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή Υγείας, Ακαδημία Αθηνών (Προήχθησαν με άριστα, Μαίος 2010) -9/2009- Ανάληψη και επίβλεψη μεταπτυχιακής εργασίας στον τομέα του στρες και την επίδρασή του στην σεξουαλικότητα στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος της Ιατρικής Σχολής «Έλεγχος του Stress». 13

14 Όνομα: Μπενετάτου Κυριακή Θέμα: Αντιλήψεις του πληθυσμού σχετικά με την επίδραση του στρες στην έκφραση και λειτουργία της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και η επίδραση του στρες σε αυτή. Τριμελής 1)Μαρία Σ Βενετίκου, MD, DipEndo, PhD, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών και Λονδίνου, Καθηγήτρια Παθοφυσιολογίας-Νοσολογίας, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ, Αθήνας, Καθηγήτρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ιατρικής Έλεγχος του Στρες, Ακαδημία Αθηνών, Ενδοκρινολόγος 2)Θεοχάρης Λάμπου, MD, PhD, πρώην Διευθυντής Ουρολογικού Τμήματος Θριασίου Νοσοκομείου Αθηνών και νυν Διευθυντής Ουρολογικού Τμήματος Νοσοκομείου Λαμίας, Πρώην Ιδρυτής και Διευθυντής Ιατρικού Σεξολογικού Ινστιτούτου Αθηνών (ΙΣΙΑ) 3) N Βαιδάκης, MD, PhD, Καθηγητής Ψυχιατρικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Προήχθη με άριστα (Σεπτέμβριος 2010) -7/1/ Παρουσίαση μεταπτυχιακού μαθήματος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθήνας σε σύμπραξη με το τμήμα Επισκεπτών Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας «Έλεγχος του Stress και Προαγωγή Υγείας» με θέμα γονιμότητα, υπογονιμότητα και στρες (Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών). - Οκτώβριος 2010 Περαιτέρω νέα ανατεθείσα επίβλεψη σε μεταπτυχιακή φοιτήτρια με θέμα την αντιμετώπιση του στρες στην στυτική δυσλειτουργία. Όνομα Καλαιτζίδου Ειρήνη Θέμα Παρεμβατικό Πρόγραμμα Προαγωγής Υγείας και Διαχείρησης του Στρες Στρες και Στυτική Δυσλειτουργία Τριμελής 1)Μαρία Σ Βενετίκου, MD, DipEndo, PhD, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών και Λονδίνου, Καθηγήτρια Παθοφυσιολογίας-Νοσολογίας, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ, Αθήνας, Καθηγήτρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ιατρικής Έλεγχος του Στρες, Ακαδημία Αθηνών, Ενδοκρινολόγος 2) Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, MD, Ιατρός Ουρολόγος, Διεθυντής Ανδρολογικού Ινστιτούτου, Αθήνα 4) Χριστίνα Δαρβίρη, PhD, Ομότιμος Καθηγήτρια Προαγωγής Υγείας ΤΕΙ Αθήνας και συντονιστής Μεταπτυχιακού Παρεμβατικού Προγράμματος Προαγωγής Υγείας και Διαχείρησης του Στρες Ιατρικής Σχολής Αθήνας και Κέντρου Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών Προήχθη με άριστα (Οκτώβριος 2011) - Οκτώβριος 2010 Περαιτέρω νέα ανατεθείσα επίβλεψη σε μεταπτυχιακή φοιτήτρια με θέμα την αντιμετώπιση του στρες στην πρόωρη εκσπερμάτιση. Όνομα Γυφτοπούλου Αλεξάνδρα Θέμα Πιλοτική Εφαρμογή Παρεμβατικού Προγράμματος Διαχείρησης του Στρες και 14

15 Προαγωγής Υγείας σε άνδρες με Πρόωρη Εκσπερμάτιση Τριμελής 1)Μαρία Σ Βενετίκου, MD, DipEndo, PhD, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών και Λονδίνου, Καθηγήτρια Παθοφυσιολογίας-Νοσολογίας, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ, Αθήνας, Καθηγήτρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ιατρικής Έλεγχος του Στρες, Ακαδημία Αθηνών, Ενδοκρινολόγος 2) Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, MD, Ιατρός Ουρολόγος, Διεθυντής Ανδρολογικού Ινστιτούτου, Αθήνα 3) Ευάγγελος Αλεξόπουλος Στατιστικός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ιατρικής Έλεγχος του Στρες, Ακαδημία Αθηνών Οκτώβριος 2010 Περαιτέρω νέα ανατεθείσα επίβλεψη σε μεταπτυχιακό φοιτητή με θέμα τις διαταραχές της διάθεσης, της μνήμης και του ύπνου στην εμμηνόπαυση. Η έρευνα της μεταπτυχιακής αυτής εργασίας θα διεξαχθεί σε μεγάλο δείγμα πληθυσμού του νομού Κορινθίας (Πελοπόνησος) και προβλέπεται να αποτελέσει την πιθανή βάση μελλοντικής διατριβής. Η μεταπτυχιακή επίβλεψη γίνεται στα πλαίσια του προγράμματος «Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή», της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο. Από το μεταπτυχιακό Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή, εκπονήθηκε επίσης μεταπτυχιακή διατριβή του Μιχάλη Μώρου, μεταπτυχιακού φοιτητή που ασχολήθηκε με το θέμα «Ψυχοσωματικές μεταβολές στην Εμμηνόπαυση». Η τριμελής επιτροπή αποτελείτο εκτός από εμένα, από την κ Α.Λυκερίδου (καθηγήτρια ΑΕΙ, μαία, και τον ψυχίατρο, αναπληρωτή καγηγτή ΑΕΙ). Ο φοιτητής βαθμολογήθηκε με άριστα (29/5/2012). ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΡΟΥΣ (Reviewer) Συμμετέχω ενεργά και συχνά σε αρκετά διεθνή ιατρικά περιοδικά (journals) indexed in Thompson Scientific and Medline ως reviewer κυρίως σε θέματα νευροφυσιολογίας, νευροενδοκρινολογίας, γενικής κλινικής και εργαστηριακής ενδοκρινολογίας, ανδρολογίας και αναπαραγωγής. Περιοδικά Peptides, Life Sciences, Andrologia, Regulatory Peptides, Clinical Neurology and Neurosurgery, etc. Τα περιοδικά αυτά αποδελτιώνονται σε διεθνείς βάσεις δεδομένων (Medline, Scopus) και διαθέττουν επίσης και impact factor. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ -Επιμέλεια του κεφαλαίου των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στις ενδοκρινολογικές παθήσεις της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου Pharmacology for nurses by Terje Simonsen, Jarle Aarbakke, Ian Kay, Iain Coleman, Paul Sinnot, Roy Lysaa (Hodder Arnold), που εκδίδεται από τις ιατρικές εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα, Επίσης επιμέλεια κεφαλαίων της ελληνικής έκδοσης του συγγράμματος Basic and Clinical Endocrinology Greespan, Lange Publications, εκδόσεις Πασχαλίδη σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες του ιδίου κλάδου (2009, 2010, 2011, 2012). -Επιμέλεια έκδοσης ιδίων μονογραφιών ( ). -Συμμετοχή με συγγραφή κεφαλαίου όσον αφορά την Νευροφυσιολογία στο σύγγραμμα Ψυχιατρικής Ε Παπαγεωργίου, εκδοσεις Παρισιάνου για τους φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας (2009, 2010). -Επιμέλεια στην έκδοση του Παθολογικού Άτλαντα Braunwald Έγχρωμος Άτλας Εσωτερικής Παθολογίας, εκδόσεις Πασχαλίδης ( ). 15

16 -Επιμέλεια στην μονότομη έκδοση του συγγράμματος Παθολογία Netter, εκδόσεις Πασχαλίδη, ( ). -Επιμέλεια στην έκδοση του συγγράμματος Παθοφυσιολογία (Βασικές αρχές εφαρμοσμένης Παθολογικής Φυσιολογίας) των Muralitharan Nair and Ian Peate, Wiley-Blackwell, Broken Hill, Πασχαλίδης, (2012). ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Πολλές από τις εργασίες μου έχουν τύχει πολλαπλών ετεροαναφορών (citations) (άνω των 500) από τον διεθνή ιατρικό χώρο. Προσκλήσεις για παρουσίαση εργασιών σε διάφορα μέρη του κόσμου έχουν επίσης γίνει. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ -Αξιολόγηση μεταγραφών φοιτητών για λόγους υγείας από διάφορα τμήματα σε άλλα τμήματα των ΤΕΙ -Κατατακτήριες εξετάσεις αποφοίτων από διάφορες σχολές σε άλλες σχολές ανώτατης εκπαίδευσης -Εξετάστρια σε εξετάσεις ειδικών κατατακτηρίων εξετάσεων ανώτατης εκπαίδευσης -Μέλος του β (Παθολογικού) τομέα του τμήματος Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων -Επιτροπή αξιολόγησης και πρόσληψης ωρομισθίων συνεργατών καθηγητών β τομέα (Παθολογικού) του τμήματος Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων - Αναπληρωματικό μέλος αξιολόγησης προγράμματος σπουδών σε 2 σχολές του ΤΕΙ Αθήνας -Τακτικό μέλος της Επιτροπής Ιατρών για την εξέταση αιτήσεων μετεγγραφής φοιτητών στο ΤΕΙ Αθήνας για λόγους Υγείας ακαδημαικού έτους Μέλος της πενταμελούς επιτροπής καθηγητών για την αξιολόγηση του Τμήματος Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων για την ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης) -Μέλος εισηγητικής επιτροπής η εκλέκτορας σε πολλά εκλεκτορικά για αξιολόγηση καθηγητών, αναπληρωτών καθηγητών η επικούρων καθηγητών -Εισηγήτρια σε θέματα Νοσολογίας Πανελληνίων Κατατακτηρίων Εξετάσεων για την Ανώτατη Εκπαίδευση από ΤΕΕ (Ιούνιος 2008) : Eκλεγμένη τομεάρχης του β τομέα μαθημάτων (Φυσιολογίας, Παθοφυσιολογίας, Νοσολογίας, Φαρμακολογίας κτλ) στο τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Αθήνας : Επανεκλεγμένη τομεάρχης του β τομέα μαθημάτων (Φυσιολογίας, Παθοφυσιολογίας, Νοσολογίας, Φαρμακολογίας κτλ) στο τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Αθήνας -Εισηγήτρια στις κατατακτήριες εξετάσεις σχολών ΤΕΙ από άλλα ΤΕΙ και ΑΕΙ (Φυσιολογία-Νοσολογία, κτλ, ). -9/2009 Αξιολογήτρια προτάσεων εκπόνησης διδακτορικών διατριβών που υποβάλλονται για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ (ΕΠΕΑΚ) από διάφορα ΑΕΙ/ΤΕΙ, νοσοκομεία η εργαστήρια της χώρας. -22/2/2010 Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για 16

17 την στέγαση τμημάτων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας -11/2/2010 Πρόεδρος της Επιτροπής Προμηθειών στην διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των τμημάτων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας Επανεκλεγμένη τομεάρχης του β τομέα μαθημάτων (Φυσιολογίας, Παθοφυσιολογίας, Νοσολογίας, Φαρμακολογίας κτλ) στο τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Αθήνας Μέλος της πενταμελούς επιτροπής καθηγητών για την αξιολόγηση του Τμήματος Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων για την ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑ Επί πολλά χρόνια, Επιστημονική Διευθύντρια του Ιατρικού Σεξολογικού Ινστιτούτου Αθηνών (ΙΣΙΑ) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Το συγγραφικό μου έργο περιλαμβάνει πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σε διεθνείς βάσεις δεδομένων (Pubmed/Scopus), με μεγάλο αριθμό ετεροαναφορών (citations) από μεγάλα κέντρα της αλοδαπής, ανακοινώσεις συνεδρίων ελληνικών και διεθνών, δημοσιευμένα abstracts σε περιοδικά διεθνή και ελληνικά, μονογραφίες και επιμέλεια κεφαλαίων σε διεθνή ιατρικά βιβλία καθώς και άρθρα που απευθύνονται στο κοινό προς ιατρική πληροφόρηση. Παράλληλα είμαι reviewer σε αρκετά ξενόγλωσσα ιατρικά επιστημονικά περιοδικά. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Δεκέμβριος Φεβρουάριος 2010). 1) Υποβολή ως συντονιστής διατμηματικού ερευνητικού προγράμματος σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή Αθηνών στα πλαίσια του προγράμματος ΘΑΛΗΣ ( ) Ερευνα Αριστείας, με τίτλο Υπογονιμότητα- Mελέτες in vivo και in vitro. 2) Συμμετοχή ως μέλος ερευνητικής ομάδας, σε πρόγραμμα Ιατρικής Μέριμνας ΑΜΕΑ σε συνεργασία με το τμήμα Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Αθήνας, επίσης του προγράμματος Θαλής, ( ). 3) Συμμετοχή ως μέλος ερευνητικής ομάδας προγράμματος Αξιολόγησης των Ελληνικών Νοσοκομείων σε συνεργασία με το τμήμα Νοσηλευτικής της ΣΕΥΠ του ΑΤΕΙ Αθήνας, για το πρόγραμμα Αρχιμήδης, ( ) 4) Υποβολή ερευνητικής υποστήριξης COST της Ευρωπαικής Ένωσης,

18 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (40) 1. Bauer FE, Ginsberg L, Venetikou MS, McKay DJ, Burrin JM and Bloom SR: Growth Hormone release in man induced by galanin, a new hypothalamic peptide. Lancet II, 1986, Bauer FE, Ginsberg L, Venetikou MS, Adrian TE and Bloom SR. Galanin a possible diabetogenic peptide. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 1986, 96 : Bauer FE, Venetikou MS, MacKay D, Ginsberg L, Burrin JM, and Bloom SR (1986). Galanin - a novel modulator of pituitary and pancreatic hormone-secretion in man. Regulatory peptides. 15: Bauer FE, Venetikou MS, Ginsberg L, Burrin JM, and Bloom SR (1986). Galanin infusion in man - metabolic, pancreatic and pituitary actions of a novel gastrointestinal peptide. Z gastroenterol., 24: Bauer FE, Ginsberg L, Venetikou MS, Adrian TE and Bloom SR (1986): Pharmacokinetics of galanin in man and its effect on glucose homeostasis. Gut, 1986, 27, A 606-A Woods CA, Adams EF, Venetikou MS, Lacoumenta S and Burrin JM : Neuropeptide Y : effects on pituitary tumours. Journal of Endocrinology, 1987, 112 (Suppl), Adams EF, Venetikou MS, Woods CA, Lacoumenta S and Burrin JM: Neuropeptide Y directly inhibits growth hormone secretion by human pituitary somatotropic tumours. Acta Endocrinologica (Copenh), 1987, 115: Venetikou MS, Burrin JM, Woods CA, Yeo TH, Brownell J and Adams EF: Effects of two novel dopaminergic drugs CV and CQP on prolactin and growth hormone secretion by human pituitary tumours. Acta Endocrinologica (Copenh), 1987, 116 : Venetikou MS, Burrin JM, Woods CA, Yeo TH and Adams EF: The novel dopaminergic drugs CV and CQP suppress prolactin and growth hormone in the normal and tumorous pituitary. Journal of Endocrinology, 1987, (Suppl) 112: Venetikou MS, Lacoumenta S, Burrin JM, Ghatei MA and Bloom SR : Differential in vitro release of vasopressin and 7B2 by cholinergic and osmotic stimulation. Regulatory Peptides, 1987, 18, Venetikou MS, Ghatei MA, Burrin JM, Latif S and Bloom SR: 7B2, a new protein secreted by human functionless pituitary tumours. Acta Endocrinologica (Copenh), 1988, 118: Venetikou MS, Ghatei MA, Burrin JM, Latif S and Bloom SR: 7B2 and its secretion by human pituitary tumours. Clinical Science, 1987, 73 (Suppl 17): 158, 1p-58p. 13. Νikou GC, Vyssoulis GP, Venetikou MS, Karga HI, Karoutsos KA and Toutouzas PK: Digoxin-like substance(s) interfere(s) with serum estimations of the drug in cirrhotic patients. Journal of Clinical Gastroenterology, 1989, 11: Wynick D, Venetikou MS, Critchley R, Burrin JM and Bloom SR: Flow cytometric analysis of functional anterior pituitary cells. Journal of Endocrinology 1990, 126: Wynick D, Critchley R, Venetikou MS, Burrin JM and Bloom SR: Purification of functional lactotrophhs and somatotrophs from female rats using fluorescence activated cell sorting. Journal of Endocrinology 1990, 126: Venetikou MS, Lacoumenta S, Ghatei MA, Burrin JM and Bloom SR : Comparative studies of vasopressin and 7B2 from isolated hypothalami. Regulatory peptides 1990, 29:

19 17. MS Venetikou : Flow cytometric analysis of the anterior pituitary cells-purification of functional lactotrophs and somatotrophs using the fluorescence-activated cell sorter. Bio-Medical Bulletin of Hellenic Diaspora 1992, 2, 3: Bauer EF, Ginsberg L, Venetikou MS, Adrian TE and Bloom SR: Galanin infusion in man: pharmacokinetics and its effect on glucose metabolism. Gastroenterology,90 (5), , Fessatidis J, Thomas DL, Shore DF, Goodland F, Drow E, Venetikou MS and Bloom SR : Assessment of neurological injury during profound hypothermia. An experimental study in vertebrates. European Journal of Cardiothoracic Surgery, 1993, 7 : Fessatidis J, Thomas DL, Shore DF, Goodland F, Drow E, Venetikou MS and Bloom SR : Assessment of neurological injury during profound hypothermia. An experimental biochemical and endocrinological study. Perfusion, 1993, 8 : ΜS Venetikou, JM Burrin, MA Ghatei and SR Bloom : ACTH and 7B2 release by AtT 20 cells in vitro : effect of CRF, VIP, AVP, and SRIF during perifusion and static culture. FEBS Journal 2008, 275, suppl 1, p MS Venetikou, T Lampou, D Gizani: Hyperprolactinaemia in hypothalamic pituitary disease and drug induced in patients with erectile dysfunction. Andrologia, 2008, 40 : `. MS Venetikou, MA Ghatei, JM Burrin, SR Bloom: Plasma levels of the neurohypophysial protein 7B2 during the physiological menstrual cycle and the menopause. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics - International Edition, 2008, 22 (2 Suppl), pp MS Venetikou and EF Adams : The clinical relevance of bromocriptine. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics International Edition, 2009, 23 (2), MS Venetikou, A Vassiliadou, EPoliti : Students perception of couples need for psychological help after diagnosis of infertility and suggestion of IVF treatment. Journal of Science and Technology (ejst), 2009, PP H Patista, D Chaniotis, F Chaniotis, M Livadara, MS Venetikou, Z Vardaki: Self respect, body mass index, stress and physical activity. Research in a student population. Journal of Science and Technology (ejst), on line, 6, σελ , MS Venetikou, L Meleagros, MA Ghatei, SR Bloom : Changes in 7B2 plasma levels in a sample of patients with chroniec renal failure what happens to neuropeptides in renal dysfunction? WebmedCentral ENDOCRINOLOGY 2012;3(3):WMC003139, on line puplication. 28. MS Venetikou : 7B2: A neuroendocrine protein still under investigation for its hormonal role. WebmedCentral ENDOCRINOLOGY 2012; (11) : WMC (high scored review>7.5 in 10) 29. MS Venetikou, T Lampou, D Gizani : The diagnostic three-ream approach to the male patient with sexual dysfunction for evaluation of the organic versus psychogenic erectile disorder, emphasis given to investigate the percentage of vascular, neurologic, endocrine and psychogenic involvement of the organic pathology. WebmedCentral ENDOCRINOLOGY 2012; (11): WMC MS Venetikou, T Lampou, D Gizani : Percentage of organic versus psychogenic erectile dysfunction in male patients. WebmedCentral ENDOCRINOLOGY 2012;3(12):WMC MS Venetikou: Oestrogens and mental health. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics International Edition, 2012,(30), 1, p MS Venetikou: Andrological DNA indices and techniques of study. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, 30 (3), ,

20 33. MS Venetikou: Bromocriptine: from the in vitro experiments to the clinical data. 2013; 4 (2) WebMedCentral PHARMACOLOGY , MS Venetikou: Flow cytometry in Endocrinology. Journal of Science and Technology (ejst), 1, 8, 55-63, MS Venetikou, L Meleagros, MA Ghatei, SR Bloom : Levels of 7B2 in patients with liver disease, comparisons with other hormones and neuropeptides. Oncology Letters, 6 (2), , I Kalaitzidou I, Konstadinidis K, MS Venetikou, Artemiadis, Darviri C, Chroussos G: Stress in erectile dysfunction. A pilot study. Andrologia, Article first published online: 3 JUL 2013 DOI: /and.121. Also as Supplemetal International publications 37. K. BENETATOU, M. S. VENETIKOU, G. VITZILEOS, T. LAMBOU, N. VAIDAKIS, C. DARVIRI, and G. CHROUSSOS The effect of marriage in sex attitudes and stress levels in the population. Journal of Andrology, suppl, M. S. VENETIKOU, K. BENETATOU, K. ALOUMANIS, G. VITZILEOS, K. DELITHODORIS, L. PAPAGIANNOPOULOU, T. LAMBOU and D GIZANI. Hormonal, vascular and psychological variables in diabetics with erectile dysfunction. Journal of Andrology, suppl, M. S. VENETIKOU, K. BENETATOU G. VITZILEOS, L. PAPAGIANNOPOULOU, T. LAMBOU, N. VAIDAKIS, C. DARVIRI and G. P. CHROUSSOS. Aging and male sexuality: a general population survey. Journal of Andrology, suppl, G. VITZILEOS, K. DELITHODORIS, M. S. VENETIKOU, K. BENETATOU, L. PAPAGIANOPOULOU, K ALOUMANIS and T LAMBOU. Attitudes to sperm donation in the Greek population. Journal of Andrology, suppl, Still Under Evaluation (10) 41. MS Venetikou : The sexual hypothalamus. Review. Submitted, (2011). 42. MS Venetikou and EF Adams : Quinagolide : A critical approach to a valuable new drug for hyperprolactinaemia. Submitted (2011). 43. MS Venetikou and EF Adams : New drugs in hyperprolactinaemia treatment Submitted (2011). 44. MS Venetikou, S Kanse, J Burrin, MA Ghatei, SR Bloom. ACTH and 7B2 release by AtT20 cells in vitro: effect of CRF, VIP, AVP and SRIF during perifusion and static culture. Submitted (2012) MS Venetikou, T Lampou, D Gizani. Type of onset (gradual versus abrupt), Degree (partial versus toral) and duration (months/years) of erectile dysfunction in a sample of men attending a Medical Sex Institute, Submited Andrologia (2013). 46. A Gyftopoulou, K Konstadinidis, E Alexopoulos, P Drettas, E Eleftheriou, MS Venetikou and C Darviri. Can a stress management program affect treatment satisfaction, stress and lifestyle parameters in men with premature ejaculatiοn? Submitted (2013). 20

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΑΡΙΑ Σ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ MD (Athens), DipEndo (Lond), PhD (Lond), Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών και Λονδίνου Ιατρός Ενδοκρινολόγος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΑΡΙΑ Σ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ MD (Athens), DipEndo (Lond), PhD (Lond), Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών και Λονδίνου Ιατρός Ενδοκρινολόγος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΡΙΑ Σ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ MD (Athens), DipEndo (Lond), PhD (Lond), Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών και Λονδίνου Ιατρός Ενδοκρινολόγος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Αγίας Βαρβάρας 88, Χαλάνδρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 1. ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗ Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου του Μιλάνου(1987).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τεντολούρης Νικόλαος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/07/1962 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αρματολικό Δήμου Πύλης Τρικάλων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Λακωνίας 33 Αμπελόκηποι Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

301 Ιατρικής Ιωαννίνων

301 Ιατρικής Ιωαννίνων 301 Ιατρικής Ιωαννίνων Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013 1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δεκέμβιος 2013 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Χολόγκιτας Ημερομηνία γέννησης: 1 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα)

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) 300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε το 1985 και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Αποτελεί το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη της νεοσύστατης Σχολής Επιστημών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης

297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης 297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1942 και απονέμει τίτλους σπουδών. Το πτυχίο αποπεράτωσης των Ιατρικών Σπουδών (Πτυχίο Ιατρικής), ισοδύναμο του πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ 15451 ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ 15451 ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΡΕΛΛΑ ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ 13-09-68 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ 15451 ΤΗΛ. 210-6754855 6977610907 ΣΠΟΥΔΕΣ 1992 Πτυχίο ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 1996 Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Private Practice-Office 9 Papadiamantopoulou Street, Athens, 1 st floor, Tel : 00302107213580 Fax : 00302107213581 Email : mvenet@teiath.

Private Practice-Office 9 Papadiamantopoulou Street, Athens, 1 st floor, Tel : 00302107213580 Fax : 00302107213581 Email : mvenet@teiath. MS VENETIKOU, MD (Athens), DipEndo (Lond), PhD (Lond) Dr (Med) Athens University Medical School, Professor in Pathophysiology and Nosology (Medicine), Endocrinologist Home Adress : 88, Agias Varvaras Street,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

«Οστά & Ορμόνες» 12 ης Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας. Σάββατο 15 Noεμβρίου 2014. Τελικό Πρόγραμμα. Μαγγίνειο Αμφιθέατρο «Αρεταίειον» Νοσοκομείο

«Οστά & Ορμόνες» 12 ης Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας. Σάββατο 15 Noεμβρίου 2014. Τελικό Πρόγραμμα. Μαγγίνειο Αμφιθέατρο «Αρεταίειον» Νοσοκομείο Μονάδα Ενδοκρινολογίας «Αρεταίειον» Νοσοκομείο Τμήμα Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκομείο - Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» 12 ης Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας «Οστά & Ορμόνες» Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ιατρικά Μαθηματικά Βιοστατιστική Ιστορία της Ιατρικής Χημεία Ιστολογία Ι Εμβρυολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 2012

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 2012 Ελληνική Εταιρεία Στρατηγικών Μελετών Διαβήτη (ΕΛ.ΕΣ.ΜΕ.Δ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 2012 17-19 Μαΐου 2012 Ξενοδοχείο Poseidon Resort Λουτράκι Κορινθίας Πέµπτη 17 Μαΐου 15.30 18.30 Χ. Μανές Επιδηµιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΕΛ.ΕΣ.ΜΕ.Δ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 2014 24-26 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο Eden Beach Resort Ανάβυσσος Αττικής 1 Πέμπτη 24 Απριλίου 2014 (15.30-20.30)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 49, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ Ε-ΜΑΙL:

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 49, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ Ε-ΜΑΙL: ΒΙΟΡΓΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑ: ΕΡΜΙΟΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΛΑΣΚΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. 23-12-1961 ΤΗΛ. 210 9634522, 6979675187 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 49, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ Ε-ΜΑΙL: erpalka@windowslive.com ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1. Πτυχίο Μαιευτικής :

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 31 Μαρτίου 2012

Ημερίδα 31 Μαρτίου 2012 Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας Υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (Ι.Σ.Α.) Ημερίδα 31 Μαρτίου 2012 ΘΕΜΑ: Από την Ανδρολογία στη Γυναικολογία: Συνέργειες και Αντιθέσεις Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς Π ρ ο έ δ ρ ο υ

Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς Π ρ ο έ δ ρ ο υ Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς Π ρ ο έ δ ρ ο υ Αγαπητές και Aγαπητοί Συνάδελφοι, Τις τελευταίες δεκαετίες η συνεχής εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία και ευρύτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα 2014 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕισαγωγικήΕπιστολή. Σάββατο 9 Nοεμβρίου 2013 Μαγγίνειο Αμφιθέατρο «Αρεταίειον» Νοσοκομείο. Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

ΕισαγωγικήΕπιστολή. Σάββατο 9 Nοεμβρίου 2013 Μαγγίνειο Αμφιθέατρο «Αρεταίειον» Νοσοκομείο. Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, Σάββατο 9 Nοεμβρίου 2013 Μαγγίνειο Αμφιθέατρο «Αρεταίειον» Νοσοκομείο ΕισαγωγικήΕπιστολή Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, Η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας διοργανώνεται για 10 η φορά από τη Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χρήστος Παναγιωτίδης, Ph.D Αναπλ. Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α Ε Τ Ο Σ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α Ε Τ Ο Σ 1 Α Ε Τ Ο Σ Α/Α 1 16.1.12 ΔΕΥΤΕΡΑ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, AI3, ΑΙ4 2 17.1.12 ΤΡΙΤΗ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, AI3, ΑΙ4 ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 3 18.1.12 ΤΕΤΑΡΤΗ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, AI3, ΑΙ4 ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧαιρετισμόςΠροέδρου γιατον11 ο κύκλομετεκπαιδευτικώνμαθημάτων ΔΕΒΕ

ΧαιρετισμόςΠροέδρου γιατον11 ο κύκλομετεκπαιδευτικώνμαθημάτων ΔΕΒΕ ΧαιρετισμόςΠροέδρου γιατον11 ο κύκλομετεκπαιδευτικώνμαθημάτων ΔΕΒΕ Αγαπητοί συνάδελφοι, Οι διαδικασίες για την έναρξη του 11 ου κύκλου των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική: από το Πανεπιστήμιο έως τη δια βίου μάθηση»

«Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική: από το Πανεπιστήμιο έως τη δια βίου μάθηση» «Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική: από το Πανεπιστήμιο έως τη δια βίου μάθηση» Γεώργιος Χρ. ΣΠΑΘΑΡΆΚΗΣ Διευθυντής Γενικής Ιατρικής Κέντρο Υγείας Ιτέας Φωκίδας Γηρίατρος - Γεροντολόγος Ταμίας EURACT ΓΕΝΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αικατερίνη Α. Μπλάντα, Μ. Ed. Τίτλοι σπουδών Σεπτέμβριος 1999 Οκτώβριος 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας

6 η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας Moνάδα Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού «Αρεταiειον» Νοσοκομείο Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκομείο - Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» Εφηβεία, Εγκυμοσύνη, Εμμηνόπαυση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου www.embio.com.gr. μπορείτε να δείτε video της μονάδας embio

Στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου www.embio.com.gr. μπορείτε να δείτε video της μονάδας embio Στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου www.embio.com.gr μπορείτε να δείτε video της μονάδας embio 2 3 Ηλίας Θ. Γάτος MD Χειρουργός Γυναικολόγος - Μαιευτήρας Eιδικός στην εξωσωματική γονιμοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Π. ΓΑΛΑΝΗ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΕΛΕΝΗ Π. ΓΑΛΑΝΗ. Βιογραφικό Σημείωμα ΕΛΕΝΗ Π. ΓΑΛΑΝΗ Βιογραφικό Σημείωμα Ονοματεπώνυμο Ελένη Γαλάνη Πατρώνυμο Παναγιώτης Υπηκοότητα Ελληνική Διεύθυνση εργασίας Β Ογκολογική κλινική Νοσοκομείο METROPOLITAN Tel: 210 4809661-2 Mob: 6944172478

Διαβάστε περισσότερα

Το 2009 υπήρξε εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια όπως στο:

Το 2009 υπήρξε εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια όπως στο: Ο κ. Φουφόπουλος Νικόλαος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Από πολύ μικρή ηλικία εκδήλωσε μεγάλο ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπό του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σε ηλικία 15 ετών να επιλέξει ως επάγγελμα την φυσικοθεραπεία.

Διαβάστε περισσότερα

Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους. Οργανώνεται από

Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους. Οργανώνεται από Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους Οργανώνεται από Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) Την Α Ψυχιατρική Κλινική του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τηλ.: (2310) 999136 Fax: (2310) 999139 E-mail: ealetra@hotmail.com ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

7 η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας

7 η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας Moνάδα Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού «Αρεταiειον» Νοσοκομείο Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκομείο - Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» 7 η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Ερευνητική Εργασία B 3 2 ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης Εμμανουέλλα Στρογγύλη-Τσιότσου Λάζαρος Τράικος Ελένη Φαρμάκη Η Διαιτολογία Η Διαιτολογία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. 1970-1976 : Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου Ν. Πέλλας 1976-1979 : Γ Γυμνάσιο Θηλέων Ν. Θεσσαλονίκης 1979-1982 : 1 ο Ελληνικό Λύκειο Μονάχου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. 1970-1976 : Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου Ν. Πέλλας 1976-1979 : Γ Γυμνάσιο Θηλέων Ν. Θεσσαλονίκης 1979-1982 : 1 ο Ελληνικό Λύκειο Μονάχου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑ : ΣΑΛΩΜΗ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΡΩΜΑΝΟΥ Ον. ΜΗΤΡΟΣ : ΑΝΤΩΝΙΑ Ον. ΠΑΤΡΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 31.08.1964 ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο»

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» Κτηνιατρική Σχολή Κτηνιατρική Επιστήμη και Επαγγελματική Σταδιοδρομία Εισηγητής: Ιωάννης Αντωνόπουλος, καθηγητής της Κτηνιατρικής Σχολής Κτηνιατρική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΟΝΟΜΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29/01/1977

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤEΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤEΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤEΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 1. Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου Εισαγωγή (Εισαγωγή/ Χαιρετισμός: Γ. Παπαδημητρίου) α) Εγκέφαλος και συμπεριφορά: Ιστορική ανάδυση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α ΑΘΗΝΑ 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΘΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 1947 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016

Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016 Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016 Τμήμα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ακαδημαϊκός υπεύθυνος ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Α. Φουρτούνας Ημερομηνία γέννησης: 14/08/1965 Τόπος γέννησης: Σουφλί Έβρου Υπηκοότητα: Ελληνική Διεύθυνση οικίας: Εθνάρχου Μακαρίου 31, Νίκαια-Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 80 ΩΡΩΝ

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 80 ΩΡΩΝ Ελληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 80 ΩΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΧΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

(Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος) Ονοματεπώνυμο : Πατρώνυμο Ημερομηνία Γέννησης

(Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος) Ονοματεπώνυμο : Πατρώνυμο Ημερομηνία Γέννησης (Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Πατρώνυμο Ημερομηνία Γέννησης : : Διεύθυνση κατοικίας : Τηλέφωνα επικοινωνίας : Οικογενειακή κατάσταση : E-mail : 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κρουσμάτων). Σε αναμονή ειδικότητας για πλαστική χειρουργική

Κρουσμάτων). Σε αναμονή ειδικότητας για πλαστική χειρουργική Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Μιχαήλ Άγγελος Άλμπαν MD Αμυγδαλέας 13 Άνοιξη Τηλέφωνο 6947292937, 2108143446 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο albanmihalis@hotmail.com Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος Πατρώνυμο: Απόστολος Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.42100 Τηλέφωνο: 6974952580 Email: ebrisimis@pe.uth.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικές Σπουδές στην Ευρώπη

Ιατρικές Σπουδές στην Ευρώπη Ιατρικές Σπουδές στην Ευρώπη ΓΕΝΙΚΑ: Η Ιατρική είναι η επιστήµη και η τέχνη που ασχολείται µε τηνέρευνα και την εφαρµογή µεθόδων και τεχνικών για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενειών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή 6932/667559 fotinisakel@yahoo.gr ΣΠΟΥΔΕΣ: 1999-2004: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας/ Παιδαγωγικής/ Ψυχολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

επιστημονική ημερίδα: εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ

επιστημονική ημερίδα: εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ επιστημονική ημερίδα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Επιστημονική Επιμέλεια: Δρ Εμμανουηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Χώρος: Αμφιθέατρο Γ.Π. Νοσοκομείο Θεσ/νίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ώρα: 14:00-15:30 ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟ ΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για την σύσταση και λειτουργία

Εισήγηση για την σύσταση και λειτουργία EEKX-KB Πρόεδρος: Δ. ΡΙΖΟΣ Αντιπρόεδρος: Χ. ΝΙΚΟΛΟΥ Ταμίας: Α. ΨΑΡΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Γενικός Γραμματέας: Ο. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Αναπλ. Γενικός Γραμματέας: Φ. ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ Μέλη:

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ 8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Επιστηµονική συνεργάτης Α.Π.Θ.! Δ ιοργάνωση: Χορηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Κοτσαρίνη Παναγιώτη. Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Κοτσαρίνη Παναγιώτη. Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Κοτσαρίνη Παναγιώτη Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 13 / 4 / 1970 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορμόνες και Γυναίκα από την Εφηβεία έως την Ενήλικη ζωή και την Eμμηνόπαυση

Ορμόνες και Γυναίκα από την Εφηβεία έως την Ενήλικη ζωή και την Eμμηνόπαυση B Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Moνάδα Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού Αρεταίειον Νοσοκομείο Σε συνεργασία με το Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκομείο - Μαιευτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική.

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική. Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΘΡΑΚΗΣ 19, 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) Διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο (-α) 2109329890

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

MA0321 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

MA0321 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ MA0321 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Γυναικολογική Νοσηλευτική Φροντίδα Κωδικός Μαθήματος: MA0321 ΜΑ0322 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :67323/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :67323/2012 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β43046ΨΖ2Ν-Ζ6Γ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :67323/2012 Αθήνα,22/10/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. venetia@moda.teithe.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. venetia@moda.teithe.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ Διεύθυνση Εργασίας Τμήμα ΣΠΕ Κιλκίς, Γ. Αργυρίου 16, Κιλκίς, Ελλάδα Τηλέφωνο Εργασίας +30 23410 29876 εσωτ. 26 venetia@moda.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

EMPLOYΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

EMPLOYΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ EMPLOYΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ επιστηµονική ηµερίδα: Κλινική διατροφή: Πρόληψη, Υποστήριξη και Αντιµετώπιση Χρόνιων Νοσηµάτων Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης Προσκεκληµένοι οµιλητές: Βασιλάκου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. 10 Ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΟΔΙ. Η αξία της διατροφής στην πρόληψη και αντιμετώπιση του διαβήτη. Πόρτο Χέλι, 10-11 Οκτωβρίου 2015

Πρόγραμμα. 10 Ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΟΔΙ. Η αξία της διατροφής στην πρόληψη και αντιμετώπιση του διαβήτη. Πόρτο Χέλι, 10-11 Οκτωβρίου 2015 10 Ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΟΔΙ Πόρτο Χέλι, 10-11 Οκτωβρίου 2015 Ξενοδοχείο AKS Porto Heli Η αξία της διατροφής στην πρόληψη και αντιμετώπιση του διαβήτη Πρόγραμμα Σάββατο 10/10/2015 Προεδρείο : Αρ. Ράπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2421083930, 6908664695, 6982501266

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2421083930, 6908664695, 6982501266 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : Λέκκα Στυλιανή Ημερομηνία γέννησης : 24/6/1976 Τόπος γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Βόλος έγγαμη Τέκνα: 2 Διεύθυνση κατοικίας Αναγνωστοπούλου 30β, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων εκπαιδεύει μελλοντικούς επιστήμονες που θα στελεχώσουν τα εργαστήρια Νοσοκομείων & Ιατρικών Κέντρων & θα πραγματοποιούν όλες τις εξετάσεις Έτσι, στα Νοσοκομεία, επανδρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ (Σύνολο: 47 Ομιλίες)

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ (Σύνολο: 47 Ομιλίες) ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ (Σύνολο: 47 Ομιλίες) 1. «ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» 7ο Σεμινάριο Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων «Στρατηγικές στον Σ.Δ. 2008»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΦΙΛ Απόφοιτη τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιά, βελτιώνω την εργασιακή μου εμπειρία δουλεύοντας στη γραμματειακή υποστήριξη του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Κατανόηση και Αντιμετώπιση της Αυτοκαταστροφικής Συμπεριφοράς»

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Κατανόηση και Αντιμετώπιση της Αυτοκαταστροφικής Συμπεριφοράς» Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Κατανόηση και Αντιμετώπιση της Αυτοκαταστροφικής Συμπεριφοράς» ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ Πέμπτη 11/06/09 ΘΕΜΑ 1. Εισαγωγική Συνάντηση: o Η λειτουργία της Γραμμής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 27/9/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για τις ανάγκες της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ρωμανίδης Όνομα πατρός: Νικόλαος Όνομα μητρός: Σουλτάνα Έτος γεννήσεως: 1963 Τόπος γεννήσεως: Ορεστιάδα Έβρος Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουρνιάτης Νίκος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Σπυρίδωνος Τρικούπη 69, Αθήνα 6937 14 56 38 perspect.geo@gmail.com www.perspect.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1.1. Προπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Α.ΠΡΙΤΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενημερωτική παρουσίαση για μαθητές 26 Iανουαρίου 2014 Η XHMEIA είναι: Η χημική σύνθεση Η επιστήμη που μελετά τη μετατροπή μιάς μορφής της ύλης σε άλλες μορφές μέσω χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Φ. Γουρζής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακ. Έτος 2014-2015 Πάτρα, 2014 Επιστημονικό Προσωπικό Ψυχιατρικής Κλινικής Διευθυντής: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011-2013 ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 16 ου -17 ου ΚΥΚΛΟΥ (Ιούνιος Σεπτέµβριος 2013) Αµφιθέατρο Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOIΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα