Αριθμός 4441 Παρασκευή, 6 Αυγούστου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4441 Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2010 2533"

Transcript

1 Αριθμός 4441 Παρασκευή, 6 Αυγούστου Αριθμός 2679 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανακοίνωση Η ΡΥΘΜΙΣΤίΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) δέχεται Αιτήσεις νια Αγορά Υπηρεσιών για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα δώδεκα (12) μήνες από άτομα που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών, και πληρούν τα Περιγράμματα Εργασίας, όπως περιγράφονται mo κάτω: Αρ. Γνωστ. Αγορά Υπηρεσιών 5/2010 6/2010 Αρ. θέσεων Θέση 1 Λειτουργός Ενέργειας (Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας - Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή, Προμήθεια, Ανανεώσιμες Πηγές) (Αγορά Υπηρεσιών} 1 Λειτουργός Ενέργειας {Φυσικό Αέριο και Αλλα Καύσιμα) [Αγορά Υπηρεσιών] Oi ενδιαφερόμενο! καλούνται όπως υποβάλουν την Αίτηση τους (όλες οι υποχρεώσεις που αφορούν τους Φόρους και Κοινωνικές Ασφαλίσεις αναλαμβάνονται με ευθύνη του προσφέροντος τις υπηρεσίες) μέχρι τις 3/9/2010 και ώρα μ.μ. προσωπικά ή με Συστημένο Ταχυδρομείο, αναγράφοντας στο πάνω αριστερό μέρος του φακέλου τον αριθμό γνωστοποίησης καθώς και τη Θέση για την οποία ενδιαφέροντα!, με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά ως ακολούθως: Πρόεδρο Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Τ. Ο , 1305 Λευκωσία Για περισσότερες πληροφορίες, Περιγράμματα Εργασίας και Έντυπο Αίτησης για Αγορά Υπηρεσιών αποτείνεστε στο διαδίκτυο ή στα γραφεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, Μέγαρο Ιακωβίδη, 3ος Οροφος, 1080 Λευκωσία, τηλ ή φαξ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info cera. org. cy. Αιτήσεις που θα λαμβάνοντα) μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν Θα λαμβάνονται υπόψη, εκτός από αυτές που θα ταχυδρομηθούν συστημένες και θα έχουν σφραγίδα του ταχυδρομείου με ημερομηνία μέχρι τις 3/9/2010. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων και της πείρας που αναφέρονται στα σχετικά Περιγράμματα Εργασίας και Έντυπο Προσφορών.

2 2534 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 ΑριΒμός 2680 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΟ.ΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΚΑΎΣΙΜΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΌ ΑΈΡΙΟ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ σύμφωνα με την απόφααη που έλαβαν με αριθμό 465/2010, ημερομηνίας 29/7/2010 και θέμα "Ασφάλεια εφοδιασμού Ηλεκτρικής Ενέργειας - Επιβολή Υποχρέωσης διατήρησης ελάχιστων αποθεμάτων εναλλακτικού καυσίμου στις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που έχουν ως καύσιμο το Φυσικό Αέριο" και αφού έλαβαν υπόψη ο τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του κα! β τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του και β τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου Έκδοση Αδειών Κανονισμούς (Κ.Δ.Π 538/2004 & Κ.Δ.Π 298/2006) διατυπώνουν πρόταση ενσωμάτωσης πρόνοιας για υποχρεωτική διατήρηση αποθεμάτων εναλλακπκού καυσίμου στις Αδειες Λειτουργίας και Παραγωγής Ηλεκτρισμού όλων εκείνων των Μονάδων που έχουν ως καύσιμο το φυσικό αέριο. Η πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού των Καταναλωτών με ηλεκτρική ενέργεια. Οι λόγοι για τους οποίους τσ Μέλη της ΡΑΕΚ διατυπώνουν την πρόταση οφείλονται: ο Στην Οδηγία του Υπουργού Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού ημερομηνίας 3 Πζ Μαρτίου 2006 {ΚΔΠ 115/2006) για χρήση του Φυσικού Αερίου ως την πρωτογενή πηγή ενέργειας για όλες τις επόμενες αξιόλογης δυναμικότητας μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού με συμβατικά καύσίμα που θα αδειοδοτηθούν από τη ΡΑΕΚ» Στο γεγονός ότι από την πιο πάνω απόφαση προκύπτει το συμπέρασμα ότι η ασφάλεια εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενεργεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια εφοδιασμού σε φυσικό αέριο β β β β Στο γεγονός ότι το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου της Κύπρου θα έχει μόνο ένα σημείο εισόδου, το Τερματικό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στο Βασιλικό Στην ανάλυση για τον υπολογισμό ημερών αποθήκευσης εναίλοκτκού KOUO^JDU σε σταθμούς ηλεκιροπαραγωγής με καύσρο φυσκό αέρα στην Κύπρο όπως αυτή φαίνεται σε σχετική μελέτη που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Στην καταρχήν εκτίμηση των σχετικών κινδύνων στην αλυσίδα τροφοδοσίας φυσικού αερίου στην Κύπρο Στην ανάγκη διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με τους κινδύνους διακοπής της ομαλής παράδοσης φυσικού αερίου με τρόπο που να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία των Μονάδων Ηλεκτροπαραγωγής Τα Μέλη της ΡΑΕΚ λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια και η αξιοπιστία εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια είναι υψίστης σημασίας και θα πρέπει νσ διατηρείται πάντα σε υψηλό επίπεδο, ΑΠΟΦΆΣΙΣΑΝ την επιβολή ως ελάχιστης υποχρέωσης για όλους τους Παραγωγούς, τη διατήρηση αποθεμάτων εναλλακτικού καυσίμου σε όλες τις Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής που έχουν ως καύσιμο το φυσικό αέρϊο, ικανών να διατηρήσουν παραγωγή τουλάχιστον οκτώ (8) ημερών στο μένιατο της ισχύος κάθε Μονάδας, όπως αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση φυσικού αερίου. Η απόφαση της ΡΑΕΚ θα υλοποιηθεί με τροποποίηση των σχετικών υφιστάμενων αδειών σύμφωνα με τη διαδικασία της τροποποίησης άδειας όπως προβλέπεται στον Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση Αδειών Κανονισμό Αρθρο 12 και στον Περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Έκδοση Αδειών Κανονισμό Αρθρο 10. ΚαλείτΟ! οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος όπως υποβάλει στη ΡΑΕΚ παραστάσεις ή ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρότασης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Αριθμός 2681 Ο ΠΕΡ! ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ! Αναφορικά με τον MICHALE MATHEW, Χρίστου Μαστρή 13, 4549 Παλώδια, Λεμεσός και τώρα σε άγνωστη διαμονή. ΔηλοποιεΙται η κατάσχεση του αυτοκινήτου LAND ROVER FREEL.ANDER με αριθμό αλλοδαπής εγνραφής X866RGT, το οποίο υπόκειται σε Δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 104 του Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94 (!) / Ο MICHALE MATHEW, τελώνισε το πιο πάνω αυτοκίνητο χωρίς να καταβάλει τους απαιτούμενους δασμούς και φόρους με βάση τους περί Προσωρινής Εισαγωγής (Ιδιωτικά Οχήματα και Αεροσκάφη) Κανονισμούς του 2004, αφού ανέλαβε γραπτή υποχρέωση στο έντυπο Τελ.104 αρ και ημερ. 23/1/200Β, όπως εξάξει το πιο πάνω αυτοκίνητο κατά την αναχώρηση του ή πριν τις 12/5/2008. Το πιο πάνω όχημα κατασχέθηκε ατη Λεμεσό στις 12/4/2010 και δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίηαης κατάσχεσης για το λόγο ότι η πιο πάνω δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση της και είναι άγνωστη η παρούσα διαμονή της. Ο φάκελος κατάσχεσης 21/10 του Τελωνείου Λεμεσού είναι σχετικός, Χρ. Χ"Χριστοδούλου Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων Αριθμός 2682 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ! 1 ΚΑΙ 2) ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ Αναφορικά με τον ANDREA MOUSKOVIA από KOKKINIAS 19, LARNACA και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου μάρκας BMW 540) με Αρ. Εγγραφής LXD121-GP το οποίο υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 104 του Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου 94(1)/2004. Ο ANDREAS MOUSKOVIAS τελώνισε το πιο πάνω αυτοκίνητο από το Τελωνείο Λεμεσού χωρίς να καταβάλει τους απαιτούμενους δασμούς και φόρους με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 558 και 562 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/1993, αφού ανέλαβε γραπτή υποχρέωση στο έντυπο Τελ.104 με Αριθμό και ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου 2008 μεταξύ άλλων, όπως εξάγει το πιο πάνω αυτοκίνητο κατά την αναχώρηση του από την Κύπρο πριν από την 11η Μαρτίου Σε άγνωστη ημερομηνία ο ANDREAS MOUSKOVIAS αναχώρησε από την Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς προηγουμένως νσ εξάγει ή να διευθετήσει τελωνειακό το πιο πάνω όχημα, το οποίο κατασχέθηκε από τις Τελωνειακές Αρχές την 28 η Απριλίου Ο πω πάνω αναφερόμενος δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του και η παρούσα διαμονή του είναι άγνωστη. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης Τελωνείου Λάρνακας με Αύξοντα Αριθμό 79/10. (Χρ, Χατζηχριστοδούλου) για Αναπληρωτή Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων Αριθμός 2683 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιατηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως Ξ009. Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2009, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 6 Αυγούστου 2010, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών 100,000,000 αξίες της εταιρείας ITTL Trade Tourist & Leisure Park Pic.

4 2536 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 Αριθμός 2684 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟί ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡί 2000 Απόφαση ΕΠΑ: 40/2010 Αρ. Φακέλου Κοινοποίηση εξαγοράς από την εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας & Σία Λτδ του 50% της εταιρείας Δημητριάδης & Παπαέλληνας Λτδ μέσω της απόκτησης του συνολικοί) μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Σοφοκλής Δημητριάδης & Υιός Λτδ Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καρααλή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. Λούκια Χριστοδοΰλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης; 28 Ιουλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης, αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 4/5/2010, αναφορικά με την εξαγορά από την εταιρεία Χ.Α. ΠαπαέλΛηνας & Σία Λτδ (στο εξής «ΧΑ Παπαέλληνας») του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Δημητριάδης & Παπαέλληνας Λτδ (στο εξής «Δημητριάδης & Παπαέλληνας») μέσω της απόκτησης του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Σοφοκλής Δημητριάδης & Υιός Λτδ (στο εξής «Δημητριάδης»). Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Α) Η εταιρεία Χ.Α. Πατταέλληνας, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη στην Κύπρο η οποία ασχολείται μέϋ~ω των θυγατρικών της με την εισαγωγή, διανομή και διάθεση καλλυντικών και φαρμάκων στην Κυπριακή αγορά. Β) Η εταιρεία Σοφοκλής Δημητριάδης, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη στην Κύπρο η οποία ασχολείται με τη διανομή φαρμάκων Novartis μέσω της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο (με ποσοστό 50%) στην εταιρεία Δημητριάδης & Παπαέλληνας. Δραστηριοποιείται παράλληλα και στην εμπορία ζαχαρίνης. Γ) Η εταιρεία Δημητριάδης & Παπαέλληνας είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο και αποτελεί κοινοπραξία των εταιρειών Χ.Α. Πσπαέλληνας και Δημητριάδης, η οποία δημιουργήθηκε το 1997, με σκοπό την εισαγωγή και διανομή των φαρμακευτικών προϊόντων της Novartis Pharma Inc. Για τη διανομή των προϊόντων που πωλούνται στον ιδιωτικό τομέα, η εν λόγω εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία με την εταιρεία CAP PharmacyLine LTD που αποτελεί κέντρο διανομής το οποίο ανήκει στην Χ.Α. Παπαέλληνας. Η διανομή των φαρμάκων που πωλούνται στο δημόσιο τομέα γίνεται από την ίδια την εταιρεία Δημητριάδης & Παπαέλληνας. Επιπρόσθετα, η Δημητριάδης & Παπαέλληνας παρέχει και κάποιες άλλες υπηρεσίες στη Novartis Phaima Inc όπως τεχνική υποστήριξη. Η προτεινόμενη συγκέντρωση κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 4/5/2010, μετά από επιστολή της Υπηρεσίας προς τους υπόχρεους προς κοινοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί {στο εξής ο «Νόμος») και πραγματοποιείται στη βάση απόφασης που λήφθηκε από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας ημερομηνίας 17/2/2010. Η Υπηρεσία, με σχετική επιστολή της με ημερομηνία 25/5/2010 ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, ενώ το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε οτην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 4/6/2010, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13(3) του Νόμου. Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 111 του Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της Επιτροπής στις 9/6/2010. Η Υπηρεσία της Επιτροπής διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 24/6/2010 προς την Επιτροπή, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το ουμβατό ή μη της παρούσας συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 30/6/2010 μετά οπό μελέτη της έκθεσης της Υπηρεσίας, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλο τα στοιχεία ττου περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπό το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Ουσιαστικό στοιχείο γιο την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η -έννοια της συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ΟΤΪ η παρούσα πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1 )(β) του Νόμου, καθότι η Χ.Α. Πατταέλληνας αποκτά το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Δημητριάδης. Επομένως, η Χ.Α. Παπαέλληνας αποκτά τον αποκλειστικό έλεγχο των εταιρειών Δημητριάδης και Δημητριάδης & Παπαέλληνας. Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπίστωνε! ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωση είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από συτές τα ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων οπό τη διάθεση κα! προσφορά υπηρεσιών, στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβαίνε! τα ευρώ. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Επιτροπή καθόρισε ως σχετική αγορά στην παρούσα συγκέντρωση την εισαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην εν λόγω σχετική αγορά υπάρχει επικάλυψη των δραστηριοτήτων των εταιρειών Χ.Α. Παπαέλληνας και Δημητριάδης & Παπαέλληνας σε οριζόντιο επίπεδο. Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης διαπίστωσε ότι το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των εμπλεκομένων επιχειρήσεων ξεπερνά το 15% που ορίζει ο Νόμος ούτως ώστε μια σχετική αγορά να αποτελεί επηρεαζόμενη. Στη βάση του ορισμού αυτού η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συγκέντρωσης λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του Νόμου και συγκεκριμένα τη δομή και λειτουργία της επηρεαζόμενης αγοράς, τη θέση στην αγορά των συμετεχουσών επιχειρήσεων καθώς και την οικονομική τους δύναμη, τους φραγμούς εισόδου, τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας, τις τάσσεις προσφοράς και ζήτησης και τα συμφέροντα των καταναλωτών. Στη βάση των πιο πάνω, η Επιτροπή έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι στην προτεινόμενη συγκέντρωση η δομή της αγοράς αλλά και το ισοζύγιο δυνάμεων των παιχτών της αγοράς, δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά με την μεταβολή του ελέγχου της εταιρείας Δημητριάδης & Παπαέλληνας από κοινό σε αποκλειστικό έλεγχο. Με γνώμονα τα πραγματικό και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και επομένως, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Κωστάκης Χριστόφορου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

6 Β 2538 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡίΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 Αριθμός 2685 Αλληλεγγύη, Πρόοδος, Ευημερία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αριθμός πρόσκλησης: Αρ. 3 Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (α) την Απόφαση με αριθμό 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23 ης Μαΐου 2007, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών», (β) την Απόφαση της Επιτροπής με αριθμό 2008/22/ΕΚ της 19 πς Δεκεμβρίου 2007 για την θέσπιαη των κανόνων ε φαρμογής της Απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών», όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών, τους κανόνες yta τη διοικητική και χρηματοοίκονομική διαχείριση κα: την επιλεξιμότητα των δαπανών για έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο, (γ) την Απόφαση 2009/533/ΕΚ της 9 ης Ιουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2008/22/ΕΚ των εφαρμοστικών κανόνων, (δ) τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ και ημερ. 26/11/2008 κα( αρ και ημερ.01/07/2009, (ε) την Απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ με αριθμό Ε(2009)7Β97 και ημερομηνία 3/11/2009 με την οποία εγκρίθηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα του Η Υπηρεσία Ασύλου, προβαίνει στην προκήρυξη πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων Ι. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προγραμματική περίοδο , και συγκεκριμένα το ετήσιο πρόγραμμα Σημειώνεται ότι επιπρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τις δράσεις που προκηρύσσονται καθώς και άλλα πληροφοριακά έγγραφα όπως π.χ. οι Κανόνες Επιλεξιμότητας των Δαπανών του Ταμείου θα διατίθενται στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου {www.moi.gov.cy/asyium) και της Υπεύθυνης Αρχής (www.moi.gov.cy/solidantyfunds}. Ομάδες - Στόχοι τις οποίες καλύπτουν οι ενέργειες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων είναι: 1. Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας (Πρόσφυγες, Ατομα με συμπληρωματική Προστασία) 2. Αιτητές Ασύλου II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Δράση είναι κάθε ενέργεια που εντάσσεται στις επιλέξιμες κατηγορίες δράσεων και έχει λειτουργική και διαχειριστική αυτοτέλεια, συγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, εφικτούς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα. Η Υπηρεσία Ασύλου, ως Εξουσιοδοτημένη Αρχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, απευθύνει πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια των παρακάτω επιλέξιμων κατηγοριών δράσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων που αφορούν: Α. Όροι υποδοχής και διαδικασίες παροχής ασύλου: 1. Παροχή Νομικής Συνδρομής (ουνδρομή σε νομικά διαβήματα). Β. Ένταξη στις κοινωνίες των κρατών μελών των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και των μελών της οικογένειας τους: 1. Μέτρα που επικεντρώνονται στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την αναγνώριση ειδικοτήτων και διπλωμάτων.

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές προτεραιότητες, η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την Κύπρο, για την παρούσα πρόσκληση αποβλέπει στην υλοποίηση των ακόλουθων γενικών στόχων : Βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται σε αιτητές ασύλου. β Βελτίωση της ικανότητας για ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Κυπριακή κοινωνία. Για το εθνίκό πρόγραμμα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων γ(α το ετήσιο πρόγραμμα 2009, επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση είναι αποκλειστικά δράσεις των κατηγοριών που καθορίζονται στο κεφάλαιο II και III της παρούσας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, βάσει των απαιτήσεων που καθορίζονται στα έγγραφα της πρόσκλησης. Οι δράσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν πρακτική χρησιμότητα και να παράγουν απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Σημειώνεται ότι οι δράσεις θα πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. III. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2009 Οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, είναι: (α) Προτεραιότητα 1: Εφαρμογή των αρχών και μέτρων που ορίζει η Ε.Ε. στον τομέα του ασύλου συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται με την ένταξη. (β) Προτεραιότητα 2: Ανάπτυξη εργαλείων αναφοράς και μεθόδων αξιολόγησης για την εκτίμηση και τη βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών εξέτασης και ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης σε μια προσπάθεια ανταπόκρισης στις προκλήσεις που συνεπάγεται ενδυνάμωση της πρακτικής αυνεργασίας με άλλα κράτη μέλη. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ - ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΑΒΗΜΑΤΑ Το κόστος που έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του ετήσιου προγράμματος 2009 για τη δράση της κατηγορίας Α είναι Η δράση που αφορά την Κατηγορία Α είναι η ακόλουθη: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 2009 ~~~ ~~~~ " Δράση [Αρ.1] - (Προτεραιότητα 1- Δράση D1 του Ετήσιου Προγράμματος 2009) ^ Τίτλος δράσης Παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας και νομικής αρωγής σε αιτητές ασύλου Γενική Περιγραφή Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος για παροχή νομικής βοήθειας και νομικής αρωγής σε απητές ασύλου από δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους όπως εκάστοτε ισχύει στον Περί Προσφύγων Νόμο. Στόχοι Να προσφέρει στους αιτητές ασύλου δωρεάν νομική βοήθεια και νομική αρωγή κατά την διάρκεια των διαδικασιών ασύλου Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης: Η δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο του 2009) Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης: Οκτώβριος 2010 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/06/2011 Σημειώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης και για τις επόμενες προγραμματικές περιόδους. Διαθέσιμος Προϋπολογισμός Εκτιμώμενο κόστος:

8 2540 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟίΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ. Το κόστος που έχει συμπεριληφθεί οτον προϋπολογισμό του ετήσιου προγράμματος 2009 για την δράση της Κατηγορίας Β είναι: 'ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 2009 " Δράση [Αρ.2] - (Προτεραιότητα 1- Δράση F2 του Ετήσιου Προγράμματος 2009) Τίτλος δράσης Προγράμματα Επαγγελματικής κατάρτισης για δικαιούχους διεθνούς προστασίας Γενική Περιγραφή Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Στόχοι Η διευκόλυνση της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Κυπριακή κοινωνία με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης: Η δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο του 2009 Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης: Οκτώβριος 2010 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/06/2011 Σημειώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης και για τις επόμενες προγραμματικές περιόδους. Διαθέσιμος Προϋπολογισμός Εκτιμώμενο κόστος: IV. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Η οικονομική συνδρομή που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων δεν υπερβαίνει το 75% του συνολικού κόστους κάθε δράσης. Το υπόλοιπο του συνολικού κόστους καλύπτεται από εθνικούς πόρους {25%). Οι πληρωμές θα γίνονται από την Υπηρεσία Ασύλου προς τον τελικό δικαιούχο σε τρία στάδια ως ακολούθως: Προκαταβολή, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο 30% του συνολικού ποσού της δράσης, με την προσκόμιση ισόποσης τραπεζικής εγγύησης, η οποία θα ισχύει μέχρι και έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της δράσης. Η τραπεζική εγγύηση καταβάλλεται ως επισυναπτόμενο έγγραφο της Συμφωνίας Επιδότησης. Ενδιάμεση Πληρωμή, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο 30% του συνολικού ποσού της δράσης. Θα καταβάλλεται όταν οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και εξοφληθεί και υποβληθεί μέσω της Τριμηνιαίας Έκθεσης Αναφοράς της δράσης ανέλθουν σε ποσοστό 70% του ποσού που έχει πληρωθεί ως προκαταβολή στον Τελικό Δικαιούχο για τη συγκεκριμένη δράση, δηλαδή σε ποσοστό 21% του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης. Τελική Πληρωμή, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο 40% του συνολικού ποσού της δράσης. Καταβάλλεται εφόσον ο Τελικός Δικαιούχος υποβάλει την Έκθεση Ολοκλήρωσης Δράσης, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία Ασύλου. Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό που έχει δαπανηθεί για τη δράση δεν φτάνει το 100% του ποσού που είχε προϋπολογισθεί για την εν λόγω δράση, το ποσό της τελικής πληρωμής περιορίζεται στη διαφορά του συνολικού ποσού των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και των ποσών της προκαταβολής και ενδιάμεσης πληρωμής που έχουν εισπραχθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης. Νοείται ότι, ο Τελικός Δικαιούχος προχωρά στην επιστροφή τυχόν ποσού που έχει παραμείνει αδαπάνητο οε σχέση με το ποσό της προκαταβολής ή/και ενδιάμεσης πληρωμής. Η Εγγύηση Προχρηματοδότησης πρέπει να καλύπτει το 30% του ποσού που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και την Κυπριακή Δημοκρατία. Τόσο η τραπεζική εγγύηση όσο και η βεβαίωση τραπεζικής εγγύησης πρέπει να εκδίδονται από τράπεζα ή άλλο εγκεκριμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα που να είναι εγκατεστημένο σε ένα από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Τονίζεται ότι αν ο Τελικός Δικαιούχος έχει αρνηθεί ή παραλείψει να εκπληρώσει ή δεν έχει εκπληρώσει και/ ή έχει παραβιάσει οποιοδήποτε όρο της Συμφωνίας Επιδότησης, η Εξουσιοδοτημένη Αρχή δύναται να προχωρήσει σε κατάσχεση της εγγυητικής. Ο δικαιούχος πρέπει να καταχωρεί τις δαπάνες που καταβάλλονται για την υλοποίηση της δράσης ατο λογιστικό του σύστημα σε ξεχωριστή λογιστική κωδικοποίηση όλων των συναλλαγών που έχουν σχέση με τη δράση. Έλεγχος της υλοποίησης της δράσης και της επιλεξιμότητας των δαπανών θα γίνεται με Τριμηνιαίες Εκθέσεις Αναφοράς της δράσης, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία ο τελικός δικαιούχος θα αποστέλλει στην Υπηρεσία Ασύλου. Ακολουθούν έλεγχοι τόσο από την Υπηρεσία Ασύλου, όσο και από την Υπεύθυνη Αρχή και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Ο τελικός δικαιούχος θα πρέπει να έχει στη διάθεση των ελεγκτών όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, λογιστικά βιβλία και καταστάσεις, κτλ., είτε πιστοποιημένα αντίγραφα των πρωτοτύπων που σχετίζονται με τη Συμφωνία Επιδότησης, Επίσης ο τελικός δικαιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιτρέπει σε προσωπικό της Υπεύθυνης Αρχής, της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Πιστοποίησης, της Αρχής Ελέγχου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε τοποθεσίες και κτίρια όπου υλοποιείται η δράση, καθώς και σε όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των ελέγχων.

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η Υπηρεσία Ασύλου διατηρεί το δικαίωμα για αναατολή της πληρωμής σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, ειδοποιώντας τον τελικό δικαιούχο ότι η αίτηση του για καταβολή προκαταρολής/ ενδιάμεσης/ τελικής πληρωμής δε μπορεί να εκπληρωθεί, είτε επειδή δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της Συμφωνίας Επιδότησης, είτε επειδή τα κατάλληλα υποστηρικτικά έγγραφα δεν έχουν παρουσιαστεί, είτε επειδή υπάρχει η υποψία ότι ορισμένες από τις δαπάνες που δηλώνονται στις Τριμηνιαίες Εκθέσεις Αναφοράς δεν είναι επιλέξιμες και γι' αυτό διεξάγονται επιπρόσθετοι έλεγχοι. Η Υπηρεσία Ασύλου ενημερώνει γραπτώς τον τελικό δικαιούχο για τέτοιες περιπτώσεις αναστολής. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που υπογραφούν δύο ή περισσότερες Συμφωνίες με τον ίδιο τελικό δικαιούχο κάτω από την ίδια πρόσκληση, θα διασφαλίζεται ότι στους αντίστοιχους προβλεπόμενους προϋπολογισμούς δε θα υπάρχουν επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες επαναλαμβάνονται ή επικαλύπτονται ώστε να αποφεύγονται δίπλες πληρωμές για την ίδια επιλέξιμη δαπάνη. V. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣϊΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΑΡΧΗ Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και τα συνημμένα έγγραφα (Παραρτήματα 1-13) θα διατίθενται από τους αρμόδιους λειτουργούς της Υπηρεσίας Ασύλου στα σημεία επικοινωνίας που εμφανίζονται πιο κάτω {σημείο XI!), αλλά και μέσω της ιστασελίδας της Υπεύθυνης Αρχής {www.moi.gov.cy/solidarityfunds) και της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Ασύλου fwww.moi.qov.cv/asyium). Από τους ενδιαφερόμενους που παραλαμβάνουν τα εν λόγω έγγραφα με οποιοδήποτε τρόπο, θα ζητηθεί να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν στην Υπηρεσία Ασύλου σχετικό έντυπο με τα στοιχεία τους {πχ. επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, emais, κα.) έτσι ώστε η Υπηρεσία Ασύλου να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τα έγγραφα, σε περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα, πληροφορίες ή διευκρινήσεις (παρ. βλ. σημείο Χ για περαιτέρω λεπτομέρειες). VI. ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Για την υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να συμπληρωθεί το Δελτίο Υποβολής Πρότασης (ΔΥΠ). Για τη διευκόλυνση της συμπλήρωσης του Δελτίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο οχετικός Οδηγός. Προτάσεις που θα υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου Δελτίου Υποβολής Πρότασης θα απορρίπτονται. Το Δελτίο Υποβολής Πρότασης πρέπει να υποβληθεί συνοδευόμενο από την επιστολή Αίτησης Υποβολής Πρότασης. VII. ΠΡΟΘΕΣΜίΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Οι προτάσεις, οι οττοίες πρέπει να είναι εντός σφραγισμένου φακέλου, θα πρέπει να υποβληθούν στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ασύλου το αργότερο μέχρι την 15/9/2010 και ώρα π.μ. έναντι απόδειξης παράδοσης στην πιο κάτω διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου Λεωφόρος Αρχ, Μακαρίου Hi, αρ. 70, "AFEMIA HOUSE", 6^ όροφος, 1077, Λευκωσία. Σημεία επαφής: Διοικητικοί Λειτουργοί: Έλενα Χατζήγεωργίου, τηλ , , Φαξ: , Ηλεκτρ. Ταχ.: Έλενα Χαραλάμπους, τηλ , , Φαξ: , Ηλεκτρ. Ταχ.: VIII. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Τελικοί Δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο νομικές οντότητες. Πιο συγκεκριμένα, τελικοί δικαιούχοι μπορούν να είναι Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ), εθνικές, επαρχιακές και τοπικές αρχές, άλλοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ιδιωτικές ή δημόσιες εταιρείες ή διεθνείς οργανισμοί μεμονωμένα ή σε συνεργασία (κοινοπραξία). Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Τελικού Δικαιούχου καθώς και οδηγίες προς τους τελικούς δικαιούχους για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και την Κυπριακή Δημοκρατία διατίθενται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου ή/και της Υπεύθυνης Αρχής. Επίσης διατίθεται έγγραφο στο οποίο περιέχονται κατευθυντήριες γραμμές όαο αφορά την πληροφόρηση και δημοσιότητα. Σημειώνεται ότι ο Τελικός Δικαιούχος μπορεί να συνεργαστεί με εταίρο στην υλοποίηση της δράσης, τα στοιχεία του ο ποίου, ο ρόλος του και η σχέση του με τον τελικό δικαιούχο θα περιλαμβάνονται στο Δελτίο Υποβολής Πρότασης. Το νομικό πλαίσιο και η αχέση του Τελικού Δικαιούχου με τους εταίρους πρέπει να καθορίζονται μέσω συμβολαίου ή συμφωνίας πλήρως υπογραμμένων από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Η Συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλόμενων καθώς και τον νόμιμο εκπρόσωπο της συνεργασίας (ο οποίος πρέπει απαραιτήτως να

10 2542 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 είναι ένα από τα μέλη της διοίκησης του υποψήφιου τελικού δικαιούχου) με πλήρη εξουσία διαχείρισης της συνεργασίας έναντι της Υπεύθυνης Αρχής. Επιπλέον, η συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τους εξής βασικούς όρους συνεργασίας καθώς κα! τα καθήκοντα των συμβαλλόμενων μερών ως πιο κάτω: Το ρόλο και τις αρμοδιότητες των συμβαλλόμενων μερών (π.χ. δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν και τα αναμενόμενα αποτελέσματα τους) Χρονική περίοδο της συνεργασίας, Χρηματοδοτική συνεισφορά τους στη δράση (χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για την «ανακατανομή» της κοινοτικής συνεισφοράς σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια), Στη συγκεκριμένη συμφωνία θα ήταν χρήσιμο να επισυνάπτονται και τα πιο κάτω στοιχεία τα οποία θεωρούνται προαιρετικά: Υποχρεώσεις του τελικού δικαιούχου σε σχέση με τις πληρωμές προς τους εταίρους Οποιοιδήποτε άλλοι όροι αναφορικά με τη συμμετοχή των εταίρων. Επιπλέον, ο Τελικός Δικαιούχος δύναται να συνεργαστεί με υπεργολάβο για την υλοποίηση της δράσης (για υπεργολάβο βλ. σημείο Συμβάσεις υπεργολαβίας, Παράρτημα 11 των εφαρμοστικών κανόνων του Ταμείου), τα στοϊχεία και ο ρόλος του οποίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο Δελτίο Υποβολής Πρότασης. Σημειώνεται ότι το ποσοστό υπεργολαβίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% των άμεσων συνολικών επιλέξιμων δαπανών της δράσης. Περαιτέρω διευκρινήσεις για τους τελικούς δικαιούχους που δικαιούνται να συμμετέχουν στην πρόσκληση υποβολής πρότασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα της Υπεύθυνης Αρχής ή την ίστοσελίοα της Υπηρεσίας Ασύλου καθώς και από τους αρμόδιους λειτουργούς. IX. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της πρότασης θα πρέπει να υποβληθούν στα Ελληνικά ή Αγγλικά τα πρόσθετα έγγραφα ή δικαιολογητικά που απαιτούνται στο Δελτίο Υποβολής Πρότασης. Χ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑ! ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Το Δελτίο Υποβολής Πρότασης, η Αίτηση Υποβολής Πρότασης και ο οδηγός Συμπλήρωσης Δελτίου Υποβολής Πρότασης πρέπει να παραληφθούν σε ηλεκτρονική μορφή με ευθύνη του ενδιαφερομένου, είτε ιδιοχείρως από αυτόν ή εκπρόσωπο του από τους Αρμόδιους Λειτουργούς της Υπηρεσίας Ασύλου, θα ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους να συμπληρώνουν ειδικό έντυπο με τα στοιχεία τους (βλέπε Παράρτημα 13). Το Δελτίο Υποβολής Πρότασης πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικώς. Οι χειρόγραφες αιτήσεις απορρίπτονται. Το ΔΥΠ πρέπει να υποβάλλεται σε δυο (2) αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα φωτοαντίγραφο), συνοδευόμενα από την επιστολή Αίτησης Υποβολής Πρότασης (1). Όλες ο* υποβληθείσες προτάσεις θα πρέπει να είναι δεμένες και με αρίθμηση σελίδων. Ο φάκελος που θα υποβληθεί η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει και σε ψηφιακή μορφή το Δελτίο Υποβολής Πρότασης (CD), (βλ. Σημείο V) Κάθε υποβαλλόμενη πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει σε έντυπη μορφή στην ελληνική γλώσσα ή αγγλική γλώσσα: «Την Αίτηση Υποβολής Πρότασης (Παράρτημα 3), ο Το τυποποιημένο Δελτίο Υποβολής Πρότασης (Παράρτημα 1), δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) και υπεύθυνη δήλωση από τον αιτούντα, δεόντως συμπληρωμένη κα! υπογεγραμμένη (επισυνάπτεται στο εν λόγω Δελτίο). e Τα συνοδευόμενα έγγραφα (όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, του Δελτίου Υποβολής Πρότασης (Παράρτημα 1), "Κατάλογος Επισυναπτόμενων Εγγράφων»). Ο δυνητικός Τελικός Δικαιούχος υποβάλει την πρόταση (πρωτότυπο και αντίτυπο) σε σφραγισμένο φάκελο. Σημειώστε εξωτερικά στον φάκελο που θα υποβληθεί η πρόταση: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕίΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, τον αριθμό προκήρυξης της πρότασης και τίτλο δράσης. Στον δυνητικό Τελικό Δικαιούχο εκδίδεται Δελτίο παραλαβής στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία, ώρα παραλαβής και αριθμός πρωτοκόλλησης- αντίγραφο αυτού καταχωρείται στους αντίστοιχους φακέλους της Υπηρεσίας Ασύλου. Οι φάκελοι με τις προτάσεις ανοίγοντα* μετά τη λήξη της προθεσμίας που αναγράφεται στην πρόσκληση υποβολής πρότασης από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Ο κάθε αιτούμενος φορέας δύναται να υποβάλλει μόνο μια πρόταση για κάθε δράση. Σε περίπτωση που για την ίδια δράση υποβληθούν προτάσεις από δύο ή περισσότερους οργανισμούς οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο συγκρότημα εταιρειών τότε θα πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για κάθε ενδιαφερόμενο φορέα (και όχι οι ενοποιημένες καταστάσεις του συγκροτήματος (group accounts) στο οποίο ανήκουν) προκειμένου να αποδεικνύεται ή νομική τους οντότητα. Οι προτάσεις δεν πρέπει να επικαλύπτονται με οποιοδήποτε τρόπο με δράσεις που έχουν εγκριθεί είτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, είτε από άλλα εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα ή να χρηματοδοτούνται από Κοινοτικά Κονδύλια.

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Β 2543 XI. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Την αξιολόγηση των προτάσεων αναλαμβάνει να φέρε! εις πέρας η Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ασύλου. Η Επιτροπή προβαίνει σε άνοιγμα των φακέλων των προτάσεων μετά τη λήξη της προθεσμίας της πρόσκλησης υποβολής πρότασης στην παρουσία όλων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και προβαίνει σε αμερόληπτη αξιολόγηση τους με βάση τα κριτήρια της πρόσκλησης. Η διαδικασία επιλογής των προτάσεων πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Τα σταδία σύμφωνα με τα οποία αξιολογείται η πρόταση είναι: 1" Στάδιο: Αποδοχή νομιμότητας και κανονικότητας της δράσης (Κριτήρια Επιλεξιμότητας). Περιλαμβάνει δύο ομάδες κριτηρίων που αποσκοπούν στο να ελέγξουν: Α. Το παραδεκτό της πρότααης. Β. Κριτήρια Επιλεξιμόππας (αποδεκτό της πρότασης). 2 Στάδιο: Εξέταση των Κριτηρίων Επιλογής, Περιλαμβάνει τρεις ομάδες κριτηρίων που αποσκοπούν στο να ελέγξουν: Γ. Την πληρότητα της δράσης. Δ. Την ωριμότητα της δράσης. Ε. Τη σκοπιμότητα (οικονομική βιωσιμότητα και κοινωνικό όφελος) της δράσης. Οι πιο πάνω πέντε ομάδες κριτηρίων εξειδικεύονται στο Πρότυπο Φύλλο Αξιολόγησης. Στο 1ο Στάδιο, ο τρόπος βαθμολόγησης είναι δυαδικός (ΝΑΙ/ΟΧ!) για όλα τα κριτήρια και τις προτάσεις. Τα κριτήρια στο εν λόγω στάδιο αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού. Αυτό σημαίνει ότι εάν το αποτέλεσμα κάποιου κριτηρίου που εξετάζεται κατά το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης έχει αποτέλεσμα (ΟΧ!) λόγω του ότι δεν τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, τότε αυτό θα οδηγήσει στον αποκλεισμό/ στην άμεση απόρριψη της πρότασης. Συγκεκριμένα, τα έγγραφα τα οποία αποτελούν κριτήριο άμεσης απόρριψης αν δεν υποβληθούν, είναι τα ακόλουθα: Το καταστατικό/ ιδρυτική πράξη του αιτούμενου φορέα ή Πιστοποιητικό Εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου ή άλλου Κράτους Μέλους (δεν απαιτείται εάν πρόκειται για δημόσια υπηρεσία), Εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για τα δύο προηγούμενα έτη με βάση το τρέχον έτος (βλ. Τμήμα ΣΤ Δελτίου Υποβολής Πρότασης), Βεβαίωση τράπεζας ότι ο αιτούμενος φορέας μπορεί να ανταποκριθεί στην απαιτούμενη τραπεζική εγγύηση (σύμφωνα με το πρότυπο που επισυνάπτεται). Εξαίρεση για άμεση απόρριψη αποτελεί αριθμός συνοδευτικών έγγραφων που ο δυνητικός τελικός δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει με την υποβολή της πρότασης του στην Εξουσιοδοτημένη Αρχή. Τα συνοδευτικά αυτά έγγραφα αξιολογούνται στο κριτήριο Α2 του Φύλλου Αξιολόγησης (βλ. σημείο Α2 Οδηγού φύλλου Αξιολόγησης (Παράρτημα 10) για τα έγγραφα τα οποία είναι συνοδευτικά και δεν αποτελούν κριτήριο άμεσης απόρριψης). Επίσης, εκτός των άλλων, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους φορείς να διευκρινίσουν, να συμπληρώσουν ή να τεκμηριώσουν περαιτέρω τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία της πρότασης, όταν δε δίνονται ικανοποιητικά στοιχεία για να αξιολογηθεί μια δράση. Τα στοιχεία αυτά δεν πρέπεί να διαφοροποιούν το περιεχόμενο της υποβληθείσας πρότασης. Σημειώνεται ότι η πρόταση τίθεται σε αναστολή μέχρι την υποβολή των συνοδευτικών εγγράφων ή/και των επιπρόσθετων στοιχείων που έχουν ζητηθεί από την Επιτροπή με επίσημη επιστολή. Τα επιπρόσθετα στοιχεία θα πρέπει να υποβάλλονται από τον αιτούμενο φορέα στην Εξουσιοδοτημένη Αρχή μέσα σε διάστημα που θα καθορίζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης (η υποβολή των στοιχείων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες). Με την υποβολή των στοιχείων αυτών, η πρόταση θα επανέρχεται σε φάση αξιολόγησης, χωρίς να παραβιάζεται σε καμία περίπτωση η αρχή της ίσης μεταχείρισης των δυνητικών τελικών δικαιούχων. Εάν μια πρόταση πληροί όλα τα κριτήρια του πρώτου σταδίου, τότε μπορεί να περάσει στο δεύτερο στάδιο το οποίο εξέταζε: τα κριτήρια επιλογής. Η βαθμολογία των κριτηρίων του πρώτου σταδίου δε λαμβάνεται υπόψη στο τελικό σύνολο βαθμολόγησης μιας δράσης, εφόσον η θετική αξιολόγηση τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μετάβαση του στο δεύτερο στάδιο. Το 2 Στάδιο είναι αυτό που θα δώσει την συνολική βαθμολογία μιας πρότασης. Η βαθμολόγια του 2 Σταδίου ακολουθεί τον πολλαπλό τρόπο βαθμολόγησης ο οποίος βασίζεται στην Κλίμακα από το 1-5.

12 2544 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 Πα κάθε κριτήριο του 2 ύ " σταδίου υπάρχει συντελεστής βαρύτητας (βλ, Πρότυττο Φύλλο Αξιολόγησης). Το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας ανά κατηγορία κριτηρίων πρέπει να είναι 100. Ο τρόπος σύνθεσης των κριτηρίων είναι; γίνεται πολλαπλά σία σ μ ός του συντελεστή βαρύτητας ιτου υπάρχει στο εν λόγω κριτήριο με το βαθμό που έχει πάρει με βάση την Κλίμακα από 1 μέχρι 5. Πα να θεωρείται η αξιολόγηση μιας πρότασης θετική, πρέπει στις τρεις αυτές κατηγορίες του 2 " Σταδίου (α) Πληρότητα της δράσης, (β) Ωριμότητα της δράσης, (γ) Σκοπιμότητα της δράσης να υπάρχει συνολική βαθμολογία άνω του 50%. Εάν μια κατηγορία πάρει βαθμολογία κάτω του 50% τότε η αξιολόγηση της πρότασης θεωρείται αρνητική. Νοείται ότι για κάθε δράση επιλέγεται η πρόταση με την υψηλότερη βαθμολογία. Σημειώνεται ότι τι ερισσότερες από μία προτάσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές εάν το επιτρέπει ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της δράσης. Οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι ενημερώνονται άμεσα για το αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης. Σε περίπτωση που καμία πρόταση δεν μπορεί να ικανοποιήσει τα κριτήρια της Πρόσκλησης Υποβολής Πρότασης τότε υπάρχει το ενδεχόμενο επανάληψης της διαδικασίας. Στις περιπτώσεις όπου δυνητικός Δικαιούχος διαφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης θα μπορεί να υποβάλει, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης της Υπηρεσίας Ασύλου, ένσταση γραπτώς, στην οποία θα παραθέτει τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους διαφωνεί με την απόφαση επιλογής. Η ένσταση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Ασύλου και εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από άτομα της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Πιστοποίησης και της Υπεύθυνης Αρχής. Τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων είναι άτομα τα οποία δεν είχαν άμεσα εμπλακεί στην αρχική αξιολόγηση της συγκεκριμένης δράσης. Η συμφωνία επιδότησης θα υπογραφεί μετά από τη λήξη της περιόδου για υποβολή ενστάσεων (δηλ. μετά από 10 μέρες από την κοινοποίηση της Απόφασης του Τελικού Δικαιούχου, και εφόσον δεν υπάρχει οιανδήποτε ένσταση). Η Συμφωνία Επιδότησης, η οποία ουσιαστικά είναι η σύμβαση μεταξύ της Υπηρεσίας Ασύλου και των Τελικών Δικαιούχων αποστέλλεται υπογραμμένη με αποδεικτικό παραλαβής στον Τελικό Δικαιούχο. Ο Τελικός Δικαιούχος, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται από την Υπηρεσία Ασύλου σε επιστολή (με την οποία διαβιβάζεται η Συμφωνία Επιδότησης στον τελικό δικαιούχο), πρέπει με τη σειρά του να υπογράψει ότι αποδέχεται το περιεχόμενο της Συμφωνίας Επιδότησης και να την αποστείλει πίσω στην Υπηρεσία Ασύλου. Αναπόσπαστα μέρη της συμφωνίας αυτής θα αποτελούν το Δελτίο Υποβολής Πρότασης καθώς και οποιαδήποτε άλλα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα. XII. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους λειτουργούς, ως αναφέρονται πιο πάνω. Μπορείτε επίσης να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα της Ε.Ε. στο διαδίκτυο για πληροφορίες int/comm/justice_home/funding/refugee/funding καθώς και την ιστοσελίδα της Υπεύθυνης Αρχής και της Υπηρεσίας Ασύλου (www.moi.qov.cv/asylum). XII). ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΉΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Η Υπηρεσία Ασύλου δύναται μετά από έγκριση της Υπεύθυνης Αρχής να προβεί σε παράταση ή ανάκληση της ισχύος της παρούσας πρόσκλησης εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσης της. XIV. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠ/ΔΟΤΗΣΗΣ / ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ Νοείται ότι για δράσεις που προγραμματίζεται να συνεχιστούν και σε επόμενα ετήσια προγράμματα, υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης της Συμφωνίας Επιδότησης με τον Τελικό Δικαιούχο χωρίς επανάληψη της διαδικασίας Πρόσκλησης Υ ποβολής Προτάσεων, μέχρι και τρία (3) συνεχόμενα ετήσια προγράμματα, υπό τον όρο ότι αυτό αναφέρεται στην εν λόγω πρόσκληση υποβολής προτάσεων και εφόσον πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις: Τηρεί τους όρους που έχουν τεθεί στη Συμφωνία Επιδότησης της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Επιθυμεί την ανανέωση της Συμφωνίας και ο ίδιος ο τελικός δικαιούχος. Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ασύλου Επισυναπτόμενα έγγραφα με την πρόσκληση που θα μπορείτε να προμηθευτείτε από το διαδίκτυο στις ιστοσελίδες: της Υπεύθυνης Αρχής και της Υπηρεσίας Ασύλου - Δελτίο Υποβολής Πρότασης (Παράρτημα 1) Οδηγός Συμπλήρωσης Δελτίου Υποβολής Πρότασης (Παράρτημα 2) - Αίτηση Υποβολής Πρόταοης (Παράρτημα 3) - Έγγραφο με τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Τελικού Δικαιούχου (Παράρτημα 4) - Οδηγίες προς τους τελικούς δικαιούχους για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ και την ΚΔ (Παράρτημα 5) - Κατευθυντήριες γραμμές για την πληροφόρηση και την δημοσιότητα (Παράρτημα 6) - Πρότυπο Φύλλο Αξιολόγησης (Παράρτημα 7) Πρότυπο Έγγραφο Συμφωνίας Επιδότησης (Παράρτημα 8) - Οδηγός Επιλεξιμότητας ίίατίονών (Παράρτημα 9) - Οδηγός Συμπλήρωσης Φύλλου Αξιολόγησης (Παράρτημα 10) - Βεβαίωση Τραπεζικής εγγύησης (Παράρτημα 11) - Επιπρόσθετες Πληροφορίες (Παράρτημα 12) - Έντυπο Λήψης Εγγράφων Πρόσκλησης (Παράρτημα 13)

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Αριθμός 2686 α.α.: λ/ι 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 28 Ιουλίου Ξ010 Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από φυσικό πρόσωπα, εξαιρουμένων των μελών της Δημόσιας Υπηρεσίας και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, για να παρέχουν υπηρεσίες ως εισηγητές σε επιμορφωτικό προγράμματα/σεμινάρια Ανάπτυξης Διεύθυνσης, σε προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης. περιλαμβανομένων των προγραμμάτων που διοργανώνονται σε αυτό το επίπεδο στο πλαίσιο του Εκτάκτου Σχεδίου Επιμόρφωσης Ανέργων ή/και σε άλλους επιμέρους τομείς. Σημειώνεται ότι προγράμματα ενδέχεται να διοργανώνονται σε όλες τις επαρχίες. Ο κατάλογος των προγραμμάτων και θεμάτων αναθεωρείται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Κέντρου Παραγωγικότητας. Η παρούσα πρόσκληση αφορά εκδήλωση ενδιαφέροντος για διοργάνωση σειράς προγραμμάτων με τίτλο "Βασικές Δεξιότητες χρήσης του AutoCAD" (AuioCAD 2009 ή και πιο πρόσφατο), που θο διεξαχθούν καταρχήν στη Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα (Οκτώβρη - Νοέμβρη 2010) με πιθανότητα 6ιεξαγωγής τσυς και σε άλλες περιοχές σε μεταγενέστερο στάδιο. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εκτάκτου Σχεδίου Επιμόρφωσης Ανέργων, το οποίο αποτελεί σύμπραξη της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως Συντονιστή, του Κέντρου Παραγωγικότητας, του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου και του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποσκοπεί στην παροχή ευκαιριών επιμόρφωσης σε ανέργους που βρίσκονται χωρίς εργασία λόγω της παρατηρούμενης οικονομικής επιβράδυνσης, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους για παραγωγική επανένταξη τους στην απασχόληση. Το ΚΕΠΑ προτίθεται να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες όλων των Συνεργατών που πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται πιο κάτω, νοουμένου ότι η Σύμπραξη διαπιστώνει ότι συνεχίζει να υφίσταται η ανάγκη διοργάνωσης των προγραμμάτων αυτών με βάση τα στοιχεία για την ανεργία στην κάθε Επαρχία. Το κάθε πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί θα έχει μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων 12 άτομα, θα είναι διάρκειας 50 ωρών και 6α διεξάγεται τα πρωινά (08:30-14:00) από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Το περιεχόμενο του προγράμματος θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ενότητες οι οποίες πα ρ ου σι όζοντα ι στην ιστοσελίδα του Κέντρου Παραγωγικότητας. 2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής ή της Μηχανικής (σε οποιαδήποτε ειδικότητα). Β) Πείρα τουλάχιστον ενός έτους στη χρήση του AutoCAD. Γ) Πείρα ατη διδασκαλία του AuioCAD σε προγράμματα εγκεκριμένα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Δ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Ε) Δέσμευση για συνεργασία με Ίδρυμα Κατάρτισης, το οποίο διαθέτει αίθουσα διδασκαλίας με τα απαιτούμενα λογισμικά σχεδιαστικά προγράμματα και το οποίο έχει διοργανώσει προγράμματα AutoCAD, εγκεκριμένα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 3- ΑΜΟΙΒΗ Η ωριαία αμοιβή για τη διδασκαλία έχει καθοριστεί στα 38. Η αμοιβή για τα γενικά έξοδα διοργάνωσης του προγράμματος σε αίθουσα διδασκαλίας με τσ απαιτούμενα λογισμικά σχεδιαστικά προγράμματα, για τη γραφική ύλη και εκτύπωση σημειώσεων για τους συμμετέχοντες, έχει καθοριστεί στα 15 ανά ώρα διδασκαλίας. 4, ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο έντυπο αίτησης, που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Κέντρου Παραγωγικότητας, μαζί με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 2 πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Κέντρο Παραγωγικότητας μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα με φαξ ( ) ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη διεξαγωγή του Προγράμματος «Βασικές Δεξιότητες χρήσης του AutoCAD", Διευθυντή Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, Λεωφόρος Καλλιπόλεως 77, 2100 Λευκωσία. Τα στοιχεία του προγράμματος και το έντυπο αίτησης μαζί με την παρούσα πρόσκληση βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Κέντρου Παραγωγικότητας Γιο περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν ή να αποταθούν στην αρμόδια λειτουργό: Κα Έλενα Χριστοδουλίδου Λειτουργό Παραγωγικότητας, Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, τηλ , e-mai!:echrislodoulidou kepa.misi.gov.cy

14 Αριθμός 2637 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εγκεκριμένα Κέντρο Ιστών και Κυττάρων/Οργανισμοί Προμήθειας Ιστών και Κυττάρων σύμφωνα με τον τον περί Προτύπων Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή) Ανθρώπινων Ιστών, Κυττάρων και Παράγωγων Προϊόντων Νόμο του Ν 187(Ι)/2007 Ποιότητας κσι Ασφάλειας (Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, ΟΙ -Ρ» Όνομα, Διεύθυνση Κέντρου ίστών / Οργανισμού Προμήθειας Καραισκάκειο Αρχείο Δοτών Μυελού των Οστών, Σάββα Ροτσίδη Κυβερνητικές Κατοικίες 36, 1105 Λευκωσία Υπεύθυνο άτομο Δρ Παύλος Κωστέας, Ph.D Εγκρίνεται από - μέχρι 21/5/ /5/2011 Έγκριση για δραστηριότητες Προμήθεια, Έλεγχος, Διανομή, Εισαγωγή/Εξαγωγή, Αμεση διανομή Είδη ιστών/κυττάρων ΜΥΕΛΟΣ ΤΟΝ ΟΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΑίΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ, ΛΥΜ Φ Ο ΚΥΤΤΑΡΑ, ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΑΙΜΑ Παρασκευαίδιο Αρχείο Δοτών Μυελού Των Οστών, Χαρ.Μούσκου 4 Α 1102 Λευκωσία Τ.Κ Δρ Αγάθη Βαρναβίδου ΝικοΑαίδου, Ph.D 21/5/ /5/2011 Προμήθεια, Έλεγχος, Διανομή, Εισαγωγή/Εξαγωγή, Αμεση διανομή ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΑΙΜΟΠΟ!ΗΤ!ΚΑ ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ, ΛΥΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ C.B.B. Lifeline Bioiech Lid Βυζαντίου 9, 1458Στρόβολος Λευκωσία Ζαχαρίας Καλλής, M.Sc. 21/5/ /5/2011 Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Κρυοσυντήρηση, Φύλαξη, Διανομή, Εισαγωγή ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤίΑΚΟ ΑΙΜΑ Αιματολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Lifebank Laboratory Ltd Κτίριο ΑΣΤΥΑΝΑΞ Αγίου Μάμο 7 Πάφος 8049 Genesis - Κλινική Γονιμότητας και Γενετικής Προειιφυτευτικής Διάγνωσης Δρ. Φρειδερίκη Μελανθίου MD Ph.D 1/09/ / Παναγιώτης Βορκάς BSc, MSc 3/9/2009-2/9/2011 Δρ. Σάββας Κούντουρος Ph.D 6/10/2009-5/10/2011 Επιλογή Δοτή, Λήψη Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Κρυοσυντήρηση, Φύλαξη, Διανομή Συλλογή, Επεξεργασία και Φύλαξη GiFT, IVF, ICSI, PGD ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ, ΛΥΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Γαμέτες, Έμβρυα

15 Όνομα, Διεύθυνση Κέντρου Ιστών/ Οργανισμού ΓΊασμήθειας Υπεύθυνο άτομο Εγκρίνεται από - μέχρι Έγκριση για δραστηριότητες Είδη ιστών/κυττάρων Οφθαλμολογικό Κέντρο ΠΑΝΘΕΟ Λτδ Ρομπερτ Κέννετυ 18, 3076 Λεμεσός Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης ΠΕΔΙΑΙΟΣ» Καραολή 8, Κτίριο «Ανεμόμυλος» Διαμ Λευκωσία Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Areieio Hospital Fertility Center Αρεταίειο Νοσοκομείο Ανδρέα Αβρααμίδη 55, Στρόβολος Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης ΑΚΕΣΩ Λεμεσός Πσύλου Νιρβάνα 1, 3021 Λεμεσός Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης ΑΚΕΣΩ Πηνελόπης Δέλτα 11, 1076 Λευκωσία. Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Ledra Fertility Cenier» Πινδάρου 19, 1060 Λευκωσία, Κέντρο Γυναικολογίας Ευαγγελισμός (Λεμεσός) Λτδ Ναυπλίου 15, Λεμεσός Δρ. Θεόδωρος Ποταμίτης 30/4/ /4/2012 Δρ. Κρίνος Τροκούδης 30/4/ /4/2012 Δρ. Βασίλειος Τόνος MD, PHD, Ειδικός Μαιευτήρας Γυναικολόγος Μιχάλης Πελεκάνος PHD Χαράλαμπος Σεργίου BSc Δημήτριος (Τάκης) Γεωργίου Γυναικολόγος Μαιευτήρας, Διδάκτωρ Ιατρικής Μιχάλης Χρυσοστόμου Μαιευτήρας Γυναικολόγος 31/5/ /5/ /6/201 Ο Ι 3/6/ /6/201 Ο Ι 3/6/ /5/201 Ο Ι 3/6/ /7/201 Ο Ι 8/7/2012 Εισαγωγή Συλλογή, Επεξεργασίας και Φύλαξη GIFT, ivf, icsi Συλλογή, Επεξεργασία και Φύλαξη Γαμετών, Φύλαξη Εμβρύων, IVF, ICSi Συλλογή, Επεξεργασία και Φύλαξη Γαμετών, Φύλαξη Εμβρύων, IVF, ICSI Συλλογή, Επεξεργασία και Φύλαξη Γαμετών, Φύλαξη Εμβρύων, IVF, ICSI Συλλογή, Επεξεργασία και Φύλαξη Γαμετών, Φύλαξη Εμβρύων,!VF, ICS! Συλλογή, Επεξεργασία και Φύλαξη Γαμετών, Φύλαξη Εμβρύων, IVF, ICSI Κερατοειδών Χιτώνων, Σκληρών Χιτώνων Γαμέτες, Έμβρυα Γαμέτες, Εμβρυα Γαμέτες, Έμβρυα Γαμέτες, Έμβρυα Γαμέτες, Έμβρυα Γαμέτες, Έμβρυα m Μ ΓΠ Β H S ΓΠ TJ > Η Χ Μ Ο) > -1 Ο -< Μ Η ο -< Ο

16 2548 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 Αριθμός 2688 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡ. 27/2010 ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 ΛΑΧΕΙΟΥ Λαχνός Ποοό Τυχερός Αριθμός Λαχνός Ποσό Τυχερός Αρίθμός 1ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος Άλλα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν: ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΨΗΦΙΑ 1. Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε 8120 Μικρότερα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν: ΣΕ ΤΡΙΑ ΨΗΦΙΑ 1. Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε 694 ΣΕ ΔΥΟ ΨΗΦΙΑ 1. Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε 53 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα λαχεία που κέρδισαν εξαργυρώνονται στο Γραφείο του Κρατικού Λαχείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των Κυβερνητικών Γραφείων. Για να εξαργυρωθεί ένα λαχείο που κέρδισε πρέπει ο κάτοχος του να το παρουσιάσει στο Γραφείο του Κρατικού Λαχείου το αργότερο σε έξι μήνες από την ημέρα της κλήρωσης του. Ενα λαχείο κερδίζει μόνο μια φορά. ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΑΧΕΙΩΝ.

17 Αριθμός 26S9 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ, 2010 Σταθμός. Υψό- Μέση ; μέτρο Ι από Ψηλό ΙΜ.Ε.Θ. τερη (m) Λευκωσία (Αθαλάσσα) 162 ~33^Γ Λεμεσός (Δημ. Κήπος) Αεροδρόμιο Λάρνακας Αεροδρόμιο Πάφου Πόλη ,8 30,0 28,1 29,9 Δ.Σ. Κόρνου ; ,4 Δ.Σ. Γεφυριού Παναγιάς ' ,7 Σαϊττάς Δ.Σ. Σταυρού Ψώκας ,2 26,1 Δ.Σ. Πλατανιών Δ. Κολλέγιο Προδρόμου Πλατεία Τροόδους , , ,0 Θερμοκρασία ε Αέρα (C) Μέση Χαμηλότερ η 19,7 21,3 20,1 20,1 19,9 18,0 15,4 16,7 16,1 14,6 15,0 12,5 Σταθμός Πιο Ψηλή 39,2 36,0 36,7 35,2 37,2 37,7 38,5 36,9 35,2 32,5 32,1 25,8 Λευκωσία (Αθαλάσσα) Αεροδρόμιο Λάρνακας Πιο Χαμηλ ή 16,6 19,3 17,5 16,6 16,8 14,2 11,9 13,2 12,2 Σχετική Υγρασία 0600 Ώρα Γκρίνουιτζ (%) , ,5 49 9, Ώρα Γκρίνουιτζ (%) Ολική Ποσότητα (mm) 34,6 5,8 0,3 14,6 7,7 Ίχνη Ίχνη 6,2 1,6 2,0 Βροχόπτωση 18,2 4,6 0,2 14,6 3,9 Ίχνη Ίχνη 3,7 1,5 1,6 Αριθμός ; Πιο Βρα- μεγάλη χερών ποσό- Ημερών; τητο ; 24ώρου '. (mm) Ημερομηνία 25 Αριθμός Ημερών Χιονόπτωσης _ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΥ, 2010 Βαρομετρική πίεση στην E.Q.(hPa) Πίεση Διαφορά ι αττό την Κανονική ί 1007,7 1007,8-1,0-1,2 Μέση Ψηλότερη 33,2 30,0-0,6 + 0,4 Θερμοκρασία Αέρα (C) Διαφορά από την Κανονική Μέση Διαφορά Χαμ η- από την λότερη Κανονική 19,7 +2,1 20,1 +1,7 Μέση 26,5 25,1 + 0,8 + 1,1 Παρατηρήσεις Τον Ιούνιο η θερμοκρασία ήταν ελαφρά πιο πάνω από την κανονική και η βροχόπτωση ήταν πιο πάνω από την κανονική για το μήνα. Ασταθείς καιρικές συνθήκες επικράτησαν στις 3, στην περίοδο 7-11, στις 19, στις 23 και στην περίοδο του μήνα, που προκάλεσαν τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και χαλάζι. Η μέση θερμοκρασία ήταν 0,4 β. Κελσίου πιο πάνω από την κανονική και η μέση βροχόπτωση ήταν 9,2 mm ή 153 % της κανονικής. Βροχόπτωση (mm) Διαφορά από την Κανονική Ολική Διαφορά για το από την Μήνα Κανονική 34,6 ; + 27,6 5,8 +4,1 ΓΠ ZJ Μ m e ΓΠ 3! > Χ Μ σι ζ) η > < ~ι Ο < Μ ~t Ο -< ο

18 Β 2550 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 Αριθμός 2690 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡίΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΏΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το Αρθρο 12 του Νόμου 164 (Ι) του 2002, όπως τροποποιήθηκε από το Αρθρο 10 του Νόμου 160(1) του Η Διευθύντρια Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως Αρμοδία Εθνική Αρχή για την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από το Αρθρο 12 του Νόμου 164 (Ι) του 2002, όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 10 του Νόμου 160 (!) του 2004, έχει προβεί στην αναγνώριση της Horizons Fruit & Veg. (EURO) Public Company Lid. ως Οργάνωση Παραγωγών για την κατηγορία προϊόντων "Φρούτα και Λαχανικά", με περιφέρεια εργασιών τις Επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, από την 22α Ιουλίου, Αριθμός 2691 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Διόρθωση Το Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων ανακοινώνεί ότι, αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 2426, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2010, με Αριθμό 4437, στο Τμήμα Β, οι Τροποποιήσεις με τους αριθμούς 57/09, 58/09, 59/09 και 60/09 διαγράφονται. Αριθμός 2692 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2009) ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 49Δ(3) Επειδή τα μέλη του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Υπαλλήλων Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Λτδ σε ειδίκή γενική συνέλευση τους αποφάσισαν τη συγχώνευση της εταιρείας τους με το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αστυνομικών Κύπρου Λτδ και τη μεταφορά όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των εταιρειών τους σ'αυτή, και Επείδή τα μέλη. του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Αστυνομικών Κύπρου Λτδ σε ειδική γενική συνέλευση τους αποφάσισαν όπως η εταιρεία συγχωνευθεί με την πιο πάνω εταιρεία κα) αποδεχθεί τη μεταφορά όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, και Επειδή η έγγραφη συμφωνία για συγχώνευση των πιο πάνω εταιρειών έχει εγγραφεί στις 30/7/2010 από τον Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, και Επειδή το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αστυνομικών Κύπρου Λτδ, ως αποδεχόμενη εταιρεία, με βάση την έγγραφη συμφωνία από τις 30/7/2010 διαδέχεται την πιο πάνω εταιρεία, ως μεταφέρουσα, εξ' ολοκλήρου σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της και όλες οι πράξεις, τα συμβόλαια και τα άλλα έγγραφα της θα συνεχίσουν να ισχύουν, Ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 49Δ(3) των πιο πάνω Νόμων, διατάσσει όπως η εγγραφή του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Υπαλλήλων Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Λτδ ακυρωθεί και όπως η εταιρεία αυτή διαλυθεί από τις 30 Ιουλίου Ιουλίου 2010 {Κωνσταντίνο ς Λύρας) Έφορος Υττηρΐσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών

19 ΤΜΗΜΑ 8 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Αριθμός 2693 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2009] Γνωστοποίηση Αλλαγής Ονομασίας Γνωστοποιείται διά του παρόντος ότι, το πιο κάτω Συνεργατικόν Παντοπωλείον σε Ειδική Γενική Συνέλευση των μελών της τροποποίησε τους Ειδικούς Κανονισμούς της και άλλαξε την ονομασία της, ως ακολούθως: Παλαιά ονομασία: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΛΤΔ. Κ. AMIANTOS CO-OPERATIVE STORE SOCIETY LIMITED. Νέα ονομασία: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕίΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ. AMIANTOS CO-OPERATIVE STORE SOCIETY LIMITED. Αριθμός 2694 Επαρχιακά Δικαστήριο Λάρνακας. Λευκωσία, 23 Ιουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Εφορος Υπηρεσίας Εποπτείας κσι Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών. Αρ. Αίτησης 162/2009. Αναφορικά με την Εταιρεία Ν & A HOTELS LTD (HE 33190), και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, άρθρα 209, 2! 1(ε) και (στ), 212(0) και (γ), 213 και 214, και Αναφορικά με την αίτηση της Εταιρείας Sky Hotel Entertainment GmbH πρώην PREMIERE HOTEL ENTERTAIN MENT GmbHE, για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι η Εταιρεία Sky Hotel Entertainment GmbH πρώην PREMIERE HOTEL ENTERTAINMENT GmbHE, καταχώρισε στις 2 Νοεμβρίου 2009 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, αίτηση με την οποία εξαιτείτοι διάταγμα TOU Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας απά το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 27 Οκτωβρίου 2010 και ώρα π.μ. ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της πιο πάνω Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τον εξουσιοδοτημένο Δικηγόρο της αιτήτριας κ. Ανδρέα Χατζησέργη, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της mo πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο, ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΕΡΓΗΣ, Δικηγόρος της Sky Hotel Entertainment GmbH πρώην PREMIERE HOTEL ENTERTAINMENT GmbHE αιτήτριας, Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την απόδειξη της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στον εξουσιοδοτημένο Δικηγόρο της αιτήτριας κ. Ανδρέα Χατζησέργη, Λεωφ. Σαλαμίνος αρ. 2, Μέγαρο "ΣΑΛΑΜΙΝΑ», 5ος όροφος, Γραφείο 501, Τ.Θ , Λευκωσία, Ουρ. Δικ. 187, Φ/δι το Δικηγορικό Γραφείο κ.κ. Παπολλή και Σωτηρίου, Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού αρ. 85, ΕΛΕΝΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, 2ος όροφος, Γραφ. 201, 6051 Λάρνακα, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέαω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τον εξουσιοδοτημένο Δικηγόρο της αιτήτριας όχι αργότερα από τις 19 Οκτωβρίου Αριθμός 2695 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν.71/65, Ν,22/70 ΚΑ! Ν.97(Ι)/1996) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 59 Εγγραφή στο Μητρώο Η ττιο κάτω Συντεχνία Εργοδοτών και το Καταστατικό της έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Συντεχνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 των πιο ττάνω Νόμων, στις 27 Ιουλίου Παγκϋπριος Σύνδεσμος ΥδροΗλιακής Τεχνικής Εκμετάλλευσης (ΠΑ.Σ,ΥΗ.Τ.ΕΚ) Αρ,Μ.: 988 Α. Μυλωνάς Έφορος Συντεχνιών

20 2552 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 Αριθμός 2696 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΚΕΦ.113 Και ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ALTICE Vil S.a.r.l. από το Λουξεμβούργο (η «Απορροφώοα Εταιρεία») Και ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ EVERIDO LIMITED από τη Λευκωσία, Κύπρου (η «Απορροφούμενη Εταιρεία») Και ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ δυνάμει των διατάξεων της Οδηγίας 2005/56/ΕΕ και του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και του άρθρου 261 του Δικαίου του Λουξεμβούργου σε σχέση με Εμπορικές Εταιρείες ημερομηνίας 10 Αυγούστου ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: (Α) Μορφή, όνομα και εγγεγραμμένο γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών (α) ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑίΡΕΙΑ (ί)όνομα: Aliice VII S.a.r.l. (ϋ) Νομική Μορφή: societe a responsabilite limitee (ίϋ) Εγγεγραμμένο Γραφείο: 37, rue d'anvers, L-1130 Λουξεμβούργο ΚΑΙ (β) ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ί) Όνομα: Everido Limited (ίί) Νομική Μορφή: εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (iii) Εγγεγραμμένο Γραφείο : Εσπερίδων 12,4 ς όροφος Λευκωσία, Κύπρος. (Β) Μητρώα οτο οποίο έχουν καταχωρηθεί τα εταιρικά έγγραφα (α) σε οχέση με την Απορροφώοα Εταιρεία (αριθμός εγγραφής Β ) το Εμπορικό και Εταιρικό μητρώο Λουξεμβούργου (Luxembourg Trade and Companies Register). (β) σε σχέση με την Απορροφούμενη Εταιρεία (αριθμός εγγραφής ΗΕ193944) το γραφείο του Επίσημου Παραλήπτη και Εφόρου Εταιρειών, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Λευκωσία, Κύπρος. (Γ) Μέτοχοι μειοψηφίας κοι δικαιώματα πιστωτών των υπό συγχώνευση εταιρειών (α) Η Απορροφώοα Εταιρεία κατέχει το 100% των εκδομένων μετοχών της Απορροφούμενης Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν εγείρεται θέμα ρύθμισης των δικαιωμάτων μειοψηφίας. (β) Οι πιστωτές της Απορροφούμενης Εταιρείας θα καταστούν με την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης πιστωτές της Απορροφώοας Εταιρείας χωρίς την επέλευση καμίας αλλαγής στη φύοη, το μέγεθος, τους όρους και τις προϋποθέσεις των απαιτήσεων τους, ενώ 9α τυγχάνουν εφαρμογής όλες οι διατάξεις του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 περί προστασίας των πιστωτών των συγχωνευμένων εταιρειών. (Δ) Για την παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με τη σκοπούμενη διασυνοριακή συγχώνευση ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποταθεί ανεξόδως στον κύριο Κώστα Χριστόφορου, Cyproman Services Limited, 12 Εσπερίδων, 4 ς όροφος, 1087 Λευκωσία, Κύπρος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Αρ. Φακ.: 16.3.5.002 ΕΠ Τηλ.: 22800123 Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 2.12.004 ΕΠ, 2.12.005 ΕΠ Τηλ.: 22800123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: α (1) Τηλ.: Φαξ.: Ημερομηνία: 16/02/2009. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ. 01/5.1(α)/1/02.

Αρ. Φακ.: α (1) Τηλ.: Φαξ.: Ημερομηνία: 16/02/2009. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ. 01/5.1(α)/1/02. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Φακ.: 4.2.2.21.10.1.1α (1) Τηλ.: 22409922 Φαξ.: 22409949 Ημερομηνία: 16/02/2009 ΠΡΟΣ: Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/ Αρ. Φακ.: Τηλ.: Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/ Αρ. Φακ.: Τηλ.: Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/10.2009 Αρ. Φακ.: 04.02.022.08.03.03 Τηλ.: 22602835 Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009 Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.03, 04.02.022.07.03.06 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ: Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Υγείας, Γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 16.4.01 ΕΠ Τηλ.: 22800123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 16.5.5075 ΕΠ Τηλ.: 22 800 123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009,

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.07/2 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185680-2012:text:el:html CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S 112-185680 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 2.12.02 ΕΠ, & 2.12.007 ΕΠ Τηλ.: 22 800 123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 1/5 V2 20/11/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. Νοέμβριος 2015 2/5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ...3 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ...3 3. ΔΙΙΚΑΙΟΥΧΟΙ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Συμφωνίας: Συμφωνία για την προμήθεια τροφίμων, ειδών Ένδυσης και Υπόδησης στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Τίτλος Συμφωνίας: Συμφωνία για την προμήθεια τροφίμων, ειδών Ένδυσης και Υπόδησης στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Περίγραμμα Συνεργασίας Τίτλος Συμφωνίας: Συμφωνία για την προμήθεια τροφίμων, ειδών Ένδυσης και Υπόδησης στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Αναθέτουσα Αρχή: Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12 - Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Τηλέφωνο : 2231350912

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 27. Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 27. Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350926 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 57 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 57 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσσαλονίκη : 05-05-06 Α.Π.: 5653 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Θ. Σιάππας Τηλέφωνο : 22313 50912

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΠΩΦ-3Β5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3 Οκτωβρίου 2016 Κύριοι, Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 111/2016 για εξεύρεση Αρχιτεκτονικού Γραφείου ως συνεργάτη/σύμβουλου για τις ανάγκες ανακαίνισης / επιδιόρθωσης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΔΡΑΣH «Κουπόνια Καινοτομίας» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006)

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006) ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου / Μέλη και Θεματοφύλακες ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων του ΧΑΚ (ΚΔΠ433/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12, Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Δ.Κολιός Τηλέφωνο : 2231350926 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσσαλονίκη, 30-04-08 Αρ.Πρωτ.: 7382 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Περιφερειακό Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 997/2013 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΑΕΚ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, αφού έλαβε υπόψη: τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 97 των Περί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης

Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.2 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ «ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε.» Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 53(ΙΠ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας Διατήρησης Αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ. Κώδικας : 35100

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Θεσσαλονίκη ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 2892

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Θεσσαλονίκη ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 2892 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Θεσσαλονίκη 23-10-2001 ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 2892 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Τηλέφωνο : 2231350912 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δουκός Μποφώρ 7 Ταχ. Κώδικας: 71202, Ηράκλειο Πληροφορίες: Χρ. Ξυδιανός Τηλέφωνο: 2813-404529 Fax : 2810-335040 Email: vxidians@mu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μαργαρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: CT/CA-012/2004/01EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ «Ε.ΙΙΙ-ΚΟΥΠΟΝΙΑ» ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΤΗΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ/ΚΟΥΠΟΝ/0615 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και Ε.Ε. Παρ. Ν. 33(Ι)/2003 Αρ. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος 2003 με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Αημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης »

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 20, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 1054 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Αριθμός 834 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑ! ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού τουρισμού. 2. Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: 1. Νικόλαος Γιαννάκης 231 33 217 41 231 33 217 01-02 giannakis@mu.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 5/12/2008 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα