ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία <NOKIA INTERNATIONAL OY ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 18-20, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΗΛ FAX , ΑΦΜ: ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ> (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), για τη δημιουργία εφαρμογών για το λειτουργικό σύστημα Windows Phone (εφεξής «Εφαρμογή» ή «Εφαρμογές»). Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 27 και Σάββατο 28 Απριλίου 2012, στο πλαίσιο του διήμερου εκδηλώσεων WindowsPhone 7.5 Apps 2-day Hackathon Thessaloniki (εφεξής, η «Εκδήλωση»), στο ξενοδοχείο PORTO PALACE HOTEL, 26ης Οκτωβρίου 65, ΤΚ: 54628, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Το πρόγραμμα της Εκδήλωσης είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στον όρο 3 κατωτέρω, στο Διαγωνισμό συμμετέχουν αυτοδικαίως, αλλά και αποκλειστικώς, τα πρόσωπα που έχουν εγγραφεί για τη συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, μέσω της ιστοσελίδας και παραβρεθούν στον χώρο διεξαγωγής του Διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής αυτού. Κάθε συμμετέχων θα συμμετέχει στο Διαγωνισμό με μία (1) Εφαρμογή, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος μίας ομάδας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση νικήτρια για τους σκοπούς των παρόντων όρων θα θεωρείται η ομάδα. 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) οι εργαζόμενοι της εταιρείας «"ΜΑΪΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και διακριτικό τίτλο "MICROSOFT HELLAS S.A.", που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας 221, Τ.Κ ) (ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ: Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών) και (γ) τα πρόσωπα συγγένειας έως β βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. 4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα παρακολουθήσουν ενημερωτικά σεμινάρια κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης, με αντικείμενο την δημιουργία Εφαρμογών. Κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν, μεμονωμένα ή σε ομάδες, μία Εφαρμογή την οποία θα παρουσιάσουν ενώπιον κριτικής επιτροπής, απαρτιζόμενης από εκπροσώπους του Διοργανωτή <NOKIA INTERNATIONAL OY ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 18-20, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΗΛ FAX , ΑΦΜ: ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ> (Παναγιώτης Μακρογιάννης), της «"ΜΑΪΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και

2 διακριτικό τίτλο "MICROSOFT HELLAS S.A.", που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας 221, Τ.Κ ) (ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ: Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών) (Ισαβέλλα Μπενέκου, Δημήτρης Γκανάτσιος, Ελένη Ραχανιώτου) και του OpenCoffee Θεσσαλονίκης. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα πρόσωπα της κριτικής επιτροπής κατά την απόλυτη κρίση του, μέχρι την στιγμή της παρουσίασης των Εφαρμογών, το Σάββατο 28 Απριλίου. Η Εφαρμογή θα πρέπει να είναι νέα, πρωτότυπη, να έχει αναπτυχθεί εντός του χρόνου διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να μην έχει καταστεί διαθέσιμη στην διαδικτυακή πλατφόρμα Windows Marketplace και να μη προσβάλλει δικαιώματα σε δικαιώματα σε άυλα αγαθά τρίτων, ως προς το οποίο διαβεβαιώνει τον Διοργανωτή έκαστος συμμετέχων Η παρουσίαση της Εφαρμογής στην κριτική επιτροπή θα πρέπει να γίνει εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) λεπτών το Σάββατο, 28 Απριλίου, τα δε ονόματα των νικητών και η απονομή των επάθλων του Διαγωνισμού (εφεξής, «τα Έπαθλα» και έκαστο εξ αυτών, «το Έπαθλο») θα λάβουν χώρα στο τέλος της Εκδήλωσης. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν το δικό τους φορητό υπολογιστή, με εγκατεστημένο το λογισμικό Windows Phone Developer Tools (το οποίο διατίθεται δωρεάν στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 5. Κριτήρια για την αξιολόγηση και την επιλογή των καλύτερων Εφαρμογών Ανάδειξη των Νικητών του Διαγωνισμού. Η κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει τις Εφαρμογές που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες, βαθμολογώντας με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Α. Πρωτοτυπία: αξιολόγηση του καινοτόμου χαρακτήρα της Εφαρμογής και της δυνητικής επίδρασης ή απήχησής της σε μεγάλο αριθμό χρηστών (40% της συνολικής βαθμολογίας) Β. Σχεδίαση: αξιολόγηση της τεχνικής υλοποίησης της Εφαρμογής (40% της συνολικής βαθμολογίας) Γ. Marketing: αξιολόγηση της μεθοδολογίας προώθησης της Εφαρμογής (20% της συνολικής βαθμολογίας) Όταν ολοκληρωθεί αξιολόγηση και βαθμολόγηση όλων των Εφαρμογών, η κριτική επιτροπή θα ανακοινώσει τις καλύτερες έξι (6) Εφαρμογές, δηλαδή αυτές που συγκέντρωσαν την μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία, βάσει των ανωτέρω κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την ανάδειξη της σειράς κατάταξης, θα διεξαχθεί κλήρωση ανάμεσα στις ισοβαθμούσες Εφαρμογές. Ο συμμετέχων ή η ομάδα των συμμετεχόντων που ανέπτυξαν τις Εφαρμογές αυτές θα ανακηρυχθούν αντίστοιχα ως νικητές του Διαγωνισμού (εφεξής, «Νικητές» ή μεμονωμένα «Νικητής»). Σε κάθε ένα Νικητή του Διαγωνισμού (είτε πρόκειται για ένα συμμετέχοντα, είτε για ομάδα συμμετεχόντων) αντιστοιχεί ένα (1) Έπαθλο. Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι θα αποδεχθεί ανεπιφύλακτα την κρίση της κριτικής επιτροπής ως προς την αξιολόγηση των Εφαρμογών, και ότι παραιτείται παντός δικονομικού ή άλλου δικαιώματος αναφορικά με την προσβολή του παρόντος Διαγωνισμού, που θα αφορά την αξιολόγηση των Εφαρμογών από την κριτική επιτροπή. 6. Έπαθλα. Τα Έπαθλα του Διαγωνισμού είναι τα εξής, ανάλογα με τη σειρά κατάταξης:

3 1. Για την πρώτη θέση (Καλύτερη Εφαρμογή του Διαγωνισμού): Ένα κινητό τηλέφωνο NOKIA LUMIA 800, και μία δωροεπιταγή αξίας 500 Ευρώ 2. Για τη δεύτερη θέση: Ένα κινητό τηλέφωνο NOKIA LUMIA 800, και μία δωροεπιταγή αξίας 300 Ευρώ 3. Για την τρίτη θέση: Ένα κινητό τηλέφωνο NOKIA LUMIA 800, και μία δωροεπιταγή αξίας 200 Ευρώ 4. Για την τέταρτη θέση: Ένα κινητό τηλέφωνο NOKIA LUMIA Για την πέμπτη θέση: Ένα κινητό τηλέφωνο NOKIA LUMIA Για την έκτη θέση: Ένα κινητό τηλέφωνο NOKIA LUMIA 710 O Διοργανωτής δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση του τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των Επάθλων. Τα Έπαθλα είναι προσωπικά και οι Νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Προ ή κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι την παράδοση των Επάθλων στους Νικητές, ο Διοργανωτής δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Έπαθλα για σκοπούς διαφήμισης. Αν για οποιοδήποτε λόγο ένας Νικητής αρνηθεί να παραλάβει το Έπαθλο, τότε θα εκπίπτει από κάθε δικαίωμα σε αυτό και στη θέση του θα υπεισέρχεται ο συμμετέχων (ή ομάδα συμμετεχόντων), η Εφαρμογή του οποίου έλαβε την αμέσως χαμηλότερη βαθμολογία από την κριτική επιτροπή. Σε περίπτωση έκπτωσης ή εκπτώσεων Νικητή, η ως άνω διαδικασία θα επαναληφθεί, μέχρι να απονεμηθούν τα έξι (6) Έπαθλα σε έξι (6) Νικητές. 7. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα Έπαθλα, για τα οποία οι Νικητές του Διαγωνισμού πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους κατασκευαστές των Επάθλων ή στις σχετικές αντιπροσωπίες. Τα Έπαθλα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι του Διοργανωτή. Επίσης ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η παρουσίαση μίας Εφαρμογής από συμμετέχοντα. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπο του Διοργανωτή. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στους Νικητές (από τη χρήση του δώρου, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της Εκδήλωσης και του Διαγωνισμού για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες από και κατά την πραγματοποίηση του (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση). Κάθε συμμετέχων συμφωνεί και αποδέχεται να

4 υποστηρίξει, να αποζημιώσει και να απαλλάξει από κάθε ευθύνη το Διοργανωτή, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους εργαζομένους, τους αντιπροσώπους τους από και εναντίον κάθε αξίωσης αποζημίωσης, υποχρέωσης, απώλειας, αστικής ευθύνης, εξόδων ή χρεών (συμπεριλαμβανομένης και όχι περιοριζόμενης της αμοιβής δικηγόρου) που προκύπτουν από: (i) τη χρήση του λογισμικού Windows Phone Developer Tools. (ii) την παραβίαση εκ μέρους του οποιουδήποτε όρου από τους Όρους Συμμετοχής, (iii) την παραβίαση εκ μέρους του οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, (iv) την οποιαδήποτε αξίωση τρίτου ότι με τη συμμετοχή του ο συμμετέχων προκάλεσε ζημιά σε τρίτον. Αυτή η υποχρέωση υποστήριξης και αποζημίωσης θα διατηρηθεί και μετά τη λήξη του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό ακόμη κι αφού έχει ανακηρυχθεί νικητής ή έχει ειδοποιηθεί για την παραλαβή του επάθλου. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση των διοργανωτριών εταιριών, εκτός της απόδοσης των δώρων στους νικητές, παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. 8. Δημοσιότητα Ανάκληση προκήρυξης Τροποποίηση όρων. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (http://blogs.msdn.com/b/devhellas/archive/2012/04/18/windows-phone-hackathon-goes-tothessaloniki.aspx ). Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ως άνω ιστοσελίδας. Ο Διοργανωτής δεν υπέχει καμία ευθύνη προς τους συμμετέχοντες ή τρίτους για οποιονδήποτε λόγο αναφορικά με τη ανάκληση του Διαγωνισμού ή την ακύρωση της Εκδήλωσης εφόσον αυτή λάβει χώρα πριν από την έναρξη του Διαγωνισμού ή την έναρξη της Εκδήλωσης. 9. Προσωπικά Δεδομένα. Με τη συμπλήρωση και υποβολή των σχετικών στοιχείων, κάθε συμμετέχων συναινεί, ότι τα προσωπικά του δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση συμμετοχής θα χρησιμοποιηθούν από το Διοργανωτή, ως υπεύθυνο για την επεξεργασία τους, μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από τον ίδιο είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου αυτός διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ εντολή και για λογαριασμό του, για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, ήτοι τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να διαβιβασθούν σε άμεσους συνεργάτες του Διοργανωτή καθώς και εταιρίες του ομίλου Microsoft για την καλύτερη και αμεσότερη επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες Μετά την λήξη του Διαγωνισμού, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα καταστρέφονται, εκτός αν ο συμμετέχων έχει ζητήσει να ενημερώνεται για μελλοντικές δραστηριότητες του Διοργανωτή, κατά τα οριζόμενα στην αίτηση συμμετοχής. Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού των

5 δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν σε εκπρόσωπο του Διοργανωτή, τον κ. Παναγιώτη Μακρογιάννη στο τηλέφωνο ). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα των Νικητών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Διοργανωτής δικαιούται κατά την παράδοση των Επάθλων να ζητήσει από τους Νικητές την υπογραφή σχετικής δήλωσης ή σύμβασης με την οποία οι νικητές θα συναινούν στην παρουσίασή τους σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή στη χρήση του ονόματός τους και φωτογραφίες τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από το Διοργανωτή, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. 10. Εφαρμοστέο Δίκαιο Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 11. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από το Διοργανωτή ως παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει το βάρος της απόδειξης) ή αντίθετη προς τους παρόντος, τότε ο Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό ακόμη κι αφού έχει ανακηρυχθεί Νικητής ή έχει παραλάβει το Έπαθλο.

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail.

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail. Όροι 9 ου διαγωνισμού Χειμώνας 2013 1. Αντικείμενο της Κλήρωσης. Η εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» MACE Advertising, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Στρ. Καλλιδοπούλου αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 999489460,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

23:59:59. Όροι συµµετοχής

23:59:59. Όροι συµµετοχής Όροι συµµετοχής 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία εδρεύει στον Δήµο Αµαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, και

Διαβάστε περισσότερα

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού « «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Η σελίδα που θα τρέξει ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19 Ιανουαριου στις 13:00 π.μ. 1. H Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» που εδρεύει στo Χαλάνδρι, Λ.Πεντέλης 73 και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και

Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και Παροχής Υπηρεσιών», με διακριτικό τίτλο TRIBAL DDB AE και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day"

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού Make up your day Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day" 1. Η εκδοτική διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «MEDIAVIEW», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη οδός Εθν. Αμύνης 32Α, (εφεξής: «η Διοργανώτρια»), και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE

Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «OTE» ή/και «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS?

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? 1. H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Πρότυπος Βιοµηχανία Τροφίµων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρεύει στην Αταλάντη Φθιώτιδας, στη θέση Μούλκια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1 ΟΡΟΙ Chillbox Activation 1 Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο εξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»), και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.news.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας 11 ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προϊόντα που εντάσσονται στο διαγωνισμό Διάρκεια και τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού: Δώρα:

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προϊόντα που εντάσσονται στο διαγωνισμό Διάρκεια και τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού: Δώρα: ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προϊόντα που εντάσσονται στο διαγωνισμό: Στο διαγωνισμό συμμετέχουν όλα τα notebook/laptop, όλα τα tablet/ipad και όλες οι τηλεοράσεις από 32 ίντσες και άνω, ανεξαρτήτως μάρκας, μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όροι διαγωνισμού «ο πιο γρήγορος κερδίζει» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος διοργανώνεται και διεξάγεται από την εταιρεία «voicenews» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), με Τεχνικό Πάροχο την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Super Buzz» από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής "Διοργανώτρια") με την τεχνική υποδομή της AUDIOTEX. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΕ», (εφεξής LG ), διοργανώνει την παρούσα προωθητική ηλεκτρονική ενέργεια με τίτλο «Γιόρτασε μαζί μας τα 10 Χρόνια της

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 5 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Wintiko» ιοργανωτές διαγωνισµού Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καρυωτάκη αρ. 6) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND»

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» «Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ»

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο.

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕFSYN QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα