ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων"

Transcript

1 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Μίσθωµα Κόκκινου Βράχου , , Μισθώµα Γηπέδων τέννισ Ε.Ο.Τ , , Μισθώµατα από πρώην Λατοµείο Λιθακίας 305,00 305, Μίσθωµα Κινηµατοθεάτρου Φώσκολος 5.000, , Μίσθωµα από Θερινό Κινηµατογράφο ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΓΚΑΣ 2.500, , Μίσθωµα ακινήτου Κυλικείου πρώην Πλαζ ΕΟΤ 1.830, , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου , ,00 654,50 654, ικαίωµα ενταφιασµού -ανόρυξη , ,00 353,01 353, Τέλος ανακοµιδής - µεταφορα οστών 1.000, , Τέλη συντηρήσεως , ,00 379,15 379, ικαιώµατα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 Β 24/9-20/10/1958) , , , , Έσοδα από τέλος αναπαραγωγής εγγράφων 500,00 500, Τέλος ακίνητης περιουσίας , ,00 42,26 42, Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) , , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων άρθρο ,00 Ν , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων- πεζοδρόµια (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , , , Έσοδα από την παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού ( άρθρου 13 Ν. 2971/01) , , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων - Οικοδοµικά υλικά 2.000, , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) , ,00 608,00 608, Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 1.000, , Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) , ,00 5,57 5, Άδειες καταστηµάτων- πλανοδίων -µουσικών οργάνων κλπ 3.000, , Τέλεση Πολιτικών Γάµων , , , , Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα έκδοσης αδειών ζωήλατων αµαξών 5.000, ,00 150,00 150,00

2 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , , Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντάγµατος, άρθρο του ν 5.000,00άρθρο Ν5.000, ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , ΚΑΠ για τη καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπάιδευσης (άρθρο Ν , , ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) , , Επιχορήγηση για λειτουργία Μαθητικής Εστίας , , Εξώφληση Οφειλών του Ελλ. ηµ. Αρθ.25 ν.1828/89 κ.3756/09 Λειτουργικές απάνες , , Επιχορήγηση ΥΠΕΣ Α για τις µεταφορές Μαθητών , , Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Κ.Ε.Π 6.000, , Επιχορήγηση ΥΠΕΣ Α για την "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" , , Κάλυψη δαπάνης των Προνιακών Επιδοµάτων , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος άρθρο ,00 Κ Κ , , , Παράβολα για την έκδοση άδειας µουσικών οργάνων , , , , Έσοδα από παράβολα 0,50% υπέρ ήµου για κατάθεση αίτησης τµηµατικής καταβολής ληξ/σµων οφειλών 2.000, ,00 286,53 286, Παράβολα για άδειες σταύλων 200,00 200, Παράβολα εκπρόθεσµης ήλωσης Ληξιαρχικών Πράξεων 1.200, , Παράβολα Πολιτογράφησης Αλλοδαπών 2.000, , Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , , Λοιπά τακτικά έσοδα 1.000, , Επιχορήγηση Προγραµµάτων Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου ,00 939, Επιχορήγηση από Υπουργείο για Βοηθήµατα Ένδειας λόγω Φυσικών Καταστροφών , , Επιχορήγηση ΙΚΑ για το πρόγραµµα Απασχόλησης Μέσω ράσης Κοινωφελους Εργασίας , , ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων (ΣΑΤΑ) , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/ , , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , ,00

3 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα " Ανάπτυξη δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέµηση ,27 της βίας ηµιουργία ,27 κέντρων συµβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο ηµοτικό θέατρο Ζακύνθου Γ' Κ.Π.Σ. (4897/ ) , , "Εξωτερικός φωτισµός και δασοτεχνικές εργασίες για την ανάδειξη του Κάστρου Τ.Κ. Μπόχαλης " ράση ,75 α ΜΠΑΛΤΑΝΤΖΗΣ ,75ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ " Εξοπλισµός Θεατρικής Σκηνής Τ.Κ. Σαρακινάδου" ράση L LEADER ( ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ , , " Ιόνιο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΕΡ στην Τ.Κ. Κυψέλης " ράση L LEADER ( ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ,00 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ , Αποπεράτωση Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην ΤΚ Βολιµών.Ε. Ελατίων ΜΙΚΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ( ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ,00 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ , Ανάπλαση και Νέα ιαµόρφωση Πλατειών και Καλντεριµιών Ορεινού Οικοστικού Πυρήνα.. Κερίου ΜΙΚΡΑ ,00 ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ,00 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Ζακύνθου (Ο.Σ.Α.Α.Ζ.) Ε.Π.ΠΕΡΑ.Α (1296/ ) , , Προβολή λαι προώθηση των Συγκριτικών Πλεονεκτηµάτων της Ζακύνθου (LEADER) (ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ , , Xpose-Zante : Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα τουριστικής προβολής ήµου Ζακύνθου Γ Κ.Π.Σ , , Ιδρυση τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης στο ήµο Ζακύνθου ΜΙΚΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ (ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ,40 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ90.011, Βιοκλιµατική Αναβάθµιση της Πλατείας Σολωµού (ΕΡΓΑ ΠΕΠ - ΕΠΙΝ ) (2259/ ) , , , , ωρεές για πραγµατοποίηση Καρναβαλικών Εκδηλώσεων , , Χορηγίες για πραγµατοποίηση δράσεων του ήµου 2.000, , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , , , Πρόστιµα ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) , , , , Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 9άρθρο 19 Ν 1080/80) 600,00 600, Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των υπαλλήλων (Ν.3584/2007) 3.000, , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές πονές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων , , , , Λοιπά Παράβολα 500,00 500, Λοιπά έκτακτα έσοδα ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΛΠ 5.000, , , , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , η ΟΣΗ ΣΑΤΑ , , η όση ΟΣΚ , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , Τακτικά έσοδα προηγουµένων ετών από Θαλλάσια σπόρ - παραχώρηση αιγιαλού - οµπρέλες -ξαπλώστρες και καντινες 2.115,42

4 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Τακτικά έσοδα προηγουµένων ετών από Μισθώµατα , , Τακτικά έσοδα προηγουµένων ετών από κοινόχρηστους χώρους 7.281, Τακτικά Έσοδα προηγουµένων ετών από τέλη Νεκροταφείου , ,39 162,90 162, Τέλη Παρεπιδηµούντων προηγ.ετών πρώτη βεβαίωση ετων , , , , Έσοδα εκδ.λογ προηγ.ετών πρώτη βεβαίωση , , , , Τέλη κατάλυψης κοινόχρηστων χώρων , ,00 300,00 300, Τέλη λατοµείων , , Τέλη συντήρησης νεκροταφείων , , , , Κ.Α.Π. Παρελθόντων Οικονοµικών ετών ( εκέµβριος 2014) , , Προνοιακά Επιδόµατα για τους µήνες Νοέµβριο - εκέµβριο , , Πρόστιµα εσόδων τελών παρεπιδηµούντων - ακαθαρίστων εσόδων και λοιπά πρόστιµα , , Πρόστιµα εσόδων επί ακαθαρίστων εσόδων καταστηµάτων , ,00 46, Πρόστιµα γενικά από άλλες πηγές εσόδων - Πρόστιµα ΚΟΚ , ,00 160, , Καθυστερηµατικός Κατάλογος Τελών Παρεπιδηµούντων , , , Καθυστερηµατικός Κατάλογος Τελών επί εκδιδ.λογαριασµών , , , Καθυστερηµατικός Τέλη Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων , ,01 900, Καθυστερηµατικός Κατάλογος Παραλίας , , Τέλη Συντήρησης Νεκροταφείου Π.Ο.Ε , ,38 930, Λοιπά Έσοδα ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ , , , ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ , , Βεβαιωµένα µισθώµατα ακινήτων , ,79 167, Έσοδα από Τέλη Σφαγείων , , Μισθώµατα ανεξόφλητα επίδικα (Κόκκινος Βράχος) , , Καθυστερηµατικός Κατάλογος Προστίµων , , , Βεβαιωθέντα έσοδα από βεβαιωτικό κατάλογο προστίµων ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Λαδικός , , Βεβαιωθέντα έσοδα από βεβαιωτικό κατάλογο προστίµων, ΚΟΚ , ,77 422,67

5 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΠΛΗΡ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓ. 05/11475 ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , , ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΠΛΗΡ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓ. 14/00754 ΕΥΑΖ , , ΠΛΗΡ.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. ΑΝΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20/ , , ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΠΛΗΡ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 15/00932 ΓΙΑ ΕΠΑΖ , , ΕΠΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , , ΕΠΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ , , Είσφορά υπέρ ηµοσίου στα έξοδα παράστασης αιρετών οργάνων ( 10%) , , Εισφορά υπέρ ηµοσίου στις αποδοχές των µονίµων υπαλλήλων ( 6,67%) , , , , Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας για αναγνώριση στρατιωτικής θητείας 5.000, , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόροι ηµάρχων - Αντιδηµάρχων - µελών ηµοτικού Συµβουλίου και λοιπών οργάνων , , , , Χαρτόσηµ ηµάρχων - Αντιδηµάρχων - µελών.σ. και λοιπών οργάνων , ,00 320,16 320, Φόρος αποζηµιώσεων απολυωµένων , , ΟΓΑ χαρτοσήµων ηµάρχου-αντιδηµάρχων µελών.σ και λοιπών οργάνων 2.000, , Φόρος προµηθευτών ( προµήθειας αγαθών 4%) , , , , Φόρος εργολάβων 3% , , , , Φόρος Ελευθέρων επαγγελµατιών 20% , ,00 120,00 120, Φόρος καυσίµων και λοιπων αγαθών 1% 5.000, ,00 69,88 69, Φόρος παροχής υπηρεσιών 8% , , , , Φόρος αλλοδαπών , , Φόρος αµοιβών τρίτων 6.000, , Φόρος εισοδήµατος µελετών 4% , , Φόρος εισοδήµατος µελετών 10% , , Κρατήσεις υπερ ηµοσίου από ενοίκιο παραλιών , , Φόροι τόκων που παρακρατούνται 1.000, , Χαρτόσηµο τόκων που παρακτατείται 500,00 500,00

6 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Χαρτόσηµο - ΟΓΑ Ν. 187/43 άρθρο 10 ( 2,4%) 5.000, ,00 47,03 47, Κρατήσεις προµηθειών ( Ν. 2286/95 άρθρο 7 παρ. 3) 2.000, , ΕΛΓΑ 3% 1.000, , Χαρτόσηµο Μισθωµάτων -ΟΓΑ Χαρτοσήµου 3,6% , ,00 14,40 14, Φ.Π.Α. ηµοτικών Σφαγείων προς απόδοση.ο.υ , ,00 357,49 397, Λοπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 5.000, , Χαρτόσηµο & ΟΓΑ Χαρτοσήµου Μισθωµάτων από Παραχώρηση Χρήσης Αιγιαλού 516,21 516, ΤΥ ΚΥ εργοδότη - εργαζοµένων , , , , ΤΕΑ Υ εργοδότη - εργαζοµένων (75%) , , , , Ι.Κ.Α. εργοδότη - εργαζοµένων , , , , ΤΣΜΕ Ε εργοδότη - εργαζοµένων , , , , Κ.Υ.Τ , ,00 715,54 715, Τ.Π..Υ. (ΤΣΜΕ Ε) , , ΤΕΑ Υ αιρετών οργάνων (ΤΑ ΚΥ 75%) , ,00 205,20 205, ΤΣΜΕ Ε Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης , ,00 665,64 665, ΤΑΣΚΥ εργοδοτη - εργαζοµένων , , , , ΤΠ Υ αιρετών οργάνων (ΤΑ ΚΥ 25%) 5.000, ,00 34,20 34, ΤΠ Υ εισφορά εργαζοµένου - εργοδότη 25% , , , , Υπέρ Σύνταξης παλαιών και νέων εργαζοµένων , , εισφορές ΟΠΑ αιρετών , , Εισφορές ΟΠΑ µόνιµων υπαλλήλων πρώην ΤΥ Κ κλπ , ,00 183,72 183, Εισφορές ΤΕΕ µονιµων υπαλλήλων ΤΥ Κ κλπ , , Εισφορές υπαλλήλων Μ.Τ.Π.Υ εργοδότη -εργαζοµένου 1% & 4% , ,00 180,00 180, Εισφορές υπαλλήλων Μ.Τ.Π.Υ εργοδότη-εργαζοµένου 4% επί κύριας σύνταξης , , Εισφορές ΜΤΠΥ αιρετών 5.000, , Εισφορές ΤΕΑ Υ Μονίµων, ΤΥ Κ, Νοµαρχίας κ.λ.π , ,00 77,87 77,87

7 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισφορά Μ.Π.Τ.Υ , ,00 5,63 5, Εισφορά ΤΑΜΠΥ ( Ταµείο Αρωγής Στρατού) 2.000, ,00 62,05 62, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου , , , , Πειθαρχικά πρόστιµα υπαλλήλων στο ΤΑ ΚΥ 7.000, , Παρακρατούµενα ποσά λόγω κατάσχεσης 5.000, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΥ Κ 1% 5.000, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΕΑ Υ 75% (2% ΤΑ ΚΥ) , ,00 210,83 210, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΣΜΕ Ε 1% , ,00 52,81 52, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΣΜΕ Ε 0,6% 2.000, ,00 31,69 31, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Ε.Μ.Π. 0,5% 2.000, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΣΜΕ Ε 0,2% 2.000, , Κράτηση υπέρ ΤΕΕ 2% (µελέτες) 2.000, , Κράτηση υπερ ΤΣΜΕ Ε 2% ( µελέτες) 5.000, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΕΑ Υ (ΠΡΩΗΝ ΤΑ ΚΥ 4%) 3.000, ,00 39,05 39, Εισπράξεις από Προµηθευτές για δηµοσιεύσεις εφηµερίδων , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΠ Υ (ΤΑ ΚΥ2%) , ,00 70,28 70, Λοιπές Κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΠ Υ 25% (ΤΑ ΚΥ 4%) 2.000, ,00 13,03 13, Λοιπές Κρατήσεις Υπέρ Τρίτων Φόρος Μελετών 2.000, , Υπέρ Μετοχικού Ταµείου 2% 1.000, , Μετοχικό Ταµείο 1% 100,00 100, Υπέρ Μετοχικού Ταµείου 3% 500,00 500, Κράτηση από απεργία Υπαλλήλων 5.000, ,00 282,64 282, Υπέρ µοσίου 0,25% προµηθειών 400,00 400, Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2% ( Μόνιµοι) , , , , Ειδική εισφορά Τ.Π..Υ. 1% ( ΜΌΝΙΜΟΙ) , , , ,31

8 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Ειδική εισφορά Τ.Π..Υ. υπέρ ΟΑΕ ( Μόνιµοι µε ΙΚΑ και ΤΣΜΕ Ε) , ,00 16,79 16, Ειδική εισφορά Αλληγεγγύης 1% ( Αορίστου χρόνου) , , , , Είσπραξη κράτησης ιαθεσιµότητας , , Ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρο 29 του Ν.3986/2011 5% ηµάρχου 3.000, ,00 121,74 121, Ειδική εισφορά Τ.Π..Υ. 1% αιρετών 800,00 800,00 34,20 34, Ειδική εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.. 1% του Ν. 3986/2011 αιρετών 1.500, ,00 75,60 75, Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% αιρετών άρθρο 29 του Ν. 3986/ , ,00 128,52 128, Έκτακτη Ειδική Εισφορά Αλληλεγύης Νόµος 4024/ , , , , Έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγλυης Ν.4024/2011 Αιρετών 5.000, , Κράτηση 0,10% του Ν.4013/2011 υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 1.500, ,00 69,28 69, Κράτηση διατροφής-κατασχέσεις , ,00 880,00 880, Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής , , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον /11652/1997) , , Έσοδα δεσµευµένα στο Τ.Π. από ΕΗ και ΚΑΠ για Τράπεζα Πειραιώς , , Επιστροφή νε γένει χρηµάτων , ,00 282,64 741, Επιστροφές Χρηµάτων από αχρεωστήτως καταβολή Προνοιακών Επιδοµάτων , ,00 862,52 404, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα (30/06/2014) , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (30/06/2014) , , , , , ,80

9 Ειδικοί Σύµβουλοι, Ειδικοί Συνεργάτες, Επιστηµονικοί Συνεργάτες , , , , , Γενικός Γραµµατέας , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ Ε 2.000, , Επικουρική ασφάλιση Εργοδότη (ΤΣΜΕ Ε) 1.000, , Κ.Υ.Τ , , Εργοδοτικές εισφορές 419,98 419,98 419, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Ι.Κ.Α 4.000, ,00 359,80 359,80 474, Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ(άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) , , , , , Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα προσωπικού προµήθεια ΚΥΑ 2/53361/0022/ , , Λοιπές παροχές σε είδος Ρούχα προσωπικού , , απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 3.000, ,00 200,00 200,00 200, απανες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν 2597/97) 1.000, , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , ,00 877, , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 2.000, ,00 964, Αµοιβή Ειδικών σε θέµατα µηχανογράφησης 3.000, ,00 500,00 500, Αµοιβή Ιατρού Εργασίας ήµου Ζακύνθου , , Λοιπές Αµοιβές 2.000, , Αµοιβές Συµβούλων ειδικών σε θέµατα ΕΣΠΑ , , Σύµβαση µε διαδηµοτικό δίκτυο υγείας 1.500, , Αµοιβή αποµαγνητοφώνησης πρακτικών.σ , , Αµοιβή Εµπειρογνώµονα για το έργο "Αποχετευση Καλαµακίου " 1.000, , Έξοδα Παράστασης ηµάρχου , , , , , Έξοδα Παράστασης Αντιδηµάρχων , , , , , Έξοδα Παράστασης Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου 8.000, ,00 720,00 720,00 720, Εξοδα κίνησης των προέδρων δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων , , , , , Εξοδα κηδείας ηµάρχων και εν ενεργεία δηµοτικών συµβούλων 5.000, ,00

10 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑ αιρετών 2.500, , Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ Υ αιρετών 1.500, ,00 102,60 102,60 102, Σύµβαση µε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για έλεγχο χρήσης , , Σύµβαση µε Ν & Γ ΘΕΟ ΩΡΙΤΣΗ ΟΕ για την µηχανογραφική υποστήριξη του ήµου , , Άδειες Χρήσης Λογισµικού Υπηρεσιών ήµου - και Προµήθεια Λογισµικού(Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) , , , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων( προµηθεια ΕΗ) , ,00 114,89 114,89 114, Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 ΚΕ Ε) για ρύθµιση 1.000, , Προµήθειες Τ.Π.. 0,15% , ,00 585,95 585,95 585, Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 500,00 500, Ταχυδροµικά Τέλη , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , , Κινητή Τηλεφωνία , , ,63 799, Λοιπές Επικοινωνίες - κούριερ 5.000, ,00 309, Φόροι τόκων 1.000, , Οδοιπορικά Έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών για µετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό δαπάνες 3.000,00 µετακίνησης διαµονής 3.000,00 ηµερήσια αποζηµίωση 491,66 491,66 491, Οδοιπορικά Έξοδα και αποζηµίωση αιρετών για µετακίνηση στο εξωτερικό 8.000, , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων τρίτων για µετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό 5.000, , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων τρίτων για µετακίνηση στο εξωτερικό για τουριστικη προβολή10.000, , Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου - ιαφηµίση - Τουριστική Προβολή , , απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για τουριστικη προβολή , , Επιδείξεις - εξιώσεις εορτές - τιµητικές διακρίσεις - αναµνηστικά κλπ 2.000, ,00 500, Φιλοξενείες 5.000, , Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 5.000, , Προβολή και Προώθηση των Συγκριτικων Πλεονεκτηµάτων της Ζακύνθου (LEADER) ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ , , απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών, βραβελια χρηµατικά, λοιπές εκδηλώσεις 2.000, , Εξοδα αδελφοποιήσεων 5.000, ,00

11 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 2.500, , Συνδροµές INTERNET κλπ 1.500, , Λοιπές συνδροµές 1.000, , Εξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.000, , ηµοσίευση προκυρήξεων, ανακοινώσεων 5.000, ,00 343, Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.000, , ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων - συµµόρφωση µε δικαστικές ,00 αποφάσεις Εξώδικοι ,00 συµβιβασµοί αποζηµιώσεις πολιτών απο κακοτεχνίες ατυχήµατα κλπ Παράβολα για Γαλάζιες Σηµαίες παραλιών 2.500, , ιάφορα Παράβολα 1.000, , Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π , , , , , προµήθεια εγγυητικών επιταγών 2.500, , Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές , , Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθµούς , , , , , Απόδοση σην ΣΤΟΡΓΗ , , Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές για το θεσµό του Σχολικού Τροχονόµου , , Επιχορήγηση στο ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Τ.Α , , Επιχορήγηση στην ΚΕ ΗΖ για την "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" , , Βοηθήµατα ένδειας και αντιµετώπισης άµεσων βιοτικων αναγκών , , Εισφορά υπέρ συνδέσµου Καθαριότητας , , Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 0.10% , , Προµήθεια σειρήνων συναγερµού πολέµου , , Αποόδση ΙΚΑ για το πρόγραµµα ράσης Κοινοφελους Εργασίας , , Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες , , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία , , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 5.000, , Προγραµµατική Σύµβση για την διασφάλιση συνέχισης λειτουργίας των φιλαρµονικών πρώην ήµων , ,00

12 Προγραµµατική σύµβαση για την ενέργεια σχεδιου δράσης για την µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα ,00 που απορρέει ,00 από την συµµτοχή του ήµου στο Σύµφωνο ηµάρχων της Ευρώπης Προαιρετικές µεταβιβάσεις εισοδηµάτων εις τρίτους προς Τράπεζα Πειραιώς για Τ.Π.. ( Τακτική Επιχορήγηση , , Προαιρετικές µεταβιβάσεις εισοδηµάτων εις τρίτους Εµπροτική Τράπεζα , , Προαιρετικές µεταβιβάσεις εισοδηµάτων εις τρίτους προς Τράπεζα Πειραιώς από ΕΗ (ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ , , Eπίδοµα ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας , , Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµολυτική αναιµία, αιµορροφυλία, AIDS , , Επίδοµα Εγκεφαλικής Παράλυσης -Σπαστικά , , Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης , , Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασµένους , , Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής 3.408, , Επίδοµα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών , , Επίδοµα Παραπληγικών, Τετραπληγικών ηµοσίου , , Επίδοµα Τυφλότητας , , Επίδοµα σε Κωφάλαλα άτοµα , , Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών , , Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης , , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταµείων 2.000, , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , Αποζηµίωση υπαλλήλου που ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου 5.000, ,00 831, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα Αορίστου ,00 χρόνου , , , Αποζηµίωση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ 5.000, ,00 176,08 176,08 352, Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ (ΤΑ ΚΥ) 3% (ΜΟΝΙΜΩΝ) , ,00 432, , , Έργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α 300,00 300,00 10,11 10,11 20, Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ Ε 1.000, ,00 193,43 193, Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΣΚΥ , , , ,24

13 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑ 900,00 900,00 72,52 72, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) , , , , Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) 2.000, , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , Ενοίκιο αποθήκης αρχείου Πολεοδοµίας στο ήµο Αρκαδίων - ΤΥ Κ , , , Ενοίκιο Ακινήτου για στέγαση του ΚΕΠ Πόλης , , Μισθώµα για τη Στέγαση του Γραφείου Κίνησης του ήµου 5.000, , Ενοίκιο ΚΑΠΗ 2.400, ,00 400, Μισθώµατ ακινήτου για στέγαση ηµοτικής Φιλαρµονικής , , Μισθώµατα χώρου στάθµευσης πολιτιστικού κέντρου.. Σαρακινάδου 2.640, ,00 440,00 440,00 220, Μισθώµατα χώρου Στάθµευσης Σχολείου Κάµπου 3.540, ,00 590,00 590,00 295, Ενοίκιο κτιρίου για στέγαση 2ου και 7ου Νηπαιγωγείου Ζακύνθου , , Ενοίκιο κτιρίου 4ου Νηπιαγωγείου Ζακύνθου , , Ενοίκιο κτιρίου για την στέγαση του 1ου Νηπαιγωγείου Ζακύνθου , , Ενοίκιο για την στέγαση του 6ου Νηπιαγωγείου Ζακύνθου , , Ενοίκιο κτιρίου για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Πλάνου 9.504, , Ενοίκιο για την στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Ζακύνθου , , Ενοίκιο για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Σκουλικάδου 3.163, , Μισθώµατα µεταφορικών µέσων (Μισθώµατα µεταφορικών µέσων, οχηµάτων, αυτοκινήτων) 5.000, , Λοιπά µισθώµατα 1.000, , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων - ανελκυστήρες 5.000, , Καθαρισµός µοκετών ηµοτικών Κτιριακών Εγκαταστάσεων 2.500, , Εξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 1.000, ,00 541, Μεταφορές προσώπων - Μεταφορές Μαθητών στα Σχολεία , , ιάφορες µεταφορές ήµου 5.000, , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων για µετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικο δαπάνες 5.000,00 µε τακινήσησς 5.000,00 διαµονής ηµερήσια αποζηµίωση 609,81

14 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση υπαλλήλων για µετακίνηση στο εξωτερικό 2.000, , ιοργάνωση Καρναβαλικών Εκδηλώσεων , , Πολιτιστικές Εκδηλώσεις , ,00 310, Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 5.000, , Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 5.000, , Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων-χορήγηση ειδών διαβίωσης,διατροφής σε άπορους δηµότες , , , , , Πλύσιµο Ιµατισµού Μαθητικής Εστίας 2.000, , Φύλαξη Εγκαταστάσεων Μαθητικής Εστίας 6.000, , Προµήθεια βιβλίων κλπ 2.000, , Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων - γραφικής ύλης , , , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπίες φωτοαντίγραφα 5.000, ,00 831, Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 1.500, ,00 190,26 190, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού , ,00 830,37 830, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 2.500, , Υλικά συντήρησης και επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων , ,00 324, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού (αναλώσιµα µηχανογραφικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού , , Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων, στεφανιών εθνικών εορτών και ανθοδέσµες για πολιτικούς 5.000,00 γάµους 5.000, Προµήθεια Γραφείων και Λοιπών Επίπλων Γραφείου Υπηρεσιών ήµου Ζακύνθου (Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2015) 5.000, , Ιστοσελίδα ήµου ( site) 1.000, , Προµήθεια συστηµάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Φωτοτυπικών κλπ 7.000, , Προµήθεια Συµπληρωµατικού Εξοπλισµού Ασύρµατης Σύνδεσης Ιντερνετ Πόλης Ζακύνθου (ΣΑΤΑ 2013) 7.500, , Προµήθεια Ανταλλακτικών Μηχανηµάτων Κλιµατισµού ηµοτικών Κτιρίων 5.000, , Συντήρηση Κλιµατιστικών ηµοτικών Κτιρίων (Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 5.000, , Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Ζακύνθου (Ο.Σ.Α.Α.Ζ) Ε.Π.ΠΕΡΑ.Α (1296/ ) , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , ,75

15 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου για το πρόγραµµα" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,00 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ,00 ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 4.776,00 ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ 4.776,00 ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ 4.776,00 ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕ Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ 2.000, ,00 156,30 156, Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ (ΤΑ ΚΥ) 3% 500,00 500,00 38,57 38, Έργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α (ΜΟΝΙΜΩΝ) 6.000, ,00 465,25 465, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Ι,Κ,Α , , , , Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α έκτακτου προσωπικού για το πρόγραµµα " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,00 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ,00 ΠΡΟΣ 1.172,99 ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1.172,99 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 1.172,99 ΤΗΣ Ύδρευση για το πρόγραµµα " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ 900,00ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 900,00 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ Ταχυδροµικά Τέλη (Έξοδα ταχυδροµείου) για το πρόγραµµα " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 600,00 ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 600,00 ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ έξοδα τηλεπικοινωνιών για το πρόγραµµα " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 2.500,00 ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ 2.500,00 ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ Οδοιπορικά Έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων για µετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό δαπάνες 1.900,00 µετακίνησης διαµονής 1.900,00 ηµερήσια αποζηµίωση ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠ ιάφορα έξοδα για το πρόγραµµα " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ 3.000,00 ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ3.000,00 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ -30,00 ΤΗΣ ΒΙΑΣ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για το πρόγραµµα " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.500,00 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.500,00 ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για το πρόγραµµα " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 1.000,00 ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.000,00 ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙ Προµήθεια καυσίµων για Θέρµανση για το πρόγραµµα " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 2.000,00 ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ 2.000,00 ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ Υλικά συντήρησης και επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων , , Προµήθεια υλικοτεχνικής υποδοµής για το πρόγραµµα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 645,52 ΠΡΟΣ 645,52 ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ (ΤΑ ΚΥ) 3% , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Ι,Κ,Α , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Ι.Κ.Α , , , Σύνδεσµος Καθαριότητας , , , , Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού για την εντοµοκτονία - µυοκτονία του ήµου Ζακύνθου- ΜΥΟΚΤΟΝΊΑ ΗΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ 5.000,00 ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 5.000,00ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 303, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , , , , ,72

16 Συµβάσεις µε ΕΗ για επεκτάσεις ηµοτικού Φωτισµού και συνδέσεις κτιρίου µε το δίκτυο της ΕΗ 5.000, , Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού έτους 2015 (ΣΑΤΑ 2015) , , Αντικατάσταση & Αναβάθµιση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.Ε. Ζακυνθίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , , Αντικατάσταση & Αναβάθµιση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Ε Αρτεµισίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Συντήρηση υφισταµένων αλεξικεραύνων και τοποθέτηση νέου στη θέση Σαράντη-Κούτση (ΣΑΤΑ2015) 3.000, , Αντικατάσταση & Αναβάθµιση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Ε Αλυκών (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Αντικατάσταση & Αναβάθµιση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.Ε. Ελατίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , , , Αντικατάσταση & Αναβάθµιση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Ε Αρκαδίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Αντικατάσταση & Αναβάθµιση Ηλεκτολογικών Εγκαταστάσεων Ε Λαγανά (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , , " Εξωτερικός Φωτισµός και δασοτεχνικές εργασίες για την ανάδειξη του Κάστρου Τ.Κ Μπόχαλης " ράση ,75 α ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ,75 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Εργασίες διάνοιξης & καθαρισµού τάφρων µε µηχανικά µέσα Ε Ζακυνθίων (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015) , , Εργασίες διάνοιξης & καθαρισµού τάφρων µε µηχανικά µέσα Ε Αρτεµησίων (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , , Εργασίες διάνοιξης & καθαρισµού τάφρων µε µηχανικά µέσα Ε Αλυκών (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015) , , Εργασίες διάνοιξης & καθαρισµού τάφρων µε µηχανικά µέσα Ε Ελατίων (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015) , , Εργασίες διάνοιξης & καθαρισµού τάφρων µε µηχανικά µέσα Ε Αρκαδίων (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015) , , Εργασίες διάνοιξης & καθαρισµού τάφρων µε µηχανικά µέσα Ε Λαγανά (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015) , , Υπηρεσίες Καθαρισµού Χηµικών Τουαλετών.Ε.Ζακυνθίων (Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 3.906, , Υπηρεσίες Καθαρισµού Χηµικών Τουαλετών.Ε.Λαγανά (Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 2.991, , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ 8.000, ,00 467,26 467, Εργοδοτική εισφορά Τ.Ε.Α..Υ. (Τ.Α..Κ.Υ.) 3% 1.900, ,00 107,29 107, Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΣΚΥ 1.500, , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Ι,Κ,Α , , , , Αντιπληµµυρικά Έργα Τ.Κ. Καλλιθέας (ΣΑΤΑ 2015) , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , ,04

17 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ , , , , Εργοδοτική εισφορά Τ.Ε.Α..Υ. (Τ.Α..Κ.Υ.) 3% 5.200, ,00 263,37 263, Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕ Ε και ΤΣΜΕ Ε υπαλλήλων πρώην Τ.Υ..Κ , ,00 814,12 814, Επικυρική Ασφάλιση Εργοδότη (ΤΣΜΕ Ε) 1.300, ,00 120,83 120, Κ.Υ.Τ , ,00 173,18 173, ΤΕΑ Υ Εργοδότη Μονιµών Υπαλλήλων, ΤΥ Κ, Νοµαρχίσς κλπ 1.800, ,00 77,87 77, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Ι,Κ,Α , , , , Μίσθωση µηχανηµάτων έργου & οχηµάτων για τις ανάγκες της Ε Ζακυνθίων ( Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 6.000, , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , ,00 115, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , , ,80 799, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων έργων , , , , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 5.000, , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων , , Τεχνικός έλεγχος οχηµάτων ΚΤΕΟ 3.500, , Προµήθεια υαλοπινάκων για ηµοτικά Κτίρια 2.000, , Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων , , , , Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων και οχηµάτων - Μπαταρίες - φίλτρα κλπ , , Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων - ελαστικά αυτοκινήτων και µηχανηµάτων , , Προµήθεια εξοπλισµού -εργαλείων υπηρεσιών Καθαριότητας -Συντήρησης Τεχνικών Έργων και Γραφείου Κίνησης ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 19,00 756, Αγορά Οικοπέδου για ηµιουργία Κέντρου Πολλαπλών ραστηριοτήτων Κερίου (ΣΑΤΑ 2012) , , " Εξοπλισµός Θεατρικής Σκηνής Τ.Κ. Σαρακινάδου " ράση L LEADER (ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ , , Σύστηµα ασύρµατης πρόσβασης σε Κοινόχρηστους Χώρους (ΣΑΤΑ 2012) 3.591, , Προµήθεια οικοδοµικών και Υδραυλικών υλικών (ΣΑΤΑ 2015) , ,00

18 Xpose-Zante : Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα τουριστικής προβολής ήµου Ζακύνθου (Γ Κ.Π Σ ΕΣΠΑ , , Ιδρυση τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης στο ήµο Ζακύνθου (leader ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ,40 ΑΞΟΝΑΣ , Κατασκευή και τοποθέτηση ειδών εξοπλισµού κοινοχρήστων χώρων ήµου Ζακύνθου (ΣΑΤΑ 2015) , , Προµηθεια ενδεικτικών πληροφοριακών πινακίδων & ειδών οδικής ασφάλειας -Οδοσήµανσης ήµου Ζακύνθου10.000,00 ΣΑΤΑ , Προµήθεια ψυχρού και θερµού ασφαλτοµίγµατος αποκατάστασης λακουβών & συντήρησης οδοστρώµατος ήµου ,00 Ζακύνθου ΣΑΤΑ20.000, Προµήθεια ετοίµου Σκυροδέµατος ήµου Ζακύνθου (ΣΑΤΑ 2015) , , Προµήθεια ειδών ξυλείας ήµου Ζακύνθου (ΣΑΤΑ 2015) , , , Προµήθεια αδρανών υλικών Λατοµείου ήµου Ζακύνθου (ΣΑΤΑ 2015) , , Προµήθεια σιδηρών εσκαρών -φρεατίων -σιδηρών υλικών ήµου Ζακύνθου (ΣΑΤΑ 2015) , , Προµήθεια υλικών συντήρησης-αναβάθµισης πλαστικού χλοοταπητα γηπέδων.ε Ζακυνθίων (ΣΑΤΑ 5.000, , Προµήθεια υλικών συντήρησης-αναβάθµισης πλαστικού χλοοταπητα γηπέδων.ε Αρτεµισιων (ΣΑΤΑ 5.000, , Προµήθεια υλικών συντήρησης-αναβάθµισης πλαστικού χλοοταπητα γηπέδων.ε Αλυκών (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Προµήθεια υλικών συντήρησης-αναβάθµισης πλαστικού χλοοταπητα γηπέδων.ε Ελατίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Προµήθεια υλικών συντήρησης-αναβάθµισης πλαστικού χλοοταπητα γηπέδων.ε Αρκαδίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Προµήθεια υλικών συντήρησης-αναβάθµισης πλαστικού χλοοταπητα γηπέδων.ε Λαγανά (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Προµήθεια αδρανών υλικών Λατοµειου για Ε Ελατίων, Αλυκών, Αρκαδίων (ΣΑΤΑ 2015) 492, Προµήθεια ετοίµου Σκυροδέµατος Ε Ζακυνθίων (ΣΑΤΑ 2015) 1.838, , Προµήθεια ετοίµου Σκυροδέµατος Ε Αλυκών (ΣΑΤΑ 2015) 664, ηµοτικό Θέατρο Ζακύνθου Γ Κ.Π.Σ.( ΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ) 48797/ ) , , Αποπεράτωση Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Βολιµών.Ε. Ελατίων ΜΙΚΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ( ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ,00 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ , Ανάπλαση και Νέα ιαµόρφωση Πλατειών και Καλντεριµιών Ορεινού Οικιστικού Πυρήνα.. Κερίου ΜΙΚΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ,00 ΕΡΓΑ ΜΠΑΛΤΑΝΤΖΗΣ ,00 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Βιοκλιµατική Αναβάθµιση της Πλατείας Σολωµού (ΕΡΓΑ ΠΕΠ- ΕΠΙΝ ) ( 2259/ ) , , , , Αποπεράτωση Πεζοδροµίων ΤΚ Βασιλικού (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός εξωτερικών χώρων ηµοτικού Σχολείου ΤΚ Βασιλικού (ΟΣΚ 2015) 7.200, , Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Ε ζακυνθίων (ΟΣΚ 2015) , , Εργασίες συντήρησης ηµοτικών κτιρίων Ε Ζακυνθίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, ,00

19 Επισκευές και συντήρηση υπαίθριου ηµοτικού Θεάτρου (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Ε Αρτεµησίων (ΟΣΚ 2015) , ,00 246, Εργασίες Συντήρησης ηµοτικών Κτιρίων Ε Αρτεµησίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, ,00 799, Αποπεράτωση εργασιών Αίθουσας Πολιτιστικών εκδηλώσεων ΤΚ Αγίων Πάντων (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Ε Αλυκών (ΟΣΚ 2015) , , Εργασίες συντήρησης ηµοτικών κτιρίων Ε Αλυκών (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Ε Ελατίων (ΟΣΚ 2015) , , Εργασίες συντήρησης ηµοτικών κτιρίων Ε Ελατίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Ε Αρκαδίων (ΟΣΚ 2015) , , Εργασίες συντήρησης ηµοτικών κτιρίων Ε Αρκαδίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Ε Λαγανά (ΟΣΚ 2015) , , Εργασίες συντήρησης ηµοτικών κτιρίων Ε Λαγανά (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Ανάπλαση Πλατείας Βολιµών (ΣΑΤΑΙ 2012) 5.215, , Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Βολιµών (ΣΑΤΑ 2014) , , Συντήρηση παιδικών χαρών και εξοπλισµού της Ε Ζακυνθίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Αποκατάσταση προστατευτικού Στηθαίου Πλατώµατος Μπόχαλης (ΣΑΤΑ 2015) , , Εξωραισµός και συντήρηση Πλατείας Κ Κατασταρίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.000, , Επείγουσες Αποκαταστάσεις ηµοτικών Οδών.Ε. Ζακυνθίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Τσιµεντόστρωση δρόµου Ανάχωµα Κ Αµπελοκήπων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Επισκευή και συντήρηση οδών Κ Γαιτανίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.000, , Αποκατάσταση και συντήρηση ηµοτικών δρόµων ΤΚ Αραγασίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Επείγουσες Αποκαταστάσεις ηµοτικών Οδών.Ε. Αρτεµησίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Οδοποιία ΤΚ Ροµυρίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Οδοποιία ΤΚ Μαχαιράδου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Οδοποιία ΤΚ Γυρίου (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Αποκατάσταση καθίζησης και τοποθετηση προστατευτικών κικλιδωµάτων στη Θέση Λιµνιώνα ΣΑΤΑ , ,00

20 Επείγουσες αποκαταστάσεις ηµοτικών οδών Ε Αλυκών (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Αποκατάσταση και συντήρηση ηµοτικών δρόµων Κ Κατασταρίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Αποκατάσταση και συντήρηση ηµοτικών δρόµων ΤΚ Ανω Γερακαρίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Αποκατάσταση και συντήρηση ηµοτικών δρόµων ΤΚ Μέσω Γερακαρίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Οδοποιια ΤΚ Σκουλικάδου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Οδοποιία ΤΚ Πηγαδακίων (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Οδοποιία ΤΚ Αλυκανά (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Επείγουσες Αποκαταστάσεις ηµοτικών Οδών.Ε. Ελατίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Οδοποιία ΤΚ Ορθωνιών (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Συντήρηση Αγροτικών ρόµων ΤΚ Αναφωνήτρας (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Επείγουσες Αποκαταστάσεις ηµοτικών Οδών.Ε. Αρκαδίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Οδοποιία ΤΚ Πλάνου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Οδοποιία ΤΚ Αγ.Κήρυκα (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Οδοποιια ΤΚ Τραγακίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Οδοποιία ΤΚ Καλιπάδου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Συντήρηση Αγροτικών ρόµων ΤΚ Σαρακινάδου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Επείγουσες Αποκαταστάσεις ηµοτικών Οδών.Ε.Λαγανά (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Οδοποιια Κ Λιθακιάς (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Οδοποιια Κ Λαγανά (ΣΑΤΑ 2015) , , Οδοποιια Κ Καλαµακίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Υπηρεσίες Καθαρισµού ηµοτικών Κτιρίων (Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2013) 9.102, , Εξωραισµός & ιαµόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Τ.Κ. Βολιµών (ΣΑΤΑ 2013) , , Εργασίες Καθαρισµού Παραλιών ήµου Ζακύνθου (ΣΑΤΑ 2015) , , , Εργασίες κοπής δένδρων µε ανυψωτικό µηχάνηµα κατά µήκος του οδικού δικτύου της Ε Ζακυνθίων (ΣΑΤΑ 5.000, , Εξωραισµός & Συντ'ηρηση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Μπόχαλης (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Εξωραισµός περιοχής ΕΟΤ Κ Ζακυνθίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, ,00

21 Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων Κ Ζακυνθίων (ΣΑΤΑ 2015) 4.960, , Εργασίες κοπής δένδρων µε ανυψωτικό µηχάνηµα κατά µήκος του οδικού δικτύου της Ε Αρτεµισίων (ΣΑΤΑ 5.000, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Λαγοπόδου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Φιολιτίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.000, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Λούχας (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Λαγκαδακίων (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Κοιλιωµένου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Γαλάρου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Βουγιάτου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Αγίων Πάντων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Αγίας Μαρίνας (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εργασίες κοπής δένδρων µε ανυψωτικό µηχάνηµα κατά µήκος του οδικού δικτύου της Ε Αλυκών (ΣΑΤΑ 5.000, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Κάτω Γερακαρίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Αγίου ηµητρίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Πηγαδακίων(ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Εργασίες κοπής δένδρων µε ανυψωτικό µηχάνηµα κατά µήκος του οδικού δικτύου της Ε Ελατίων (ΣΑΤΑ 5.000, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Α.Βολιµών (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Εξω Χώρας (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Βολιµών (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Μαριών (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εργασίες κοπής δένδρων µε ανυψωτικό µηχάνηµα κατά µήκος του οδικού δικτύου της Ε Αρκαδίων (ΣΑΤΑ 5.000, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Πλάνου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων Κ Βανάτου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Κυψέλης (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εργασίες κοπής δένδρων µε ανυψωτικό µηχάνηµα κατά µήκος του οδικού δικτύου της Ε Λαγανά (ΣΑΤΑ 5.000, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων Κ Παντοκράτορα (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, ,00

ΕΣΟ Α. Σύνολο. 163.490,97 10.575,78 174.066,75 182.157,29 176.366,48 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ήµου 06.00.0111.006 Ρεθύµνης

ΕΣΟ Α. Σύνολο. 163.490,97 10.575,78 174.066,75 182.157,29 176.366,48 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ήµου 06.00.0111.006 Ρεθύµνης Κωδικός Λογαριασµού ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (αριθµ. πρωτ.: 414/12-01-2015) Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Εγκεκριµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο

Περιγραφή Εγκεκριµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΣΟ Α Κωδικός Λογαριασµού ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Περιγραφή Εγκεκριµένος Τελικά Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011 ΕΣΟ Α Έσοδα ΚΩ ΙΚΟΣ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111.00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 980.000,00 1.039.490,06

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 ΜΗΝΑΣ ΜΑΪΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013. Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος 2013. Περιγραφή. Προτ/νος 2013. Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013. Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος 2013. Περιγραφή. Προτ/νος 2013. Προηγ. Χρήσης Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων Περιγραφή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ιαµ/µένος Προηγ. Χρήσης Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης Προτ/νος 2013 Εγκεκ/νος 2013 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 50.177.131,36 43.870.889,82

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 4ης/2013 Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθρο 192 Κ Κ) 160.000,00 160.000,00 152.438,44 19.597,43 0113 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 38873366,46 3756326,53 3756326,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2009 OIKONOMIKO ETOΣ 2010

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2009 OIKONOMIKO ETOΣ 2010 ΕΣΟ Α Έσοδα ΚΩ ΙΚΟΣ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Σ 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111.00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 1.500.000,00 851.372,50 980.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 11.842.812,13 172.506,23 12.015.318,36 11.769.900,11 0,00 11.696.097,03 73.803,08

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26 ης /2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 08/07/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας : 1 ΕΞΟ Α Υπηρεσία : 0 _ ΣΕΛΙ Α : 1 Υπηρεσία : 0 _ Γεν.Κατηγορία : 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Κατηγορία : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υποκατηγορία : 603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 6031 Τακτικές αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµ Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Κωδικός Αριθµός Προηγ.Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 52.462.224,08 30.908.752,10 49.953.895,62 0,00 06.00 ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 12.923.955,25 10.072.877,82 10.792.985,48 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 12.839.354,26 10.047.877,82 10.300.255,46 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 731.351,02 539.229,29 611.344,00 603 Αποδοχές υπάλληλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος, 22 εκεµβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360101 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 226 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/5/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα