«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΥΟ (2) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΖΥΓΟ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΥΟ (2) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΖΥΓΟ»"

Transcript

1 ΠΡΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Πατρών "Άγιος Ανδρέας" ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 26 Απριλίου 2018 ΑΦΟΡΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΥΟ (2) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΖΥΓΟ» Κύριοι, Θα θέλαμε μέσω της παρόντος εγγράφου να σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της εταιρίας μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για δύο (2) νοσηλευτικές κλίνες με ψηφιακό ζυγό που έχετε δημοσιεύσει προς διαβούλευση στο διαδίκτυο. Αρχικά θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το γεγονός πως η εταιρία μας αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τον κατασκευαστικό οίκο ArjoHuntleigh, έναν οίκο που το όνομα του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο παγκοσμίως, με την κατασκευή ηλεκτρικών κλινών Νοσοκομειακού τύπου και θεραπευτικών επιφανειών για τη πρόληψη και την θεραπεία κατακλίσεων. Σχετικά με τις υπό διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως οι προτάσεις που διατυπώνουμε κατωτέρω προσανατολίζονται στην εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής στον διαγωνισμό, χωρίς να δημιουργούνται αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα: Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «7. Να διαθέτει αμφίπλευρα ζεύγος πλαϊνών κιγκλιδωμάτων (τέσσερα στο σύνολο τους), από πλαστικό υλικό, που να προφυλάσσουν τον ασθενή από πτώση, αλλά να καθιστούν δυνατή την εύκολη αποβίβαση αυτού, όταν παραστεί ανάγκη. Να δύναται να δεχτούν ενσωματωμένα χειριστήρια αφής για τον χειρισμό κάποιων κινήσεων (τμήμα πλάτης / μηρών και ύψους) τόσο από τον ασθενή εσωτερικά, όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό εξωτερικά (να προσφερθούν προς επιλογή). Τα πλαϊνά να είναι μετακινούμενα καθ ύψος ώστε να εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση στον ασθενή. Να προσφερθούν προς επιλογή επιπλέον κιγκλιδώματα σε περίπτωση που το ζεύγος της βασικής σύνθεσης δεν καλύπτουν όλη την επιφάνεια κατάκλισης κατά μήκος, για τον πλήρη εγκλωβισμό του ασθενή επί της κλίνης.» Σχόλιο: Η προσφερόμενη κλίνη του κατασκευαστικού οίκου ArjoHuntleigh διαθέτει ενσωματωμένα χειριστήρια στη βασική σύνθεσή της για τον χειρισμό των κινήσεων (τμήμα πλάτης, μηρών και Auto contour) από τον ασθενή εσωτερικά και για τον χειρισμό όλων των κινήσεων από το νοσηλευτικό προσωπικό εξωτερικά. Για τους ανωτέρω λόγους και για λόγους αναβάθμιση του υπό προμήθεια εξοπλισμού καθώς όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές Νοσοκομειακών Ηλεκτρικών Κλινών πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις/προδιαγραφές, προτείνουμε η προδιαγραφή να τροποποιηθεί έως εξής: «7. Να διαθέτει αμφίπλευρα ζεύγος πλαϊνών κιγκλιδωμάτων (τέσσερα στο σύνολο τους), από πλαστικό υλικό κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση, που να προφυλάσσουν τον ασθενή από 1/6

2 πτώση, αλλά να καθιστούν δυνατή την εύκολη αποβίβαση αυτού, όταν παραστεί ανάγκη. Να διαθέτουν ενσωματωμένα χειριστήρια για τον χειρισμό των κινήσεων (τμήμα πλάτης, μηρών, ύψους και Auto contour) από τον ασθενή εσωτερικά και όλων των κινήσεων από το νοσηλευτικό προσωπικό εξωτερικά. Τα πλαϊνά να είναι μετακινούμενα καθ ύψος ώστε να εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση στον ασθενή. Επιθυμητό να δύναται να προστεθούν επιπλέον κιγκλιδώματα σε περίπτωση που το ζεύγος της βασικής σύνθεσης δεν καλύπτουν όλη την επιφάνεια κατάκλισης κατά μήκος, για τον πλήρη εγκλωβισμό του ασθενή επί της κλίνης, να προσφερθούν προς επιλογή.» Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «8. Να διαθέτει ενσύρματο χειριστήριο για το νοσηλευτικό προσωπικό στην πλευρά των ποδιών, το οποίο θα μπορεί να ελέγχει όλες τις ηλεκτρικές κινήσεις της κλίνης και να έχει τη δυνατότητα επιλεκτικής απομόνωσης - περιορισμό ορισμένων κινήσεων της κλίνης, από μέρους του χειριστηρίου ασθενούς. Να υπάρχει η δυνατότητα με το πάτημα ενός κουμπιού να λαμβάνονται προγραμματισμένες κινήσεις όπως Trendelenburg, CPR, καρδιολογικής καρέκλας, ασφαλούς εξόδου του ασθενή από την κλίνη και για την λήψη της εξεταστικής θέσης (οριζοντίωση της κλίνης) ώστε να διασφαλίζει την ασηψία σε περίπτωση μικροεπεμβάσεων. Να μπορεί να αποσυνδεθεί από το νοσηλευτικό προσωπικό χωρίς ιδιαίτερα εργαλεία ούτως ώστε να είναι εύκολη η αντικατάσταση του σε περίπτωση βλάβης.» του κατασκευαστικού οίκου ArjoHuntleigh, καθώς η απαίτηση να διαθέτει ενσύρματο χειριστήριο για το νοσηλευτικό προσωπικό στην πλευρά των ποδιών κρίνεται υπερβολική και δεν εξυπηρετεί την διαγωνιστική διαδικασία. Η προσφερόμενη ηλεκτρική κλίνη του οίκου ArjoHuntleigh διαθέτει ενσωματωμένα χειριστήρια και στις δύο πλευρές του κρεβατιού για τον χειρισμό όλων των κινήσεων με το πάτημα ενός κουμπιού όπως Trendelenburg, CPR, καρδιολογικής καρέκλας, ασφαλούς εξόδου του ασθενή από την κλίνη και για την λήψη της εξεταστικής θέσης (οριζοντίωση της κλίνης) ώστε να διασφαλίζει την ασηψία σε περίπτωση μικροεπεμβάσεων. Για τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε η προδιαγραφή να τροποποιηθεί έως εξής: «8. Τα ενσωματωμένα χειριστήρια για το νοσηλευτικό προσωπικό να ελέγχουν όλες τις ηλεκτρικές κινήσεις της κλίνης και να έχουν τη δυνατότητα επιλεκτικής απομόνωσης - περιορισμό ορισμένων κινήσεων της κλίνης, από μέρους του χειριστηρίου ασθενούς. Με το πάτημα ενός κουμπιού να λαμβάνονται κινήσεις όπως Trendelenburg/Anti- Trendelenburg, CPR, καρδιολογικής καρέκλας, ασφαλούς εξόδου του ασθενή από την κλίνη και για την λήψη της εξεταστικής θέσης (οριζοντίωση της κλίνης) ώστε να διασφαλίζει την ασηψία σε περίπτωση μικροεπεμβάσεων.» Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «12. Να προσφερθεί προς επιλογή δορυφορικό χειριστήριο για την ρύθμιση της πλάτης, μηρών και του ύψους από τον ασθενή αντί του ενσύρματου χειριστηρίου.» του κατασκευαστικού οίκου ArjoHuntleigh, καθώς η απαίτηση να διαθέτει δορυφορικό χειριστήριο για την ρύθμιση της πλάτης, μηρών και του ύψους από τον ασθενή αντί του ενσύρματου χειριστηρίου κρίνεται υπερβολική και δεν εξυπηρετεί την διαγωνιστική διαδικασία. Η προσφερόμενη ηλεκτρική κλίνη του οίκου ArjoHuntleigh δύναται να φέρει 2/6

3 ενσύρματο χειριστήριο για την ρύθμιση της πλάτης, μηρών και του ύψους. Για τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε η προδιαγραφή να τροποποιηθεί έως εξής: «12. Να προσφερθεί προς επιλογή δορυφορικό χειριστήριο ή ενσύρματο χειριστήριο για την ρύθμιση της πλάτης, μηρών και του ύψους από τον ασθενή.» Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «14. Να υπάρχει η δυνατότητα ύπαρξης ενσωματωμένων αναδιπλούμενων χειρολαβών αμφίπλευρα της κλίνης, για τη καλύτερη στήριξη του ασθενή κατά την έγερση του χωρίς την βοήθεια του νοσηλευτικού προσωπικού. Να διαθέτουν ενσωματωμένα χειριστήρια ρύθμισης του ύψους. Να προσφερθούν προς επιλογή.» του κατασκευαστικού οίκου ArjoHuntleigh, καθώς η ύπαρξη ενσωματωμένων αναδιπλούμενων χειρολαβών αμφίπλευρα της κλίνης, για τη καλύτερη στήριξη του ασθενή κατά την έγερση του χωρίς την βοήθεια του νοσηλευτικού προσωπικού περιορίζει μάλιστα την διαγωνιστική δυνατότητα χωρίς να υπάρχει κλινικό όφελος. Ο κατασκευαστικός οίκος ArjoHuntleigh διαθέτει ενσωματωμένες χειρολαβές στα πλαϊνά κιγκλιδώματα, για τη καλύτερη στήριξη του ασθενή κατά την έγερση του χωρίς την βοήθεια του νοσηλευτικού προσωπικό. Επιπλέον η προσφερόμενη κλίνη έχει την δυνατότητα να φτάνει στα 34cm στην χαμηλότερη του θέση για μεγαλύτερη ευκολία για τον ασθενή. Για τον λόγο αυτό και καθώς όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές Νοσοκομειακών Ηλεκτρικών Κλινών πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις/προδιαγραφές, προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί έως εξής: «14. Να υπάρχουν ενσωματωμένες χειρολαβές αμφίπλευρα της κλίνης στα πλαϊνά κιγκλιδώματα για τη καλύτερη στήριξη του ασθενή κατά την έγερση του χωρίς την βοήθεια του νοσηλευτικού προσωπικού.» Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «19. Να δύναται να δεχτεί θήκη για της συγκράτηση ακτινολογικής κασέτας με δυνατότητα τοποθέτησης της από τα πλάγια της κλίνης. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί C-ARM στο τμήμα πλάτης και λεκάνης. Να προσφερθεί προς επιλογή.» Σχόλιο: Η απαίτηση για χρήση C-ARM στο τμήμα πλάτης και λεκάνης αποκλείει τη συμμετοχή της εταιρείας μας χωρίς να ενισχύει το κλινικό όφελος καθώς η συνεργασία σύγχρονων ακτινοσκοπικών μηχανημάτων με Ηλεκτρικές κλίνες νοσηλείας δεν συνηθίζεται. Για τους ανώτερους λόγους προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί έως εξής: «19. Να δύναται να δεχτεί θήκη για της συγκράτηση ακτινολογικής κασέτας με δυνατότητα τοποθέτησης της από τα πλάγια της κλίνης. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα συνεργασίας με σύγχρονα ακτινοσκοπικά μηχανήματα.» Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «20. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση ενσωματωμένο ψηφιακό σύστημα ζύγισης ασθενούς με τα εξής χαρακτηριστικά: - Δυο Οθόνες εκ των οποίων στη πρώτη να φαίνεται το απόλυτο βάρος του ασθενή, ενώ στη δεύτερη να απεικονίζεται η διαφορά βάρους. - Δυνατότητα παγώματος των τιμών κατά την προσθήκη ή αφαίρεση εξαρτημάτων από την κλίνη. 3/6

4 - Ακρίβεια τιμών έως 0,5 kg. - Προειδοποιητικό συναγερμό εξόδου από τη κλίνη για προστασία ασθενούς από πτώση.» Σχόλιο: Η εν λόγω προδιαγραφή περιορίζει ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά ηλεκτρικών κλινών όπως είναι αυτό του ενσωματωμένου συστήματος ζύγισης. Έχοντας ως δεδομένο ότι η μέτρηση του βάρους είναι σημαντική σε κάθε ασθενή που νοσηλεύεται στη Μονάδα καθώς το βάρος του ασθενή καταγράφεται στο φάκελο του για αυτό και η ακρίβεια στη ζύγιση είναι από του πλέον σημαντικότερους παράγοντες. Με γνώμονα ότι οι κορυφαίοι οίκοι κατασκευής κλινών πληρούν την προτεινόμενη τροποποίηση, προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί έως εξής: «20. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ζύγισης ασθενή Class III σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες απεικόνισης και λειτουργίας του.» Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «23. Να φέρει τέσσερις (4) τροχούς τουλάχιστον 150mm με κεντρικό σύστημα φρένων. Να προσφερθούν προς επιλογή: α. 5ος τροχός για την εύκολη μεταφορά / ευελιξία σε διαδρόμους και ασανσέρ. Να δύναται να είναι πτυσσόμενος ούτως ώστε να μην εμποδίζει την χρήση του C-ARM ή και τον καθαρισμό κάτω από την κλίνη. β. Διπλοί τροχοί 150 mm. γ. Σύστημα αυτόματης ακινητοποίησης της κλίνης κατά την σύνδεση με την παροχή ρεύματος. δ. Σύστημα ηχητικής προειδοποίησης όταν το κρεβάτι δεν είναι πλήρως ακινητοποιημένο (θέση στάθμευσης).» του κατασκευαστικού οίκου ArjoHuntleigh, καθώς η απαίτηση να δύναται να διαθέτει σύστημα αυτόματης ακινητοποίησης της κλίνης κατά την σύνδεση με την παροχή ρεύματος και σύστημα ηχητικής προειδοποίησης όταν το κρεβάτι δεν είναι πλήρως ακινητοποιημένο (θέση στάθμευσης) κρίνεται υπερβολική χωρίς κανένα κλινικό όφελος και δεν εξυπηρετεί την διαγωνιστική διαδικασία. Για τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε η προδιαγραφή να τροποποιηθεί έως εξής: «23. Να φέρει τέσσερις (4) τροχούς τουλάχιστον 150mm με κεντρικό σύστημα φρένων. Να προσφερθούν προς επιλογή: α. 5ος τροχός για την εύκολη μεταφορά / ευελιξία σε διαδρόμους και ασανσέρ. Να δύναται να είναι πτυσσόμενος ούτως ώστε να μην εμποδίζει την χρήση του C-ARM ή και τον καθαρισμό κάτω από την κλίνη. β. Διπλοί τροχοί 150mm.» Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «27. Να διαθέτει σύστημα αισθητήρων το οποίο να αναγνωρίζει (να προσφερθεί προς επιλογή): α. Αν η κλίνη είναι στην κατώτερη θέση ύψους. β. Την θέση των κιγκλιδωμάτων (πάνω/κάτω) γ. Αν η κλίση του τμήματος πλάτης είναι κάτω ή πάνω από 30ο. δ. Αν τα φρένα είναι ενεργοποιημένα 4/6

5 του κατασκευαστικού οίκου ArjoHuntleigh, καθώς η απαίτηση να δύναται να διαθέτει σύστημα αισθητήρων το οποίο να αναγνωρίζει α. Αν η κλίνη είναι στην κατώτερη θέση ύψους, β. Την θέση των κιγκλιδωμάτων (πάνω/κάτω), δ. Αν τα φρένα είναι ενεργοποιημένα, κρίνεται υπερβολική χωρίς κανένα κλινικό όφελος και δεν εξυπηρετεί την διαγωνιστική διαδικασία. Ωστόσο η ένδειξη των 30 μοιρών είναι πολύ σημαντική για την διενέργεια των αναπνευστικών πρωτοκόλλων για αυτό και θα πρέπει να απαιτείται και όχι να προσφέρεται προς επιλογή. Για τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε η προδιαγραφή να τροποποιηθεί έως εξής: «27. Να διαθέτει οπτική ένδειξη στις 30 μοίρες για την εφαρμογή των αναπνευστικών πρωτοκόλλων» Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «24. Να δοθεί εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών από την παραλαβή σε λειτουργία των κρεβατιών και εξασφάλιση ανταλλακτικών για τουλάχιστον μια 10ετία» Σχόλιο: Για την μεγαλύτερη διασφάλιση της ποιοτικότερης προμήθειας για το Νοσοκομείο σας και λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη για μείωση των δαπανών σας και δεδομένου πως ο κατασκευαστικό οίκο ArjoHuntleigh είναι κορυφαίος για την κατασκευή ηλεκτρικών κλινών Νοσοκομειακού τύπου και θεραπευτικών επιφανειών για τη πρόληψη και την θεραπεία κατακλίσεων, προτείνουμε η προδιαγραφή να τροποποιηθεί έως εξής: «24. Να δοθεί εγγύηση τουλάχιστον τεσσάρων (4) για τις ετών από την παραλαβή σε λειτουργία των κρεβατιών και εξασφάλιση ανταλλακτικών για τουλάχιστον μια 10ετία» Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «30. Οι κλίνες να συνοδεύονται από στρώμα για νοσοκομειακή χρήση κατάλληλα για ασθενείς τουλάχιστον 200Κg και με θήκες αδιάβροχες που να μπορούν ευχερώς να καθαριστούν και να απολυμανθούν» Σχόλιο: Για την μεγαλύτερη διασφάλιση της ποιοτικότερης προμήθειας για το Νοσοκομείο σας και δεδομένου πως ο κατασκευαστικό οίκο ArjoHuntleigh είναι κορυφαίος για την κατασκευή ηλεκτρικών κλινών Νοσοκομειακού τύπου και θεραπευτικών επιφανειών για τη πρόληψη και την θεραπεία κατακλίσεων και με γνώμονα ότι οι κορυφαίοι οίκοι κατασκευής κλινών πληρούν την προτεινόμενη τροποποίηση, προτείνουμε η προδιαγραφή να τροποποιηθεί έως εξής: «30. Οι κλίνες να συνοδεύονται από αερόστρωμα κατάλληλο για πρόληψη και διαχείριση όλων των βαθμών κατακλίσεων, μαζί με την αντλία του για νοσοκομειακή χρήση κατάλληλα για ασθενείς τουλάχιστον 200Κg και με κάλυμμα αδιάβροχο, πλήρως αποσπώμενο, με αντιμικροβιακή σύσταση και να είναι βραδύκαυστο σύμφωνα με το πρότυπο ασφαλείας BS7175. Να μπορεί ευχερώς να καθαριστεί και να απολυμανθεί.» Επιπλέον για λόγους αναβάθμισης του ποιοτικού επιπέδου του εξοπλισμού σας προτείνουμε να προστεθούν οι εξής προδιαγραφές: «Οι προσφερόμενες κλίνες να συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή οδηγία IEC , που αφορά την ασφάλεια και τη λειτουργεία των Ιατρικών κρεβατιών» 5/6

6 Ελπίζουμε ότι με την παρούσα επιστολή συμβάλλουμε θετικά στην διαδικασία διαμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών με σκοπό την προμήθεια εξοπλισμού υψηλού επιπέδου, με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή. Σας γνωρίζουμε δε ότι το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας για την παροχή διευκρινίσεων και επιπλέον πληροφοριών που θα χρειασθούν στα πλαίσια αυτής της δυναμικής διαδικασίας. Mε τιμή Για τη Santair A.E Χρήστος Καλογεράς Υπεύθυνος Πωλήσεων 6/6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΗΑΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕ<^)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΗΑΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕ<^) Ό ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΗΑΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

MEDIC PLAN-MEDIZINE TECHNIK

MEDIC PLAN-MEDIZINE TECHNIK Όνομα MEDIC PLAN-MEDIZINE TECHNIK Email v.papadpuls@medic-plan.cm Άρθρο Ηλεκτρικά κινούμενες ιατρικές κλίνες με στρώμα κατακλύσεων (17DIAB000001027) (Αρ. πρωτ: 6013-21/04/2017) Ημ/νία 09/05/2017 Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΛΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ. (προϋπολογισμός )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΛΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ. (προϋπολογισμός ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΛΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ (προϋπολογισμός 40.000 ) Η κλίνη να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ηλεκτρική, κατασκευασμένη από υλικά ποιότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα, 01/11/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 24318 4 η Υ.Π.Ε Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παρατηρήσεις στις προδιαγραφές για 4 κλίνες ΜΑΦ συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 με ΦΠΑ».

Θέμα: «Παρατηρήσεις στις προδιαγραφές για 4 κλίνες ΜΑΦ συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 με ΦΠΑ». Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Ο Άγιος Παντελεήμων» Γραφείο Προμηθειών Δ. Π. Μαντούβαλου 3 184 54, Νίκαια, Πειραιάς Υπόψη: Επιτροπής σύνταξης προδιαγραφών Αθήνα 22/02/2016 Θέμα: «Παρατηρήσεις στις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα ανωτέρω σημαίνουν από πλευρά τεχνικών χαρακτηριστικών:

Όλα τα ανωτέρω σημαίνουν από πλευρά τεχνικών χαρακτηριστικών: Όνομα ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Email dtheodorou@enamed.gr Άρθρο ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΟΣ 11. ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Ημ/νία 31/10/2017Αξιότιμοι κύριοι, σχετικά με την ως άνω δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ A/A ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η προσφερόμενη Κλίνη Νοσηλείας ασθενών να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, 1.1 ηλεκτρική, και κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΝΩΝ ΜΑΦ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΝΩΝ ΜΑΦ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΝΩΝ ΜΑΦ 1. Η προσφερόμενη κλίνη να είναι καινούργια, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλη για χρήση σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας, ηλεκτροκίνητη, από υλικά υψηλής ποιότητας, ελαφριά

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ

Α) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ 1.1 Η προσφερόμενη Κλίνη Νοσηλείας ασθενών να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ηλεκτρική, και κατάλληλη για Νοσοκομειακή χρήση. Να περιλαμβάνει στρώμα και κομοδίνο με τραπεζοτουαλέτα. Α) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Κ/Χ & Ν/Χ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Κ/Χ & Ν/Χ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Κ/Χ & Ν/Χ ΑΣΘΕΝΩΝ Σ.Β. % ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΝΗΣ 1. Να διαθέτει προσκρουτήρες στις 4 γωνίες για προστασία κατά την μετακίνηση. 2. Να είναι στιβαρής

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»

«Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ 12.06.2018 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕΘ». ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΤΡΕΙΣ (3) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ ΚΑΙ ΙΣΑΡΙΘΜΩΝ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 75.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΚΛΙΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Κ/Χ & Ν/Χ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΚΛΙΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Κ/Χ & Ν/Χ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΚΛΙΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Κ/Χ & Ν/Χ ΑΣΘΕΝΩΝ Σ.Β. % ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΝΗΣ 1. Να διαθέτει προσκρουτήρες στις 4 γωνίες για προστασία κατά την μετακίνηση. 2. Να είναι στιβαρής κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια «Δέκα Αντλιών Αεροστρωμάτων για τις ΜΕΘ Α και Β»

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια «Δέκα Αντλιών Αεροστρωμάτων για τις ΜΕΘ Α και Β» ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Email: prom11@kat-hosp.gr ΠΕΙΡΑΙΑΣ 06/07/2018 ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 18/2018 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 18/2018 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Κοιν.: ΥΠ.Ε.Ε.Δ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μονής Πετράκη 10-12, Τ.Κ. 115 21 Τηλ: 210 7288170-137

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.: 30275

Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.: 30275 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 10-9-14 Αριθμ. Πρωτ.: 30275 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - OIK/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.: 213-2052518 ΦΑΞ : 213-2052441 Email: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1. Η τράπεζα θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας ηλεκτρομηχανικής λειτουργίας. Να είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ» 1.800

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ» 1.800 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ» 1.800 Η κλίνη να είναι σύγχρονου σχεδιασμού ηλεκτρική και κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 1. H επιφάνεια κατάκλισης να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Το προσφερόμενο Χειρουργικό Τραπέζι για επεμβάσεις Ορθοπεδικής Χειρουργικής θα είναι σύστημα, αποτελούμενο από:

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανή δαπάνη ,00 συμπεριλαμβανομένου του φπα 23%

Πιθανή δαπάνη ,00 συμπεριλαμβανομένου του φπα 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών ( Στρώματα αέρος για πρόληψη κατακλίσεων ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών ( Στρώματα αέρος για πρόληψη κατακλίσεων ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 13468 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 21-09-2018 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το κρεβάτι τοκετού της εταιρείας μας αποτελεί έναν τέλειο συνδυασμό ασφάλειας και ευκολίας στην χρήση

Το κρεβάτι τοκετού της εταιρείας μας αποτελεί έναν τέλειο συνδυασμό ασφάλειας και ευκολίας στην χρήση Το κρεβάτι τοκετού της εταιρείας μας αποτελεί έναν τέλειο συνδυασμό ασφάλειας και ευκολίας στην χρήση Με μια ματιά: Κατά τις ωδίνες και τον τοκετό κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Θα πρέπει η αντίδραση να είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Στην παράγραφο 13 αναφέρονται:

1. Στην παράγραφο 13 αναφέρονται: Όνομα ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ Email info@papapostolou.gr Άρθρο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΟΣ 22. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ Ημ/νία 31/10/2017 Αξιότιμοι κύριοι, Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ EΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

Προς ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ EΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ g GE Healthcare Σωρού 8-10 15125 Μαρούσι, Αθήνα T 210 8930 600 F 210 9625 931 Προς ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ EΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Email: diabouleysi@agandreashosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο: 210-4592576 Φαξ: 210-4592597

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο: 210-4592576 Φαξ: 210-4592597 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 10-09-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. : 11.951 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Επισ. D 097. ΘΕΜΑ: Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών (ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ) ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (2η Διαβούλευση)

Αρ.Επισ. D 097. ΘΕΜΑ: Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών (ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ) ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (2η Διαβούλευση) ΠΡΟΣ Περιφερειακο Γενικο Νοσοκομειο Αθηνων «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Διεύθυνση: Υψηλάντου 45-47, Αθηνα Τηλ: 213 2045988 e-mail : bioiatriki2002@yahoo.com Όνομα Τμήμα Μαλλακης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα τα σημεία που θεωρούμε ότι πρέπει να τροποποιηθούν είτε να αφαιρεθούν είναι τα ακόλουθα: ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

Συγκεκριμένα τα σημεία που θεωρούμε ότι πρέπει να τροποποιηθούν είτε να αφαιρεθούν είναι τα ακόλουθα: ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ GE Healthcare Α.Ε. Σωρού 8-10, Κτίριο C 15125 Μαρούσι, Αθήνα T 210 893 0600 F 210 962 5931 ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ email: prom1@kastoriahospital.gr, prom@kastoriahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

επιπλέον έκπτωση 10%!!!

επιπλέον έκπτωση 10%!!! Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Ε ι δ ι κ ή Π ρ ο σ φ ο ρ ά!!! Εάν πάρετε όλον τον εξοπλισμό (1+2+3+4), επιπλέον έκπτωση 10%!!! 2 1) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Περιγραφή: Κτηνιατρικό τραπέζι πολλαπλών χρήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

Νέας Γενιάς Διαχείριση Πίεσης με Θεραπεία I-mmersion

Νέας Γενιάς Διαχείριση Πίεσης με Θεραπεία I-mmersion Νέας Γενιάς Διαχείριση Πίεσης με Θεραπεία I-mmersion ClinActiv r ClinActiv r MCM Το ClinActiv r προστατεύει το δέρμα του ασθενή παρέχοντας θεραπεία I-mmersion Η σωστή επιλογή της επιφάνειας θεραπείας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο απαραίτητος βοηθός σας για ασθενείς που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα

Ο απαραίτητος βοηθός σας για ασθενείς που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα Ο απαραίτητος βοηθός σας για ασθενείς που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα Κρεβάτι AvantGuard 1600 Πιστεύετε ότι οι τραυματισμοί στην πλάτη πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς μας; Μάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία Επιχείρησης ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ. ή Φυσικού Προσώπου: Τηλέφωνο επικοινωνίας: Fax επικοινωνίας:

Επωνυμία Επιχείρησης ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ. ή Φυσικού Προσώπου: Τηλέφωνο επικοινωνίας: Fax επικοινωνίας: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ για την προμήθεια «ΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης που διενεργεί το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Κλίνη Centuris. Μια οικονομική επιλογή για περίθαλψη υψηλής ποιότητας

Κλίνη Centuris. Μια οικονομική επιλογή για περίθαλψη υψηλής ποιότητας Κλίνη Centuris Μια οικονομική επιλογή για περίθαλψη υψηλής ποιότητας 2 Απαραίτητα χαρακτηριστικά που πληρούν τα αυστηρότερα πρότυπα Για τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης σε όλον τον κόσμο, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια ΑΒΕΕ. Όνομα SIEME NS. Άρθρο ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΩΝ. Ημ/νία17/07/20 19

Σχόλια ΑΒΕΕ. Όνομα SIEME NS. Άρθρο ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΩΝ.  Ημ/νία17/07/20 19 Σχόλια Όνομα SIEME NS Email konstantina.zalaora@siem HEALTHCARE ens-healthineers.com ΑΒΕΕ Άρθρο ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΩΝ Ημ/νία17/07/20 19 Αξιότιμοι κύριοι, σε συνέχεια της ανακοίνωσης περί διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΣΤΑΤΩ ΟΡΩΝ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ. 1. Υλικό κατασκευής Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ΝΑΙ ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΣΤΑΤΩ ΟΡΩΝ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ. 1. Υλικό κατασκευής Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΣΤΑΤΩ ΟΡΩΝ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 2. Βάρος (kg) Να αναφερθεί 3. Ύψος 4. Στην κορυφή να διαθέτει τέσσερα (4) μεταλλικά άγκιστρα από ανοξείδωτο χάλυβα. 5. Τροχήλατη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016 ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΙΝ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ email: bioiatriki2002@yahoo.com Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016 ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών Κύριοι, Θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΚΣΩΟΡ1Π-ΑΧ2 ΑΔΑΜ: 16REQ003857719 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΤΕΧΝΙKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο Κοιν.: Γραμματεία ΔΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μονής Πετράκη 10-12, Τ.Κ. 115 21 Τηλ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ιρθρωσισ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΑΙΣΤΡΙΑ» Αθήνα, 23/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 379/2017 Αξιότιμοι κύριοι,

ιρθρωσισ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΑΙΣΤΡΙΑ» Αθήνα, 23/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 379/2017 Αξιότιμοι κύριοι, Ε: ΕΜΠΟΡΙΑ Α ιρθρωσισ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΑΙΣΤΡΙΑ» Αθήνα, 23/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 379/2017 Αξιότιμοι κύριοι, Με την παρούσα και κατόπιν ανακοίνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1. Να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις: Γενικής και Ορθοπεδικής χειρουργικής, καθώς και για επεμβάσεις Ουρολογικής, ΩΡΛ, Γυναικομαιευτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Προς το: Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ. Νίκης 2, Κηφισιά. Γραφείο Προμηθειών. Αθήνα, 11 Απριλίου 2019

Προς το: Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ. Νίκης 2, Κηφισιά. Γραφείο Προμηθειών. Αθήνα, 11 Απριλίου 2019 Προς το: Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 Κηφισιά Γραφείο Προμηθειών Αθήνα, 11 Απριλίου 2019 Θέμα: Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεσσάρων αναπνευστήρων για το ΤΕΠ με

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια. Άρθρο ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ» Ημ/νία 06/06/20 17

Σχόλια. Άρθρο ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ» Ημ/νία 06/06/20 17 Σχόλια Όνομα DRAEGER HELLAS AE Michalis.Theodorou@draeger.com Άρθρο ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ» 06/06/20 17 ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.000 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστη, σύγχρονης τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 3ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΠΡΟΒΟΛΕΑ Posted by Draeger Hellas A.E Sep :52

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 3ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΠΡΟΒΟΛΕΑ Posted by Draeger Hellas A.E Sep :52 ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 3ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΠΡΟΒΟΛΕΑ Posted by Draeger Hellas A.E. - 22 Sep 2017 12:52 Στο πλαίσιο της 3ης διαβούλευσης του Νοσοκομείου η οποία αναρτήθηκε στις 20/9/2017 και ισχύει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Παρατηρήσεις επι των Τεχνικών Προδιαγραφών

Άρθρο Παρατηρήσεις επι των Τεχνικών Προδιαγραφών Σχόλια Όνομα Μίμης Αληχανίδης Email alichanidis@papoudis.gr Άρθρο Παρατηρήσεις επι των Τεχνικών Προδιαγραφών Ημ/νία 12/02/2018 Αξιότιμοι Κύριοι, Κατόπιν μελέτης των τεχνικών προδιαγραφών και σεβόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία Επιχείρησης ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ. ή Φυσικού Προσώπου: Τηλέφωνο επικοινωνίας: Fax επικοινωνίας:

Επωνυμία Επιχείρησης ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ. ή Φυσικού Προσώπου: Τηλέφωνο επικοινωνίας: Fax επικοινωνίας: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ για την προμήθεια «ΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» στα πλαίσια της 2 ης Δημόσιας Διαβούλευσης που διενεργεί το Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα: 19-09-2017 Αριθ. Πρωτ. :12777 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Υποδιεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Λεωφόρος Μακρυγιάννη ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τ.Κ.: 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σ.Β. 1 % Α/Α Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τριχοειδικά φίλτρα, αποστειρωμένα, ατομικά συσκευασμένα, ελεύθερα 1. πυρετογόνων, κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ Σ.Β (%) Σ.Β (%) Α/Α ΓΕΝΙΚΑ Τροχήλατη ψηφιακή συσκευή παρακολούθησης Αναίμακτης (συστολική-διαστολική και μέση πίεση) με ταλαντωσυμετρική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ 1. Να προσφερθεί πλήρες σύστημα μεταφοράς νεογνών το οποίο να αποτελείτε από τα κάτωθι: Φορητή θερμοκοιτίδα Φορητό νεογνικό αναπνευστήρα Φορητό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ Σ.Β. % Α/Α Α ΓΕΝΙΚΑ Ογκομετρικές αντλίες μονής έγχυσης κατάλληλες για χορήγηση φαρμάκων ή υγρών διαλυμάτων, αίματος και παραγώγων

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστική γυναικολογική κλίνη (boom) Σύµφωνα µε συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές Εξεταστικός προβολέας δαπέδου. Στατώ ορών. Φορείο µεταφοράς ασθενών

Εξεταστική γυναικολογική κλίνη (boom) Σύµφωνα µε συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές Εξεταστικός προβολέας δαπέδου. Στατώ ορών. Φορείο µεταφοράς ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ" ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡ.ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.:.ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΤΗΛ.& FAX.:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. ΘΕΜΑ: Διαβούλευση Φορείων μεταφοράς ασθενών

ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. ΘΕΜΑ: Διαβούλευση Φορείων μεταφοράς ασθενών Προς ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Θες/κη 12-03-19 ΘΕΜΑ: Διαβούλευση Φορείων μεταφοράς ασθενών Κύριοι, Εχουμε τη τιμή να σαs υποβάλουμε την ακόλουθη προσφορά. Τα είδη τα οποία σαs προσφέρουμε είναι κατασκευασμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ηράκλειο, 31/7/2017 Τμήμα: Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 15-11-13 Αριθμ. Πρωτ.:32860 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Να εξυπηρετεί την πρόληψη και θεραπεία κατακλίσεων έως και 4 βαθμού.

3. Να εξυπηρετεί την πρόληψη και θεραπεία κατακλίσεων έως και 4 βαθμού. ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Email: diabouleysi@agandreashosp.gr ΠΕΙΡΑΙΑΣ 16/07/2018 ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια «Αεροστρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670.

Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών   Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670. Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών e-mail: prom@nikaia-hosp.gr Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670 24 Νοεμβρίου 2015 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1)

Διαβάστε περισσότερα

Για τη διασφάλιση προμήθειας σύγχρονου συστήματος προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής :

Για τη διασφάλιση προμήθειας σύγχρονου συστήματος προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής : GE Healthcare Α.Ε. Σωρού 8-10, Κτίριο C 15125 Μαρούσι, Αθήνα T 210 893 0600 F 210 962 5931 ΠΡΟΣ : Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Καστοριάς Μαυριωτίσσης 33, Καστοριά 521 00 Τηλ. 2467 350600 Email: prom@kastoriahospital.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Δύο (2) Αναπνευστήρω ν (CPV )

Άρθρο Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Δύο (2) Αναπνευστήρω ν (CPV ) Σχόλια INTERMEDICA -ΕΜΜ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ info@intermedica.g r Άρθρο Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Δύο (2) Αναπνευστήρω ν (CPV 33157400-9)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Χαϊδάρι 21/04/2017 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Γενικά. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που παρατίθενται, αφορούν στην προμήθεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο Κοιν.: Γραμματεία ΔΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μονής Πετράκη 10-12, Τ.Κ. 115 21 Τηλ: 210

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών ( Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο- Φορεία μεταφοράς ασθενών ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών ( Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο- Φορεία μεταφοράς ασθενών ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 7634 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 09-05-2018 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018

Αρ.Πρωτ.: Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018 Προς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αρ.Πρωτ.: 0000003368 Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «Ακτινολογικού Υπερηχοτομογράφου». Αξιότιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 15/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:20695 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. 2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 15/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:20695 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. 2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 15/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:20695 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ > με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

4. Ηχοβόλο κεφαλή Micro Convex, τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων (3-10 MHz τουλάχιστον). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά της.

4. Ηχοβόλο κεφαλή Micro Convex, τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων (3-10 MHz τουλάχιστον). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά της. Όνομα ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Email hc_greece@philips.com Άρθρο Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών Ενοτήτων Σύνθεση, Μέθοδοι Απεικόνισης, Λειτουργικά - Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ημ/νία 10/05/2017 Σύστημα υπερηχοτομογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.: 213-2052518 ΦΑΞ : 213-2052441 Email: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

4. Έγχρωμο laser printer A4, duplex, Ethernet, ταχύτητας 30σελ/λεπτό. Προτείνουμε την επαναδιατύπωση της ανωτέρω τεχνικής προδιαγραφής ως ακολούθως:

4. Έγχρωμο laser printer A4, duplex, Ethernet, ταχύτητας 30σελ/λεπτό. Προτείνουμε την επαναδιατύπωση της ανωτέρω τεχνικής προδιαγραφής ως ακολούθως: Όνομα ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Email hc_greece@philips.com Άρθρο Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών Ενοτήτων Σύνθεση, Μέθοδοι Απεικόνισης, Λειτουργικά - Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ημ/νία 10/05/2017 Σύστημα υπερηχοτομογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών ( Τάπητας Κόπωσης ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών ( Τάπητας Κόπωσης ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 16028 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 12-11-2018 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΚΥΑΛΙΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

ΣΕΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΚΥΑΛΙΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ΣΕΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΚΥΑΛΙΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΛΗ ΑΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕ ΔΥΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΤΟΡ Σ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συστήματος αναλυτή για τον Μοριακό έλεγχο Γονιδίων για την στοχευμένη θεραπεία ογκολογικών ασθενών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συστήματος αναλυτή για τον Μοριακό έλεγχο Γονιδίων για την στοχευμένη θεραπεία ογκολογικών ασθενών. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συστήματος αναλυτή για τον Μοριακό έλεγχο Γονιδίων για την στοχευμένη θεραπεία ογκολογικών ασθενών. ΓΕΝΙΚΑ Αγορά για το Παθολογοανατομικό Τμήμα αντιδραστηρίων για την ανίχνευση μεταλλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 17/05/2018 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 6769/21-5-2018

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα 2/4/2018. Προς το Τμήμα Προμηθειών του ΠΓΝΛ

Λάρισα 2/4/2018. Προς το Τμήμα Προμηθειών του ΠΓΝΛ Λάρισα 2/4/2018 Προς το Τμήμα Προμηθειών του ΠΓΝΛ Σε απάντηση του αριθμ. πρωτ. 15578/26-3-18 εγγράφου με θέμα: «Υποβολή πρότασης 1 ης Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για Εξοπλισμό στην Παν/κή Οφθαλμολογική

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι περίπου 200x90 (Μήκος*Πλάτος σε εκατοστά cm).»

«Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι περίπου 200x90 (Μήκος*Πλάτος σε εκατοστά cm).» Σχόλια Όνομα MEDIC PLAN - MEDIZINE TECHNIK Email v.papadopoulos@medicplan.com Άρθρο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 300 ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ, ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ Ημ/νία 27/03/2019Κύριοι, Αναφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΒΩΝΗΣ ΑΝΤ. & Σια ΕΕ sales@karvonis.gr Άρθρο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ» 16/04/2019 2η ΦΑΣΗ Δ. Αξιότιμοι κύριοι/ες Συμμετέχοντας στην πρόσκληση σας για 2η Διαβούλευση, σας υποβάλουμε τια παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Θεσσαλονίκη, σήμερα 1-7 - 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., οι παρακάτω :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Θεσσαλονίκη, σήμερα 1-7 - 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., οι παρακάτω : ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 26155/19-6-2015, 26810/24-6-2015 ΚΑΙ 27565/29-6- 2015 ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 6003, ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΡΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΦΟΡΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ GE Healthcare Α.Ε. Σωρού 8-10, Κτίριο C 15125 Μαρούσι, Αθήνα T 210 893 0600 F 210 962 5931 ΠΡΟΣ : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Υψηλάντου 45-47 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10676 τηλ. 213 2041000 Ημερομηνία : 26/7/2016 email: bioiatriki2002@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν. Λιβαδειάς - Γ.Ν. Θηβών Οργανική Μονάδα της Εδρας - Λιβαδειά ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

...a better point of view

...a better point of view ...a better point of view ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ TV ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤABLETS & SMARTPHONES Από το 1988 η εταιρία Barkan εξειδικεύεται στη σχεδίαση και κατασκευή καινοτόμων και πρωτοποριακών συστημάτων στήριξης ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΟΨΗ: ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 26/04/2018

ΠΡΟΣ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΟΨΗ: ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 26/04/2018 ENDOSCOPES FOR MEDICINE AND TECHNICAL SCIENCE INSTRUMENTS FOR OTO-RHINO-LARYNGOLOGY KARL STORZ Ενδοσκόπια Ελλάδος Μ.Ε.Π.Ε Π.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 34-542 48- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΟΨΗ: ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Προμήθεια Περιφερειακο ύ Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού

Άρθρο Προμήθεια Περιφερειακο ύ Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού Σχόλια Όνομα MEDIC PLAN - MEDIZIN E TECHNIK Email v.papadopoulos@medic -plan.com Άρθρο Προμήθεια Περιφερειακο ύ Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού Ημ/νία 10/08/201 8 Κύριοι, Αναφερόμενοι στην ανωτέρω Διαβούλευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1. Η τράπεζα θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, σύγχρονης τεχνολογίας. Να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις: Ορθοπεδικής χειρουργικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.04.09 15:13:01 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.: 213-2052518 ΦΑΞ : 213-2052441 Email: promitheion@paidon-pentelis.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ GE Healthcare Α.Ε. Σωρού 8-10, Κτίριο C 15125 Μαρούσι, Αθήνα T 210 893 0600 F 210 962 5931 ΠΡΟΣ : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Υψηλάντου 45-47 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10676 τηλ. 213 2041000 email: bioiatriki2002@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 22-08-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθ πρωτ: 18342 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας & Θράκης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Τμήμα Οικονομικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Περιοχή Βασιλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟρΘο Kίνηση. Prisma. Ορθοστάτης. Prato 4. ΚΝ200.9 econ. ΚΝ200.3 econ. Vento Γερανός σελ. 01. Praxis 4. ΚΝ303 econ. Pinto 309

ΟρΘο Kίνηση. Prisma. Ορθοστάτης. Prato 4. ΚΝ200.9 econ. ΚΝ200.3 econ. Vento Γερανός σελ. 01. Praxis 4. ΚΝ303 econ. Pinto 309 2014 Prato 4 σελ. 13 Prisma σελ. 16 Ορθοστάτης σελ. 18 ΚΝ200.9 econ σελ. 04 Praxis 4 σελ. 15 Τιμοκατάλογος χονδρικής 2014 Πακέτα προσφορών ΕΟΠΥΥ Φ. Λέπουρα & ΣΙΑ Ε.Ε. Vento Γερανός σελ. 01 Pinto 309 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : 1. Gantry 2. Ακτινολογική λυχνία 3. Γεννήτρια Aκτίνων -Χ 4. Εξεταστική Τράπεζα 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ ΩΝ ΕΥΡΩ (10.000 ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟ ΛΗΣ ΣΗΜΑ/ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Σ

Διαβάστε περισσότερα

...a better point of view

...a better point of view ...a better point of view ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ TV ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤABLETS & SMARTPHONES SELFIE STICKS & ΤΡΙΠΟΔΟ ΓΙΑ SMARTPHONES Από το 1988 η εταιρία Barkan εξειδικεύεται στη σχεδίαση και κατασκευή καινοτόμων και πρωτοποριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.: 213-2052518 ΦΑΞ : 213-2052441 Email: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 09-11-2018 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 14008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες : Α. ΜΟΡΑΚΗ Τηλέφωνο : 210/72.86.412 FAX : 210/72.11.007 E-MAIL : amoraki@aretaieio.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα η ασφάλεια. Τα πλεονεκτήματα ενός ευθύγραμμου ανελκυστήρα σκάλας από την Prospelasi. Εργονομία στη χρήση. Ένα κάθισμα για κάθε περιβάλλον

Πρώτα η ασφάλεια. Τα πλεονεκτήματα ενός ευθύγραμμου ανελκυστήρα σκάλας από την Prospelasi. Εργονομία στη χρήση. Ένα κάθισμα για κάθε περιβάλλον Τα πλεονεκτήματα ενός ευθύγραμμου ανελκυστήρα σκάλας από την Prospelasi Εάν σκέπτεστε να εγκαταστήσετε έναν ανελκυστήρα σκάλας στο σπίτι σας, τότε η Prospelasi σας προσφέρει την απόλυτα ασφαλή και αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Κρεβάτια - προστατευτικά

Κρεβάτια - προστατευτικά Κρεβάτια - προστατευτικά 280-02130*ΠΡΟ* 280-02170*ΠΡΟ* Προστατευτικό μεταλλικό παραλληλόγραμμο 1.30m Προστατευτικό μεταλλικό παραλληλόγραμμο 1.70m 280-ΠΡΟΣΤ_02 Ανοδιωμένο τοξωτό προστατευτικό κραβατιού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΔΑ: ΩΤ6ΤΟΡΡ3-Κ0Ψ Αρ.Πρωτ.: 4096/ 24.7.17 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενδοσκοπικού ουρολογικού εξοπλισμού για το Γ.Ν.Θήρας» Προϋπολογισθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού»

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 21557/31-10-17 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα