Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010"

Transcript

1 Αριθμός 4418 Παρασκευή, 12 Μαρτίου Αριθμός 841 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΪΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑί ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΪΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 (1/2010), ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, προκηρύσσουν το Σχέδιο Επιχορήγησης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2010 και καλούν τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση των προγραμμάτων τους για το Οι δικαιούχοι κρατικής χορηγίας ορίζονται στο άρθρο 2 του Σχεδίου Επιχορήγησης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η κρατική χορηγία θα έχει διάρκεια 12 μηνών. Το Σχέδιο Επιχορήγησης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2010 και η σχετική αίτηση είναι διαθέσιμα στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας και στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (www.mlsi.gov.cy/sws). Οι αιτήσεις πρέπει να απευδύνονιαι οτη Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και να υποβληθούν με συστημένη επιστολή ή να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών των κατά τόπους Επαρχιακών Γραφείων Ευημερίας, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 21 Απριλίου 2010 και ώρα 12 μ. σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό μέρος του οποίου να αναγράφεται: 1. Η επωνυμία και η διεύθυνση της Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 2. "Αίτηση για το Σχέδιο Επιχορήγησης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2010». 3. Η διεύθυνση του Επαρχιακού Γραφείου Ευημερίας, στο οποίο θα υποβληθεί η αίτηση.

2 1136 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αριθμός 842 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡί ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ 2009 Ανακοίνωση Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι έχουν εκδοθεί οί άδειες των Τεχνιτών Οχημάτων με βάση τους πιο πάνω Νόμους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τις άδειες τους από τα Κεντρικά Γραφεία στη Λευκωσία καί για τις υπόλοιπες επαρχίες, από το αντίστοιχο Επαρχιακό Γραφείο. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα ακόλουθα τηλέφωνα: Κεντρικά Γραφεία (Λευκωσία): τηλ Επαρχιακό Γραφείο Αμ/στου-Λ/κας: τηλ / Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού: τηλ Επαρχιακό Γραφείο Πάφου: τηλ Αριθμός 843 ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ Γνωστοποίηση Κλήρωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 5 των περί Κυβερνητικών Λαχείων Κανονισμών Ο Διευθυντής του Κρατικού Λαχείου ανακοινώνει ότι η Πασχαλινή Κλήρωση του Κρατικού Λαχείου με αρ. 11/2010 θα γίνει την Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010 και ώρα 10 π.μ. στην Αίθουσα Κληρώσεων του Κρατικού Λαχείου. Το κοινά δικαιούται να παρευρίσκεται κατά την ώρα της κλήρωσης. Αριθμός 844 ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ ΤΖΑΚΠΟΤ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Ο Διευθυντής Κρατικού Λαχείου, με βάοη τη γνωστοποίηση ττου δημοσιεύθηκε οτην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μ αρ.3655 και ημερομηνία 22 Νοεμβρίου, 2002, αρ. γνωστοποίησης 6845, ανακοινώνει ότι. επειδή στην Κλήρωση του Κρατικού Λαχείου με αρ. 8/2010 της 9 Ίς Μαρτίου, 2010, ο πρώτος τυχερός λαχνός που κληρώθηκε με αρ περιλαμβάνεται μεταξύ των αδιάθετων λαχνών, δημιουργήθηκε ΤΖΑΚΠΟΤ. Δηλαδή το ποσό των του πρώτου λαχνού μεταφέρεται στην επόμενη εβδομαδιαία κλήρωση με αρ. 9/2010 που Θα γίνει την Τρίτη 16 Μαρτίου, 2010 όπου ο ττρώτος τυχερός θα κερδίζει Αριθμός 845 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφα ήδη εκδοθέντων πιστοποιητικών σε αντικατάσταση των ακόλουθων πιστοποιητικών που δηλώθηκαν ως απολεσθέντα: Έκδοση/ Ποσό Περινραφή Χρεογράφων Αρ. Πιστοπ. 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 2η Σειρά 272/ , Λήξης ,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 3η Σειρά 273/ , Λήξης 2010 Αριθμός 846 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας ανακοινώνει ότι κυκλοφόρησαν πρόσφατα οι πιο κάτω εκδόσεις: ο The Fourth Amendment of the Constitution Law of 2002 (English translation) - ΓΕΝ(Α) - L.93 Β The Fifth Amendment of the Constitution Law of 2006 (English transiation) - ΓΕΝ (A) - L.94 e The Exclusive Economic Zone Law, 2004 (English translation) - ΓΕΝ (A) - L.97 Αυτές διατίθενται προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Β 1137 Αριθμός 847 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ! Αναφορικά με τον MEREDITH CHRISTOPHER, μέλος των Βρετανικών Βάσεων και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου HONDA LOGO με αριθμό ημεδαπής εγγραφής KLX 139, το οποίο υπόκειται σε Δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 104 του Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94 (Ι) / 2004, Ο MEREDITH CHRISTOPHER, τελώνισε το πιο πάνω αυτοκίνητο χωρίς να καταβάλει τους απαιτούμενους δασμούς και φόρους με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 11(6) Παράρτημα (ο) της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης με το έντυπο Τελ.104Α αρ και ημερ. 31/8/07. Το πιο πάνω όχημα κατασχέθηκε στη Λεμεσό στις 22/2/10 και δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίησης κατάσχεσης για το λόγο άτι ο πιο πάνω δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του και είναι άγνωστη η παρούσα διαμονή του. Ο πιο πάνω αναχώρησε από την Κύπρο στις 23/5/09 χωρίς να εξάξει το πιο πάνω όχημα. Ο φάκελος κατάσχεσης 19/10 του Τελωνείου Λεμεσού είναι σχετικός. Ζ. Αιμιλιανίδου Διευθύντρια Τμήματος Τελωνείων Αριθμός 848 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ! Αναφορικό με τον ANDERSON ANDREW, μέλος των Βρετανικών Βάσεων και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου TOYOTA VITZ με αριθμό ημεδαπής εγγραφής KPF 276, το οποίο υπόκειται σε Δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 104 του Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94 (ί) / Ο ANDERSON ANDREW, τελώνισε το πιο πάνω αυτοκίνητο χωρίς να καταβάλει τους απαιτούμενους δασμούς και φόρους με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 11(6) Παράρτημα (c) της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης με το έντυπο Τελ.104Α αρ και ημερ. 6/12/06. Το πιο πάνω όχημα κατασχέθηκε στη Λεμεσό οτις 22/2/10 και δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίησης κατάσχεσης για το λόγο ότι ο πίο πάνω δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του και είναι άγνωστη η παρούσα διαμονή του. Ο πιο πάνω αναχώρησε από την Κύπρο στις 1/8/08 χωρίς να εξάξει το πιο πάνω όχημα. Ο φάκελος κατάσχεσης 20/10 του Τελωνείου Λεμεσού είναι σχετικός. Ζ. Αιμιλιανίδου Διευθύντρια Τμήματος Τελωνείων Αριθμός 849 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ Αναφορικά με τον HENRY CARL, μέλος των Βρετανικών Βάσεων και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση της μοτοσικλέτας ZHONG NENG με αριθμό ημεδαπής εγγραφής ΚΡΡ 242, η οποία υπόκειται σε Δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 104 του Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94 (!) /2004. Ο HENRY CARL, τελώνισε την πιο πάνω μοτοσικλέτα χωρίς να καταβάλει τους απαιτούμενους δασμούς και φόρους με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 11(6) Παράρτημα (c) της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης με το έντυπο Τελ.104Α αρ και ημερ. 28/3/08. Η πιο πάνω μοτοσικλέτα κατασχέθηκε στη Λεμεσό στις 22/2/10 και δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίηοης κατάσχεσης για το λόγο ότι ο πιο πάνω δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του και είναι άγνωστη η παρούσα διαμονή του. Ο πιο πάνω αναχώρησε από την Κύπρο στις 3/9/09 χωρίς να εξάξει την πιο πάνω μοτοσικλέτα. Ο φάκελος κατάσχεσης 21/10 του Τελωνείου Λεμεσού είνα! σχετικός. Ζ. Αιμιλιανίδου Διευθύντρια Τμήματος Τελωνείων

4 1138 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αριθμός 850 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ! Αναφορικά με τον JONES SHAUN, μέλος των Βρετανικών Βάσεων και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοπσιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου SUZUKI ESCUDO με αριθμό ημεδαπής εγγραφής ΗΤΝ 393, το οποίο υπόκειται σε Δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 104 του Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94 (Ι)/2004. Ο JONES SHAUN, τελώνισε το πιο πάνω αυτοκίνητο χωρίς να καταβάλει τους απαιτούμενους δασμούς και φόρους με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 11(6) Παράρτημα (c) της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης με το έντυπο Τελ,104Α αρ και ημερ. 18/5/06. Το πιο ττάνω όχημα κατασχέθηκε στη Λεμεσό στις 22/2/10 και δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίησης κατάσχεσης για το λόγο ότι ο πιο πάνω δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του και είναι άγνωστη η παρούσα διαμονή του. Ο πιο πάνω αναχώρησε από την Κύπρο τον Αύγουστο του 2007 χωρίς να εξάξει το πιο πάνω όχημα. Ο φάκελος κατάσχεσης 17/10 του Τελωνείου Λεμεσού είναι σχετικός. Ζ. Αιμιλιανίδου Διευθύντρια Τμήματος Τελωνείων Αριθμός 851 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ! Αναφορικά με την GUNN JODY, μέλος των Βρετανικών Βάσεων και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοπσιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου TOYOTA COROLLA με αριθμό ημεδαπής εγγραφής ΕΖΥ 228, το οποίο υπόκειται σε Δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 104 του Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94 (Ι) / Η GUNN JODY, τελώνισε το πιο πάνω αυτοκίνητο χωρίς να καταβάλει τους απαιτούμενους δασμούς και φόρους με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 11(6) Παράρτημα (c) της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης με το έντυπο Τελ.104Α αρ και ημερ. 31/3/06. Το πιο πάνω όχημα κατασχέθηκε στη Λεμεσό στις 22/2/10 και δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίησης κατάσχεσης για το λόγο ότι η πιο πάνω δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση της και είναι άγνωστη η παρούσα διαμονή της. Η πιο πάνω αναχώρησε από την Κύπρο στις 18/8/08 χωρίς να εξάξει το πιο πάνω όχημα. Ο φάκελος κατάσχεσης 18/10 του Τελωνείου Λεμεσού είναι σχετικός. Ζ. Αιμιλιανίδου Διευθύντρια Τμήματος Τελωνείων

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ Αριθμός 852 Κ ΠΡ(ΑΚΗ nhmokpatift Απόφαση ΕΠΑ 122/2009 Αρ.Φακέλου (Νόμος Αρ. 13{Ι)/2008) ΚαταννεΑία και αίτηση νια AnW.n Ttfigj yjl iyj^^ TRADING LIMITED εναντίον τικ ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΟΒΓΕ ΑΕ και ΒΑΣΟΕ ΗΛΙΑΔΗΣ ΛΤΔ Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. Λούκια Χριοτοδοΰλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 29/01/2010 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 3 Σεπτεμβρίου 2009 υποβλήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού {εφεξής η «Επιτροπή») από την εταιρεία εισαγωγής και διανομής κρασιών «EXES TRADING LIMITED» (εφεξής η «καταγγέλλουσα εταιρεία») καταγγελία και αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων εναντίον των εταιρειών Νίκος Λαζαρίδης ΟΒΓΕ ΑΕ {εφεξής η «Λαζαριδης») και Βάσος Ηλιάδης ΛΤΔ (εφεξής η «Ηλιάδης») αναφορικά με πιθανολογούμενες από μέρους τους παραβάσεις των άρθρων 3 ή/και 6 του Νόμου περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου Αρ. 13{Ι)/2008 (εφεξής ο «Νόμος»). II. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΚαταγγέΛΑουρια ergiegig Η καταγγέλλουσα εταιρεία ιδρύθηκε το 1994 και είναι εταιρεία ειααγωγής και διανομής ποιοτικών ποτών (κυρίως Κρασιών), τροφίμων και συναφών προϊόντων {π.χ. εξαρτημάτων για κρασιά, κάβων, ψυγείων και άλλων ροφημάτων), με την επωνυμία «EXES TRADING LIMITED-, οι ιδιοκτήτες της οποίας έχουν δημιουργήσει παράλληλα και το κατάστημα λιανικών πωλήσεων με την εμπορική επωνυμία «CAVA PROTASIS» στη Λεμεσό. 1.2 Κατανγελλόμενες-εταιρείες (AgjgpiSiK και ΗΑιά5πςί Η εταιρεία Νίκος Λαξαρίδης ΟΒΓΕ ΑΕ, είναι Ανώνυμη εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον Οινοποιητικό, Βιομηχανικό και Γεωργικό τομέα, με έδρα τη Δράμα στην Ελλάδα. Η εταιρεία Βάσος Ηλιάδης ΛΤΔ δημιουργήθηκε το 1933 και είναι η αντιπρόσωπος της NESTLE στην Κύπρο μέχρι και σήμερα. Από τότε έχει επεκτείνει πς δραστηριότητες της και σήμερα η Βάσος Ηλιάδης ΛΤΔ θεωρείται μια αττό τις μεγαλύτερες εταιρείες εισαγωγής και διανομής καταναλωτικών προϊόντων στην Κύπρο.

6 1140 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΙΤΗΜΑ ΠΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ /ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ THE ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ Αναφορικά με το αίτημα της καταγγέλλουσας εταιρείας για τη λήψη προσωρινών μέτρων που εμπεριέχεται εντός της καταγγελίας της, η καταγγέλλουσα εταιρεία αναφέρει ότι «αιτείται την απαγόρευση της εισαγωγής και εμπορίας όλων των κρασιών του Οινοποιητικού Συγκροτήματος Λαζαρίδης από την Ηλιάδης μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης από τοδικαστήριο τηςδράμας.» Σύμφωνα με όσα έχουν καταγραφεί στην καταγγελία της καταγγέλλουσας εταιρείας και στις μετέπειτα επιστολές της προς την Επιτροπή, η καταγγέλλουσα εταιρεία αναφέρει τα εξής: Η καταγγέλλουσα εταιρεία συνεργαζόταν με την εταιρεία Λαζαρίδης από τις αρχές του 1997 μέχρι και το τέλος του 2008 χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα στη συνεργασία τους. Η εν λόγω συνεργασία βασιζόταν σε νραπτή συμφωνία για αποκλειστική αντιπροσώπευση, εισαγωγή και διανομή κρασιών του Λαζαρίδη στην Κύπρο από τις 21/2/1997. Από το 1997, η καταγγέλλουσα εταιρεία επένδυσε κεφάλαια για την προβολή, την αναγνώριση και την καθιέρωση των προϊόντων της Λαζαρίδης στην Κυπριακή αγορά, με ανοδική πορεία πωλήσεων από το 1997 μέχρι σήμερα. Σημειώνεται επίσης ότι η καταγγέλλουσα εταιρεία πρώτη εισήγαγε τα κρασιά της Λαζαρίδης στην Κύπρο. Το 2008, η καταγγέλλουσα εταιρεία ενοικίασε νέους αποθηκευτικούς χώρους και προχώρησε επίσης σε ανακαίνιση και επέκταση του υφιστάμενου καταστήματος λιανικής με δαπάνες άνω των Ευρώ. Είχαν επίσης προγραμματιστεί εκδηλώσεις προσέλκυσης του καταναλωτικού κοινού και διαφήμισης των προϊόντων κατά τη διάρκεια του Το Δεκέμβριο του 2008 ξεκίνησαν να παρουσιάζονται τα πρώτα προβλήματα, στη μεταξύ τους συνεργασία, εφόσον η εταιρεία Λαζαρίδης δεν εκτελούσε όπως έπρεπε τις παραγγελίες της καταγγέλλουσας με αποτέλεσμα η τελευταία να έχει ζημιές. Στις αρχές του 2009, η Λαζαρίδης ενημέρωσε επισήμως για πρώτη φορά την καταγγέλλουσα εταιρεία ότι μία άλλη κυπριακή εταιρεία τον πλησίασε για συνεργασία και στη συνέχεια τους αποκάλυψαν και το όνομα της εταιρείας, Βάσος Ηλιάδης ΛΤΔ. Το Μάρτιο του 2009, η καταγγελλόμενη εταιρεία Λαζαρίδης απέστειλε στην καταγγέλλουσα εταιρεία την τελευταία της παραγγελία και ταυτόχρονα φόρτωσε κρασιά με παραλήπτη την καταγγελλόμενη εταιρεία Ηλιάδης. Επίσης, στην καταγγελία αναφέρεται ότι η καταγγέλλουσα εταιρεία διαθέτει σημαντικά αποθέματα από τα κρασιά Λαζαρίδης, λόγω της τελευταίας φόρτωσης, τα οποία όμως δεν δύναται να πωλήσει λόγω των μειωμένων τιμών που προωθεί η καταγγελλόμενη εταιρεία Ηλιάδης καθώς επίσης και λόγω του αποκλεισμού που επέβαλε η Ηλιάδης σε πελάτες της, τους οποίους έχει προτρέψει να μην αγοράζουν προϊόντα από την καταγγέλλουσα εταιρεία και τους έχει υποδείξει ακόμα και να διαγράψουν όλους τους κωδικούς των κρασιών Λαζαρίδης από την μερίδα της και να τα περάσουν στην Ηλιάδης. Στη συνέχεια, η καταγγέλλουσα εταιρεία πρότεινε εγγράφως στην καταγγελλόμενη εταιρεία Λαζαρίδης να αγοράσει πίσω όλα τα αποθέματα τους αλλά αυτή αρνήθηκε. Τέλος, σημειώνονται και οι ακόλουθοι από τους ισχυρισμούς της καταγγέλλουσας εταιρείας: Β β Οι συνδυασμένες ενέργειες της Λαζαρίδης και Ηλιάδης, οι χαμηλότερες τιμές επί των προϊόντων, οι προφορικές υποσχέσεις, ο αποκλεισμός από υποαγορές και η εκμετάλλευση υφισταμένων καταλόγων κρασιών δημιουργημένων από την καταγγέλλουσα, δημιούργησαν σημαντικά οικονομικά, αξιοπιστίας και όχι μόνο προβλήματα αποκλείοντας την καταγγέλλουσα από παραδοσιακούς της πελάτες. Τα τελευταία αποθέματα των προϊόντων από την καταγγελλόμενη εταιρεία Λαζαρίδης, που στάλθηκαν το Μάρτιο του 2009, δεν μπορούν να πωληθούν λόγω των μειωμένων τιμών που προωθεί η Ηλιάδης. Οι υπεραγορές [.».]* και [...] προμηθεύονται πλέον τα κρασιά Λαζαρίδης από την εταιρεία Ηλιάδης. «Ολοι σχεδόν οι πελάτες της καταγγέλλουαας σταμάτησαν να αγοράζουν από αυτή τα προϊόντα Λαζαρίδης. β ο Πέραν των αποθεμάτων των κρασιών του Συγκροτήματος Λαζαρίδης, η καταγγέλλουσα διαθέτει και αποθέματα κρασιών της Λαζαρίδης σε χριστουγεννιάτικες συσκευασίες του 2008, τα οποία δεν θα μπορέσουν να πουληθούν εφόσον η Ηλιάδης θα κυκλοφορήσει τις νέες συσκευασίες της Λαζαρίδης του Οι ενέργειες της Ηλιάδης είναι αντίθετες με την επιχειρηματική ηθική, τον θεμιτό ανταγωνισμό και την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και αποβλέπουν στον στραγγαλισμό των μικρών επιχειρήσεων όπως της καταγγέλλουσας φέρνοντας την σε πολύ δυσμενή οικονομική θέση έναντι του ανταγωνισμού. Η καταγγέλλουσα εταιρεία έχει επιπρόσθετα αναφέρει ότι, έλαβε μέρος, με επιτυχία, σε Διαγωνισμό της [...] τον Οκτώβριο του 2008 για την Προμήθεια Κρασιών, περιλαμβανομένων και των προϊόντων Λαζαρίδης. Η συμφωνία αυτή δεν είναι δυνατό να διεκπεραιωθεί αποτελεσματικά εφόσον σήμερα αδυνατεί να προμηθεύσει ορισμένα από τα προϊόντα της Λαζαρίδης με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουν πιθανό πρόβλημα δέσμευσης της Τραπεζικής Εγγύησης τους. * Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο αε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...].

7 β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ Η καταγγελλουσα εταίρεία έχει προσπαθήσει να πωλήσει τα αποθέματα των κρασιών Λαζαρίδης μέαω της «CAVA PROTASIS» αλλά η ανταπόκριση είναι απογοητευτική. Περαιτέρω, η καταγγελλόμενη εταιρεία Λαζαρίδης, προέβη οε δικαατική αγωγή στην Κύπρο, διεκδικώντας την άμεση πληρωμή εκ μέρους της καταγγέλλουσας, όλων των ανεξόφλητων ποσών των λογαριασμών της. Στη συνέχεια η καταγγελλουσα εταιρεία αποτάθηκε και η ίδια σε δικηγορικό γραφείο στην Ελλάδα και κίνησε αγωγή εναντίον της καταγγελλόμενης εταιρείας Λαζαρίδης για αποζημίωση για τις βλάβες που έχει υποστεί από τις ενέργειες της. 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΕ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ Από τα στοιχεία που έχουν συλλέγει από την καταγγελλουσα εταιρεία και βρίσκονται εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, η Επιτροπή έχει λάβει υπόψη της τις ακόλουθες θέσεις/ισχυρισμούς της καταγγελλόμενης εταιρείας: Η καταγγελλουσα εταιρεία έχει ήδη κινήσει αγωγή εναντίον της Λαζαρίδης για παράνομη, αδικαιολόγητη, καταχρηστική και άνευ της νόμιμης προθεσμίας καταγγελία της σύμβασης τους. Η εταιρεία Λαζαρίδης εντός του 2009 εκτέλεσε δύο παραγγελίες, μία εντός του Ιανουαρίου και μία εντός του Φεβρουαρίου Η αξία των δύο παραγγελιών συνολικά είναι περίπου [...]. Η εταιρεία Λαζαρίδης αποστέλλει επιλεκτικά ορισμένα μόνο προϊόντα στην καταγγελλουσα. Αρχές Νοεμβρίου και αρχές Δεκεμβρίου 2008, παραλήφθηκαν από την καταγγελλουσα προϊόντα της εταιρείας Λαζαρίδης αξίας [...] και [...] αντίστοιχα. Συνολικά εντός τεσσάρων μηνών η καταγγελλουσα εταιρεία παρέλαβε προϊόντα της εταιρείας Λαζαρίδης αξίας [...]. Όταν αντιλήφθηκε τις ενέργειες της εταιρείας Λαζαρίδης με την εταιρεία Ηλιάδης, ζήτησε από την πρώτη εταιρεία να εξαγοράσει πίσω όλα τα υφιστάμενα αποθέματα της αλλά η καταγγελλόμενη εταιρεία δεν απάντησε στην π ρότα α ή τους. Η εταιρεία Ηλιάδης απέκλεισε την καταγγελλουσα εταιρεία από επίσημους προμηθευτές πολλών εστιατορίων και ξενοδοχείων και οικειοποιήθηκε τους κωδικούς των προϊόντων της εταιρείας Λαζαρίδης, αι οποίοι ανήκαν στην καταγγελλουσα εταιρεία και ήταν καταχωρημένοι στην μερίδα της, στα δύο συγκροτήματα υπεραγορών, ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ και ΜΕΤΡΟ. Η άμεση ζημιά της καταγγέλλουσας εταιρείας ανέρχεται σε περίπου [...] (τιμές κόστους), που αντιπροσωπεύει την αξία των αποθεμάτων της εταιρείας Λαζαρίδης που δεν έχουν πωληθεί, τα διαφυγόντα κέρδη και την ασθενέστερη θέση έναντι του ανταγωνισμού που έχει περιέλθει, χάνοντας μια σειρά προϊόντων, για τα οποία όπως αναφέρει έχει επενδύσει χρόνο και χρήμα τα τελευταία 13 έτη. Η καταγγελλουσα εταιρεία παραθέτει συγκριτικό πίνακα με τις τιμές της εταιρείας Ηλιάδης και τις δικές της, όσον αφορά τα κρασιά εταιρείας Λαζαρίδη. Από τον πίνακα διαφαίνεται ότι, οι τιμές της εταιρείας Ηλιάδης, παρουσιάζουν μείωση κατά περίπου [...]% στη χονδρική και περίπου [...]% στη λιανική τιμή, έναντι των περσινών τιμών της καταγγέλλουσας, η οποία δεν έχει αλλάξει τις τιμές της από το ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΙΜΕΣ EXES TRADING LTD TIMES ΒΑΣΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Λιανική Χονδρική Λιανική Χονδρική White Wines Ελαχ. - Μέγ. Chateau Nico Lazaridi [...] [...]-{...] [...] [...] Magic Mountain White [...] [...-Η...] [...1 [...] Trebbiano [...} [.-]-[ -] [...] [.-] Διαφορά Λιανικής Χονδρικής ΕΑάχ. - Μέγιστη -!...]% -[...]-[...]% -[...]% -[...]-[...]% -[...]% -[.. Η...]% Trebbiano, Late Vintage Moushk. Sewwt White 50cl Semillon - Sauvignon H. Lazaridi [...] [-..Η--] [...] [ -] [ -] [...] [...] [.-] [...] UH~. ] [...] [...] -[...]% -[--] [--]% -[...]% -[...]% -[...]% -[...]-[ -]%

8 ΤΙΜΗΜΑ Β 1142 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Red Wines Chateau Nico Lazaridi [...] [... Η..-] {»..] [...] [...!% {...]-[...]% Magic Mountain, Red [-..] [--Η...] [.-.] [...] Merlot [..-]!.-.]-[.-] [-.] [...} Meiissourgos, Sweet Red [...] ί..-h-j [ -] [...} Syrah, Nico Lazaridi [...] [ -H.-J [...] [...] -!...]% [...]-[...]% -[...]% [...]-{...]% -[...]% [...]-[...]% -[...]% -[... H...3% Lion D' Or, Cabernet Sauvign [..-] [ -1-[..-] [ -] [...} -[...]% -[...]-[...]% Η καταγγέλλουσα εταιρεία αναφέρει επίσης ότι: «Δημιουργούνται έντονες υπόνοιες ότι οι ενέργειες της Ν. Λαζαρίδης και της Β. Ηλιάδης, μαζί ή ξεχωριστά, έχουν επιρροή στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής και στην εφαρμογή ανόμοιων όρων για ισοδύναμες συναλλαγές, με συνέπεια ορισμένες επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση». Επισημαίνεται το γεγονός ότι, η καταγγέλλουσα διαθέτει εμπορεύματα με εορταστική συσκευασία, τα οποία δεν θα είναι δυνατό να πωληθούν λόγω πιθανής εισαγωγής και προώθησης από την Ηλιάδης, νέων συσκευασιών της Λαζαρίδης. Τα αποθέματα αυτά, προέκυψαν λόγω εισαγωγής μεγαλύτερης ποσότητας αϊτό αυτή που μπόρεσαν να διαθέσουν στην Κυπριακή αγορά το Αυτό δεν Θα αποτελούσε πρόβλημα σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, εφόσον θα διέθεταν στην αγορά την περίοδο των εορτών του 2009, πρώτα τις προηγούμενες συσκευασίες και αργότερα τις νέες. Αυτή τη χρονιά όμως, οι συνδυασμένες κινήσεις των εταιρειών Λαζαρίδης και Ηλιάδης θα επιφέρουν μεγάλη ζημία. Η καταγγέλλουσα εταιρεία έχει σημειώσει στις επιστολές της ότι τα προϊόντα της εταιρείας Λαζαρίδης πωλούνται στη συγκεκριμένη υπεραγορά περίπου [...]% πιο φθηνά από τις δημοσιευμένες τιμές της εταιρείας Ηλιάδης. Στον εμπορικό κόσμο της Κύπρου είναι γνωστό ότι καμία υπεραγορά fiuv συνεργάζεται με λιγότερο από [...]% έκπτωση και η συνήθης έκπτωση ανέρχεται σε [...]% και στα κρασιά η λιανική τιμή διαμορφώνεται με περίπου [...]-[...]% αύξηση. Σχετικά με το διαγωνισμό της [...], η καταγγέλλουσα εταιρεία ανέφερε και παρέθεσε τα εξής στοιχεία: 1. Στις 6 Οκτωβρίου 2008, η καταγγέλλουσα εταιρεία έλαβε μέρος, με επιτυχία, σε Διαγωνισμό για την Προμήθεια Αφορολόγητων Κρασιών για τα Στελέχη και τους [ ]. 2. Η καταγγέλλουσα εταιρεία παρέθεσε πίνακα με συνολικά οκτώ προϊόντα της εταιρείας Λαζαρίδης που παρέδιδε στην [...]. 3. Παρατέθηκαν επίσης αναλυτικά, οι όροι της σύμβασης που είχε υπογράψει με την [...} και η οποία καλυπτόταν από τραπεζιτική εγγυητική επιστολή, το περιεχόμενο των ποινικών ρητρών και των κυρώσεων της εν λόγω σύμβασης. 4. Ακολούθως επεξηγήθηκε ότι από τα τέλη του 2008 και τις αρχές του 2009 δεν είχε τη δυνατότητα παράδοσης στην [...] ορισμένων προϊόντων της εταιρείας Λαζαρίδης. Μέσα όμως, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας της με την [...] κατόρθωσε να παρακάμψει τα προβλήματα λόγω ελλείψεων. 5. Αν και η σύμβαση ίσχυε για ένα έτος, μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2009, η [...] ζήτησε να παραταθεί η σύμβαση για ένα ακόμη έτος με τους ίδιους όρους, κάτι που έγινε αποδεκτό από την καταγγέλλουσα και το επιβεβαίωσαν και γραπτώς στην [...]. 6. Αναφέρετε όμως ότι από αυτό το σημείο και μετά θα υπήρχε πρόβλημα, αλλά η {...] για δικούς της λόγους προκήρυξε νέο διαγωνισμό και επομένως, οι κίνδυνοι επιβολής ποινών για αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων θα πάψουν να υφίστανται αϊτό τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2009, ημέρα υποβολής Προσφορών για το Νέο Διαγωνισμό Η συμμετοχή της καταγγέλλουσας στον νέο διαγωνισμό της [,...] χωρίς τα κρασιά Λαζαρίδη δημιουργεί μία πολύ αρνητική εικόνα για την εταιρεία και την αποξενώνει από σίγουρες πωλήσεις, οι οποίες θα καρπωθούν από κάποια άλλη ανταγωνιστική εταιρεία. Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα εταιρεία, παρά το γεγονός ότι, τα κρασιά είναι προϊόν χωρίς ημερομηνία λήξης, διαθέτει αρκετά προβληματικά κρασιά της εταιρείας Λαζαρίδης από παλαιότερες φορτώσεις, τα οποία δεν πληρούσαν τις ανάλογες προδιαγραφές και ήταν θέμα ουνεννόησης μεταξύ της και της εταιρείας Λαζαρίδης για να βρεθεί ένας τρόπος διάθεσης και επίλυσης του προβλήματος. Η διακοπή όμως των εμπορικών σχέσεων μεταξύ τους, την αναγκάζει να διαχωρίζει τα αποθέματα της εταιρείας Λαζαρίδης σε εμπορεύσιμα και μη και να απαιτεί την επιστροφή ολόκληρης της ποσότητας που δεν έχει πωληθεί αξίας περίπου [...] από τη εταιρεία Λαζαρίδης.

9 ΕΓϋΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 TMHWIA Β 1143 III. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2009 έδωοε οδηγίες στην Υπηρεσία να διεξάγει προκαταρκτική έρευνα αναφορικά με την πιθανολογούμενη παράβαση, Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2009, αποφάσισε να ζητηθεί από την καταγγέλλουσα εταιρεία να διευκρινίσει τα αιτούμενα προσωρινά μέτρα που επιθυμεί να Ληφθούν και να εκφράσει την ετοιμότητα της για την υποβολή εγγύησης ως προς τις ζημίες που μπορεί να προκληθούν στις επιχειρήσεις κατά των οποίων πιθανόν να διαταχθούν τα προσωρινά μέτρα, αν και εφόσον αποφασιστούν. Στις 23/9/2009 απεστάλη σχετική επιστολή προς την καταγγέλλουσα, σύμφωνα με τα όσα αποφασίστηκαν στη προαναφερόμενη συνεδρία της Επιτροπής και οτις 25/9/2009 παρελήφθησαν οι απαντήσεις της καταγγέλλουσας εταιρείας. Στις 29/9/2009 απεστάλη νέα επιστολή προς την καταγγέλλουσα εταιρεία με ερωτηματολόγιο σχετικά με το αίτημα της για λήψη προσωρινών μέτρων, δια το λόγο ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες στην επιστολή της καταγγέλλουσας εταιρείας που παραλήφθηκε στις 25/9/2009, δεν ήταν αρκούντως ικανοποιητικές. Στις 6/10/2009 παραλήφθηκε η απαντητική επιστολή της καταγγέλαουσας μεημερομηνία 2/10/2009. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των επιστολών της καταγγέλλουσας εταιρείας με ημερομηνίες 24/9/2009, 2/10/2009 και 7/10/2009, σε συνάρτηση με το περιεχόμενο του σημειώματος της Υπηρεσίας με ημερομηνία 19/10/2009 ομόφωνα αποφάσισε, στη συνεδρία της με ημερομηνία 4 Νοεμβρίου 2009, άτι στο παρόν στάθιο δεν αναδεικνύονται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση σχετικής διαταγής για τη λήψη προσωρινών μέτρων από μέρους της. Η Επιτροπή προτίθεται να προχωρήσει στην εξέταση της ουσίας της υπόθεσης μέσα από την οποία θα αναφύουν και θα εκτιμηθούν δεόντως όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να γνωστοποιήσει στην καταγγέλλουσα εταιρεία την προκαταρκτική θέση της, δίδοντας τις ανάλογες οδηγίες προς την Υπηρεσία, παραχωρώντας της με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να υποβάλει γραπτώς τις τυχόν απόψεις και θέσεις της επί της απόφασης αυτής της Επιτροπής εντός δέκα (10} ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της απόφασης της. Στις 26/11/2009 στάληκε επιστολή προς την καταγγέλλουσα εταιρεία ενημερώνοντας την για την προκαταρκτική απόφαση της Επιτροπής και τ.; δυνατότητα της να θέσει εγγράφως τις οποιεσδήποτε θέσεις και απόψεις της ν/τός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής. Η Επιτροπή στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2009, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν απεστάλησαν οποιεσδήποτε απόψεις και θέσεις εντός της ταχθείσας προθεσμίας από μέρους της καταγγέλλουσας εταιρείας, έλαβε την ακόλουθη τελική/οριστική απόφαση της: IV. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Η Επιτροπή στη βάση της προκαταρκτικής εξέτασης της αίτησης της καταγγέλλουοας εταιρείας Exes Trading Limited για λήψη προσωρινών μέτρων και συνεκτιμώντας αυτή με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της αε αντιδιαστολή με πς ισχύουσες διατάξεις του Νόμου και ειδικότερα του άρθρου 28 του Νόμου, έχει καταλήξει οτις πιο κάτω διαπιστώσεις: (α) Αναφορικά με την πρώτη προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 28 του Νόμου για τη στοιχειοθέτηση ευλόγως ισχυρής εκ πρώτης όψεως υπόθεσης παράβασης του άρθρου 3 κα/ή δ του Νόμου, η Επιτροπή από τα στοιχεία που έχουν δοθεί εκ μέρους της αιτηθείσας τη λήψη των προσωρινών μέτρων εταιρείας έχει συμπεράνει τα κάτωθι: Οι καταγγελλόμενες εταιρείες Λαζαρίδης και Ηλιάδης έχουν προβεί στη σύναψη συμφωνίας, η οποία θα εξετασθεί κατά πόσο εμπίπτει στις πρόνοιες του άρθρου 3 του Νόμου, λόγω της κάθετης σχέσης που δημιουργείται. Πλην όμως η καταγγέλλουσα εταιρεία δεν έχει προσκομίσει στοιχεία τέτοια που να αποδεικνύουν κατά πόσο η εν λόγω συμφωνία δυνατό να έχει αποτέλεσμα ή/και αντικείμενο περιοριστικό του ανταγωνισμού. Θέματα όπως αυτά που ισχυρίζεται η καταγγέλλουσα εταιρεία που αφορούν τις τιμές πώλησης των προϊόντων της εταιρείας Λαζαρίδης από την εταιρεία Ηλιάδης σε υπερβολικό χαμηλές τιμές φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι πιθανότατα να έχουν επιπτώσεις στην ανταγωνιστική αγορά που δραστηριοποιείται η καταγγέλλουσα εταιρεία αλλά χωρίς οποιαδήποτε ενδελεχή έρευνα και μελέτη της ίδιας της συμφωνίας, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να τεκμηριώσει ή/και να στοιχειοθετήσει οποιαδήποτε πιθανολογούμενη παράβαση. β Στη βάση των στοιχείων που απεστάλησαν από την καταγγέλλουσα, εκ πρώτης όψεως διαφαίνεται ότι υπάρχει ή υπήρξε σχέση οικονομικής εξάρτησης με την καταγγελλόμενη εταιρεία Λαζαρίοης λόγω της ύπαρξης της σχέσης αντιπροσώπευσης στην κυπριακή αγορά της καταγγελλόμενης εταιρείας Λαζαρίδης από την καταγγέλλουσα εταιρεία, η οποία όμως τερματίστηκε αιφνίδια και αδικαιολόγητα μετά από μακροχρόνια εμπορική σχέση. Ως αποτέλεσμα αυτού, η καταγγέλλουσα εταιρεία φαίνεται εκ πρώτης όψεως να βρίσκεται σε δυσμενή θέση για το λόγο ότι έχει αποκλεισθεί από την αγορά ενός σημαντικού της, ως ο ισχυρισμός της, πελάτη, της εταιρείας Λαζαρίδης και από το πελατολόγιο του επόμενου σταδίου, ήτοι της διανομής, που είχε μετά από πολύ κόπο-ως έχει λεχθεί από την ίδια- δημιουργήσει λόγω της εμπλοκής και της ανάληψης της αντιπροσωπείας αττό την καταγγελλόμενη εταιρεία Ηλιάδης.

10 1144 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αναφορικά με το θέμα της ύπαρξης εναλλακτικής ισοδύναμης λύσης προς επίλυση των προβλημάτων της > καταγγέλλουσας, η Επιτροπή, στη βάση των όσων έχουν παρουσιασθεί και κατατεθεί από μέρους της καταγγέλλουσας εταιρείας, εκ πρώτης όψεως θα συμφωνήσει στο ότι δεν διαφαίνεται η καταγγέλλουσα να διαθέτει ισοδύναμη εναλλακτική λύση, παρά την ύπαρξη πολλών και διαφόρων κρασιών και επωνυμιών που κυκλοφορούν στην αγορά. Η Επιτροπή όμως στέκει στο κατά πόσο αυτά τα τρίτα προϊόντα, δύνανται να θεωρηθούν ισοδύναμα για την καταγγέλλουσα, η οποία κατά τους ισχυρισμούς της επί μία 12ετία έχε: εργαστεί για την προώθηση και την αναγνωρισιμότητα στον κύπριο καταναλωτή της επωνυμίας Λσζαρίδης στα κρασιά, έχει συντάξει ένα μεγάλο πελατολόγιο, έχει προβεί σε εκδηλώσεις και έχει επενδύσε! μεγάλα χρηματικά ποσά μόνο για την προώθηση αυτών των κρασιών. Επομένως, εκ πρώτης ιχμεως διαφαίνεται ότι δεν είναι εύκολο για αυτήν να ξαναρχίσει από την αρχή, αρχίζοντας με την ανεύρεση μίας νέας επωνυμίας από το εξωτερικό ποιοτικών κρασιών και τα οποία δεν θα έχουν ήδη ανακαλυφθεί από μία από τις πολλές κάβες ή/και τους εισαγωγείς κρασιών, να προσπαθήσει να τα προωθήσει σε μία αγορά, η οποία βρίθει από κρασιά καλής ποιότητας και φθηνά σε τιμή και να διατηρήσει παράλληλα ή/και να επιδιώξει να συμμετέχει σε διαγωνισμούς διάθεσης κρασιών όττως αυτόν της [...]. «Σε συνάρτηση με τα πιο πάνω η Επιτροπή προτού καταλήξει στη στοιχειοθέτηση ή μη της «ευλόγως ισχυρής εκ πρώτης όψεως παράβασης» που προαπαιτείται από το άρθρο 28 του Νόμου λαμβάνει υπόψη της την υττόθεση Λοϊζίδης ν. Υπουργού Εξωτερικών (1995) 3 AAA. 233, στη σελ. 240 όπου λέχθηκαν το ακόλουθα για την έννοια του όρου "έκδηλη παρανομία»: «Προτού ασχοληθούμε με τους επί μέρους λόγους που συνθέτουν την πρώτη ενότητα, προτάσσουμε συντομογραφικά, την έννοια της έκδηλης παρανομίας. Εξετάστηκε από την Ολομέλεια στις υποθέσεις Economides v. Republic (1982) 3 CLR 837, Moyo and Another v. Republic (1988) 3 CLR 1203 mi Κροκίδου και Άλλων v. Δημοκρατίας υπ'αρ. 741/89, ημερομηνίας 29 Μαΐου 1990, όπου επιδοκιμάστηκε ο ακόλουθος γενικός ορισμός που δόθηκε από τον νυν Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Γ. Πική, στην υπόθεση Frangos and Others v. The Republic (1982) 3 CLR 53 (στη σελ. 57): «Although what amounts to flagrant illegality is nowhere exhaustively defined, it appears to me to Involve a dear violation of the procedure envisaged by the law or unquestionable disregard οι the fundamental precepts of administrative law. The notion does not encompass any defective exercise of discretionary powers vested in an organ of public administration.'' Είχε πιο πριν στην ίδια απόφαση δηλωθεί ότι έκδηλη παρανομία είναι παρανομία palpably identifiable without having to probe into disputed facts.» Έπειτα, η προσέγγιση >-.ττό τον νυν Πρόεδρο στην υπόθεση Πολύβιος Νικολάου ν. ΕΔΥ υπ' αρ. 692/92, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου ι992, προσφέρει καθοδήγηση ως προς τα όρια της έννοιας. Τη συνοψίζουμε με τα εξής. Έκδηλη παρανομία είναι εκείνη που, αν δεν αναδύεται αυτόματα, ανακύπτει κατόπιν αναλογιαμού ως προς τις επιπτώσεις στοιχείων ενυτταρχόντων στο διαθέσιμο υλικό εφόσον βέβαια ότι απορρέει παραμένει αντικειμενικά αναντίλεκτο και μη υποκείμενο σε στάθμιση για έκφραση κρίσης. Η παρανομία πρέπει να είναι έκδηλη, δηλαδή να είναι αυταπόδεικτη και οφθαλμοφανής, χωρίς να χρειάζεται διερεύνηση αντιφατικών γεγονότων. Έτσι, η ύπαρξη συγκρουόμενων γεγονότων εξουδετερώνει το αυταπόδεικτο της παρανομίας. (Frangos and Others v. The Republic (1982) 3 CLR 53, Moyo and Another n. Republic (1988) 3 CLR 976, Κροκίδου κ.α. v. Δημοκρατίας Υπόθεση Αρ. 141/89, ημερ , και Dougalyuk ν. Κυπριακή Δημοκρατία, Υπ. Αρ. 182/99, ).,. Επομένως, στηριζόμενη στα προαναφερόμενα, η Επιτροπή έχει να παρατηρήσει ότι με τα στοιχεία που έχει ενώπιον της, τα οποία είναι: (α), η ύπαρξη σχέσης αντιπροσωπείας που παραπέμπει σε σχέση οικονομικής εξάρτησης (β) η αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων και (γ) οι επιπτώσεις προς την καταγγέλλουσα εταιρεία, πιθανολογείται καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης της καταγγελλόμενης εταιρείας Λαζαρίδης με την καταγγέλλουσα εταιρεία, η οποία prima facie παραβιάζει το άρθρο 6 (2) του Νόμου με τη συμπεριφορά και τις πράξεις της. Παρά ταύτα, η Επιτροπή θα πρέπει να σημειώσει ότι η καταγγέλλουσα εταιρεία στην αίτηση της για τη λήψη των προσωρινών μέτρων αιτείται μέτρα που αφορούν άμεσα την εταιρεία Ηλιάοης, για την οποία δεν διαφαίνεται εκ πρώτης όψεως η ύπαρξη παράβασης βάσει του άρθρου 3 του Νόμου κυρίως λόγω της έλλειψης βασικών αποδεικτικών στοιχείων καθώς στην αίτηση αναφέρεται ότι ζητείται η απαγόρευση της εισαγωγής και εμπορίας όλων των κρασιών του Οινοποιητικού Συγκροτήματος Λαζαρίδης από την Ηλιάδης μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης από το Δικαστήριο της Δράμας. Συνακόλουθα η Επιτροπή θεωρεί ότι οε σχέση με την εταιρεία ΗΛιάδης δεν στοιχειοθετείται η πρώτη προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 28 του Νόμου. (β) Αναφορικά με τη δεύτερη προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 28 του Νόμου για τη στοιχειοθέτηση του επείγοντος για τη λήψη των προσωρινών μέτρων, η Επιτροπή από τα στοιχεία που έχουν δοθεί εκ μέρους της αιτηθείσας τη λήψη των προσωρινών μέτρων εταιρείας έχει συμπεράνει τα κάτωθι: * Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη της το λεκτικό αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού σχετικά με ασφαλιστικά μέτρα όπου έχει τεθεί παρόμοιο σκεπτικό το οποίο βασίζεται και σε αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων και στις Γενικές Διοικητικές Αρχές και το οποίο έχει ως εξής: "Όσον αφορά ειδικότερα στη συνδρομή της προϋπόθεσης της επείγουσας περίπτωσης, παρατηρείται άτι αυτή εξετάζεται σε συνδυασμό με την ανάγκη αποτροπής άμεσα επικείμενου κινδύνου πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης. Το επείγον είναι συνάρτηση με το αν υπάρχει ή προβλέπεται να υπάρξει άμεσα επικείμενος κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης, δηλαδή επαπειλούμενος κίνδυνος, ο οποίος για να αποτραπεί, πρέπει να αντιμετωπισθεί ανυπερθέτως, ώστε να

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ αποφευχθεί η δημιουργία ανεπανόρθωτης βλάβης.» 1, πιστεύει ότι προτού καταλήξει επί του θέματος του επείγοντος θα πρέπει να το εξετάσει σε συνάρτηση με την τρίτη προϋπόθεση του κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης. Περαιτέρω όμως επισημαίνει και τα εξής: i) Το θέμα της διακοπής των εμπορικών σχέσεων των δύο εταιρειών εκκρεμεί από το Μάρτιο του 2009, ενώ η καταγγελία καταχωρήθηκε στην Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2009, με αποτέλεσμα να έχει χάσει την έννοια του επείγοντος πλέον μετά από τόσους μήνες. ίί) ίϋ) iv) Η καταγγέλλουοα εταιρεία έχει ήδη πάρει το απαραίτητα μέτρα για αποζημιώσεις με την κατάθεση σχετικής αγωγής σο Δικαστήριο της ώράμας εναντίον της εταιρείας Λαζαρίδης. Όταν η καταγγέλλουοα ρωτήθηκε για τη σύμβαση που έχει με την [...], από τις απαντήσεις της διαφαίνεται ότι το θέμα της έλλειψης κάποιων προϊόντων έχει διευθετηθεί και ότι η [...] προκήρυξε ή θα προκηρύξει νέο διαγωνισμό για νέα προμήθεια κρασιών. Τέλος, αναφορικά με το Θέμα των αποθεμάτων κρασιών που διαθέτει η καταγγέλλουοα, σε σχετική ερώτηοη της Υπηρεσίας για τη λήξη τους, η οποία βρίσκεται εντός του διοικητικού φακέλου ι ης υπόθεσης, η καταγγέλλουοα απάντησε ότι τα κρασιά δεν έχουν ημερομηνία λήξης και ότι τα αποθέματα προωθούνται στην κάβα που διαχειρίζεται η καταγγέλλουοα αν και με όχι ιόσο καλά αποτελέσματα. Εφόσον λοιπόν συντρέχουν οι προαναφερόμενες περιπτώσεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν στοιχειοθετείται το επείγον στη λήψη προσωρινών μέτρων τόσο αναφορικά με την εταιρεία Λαζαρίδης όσο και με την εταιρεία Ηλιάδης αλλά προτού τοποθετηθεί και καταλήξει, εξετάζει και το Θέμα του κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης. (γ) Αναφορικά με την τρίτη προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 28 του Νόμου για τη στοιχειοθέτηση του σοβαρού κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης για τα συμφέροντα αυτού που υποβάλλει την αίτηση, η Επιτροπή από τα στοιχεία που έχουν δοθεί εκ μέρους της αιτηθείσας τη λήψη των προσωρινών μέτρων εταιρείας έχει συμπεράνει τα κάτωθι: β Β Σε συνάρτηση με όσα αναφέρθηκαν για το επείγον της λήψης των προσωρινών μέτρων, η καταγγέλλουοα με την αιφνίδια διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την καταγγελλόμενη εταιρεία Λαζαρίδης έχει εκ πρώτης όψεως υποστεί και πρόκειται να υποστεί περαιτέρω οικονομική βλάβη καθώς οι χαμηλότερες τιμές που έχουν διατεθεί το προϊόντα της Λαζαρίδης μέσω της Ηλιάδης και ο αποκλεισμός της από παραδοσιακούς της πελάτες όπως υπεραγορές, επιφέρουν περαιτέρω απώλειες. Αναφορικά όμως με το θέμα της πρόκλησης ανεπανόρθωτης ζημιάς η νομολογία και το Δικαστήρο αναφέρει σχετικά στην υπόθεση ΑΊΉΚ ν. Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού Υπ. Αρ. 322/03 m ακόλουθα: «Οσον αφορά την πρόκληση είχα την ευκαιρία να αναλύσω το θέμα στην Petrolim (Hottfrngs) Ltd v. Κυπριακής Δημοκρατίας, Υπ. Αρ. 924/01, ημερ , στην οποία ανέφερα τα ακόλουθα, τα οποία επαναλαμβάνω και υιοθετώ: «Στην υπόθεση Moyo & Another v. Republic (1988) 3C.LR αναφέρθηκαν τα ακόλουθα στη σελ. 1208: "(Β) a provisional order may be made in the luce of - Evidence of irreparable damage, thai is damage that cannot be remedied by any of the remedies available upon annulment of the impugned administrative act. Even in the face of such damage, the Court may, nonetheless, refuse an order iiii is likely to place insuperable obstacles In the way of the Administration." Επίσης, στην Fmngos & Others v. f?ep!ime(19g2) 3G.L.R. p. 53, στη σελ. 61 διαβάζουμε τα ακόλουθα: "Irreparable damage encompasses damage of a kind that is irretrievable by subsequent legal or administrative action, sue!) as the destruction of the res and irreversible physical deterioration." Περαιτέρω, οε σχέση με το ποια ζημιά είναι δυνατόν να θεωρηθεί ανεπανόρθωτη, παραπέμπω στο πιο κάτω απόσπασμα από τη Μαρκουλϊδου κ.α. ν. Δημοκρατία κ.α. (1989) 3 Α.Α.Δ. 3413, από τη οελ. 3423: «Χρηματική ζημία δεν είναι ανεπανόρθωτη ή δυαεπανόρθωτη ζημία. Η ζημία ττου δυνατό να θέαει σε κίνδυνο εμπορική επιχείρηση, ή την ικανότητα συντήρησης του αιτητή, ή αιφνίδια αποστέρηση των μέσων βιοπορισμού του ιδίου και της οικογένειας του μπορεί να χαρακτηρισθεί, σε μερικές περιπτώσεις, ως ανεπανόρθωτη."» Περαιτέρω, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της και το λεκτικό της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού οε υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων σχετικά με το θέμα του κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης και πως αντιμετωπίζεται: «Εξάλλου, όπως γίνεται παγίως δεκτό, απαραίτητη προϋπόθεση για το βάσιμο της αίτησης που ασκείται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι, μεταξύ άλλων, η αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στον αιτούντα ή στο δημόσιο συμφέρον. Η ανεπανόρθωτη βλάβη, έννοια γνωστή στο Διοικητικό Δίκαιο και ρυθμιζόμενη ειδικώς στα άρθρα του νέου Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και στο άρθρο 52 ΠΔ 18/1989, προϋποθέτει απειλούμενη ζημία του αιτούντος, της οποίας η επανόρθωση θα είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής σε περίπτωση ευδοκίμησης του ενδίκου βοηθήματος που ασκείται κατά την ' ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 368Λ//2007, λήψη ασφαλιστικών μέτρων οτο πλαίσιο της υπόθεσης με αριθμ. πρωτ. 1012/ «Καταγγελία ιης εταιρείας 'ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ KOSMOS - ΜΑΡΙΑ ΦΑΩΡΑ Ε.Π.Ε." κατά της εταιρείας "ΑΠΟΛΛΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑ! ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» και αυτεπάγγελτη έρευνα οτην εταιρεία «ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP Α.Ε.» για τυχόν παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν.703/1977, όπως ισχύει και των άρθρων 81 και 82 ΣυνθΕΚ».

12 TMHiVIA Β 1146 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 τακτική διαδικασία. Δεν αρκεί, δηλαδή, η πιθανολόγηση απλής χρηματικής ζημίας ταυ αιτούντος, αλλά απαιτείται να συντρέχει ιδιαίτερη οικονομική δυσχέρεια, η οποία να μπορεί να αποβεί καταστρεπτική για τον αιτούντα ή να επιφέρει ισχυρό οικονομικό κλονισμό του (ΕΑ 218/111/2003, ΕπΑνΣτΕ 484/2001, Αρμ. 2002, σελ. 112). Σε περίπτωση που η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν πιθανολογεί την ύπαρξη τέτοιας βλάβης απορρίπτει την αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη (Ε.Α. 124/1998, 35/11/1999, 38/11/1999,212/111/2002, 215/1Ή/2002 και 218/UI/2002).» 2 Επίσης: «Κατά πάγια νομολογία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η απαίτηση του νόμου, μεταξύ άλλων, για ανεπανόρθωτη βλάβη αποσκοπεί στο να περιορίσει τη λήψη των ασφαλιστικών μέτρων μόνο σε περιπτώσεις, που άνευ αυτών υφίσταται αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν πιθανολογεί την ύπαρξη τέτοιας βλάβης απορρίπτει την αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη.» Τέλος: «Ως επικείμενος κίνδυνος νοείται αυτός που απειλεί άμεσα το επίδικο δικαίωμα, ενώ επείγουσα περίπτωση είναι αυτή που επιβάλλει την ταχεία και άμεση λήψη δικαστικών προφυλακτικών μέτρων πριν, ή κατά τη διάρκεια της κύριας δίκης. Δεν είναι αναγκαία και δεν διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα που έχουν ως σκοπό την αντιμετώπιση απώτερου κινδύνου στο μέλλον ή τη ρύθμιση της περίπτωσης στο απώτερο μέλλον. Ούτε επίσης διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα όταν η υπάρχουσα κατάσταση έχει διαρκέσει πολύ χρόνο (Μ/7 Θεσ. Αρμ.ΛΔ 138, ΜΠ Πειρ.3016/78Δ.ΔιΚ 20, 89).» Λ β Επομένως, η Επιτροπή βασιζόμενη στη νομολογία που έχει αναφερθεί ανωτέρω, αντιλαμβάνεται ότι η κατανγέλλουσα εταιρεία, η οποία όμως στην επιστολή της αναφέρει όπ αντιπροσωπεύει και άλλες επωνυμίες κρασιών και μάλιστα για την επωνυμία Κτήμα [...] αναφέρεται ότι το ύψας των αγορών της καταγγέλλουσας από αυτήν είναι τετραπλάσιο από εκείνο της Λαζαρίδης, έχει μεν πληγεί οικονομικά κυρίως από τις ενέργειες της Λαζαρίδης αλλά στη βάση όσων έχουν αναφερθεί ανωτέρω, δεν συμπεραίνεται ότι θα πληγεί ανεπανόρθωτα ώστε να της επιφέρει ισχυρό κλονισμό και ιδιαίτερη οικονομική δυσχέρεια καθώς έχει ήδη παρέλθει μεγάλο διάστημα χρόνου, που ναι μεν δεν περιορίζει τη ζημία της αλλά έχει καταδείξει όπ η οικονομική βλάβη που υφίσταται δεν είναι ανεπανόρθωτη ενόσω συνεχίζει να δραστηριοποιείται στην αγορά.» Περαιτέρω, η Επιτροπή, αναφορικό με την εταιρεία Ηλιάδης, επαναλαμβάνοντας όσα έχουν λεχθεί για την εταιρεία Λαζαρίδης, θεωρεί ότι ναι μεν και οι ενέργειες και αυτής της εταιρείας δυνατό να πλήττουν οικονομικά τήν κατανγέλλουσα εταιρεία αλλά στη βάση όσων έχουν αναφερθεί ανωτέρω, δεν συμπεραίνεται ότι Θα πληγεί ανεπανόρθωτα ώστε να της επιφέρει ισχυρό κλονισμό και ιδιαίτερη οικονομική δυσχέρεια. V. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ως εκ των ως άνω, η Επιτροπή, υπό το φως των όσων έχουν αναφερθεί και αναλυθεί και κυρίως στηριζόμενη στα στοιχεία τα οποία στάληκαν από την καταγγέλλουσα εταιρεία, η οποία αιτείται τη λήψη των προσωρινών μέτρων, εναντίον των δύο εταιρειών Λαζαρίδης και Ηλιάδης, ομόφωνα αποφασίζει ότι σε αυτή την φάση δεν αναδεικνύονται όλες οι αναγκαίες ασφαλείς βάσεις για την έκδοση σχετικής διαταγής για τη λήψη προσωρινών μέτρων από μέρους της για καμία από τις δυο καταγγελλόμενες εταιρείες. Σε ό,τι αφορά την ουσία της καταγγελίας, η Επιτροπή προτίθεται να προχωρήσει στην εξέταση της ουσίας της υπόθεσης μέσα από την οποία θα αναφύουν και θα εκτιμηθούν δεόντως όλες οι πτυχές της υπόθεσης κατόπιν και της προκαταρκτικής έρευνας της Υπηρεσίας για την οποία έδωσε σχετικές οδηγίες να επισπευσθεί, καλύπτοντας όλες τις πιθανολογούμενες παραβάσεις είτε της εθνικής είτε της κοινοτικής νομοθεσίας. Κωστάκης Χριστόφορου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ΐ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ5ΘΜ. 260/IV/ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΦΑΣΜ ΑΡΙΘΜ. 289/IV ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡίΘΜ III / 2003.

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ Αριθμός 853 ΚϊΠΡΙΑΚΗΔΜίΟΚΡί ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Ι Αττόφαση ΕΠΑ: 17/2010 Αρ. Φακέλου Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών The Procter & Gamble Company και Sara Lee Corporation Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού; κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. ΛσυκΙα Χριστοδούλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «ΕΠΑ») στις 18/01/2010, από την εταιρεία Procter & Gamble Company (στο εξής η «P&G Company»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συμφωνία βάσει της οποίας η εταιρεία Procter & Gamble Company θα αποκτήσει το τμήμα της επιχείρησης Sara Lee Corporation (στο εξής η «Sara Lee») που δραστηριοποιείται παγκόσμια στον τομέα κατασκευής και προμήθειας αποσμητικών χώρου (στο εξής η «Sara Lee Air Care»), Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Α) Η εταιρεία Sara Lee είναι εγγεγραμμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εισηγμένη στα Χρηματιστήρια Αξιών της Νέας Υόρκης, rou Σικάγου και του Λονδίνου. Η εν λόγω εταιρεία κατασκευάζει και προμηθεύει επώνυμα καταναλωτικά προϊόντα παγκοσμίως, διεξάγει εργασίες στους τομείς των κρεάτων, των αρτοποιημάτων, των οινοπνευματωδών ποτών καί των προϊόντων φροντίδας σπιτιού και σώματος. Στην Κύπρο η εταιρεία Sara Lee δραστηριοποιείται στην αγορά αποσμητικών χώρου μέσω της Sara Lee Air Care. Η Sara Lee Air Care είναι μέρος του τμήματος οικιακών προϊόντων και προϊόντων φροντίδας του σώματος της εταιρείας Sara Lee. Συγκεκριμένα, η Sara Lee Air Care δραστηριοποιείται παγκόσμια στον τομέα κατασκευής και προμήθειας αποσμητικών χώρου κάτω από την επωνυμία Ambi Pur. Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας Sara Lee Air Care αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας. Β) Η εταιρεία P&G Company είναι εγγεγραμμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και εισηγμένη στα Χρηματιστήρια Αξιών της Νέας Υόρκης και του Παρισιού. Η εν λόγω εταιρεία είναι η μητρική ενός διεθνούς ομίλου εταιρειών που ασχολείται με την παραγωγή προϊόντων φροντίδας σπιτιού, καλλυντικών, προϊόντων υγείας και ευεξίας και προϊόντων για τα νεογνά και για την οικογένεια. Τα προϊόντα της εταιρείας P&G Company, κατασκευάζονται στην Ευρώπη στη βάση συμφωνίας χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων με τη μητρική εταιρεία των ΗΠΑ, η οποία παρέχει πρόσβαση στα εμπορικά σήματα, κατασκευή και προώθηση των εν λόγω προϊόντων. Σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένου και της Κύπρου η πώληση των προϊόντων της PSG Company πραγματοποιείται από τρίτους διανομείς. Η προτεινόμενη συγκέντρωση που κοινοποιήθηκε στην ΕΠΑ, πραγματοποιήθηκε στη βάση ανέκκλητης δεσμευτικής προσφοράς που υποβλήθηκε από την εταιρεία P&G Company και αφορά την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης Sara Lee Air Care, η οποία ανήκει σήμερα στην εταιρεία Sara Lee. Η εταιρεία Sara Lee έχει αποδεχτεί τους όρους της ανέκκλητης δεσμευτικής προσφοράς με επιστολή της προς την εταιρεία PSG Company ημερομηνίας 11/12/2009. Επομένως, τα δύο εμπλεκόμενα μέρη θεωρούν ότι έχει γίνει συμφωνία, με την υποβολή και αποδοχή της ανέκκλητης δεσμευτικής προσφοράς, Η συμφωνία υπόκειται σε κάποιες υποχρεωτικές προϋποθέσεις για να μπορεί να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Η κοινοποίηση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία της ΕΠΑ στις 18/01/2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η Υπηρεσία, με επιστολή της με ημερομηνία 26/01/2010, ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, ενώ το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 29/01/2010, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13(3) του Νόμου.

14 TMHfWA ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Ολες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος JI! του Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της ΕΠΑ με την υποβολή της κοινοποίησης, δηλαδή στις 18/01/2010. Η Υπηρεσία της ΕΠΑ διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 10/02/2010, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή, 0 συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 17/02/2010 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε ίο ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης αλλά και κρίνοντας ατη βάση όλων όσων έχου. αναφερθεί πιο πάνω, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπό το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η «έννοια της συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου, Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η εν λόγω πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1)(β) του Νόμου, καθότι η εταϊρεία P&G Company θα αποκτήσει τον έλεγχο της Sara Lee Air Care, που αποτελεί τμήμα της εταιρείας Sara Lee. Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η ΕΠΑ διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και, ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωση είναι και θεωρείται κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν ot δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από αυτές τα ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των ουμμετεχουσών επιχειρήσεων από τη διάθεση και προσφορά υπηρεσιών, στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβαίνει τα ευρώ. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόνηση της συμβατότητας τής υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται οίο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και Λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό Ίης σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας τής υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής α\<φάς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά ίν λαμβάνονται στο Παράρτημα i του Νόμου. Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η ΕΠΑ καθόρισε ως σχετική αγορά προϊόντων / υπηρεσιών στην υπό εξέταση συγκέντρωση, την εμπορία αποσμητικών χώρου, αφήνοντας τη σχετική γεωγραφική αγορά ανοικτή αφού ακόμα και με το στενότερο ορισμό δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού το οποία να απορρέουν από την παρούσα συγκέντρωση και να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο επίπεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων, οποιαδήποτε σχετική αγορά εντός της Δημοκρατίας. Στη βάση του ορισμού αυτού και λαμβανομένου υπόψη του ορισμού της επηρεαζόμενης αγοράς στο Παράρτημα Ι του Νόμου, η Επιτροπή έχει καταλήξει στο συμπέρασμα όπ στην προτεινόμενη συγκέντρωση δεν τίθεται Θέμα ύπαρξης επηρεαζόμενης αγοράς σι ην Κυπριακή Δημοκρατία, καθότι μόνο μία από τις εμιτλεκόμενες επιχειρήσεις, ήτοι η Sara Lee Air Gate δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά μέσα στη Κυπριακή Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή της και συνεπώς δεν τίθεται θέμα εξέτασης συνδυασμένου μεριδίου αγοράς. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη Λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο τής υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η ΕΠΑ, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και ως εκ τούτου, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Κωστάκης Χριστόφορου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4373 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 2735 Αριθμός 2635 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2007) Διάταγμα Ακυρώσεως Εγγραφής με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4455 Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010 3573 Αριθμός 4126 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4703 Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013 3473 Αριθμός 4116 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 Αριθμός 2641 Ο ΠΕΡί ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση Οι εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4365 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009 & &d Ο «3 Αριθμός 1842 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4451 Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010 3283 Αριθμός 3624 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433

Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433 Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433 Αριθμός 1363 ΥΠΟΥΡΓΕίΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γνωστοποίηση Το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού γνωστοποιεί τα εξής: (α) Στις 31 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4623 Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012 4553 Αριθμός 5243 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΪΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815

Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815 Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815 Αριθμός 2117 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4651 Παρασκευή, 1η Μαρτίου 2013 581 Αριθμός 1115 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (Παράρτημα, παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ιαρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Ιαρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 Ιαρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 Αριβμός 5338 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893 Αριθμός 4460 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4656 Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013 1003 Αριθμός 1510 ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση τη διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4482 Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011 1299 Αριθμός 1174 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4729 Παρασκευή, 13 Αεκεμβρίου 2013 5181

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4729 Παρασκευή, 13 Αεκεμβρίου 2013 5181 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4729 Παρασκευή, 13 Αεκεμβρίου 2013 5181 Αριθμός 5927 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4895 Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 6859

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4895 Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 6859 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4895 Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 6859 Aριθμός 5251 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4667 Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013 2007 Αριθμός 2197 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Απόφοση ΕΠΑ: 19/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4396 Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009 5663 Αριθμός 2325 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378 4448 2945 3378 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4410 Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010 359 Αριθμός 231 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4723 Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 4581 Αριθμός 5541 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας ITTL Trade, Tourist &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 Aριθμός 4813 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4912 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕ Τα Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Αριθμός 4634 Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012 4933 Αριθμός 5867 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Λριθμόξ 4606 Παραακευιί, 21 Σεπτεμβρίου 2012 3641 Αριθμός 4222 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2011) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το Άρθρο 49Δ(3)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4457 Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010 3783 Αριθμός 4301 ΕίΔΟΠΟΙΗΣΗ Αρ. Αναφοράς THE 4/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 Αριθμός 2794 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ! ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4650 Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013 499 Αριθμός 910 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα