ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων"

Transcript

1 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Μίσθωµα Κόκκινου Βράχου , , Μισθώµα Γηπέδων τέννισ Ε.Ο.Τ , , Μισθώµατα από πρώην Λατοµείο Λιθακίας 305,00 305, Μίσθωµα Κινηµατοθεάτρου Φώσκολος 5.000, , Μίσθωµα από Θερινό Κινηµατογράφο ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΓΚΑΣ 2.500, , Μίσθωµα ακινήτου Κυλικείου πρώην Πλαζ ΕΟΤ 1.830, , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου , ,00 654,50 654, ικαίωµα ενταφιασµού -ανόρυξη , ,00 353,01 353, Τέλος ανακοµιδής - µεταφορα οστών 1.000, , Τέλη συντηρήσεως , ,00 379,15 379, ικαιώµατα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 Β 24/9-20/10/1958) , , , , Έσοδα από τέλος αναπαραγωγής εγγράφων 500,00 500, Τέλος ακίνητης περιουσίας , ,00 42,26 42, Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) , , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων άρθρο ,00 Ν , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων- πεζοδρόµια (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , , , Έσοδα από την παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού ( άρθρου 13 Ν. 2971/01) , , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων - Οικοδοµικά υλικά 2.000, , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) , ,00 608,00 608, Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 1.000, , Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) , ,00 5,57 5, Άδειες καταστηµάτων- πλανοδίων -µουσικών οργάνων κλπ 3.000, , Τέλεση Πολιτικών Γάµων , , , , Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα έκδοσης αδειών ζωήλατων αµαξών 5.000, ,00 150,00 150,00

2 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , , Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντάγµατος, άρθρο του ν 5.000,00άρθρο Ν5.000, ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , ΚΑΠ για τη καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπάιδευσης (άρθρο Ν , , ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) , , Επιχορήγηση για λειτουργία Μαθητικής Εστίας , , Εξώφληση Οφειλών του Ελλ. ηµ. Αρθ.25 ν.1828/89 κ.3756/09 Λειτουργικές απάνες , , Επιχορήγηση ΥΠΕΣ Α για τις µεταφορές Μαθητών , , Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Κ.Ε.Π 6.000, , Επιχορήγηση ΥΠΕΣ Α για την "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" , , Κάλυψη δαπάνης των Προνιακών Επιδοµάτων , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος άρθρο ,00 Κ Κ , , , Παράβολα για την έκδοση άδειας µουσικών οργάνων , , , , Έσοδα από παράβολα 0,50% υπέρ ήµου για κατάθεση αίτησης τµηµατικής καταβολής ληξ/σµων οφειλών 2.000, ,00 286,53 286, Παράβολα για άδειες σταύλων 200,00 200, Παράβολα εκπρόθεσµης ήλωσης Ληξιαρχικών Πράξεων 1.200, , Παράβολα Πολιτογράφησης Αλλοδαπών 2.000, , Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , , Λοιπά τακτικά έσοδα 1.000, , Επιχορήγηση Προγραµµάτων Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου ,00 939, Επιχορήγηση από Υπουργείο για Βοηθήµατα Ένδειας λόγω Φυσικών Καταστροφών , , Επιχορήγηση ΙΚΑ για το πρόγραµµα Απασχόλησης Μέσω ράσης Κοινωφελους Εργασίας , , ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων (ΣΑΤΑ) , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/ , , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , ,00

3 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα " Ανάπτυξη δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέµηση ,27 της βίας ηµιουργία ,27 κέντρων συµβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο ηµοτικό θέατρο Ζακύνθου Γ' Κ.Π.Σ. (4897/ ) , , "Εξωτερικός φωτισµός και δασοτεχνικές εργασίες για την ανάδειξη του Κάστρου Τ.Κ. Μπόχαλης " ράση ,75 α ΜΠΑΛΤΑΝΤΖΗΣ ,75ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ " Εξοπλισµός Θεατρικής Σκηνής Τ.Κ. Σαρακινάδου" ράση L LEADER ( ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ , , " Ιόνιο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΕΡ στην Τ.Κ. Κυψέλης " ράση L LEADER ( ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ,00 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ , Αποπεράτωση Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην ΤΚ Βολιµών.Ε. Ελατίων ΜΙΚΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ( ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ,00 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ , Ανάπλαση και Νέα ιαµόρφωση Πλατειών και Καλντεριµιών Ορεινού Οικοστικού Πυρήνα.. Κερίου ΜΙΚΡΑ ,00 ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ,00 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Ζακύνθου (Ο.Σ.Α.Α.Ζ.) Ε.Π.ΠΕΡΑ.Α (1296/ ) , , Προβολή λαι προώθηση των Συγκριτικών Πλεονεκτηµάτων της Ζακύνθου (LEADER) (ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ , , Xpose-Zante : Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα τουριστικής προβολής ήµου Ζακύνθου Γ Κ.Π.Σ , , Ιδρυση τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης στο ήµο Ζακύνθου ΜΙΚΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ (ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ,40 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ90.011, Βιοκλιµατική Αναβάθµιση της Πλατείας Σολωµού (ΕΡΓΑ ΠΕΠ - ΕΠΙΝ ) (2259/ ) , , , , ωρεές για πραγµατοποίηση Καρναβαλικών Εκδηλώσεων , , Χορηγίες για πραγµατοποίηση δράσεων του ήµου 2.000, , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , , , Πρόστιµα ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) , , , , Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 9άρθρο 19 Ν 1080/80) 600,00 600, Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των υπαλλήλων (Ν.3584/2007) 3.000, , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές πονές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων , , , , Λοιπά Παράβολα 500,00 500, Λοιπά έκτακτα έσοδα ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΛΠ 5.000, , , , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , η ΟΣΗ ΣΑΤΑ , , η όση ΟΣΚ , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , Τακτικά έσοδα προηγουµένων ετών από Θαλλάσια σπόρ - παραχώρηση αιγιαλού - οµπρέλες -ξαπλώστρες και καντινες 2.115,42

4 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Τακτικά έσοδα προηγουµένων ετών από Μισθώµατα , , Τακτικά έσοδα προηγουµένων ετών από κοινόχρηστους χώρους 7.281, Τακτικά Έσοδα προηγουµένων ετών από τέλη Νεκροταφείου , ,39 162,90 162, Τέλη Παρεπιδηµούντων προηγ.ετών πρώτη βεβαίωση ετων , , , , Έσοδα εκδ.λογ προηγ.ετών πρώτη βεβαίωση , , , , Τέλη κατάλυψης κοινόχρηστων χώρων , ,00 300,00 300, Τέλη λατοµείων , , Τέλη συντήρησης νεκροταφείων , , , , Κ.Α.Π. Παρελθόντων Οικονοµικών ετών ( εκέµβριος 2014) , , Προνοιακά Επιδόµατα για τους µήνες Νοέµβριο - εκέµβριο , , Πρόστιµα εσόδων τελών παρεπιδηµούντων - ακαθαρίστων εσόδων και λοιπά πρόστιµα , , Πρόστιµα εσόδων επί ακαθαρίστων εσόδων καταστηµάτων , ,00 46, Πρόστιµα γενικά από άλλες πηγές εσόδων - Πρόστιµα ΚΟΚ , ,00 160, , Καθυστερηµατικός Κατάλογος Τελών Παρεπιδηµούντων , , , Καθυστερηµατικός Κατάλογος Τελών επί εκδιδ.λογαριασµών , , , Καθυστερηµατικός Τέλη Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων , ,01 900, Καθυστερηµατικός Κατάλογος Παραλίας , , Τέλη Συντήρησης Νεκροταφείου Π.Ο.Ε , ,38 930, Λοιπά Έσοδα ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ , , , ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ , , Βεβαιωµένα µισθώµατα ακινήτων , ,79 167, Έσοδα από Τέλη Σφαγείων , , Μισθώµατα ανεξόφλητα επίδικα (Κόκκινος Βράχος) , , Καθυστερηµατικός Κατάλογος Προστίµων , , , Βεβαιωθέντα έσοδα από βεβαιωτικό κατάλογο προστίµων ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Λαδικός , , Βεβαιωθέντα έσοδα από βεβαιωτικό κατάλογο προστίµων, ΚΟΚ , ,77 422,67

5 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΠΛΗΡ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓ. 05/11475 ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , , ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΠΛΗΡ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓ. 14/00754 ΕΥΑΖ , , ΠΛΗΡ.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. ΑΝΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20/ , , ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΠΛΗΡ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 15/00932 ΓΙΑ ΕΠΑΖ , , ΕΠΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , , ΕΠΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ , , Είσφορά υπέρ ηµοσίου στα έξοδα παράστασης αιρετών οργάνων ( 10%) , , Εισφορά υπέρ ηµοσίου στις αποδοχές των µονίµων υπαλλήλων ( 6,67%) , , , , Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας για αναγνώριση στρατιωτικής θητείας 5.000, , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόροι ηµάρχων - Αντιδηµάρχων - µελών ηµοτικού Συµβουλίου και λοιπών οργάνων , , , , Χαρτόσηµ ηµάρχων - Αντιδηµάρχων - µελών.σ. και λοιπών οργάνων , ,00 320,16 320, Φόρος αποζηµιώσεων απολυωµένων , , ΟΓΑ χαρτοσήµων ηµάρχου-αντιδηµάρχων µελών.σ και λοιπών οργάνων 2.000, , Φόρος προµηθευτών ( προµήθειας αγαθών 4%) , , , , Φόρος εργολάβων 3% , , , , Φόρος Ελευθέρων επαγγελµατιών 20% , ,00 120,00 120, Φόρος καυσίµων και λοιπων αγαθών 1% 5.000, ,00 69,88 69, Φόρος παροχής υπηρεσιών 8% , , , , Φόρος αλλοδαπών , , Φόρος αµοιβών τρίτων 6.000, , Φόρος εισοδήµατος µελετών 4% , , Φόρος εισοδήµατος µελετών 10% , , Κρατήσεις υπερ ηµοσίου από ενοίκιο παραλιών , , Φόροι τόκων που παρακρατούνται 1.000, , Χαρτόσηµο τόκων που παρακτατείται 500,00 500,00

6 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Χαρτόσηµο - ΟΓΑ Ν. 187/43 άρθρο 10 ( 2,4%) 5.000, ,00 47,03 47, Κρατήσεις προµηθειών ( Ν. 2286/95 άρθρο 7 παρ. 3) 2.000, , ΕΛΓΑ 3% 1.000, , Χαρτόσηµο Μισθωµάτων -ΟΓΑ Χαρτοσήµου 3,6% , ,00 14,40 14, Φ.Π.Α. ηµοτικών Σφαγείων προς απόδοση.ο.υ , ,00 357,49 397, Λοπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 5.000, , Χαρτόσηµο & ΟΓΑ Χαρτοσήµου Μισθωµάτων από Παραχώρηση Χρήσης Αιγιαλού 516,21 516, ΤΥ ΚΥ εργοδότη - εργαζοµένων , , , , ΤΕΑ Υ εργοδότη - εργαζοµένων (75%) , , , , Ι.Κ.Α. εργοδότη - εργαζοµένων , , , , ΤΣΜΕ Ε εργοδότη - εργαζοµένων , , , , Κ.Υ.Τ , ,00 715,54 715, Τ.Π..Υ. (ΤΣΜΕ Ε) , , ΤΕΑ Υ αιρετών οργάνων (ΤΑ ΚΥ 75%) , ,00 205,20 205, ΤΣΜΕ Ε Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης , ,00 665,64 665, ΤΑΣΚΥ εργοδοτη - εργαζοµένων , , , , ΤΠ Υ αιρετών οργάνων (ΤΑ ΚΥ 25%) 5.000, ,00 34,20 34, ΤΠ Υ εισφορά εργαζοµένου - εργοδότη 25% , , , , Υπέρ Σύνταξης παλαιών και νέων εργαζοµένων , , εισφορές ΟΠΑ αιρετών , , Εισφορές ΟΠΑ µόνιµων υπαλλήλων πρώην ΤΥ Κ κλπ , ,00 183,72 183, Εισφορές ΤΕΕ µονιµων υπαλλήλων ΤΥ Κ κλπ , , Εισφορές υπαλλήλων Μ.Τ.Π.Υ εργοδότη -εργαζοµένου 1% & 4% , ,00 180,00 180, Εισφορές υπαλλήλων Μ.Τ.Π.Υ εργοδότη-εργαζοµένου 4% επί κύριας σύνταξης , , Εισφορές ΜΤΠΥ αιρετών 5.000, , Εισφορές ΤΕΑ Υ Μονίµων, ΤΥ Κ, Νοµαρχίας κ.λ.π , ,00 77,87 77,87

7 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισφορά Μ.Π.Τ.Υ , ,00 5,63 5, Εισφορά ΤΑΜΠΥ ( Ταµείο Αρωγής Στρατού) 2.000, ,00 62,05 62, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου , , , , Πειθαρχικά πρόστιµα υπαλλήλων στο ΤΑ ΚΥ 7.000, , Παρακρατούµενα ποσά λόγω κατάσχεσης 5.000, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΥ Κ 1% 5.000, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΕΑ Υ 75% (2% ΤΑ ΚΥ) , ,00 210,83 210, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΣΜΕ Ε 1% , ,00 52,81 52, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΣΜΕ Ε 0,6% 2.000, ,00 31,69 31, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Ε.Μ.Π. 0,5% 2.000, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΣΜΕ Ε 0,2% 2.000, , Κράτηση υπέρ ΤΕΕ 2% (µελέτες) 2.000, , Κράτηση υπερ ΤΣΜΕ Ε 2% ( µελέτες) 5.000, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΕΑ Υ (ΠΡΩΗΝ ΤΑ ΚΥ 4%) 3.000, ,00 39,05 39, Εισπράξεις από Προµηθευτές για δηµοσιεύσεις εφηµερίδων , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΠ Υ (ΤΑ ΚΥ2%) , ,00 70,28 70, Λοιπές Κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΠ Υ 25% (ΤΑ ΚΥ 4%) 2.000, ,00 13,03 13, Λοιπές Κρατήσεις Υπέρ Τρίτων Φόρος Μελετών 2.000, , Υπέρ Μετοχικού Ταµείου 2% 1.000, , Μετοχικό Ταµείο 1% 100,00 100, Υπέρ Μετοχικού Ταµείου 3% 500,00 500, Κράτηση από απεργία Υπαλλήλων 5.000, ,00 282,64 282, Υπέρ µοσίου 0,25% προµηθειών 400,00 400, Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2% ( Μόνιµοι) , , , , Ειδική εισφορά Τ.Π..Υ. 1% ( ΜΌΝΙΜΟΙ) , , , ,31

8 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Ειδική εισφορά Τ.Π..Υ. υπέρ ΟΑΕ ( Μόνιµοι µε ΙΚΑ και ΤΣΜΕ Ε) , ,00 16,79 16, Ειδική εισφορά Αλληγεγγύης 1% ( Αορίστου χρόνου) , , , , Είσπραξη κράτησης ιαθεσιµότητας , , Ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρο 29 του Ν.3986/2011 5% ηµάρχου 3.000, ,00 121,74 121, Ειδική εισφορά Τ.Π..Υ. 1% αιρετών 800,00 800,00 34,20 34, Ειδική εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.. 1% του Ν. 3986/2011 αιρετών 1.500, ,00 75,60 75, Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% αιρετών άρθρο 29 του Ν. 3986/ , ,00 128,52 128, Έκτακτη Ειδική Εισφορά Αλληλεγύης Νόµος 4024/ , , , , Έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγλυης Ν.4024/2011 Αιρετών 5.000, , Κράτηση 0,10% του Ν.4013/2011 υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 1.500, ,00 69,28 69, Κράτηση διατροφής-κατασχέσεις , ,00 880,00 880, Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής , , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον /11652/1997) , , Έσοδα δεσµευµένα στο Τ.Π. από ΕΗ και ΚΑΠ για Τράπεζα Πειραιώς , , Επιστροφή νε γένει χρηµάτων , ,00 282,64 741, Επιστροφές Χρηµάτων από αχρεωστήτως καταβολή Προνοιακών Επιδοµάτων , ,00 862,52 404, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα (30/06/2014) , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (30/06/2014) , , , , , ,80

9 Ειδικοί Σύµβουλοι, Ειδικοί Συνεργάτες, Επιστηµονικοί Συνεργάτες , , , , , Γενικός Γραµµατέας , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ Ε 2.000, , Επικουρική ασφάλιση Εργοδότη (ΤΣΜΕ Ε) 1.000, , Κ.Υ.Τ , , Εργοδοτικές εισφορές 419,98 419,98 419, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Ι.Κ.Α 4.000, ,00 359,80 359,80 474, Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ(άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) , , , , , Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα προσωπικού προµήθεια ΚΥΑ 2/53361/0022/ , , Λοιπές παροχές σε είδος Ρούχα προσωπικού , , απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 3.000, ,00 200,00 200,00 200, απανες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν 2597/97) 1.000, , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , ,00 877, , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 2.000, ,00 964, Αµοιβή Ειδικών σε θέµατα µηχανογράφησης 3.000, ,00 500,00 500, Αµοιβή Ιατρού Εργασίας ήµου Ζακύνθου , , Λοιπές Αµοιβές 2.000, , Αµοιβές Συµβούλων ειδικών σε θέµατα ΕΣΠΑ , , Σύµβαση µε διαδηµοτικό δίκτυο υγείας 1.500, , Αµοιβή αποµαγνητοφώνησης πρακτικών.σ , , Αµοιβή Εµπειρογνώµονα για το έργο "Αποχετευση Καλαµακίου " 1.000, , Έξοδα Παράστασης ηµάρχου , , , , , Έξοδα Παράστασης Αντιδηµάρχων , , , , , Έξοδα Παράστασης Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου 8.000, ,00 720,00 720,00 720, Εξοδα κίνησης των προέδρων δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων , , , , , Εξοδα κηδείας ηµάρχων και εν ενεργεία δηµοτικών συµβούλων 5.000, ,00

10 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑ αιρετών 2.500, , Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ Υ αιρετών 1.500, ,00 102,60 102,60 102, Σύµβαση µε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για έλεγχο χρήσης , , Σύµβαση µε Ν & Γ ΘΕΟ ΩΡΙΤΣΗ ΟΕ για την µηχανογραφική υποστήριξη του ήµου , , Άδειες Χρήσης Λογισµικού Υπηρεσιών ήµου - και Προµήθεια Λογισµικού(Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) , , , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων( προµηθεια ΕΗ) , ,00 114,89 114,89 114, Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 ΚΕ Ε) για ρύθµιση 1.000, , Προµήθειες Τ.Π.. 0,15% , ,00 585,95 585,95 585, Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 500,00 500, Ταχυδροµικά Τέλη , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , , Κινητή Τηλεφωνία , , ,63 799, Λοιπές Επικοινωνίες - κούριερ 5.000, ,00 309, Φόροι τόκων 1.000, , Οδοιπορικά Έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών για µετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό δαπάνες 3.000,00 µετακίνησης διαµονής 3.000,00 ηµερήσια αποζηµίωση 491,66 491,66 491, Οδοιπορικά Έξοδα και αποζηµίωση αιρετών για µετακίνηση στο εξωτερικό 8.000, , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων τρίτων για µετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό 5.000, , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων τρίτων για µετακίνηση στο εξωτερικό για τουριστικη προβολή10.000, , Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου - ιαφηµίση - Τουριστική Προβολή , , απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για τουριστικη προβολή , , Επιδείξεις - εξιώσεις εορτές - τιµητικές διακρίσεις - αναµνηστικά κλπ 2.000, ,00 500, Φιλοξενείες 5.000, , Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 5.000, , Προβολή και Προώθηση των Συγκριτικων Πλεονεκτηµάτων της Ζακύνθου (LEADER) ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ , , απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών, βραβελια χρηµατικά, λοιπές εκδηλώσεις 2.000, , Εξοδα αδελφοποιήσεων 5.000, ,00

11 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 2.500, , Συνδροµές INTERNET κλπ 1.500, , Λοιπές συνδροµές 1.000, , Εξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.000, , ηµοσίευση προκυρήξεων, ανακοινώσεων 5.000, ,00 343, Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.000, , ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων - συµµόρφωση µε δικαστικές ,00 αποφάσεις Εξώδικοι ,00 συµβιβασµοί αποζηµιώσεις πολιτών απο κακοτεχνίες ατυχήµατα κλπ Παράβολα για Γαλάζιες Σηµαίες παραλιών 2.500, , ιάφορα Παράβολα 1.000, , Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π , , , , , προµήθεια εγγυητικών επιταγών 2.500, , Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές , , Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθµούς , , , , , Απόδοση σην ΣΤΟΡΓΗ , , Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές για το θεσµό του Σχολικού Τροχονόµου , , Επιχορήγηση στο ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Τ.Α , , Επιχορήγηση στην ΚΕ ΗΖ για την "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" , , Βοηθήµατα ένδειας και αντιµετώπισης άµεσων βιοτικων αναγκών , , Εισφορά υπέρ συνδέσµου Καθαριότητας , , Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 0.10% , , Προµήθεια σειρήνων συναγερµού πολέµου , , Αποόδση ΙΚΑ για το πρόγραµµα ράσης Κοινοφελους Εργασίας , , Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες , , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία , , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 5.000, , Προγραµµατική Σύµβση για την διασφάλιση συνέχισης λειτουργίας των φιλαρµονικών πρώην ήµων , ,00

12 Προγραµµατική σύµβαση για την ενέργεια σχεδιου δράσης για την µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα ,00 που απορρέει ,00 από την συµµτοχή του ήµου στο Σύµφωνο ηµάρχων της Ευρώπης Προαιρετικές µεταβιβάσεις εισοδηµάτων εις τρίτους προς Τράπεζα Πειραιώς για Τ.Π.. ( Τακτική Επιχορήγηση , , Προαιρετικές µεταβιβάσεις εισοδηµάτων εις τρίτους Εµπροτική Τράπεζα , , Προαιρετικές µεταβιβάσεις εισοδηµάτων εις τρίτους προς Τράπεζα Πειραιώς από ΕΗ (ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ , , Eπίδοµα ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας , , Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµολυτική αναιµία, αιµορροφυλία, AIDS , , Επίδοµα Εγκεφαλικής Παράλυσης -Σπαστικά , , Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης , , Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασµένους , , Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής 3.408, , Επίδοµα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών , , Επίδοµα Παραπληγικών, Τετραπληγικών ηµοσίου , , Επίδοµα Τυφλότητας , , Επίδοµα σε Κωφάλαλα άτοµα , , Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών , , Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης , , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταµείων 2.000, , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , Αποζηµίωση υπαλλήλου που ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου 5.000, ,00 831, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα Αορίστου ,00 χρόνου , , , Αποζηµίωση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ 5.000, ,00 176,08 176,08 352, Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ (ΤΑ ΚΥ) 3% (ΜΟΝΙΜΩΝ) , ,00 432, , , Έργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α 300,00 300,00 10,11 10,11 20, Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ Ε 1.000, ,00 193,43 193, Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΣΚΥ , , , ,24

13 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑ 900,00 900,00 72,52 72, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) , , , , Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) 2.000, , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , Ενοίκιο αποθήκης αρχείου Πολεοδοµίας στο ήµο Αρκαδίων - ΤΥ Κ , , , Ενοίκιο Ακινήτου για στέγαση του ΚΕΠ Πόλης , , Μισθώµα για τη Στέγαση του Γραφείου Κίνησης του ήµου 5.000, , Ενοίκιο ΚΑΠΗ 2.400, ,00 400, Μισθώµατ ακινήτου για στέγαση ηµοτικής Φιλαρµονικής , , Μισθώµατα χώρου στάθµευσης πολιτιστικού κέντρου.. Σαρακινάδου 2.640, ,00 440,00 440,00 220, Μισθώµατα χώρου Στάθµευσης Σχολείου Κάµπου 3.540, ,00 590,00 590,00 295, Ενοίκιο κτιρίου για στέγαση 2ου και 7ου Νηπαιγωγείου Ζακύνθου , , Ενοίκιο κτιρίου 4ου Νηπιαγωγείου Ζακύνθου , , Ενοίκιο κτιρίου για την στέγαση του 1ου Νηπαιγωγείου Ζακύνθου , , Ενοίκιο για την στέγαση του 6ου Νηπιαγωγείου Ζακύνθου , , Ενοίκιο κτιρίου για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Πλάνου 9.504, , Ενοίκιο για την στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Ζακύνθου , , Ενοίκιο για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Σκουλικάδου 3.163, , Μισθώµατα µεταφορικών µέσων (Μισθώµατα µεταφορικών µέσων, οχηµάτων, αυτοκινήτων) 5.000, , Λοιπά µισθώµατα 1.000, , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων - ανελκυστήρες 5.000, , Καθαρισµός µοκετών ηµοτικών Κτιριακών Εγκαταστάσεων 2.500, , Εξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 1.000, ,00 541, Μεταφορές προσώπων - Μεταφορές Μαθητών στα Σχολεία , , ιάφορες µεταφορές ήµου 5.000, , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων για µετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικο δαπάνες 5.000,00 µε τακινήσησς 5.000,00 διαµονής ηµερήσια αποζηµίωση 609,81

14 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση υπαλλήλων για µετακίνηση στο εξωτερικό 2.000, , ιοργάνωση Καρναβαλικών Εκδηλώσεων , , Πολιτιστικές Εκδηλώσεις , ,00 310, Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 5.000, , Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 5.000, , Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων-χορήγηση ειδών διαβίωσης,διατροφής σε άπορους δηµότες , , , , , Πλύσιµο Ιµατισµού Μαθητικής Εστίας 2.000, , Φύλαξη Εγκαταστάσεων Μαθητικής Εστίας 6.000, , Προµήθεια βιβλίων κλπ 2.000, , Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων - γραφικής ύλης , , , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπίες φωτοαντίγραφα 5.000, ,00 831, Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 1.500, ,00 190,26 190, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού , ,00 830,37 830, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 2.500, , Υλικά συντήρησης και επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων , ,00 324, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού (αναλώσιµα µηχανογραφικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού , , Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων, στεφανιών εθνικών εορτών και ανθοδέσµες για πολιτικούς 5.000,00 γάµους 5.000, Προµήθεια Γραφείων και Λοιπών Επίπλων Γραφείου Υπηρεσιών ήµου Ζακύνθου (Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2015) 5.000, , Ιστοσελίδα ήµου ( site) 1.000, , Προµήθεια συστηµάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Φωτοτυπικών κλπ 7.000, , Προµήθεια Συµπληρωµατικού Εξοπλισµού Ασύρµατης Σύνδεσης Ιντερνετ Πόλης Ζακύνθου (ΣΑΤΑ 2013) 7.500, , Προµήθεια Ανταλλακτικών Μηχανηµάτων Κλιµατισµού ηµοτικών Κτιρίων 5.000, , Συντήρηση Κλιµατιστικών ηµοτικών Κτιρίων (Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 5.000, , Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Ζακύνθου (Ο.Σ.Α.Α.Ζ) Ε.Π.ΠΕΡΑ.Α (1296/ ) , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , ,75

15 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου για το πρόγραµµα" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,00 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ,00 ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 4.776,00 ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ 4.776,00 ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ 4.776,00 ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕ Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ 2.000, ,00 156,30 156, Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ (ΤΑ ΚΥ) 3% 500,00 500,00 38,57 38, Έργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α (ΜΟΝΙΜΩΝ) 6.000, ,00 465,25 465, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Ι,Κ,Α , , , , Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α έκτακτου προσωπικού για το πρόγραµµα " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,00 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ,00 ΠΡΟΣ 1.172,99 ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1.172,99 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 1.172,99 ΤΗΣ Ύδρευση για το πρόγραµµα " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ 900,00ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 900,00 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ Ταχυδροµικά Τέλη (Έξοδα ταχυδροµείου) για το πρόγραµµα " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 600,00 ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 600,00 ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ έξοδα τηλεπικοινωνιών για το πρόγραµµα " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 2.500,00 ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ 2.500,00 ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ Οδοιπορικά Έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων για µετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό δαπάνες 1.900,00 µετακίνησης διαµονής 1.900,00 ηµερήσια αποζηµίωση ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠ ιάφορα έξοδα για το πρόγραµµα " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ 3.000,00 ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ3.000,00 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ -30,00 ΤΗΣ ΒΙΑΣ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για το πρόγραµµα " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.500,00 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.500,00 ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για το πρόγραµµα " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 1.000,00 ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.000,00 ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙ Προµήθεια καυσίµων για Θέρµανση για το πρόγραµµα " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 2.000,00 ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ 2.000,00 ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ Υλικά συντήρησης και επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων , , Προµήθεια υλικοτεχνικής υποδοµής για το πρόγραµµα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 645,52 ΠΡΟΣ 645,52 ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ (ΤΑ ΚΥ) 3% , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Ι,Κ,Α , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Ι.Κ.Α , , , Σύνδεσµος Καθαριότητας , , , , Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού για την εντοµοκτονία - µυοκτονία του ήµου Ζακύνθου- ΜΥΟΚΤΟΝΊΑ ΗΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ 5.000,00 ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 5.000,00ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 303, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , , , , ,72

16 Συµβάσεις µε ΕΗ για επεκτάσεις ηµοτικού Φωτισµού και συνδέσεις κτιρίου µε το δίκτυο της ΕΗ 5.000, , Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού έτους 2015 (ΣΑΤΑ 2015) , , Αντικατάσταση & Αναβάθµιση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.Ε. Ζακυνθίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , , Αντικατάσταση & Αναβάθµιση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Ε Αρτεµισίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Συντήρηση υφισταµένων αλεξικεραύνων και τοποθέτηση νέου στη θέση Σαράντη-Κούτση (ΣΑΤΑ2015) 3.000, , Αντικατάσταση & Αναβάθµιση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Ε Αλυκών (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Αντικατάσταση & Αναβάθµιση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.Ε. Ελατίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , , , Αντικατάσταση & Αναβάθµιση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Ε Αρκαδίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Αντικατάσταση & Αναβάθµιση Ηλεκτολογικών Εγκαταστάσεων Ε Λαγανά (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , , " Εξωτερικός Φωτισµός και δασοτεχνικές εργασίες για την ανάδειξη του Κάστρου Τ.Κ Μπόχαλης " ράση ,75 α ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ,75 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Εργασίες διάνοιξης & καθαρισµού τάφρων µε µηχανικά µέσα Ε Ζακυνθίων (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015) , , Εργασίες διάνοιξης & καθαρισµού τάφρων µε µηχανικά µέσα Ε Αρτεµησίων (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , , Εργασίες διάνοιξης & καθαρισµού τάφρων µε µηχανικά µέσα Ε Αλυκών (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015) , , Εργασίες διάνοιξης & καθαρισµού τάφρων µε µηχανικά µέσα Ε Ελατίων (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015) , , Εργασίες διάνοιξης & καθαρισµού τάφρων µε µηχανικά µέσα Ε Αρκαδίων (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015) , , Εργασίες διάνοιξης & καθαρισµού τάφρων µε µηχανικά µέσα Ε Λαγανά (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015) , , Υπηρεσίες Καθαρισµού Χηµικών Τουαλετών.Ε.Ζακυνθίων (Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 3.906, , Υπηρεσίες Καθαρισµού Χηµικών Τουαλετών.Ε.Λαγανά (Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 2.991, , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ 8.000, ,00 467,26 467, Εργοδοτική εισφορά Τ.Ε.Α..Υ. (Τ.Α..Κ.Υ.) 3% 1.900, ,00 107,29 107, Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΣΚΥ 1.500, , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Ι,Κ,Α , , , , Αντιπληµµυρικά Έργα Τ.Κ. Καλλιθέας (ΣΑΤΑ 2015) , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , ,04

17 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ , , , , Εργοδοτική εισφορά Τ.Ε.Α..Υ. (Τ.Α..Κ.Υ.) 3% 5.200, ,00 263,37 263, Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕ Ε και ΤΣΜΕ Ε υπαλλήλων πρώην Τ.Υ..Κ , ,00 814,12 814, Επικυρική Ασφάλιση Εργοδότη (ΤΣΜΕ Ε) 1.300, ,00 120,83 120, Κ.Υ.Τ , ,00 173,18 173, ΤΕΑ Υ Εργοδότη Μονιµών Υπαλλήλων, ΤΥ Κ, Νοµαρχίσς κλπ 1.800, ,00 77,87 77, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Ι,Κ,Α , , , , Μίσθωση µηχανηµάτων έργου & οχηµάτων για τις ανάγκες της Ε Ζακυνθίων ( Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 6.000, , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , ,00 115, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , , ,80 799, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων έργων , , , , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 5.000, , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων , , Τεχνικός έλεγχος οχηµάτων ΚΤΕΟ 3.500, , Προµήθεια υαλοπινάκων για ηµοτικά Κτίρια 2.000, , Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων , , , , Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων και οχηµάτων - Μπαταρίες - φίλτρα κλπ , , Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων - ελαστικά αυτοκινήτων και µηχανηµάτων , , Προµήθεια εξοπλισµού -εργαλείων υπηρεσιών Καθαριότητας -Συντήρησης Τεχνικών Έργων και Γραφείου Κίνησης ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 19,00 756, Αγορά Οικοπέδου για ηµιουργία Κέντρου Πολλαπλών ραστηριοτήτων Κερίου (ΣΑΤΑ 2012) , , " Εξοπλισµός Θεατρικής Σκηνής Τ.Κ. Σαρακινάδου " ράση L LEADER (ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ , , Σύστηµα ασύρµατης πρόσβασης σε Κοινόχρηστους Χώρους (ΣΑΤΑ 2012) 3.591, , Προµήθεια οικοδοµικών και Υδραυλικών υλικών (ΣΑΤΑ 2015) , ,00

18 Xpose-Zante : Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα τουριστικής προβολής ήµου Ζακύνθου (Γ Κ.Π Σ ΕΣΠΑ , , Ιδρυση τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης στο ήµο Ζακύνθου (leader ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ,40 ΑΞΟΝΑΣ , Κατασκευή και τοποθέτηση ειδών εξοπλισµού κοινοχρήστων χώρων ήµου Ζακύνθου (ΣΑΤΑ 2015) , , Προµηθεια ενδεικτικών πληροφοριακών πινακίδων & ειδών οδικής ασφάλειας -Οδοσήµανσης ήµου Ζακύνθου10.000,00 ΣΑΤΑ , Προµήθεια ψυχρού και θερµού ασφαλτοµίγµατος αποκατάστασης λακουβών & συντήρησης οδοστρώµατος ήµου ,00 Ζακύνθου ΣΑΤΑ20.000, Προµήθεια ετοίµου Σκυροδέµατος ήµου Ζακύνθου (ΣΑΤΑ 2015) , , Προµήθεια ειδών ξυλείας ήµου Ζακύνθου (ΣΑΤΑ 2015) , , , Προµήθεια αδρανών υλικών Λατοµείου ήµου Ζακύνθου (ΣΑΤΑ 2015) , , Προµήθεια σιδηρών εσκαρών -φρεατίων -σιδηρών υλικών ήµου Ζακύνθου (ΣΑΤΑ 2015) , , Προµήθεια υλικών συντήρησης-αναβάθµισης πλαστικού χλοοταπητα γηπέδων.ε Ζακυνθίων (ΣΑΤΑ 5.000, , Προµήθεια υλικών συντήρησης-αναβάθµισης πλαστικού χλοοταπητα γηπέδων.ε Αρτεµισιων (ΣΑΤΑ 5.000, , Προµήθεια υλικών συντήρησης-αναβάθµισης πλαστικού χλοοταπητα γηπέδων.ε Αλυκών (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Προµήθεια υλικών συντήρησης-αναβάθµισης πλαστικού χλοοταπητα γηπέδων.ε Ελατίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Προµήθεια υλικών συντήρησης-αναβάθµισης πλαστικού χλοοταπητα γηπέδων.ε Αρκαδίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Προµήθεια υλικών συντήρησης-αναβάθµισης πλαστικού χλοοταπητα γηπέδων.ε Λαγανά (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Προµήθεια αδρανών υλικών Λατοµειου για Ε Ελατίων, Αλυκών, Αρκαδίων (ΣΑΤΑ 2015) 492, Προµήθεια ετοίµου Σκυροδέµατος Ε Ζακυνθίων (ΣΑΤΑ 2015) 1.838, , Προµήθεια ετοίµου Σκυροδέµατος Ε Αλυκών (ΣΑΤΑ 2015) 664, ηµοτικό Θέατρο Ζακύνθου Γ Κ.Π.Σ.( ΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ) 48797/ ) , , Αποπεράτωση Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Βολιµών.Ε. Ελατίων ΜΙΚΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ( ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ,00 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ , Ανάπλαση και Νέα ιαµόρφωση Πλατειών και Καλντεριµιών Ορεινού Οικιστικού Πυρήνα.. Κερίου ΜΙΚΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ,00 ΕΡΓΑ ΜΠΑΛΤΑΝΤΖΗΣ ,00 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Βιοκλιµατική Αναβάθµιση της Πλατείας Σολωµού (ΕΡΓΑ ΠΕΠ- ΕΠΙΝ ) ( 2259/ ) , , , , Αποπεράτωση Πεζοδροµίων ΤΚ Βασιλικού (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός εξωτερικών χώρων ηµοτικού Σχολείου ΤΚ Βασιλικού (ΟΣΚ 2015) 7.200, , Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Ε ζακυνθίων (ΟΣΚ 2015) , , Εργασίες συντήρησης ηµοτικών κτιρίων Ε Ζακυνθίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, ,00

19 Επισκευές και συντήρηση υπαίθριου ηµοτικού Θεάτρου (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Ε Αρτεµησίων (ΟΣΚ 2015) , ,00 246, Εργασίες Συντήρησης ηµοτικών Κτιρίων Ε Αρτεµησίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, ,00 799, Αποπεράτωση εργασιών Αίθουσας Πολιτιστικών εκδηλώσεων ΤΚ Αγίων Πάντων (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Ε Αλυκών (ΟΣΚ 2015) , , Εργασίες συντήρησης ηµοτικών κτιρίων Ε Αλυκών (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Ε Ελατίων (ΟΣΚ 2015) , , Εργασίες συντήρησης ηµοτικών κτιρίων Ε Ελατίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Ε Αρκαδίων (ΟΣΚ 2015) , , Εργασίες συντήρησης ηµοτικών κτιρίων Ε Αρκαδίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Ε Λαγανά (ΟΣΚ 2015) , , Εργασίες συντήρησης ηµοτικών κτιρίων Ε Λαγανά (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Ανάπλαση Πλατείας Βολιµών (ΣΑΤΑΙ 2012) 5.215, , Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Βολιµών (ΣΑΤΑ 2014) , , Συντήρηση παιδικών χαρών και εξοπλισµού της Ε Ζακυνθίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Αποκατάσταση προστατευτικού Στηθαίου Πλατώµατος Μπόχαλης (ΣΑΤΑ 2015) , , Εξωραισµός και συντήρηση Πλατείας Κ Κατασταρίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.000, , Επείγουσες Αποκαταστάσεις ηµοτικών Οδών.Ε. Ζακυνθίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Τσιµεντόστρωση δρόµου Ανάχωµα Κ Αµπελοκήπων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Επισκευή και συντήρηση οδών Κ Γαιτανίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.000, , Αποκατάσταση και συντήρηση ηµοτικών δρόµων ΤΚ Αραγασίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Επείγουσες Αποκαταστάσεις ηµοτικών Οδών.Ε. Αρτεµησίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Οδοποιία ΤΚ Ροµυρίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Οδοποιία ΤΚ Μαχαιράδου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Οδοποιία ΤΚ Γυρίου (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Αποκατάσταση καθίζησης και τοποθετηση προστατευτικών κικλιδωµάτων στη Θέση Λιµνιώνα ΣΑΤΑ , ,00

20 Επείγουσες αποκαταστάσεις ηµοτικών οδών Ε Αλυκών (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Αποκατάσταση και συντήρηση ηµοτικών δρόµων Κ Κατασταρίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Αποκατάσταση και συντήρηση ηµοτικών δρόµων ΤΚ Ανω Γερακαρίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Αποκατάσταση και συντήρηση ηµοτικών δρόµων ΤΚ Μέσω Γερακαρίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Οδοποιια ΤΚ Σκουλικάδου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Οδοποιία ΤΚ Πηγαδακίων (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Οδοποιία ΤΚ Αλυκανά (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Επείγουσες Αποκαταστάσεις ηµοτικών Οδών.Ε. Ελατίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Οδοποιία ΤΚ Ορθωνιών (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Συντήρηση Αγροτικών ρόµων ΤΚ Αναφωνήτρας (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Επείγουσες Αποκαταστάσεις ηµοτικών Οδών.Ε. Αρκαδίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Οδοποιία ΤΚ Πλάνου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Οδοποιία ΤΚ Αγ.Κήρυκα (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Οδοποιια ΤΚ Τραγακίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Οδοποιία ΤΚ Καλιπάδου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Συντήρηση Αγροτικών ρόµων ΤΚ Σαρακινάδου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Επείγουσες Αποκαταστάσεις ηµοτικών Οδών.Ε.Λαγανά (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Οδοποιια Κ Λιθακιάς (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Οδοποιια Κ Λαγανά (ΣΑΤΑ 2015) , , Οδοποιια Κ Καλαµακίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Υπηρεσίες Καθαρισµού ηµοτικών Κτιρίων (Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2013) 9.102, , Εξωραισµός & ιαµόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Τ.Κ. Βολιµών (ΣΑΤΑ 2013) , , Εργασίες Καθαρισµού Παραλιών ήµου Ζακύνθου (ΣΑΤΑ 2015) , , , Εργασίες κοπής δένδρων µε ανυψωτικό µηχάνηµα κατά µήκος του οδικού δικτύου της Ε Ζακυνθίων (ΣΑΤΑ 5.000, , Εξωραισµός & Συντ'ηρηση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Μπόχαλης (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Εξωραισµός περιοχής ΕΟΤ Κ Ζακυνθίων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, ,00

21 Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων Κ Ζακυνθίων (ΣΑΤΑ 2015) 4.960, , Εργασίες κοπής δένδρων µε ανυψωτικό µηχάνηµα κατά µήκος του οδικού δικτύου της Ε Αρτεµισίων (ΣΑΤΑ 5.000, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Λαγοπόδου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Φιολιτίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.000, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Λούχας (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Λαγκαδακίων (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Κοιλιωµένου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Γαλάρου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Βουγιάτου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Αγίων Πάντων (ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Αγίας Μαρίνας (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εργασίες κοπής δένδρων µε ανυψωτικό µηχάνηµα κατά µήκος του οδικού δικτύου της Ε Αλυκών (ΣΑΤΑ 5.000, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Κάτω Γερακαρίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Αγίου ηµητρίου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Πηγαδακίων(ΣΑΤΑ 2015) 5.000, , Εργασίες κοπής δένδρων µε ανυψωτικό µηχάνηµα κατά µήκος του οδικού δικτύου της Ε Ελατίων (ΣΑΤΑ 5.000, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Α.Βολιµών (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Εξω Χώρας (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Βολιµών (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Μαριών (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εργασίες κοπής δένδρων µε ανυψωτικό µηχάνηµα κατά µήκος του οδικού δικτύου της Ε Αρκαδίων (ΣΑΤΑ 5.000, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Πλάνου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων Κ Βανάτου (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Κυψέλης (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, , Εργασίες κοπής δένδρων µε ανυψωτικό µηχάνηµα κατά µήκος του οδικού δικτύου της Ε Λαγανά (ΣΑΤΑ 5.000, , Εξωραισµός και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων Κ Παντοκράτορα (ΣΑΤΑ 2015) 7.200, ,00

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00 108.972,00 3.619,96 3.619,96 0441 Τέλος ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ζακύνθου οικ. ετους 2015»

ΘΕΜΑ: «Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ζακύνθου οικ. ετους 2015» Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 437 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 29 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: «Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ζακύνθου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 84 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 580.917,80 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 00 Γενικές Υπηρεσίες 38.809.971,78 13.171.754,55 23.494.914,83 23.494.914,83 23.494.914,83 10 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 92 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.499.557,71 2.668.391,80 5.194.767,07 5.194.767,07 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.490.557,71 2.668.391,80 5.185.767,07 5.185.767,07 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 771.642,00 674.493,79

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥ46Ψ842-ΥΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥ46Ψ842-ΥΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ 73134 τηλ.: 2821027900-01-02, fax: 2821027903 e-mail: teetdk@tee.gr, http://www.teetdk.tee.gr Αριθμ. Πρωτ.: 2190

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01-01-2015 έως 31-08-2015 Ρέθυμνο 09-09-2015 Αριθμ. Πρωτ.:10673 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 Σελίδα 1 από 35 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 4.703.045,57 2.693.885,99 3.345.137,77 3.345.137,77 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 610.822,11 357.353,99

Διαβάστε περισσότερα

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:6501/11.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 10.02.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013. Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος 2013. Περιγραφή. Προτ/νος 2013. Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013. Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος 2013. Περιγραφή. Προτ/νος 2013. Προηγ. Χρήσης Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων Περιγραφή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ιαµ/µένος Προηγ. Χρήσης Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης Προτ/νος 2013 Εγκεκ/νος 2013 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 50.177.131,36 43.870.889,82

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ν. Πεντέλη 06/05/2015 Αρ. Πρ.: 233 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ==========================================

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ========================================== ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Εξοδα χρήσης 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00.6031 Τακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 11.842.812,13 172.506,23 12.015.318,36 11.769.900,11 0,00 11.696.097,03 73.803,08

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0112 Μισθώματα βοσκησίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, 16-09-2015 Αρ. Πρωτ: 12927 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-08-2015

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 Κωδικός Λογαριασµού Ενταλθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6,155,364.59 676,516.79 6,831,881.38 4,067,996.35

Διαβάστε περισσότερα

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011 ΕΣΟ Α Έσοδα ΚΩ ΙΚΟΣ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111.00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 980.000,00 1.039.490,06

Διαβάστε περισσότερα

---------------------- FAX: 22853-60650 info@naxoshospital.gr

---------------------- FAX: 22853-60650 info@naxoshospital.gr Νάξος 06/7/2015 Αριθ. Πρωτ. 3624 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ---------------------- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Ταχ. /νση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ.: 84300 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264 ΘΕΜΑ: 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Στον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό 415.100,00 Εισπράχθηκε έως 31/12/14 ποσό 196.855,47

Στον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό 415.100,00 Εισπράχθηκε έως 31/12/14 ποσό 196.855,47 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΧΑΪΜΑΝΤΑ 17 - ΧΑΛΑΝ ΡΙ 15234 Α.Φ.Μ. 090191183-.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ & ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Α' - ΕΣΟ A 2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΡΘΡΟ 1 Εκ μισθωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26 ης /2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘ ΕΝΤΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & 0219 ΥΠΗΡΕΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ 60000,00 4459,00 0,00 ΕΠΙ ΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(ΧΡΟΝΟΕΠΙ ΟΜΑ) 4200,00 317,04 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 28.257.887,25 28.316.635,36 19.445.667,04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61 02.00.6 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/5/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Σελίδα 1 από 10 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΒΑΛΚΑΝΟΥ 6 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ. 24310/ 73.981-73.888-74.950 FAX. 74.960 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν. Πεντέλη, 11-3-2015 Αρ. Πρ.: 82 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 4ης/2013 Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 7 ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ιδρύματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2014-2015, που έγινε στις 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00 στην Κέρκυρα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθµ.3/28-02-2011 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισµού ήµου Ρόδου (Π.Ο..Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισµού σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 15.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 12.04.2011, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος, 22 εκεµβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360101 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισπραχθέντα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΩ 2012 Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις

Εισπραχθέντα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΩ 2012 Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΩ 2012 Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραµµάτια) ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 0111.001 350.000,00 720.000,00 705.272,42 316.485,03 ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ Ι ΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρ.Πρωτ.6475/29-07-15 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α. Σύνολο. 163.490,97 10.575,78 174.066,75 182.157,29 176.366,48 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ήµου 06.00.0111.006 Ρεθύµνης

ΕΣΟ Α. Σύνολο. 163.490,97 10.575,78 174.066,75 182.157,29 176.366,48 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ήµου 06.00.0111.006 Ρεθύµνης Κωδικός Λογαριασµού ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (αριθµ. πρωτ.: 414/12-01-2015) Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων Αριθ. Αποφ: 43 Στην Αγία Βαρβάρα και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012 1 Γενικά Ο προϋπολογισµός του ήµου Καλαµάτας, οικονοµικού έτους 2012, συντάχθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε αρ. πρωτ. οικ.50698/2-12-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------------------- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ------------------- ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ------------------- Ι ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής ιεύθυνση : Τερψιχόρης 51 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας».

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ Συνεδρίαση. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 203/30-12-2014 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 Ε Σ Ο Δ Α 73 ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΠΟ ΔΝΦ 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 73.00.003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111.01 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 2.775,00 0111.02 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Κωδικός Αριθµός Προηγ.Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 52.462.224,08 30.908.752,10 49.953.895,62 0,00 06.00 ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα