ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ A. Μορφή του διαβατηρίου: Η µορφή του διαβατηρίου είναι ενιαίου τύπου και οι διαστάσεις του είναι mm. B. Εξώφυλλο του διαβατηρίου 1. Χρώµα: µπλε (PANTONE REFLEX BLUE) και κίτρινα αστέρια (PANTONE YELLOW) στο άνω τέταρτο, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού εµβλήµατος. 2. Οι πληροφορίες στο εξώφυλλο του διαβατηρίου πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) το διαβατήριο εκδίδεται στα ελληνικά, β) οι λέξεις «Ευρωπαϊκή Ένωση» και «Ελλάδα» πρέπει να τυπώνονται µε στοιχεία της ίδιας γραµµατοσειράς, γ) ο αριθµός του διαβατηρίου, ο κωδικός ΙSO Ελλάδας και ο µοναδικός αριθµός που ακολουθεί, τυπώνονται στο εξώφυλλο του διαβατηρίου. Γ. Σειρά των επικεφαλίδων, αρίθµηση των σελίδων και γλώσσες 1. Η σειρά των επικεφαλίδων (µε τους λατινικούς αριθµούς) του διαβατηρίου που ορίζεται πιο πάνω, πρέπει να τηρείται αυστηρά. 2. Οι σελίδες του πρέπει να αριθµούνται στο κάτω µέρος κάθε σελίδας. Στη σελίδα 1, πρέπει να αναφέρεται ο αριθµός των σελίδων του χορηγούµενου διαβατηρίου (1 από [αναφέρεται ο συνολικός αριθµός των σελίδων]). 3. Πληροφορίες θα δίδονται στα ελληνικά και στα αγγλικά. 4. Το µέγεθος και το σχήµα των πλαισίων του υποδείγµατος διαβατηρίου στο παράρτηµα 2 είναι ενδεικτικά και όχι υποχρεωτικά. 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το βιβλιάριο υγείας του ζώου συντροφιάς περιλαµβάνει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη/κατόχου του ζώου, στοιχεία για το ζώο και τα στοιχεία ταυτοποίησης του ζώου, ιδίως δε τον αριθµό ηλεκτρονικής του σήµανσης που σηµειώνεται πάντα χειρόγραφα και την ηµεροµηνία διενέργειας αυτής, καθώς και όλα τα κτηνιατρικά στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται στο διαβατήριο. Περιέχει σελίδες σε συνεχή αρίθµηση. Στο βιβλιάριο υγείας του ζώου µπορεί να περιλαµβάνονται και σελίδες ή εξώφυλλο µε διαφηµιστικές καταχωρίσεις οποιουδήποτε είδους, ή προεκτυπωµένες οδηγίες αναγόµενες στη φροντίδα και την υγεία του ζώου. 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ιοικητικές κυρώσεις και πρόστιµα 1.Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιµα: ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Παράλειψη εµπρόθεσµης σήµανσης και Άρθρο 5 παρ.1 περ.α 300 Ευρώ καταγραφής του ζώου συντροφιάς ή δήλωσης της απώλειας του ζώου συντροφιάς Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας Άρθρο 5 παρ.1 περ. β) 300 Ευρώ του ζώου συντροφιάς ή της ετήσιας κτηνιατρικής εξέτασης του ζώου Μη κατοχή διαβατηρίου/βιβλιαρίου υγείας Άρθρο 5 παρ.1 περ γ) 300 Ευρώ του ζώου σε περίπτωση ταξιδιού στο εξωτερικό ή πριν εγκαταλειφθεί ο τόπος προέλευσης Εγκατάλειψη του ζώου χωρίς τήρηση των Άρθρο 5 παρ.1 περ δ) 300 Ευρώ οριζόµενων στο άρθρο 5 παρ.1 περ.δ) Παράλειψη άµεσου καθαρισµού του Άρθρο 5 παρ.1 περ ε) 500 Ευρώ περιβάλλοντος από τα περιττώµατα του ζώου Παράλειψη τήρησης των κανόνων για τον Άρθρο 5 παρ.2 και Ευρώ ασφαλή περίπατο του σκύλου, ή πρόκληση ζηµιάς από σκύλο ή παράλειψη λήψης µέτρων πρόληψης της εξόδου του σκύλου από την ιδιοκτησία του κυρίου/κατόχου/συνοδού/φύλακα Μη κατοχή ενηµερωµένου Άρθρο 5 παρ Ευρώ διαβατηρίου/βιβλιαρίου υγείας του κυνηγετικού σκύλου σε οποιαδήποτε µετακίνηση του ζώου ηµοσίευση αγγελίας για ζώα συντροφιάς Άρθρο 5 παρ Ευρώ προς υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση ή πώληση σε έντυπο, φυλλάδιο ή ιστοσελίδα χωρίς αναφορά του αριθµού ηλεκτρονικής σήµανσής τους Τοιχοκόλληση αγγελίας για ζώα Άρθρο 5 παρ Ευρώ συντροφιάς προς υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση ή πώληση χωρίς αναφορά του αριθµού ηλεκτρονικής σήµανσής τους Είσοδος στην ελληνική επικράτεια ζώου Άρθρο 5 παρ Ευρώ συντροφιάς που δεν έχει ηλεκτρονική σήµανση Εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση ζώων Άρθρο 6 παρ Ευρώ συντροφιάς για εµπορικούς σκοπούς χωρίς άδεια Παράλειψη σήµανσης και καταχώρισης των εκτρεφόµενων, αναπαραγόµενων ή Άρθρο 6 παρ Ευρώ 14

15 προς πώληση σκύλων και γατών Πώληση ζώου συντροφιάς µε ηλικία µικρότερη των 7 εβδοµάδων ιαµονή ζώων συντροφιάς που προορίζονται για εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση για εµπορικό σκοπό σε ακατάλληλο χώρο, µη τήρηση κανόνων ευζωίας, ασφάλειας και παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής περίθαλψης Παράλειψη τήρησης ενηµερωµένων βιβλιαρίων υγείας/διαβατηρίων ζώων συντροφιάς που προορίζονται για εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση για εµπορικό σκοπό Παράλειψη τήρησης µητρώων για κάθε θηλυκό ζώο αναπαραγωγής στις εγκαταστάσεις εκτροφής, διαθέσιµων ανά πάσα στιγµή για έλεγχο ιοργάνωση έκθεσης µε ζώα συντροφιάς χωρίς άδεια Πρόκληση φόβου ή πόνου σε ζώο συντροφιάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψη άµεσης επίβλεψης ζώου συντροφιάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψη χρήσης φιµώτρου ή αποµάκρυνσης από εκδήλωση ζώου συντροφιάς που εκδηλώνει επιθετική συµπεριφορά Παράλειψη σήµανσης και καταγραφής ζώου συντροφιάς που συµµετέχει σε έκθεση Παράλειψη κατοχής ενηµερωµένων βιβλιαρίων υγείας/διαβατηρίων ζώων συντροφιάς που συµµετέχουν σε έκθεση ιατήρηση σε κατοικία περισσότερων των 2 ζώων συντροφιάς ή µόνιµη διατήρηση ζώου συντροφιάς σε βεράντα πολυκατοικίας Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας του άρθρου 9 παρ.2 σε ζώα συντροφιάς που διατηρούνται σε ανοιχτούς χώρους µονοκατοικιών ή διπλοκατοικιών Παράλειψη τήρησης των ισχυουσών υγειονοµικών διατάξεων και αστυνοµικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας σε περίπτωση διατήρησης ζώων συντροφιάς στη βεράντα, σε ανοιχτούς χώρους µονοκατοικίας ή διπλοκατοικίας ιατήρηση και παραµονή ζώου σε κοινόχρηστο χώρο ή σε κήπο πολυκατοικίας Μετακίνηση ή µεταφορά έως 5 ζώων συντροφιάς κατά παράβαση των Άρθρο 6 παρ.3 Άρθρο 6 παρ.1 Άρθρο 6 παρ.1 Άρθρο 6 παρ.1 Άρθρο 7 παρ.1 Άρθρο 7 παρ.2 Άρθρο 7 παρ 3 Άρθρο 7 παρ.3 Άρθρο 8 παρ.1 Άρθρο 8 παρ.2 Άρθρο 8 παρ.1,2 και 3 Άρθρο 8 παρ.4 Άρθρο 10 παρ Ευρώ ανά ζώο που πωλείται Ευρώ Ευρώ για το πρώτο ζώο προσαυξανόµενο κατά 10% για κάθε επόµενο Ευρώ για το πρώτο ζώο προσαυξανόµενο κατά 10% για κάθε επόµενο Ευρώ ανά ηµέρα εκδήλωσης Ευρώ ανά ζώο Ευρώ ανά ζώο Ευρώ για το πρώτο ζώο προσαυξανόµενο κατά 10% για κάθε επόµενο 300 Ευρώ ανά επιπλέον ζώο 300 Ευρώ ανά ζώο 300 Ευρώ 300 Ευρώ ανά ζώο 500 Ευρώ 15

16 διατάξεων του Καν 998/2003 Μετακίνηση ή µεταφορά άνω των 5 ζώων συντροφιάς κατά παράβαση του Π.. 184/1996 και του Καν. 1/2005 Μεταφορά ζώου συντροφιάς σε µέσο µαζικής µεταφοράς χωρίς τήρηση των οριζόµενων στο άρθρο 10 παρ.3 Ανυπαρξία ειδικών κλουβιών σε επιβατηγά πλοία για τη µεταφορά µεγάλων ζώων συντροφιάς Παράλειψη λήψης κατάλληλων µέτρων για την αποτροπή πρόσβασης των αδέσποτων σε απορρίµµατα από τους υπευθύνους του άρθρου 11 παρ.1 ιατήρηση ζώου σε τσίρκο ή θίασο εφόσον χρησιµοποιείται µε οποιοδήποτε τρόπο ή για οποιοδήποτε σκοπό στο πρόγραµµά του, πραγµατοποιεί παράσταση ή παρελαύνει ή εµφανίζεται σε κοινό ιατήρηση ζώου σε επιχείρηση του άρθρου 12 παρ.2 εφόσον χρησιµοποιείται µε οποιοδήποτε τρόπο ή για οποιοδήποτε σκοπό στο πρόγραµµά της Χρησιµοποίηση ζώου σε υπαίθρια δηµόσια έκθεση ή/και φωτογράφησή του µε σκοπό την αποκόµιση οικονοµικού οφέλους Εκτροφή, εκπαίδευση και χρησιµοποίηση ζώου σε οποιοδήποτε είδος µονοµαχίας Εκτροφή ή/και χρησιµοποίηση σκύλου ή γάτας για παραγωγή γούνας, δέρµατος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρµακευτικών ή άλλων ουσιών Κακοποίηση, βασανισµός, κακή ή βάναυση µεταχείριση ζώου Άρθρο 10 παρ.2 Άρθρο 10 παρ.3 Άρθρο 10 παρ.4 Άρθρο 11 παρ.1 Άρθρο 12 παρ.1 Άρθρο 12 παρ.2 Άρθρο 12 παρ.3 Άρθρο 12 παρ.4 Αρθρο 12 παρ.4 Άρθρο Ευρώ 300 Ευρώ ανά ζώο Ευρώ 600 Ευρώ Ευρώ για κάθε ζώο που διατηρείται Ευρώ για κάθε ζώο που διατηρείται Ευρώ για κάθε χρησιµοποιούµενο ζώο Ευρώ για κάθε ζώο Ευρώ για κάθε ζώο Ευρώ για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό 2.Σε περίπτωση υποτροπής τα πιο πάνω πρόστιµα διπλασιάζονται, ενώ από τους παραβάτες των άρθρων 6, 7 και 12 αφαιρείται και η άδεια λειτουργίας για διάστηµα από ένα µήνα έως ένα έτος 16

ΝΟΜΟΣ Ν.4235/ΦΕΚ Α 32/11-2-2014 ΜΕΡΟΣ Β Άρθρο 46, για την τροποποίηση του Ν. 4039

ΝΟΜΟΣ Ν.4235/ΦΕΚ Α 32/11-2-2014 ΜΕΡΟΣ Β Άρθρο 46, για την τροποποίηση του Ν. 4039 ΝΟΜΟΣ Ν.4235/ΦΕΚ Α 32/11-2-2014 ΜΕΡΟΣ Β Άρθρο 46, για την τροποποίηση του Ν. 4039 1. Το άρθρο 1 του ν. 4039/2012 τροποποιείται ως ακολούθως: α) Η περίπτωση στ' του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «στ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3170 Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

Στο άρθρο 1 δίδονται οι ορισμοί εννοιών «ζώο», «ευζωία», «ζώο συντροφιάς», «δεσποζόμενο ζώο», «αδέσποτο ζώο», «επικίνδυνο ζώο» κ.α.

Στο άρθρο 1 δίδονται οι ορισμοί εννοιών «ζώο», «ευζωία», «ζώο συντροφιάς», «δεσποζόμενο ζώο», «αδέσποτο ζώο», «επικίνδυνο ζώο» κ.α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΤΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δ/νση: Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 10177 ΑΘΗΝΑ Αρμόδιος: Α.ΥΠ. ΓΑΛΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Προστασία των Ζώων στην Ελλάδα. Βάσω Τάκη Δικηγόρος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Νομική Προστασία των Ζώων στην Ελλάδα. Βάσω Τάκη Δικηγόρος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Νομική Προστασία των Ζώων στην Ελλάδα Βάσω Τάκη Δικηγόρος Ημερίδα 30/01/2015 Ελληνική Νομοθεσία για την Προστασία των Ζώων ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ A. Νόμος 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α 32 11.02.2014 Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των

ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α 32 11.02.2014 Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α 32 11.02.2014 Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Του Απόστολου Περιστέρη, αστυνόμου Β, κτηνίατρου, υποψήφιου διδάκτορα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Του Απόστολου Περιστέρη, αστυνόμου Β, κτηνίατρου, υποψήφιου διδάκτορα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Του Απόστολου Περιστέρη, αστυνόμου Β, κτηνίατρου, υποψήφιου διδάκτορα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δυστυχώς το φαινόμενο της κακοποίησης και θανάτωσης ζώων δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Από το Μεσαίωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΑ. 1. Ν. 1300/1982, Μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας

ΖΩΑ. 1. Ν. 1300/1982, Μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας Αρ. 1 ΖΩΑ 1. Ν. 1300/1982, Μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας 1. Ζωοκλοπή. Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή 20.000 έως 1.000.000 δραχμών τιμωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4235 Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ μογή της ενωσιακής και εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

554 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

554 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 554 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2, 3, 5, 6, 7 και 10 του άρθρου 9 και των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 45. ν) Οι αρµόδιες αρχές και η διαδικασία επιθεώρησης και επαλήθευσης της αποτελεσµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Νομοθεσία για την Προστασία των Ζώων

Ελληνική Νομοθεσία για την Προστασία των Ζώων Ελληνική Νομοθεσία για την Προστασία των Ζώων Επιμέλεια κειμένου : Βάσω Τάκη Δικηγόρος (Σύλλογος Ζωοφίλων Ημαθίας ΖΩ.Η.) Επιμέλεια γραφιστικών : Lale Alatli ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ A. Νόμος 2017/1992 «Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Βάσω Τάκη, Δικηγόρος Πρωτοδικείου Βέροιας. Εισαγωγή

Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Βάσω Τάκη, Δικηγόρος Πρωτοδικείου Βέροιας. Εισαγωγή Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Βάσω Τάκη, Δικηγόρος Πρωτοδικείου Βέροιας Εισαγωγή Η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα καθορίσθηκε αρχικά στο πλαίσιο του αστικού κυρίως δικαίου, αλλά και του ποινικού,

Διαβάστε περισσότερα

οι υγειονοµικοί όροι, που εφαρµόζονται στις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις

οι υγειονοµικοί όροι, που εφαρµόζονται στις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Μα ου 2003, για τους υγειονοµικούς όρους που εφαρµόζονται στις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις ζώων συντροφιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 Α Θ Η Ν A iii

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 Α Θ Η Ν A iii i Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Επιµέλεια: Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Φωτογραφία Εξωφύλλου: η Σπορά ΙΙ. Λάδι, 1928 Σπύρος Βασιλείου ii ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 Α Θ Η Ν A iii Πρόλογος Η εναρµόνιση της πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Λ.Π. 160/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3971 της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 160 Ο ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: Αριθμός: Έτος: ΦΕΚ: Τέθηκε σε ισχύ: Ημ.Υπογραφής: Τίτλος: Προοίμιο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Είδος: Αριθμός: Έτος: ΦΕΚ: Τέθηκε σε ισχύ: Ημ.Υπογραφής: Τίτλος: Προοίμιο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 79 Έτος: 2007 ΦΕΚ: Α 95 20070503 Τέθηκε σε ισχύ: 03.05.2007 Ημ.Υπογραφής: 30.04.2007 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 178/2002, 852/2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για την ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για την ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για την ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για την ΠΟΛΛΑΠΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο πρώτο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΝ ΥΛΩΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Άρθρο πρώτο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΝ ΥΛΩΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Νόµος 2015/1992 (ΦΕΚ Α 30) Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς ή άλλους επιστηµονικούς σκοπούς Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας στα πλαίσια των Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής την περίοδο 2007 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 27 ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α.Σ.Π.) 5 6. ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Fax: 2521020000. E-mail: elales@dimosdramas.gr Ν.3463/2006».

Fax: 2521020000. E-mail: elales@dimosdramas.gr Ν.3463/2006». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ράµα, 4/11/2014 ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 58156 ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Βερµίου 2 και 1 ης Ιουλίου 66100 ράµα Πληροφορίες: Ε. Λαλές Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

(Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

(Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Κ.Α.: 35/6495.0001 ΠΡΟΫΠ.: 100.000 ΕΤΟΣ: 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600 (με ΦΠΑ) ΚΑ: 00.6131.02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 209(Ι)/2012 209(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο. Εφημερίδα της ΕΕ: L 174, 01.07.2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: g.christopoulos@mental.gr

e-mail: g.christopoulos@mental.gr Τετάρτη 4 εκεµβρίου 2013 3 η Θεµατική ενότητα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αλλαγές ΚΦΑΣ: Αλλάζουν όλα: στα λογιστικά βιβλία, στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου και στον Κ.Φ.Α.Σ. Τα κύρια σηµεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό.. σελ 3 Άρθρο 1 ο : Γενικές Αρχές Στόχοι. σελ. 3 Άρθρο 2 ο : Ρύθμιση και ισχύς Εφαρμογής του Κανονισμού σελ. 4

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΟΥΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου, αφού έλαβε υπόψη του: - Το άρθρο 102 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα