ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων"

Transcript

1 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Μίσθωµα Κόκκινου Βράχου , , Μισθώµα Γηπέδων τέννισ Ε.Ο.Τ , , Μισθώµατα από πρώην Λατοµείο Λιθακίας 305,00 305, Μίσθωµα Κινηµατοθεάτρου Φώσκολος 5.000, , Μίσθωµα από Θερινό Κινηµατογράφο ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΓΚΑΣ 2.500, , Μίσθωµα ακινήτου Κυλικείου πρώην Πλαζ ΕΟΤ 1.830, , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου , ,00 654,50 654, ικαίωµα ενταφιασµού -ανόρυξη , ,00 353,01 353, Τέλος ανακοµιδής - µεταφορα οστών 1.000, , Τέλη συντηρήσεως , ,00 379,15 379, ικαιώµατα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 Β 24/9-20/10/1958) , , , , Έσοδα από τέλος αναπαραγωγής εγγράφων 500,00 500, Τέλος ακίνητης περιουσίας , ,00 42,26 42, Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) , , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων άρθρο ,00 Ν , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων- πεζοδρόµια (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , , , Έσοδα από την παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού ( άρθρου 13 Ν. 2971/01) , , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων - Οικοδοµικά υλικά 2.000, , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) , ,00 608,00 608, Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 1.000, , Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) , ,00 5,57 5, Άδειες καταστηµάτων- πλανοδίων -µουσικών οργάνων κλπ 3.000, , Τέλεση Πολιτικών Γάµων , , , , Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα έκδοσης αδειών ζωήλατων αµαξών 5.000, ,00 150,00 150,00

2 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , , Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντάγµατος, άρθρο του ν 5.000,00άρθρο Ν5.000, ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , ΚΑΠ για τη καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπάιδευσης (άρθρο Ν , , ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) , , Επιχορήγηση για λειτουργία Μαθητικής Εστίας , , Εξώφληση Οφειλών του Ελλ. ηµ. Αρθ.25 ν.1828/89 κ.3756/09 Λειτουργικές απάνες , , Επιχορήγηση ΥΠΕΣ Α για τις µεταφορές Μαθητών , , Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Κ.Ε.Π 6.000, , Επιχορήγηση ΥΠΕΣ Α για την "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" , , Κάλυψη δαπάνης των Προνιακών Επιδοµάτων , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος άρθρο ,00 Κ Κ , , , Παράβολα για την έκδοση άδειας µουσικών οργάνων , , , , Έσοδα από παράβολα 0,50% υπέρ ήµου για κατάθεση αίτησης τµηµατικής καταβολής ληξ/σµων οφειλών 2.000, ,00 286,53 286, Παράβολα για άδειες σταύλων 200,00 200, Παράβολα εκπρόθεσµης ήλωσης Ληξιαρχικών Πράξεων 1.200, , Παράβολα Πολιτογράφησης Αλλοδαπών 2.000, , Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , , Λοιπά τακτικά έσοδα 1.000, , Επιχορήγηση Προγραµµάτων Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου ,00 939, Επιχορήγηση από Υπουργείο για Βοηθήµατα Ένδειας λόγω Φυσικών Καταστροφών , , Επιχορήγηση ΙΚΑ για το πρόγραµµα Απασχόλησης Μέσω ράσης Κοινωφελους Εργασίας , , ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων (ΣΑΤΑ) , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/ , , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , ,00

3 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα " Ανάπτυξη δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέµηση ,27 της βίας ηµιουργία ,27 κέντρων συµβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο ηµοτικό θέατρο Ζακύνθου Γ' Κ.Π.Σ. (4897/ ) , , "Εξωτερικός φωτισµός και δασοτεχνικές εργασίες για την ανάδειξη του Κάστρου Τ.Κ. Μπόχαλης " ράση ,75 α ΜΠΑΛΤΑΝΤΖΗΣ ,75ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ " Εξοπλισµός Θεατρικής Σκηνής Τ.Κ. Σαρακινάδου" ράση L LEADER ( ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ , , " Ιόνιο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΕΡ στην Τ.Κ. Κυψέλης " ράση L LEADER ( ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ,00 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ , Αποπεράτωση Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην ΤΚ Βολιµών.Ε. Ελατίων ΜΙΚΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ( ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ,00 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ , Ανάπλαση και Νέα ιαµόρφωση Πλατειών και Καλντεριµιών Ορεινού Οικοστικού Πυρήνα.. Κερίου ΜΙΚΡΑ ,00 ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ,00 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Ζακύνθου (Ο.Σ.Α.Α.Ζ.) Ε.Π.ΠΕΡΑ.Α (1296/ ) , , Προβολή λαι προώθηση των Συγκριτικών Πλεονεκτηµάτων της Ζακύνθου (LEADER) (ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ , , Xpose-Zante : Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα τουριστικής προβολής ήµου Ζακύνθου Γ Κ.Π.Σ , , Ιδρυση τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης στο ήµο Ζακύνθου ΜΙΚΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ (ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ,40 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ90.011, Βιοκλιµατική Αναβάθµιση της Πλατείας Σολωµού (ΕΡΓΑ ΠΕΠ - ΕΠΙΝ ) (2259/ ) , , , , ωρεές για πραγµατοποίηση Καρναβαλικών Εκδηλώσεων , , Χορηγίες για πραγµατοποίηση δράσεων του ήµου 2.000, , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , , , Πρόστιµα ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) , , , , Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 9άρθρο 19 Ν 1080/80) 600,00 600, Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των υπαλλήλων (Ν.3584/2007) 3.000, , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές πονές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων , , , , Λοιπά Παράβολα 500,00 500, Λοιπά έκτακτα έσοδα ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΛΠ 5.000, , , , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , η ΟΣΗ ΣΑΤΑ , , η όση ΟΣΚ , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , Τακτικά έσοδα προηγουµένων ετών από Θαλλάσια σπόρ - παραχώρηση αιγιαλού - οµπρέλες -ξαπλώστρες και καντινες 2.115,42

4 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Τακτικά έσοδα προηγουµένων ετών από Μισθώµατα , , Τακτικά έσοδα προηγουµένων ετών από κοινόχρηστους χώρους 7.281, Τακτικά Έσοδα προηγουµένων ετών από τέλη Νεκροταφείου , ,39 162,90 162, Τέλη Παρεπιδηµούντων προηγ.ετών πρώτη βεβαίωση ετων , , , , Έσοδα εκδ.λογ προηγ.ετών πρώτη βεβαίωση , , , , Τέλη κατάλυψης κοινόχρηστων χώρων , ,00 300,00 300, Τέλη λατοµείων , , Τέλη συντήρησης νεκροταφείων , , , , Κ.Α.Π. Παρελθόντων Οικονοµικών ετών ( εκέµβριος 2014) , , Προνοιακά Επιδόµατα για τους µήνες Νοέµβριο - εκέµβριο , , Πρόστιµα εσόδων τελών παρεπιδηµούντων - ακαθαρίστων εσόδων και λοιπά πρόστιµα , , Πρόστιµα εσόδων επί ακαθαρίστων εσόδων καταστηµάτων , ,00 46, Πρόστιµα γενικά από άλλες πηγές εσόδων - Πρόστιµα ΚΟΚ , ,00 160, , Καθυστερηµατικός Κατάλογος Τελών Παρεπιδηµούντων , , , Καθυστερηµατικός Κατάλογος Τελών επί εκδιδ.λογαριασµών , , , Καθυστερηµατικός Τέλη Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων , ,01 900, Καθυστερηµατικός Κατάλογος Παραλίας , , Τέλη Συντήρησης Νεκροταφείου Π.Ο.Ε , ,38 930, Λοιπά Έσοδα ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ , , , ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ , , Βεβαιωµένα µισθώµατα ακινήτων , ,79 167, Έσοδα από Τέλη Σφαγείων , , Μισθώµατα ανεξόφλητα επίδικα (Κόκκινος Βράχος) , , Καθυστερηµατικός Κατάλογος Προστίµων , , , Βεβαιωθέντα έσοδα από βεβαιωτικό κατάλογο προστίµων ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Λαδικός , , Βεβαιωθέντα έσοδα από βεβαιωτικό κατάλογο προστίµων, ΚΟΚ , ,77 422,67

5 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΠΛΗΡ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓ. 05/11475 ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , , ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΠΛΗΡ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓ. 14/00754 ΕΥΑΖ , , ΠΛΗΡ.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. ΑΝΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20/ , , ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΠΛΗΡ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 15/00932 ΓΙΑ ΕΠΑΖ , , ΕΠΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , , ΕΠΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ , , Είσφορά υπέρ ηµοσίου στα έξοδα παράστασης αιρετών οργάνων ( 10%) , , Εισφορά υπέρ ηµοσίου στις αποδοχές των µονίµων υπαλλήλων ( 6,67%) , , , , Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας για αναγνώριση στρατιωτικής θητείας 5.000, , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόροι ηµάρχων - Αντιδηµάρχων - µελών ηµοτικού Συµβουλίου και λοιπών οργάνων , , , , Χαρτόσηµ ηµάρχων - Αντιδηµάρχων - µελών.σ. και λοιπών οργάνων , ,00 320,16 320, Φόρος αποζηµιώσεων απολυωµένων , , ΟΓΑ χαρτοσήµων ηµάρχου-αντιδηµάρχων µελών.σ και λοιπών οργάνων 2.000, , Φόρος προµηθευτών ( προµήθειας αγαθών 4%) , , , , Φόρος εργολάβων 3% , , , , Φόρος Ελευθέρων επαγγελµατιών 20% , ,00 120,00 120, Φόρος καυσίµων και λοιπων αγαθών 1% 5.000, ,00 69,88 69, Φόρος παροχής υπηρεσιών 8% , , , , Φόρος αλλοδαπών , , Φόρος αµοιβών τρίτων 6.000, , Φόρος εισοδήµατος µελετών 4% , , Φόρος εισοδήµατος µελετών 10% , , Κρατήσεις υπερ ηµοσίου από ενοίκιο παραλιών , , Φόροι τόκων που παρακρατούνται 1.000, , Χαρτόσηµο τόκων που παρακτατείται 500,00 500,00

6 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Χαρτόσηµο - ΟΓΑ Ν. 187/43 άρθρο 10 ( 2,4%) 5.000, ,00 47,03 47, Κρατήσεις προµηθειών ( Ν. 2286/95 άρθρο 7 παρ. 3) 2.000, , ΕΛΓΑ 3% 1.000, , Χαρτόσηµο Μισθωµάτων -ΟΓΑ Χαρτοσήµου 3,6% , ,00 14,40 14, Φ.Π.Α. ηµοτικών Σφαγείων προς απόδοση.ο.υ , ,00 357,49 397, Λοπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 5.000, , Χαρτόσηµο & ΟΓΑ Χαρτοσήµου Μισθωµάτων από Παραχώρηση Χρήσης Αιγιαλού 516,21 516, ΤΥ ΚΥ εργοδότη - εργαζοµένων , , , , ΤΕΑ Υ εργοδότη - εργαζοµένων (75%) , , , , Ι.Κ.Α. εργοδότη - εργαζοµένων , , , , ΤΣΜΕ Ε εργοδότη - εργαζοµένων , , , , Κ.Υ.Τ , ,00 715,54 715, Τ.Π..Υ. (ΤΣΜΕ Ε) , , ΤΕΑ Υ αιρετών οργάνων (ΤΑ ΚΥ 75%) , ,00 205,20 205, ΤΣΜΕ Ε Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης , ,00 665,64 665, ΤΑΣΚΥ εργοδοτη - εργαζοµένων , , , , ΤΠ Υ αιρετών οργάνων (ΤΑ ΚΥ 25%) 5.000, ,00 34,20 34, ΤΠ Υ εισφορά εργαζοµένου - εργοδότη 25% , , , , Υπέρ Σύνταξης παλαιών και νέων εργαζοµένων , , εισφορές ΟΠΑ αιρετών , , Εισφορές ΟΠΑ µόνιµων υπαλλήλων πρώην ΤΥ Κ κλπ , ,00 183,72 183, Εισφορές ΤΕΕ µονιµων υπαλλήλων ΤΥ Κ κλπ , , Εισφορές υπαλλήλων Μ.Τ.Π.Υ εργοδότη -εργαζοµένου 1% & 4% , ,00 180,00 180, Εισφορές υπαλλήλων Μ.Τ.Π.Υ εργοδότη-εργαζοµένου 4% επί κύριας σύνταξης , , Εισφορές ΜΤΠΥ αιρετών 5.000, , Εισφορές ΤΕΑ Υ Μονίµων, ΤΥ Κ, Νοµαρχίας κ.λ.π , ,00 77,87 77,87

7 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισφορά Μ.Π.Τ.Υ , ,00 5,63 5, Εισφορά ΤΑΜΠΥ ( Ταµείο Αρωγής Στρατού) 2.000, ,00 62,05 62, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου , , , , Πειθαρχικά πρόστιµα υπαλλήλων στο ΤΑ ΚΥ 7.000, , Παρακρατούµενα ποσά λόγω κατάσχεσης 5.000, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΥ Κ 1% 5.000, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΕΑ Υ 75% (2% ΤΑ ΚΥ) , ,00 210,83 210, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΣΜΕ Ε 1% , ,00 52,81 52, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΣΜΕ Ε 0,6% 2.000, ,00 31,69 31, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Ε.Μ.Π. 0,5% 2.000, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΣΜΕ Ε 0,2% 2.000, , Κράτηση υπέρ ΤΕΕ 2% (µελέτες) 2.000, , Κράτηση υπερ ΤΣΜΕ Ε 2% ( µελέτες) 5.000, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΕΑ Υ (ΠΡΩΗΝ ΤΑ ΚΥ 4%) 3.000, ,00 39,05 39, Εισπράξεις από Προµηθευτές για δηµοσιεύσεις εφηµερίδων , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΠ Υ (ΤΑ ΚΥ2%) , ,00 70,28 70, Λοιπές Κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΠ Υ 25% (ΤΑ ΚΥ 4%) 2.000, ,00 13,03 13, Λοιπές Κρατήσεις Υπέρ Τρίτων Φόρος Μελετών 2.000, , Υπέρ Μετοχικού Ταµείου 2% 1.000, , Μετοχικό Ταµείο 1% 100,00 100, Υπέρ Μετοχικού Ταµείου 3% 500,00 500, Κράτηση από απεργία Υπαλλήλων 5.000, ,00 282,64 282, Υπέρ µοσίου 0,25% προµηθειών 400,00 400, Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2% ( Μόνιµοι) , , , , Ειδική εισφορά Τ.Π..Υ. 1% ( ΜΌΝΙΜΟΙ) , , , ,31

8 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Ειδική εισφορά Τ.Π..Υ. υπέρ ΟΑΕ ( Μόνιµοι µε ΙΚΑ και ΤΣΜΕ Ε) , ,00 16,79 16, Ειδική εισφορά Αλληγεγγύης 1% ( Αορίστου χρόνου) , , , , Είσπραξη κράτησης ιαθεσιµότητας , , Ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρο 29 του Ν.3986/2011 5% ηµάρχου 3.000, ,00 121,74 121, Ειδική εισφορά Τ.Π..Υ. 1% αιρετών 800,00 800,00 34,20 34, Ειδική εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.. 1% του Ν. 3986/2011 αιρετών 1.500, ,00 75,60 75, Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% αιρετών άρθρο 29 του Ν. 3986/ , ,00 128,52 128, Έκτακτη Ειδική Εισφορά Αλληλεγύης Νόµος 4024/ , , , , Έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγλυης Ν.4024/2011 Αιρετών 5.000, , Κράτηση 0,10% του Ν.4013/2011 υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 1.500, ,00 69,28 69, Κράτηση διατροφής-κατασχέσεις , ,00 880,00 880, Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής , , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον /11652/1997) , , Έσοδα δεσµευµένα στο Τ.Π. από ΕΗ και ΚΑΠ για Τράπεζα Πειραιώς , , Επιστροφή νε γένει χρηµάτων , ,00 282,64 741, Επιστροφές Χρηµάτων από αχρεωστήτως καταβολή Προνοιακών Επιδοµάτων , ,00 862,52 404, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα (30/06/2014) , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (30/06/2014) , , , , , ,80

9 Ειδικοί Σύµβουλοι, Ειδικοί Συνεργάτες, Επιστηµονικοί Συνεργάτες , , , , , Γενικός Γραµµατέας , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ Ε 2.000, , Επικουρική ασφάλιση Εργοδότη (ΤΣΜΕ Ε) 1.000, , Κ.Υ.Τ , , Εργοδοτικές εισφορές 419,98 419,98 419, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Ι.Κ.Α 4.000, ,00 359,80 359,80 474, Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ(άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) , , , , , Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα προσωπικού προµήθεια ΚΥΑ 2/53361/0022/ , , Λοιπές παροχές σε είδος Ρούχα προσωπικού , , απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 3.000, ,00 200,00 200,00 200, απανες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν 2597/97) 1.000, , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , ,00 877, , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 2.000, ,00 964, Αµοιβή Ειδικών σε θέµατα µηχανογράφησης 3.000, ,00 500,00 500, Αµοιβή Ιατρού Εργασίας ήµου Ζακύνθου , , Λοιπές Αµοιβές 2.000, , Αµοιβές Συµβούλων ειδικών σε θέµατα ΕΣΠΑ , , Σύµβαση µε διαδηµοτικό δίκτυο υγείας 1.500, , Αµοιβή αποµαγνητοφώνησης πρακτικών.σ , , Αµοιβή Εµπειρογνώµονα για το έργο "Αποχετευση Καλαµακίου " 1.000, , Έξοδα Παράστασης ηµάρχου , , , , , Έξοδα Παράστασης Αντιδηµάρχων , , , , , Έξοδα Παράστασης Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου 8.000, ,00 720,00 720,00 720, Εξοδα κίνησης των προέδρων δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων , , , , , Εξοδα κηδείας ηµάρχων και εν ενεργεία δηµοτικών συµβούλων 5.000, ,00

10 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑ αιρετών 2.500, , Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ Υ αιρετών 1.500, ,00 102,60 102,60 102, Σύµβαση µε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για έλεγχο χρήσης , , Σύµβαση µε Ν & Γ ΘΕΟ ΩΡΙΤΣΗ ΟΕ για την µηχανογραφική υποστήριξη του ήµου , , Άδειες Χρήσης Λογισµικού Υπηρεσιών ήµου - και Προµήθεια Λογισµικού(Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) , , , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων( προµηθεια ΕΗ) , ,00 114,89 114,89 114, Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 ΚΕ Ε) για ρύθµιση 1.000, , Προµήθειες Τ.Π.. 0,15% , ,00 585,95 585,95 585, Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 500,00 500, Ταχυδροµικά Τέλη , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , , Κινητή Τηλεφωνία , , ,63 799, Λοιπές Επικοινωνίες - κούριερ 5.000, ,00 309, Φόροι τόκων 1.000, , Οδοιπορικά Έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών για µετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό δαπάνες 3.000,00 µετακίνησης διαµονής 3.000,00 ηµερήσια αποζηµίωση 491,66 491,66 491, Οδοιπορικά Έξοδα και αποζηµίωση αιρετών για µετακίνηση στο εξωτερικό 8.000, , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων τρίτων για µετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό 5.000, , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων τρίτων για µετακίνηση στο εξωτερικό για τουριστικη προβολή10.000, , Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου - ιαφηµίση - Τουριστική Προβολή , , απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για τουριστικη προβολή , , Επιδείξεις - εξιώσεις εορτές - τιµητικές διακρίσεις - αναµνηστικά κλπ 2.000, ,00 500, Φιλοξενείες 5.000, , Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 5.000, , Προβολή και Προώθηση των Συγκριτικων Πλεονεκτηµάτων της Ζακύνθου (LEADER) ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ , , απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών, βραβελια χρηµατικά, λοιπές εκδηλώσεις 2.000, , Εξοδα αδελφοποιήσεων 5.000, ,00

11 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 2.500, , Συνδροµές INTERNET κλπ 1.500, , Λοιπές συνδροµές 1.000, , Εξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.000, , ηµοσίευση προκυρήξεων, ανακοινώσεων 5.000, ,00 343, Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.000, , ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων - συµµόρφωση µε δικαστικές ,00 αποφάσεις Εξώδικοι ,00 συµβιβασµοί αποζηµιώσεις πολιτών απο κακοτεχνίες ατυχήµατα κλπ Παράβολα για Γαλάζιες Σηµαίες παραλιών 2.500, , ιάφορα Παράβολα 1.000, , Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π , , , , , προµήθεια εγγυητικών επιταγών 2.500, , Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές , , Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθµούς , , , , , Απόδοση σην ΣΤΟΡΓΗ , , Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές για το θεσµό του Σχολικού Τροχονόµου , , Επιχορήγηση στο ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Τ.Α , , Επιχορήγηση στην ΚΕ ΗΖ για την "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" , , Βοηθήµατα ένδειας και αντιµετώπισης άµεσων βιοτικων αναγκών , , Εισφορά υπέρ συνδέσµου Καθαριότητας , , Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 0.10% , , Προµήθεια σειρήνων συναγερµού πολέµου , , Αποόδση ΙΚΑ για το πρόγραµµα ράσης Κοινοφελους Εργασίας , , Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες , , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία , , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 5.000, , Προγραµµατική Σύµβση για την διασφάλιση συνέχισης λειτουργίας των φιλαρµονικών πρώην ήµων , ,00

12 Προγραµµατική σύµβαση για την ενέργεια σχεδιου δράσης για την µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα ,00 που απορρέει ,00 από την συµµτοχή του ήµου στο Σύµφωνο ηµάρχων της Ευρώπης Προαιρετικές µεταβιβάσεις εισοδηµάτων εις τρίτους προς Τράπεζα Πειραιώς για Τ.Π.. ( Τακτική Επιχορήγηση , , Προαιρετικές µεταβιβάσεις εισοδηµάτων εις τρίτους Εµπροτική Τράπεζα , , Προαιρετικές µεταβιβάσεις εισοδηµάτων εις τρίτους προς Τράπεζα Πειραιώς από ΕΗ (ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ , , Eπίδοµα ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας , , Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµολυτική αναιµία, αιµορροφυλία, AIDS , , Επίδοµα Εγκεφαλικής Παράλυσης -Σπαστικά , , Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης , , Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασµένους , , Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής 3.408, , Επίδοµα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών , , Επίδοµα Παραπληγικών, Τετραπληγικών ηµοσίου , , Επίδοµα Τυφλότητας , , Επίδοµα σε Κωφάλαλα άτοµα , , Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών , , Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης , , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταµείων 2.000, , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , Αποζηµίωση υπαλλήλου που ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου 5.000, ,00 831, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα Αορίστου ,00 χρόνου , , , Αποζηµίωση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ 5.000, ,00 176,08 176,08 352, Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ (ΤΑ ΚΥ) 3% (ΜΟΝΙΜΩΝ) , ,00 432, , , Έργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α 300,00 300,00 10,11 10,11 20, Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ Ε 1.000, ,00 193,43 193, Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΣΚΥ , , , ,24

13 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑ 900,00 900,00 72,52 72, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) , , , , Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) 2.000, , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , Ενοίκιο αποθήκης αρχείου Πολεοδοµίας στο ήµο Αρκαδίων - ΤΥ Κ , , , Ενοίκιο Ακινήτου για στέγαση του ΚΕΠ Πόλης , , Μισθώµα για τη Στέγαση του Γραφείου Κίνησης του ήµου 5.000, , Ενοίκιο ΚΑΠΗ 2.400, ,00 400, Μισθώµατ ακινήτου για στέγαση ηµοτικής Φιλαρµονικής , , Μισθώµατα χώρου στάθµευσης πολιτιστικού κέντρου.. Σαρακινάδου 2.640, ,00 440,00 440,00 220, Μισθώµατα χώρου Στάθµευσης Σχολείου Κάµπου 3.540, ,00 590,00 590,00 295, Ενοίκιο κτιρίου για στέγαση 2ου και 7ου Νηπαιγωγείου Ζακύνθου , , Ενοίκιο κτιρίου 4ου Νηπιαγωγείου Ζακύνθου , , Ενοίκιο κτιρίου για την στέγαση του 1ου Νηπαιγωγείου Ζακύνθου , , Ενοίκιο για την στέγαση του 6ου Νηπιαγωγείου Ζακύνθου , , Ενοίκιο κτιρίου για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Πλάνου 9.504, , Ενοίκιο για την στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Ζακύνθου , , Ενοίκιο για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Σκουλικάδου 3.163, , Μισθώµατα µεταφορικών µέσων (Μισθώµατα µεταφορικών µέσων, οχηµάτων, αυτοκινήτων) 5.000, , Λοιπά µισθώµατα 1.000, , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων - ανελκυστήρες 5.000, , Καθαρισµός µοκετών ηµοτικών Κτιριακών Εγκαταστάσεων 2.500, , Εξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 1.000, ,00 541, Μεταφορές προσώπων - Μεταφορές Μαθητών στα Σχολεία , , ιάφορες µεταφορές ήµου 5.000, , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων για µετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικο δαπάνες 5.000,00 µε τακινήσησς 5.000,00 διαµονής ηµερήσια αποζηµίωση 609,81

14 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση υπαλλήλων για µετακίνηση στο εξωτερικό 2.000, , ιοργάνωση Καρναβαλικών Εκδηλώσεων , , Πολιτιστικές Εκδηλώσεις , ,00 310, Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 5.000, , Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 5.000, , Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων-χορήγηση ειδών διαβίωσης,διατροφής σε άπορους δηµότες , , , , , Πλύσιµο Ιµατισµού Μαθητικής Εστίας 2.000, , Φύλαξη Εγκαταστάσεων Μαθητικής Εστίας 6.000, , Προµήθεια βιβλίων κλπ 2.000, , Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων - γραφικής ύλης , , , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπίες φωτοαντίγραφα 5.000, ,00 831, Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 1.500, ,00 190,26 190, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού , ,00 830,37 830, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 2.500, , Υλικά συντήρησης και επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων , ,00 324, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού (αναλώσιµα µηχανογραφικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού , , Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων, στεφανιών εθνικών εορτών και ανθοδέσµες για πολιτικούς 5.000,00 γάµους 5.000, Προµήθεια Γραφείων και Λοιπών Επίπλων Γραφείου Υπηρεσιών ήµου Ζακύνθου (Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2015) 5.000, , Ιστοσελίδα ήµου ( site) 1.000, , Προµήθεια συστηµάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Φωτοτυπικών κλπ 7.000, , Προµήθεια Συµπληρωµατικού Εξοπλισµού Ασύρµατης Σύνδεσης Ιντερνετ Πόλης Ζακύνθου (ΣΑΤΑ 2013) 7.500, , Προµήθεια Ανταλλακτικών Μηχανηµάτων Κλιµατισµού ηµοτικών Κτιρίων 5.000, , Συντήρηση Κλιµατιστικών ηµοτικών Κτιρίων (Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 5.000, , Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Ζακύνθου (Ο.Σ.Α.Α.Ζ) Ε.Π.ΠΕΡΑ.Α (1296/ ) , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , ,75

15 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου για το πρόγραµµα" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,00 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ,00 ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 4.776,00 ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ 4.776,00 ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ 4.776,00 ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕ Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ 2.000, ,00 156,30 156, Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ (ΤΑ ΚΥ) 3% 500,00 500,00 38,57 38, Έργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α (ΜΟΝΙΜΩΝ) 6.000, ,00 465,25 465, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Ι,Κ,Α , , , , Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α έκτακτου προσωπικού για το πρόγραµµα " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,00 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ,00 ΠΡΟΣ 1.172,99 ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1.172,99 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 1.172,99 ΤΗΣ Ύδρευση για το πρόγραµµα " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ 900,00ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 900,00 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ Ταχυδροµικά Τέλη (Έξοδα ταχυδροµείου) για το πρόγραµµα " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 600,00 ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 600,00 ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ έξοδα τηλεπικοινωνιών για το πρόγραµµα " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 2.500,00 ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ 2.500,00 ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ Οδοιπορικά Έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων για µετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό δαπάνες 1.900,00 µετακίνησης διαµονής 1.900,00 ηµερήσια αποζηµίωση ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠ ιάφορα έξοδα για το πρόγραµµα " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ 3.000,00 ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ3.000,00 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ -30,00 ΤΗΣ ΒΙΑΣ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για το πρόγραµµα " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.500,00 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.500,00 ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για το πρόγραµµα " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 1.000,00 ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.000,00 ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙ Προµήθεια καυσίµων για Θέρµανση για το πρόγραµµα " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 2.000,00 ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ 2.000,00 ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ Υλικά συντήρησης και επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων , , Προµήθεια υλικοτεχνικής υποδοµής για το πρόγραµµα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 645,52 ΠΡΟΣ 645,52 ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ (ΤΑ ΚΥ) 3% , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Ι,Κ,Α , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Ι.Κ.Α , , , Σύνδεσµος Καθαριότητας , , , , Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού για την εντοµοκτονία - µυοκτονία του ήµου Ζακύνθου- ΜΥΟΚΤΟΝΊΑ ΗΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ 5.000,00 ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 5.000,00ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 303, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , , , , ,72

16 Συµβάσεις µε ΕΗ για επεκτάσεις ηµοτικού Φωτισµού και συνδέσεις κτιρίου µε το δίκτυο της ΕΗ 5.000, , Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού έτους 2015 (ΣΑΤΑ 2015) , , Αντικατάσταση & Αναβάθµιση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.Ε. Ζακυνθίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , , Αντικατάσταση & Αναβάθµιση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Ε Αρτεµισίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Συντήρηση υφισταµένων αλεξικεραύνων και τοποθέτηση νέου στη θέση Σαράντη-Κούτση (ΣΑΤΑ2015) 3.000, , Αντικατάσταση & Αναβάθµιση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Ε Αλυκών (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Αντικατάσταση & Αναβάθµιση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.Ε. Ελατίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , , , Αντικατάσταση & Αναβάθµιση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Ε Αρκαδίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Αντικατάσταση & Αναβάθµιση Ηλεκτολογικών Εγκαταστάσεων Ε Λαγανά (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , , " Εξωτερικός Φωτισµός και δασοτεχνικές εργασίες για την ανάδειξη του Κάστρου Τ.Κ Μπόχαλης " ράση ,75 α ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ,75 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Εργασίες διάνοιξης & καθαρισµού τάφρων µε µηχανικά µέσα Ε Ζακυνθίων (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015) , , Εργασίες διάνοιξης & καθαρισµού τάφρων µε µηχανικά µέσα Ε Αρτεµησίων (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , , Εργασίες διάνοιξης & καθαρισµού τάφρων µε µηχανικά µέσα Ε Αλυκών (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015) , , Εργασίες διάνοιξης & καθαρισµού τάφρων µε µηχανικά µέσα Ε Ελατίων (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015) , , Εργασίες διάνοιξης & καθαρισµού τάφρων µε µηχανικά µέσα Ε Αρκαδίων (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015) , , Εργασίες διάνοιξης & καθαρισµού τάφρων µε µηχανικά µέσα Ε Λαγανά (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015) , , Υπηρεσίες Καθαρισµού Χηµικών Τουαλετών.Ε.Ζακυνθίων (Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 3.906, , Υπηρεσίες Καθαρισµού Χηµικών Τουαλετών.Ε.Λαγανά (Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 2.991, , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ 8.000, ,00 467,26 467, Εργοδοτική εισφορά Τ.Ε.Α..Υ. (Τ.Α..Κ.Υ.) 3% 1.900, ,00 107,29 107, Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΣΚΥ 1.500, , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Ι,Κ,Α , , , , Αντιπληµµυρικά Έργα Τ.Κ. Καλλιθέας (ΣΑΤΑ 2015) , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , ,04

17 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ , , , , Εργοδοτική εισφορά Τ.Ε.Α..Υ. (Τ.Α..Κ.Υ.) 3% 5.200, ,00 263,37 263, Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕ Ε και ΤΣΜΕ Ε υπαλλήλων πρώην Τ.Υ..Κ , ,00 814,12 814, Επικυρική Ασφάλιση Εργοδότη (ΤΣΜΕ Ε) 1.300, ,00 120,83 120, Κ.Υ.Τ , ,00 173,18 173, ΤΕΑ Υ Εργοδότη Μονιµών Υπαλλήλων, ΤΥ Κ, Νοµαρχίσς κλπ 1.800, ,00 77,87 77, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Ι,Κ,Α , , , , Μίσθωση µηχανηµάτων έργου & οχηµάτων για τις ανάγκες της Ε Ζακυνθίων ( Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 6.000, , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , ,00 115, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , , ,80 799, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων έργων , , , , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 5.000, , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων , , Τεχνικός έλεγχος οχηµάτων ΚΤΕΟ 3.500, , Προµήθεια υαλοπινάκων για ηµοτικά Κτίρια 2.000, , Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων , , , , Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων και οχηµάτων - Μπαταρίες - φίλτρα κλπ , , Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων - ελαστικά αυτοκινήτων και µηχανηµάτων , , Προµήθεια εξοπλισµού -εργαλείων υπηρεσιών Καθαριότητας -Συντήρησης Τεχνικών Έργων και Γραφείου Κίνησης ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 19,00 756, Αγορά Οικοπέδου για ηµιουργία Κέντρου Πολλαπλών ραστηριοτήτων Κερίου (ΣΑΤΑ 2012) , , " Εξοπλισµός Θεατρικής Σκηνής Τ.Κ. Σαρακινάδου " ράση L LEADER (ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ , , Σύστηµα ασύρµατης πρόσβασης σε Κοινόχρηστους Χώρους (ΣΑΤΑ 2012) 3.591, , Προµήθεια οικοδοµικών και Υδραυλικών υλικών (ΣΑΤΑ 2015) , ,00

18 Xpose-Zante : Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα τουριστικής προβολής ήµου Ζακύνθου (Γ Κ.Π Σ ΕΣΠΑ , , Ιδρυση τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης στο ήµο Ζακύνθου (leader ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ,40 ΑΞΟΝΑΣ , Κατασκευή και τοποθέτηση ειδών εξοπλισµού κοινοχρήστων χώρων ήµου Ζακύνθου (ΣΑΤΑ 2015) , , Προµηθεια ενδεικτικών πληροφοριακών πινακίδων & ειδών οδικής ασφάλειας -Οδοσήµανσης ήµου Ζακύνθου10.000,00 ΣΑΤΑ , Προµήθεια ψυχρού και θερµού ασφαλτοµίγµατος αποκατάστασης λακουβών & συντήρησης οδοστρώµατος ήµου ,00 Ζακύνθου ΣΑΤΑ20.000, Προµήθεια ετοίµου Σκυροδέµατος ήµου Ζακύνθου (ΣΑΤΑ 2015) , , Προµήθεια ειδών ξυλείας ήµου Ζακύνθου (ΣΑΤΑ 2015) , , , Προµήθεια αδρανών υλικών Λατοµείου ήµου Ζακύνθου (ΣΑΤΑ 2015) , , Προµήθεια σιδηρών εσκαρών -φρεατίων -σιδηρών υλικών ήµου Ζακύνθου (ΣΑΤΑ 2015) , , Προµήθεια υλικών συντήρησης-αναβάθµισης πλαστικού χλοοταπητα γηπέδων.ε Ζακυνθίων (ΣΑΤΑ 5.000, , Προµήθεια υλικών συντήρησης-αναβάθµισης πλαστικού χλοοταπητα γηπέδων.ε Αρτεµισιων (ΣΑΤΑ 5.000, , Προµήθεια υλικών συντήρησης-αναβάθµισης πλαστικού χλοοταπητα γηπέδων.ε Αλυκών (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Προµήθεια υλικών συντήρησης-αναβάθµισης πλαστικού χλοοταπητα γηπέδων.ε Ελατίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Προµήθεια υλικών συντήρησης-αναβάθµισης πλαστικού χλοοταπητα γηπέδων.ε Αρκαδίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Προµήθεια υλικών συντήρησης-αναβάθµισης πλαστικού χλοοταπητα γηπέδων.ε Λαγανά (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Προµήθεια αδρανών υλικών Λατοµειου για Ε Ελατίων, Αλυκών, Αρκαδίων (ΣΑΤΑ 2015) 492, Προµήθεια ετοίµου Σκυροδέµατος Ε Ζακυνθίων (ΣΑΤΑ 2015) 1.838, , Προµήθεια ετοίµου Σκυροδέµατος Ε Αλυκών (ΣΑΤΑ 2015) 664, ηµοτικό Θέατρο Ζακύνθου Γ Κ.Π.Σ.( ΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ) 48797/ ) , , Αποπεράτωση Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Βολιµών.Ε. Ελατίων ΜΙΚΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ( ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ,00 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ , Ανάπλαση και Νέα ιαµόρφωση Πλατειών και Καλντεριµιών Ορεινού Οικιστικού Πυρήνα.. Κερίου ΜΙΚΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ,00 ΕΡΓΑ ΜΠΑΛΤΑΝΤΖΗΣ ,00 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Βιοκλιµατική Αναβάθµιση της Πλατείας Σολωµού (ΕΡΓΑ ΠΕΠ- ΕΠΙΝ ) ( 2259/ ) , , , , Αποπεράτωση Πεζοδροµίων ΤΚ Βασιλικού (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός εξωτερικών χώρων ηµοτικού Σχολείου ΤΚ Βασιλικού (ΟΣΚ 2015) 7.200, , Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Ε ζακυνθίων (ΟΣΚ 2015) , , Εργασίες συντήρησης ηµοτικών κτιρίων Ε Ζακυνθίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, ,00

19 Επισκευές και συντήρηση υπαίθριου ηµοτικού Θεάτρου (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Ε Αρτεµησίων (ΟΣΚ 2015) , ,00 246, Εργασίες Συντήρησης ηµοτικών Κτιρίων Ε Αρτεµησίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, ,00 799, Αποπεράτωση εργασιών Αίθουσας Πολιτιστικών εκδηλώσεων ΤΚ Αγίων Πάντων (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Ε Αλυκών (ΟΣΚ 2015) , , Εργασίες συντήρησης ηµοτικών κτιρίων Ε Αλυκών (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Ε Ελατίων (ΟΣΚ 2015) , , Εργασίες συντήρησης ηµοτικών κτιρίων Ε Ελατίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Ε Αρκαδίων (ΟΣΚ 2015) , , Εργασίες συντήρησης ηµοτικών κτιρίων Ε Αρκαδίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Ε Λαγανά (ΟΣΚ 2015) , , Εργασίες συντήρησης ηµοτικών κτιρίων Ε Λαγανά (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Ανάπλαση Πλατείας Βολιµών (ΣΑΤΑΙ 2012) 5.215, , Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Βολιµών (ΣΑΤΑ 2014) , , Συντήρηση παιδικών χαρών και εξοπλισµού της Ε Ζακυνθίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Αποκατάσταση προστατευτικού Στηθαίου Πλατώµατος Μπόχαλης (ΣΑΤΑ 2015) , , Εξωραισµός και συντήρηση Πλατείας Κ Κατασταρίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.000, , Επείγουσες Αποκαταστάσεις ηµοτικών Οδών.Ε. Ζακυνθίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Τσιµεντόστρωση δρόµου Ανάχωµα Κ Αµπελοκήπων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Επισκευή και συντήρηση οδών Κ Γαιτανίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.000, , Αποκατάσταση και συντήρηση ηµοτικών δρόµων ΤΚ Αραγασίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Επείγουσες Αποκαταστάσεις ηµοτικών Οδών.Ε. Αρτεµησίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Οδοποιία ΤΚ Ροµυρίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Οδοποιία ΤΚ Μαχαιράδου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Οδοποιία ΤΚ Γυρίου (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Αποκατάσταση καθίζησης και τοποθετηση προστατευτικών κικλιδωµάτων στη Θέση Λιµνιώνα ΣΑΤΑ , ,00

20 Επείγουσες αποκαταστάσεις ηµοτικών οδών Ε Αλυκών (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Αποκατάσταση και συντήρηση ηµοτικών δρόµων Κ Κατασταρίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Αποκατάσταση και συντήρηση ηµοτικών δρόµων ΤΚ Ανω Γερακαρίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Αποκατάσταση και συντήρηση ηµοτικών δρόµων ΤΚ Μέσω Γερακαρίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Οδοποιια ΤΚ Σκουλικάδου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Οδοποιία ΤΚ Πηγαδακίων (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Οδοποιία ΤΚ Αλυκανά (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Επείγουσες Αποκαταστάσεις ηµοτικών Οδών.Ε. Ελατίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Οδοποιία ΤΚ Ορθωνιών (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Συντήρηση Αγροτικών ρόµων ΤΚ Αναφωνήτρας (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Επείγουσες Αποκαταστάσεις ηµοτικών Οδών.Ε. Αρκαδίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Οδοποιία ΤΚ Πλάνου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Οδοποιία ΤΚ Αγ.Κήρυκα (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Οδοποιια ΤΚ Τραγακίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Οδοποιία ΤΚ Καλιπάδου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Συντήρηση Αγροτικών ρόµων ΤΚ Σαρακινάδου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Επείγουσες Αποκαταστάσεις ηµοτικών Οδών.Ε.Λαγανά (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Οδοποιια Κ Λιθακιάς (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Οδοποιια Κ Λαγανά (ΣΑΤΑ 2015) , , Οδοποιια Κ Καλαµακίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Υπηρεσίες Καθαρισµού ηµοτικών Κτιρίων (Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2013) 9.102, , Εξωραισµός & ιαµόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Τ.Κ. Βολιµών (ΣΑΤΑ 2013) , , Εργασίες Καθαρισµού Παραλιών ήµου Ζακύνθου (ΣΑΤΑ 2015) , , , Εργασίες κοπής δένδρων µε ανυψωτικό µηχάνηµα κατά µήκος του οδικού δικτύου της Ε Ζακυνθίων (ΣΑΤΑ 5.000, , Εξωραισµός & Συντ'ηρηση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Μπόχαλης (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Εξωραισµός περιοχής ΕΟΤ Κ Ζακυνθίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, ,00

21 Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων Κ Ζακυνθίων (ΣΑΤΑ 2015) 4.960, , Εργασίες κοπής δένδρων µε ανυψωτικό µηχάνηµα κατά µήκος του οδικού δικτύου της Ε Αρτεµισίων (ΣΑΤΑ 5.000, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Λαγοπόδου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Φιολιτίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.000, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Λούχας (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Λαγκαδακίων (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Κοιλιωµένου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Γαλάρου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Βουγιάτου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Αγίων Πάντων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Αγίας Μαρίνας (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εργασίες κοπής δένδρων µε ανυψωτικό µηχάνηµα κατά µήκος του οδικού δικτύου της Ε Αλυκών (ΣΑΤΑ 5.000, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Κάτω Γερακαρίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Αγίου ηµητρίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Πηγαδακίων(ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Εργασίες κοπής δένδρων µε ανυψωτικό µηχάνηµα κατά µήκος του οδικού δικτύου της Ε Ελατίων (ΣΑΤΑ 5.000, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Α.Βολιµών (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Εξω Χώρας (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Βολιµών (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Μαριών (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εργασίες κοπής δένδρων µε ανυψωτικό µηχάνηµα κατά µήκος του οδικού δικτύου της Ε Αρκαδίων (ΣΑΤΑ 5.000, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Πλάνου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων Κ Βανάτου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Κυψέλης (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εργασίες κοπής δένδρων µε ανυψωτικό µηχάνηµα κατά µήκος του οδικού δικτύου της Ε Λαγανά (ΣΑΤΑ 5.000, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων Κ Παντοκράτορα (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, ,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 24.684,04

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 52.000,00 147.947,18 96.172,42 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 76.000,00 30.255,16 10.554,49 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.588.540,29 4.246.928,31 10.991.703,81 10.991.703,81 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 23.410,00 57.258,84 53.700,00 53.700,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1.

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 7/8/2017 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1957 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) =========================================

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 200.000,00 155.035,58 179.289,90 170.000,00 170.000,00 170.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ==========================================

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ========================================== ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00.6031 Τακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάιος 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 240.329,00

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 1 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Ν.3463/06) 200.000,00 200.000,00 187.003,78 13.385,34 0,00 0,00 187.003,78 13.385,34 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 147.000,00 157.000,00 72.834,26 72.834,26 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 13.650,00 19.150,00 7.590,47 7.590,47 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 13.650,00 19.150,00 7.590,47 7.590,47

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3 Κωδικός Περιγραφή Εισπρακτέα Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπα 00000 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.498.762,10 3.896.820,63

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95 297.260,59 3.954.010,42 340.961,76 2.235.932,16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95

Διαβάστε περισσότερα

1.000, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 262,00 262,00

1.000, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 262,00 262,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-5-2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.580 ΝΠ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΝΠ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

62.500, , , ,76 εκµετάλλευση Τέλη και

62.500, , , ,76 εκµετάλλευση Τέλη και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016 ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟ 1-1-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

141 ΩΡΕΕΣ , ,48

141 ΩΡΕΕΣ , ,48 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 820200 324283,64 319083,91 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 47000 28917,02 23717,29 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 47000 28917,02 23717,29 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 06/05/2016 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. : 5356 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ,3-11-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.829 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 12/01/2016 Αρ.Πρωτ. 28 Στοιχεία Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθέντα. Έτους. Έτους 5.000, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,50 0, ,00 0,00 καταθέσεων σε τράπεζες

Βεβαιωθέντα. Έτους. Έτους 5.000, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,50 0, ,00 0,00 καταθέσεων σε τράπεζες 06.00.0111 Μισθώµατα από αστικά 120.00 52.288,55 130.00 ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 06.00.0112 Μισθώµατα βοσκησίµων 3.00 4.00 εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν 4260/62) 06.00.0118 Μισθώµατα ιχθυοτροφείων

Διαβάστε περισσότερα

/2001). 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0, /9-20/10/1958) , , ,00 0, ,00 0,

/2001). 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0, /9-20/10/1958) , , ,00 0, ,00 0, Σελίδα 1 από 9 0111.00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 1.000.000,00 1.000.000,00 2.075.938,72 80.607,09 786.375,84 1.208.955,79 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 011 1.000.000,00 1.000.000,00 2.075.938,72 80.607,09

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2016 09/09/2016 Αρ.Πρωτ. 3108 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ηµοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισµού ήµου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Μάρτιος 2016

ΘΕΜΑ: ηµοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισµού ήµου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα 05/04/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ.:3619 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro)

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro) Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

141 ΩΡΕΕΣ , ,48

141 ΩΡΕΕΣ , ,48 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 920281,36 5441,89 4565,49 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 47000 3442,17 2565,77 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 47000 3442,17 2565,77 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επωνυµία Φορέα : ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α.Φ.Μ.: 997947640 Έτος : 2016 Μήνας Αναφοράς : 7ος ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΟΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισμός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισμός Εσόδων Προϋπολογισμός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση Διαμόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111.01 Μίσθωμα από την στέγαση του ΚΤΕΛ Ν.Χαλκιδικής 5.000,00 5.000,00 0111.02 Μισθώματα από ενοικίαση Πολιτιστικού Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00 108.972,00 3.619,96 3.619,96 0441 Τέλος ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. :25200 ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2693022115 - www.otad.gr - otad@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2017 έως 28/02/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2017 έως 28/02/2017 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.960.581,86 2.764.665,93 2.352.049,48 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 4.960.581,86 2.764.665,93 2.352.049,48 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.701.371,14 142.062,55 142.062,55 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Προηγ. Οικ. Έτους Έτους 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠΔΔ Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ΔΗMΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 4, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΤΗΛ 2310 228 265 Οικονομικό Έτος: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) 0111.01 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 55.865,20 33.021,80

Διαβάστε περισσότερα

0, , ,00 0,00 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

0, , ,00 0,00 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 22.866.688,03 15.405.239,35 20.850.707,74 0,00 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 22.866.688,03 15.405.239,35 20.850.707,74 0,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 5.451.937,78 4.758.493,05

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.176.432,41 2.590.642,65 3.194.920,89 5.314.601,06 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 104.804,87 118.094,51 118.104,08 110.077,00 0,00 0,00 011 Μισθώματα 94.804,87 94.335,82 94.345,39

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 30/6/2017

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 30/6/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6-7-2017 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.1074 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Ν.Π. ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" Κωδικός Λογαριασµού ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Περιγραφή ιαµορφωµένος Σύνολο Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.492.212,60 2.513.484,25 172.331,34 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 4.492.212,60 2.513.484,25 172.331,34 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.701.371,14 71.304,53 71.304,53 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Έτος: /11/2016. Εκτύπωσης: Προοδευτικό Σύνολο : ,00 0, , , ,21. Κωδικός Λογαριασµού

Οικονοµικό Έτος: /11/2016. Εκτύπωσης: Προοδευτικό Σύνολο : ,00 0, , , ,21. Κωδικός Λογαριασµού ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ από 01/01 έως 31/10/2016 Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 06 Πιστωτικοί Λογ/σµοί ηµ.λογιστικού 790.705,96 10,00 790.715,96 1.258.127,44 1.258.127,44 06.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 500.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 5.000,00 5.000,00 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ηµοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ήµου Καρπενησίου για το µήνα Σεπτέµβριο του 2015».

ΘΕΜΑ : «ηµοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ήµου Καρπενησίου για το µήνα Σεπτέµβριο του 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 13/10/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. : 15904 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 0211 Επιχορηγήσεις απο ΝΠ,Οργανισµούς ή ειδικούς λογαριασµούς (ΟΑΕ ) 2.00 1223α Εσοδα από Πιστοποιητικά & διαφ.τίτλοι 30.00 1.895,00 10.274,88 1223β Εσοδα από ΚΑΡΝΕ ΑΤΑ 50 11,20 46,20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 19.835.623,20 8.700.924,60 18.945.050,76 18.892.208,97 18.892.208,97 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 142.863,00 59.458,18 155.500,00 70.620,00 70.620,00 0,00 011 Μισθώµατα 44.313,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ. Πρωτ. 259 Ηµ/νία Εκτύπωσης:4/11/25 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 00-6031. 00-6032. 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" Οικονομικό Έτος: Ημ/νία ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016 2016 26/08/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.650 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. 099607148 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2017 15/02/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6031 Τακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.913.526,51 1.200.976,34 1.160.262,93

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.07.10 12:03:01 EEST Reason: Location: Athens ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 6/2017)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ηµοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ήµου Καρπενησίου για το µήνα Αύγουστο του 2015».

ΘΕΜΑ : «ηµοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ήµου Καρπενησίου για το µήνα Αύγουστο του 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 17/9/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. : 14366 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ 2 0 1 2 ΕΣΟ Α : ΕΞΟ Α : 614.500,00 614.500,00 Οικονοµικό Έτος 2012 Τ.Ε.Ε. Τµήµα Θράκης - Προϋπολογισµός - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 2 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονοµικό Έτος: 2016 Ηµεροµηνία: 15/2/2016 Αρ. πρωτ.: 5791 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Αθήνα, 15-02-2017 Α.Π. : 704 Δημοσίευση /ανάρτηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας μέχρι και τον μήνα Ιανουάριο 2017 σύμφωνα με τον N. 3861/2010 (ΦΕΚ. 112/13-7-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 15,000.00 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) Τόκοι χρηματικών 0211 καταθέσεων σε τράπεζες

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) Τόκοι χρηματικών 0211 καταθέσεων σε τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο.Π.Κ.Α.Π. ΝΠΔΔ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7ου 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 733.564,28 312.164,76 312.164,76 02

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων 1224 Εσοδο από πραγµατογνωµοσύνη 1299α Έσοδα από ετήσια τέλη τήρησης καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΕΣΟ Α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟ Α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2017 Αρ. Πρωτ. : 583 Α Α: 7ΛΧΓ46Ψ8ΝΖ-ΜΣΩ ΙΑΜΟΡΦΩ-

Διαβάστε περισσότερα