Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010"

Transcript

1 Αριθμός 4418 Παρασκευή, 12 Μαρτίου Αριθμός 841 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΪΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑί ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΪΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 (1/2010), ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, προκηρύσσουν το Σχέδιο Επιχορήγησης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2010 και καλούν τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση των προγραμμάτων τους για το Οι δικαιούχοι κρατικής χορηγίας ορίζονται στο άρθρο 2 του Σχεδίου Επιχορήγησης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η κρατική χορηγία θα έχει διάρκεια 12 μηνών. Το Σχέδιο Επιχορήγησης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2010 και η σχετική αίτηση είναι διαθέσιμα στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας και στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (www.mlsi.gov.cy/sws). Οι αιτήσεις πρέπει να απευδύνονιαι οτη Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και να υποβληθούν με συστημένη επιστολή ή να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών των κατά τόπους Επαρχιακών Γραφείων Ευημερίας, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 21 Απριλίου 2010 και ώρα 12 μ. σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό μέρος του οποίου να αναγράφεται: 1. Η επωνυμία και η διεύθυνση της Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 2. "Αίτηση για το Σχέδιο Επιχορήγησης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2010». 3. Η διεύθυνση του Επαρχιακού Γραφείου Ευημερίας, στο οποίο θα υποβληθεί η αίτηση.

2 1136 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αριθμός 842 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡί ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ 2009 Ανακοίνωση Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι έχουν εκδοθεί οί άδειες των Τεχνιτών Οχημάτων με βάση τους πιο πάνω Νόμους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τις άδειες τους από τα Κεντρικά Γραφεία στη Λευκωσία καί για τις υπόλοιπες επαρχίες, από το αντίστοιχο Επαρχιακό Γραφείο. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα ακόλουθα τηλέφωνα: Κεντρικά Γραφεία (Λευκωσία): τηλ Επαρχιακό Γραφείο Αμ/στου-Λ/κας: τηλ / Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού: τηλ Επαρχιακό Γραφείο Πάφου: τηλ Αριθμός 843 ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ Γνωστοποίηση Κλήρωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 5 των περί Κυβερνητικών Λαχείων Κανονισμών Ο Διευθυντής του Κρατικού Λαχείου ανακοινώνει ότι η Πασχαλινή Κλήρωση του Κρατικού Λαχείου με αρ. 11/2010 θα γίνει την Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010 και ώρα 10 π.μ. στην Αίθουσα Κληρώσεων του Κρατικού Λαχείου. Το κοινά δικαιούται να παρευρίσκεται κατά την ώρα της κλήρωσης. Αριθμός 844 ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ ΤΖΑΚΠΟΤ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Ο Διευθυντής Κρατικού Λαχείου, με βάοη τη γνωστοποίηση ττου δημοσιεύθηκε οτην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μ αρ.3655 και ημερομηνία 22 Νοεμβρίου, 2002, αρ. γνωστοποίησης 6845, ανακοινώνει ότι. επειδή στην Κλήρωση του Κρατικού Λαχείου με αρ. 8/2010 της 9 Ίς Μαρτίου, 2010, ο πρώτος τυχερός λαχνός που κληρώθηκε με αρ περιλαμβάνεται μεταξύ των αδιάθετων λαχνών, δημιουργήθηκε ΤΖΑΚΠΟΤ. Δηλαδή το ποσό των του πρώτου λαχνού μεταφέρεται στην επόμενη εβδομαδιαία κλήρωση με αρ. 9/2010 που Θα γίνει την Τρίτη 16 Μαρτίου, 2010 όπου ο ττρώτος τυχερός θα κερδίζει Αριθμός 845 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφα ήδη εκδοθέντων πιστοποιητικών σε αντικατάσταση των ακόλουθων πιστοποιητικών που δηλώθηκαν ως απολεσθέντα: Έκδοση/ Ποσό Περινραφή Χρεογράφων Αρ. Πιστοπ. 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 2η Σειρά 272/ , Λήξης ,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 3η Σειρά 273/ , Λήξης 2010 Αριθμός 846 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας ανακοινώνει ότι κυκλοφόρησαν πρόσφατα οι πιο κάτω εκδόσεις: ο The Fourth Amendment of the Constitution Law of 2002 (English translation) - ΓΕΝ(Α) - L.93 Β The Fifth Amendment of the Constitution Law of 2006 (English transiation) - ΓΕΝ (A) - L.94 e The Exclusive Economic Zone Law, 2004 (English translation) - ΓΕΝ (A) - L.97 Αυτές διατίθενται προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Β 1137 Αριθμός 847 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ! Αναφορικά με τον MEREDITH CHRISTOPHER, μέλος των Βρετανικών Βάσεων και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου HONDA LOGO με αριθμό ημεδαπής εγγραφής KLX 139, το οποίο υπόκειται σε Δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 104 του Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94 (Ι) / 2004, Ο MEREDITH CHRISTOPHER, τελώνισε το πιο πάνω αυτοκίνητο χωρίς να καταβάλει τους απαιτούμενους δασμούς και φόρους με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 11(6) Παράρτημα (ο) της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης με το έντυπο Τελ.104Α αρ και ημερ. 31/8/07. Το πιο πάνω όχημα κατασχέθηκε στη Λεμεσό στις 22/2/10 και δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίησης κατάσχεσης για το λόγο άτι ο πιο πάνω δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του και είναι άγνωστη η παρούσα διαμονή του. Ο πιο πάνω αναχώρησε από την Κύπρο στις 23/5/09 χωρίς να εξάξει το πιο πάνω όχημα. Ο φάκελος κατάσχεσης 19/10 του Τελωνείου Λεμεσού είναι σχετικός. Ζ. Αιμιλιανίδου Διευθύντρια Τμήματος Τελωνείων Αριθμός 848 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ! Αναφορικό με τον ANDERSON ANDREW, μέλος των Βρετανικών Βάσεων και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου TOYOTA VITZ με αριθμό ημεδαπής εγγραφής KPF 276, το οποίο υπόκειται σε Δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 104 του Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94 (ί) / Ο ANDERSON ANDREW, τελώνισε το πιο πάνω αυτοκίνητο χωρίς να καταβάλει τους απαιτούμενους δασμούς και φόρους με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 11(6) Παράρτημα (c) της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης με το έντυπο Τελ.104Α αρ και ημερ. 6/12/06. Το πιο πάνω όχημα κατασχέθηκε στη Λεμεσό οτις 22/2/10 και δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίησης κατάσχεσης για το λόγο ότι ο πίο πάνω δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του και είναι άγνωστη η παρούσα διαμονή του. Ο πιο πάνω αναχώρησε από την Κύπρο στις 1/8/08 χωρίς να εξάξει το πιο πάνω όχημα. Ο φάκελος κατάσχεσης 20/10 του Τελωνείου Λεμεσού είναι σχετικός. Ζ. Αιμιλιανίδου Διευθύντρια Τμήματος Τελωνείων Αριθμός 849 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ Αναφορικά με τον HENRY CARL, μέλος των Βρετανικών Βάσεων και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση της μοτοσικλέτας ZHONG NENG με αριθμό ημεδαπής εγγραφής ΚΡΡ 242, η οποία υπόκειται σε Δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 104 του Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94 (!) /2004. Ο HENRY CARL, τελώνισε την πιο πάνω μοτοσικλέτα χωρίς να καταβάλει τους απαιτούμενους δασμούς και φόρους με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 11(6) Παράρτημα (c) της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης με το έντυπο Τελ.104Α αρ και ημερ. 28/3/08. Η πιο πάνω μοτοσικλέτα κατασχέθηκε στη Λεμεσό στις 22/2/10 και δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίηοης κατάσχεσης για το λόγο ότι ο πιο πάνω δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του και είναι άγνωστη η παρούσα διαμονή του. Ο πιο πάνω αναχώρησε από την Κύπρο στις 3/9/09 χωρίς να εξάξει την πιο πάνω μοτοσικλέτα. Ο φάκελος κατάσχεσης 21/10 του Τελωνείου Λεμεσού είνα! σχετικός. Ζ. Αιμιλιανίδου Διευθύντρια Τμήματος Τελωνείων

4 1138 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αριθμός 850 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ! Αναφορικά με τον JONES SHAUN, μέλος των Βρετανικών Βάσεων και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοπσιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου SUZUKI ESCUDO με αριθμό ημεδαπής εγγραφής ΗΤΝ 393, το οποίο υπόκειται σε Δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 104 του Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94 (Ι)/2004. Ο JONES SHAUN, τελώνισε το πιο πάνω αυτοκίνητο χωρίς να καταβάλει τους απαιτούμενους δασμούς και φόρους με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 11(6) Παράρτημα (c) της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης με το έντυπο Τελ,104Α αρ και ημερ. 18/5/06. Το πιο ττάνω όχημα κατασχέθηκε στη Λεμεσό στις 22/2/10 και δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίησης κατάσχεσης για το λόγο ότι ο πιο πάνω δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του και είναι άγνωστη η παρούσα διαμονή του. Ο πιο πάνω αναχώρησε από την Κύπρο τον Αύγουστο του 2007 χωρίς να εξάξει το πιο πάνω όχημα. Ο φάκελος κατάσχεσης 17/10 του Τελωνείου Λεμεσού είναι σχετικός. Ζ. Αιμιλιανίδου Διευθύντρια Τμήματος Τελωνείων Αριθμός 851 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ! Αναφορικά με την GUNN JODY, μέλος των Βρετανικών Βάσεων και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοπσιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου TOYOTA COROLLA με αριθμό ημεδαπής εγγραφής ΕΖΥ 228, το οποίο υπόκειται σε Δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 104 του Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94 (Ι) / Η GUNN JODY, τελώνισε το πιο πάνω αυτοκίνητο χωρίς να καταβάλει τους απαιτούμενους δασμούς και φόρους με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 11(6) Παράρτημα (c) της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης με το έντυπο Τελ.104Α αρ και ημερ. 31/3/06. Το πιο πάνω όχημα κατασχέθηκε στη Λεμεσό στις 22/2/10 και δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίησης κατάσχεσης για το λόγο ότι η πιο πάνω δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση της και είναι άγνωστη η παρούσα διαμονή της. Η πιο πάνω αναχώρησε από την Κύπρο στις 18/8/08 χωρίς να εξάξει το πιο πάνω όχημα. Ο φάκελος κατάσχεσης 18/10 του Τελωνείου Λεμεσού είναι σχετικός. Ζ. Αιμιλιανίδου Διευθύντρια Τμήματος Τελωνείων

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ Αριθμός 852 Κ ΠΡ(ΑΚΗ nhmokpatift Απόφαση ΕΠΑ 122/2009 Αρ.Φακέλου (Νόμος Αρ. 13{Ι)/2008) ΚαταννεΑία και αίτηση νια AnW.n Ttfigj yjl iyj^^ TRADING LIMITED εναντίον τικ ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΟΒΓΕ ΑΕ και ΒΑΣΟΕ ΗΛΙΑΔΗΣ ΛΤΔ Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. Λούκια Χριοτοδοΰλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 29/01/2010 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 3 Σεπτεμβρίου 2009 υποβλήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού {εφεξής η «Επιτροπή») από την εταιρεία εισαγωγής και διανομής κρασιών «EXES TRADING LIMITED» (εφεξής η «καταγγέλλουσα εταιρεία») καταγγελία και αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων εναντίον των εταιρειών Νίκος Λαζαρίδης ΟΒΓΕ ΑΕ {εφεξής η «Λαζαριδης») και Βάσος Ηλιάδης ΛΤΔ (εφεξής η «Ηλιάδης») αναφορικά με πιθανολογούμενες από μέρους τους παραβάσεις των άρθρων 3 ή/και 6 του Νόμου περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου Αρ. 13{Ι)/2008 (εφεξής ο «Νόμος»). II. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΚαταγγέΛΑουρια ergiegig Η καταγγέλλουσα εταιρεία ιδρύθηκε το 1994 και είναι εταιρεία ειααγωγής και διανομής ποιοτικών ποτών (κυρίως Κρασιών), τροφίμων και συναφών προϊόντων {π.χ. εξαρτημάτων για κρασιά, κάβων, ψυγείων και άλλων ροφημάτων), με την επωνυμία «EXES TRADING LIMITED-, οι ιδιοκτήτες της οποίας έχουν δημιουργήσει παράλληλα και το κατάστημα λιανικών πωλήσεων με την εμπορική επωνυμία «CAVA PROTASIS» στη Λεμεσό. 1.2 Κατανγελλόμενες-εταιρείες (AgjgpiSiK και ΗΑιά5πςί Η εταιρεία Νίκος Λαξαρίδης ΟΒΓΕ ΑΕ, είναι Ανώνυμη εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον Οινοποιητικό, Βιομηχανικό και Γεωργικό τομέα, με έδρα τη Δράμα στην Ελλάδα. Η εταιρεία Βάσος Ηλιάδης ΛΤΔ δημιουργήθηκε το 1933 και είναι η αντιπρόσωπος της NESTLE στην Κύπρο μέχρι και σήμερα. Από τότε έχει επεκτείνει πς δραστηριότητες της και σήμερα η Βάσος Ηλιάδης ΛΤΔ θεωρείται μια αττό τις μεγαλύτερες εταιρείες εισαγωγής και διανομής καταναλωτικών προϊόντων στην Κύπρο.

6 1140 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΙΤΗΜΑ ΠΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ /ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ THE ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ Αναφορικά με το αίτημα της καταγγέλλουσας εταιρείας για τη λήψη προσωρινών μέτρων που εμπεριέχεται εντός της καταγγελίας της, η καταγγέλλουσα εταιρεία αναφέρει ότι «αιτείται την απαγόρευση της εισαγωγής και εμπορίας όλων των κρασιών του Οινοποιητικού Συγκροτήματος Λαζαρίδης από την Ηλιάδης μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης από τοδικαστήριο τηςδράμας.» Σύμφωνα με όσα έχουν καταγραφεί στην καταγγελία της καταγγέλλουσας εταιρείας και στις μετέπειτα επιστολές της προς την Επιτροπή, η καταγγέλλουσα εταιρεία αναφέρει τα εξής: Η καταγγέλλουσα εταιρεία συνεργαζόταν με την εταιρεία Λαζαρίδης από τις αρχές του 1997 μέχρι και το τέλος του 2008 χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα στη συνεργασία τους. Η εν λόγω συνεργασία βασιζόταν σε νραπτή συμφωνία για αποκλειστική αντιπροσώπευση, εισαγωγή και διανομή κρασιών του Λαζαρίδη στην Κύπρο από τις 21/2/1997. Από το 1997, η καταγγέλλουσα εταιρεία επένδυσε κεφάλαια για την προβολή, την αναγνώριση και την καθιέρωση των προϊόντων της Λαζαρίδης στην Κυπριακή αγορά, με ανοδική πορεία πωλήσεων από το 1997 μέχρι σήμερα. Σημειώνεται επίσης ότι η καταγγέλλουσα εταιρεία πρώτη εισήγαγε τα κρασιά της Λαζαρίδης στην Κύπρο. Το 2008, η καταγγέλλουσα εταιρεία ενοικίασε νέους αποθηκευτικούς χώρους και προχώρησε επίσης σε ανακαίνιση και επέκταση του υφιστάμενου καταστήματος λιανικής με δαπάνες άνω των Ευρώ. Είχαν επίσης προγραμματιστεί εκδηλώσεις προσέλκυσης του καταναλωτικού κοινού και διαφήμισης των προϊόντων κατά τη διάρκεια του Το Δεκέμβριο του 2008 ξεκίνησαν να παρουσιάζονται τα πρώτα προβλήματα, στη μεταξύ τους συνεργασία, εφόσον η εταιρεία Λαζαρίδης δεν εκτελούσε όπως έπρεπε τις παραγγελίες της καταγγέλλουσας με αποτέλεσμα η τελευταία να έχει ζημιές. Στις αρχές του 2009, η Λαζαρίδης ενημέρωσε επισήμως για πρώτη φορά την καταγγέλλουσα εταιρεία ότι μία άλλη κυπριακή εταιρεία τον πλησίασε για συνεργασία και στη συνέχεια τους αποκάλυψαν και το όνομα της εταιρείας, Βάσος Ηλιάδης ΛΤΔ. Το Μάρτιο του 2009, η καταγγελλόμενη εταιρεία Λαζαρίδης απέστειλε στην καταγγέλλουσα εταιρεία την τελευταία της παραγγελία και ταυτόχρονα φόρτωσε κρασιά με παραλήπτη την καταγγελλόμενη εταιρεία Ηλιάδης. Επίσης, στην καταγγελία αναφέρεται ότι η καταγγέλλουσα εταιρεία διαθέτει σημαντικά αποθέματα από τα κρασιά Λαζαρίδης, λόγω της τελευταίας φόρτωσης, τα οποία όμως δεν δύναται να πωλήσει λόγω των μειωμένων τιμών που προωθεί η καταγγελλόμενη εταιρεία Ηλιάδης καθώς επίσης και λόγω του αποκλεισμού που επέβαλε η Ηλιάδης σε πελάτες της, τους οποίους έχει προτρέψει να μην αγοράζουν προϊόντα από την καταγγέλλουσα εταιρεία και τους έχει υποδείξει ακόμα και να διαγράψουν όλους τους κωδικούς των κρασιών Λαζαρίδης από την μερίδα της και να τα περάσουν στην Ηλιάδης. Στη συνέχεια, η καταγγέλλουσα εταιρεία πρότεινε εγγράφως στην καταγγελλόμενη εταιρεία Λαζαρίδης να αγοράσει πίσω όλα τα αποθέματα τους αλλά αυτή αρνήθηκε. Τέλος, σημειώνονται και οι ακόλουθοι από τους ισχυρισμούς της καταγγέλλουσας εταιρείας: Β β Οι συνδυασμένες ενέργειες της Λαζαρίδης και Ηλιάδης, οι χαμηλότερες τιμές επί των προϊόντων, οι προφορικές υποσχέσεις, ο αποκλεισμός από υποαγορές και η εκμετάλλευση υφισταμένων καταλόγων κρασιών δημιουργημένων από την καταγγέλλουσα, δημιούργησαν σημαντικά οικονομικά, αξιοπιστίας και όχι μόνο προβλήματα αποκλείοντας την καταγγέλλουσα από παραδοσιακούς της πελάτες. Τα τελευταία αποθέματα των προϊόντων από την καταγγελλόμενη εταιρεία Λαζαρίδης, που στάλθηκαν το Μάρτιο του 2009, δεν μπορούν να πωληθούν λόγω των μειωμένων τιμών που προωθεί η Ηλιάδης. Οι υπεραγορές [.».]* και [...] προμηθεύονται πλέον τα κρασιά Λαζαρίδης από την εταιρεία Ηλιάδης. «Ολοι σχεδόν οι πελάτες της καταγγέλλουαας σταμάτησαν να αγοράζουν από αυτή τα προϊόντα Λαζαρίδης. β ο Πέραν των αποθεμάτων των κρασιών του Συγκροτήματος Λαζαρίδης, η καταγγέλλουσα διαθέτει και αποθέματα κρασιών της Λαζαρίδης σε χριστουγεννιάτικες συσκευασίες του 2008, τα οποία δεν θα μπορέσουν να πουληθούν εφόσον η Ηλιάδης θα κυκλοφορήσει τις νέες συσκευασίες της Λαζαρίδης του Οι ενέργειες της Ηλιάδης είναι αντίθετες με την επιχειρηματική ηθική, τον θεμιτό ανταγωνισμό και την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και αποβλέπουν στον στραγγαλισμό των μικρών επιχειρήσεων όπως της καταγγέλλουσας φέρνοντας την σε πολύ δυσμενή οικονομική θέση έναντι του ανταγωνισμού. Η καταγγέλλουσα εταιρεία έχει επιπρόσθετα αναφέρει ότι, έλαβε μέρος, με επιτυχία, σε Διαγωνισμό της [...] τον Οκτώβριο του 2008 για την Προμήθεια Κρασιών, περιλαμβανομένων και των προϊόντων Λαζαρίδης. Η συμφωνία αυτή δεν είναι δυνατό να διεκπεραιωθεί αποτελεσματικά εφόσον σήμερα αδυνατεί να προμηθεύσει ορισμένα από τα προϊόντα της Λαζαρίδης με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουν πιθανό πρόβλημα δέσμευσης της Τραπεζικής Εγγύησης τους. * Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο αε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...].

7 β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ Η καταγγελλουσα εταίρεία έχει προσπαθήσει να πωλήσει τα αποθέματα των κρασιών Λαζαρίδης μέαω της «CAVA PROTASIS» αλλά η ανταπόκριση είναι απογοητευτική. Περαιτέρω, η καταγγελλόμενη εταιρεία Λαζαρίδης, προέβη οε δικαατική αγωγή στην Κύπρο, διεκδικώντας την άμεση πληρωμή εκ μέρους της καταγγέλλουσας, όλων των ανεξόφλητων ποσών των λογαριασμών της. Στη συνέχεια η καταγγελλουσα εταιρεία αποτάθηκε και η ίδια σε δικηγορικό γραφείο στην Ελλάδα και κίνησε αγωγή εναντίον της καταγγελλόμενης εταιρείας Λαζαρίδης για αποζημίωση για τις βλάβες που έχει υποστεί από τις ενέργειες της. 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΕ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ Από τα στοιχεία που έχουν συλλέγει από την καταγγελλουσα εταιρεία και βρίσκονται εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, η Επιτροπή έχει λάβει υπόψη της τις ακόλουθες θέσεις/ισχυρισμούς της καταγγελλόμενης εταιρείας: Η καταγγελλουσα εταιρεία έχει ήδη κινήσει αγωγή εναντίον της Λαζαρίδης για παράνομη, αδικαιολόγητη, καταχρηστική και άνευ της νόμιμης προθεσμίας καταγγελία της σύμβασης τους. Η εταιρεία Λαζαρίδης εντός του 2009 εκτέλεσε δύο παραγγελίες, μία εντός του Ιανουαρίου και μία εντός του Φεβρουαρίου Η αξία των δύο παραγγελιών συνολικά είναι περίπου [...]. Η εταιρεία Λαζαρίδης αποστέλλει επιλεκτικά ορισμένα μόνο προϊόντα στην καταγγελλουσα. Αρχές Νοεμβρίου και αρχές Δεκεμβρίου 2008, παραλήφθηκαν από την καταγγελλουσα προϊόντα της εταιρείας Λαζαρίδης αξίας [...] και [...] αντίστοιχα. Συνολικά εντός τεσσάρων μηνών η καταγγελλουσα εταιρεία παρέλαβε προϊόντα της εταιρείας Λαζαρίδης αξίας [...]. Όταν αντιλήφθηκε τις ενέργειες της εταιρείας Λαζαρίδης με την εταιρεία Ηλιάδης, ζήτησε από την πρώτη εταιρεία να εξαγοράσει πίσω όλα τα υφιστάμενα αποθέματα της αλλά η καταγγελλόμενη εταιρεία δεν απάντησε στην π ρότα α ή τους. Η εταιρεία Ηλιάδης απέκλεισε την καταγγελλουσα εταιρεία από επίσημους προμηθευτές πολλών εστιατορίων και ξενοδοχείων και οικειοποιήθηκε τους κωδικούς των προϊόντων της εταιρείας Λαζαρίδης, αι οποίοι ανήκαν στην καταγγελλουσα εταιρεία και ήταν καταχωρημένοι στην μερίδα της, στα δύο συγκροτήματα υπεραγορών, ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ και ΜΕΤΡΟ. Η άμεση ζημιά της καταγγέλλουσας εταιρείας ανέρχεται σε περίπου [...] (τιμές κόστους), που αντιπροσωπεύει την αξία των αποθεμάτων της εταιρείας Λαζαρίδης που δεν έχουν πωληθεί, τα διαφυγόντα κέρδη και την ασθενέστερη θέση έναντι του ανταγωνισμού που έχει περιέλθει, χάνοντας μια σειρά προϊόντων, για τα οποία όπως αναφέρει έχει επενδύσει χρόνο και χρήμα τα τελευταία 13 έτη. Η καταγγελλουσα εταιρεία παραθέτει συγκριτικό πίνακα με τις τιμές της εταιρείας Ηλιάδης και τις δικές της, όσον αφορά τα κρασιά εταιρείας Λαζαρίδη. Από τον πίνακα διαφαίνεται ότι, οι τιμές της εταιρείας Ηλιάδης, παρουσιάζουν μείωση κατά περίπου [...]% στη χονδρική και περίπου [...]% στη λιανική τιμή, έναντι των περσινών τιμών της καταγγέλλουσας, η οποία δεν έχει αλλάξει τις τιμές της από το ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΙΜΕΣ EXES TRADING LTD TIMES ΒΑΣΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Λιανική Χονδρική Λιανική Χονδρική White Wines Ελαχ. - Μέγ. Chateau Nico Lazaridi [...] [...]-{...] [...] [...] Magic Mountain White [...] [...-Η...] [...1 [...] Trebbiano [...} [.-]-[ -] [...] [.-] Διαφορά Λιανικής Χονδρικής ΕΑάχ. - Μέγιστη -!...]% -[...]-[...]% -[...]% -[...]-[...]% -[...]% -[.. Η...]% Trebbiano, Late Vintage Moushk. Sewwt White 50cl Semillon - Sauvignon H. Lazaridi [...] [-..Η--] [...] [ -] [ -] [...] [...] [.-] [...] UH~. ] [...] [...] -[...]% -[--] [--]% -[...]% -[...]% -[...]% -[...]-[ -]%

8 ΤΙΜΗΜΑ Β 1142 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Red Wines Chateau Nico Lazaridi [...] [... Η..-] {»..] [...] [...!% {...]-[...]% Magic Mountain, Red [-..] [--Η...] [.-.] [...] Merlot [..-]!.-.]-[.-] [-.] [...} Meiissourgos, Sweet Red [...] ί..-h-j [ -] [...} Syrah, Nico Lazaridi [...] [ -H.-J [...] [...] -!...]% [...]-[...]% -[...]% [...]-{...]% -[...]% [...]-[...]% -[...]% -[... H...3% Lion D' Or, Cabernet Sauvign [..-] [ -1-[..-] [ -] [...} -[...]% -[...]-[...]% Η καταγγέλλουσα εταιρεία αναφέρει επίσης ότι: «Δημιουργούνται έντονες υπόνοιες ότι οι ενέργειες της Ν. Λαζαρίδης και της Β. Ηλιάδης, μαζί ή ξεχωριστά, έχουν επιρροή στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής και στην εφαρμογή ανόμοιων όρων για ισοδύναμες συναλλαγές, με συνέπεια ορισμένες επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση». Επισημαίνεται το γεγονός ότι, η καταγγέλλουσα διαθέτει εμπορεύματα με εορταστική συσκευασία, τα οποία δεν θα είναι δυνατό να πωληθούν λόγω πιθανής εισαγωγής και προώθησης από την Ηλιάδης, νέων συσκευασιών της Λαζαρίδης. Τα αποθέματα αυτά, προέκυψαν λόγω εισαγωγής μεγαλύτερης ποσότητας αϊτό αυτή που μπόρεσαν να διαθέσουν στην Κυπριακή αγορά το Αυτό δεν Θα αποτελούσε πρόβλημα σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, εφόσον θα διέθεταν στην αγορά την περίοδο των εορτών του 2009, πρώτα τις προηγούμενες συσκευασίες και αργότερα τις νέες. Αυτή τη χρονιά όμως, οι συνδυασμένες κινήσεις των εταιρειών Λαζαρίδης και Ηλιάδης θα επιφέρουν μεγάλη ζημία. Η καταγγέλλουσα εταιρεία έχει σημειώσει στις επιστολές της ότι τα προϊόντα της εταιρείας Λαζαρίδης πωλούνται στη συγκεκριμένη υπεραγορά περίπου [...]% πιο φθηνά από τις δημοσιευμένες τιμές της εταιρείας Ηλιάδης. Στον εμπορικό κόσμο της Κύπρου είναι γνωστό ότι καμία υπεραγορά fiuv συνεργάζεται με λιγότερο από [...]% έκπτωση και η συνήθης έκπτωση ανέρχεται σε [...]% και στα κρασιά η λιανική τιμή διαμορφώνεται με περίπου [...]-[...]% αύξηση. Σχετικά με το διαγωνισμό της [...], η καταγγέλλουσα εταιρεία ανέφερε και παρέθεσε τα εξής στοιχεία: 1. Στις 6 Οκτωβρίου 2008, η καταγγέλλουσα εταιρεία έλαβε μέρος, με επιτυχία, σε Διαγωνισμό για την Προμήθεια Αφορολόγητων Κρασιών για τα Στελέχη και τους [ ]. 2. Η καταγγέλλουσα εταιρεία παρέθεσε πίνακα με συνολικά οκτώ προϊόντα της εταιρείας Λαζαρίδης που παρέδιδε στην [...]. 3. Παρατέθηκαν επίσης αναλυτικά, οι όροι της σύμβασης που είχε υπογράψει με την [...} και η οποία καλυπτόταν από τραπεζιτική εγγυητική επιστολή, το περιεχόμενο των ποινικών ρητρών και των κυρώσεων της εν λόγω σύμβασης. 4. Ακολούθως επεξηγήθηκε ότι από τα τέλη του 2008 και τις αρχές του 2009 δεν είχε τη δυνατότητα παράδοσης στην [...] ορισμένων προϊόντων της εταιρείας Λαζαρίδης. Μέσα όμως, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας της με την [...] κατόρθωσε να παρακάμψει τα προβλήματα λόγω ελλείψεων. 5. Αν και η σύμβαση ίσχυε για ένα έτος, μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2009, η [...] ζήτησε να παραταθεί η σύμβαση για ένα ακόμη έτος με τους ίδιους όρους, κάτι που έγινε αποδεκτό από την καταγγέλλουσα και το επιβεβαίωσαν και γραπτώς στην [...]. 6. Αναφέρετε όμως ότι από αυτό το σημείο και μετά θα υπήρχε πρόβλημα, αλλά η {...] για δικούς της λόγους προκήρυξε νέο διαγωνισμό και επομένως, οι κίνδυνοι επιβολής ποινών για αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων θα πάψουν να υφίστανται αϊτό τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2009, ημέρα υποβολής Προσφορών για το Νέο Διαγωνισμό Η συμμετοχή της καταγγέλλουσας στον νέο διαγωνισμό της [,...] χωρίς τα κρασιά Λαζαρίδη δημιουργεί μία πολύ αρνητική εικόνα για την εταιρεία και την αποξενώνει από σίγουρες πωλήσεις, οι οποίες θα καρπωθούν από κάποια άλλη ανταγωνιστική εταιρεία. Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα εταιρεία, παρά το γεγονός ότι, τα κρασιά είναι προϊόν χωρίς ημερομηνία λήξης, διαθέτει αρκετά προβληματικά κρασιά της εταιρείας Λαζαρίδης από παλαιότερες φορτώσεις, τα οποία δεν πληρούσαν τις ανάλογες προδιαγραφές και ήταν θέμα ουνεννόησης μεταξύ της και της εταιρείας Λαζαρίδης για να βρεθεί ένας τρόπος διάθεσης και επίλυσης του προβλήματος. Η διακοπή όμως των εμπορικών σχέσεων μεταξύ τους, την αναγκάζει να διαχωρίζει τα αποθέματα της εταιρείας Λαζαρίδης σε εμπορεύσιμα και μη και να απαιτεί την επιστροφή ολόκληρης της ποσότητας που δεν έχει πωληθεί αξίας περίπου [...] από τη εταιρεία Λαζαρίδης.

9 ΕΓϋΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 TMHWIA Β 1143 III. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2009 έδωοε οδηγίες στην Υπηρεσία να διεξάγει προκαταρκτική έρευνα αναφορικά με την πιθανολογούμενη παράβαση, Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2009, αποφάσισε να ζητηθεί από την καταγγέλλουσα εταιρεία να διευκρινίσει τα αιτούμενα προσωρινά μέτρα που επιθυμεί να Ληφθούν και να εκφράσει την ετοιμότητα της για την υποβολή εγγύησης ως προς τις ζημίες που μπορεί να προκληθούν στις επιχειρήσεις κατά των οποίων πιθανόν να διαταχθούν τα προσωρινά μέτρα, αν και εφόσον αποφασιστούν. Στις 23/9/2009 απεστάλη σχετική επιστολή προς την καταγγέλλουσα, σύμφωνα με τα όσα αποφασίστηκαν στη προαναφερόμενη συνεδρία της Επιτροπής και οτις 25/9/2009 παρελήφθησαν οι απαντήσεις της καταγγέλλουσας εταιρείας. Στις 29/9/2009 απεστάλη νέα επιστολή προς την καταγγέλλουσα εταιρεία με ερωτηματολόγιο σχετικά με το αίτημα της για λήψη προσωρινών μέτρων, δια το λόγο ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες στην επιστολή της καταγγέλλουσας εταιρείας που παραλήφθηκε στις 25/9/2009, δεν ήταν αρκούντως ικανοποιητικές. Στις 6/10/2009 παραλήφθηκε η απαντητική επιστολή της καταγγέλαουσας μεημερομηνία 2/10/2009. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των επιστολών της καταγγέλλουσας εταιρείας με ημερομηνίες 24/9/2009, 2/10/2009 και 7/10/2009, σε συνάρτηση με το περιεχόμενο του σημειώματος της Υπηρεσίας με ημερομηνία 19/10/2009 ομόφωνα αποφάσισε, στη συνεδρία της με ημερομηνία 4 Νοεμβρίου 2009, άτι στο παρόν στάθιο δεν αναδεικνύονται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση σχετικής διαταγής για τη λήψη προσωρινών μέτρων από μέρους της. Η Επιτροπή προτίθεται να προχωρήσει στην εξέταση της ουσίας της υπόθεσης μέσα από την οποία θα αναφύουν και θα εκτιμηθούν δεόντως όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να γνωστοποιήσει στην καταγγέλλουσα εταιρεία την προκαταρκτική θέση της, δίδοντας τις ανάλογες οδηγίες προς την Υπηρεσία, παραχωρώντας της με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να υποβάλει γραπτώς τις τυχόν απόψεις και θέσεις της επί της απόφασης αυτής της Επιτροπής εντός δέκα (10} ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της απόφασης της. Στις 26/11/2009 στάληκε επιστολή προς την καταγγέλλουσα εταιρεία ενημερώνοντας την για την προκαταρκτική απόφαση της Επιτροπής και τ.; δυνατότητα της να θέσει εγγράφως τις οποιεσδήποτε θέσεις και απόψεις της ν/τός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής. Η Επιτροπή στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2009, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν απεστάλησαν οποιεσδήποτε απόψεις και θέσεις εντός της ταχθείσας προθεσμίας από μέρους της καταγγέλλουσας εταιρείας, έλαβε την ακόλουθη τελική/οριστική απόφαση της: IV. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Η Επιτροπή στη βάση της προκαταρκτικής εξέτασης της αίτησης της καταγγέλλουοας εταιρείας Exes Trading Limited για λήψη προσωρινών μέτρων και συνεκτιμώντας αυτή με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της αε αντιδιαστολή με πς ισχύουσες διατάξεις του Νόμου και ειδικότερα του άρθρου 28 του Νόμου, έχει καταλήξει οτις πιο κάτω διαπιστώσεις: (α) Αναφορικά με την πρώτη προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 28 του Νόμου για τη στοιχειοθέτηση ευλόγως ισχυρής εκ πρώτης όψεως υπόθεσης παράβασης του άρθρου 3 κα/ή δ του Νόμου, η Επιτροπή από τα στοιχεία που έχουν δοθεί εκ μέρους της αιτηθείσας τη λήψη των προσωρινών μέτρων εταιρείας έχει συμπεράνει τα κάτωθι: Οι καταγγελλόμενες εταιρείες Λαζαρίδης και Ηλιάδης έχουν προβεί στη σύναψη συμφωνίας, η οποία θα εξετασθεί κατά πόσο εμπίπτει στις πρόνοιες του άρθρου 3 του Νόμου, λόγω της κάθετης σχέσης που δημιουργείται. Πλην όμως η καταγγέλλουσα εταιρεία δεν έχει προσκομίσει στοιχεία τέτοια που να αποδεικνύουν κατά πόσο η εν λόγω συμφωνία δυνατό να έχει αποτέλεσμα ή/και αντικείμενο περιοριστικό του ανταγωνισμού. Θέματα όπως αυτά που ισχυρίζεται η καταγγέλλουσα εταιρεία που αφορούν τις τιμές πώλησης των προϊόντων της εταιρείας Λαζαρίδης από την εταιρεία Ηλιάδης σε υπερβολικό χαμηλές τιμές φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι πιθανότατα να έχουν επιπτώσεις στην ανταγωνιστική αγορά που δραστηριοποιείται η καταγγέλλουσα εταιρεία αλλά χωρίς οποιαδήποτε ενδελεχή έρευνα και μελέτη της ίδιας της συμφωνίας, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να τεκμηριώσει ή/και να στοιχειοθετήσει οποιαδήποτε πιθανολογούμενη παράβαση. β Στη βάση των στοιχείων που απεστάλησαν από την καταγγέλλουσα, εκ πρώτης όψεως διαφαίνεται ότι υπάρχει ή υπήρξε σχέση οικονομικής εξάρτησης με την καταγγελλόμενη εταιρεία Λαζαρίοης λόγω της ύπαρξης της σχέσης αντιπροσώπευσης στην κυπριακή αγορά της καταγγελλόμενης εταιρείας Λαζαρίδης από την καταγγέλλουσα εταιρεία, η οποία όμως τερματίστηκε αιφνίδια και αδικαιολόγητα μετά από μακροχρόνια εμπορική σχέση. Ως αποτέλεσμα αυτού, η καταγγέλλουσα εταιρεία φαίνεται εκ πρώτης όψεως να βρίσκεται σε δυσμενή θέση για το λόγο ότι έχει αποκλεισθεί από την αγορά ενός σημαντικού της, ως ο ισχυρισμός της, πελάτη, της εταιρείας Λαζαρίδης και από το πελατολόγιο του επόμενου σταδίου, ήτοι της διανομής, που είχε μετά από πολύ κόπο-ως έχει λεχθεί από την ίδια- δημιουργήσει λόγω της εμπλοκής και της ανάληψης της αντιπροσωπείας αττό την καταγγελλόμενη εταιρεία Ηλιάδης.

10 1144 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αναφορικά με το θέμα της ύπαρξης εναλλακτικής ισοδύναμης λύσης προς επίλυση των προβλημάτων της > καταγγέλλουσας, η Επιτροπή, στη βάση των όσων έχουν παρουσιασθεί και κατατεθεί από μέρους της καταγγέλλουσας εταιρείας, εκ πρώτης όψεως θα συμφωνήσει στο ότι δεν διαφαίνεται η καταγγέλλουσα να διαθέτει ισοδύναμη εναλλακτική λύση, παρά την ύπαρξη πολλών και διαφόρων κρασιών και επωνυμιών που κυκλοφορούν στην αγορά. Η Επιτροπή όμως στέκει στο κατά πόσο αυτά τα τρίτα προϊόντα, δύνανται να θεωρηθούν ισοδύναμα για την καταγγέλλουσα, η οποία κατά τους ισχυρισμούς της επί μία 12ετία έχε: εργαστεί για την προώθηση και την αναγνωρισιμότητα στον κύπριο καταναλωτή της επωνυμίας Λσζαρίδης στα κρασιά, έχει συντάξει ένα μεγάλο πελατολόγιο, έχει προβεί σε εκδηλώσεις και έχει επενδύσε! μεγάλα χρηματικά ποσά μόνο για την προώθηση αυτών των κρασιών. Επομένως, εκ πρώτης ιχμεως διαφαίνεται ότι δεν είναι εύκολο για αυτήν να ξαναρχίσει από την αρχή, αρχίζοντας με την ανεύρεση μίας νέας επωνυμίας από το εξωτερικό ποιοτικών κρασιών και τα οποία δεν θα έχουν ήδη ανακαλυφθεί από μία από τις πολλές κάβες ή/και τους εισαγωγείς κρασιών, να προσπαθήσει να τα προωθήσει σε μία αγορά, η οποία βρίθει από κρασιά καλής ποιότητας και φθηνά σε τιμή και να διατηρήσει παράλληλα ή/και να επιδιώξει να συμμετέχει σε διαγωνισμούς διάθεσης κρασιών όττως αυτόν της [...]. «Σε συνάρτηση με τα πιο πάνω η Επιτροπή προτού καταλήξει στη στοιχειοθέτηση ή μη της «ευλόγως ισχυρής εκ πρώτης όψεως παράβασης» που προαπαιτείται από το άρθρο 28 του Νόμου λαμβάνει υπόψη της την υττόθεση Λοϊζίδης ν. Υπουργού Εξωτερικών (1995) 3 AAA. 233, στη σελ. 240 όπου λέχθηκαν το ακόλουθα για την έννοια του όρου "έκδηλη παρανομία»: «Προτού ασχοληθούμε με τους επί μέρους λόγους που συνθέτουν την πρώτη ενότητα, προτάσσουμε συντομογραφικά, την έννοια της έκδηλης παρανομίας. Εξετάστηκε από την Ολομέλεια στις υποθέσεις Economides v. Republic (1982) 3 CLR 837, Moyo and Another v. Republic (1988) 3 CLR 1203 mi Κροκίδου και Άλλων v. Δημοκρατίας υπ'αρ. 741/89, ημερομηνίας 29 Μαΐου 1990, όπου επιδοκιμάστηκε ο ακόλουθος γενικός ορισμός που δόθηκε από τον νυν Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Γ. Πική, στην υπόθεση Frangos and Others v. The Republic (1982) 3 CLR 53 (στη σελ. 57): «Although what amounts to flagrant illegality is nowhere exhaustively defined, it appears to me to Involve a dear violation of the procedure envisaged by the law or unquestionable disregard οι the fundamental precepts of administrative law. The notion does not encompass any defective exercise of discretionary powers vested in an organ of public administration.'' Είχε πιο πριν στην ίδια απόφαση δηλωθεί ότι έκδηλη παρανομία είναι παρανομία palpably identifiable without having to probe into disputed facts.» Έπειτα, η προσέγγιση >-.ττό τον νυν Πρόεδρο στην υπόθεση Πολύβιος Νικολάου ν. ΕΔΥ υπ' αρ. 692/92, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου ι992, προσφέρει καθοδήγηση ως προς τα όρια της έννοιας. Τη συνοψίζουμε με τα εξής. Έκδηλη παρανομία είναι εκείνη που, αν δεν αναδύεται αυτόματα, ανακύπτει κατόπιν αναλογιαμού ως προς τις επιπτώσεις στοιχείων ενυτταρχόντων στο διαθέσιμο υλικό εφόσον βέβαια ότι απορρέει παραμένει αντικειμενικά αναντίλεκτο και μη υποκείμενο σε στάθμιση για έκφραση κρίσης. Η παρανομία πρέπει να είναι έκδηλη, δηλαδή να είναι αυταπόδεικτη και οφθαλμοφανής, χωρίς να χρειάζεται διερεύνηση αντιφατικών γεγονότων. Έτσι, η ύπαρξη συγκρουόμενων γεγονότων εξουδετερώνει το αυταπόδεικτο της παρανομίας. (Frangos and Others v. The Republic (1982) 3 CLR 53, Moyo and Another n. Republic (1988) 3 CLR 976, Κροκίδου κ.α. v. Δημοκρατίας Υπόθεση Αρ. 141/89, ημερ , και Dougalyuk ν. Κυπριακή Δημοκρατία, Υπ. Αρ. 182/99, ).,. Επομένως, στηριζόμενη στα προαναφερόμενα, η Επιτροπή έχει να παρατηρήσει ότι με τα στοιχεία που έχει ενώπιον της, τα οποία είναι: (α), η ύπαρξη σχέσης αντιπροσωπείας που παραπέμπει σε σχέση οικονομικής εξάρτησης (β) η αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων και (γ) οι επιπτώσεις προς την καταγγέλλουσα εταιρεία, πιθανολογείται καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης της καταγγελλόμενης εταιρείας Λαζαρίδης με την καταγγέλλουσα εταιρεία, η οποία prima facie παραβιάζει το άρθρο 6 (2) του Νόμου με τη συμπεριφορά και τις πράξεις της. Παρά ταύτα, η Επιτροπή θα πρέπει να σημειώσει ότι η καταγγέλλουσα εταιρεία στην αίτηση της για τη λήψη των προσωρινών μέτρων αιτείται μέτρα που αφορούν άμεσα την εταιρεία Ηλιάοης, για την οποία δεν διαφαίνεται εκ πρώτης όψεως η ύπαρξη παράβασης βάσει του άρθρου 3 του Νόμου κυρίως λόγω της έλλειψης βασικών αποδεικτικών στοιχείων καθώς στην αίτηση αναφέρεται ότι ζητείται η απαγόρευση της εισαγωγής και εμπορίας όλων των κρασιών του Οινοποιητικού Συγκροτήματος Λαζαρίδης από την Ηλιάδης μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης από το Δικαστήριο της Δράμας. Συνακόλουθα η Επιτροπή θεωρεί ότι οε σχέση με την εταιρεία ΗΛιάδης δεν στοιχειοθετείται η πρώτη προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 28 του Νόμου. (β) Αναφορικά με τη δεύτερη προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 28 του Νόμου για τη στοιχειοθέτηση του επείγοντος για τη λήψη των προσωρινών μέτρων, η Επιτροπή από τα στοιχεία που έχουν δοθεί εκ μέρους της αιτηθείσας τη λήψη των προσωρινών μέτρων εταιρείας έχει συμπεράνει τα κάτωθι: * Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη της το λεκτικό αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού σχετικά με ασφαλιστικά μέτρα όπου έχει τεθεί παρόμοιο σκεπτικό το οποίο βασίζεται και σε αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων και στις Γενικές Διοικητικές Αρχές και το οποίο έχει ως εξής: "Όσον αφορά ειδικότερα στη συνδρομή της προϋπόθεσης της επείγουσας περίπτωσης, παρατηρείται άτι αυτή εξετάζεται σε συνδυασμό με την ανάγκη αποτροπής άμεσα επικείμενου κινδύνου πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης. Το επείγον είναι συνάρτηση με το αν υπάρχει ή προβλέπεται να υπάρξει άμεσα επικείμενος κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης, δηλαδή επαπειλούμενος κίνδυνος, ο οποίος για να αποτραπεί, πρέπει να αντιμετωπισθεί ανυπερθέτως, ώστε να

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ αποφευχθεί η δημιουργία ανεπανόρθωτης βλάβης.» 1, πιστεύει ότι προτού καταλήξει επί του θέματος του επείγοντος θα πρέπει να το εξετάσει σε συνάρτηση με την τρίτη προϋπόθεση του κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης. Περαιτέρω όμως επισημαίνει και τα εξής: i) Το θέμα της διακοπής των εμπορικών σχέσεων των δύο εταιρειών εκκρεμεί από το Μάρτιο του 2009, ενώ η καταγγελία καταχωρήθηκε στην Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2009, με αποτέλεσμα να έχει χάσει την έννοια του επείγοντος πλέον μετά από τόσους μήνες. ίί) ίϋ) iv) Η καταγγέλλουοα εταιρεία έχει ήδη πάρει το απαραίτητα μέτρα για αποζημιώσεις με την κατάθεση σχετικής αγωγής σο Δικαστήριο της ώράμας εναντίον της εταιρείας Λαζαρίδης. Όταν η καταγγέλλουοα ρωτήθηκε για τη σύμβαση που έχει με την [...], από τις απαντήσεις της διαφαίνεται ότι το θέμα της έλλειψης κάποιων προϊόντων έχει διευθετηθεί και ότι η [...] προκήρυξε ή θα προκηρύξει νέο διαγωνισμό για νέα προμήθεια κρασιών. Τέλος, αναφορικά με το Θέμα των αποθεμάτων κρασιών που διαθέτει η καταγγέλλουοα, σε σχετική ερώτηοη της Υπηρεσίας για τη λήξη τους, η οποία βρίσκεται εντός του διοικητικού φακέλου ι ης υπόθεσης, η καταγγέλλουοα απάντησε ότι τα κρασιά δεν έχουν ημερομηνία λήξης και ότι τα αποθέματα προωθούνται στην κάβα που διαχειρίζεται η καταγγέλλουοα αν και με όχι ιόσο καλά αποτελέσματα. Εφόσον λοιπόν συντρέχουν οι προαναφερόμενες περιπτώσεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν στοιχειοθετείται το επείγον στη λήψη προσωρινών μέτρων τόσο αναφορικά με την εταιρεία Λαζαρίδης όσο και με την εταιρεία Ηλιάδης αλλά προτού τοποθετηθεί και καταλήξει, εξετάζει και το Θέμα του κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης. (γ) Αναφορικά με την τρίτη προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 28 του Νόμου για τη στοιχειοθέτηση του σοβαρού κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης για τα συμφέροντα αυτού που υποβάλλει την αίτηση, η Επιτροπή από τα στοιχεία που έχουν δοθεί εκ μέρους της αιτηθείσας τη λήψη των προσωρινών μέτρων εταιρείας έχει συμπεράνει τα κάτωθι: β Β Σε συνάρτηση με όσα αναφέρθηκαν για το επείγον της λήψης των προσωρινών μέτρων, η καταγγέλλουοα με την αιφνίδια διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την καταγγελλόμενη εταιρεία Λαζαρίδης έχει εκ πρώτης όψεως υποστεί και πρόκειται να υποστεί περαιτέρω οικονομική βλάβη καθώς οι χαμηλότερες τιμές που έχουν διατεθεί το προϊόντα της Λαζαρίδης μέσω της Ηλιάδης και ο αποκλεισμός της από παραδοσιακούς της πελάτες όπως υπεραγορές, επιφέρουν περαιτέρω απώλειες. Αναφορικά όμως με το θέμα της πρόκλησης ανεπανόρθωτης ζημιάς η νομολογία και το Δικαστήρο αναφέρει σχετικά στην υπόθεση ΑΊΉΚ ν. Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού Υπ. Αρ. 322/03 m ακόλουθα: «Οσον αφορά την πρόκληση είχα την ευκαιρία να αναλύσω το θέμα στην Petrolim (Hottfrngs) Ltd v. Κυπριακής Δημοκρατίας, Υπ. Αρ. 924/01, ημερ , στην οποία ανέφερα τα ακόλουθα, τα οποία επαναλαμβάνω και υιοθετώ: «Στην υπόθεση Moyo & Another v. Republic (1988) 3C.LR αναφέρθηκαν τα ακόλουθα στη σελ. 1208: "(Β) a provisional order may be made in the luce of - Evidence of irreparable damage, thai is damage that cannot be remedied by any of the remedies available upon annulment of the impugned administrative act. Even in the face of such damage, the Court may, nonetheless, refuse an order iiii is likely to place insuperable obstacles In the way of the Administration." Επίσης, στην Fmngos & Others v. f?ep!ime(19g2) 3G.L.R. p. 53, στη σελ. 61 διαβάζουμε τα ακόλουθα: "Irreparable damage encompasses damage of a kind that is irretrievable by subsequent legal or administrative action, sue!) as the destruction of the res and irreversible physical deterioration." Περαιτέρω, οε σχέση με το ποια ζημιά είναι δυνατόν να θεωρηθεί ανεπανόρθωτη, παραπέμπω στο πιο κάτω απόσπασμα από τη Μαρκουλϊδου κ.α. ν. Δημοκρατία κ.α. (1989) 3 Α.Α.Δ. 3413, από τη οελ. 3423: «Χρηματική ζημία δεν είναι ανεπανόρθωτη ή δυαεπανόρθωτη ζημία. Η ζημία ττου δυνατό να θέαει σε κίνδυνο εμπορική επιχείρηση, ή την ικανότητα συντήρησης του αιτητή, ή αιφνίδια αποστέρηση των μέσων βιοπορισμού του ιδίου και της οικογένειας του μπορεί να χαρακτηρισθεί, σε μερικές περιπτώσεις, ως ανεπανόρθωτη."» Περαιτέρω, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της και το λεκτικό της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού οε υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων σχετικά με το θέμα του κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης και πως αντιμετωπίζεται: «Εξάλλου, όπως γίνεται παγίως δεκτό, απαραίτητη προϋπόθεση για το βάσιμο της αίτησης που ασκείται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι, μεταξύ άλλων, η αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στον αιτούντα ή στο δημόσιο συμφέρον. Η ανεπανόρθωτη βλάβη, έννοια γνωστή στο Διοικητικό Δίκαιο και ρυθμιζόμενη ειδικώς στα άρθρα του νέου Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και στο άρθρο 52 ΠΔ 18/1989, προϋποθέτει απειλούμενη ζημία του αιτούντος, της οποίας η επανόρθωση θα είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής σε περίπτωση ευδοκίμησης του ενδίκου βοηθήματος που ασκείται κατά την ' ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 368Λ//2007, λήψη ασφαλιστικών μέτρων οτο πλαίσιο της υπόθεσης με αριθμ. πρωτ. 1012/ «Καταγγελία ιης εταιρείας 'ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ KOSMOS - ΜΑΡΙΑ ΦΑΩΡΑ Ε.Π.Ε." κατά της εταιρείας "ΑΠΟΛΛΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑ! ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» και αυτεπάγγελτη έρευνα οτην εταιρεία «ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP Α.Ε.» για τυχόν παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν.703/1977, όπως ισχύει και των άρθρων 81 και 82 ΣυνθΕΚ».

12 TMHiVIA Β 1146 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 τακτική διαδικασία. Δεν αρκεί, δηλαδή, η πιθανολόγηση απλής χρηματικής ζημίας ταυ αιτούντος, αλλά απαιτείται να συντρέχει ιδιαίτερη οικονομική δυσχέρεια, η οποία να μπορεί να αποβεί καταστρεπτική για τον αιτούντα ή να επιφέρει ισχυρό οικονομικό κλονισμό του (ΕΑ 218/111/2003, ΕπΑνΣτΕ 484/2001, Αρμ. 2002, σελ. 112). Σε περίπτωση που η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν πιθανολογεί την ύπαρξη τέτοιας βλάβης απορρίπτει την αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη (Ε.Α. 124/1998, 35/11/1999, 38/11/1999,212/111/2002, 215/1Ή/2002 και 218/UI/2002).» 2 Επίσης: «Κατά πάγια νομολογία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η απαίτηση του νόμου, μεταξύ άλλων, για ανεπανόρθωτη βλάβη αποσκοπεί στο να περιορίσει τη λήψη των ασφαλιστικών μέτρων μόνο σε περιπτώσεις, που άνευ αυτών υφίσταται αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν πιθανολογεί την ύπαρξη τέτοιας βλάβης απορρίπτει την αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη.» Τέλος: «Ως επικείμενος κίνδυνος νοείται αυτός που απειλεί άμεσα το επίδικο δικαίωμα, ενώ επείγουσα περίπτωση είναι αυτή που επιβάλλει την ταχεία και άμεση λήψη δικαστικών προφυλακτικών μέτρων πριν, ή κατά τη διάρκεια της κύριας δίκης. Δεν είναι αναγκαία και δεν διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα που έχουν ως σκοπό την αντιμετώπιση απώτερου κινδύνου στο μέλλον ή τη ρύθμιση της περίπτωσης στο απώτερο μέλλον. Ούτε επίσης διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα όταν η υπάρχουσα κατάσταση έχει διαρκέσει πολύ χρόνο (Μ/7 Θεσ. Αρμ.ΛΔ 138, ΜΠ Πειρ.3016/78Δ.ΔιΚ 20, 89).» Λ β Επομένως, η Επιτροπή βασιζόμενη στη νομολογία που έχει αναφερθεί ανωτέρω, αντιλαμβάνεται ότι η κατανγέλλουσα εταιρεία, η οποία όμως στην επιστολή της αναφέρει όπ αντιπροσωπεύει και άλλες επωνυμίες κρασιών και μάλιστα για την επωνυμία Κτήμα [...] αναφέρεται ότι το ύψας των αγορών της καταγγέλλουσας από αυτήν είναι τετραπλάσιο από εκείνο της Λαζαρίδης, έχει μεν πληγεί οικονομικά κυρίως από τις ενέργειες της Λαζαρίδης αλλά στη βάση όσων έχουν αναφερθεί ανωτέρω, δεν συμπεραίνεται ότι θα πληγεί ανεπανόρθωτα ώστε να της επιφέρει ισχυρό κλονισμό και ιδιαίτερη οικονομική δυσχέρεια καθώς έχει ήδη παρέλθει μεγάλο διάστημα χρόνου, που ναι μεν δεν περιορίζει τη ζημία της αλλά έχει καταδείξει όπ η οικονομική βλάβη που υφίσταται δεν είναι ανεπανόρθωτη ενόσω συνεχίζει να δραστηριοποιείται στην αγορά.» Περαιτέρω, η Επιτροπή, αναφορικό με την εταιρεία Ηλιάδης, επαναλαμβάνοντας όσα έχουν λεχθεί για την εταιρεία Λαζαρίδης, θεωρεί ότι ναι μεν και οι ενέργειες και αυτής της εταιρείας δυνατό να πλήττουν οικονομικά τήν κατανγέλλουσα εταιρεία αλλά στη βάση όσων έχουν αναφερθεί ανωτέρω, δεν συμπεραίνεται ότι Θα πληγεί ανεπανόρθωτα ώστε να της επιφέρει ισχυρό κλονισμό και ιδιαίτερη οικονομική δυσχέρεια. V. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ως εκ των ως άνω, η Επιτροπή, υπό το φως των όσων έχουν αναφερθεί και αναλυθεί και κυρίως στηριζόμενη στα στοιχεία τα οποία στάληκαν από την καταγγέλλουσα εταιρεία, η οποία αιτείται τη λήψη των προσωρινών μέτρων, εναντίον των δύο εταιρειών Λαζαρίδης και Ηλιάδης, ομόφωνα αποφασίζει ότι σε αυτή την φάση δεν αναδεικνύονται όλες οι αναγκαίες ασφαλείς βάσεις για την έκδοση σχετικής διαταγής για τη λήψη προσωρινών μέτρων από μέρους της για καμία από τις δυο καταγγελλόμενες εταιρείες. Σε ό,τι αφορά την ουσία της καταγγελίας, η Επιτροπή προτίθεται να προχωρήσει στην εξέταση της ουσίας της υπόθεσης μέσα από την οποία θα αναφύουν και θα εκτιμηθούν δεόντως όλες οι πτυχές της υπόθεσης κατόπιν και της προκαταρκτικής έρευνας της Υπηρεσίας για την οποία έδωσε σχετικές οδηγίες να επισπευσθεί, καλύπτοντας όλες τις πιθανολογούμενες παραβάσεις είτε της εθνικής είτε της κοινοτικής νομοθεσίας. Κωστάκης Χριστόφορου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ΐ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ5ΘΜ. 260/IV/ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΦΑΣΜ ΑΡΙΘΜ. 289/IV ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡίΘΜ III / 2003.

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ Αριθμός 853 ΚϊΠΡΙΑΚΗΔΜίΟΚΡί ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Ι Αττόφαση ΕΠΑ: 17/2010 Αρ. Φακέλου Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών The Procter & Gamble Company και Sara Lee Corporation Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού; κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. ΛσυκΙα Χριστοδούλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «ΕΠΑ») στις 18/01/2010, από την εταιρεία Procter & Gamble Company (στο εξής η «P&G Company»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συμφωνία βάσει της οποίας η εταιρεία Procter & Gamble Company θα αποκτήσει το τμήμα της επιχείρησης Sara Lee Corporation (στο εξής η «Sara Lee») που δραστηριοποιείται παγκόσμια στον τομέα κατασκευής και προμήθειας αποσμητικών χώρου (στο εξής η «Sara Lee Air Care»), Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Α) Η εταιρεία Sara Lee είναι εγγεγραμμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εισηγμένη στα Χρηματιστήρια Αξιών της Νέας Υόρκης, rou Σικάγου και του Λονδίνου. Η εν λόγω εταιρεία κατασκευάζει και προμηθεύει επώνυμα καταναλωτικά προϊόντα παγκοσμίως, διεξάγει εργασίες στους τομείς των κρεάτων, των αρτοποιημάτων, των οινοπνευματωδών ποτών καί των προϊόντων φροντίδας σπιτιού και σώματος. Στην Κύπρο η εταιρεία Sara Lee δραστηριοποιείται στην αγορά αποσμητικών χώρου μέσω της Sara Lee Air Care. Η Sara Lee Air Care είναι μέρος του τμήματος οικιακών προϊόντων και προϊόντων φροντίδας του σώματος της εταιρείας Sara Lee. Συγκεκριμένα, η Sara Lee Air Care δραστηριοποιείται παγκόσμια στον τομέα κατασκευής και προμήθειας αποσμητικών χώρου κάτω από την επωνυμία Ambi Pur. Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας Sara Lee Air Care αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας. Β) Η εταιρεία P&G Company είναι εγγεγραμμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και εισηγμένη στα Χρηματιστήρια Αξιών της Νέας Υόρκης και του Παρισιού. Η εν λόγω εταιρεία είναι η μητρική ενός διεθνούς ομίλου εταιρειών που ασχολείται με την παραγωγή προϊόντων φροντίδας σπιτιού, καλλυντικών, προϊόντων υγείας και ευεξίας και προϊόντων για τα νεογνά και για την οικογένεια. Τα προϊόντα της εταιρείας P&G Company, κατασκευάζονται στην Ευρώπη στη βάση συμφωνίας χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων με τη μητρική εταιρεία των ΗΠΑ, η οποία παρέχει πρόσβαση στα εμπορικά σήματα, κατασκευή και προώθηση των εν λόγω προϊόντων. Σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένου και της Κύπρου η πώληση των προϊόντων της PSG Company πραγματοποιείται από τρίτους διανομείς. Η προτεινόμενη συγκέντρωση που κοινοποιήθηκε στην ΕΠΑ, πραγματοποιήθηκε στη βάση ανέκκλητης δεσμευτικής προσφοράς που υποβλήθηκε από την εταιρεία P&G Company και αφορά την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης Sara Lee Air Care, η οποία ανήκει σήμερα στην εταιρεία Sara Lee. Η εταιρεία Sara Lee έχει αποδεχτεί τους όρους της ανέκκλητης δεσμευτικής προσφοράς με επιστολή της προς την εταιρεία PSG Company ημερομηνίας 11/12/2009. Επομένως, τα δύο εμπλεκόμενα μέρη θεωρούν ότι έχει γίνει συμφωνία, με την υποβολή και αποδοχή της ανέκκλητης δεσμευτικής προσφοράς, Η συμφωνία υπόκειται σε κάποιες υποχρεωτικές προϋποθέσεις για να μπορεί να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Η κοινοποίηση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία της ΕΠΑ στις 18/01/2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η Υπηρεσία, με επιστολή της με ημερομηνία 26/01/2010, ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, ενώ το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 29/01/2010, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13(3) του Νόμου.

14 TMHfWA ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Ολες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος JI! του Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της ΕΠΑ με την υποβολή της κοινοποίησης, δηλαδή στις 18/01/2010. Η Υπηρεσία της ΕΠΑ διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 10/02/2010, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή, 0 συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 17/02/2010 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε ίο ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης αλλά και κρίνοντας ατη βάση όλων όσων έχου. αναφερθεί πιο πάνω, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπό το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η «έννοια της συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου, Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η εν λόγω πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1)(β) του Νόμου, καθότι η εταϊρεία P&G Company θα αποκτήσει τον έλεγχο της Sara Lee Air Care, που αποτελεί τμήμα της εταιρείας Sara Lee. Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η ΕΠΑ διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και, ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωση είναι και θεωρείται κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν ot δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από αυτές τα ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των ουμμετεχουσών επιχειρήσεων από τη διάθεση και προσφορά υπηρεσιών, στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβαίνει τα ευρώ. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόνηση της συμβατότητας τής υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται οίο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και Λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό Ίης σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας τής υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής α\<φάς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά ίν λαμβάνονται στο Παράρτημα i του Νόμου. Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η ΕΠΑ καθόρισε ως σχετική αγορά προϊόντων / υπηρεσιών στην υπό εξέταση συγκέντρωση, την εμπορία αποσμητικών χώρου, αφήνοντας τη σχετική γεωγραφική αγορά ανοικτή αφού ακόμα και με το στενότερο ορισμό δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού το οποία να απορρέουν από την παρούσα συγκέντρωση και να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο επίπεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων, οποιαδήποτε σχετική αγορά εντός της Δημοκρατίας. Στη βάση του ορισμού αυτού και λαμβανομένου υπόψη του ορισμού της επηρεαζόμενης αγοράς στο Παράρτημα Ι του Νόμου, η Επιτροπή έχει καταλήξει στο συμπέρασμα όπ στην προτεινόμενη συγκέντρωση δεν τίθεται Θέμα ύπαρξης επηρεαζόμενης αγοράς σι ην Κυπριακή Δημοκρατία, καθότι μόνο μία από τις εμιτλεκόμενες επιχειρήσεις, ήτοι η Sara Lee Air Gate δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά μέσα στη Κυπριακή Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή της και συνεπώς δεν τίθεται θέμα εξέτασης συνδυασμένου μεριδίου αγοράς. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη Λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο τής υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η ΕΠΑ, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και ως εκ τούτου, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Κωστάκης Χριστόφορου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ Αριθμός 854 Ι» J i ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αριθμός πρόσκλησης: Αρ. 2 Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (α) την Απόφαση με αριθμό 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23" ς Μαΐου 2007, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών», (β) την Απόφαση της Επιτροπής με αριθμό 2008/22/ΕΚ της 19 ης Δεκεμβρίου 2007 για την θέσπιση των κανόνων ε φαρμογής της Απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών", όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών, τους κανόνες για τη διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση και την επιλεξψόππα των δαπανών για έργα που συγχρηματοδοτούνται ατιό το Ταμείο, (γ) την Απόφαση 2009/533/ΕΚ της 9 ης Ιουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2008/22/ΕΚ των εφαρμοστικών κανόνων, (δ) τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ και ημερ. 26/11/2008 και αρ και ημερ.01/07/2009, (ε) την Απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ με αριθμό (2008)8379 και ημερομηνία 17/12/2008. με την οποία εγκρίθηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα του Η Υπηρεσία Ασύλου, προβαίνει στην προκήρυξη πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων.!. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προγραμματική περίοδο , και συγκεκριμένα το ετήσιο πρόγραμμα Σημειώνεται ότι επιπρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τις δράσεις που προκηρύσσονται καθώς και άλλα πληροφοριακά έγγραφα όπως π.χ. οι Κανόνες Επιλεξψότητας των Δαπανών του Ταμείου θα διατίθενται στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Αούλου (www.moi.gov.cy/asylum) και της Υπεύθυνης Αρχής (www.moi.gov.cy/solidarityfunds). Ομάδες - Στόχοι τις οποίες καλύπτουν οι ενέργειες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων είναι: 1. Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας (Πρόσφυγες, Ατομα με συμπληρωματική Προστασία) 2. Αιτητές Ασύλου II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Δράση είναι κάθε ενέργεια που εντάσσεται στις επιλέξιμες κατηγορίες δράσεων και έχει λειτουργική και διαχειριστική αυτοτέλεια, συγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, εφικτούς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα. Η Υπηρεσία Ασύλου, ως Εξουσιοδοτημένη Αρχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, απευθύνει πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια των παρακάτω επιλέξιμων κατηγοριών δράσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων που αφορούν: Α. Όροι υποδοχής και διαδικασίες παροχής ασύλου: 1. Παροχή ιατρικής ή ψυχολογικής περίθαλψης 2. Παροχή υπηρεσιών στήριξης, όπως μετάφραση και κατάρτιση, με σκοπό τη συμβολή στη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής καθώς και της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των διαδικασιών παροχής ασύλου και Νομικής Συνδρομής 3. Κοινωνική Αρωγή, πληροφόρηση ή συνδρομή σε διοικητικά ή /και νομικά διαβήματα και πληροφόρηση ή παροχή συμβουλών σχετικά με την πιθανή έκβαση της διαδικασίας ασύλου, συμπεριλαμβανομένων πτυχών, όπως ο εκούσιος επαναπατρισμός Β. Ένταξη στις κοινωνίες των κρατών μελών των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και των

16 1150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 μελών της οικογένειας τους: 1. Παροχή συμβουλών και βοήθειας σε τομείς όπως η στέγαση, τα μέσα διαβίωσης, η ένταξη στην αγορά εργασίας και η βοήθεια που παρέχεται σε ιατρικό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο. 2. Δράσεις που επιτρέπουν στα εν λόγω πρόσωπα να προσαρμοσθούν στην κοινωνία του κράτους μέλους από κοινωνική και πολιτιστική άποψη και να συμμερισθούν τις αξίες που εγγράφονται στον Χάρτη ίων Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γ. Ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να αναπτύσσουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις πολιτικές τους για το άσυλο: 1. Δράσεις που ενισχύουν την ικανότητα αξιολόγησης των αιτήσεων παροχής ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των προσφυγών ΣΤΟΧΟ Λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές νφοτεραιότητες, η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την Κύπρο, για την παρούσα πρόσκληση αποβλέπει στην υλοποίηση των ακόλουθων γενικών στόχων : β Συνεχής αύξηση της αποδοτικότητας και η βελτίωση των διαδικασιών ασύλου εφαρμόζοντας την κοινοτική νομοθεσία. Βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αιτητές ασύλου. " Βελτίωση της ικανότητας για ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Κυπριακή κοινωνία. Για το εθνικό πρόγραμμα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για το ετήσιο πρόγραμμα 2008, επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση είναι αποκλειστικά δράσεις των κατηγοριών που καθορίζονται στο κεφάλαιο II και ΙίΙ της παρούσας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, βάσει των απαιτήσεων που καθορίζοντα! στα έγγραφα της -πρόσκλησης. Oi δράσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν πρακτική χρησιμότητα και να παράγουν απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Σημειώνεται ότι οι δράσεις θα πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. ϋι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2008 Οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, είναι: (α) Προτεραιότητα 1: Εφαρμογή των αρχών και μέτρων που ορίζει η Ε.Ε. στον τομέα του ασύλου συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται με την ένταξη. (β) Προτεραιότητα 2: Ανάπτυξη εργαλείων αναφοράς και μεθόδων αξιολόγησης για την εκτίμηση και τη βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών εξέτασης και ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης σε μια προσπάθεια ανταπόκρισης στις προκλήσεις που συνεπάγεται ενδυνάμωση της πρακτικής συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1: Παροχή ιατρικής ή ψυχολογικής περίθαλψης Το κόστος που έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του ετήσιου προγράμματος 2008 για το σύνολο των δράσεων της Κατηγορίας Α1 είναι Οι δράσεις που αφορούν την Κατηγορία Α1 είναι οι ακόλουθες :

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Β 1151 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 2008 Δράση [Αρ. 1J - (Προτεραιότητα 1-Δράση Β1 του Ετήσιου Προγράμματος 2008) Τίτλος δράσης Παροχή Ψυχολογικής Στήριξης σε Αιτητές Ασύλου ^^ Γενική Περιγραφή Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος ysa παροχή ψυχολογικής στήριξης σε αοητές ασύλου από Επαγγελματίες ψυχολόγους ^ Στόχοι Στήριξη των αιτητών ασύλου ώστε να ξεπεράσουν οποιαδήποτε ψυχολογική πίεση κατά την διάρκεια των διαδικασιών ασύλου Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης: Η δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο του 2008 (1/1/ /6/2010) Ημερομηνία έναρξης: Υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης: 1/5/2010 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/6/2010 Σημειώνεται ότι υπάρχει δονατότητα ανανέωσης και για τις επόμενες προγραμματικές περιόδους. Διαθέσιμος Προϋπολογισμός Εκτιμώμενο κόστος: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 2008 Δράση [Αρ.2] - (Προτεραιότητα 1- Δράση Β2 τοο Ετήσιου Προγράμματος 2008) Τίτλος δράσης _ Λειτουργία Μονάδας Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων Γενική Περιγραφή Λειτουργία Μονάδας Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων για στήριξη θυμάτων Βασανιστηρίων και σωματεμπορίας από άτομα που έχουν εξειδίκευση στον τομέα αυτό. Στόχοι Η παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης σε θύματα Βασανιστηρίων και σωματεμπορίας και η επανένταξη τους στην κοινωνία Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης: Η δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο του 2008 (1/1/ /6/2010) Ημερομηνία έναρξης: Υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης: 1/5/2010 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/6/2010 Σημειώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης και για τις επόμενες προγραμματικές περιόδους. Διαθέσιμος Προϋπολογισμός Εκτιμώμενο κόστος : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2: Παροχή Υπηρεσιών Στήριξης, όπως μετάφραση και κατάρτιση, με σκοπό τη συμβολή στην Βελτίωση των συνθηκών υποδοχής καθώς και της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των διαδικασιών παροχής ασύλου και Νομικής Συνδρομής. Το κόστος που έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του ετήσιου προγράμματος 2008 για το σύνολο των δράαεων της κατηγορίας Α2 είνα: Οι δράσεις που αφορούν την Κατηγορία Α2 είναι οι ακόλουθες :

18 Β 1152 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 "ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 2008 " Δράση [Αρ.3] - (Προτεραιότητα 1 - Δράση D1 του Ετήοιου Προγράμματος 2003) Τίτλος δράσης Παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας και νομικής αρωγής σε αιτητές ασύλου Γενική Περιγραφή Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος για παροχή νομικής βοήθειας και νομικής αρωγής σε αιτητές ασύλου αϊτό δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους όπως εκάστοτε ισχύει στον Περί Προσφύγων Νόμο. Στόχοι Να προσφέρει στους αιτητές ασύλου δωρεάν νομική βοήθεια και νομική αρωγή κατά την διάρκεια των διαδικασιών ασύλου. Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης: Η δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο του 2008 (1/1/ /6/2010) Ημερομηνία έναρξης: Υπολογίζαμενη ημερομηνία έναρξης :1/5/2010 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/6/2010 Σημειώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης και για τις επόμενες προγραμματικές περιόδους. Διαθέσιμος Προϋτιολόγιομος Εκτιμώμενο κόστος : 100,000 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 2008 Δράση [Αρ.4] - (Προτεραιότητα 1- Δράση D2 του Ετήσιου Προγράμματος 2008) Τίτλος δράσης Εκπαίδευση Μεταφραστών Γενική Περιγραφή Σχεδιασμός καί υλοποίηση εκπαίδευσης μεταφραστών που εμπλέκονται στις διαδικασίες ασύλου αϊτό εκπαιδευτές ειδικευμένους σε θέματα ασύλου Στόχοι Η βελτίωση των υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας κατά το στάδιο εξέτασης των αιτημάτων ασύλου Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης: Η δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο του 2008 (1/1/ /6/2010) Ημερομηνία έναρξης: Υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης :1/5/2010 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/6/2010 Εκτιμώμενο κόστος : Διαθέσιμος Προϋπολογισμός ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A3: Κοινωνική αρωγή, πληροφόρηση ή συνδρομή σε διοικητικά ή / και νομικά διαβήματα και πληροφόρηση ή παροχή συμβουλών σχετικά με την πιθανή έκβαση της διαδικασίας ασύλου συμπεριλαμβανομένων πτυχών, όπως ο εκούσιος επαναπατρισμός. Το κόστος που έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του ετήσιου προγράμματος 2008 για το σύνολο των δράσεων της κατηγορίας A3 είναι Η δράση που αφορά την Κατηγορία A3 είναι:

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Β 1153 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 2008 Δράση [Αρ.5] - (Προτεραιότητα 1- Δράση Ε1 του Ετήσιου Προγράμματος 20Q8) Τίτλος δράσης Παροχή κοινωνικής στήριξης σε αιτητές ασύλου Γενική Περιγραφή Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος για παροχή κοινωνικής στήριξης σε απητές ασύλου από επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς Στόχοι Η διευκόλυνση και η παροχή αποτελεσματικής πρόσβασης των αιτητών ασύλου στα δικαιώματα που τους παρέχονται από την νομοθεσία όπως είναι η παροχή δημοσίου βοηθήματος και η πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη και φαρμακευτική αγωγή. Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης: Μ δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο του 2008 (1/1/ /6/2010) Ημερομηνία έναρξης: Υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης :1/5/2010 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/6/2010 Σημειώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης KOJ για τις επόμενες προγραμματικές περιόδους. Διαθέσιμος Προϋπολογιομός Εκτιμώμενο κόστος: IV. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Η οικονομική συνδρομή που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων δεν υπερβαίνει το 75% του συνολικού κόστους κάθε δράσης. Το υπόλοιπο του συνολικού κόστους καλύπτεται από εθνικούς πόρους (25%). Οι πληρωμές Θα γίνονται από ι ην Υπηρεσία Ασύλου προς τον τελικό δικαιούχο σε τρία στάδια ως ακολούθως: Προκαταβολή, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο 30% του συνολικού ποσού της δράσης, με την προσκόμιση ισόποσης τραπεζικής εγγύησης, η οποία θα ισχύει μέχρι και έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της δράσης. Καταβάλλεται ως επισυναπτόμενο έγγραφο της Συμφωνίας Επιδότησης. a Ενδιάμεση Πληρωμή, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο 30% του συνολικού ποσού της δράσης. Θα καταβάλλεται όταν οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και εξοφληθεί και υποβληθεί μέσω της Τριμηνιαίας Έκθεσης Αναφοράς της δράσης ανέλθουν σε ποσοστό 70% του ποσού που έχει πληρωθεί ως προκαταβολή στον Τελικό Δικαιούχο για τη συγκεκριμένη δράση, δηλαδή σε ποσοστό 21 % του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης. * Τελική Πληρωμή, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο 40% του συνολικού ποσού της δράσης, Καταβάλλετα! ε φόσον ο Τελικός Δικαιούχος υποβάλει την Έκθεση Ολοκλήρωσης Δράσης, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από ιην Υπηρεσία Ασύλου..Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό που έχει δαπανηθεί ψα τη δράση δεν φτάνει το 100% του ποσού που είχε προϋπολογισθεί για την εν λόγω δράση, το ποσό της τελικής πληρωμής περιορίζεται στη διαφορά του συνολικού ποσού των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και των ποσών της προκαταβολής και ενδιάμεσης πληρωμής που έχουν εισπραχθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης. Νοείται ότι, ο Τελικός Δικαιούχος προχωρά οτην επιστροφή τυχόν ποσού που έχει παραμείνει αδαπάνητο σε σχέση με το ποσό της προκαταβολής ή/και ενδιάμεσης πληρωμής. Η Εγγύηση Προχρηματοδότησης πρέπει να καλύπτει το 30% του ποσού που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και την Κυπριακή Δημοκρατία. Τόσο η τραπεζική εγγύηση όσο και η βεβαίωση τραπεζικής εγγύησης πρέπει να εκδίδονται από τράπεζα ή άλλο εγκεκριμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα που να είναι εγκατεστημένο σε ένα από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Ο δικαιούχος πρέπει να καταχωρεί τις δαπάνες που καταβάλλονται για την υλοποίηση της δράσης στο λογιστικό του σύστημα σε ξεχωριστή λογιστική κωδικοποίηση όλων ίων συναλλαγών που έχουν σχέση με τη δράση. Έλεγχος της υλοποίησης της δράσης και της επιλεξιμότητας των δαιτανών θα γίνεται με Τριμηνιαίες Εκθέσεις Αναφοράς της δράσης, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία ο τελικός δικαιούχος θα αποστέλλει στην Υπηρεσία Ασύλου. Ακολουθούν έλεγχοι τόσο από την Υπηρεσία Ασύλου, όσο και από την Υπεύθυνη Αρχή και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Ο τελικός δικαιούχος θα πρέπει να έχει στη διάθεση των ελεγκτών όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, λογιστικά βιβλία και καταστάσεις, κτλ., είτε πιστοποιημένα αντίγραφα των πρωτοτύπων που σχετίζονται με τη Συμφωνία Επιδότησης. Επίσης ο τελικός δικαιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιτρέπει σε προσωπικό της Υπεύθυνης Αρχής, της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Πιστοποίησης, της Αρχής Ελέγχου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε τοποθεσίες και κτίρια όπου υλοποιείται η δράση, καθώς και σε όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των ελέγχων.

20 ΤΜΗίϋίΑ Β 1154 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Η Υπηρεσία Ασύλου διατηρεί το δικαίωμα για αναστολή της πληρωμής σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, ειδοποιώντας τον τελικό δικαιούχο ότι η αίτηση του για καταβολή προκαταβολής/ ενδιάμεσης/ τελικής πληρωμής δε μπορεί να εκπληρωθεί, είτε επειδή δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της Συμφωνίας Επιδότησης, είτε επειδή τα κατάλληλα υποστηρικτικά έγγραφα δεν έχουν παρουσιαστεί, είτε επειδή υπάρχει η υποψία ότι ορισμένες από τις δαπάνες που δηλώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν είναι επιλέξιμες και γι' αυτό διεξάγονται επιπρόσθετοι έλεγχοι. Η Υπηρεσία Ασύλου ενημερώνει γραπτώς τον τελικό δικαιούχο για τέτοιες περιπτώοΐις αναστολής. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που υπογραφούν δύο ή περισσότερες Συμφωνίες με τον ίδιο τελικό δικαιούχο κάτω από την ίδια πρόσκληση, θα διασφαλίζεται ότι στους αντίστοιχους προβλεπόμενους προϋπολογισμούς δε θα υπάρχουν επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες επαναλαμβάνονται ή επικαλύπτονται ώστε να αποφεύγονται διπλές πληρωμές για την ίδια επιλέξιμη δαπάνη. V. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΑΡΧΗ Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και τα συνημμένα έγγραφα θα διατίθενται από τους αρμόδιους λειτουργούς της Υπηρεσίας Ασύλου στα σημεία επικοινωνίας που εμφανίζονται πιο κάτω (σημείο XII), αλλά καί μέσω της ιστοσελίδας της Υπεύθυνης Αρχής (www.moi.gov.cy/solidarityfunds) και της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Ασύλου (www.mot.gov.cy/asylum). Από τους ενδιαφερόμενους που παραλαμβάνουν τα εν λόγω έγγραφα με οποιοδήποτε τρόπο, θα ζητηθεί να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν στην Υπηρεσία Ασύλου σχετικό έντυπο με τα στοιχεία τους (πχ. επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, , κα.) έτσι ώστε η Υπηρεσία Ασύλου να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τα έγγραφα, σε περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα, πληροφορίες ή διευκρινήσεις (παρ. βλ. σημείο Χ για περαιτέρω λεπτομέρειες). VI. ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Για την υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να συμπληρωθεί το Δελτίο Υποβολής Πρότασης (ΔΥΠ). Για τη διευκόλυνση της συμπλήρωσγ; τους Δελτίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο σχετικός Οδηγός. Προτάσεις που ~. ι υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυ-ϊοποιημένου εντύπου Δελτίου Υποβολής Πρότασης θα απορρίπτονται. Το Δελτίο Υποβολής Πρότασης πρέπει να υποβληθεί συνοδευόμενο από την επιστολή Αίτησης Υποβολής Πρότασης. VII. ΠΡΟΘΕΣΜΪΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Οι προτάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι εντός σφραγισμένου φακέλου, θα πρέπει να υποβληθούν στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ασύλου το αργότερο μέχρι την 12/4/2010 και ώρα π.μ. έναντι απόδειξης παράδοσης στην πιο κάτω διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου ill, αρ. 70, "AFEM1A HOUSE, 6 ος όροφος, 1077, Λευκωσία. Σημεία επαφής: Έλενα Χατζηγεωργίου, τηλ , , Έλενα Χαραλάμπους, τηλ , , Φαξ: , ehadjigeorgiouqasylum.moi.gov.cy^i HYPERLINK VIII. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕίΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙ ΟΥΧΟΥ Τελικοί Δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο νομικές οντότητες. Πιο συγκεκριμένα, τελικοί δικαιούχοι μπορούν να είναι Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ), εθνικές, επαρχιακές και τοπικές αρχές, άλλοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ιδιωτικές ή δημόσιες εταιρείες ή διεθνείς οργανισμοί μεμονωμένα ή σε συνεργασία (κοινοπραξία). Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Τελικού Δικαιούχου καθώς και οδηγίες προς τους τελικούς δικαιούχους για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και την Κυπριακή Δημοκρατία διατίθενται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου ή/και της Υπεύθυνης Αρχής. Επίσης διατίθεται έγγραφο στο οποίο περιέχονται κατευθυντήριες γραμμές όσο αφορά την πληροφόρηση και δημοσιότητα. Σημειώνεται ότι ο Τελικός Δικαιούχος μπορεί να συνεργαστεί με εταίρο στην υλοποίηση της δράσης, τα στοιχεία του ο ποίου, ο ρόλος του και η σχέση του με τον τελικό δικαιούχο θα περιλαμβάνονται στο Δελτίο Υποβολής Πρότασης. Το νομικό πλαίσιο και η σχέση του Τελικού Δικαιούχου με τους εταίρους πρέπει να καθορίζονται μέσω συμβολαίου ή συμφωνίας πλήρως υπογραμμένων από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Η Συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλόμενων καθώς και τον νόμιμο εκπρόσωπο της συνεργασίας (ο οποίος πρέπει απαραιτήτως να είναι ένα από τα μέλη της διοίκησης του υποψήφιου τελικού δικαιούχου) με πλήρη εξουσία διαχείρισης της συνεργασίας

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0338/2012, του Γεωργίου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 Ν. 41(Ι)/2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ )

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ ) Ανακοίνωση Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/12.10.2016) Σε απάντηση ερωτημάτων που περιλαμβάνονται στην από 12.10.2016 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ. 3945,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που Ε.Ε. Παρ. III(I) 3202 Κ.Δ.Π. 451/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Αριθμός 451 Οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Εκδηλώσεις Μείζονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.3.2014 COM(2014) 125 final 2014/0067 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης σχετικά με τα μέτρα αντιντάμπινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 157, 30.4.2004, σ.16. «Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009

Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009 Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΜΕ Αρ, ΑΚΡ 121/2009 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α 01/ Λευκωσία

Α/Α 01/ Λευκωσία Α/Α 01/2013 23-9-2013 Λευκωσία Αθηνά Κυριακίδη Ανώτερη Λειτουργός Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού Λεωφ. Στροβόλου 53, Πολυκατοικία Victory 2018 Στρόβολος, Λευκωσία Αξιότιμη κα Κυριακίδη, Θέμα: Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα που αφορά την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Εγγραφής (Συνημμένο 3).

Διάταγμα που αφορά την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Εγγραφής (Συνημμένο 3). Λευκωσία, 7 Φεβρουαρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγγραφή Υποστατικών, Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Τμήμα 16 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Τμήμα 16 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 16 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ υ ν ή λ θ ε στις 28 Ιουλίου 2011, με δικαστές τους: Γεώργιο Κωστάκη, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Ζαφειρία Γιαλελή και Αριστείδη Γκάγκαρη Εισηγητή, Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 34(ΙΠ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις

Ερωτήσεις Απαντήσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ερωτήσεις Απαντήσεις 1. Τι είναι τα Προγράμματα Συμμόρφωσης; Τα προγράμματα συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού (εφεξής «ΠΣ») αποσκοπούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1521/19-03-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1521/19-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1521/19-03-2015 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 53(ΙΠ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας Διατήρησης Αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 218/ III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 218/ III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 218/ III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 9η Μαίου 2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 7 η Μαρτίου 2008 και

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 7 η Μαρτίου 2008 και Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Απόφαση επί της Διενέργειας Ακροάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 153(Ι) του 2000

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (α) Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου (β) Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185680-2012:text:el:html CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S 112-185680 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2003/4/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ) ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 116(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2011 σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2011/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης]

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υπόθεση Αρ. 1763/2007) 25 Σεπτεμβρίου, 2009 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28, 29, 30, 146 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Αιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED σχετικά με τη δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») της εταιρείας Sothepro Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100%

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:Δ19Δ 5045408 ΕΞ 2012 Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα