Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010"

Transcript

1 Αριθμός 4418 Παρασκευή, 12 Μαρτίου Αριθμός 841 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΪΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑί ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΪΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 (1/2010), ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, προκηρύσσουν το Σχέδιο Επιχορήγησης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2010 και καλούν τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση των προγραμμάτων τους για το Οι δικαιούχοι κρατικής χορηγίας ορίζονται στο άρθρο 2 του Σχεδίου Επιχορήγησης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η κρατική χορηγία θα έχει διάρκεια 12 μηνών. Το Σχέδιο Επιχορήγησης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2010 και η σχετική αίτηση είναι διαθέσιμα στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας και στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (www.mlsi.gov.cy/sws). Οι αιτήσεις πρέπει να απευδύνονιαι οτη Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και να υποβληθούν με συστημένη επιστολή ή να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών των κατά τόπους Επαρχιακών Γραφείων Ευημερίας, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 21 Απριλίου 2010 και ώρα 12 μ. σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό μέρος του οποίου να αναγράφεται: 1. Η επωνυμία και η διεύθυνση της Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 2. "Αίτηση για το Σχέδιο Επιχορήγησης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2010». 3. Η διεύθυνση του Επαρχιακού Γραφείου Ευημερίας, στο οποίο θα υποβληθεί η αίτηση.

2 1136 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αριθμός 842 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡί ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ 2009 Ανακοίνωση Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι έχουν εκδοθεί οί άδειες των Τεχνιτών Οχημάτων με βάση τους πιο πάνω Νόμους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τις άδειες τους από τα Κεντρικά Γραφεία στη Λευκωσία καί για τις υπόλοιπες επαρχίες, από το αντίστοιχο Επαρχιακό Γραφείο. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα ακόλουθα τηλέφωνα: Κεντρικά Γραφεία (Λευκωσία): τηλ Επαρχιακό Γραφείο Αμ/στου-Λ/κας: τηλ / Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού: τηλ Επαρχιακό Γραφείο Πάφου: τηλ Αριθμός 843 ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ Γνωστοποίηση Κλήρωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 5 των περί Κυβερνητικών Λαχείων Κανονισμών Ο Διευθυντής του Κρατικού Λαχείου ανακοινώνει ότι η Πασχαλινή Κλήρωση του Κρατικού Λαχείου με αρ. 11/2010 θα γίνει την Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010 και ώρα 10 π.μ. στην Αίθουσα Κληρώσεων του Κρατικού Λαχείου. Το κοινά δικαιούται να παρευρίσκεται κατά την ώρα της κλήρωσης. Αριθμός 844 ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ ΤΖΑΚΠΟΤ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Ο Διευθυντής Κρατικού Λαχείου, με βάοη τη γνωστοποίηση ττου δημοσιεύθηκε οτην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μ αρ.3655 και ημερομηνία 22 Νοεμβρίου, 2002, αρ. γνωστοποίησης 6845, ανακοινώνει ότι. επειδή στην Κλήρωση του Κρατικού Λαχείου με αρ. 8/2010 της 9 Ίς Μαρτίου, 2010, ο πρώτος τυχερός λαχνός που κληρώθηκε με αρ περιλαμβάνεται μεταξύ των αδιάθετων λαχνών, δημιουργήθηκε ΤΖΑΚΠΟΤ. Δηλαδή το ποσό των του πρώτου λαχνού μεταφέρεται στην επόμενη εβδομαδιαία κλήρωση με αρ. 9/2010 που Θα γίνει την Τρίτη 16 Μαρτίου, 2010 όπου ο ττρώτος τυχερός θα κερδίζει Αριθμός 845 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφα ήδη εκδοθέντων πιστοποιητικών σε αντικατάσταση των ακόλουθων πιστοποιητικών που δηλώθηκαν ως απολεσθέντα: Έκδοση/ Ποσό Περινραφή Χρεογράφων Αρ. Πιστοπ. 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 2η Σειρά 272/ , Λήξης ,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 3η Σειρά 273/ , Λήξης 2010 Αριθμός 846 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας ανακοινώνει ότι κυκλοφόρησαν πρόσφατα οι πιο κάτω εκδόσεις: ο The Fourth Amendment of the Constitution Law of 2002 (English translation) - ΓΕΝ(Α) - L.93 Β The Fifth Amendment of the Constitution Law of 2006 (English transiation) - ΓΕΝ (A) - L.94 e The Exclusive Economic Zone Law, 2004 (English translation) - ΓΕΝ (A) - L.97 Αυτές διατίθενται προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Β 1137 Αριθμός 847 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ! Αναφορικά με τον MEREDITH CHRISTOPHER, μέλος των Βρετανικών Βάσεων και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου HONDA LOGO με αριθμό ημεδαπής εγγραφής KLX 139, το οποίο υπόκειται σε Δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 104 του Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94 (Ι) / 2004, Ο MEREDITH CHRISTOPHER, τελώνισε το πιο πάνω αυτοκίνητο χωρίς να καταβάλει τους απαιτούμενους δασμούς και φόρους με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 11(6) Παράρτημα (ο) της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης με το έντυπο Τελ.104Α αρ και ημερ. 31/8/07. Το πιο πάνω όχημα κατασχέθηκε στη Λεμεσό στις 22/2/10 και δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίησης κατάσχεσης για το λόγο άτι ο πιο πάνω δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του και είναι άγνωστη η παρούσα διαμονή του. Ο πιο πάνω αναχώρησε από την Κύπρο στις 23/5/09 χωρίς να εξάξει το πιο πάνω όχημα. Ο φάκελος κατάσχεσης 19/10 του Τελωνείου Λεμεσού είναι σχετικός. Ζ. Αιμιλιανίδου Διευθύντρια Τμήματος Τελωνείων Αριθμός 848 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ! Αναφορικό με τον ANDERSON ANDREW, μέλος των Βρετανικών Βάσεων και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου TOYOTA VITZ με αριθμό ημεδαπής εγγραφής KPF 276, το οποίο υπόκειται σε Δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 104 του Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94 (ί) / Ο ANDERSON ANDREW, τελώνισε το πιο πάνω αυτοκίνητο χωρίς να καταβάλει τους απαιτούμενους δασμούς και φόρους με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 11(6) Παράρτημα (c) της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης με το έντυπο Τελ.104Α αρ και ημερ. 6/12/06. Το πιο πάνω όχημα κατασχέθηκε στη Λεμεσό οτις 22/2/10 και δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίησης κατάσχεσης για το λόγο ότι ο πίο πάνω δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του και είναι άγνωστη η παρούσα διαμονή του. Ο πιο πάνω αναχώρησε από την Κύπρο στις 1/8/08 χωρίς να εξάξει το πιο πάνω όχημα. Ο φάκελος κατάσχεσης 20/10 του Τελωνείου Λεμεσού είναι σχετικός. Ζ. Αιμιλιανίδου Διευθύντρια Τμήματος Τελωνείων Αριθμός 849 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ Αναφορικά με τον HENRY CARL, μέλος των Βρετανικών Βάσεων και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση της μοτοσικλέτας ZHONG NENG με αριθμό ημεδαπής εγγραφής ΚΡΡ 242, η οποία υπόκειται σε Δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 104 του Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94 (!) /2004. Ο HENRY CARL, τελώνισε την πιο πάνω μοτοσικλέτα χωρίς να καταβάλει τους απαιτούμενους δασμούς και φόρους με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 11(6) Παράρτημα (c) της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης με το έντυπο Τελ.104Α αρ και ημερ. 28/3/08. Η πιο πάνω μοτοσικλέτα κατασχέθηκε στη Λεμεσό στις 22/2/10 και δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίηοης κατάσχεσης για το λόγο ότι ο πιο πάνω δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του και είναι άγνωστη η παρούσα διαμονή του. Ο πιο πάνω αναχώρησε από την Κύπρο στις 3/9/09 χωρίς να εξάξει την πιο πάνω μοτοσικλέτα. Ο φάκελος κατάσχεσης 21/10 του Τελωνείου Λεμεσού είνα! σχετικός. Ζ. Αιμιλιανίδου Διευθύντρια Τμήματος Τελωνείων

4 1138 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αριθμός 850 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ! Αναφορικά με τον JONES SHAUN, μέλος των Βρετανικών Βάσεων και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοπσιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου SUZUKI ESCUDO με αριθμό ημεδαπής εγγραφής ΗΤΝ 393, το οποίο υπόκειται σε Δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 104 του Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94 (Ι)/2004. Ο JONES SHAUN, τελώνισε το πιο πάνω αυτοκίνητο χωρίς να καταβάλει τους απαιτούμενους δασμούς και φόρους με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 11(6) Παράρτημα (c) της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης με το έντυπο Τελ,104Α αρ και ημερ. 18/5/06. Το πιο ττάνω όχημα κατασχέθηκε στη Λεμεσό στις 22/2/10 και δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίησης κατάσχεσης για το λόγο ότι ο πιο πάνω δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του και είναι άγνωστη η παρούσα διαμονή του. Ο πιο πάνω αναχώρησε από την Κύπρο τον Αύγουστο του 2007 χωρίς να εξάξει το πιο πάνω όχημα. Ο φάκελος κατάσχεσης 17/10 του Τελωνείου Λεμεσού είναι σχετικός. Ζ. Αιμιλιανίδου Διευθύντρια Τμήματος Τελωνείων Αριθμός 851 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ! Αναφορικά με την GUNN JODY, μέλος των Βρετανικών Βάσεων και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοπσιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου TOYOTA COROLLA με αριθμό ημεδαπής εγγραφής ΕΖΥ 228, το οποίο υπόκειται σε Δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 104 του Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94 (Ι) / Η GUNN JODY, τελώνισε το πιο πάνω αυτοκίνητο χωρίς να καταβάλει τους απαιτούμενους δασμούς και φόρους με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 11(6) Παράρτημα (c) της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης με το έντυπο Τελ.104Α αρ και ημερ. 31/3/06. Το πιο πάνω όχημα κατασχέθηκε στη Λεμεσό στις 22/2/10 και δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίησης κατάσχεσης για το λόγο ότι η πιο πάνω δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση της και είναι άγνωστη η παρούσα διαμονή της. Η πιο πάνω αναχώρησε από την Κύπρο στις 18/8/08 χωρίς να εξάξει το πιο πάνω όχημα. Ο φάκελος κατάσχεσης 18/10 του Τελωνείου Λεμεσού είναι σχετικός. Ζ. Αιμιλιανίδου Διευθύντρια Τμήματος Τελωνείων

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ Αριθμός 852 Κ ΠΡ(ΑΚΗ nhmokpatift Απόφαση ΕΠΑ 122/2009 Αρ.Φακέλου (Νόμος Αρ. 13{Ι)/2008) ΚαταννεΑία και αίτηση νια AnW.n Ttfigj yjl iyj^^ TRADING LIMITED εναντίον τικ ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΟΒΓΕ ΑΕ και ΒΑΣΟΕ ΗΛΙΑΔΗΣ ΛΤΔ Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. Λούκια Χριοτοδοΰλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 29/01/2010 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 3 Σεπτεμβρίου 2009 υποβλήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού {εφεξής η «Επιτροπή») από την εταιρεία εισαγωγής και διανομής κρασιών «EXES TRADING LIMITED» (εφεξής η «καταγγέλλουσα εταιρεία») καταγγελία και αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων εναντίον των εταιρειών Νίκος Λαζαρίδης ΟΒΓΕ ΑΕ {εφεξής η «Λαζαριδης») και Βάσος Ηλιάδης ΛΤΔ (εφεξής η «Ηλιάδης») αναφορικά με πιθανολογούμενες από μέρους τους παραβάσεις των άρθρων 3 ή/και 6 του Νόμου περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου Αρ. 13{Ι)/2008 (εφεξής ο «Νόμος»). II. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΚαταγγέΛΑουρια ergiegig Η καταγγέλλουσα εταιρεία ιδρύθηκε το 1994 και είναι εταιρεία ειααγωγής και διανομής ποιοτικών ποτών (κυρίως Κρασιών), τροφίμων και συναφών προϊόντων {π.χ. εξαρτημάτων για κρασιά, κάβων, ψυγείων και άλλων ροφημάτων), με την επωνυμία «EXES TRADING LIMITED-, οι ιδιοκτήτες της οποίας έχουν δημιουργήσει παράλληλα και το κατάστημα λιανικών πωλήσεων με την εμπορική επωνυμία «CAVA PROTASIS» στη Λεμεσό. 1.2 Κατανγελλόμενες-εταιρείες (AgjgpiSiK και ΗΑιά5πςί Η εταιρεία Νίκος Λαξαρίδης ΟΒΓΕ ΑΕ, είναι Ανώνυμη εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον Οινοποιητικό, Βιομηχανικό και Γεωργικό τομέα, με έδρα τη Δράμα στην Ελλάδα. Η εταιρεία Βάσος Ηλιάδης ΛΤΔ δημιουργήθηκε το 1933 και είναι η αντιπρόσωπος της NESTLE στην Κύπρο μέχρι και σήμερα. Από τότε έχει επεκτείνει πς δραστηριότητες της και σήμερα η Βάσος Ηλιάδης ΛΤΔ θεωρείται μια αττό τις μεγαλύτερες εταιρείες εισαγωγής και διανομής καταναλωτικών προϊόντων στην Κύπρο.

6 1140 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΙΤΗΜΑ ΠΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ /ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ THE ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ Αναφορικά με το αίτημα της καταγγέλλουσας εταιρείας για τη λήψη προσωρινών μέτρων που εμπεριέχεται εντός της καταγγελίας της, η καταγγέλλουσα εταιρεία αναφέρει ότι «αιτείται την απαγόρευση της εισαγωγής και εμπορίας όλων των κρασιών του Οινοποιητικού Συγκροτήματος Λαζαρίδης από την Ηλιάδης μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης από τοδικαστήριο τηςδράμας.» Σύμφωνα με όσα έχουν καταγραφεί στην καταγγελία της καταγγέλλουσας εταιρείας και στις μετέπειτα επιστολές της προς την Επιτροπή, η καταγγέλλουσα εταιρεία αναφέρει τα εξής: Η καταγγέλλουσα εταιρεία συνεργαζόταν με την εταιρεία Λαζαρίδης από τις αρχές του 1997 μέχρι και το τέλος του 2008 χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα στη συνεργασία τους. Η εν λόγω συνεργασία βασιζόταν σε νραπτή συμφωνία για αποκλειστική αντιπροσώπευση, εισαγωγή και διανομή κρασιών του Λαζαρίδη στην Κύπρο από τις 21/2/1997. Από το 1997, η καταγγέλλουσα εταιρεία επένδυσε κεφάλαια για την προβολή, την αναγνώριση και την καθιέρωση των προϊόντων της Λαζαρίδης στην Κυπριακή αγορά, με ανοδική πορεία πωλήσεων από το 1997 μέχρι σήμερα. Σημειώνεται επίσης ότι η καταγγέλλουσα εταιρεία πρώτη εισήγαγε τα κρασιά της Λαζαρίδης στην Κύπρο. Το 2008, η καταγγέλλουσα εταιρεία ενοικίασε νέους αποθηκευτικούς χώρους και προχώρησε επίσης σε ανακαίνιση και επέκταση του υφιστάμενου καταστήματος λιανικής με δαπάνες άνω των Ευρώ. Είχαν επίσης προγραμματιστεί εκδηλώσεις προσέλκυσης του καταναλωτικού κοινού και διαφήμισης των προϊόντων κατά τη διάρκεια του Το Δεκέμβριο του 2008 ξεκίνησαν να παρουσιάζονται τα πρώτα προβλήματα, στη μεταξύ τους συνεργασία, εφόσον η εταιρεία Λαζαρίδης δεν εκτελούσε όπως έπρεπε τις παραγγελίες της καταγγέλλουσας με αποτέλεσμα η τελευταία να έχει ζημιές. Στις αρχές του 2009, η Λαζαρίδης ενημέρωσε επισήμως για πρώτη φορά την καταγγέλλουσα εταιρεία ότι μία άλλη κυπριακή εταιρεία τον πλησίασε για συνεργασία και στη συνέχεια τους αποκάλυψαν και το όνομα της εταιρείας, Βάσος Ηλιάδης ΛΤΔ. Το Μάρτιο του 2009, η καταγγελλόμενη εταιρεία Λαζαρίδης απέστειλε στην καταγγέλλουσα εταιρεία την τελευταία της παραγγελία και ταυτόχρονα φόρτωσε κρασιά με παραλήπτη την καταγγελλόμενη εταιρεία Ηλιάδης. Επίσης, στην καταγγελία αναφέρεται ότι η καταγγέλλουσα εταιρεία διαθέτει σημαντικά αποθέματα από τα κρασιά Λαζαρίδης, λόγω της τελευταίας φόρτωσης, τα οποία όμως δεν δύναται να πωλήσει λόγω των μειωμένων τιμών που προωθεί η καταγγελλόμενη εταιρεία Ηλιάδης καθώς επίσης και λόγω του αποκλεισμού που επέβαλε η Ηλιάδης σε πελάτες της, τους οποίους έχει προτρέψει να μην αγοράζουν προϊόντα από την καταγγέλλουσα εταιρεία και τους έχει υποδείξει ακόμα και να διαγράψουν όλους τους κωδικούς των κρασιών Λαζαρίδης από την μερίδα της και να τα περάσουν στην Ηλιάδης. Στη συνέχεια, η καταγγέλλουσα εταιρεία πρότεινε εγγράφως στην καταγγελλόμενη εταιρεία Λαζαρίδης να αγοράσει πίσω όλα τα αποθέματα τους αλλά αυτή αρνήθηκε. Τέλος, σημειώνονται και οι ακόλουθοι από τους ισχυρισμούς της καταγγέλλουσας εταιρείας: Β β Οι συνδυασμένες ενέργειες της Λαζαρίδης και Ηλιάδης, οι χαμηλότερες τιμές επί των προϊόντων, οι προφορικές υποσχέσεις, ο αποκλεισμός από υποαγορές και η εκμετάλλευση υφισταμένων καταλόγων κρασιών δημιουργημένων από την καταγγέλλουσα, δημιούργησαν σημαντικά οικονομικά, αξιοπιστίας και όχι μόνο προβλήματα αποκλείοντας την καταγγέλλουσα από παραδοσιακούς της πελάτες. Τα τελευταία αποθέματα των προϊόντων από την καταγγελλόμενη εταιρεία Λαζαρίδης, που στάλθηκαν το Μάρτιο του 2009, δεν μπορούν να πωληθούν λόγω των μειωμένων τιμών που προωθεί η Ηλιάδης. Οι υπεραγορές [.».]* και [...] προμηθεύονται πλέον τα κρασιά Λαζαρίδης από την εταιρεία Ηλιάδης. «Ολοι σχεδόν οι πελάτες της καταγγέλλουαας σταμάτησαν να αγοράζουν από αυτή τα προϊόντα Λαζαρίδης. β ο Πέραν των αποθεμάτων των κρασιών του Συγκροτήματος Λαζαρίδης, η καταγγέλλουσα διαθέτει και αποθέματα κρασιών της Λαζαρίδης σε χριστουγεννιάτικες συσκευασίες του 2008, τα οποία δεν θα μπορέσουν να πουληθούν εφόσον η Ηλιάδης θα κυκλοφορήσει τις νέες συσκευασίες της Λαζαρίδης του Οι ενέργειες της Ηλιάδης είναι αντίθετες με την επιχειρηματική ηθική, τον θεμιτό ανταγωνισμό και την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και αποβλέπουν στον στραγγαλισμό των μικρών επιχειρήσεων όπως της καταγγέλλουσας φέρνοντας την σε πολύ δυσμενή οικονομική θέση έναντι του ανταγωνισμού. Η καταγγέλλουσα εταιρεία έχει επιπρόσθετα αναφέρει ότι, έλαβε μέρος, με επιτυχία, σε Διαγωνισμό της [...] τον Οκτώβριο του 2008 για την Προμήθεια Κρασιών, περιλαμβανομένων και των προϊόντων Λαζαρίδης. Η συμφωνία αυτή δεν είναι δυνατό να διεκπεραιωθεί αποτελεσματικά εφόσον σήμερα αδυνατεί να προμηθεύσει ορισμένα από τα προϊόντα της Λαζαρίδης με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουν πιθανό πρόβλημα δέσμευσης της Τραπεζικής Εγγύησης τους. * Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο αε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...].

7 β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ Η καταγγελλουσα εταίρεία έχει προσπαθήσει να πωλήσει τα αποθέματα των κρασιών Λαζαρίδης μέαω της «CAVA PROTASIS» αλλά η ανταπόκριση είναι απογοητευτική. Περαιτέρω, η καταγγελλόμενη εταιρεία Λαζαρίδης, προέβη οε δικαατική αγωγή στην Κύπρο, διεκδικώντας την άμεση πληρωμή εκ μέρους της καταγγέλλουσας, όλων των ανεξόφλητων ποσών των λογαριασμών της. Στη συνέχεια η καταγγελλουσα εταιρεία αποτάθηκε και η ίδια σε δικηγορικό γραφείο στην Ελλάδα και κίνησε αγωγή εναντίον της καταγγελλόμενης εταιρείας Λαζαρίδης για αποζημίωση για τις βλάβες που έχει υποστεί από τις ενέργειες της. 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΕ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ Από τα στοιχεία που έχουν συλλέγει από την καταγγελλουσα εταιρεία και βρίσκονται εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, η Επιτροπή έχει λάβει υπόψη της τις ακόλουθες θέσεις/ισχυρισμούς της καταγγελλόμενης εταιρείας: Η καταγγελλουσα εταιρεία έχει ήδη κινήσει αγωγή εναντίον της Λαζαρίδης για παράνομη, αδικαιολόγητη, καταχρηστική και άνευ της νόμιμης προθεσμίας καταγγελία της σύμβασης τους. Η εταιρεία Λαζαρίδης εντός του 2009 εκτέλεσε δύο παραγγελίες, μία εντός του Ιανουαρίου και μία εντός του Φεβρουαρίου Η αξία των δύο παραγγελιών συνολικά είναι περίπου [...]. Η εταιρεία Λαζαρίδης αποστέλλει επιλεκτικά ορισμένα μόνο προϊόντα στην καταγγελλουσα. Αρχές Νοεμβρίου και αρχές Δεκεμβρίου 2008, παραλήφθηκαν από την καταγγελλουσα προϊόντα της εταιρείας Λαζαρίδης αξίας [...] και [...] αντίστοιχα. Συνολικά εντός τεσσάρων μηνών η καταγγελλουσα εταιρεία παρέλαβε προϊόντα της εταιρείας Λαζαρίδης αξίας [...]. Όταν αντιλήφθηκε τις ενέργειες της εταιρείας Λαζαρίδης με την εταιρεία Ηλιάδης, ζήτησε από την πρώτη εταιρεία να εξαγοράσει πίσω όλα τα υφιστάμενα αποθέματα της αλλά η καταγγελλόμενη εταιρεία δεν απάντησε στην π ρότα α ή τους. Η εταιρεία Ηλιάδης απέκλεισε την καταγγελλουσα εταιρεία από επίσημους προμηθευτές πολλών εστιατορίων και ξενοδοχείων και οικειοποιήθηκε τους κωδικούς των προϊόντων της εταιρείας Λαζαρίδης, αι οποίοι ανήκαν στην καταγγελλουσα εταιρεία και ήταν καταχωρημένοι στην μερίδα της, στα δύο συγκροτήματα υπεραγορών, ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ και ΜΕΤΡΟ. Η άμεση ζημιά της καταγγέλλουσας εταιρείας ανέρχεται σε περίπου [...] (τιμές κόστους), που αντιπροσωπεύει την αξία των αποθεμάτων της εταιρείας Λαζαρίδης που δεν έχουν πωληθεί, τα διαφυγόντα κέρδη και την ασθενέστερη θέση έναντι του ανταγωνισμού που έχει περιέλθει, χάνοντας μια σειρά προϊόντων, για τα οποία όπως αναφέρει έχει επενδύσει χρόνο και χρήμα τα τελευταία 13 έτη. Η καταγγελλουσα εταιρεία παραθέτει συγκριτικό πίνακα με τις τιμές της εταιρείας Ηλιάδης και τις δικές της, όσον αφορά τα κρασιά εταιρείας Λαζαρίδη. Από τον πίνακα διαφαίνεται ότι, οι τιμές της εταιρείας Ηλιάδης, παρουσιάζουν μείωση κατά περίπου [...]% στη χονδρική και περίπου [...]% στη λιανική τιμή, έναντι των περσινών τιμών της καταγγέλλουσας, η οποία δεν έχει αλλάξει τις τιμές της από το ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΙΜΕΣ EXES TRADING LTD TIMES ΒΑΣΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Λιανική Χονδρική Λιανική Χονδρική White Wines Ελαχ. - Μέγ. Chateau Nico Lazaridi [...] [...]-{...] [...] [...] Magic Mountain White [...] [...-Η...] [...1 [...] Trebbiano [...} [.-]-[ -] [...] [.-] Διαφορά Λιανικής Χονδρικής ΕΑάχ. - Μέγιστη -!...]% -[...]-[...]% -[...]% -[...]-[...]% -[...]% -[.. Η...]% Trebbiano, Late Vintage Moushk. Sewwt White 50cl Semillon - Sauvignon H. Lazaridi [...] [-..Η--] [...] [ -] [ -] [...] [...] [.-] [...] UH~. ] [...] [...] -[...]% -[--] [--]% -[...]% -[...]% -[...]% -[...]-[ -]%

8 ΤΙΜΗΜΑ Β 1142 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Red Wines Chateau Nico Lazaridi [...] [... Η..-] {»..] [...] [...!% {...]-[...]% Magic Mountain, Red [-..] [--Η...] [.-.] [...] Merlot [..-]!.-.]-[.-] [-.] [...} Meiissourgos, Sweet Red [...] ί..-h-j [ -] [...} Syrah, Nico Lazaridi [...] [ -H.-J [...] [...] -!...]% [...]-[...]% -[...]% [...]-{...]% -[...]% [...]-[...]% -[...]% -[... H...3% Lion D' Or, Cabernet Sauvign [..-] [ -1-[..-] [ -] [...} -[...]% -[...]-[...]% Η καταγγέλλουσα εταιρεία αναφέρει επίσης ότι: «Δημιουργούνται έντονες υπόνοιες ότι οι ενέργειες της Ν. Λαζαρίδης και της Β. Ηλιάδης, μαζί ή ξεχωριστά, έχουν επιρροή στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής και στην εφαρμογή ανόμοιων όρων για ισοδύναμες συναλλαγές, με συνέπεια ορισμένες επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση». Επισημαίνεται το γεγονός ότι, η καταγγέλλουσα διαθέτει εμπορεύματα με εορταστική συσκευασία, τα οποία δεν θα είναι δυνατό να πωληθούν λόγω πιθανής εισαγωγής και προώθησης από την Ηλιάδης, νέων συσκευασιών της Λαζαρίδης. Τα αποθέματα αυτά, προέκυψαν λόγω εισαγωγής μεγαλύτερης ποσότητας αϊτό αυτή που μπόρεσαν να διαθέσουν στην Κυπριακή αγορά το Αυτό δεν Θα αποτελούσε πρόβλημα σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, εφόσον θα διέθεταν στην αγορά την περίοδο των εορτών του 2009, πρώτα τις προηγούμενες συσκευασίες και αργότερα τις νέες. Αυτή τη χρονιά όμως, οι συνδυασμένες κινήσεις των εταιρειών Λαζαρίδης και Ηλιάδης θα επιφέρουν μεγάλη ζημία. Η καταγγέλλουσα εταιρεία έχει σημειώσει στις επιστολές της ότι τα προϊόντα της εταιρείας Λαζαρίδης πωλούνται στη συγκεκριμένη υπεραγορά περίπου [...]% πιο φθηνά από τις δημοσιευμένες τιμές της εταιρείας Ηλιάδης. Στον εμπορικό κόσμο της Κύπρου είναι γνωστό ότι καμία υπεραγορά fiuv συνεργάζεται με λιγότερο από [...]% έκπτωση και η συνήθης έκπτωση ανέρχεται σε [...]% και στα κρασιά η λιανική τιμή διαμορφώνεται με περίπου [...]-[...]% αύξηση. Σχετικά με το διαγωνισμό της [...], η καταγγέλλουσα εταιρεία ανέφερε και παρέθεσε τα εξής στοιχεία: 1. Στις 6 Οκτωβρίου 2008, η καταγγέλλουσα εταιρεία έλαβε μέρος, με επιτυχία, σε Διαγωνισμό για την Προμήθεια Αφορολόγητων Κρασιών για τα Στελέχη και τους [ ]. 2. Η καταγγέλλουσα εταιρεία παρέθεσε πίνακα με συνολικά οκτώ προϊόντα της εταιρείας Λαζαρίδης που παρέδιδε στην [...]. 3. Παρατέθηκαν επίσης αναλυτικά, οι όροι της σύμβασης που είχε υπογράψει με την [...} και η οποία καλυπτόταν από τραπεζιτική εγγυητική επιστολή, το περιεχόμενο των ποινικών ρητρών και των κυρώσεων της εν λόγω σύμβασης. 4. Ακολούθως επεξηγήθηκε ότι από τα τέλη του 2008 και τις αρχές του 2009 δεν είχε τη δυνατότητα παράδοσης στην [...] ορισμένων προϊόντων της εταιρείας Λαζαρίδης. Μέσα όμως, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας της με την [...] κατόρθωσε να παρακάμψει τα προβλήματα λόγω ελλείψεων. 5. Αν και η σύμβαση ίσχυε για ένα έτος, μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2009, η [...] ζήτησε να παραταθεί η σύμβαση για ένα ακόμη έτος με τους ίδιους όρους, κάτι που έγινε αποδεκτό από την καταγγέλλουσα και το επιβεβαίωσαν και γραπτώς στην [...]. 6. Αναφέρετε όμως ότι από αυτό το σημείο και μετά θα υπήρχε πρόβλημα, αλλά η {...] για δικούς της λόγους προκήρυξε νέο διαγωνισμό και επομένως, οι κίνδυνοι επιβολής ποινών για αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων θα πάψουν να υφίστανται αϊτό τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2009, ημέρα υποβολής Προσφορών για το Νέο Διαγωνισμό Η συμμετοχή της καταγγέλλουσας στον νέο διαγωνισμό της [,...] χωρίς τα κρασιά Λαζαρίδη δημιουργεί μία πολύ αρνητική εικόνα για την εταιρεία και την αποξενώνει από σίγουρες πωλήσεις, οι οποίες θα καρπωθούν από κάποια άλλη ανταγωνιστική εταιρεία. Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα εταιρεία, παρά το γεγονός ότι, τα κρασιά είναι προϊόν χωρίς ημερομηνία λήξης, διαθέτει αρκετά προβληματικά κρασιά της εταιρείας Λαζαρίδης από παλαιότερες φορτώσεις, τα οποία δεν πληρούσαν τις ανάλογες προδιαγραφές και ήταν θέμα ουνεννόησης μεταξύ της και της εταιρείας Λαζαρίδης για να βρεθεί ένας τρόπος διάθεσης και επίλυσης του προβλήματος. Η διακοπή όμως των εμπορικών σχέσεων μεταξύ τους, την αναγκάζει να διαχωρίζει τα αποθέματα της εταιρείας Λαζαρίδης σε εμπορεύσιμα και μη και να απαιτεί την επιστροφή ολόκληρης της ποσότητας που δεν έχει πωληθεί αξίας περίπου [...] από τη εταιρεία Λαζαρίδης.

9 ΕΓϋΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 TMHWIA Β 1143 III. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2009 έδωοε οδηγίες στην Υπηρεσία να διεξάγει προκαταρκτική έρευνα αναφορικά με την πιθανολογούμενη παράβαση, Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2009, αποφάσισε να ζητηθεί από την καταγγέλλουσα εταιρεία να διευκρινίσει τα αιτούμενα προσωρινά μέτρα που επιθυμεί να Ληφθούν και να εκφράσει την ετοιμότητα της για την υποβολή εγγύησης ως προς τις ζημίες που μπορεί να προκληθούν στις επιχειρήσεις κατά των οποίων πιθανόν να διαταχθούν τα προσωρινά μέτρα, αν και εφόσον αποφασιστούν. Στις 23/9/2009 απεστάλη σχετική επιστολή προς την καταγγέλλουσα, σύμφωνα με τα όσα αποφασίστηκαν στη προαναφερόμενη συνεδρία της Επιτροπής και οτις 25/9/2009 παρελήφθησαν οι απαντήσεις της καταγγέλλουσας εταιρείας. Στις 29/9/2009 απεστάλη νέα επιστολή προς την καταγγέλλουσα εταιρεία με ερωτηματολόγιο σχετικά με το αίτημα της για λήψη προσωρινών μέτρων, δια το λόγο ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες στην επιστολή της καταγγέλλουσας εταιρείας που παραλήφθηκε στις 25/9/2009, δεν ήταν αρκούντως ικανοποιητικές. Στις 6/10/2009 παραλήφθηκε η απαντητική επιστολή της καταγγέλαουσας μεημερομηνία 2/10/2009. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των επιστολών της καταγγέλλουσας εταιρείας με ημερομηνίες 24/9/2009, 2/10/2009 και 7/10/2009, σε συνάρτηση με το περιεχόμενο του σημειώματος της Υπηρεσίας με ημερομηνία 19/10/2009 ομόφωνα αποφάσισε, στη συνεδρία της με ημερομηνία 4 Νοεμβρίου 2009, άτι στο παρόν στάθιο δεν αναδεικνύονται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση σχετικής διαταγής για τη λήψη προσωρινών μέτρων από μέρους της. Η Επιτροπή προτίθεται να προχωρήσει στην εξέταση της ουσίας της υπόθεσης μέσα από την οποία θα αναφύουν και θα εκτιμηθούν δεόντως όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να γνωστοποιήσει στην καταγγέλλουσα εταιρεία την προκαταρκτική θέση της, δίδοντας τις ανάλογες οδηγίες προς την Υπηρεσία, παραχωρώντας της με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να υποβάλει γραπτώς τις τυχόν απόψεις και θέσεις της επί της απόφασης αυτής της Επιτροπής εντός δέκα (10} ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της απόφασης της. Στις 26/11/2009 στάληκε επιστολή προς την καταγγέλλουσα εταιρεία ενημερώνοντας την για την προκαταρκτική απόφαση της Επιτροπής και τ.; δυνατότητα της να θέσει εγγράφως τις οποιεσδήποτε θέσεις και απόψεις της ν/τός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής. Η Επιτροπή στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2009, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν απεστάλησαν οποιεσδήποτε απόψεις και θέσεις εντός της ταχθείσας προθεσμίας από μέρους της καταγγέλλουσας εταιρείας, έλαβε την ακόλουθη τελική/οριστική απόφαση της: IV. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Η Επιτροπή στη βάση της προκαταρκτικής εξέτασης της αίτησης της καταγγέλλουοας εταιρείας Exes Trading Limited για λήψη προσωρινών μέτρων και συνεκτιμώντας αυτή με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της αε αντιδιαστολή με πς ισχύουσες διατάξεις του Νόμου και ειδικότερα του άρθρου 28 του Νόμου, έχει καταλήξει οτις πιο κάτω διαπιστώσεις: (α) Αναφορικά με την πρώτη προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 28 του Νόμου για τη στοιχειοθέτηση ευλόγως ισχυρής εκ πρώτης όψεως υπόθεσης παράβασης του άρθρου 3 κα/ή δ του Νόμου, η Επιτροπή από τα στοιχεία που έχουν δοθεί εκ μέρους της αιτηθείσας τη λήψη των προσωρινών μέτρων εταιρείας έχει συμπεράνει τα κάτωθι: Οι καταγγελλόμενες εταιρείες Λαζαρίδης και Ηλιάδης έχουν προβεί στη σύναψη συμφωνίας, η οποία θα εξετασθεί κατά πόσο εμπίπτει στις πρόνοιες του άρθρου 3 του Νόμου, λόγω της κάθετης σχέσης που δημιουργείται. Πλην όμως η καταγγέλλουσα εταιρεία δεν έχει προσκομίσει στοιχεία τέτοια που να αποδεικνύουν κατά πόσο η εν λόγω συμφωνία δυνατό να έχει αποτέλεσμα ή/και αντικείμενο περιοριστικό του ανταγωνισμού. Θέματα όπως αυτά που ισχυρίζεται η καταγγέλλουσα εταιρεία που αφορούν τις τιμές πώλησης των προϊόντων της εταιρείας Λαζαρίδης από την εταιρεία Ηλιάδης σε υπερβολικό χαμηλές τιμές φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι πιθανότατα να έχουν επιπτώσεις στην ανταγωνιστική αγορά που δραστηριοποιείται η καταγγέλλουσα εταιρεία αλλά χωρίς οποιαδήποτε ενδελεχή έρευνα και μελέτη της ίδιας της συμφωνίας, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να τεκμηριώσει ή/και να στοιχειοθετήσει οποιαδήποτε πιθανολογούμενη παράβαση. β Στη βάση των στοιχείων που απεστάλησαν από την καταγγέλλουσα, εκ πρώτης όψεως διαφαίνεται ότι υπάρχει ή υπήρξε σχέση οικονομικής εξάρτησης με την καταγγελλόμενη εταιρεία Λαζαρίοης λόγω της ύπαρξης της σχέσης αντιπροσώπευσης στην κυπριακή αγορά της καταγγελλόμενης εταιρείας Λαζαρίδης από την καταγγέλλουσα εταιρεία, η οποία όμως τερματίστηκε αιφνίδια και αδικαιολόγητα μετά από μακροχρόνια εμπορική σχέση. Ως αποτέλεσμα αυτού, η καταγγέλλουσα εταιρεία φαίνεται εκ πρώτης όψεως να βρίσκεται σε δυσμενή θέση για το λόγο ότι έχει αποκλεισθεί από την αγορά ενός σημαντικού της, ως ο ισχυρισμός της, πελάτη, της εταιρείας Λαζαρίδης και από το πελατολόγιο του επόμενου σταδίου, ήτοι της διανομής, που είχε μετά από πολύ κόπο-ως έχει λεχθεί από την ίδια- δημιουργήσει λόγω της εμπλοκής και της ανάληψης της αντιπροσωπείας αττό την καταγγελλόμενη εταιρεία Ηλιάδης.

10 1144 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αναφορικά με το θέμα της ύπαρξης εναλλακτικής ισοδύναμης λύσης προς επίλυση των προβλημάτων της > καταγγέλλουσας, η Επιτροπή, στη βάση των όσων έχουν παρουσιασθεί και κατατεθεί από μέρους της καταγγέλλουσας εταιρείας, εκ πρώτης όψεως θα συμφωνήσει στο ότι δεν διαφαίνεται η καταγγέλλουσα να διαθέτει ισοδύναμη εναλλακτική λύση, παρά την ύπαρξη πολλών και διαφόρων κρασιών και επωνυμιών που κυκλοφορούν στην αγορά. Η Επιτροπή όμως στέκει στο κατά πόσο αυτά τα τρίτα προϊόντα, δύνανται να θεωρηθούν ισοδύναμα για την καταγγέλλουσα, η οποία κατά τους ισχυρισμούς της επί μία 12ετία έχε: εργαστεί για την προώθηση και την αναγνωρισιμότητα στον κύπριο καταναλωτή της επωνυμίας Λσζαρίδης στα κρασιά, έχει συντάξει ένα μεγάλο πελατολόγιο, έχει προβεί σε εκδηλώσεις και έχει επενδύσε! μεγάλα χρηματικά ποσά μόνο για την προώθηση αυτών των κρασιών. Επομένως, εκ πρώτης ιχμεως διαφαίνεται ότι δεν είναι εύκολο για αυτήν να ξαναρχίσει από την αρχή, αρχίζοντας με την ανεύρεση μίας νέας επωνυμίας από το εξωτερικό ποιοτικών κρασιών και τα οποία δεν θα έχουν ήδη ανακαλυφθεί από μία από τις πολλές κάβες ή/και τους εισαγωγείς κρασιών, να προσπαθήσει να τα προωθήσει σε μία αγορά, η οποία βρίθει από κρασιά καλής ποιότητας και φθηνά σε τιμή και να διατηρήσει παράλληλα ή/και να επιδιώξει να συμμετέχει σε διαγωνισμούς διάθεσης κρασιών όττως αυτόν της [...]. «Σε συνάρτηση με τα πιο πάνω η Επιτροπή προτού καταλήξει στη στοιχειοθέτηση ή μη της «ευλόγως ισχυρής εκ πρώτης όψεως παράβασης» που προαπαιτείται από το άρθρο 28 του Νόμου λαμβάνει υπόψη της την υττόθεση Λοϊζίδης ν. Υπουργού Εξωτερικών (1995) 3 AAA. 233, στη σελ. 240 όπου λέχθηκαν το ακόλουθα για την έννοια του όρου "έκδηλη παρανομία»: «Προτού ασχοληθούμε με τους επί μέρους λόγους που συνθέτουν την πρώτη ενότητα, προτάσσουμε συντομογραφικά, την έννοια της έκδηλης παρανομίας. Εξετάστηκε από την Ολομέλεια στις υποθέσεις Economides v. Republic (1982) 3 CLR 837, Moyo and Another v. Republic (1988) 3 CLR 1203 mi Κροκίδου και Άλλων v. Δημοκρατίας υπ'αρ. 741/89, ημερομηνίας 29 Μαΐου 1990, όπου επιδοκιμάστηκε ο ακόλουθος γενικός ορισμός που δόθηκε από τον νυν Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Γ. Πική, στην υπόθεση Frangos and Others v. The Republic (1982) 3 CLR 53 (στη σελ. 57): «Although what amounts to flagrant illegality is nowhere exhaustively defined, it appears to me to Involve a dear violation of the procedure envisaged by the law or unquestionable disregard οι the fundamental precepts of administrative law. The notion does not encompass any defective exercise of discretionary powers vested in an organ of public administration.'' Είχε πιο πριν στην ίδια απόφαση δηλωθεί ότι έκδηλη παρανομία είναι παρανομία palpably identifiable without having to probe into disputed facts.» Έπειτα, η προσέγγιση >-.ττό τον νυν Πρόεδρο στην υπόθεση Πολύβιος Νικολάου ν. ΕΔΥ υπ' αρ. 692/92, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου ι992, προσφέρει καθοδήγηση ως προς τα όρια της έννοιας. Τη συνοψίζουμε με τα εξής. Έκδηλη παρανομία είναι εκείνη που, αν δεν αναδύεται αυτόματα, ανακύπτει κατόπιν αναλογιαμού ως προς τις επιπτώσεις στοιχείων ενυτταρχόντων στο διαθέσιμο υλικό εφόσον βέβαια ότι απορρέει παραμένει αντικειμενικά αναντίλεκτο και μη υποκείμενο σε στάθμιση για έκφραση κρίσης. Η παρανομία πρέπει να είναι έκδηλη, δηλαδή να είναι αυταπόδεικτη και οφθαλμοφανής, χωρίς να χρειάζεται διερεύνηση αντιφατικών γεγονότων. Έτσι, η ύπαρξη συγκρουόμενων γεγονότων εξουδετερώνει το αυταπόδεικτο της παρανομίας. (Frangos and Others v. The Republic (1982) 3 CLR 53, Moyo and Another n. Republic (1988) 3 CLR 976, Κροκίδου κ.α. v. Δημοκρατίας Υπόθεση Αρ. 141/89, ημερ , και Dougalyuk ν. Κυπριακή Δημοκρατία, Υπ. Αρ. 182/99, ).,. Επομένως, στηριζόμενη στα προαναφερόμενα, η Επιτροπή έχει να παρατηρήσει ότι με τα στοιχεία που έχει ενώπιον της, τα οποία είναι: (α), η ύπαρξη σχέσης αντιπροσωπείας που παραπέμπει σε σχέση οικονομικής εξάρτησης (β) η αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων και (γ) οι επιπτώσεις προς την καταγγέλλουσα εταιρεία, πιθανολογείται καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης της καταγγελλόμενης εταιρείας Λαζαρίδης με την καταγγέλλουσα εταιρεία, η οποία prima facie παραβιάζει το άρθρο 6 (2) του Νόμου με τη συμπεριφορά και τις πράξεις της. Παρά ταύτα, η Επιτροπή θα πρέπει να σημειώσει ότι η καταγγέλλουσα εταιρεία στην αίτηση της για τη λήψη των προσωρινών μέτρων αιτείται μέτρα που αφορούν άμεσα την εταιρεία Ηλιάοης, για την οποία δεν διαφαίνεται εκ πρώτης όψεως η ύπαρξη παράβασης βάσει του άρθρου 3 του Νόμου κυρίως λόγω της έλλειψης βασικών αποδεικτικών στοιχείων καθώς στην αίτηση αναφέρεται ότι ζητείται η απαγόρευση της εισαγωγής και εμπορίας όλων των κρασιών του Οινοποιητικού Συγκροτήματος Λαζαρίδης από την Ηλιάδης μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης από το Δικαστήριο της Δράμας. Συνακόλουθα η Επιτροπή θεωρεί ότι οε σχέση με την εταιρεία ΗΛιάδης δεν στοιχειοθετείται η πρώτη προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 28 του Νόμου. (β) Αναφορικά με τη δεύτερη προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 28 του Νόμου για τη στοιχειοθέτηση του επείγοντος για τη λήψη των προσωρινών μέτρων, η Επιτροπή από τα στοιχεία που έχουν δοθεί εκ μέρους της αιτηθείσας τη λήψη των προσωρινών μέτρων εταιρείας έχει συμπεράνει τα κάτωθι: * Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη της το λεκτικό αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού σχετικά με ασφαλιστικά μέτρα όπου έχει τεθεί παρόμοιο σκεπτικό το οποίο βασίζεται και σε αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων και στις Γενικές Διοικητικές Αρχές και το οποίο έχει ως εξής: "Όσον αφορά ειδικότερα στη συνδρομή της προϋπόθεσης της επείγουσας περίπτωσης, παρατηρείται άτι αυτή εξετάζεται σε συνδυασμό με την ανάγκη αποτροπής άμεσα επικείμενου κινδύνου πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης. Το επείγον είναι συνάρτηση με το αν υπάρχει ή προβλέπεται να υπάρξει άμεσα επικείμενος κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης, δηλαδή επαπειλούμενος κίνδυνος, ο οποίος για να αποτραπεί, πρέπει να αντιμετωπισθεί ανυπερθέτως, ώστε να

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ αποφευχθεί η δημιουργία ανεπανόρθωτης βλάβης.» 1, πιστεύει ότι προτού καταλήξει επί του θέματος του επείγοντος θα πρέπει να το εξετάσει σε συνάρτηση με την τρίτη προϋπόθεση του κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης. Περαιτέρω όμως επισημαίνει και τα εξής: i) Το θέμα της διακοπής των εμπορικών σχέσεων των δύο εταιρειών εκκρεμεί από το Μάρτιο του 2009, ενώ η καταγγελία καταχωρήθηκε στην Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2009, με αποτέλεσμα να έχει χάσει την έννοια του επείγοντος πλέον μετά από τόσους μήνες. ίί) ίϋ) iv) Η καταγγέλλουοα εταιρεία έχει ήδη πάρει το απαραίτητα μέτρα για αποζημιώσεις με την κατάθεση σχετικής αγωγής σο Δικαστήριο της ώράμας εναντίον της εταιρείας Λαζαρίδης. Όταν η καταγγέλλουοα ρωτήθηκε για τη σύμβαση που έχει με την [...], από τις απαντήσεις της διαφαίνεται ότι το θέμα της έλλειψης κάποιων προϊόντων έχει διευθετηθεί και ότι η [...] προκήρυξε ή θα προκηρύξει νέο διαγωνισμό για νέα προμήθεια κρασιών. Τέλος, αναφορικά με το Θέμα των αποθεμάτων κρασιών που διαθέτει η καταγγέλλουοα, σε σχετική ερώτηοη της Υπηρεσίας για τη λήξη τους, η οποία βρίσκεται εντός του διοικητικού φακέλου ι ης υπόθεσης, η καταγγέλλουοα απάντησε ότι τα κρασιά δεν έχουν ημερομηνία λήξης και ότι τα αποθέματα προωθούνται στην κάβα που διαχειρίζεται η καταγγέλλουοα αν και με όχι ιόσο καλά αποτελέσματα. Εφόσον λοιπόν συντρέχουν οι προαναφερόμενες περιπτώσεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν στοιχειοθετείται το επείγον στη λήψη προσωρινών μέτρων τόσο αναφορικά με την εταιρεία Λαζαρίδης όσο και με την εταιρεία Ηλιάδης αλλά προτού τοποθετηθεί και καταλήξει, εξετάζει και το Θέμα του κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης. (γ) Αναφορικά με την τρίτη προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 28 του Νόμου για τη στοιχειοθέτηση του σοβαρού κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης για τα συμφέροντα αυτού που υποβάλλει την αίτηση, η Επιτροπή από τα στοιχεία που έχουν δοθεί εκ μέρους της αιτηθείσας τη λήψη των προσωρινών μέτρων εταιρείας έχει συμπεράνει τα κάτωθι: β Β Σε συνάρτηση με όσα αναφέρθηκαν για το επείγον της λήψης των προσωρινών μέτρων, η καταγγέλλουοα με την αιφνίδια διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την καταγγελλόμενη εταιρεία Λαζαρίδης έχει εκ πρώτης όψεως υποστεί και πρόκειται να υποστεί περαιτέρω οικονομική βλάβη καθώς οι χαμηλότερες τιμές που έχουν διατεθεί το προϊόντα της Λαζαρίδης μέσω της Ηλιάδης και ο αποκλεισμός της από παραδοσιακούς της πελάτες όπως υπεραγορές, επιφέρουν περαιτέρω απώλειες. Αναφορικά όμως με το θέμα της πρόκλησης ανεπανόρθωτης ζημιάς η νομολογία και το Δικαστήρο αναφέρει σχετικά στην υπόθεση ΑΊΉΚ ν. Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού Υπ. Αρ. 322/03 m ακόλουθα: «Οσον αφορά την πρόκληση είχα την ευκαιρία να αναλύσω το θέμα στην Petrolim (Hottfrngs) Ltd v. Κυπριακής Δημοκρατίας, Υπ. Αρ. 924/01, ημερ , στην οποία ανέφερα τα ακόλουθα, τα οποία επαναλαμβάνω και υιοθετώ: «Στην υπόθεση Moyo & Another v. Republic (1988) 3C.LR αναφέρθηκαν τα ακόλουθα στη σελ. 1208: "(Β) a provisional order may be made in the luce of - Evidence of irreparable damage, thai is damage that cannot be remedied by any of the remedies available upon annulment of the impugned administrative act. Even in the face of such damage, the Court may, nonetheless, refuse an order iiii is likely to place insuperable obstacles In the way of the Administration." Επίσης, στην Fmngos & Others v. f?ep!ime(19g2) 3G.L.R. p. 53, στη σελ. 61 διαβάζουμε τα ακόλουθα: "Irreparable damage encompasses damage of a kind that is irretrievable by subsequent legal or administrative action, sue!) as the destruction of the res and irreversible physical deterioration." Περαιτέρω, οε σχέση με το ποια ζημιά είναι δυνατόν να θεωρηθεί ανεπανόρθωτη, παραπέμπω στο πιο κάτω απόσπασμα από τη Μαρκουλϊδου κ.α. ν. Δημοκρατία κ.α. (1989) 3 Α.Α.Δ. 3413, από τη οελ. 3423: «Χρηματική ζημία δεν είναι ανεπανόρθωτη ή δυαεπανόρθωτη ζημία. Η ζημία ττου δυνατό να θέαει σε κίνδυνο εμπορική επιχείρηση, ή την ικανότητα συντήρησης του αιτητή, ή αιφνίδια αποστέρηση των μέσων βιοπορισμού του ιδίου και της οικογένειας του μπορεί να χαρακτηρισθεί, σε μερικές περιπτώσεις, ως ανεπανόρθωτη."» Περαιτέρω, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της και το λεκτικό της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού οε υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων σχετικά με το θέμα του κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης και πως αντιμετωπίζεται: «Εξάλλου, όπως γίνεται παγίως δεκτό, απαραίτητη προϋπόθεση για το βάσιμο της αίτησης που ασκείται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι, μεταξύ άλλων, η αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στον αιτούντα ή στο δημόσιο συμφέρον. Η ανεπανόρθωτη βλάβη, έννοια γνωστή στο Διοικητικό Δίκαιο και ρυθμιζόμενη ειδικώς στα άρθρα του νέου Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και στο άρθρο 52 ΠΔ 18/1989, προϋποθέτει απειλούμενη ζημία του αιτούντος, της οποίας η επανόρθωση θα είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής σε περίπτωση ευδοκίμησης του ενδίκου βοηθήματος που ασκείται κατά την ' ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 368Λ//2007, λήψη ασφαλιστικών μέτρων οτο πλαίσιο της υπόθεσης με αριθμ. πρωτ. 1012/ «Καταγγελία ιης εταιρείας 'ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ KOSMOS - ΜΑΡΙΑ ΦΑΩΡΑ Ε.Π.Ε." κατά της εταιρείας "ΑΠΟΛΛΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑ! ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» και αυτεπάγγελτη έρευνα οτην εταιρεία «ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP Α.Ε.» για τυχόν παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν.703/1977, όπως ισχύει και των άρθρων 81 και 82 ΣυνθΕΚ».

12 TMHiVIA Β 1146 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 τακτική διαδικασία. Δεν αρκεί, δηλαδή, η πιθανολόγηση απλής χρηματικής ζημίας ταυ αιτούντος, αλλά απαιτείται να συντρέχει ιδιαίτερη οικονομική δυσχέρεια, η οποία να μπορεί να αποβεί καταστρεπτική για τον αιτούντα ή να επιφέρει ισχυρό οικονομικό κλονισμό του (ΕΑ 218/111/2003, ΕπΑνΣτΕ 484/2001, Αρμ. 2002, σελ. 112). Σε περίπτωση που η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν πιθανολογεί την ύπαρξη τέτοιας βλάβης απορρίπτει την αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη (Ε.Α. 124/1998, 35/11/1999, 38/11/1999,212/111/2002, 215/1Ή/2002 και 218/UI/2002).» 2 Επίσης: «Κατά πάγια νομολογία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η απαίτηση του νόμου, μεταξύ άλλων, για ανεπανόρθωτη βλάβη αποσκοπεί στο να περιορίσει τη λήψη των ασφαλιστικών μέτρων μόνο σε περιπτώσεις, που άνευ αυτών υφίσταται αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν πιθανολογεί την ύπαρξη τέτοιας βλάβης απορρίπτει την αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη.» Τέλος: «Ως επικείμενος κίνδυνος νοείται αυτός που απειλεί άμεσα το επίδικο δικαίωμα, ενώ επείγουσα περίπτωση είναι αυτή που επιβάλλει την ταχεία και άμεση λήψη δικαστικών προφυλακτικών μέτρων πριν, ή κατά τη διάρκεια της κύριας δίκης. Δεν είναι αναγκαία και δεν διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα που έχουν ως σκοπό την αντιμετώπιση απώτερου κινδύνου στο μέλλον ή τη ρύθμιση της περίπτωσης στο απώτερο μέλλον. Ούτε επίσης διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα όταν η υπάρχουσα κατάσταση έχει διαρκέσει πολύ χρόνο (Μ/7 Θεσ. Αρμ.ΛΔ 138, ΜΠ Πειρ.3016/78Δ.ΔιΚ 20, 89).» Λ β Επομένως, η Επιτροπή βασιζόμενη στη νομολογία που έχει αναφερθεί ανωτέρω, αντιλαμβάνεται ότι η κατανγέλλουσα εταιρεία, η οποία όμως στην επιστολή της αναφέρει όπ αντιπροσωπεύει και άλλες επωνυμίες κρασιών και μάλιστα για την επωνυμία Κτήμα [...] αναφέρεται ότι το ύψας των αγορών της καταγγέλλουσας από αυτήν είναι τετραπλάσιο από εκείνο της Λαζαρίδης, έχει μεν πληγεί οικονομικά κυρίως από τις ενέργειες της Λαζαρίδης αλλά στη βάση όσων έχουν αναφερθεί ανωτέρω, δεν συμπεραίνεται ότι θα πληγεί ανεπανόρθωτα ώστε να της επιφέρει ισχυρό κλονισμό και ιδιαίτερη οικονομική δυσχέρεια καθώς έχει ήδη παρέλθει μεγάλο διάστημα χρόνου, που ναι μεν δεν περιορίζει τη ζημία της αλλά έχει καταδείξει όπ η οικονομική βλάβη που υφίσταται δεν είναι ανεπανόρθωτη ενόσω συνεχίζει να δραστηριοποιείται στην αγορά.» Περαιτέρω, η Επιτροπή, αναφορικό με την εταιρεία Ηλιάδης, επαναλαμβάνοντας όσα έχουν λεχθεί για την εταιρεία Λαζαρίδης, θεωρεί ότι ναι μεν και οι ενέργειες και αυτής της εταιρείας δυνατό να πλήττουν οικονομικά τήν κατανγέλλουσα εταιρεία αλλά στη βάση όσων έχουν αναφερθεί ανωτέρω, δεν συμπεραίνεται ότι Θα πληγεί ανεπανόρθωτα ώστε να της επιφέρει ισχυρό κλονισμό και ιδιαίτερη οικονομική δυσχέρεια. V. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ως εκ των ως άνω, η Επιτροπή, υπό το φως των όσων έχουν αναφερθεί και αναλυθεί και κυρίως στηριζόμενη στα στοιχεία τα οποία στάληκαν από την καταγγέλλουσα εταιρεία, η οποία αιτείται τη λήψη των προσωρινών μέτρων, εναντίον των δύο εταιρειών Λαζαρίδης και Ηλιάδης, ομόφωνα αποφασίζει ότι σε αυτή την φάση δεν αναδεικνύονται όλες οι αναγκαίες ασφαλείς βάσεις για την έκδοση σχετικής διαταγής για τη λήψη προσωρινών μέτρων από μέρους της για καμία από τις δυο καταγγελλόμενες εταιρείες. Σε ό,τι αφορά την ουσία της καταγγελίας, η Επιτροπή προτίθεται να προχωρήσει στην εξέταση της ουσίας της υπόθεσης μέσα από την οποία θα αναφύουν και θα εκτιμηθούν δεόντως όλες οι πτυχές της υπόθεσης κατόπιν και της προκαταρκτικής έρευνας της Υπηρεσίας για την οποία έδωσε σχετικές οδηγίες να επισπευσθεί, καλύπτοντας όλες τις πιθανολογούμενες παραβάσεις είτε της εθνικής είτε της κοινοτικής νομοθεσίας. Κωστάκης Χριστόφορου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ΐ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ5ΘΜ. 260/IV/ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΦΑΣΜ ΑΡΙΘΜ. 289/IV ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡίΘΜ III / 2003.

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ Αριθμός 853 ΚϊΠΡΙΑΚΗΔΜίΟΚΡί ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Ι Αττόφαση ΕΠΑ: 17/2010 Αρ. Φακέλου Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών The Procter & Gamble Company και Sara Lee Corporation Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού; κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. ΛσυκΙα Χριστοδούλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «ΕΠΑ») στις 18/01/2010, από την εταιρεία Procter & Gamble Company (στο εξής η «P&G Company»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συμφωνία βάσει της οποίας η εταιρεία Procter & Gamble Company θα αποκτήσει το τμήμα της επιχείρησης Sara Lee Corporation (στο εξής η «Sara Lee») που δραστηριοποιείται παγκόσμια στον τομέα κατασκευής και προμήθειας αποσμητικών χώρου (στο εξής η «Sara Lee Air Care»), Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Α) Η εταιρεία Sara Lee είναι εγγεγραμμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εισηγμένη στα Χρηματιστήρια Αξιών της Νέας Υόρκης, rou Σικάγου και του Λονδίνου. Η εν λόγω εταιρεία κατασκευάζει και προμηθεύει επώνυμα καταναλωτικά προϊόντα παγκοσμίως, διεξάγει εργασίες στους τομείς των κρεάτων, των αρτοποιημάτων, των οινοπνευματωδών ποτών καί των προϊόντων φροντίδας σπιτιού και σώματος. Στην Κύπρο η εταιρεία Sara Lee δραστηριοποιείται στην αγορά αποσμητικών χώρου μέσω της Sara Lee Air Care. Η Sara Lee Air Care είναι μέρος του τμήματος οικιακών προϊόντων και προϊόντων φροντίδας του σώματος της εταιρείας Sara Lee. Συγκεκριμένα, η Sara Lee Air Care δραστηριοποιείται παγκόσμια στον τομέα κατασκευής και προμήθειας αποσμητικών χώρου κάτω από την επωνυμία Ambi Pur. Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας Sara Lee Air Care αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας. Β) Η εταιρεία P&G Company είναι εγγεγραμμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και εισηγμένη στα Χρηματιστήρια Αξιών της Νέας Υόρκης και του Παρισιού. Η εν λόγω εταιρεία είναι η μητρική ενός διεθνούς ομίλου εταιρειών που ασχολείται με την παραγωγή προϊόντων φροντίδας σπιτιού, καλλυντικών, προϊόντων υγείας και ευεξίας και προϊόντων για τα νεογνά και για την οικογένεια. Τα προϊόντα της εταιρείας P&G Company, κατασκευάζονται στην Ευρώπη στη βάση συμφωνίας χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων με τη μητρική εταιρεία των ΗΠΑ, η οποία παρέχει πρόσβαση στα εμπορικά σήματα, κατασκευή και προώθηση των εν λόγω προϊόντων. Σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένου και της Κύπρου η πώληση των προϊόντων της PSG Company πραγματοποιείται από τρίτους διανομείς. Η προτεινόμενη συγκέντρωση που κοινοποιήθηκε στην ΕΠΑ, πραγματοποιήθηκε στη βάση ανέκκλητης δεσμευτικής προσφοράς που υποβλήθηκε από την εταιρεία P&G Company και αφορά την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης Sara Lee Air Care, η οποία ανήκει σήμερα στην εταιρεία Sara Lee. Η εταιρεία Sara Lee έχει αποδεχτεί τους όρους της ανέκκλητης δεσμευτικής προσφοράς με επιστολή της προς την εταιρεία PSG Company ημερομηνίας 11/12/2009. Επομένως, τα δύο εμπλεκόμενα μέρη θεωρούν ότι έχει γίνει συμφωνία, με την υποβολή και αποδοχή της ανέκκλητης δεσμευτικής προσφοράς, Η συμφωνία υπόκειται σε κάποιες υποχρεωτικές προϋποθέσεις για να μπορεί να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Η κοινοποίηση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία της ΕΠΑ στις 18/01/2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η Υπηρεσία, με επιστολή της με ημερομηνία 26/01/2010, ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, ενώ το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 29/01/2010, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13(3) του Νόμου.

14 TMHfWA ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Ολες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος JI! του Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της ΕΠΑ με την υποβολή της κοινοποίησης, δηλαδή στις 18/01/2010. Η Υπηρεσία της ΕΠΑ διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 10/02/2010, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή, 0 συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 17/02/2010 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε ίο ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης αλλά και κρίνοντας ατη βάση όλων όσων έχου. αναφερθεί πιο πάνω, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπό το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η «έννοια της συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου, Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η εν λόγω πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1)(β) του Νόμου, καθότι η εταϊρεία P&G Company θα αποκτήσει τον έλεγχο της Sara Lee Air Care, που αποτελεί τμήμα της εταιρείας Sara Lee. Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η ΕΠΑ διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και, ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωση είναι και θεωρείται κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν ot δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από αυτές τα ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των ουμμετεχουσών επιχειρήσεων από τη διάθεση και προσφορά υπηρεσιών, στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβαίνει τα ευρώ. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόνηση της συμβατότητας τής υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται οίο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και Λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό Ίης σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας τής υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής α\<φάς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά ίν λαμβάνονται στο Παράρτημα i του Νόμου. Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η ΕΠΑ καθόρισε ως σχετική αγορά προϊόντων / υπηρεσιών στην υπό εξέταση συγκέντρωση, την εμπορία αποσμητικών χώρου, αφήνοντας τη σχετική γεωγραφική αγορά ανοικτή αφού ακόμα και με το στενότερο ορισμό δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού το οποία να απορρέουν από την παρούσα συγκέντρωση και να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο επίπεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων, οποιαδήποτε σχετική αγορά εντός της Δημοκρατίας. Στη βάση του ορισμού αυτού και λαμβανομένου υπόψη του ορισμού της επηρεαζόμενης αγοράς στο Παράρτημα Ι του Νόμου, η Επιτροπή έχει καταλήξει στο συμπέρασμα όπ στην προτεινόμενη συγκέντρωση δεν τίθεται Θέμα ύπαρξης επηρεαζόμενης αγοράς σι ην Κυπριακή Δημοκρατία, καθότι μόνο μία από τις εμιτλεκόμενες επιχειρήσεις, ήτοι η Sara Lee Air Gate δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά μέσα στη Κυπριακή Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή της και συνεπώς δεν τίθεται θέμα εξέτασης συνδυασμένου μεριδίου αγοράς. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη Λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο τής υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η ΕΠΑ, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και ως εκ τούτου, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Κωστάκης Χριστόφορου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ Αριθμός 854 Ι» J i ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αριθμός πρόσκλησης: Αρ. 2 Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (α) την Απόφαση με αριθμό 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23" ς Μαΐου 2007, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών», (β) την Απόφαση της Επιτροπής με αριθμό 2008/22/ΕΚ της 19 ης Δεκεμβρίου 2007 για την θέσπιση των κανόνων ε φαρμογής της Απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών", όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών, τους κανόνες για τη διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση και την επιλεξψόππα των δαπανών για έργα που συγχρηματοδοτούνται ατιό το Ταμείο, (γ) την Απόφαση 2009/533/ΕΚ της 9 ης Ιουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2008/22/ΕΚ των εφαρμοστικών κανόνων, (δ) τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ και ημερ. 26/11/2008 και αρ και ημερ.01/07/2009, (ε) την Απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ με αριθμό (2008)8379 και ημερομηνία 17/12/2008. με την οποία εγκρίθηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα του Η Υπηρεσία Ασύλου, προβαίνει στην προκήρυξη πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων.!. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προγραμματική περίοδο , και συγκεκριμένα το ετήσιο πρόγραμμα Σημειώνεται ότι επιπρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τις δράσεις που προκηρύσσονται καθώς και άλλα πληροφοριακά έγγραφα όπως π.χ. οι Κανόνες Επιλεξψότητας των Δαπανών του Ταμείου θα διατίθενται στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Αούλου (www.moi.gov.cy/asylum) και της Υπεύθυνης Αρχής (www.moi.gov.cy/solidarityfunds). Ομάδες - Στόχοι τις οποίες καλύπτουν οι ενέργειες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων είναι: 1. Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας (Πρόσφυγες, Ατομα με συμπληρωματική Προστασία) 2. Αιτητές Ασύλου II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Δράση είναι κάθε ενέργεια που εντάσσεται στις επιλέξιμες κατηγορίες δράσεων και έχει λειτουργική και διαχειριστική αυτοτέλεια, συγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, εφικτούς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα. Η Υπηρεσία Ασύλου, ως Εξουσιοδοτημένη Αρχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, απευθύνει πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια των παρακάτω επιλέξιμων κατηγοριών δράσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων που αφορούν: Α. Όροι υποδοχής και διαδικασίες παροχής ασύλου: 1. Παροχή ιατρικής ή ψυχολογικής περίθαλψης 2. Παροχή υπηρεσιών στήριξης, όπως μετάφραση και κατάρτιση, με σκοπό τη συμβολή στη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής καθώς και της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των διαδικασιών παροχής ασύλου και Νομικής Συνδρομής 3. Κοινωνική Αρωγή, πληροφόρηση ή συνδρομή σε διοικητικά ή /και νομικά διαβήματα και πληροφόρηση ή παροχή συμβουλών σχετικά με την πιθανή έκβαση της διαδικασίας ασύλου, συμπεριλαμβανομένων πτυχών, όπως ο εκούσιος επαναπατρισμός Β. Ένταξη στις κοινωνίες των κρατών μελών των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και των

16 1150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 μελών της οικογένειας τους: 1. Παροχή συμβουλών και βοήθειας σε τομείς όπως η στέγαση, τα μέσα διαβίωσης, η ένταξη στην αγορά εργασίας και η βοήθεια που παρέχεται σε ιατρικό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο. 2. Δράσεις που επιτρέπουν στα εν λόγω πρόσωπα να προσαρμοσθούν στην κοινωνία του κράτους μέλους από κοινωνική και πολιτιστική άποψη και να συμμερισθούν τις αξίες που εγγράφονται στον Χάρτη ίων Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γ. Ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να αναπτύσσουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις πολιτικές τους για το άσυλο: 1. Δράσεις που ενισχύουν την ικανότητα αξιολόγησης των αιτήσεων παροχής ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των προσφυγών ΣΤΟΧΟ Λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές νφοτεραιότητες, η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την Κύπρο, για την παρούσα πρόσκληση αποβλέπει στην υλοποίηση των ακόλουθων γενικών στόχων : β Συνεχής αύξηση της αποδοτικότητας και η βελτίωση των διαδικασιών ασύλου εφαρμόζοντας την κοινοτική νομοθεσία. Βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αιτητές ασύλου. " Βελτίωση της ικανότητας για ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Κυπριακή κοινωνία. Για το εθνικό πρόγραμμα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για το ετήσιο πρόγραμμα 2008, επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση είναι αποκλειστικά δράσεις των κατηγοριών που καθορίζονται στο κεφάλαιο II και ΙίΙ της παρούσας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, βάσει των απαιτήσεων που καθορίζοντα! στα έγγραφα της -πρόσκλησης. Oi δράσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν πρακτική χρησιμότητα και να παράγουν απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Σημειώνεται ότι οι δράσεις θα πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. ϋι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2008 Οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, είναι: (α) Προτεραιότητα 1: Εφαρμογή των αρχών και μέτρων που ορίζει η Ε.Ε. στον τομέα του ασύλου συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται με την ένταξη. (β) Προτεραιότητα 2: Ανάπτυξη εργαλείων αναφοράς και μεθόδων αξιολόγησης για την εκτίμηση και τη βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών εξέτασης και ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης σε μια προσπάθεια ανταπόκρισης στις προκλήσεις που συνεπάγεται ενδυνάμωση της πρακτικής συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1: Παροχή ιατρικής ή ψυχολογικής περίθαλψης Το κόστος που έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του ετήσιου προγράμματος 2008 για το σύνολο των δράσεων της Κατηγορίας Α1 είναι Οι δράσεις που αφορούν την Κατηγορία Α1 είναι οι ακόλουθες :

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Β 1151 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 2008 Δράση [Αρ. 1J - (Προτεραιότητα 1-Δράση Β1 του Ετήσιου Προγράμματος 2008) Τίτλος δράσης Παροχή Ψυχολογικής Στήριξης σε Αιτητές Ασύλου ^^ Γενική Περιγραφή Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος ysa παροχή ψυχολογικής στήριξης σε αοητές ασύλου από Επαγγελματίες ψυχολόγους ^ Στόχοι Στήριξη των αιτητών ασύλου ώστε να ξεπεράσουν οποιαδήποτε ψυχολογική πίεση κατά την διάρκεια των διαδικασιών ασύλου Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης: Η δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο του 2008 (1/1/ /6/2010) Ημερομηνία έναρξης: Υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης: 1/5/2010 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/6/2010 Σημειώνεται ότι υπάρχει δονατότητα ανανέωσης και για τις επόμενες προγραμματικές περιόδους. Διαθέσιμος Προϋπολογισμός Εκτιμώμενο κόστος: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 2008 Δράση [Αρ.2] - (Προτεραιότητα 1- Δράση Β2 τοο Ετήσιου Προγράμματος 2008) Τίτλος δράσης _ Λειτουργία Μονάδας Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων Γενική Περιγραφή Λειτουργία Μονάδας Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων για στήριξη θυμάτων Βασανιστηρίων και σωματεμπορίας από άτομα που έχουν εξειδίκευση στον τομέα αυτό. Στόχοι Η παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης σε θύματα Βασανιστηρίων και σωματεμπορίας και η επανένταξη τους στην κοινωνία Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης: Η δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο του 2008 (1/1/ /6/2010) Ημερομηνία έναρξης: Υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης: 1/5/2010 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/6/2010 Σημειώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης και για τις επόμενες προγραμματικές περιόδους. Διαθέσιμος Προϋπολογισμός Εκτιμώμενο κόστος : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2: Παροχή Υπηρεσιών Στήριξης, όπως μετάφραση και κατάρτιση, με σκοπό τη συμβολή στην Βελτίωση των συνθηκών υποδοχής καθώς και της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των διαδικασιών παροχής ασύλου και Νομικής Συνδρομής. Το κόστος που έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του ετήσιου προγράμματος 2008 για το σύνολο των δράαεων της κατηγορίας Α2 είνα: Οι δράσεις που αφορούν την Κατηγορία Α2 είναι οι ακόλουθες :

18 Β 1152 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 "ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 2008 " Δράση [Αρ.3] - (Προτεραιότητα 1 - Δράση D1 του Ετήοιου Προγράμματος 2003) Τίτλος δράσης Παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας και νομικής αρωγής σε αιτητές ασύλου Γενική Περιγραφή Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος για παροχή νομικής βοήθειας και νομικής αρωγής σε αιτητές ασύλου αϊτό δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους όπως εκάστοτε ισχύει στον Περί Προσφύγων Νόμο. Στόχοι Να προσφέρει στους αιτητές ασύλου δωρεάν νομική βοήθεια και νομική αρωγή κατά την διάρκεια των διαδικασιών ασύλου. Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης: Η δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο του 2008 (1/1/ /6/2010) Ημερομηνία έναρξης: Υπολογίζαμενη ημερομηνία έναρξης :1/5/2010 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/6/2010 Σημειώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης και για τις επόμενες προγραμματικές περιόδους. Διαθέσιμος Προϋτιολόγιομος Εκτιμώμενο κόστος : 100,000 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 2008 Δράση [Αρ.4] - (Προτεραιότητα 1- Δράση D2 του Ετήσιου Προγράμματος 2008) Τίτλος δράσης Εκπαίδευση Μεταφραστών Γενική Περιγραφή Σχεδιασμός καί υλοποίηση εκπαίδευσης μεταφραστών που εμπλέκονται στις διαδικασίες ασύλου αϊτό εκπαιδευτές ειδικευμένους σε θέματα ασύλου Στόχοι Η βελτίωση των υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας κατά το στάδιο εξέτασης των αιτημάτων ασύλου Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης: Η δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο του 2008 (1/1/ /6/2010) Ημερομηνία έναρξης: Υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης :1/5/2010 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/6/2010 Εκτιμώμενο κόστος : Διαθέσιμος Προϋπολογισμός ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A3: Κοινωνική αρωγή, πληροφόρηση ή συνδρομή σε διοικητικά ή / και νομικά διαβήματα και πληροφόρηση ή παροχή συμβουλών σχετικά με την πιθανή έκβαση της διαδικασίας ασύλου συμπεριλαμβανομένων πτυχών, όπως ο εκούσιος επαναπατρισμός. Το κόστος που έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του ετήσιου προγράμματος 2008 για το σύνολο των δράσεων της κατηγορίας A3 είναι Η δράση που αφορά την Κατηγορία A3 είναι:

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Β 1153 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 2008 Δράση [Αρ.5] - (Προτεραιότητα 1- Δράση Ε1 του Ετήσιου Προγράμματος 20Q8) Τίτλος δράσης Παροχή κοινωνικής στήριξης σε αιτητές ασύλου Γενική Περιγραφή Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος για παροχή κοινωνικής στήριξης σε απητές ασύλου από επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς Στόχοι Η διευκόλυνση και η παροχή αποτελεσματικής πρόσβασης των αιτητών ασύλου στα δικαιώματα που τους παρέχονται από την νομοθεσία όπως είναι η παροχή δημοσίου βοηθήματος και η πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη και φαρμακευτική αγωγή. Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης: Μ δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο του 2008 (1/1/ /6/2010) Ημερομηνία έναρξης: Υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης :1/5/2010 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/6/2010 Σημειώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης KOJ για τις επόμενες προγραμματικές περιόδους. Διαθέσιμος Προϋπολογιομός Εκτιμώμενο κόστος: IV. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Η οικονομική συνδρομή που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων δεν υπερβαίνει το 75% του συνολικού κόστους κάθε δράσης. Το υπόλοιπο του συνολικού κόστους καλύπτεται από εθνικούς πόρους (25%). Οι πληρωμές Θα γίνονται από ι ην Υπηρεσία Ασύλου προς τον τελικό δικαιούχο σε τρία στάδια ως ακολούθως: Προκαταβολή, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο 30% του συνολικού ποσού της δράσης, με την προσκόμιση ισόποσης τραπεζικής εγγύησης, η οποία θα ισχύει μέχρι και έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της δράσης. Καταβάλλεται ως επισυναπτόμενο έγγραφο της Συμφωνίας Επιδότησης. a Ενδιάμεση Πληρωμή, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο 30% του συνολικού ποσού της δράσης. Θα καταβάλλεται όταν οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και εξοφληθεί και υποβληθεί μέσω της Τριμηνιαίας Έκθεσης Αναφοράς της δράσης ανέλθουν σε ποσοστό 70% του ποσού που έχει πληρωθεί ως προκαταβολή στον Τελικό Δικαιούχο για τη συγκεκριμένη δράση, δηλαδή σε ποσοστό 21 % του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης. * Τελική Πληρωμή, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο 40% του συνολικού ποσού της δράσης, Καταβάλλετα! ε φόσον ο Τελικός Δικαιούχος υποβάλει την Έκθεση Ολοκλήρωσης Δράσης, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από ιην Υπηρεσία Ασύλου..Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό που έχει δαπανηθεί ψα τη δράση δεν φτάνει το 100% του ποσού που είχε προϋπολογισθεί για την εν λόγω δράση, το ποσό της τελικής πληρωμής περιορίζεται στη διαφορά του συνολικού ποσού των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και των ποσών της προκαταβολής και ενδιάμεσης πληρωμής που έχουν εισπραχθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης. Νοείται ότι, ο Τελικός Δικαιούχος προχωρά οτην επιστροφή τυχόν ποσού που έχει παραμείνει αδαπάνητο σε σχέση με το ποσό της προκαταβολής ή/και ενδιάμεσης πληρωμής. Η Εγγύηση Προχρηματοδότησης πρέπει να καλύπτει το 30% του ποσού που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και την Κυπριακή Δημοκρατία. Τόσο η τραπεζική εγγύηση όσο και η βεβαίωση τραπεζικής εγγύησης πρέπει να εκδίδονται από τράπεζα ή άλλο εγκεκριμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα που να είναι εγκατεστημένο σε ένα από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Ο δικαιούχος πρέπει να καταχωρεί τις δαπάνες που καταβάλλονται για την υλοποίηση της δράσης στο λογιστικό του σύστημα σε ξεχωριστή λογιστική κωδικοποίηση όλων ίων συναλλαγών που έχουν σχέση με τη δράση. Έλεγχος της υλοποίησης της δράσης και της επιλεξιμότητας των δαιτανών θα γίνεται με Τριμηνιαίες Εκθέσεις Αναφοράς της δράσης, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία ο τελικός δικαιούχος θα αποστέλλει στην Υπηρεσία Ασύλου. Ακολουθούν έλεγχοι τόσο από την Υπηρεσία Ασύλου, όσο και από την Υπεύθυνη Αρχή και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Ο τελικός δικαιούχος θα πρέπει να έχει στη διάθεση των ελεγκτών όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, λογιστικά βιβλία και καταστάσεις, κτλ., είτε πιστοποιημένα αντίγραφα των πρωτοτύπων που σχετίζονται με τη Συμφωνία Επιδότησης. Επίσης ο τελικός δικαιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιτρέπει σε προσωπικό της Υπεύθυνης Αρχής, της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Πιστοποίησης, της Αρχής Ελέγχου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε τοποθεσίες και κτίρια όπου υλοποιείται η δράση, καθώς και σε όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των ελέγχων.

20 ΤΜΗίϋίΑ Β 1154 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Η Υπηρεσία Ασύλου διατηρεί το δικαίωμα για αναστολή της πληρωμής σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, ειδοποιώντας τον τελικό δικαιούχο ότι η αίτηση του για καταβολή προκαταβολής/ ενδιάμεσης/ τελικής πληρωμής δε μπορεί να εκπληρωθεί, είτε επειδή δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της Συμφωνίας Επιδότησης, είτε επειδή τα κατάλληλα υποστηρικτικά έγγραφα δεν έχουν παρουσιαστεί, είτε επειδή υπάρχει η υποψία ότι ορισμένες από τις δαπάνες που δηλώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν είναι επιλέξιμες και γι' αυτό διεξάγονται επιπρόσθετοι έλεγχοι. Η Υπηρεσία Ασύλου ενημερώνει γραπτώς τον τελικό δικαιούχο για τέτοιες περιπτώοΐις αναστολής. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που υπογραφούν δύο ή περισσότερες Συμφωνίες με τον ίδιο τελικό δικαιούχο κάτω από την ίδια πρόσκληση, θα διασφαλίζεται ότι στους αντίστοιχους προβλεπόμενους προϋπολογισμούς δε θα υπάρχουν επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες επαναλαμβάνονται ή επικαλύπτονται ώστε να αποφεύγονται διπλές πληρωμές για την ίδια επιλέξιμη δαπάνη. V. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΑΡΧΗ Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και τα συνημμένα έγγραφα θα διατίθενται από τους αρμόδιους λειτουργούς της Υπηρεσίας Ασύλου στα σημεία επικοινωνίας που εμφανίζονται πιο κάτω (σημείο XII), αλλά καί μέσω της ιστοσελίδας της Υπεύθυνης Αρχής (www.moi.gov.cy/solidarityfunds) και της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Ασύλου (www.mot.gov.cy/asylum). Από τους ενδιαφερόμενους που παραλαμβάνουν τα εν λόγω έγγραφα με οποιοδήποτε τρόπο, θα ζητηθεί να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν στην Υπηρεσία Ασύλου σχετικό έντυπο με τα στοιχεία τους (πχ. επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, , κα.) έτσι ώστε η Υπηρεσία Ασύλου να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τα έγγραφα, σε περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα, πληροφορίες ή διευκρινήσεις (παρ. βλ. σημείο Χ για περαιτέρω λεπτομέρειες). VI. ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Για την υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να συμπληρωθεί το Δελτίο Υποβολής Πρότασης (ΔΥΠ). Για τη διευκόλυνση της συμπλήρωσγ; τους Δελτίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο σχετικός Οδηγός. Προτάσεις που ~. ι υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυ-ϊοποιημένου εντύπου Δελτίου Υποβολής Πρότασης θα απορρίπτονται. Το Δελτίο Υποβολής Πρότασης πρέπει να υποβληθεί συνοδευόμενο από την επιστολή Αίτησης Υποβολής Πρότασης. VII. ΠΡΟΘΕΣΜΪΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Οι προτάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι εντός σφραγισμένου φακέλου, θα πρέπει να υποβληθούν στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ασύλου το αργότερο μέχρι την 12/4/2010 και ώρα π.μ. έναντι απόδειξης παράδοσης στην πιο κάτω διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου ill, αρ. 70, "AFEM1A HOUSE, 6 ος όροφος, 1077, Λευκωσία. Σημεία επαφής: Έλενα Χατζηγεωργίου, τηλ , , Έλενα Χαραλάμπους, τηλ , , Φαξ: , ehadjigeorgiouqasylum.moi.gov.cy^i HYPERLINK VIII. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕίΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙ ΟΥΧΟΥ Τελικοί Δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο νομικές οντότητες. Πιο συγκεκριμένα, τελικοί δικαιούχοι μπορούν να είναι Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ), εθνικές, επαρχιακές και τοπικές αρχές, άλλοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ιδιωτικές ή δημόσιες εταιρείες ή διεθνείς οργανισμοί μεμονωμένα ή σε συνεργασία (κοινοπραξία). Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Τελικού Δικαιούχου καθώς και οδηγίες προς τους τελικούς δικαιούχους για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και την Κυπριακή Δημοκρατία διατίθενται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου ή/και της Υπεύθυνης Αρχής. Επίσης διατίθεται έγγραφο στο οποίο περιέχονται κατευθυντήριες γραμμές όσο αφορά την πληροφόρηση και δημοσιότητα. Σημειώνεται ότι ο Τελικός Δικαιούχος μπορεί να συνεργαστεί με εταίρο στην υλοποίηση της δράσης, τα στοιχεία του ο ποίου, ο ρόλος του και η σχέση του με τον τελικό δικαιούχο θα περιλαμβάνονται στο Δελτίο Υποβολής Πρότασης. Το νομικό πλαίσιο και η σχέση του Τελικού Δικαιούχου με τους εταίρους πρέπει να καθορίζονται μέσω συμβολαίου ή συμφωνίας πλήρως υπογραμμένων από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Η Συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλόμενων καθώς και τον νόμιμο εκπρόσωπο της συνεργασίας (ο οποίος πρέπει απαραιτήτως να είναι ένα από τα μέλη της διοίκησης του υποψήφιου τελικού δικαιούχου) με πλήρη εξουσία διαχείρισης της συνεργασίας

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1521/19-03-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1521/19-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1521/19-03-2015 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 34(ΙΠ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης]

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υπόθεση Αρ. 1763/2007) 25 Σεπτεμβρίου, 2009 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28, 29, 30, 146 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Αιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 266/ΙV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου των Γραφείων της ( Κότσικα 1 Α & Πατησίων ) την 10η Ιουνίου 2004, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 2. κ. ********* ******** ********** ********** ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: 2. κ. ********* ******** ********** ********** ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 18 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ημερ. Προκήρυξης : 03 Σεπτεμβρίου 2015 Ημερ. Λήξης : 25 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Εγγραφής: Τ.Σ. 3257 www: cytapensionfund.org e-mail: tshy@cyta.com.cy Οδός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να κατατοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 5.6.2007 15.5.2008 Λευκωσία, 20 Μαίου 2008 H Louis plc υποβάλλει το Ετήσιο Δελτίο της που καλύπτει την περίοδο από 5 ην Ιουνίου, 2007 μέχρι 15 ην Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Λευκωσία, Νοέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Έκδοση 2.0. (Δεκέμβριος 2013)

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Έκδοση 2.0. (Δεκέμβριος 2013) Έκδοση 2.0. (Δεκέμβριος 2013) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για τερματισμό της απασχόλησης εργαζόμενης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για τερματισμό της απασχόλησης εργαζόμενης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 79/2009 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για τερματισμό της απασχόλησης εργαζόμενης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της 1. Η κ. Τ. Τ. Γ. με επιστολή της ημερομηνίας 27

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 352. 83(Ι) του 1999 143(Ι) του 2002 64(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4703 Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013 3473 Αριθμός 4116 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 10 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τόπος, Νέα Φιλαδέλφεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας Σελίδα: 1 από σελίδες: 5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Πρακτικά Συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εγγραφής 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 20 ης Σεπτεμβρίου 2013 Παρόντες: 1. Κυριάκος Πλατρίτης 2. Κυριάκος Ελπιδώρου 3. Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4373 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 2735 Αριθμός 2635 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2007) Διάταγμα Ακυρώσεως Εγγραφής με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα