Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόσπασμα από το πρακτικό της 30-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 166 Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης. Στην Κασσάνδρεια, σήμερα την 30 η Απριλίου 2013, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Κασσάνδρειας, ύστερα από την 8946/ πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντες οι 19. Αναλυτικά: Παρόντες Απόντες 1. ΠΕΤΡΟΥ ΡΗΓΑΣ 1. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2. ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3. ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 3. ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4. ΓΙΩΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 5. ΛΕΜΟΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 6.ΓΩΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 6. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 7. ΑΝΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΟΥΛΑ 8. ΖΑΓΚΑΡΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8. ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9. ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12. ΚΑΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13. ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14. ΚΟΥΡΟΞΟΥΖΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 15. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΡΗΓΑΣ 17. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 18. ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 19. ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας κ. Παπαγιάννης Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Επίσης, στη συνεδρίαση εκλήθησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, ο Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, εκ των οποίων παρευρίσκονται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Κασσάνδρειας και Ν. Φωκαίας και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Κρυοπηγής, Καλλιθέας, ο Δ/ντής Σελίδα 1 από 5

2 Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Νομικός Σύμβουλος, καθώς και η δημοτική υπάλληλος Αγοραστού Πολυξένη για την τήρηση των πρακτικών. Μετά από ομόφωνη συναίνεση του Σώματος και του Δημάρχου συζητήθηκαν τέσσερα -4 - θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης (άρθρο 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010). Επίσης, το 6 ο θέμα συζητήθηκε μετά το 1.3 θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η Δ.Σ. κ. Βαμβακά Κ. αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 6 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς από το σύνολο 27 μελών ήταν παρόντα 19 μέλη ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Εισηγούμενος το 3.1 θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λειβαδιώτης Βασίλειος, έθεσε υπόψη την υπ αριθμ. 23/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τους χώρους χρήσης αιγιαλού οι οποίοι θα παραχωρηθούν με δημοπρασία για το 2013, λαμβάνοντας υπόψιν τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά. Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου την ΚΥΑ Δ10Β/ /1672/ΕΞ2013-ΦΕΚ 801Β/ με την οποία παραχωρείται η χρήση αιγιαλού στους Ο.Τ.Α. για το έτος 2013 το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 τα άρθρα 93 παρ.1 και 192 παρ.1 του N 3463/2006 την υπ αριθμ. 23/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων και ύστερα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ Δ10Β/ /1672/ΕΞ2013-ΦΕΚ 801Β/ Β. Καθορίζει τους χώρους οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, ως εξής: α) Για την Τ.Κ. Χανιώτης καθορίζει τα ακόλουθα : 1. Τμήμα αιγιαλού έμπροσθεν ιδιοκτησιών «ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ» δύο (2) θέσεις, συνολικά 200 τ.μ.. Η πρώτη θέση 120τ.μ. για ομπρέλες, ξαπλώστρες και η δεύτερη θέση 80τ.μ. για μηχανοκίνητα θαλάσσια σπορ. 2. Τμήμα αιγιαλού έμπροσθεν ιδιοκτησιών «ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ» δύο (2) θέσεις των Τμήμα αιγιαλού έμπροσθεν ιδιοκτησιών «ΠΑΤΣΗ» δύο (2) θέσεις των 250 τ.μ. περίπου για ομπρέλες, ξαπλώστρες. 4. Τμήμα αιγιαλού έμπροσθεν ιδιοκτησιών «ΕΔΕΣΣΕΪΚΑ» δύο (2) θέσεις των 250 Σελίδα 2 από 5

3 5. Τμήμα αιγιαλού έμπροσθεν «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ» δύο (2) θέσεις των Τμήμα αιγιαλού έμπροσθεν ιδιοκτησίας «ΚΟΣΣΙΝΙ-ΑΓΕΡΙ» μία (1) θέση των Τμήμα αιγιαλού έμπροσθεν του πεζοδρόμου, δίπλα στο ξενοδοχείο «ΣΤΡΑΝΤ» δύο (2) θέσεις των 250τ.μ. περίπου αντίστοιχα. Η πρώτη θέση για ομπρέλες, ξαπλώστρες και η δεύτερη θέση για μηχανοκίνητα θαλάσσια σπορ. 8. Τμήμα αιγιαλού έμπροσθεν ιδιοκτησίας «ΔΕΔΕΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦ.» μία (1) θέση των Μια θέση 150 τ.μ. περίπου για βάρκες ψαρέματος δίπλα στο ξενοδοχείο ΝΑΪΑΣ. 10. Τμήμα αιγιαλού 150 τ.μ. παραπλεύρως του Μπαρ «Μόλος» προς Πευκοχώρι για ομπρέλες ξαπλώστρες. β) Για την Τ.Κ. Πευκοχωρίου τα ακόλουθα: 1. Έμπροσθεν οικοδομής ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ 200 τ.μ. 2. Έμπροσθεν οικοδομής ΔΑΝΕΖΗ 200 τ.μ. 3. Έμπροσθεν κοινοτικού οικοπέδου, εγκατάσταση μηχανοκίνητων θαλάσσιων σπορ 60 τ.μ. 4. Έμπροσθεν οικίας Ρηγάκη (δεξιά από την προβλήτα 1 θέση 150 τ.μ). 5. Όμορα με το Beach Bar Αγκίστρι προς την πλευρά Πευκοχωρίου 1 θέση 200 τ.μ. 6. Μια θέση δεξιά από ρέμα αναψυκτηρίου «Μόλος» (προς Τ.Κ. Πευκοχωρίου) 200 τ.μ. γ) Για την Τ.Κ. Παλιουρίου καθορίζει τα ακόλουθα : 1. Θέση Άγιος Νικόλαος: μία θέση για ξαπλώστρες, μία θέση για θαλάσσια σπορ. 2. Θέση Τσαγκάρη Πηγάδι : μία θέση για ξαπλώστρες, μία θέση για θαλάσσια σπορ. 3. Θέση Καναπίτσα : μια θέση για ξαπλώστρες, μία θέση για θαλάσσια σπορ. δ) Για την Τ.Κ. Αθύτου καθορίζει τα ακόλουθα : 1. Να διατεθεί προς δημοπρασία το τμήμα αιγιαλού από μεγάλη Πούντα μέχρι Λυγαριά (100 μ.μ.) ε) Για την Τ.Κ. Πολυχρόνου καθορίζει τα ακόλουθα : ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 1. Θέση δίπλα και ανατολικά από τα θαλάσσια σπορ στο BAR MOUGRE (50 τ.μ.) 2. Θέση δίπλα από τα θαλάσσια σπορ δυτικά της παραλίας (κοντά στο BAR DALA 50 τ.μ.). 3. Θέση δίπλα και ανατολικά (εκτός οικισμού) στο ξενοδοχείο ΚΟΣΜΑΣ (50 τ.μ.) Σελίδα 3 από 5

4 ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 1. Θέση δίπλα από το BAR NEMO και δυτικά αποκλειστικά και μόνο για ενοικίαση μηχανοκίνητων λέμβων. 2. Θέση μπροστά στα διαμερίσματα ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ (δίπλα στο BAR LASKA) 3. Θέση δίπλα και ανατολικά από τα θαλάσσια σπορ (BAR MOUGRE). στ) Για την Τ.Κ. Κρυοπηγής καθορίζει τα ακόλουθα : 1. Περιοχή Βαλόπετρες τμήμα 100 τ.μ 2. Περιοχή Λακούδες τμήμα 100 τ.μ 3. Τμήματα αιγιαλού 480 τ.μ. το καθένα (2 θέσεις) στην περιοχή Ακτή Πηγαδάκια για ομπρέλες ξαπλώστρες. Οι χώροι αυτοί θα αρχίζουν 10 μέτρα μετά από το δρόμο που κατεβαίνει προς παραλία και ο χώρος μπροστά από το αναψυκτήριο θα μείνει ελεύθερος για χρήση από τους λουόμενους. Ενδιάμεσα των παραπάνω θέσεων να υπάρχει αντίστοιχος ελεύθερος χώρος για χρήση από τους λουόμενους. 4. Τμήμα αιγιαλού 60 τ.μ. (1 θέση) μετά τον υπάρχοντα λιμενοβραχίονα προς Καλλιθέα για εγκατάσταση μηχανοκίνητων θαλάσσιων σπορ. ζ) Για την Τ.Κ. Νέας Σκιώνης τα ακόλουθα: 1. Τμήμα αιγιαλού από ιδιοκτησία Παπαχριστοδούλου Ιωάννη του Ιωάννη έως το κεντρικό ρεύμα μία (1) θέση 60τ.μ. για εγκατάσταση μηχανοκίνητων θαλάσσιων σπορ. η) Για την Τ.Κ. Φούρκας τα ακόλουθα: 1. Τμήμα αιγιαλού εκτάσεως 60τ.μ. ανάμεσα στα Beach Bar Ανάσα και Babewatch για εγκατάσταση μηχανοκίνητων θαλάσσιων σπορ. 2. Τμήμα αιγιαλού εκτάσεως 200τ.μ. αριστερά από το Μπαρ «Ανάσα» για ομπρέλες ξαπλώστρες. θ) Για την Δ.Κ. Νέας Φωκαίας τα ακόλουθα: 1. Τμήμα αιγιαλού 250τ.μ. προς την πλευρά των Κ.Α.Ο.Α. και συγκεκριμένα από το σημείο που αρχίζει η κατάπτωση σε μήκος 25 μέτρων και πλάτος 10 μέτρων για ομπρέλες - ξαπλώστρες. 2. Τέσσερα (4) τμήματα αιγιαλού, 500 τ.μ. το καθένα, στη θέση Μεσονήσι, μπροστά και όμορα του αγροτεμαχίου έλους 10, του πίνακα διανομής με κενό μεταξύ τους εκατό (100) μέτρων, για ομπρέλες ξαπλώστρες, εφόσον δεν υπάρχει κώλυμα κάποιας σύμβασης ή προγράμματος προστασίας του περιβάλλοντος (NATURA). Σελίδα 4 από 5

5 ι) Για την Τ.Κ. Καλλιθέας τα ακόλουθα τμήματα αιγιαλού για εγκατάσταση θαλάσσιων σπορ στις περιοχές: 1. Μυρσίνα (α ) -1- θέση 2. στην περιοχή Κοράλι -1- θέση Και τα ακόλουθα τμήματα αιγιαλού για εκμίσθωση: 1. Μυρσίνα Β 150 τ.μ. περίπου 2. Μυρσίνα Α 400 τ.μ. περίπου 3. Άμμων Ζευς έως ταβέρνα Κοράλι 120 τ.μ. περίπου 4. Μεταξύ Μαρμπέλλα και Καλογήρου 100 τ.μ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 166/2013 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Υπογραφή Ακριβές απόσπασμα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Υπογραφές ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σελίδα 5 από 5